Pacanów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Pacanów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pacanów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu buskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pacanów.
 • 1 038 Liczba mieszkańców
 • 7,1 km² Powierzchnia
 • 145,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1265-1869; 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TBU Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Skop Burmistrz miasta
Pacanów na mapie
Identyfikatory
 • 21.040850.3997 Współrzędne GPS
 • 2601044 TERYT (TERC)
 • 0258715 SIMC
Herb miasta Pacanów
Pacanów herb

Jak Pacanów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pacanów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pacanów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pacanów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
56Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
72Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
87Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
89Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
137Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
140Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
157Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
164Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
180Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
191Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
193Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
214Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
242Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
253Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
285Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
308Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
322Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
326Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
331Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
332Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce

Pacanów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-133Poczta Pacanów

Pacanów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pacanowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Pacanów
(41) 376-54-03 10
(41) 376-59-80
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Pacanów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pacanów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 038, z czego 54,3% stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pacanowa zawarli w 2022 roku 1 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Pacanowa jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Pacanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,89 na 1000 mieszkańców Pacanowa. W 2022 roku urodziło się 4 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,5% zgonów w Pacanowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w Pacanowie były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pacanowa przypada 13.78 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 11 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 14 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pacanowa -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców Pacanowa jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pacanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 038 Liczba mieszkańców
 • 564 Kobiety
 • 474 Mężczyźni
 • 54,3%
  45,7%
 • 119 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 119 kobiet)
 • 84 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 84 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pacanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pacanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pacanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pacanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,4 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pacanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pacanowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pacanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pacanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pacanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Pacanów
  56,9%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Pacanów
  0,7%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pacanowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pacanów
  3,2
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Pacanów
  1,0
  Województwo
  1,3
  Polska
  1,6
 • 1 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pacanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,9
  Województwo
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pacanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pacanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pacanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pacanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 Urodzenia żywe
 • 2 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,9
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,0
  świętokrzyskie
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pacanów
  3 334 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 124 Waga 3500g - 3999g
 • 124
 • 189 Waga 3000g - 3499g
 • 189
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,19
  świętokrzyskie
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,49
  świętokrzyskie
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pacanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Pacanów
  13,8
  Województwo
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 202,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  202,2
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pacanów
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  świętokrzyskie
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Pacanów
  41,5%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pacanów
  22,9%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Pacanów
  3,9%
  woj. świętokrzyskie
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 61 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 304,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pacanów
  304,6
  świętokrzyskie
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 552,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 622,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  552,4
  świętokrzyskie
  517,8
  Polska
  426,2
 • 60,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pacanów
  60,0
  woj. świętokrzyskie
  63,9
  Cały kraj
  62,9
 • 51,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pacanów
  51,4
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Cała Polska
  33,8
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  8,6
  Kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pacanów
  0,4%
  woj. świętokrzyskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pacanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pacanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pacanów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pacanowie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,83 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pacanowie to 402 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 385 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pacanowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pacanowie to 124,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,51% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,60% mieszkań posiada łazienkę, 80,10% korzysta z centralnego ogrzewania, a 68,66% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 402 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 384,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pacanów
  384,70
  świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  88,10 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,90 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pacanów
  4,22
  Województwo
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,60
  Województwo
  2,57
  Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  świętokrzyskie
  0,66
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pacanów
  3,83
  Województwo
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 22 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pacanów
  5,50
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cała Polska
  3,89
 • 21,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  21,05
  Województwo
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 496 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 124,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  124,0 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,47 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Pacanów
  98,51%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Cała Polska
  97,75%
 • 83,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,83%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 80,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  80,60%
  Województwo
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Pacanów
  80,10%
  woj. świętokrzyskie
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 68,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  68,66%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pacanów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pacanowie na 1000 mieszkańców pracuje 78osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 72,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pacanowie wynosiło w 2023 roku 4,3% (4,3% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pacanowie wynosiło 5 412,76 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  40,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Pacanowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 78 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  78,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Kraj
  259,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 3,7% Mężczyźni
 • Miasto
  4,3%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pacanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pacanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pacanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 913 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Pacanów
  5 413 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pacanowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,0% Przemysł i budownictwo
 • 4,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pacanowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 253 Pracujący ogółem
 • 184 Kobiety
 • 69 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pacanowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pacanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,9
  Województwo
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 41,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,3
  Województwo
  41,5
  Polska
  38,2
 • 144,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  144,9
  świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pacanów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pacanowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 119 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 91 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 4 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (13) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (4) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (8) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pacanowie najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (110) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  35,3% (42) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 64,7% (77) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pacanowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.8%) oraz Budownictwo (29.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 119 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 42 Przemysł i budownictwo
 • 77 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Pacanowie w 2023 roku
 • 4 Podmioty wyrejestrowane w Pacanowie w 2023 roku
 • 91 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 110 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 110
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 119 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 119
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 91 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 28 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 28
 • 27 Budownictwo
 • 27
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Pozostała działalność
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pacanów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pacanowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 17 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pacanowie wynosi 80,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pacanowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 5,90 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,20 (81%), drogowe - 1,84 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pacanowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pacanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 17
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 15,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pacanów
  15,83
  świętokrzyskie
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,77
  świętokrzyskie
  10,85
  Polska
  12,98
 • 4,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pacanów
  4,20
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,84
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 5,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,90
  świętokrzyskie
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pacanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pacanów
  81%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  75%
  Województwo
  69%
  Kraj
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  82%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Pacanów
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pacanów
  60%
  Województwo
  59%
  Polska
  51%

