Kutno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Kutno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kutno to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu kutnowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Kutno.
 • 44 513 Liczba mieszkańców
 • 33,6 km² Powierzchnia
 • 1 325,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 113 m n.p.m Wysokość
 • XIII/XIV Data założenia
 • 1386 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • EKU Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Paweł Burzyński Prezydent miasta
Identyfikatory
 • 19.364352.2306 Współrzędne GPS
 • 1002011 TERYT (TERC)
 • 0969103 SIMC
Herb miasta Kutno
Kutno herb

Kutno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-300Poczta Kutno 001, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
99-301Poczta Kutno 003, ul. Zamojskiego 4
99-302Poczta Kutno 004
99-310Poczta Kutno 002, ul. 3 Maja 3

Kutno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kutnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Kutnie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Kutnie
(24) 355-61-00
(24) 355-65-65
Dr. Antoniego Troczewskiego 12
99-300 Kutno
ZUS Inspektorat w Kutnie (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 12
99-301 Kutno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
(24)355-47-01
ul. Wilcza 2A
99-300 Kutno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
(24) 253-35-49,(24)254-72-37, (24) 253-34-69
ul. Józefów 22
99-300 Kutno
Komenda Powiatowa PSP Kutno
(24) 251-00-69
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Kutno
(24) 254-20-76
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Komadzyn
(24) 385-13-24

99-300 Kutno
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
(24) 253-22-44
ul. Toruńska 14
99-300 Kutno
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Kutnie
(24) 355-71-00
ul. Kościuszki 14
99-300 Kutno
Oddział Celny w Kutnie
(24)253-86-53
ul. Holenderska 14
99-300 Kutno
Urząd Miasta Kutno
(24) 254-24-17
(24) 254-28-36
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18
99-300 Kutno
Starostwo Powiatowe w Kutnie
(24) 355-47-80
(24) 355-47-84
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

Kutno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Kutno jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 44 513, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 8,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 195 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,5% mieszkańców Kutna jest stanu wolnego, 55,2% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,2% to wdowy/wdowcy.

  Kutno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -208. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,66 na 1000 mieszkańców Kutna. W 2017 roku urodziło się 383 dzieci, w tym 46,0% dziewczynek i 54,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 403 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,4% zgonów w Kutnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w Kutnie były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kutna przypada 12.28 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 316 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 385 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kutna -69. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 25.

  59,3% mieszkańców Kutna jest w wieku produkcyjnym, 15,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44 513 Liczba mieszkańców
 • 23 646 Kobiety
 • 20 867 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kutno
  43,8 lat
  Województwo
  42,7 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 46,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kutno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  25,7%
  Województwo
  26,6%
  Polska
  28,8%
 • 19,8% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,3%
  woj. łódzkie
  55,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,0%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 19,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kutno
  5,2%
  łódzkie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Miasto
  1,8%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kutnie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  4,7
  Kraj
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,9
  woj. łódzkie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 195 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kutnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -208 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -127 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -81 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,7
  Województwo
  -3,0
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kutnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kutnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kutnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kutnie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 383 Urodzenia żywe
 • 176 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 207 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,0%
  54,0%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  woj. łódzkie
  9,6
  Cały kraj
  10,5
 • 39,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,4
  łódzkie
  42,0
  Polska
  44,2
 • 13.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.46
 • 55.1 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55.1
 • 89.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.5
 • 71.7 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.7
 • 32.61 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.61
 • 7.78 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.78
 • 0.61 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.61
 • 3 403 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 403 g
  Województwo
  3 360 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 282 Waga 3500g - 3999g
 • 282
 • 317 Waga 3000g - 3499g
 • 317
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kutno
  1,35
  łódzkie
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,71
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  łódzkie
  0,76
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Kutnie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 551 Zgony
 • 273 Kobiety
  (Zgony)
 • 278 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Kutno
  12,3
  woj. łódzkie
  12,1
  Kraj
  10,1
 • 156,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  156,8
  Województwo
  132,5
  Cała Polska
  101,5
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  woj. łódzkie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 5,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  5,0
  woj. łódzkie
  4,0
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kutnowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kutno
  49,4%
  woj. łódzkie
  41,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,1%
  Województwo
  25,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Kutno
  5,2%
  łódzkie
  7,4%
  Kraj
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,1
  Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Polska
  74,3
 • 295,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  295,1
  łódzkie
  314,0
  Cały kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  295,4
  Cały kraj
  261,6
 • 631,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 655,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 605,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kutno
  631,4
  woj. łódzkie
  519,0
  Polska
  469,0
 • 114,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 176,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  114,4
  woj. łódzkie
  90,2
  Polska
  87,7
 • 42,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  42,6
  Województwo
  36,2
  Kraj
  31,8
 • 9,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Kutno
  9,7
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kutno
  0,8%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 316 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 176 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 140 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 385 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 200 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 185 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -44 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -69 Saldo migracji wewnętrznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -45 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 25 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kutnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kutno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kutnie oddano do użytku 129 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,90 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kutnie to 18 999 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 425 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 51,2% mieszkań zostało przeznaczonych na mieszkania spółdzielcze, 25,6% na sprzedaż lub wynajem, 23,3% jako cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kutnie to 3,60 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Kutnie to 77,70 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,30% mieszkań posiada łazienkę, 89,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,24% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 999 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 424,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  424,90
  Województwo
  406,30
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 57,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  57,80 m2
  woj. łódzkie
  68,90 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 24,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,60 m2
  Województwo
  28,00 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kutno
  3,54
  woj. łódzkie
  3,60
  Polska
  3,82
 • 2,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,35
  łódzkie
  2,46
  Kraj
  2,69
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Kutno
  0,66
  Województwo
  0,68
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 129 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,90
  Województwo
  3,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 29 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 464 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Kutno
  3,60
  Województwo
  4,43
  Kraj
  3,91
 • 10,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  10,42
  woj. łódzkie
  13,36
  Polska
  18,14
 • 10 019 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 77,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  77,7 m2
  woj. łódzkie
  113,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,23 m2
  łódzkie
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,56%
  łódzkie
  94,69%
  Polska
  96,79%
 • 95,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,91%
  łódzkie
  89,51%
  Cała Polska
  93,66%
 • 92,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,30%
  woj. łódzkie
  85,48%
  Cały kraj
  91,31%
 • 89,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,07%
  Województwo
  77,15%
  Kraj
  82,12%
 • 8,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Kutno
  8,24%
  woj. łódzkie
  44,57%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Kutno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kutnie na 1000 mieszkańców pracuje 372 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kutnie wynosiło w 2017 roku 7,6% (9,1% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kutnie wynosiło 3 946,40 PLN, co odpowiada 87.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kutna 1 688 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 959 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 271.

