Bierutów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Bierutów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bierutów to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu oleśnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bierutów.
 • 4 728 Liczba mieszkańców
 • 8,4 km² Powierzchnia
 • 565,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 137 – 167 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 1266 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 71 Numer kierunkowy
 • DOL Tablice rejestracyjne
 • Piotr Marcin Sawicki Burmistrz miasta
Bierutów na mapie
Identyfikatory
 • 17.546051.1244 Współrzędne GPS
 • 0214024 TERYT (TERC)
 • 0987035 SIMC
Herb miasta Bierutów
Bierutów herb

Bierutów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
56-420Poczta Bierutów

Bierutów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bierutowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Oleśnicy (podlega pod: ZUS Oddział we Wrocławiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Lwowska 34-38
56-400 Oleśnica
Urząd Miejski w Bierutowie
(71) 314-62-51
(71) 314-64-32
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Bierutów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Bierutów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 728, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bierutowa zawarli w 2021 roku 15 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Bierutowa jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Bierutów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,89 na 1000 mieszkańców Bierutowa. W 2021 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 365 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,1% zgonów w Bierutowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w Bierutowie były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bierutowa przypada 14.2 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 60 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bierutowa -24. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,2% mieszkańców Bierutowa jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bierutowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 728 Liczba mieszkańców
 • 2 448 Kobiety
 • 2 280 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bierutowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bierutowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bierutowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bierutowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Bierutów
  42,6 lat
  Dolnośląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bierutów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bierutowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,3%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,8%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bierutowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,1
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bierutowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -33 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Bierutów
  -6,9
  woj. dolnośląskie
  -5,5
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bierutowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bierutowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bierutowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bierutowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Bierutów
  7,3
  Dolnośląskie
  8,5
  Polska
  8,7
 • 38,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Bierutów
  38,9
  woj. dolnośląskie
  36,7
  Cała Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 365 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 292 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 431 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 365 g
  woj. dolnośląskie
  3 341 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 310 Waga 3500g - 3999g
 • 310
 • 387 Waga 3000g - 3499g
 • 387
 • 128 Waga 2500g - 2999g
 • 128
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Bierutów
  1,38
  Dolnośląskie
  1,30
  Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,72
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Bierutowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68 Zgony
 • 32 Kobiety
  (Zgony)
 • 36 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,2
  Dolnośląskie
  14,0
  Cały kraj
  13,6
 • 139,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  139,5
  woj. dolnośląskie
  165,2
  Polska
  156,7
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  4,5
  Polska
  3,9
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Bierutów
  3,5
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleśnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  43,1%
  Województwo
  43,0%
  Cały kraj
  34,8%
 • 23,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,0%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Bierutów
  5,6%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Kraj
  5,4%
 • 210 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,3
  Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  87,1
  Polska
  74,4
 • 294,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  294,6
  Dolnośląskie
  273,5
  Cały kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  256,8
  Polska
  246,5
 • 551,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 541,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 562,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bierutów
  551,6
  Województwo
  597,6
  Cała Polska
  475,8
 • 113,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 180,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  113,1
  Województwo
  108,7
  Cały kraj
  70,6
 • 20,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bierutów
  20,2
  Województwo
  29,9
  Polska
  32,6
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  3,7
  Dolnośląskie
  6,0
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 60 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bierutowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bierutów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bierutów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bierutowie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bierutowie to 1 779 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 370 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bierutowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Bierutowie to 120,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,48% mieszkań posiada łazienkę, 74,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleśnickiego.

  Powiat oleśnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 779 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 369,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  369,90
  Dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 71,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,70 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,50 m2
  Województwo
  30,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,73
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Cały kraj
  3,82
 • 2,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Bierutów
  2,70
  Województwo
  2,35
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,73
  Dolnośląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  1,69
  woj. dolnośląskie
  8,67
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 44 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,50
  Dolnośląskie
  3,56
  Cały kraj
  3,90
 • 9,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  9,31
  woj. dolnośląskie
  30,86
  Kraj
  24,07
 • 963 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 120,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Bierutów
  120,4 m2
  Dolnośląskie
  83,3 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,20 m2
  woj. dolnośląskie
  0,72 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,38%
  Dolnośląskie
  98,69%
  Cały kraj
  96,97%
 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,80%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Polska
  94,01%
 • 93,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,48%
  Dolnośląskie
  93,09%
  Cała Polska
  91,78%
 • 74,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  74,82%
  Dolnośląskie
  82,55%
  Kraj
  83,08%
 • 1,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Bierutów
  1,57%
  Województwo
  66,02%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Bierutów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bierutowie na 1000 mieszkańców pracuje 180osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bierutowie wynosiło w 2021 roku 8,7% (9,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bierutowie wynosiło 5 113,77 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bierutowa 466 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 309 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -157.

