Kutno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Kutno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kutno to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu kutnowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Kutno.
 • 43 051 Liczba mieszkańców
 • 33,6 km² Powierzchnia
 • 1 281,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 113 m n.p.m Wysokość
 • XIII/XIV Data założenia
 • 1386 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • EKU Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Paweł Burzyński Prezydent miasta
Identyfikatory
 • 19.364352.2306 Współrzędne GPS
 • 1002011 TERYT (TERC)
 • 0969103 SIMC
Herb miasta Kutno
Kutno herb

Kutno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-300Poczta Kutno 001, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
99-301Poczta Kutno 003, ul. Zamojskiego 4
99-302Poczta Kutno 004
99-310Poczta Kutno 002, ul. 3 Maja 3

Kutno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kutnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Kutnie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Kutnie
(24) 355-61-00
(24) 355-65-65
Dr. Antoniego Troczewskiego 12
99-300 Kutno
ZUS Inspektorat w Kutnie (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 12
99-301 Kutno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
(24)355-47-01
ul. Wilcza 2A
99-300 Kutno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
(24) 253-35-49,(24)254-72-37, (24) 253-34-69
ul. Józefów 22
99-300 Kutno
Komenda Powiatowa PSP Kutno
(24) 251-00-69
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Kutno
(24) 254-20-76
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Komadzyn
(24) 385-13-24

99-300 Kutno
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
(24) 253-22-44
ul. Toruńska 14
99-300 Kutno
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Kutnie
(24) 355-71-00
ul. Kościuszki 14
99-300 Kutno
Oddział Celny w Kutnie
(24)253-86-53
ul. Holenderska 14
99-300 Kutno
Urząd Miasta Kutno
(24) 254-24-17
(24) 254-28-36
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18
99-300 Kutno
Starostwo Powiatowe w Kutnie
(24) 355-47-80
(24) 355-47-84
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

Kutno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Kutno jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 43 051, z czego 53,3% stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 11,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kutna zawarli w 2020 roku 170 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,5% mieszkańców Kutna jest stanu wolnego, 55,2% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,2% to wdowy/wdowcy.

  Kutno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -379. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,68 na 1000 mieszkańców Kutna. W 2020 roku urodziło się 356 dzieci, w tym 46,6% dziewczynek i 53,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,1% zgonów w Kutnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,1% zgonów w Kutnie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kutna przypada 16.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 237 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 411 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kutna -174. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 14.

  56,6% mieszkańców Kutna jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 051 Liczba mieszkańców
 • 22 943 Kobiety
 • 20 108 Mężczyźni
 • 53,3%
  46,7%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,4 lat
  woj. łódzkie
  43,3 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 46,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kutno, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Kawalerowie/Panny
 • Kutno
  25,7%
  łódzkie
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 19,8% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,3%
  Województwo
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 19,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,2%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Miasto
  1,8%
  Województwo
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kutnie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,9
  woj. łódzkie
  3,6
  Cały kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,1
  łódzkie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 170 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kutnie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -379 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -211 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -168 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,7
  Województwo
  -6,1
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kutnie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kutnie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kutnie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kutnie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 356 Urodzenia żywe
 • 166 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 190 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,6%
  53,4%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kutno
  8,2
  łódzkie
  8,5
  Cała Polska
  9,3
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  Województwo
  38,2
  Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 410 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 480 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 410 g
  łódzkie
  3 375 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 74 Waga 4000g - 4499g
 • 74
 • 252 Waga 3500g - 3999g
 • 252
 • 279 Waga 3000g - 3499g
 • 279
 • 99 Waga 2500g - 2999g
 • 99
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kutno
  1,27
  woj. łódzkie
  1,34
  Kraj
  1,38
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,59
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  woj. łódzkie
  0,58
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Kutnie w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 735 Zgony
 • 377 Kobiety
  (Zgony)
 • 358 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,3%
  48,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  16,8
  woj. łódzkie
  14,6
  Kraj
  12,5
 • 210,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kutno
  210,4
  woj. łódzkie
  171,4
  Polska
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 5,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  5,0
  woj. łódzkie
  4,1
  Kraj
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kutnowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,1%
  łódzkie
  36,3%
  Cały kraj
  39,4%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kutno
  27,1%
  Województwo
  25,1%
  Polska
  26,5%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,4
  Cała Polska
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  76,4
  Cała Polska
  70,4
 • 361,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  361,2
  łódzkie
  312,0
  Cała Polska
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Kraj
  261,3
 • 495,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 520,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 468,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kutno
  495,3
  Województwo
  451,8
  Cały kraj
  421,0
 • 71,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kutno
  71,0
  Województwo
  62,5
  Polska
  69,5
 • 37,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  37,7
  Województwo
  39,3
  Cała Polska
  35,1
 • 6,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,0
  woj. łódzkie
  8,4
  Cały kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 237 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 118 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 119 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 411 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 197 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 214 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -160 Saldo migracji
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -83 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -174 Saldo migracji wewnętrznych
 • -79 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -95 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kutnie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kutno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Kutnie oddano do użytku 86 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kutnie to 19 506 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 450 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  62,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 37,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kutnie to 3,59 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Kutnie to 97,50 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,52% mieszkań posiada łazienkę, 89,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 15,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kutnowskiego.