Pacanów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pacanowa wyniosła w 2022 roku 47,1 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pacanowa - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,6 mln złotych, czyli 16,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pacanowa wyniosła w 2022 roku 52,8 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Pacanowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 962 złotych na mieszkańca (12,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,6 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,3%.
 • Wydatki budżetu w Pacanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pacanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pacanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pacanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----35,1 mln

  4,8 tys(100%)

  36,9 mln

  5,2 tys(100%)

  37,1 mln

  5,2 tys(100%)

  47,1 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----12,1 mln

  10,8 tys(34.6%)

  9,5 mln

  8,4 tys(25.7%)

  10,3 mln

  9,2 tys(27.8%)

  10,9 mln

  10,4 tys(23.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  5,1 tys(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----3,1 mln

  2,8 tys(8.9%)

  3,0 mln

  2,7 tys(8.2%)

  3,1 mln

  2,8 tys(8.4%)

  4,7 mln

  4,5 tys(10%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----2,4 mln

  2,1 tys(6.8%)

  919,6 tys

  812(2.5%)

  2,3 mln

  2,1 tys(6.3%)

  4,4 mln

  4,2 tys(9.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----778,6 tys

  695(2.2%)

  786,7 tys

  695(2.1%)

  1,2 mln

  1,1 tys(3.2%)

  3,9 mln

  3,7 tys(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----2,1 mln

  1,9 tys(6.1%)

  2,3 mln

  2,0 tys(6.3%)

  2,1 mln

  1,9 tys(5.7%)

  3,4 mln

  3,3 tys(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----1,2 mln

  1,1 tys(3.5%)

  6,7 mln

  5,9 tys(18%)

  3,0 mln

  2,6 tys(7.9%)

  1,9 mln

  1,9 tys(4.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----1,0 mln

  897(2.9%)

  998,2 tys

  882(2.7%)

  1,1 mln

  1,0 tys(3.1%)

  1,5 mln

  1,5 tys(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----300,3 tys

  268(0.9%)

  254,4 tys

  225(0.7%)

  414,8 tys

  369(1.1%)

  883,5 tys

  845(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----548,9 tys

  490(1.6%)

  606,7 tys

  536(1.6%)

  629,5 tys

  560(1.7%)

  629,0 tys

  602(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----65,0 tys

  58,0(0.2%)

  75,0 tys

  66,3(0.2%)

  170,0 tys

  151(0.5%)

  512,0 tys

  490(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----294,7 tys

  263(0.8%)

  176,2 tys

  156(0.5%)

  120,1 tys

  107(0.3%)

  425,4 tys

  407(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----375,2 tys

  335(1.1%)

  85,1 tys

  75,2(0.2%)

  258,6 tys

  230(0.7%)