  20,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Bierutowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,2% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 180 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Bierutów
  180,0
  Dolnośląskie
  281,0
  Cały kraj
  257,0
 • 8,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,2% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,7%
  woj. dolnośląskie
  4,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bierutowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bierutowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bierutowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 114 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 114 PLN
  Województwo
  6 243 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bierutowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 466 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 309 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -157 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,2% Przemysł i budownictwo
 • 28,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 33,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bierutowie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 849 Pracujący ogółem
 • 484 Kobiety
 • 365 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bierutowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bierutów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,8
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 40,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,6
  Województwo
  40,7
  Polska
  38,2
 • 143,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Bierutów
  143,9
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bierutów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bierutowie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 573 podmioty gospodarki narodowej, z czego 358 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (98) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (25) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bierutowie najwięcej (30) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (553) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (128) podmiotów, a 76,4% (438) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bierutowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Budownictwo (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 573 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 128 Przemysł i budownictwo
 • 438 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w Bierutowie w 2021 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Bierutowie w 2021 roku
 • 358 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 553 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 553
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 572 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 572
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 27 Spółki cywilne ogółem
 • 27
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 358 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93
 • 81 Budownictwo
 • 81
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 26 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 26
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bierutów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Bierutowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 83 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,45 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bierutowie wynosi 71,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bierutowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,07 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,11 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,32 (54%), drogowe - 2,11 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bierutowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 83
 • 52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 52
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 43 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 43
 • 17,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,45
  woj. dolnośląskie
  28,36
  Cały kraj
  21,51
 • 11,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Bierutów
  11,07
  woj. dolnośląskie
  19,16
  Cały kraj
  12,82
 • 3,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,32
  Dolnośląskie
  5,14
  Kraj
  5,89
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,11
  woj. dolnośląskie
  2,39
  Cały kraj
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Bierutów
  0,28
  Województwo
  0,41
  Cały kraj
  0,35
 • 9,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,11
  Dolnośląskie
  15,90
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Dolnośląskie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Bierutów
  69%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  64%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Bierutów
  55%
  woj. dolnośląskie
  61%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Bierutów
  99%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Województwo
  88%
  Cały kraj
  89%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  52%
  woj. dolnośląskie
  46%
  Kraj
  53%

Bierutów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Bierutowa wyniosła w 2021 roku 53,4 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Bierutowa - 31.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bierutowa wyniosła w 2021 roku 55,0 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.7%). W budżecie Bierutowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 795 złotych na mieszkańca (14,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 39,3 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,0%.
 • Wydatki budżetu w Bierutowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bierutowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bierutowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,6 mln

  3,2 tys(100%)

  31,8 mln

  3,1 tys(100%)

  36,0 mln

  3,6 tys(100%)

  39,2 mln

  3,9 tys(100%)

  43,6 mln

  4,3 tys(100%)

  44,9 mln

  4,5 tys(100%)

  49,5 mln

  5,0 tys(100%)

  53,4 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,3 mln

  2,1 tys(31.8%)

  10,3 mln

  2,1 tys(32.2%)

  11,5 mln

  2,3 tys(32%)

  11,3 mln

  2,3 tys(28.8%)

  11,7 mln

  2,4 tys(26.8%)

  12,3 mln

  2,5 tys(27.4%)

  15,2 mln

  3,2 tys(30.8%)

  16,9 mln

  3,6 tys(31.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  672(10.3%)

  3,6 mln

  718(11.2%)

  3,5 mln

  706(9.8%)

  3,6 mln

  730(9.2%)