  Powiat kutnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 506 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 450,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kutno
  450,20
  woj. łódzkie
  427,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 58,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  58,30 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kutno
  26,30 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,54
  Województwo
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kutno
  2,22
  Województwo
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. łódzkie
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 86 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  1,98
  woj. łódzkie
  4,63
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 309 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  3,59
  łódzkie
  3,79
  Polska
  3,77
 • 7,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  7,13
  łódzkie
  17,55
  Polska
  21,77
 • 8 383 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 97,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  97,5 m2
  łódzkie
  90,6 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,19 m2
  woj. łódzkie
  0,42 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,62%
  Województwo
  94,90%
  Kraj
  96,97%
 • 96,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kutno
  96,01%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Cała Polska
  94,01%
 • 92,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,52%
  Województwo
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 89,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,61%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 15,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  15,00%
  łódzkie
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Kutno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Kutnie na 1000 mieszkańców pracuje 408osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 46,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kutnie wynosiło w 2020 roku 7,1% (8,6% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kutnie wynosiło 4 786,11 PLN, co odpowiada 86.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kutna 1 688 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 959 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 271.

  28,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Kutna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 408 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kutno
  408,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Cała Polska
  252,0
 • 7,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,6% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,1%
  łódzkie
  6,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kutnie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kutnie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kutnie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 786 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 786 PLN
  łódzkie
  5 148 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kutnie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 688 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 959 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 271 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,2% Przemysł i budownictwo
 • 21,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kutnie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 664 Pracujący ogółem
 • 8 291 Kobiety
 • 9 373 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kutnie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,6% W wieku produkcyjnym
 • 49,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kutno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 76,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kutno
  76,7
  łódzkie
  71,6
  Cały kraj
  68,0
 • 48,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  48,6
  Województwo
  42,3
  Cały kraj
  37,5
 • 172,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kutno
  172,9
  woj. łódzkie
  144,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kutno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Kutnie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 376 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 247 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 261 nowych podmiotów, a 177 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (449) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (261) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (754) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (177) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kutnie najwięcej (330) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 153) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (41) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,8% (733) podmiotów, a 82,3% (3 602) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kutnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 376 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 41 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 733 Przemysł i budownictwo
 • 3 602 Pozostała działalność
 • 261 Podmioty nowo zarejestrowane w Kutnie w 2020 roku
 • 177 Podmioty wyrejestrowane w Kutnie w 2020 roku
 • 3 247 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 153 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 153
 • 158 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 158
 • 58 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 58
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 4 369 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 369
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 310 Spółki handlowe ogółem
 • 310
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 245  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 245
 • 43    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 43
 • 330 Spółki cywilne ogółem
 • 330
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 247 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 028 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 028
 • 382 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 382
 • 283 Budownictwo
 • 283
 • 279 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 279
 • 262 Przetwórstwo przemysłowe
 • 262
 • 218 Transport i gospodarka magazynowa
 • 218
 • 198 Pozostała działalność
 • 198
 • 130 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 130
 • 105 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 105
 • 85 Informacja i komunikacja
 • 85
 • 83 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 83
 • 80 Edukacja
 • 80
 • 40 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 40
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34
 • 26 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 26
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Kutnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 676 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,51 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kutnie wynosi 70,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kutna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,30 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,83 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,29 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,30 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kutna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 676 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 676
 • 449 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 449
 • 100 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 100
 • 100 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 100
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 20
 • 342 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 342
 • 15,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,51
  łódzkie
  18,25
  Cały kraj
  19,96
 • 10,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,30
  Województwo
  11,15
  Cała Polska
  12,25
 • 2,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,30
  woj. łódzkie
  4,55
  Polska
  5,17
 • 2,29 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,29
  Województwo
  1,96
  Kraj
  1,73
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,45
  łódzkie
  0,40
  Cała Polska
  0,37
 • 7,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kutno
  7,83
  Województwo
  8,73
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  woj. łódzkie
  70%
  Cała Polska
  73%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  62%
  łódzkie
  60%
  Kraj
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kutno
  75%
  Województwo
  79%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kutno
  88%
  łódzkie
  87%
  Kraj
  87%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  woj. łódzkie
  48%
  Cała Polska
  54%

Kutno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Kutna wyniosła w 2020 roku 273,4 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Kutna - 20.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 65,4 mln złotych, czyli 23,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kutna wyniosła w 2020 roku 245,9 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (6.4%). W budżecie Kutna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 85,1 złotych na mieszkańca (1,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,6%.
 • Wydatki budżetu w Kutnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  130,0 mln

  2,8 tys(100%)

  156,8 mln

  3,4 tys(100%)

  158,8 mln

  3,5 tys(100%)

