Bierutów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Bierutów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bierutów to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu oleśnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bierutów.
 • 4 935 Liczba mieszkańców
 • 8,4 km² Powierzchnia
 • 590,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 137 – 167 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 1266 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 71 Numer kierunkowy
 • DOL Tablice rejestracyjne
 • Piotr Marcin Sawicki Burmistrz miasta
Bierutów na mapie
Identyfikatory
 • 17.546051.1244 Współrzędne GPS
 • 0214024 TERYT (TERC)
 • 0987035 SIMC
Herb miasta Bierutów
Bierutów herb

Bierutów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
56-420Poczta Bierutów

Bierutów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bierutowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oleśnicy (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Lwowska 34-38
56-400 Oleśnica
Urząd Miejski w Bierutowie
(71) 314-62-51
(71) 314-64-32
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Bierutów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Bierutów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 935, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 30 małżeństw, co odpowiada 6,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Bierutowa jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Bierutów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,81 na 1000 mieszkańców Bierutowa. W 2017 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 56,8% dziewczynek i 43,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,07 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,8% zgonów w Bierutowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,8% zgonów w Bierutowie były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bierutowa przypada 10.47 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 62 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bierutowa -27. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  62,6% mieszkańców Bierutowa jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bierutowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 935 Liczba mieszkańców
 • 2 573 Kobiety
 • 2 362 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bierutowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bierutowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bierutowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bierutowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  woj. dolnośląskie
  42,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bierutów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bierutowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,3%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,8%
  Województwo
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Miasto
  0,7%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bierutowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Bierutów
  1,9
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Kraj
  1,7
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bierutowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Bierutów
  -1,8
  Dolnośląskie
  -1,3
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bierutowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bierutowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bierutowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bierutowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,8%
  43,2%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Bierutów
  7,5
  woj. dolnośląskie
  9,8
  Cała Polska
  10,5
 • 43,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  43,4
  woj. dolnośląskie
  41,7
  Kraj
  44,2
 • 14.57 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.57
 • 54.38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.38
 • 93.71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93.71
 • 81.9 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.9
 • 35.07 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.07
 • 8.43 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.43
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 405 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Bierutów
  3 346 g
  Dolnośląskie
  3 348 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 100 Waga 4000g - 4499g
 • 100
 • 331 Waga 3500g - 3999g
 • 331
 • 434 Waga 3000g - 3499g
 • 434
 • 188 Waga 2500g - 2999g
 • 188
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,43
  woj. dolnośląskie
  1,36
  Cała Polska
  1,45
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,74
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 1,07 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,07
  Dolnośląskie
  0,89
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Bierutowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 52 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Polska
  10,1
 • 88,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  88,6
  Województwo
  111,3
  Polska
  101,5
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Bierutów
  5,4
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Bierutów
  3,3
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleśnickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,0%
  Województwo
  45,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Bierutów
  28,7%
  Dolnośląskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,4%
  Dolnośląskie
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Cały kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 258,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  258,6
  Dolnośląskie
  297,3
  Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Cała Polska
  261,6
 • 432,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 406,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 459,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  432,6
  Województwo
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 100,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 156,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bierutów
  100,9
  Województwo
  97,3
  Polska
  87,7
 • 20,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,3
  Dolnośląskie
  32,6
  Polska
  31,8
 • 11,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,0
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Kraj
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,4%
  Dolnośląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 62 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -27 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bierutowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bierutów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bierutów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Bierutowie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bierutowie to 1 768 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 355 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bierutowie to 5,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Bierutowie to 157,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,44% mieszkań posiada łazienkę, 74,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,58% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 768 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 354,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  354,90
  Województwo
  396,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,30 m2
  Województwo
  72,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,30 m2
  woj. dolnośląskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Bierutów
  3,72
  Województwo
  3,84
  Kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,82
  Dolnośląskie
  2,52
  Cały kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,76
  woj. dolnośląskie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  1,22
  Dolnośląskie
  5,88
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 11 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 31 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  5,17
  woj. dolnośląskie
  3,48
  Kraj
  3,91
 • 6,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Bierutów
  6,28
  Dolnośląskie
  20,49
  Cały kraj
  18,14
 • 947 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 157,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  157,8 m2
  woj. dolnośląskie
  81,8 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,19 m2
  Dolnośląskie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,38%
  woj. dolnośląskie
  98,59%
  Polska
  96,79%
 • 96,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,78%
  Dolnośląskie
  94,82%
  Cała Polska
  93,66%
 • 93,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,44%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Kraj
  91,31%
 • 74,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Bierutów
  74,66%
  Województwo
  81,32%
  Cały kraj
  82,12%
 • 1,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Bierutów
  1,58%
  Dolnośląskie
  64,85%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Bierutów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Bierutowie na 1000 mieszkańców pracuje 196 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bierutowie wynosiło w 2017 roku 9,7% (10,1% wśród kobiet i 9,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bierutowie wynosiło 3 857,75 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bierutowa 466 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 309 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -157.

