Kamieniec Ząbkowicki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Kamieniec Ząbkowicki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kamieniec Ząbkowicki to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu ząbkowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kamieniec Ząbkowicki.
 • 4 328 Liczba mieszkańców
 • 13,0 km² Powierzchnia
 • 333,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1945–1946, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DZA Tablice rejestracyjne
 • Marcin Czerniec Burmistrz miasta
Kamieniec Ząbkowicki na mapie
Identyfikatory
 • 16.876450.5239 Współrzędne GPS
 • 0224034 TERYT (TERC)
 • 0852631 SIMC
Herb miasta Kamieniec Ząbkowicki
Kamieniec Ząbkowicki herb

Jak Kamieniec Ząbkowicki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kamieniec Ząbkowicki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kamieniec Ząbkowicki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kamieniec Ząbkowicki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
38Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
45Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
50Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
85Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
128Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
170Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
170Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
178Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
222Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
235Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
265Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
283Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
298Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
332Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
345Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
387Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
389Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Kamieniec Ząbkowicki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-230Poczta Kamieniec Ząbkowicki 001, ul. Złotostocka 21
57-230Skrytki Pocztowe Poczta Kamieniec Ząbkowicki 001, ul. Złotostocka 21

Kamieniec Ząbkowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kamieniec Ząbkowicki)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
(74) 816-20-10
(74) 817-33-61
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kamieniec Ząbkowicki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 328, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kamieniec Ząbkowicki zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,5% mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Kamieniec Ząbkowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -28. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,03 na 1000 mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki. W 2022 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 58,1% dziewczynek i 41,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,3% zgonów w Kamieniec Ząbkowicki spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w Kamieniec Ząbkowicki były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kamieniec Ząbkowicki przypada 16.33 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 53 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kamieniec Ząbkowicki -25. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,7% mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 328 Liczba mieszkańców
 • 2 247 Kobiety
 • 2 081 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,9 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kamieniec Ząbkowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kamieniec Ząbkowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kamieniec Ząbkowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kamieniec Ząbkowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 32,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  32,5%
  Województwo
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 27,0% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • Kamieniec Ząbkowicki
  49,5%
  Województwo
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Województwo
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,7%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Kamieniec Ząbkowicki
  0,0%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kamieniec Ząbkowicki w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,3
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -28 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kamieniec Ząbkowicki
  -9,0
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kamieniec Ząbkowicki w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,1%
  41,9%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kamieniec Ząbkowicki
  7,3
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Polska
  8,1
 • 28,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kamieniec Ząbkowicki
  28,8
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 286 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 194 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 363 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 286 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 112 Waga 3500g - 3999g
 • 112
 • 145 Waga 3000g - 3499g
 • 145
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,11
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kamieniec Ząbkowicki
  0,51
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,39
  Dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kamieniec Ząbkowicki w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,6%
  42,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,3
  Dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 259,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  259,1
  Województwo
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,2
  Dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kamieniec Ząbkowicki
  46,3%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,3%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,0%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Polska
  70,6
 • 346,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kamieniec Ząbkowicki
  346,7
  Dolnośląskie
  294,0
  Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Cała Polska
  253,9
 • 753,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 780,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 724,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kamieniec Ząbkowicki
  753,6
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Cała Polska
  426,2
 • 99,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  99,7
  Dolnośląskie
  96,5
  Polska
  62,9
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kamieniec Ząbkowicki
  31,6
  Dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  9,5
  Województwo
  8,3
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kamieniec Ząbkowicki
  0,6%
  woj. dolnośląskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 53 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kamieniec Ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kamieniec Ząbkowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kamieniec Ząbkowicki oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,92 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kamieniec Ząbkowicki to 1 788 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kamieniec Ząbkowicki to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kamieniec Ząbkowicki to 146,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,88% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,52% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,56% mieszkań posiada łazienkę, 79,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,79% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 788 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 411,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kamieniec Ząbkowicki
  411,70
  Województwo
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  76,50 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,50 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,87
  Województwo
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,43
  Województwo
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,92
  Województwo
  7,66
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 22 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,50
  Dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 5,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,07
  Województwo
  27,76
  Polska
  24,56
 • 584 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 146,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kamieniec Ząbkowicki
  146,0 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kamieniec Ząbkowicki
  98,88%
  Województwo
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 94,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,52%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 92,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kamieniec Ząbkowicki
  92,56%
  Województwo
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 79,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  79,08%
  Województwo
  85,03%
  Cały kraj
  85,83%
 • 1,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  1,79%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kamieniec Ząbkowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kamieniec Ząbkowicki na 1000 mieszkańców pracuje 248osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 30,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 69,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kamieniec Ząbkowicki wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kamieniec Ząbkowicki wynosiło 5 615,48 PLN, co odpowiada 83.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  15,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 248 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  248,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,0% Kobiety
 • 6,8% Mężczyźni
 • Miasto
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kamieniec Ząbkowicki w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kamieniec Ząbkowicki w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kamieniec Ząbkowicki w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 976 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kamieniec Ząbkowicki
  5 615 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kamieniec Ząbkowicki w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,8% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kamieniec Ząbkowicki w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 586 Pracujący ogółem
 • 482 Kobiety
 • 1 104 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kamieniec Ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kamieniec Ząbkowicki
  70,3
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 42,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,0
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 148,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  148,9
  Dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kamieniec Ząbkowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kamieniec Ząbkowicki w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 550 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 362 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (69) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (25) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (56) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kamieniec Ząbkowicki najwięcej (34) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (524) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (148) podmiotów, a 71,1% (391) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kamieniec Ząbkowicki najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 550 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 148 Przemysł i budownictwo
 • 391 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w Kamieniec Ząbkowicki w 2023 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Kamieniec Ząbkowicki w 2023 roku
 • 362 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 524 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 524
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 550 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 550
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 41 Spółki handlowe ogółem
 • 41
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 34  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 34
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 31 Spółki cywilne ogółem
 • 31
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 362 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 91 Budownictwo
 • 91
 • 79 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 79
 • 34 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 34
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 22 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 22
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kamieniec Ząbkowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kamieniec Ząbkowicki stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 68 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kamieniec Ząbkowicki wynosi 75,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,44 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,45 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,04 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kamieniec Ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 68
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 15,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,50
  Województwo
  29,03
  Kraj
  22,81
 • 9,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kamieniec Ząbkowicki
  9,44
  Województwo
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 3,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,04
  Województwo
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,05
  Dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,28
  Dolnośląskie
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 7,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,45
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kamieniec Ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kamieniec Ząbkowicki
  75%
  Dolnośląskie
  57%
  Polska
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  54%
  Dolnośląskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Dolnośląskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  Dolnośląskie
  43%
  Cały kraj
  51%