  28,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Kutna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 372 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  372,0
  Województwo
  244,0
  Cała Polska
  247,0
 • 7,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,1% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Miasto
  7,6%
  Województwo
  6,8%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kutnie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kutnie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kutnie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 946 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 946 PLN
  łódzkie
  4 142 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kutnie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 688 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 959 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 271 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,9% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kutnie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 548 Pracujący ogółem
 • 7 728 Kobiety
 • 8 820 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kutno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kutno
  68,5
  woj. łódzkie
  66,6
  Cała Polska
  63,4
 • 42,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,9
  łódzkie
  38,5
  Cały kraj
  34,0
 • 167,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  167,3
  łódzkie
  136,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kutno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kutnie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 352 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 156 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 306 nowych podmiotów, a 297 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (449) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (306) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (754) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (297) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kutnie najwięcej (331) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 114) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (33) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,8% (731) podmiotów, a 82,4% (3 588) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kutnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 352 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 33 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 731 Przemysł i budownictwo
 • 3 588 Pozostała działalność
 • 306 Podmioty nowo zarejestrowane w Kutnie w 2017 roku
 • 297 Podmioty wyrejestrowane w Kutnie w 2017 roku
 • 3 156 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 114 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 114
 • 169 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 169
 • 62 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 62
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 4 345 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 345
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółdzielnie ogółem
 • 23
 • 384 Spółki handlowe ogółem
 • 384
 • 64  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 64
 • 13  Spółki handlowe - akcyjne
 • 13
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 312  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 312
 • 62    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 62
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 331 Spółki cywilne ogółem
 • 331
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 156 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 064 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 064
 • 380 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 380
 • 269 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 269
 • 266 Budownictwo
 • 266
 • 247 Przetwórstwo przemysłowe
 • 247
 • 213 Transport i gospodarka magazynowa
 • 213
 • 187 Pozostała działalność
 • 187
 • 129 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 129
 • 80 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 80
 • 77 Edukacja
 • 77
 • 74 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 74
 • 73 Informacja i komunikacja
 • 73
 • 28 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 28
 • 28 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kutnie stwierdzono szacunkowo 881 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kutnie wynosi 74,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kutna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,82 (wykrywalność 54%) oraz przeciwko mieniu - 8,32 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,70 (93%), drogowe - 2,27 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kutna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 881 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 881
 • 438 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 438
 • 299 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 299
 • 101 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 101
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 21
 • 371 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 371
 • 19,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kutno
  19,74
  łódzkie
  17,76
  Cały kraj
  19,62
 • 9,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,82
  Województwo
  11,26
  Cały kraj
  12,07
 • 6,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kutno
  6,70
  woj. łódzkie
  3,84
  Polska
  4,94
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,27
  łódzkie
  1,95
  Cały kraj
  1,78
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,47
  Województwo
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 8,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,32
  woj. łódzkie
  9,64
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Województwo
  66%
  Kraj
  72%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  54%
  łódzkie
  53%
  Cała Polska
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kutno
  94%
  Województwo
  84%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. łódzkie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  78%
  łódzkie
  82%
  Kraj
  84%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kutno
  49%
  Województwo
  47%
  Cały kraj
  52%