  169,9 mln

  3,8 tys(100%)

  184,2 mln

  4,1 tys(100%)

  203,0 mln

  4,6 tys(100%)

  221,2 mln

  5,0 tys(100%)

  273,4 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,8 mln

  871(30.6%)

  42,7 mln

  940(27.2%)

  43,9 mln

  975(27.6%)

  46,2 mln

  1,0 tys(27.2%)

  48,8 mln

  1,1 tys(26.5%)

  51,3 mln

  1,2 tys(25.3%)

  54,8 mln

  1,2 tys(24.8%)

  56,8 mln

  1,3 tys(20.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,0 mln

  132(4.6%)

  12,0 mln

  265(7.7%)

  8,0 mln

  179(5.1%)

  9,2 mln

  205(5.4%)

  9,5 mln

  213(5.2%)

  15,0 mln

  340(7.4%)

  24,6 mln

  561(11.1%)

  45,0 mln

  1,0 tys(16.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,4 mln

  381(13.4%)

  22,9 mln

  505(14.6%)

  22,5 mln

  499(14.1%)

  16,4 mln

  366(9.6%)

  23,1 mln

  518(12.5%)

  24,0 mln

  543(11.8%)

  21,6 mln

  492(9.8%)

  38,3 mln

  885(14%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  22,8 mln

  500(17.5%)

  24,1 mln

  532(15.4%)

  25,9 mln

  575(16.3%)

  43,5 mln

  974(25.6%)

  15,7 mln

  353(8.5%)

  17,5 mln

  396(8.6%)

  17,7 mln

  404(8%)

  19,6 mln

  453(7.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  11,5 mln

  252(8.9%)

  17,8 mln

  393(11.4%)

  17,8 mln

  396(11.2%)

  16,1 mln

  361(9.5%)

  14,4 mln

  323(7.8%)

  15,6 mln

  353(7.7%)

  16,2 mln

  369(7.3%)

  19,1 mln

  441(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,3 mln

  270(9.5%)

  13,4 mln

  295(8.6%)

  19,0 mln

  421(11.9%)

  15,1 mln

  337(8.9%)

  15,6 mln

  350(8.5%)

  16,7 mln

  379(8.2%)

  17,7 mln

  404(8%)

  17,7 mln

  409(6.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 mln

  109(3.8%)

  5,3 mln

  116(3.4%)

  5,1 mln

  114(3.2%)

  5,6 mln

  125(3.3%)

  5,7 mln

  128(3.1%)

  6,7 mln

  152(3.3%)

  6,8 mln

  154(3.1%)

  6,2 mln

  143(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,2 mln

  91,3(3.2%)

  4,2 mln

  92,9(2.7%)

  4,4 mln

  98,3(2.8%)

  4,9 mln

  110(2.9%)

  5,3 mln

  118(2.9%)

  5,3 mln

  120(2.6%)

  5,5 mln

  124(2.5%)

  4,1 mln

  94,6(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  90,5(3.2%)

  4,0 mln

  88,3(2.6%)

  5,7 mln

  127(3.6%)

  5,2 mln

  117(3.1%)

  4,0 mln

  89,5(2.2%)

  3,9 mln

  88,4(1.9%)

  3,7 mln

  84,7(1.7%)

  2,8 mln

  64,0(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  31,7(1.1%)

  1,6 mln

  36,3(1.1%)

  1,6 mln

  35,3(1%)

  1,9 mln

  42,8(1.1%)

  2,1 mln

  46,6(1.1%)

  1,9 mln

  42,4(0.9%)

  2,0 mln

  44,8(0.9%)

  2,6 mln

  60,4(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  922,2 tys

  20,2(0.7%)

  951,6 tys

  21,0(0.6%)

  978,2 tys

  21,7(0.6%)

  950,2 tys

  21,2(0.6%)

  1,1 mln

  24,1(0.6%)

  1,3 mln

  29,7(0.6%)

  1,5 mln

  33,7(0.7%)

  1,6 mln

  37,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,2 mln

  47,2(1.7%)

  1,6 mln

  34,7(1%)

  1,2 mln

  27,4(0.8%)

  1,2 mln

  27,4(0.7%)

  1,1 mln

  25,6(0.6%)

  1,3 mln

  30,5(0.7%)

  1,5 mln

  33,1(0.7%)

  1,4 mln

  31,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  855,7 tys

  18,7(0.7%)

  1,5 mln

  32,7(0.9%)

  996,4 tys

  22,1(0.6%)

  2,0 mln

  43,9(1.2%)

  1,9 mln

  43,6(1.1%)

  2,2 mln

  49,3(1.1%)

  1,1 mln

  24,4(0.5%)

  1,2 mln

  27,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  891,6 tys

  19,5(0.7%)

  3,7 mln

  81,4(2.4%)

  531,6 tys

  11,8(0.3%)

  600,9 tys

  13,4(0.4%)

  729,2 tys

  16,4(0.4%)