  238,7 tys

  228(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----465,8 tys

  416(1.3%)

  389,1 tys

  344(1.1%)

  461,2 tys

  410(1.2%)

  135,4 tys

  130(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----90,1 tys

  80,4(0.3%)

  81,2 tys

  71,7(0.2%)

  79,7 tys

  70,8(0.2%)

  134,2 tys

  128(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----120,0 tys

  107(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  319

  0,3(0%)

  15,2 tys

  14,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----14,3 tys

  12,7(0%)

  12,5 tys

  11,0(0%)

  18,3 tys

  16,2(0%)

  12,8 tys

  12,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----79,3 tys

  70,8(0.2%)

  75,3 tys

  66,5(0.2%)

  1,6 tys

  1,4(0%)

  4,4 tys

  4,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----732,6 tys

  653(2.1%)

  190,4 tys

  168(0.5%)

  571,5 tys

  508(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pacanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pacanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pacanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pacanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----35,1 mln

  4,8 tys(100%)

  39,6 mln

  5,5 tys(100%)

  43,0 mln

  6,1 tys(100%)

  52,8 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----12,4 mln

  11,0 tys(35.2%)

  14,1 mln

  12,4 tys(35.5%)

  18,6 mln

  16,6 tys(43.3%)

  19,2 mln

  18,4 tys(36.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----6,2 mln

  5,5 tys(17.6%)

  6,1 mln

  5,3 tys(15.3%)

  7,1 mln

  6,3 tys(16.4%)

  9,7 mln

  9,3 tys(18.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  5,1 tys(10.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----774,8 tys

  691(2.2%)

  777,0 tys

  686(2%)

  802,6 tys

  713(1.9%)

  2,9 mln

  2,8 tys(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,0 mln

  899(2.9%)

  1,1 mln

  956(2.7%)

  848,8 tys

  754(2%)

  2,1 mln

  2,0 tys(3.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----980,5 tys

  875(2.8%)

  945,4 tys

  835(2.4%)

  1,1 mln

  943(2.5%)

  2,0 mln

  2,0 tys(3.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----649,5 tys

  579(1.8%)

  3,7 mln

  3,3 tys(9.5%)

  1,7 mln

  1,5 tys(3.9%)

  1,4 mln

  1,3 tys(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----1,7 mln

  1,5 tys(4.8%)

  852,2 tys

  753(2.2%)

  615,1 tys

  547(1.4%)

  646,8 tys

  619(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----122,9 tys

  110(0.3%)

  174,3 tys

  154(0.4%)

  194,4 tys

  173(0.5%)

  572,4 tys

  548(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----523,5 tys

  467(1.5%)

  188,4 tys

  166(0.5%)

  26,6 tys

  23,7(0.1%)

  402,2 tys

  385(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----10,0 tys

  8,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  372,6 tys

  357(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  1,0(0%)

  128,5 tys

  123(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----152,5 tys

  136(0.4%)

  111,6 tys

  98,6(0.3%)

  145,3 tys

  129(0.3%)

  122,0 tys

  117(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----102,5 tys

  91,5(0.3%)

  102,2 tys

  90,3(0.3%)

  214,6 tys

  191(0.5%)

  85,7 tys

  82,0(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----1,3 mln

  1,2 tys(3.8%)

  719,2 tys

  635(1.8%)

  670,7 tys

  596(1.6%)

  47,6 tys

  45,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----79,3 tys

  70,8(0.2%)

  75,3 tys

  66,5(0.2%)

  1,6 tys

  1,4(0%)

  1,6 tys

  1,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----1,4 tys

  1,2(0%)

  420

  0,4(0%)

  19,6 tys

  17,4(0%)

  850

  0,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----4,1 tys

  3,7(0%)

  1,1 tys

  1,0(0%)

  5,9 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pacanów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 259 mieszkańców Pacanowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 136 kobiet oraz 123 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 23,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców Pacanowa, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 15,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Pacanowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pacanowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (25,6%).