Kutno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Kutna wyniosła w 2016 roku 169,9 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Kutna - 27.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (25.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,1 mln złotych, czyli 9,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kutna wyniosła w 2016 roku 174,7 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (52.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (19%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.6%). W budżecie Kutna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 836 złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 90,0 złotych na mieszkańca (2,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 25,4%.
 • Wydatki budżetu w Kutnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  126,5 mln

  2,7 tys(100%)

  149,3 mln

  3,2 tys(100%)

  158,3 mln

  3,4 tys(100%)

  131,4 mln

  2,9 tys(100%)

  130,0 mln

  2,8 tys(100%)

  156,8 mln

  3,4 tys(100%)

  158,8 mln

  3,5 tys(100%)

  169,9 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,6 mln

  699(25.8%)

  35,1 mln

  759(23.5%)

  37,2 mln

  807(23.5%)

  39,3 mln

  855(29.9%)

  39,8 mln

  871(30.6%)

  42,7 mln

  940(27.2%)

  43,9 mln

  975(27.6%)

  46,2 mln

  1,0 tys(27.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,2 mln

  433(16%)

  24,3 mln

  525(16.3%)

  20,5 mln

  445(13%)

  21,9 mln

  476(16.7%)

  22,8 mln

  500(17.5%)

  24,1 mln

  532(15.4%)

  25,9 mln

  575(16.3%)

  43,5 mln

  974(25.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  29,4 mln

  631(23.2%)

  33,1 mln

  716(22.2%)

  18,5 mln

  402(11.7%)

  14,3 mln

  311(10.9%)

  17,4 mln

  381(13.4%)

  22,9 mln

  505(14.6%)

  22,5 mln

  499(14.1%)

  16,4 mln

  366(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,4 mln

  266(9.8%)

  15,0 mln

  325(10.1%)

  10,2 mln

  220(6.4%)

  8,2 mln

  178(6.2%)

  11,5 mln

  252(8.9%)

  17,8 mln

  393(11.4%)

  17,8 mln

  396(11.2%)

  16,1 mln

  361(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,9 mln

  255(9.4%)

  12,6 mln

  272(8.4%)

  12,3 mln

  266(7.8%)

  12,6 mln

  275(9.6%)

  12,3 mln

  270(9.5%)

  13,4 mln

  295(8.6%)

  19,0 mln

  421(11.9%)

  15,1 mln

  337(8.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,5 mln

  97,2(3.6%)

  7,7 mln

  166(5.1%)

  22,5 mln

  488(14.2%)

  10,1 mln

  220(7.7%)

  6,0 mln

  132(4.6%)

  12,0 mln

  265(7.7%)

  8,0 mln

  179(5.1%)

  9,2 mln

  205(5.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 mln

  160(4.9%)

  20,8 mln

  451(13.2%)

  8,1 mln

  176(6.2%)

  5,0 mln

  109(3.8%)

  5,3 mln

  116(3.4%)

  5,1 mln

  114(3.2%)

  5,6 mln

  125(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  91,4(3.4%)

  3,5 mln

  76,7(2.4%)

  5,1 mln

  110(3.2%)

  4,1 mln

  89,5(3.1%)

  4,1 mln

  90,5(3.2%)

  4,0 mln

  88,3(2.6%)

  5,7 mln

  127(3.6%)

  5,2 mln

  117(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,8 mln

  125(4.6%)

  4,5 mln

  98,0(3%)

  4,8 mln

  104(3%)

  3,9 mln

  84,2(2.9%)

  4,2 mln

  91,3(3.2%)

  4,2 mln

  92,9(2.7%)

  4,4 mln

  98,3(2.8%)

  4,9 mln

  110(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  23,7(0.9%)

  990,4 tys

  21,4(0.7%)

  1,1 mln

  24,6(0.7%)

  2,2 mln

  47,8(1.7%)

  855,7 tys

  18,7(0.7%)

  1,5 mln

  32,7(0.9%)

