Kutno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Kutno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kutno to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu kutnowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Kutno.
 • 41 009 Liczba mieszkańców
 • 33,6 km² Powierzchnia
 • 1 220,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 113 m n.p.m Wysokość
 • XIII/XIV Data założenia
 • 1386 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • EKU Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Paweł Burzyński Prezydent miasta
Identyfikatory
 • 19.364352.2306 Współrzędne GPS
 • 1002011 TERYT (TERC)
 • 0969103 SIMC
Herb miasta Kutno
Kutno herb

Jak Kutno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kutno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kutno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kutno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
11Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
12Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
30Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
34Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
48Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
62Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
70Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
105Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
117Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
118Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
126Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
129Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
148Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
155Miasta o największej powierzchni w Polsce
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
167Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
172Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
195Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
196Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych

Kutno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-300Poczta Kutno 001, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
99-301Poczta Kutno 003, ul. Zamojskiego 4
99-302Poczta Kutno 004
99-310Poczta Kutno 002, ul. 3 Maja 3

Kutno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kutnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Kutnie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Kutnie
(24) 355-61-00
(24) 355-65-65
Dr. Antoniego Troczewskiego 12
99-300 Kutno
ZUS Inspektorat w Kutnie (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 12
99-301 Kutno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kutnie
(24)355-47-01
ul. Wilcza 2A
99-300 Kutno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
(24) 253-35-49,(24)254-72-37, (24) 253-34-69
ul. Józefów 22
99-300 Kutno
Komenda Powiatowa PSP Kutno
(24) 251-00-69
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Kutno
(24) 254-20-76
ul.1-go Maja 7
99-300 Kutno
Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Komadzyn
(24) 385-13-24

99-300 Kutno
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
(24) 253-22-44
ul. Toruńska 14
99-300 Kutno
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Kutnie
(24) 355-71-00
ul. Kościuszki 14
99-300 Kutno
Oddział Celny w Kutnie
(24)253-86-53
ul. Holenderska 14
99-300 Kutno
Urząd Miasta Kutno
(24) 254-24-17
(24) 254-28-36
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18
99-300 Kutno
Starostwo Powiatowe w Kutnie
(24) 355-47-80
(24) 355-47-84
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno

Kutno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kutno jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 41 009, z czego 53,6% stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kutna zawarli w 2022 roku 155 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,8% mieszkańców Kutna jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Kutno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -358. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,63 na 1000 mieszkańców Kutna. W 2022 roku urodziło się 276 dzieci, w tym 54,0% dziewczynek i 46,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 376 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,8% zgonów w Kutnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w Kutnie były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kutna przypada 15.29 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 228 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 424 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kutna -196. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  55,6% mieszkańców Kutna jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 29,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 41 009 Liczba mieszkańców
 • 21 962 Kobiety
 • 19 047 Mężczyźni
 • 53,6%
  46,4%
 • 115 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 115 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kutnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,3 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 47,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kutno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kutna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kutno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kutno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kutno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,8% Kawalerowie/Panny
 • Kutno
  26,0%
  łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,9%
  Województwo
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 51,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 18,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,3%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,6% Nieustalone
 • Miasto
  1,6%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kutnie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  woj. łódzkie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 155 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kutnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -358 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -185 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -173 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,63 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,6
  Województwo
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kutnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kutnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kutnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kutnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 276 Urodzenia żywe
 • 149 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 127 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,0%
  46,0%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kutno
  6,7
  łódzkie
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 32,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,2
  Województwo
  34,6
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 376 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 376 g
  łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 198 Waga 3500g - 3999g
 • 198
 • 221 Waga 3000g - 3499g
 • 221
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kutno
  1,23
  woj. łódzkie
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,42
  woj. łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kutnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 634 Zgony
 • 334 Kobiety
  (Zgony)
 • 300 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,7%
  47,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,3
  woj. łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 238,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kutno
  238,4
  woj. łódzkie
  183,7
  Polska
  147,0
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,3
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,5
  woj. łódzkie
  3,7
  Kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kutnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,8%
  łódzkie
  29,5%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kutno
  21,6%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,8%
  Województwo
  7,9%
  Cały kraj
  6,7%
 • 102 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 341,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  341,6
  łódzkie
  306,0
  Cała Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Kraj
  253,9
 • 535,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 577,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 489,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kutno
  535,2
  Województwo
  412,1
  Cały kraj
  426,2
 • 89,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kutno
  89,5
  Województwo
  53,5
  Polska
  62,9
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  39,7
  Województwo
  38,6
  Cała Polska
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,3
  woj. łódzkie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 228 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 134 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 424 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 214 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 210 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -193 Saldo migracji
 • -78 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -115 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -196 Saldo migracji wewnętrznych
 • -80 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -116 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kutnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kutno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kutnie oddano do użytku 255 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kutnie to 19 978 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 485 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  62,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 21,6% na mieszkania spółdzielcze, 16,5% jako cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kutnie to 2,88 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kutnie to 67,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,79% mieszkań posiada łazienkę, 90,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,07% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kutnowskiego.