  3,7 mln

  757(8.5%)

  4,0 mln

  812(8.8%)

  6,2 mln

  1,3 tys(12.6%)

  6,2 mln

  1,3 tys(11.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  648(9.9%)

  3,2 mln

  646(10.1%)

  3,4 mln

  681(9.4%)

  4,1 mln

  826(10.4%)

  4,3 mln

  881(9.8%)

  5,3 mln

  1,1 tys(11.7%)

  4,6 mln

  949(9.2%)

  5,2 mln

  1,1 tys(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  607(9.3%)

  3,3 mln

  671(10.5%)

  1,3 mln

  260(3.6%)

  2,0 mln

  406(5.1%)

  2,0 mln

  418(4.7%)

  2,7 mln

  558(6.1%)

  876,8 tys

  182(1.8%)

  3,1 mln

  651(5.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  460(7%)

  1,7 mln

  339(5.3%)

  2,2 mln

  437(6%)

  2,6 mln

  537(6.8%)

  2,3 mln

  472(5.3%)

  3,1 mln

  643(7%)

  2,8 mln

  578(5.6%)

  3,0 mln

  628(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  977(14.9%)

  4,9 mln

  989(15.4%)

  9,8 mln

  2,0 tys(27.3%)

  1,7 mln

  353(4.4%)

  2,0 mln

  406(4.5%)

  1,8 mln

  370(4%)

  1,7 mln

  356(3.5%)

  2,1 mln

  439(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  254(3.9%)

  711,6 tys

  143(2.2%)

  767,3 tys

  154(2.1%)

  788,7 tys

  160(2%)

  825,7 tys

  170(1.9%)

  990,9 tys

  203(2.2%)

  890,1 tys

  185(1.8%)

  888,0 tys

  188(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  900,5 tys

  181(2.8%)

  677,1 tys

  136(2.1%)

  634,6 tys

  127(1.8%)

  614,2 tys

  124(1.6%)

  757,9 tys

  156(1.7%)

  826,0 tys

  169(1.8%)

  692,1 tys

  144(1.4%)

  529,0 tys

  112(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  751,2 tys

  151(2.3%)

  239,1 tys

  48,1(0.8%)

  845,0 tys

  170(2.3%)

  384,3 tys

  77,9(1%)

  424,2 tys

  87,1(1%)

  455,9 tys

  93,5(1%)

  846,9 tys

  176(1.7%)

  435,5 tys

  92,1(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  643,4 tys

  129(2%)

  588,6 tys

  118(1.8%)

  630,9 tys

  127(1.8%)

  549,4 tys

  111(1.4%)

  565,9 tys

  116(1.3%)

  440,7 tys

  90,4(1%)

  404,1 tys

  84,0(0.8%)

  392,1 tys

  82,9(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  590,6 tys

  119(1.8%)

  1,2 mln

  234(3.7%)

  250,8 tys

  50,4(0.7%)

  255,2 tys

  51,7(0.7%)

  231,5 tys

  47,5(0.5%)

  275,1 tys

  56,5(0.6%)

  348,6 tys

  72,5(0.7%)

  335,3 tys

  70,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  205(3.1%)

  1,1 mln

  226(3.5%)

  879,2 tys

  177(2.4%)

  907,9 tys

  184(2.3%)

  4,4 mln

  910(10.2%)

  302,3 tys

  62,0(0.7%)

  337,9 tys

  70,3(0.7%)

  301,5 tys

  63,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  213,0 tys

  42,8(0.7%)

  211,0 tys

  42,4(0.7%)

  240,2 tys

  48,2(0.7%)

  612,9 tys

  124(1.6%)

  486,5 tys

  99,9(1.1%)

  151,9 tys

  31,2(0.3%)

  109,7 tys

  22,8(0.2%)

  257,5 tys

  54,5(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  24,6 tys

  4,9(0.1%)

  68,5 tys

  13,8(0.2%)

  15,2 tys

  3,1(0%)

  47,9 tys

  9,7(0.1%)

  60,1 tys

  12,3(0.1%)

  101,4 tys

  20,8(0.2%)

  64,4 tys

  13,4(0.1%)

  89,6 tys

  18,9(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  1,4(0%)