  21,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Bierutowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 196 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  196,0
  woj. dolnośląskie
  268,0
  Cała Polska
  247,0
 • 9,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,1% Kobiety
 • 9,4% Mężczyźni
 • Miasto
  9,7%
  Województwo
  5,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bierutowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bierutowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bierutowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 858 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 858 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 655 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bierutowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 466 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 309 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -157 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,6% Przemysł i budownictwo
 • 26,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,5% Pozostałe
 • 33,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bierutowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 965 Pracujący ogółem
 • 535 Kobiety
 • 430 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bierutowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bierutów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  59,8
  Województwo
  63,4
  Polska
  63,4
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bierutów
  32,5
  woj. dolnośląskie
  35,8
  Cała Polska
  34,0
 • 118,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  118,8
  woj. dolnośląskie
  129,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bierutów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Bierutowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 548 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 335 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (98) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (30) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bierutowie najwięcej (33) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (527) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,8% (114) podmiotów, a 77,2% (423) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bierutowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.3%) oraz Budownictwo (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 548 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 114 Przemysł i budownictwo
 • 423 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Bierutowie w 2017 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w Bierutowie w 2017 roku
 • 335 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 527 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 527
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 547 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 547
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 37 Spółki handlowe ogółem
 • 37
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 335 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 105 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 105
 • 74 Budownictwo
 • 74
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bierutów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Bierutowie stwierdzono szacunkowo 76 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,36 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bierutowie wynosi 76,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bierutowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,56 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 6,87 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,98 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,05 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bierutowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 76
 • 47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 47
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 34 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 34
 • 15,36 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Bierutów
  15,36
  woj. dolnośląskie
  25,10
  Cały kraj
  19,62
 • 9,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,56
  Dolnośląskie
  17,91
  Kraj
  12,07
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,05
  woj. dolnośląskie
  4,00
  Cały kraj
  4,94
 • 2,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Bierutów
  2,98
  Województwo
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  Dolnośląskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 6,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,87
  Dolnośląskie
  14,49
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Bierutów
  76%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  72%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Bierutów
  67%
  woj. dolnośląskie
  55%
  Polska
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Bierutów
  78%
  woj. dolnośląskie
  81%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  woj. dolnośląskie
  83%
  Kraj
  84%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  54%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Kraj
  52%

Bierutów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Bierutowa wyniosła w 2016 roku 36,0 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Bierutowa - 32% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (27.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,9 mln złotych, czyli 8,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bierutowa wyniosła w 2016 roku 35,2 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (25.2%). W budżecie Bierutowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 516 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,9 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,1%.
 • Wydatki budżetu w Bierutowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bierutowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bierutowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,8 mln

  2,6 tys(100%)

  31,4 mln

  3,0 tys(100%)

  30,0 mln

  2,9 tys(100%)

  29,4 mln

  2,8 tys(100%)

  27,6 mln

  2,7 tys(100%)

  32,6 mln

  3,2 tys(100%)

  31,8 mln

  3,1 tys(100%)

  36,0 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,9 mln

  1,8 tys(33%)

  8,8 mln

  1,8 tys(28%)