  Powiat kutnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 978 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 484,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kutno
  484,50
  woj. łódzkie
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 58,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  58,80 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kutno
  28,50 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,52
  Województwo
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kutno
  2,06
  Województwo
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  woj. łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 255 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,18
  woj. łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 734 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,88
  łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 17,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  17,80
  łódzkie
  21,24
  Polska
  24,56
 • 17 224 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 67,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  67,5 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,42 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,60%
  Województwo
  96,76%
  Kraj
  97,75%
 • 97,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kutno
  97,11%
  woj. łódzkie
  92,46%
  Cała Polska
  95,18%
 • 94,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,79%
  Województwo
  89,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 90,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  90,36%
  Województwo
  82,27%
  Kraj
  85,83%
 • 16,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  16,07%
  łódzkie
  46,52%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kutno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kutnie na 1000 mieszkańców pracuje 435osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kutnie wynosiło w 2023 roku 7,8% (7,8% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kutnie wynosiło 5 800,64 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kutna 1 688 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 959 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 271.

  15,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Kutna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,6% w przemyśle i budownictwie, a 19,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 435 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kutno
  435,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,4% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,8%
  łódzkie
  5,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kutnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kutnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kutnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 229 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 801 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kutnie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 688 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 959 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 271 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,6% Przemysł i budownictwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kutnie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 159 Pracujący ogółem
 • 8 736 Kobiety
 • 9 423 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kutnie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,6% W wieku produkcyjnym
 • 48,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 29,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kutno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kutno
  79,7
  łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 52,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  52,1
  Województwo
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 188,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kutno
  188,6
  woj. łódzkie
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kutno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kutnie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 422 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 198 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 251 nowych podmiotów, a 238 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (449) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (237) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (754) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (177) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kutnie najwięcej (331) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 211) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (44) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,7% (739) podmiotów, a 82,3% (3 639) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kutnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.9%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 422 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 44 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 739 Przemysł i budownictwo
 • 3 639 Pozostała działalność
 • 251 Podmioty nowo zarejestrowane w Kutnie w 2023 roku
 • 238 Podmioty wyrejestrowane w Kutnie w 2023 roku
 • 3 198 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 211 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 211
 • 148 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 148
 • 57 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 57
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 4 416 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 416
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 373 Spółki handlowe ogółem
 • 373
 • 49  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 49
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 313  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 313
 • 47    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 47
 • 331 Spółki cywilne ogółem
 • 331
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 198 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 957 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 957
 • 404 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 404
 • 281 Budownictwo
 • 281
 • 278 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 278
 • 242 Przetwórstwo przemysłowe
 • 242
 • 220 Pozostała działalność
 • 220
 • 195 Transport i gospodarka magazynowa
 • 195
 • 123 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 123
 • 105 Informacja i komunikacja
 • 105
 • 102 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 102
 • 92 Edukacja
 • 92
 • 86 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 86
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 36 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36
 • 29 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 29
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kutnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 838 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,23 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kutnie wynosi 67,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kutna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,34 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 10,32 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,71 (61%), drogowe - 2,26 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kutna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 838 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 838
 • 511 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 511
 • 195 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 195
 • 94 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 94
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 22
 • 427 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 427
 • 20,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,23
  łódzkie
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 12,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,34
  Województwo
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,71
  woj. łódzkie
  5,35
  Polska
  6,99
 • 2,26 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,26
  Województwo
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,52
  łódzkie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 10,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kutno
  10,32
  Województwo
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  woj. łódzkie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  62%
  łódzkie
  57%
  Kraj
  63%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kutno
  62%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kutno
  85%
  łódzkie
  86%
  Kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  woj. łódzkie
  44%
  Cała Polska
  51%

Kutno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kutna wyniosła w 2022 roku 264,4 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kutna - 27.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.6%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,1 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kutna wyniosła w 2022 roku 248,6 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (47.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (13%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.1%). W budżecie Kutna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (21,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 127 złotych na mieszkańca (2,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 22,8%.
 • Wydatki budżetu w Kutnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  158,8 mln

  3,5 tys(100%)

  169,9 mln

  3,8 tys(100%)

  184,2 mln

  4,1 tys(100%)

  203,0 mln

  4,6 tys(100%)

  221,2 mln

  5,0 tys(100%)

  273,4 mln

  6,4 tys(100%)

  243,5 mln

  5,8 tys(100%)

  264,4 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  43,9 mln

  975(27.6%)

  46,2 mln

  1,0 tys(27.2%)

  48,8 mln

  1,1 tys(26.5%)

  51,3 mln

  1,2 tys(25.3%)

  54,8 mln

  1,2 tys(24.8%)

  56,8 mln

  1,3 tys(20.8%)