  7,0 tys

  1,5(0%)

  7,0 tys

  1,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  595

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  12,9 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,1 tys

  15,3(0.2%)

  66,7 tys

  13,4(0.2%)

  8,7 tys

  1,8(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  111,0 tys

  22,8(0.3%)

  79,6 tys

  16,3(0.2%)

  73,2 tys

  15,2(0.1%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  146,3 tys

  30,0(0.3%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  4,0(0.1%)

  40,0

  0,0(0%)

  245,2 tys

  50,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bierutowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bierutowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bierutów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bierutowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,5 mln

  3,3 tys(100%)

  29,6 mln

  2,9 tys(100%)

  35,2 mln

  3,5 tys(100%)

  37,8 mln

  3,7 tys(100%)

  40,3 mln

  4,0 tys(100%)

  43,7 mln

  4,4 tys(100%)

  49,1 mln

  5,0 tys(100%)

  55,0 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,1 mln

  2,4 tys(36.3%)

  11,6 mln

  2,3 tys(39.1%)

  12,1 mln

  2,4 tys(34.4%)

  12,0 mln

  2,4 tys(31.8%)

  13,4 mln

  2,8 tys(33.3%)

  13,1 mln

  2,7 tys(29.9%)

  14,4 mln

  3,0 tys(29.4%)

  18,9 mln

  4,0 tys(34.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,7 mln

  2,1 tys(31.8%)

  10,3 mln

  2,1 tys(34.8%)

  10,7 mln

  2,1 tys(30.3%)

  11,6 mln

  2,3 tys(30.7%)

  12,2 mln

  2,5 tys(30.3%)

  13,1 mln

  2,7 tys(29.9%)

  13,3 mln

  2,8 tys(27.2%)

  14,7 mln

  3,1 tys(26.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  76,0 tys

  15,3(0.2%)

  1,1 mln

  221(3.7%)

  1,2 mln

  232(3.3%)

  1,2 mln

  253(3.3%)

  1,1 mln

  235(2.8%)

  1,4 mln

  288(3.2%)

  1,8 mln

  383(3.8%)

  2,6 mln

  549(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  219(1.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  789(11.7%)

  3,9 mln

  791(13.3%)

  8,9 mln

  1,8 tys(25.2%)

  870,8 tys

  176(2.3%)

  944,6 tys

  194(2.3%)

  816,7 tys

  168(1.9%)

  713,6 tys

  148(1.5%)

  804,4 tys

  170(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  973,0 tys

  195(2.9%)

  590,7 tys

  119(2%)

  666,9 tys

  134(1.9%)

  724,8 tys

  147(1.9%)

  744,7 tys

  153(1.8%)

  815,4 tys

  167(1.9%)

  806,1 tys

  168(1.6%)

  802,6 tys

  170(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  156,8 tys

  31,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,7 tys

  40,1(0.6%)

  151,3 tys

  30,7(0.4%)

  129,2 tys

  26,5(0.3%)

  600,5 tys

  123(1.4%)

  124,5 tys

  25,9(0.3%)

  721,7 tys

  153(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  504,7 tys

  101(1.5%)

  516,4 tys

  104(1.7%)

  573,3 tys

  115(1.6%)

  651,7 tys

  132(1.7%)

  622,4 tys

  128(1.5%)

  1,2 mln

  252(2.8%)

  2,1 mln

  436(4.3%)

  681,8 tys

  144(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,9 mln

  780(11.6%)

  932,1 tys

  187(3.2%)

  668,5 tys

  134(1.9%)

  703,5 tys

  143(1.9%)

  1,1 mln

  218(2.6%)

  523,6 tys

  107(1.2%)

  554,6 tys

  115(1.1%)

  662,9 tys

  140(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  394,3 tys

  79,2(1.2%)

  25,0 tys

  5,0(0.1%)

  28,4 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  5,1(0.1%)

  29,0 tys

  5,9(0.1%)

  202,0 tys

  42,0(0.4%)

  331,1 tys

  70,0(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  173,4 tys

  34,8(0.5%)

  121,8 tys

  24,5(0.4%)

  129,4 tys

  26,0(0.4%)

  155,5 tys

  31,5(0.4%)