  996,4 tys

  22,1(0.6%)

  2,0 mln

  43,9(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  29,8(1.1%)

  1,6 mln

  35,2(1.1%)

  1,5 mln

  32,6(1%)

  1,5 mln

  32,9(1.2%)

  1,4 mln

  31,7(1.1%)

  1,6 mln

  36,3(1.1%)

  1,6 mln

  35,3(1%)

  1,9 mln

  42,8(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  912,2 tys

  19,6(0.7%)

  1,3 mln

  27,4(0.8%)

  1,2 mln

  25,8(0.8%)

  3,0 mln

  64,8(2.3%)

  2,2 mln

  47,2(1.7%)

  1,6 mln

  34,7(1%)

  1,2 mln

  27,4(0.8%)

  1,2 mln

  27,4(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  698,2 tys

  15,0(0.6%)

  741,8 tys

  16,1(0.5%)

  771,2 tys

  16,7(0.5%)

  777,7 tys

  16,9(0.6%)

  922,2 tys

  20,2(0.7%)

  951,6 tys

  21,0(0.6%)

  978,2 tys

  21,7(0.6%)

  950,2 tys

  21,2(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  626,6 tys

  13,4(0.5%)

  839,3 tys

  18,2(0.6%)

  948,7 tys

  20,5(0.6%)

  800,4 tys

  17,4(0.6%)

  891,6 tys

  19,5(0.7%)

  3,7 mln

  81,4(2.4%)

  531,6 tys

  11,8(0.3%)

  600,9 tys

  13,4(0.4%)

  Handel

  [Dział 500]

  557,0 tys

  12,0(0.4%)

  467,3 tys

  10,1(0.3%)

  493,2 tys

  10,7(0.3%)

  526,6 tys

  11,5(0.4%)

  486,9 tys

  10,7(0.4%)

  487,0 tys

  10,7(0.3%)

  550,2 tys

  12,2(0.3%)

  537,3 tys

  12,0(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,8 tys

  1,8(0.1%)

  239,0 tys

  5,3(0.2%)

  268,8 tys

  6,0(0.2%)

  425,6 tys

  9,5(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  32,3 tys

  0,7(0%)

  28,7 tys

  0,6(0%)

  29,8 tys

  0,6(0%)

  34,9 tys

  0,8(0%)

  39,3 tys

  0,9(0%)

  39,3 tys

  0,9(0%)

  36,8 tys

  0,8(0%)

  40,8 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  78,9 tys

  1,7(0.1%)

  206,9 tys

  4,5(0.1%)

  87,3 tys

  1,9(0.1%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  8,3 tys

  0,2(0%)

  207,9 tys

  4,6(0.1%)

  272,6 tys

  6,1(0.2%)

  33,3 tys

  0,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  28,8 tys

  0,6(0%)

  23,0 tys

  0,5(0%)

  49,5 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kutnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,3 mln

  2,3 tys(100%)

  125,5 mln

  2,7 tys(100%)

  135,7 mln

  2,9 tys(100%)

  127,2 mln

  2,8 tys(100%)

  134,2 mln

  2,9 tys(100%)

  152,9 mln

  3,4 tys(100%)

  157,1 mln

  3,5 tys(100%)

  174,7 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  57,6 mln

  1,2 tys(53.2%)

  62,0 mln

  1,3 tys(49.4%)

  67,0 mln

  1,5 tys(49.4%)

  69,8 mln

  1,5 tys(54.9%)

  77,3 mln

  1,7 tys(57.6%)

  81,5 mln

  1,8 tys(53.3%)

  87,5 mln

  1,9 tys(55.7%)

  92,3 mln

  2,1 tys(52.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,7 mln

  294(12.6%)

  17,0 mln

  368(13.6%)

  13,6 mln

  295(10%)

  14,2 mln

  310(11.2%)

  14,4 mln

  315(10.7%)

  15,1 mln

  333(9.9%)

  16,2 mln

  359(10.3%)

  33,2 mln

  742(19%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,5 mln

  419(18%)

  19,5 mln

  422(15.5%)

  20,3 mln

  440(15%)

  21,3 mln

  462(16.7%)

  21,1 mln

  462(15.7%)

  21,4 mln

  471(14%)

  22,8 mln

  507(14.5%)

  23,7 mln

  530(13.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,5 mln

  97,4(4.2%)

  6,8 mln

  146(5.4%)

  8,0 mln

  174(5.9%)

  4,7 mln

  102(3.7%)

  6,0 mln

  131(4.4%)

  10,3 mln

  228(6.8%)

  8,6 mln

  192(5.5%)

  7,1 mln

  159(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,8 mln

  60,2(2.6%)