  646,2 tys

  14,6(0.3%)

  570,3 tys

  13,0(0.3%)

  520,3 tys

  12,0(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  486,9 tys

  10,7(0.4%)

  487,0 tys

  10,7(0.3%)

  550,2 tys

  12,2(0.3%)

  537,3 tys

  12,0(0.3%)

  548,4 tys

  12,3(0.3%)

  545,9 tys

  12,4(0.3%)

  542,3 tys

  12,3(0.2%)

  442,6 tys

  10,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  8,3 tys

  0,2(0%)

  207,9 tys

  4,6(0.1%)

  272,6 tys

  6,1(0.2%)

  33,3 tys

  0,7(0%)

  18,8 tys

  0,4(0%)

  286,4 tys

  6,5(0.1%)

  307,8 tys

  7,0(0.1%)

  263,6 tys

  6,1(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  80,8 tys

  1,8(0.1%)

  239,0 tys

  5,3(0.2%)

  268,8 tys

  6,0(0.2%)

  425,6 tys

  9,5(0.3%)

  27,5 tys

  0,6(0%)

  258,7 tys

  5,9(0.1%)

  72,3 tys

  1,6(0%)

  187,9 tys

  4,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  39,3 tys

  0,9(0%)

  39,3 tys

  0,9(0%)

  36,8 tys

  0,8(0%)

  40,8 tys

  0,9(0%)

  39,2 tys

  0,9(0%)

  39,8 tys

  0,9(0%)

  41,1 tys

  0,9(0%)

  40,0 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,8(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kutnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  134,2 mln

  2,9 tys(100%)

  152,9 mln

  3,4 tys(100%)

  157,1 mln

  3,5 tys(100%)

  174,7 mln

  3,9 tys(100%)

  181,7 mln

  4,1 tys(100%)

  193,9 mln

  4,4 tys(100%)

  213,1 mln

  4,8 tys(100%)

  245,9 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  77,3 mln

  1,7 tys(57.6%)

  81,5 mln

  1,8 tys(53.3%)

  87,5 mln

  1,9 tys(55.7%)

  92,3 mln

  2,1 tys(52.8%)

  91,8 mln

  2,1 tys(50.5%)

  97,3 mln

  2,2 tys(50.2%)

  101,6 mln

  2,3 tys(47.7%)

  103,9 mln

  2,4 tys(42.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,1 mln

  462(15.7%)

  21,4 mln

  471(14%)

  22,8 mln

  507(14.5%)

  23,7 mln

  530(13.6%)

  24,0 mln

  540(13.2%)

  24,6 mln

  558(12.7%)

  26,3 mln

  598(12.3%)

  34,7 mln

  800(14.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  81,9(2.8%)

  4,4 mln

  97,6(2.9%)

  5,2 mln

  115(3.3%)

  1,6 mln

  35,4(0.9%)

  3,6 mln

  81,5(2%)

  2,2 mln

  50,9(1.2%)

  4,1 mln

  92,7(1.9%)

  15,7 mln

  362(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  64,2(2.2%)

  6,5 mln

  144(4.3%)

  4,3 mln

  95,5(2.7%)

  2,7 mln

  59,4(1.5%)

  7,6 mln

  170(4.2%)

  8,1 mln

  183(4.2%)

  8,2 mln

  188(3.9%)

  11,5 mln

  266(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  73,3 tys

  1,6(0.1%)

  2,6 mln

  57,5(1.7%)

  575,4 tys

  12,8(0.4%)

  233,7 tys

  5,2(0.1%)

  300,4 tys

  6,7(0.2%)

  3,3 mln

  75,5(1.7%)

  6,7 mln

  154(3.2%)

  7,0 mln

  162(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,4 mln

  315(10.7%)

  15,1 mln

  333(9.9%)

  16,2 mln

  359(10.3%)

  33,2 mln

  742(19%)

  5,7 mln

  128(3.1%)

  5,4 mln

  122(2.8%)

  5,9 mln

  134(2.8%)

  6,2 mln

  143(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  81,1(2.8%)

  4,7 mln

  103(3.1%)

  4,8 mln

  107(3.1%)

  4,7 mln

  106(2.7%)

  5,3 mln

  119(2.9%)

  5,2 mln

  118(2.7%)

  5,0 mln

  114(2.3%)

  4,3 mln

  98,9(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,0 mln

  131(4.4%)

  10,3 mln

  228(6.8%)

  8,6 mln

  192(5.5%)

  7,1 mln

  159(4.1%)

  3,2 mln

  71,4(1.7%)

  5,6 mln

  127(2.9%)

  3,7 mln

  84,2(1.7%)

  3,3 mln

  77,0(1.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,8 mln

  61,9(2.1%)

  3,3 mln

  73,1(2.2%)

  3,5 mln

  76,9(2.2%)

  3,6 mln

  80,6(2.1%)

  3,6 mln

  79,8(2%)

  3,6 mln

  82,0(1.9%)

  3,8 mln

  86,4(1.8%)