  139,3 tys

  28,6(0.3%)

  147,9 tys

  30,4(0.3%)

  618,5 tys

  129(1.3%)

  167,5 tys

  35,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  177,9 tys

  35,7(0.5%)

  77,5 tys

  15,6(0.3%)

  60,8 tys

  12,2(0.2%)

  42,2 tys

  8,6(0.1%)

  41,9 tys

  8,6(0.1%)

  40,8 tys

  8,4(0.1%)

  35,1 tys

  7,3(0.1%)

  33,5 tys

  7,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,2 tys

  1,5(0%)

  6,4 tys

  1,3(0%)

  5,3 tys

  1,1(0%)

  10,0 tys

  2,0(0%)

  9,7 tys

  2,0(0%)

  10,9 tys

  2,2(0%)

  13,3 tys

  2,8(0%)

  13,4 tys

  2,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,0 tys

  2,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  81,0 tys

  16,3(0.2%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  18,4 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,1 tys

  15,3(0.2%)

  66,7 tys

  13,4(0.2%)

  8,7 tys

  1,8(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  111,0 tys

  22,8(0.3%)

  79,6 tys

  16,3(0.2%)

  73,2 tys

  15,2(0.1%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  310,0 tys

  62,2(0.9%)

  350,0 tys

  70,4(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,5 tys

  30,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,4 tys

  29,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bierutów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 009 mieszkańców Bierutowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 508 kobiet oraz 501 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Bierutowa, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 19,7% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Bierutowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bierutowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w Bierutowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 225 dzieci (115 dziewczynek oraz 110 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bierutowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 151 dzieci (71 dziewczynek oraz 80 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  16,0% mieszkańców Bierutowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 14,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 318 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 25 oddziałach uczyło się 509 uczniów (244 kobiety oraz 265 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bierutowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 499 uczniów (242 kobiety oraz 257 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (29,5% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów.

  W Bierutowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 147 uczniów (87 kobiet oraz 60 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bierutowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 66 uczniów (48 kobiet oraz 18 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 30 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 19,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Bierutowa w wieku potencjalnej nauki (21,7% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,0%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,7%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,2%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,8%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Bierutów
  25,2%
  Województwo
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Bierutów
  5,5%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,7%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 21,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,9%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1318 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 318,0
  Dolnośląskie
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Bierutów
  0,55
  Województwo
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 221 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bierutów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 225 Dzieci
 • 115 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 110 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 45 3 lata
 • 45
 • 52 4 lata
 • 52
 • 73 5 lata
 • 73
 • 53 6 lat
 • 53
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 27 4 lata
 • 27
 • 33 5 lata
 • 33
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 25 4 lata
 • 25
 • 40 5 lata
 • 40
 • 26 6 lat
 • 26
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bierutowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bierutowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W BIERUTOWIE
  Publiczne
  71 314-62-19
  ul. 1-MAJA 15
  56-420 Bierutów
  818614
 • Szkoły podstawowe w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bierutów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 509 Uczniowie
 • 244 Kobiety
  (uczniowie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,4
  Dolnośląskie
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 34,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bierutowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bierutowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im I Dywizji Wojska Polskiego im Tadeusza Kościuszki (I Dywizja Wojska Polskiego im Tadeusza Kościuszki)
  Publiczna
  71 314-62-25
  71 314-63-56
  ul. Krasińskiego 3
  56-420 Bierutów
  2045138
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bierutów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 147 Uczniowie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,2%
  40,8%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,0
  Dolnośląskie
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bierutowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bierutowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Bierutowie
  Publiczne
  71 314-62-41
  71 314-62-41
  ul. plac Kościelny 2
  56-420 Bierutów
  5130-
  Liceum Ogólnokształcące w Bierutowie
  Publiczne
  71 314-62-41
  71 314-62-41
  ul. plac Kościelny 2
  56-420 Bierutów
  122-
 • Edukacyjne grupy wieku w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bierutów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bierutów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bierutów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bierutów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bierutowie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Bierutowie znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bierutowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bierutowie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Bierutowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 110 (uczestnicy: 1 930)
  • seanse filmowe: 80 (uczestnicy: 1 200)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 20)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 105)
  • taneczne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Bierutowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 683 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 34 739 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Bierutowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 60 członków. Zarejestrowano 193 ćwiczących (mężczyźni: 160, kobiety: 33, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 18). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bierutowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bierutowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bierutowa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Bierutowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 389 z 1956-11-25; A/1854/389 z 2010-03-26
  • Zamek z XIV w.dnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 976 z 1963-06-15; 1172 z 1964-11-02; A/3331/976 z 2010-08-24
  • Mur obronny z XV w.dnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 977 z 1963-06-15; A/3329/977 z 2010-08-24
  • Kościół z XIV - XVIdnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 978 z 1963-06-15; A/1329/978 z 2009-09-11
  • Wieża ratuszowa z XIV w.dnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 979 z 1963-06-15; A/3332/979 z 2010-08-24
  • Kościół z XVII w.dnia 1963-06-15, wykaz dokumentów: 980 z 1963-06-15; A/1330/980 z 2009-09-11
  • Wieża obronna z XIV w.dnia 1964-11-02, wykaz dokumentów: 1172 z 1964-11-02; A/3330/1172 z 2010-08-24
  • Willa z 1906 r.dnia 1989-11-07, wykaz dokumentów: 617/W z 1989-11-07; A/3323/617/W z 2010-08-24
 • Formy ochrony przyrody w Bierutowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bierutowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bierutowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 drzew obecnie 1 z nich zniszczone - pień, Data ustanowienia: 1981-04-13, Opis granicy: Rośnie przy ul. Plac kościelny przy kościele św. Katarzyny