  9,4 mln

  1,9 tys(31.4%)

  9,4 mln

  1,9 tys(32%)

  10,8 mln

  2,2 tys(39.2%)

  10,3 mln

  2,1 tys(31.8%)

  10,3 mln

  2,1 tys(32.2%)

  11,5 mln

  2,3 tys(32%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  831(15.6%)

  4,8 mln

  955(15.3%)

  4,5 mln

  887(15%)

  4,7 mln

  939(16.1%)

  4,8 mln

  956(17.4%)

  4,9 mln

  977(14.9%)

  4,9 mln

  989(15.4%)

  9,8 mln

  2,0 tys(27.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  344(6.5%)

  2,1 mln

  410(6.6%)

  1,3 mln

  249(4.2%)

  1,1 mln

  224(3.8%)

  1,4 mln

  287(5.2%)

  3,3 mln

  672(10.3%)

  3,6 mln

  718(11.2%)

  3,5 mln

  706(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  590(11.1%)

  3,2 mln

  644(10.3%)

  3,1 mln

  615(10.4%)

  3,5 mln

  700(12%)

  3,2 mln

  637(11.6%)

  3,2 mln

  648(9.9%)

  3,2 mln

  646(10.1%)

  3,4 mln

  681(9.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  333(6.3%)

  1,8 mln

  349(5.6%)

  1,3 mln

  253(4.3%)

  1,9 mln

  382(6.5%)

  1,7 mln

  336(6.1%)

  2,3 mln

  460(7%)

  1,7 mln

  339(5.3%)

  2,2 mln

  437(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  397(7.5%)

  3,8 mln

  756(12.1%)

  631,4 tys

  125(2.1%)

  934,5 tys

  185(3.2%)

  2,4 mln

  485(8.8%)

  3,0 mln

  607(9.3%)

  3,3 mln

  671(10.5%)

  1,3 mln

  260(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  208(3.9%)

  1,2 mln

  232(3.7%)

  683,4 tys

  135(2.3%)

  484,5 tys

  96,2(1.6%)

  413,8 tys

  82,2(1.5%)

  1,0 mln

  205(3.1%)

  1,1 mln

  226(3.5%)

  879,2 tys

  177(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  331,7 tys

  65,7(1.2%)

  858,6 tys

  171(2.7%)

  456,8 tys

  90,2(1.5%)

  292,3 tys

  58,0(1%)

  254,4 tys

  50,5(0.9%)

  751,2 tys

  151(2.3%)

  239,1 tys

  48,1(0.8%)

  845,0 tys

  170(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  217(4.1%)

  1,8 mln

  356(5.7%)

  3,5 mln

  682(11.5%)

  2,2 mln

  445(7.6%)

  552,8 tys

  110(2%)

  1,3 mln

  254(3.9%)

  711,6 tys

  143(2.2%)

  767,3 tys

  154(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  502,0 tys

  99,5(1.9%)

  651,8 tys

  130(2.1%)

  1,1 mln

  222(3.7%)

  1,5 mln

  297(5.1%)

  1,0 mln

  203(3.7%)

  900,5 tys

  181(2.8%)

  677,1 tys

  136(2.1%)

  634,6 tys

  127(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  550,3 tys

  109(2.1%)

  575,9 tys

  115(1.8%)

  358,3 tys

  70,7(1.2%)

  475,4 tys

  94,4(1.6%)

  589,0 tys

  117(2.1%)

  643,4 tys

  129(2%)

  588,6 tys

  118(1.8%)

  630,9 tys

  127(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  242(4.6%)

  1,4 mln

  277(4.4%)

  3,3 mln

  660(11.1%)

  2,4 mln

  476(8.2%)

  95,1 tys

  18,9(0.3%)

  590,6 tys

  119(1.8%)

  1,2 mln

  234(3.7%)

  250,8 tys

  50,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  231,3 tys

  45,8(0.9%)

  357,1 tys

  71,2(1.1%)

  242,7 tys

  47,9(0.8%)

  211,9 tys

  42,1(0.7%)