  64,3 mln

  1,5 tys(26.4%)

  71,6 mln

  1,7 tys(27.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,8 mln

  396(11.2%)

  16,1 mln

  361(9.5%)

  14,4 mln

  323(7.8%)

  15,6 mln

  353(7.7%)

  16,2 mln

  369(7.3%)

  19,1 mln

  441(7%)

  26,6 mln

  624(10.9%)

  38,6 mln

  937(14.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,0 mln

  179(5.1%)

  9,2 mln

  205(5.4%)

  9,5 mln

  213(5.2%)

  15,0 mln

  340(7.4%)

  24,6 mln

  561(11.1%)

  45,0 mln

  1,0 tys(16.5%)

  18,6 mln

  436(7.6%)

  24,6 mln

  597(9.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  22,5 mln

  499(14.1%)

  16,4 mln

  366(9.6%)

  23,1 mln

  518(12.5%)

  24,0 mln

  543(11.8%)

  21,6 mln

  492(9.8%)

  38,3 mln

  885(14%)

  19,9 mln

  465(8.2%)

  23,9 mln

  581(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  25,9 mln

  575(16.3%)

  43,5 mln

  974(25.6%)

  15,7 mln

  353(8.5%)

  17,5 mln

  396(8.6%)

  17,7 mln

  404(8%)

  19,6 mln

  453(7.2%)

  18,4 mln

  432(7.6%)

  23,0 mln

  558(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  19,0 mln

  421(11.9%)

  15,1 mln

  337(8.9%)

  15,6 mln

  350(8.5%)

  16,7 mln

  379(8.2%)

  17,7 mln

  404(8%)

  17,7 mln

  409(6.5%)

  18,8 mln

  441(7.7%)

  19,9 mln

  484(7.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,1 mln

  114(3.2%)

  5,6 mln

  125(3.3%)

  5,7 mln

  128(3.1%)

  6,7 mln

  152(3.3%)

  6,8 mln

  154(3.1%)

  6,2 mln

  143(2.3%)

  5,8 mln

  137(2.4%)

  8,3 mln

  201(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,4 mln

  98,3(2.8%)

  4,9 mln

  110(2.9%)

  5,3 mln

  118(2.9%)

  5,3 mln

  120(2.6%)

  5,5 mln

  124(2.5%)

  4,1 mln

  94,6(1.5%)

  3,8 mln

  88,7(1.6%)

  5,7 mln

  139(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  27,4(0.8%)

  1,2 mln

  27,4(0.7%)

  1,1 mln

  25,6(0.6%)

  1,3 mln

  30,5(0.7%)

  1,5 mln

  33,1(0.7%)

  1,4 mln

  31,2(0.5%)

  1,1 mln

  25,5(0.4%)

  5,4 mln

  132(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,7 mln

  127(3.6%)

  5,2 mln

  117(3.1%)

  4,0 mln

  89,5(2.2%)

  3,9 mln

  88,4(1.9%)

  3,7 mln

  84,7(1.7%)

  2,8 mln

  64,0(1%)

  3,6 mln

  83,8(1.5%)

  4,5 mln

  110(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,6 mln

  35,3(1%)

  1,9 mln

  42,8(1.1%)

  2,1 mln

  46,6(1.1%)

  1,9 mln

  42,4(0.9%)

  2,0 mln

  44,8(0.9%)

  2,6 mln

  60,4(1%)

  2,4 mln

  56,7(1%)

  2,5 mln

  61,6(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  996,4 tys

  22,1(0.6%)

  2,0 mln

  43,9(1.2%)

  1,9 mln

  43,6(1.1%)

  2,2 mln

  49,3(1.1%)

  1,1 mln

  24,4(0.5%)

  1,2 mln

  27,2(0.4%)

  1,5 mln

  35,0(0.6%)

  1,6 mln

  39,0(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  531,6 tys

  11,8(0.3%)

  600,9 tys

  13,4(0.4%)

  729,2 tys

  16,4(0.4%)

  646,2 tys

  14,6(0.3%)

  570,3 tys

  13,0(0.3%)

  520,3 tys

  12,0(0.2%)

  658,2 tys

  15,4(0.3%)

  527,0 tys

  12,8(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  550,2 tys

  12,2(0.3%)

  537,3 tys

  12,0(0.3%)

  548,4 tys

  12,3(0.3%)

  545,9 tys

  12,4(0.3%)

  542,3 tys

  12,3(0.2%)

  442,6 tys

  10,2(0.2%)

  508,8 tys

  11,9(0.2%)

  486,3 tys

  11,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  978,2 tys

  21,7(0.6%)

  950,2 tys

  21,2(0.6%)

  1,1 mln

  24,1(0.6%)

  1,3 mln

  29,7(0.6%)

  1,5 mln

  33,7(0.7%)

  1,6 mln

  37,1(0.6%)

  1,8 mln

  41,5(0.7%)