  1,8 mln

  40,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  508,1 tys

  11,1(0.4%)

  509,7 tys

  11,2(0.3%)

  1,4 mln

  32,1(0.9%)

  3,4 mln

  76,9(2%)

  980,6 tys

  22,0(0.5%)

  923,9 tys

  20,9(0.5%)

  1,4 mln

  32,1(0.7%)

  1,5 mln

  35,4(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  839,8 tys

  18,4(0.6%)

  925,5 tys

  20,4(0.6%)

  960,9 tys

  21,3(0.6%)

  971,9 tys

  21,7(0.6%)

  1,0 mln

  22,7(0.6%)

  1,0 mln

  23,0(0.5%)

  1,3 mln

  28,9(0.6%)

  1,1 mln

  26,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  267,1 tys

  5,9(0.2%)

  788,6 tys

  17,4(0.5%)

  324,9 tys

  7,2(0.2%)

  335,8 tys

  7,5(0.2%)

  296,5 tys

  6,7(0.2%)

  307,5 tys

  7,0(0.2%)

  399,3 tys

  9,1(0.2%)

  388,5 tys

  9,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  8,3 tys

  0,2(0%)

  205,4 tys

  4,5(0.1%)

  272,6 tys

  6,1(0.2%)

  33,3 tys

  0,7(0%)

  18,8 tys

  0,4(0%)

  286,4 tys

  6,5(0.1%)

  307,8 tys

  7,0(0.1%)

  253,6 tys

  5,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  336,7 tys

  7,4(0.3%)

  268,3 tys

  5,9(0.2%)

  431,7 tys

  9,6(0.3%)

  464,3 tys

  10,4(0.3%)

  281,5 tys

  6,3(0.2%)

  413,9 tys

  9,4(0.2%)

  365,6 tys

  8,3(0.2%)

  192,5 tys

  4,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  135,5 tys

  3,0(0.1%)

  155,0 tys

  3,4(0.1%)

  113,7 tys

  2,5(0.1%)

  81,7 tys

  1,8(0%)

  75,9 tys

  1,7(0%)

  63,1 tys

  1,4(0%)

  48,6 tys

  1,1(0%)

  45,3 tys

  1,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,0 tys

  0,7(0%)

  34,1 tys

  0,8(0%)

  32,4 tys

  0,7(0%)

  37,0 tys

  0,8(0%)

  35,6 tys

  0,8(0%)

  36,1 tys

  0,8(0%)

  37,3 tys

  0,8(0%)

  36,0 tys

  0,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  61,8 tys

  1,4(0%)

  50,7 tys

  1,1(0%)

  36,1 tys

  0,8(0%)

  32,4 tys

  0,7(0%)

  37,8 tys

  0,8(0%)

  27,0 tys

  0,6(0%)

  24,0 tys

  0,5(0%)

  13,4 tys

  0,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  23,6 tys

  0,5(0%)

  54,3 tys

  1,2(0%)

  81,7 tys

  1,8(0.1%)

  225,3 tys

  5,0(0.1%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  226,3 tys

  5,1(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kutno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 8 334 mieszkańców Kutna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 058 kobiet oraz 4 276 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców Kutna, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 24,8% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Kutna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kutnie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (16,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  W roku 2018 w Kutnie mieściło się 9 przedszkoli, w których do 60 oddziałów uczęszczało 1 275 dzieci (643 dziewczynki oraz 632 chłopców). Dostępne były 1 303 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w Kutnie mieściło się 7 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 737 dzieci (370 dziewczynek oraz 367 chłopców). Dostępnych było 771 miejsc.

  19,7% mieszkańców Kutna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 20,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 793 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 10 szkół podstawowych, w których w 166 oddziałach uczyło się 3 207 uczniów (1 558 kobiet oraz 1 649 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kutnie placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 115 oddziałach uczyło się 2 413 uczniów (1 155 kobiet oraz 1 258 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 104,60.

  W Kutnie znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 288 uczniów (789 kobiet oraz 499 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 361 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kutnie placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 665 uczniów (1 033 kobiety oraz 632 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 536 absolwentów.

  W Kutnie znajduje się 5 Technik, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 222 uczniów (509 kobiet oraz 713 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 267 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kutnie placówkę miały 4 Technika, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 269 uczniów (574 kobiety oraz 695 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 235 absolwentów.