  193,8 tys

  38,5(0.7%)

  213,0 tys

  42,8(0.7%)

  211,0 tys

  42,4(0.7%)

  240,2 tys

  48,2(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  294,9 tys

  58,4(1.1%)

  63,7 tys

  12,7(0.2%)

  55,7 tys

  11,0(0.2%)

  114,9 tys

  22,8(0.4%)

  45,3 tys

  9,0(0.2%)

  24,6 tys

  4,9(0.1%)

  68,5 tys

  13,8(0.2%)

  15,2 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,2 tys

  3,6(0.1%)

  50,7 tys

  10,1(0.2%)

  20,1 tys

  4,0(0.1%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  76,1 tys

  15,3(0.2%)

  66,7 tys

  13,4(0.2%)

  8,7 tys

  1,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  89,9 tys

  17,8(0.3%)

  75,9 tys

  15,1(0.2%)

  72,5 tys

  14,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bierutowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bierutowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bierutowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,0 mln

  2,3 tys(100%)

  27,4 mln

  2,7 tys(100%)

  28,2 mln

  2,7 tys(100%)

  29,8 mln

  2,9 tys(100%)

  29,9 mln

  2,9 tys(100%)

  33,5 mln

  3,3 tys(100%)

  29,6 mln

  2,9 tys(100%)

  35,2 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,5 mln

  1,9 tys(41.1%)

  10,2 mln

  2,0 tys(37.3%)

  9,7 mln

  1,9 tys(34.4%)

  12,7 mln

  2,5 tys(42.7%)

  11,4 mln

  2,3 tys(38.1%)

  12,1 mln

  2,4 tys(36.3%)

  11,6 mln

  2,3 tys(39.1%)

  12,1 mln

  2,4 tys(34.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,3 mln

  1,4 tys(31.7%)

  7,0 mln

  1,4 tys(25.6%)

  9,2 mln

  1,8 tys(32.4%)

  8,3 mln

  1,7 tys(27.9%)

  8,8 mln

  1,7 tys(29.4%)

  10,7 mln

  2,1 tys(31.8%)

  10,3 mln

  2,1 tys(34.8%)

  10,7 mln

  2,1 tys(30.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  714(15.6%)

  4,1 mln

  827(15.2%)

  3,7 mln

  740(13.3%)

  4,0 mln

  790(13.3%)

  3,9 mln

  778(13.1%)

  3,9 mln

  789(11.7%)

  3,9 mln

  791(13.3%)

  8,9 mln

  1,8 tys(25.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  143,1 tys

  28,5(0.5%)

  16,9 tys

  3,3(0.1%)

  16,2 tys

  3,2(0.1%)

  518,2 tys

  103(1.7%)

  76,0 tys

  15,3(0.2%)

  1,1 mln

  221(3.7%)

  1,2 mln

  232(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  579,3 tys

  115(2.5%)

  1,0 mln

  208(3.8%)

  1,6 mln

  315(5.7%)

  1,1 mln

  215(3.6%)

  3,7 mln

  733(12.3%)

  3,9 mln

  780(11.6%)

  932,1 tys

  187(3.2%)

  668,5 tys

  134(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  402,4 tys

  79,7(1.7%)

  388,6 tys

  77,4(1.4%)

  1,1 mln

  209(3.7%)

  1,9 mln

  380(6.4%)

  489,3 tys

  97,2(1.6%)

  973,0 tys

  195(2.9%)

  590,7 tys

  119(2%)

  666,9 tys

  134(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  198,4 tys

  39,3(0.9%)

  222,7 tys

  44,4(0.8%)

  336,0 tys

  66,3(1.2%)

  213,1 tys

  42,3(0.7%)

  539,8 tys

  107(1.8%)

  504,7 tys

  101(1.5%)

  516,4 tys

  104(1.7%)

  573,3 tys

  115(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  505,4 tys

  100(2.2%)

  2,4 mln

  487(8.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  496,5 tys

  98,6(1.7%)

  150,0 tys

  29,8(0.5%)

  156,8 tys

  31,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,7 tys

  40,1(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  82,5 tys

  16,3(0.4%)