Kamieniec Ząbkowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kamieniec Ząbkowicki wyniosła w 2022 roku 72,7 mln złotych, co daje 9,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 43.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kamieniec Ząbkowicki - 22.6% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15.3%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,9 mln złotych, czyli 39,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kamieniec Ząbkowicki wyniosła w 2022 roku 59,1 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.9%). W budżecie Kamieniec Ząbkowicki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (16,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,5 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,8%.
 • Wydatki budżetu w Kamieniec Ząbkowicki według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kamieniec Ząbkowicki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kamieniec Ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kamieniec Ząbkowicki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------51,3 mln

  6,7 tys(100%)

  72,7 mln

  9,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------8,4 mln

  1,9 tys(16.4%)

  16,4 mln

  3,8 tys(22.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------10,2 mln

  2,3 tys(19.9%)

  11,1 mln

  2,6 tys(15.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------4,7 mln

  1,0 tys(9.1%)

  10,7 mln

  2,5 tys(14.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  7,0 mln

  1,6 tys(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------4,3 mln

  965(8.4%)

  5,0 mln

  1,2 tys(6.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------1,1 mln

  247(2.1%)

  3,9 mln

  896(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------2,2 mln

  490(4.3%)

  3,4 mln

  793(4.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ------3,7 mln

  825(7.2%)

  3,2 mln

  728(4.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------3,8 mln

  858(7.5%)

  1,7 mln

  391(2.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ------184,5 tys

  41,3(0.4%)

  1,3 mln

  298(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------753,4 tys

  169(1.5%)