  W roku 2022 w Pacanowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 121 dzieci (58 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,0% mieszkańców Pacanowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,0% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 216 uczniów (110 kobiet oraz 106 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 21,7% ludności (23,6% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 273,42.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,5% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 23,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców Pacanowa w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,6%
  Województwo
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,0%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,1%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pacanów
  23,2%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pacanów
  25,0%
  Województwo
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,9%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pacanów
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  3 000,0
  Województwo
  893,0
  Cała Polska
  927,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Pacanów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 121 Dzieci
 • 58 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 36 4 lata
 • 36
 • 30 5 lata
 • 30
 • 36 6 lat
 • 36
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 23 4 lata
 • 23
 • 9 5 lata
 • 9
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 13 4 lata
 • 13
 • 21 5 lata
 • 21
 • 19 6 lat
 • 19
 •  
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pacanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pacanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W PACANOWIE
  Publiczne
  41 376-54-47
  ul. Słupska 15
  28-133 Pacanów
  4858
 • Szkoły podstawowe w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pacanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 216 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 106 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pacanów
  21,6
  Województwo
  14,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 273,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Pacanów
  273,42
  Województwo
  90,62
  Polska
  95,96
 • 272,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  272,15
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pacanów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pacanów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pacanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pacanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Pacanowie (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  41 376-51-01
  41 376-51-01
  ul. Karska 3
  28-133 Pacanów
  1221125
 • Edukacyjne grupy wieku w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pacanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pacanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pacanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pacanów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pacanowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pacanowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pacanowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pacanowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pacanowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 20 (uczestnicy: 21 829)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 15 165)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 265)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 649)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 5 650)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 18)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 18)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 2)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 13)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pacanowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 48 miejscami na widowni. Odbyły się 254 seanse, na które przyszło 4 013 widzów, w tym 139 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 504 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Pacanowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 021 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 244 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pacanowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 140 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 80, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pacanowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pacanowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pacanowa znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pacanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIII w. (ul. Kościelna 24)dnia 1958-02-08, wykaz dokumentów: 781 z 1958-02-08; 147 z 1967-06-23; A.62 z 2008-05-07
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1992-06-23, wykaz dokumentów: A.1142 z 1992-06-23; A.63 z 2008-05-07