  4,0 mln

  87,0(3.2%)

  3,8 mln

  83,3(2.8%)

  3,3 mln

  71,6(2.6%)

  3,7 mln

  81,1(2.8%)

  4,7 mln

  103(3.1%)

  4,8 mln

  107(3.1%)

  4,7 mln

  106(2.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  38,3(1.4%)

  4,3 mln

  93,8(3.2%)

  2,7 mln

  59,4(2.1%)

  2,8 mln

  61,9(2.1%)

  3,3 mln

  73,1(2.2%)

  3,5 mln

  76,9(2.2%)

  3,6 mln

  80,6(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  542,6 tys

  11,6(0.5%)

  546,2 tys

  11,8(0.4%)

  583,3 tys

  12,6(0.4%)

  526,4 tys

  11,4(0.4%)

  508,1 tys

  11,1(0.4%)

  509,7 tys

  11,2(0.3%)

  1,4 mln

  32,1(0.9%)

  3,4 mln

  76,9(2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  64,7(2.8%)

  4,0 mln

  86,1(3.2%)

  4,5 mln

  96,4(3.3%)

  2,6 mln

  56,8(2.1%)

  2,9 mln

  64,2(2.2%)

  6,5 mln

  144(4.3%)

  4,3 mln

  95,5(2.7%)

  2,7 mln

  59,4(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  91,4(3.9%)

  7,5 mln

  163(6%)

  2,1 mln

  45,4(1.5%)

  3,7 mln

  81,5(2.9%)

  3,7 mln

  81,9(2.8%)

  4,4 mln

  97,6(2.9%)

  5,2 mln

  115(3.3%)

  1,6 mln

  35,4(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  802,2 tys

  17,2(0.7%)

  865,0 tys

  18,7(0.7%)

  851,4 tys

  18,4(0.6%)

  864,4 tys

  18,8(0.7%)

  839,8 tys

  18,4(0.6%)

  925,5 tys

  20,4(0.6%)

  960,9 tys

  21,3(0.6%)

  971,9 tys

  21,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  988,7 tys

  21,2(0.9%)

  803,7 tys

  17,4(0.6%)

  796,8 tys

  17,3(0.6%)

  231,4 tys

  5,0(0.2%)

  336,7 tys

  7,4(0.3%)

  268,3 tys

  5,9(0.2%)

  431,7 tys

  9,6(0.3%)

  464,3 tys

  10,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  82,8 tys

  1,8(0.1%)

  73,0 tys

  1,6(0.1%)

  566,7 tys

  12,3(0.4%)

  278,3 tys

  6,1(0.2%)

  267,1 tys

  5,9(0.2%)

  788,6 tys

  17,4(0.5%)

  324,9 tys

  7,2(0.2%)

  335,8 tys

  7,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  67,5 tys

  1,4(0.1%)

  68,2 tys

  1,5(0.1%)

  8,9 mln

  193(6.6%)

  2,7 mln

  57,9(2.1%)

  73,3 tys

  1,6(0.1%)

  2,6 mln

  57,5(1.7%)

  575,4 tys

  12,8(0.4%)

  233,7 tys

  5,2(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  77,3 tys

  1,7(0.1%)

  114,9 tys

  2,5(0.1%)

  45,1 tys

  1,0(0%)

  42,4 tys

  0,9(0%)

  23,6 tys

  0,5(0%)

  54,3 tys

  1,2(0%)

  81,7 tys

  1,8(0.1%)

  225,3 tys

  5,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  121,1 tys

  2,6(0.1%)

  107,9 tys

  2,3(0.1%)

  105,1 tys

  2,3(0.1%)

  112,2 tys

  2,4(0.1%)

  135,5 tys

  3,0(0.1%)

  155,0 tys

  3,4(0.1%)

  113,7 tys

  2,5(0.1%)

  81,7 tys

  1,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,2 tys

  0,6(0%)

  25,9 tys

  0,6(0%)

  27,0 tys

  0,6(0%)

  29,7 tys

  0,6(0%)

  34,0 tys

  0,7(0%)

  34,1 tys

  0,8(0%)

  32,4 tys

  0,7(0%)

  37,0 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  78,9 tys

  1,7(0.1%)

  205,3 tys

  4,4(0.2%)

  85,9 tys

  1,9(0.1%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  8,3 tys

  0,2(0%)

  205,4 tys

  4,5(0.1%)

  272,6 tys

  6,1(0.2%)

  33,3 tys

  0,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  76,4 tys

  1,6(0.1%)

  141,4 tys

  3,1(0.1%)

  69,9 tys

  1,5(0.1%)