Bierutów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 23 wypadków drogowych w Bierutowie odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 480,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 104,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Bierutowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu oleśnickiego.

  Powiat oleśnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bierutowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bierutowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 480,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Bierutów
  480,4
  Dolnośląskie
  960,6
  Kraj
  1 035,8
 • 104,43 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Bierutów
  104,4
  woj. dolnośląskie
  90,1
  Cała Polska
  98,5
 • 480,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Bierutów
  480,4
  Dolnośląskie
  1 222,9
  Polska
  1 251,4
 • 21,74 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  21,7
  Dolnośląskie
  9,4
  Cała Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Bierutów
  100,0
  woj. dolnośląskie
  127,3
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bierutowie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 47,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  47,6 km
  Województwo
  542,7 km
  Kraj
  591,9 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Bierutów
  0,7 km
  Województwo
  3,8 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bierutów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 396droga wojewódzka nr 396( Bierutów - Karwiniec - Przeczów - Mikowice - Brzozowiec - Biskupice Oławskie - Janików - Stary Górnik - Oława - Gaj Oławski - Pełczyce - Brzezimierz - Goszczyna - Ośno - Brożec - Ulica - Chociwel - Strzelin)
  • DW 451droga wojewódzka nr 451(Oleśnica - Solniki Wielkie - Bierutów - Pielgrzymowice - Wilków - Namysłów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bierutów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 143Linia kolejowa nr 143: Kalety - Wrocław Mikołajów WP2 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kalety - Koszęcin - Rusinowice - Lubliniec - Kochcice - Ciasna - Sieraków Śląski - Sowczyce - Olesno Śląskie - Stare Olesno - Bąków - Kluczbork - Smardy - Wołczyn - Wierzbica Górna - Domaszowice - Gręboszów - Namysłów - Wilków Namysłowski -Bierutów - Solniki Wielkie - Oleśnica - Borowa Oleśnicka - Długołęka - Wrocław Psie Pole - Wrocław Sołtysowice - Wrocław Nadodrze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bierutowie istnieje 63 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Boczna

  ul. Browarna

  ul. Ceglana

  ul. Czereśniowa

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Emilii Plater

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jasna

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Koszarowa

  ul. Kościelna

  pl. Kościelny

  ul. Kruszowicka

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Namysłowska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Oleśnicka

  ul. Osiedle

  ul. Parkowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Promienna

  ul. Przyjaciół Żołnierza

  ul. Północna

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  Skwer Księdza Prałata Jana Gabora

  ul. Solnicka

  ul. Spacerowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Sądowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Towarowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Wrocławska

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. św. Jana