  W Kutnie znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 199 uczniów (59 kobiet oraz 140 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,9 uczniów. 18,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Kutna w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,0%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kutno
  32,7%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  łódzkie
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kutno
  17,9%
  łódzkie
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,5%
  łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,4%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kutno
  24,8%
  Województwo
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,5%
  Województwo
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 793 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kutno
  793,0
  Województwo
  868,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Kutno
  0,85
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 60 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 303 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Kutno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 275 Dzieci
 • 643 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 632 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 278 3 lata
 • 278
 • 346 4 lata
 • 346
 • 291 5 lata
 • 291
 • 340 6 lat
 • 340
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 142 3 lata
 • 142
 • 167 4 lata
 • 167
 • 152 5 lata
 • 152
 • 170 6 lat
 • 170
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 136 3 lata
 • 136
 • 179 4 lata
 • 179
 • 139 5 lata
 • 139
 • 170 6 lat
 • 170
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 110,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 110,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 100 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Kutno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Dzieci
 • 51 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,7%
  46,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 25 5 lata
 • 25
 • 69 6 lat
 • 69
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 5 lata
 • 12
 • 38 6 lat
 • 38
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 5 lata
 • 13
 • 31 6 lat
 • 31
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kutnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie
  Publiczne
  24 253-54-14
  24 253-54-14
  ul. Józefa Wybickiego 1
  99-300 Kutno
  1022421
  Przedszkole Miejskie nr 15 "Bajka"
  Publiczne
  24 253-61-10
  24 253-61-10
  ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 4a
  99-300 Kutno
  818820
  Przedszkole Miejskie Nr 16 (Calineczka)
  Publiczne
  24 254-08-16
  24 254-08-16
  ul. Wilcza 5
  99-300 Kutno
  716416
  Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr3 (Jarzębinka)
  Publiczne
  24 254-79-43
  24 254-79-43
  ul. Generała Bema 15
  99-300 Kutno
  612021
  Przedszkole Miejskie Nr8 w Kutnie " Promyczek"
  Publiczne
  24 253-79-92
  24 253-79-92
  ul. Troczewskiego 2a
  99-300 Kutno
  510812
  Przedszkole Miejskie Nr 5 STOKROTKA w Kutnie (0)
  Publiczne
  24 254-77-62
  24 254-77-62
  ul. Barcewicza 13
  99-300 Kutno
  48912
  Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo"
  Niepubliczne
  24 252-44-79
  24 252-44-79
  ul. Warszawskie Przedmieście 31
  99-300 Kutno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża (Dzieciątko Jezus)
  Niepubliczne
  24 254-69-25
  ul. Wyszyńskiego 3
  99-300 Kutno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 151 Oddziały
 • 3 122 Uczniowie
 • 1 535 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 587 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 396 Uczniowie w 1 klasie
 • 193 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 203 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 369 Absolwenci 2016
 • 190 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 179 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 85 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,1%
  72,9%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kutno
  19,3
  woj. łódzkie
  17,3
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,3
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,3
 • 20,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,7
 • 5,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,7
 •  
 • 222,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 185,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 15 niemiecki
 • 12 francuski
 • 61 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 61 angielski
 •  
 • 104,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  104,60
  woj. łódzkie
  95,95
  Cały kraj
  95,46
 • 103,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  103,13
  łódzkie
  94,41
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kutnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  24 254-70-72
  24 254-70-72
  ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1
  99-300 Kutno
  4298195
  Szkoła Podstawowa Nr 9 (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  24 253-63-68
  24 253-63-68
  ul. Jagiełły 6
  99-301 Kutno
  2970455
  Szkoła Podstawowa Nr 6 (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczna
  24 253-39-11
  24 253-39-11
  ul. Łąkoszyńska 9
  99-300 Kutno
  2246441
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  24 253-39-67
  24 253-39-67
  ul. Narutowicza 22
  99-300 Kutno
  1938236
  Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa (Sw. Stanisław Kostka)
  Publiczna
  24 254-14-61
  ul. Jana Pawła II 2
  99-300 Kutno
  610820
  Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie
  Publiczna
  24 253-39-54
  24 253-39-54
  ul. Konduktorska 13
  99-300 Kutno
  78013
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 dla Upośledzonych Umysłowo
  Publiczna
  24 254-74-39
  24 254-25-99
  ul. Przemysłowa 6
  99-300 Kutno
  1056-
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Kutnie dla Słabo Słyszących
  Publiczna
  24 355-78-87
  24 355-78-87
  ul. Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  422-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 932 Uczniowie
 • 621 Kobiety
  (uczniowie)
 • 311 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,6%
  33,4%
 • 314 Uczniowie w 1 klasie
 • 206 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 277 Absolwenci
 • 185 Kobiety
  (absolwenci)
 • 92 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 1 Oddziały
 • 4 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15 Oddziały
 • 352 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 187 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,9%
  53,1%
 • 117 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,9
  woj. łódzkie
  25,7
  Cały kraj
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23,9 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23,9
 • 24,0 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24,0
 • 4,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 4,0
 •  
 • 68,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 222 Uczniowie
 • 509 Kobiety
  (uczniowie)
 • 713 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 337 Uczniowie w 1 klasie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 207 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 267 Absolwenci
 • 112 Kobiety
  (absolwenci)
 • 155 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  21,1
  Województwo
  22,9
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 113,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 75,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 178 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,8%
  70,2%
 • 107 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  18,1
  łódzkie
  15,4
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,1
 • 19,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,8
 • 10,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,5
 •  
 •  
 • 4 271 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 391
  • niemiecki1 301
  • rosyjski365
  • francuski181
 • 2 391 angielski
 • 1 301 niemiecki
 • 365 rosyjski
 • 181 francuski
 • 33 hiszpański
 • 210 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki105
  • francuski65
  • inny40
 • 105 niemiecki
 • 65 francuski
 • 40 inny
 • 35 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 35 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 70 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 84,3%
  15,7%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 18 Oddziały
 • 377 Uczniowie
 • 281 Kobiety
  (uczniowie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,5%
  25,5%
 • 137 Absolwenci
 • 100 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,9
  woj. łódzkie
  21,2
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17,9 Szkoły policealne ogółem
 • 17,9
 • 10,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 10,0
 • 20,9 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,9
 •  
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 50 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 50 niemiecki
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kutnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum nr 3 (Władysław Grabski)
  Publiczne
  24 355-78-79
  24 355-78-81
  ul. ul. Tadeusza Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  21547-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie (Generał Jan Henryk Dąbrowski)
  Publiczne
  24 355-80-80
  24 355-80-80
  ul. Dąbrowskiego 1
  99-300 Kutno
  1235329
  V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie
  Publiczne
  24 253-35-18
  24 253-35-18
  ul. Staszica 27
  99-300 Kutno
  13323-
  Technikum Nr 1 w Kutnie
  Publiczne
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  11297-
  III Liceum Ogólnokształcące w Kutnie
  Publiczne
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  9289-
  II Liceum Ogólnokształcące (Jan Kasprowicz)
  Publiczne
  24 355-74-30
  24 355-74-30
  ul. Okrzei 1a
  99-300 Kutno
  1127828
  Technikum Zawodowe nr 2 w Kutnie
  Publiczne
  ul. Kościuszki 11
  99-300 Kutno
  15274-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 253-35-18
  24 253-35-18
  ul. Staszica 27
  99-300 Kutno
  11220-
  Technikum Zawodowe nr 4
  Publiczne
  24 254-73-09
  24 254-73-09
  ul. Kutno-Azory 1
  99-300 Kutno
  6128-
  PSM 6-letnia I st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -115-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Kutnie
  Publiczna
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  4114-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
  Publiczna
  24 254-73-09
  24 254-73-09
  ul. Kutno-Azory 1
  99-300 Kutno
  5105-
  PSM 4-letnia I st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -78-
  Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 2 w Kutnie
  Publiczna
  ul. Kościuszki 11
  99-300 Kutno
  371-
  PSM 6-letnia II st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -55-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kutno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kutno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kutno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kutnie