  108,7 tys

  2,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  268,8 tys

  6,0(0.2%)

  425,6 tys

  9,5(0.3%)

  27,5 tys

  0,6(0%)

  258,7 tys

  5,9(0.1%)

  72,3 tys

  1,6(0%)

  187,9 tys

  4,3(0.1%)

  607,8 tys

  14,2(0.2%)

  57,7 tys

  1,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  36,8 tys

  0,8(0%)

  40,8 tys

  0,9(0%)

  39,2 tys

  0,9(0%)

  39,8 tys

  0,9(0%)

  41,1 tys

  0,9(0%)

  40,0 tys

  0,9(0%)

  38,2 tys

  0,9(0%)

  37,6 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,8(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  272,6 tys

  6,1(0.2%)

  33,3 tys

  0,7(0%)

  18,8 tys

  0,4(0%)

  286,4 tys

  6,5(0.1%)

  307,8 tys

  7,0(0.1%)

  263,6 tys

  6,1(0.1%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kutnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kutno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kutna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  157,1 mln

  3,5 tys(100%)

  174,7 mln

  3,9 tys(100%)

  181,7 mln

  4,1 tys(100%)

  193,9 mln

  4,4 tys(100%)

  213,1 mln

  4,8 tys(100%)

  245,9 mln

  5,8 tys(100%)

  252,6 mln

  6,0 tys(100%)

  248,6 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  87,5 mln

  1,9 tys(55.7%)

  92,3 mln

  2,1 tys(52.8%)

  91,8 mln

  2,1 tys(50.5%)

  97,3 mln

  2,2 tys(50.2%)

  101,6 mln

  2,3 tys(47.7%)

  103,9 mln

  2,4 tys(42.3%)

  115,5 mln

  2,7 tys(45.7%)

  117,1 mln

  2,8 tys(47.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,8 mln

  507(14.5%)

  23,7 mln

  530(13.6%)

  24,0 mln

  540(13.2%)

  24,6 mln

  558(12.7%)

  26,3 mln

  598(12.3%)

  34,7 mln

  800(14.1%)

  35,6 mln

  834(14.1%)

  32,4 mln

  785(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,3 mln

  95,5(2.7%)

  2,7 mln

  59,4(1.5%)

  7,6 mln

  170(4.2%)

  8,1 mln

  183(4.2%)

  8,2 mln

  188(3.9%)

  11,5 mln

  266(4.7%)

  15,8 mln

  370(6.3%)

  20,2 mln

  489(8.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,6 mln

  192(5.5%)

  7,1 mln

  159(4.1%)

  3,2 mln

  71,4(1.7%)

  5,6 mln

  127(2.9%)

  3,7 mln

  84,2(1.7%)

  3,3 mln

  77,0(1.4%)

  10,3 mln

  241(4.1%)

  20,0 mln

  486(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,2 mln

  359(10.3%)

  33,2 mln

  742(19%)

  5,7 mln

  128(3.1%)

  5,4 mln

  122(2.8%)

  5,9 mln

  134(2.8%)

  6,2 mln

  143(2.5%)

  5,1 mln

  119(2%)

  8,3 mln

  201(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  107(3.1%)

  4,7 mln

  106(2.7%)

  5,3 mln

  119(2.9%)

  5,2 mln

  118(2.7%)

  5,0 mln

  114(2.3%)

  4,3 mln

  98,9(1.7%)

  5,5 mln

  128(2.2%)

  7,6 mln

  185(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  115(3.3%)

  1,6 mln

  35,4(0.9%)

  3,6 mln

  81,5(2%)

  2,2 mln

  50,9(1.2%)

  4,1 mln

  92,7(1.9%)

  15,7 mln

  362(6.4%)

  4,2 mln

  99,1(1.7%)

  4,3 mln

  104(1.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,5 mln

  76,9(2.2%)

  3,6 mln

  80,6(2.1%)

  3,6 mln

  79,8(2%)

  3,6 mln

  82,0(1.9%)

  3,8 mln

  86,4(1.8%)

  1,8 mln

  40,5(0.7%)

  2,1 mln

  50,0(0.8%)

  4,2 mln

  102(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  32,1(0.9%)

  3,4 mln

  76,9(2%)

  980,6 tys

  22,0(0.5%)

  923,9 tys

  20,9(0.5%)

  1,4 mln

  32,1(0.7%)

  1,5 mln

  35,4(0.6%)

  1,6 mln

  36,3(0.6%)

  1,7 mln

  41,6(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  960,9 tys

  21,3(0.6%)

  971,9 tys

  21,7(0.6%)

  1,0 mln

  22,7(0.6%)

  1,0 mln

  23,0(0.5%)

  1,3 mln

  28,9(0.6%)

  1,1 mln

  26,2(0.5%)

  1,2 mln

  27,9(0.5%)

  1,2 mln

  30,0(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  431,7 tys

  9,6(0.3%)