  119,1 tys

  23,7(0.4%)

  116,5 tys

  23,0(0.4%)

  89,5 tys

  17,8(0.3%)

  95,3 tys

  18,9(0.3%)

  173,4 tys

  34,8(0.5%)

  121,8 tys

  24,5(0.4%)

  129,4 tys

  26,0(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  54,7 tys

  10,8(0.2%)

  154,1 tys

  30,7(0.6%)

  49,6 tys

  9,8(0.2%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  11,0 tys

  2,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  81,0 tys

  16,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  84,1 tys

  16,7(0.4%)

  86,7 tys

  17,3(0.3%)

  46,1 tys

  9,1(0.2%)

  79,4 tys

  15,8(0.3%)

  111,7 tys

  22,2(0.4%)

  177,9 tys

  35,7(0.5%)

  77,5 tys

  15,6(0.3%)

  60,8 tys

  12,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  5,0(0.1%)

  32,1 tys

  6,4(0.1%)

  307,8 tys

  60,8(1.1%)

  382,6 tys

  75,9(1.3%)

  163,8 tys

  32,5(0.5%)

  394,3 tys

  79,2(1.2%)

  25,0 tys

  5,0(0.1%)

  28,4 tys

  5,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,2 tys

  3,6(0.1%)

  50,7 tys

  10,1(0.2%)

  20,1 tys

  4,0(0.1%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  76,1 tys

  15,3(0.2%)

  66,7 tys

  13,4(0.2%)

  8,7 tys

  1,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,4 tys

  1,3(0%)

  3,8 tys

  0,8(0%)

  3,9 tys

  0,8(0%)

  7,8 tys

  1,5(0%)

  7,9 tys

  1,6(0%)

  7,2 tys

  1,5(0%)

  6,4 tys

  1,3(0%)

  5,3 tys

  1,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,6 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  700,0 tys

  139(3%)

  1,3 mln

  259(4.8%)

  2,1 mln

  413(7.4%)

  500,0 tys

  99,2(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  310,0 tys

  62,2(0.9%)