 • Formy ochrony przyrody w Pacanowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pacanowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pacanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Solecko-Pacanowski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu jest położony w granicach Garbu Pińczowskiego Niecki Soleckiej i Niziny Nadwiślańskiej. W morfologii zaznacza się wyraźnie wydłużony grzbiet zwany Wałem Pińczowsko-Wójczańskim zbudowany z mioceńskich wapieni detrytyczych leżących na marglach kredowych. W obrębie Niecki Soleckiej i w okolicach Buska na powierzchni terenu lub pod niewielkim nakładem piaszczystych osadów czwartorzędowych odsłaniają się mioceńskie skały gipsowe tworzące kopulaste wzniesienia. W ich obrębie rozwijają się typowe zjawiska krasowe: jaskinie zapadliska leje ślepe doliny itp. Szeroka dolina Wisły wcięta w iły mioceńskie wypełniona jest grubymi seriami plejstoceńskich osadów żwirowo-piaszczystych niekiedy lessów oraz holoceńskimi madami. Na tak urozmaiconym podłożu geologicznym wykształciły się zróżnicowane pokrywy glebowe: na wychodniach skał mioceńskich-rędziny wapienne i gipsowe na plejstoceńskich piaskach-lekkie bielicowe a na Ponidziu urodzajne mady. Cały teren jest zagospodarowany intensywnie rolniczo i w krajobrazie dominują zbiorowiska nieleśne. Pod względem przyrodniczym największą wartość mają zbiorowiska torfowiskowe i łąkowe z udziałem halofitów: komonicy skrzydlatostąkowej muchotrzewu solniskowego koniczyny rozdętej rozwijającej się w dolinach Wschodniej i Sanicy a także w okolicy stopnicy i Solca-Zdroju. Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnych rozwijają się na siedliskach borów sosnowych i borów mieszanych. W zależności od panujących stosunków wodnych wykształciły się zbiorowiska bagiennego boru trzcinnikowego subkontynentalnego boru świeżego i boru mieszanego. W płd. części OChK na lessach w okolicach Wójeczki oraz w płn.-zach. na gipsach wykształciły się zbiorowiska muraw kserotermicznych z interesującymi i chronionymi gatunkami roślin m.in.: wisienką stepową ostnicą włosowatą rojnikiem pospolitym miłkiem wiosennym dziewięćsiłem bezłodygowym. Ważną rolę ws krajobrazie i biocenotyczną odgrywają zarośla krzewiaste z budującymi je tarniną i leszczyną., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego będąc osłoną Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i granicząc od północy z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Północna granica Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu biegnie wspólnie z odcinkiem południowej granicy Ch-SzOChK poczynając od styku granic obrębów: Janina Bosowice i Kołaczkowice i biegnąc w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic obrębów: Kołaczkowice Zaborze Skrobaczów Jastrzębiec Żerniki Dolne (gm. Stopnica) Tuczępy (gm. Tuczepy) do Podlesia. Stąd dalej na wschód a następnie na południe wzdłuż północnych granic obrębów: Tuczępy Nieciesławice Jarosławice północnej i wschodniej granicy obrębu Niziny (gm. Tuczępy) do granicy gminy Oleśnica i stąd wschodnimi granicami gmin Oleśnica i Pacanów na południe aż do Zalesia Starego gdzie osiąga dolinę Wisły i skręca na zachód biegnąc wzdłuż rzeki w górę jej biegu pokrywając się początkowo z południową granicą gminy Pacanów a następnie z fragmentem południowej granicy gm. Nowy Korczyn. W miejscu ujścia Nidy do Wisły granica opisywanego obszaru odbiega od doliny Wisły i skręca ogólnie w kierunku północno-zachodnim biegnąc zgodnie z zachodnimi i południowymi granicami obrębów: Grotniki Małe Ucisków Badrzychowice Piasek Wielki (gm. Nowy Korczyn). Następnie wąską zatoką wchodzi pomiędzy otuliny Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego obejmując swoim zasięgiem następujące obręby: Dobrowoda Olganów Wolica Zbludowice Siesławice Wełecz (gm. Busko Zdrój) oraz Hołudza (gm. Wiślica). Od wschodniej granicy obrębu Dobrowoda granica S-POChK biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic obrębów: Gadawa (gm. Busko Zdrój) Piasek Mały (gm. Solec Zdrój) oraz północnej i wschodniej granicy obrębu Żuków Strażnik a następnie północnej granicy obrębu Solec-Zdrój osiągając na krótkim odcinku kierunek wschodni a następnie skręcając na północ i północny zachód zachodnimi i południowo-zachodnimi granicami obrębów: Włosnowice Piestrzec Magierów (gm. Solec Zdrój) Suchowola Stopnica Wolica Podlasek Prusy Kuchary Szczytniki (gm. Stopnica) i Kołaczkowice (gm. Busko Zdrój). Tutaj w okolicach styku granic obrębów: Janina Bosowice i Kołaczkowice zamyka się granica S -POChK., Powierzchnia: 47347.0 ha

Pacanów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 24 wypadków drogowych w Pacanowie odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 2 296,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 382,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pacanowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pacanowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 42 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 41 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pacanowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 2 296,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  2 296,7
  Województwo
  1 329,3
  Kraj
  1 100,9
 • 382,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pacanów
  382,8
  woj. świętokrzyskie
  137,7
  Cały kraj
  104,4
 • 4 019,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  4 019,1
  woj. świętokrzyskie
  1 628,0
  Kraj
  1 327,3
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Pacanów
  16,7
  woj. świętokrzyskie
  10,4
  Polska
  9,5
 • 175,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  175,0
  woj. świętokrzyskie
  122,5
  Cały kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pacanów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pacanów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 115Linia kolejowa nr 115: Tarnów - Szczucin [o znaczenia miejscowym] (Tarnów - Tarnów Północny - Tarnów Klikowa - Łukowa Tarnowska - Łęg Tarnowski - Niedomice - Żabno - Fiuk - Dąbrowa Tarnowska - Olesno Tarnowskie - Dąbrówki Breńskie - Mędrzechów - Kupienin - Delastowice - Szczucin koło Tarnowa)