  464,3 tys

  10,4(0.3%)

  281,5 tys

  6,3(0.2%)

  413,9 tys

  9,4(0.2%)

  365,6 tys

  8,3(0.2%)

  192,5 tys

  4,4(0.1%)

  145,4 tys

  3,4(0.1%)

  298,9 tys

  7,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  575,4 tys

  12,8(0.4%)

  233,7 tys

  5,2(0.1%)

  300,4 tys

  6,7(0.2%)

  3,3 mln

  75,5(1.7%)

  6,7 mln

  154(3.2%)

  7,0 mln

  162(2.9%)

  1,9 mln

  44,4(0.8%)

  143,4 tys

  3,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  324,9 tys

  7,2(0.2%)

  335,8 tys

  7,5(0.2%)

  296,5 tys

  6,7(0.2%)

  307,5 tys

  7,0(0.2%)

  399,3 tys

  9,1(0.2%)

  388,5 tys

  9,0(0.2%)

  471,8 tys

  11,0(0.2%)

  113,5 tys

  2,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  113,7 tys

  2,5(0.1%)

  81,7 tys

  1,8(0%)

  75,9 tys

  1,7(0%)

  63,1 tys

  1,4(0%)

  48,6 tys

  1,1(0%)

  45,3 tys

  1,0(0%)

  42,5 tys

  1,0(0%)

  38,0 tys

  0,9(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  32,4 tys

  0,7(0%)

  37,0 tys

  0,8(0%)

  35,6 tys

  0,8(0%)

  36,1 tys

  0,8(0%)

  37,3 tys

  0,8(0%)

  36,0 tys

  0,8(0%)

  34,2 tys

  0,8(0%)

  33,4 tys

  0,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  81,7 tys

  1,8(0.1%)

  225,3 tys

  5,0(0.1%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  226,3 tys

  5,1(0.1%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  153,6 tys

  3,6(0.1%)

  22,4 tys

  0,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  36,1 tys

  0,8(0%)

  32,4 tys

  0,7(0%)

  37,8 tys

  0,8(0%)

  27,0 tys

  0,6(0%)

  24,0 tys

  0,5(0%)

  13,4 tys

  0,3(0%)

  16,5 tys

  0,4(0%)

  21,2 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  272,6 tys

  6,1(0.2%)

  33,3 tys

  0,7(0%)

  18,8 tys

  0,4(0%)

  286,4 tys

  6,5(0.1%)

  307,8 tys

  7,0(0.1%)

  253,6 tys

  5,9(0.1%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kutno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 933 mieszkańców Kutna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 831 kobiet oraz 4 104 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Kutna, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Kutna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kutnie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,3%) oraz średnie zawodowe (25,8%).

  W roku 2022 w Kutnie mieściło się 11 przedszkoli, w których do 64 oddziałów uczęszczało 1 414 dzieci (694 dziewczynki oraz 720 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kutnie mieściło się 7 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 737 dzieci (370 dziewczynek oraz 367 chłopców). Dostępnych było 771 miejsc.

  18,3% mieszkańców Kutna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 017 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 10 szkół podstawowych, w których w 175 oddziałach uczyło się 3 376 uczniów (1 631 kobiet oraz 1 745 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kutnie placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 115 oddziałach uczyło się 2 413 uczniów (1 155 kobiet oraz 1 258 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,17.

  W Kutnie znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 67 oddziałach uczyło się 1 748 uczniów (1 099 kobiet oraz 649 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 402 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kutnie placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 665 uczniów (1 033 kobiety oraz 632 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 536 absolwentów.

  W Kutnie znajduje się 6 Technik, w których w 82 oddziałach uczyło się 1 600 uczniów (703 kobiety oraz 897 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 270 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kutnie placówkę miały 4 Technika, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 269 uczniów (574 kobiety oraz 695 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 235 absolwentów.