  61,2 tys

  1,3(0%)

  61,8 tys

  1,4(0%)

  50,7 tys

  1,1(0%)

  36,1 tys

  0,8(0%)

  32,4 tys

  0,7(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kutno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 515 mieszkańców Kutna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 129 kobiet oraz 4 386 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców Kutna, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 24,8% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Kutna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kutnie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (16,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  18,6% mieszkańców Kutna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 786 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,47.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 106,63.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców Kutna w wieku potencjalnej nauki (24,9% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,0%
  Województwo
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kutno
  32,7%
  łódzkie
  34,1%
  Kraj
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kutno
  17,9%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kutno
  24,8%
  łódzkie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 26,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,5%
  łódzkie
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 786 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  786,0
  Województwo
  818,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Kutno
  0,86
  Województwo
  1,01
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 87,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 87,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kutnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie
  Publiczne
  24 253-54-14
  24 253-54-14
  ul. Józefa Wybickiego 1
  99-300 Kutno
  1022421
  Przedszkole Miejskie nr 15 "Bajka"
  Publiczne
  24 253-61-10
  24 253-61-10
  ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 4a
  99-300 Kutno
  818820
  Przedszkole Miejskie Nr 16 (Calineczka)
  Publiczne
  24 254-08-16
  24 254-08-16
  ul. Wilcza 5
  99-300 Kutno
  716416
  Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr3 (Jarzębinka)
  Publiczne
  24 254-79-43
  24 254-79-43
  ul. Generała Bema 15
  99-300 Kutno
  612021
  Przedszkole Miejskie Nr8 w Kutnie " Promyczek"
  Publiczne
  24 253-79-92
  24 253-79-92
  ul. Troczewskiego 2a
  99-300 Kutno
  510812
  Przedszkole Miejskie Nr 5 STOKROTKA w Kutnie (0)
  Publiczne
  24 254-77-62
  24 254-77-62
  ul. Barcewicza 13
  99-300 Kutno
  48912
  Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo"
  Niepubliczne
  24 252-44-79
  24 252-44-79
  ul. Warszawskie Przedmieście 31
  99-300 Kutno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża (Dzieciątko Jezus)
  Niepubliczne
  24 254-69-25
  ul. Wyszyńskiego 3
  99-300 Kutno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 107,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  107,47
  Województwo
  97,48
  Cała Polska
  96,62
 • 103,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kutno
  103,18
  Województwo
  93,50
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kutno
  20,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 161,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 138,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kutnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  24 254-70-72
  24 254-70-72
  ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1
  99-300 Kutno
  4298195
  Szkoła Podstawowa Nr 9 (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  24 253-63-68
  24 253-63-68
  ul. Jagiełły 6
  99-301 Kutno
  2970455
  Szkoła Podstawowa Nr 6 (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczna
  24 253-39-11
  24 253-39-11
  ul. Łąkoszyńska 9
  99-300 Kutno
  2246441
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  24 253-39-67
  24 253-39-67
  ul. Narutowicza 22
  99-300 Kutno
  1938236
  Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa (Sw. Stanisław Kostka)
  Publiczna
  24 254-14-61
  ul. Jana Pawła II 2
  99-300 Kutno
  610820
  Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie
  Publiczna
  24 253-39-54
  24 253-39-54
  ul. Konduktorska 13
  99-300 Kutno
  78013
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 dla Upośledzonych Umysłowo
  Publiczna
  24 254-74-39
  24 254-25-99
  ul. Przemysłowa 6
  99-300 Kutno
  1056-
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Kutnie dla Słabo Słyszących
  Publiczna
  24 355-78-87
  24 355-78-87
  ul. Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  422-
 • Szkoły gimnazjalne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 106,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Kutno
  106,63
  woj. łódzkie
  101,43
  Cały kraj
  100,01
 • 98,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  98,37
  woj. łódzkie
  93,10
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  20,0
  łódzkie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 84,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 66,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Kutnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 2 (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczne
  24 355-15-77
  24 355-25-29
  ul. Staszica 6
  99-300 Kutno
  1842739
  Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  24 355-44-61
  24 355-44-61
  ul. dr Antoniego Troczewskiego 2
  99-300 Kutno
  1435639
  Gimnazjum nr 3 w Kutnie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczne
  24 253-30-72
  24 253-30-72
  ul. Łęczycka 11
  99-300 Kutno
  1023528
  Gimnazjum Specjalne nr 5 dla Upośledzonych Umysłowo
  Publiczne
  24 254-74-39
  24 254-25-99
  ul. Przemysłowa 6
  99-300 Kutno
  648-
  Publiczne Gimnazjum SPSK
  Publiczne
  24 254-90-08
  24 254-90-08
  ul. Władysława Jagiełły 6
  99-300 Kutno
  33120
  Gimnazjum Specjalne nr 5 w Kutnie dla Słabo Słyszących
  Publiczne
  24 355-78-87
  24 355-78-87
  ul. Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  16-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Kutnie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,0
  woj. łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 22 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22
 • 73,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 50,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  21,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 109,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 70,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  17,0
  łódzkie
  24,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 11 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 11
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • 9,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Kutnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum nr 3 (Władysław Grabski)
  Publiczne
  24 355-78-79
  24 355-78-81
  ul. ul. Tadeusza Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  21547-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie (Generał Jan Henryk Dąbrowski)
  Publiczne
  24 355-80-80
  24 355-80-80
  ul. Dąbrowskiego 1
  99-300 Kutno
  1235329
  V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie
  Publiczne
  24 253-35-18
  24 253-35-18
  ul. Staszica 27
  99-300 Kutno
  13323-
  Technikum Nr 1 w Kutnie
  Publiczne
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  11297-
  III Liceum Ogólnokształcące w Kutnie
  Publiczne
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  9289-
  II Liceum Ogólnokształcące (Jan Kasprowicz)
  Publiczne
  24 355-74-30
  24 355-74-30
  ul. Okrzei 1a
  99-300 Kutno
  1127828
  Technikum Zawodowe nr 2 w Kutnie
  Publiczne
  ul. Kościuszki 11
  99-300 Kutno
  15274-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 253-35-18
  24 253-35-18
  ul. Staszica 27
  99-300 Kutno
  11220-
  Technikum Zawodowe nr 4
  Publiczne
  24 254-73-09
  24 254-73-09
  ul. Kutno-Azory 1
  99-300 Kutno
  6128-
  PSM 6-letnia I st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -115-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Kutnie
  Publiczna
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  4114-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
  Publiczna
  24 254-73-09
  24 254-73-09
  ul. Kutno-Azory 1
  99-300 Kutno
  5105-
  PSM 4-letnia I st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -78-
  Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 2 w Kutnie
  Publiczna
  ul. Kościuszki 11
  99-300 Kutno
  371-