  350,0 tys

  70,4(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,2 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bierutów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 062 mieszkańców Bierutowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 538 kobiet oraz 524 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Bierutowa, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 19,7% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Bierutowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bierutowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  17,6% mieszkańców Bierutowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 154,18.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,4% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 174,83.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców Bierutowa w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 22,5% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,0%
  Dolnośląskie
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,7%
  Województwo
  35,0%
  Polska
  33,3%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,2%
  Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Bierutów
  18,8%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Bierutów
  25,2%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  19,7%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 21,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,9%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Bierutów
  1 000,0
  Województwo
  819,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,70
  Dolnośląskie
  0,97
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bierutowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bierutowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W BIERUTOWIE
  Publiczne
  71 314-62-19
  ul. 1-MAJA 15
  56-420 Bierutów
  818614
 • Szkoły podstawowe w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 154,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  154,18
  Dolnośląskie
  96,05
  Kraj
  96,62
 • 144,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Bierutów
  144,00
  Dolnośląskie
  91,14
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bierutów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bierutów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Bierutów
  21,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bierutowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bierutowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im I Dywizji Wojska Polskiego im Tadeusza Kościuszki (I Dywizja Wojska Polskiego im Tadeusza Kościuszki)
  Publiczna
  71 314-62-25
  71 314-63-56
  ul. Krasińskiego 3
  56-420 Bierutów
  2045138
 • Szkoły gimnazjalne w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 174,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Bierutów
  174,83
  Dolnośląskie
  98,13
  Polska
  100,01
 • 154,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  154,55
  Dolnośląskie
  88,95
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Bierutów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Bierutów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Bierutów
  23,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Bierutowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bierutowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Bierutowie (Aleksander Kamiński)
  Publiczne
  71 314-63-55
  71 314-63-55
  ul. Kolejowa 7
  56-420 Bierutów
  1229033
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Bierutowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Bierutów
  24,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Bierutowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bierutowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Bierutowie
  Publiczne
  71 314-62-41
  71 314-62-41
  ul. plac Kościelny 2
  56-420 Bierutów
  5130-
  Liceum Ogólnokształcące w Bierutowie
  Publiczne
  71 314-62-41
  71 314-62-41
  ul. plac Kościelny 2
  56-420 Bierutów
  122-
 • Edukacyjne grupy wieku w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bierutów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bierutów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bierutów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bierutów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bierutowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bierutowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Bierutowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 10 180)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 3 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 3 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 280)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 2 600)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 136)
  • teatralne: 1 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 86)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 146)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 24)
  • tańca: 6 (absolwenci: 110)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 106)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 94)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Bierutowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 35 786 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 34 739 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Bierutowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 60 członków. Zarejestrowano 193 ćwiczących (mężczyźni: 160, kobiety: 33, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 18). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bierutowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bierutowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bierutowa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Bierutowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 389 z 1956-11-25; A/1854/389 z 2010-03-26
  • Zamek z XIV w.dnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 976 z 1963-06-15; 1172 z 1964-11-02; A/3331/976 z 2010-08-24
  • Mur obronny z XV w.dnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 977 z 1963-06-15; A/3329/977 z 2010-08-24
  • Kościół z XIV - XVIdnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 978 z 1963-06-15; A/1329/978 z 2009-09-11
  • Wieża ratuszowa z XIV w.dnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 979 z 1963-06-15; A/3332/979 z 2010-08-24
  • Kościół z XVII w.dnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 980 z 1963-06-15; A/1330/980 z 2009-09-11
  • Wieża obronna z XIV w.dnia 1964-11-02, wykaz dokumentów: 1172 z 1964-11-02; A/3330/1172 z 2010-08-24
  • Willa z 1906 r.dnia 1989-11-07, wykaz dokumentów: 617/W z 1989-11-07; A/3323/617/W z 2010-08-24
 • Formy ochrony przyrody w Bierutowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bierutowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bierutowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 drzew obecnie 1 z nich zniszczone - pień, Data ustanowienia: 1981-04-13, Opis granicy: Rośnie przy ul. Plac kościelny przy kościele św. Katarzyny

Bierutów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Bierutowie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleśnickiego.

  Powiat oleśnicki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bierutowie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 149,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Bierutów
  149,7 km
  Dolnośląskie
  376,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,2 km
  woj. dolnośląskie
  2,6 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bierutów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 396droga wojewódzka nr 396( Bierutów - Karwiniec - Przeczów - Mikowice - Brzozowiec - Biskupice Oławskie - Janików - Stary Górnik - Oława - Gaj Oławski - Pełczyce - Brzezimierz - Goszczyna - Ośno - Brożec - Ulica - Chociwel - Strzelin)
  • DW 451droga wojewódzka nr 451(Oleśnica - Solniki Wielkie - Bierutów - Pielgrzymowice - Wilków - Namysłów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bierutów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 143Linia kolejowa nr 143: Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kalety - Koszęcin - Rusinowice - Lubliniec - Kochcice - Ciasna - Sieraków Śląski - Sowczyce - Olesno Śląskie - Stare Olesno - Bąków - Kluczbork - Smardy - Wołczyn - Wierzbica Górna - Domaszowice - Gręboszów - Namysłów - Wilków Namysłowski -Bierutów - Solniki Wielkie - Oleśnica - Borowa Oleśnicka - Długołęka - Wrocław Psie Pole - Wrocław Sołtysowice - Wrocław Nadodrze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bierutowie istnieje 63 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Boczna

  ul. Browarna

  ul. Ceglana

  ul. Czereśniowa

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Emilii Plater

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jasna

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Koszarowa

  ul. Kościelna

  pl. Kościelny

  ul. Kruszowicka

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Namysłowska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Oleśnicka

  ul. Osiedle

  ul. Parkowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Promienna

  ul. Przyjaciół Żołnierza

  ul. Północna

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  Skwer Księdza Prałata Jana Gabora

  ul. Solnicka

  ul. Spacerowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Sądowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Towarowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Wrocławska

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. św. Jana