  W Kutnie znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 26 oddziałach uczyło się 409 uczniów (122 kobiety oraz 287 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,1 uczniów. 15,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Kutna w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 21,9% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,9%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kutno
  37,3%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,5%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,0%
  łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kutno
  22,8%
  łódzkie
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kutno
  16,8%
  Województwo
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1017 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kutno
  1 017,0
  Województwo
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Kutno
  0,85
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 64 Oddziały
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 303 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kutno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 414 Dzieci
 • 694 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 720 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 291 3 lata
 • 291
 • 381 4 lata
 • 381
 • 362 5 lata
 • 362
 • 348 6 lat
 • 348
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 147 3 lata
 • 147
 • 197 4 lata
 • 197
 • 163 5 lata
 • 163
 • 172 6 lat
 • 172
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 144 3 lata
 • 144
 • 184 4 lata
 • 184
 • 199 5 lata
 • 199
 • 176 6 lat
 • 176
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 •  
 • 110,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 110,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Kutno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 52 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,1%
  55,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4 lata
 • 5
 • 22 5 lata
 • 22
 • 62 6 lat
 • 62
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 5 lata
 • 11
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4 lata
 • 5
 • 11 5 lata
 • 11
 • 32 6 lat
 • 32
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kutnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie
  Publiczne
  24 253-54-14
  24 253-54-14
  ul. Józefa Wybickiego 1
  99-300 Kutno
  1022421
  Przedszkole Miejskie nr 15 "Bajka"
  Publiczne
  24 253-61-10
  24 253-61-10
  ul. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 4a
  99-300 Kutno
  818820
  Przedszkole Miejskie Nr 16 (Calineczka)
  Publiczne
  24 254-08-16
  24 254-08-16
  ul. Wilcza 5
  99-300 Kutno
  716416
  Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr3 (Jarzębinka)
  Publiczne
  24 254-79-43
  24 254-79-43
  ul. Generała Bema 15
  99-300 Kutno
  612021
  Przedszkole Miejskie Nr8 w Kutnie " Promyczek"
  Publiczne
  24 253-79-92
  24 253-79-92
  ul. Troczewskiego 2a
  99-300 Kutno
  510812
  Przedszkole Miejskie Nr 5 STOKROTKA w Kutnie (0)
  Publiczne
  24 254-77-62
  24 254-77-62
  ul. Barcewicza 13
  99-300 Kutno
  48912
  Niepubliczne Przedszkole "Maluchowo"
  Niepubliczne
  24 252-44-79
  24 252-44-79
  ul. Warszawskie Przedmieście 31
  99-300 Kutno
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża (Dzieciątko Jezus)
  Niepubliczne
  24 254-69-25
  ul. Wyszyńskiego 3
  99-300 Kutno
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 147 Oddziały
 • 3 266 Uczniowie
 • 1 598 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 668 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 414 Uczniowie w 1 klasie
 • 196 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 537 Absolwenci
 • 270 Kobiety
  (absolwenci)
 • 267 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 28 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kutno
  19,3
  woj. łódzkie
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,3
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,3
 • 22,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,2
 • 3,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,9
 •  
 • 218,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 186,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 114,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  114,17
  woj. łódzkie
  97,10
  Cały kraj
  95,96
 • 112,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  112,48
  łódzkie
  95,87
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kutno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kutnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  24 254-70-72
  24 254-70-72
  ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1
  99-300 Kutno
  4298195
  Szkoła Podstawowa Nr 9 (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  24 253-63-68
  24 253-63-68
  ul. Jagiełły 6
  99-301 Kutno
  2970455
  Szkoła Podstawowa Nr 6 (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczna
  24 253-39-11
  24 253-39-11
  ul. Łąkoszyńska 9
  99-300 Kutno
  2246441
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  24 253-39-67
  24 253-39-67
  ul. Narutowicza 22
  99-300 Kutno
  1938236
  Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa (Sw. Stanisław Kostka)
  Publiczna
  24 254-14-61
  ul. Jana Pawła II 2
  99-300 Kutno
  610820
  Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie
  Publiczna
  24 253-39-54
  24 253-39-54
  ul. Konduktorska 13
  99-300 Kutno
  78013
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 dla Upośledzonych Umysłowo
  Publiczna
  24 254-74-39
  24 254-25-99
  ul. Przemysłowa 6
  99-300 Kutno
  1056-
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13 w Kutnie dla Słabo Słyszących
  Publiczna
  24 355-78-87
  24 355-78-87
  ul. Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  422-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 54 Oddziały
 • 1 408 Uczniowie
 • 949 Kobiety
  (uczniowie)
 • 459 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,4%
  32,6%
 • 469 Uczniowie w 1 klasie
 • 319 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 327 Absolwenci
 • 217 Kobiety
  (absolwenci)
 • 110 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 340 Uczniowie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,1%
  55,9%
 • 72 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,1
  woj. łódzkie
  26,6
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 96,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 70,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 82 Oddziały
 • 1 600 Uczniowie
 • 703 Kobiety
  (uczniowie)
 • 897 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 443 Uczniowie w 1 klasie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 263 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 270 Absolwenci
 • 107 Kobiety
  (absolwenci)
 • 163 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  19,5
  Województwo
  23,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 149,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 98,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,4%
  65,6%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  15,7
  łódzkie
  20,5
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,7
 • 20,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,3
 • 7,1 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,1
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Kutno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 692 Uczniowie
 • 498 Kobiety
  (uczniowie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,0%
  28,0%
 • 470 Uczniowie w 1 klasie
 • 332 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 68 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  23,9
  woj. łódzkie
  22,9
  Cała Polska
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kutnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kutnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum nr 3 (Władysław Grabski)
  Publiczne
  24 355-78-79
  24 355-78-81
  ul. ul. Tadeusza Kościuszki 24
  99-300 Kutno
  21547-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie (Generał Jan Henryk Dąbrowski)
  Publiczne
  24 355-80-80
  24 355-80-80
  ul. Dąbrowskiego 1
  99-300 Kutno
  1235329
  V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie
  Publiczne
  24 253-35-18
  24 253-35-18
  ul. Staszica 27
  99-300 Kutno
  13323-
  Technikum Nr 1 w Kutnie
  Publiczne
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  11297-
  III Liceum Ogólnokształcące w Kutnie
  Publiczne
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  9289-
  II Liceum Ogólnokształcące (Jan Kasprowicz)
  Publiczne
  24 355-74-30
  24 355-74-30
  ul. Okrzei 1a
  99-300 Kutno
  1127828
  Technikum Zawodowe nr 2 w Kutnie
  Publiczne
  ul. Kościuszki 11
  99-300 Kutno
  15274-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  24 253-35-18
  24 253-35-18
  ul. Staszica 27
  99-300 Kutno
  11220-
  Technikum Zawodowe nr 4
  Publiczne
  24 254-73-09
  24 254-73-09
  ul. Kutno-Azory 1
  99-300 Kutno
  6128-
  PSM 6-letnia I st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -115-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Kutnie
  Publiczna
  24 254-23-97
  24 253-36-37
  ul. OPOROWSKA 7
  99-300 Kutno
  4114-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
  Publiczna
  24 254-73-09
  24 254-73-09
  ul. Kutno-Azory 1
  99-300 Kutno
  5105-
  PSM 4-letnia I st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -78-
  Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 2 w Kutnie
  Publiczna
  ul. Kościuszki 11
  99-300 Kutno
  371-