 • Według danych GUS z 2020 roku w Kutnie znajdowały się 4 hotele (2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • hostele: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 415)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kutnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kutnie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Kutnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W Kutnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 350 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 51 (uczestnicy: 34 204)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 29 940)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 690)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 1 625)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 1 226)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 330)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 393)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 238)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 42)
  • taneczne: 5 (członkowie: 128)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • inne: 4 (członkowie: 38)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 49)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 188)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 5 (członkowie: 128)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Kutnie działało 1 kino posiadające 1 salę z 350 miejscami na widowni. Odbyło się 505 seansów, na które przyszło 17 415 widzów, w tym 110 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 355 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Kutnie działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 767 zwiedzających, co daje 176 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Kutnie działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 100 402 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 165 142 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 58
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2020 w Kutnie działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 60 641 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 308. Odnotowano 905 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 586 wolumenów. Odnotowano 4 174 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Kutnie działało 13 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 905 członków. Zarejestrowano 984 ćwiczących (mężczyźni: 694, kobiety: 290, chłopcy do lat 18: 388, dziewczęta do lat 18: 248). Aktywnych było 17 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (18) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kutnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kutnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kutna znajduje się 57 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kutnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zajazd z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Narutowicza 2)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 39-III-3 z 1947-03-24; Kl.III-52/50/60 z 1960-11-21; 17 z 1967-07-11; 17 z 1974-06-01; brak numeru z 1974-07-15
  • Mauzoleum z 1. poł. XIX w.dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 40-lll-4 z 1947-03-24; Kl.III-52/51/60 z 1960-11-21; 18 z 1967-06-01
  • Pałac z 1781 - 1785 (ul. Pałacowa 10)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 41-III-5 z 1947-03-24; K.6.V-1/35/50 z 1950-02-27; Kl.III-52/52/60 z 1950-11-21; 19 z 1967-06-01
  • Relikt z XV w.dnia 1947-09-24, wykaz dokumentów: 37-III-1 z 1947-09-24; Kl.III-52/49/60 z 1960-11-21; 15 z 1967-07-11
  • Ratusz z pocz. XIX w. (ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 20)dnia 1950-01-13, wykaz dokumentów: 511-III-24 z 1950-01-13; 347 z 1967-07-11
  • Park z końca XVIII w.dnia 1950-01-21, wykaz dokumentów: 9/P.III.3 z 1950-01-21; 351 z 1967-06-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pałacowa 10)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 388 z 1967-06-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pałacowa 10)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 389 z 1967-06-01
  • Hotel z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 2)dnia 1967-06-07, wykaz dokumentów: 390 z 1967-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Narutowicza 20)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 16 z 1967-07-11
  • Spichlerz z 2. poł. XVIII w. (ul. Generała Bema 1)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 411 z 1967-07-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Toruńska 3)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 412 z 1967-07-11
  • Plac z XVIII - XIXdnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1131 z 1974-06-01
  • Plac z XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1132 z 1974-06-01
  • Ulica z XVIII - XIXdnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1133 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1134 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 16)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 18)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 20)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Ulica z pocz. XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 6)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 10)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 9)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 13)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 10)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 11)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 12)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 2)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 6)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 8)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Ulica z XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Zespół - szpital z poł. XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1139 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Norberta Barlickiego 20)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1140 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Norberta Barlickiego 22)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1141 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kilińskiego 1)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1142 z 1974-06-01
  • Dwór z XVIII - XIX (ul. Kościuszki 9)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1143 z 1974-06-01
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. 29 Listopada 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1144 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Wincentego Witosa 1)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1145 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 3)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1146 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1846 r. (ul. 29 Listopada 2)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1147 z 1974-06-01; 629 z 1991-11-28
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 12)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1149 z 1974-06-01
  • Aleja (data nieznana)dnia 1974-06-14, wykaz dokumentów: 1156 z 1974-06-14
  • Kościół z 1883 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2)dnia 1978-03-13, wykaz dokumentów: 444 z 1978-03-13
  • Kościół z 1912 r. (ul. Łąkoszyńska 11A)dnia 1978-03-17, wykaz dokumentów: 445 z 1978-03-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1846 r. (ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10)dnia 1988-03-28, wykaz dokumentów: 590 z 1988-03-28
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Podrzeczna 4)dnia 1990-05-24, wykaz dokumentów: 616 z 1990-05-24
  • Cmentarz żydowski z 1793 r.dnia 1992-12-09, wykaz dokumentów: 635 z 1992-12-09
  • Młyn z 1910 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek gospodarczy z 1912 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1912 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Zespół - młyn z 1910 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 - 1929 (ul. Jana Matejki 8)dnia 1997-12-03, wykaz dokumentów: 655 z 1997-12-03
  • Aleja z przełomu XIX/XX w.dnia 2004-09-16, wykaz dokumentów: A/20 z 2004-09-16
 • Formy ochrony przyrody w Kutnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kutna znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kutnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 4 dęby szypułkowe - Ochrona z 1 dębu szypułkowego zniesiona Rozporządzniem Wojewody Łódzkiego Nr 21/2005 z dnia 13.07.2005 r., Data ustanowienia: 1955-03-15, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrodyOpis: Topola Biała (Populus alba L.) o pierśnicy 386 cm oraz wysokości ok. 25 m (dane z aktu prawnego), Data ustanowienia: 1996-03-09, Opis granicy: W Kutnie na terenie LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