  PSM 6-letnia II st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -55-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kutno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kutno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kutno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kutnie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Kutnie znajdowały się 3 hotele (2 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • hostele: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 415)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kutnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kutnie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Kutnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W Kutnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 350 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 192 (uczestnicy: 133 480)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 27 286)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 9 844)
  • koncerty: 71 (uczestnicy: 90 153)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 3 039)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 1 540)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 441)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 1 177)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 66)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 50)
  • inne: 2 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 30)
  • tańca: 3 (absolwenci: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 229)
  • teatralne: 7 (członkowie: 64)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 24)
  • taneczne: 9 (członkowie: 141)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Kutnie działało 1 kino posiadające 1 salę z 350 miejscami na widowni. Odbyły się 1 124 seanse, na które przyszło 52 916 widzów, w tym 256 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 19 812 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2017 w Kutnie działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 27 322 zwiedzających, co daje 6 122 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Kutnie działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 131 849 wolumenów oraz 85 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 165 142 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 68
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2016 w Kutnie działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 59 531 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 081. Odnotowano 1 938 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 586 wolumenów. Odnotowano 4 174 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Kutnie działało 13 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 905 członków. Zarejestrowano 984 ćwiczących (mężczyźni: 694, kobiety: 290, chłopcy do lat 18: 388, dziewczęta do lat 18: 248). Aktywnych było 17 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (18) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kutnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kutnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kutna znajduje się 57 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kutnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zajazd z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Narutowicza 2)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 39-III-3 z 1947-03-24; Kl.III-52/50/60 z 1960-11-21; 17 z 1967-07-11; 17 z 1974-06-01; brak numeru z 1974-07-15
  • Mauzoleum z 1. poł. XIX w.dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 40-lll-4 z 1947-03-24; Kl.III-52/51/60 z 1960-11-21; 18 z 1967-06-01
  • Pałac z 1781 - 1785 (ul. Pałacowa 10)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 41-III-5 z 1947-03-24; K.6.V-1/35/50 z 1950-02-27; Kl.III-52/52/60 z 1950-11-21; 19 z 1967-06-01
  • Relikt z XV w.dnia 1947-09-24, wykaz dokumentów: 37-III-1 z 1947-09-24; Kl.III-52/49/60 z 1960-11-21; 15 z 1967-07-11
  • Ratusz z pocz. XIX w. (ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 20)dnia 1950-01-13, wykaz dokumentów: 511-III-24 z 1950-01-13; 347 z 1967-07-11
  • Park z końca XVIII w.dnia 1950-01-21, wykaz dokumentów: 9/P.III.3 z 1950-01-21; 351 z 1967-06-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pałacowa 10)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 388 z 1967-06-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pałacowa 10)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 389 z 1967-06-01
  • Hotel z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 2)dnia 1967-06-07, wykaz dokumentów: 390 z 1967-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Narutowicza 20)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 16 z 1967-07-11
  • Spichlerz z 2. poł. XVIII w. (ul. Generała Bema 1)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 411 z 1967-07-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Toruńska 3)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 412 z 1967-07-11
  • Plac z XVIII - XIXdnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1131 z 1974-06-01
  • Plac z XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1132 z 1974-06-01
  • Ulica z XVIII - XIXdnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1133 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1134 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 16)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 18)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 20)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Ulica z pocz. XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 6)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 10)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 9)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 13)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 10)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 11)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 12)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 2)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 6)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 8)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Ulica z XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Zespół - szpital z poł. XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1139 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Norberta Barlickiego 20)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1140 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Norberta Barlickiego 22)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1141 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kilińskiego 1)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1142 z 1974-06-01
  • Dwór z XVIII - XIX (ul. Kościuszki 9)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1143 z 1974-06-01
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. 29 Listopada 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1144 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Wincentego Witosa 1)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1145 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 3)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1146 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1846 r. (ul. 29 Listopada 2)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1147 z 1974-06-01; 629 z 1991-11-28
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 12)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1149 z 1974-06-01
  • Aleja (data nieznana)dnia 1974-06-14, wykaz dokumentów: 1156 z 1974-06-14
  • Kościół z 1883 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2)dnia 1978-03-13, wykaz dokumentów: 444 z 1978-03-13
  • Kościół z 1912 r. (ul. Łąkoszyńska 11A)dnia 1978-03-17, wykaz dokumentów: 445 z 1978-03-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1846 r. (ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10)dnia 1988-03-28, wykaz dokumentów: 590 z 1988-03-28
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Podrzeczna 4)dnia 1990-05-24, wykaz dokumentów: 616 z 1990-05-24
  • Cmentarz żydowski z 1793 r.dnia 1992-12-09, wykaz dokumentów: 635 z 1992-12-09
  • Młyn z 1910 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek gospodarczy z 1912 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1912 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Zespół - młyn z 1910 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 - 1929 (ul. Jana Matejki 8)dnia 1997-12-03, wykaz dokumentów: 655 z 1997-12-03
  • Aleja z przełomu XIX/XX w.dnia 2004-09-16, wykaz dokumentów: A/20 z 2004-09-16
 • Formy ochrony przyrody w Kutnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kutna znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kutnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 4 dęby szypułkowe - Ochrona z 1 dębu szypułkowego zniesiona Rozporządzniem Wojewody Łódzkiego Nr 21/2005 z dnia 13.07.2005 r., Data ustanowienia: 1955-03-15, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrodyOpis: Topola Biała (Populus alba L.) o pierśnicy 386 cm oraz wysokości ok. 25 m (dane z aktu prawnego), Data ustanowienia: 1996-03-09, Opis granicy: W Kutnie na terenie LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