  PSM 6-letnia II st. w Kutnie (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 254-26-69
  24 254-26-69
  ul. Pałacowa 10
  99-300 Kutno
  -55-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kutnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kutno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kutno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kutno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kutno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kutnie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Kutnie znajdowały się 4 hotele (2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • hostele: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 340)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kutnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kutnie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kutnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kutnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 350 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 160 (uczestnicy: 33 625)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 9 824)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 2 753)
  • koncerty: 51 (uczestnicy: 15 473)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 31 (uczestnicy: 2 085)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 1 637)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 45 (uczestnicy: 1 703)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 65)
  • teatralne: 4 (członkowie: 29)
  • taneczne: 1 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kutnie działało 1 kino posiadające 1 salę z 350 miejscami na widowni. Odbyło się 1 227 seansów, na które przyszło 34 813 widzów, w tym 269 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 882 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Kutnie działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 57 zwiedzających, co daje 14 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Kutnie działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 106 261 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 23 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 165 142 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 54
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2022 w Kutnie działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 60 823 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 310. Odnotowano 642 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 586 wolumenów. Odnotowano 4 174 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Kutnie działało 13 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 905 członków. Zarejestrowano 984 ćwiczących (mężczyźni: 694, kobiety: 290, chłopcy do lat 18: 388, dziewczęta do lat 18: 248). Aktywnych było 17 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (18) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kutnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kutnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kutna znajduje się 57 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kutnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zajazd z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Narutowicza 2)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 39-III-3 z 1947-03-24; Kl.III-52/50/60 z 1960-11-21; 17 z 1967-07-11; 17 z 1974-06-01; brak numeru z 1974-07-15
  • Mauzoleum z 1. poł. XIX w.dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 40-lll-4 z 1947-03-24; Kl.III-52/51/60 z 1960-11-21; 18 z 1967-06-01
  • Pałac z 1781 - 1785 (ul. Pałacowa 10)dnia 1947-03-24, wykaz dokumentów: 41-III-5 z 1947-03-24; K.6.V-1/35/50 z 1950-02-27; Kl.III-52/52/60 z 1950-11-21; 19 z 1967-06-01
  • Relikt z XV w.dnia 1947-09-24, wykaz dokumentów: 37-III-1 z 1947-09-24; Kl.III-52/49/60 z 1960-11-21; 15 z 1967-07-11
  • Ratusz z pocz. XIX w. (ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 20)dnia 1950-01-13, wykaz dokumentów: 511-III-24 z 1950-01-13; 347 z 1967-07-11
  • Park z końca XVIII w.dnia 1950-01-21, wykaz dokumentów: 9/P.III.3 z 1950-01-21; 351 z 1967-06-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pałacowa 10)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 388 z 1967-06-01
  • Oficyna mieszkalna z końca XVIII w. (ul. Pałacowa 10)dnia 1967-06-01, wykaz dokumentów: 389 z 1967-06-01
  • Hotel z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 2)dnia 1967-06-07, wykaz dokumentów: 390 z 1967-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Narutowicza 20)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 16 z 1967-07-11
  • Spichlerz z 2. poł. XVIII w. (ul. Generała Bema 1)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 411 z 1967-07-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Toruńska 3)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 412 z 1967-07-11
  • Plac z XVIII - XIXdnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1131 z 1974-06-01
  • Plac z XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1132 z 1974-06-01
  • Ulica z XVIII - XIXdnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1133 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1134 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 16)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 18)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. 29 Listopada 20)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Ulica z pocz. XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1135 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 6)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościuszki 10)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1136 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 9)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 13)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 10)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 11)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Narutowicza 12)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Ulica z przełomu XIX/XX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1137 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 2)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 6)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Zamenhofa 8)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Ulica z XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1138 z 1974-06-01
  • Zespół - szpital z poł. XIX w.dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1139 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Norberta Barlickiego 20)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1140 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Norberta Barlickiego 22)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1141 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kilińskiego 1)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1142 z 1974-06-01
  • Dwór z XVIII - XIX (ul. Kościuszki 9)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1143 z 1974-06-01
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. 29 Listopada 4)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1144 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Wincentego Witosa 1)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1145 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Mickiewicza 3)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1146 z 1974-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1846 r. (ul. 29 Listopada 2)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1147 z 1974-06-01; 629 z 1991-11-28
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 12)dnia 1974-06-01, wykaz dokumentów: 1149 z 1974-06-01
  • Aleja (data nieznana)dnia 1974-06-14, wykaz dokumentów: 1156 z 1974-06-14
  • Kościół z 1883 r. (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2)dnia 1978-03-13, wykaz dokumentów: 444 z 1978-03-13
  • Kościół z 1912 r. (ul. Łąkoszyńska 11A)dnia 1978-03-17, wykaz dokumentów: 445 z 1978-03-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1846 r. (ul. plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10)dnia 1988-03-28, wykaz dokumentów: 590 z 1988-03-28
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Podrzeczna 4)dnia 1990-05-24, wykaz dokumentów: 616 z 1990-05-24
  • Cmentarz żydowski z 1793 r.dnia 1992-12-09, wykaz dokumentów: 635 z 1992-12-09
  • Młyn z 1910 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek gospodarczy z 1912 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1912 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Zespół - młyn z 1910 r. (ul. Kochanowskiego 4)dnia 1993-09-10, wykaz dokumentów: 642 z 1993-09-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1927 - 1929 (ul. Jana Matejki 8)dnia 1997-12-03, wykaz dokumentów: 655 z 1997-12-03
  • Aleja z przełomu XIX/XX w.dnia 2004-09-16, wykaz dokumentów: A/20 z 2004-09-16
 • Formy ochrony przyrody w Kutnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kutna znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kutnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 4 dęby szypułkowe - Ochrona z 1 dębu szypułkowego zniesiona Rozporządzniem Wojewody Łódzkiego Nr 21/2005 z dnia 13.07.2005 r., Data ustanowienia: 1955-03-15, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-03-04, Opis granicy: Park miejski im. Wiosny Ludów przy alejce prowadzącej do Muzeum Bitwy nad Bzurą
  • Pomnik przyrodyOpis: Topola Biała (Populus alba L.) o pierśnicy 386 cm oraz wysokości ok. 25 m (dane z aktu prawnego), Data ustanowienia: 1996-03-09, Opis granicy: W Kutnie na terenie LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5