Kutno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 101 wypadków drogowych w Kutnie odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 111 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 233,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 18,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Kutnie znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 41 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 41 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kutnowskiego.

  Powiat kutnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kutnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 101 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 111 Ranni
  (rok 2020)
 • 35 Lekko ranni
 • 76 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kutnie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 233,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  233,1
  łódzkie
  99,9
  Polska
  61,5
 • 18,46 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  18,5
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  6,5
 • 256,16 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Kutno
  256,2
  Województwo
  113,3
  Cała Polska
  69,2
 • 7,92 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Kutno
  7,9
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  10,6
 • 109,90 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  109,9
  łódzkie
  113,4
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kutnie w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4 614,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  4 614,5 km
  Województwo
  519,2 km
  Polska
  551,8 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Kutno
  3,6 km
  Województwo
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 41 Liczba licencji na taksówki
 • 41 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kutno przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 702droga wojewódzka nr 702( Kutno - Wojciechowice Duże - Stefanów - Młogoszyn - Piątek - Krzyszkowice - Gieczno - Rogóźno - Warszyce - Biała - Zgierz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kutno przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki -Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
  • LK 16Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew - Kutno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Widzew - Łódź Stoki - Łódź Marysin - Łódź Radogoszcz - Łódź Arturówek - Zgierz - Zgierz Jaracza - Zgierz Północny - Zgierz Kontrewers - Grotniki - Chociszew - Ozorków Nowe Miasto - Ozorków - Sierpów - Łęczyca - Gawrony - Witonia -Kutno)
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
  • LK 33Linia kolejowa nr 33: Kutno - Brodnica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Florek - Raciborów Kutnowski - Strzelce Kujawskie - Sierakówek - Gostynin - Rogożew - Łąck - Płock Radziwie - Płock - Płock Trzepowo - Proboszczewice Płockie - Gozdowo - Susk - Sierpc - Szczutowo - Puszcza Rządowa - Rypin - Kretki - Brodnica)