Kutno - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Kutnie znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 24 taksówki oraz 24 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kutnowskiego.

  Powiat kutnowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kutnie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4 733,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  4 733,6 km
  woj. łódzkie
  399,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,6 km
  łódzkie
  2,9 km
  Polska
  3,2 km
 • 24 Liczba licencji na taksówki
 • 24 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kutno przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 702droga wojewódzka nr 702( Kutno - Wojciechowice Duże - Stefanów - Młogoszyn - Piątek - Krzyszkowice - Gieczno - Rogóźno - Warszyce - Biała - Zgierz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kutno przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki -Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
  • LK 16Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew - Kutno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Widzew - Łódź Stoki - Łódź Marysin - Łódź Radogoszcz - Łódź Arturówek - Zgierz - Zgierz Jaracza - Zgierz Północny - Zgierz Kontrewers - Grotniki - Chociszew - Ozorków Nowe Miasto - Ozorków - Sierpów - Łęczyca - Gawrony - Witonia -Kutno)
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
  • LK 33Linia kolejowa nr 33: Kutno - Brodnica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Florek - Raciborów Kutnowski - Strzelce Kujawskie - Sierakówek - Gostynin - Rogożew - Łąck - Płock Radziwie - Płock - Płock Trzepowo - Proboszczewice Płockie - Gozdowo - Susk - Sierpc - Szczutowo - Puszcza Rządowa - Rypin - Kretki - Brodnica)