Kutno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 53 wypadków drogowych w Kutnie odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 59 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 128,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 17,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kutnie znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 51 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 51 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kutnowskiego.

  Powiat kutnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kutnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 53 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 59 Ranni
  (rok 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 51 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kutnie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 128,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  128,5
  łódzkie
  92,9
  Polska
  56,5
 • 16,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 143,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kutno
  143,1
  Województwo
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 13,21 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Kutno
  13,2
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 111,32 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  111,3
  łódzkie
  119,2
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kutnie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 763,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  4 763,3 km
  Województwo
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Kutno
  3,9 km
  Województwo
  4,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 51 Liczba licencji na taksówki
 • 51 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kutno przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 702droga wojewódzka nr 702( Kutno - Wojciechowice Duże - Stefanów - Młogoszyn - Piątek - Krzyszkowice - Gieczno - Rogóźno - Warszyce - Biała - Zgierz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kutno przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki -Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
  • LK 16Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew - Kutno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Widzew - Łódź Stoki - Łódź Marysin - Łódź Radogoszcz - Łódź Arturówek - Zgierz - Zgierz Jaracza - Zgierz Północny - Zgierz Kontrewers - Grotniki - Chociszew - Ozorków Nowe Miasto - Ozorków - Sierpów - Łęczyca - Gawrony - Witonia -Kutno)
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
  • LK 33Linia kolejowa nr 33: Kutno - Brodnica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Florek - Raciborów Kutnowski - Strzelce Kujawskie - Sierakówek - Gostynin - Rogożew - Łąck - Płock Radziwie - Płock - Płock Trzepowo - Proboszczewice Płockie - Gozdowo - Susk - Sierpc - Szczutowo - Puszcza Rządowa - Rypin - Kretki - Brodnica)