  951,9 tys

  219(1.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------1,1 mln

  244(2.1%)

  537,0 tys

  124(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------430,0 tys

  96,3(0.8%)

  428,1 tys

  98,6(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------30,9 tys

  6,9(0.1%)

  418,2 tys

  96,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------245,1 tys

  54,9(0.5%)

  299,0 tys

  68,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------188,7 tys

  42,3(0.4%)

  214,9 tys

  49,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------76,0 tys

  17,0(0.1%)

  86,3 tys

  19,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ------22,2 tys

  5,0(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kamieniec Ząbkowicki według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kamieniec Ząbkowicki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kamieniec Ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kamieniec Ząbkowicki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------60,0 mln

  7,9 tys(100%)

  59,1 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ------15,5 mln

  3,5 tys(25.8%)

  17,7 mln

  4,1 tys(30%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------23,5 mln

  5,3 tys(39.1%)

  8,9 mln

  2,1 tys(15.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  7,0 mln

  1,6 tys(11.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------739,7 tys

  166(1.2%)

  5,0 mln

  1,2 tys(8.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ------0,0

  0,0(0%)

  4,1 mln

  951(7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------5,3 mln

  1,2 tys(8.8%)

  2,4 mln

  542(4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------912,1 tys

  204(1.5%)

  2,0 mln

  457(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------1,3 mln

  296(2.2%)

  1,7 mln

  388(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------1,1 mln

  245(1.8%)

  1,4 mln

  330(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------452,8 tys

  101(0.8%)

  1,3 mln

  308(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------709,7 tys

  159(1.2%)

  716,4 tys

  165(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------722,3 tys

  162(1.2%)

  472,6 tys

  109(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------130,8 tys

  29,3(0.2%)

  316,8 tys

  73,0(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------0,0

  0,0(0%)

  172,5 tys

  39,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------16,4 tys

  3,7(0%)

  14,1 tys

  3,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------15,5 tys

  3,5(0%)

  873

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ------200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kamieniec Ząbkowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 955 mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 483 kobiet oraz 471 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 25,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Kamieniec Ząbkowicki mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kamieniec Ząbkowicki największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,1%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (27,8%).

  W roku 2022 w Kamieniec Ząbkowicki mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 165 dzieci (83 dziewczynki oraz 82 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,5% mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 967 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 443 uczniów (208 kobiet oraz 235 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 33,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,04.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (18,7% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Kamieniec Ząbkowicki w wieku potencjalnej nauki (21,5% kobiet i 20,6% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,1%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 40,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kamieniec Ząbkowicki
  40,1%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 41,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Kamieniec Ząbkowicki
  3,8%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  25,4%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 23,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,2%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,3%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 967 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  967,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Kamieniec Ząbkowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 165 Dzieci
 • 83 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 82 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 26 3 lata
 • 26
 • 50 4 lata
 • 50
 • 40 5 lata
 • 40
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 24 4 lata
 • 24
 • 15 5 lata
 • 15
 • 28 6 lat
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 26 4 lata
 • 26
 • 25 5 lata
 • 25
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kamieniec Ząbkowicki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kamieniec Ząbkowicki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 1
  Publiczne
  74 817-31-53
  ul. ZŁOTOSTOCKA 23
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  51078
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  74 817-31-75
  74 817-31-63
  ul. Kolejowa 84
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  380-
 • Szkoły podstawowe w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kamieniec Ząbkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 443 Uczniowie
 • 208 Kobiety
  (uczniowie)
 • 235 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,3
  Dolnośląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 35,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 121,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  121,04
  Województwo
  98,48
  Polska
  95,96
 • 119,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kamieniec Ząbkowicki
  119,67
  Województwo
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kamieniec Ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kamieniec Ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kamieniec Ząbkowicki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kamieniec Ząbkowicki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Bolesław Chrobry)
  Publiczna
  74 817-32-30
  74 817-32-30
  ul. Zamkowa 4
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  1226927
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  74 817-31-63
  74 817-31-63
  ul. Szkolna 10
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  7143-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kamieniec Ząbkowicki(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kamieniec Ząbkowicki aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Julian Lubieniecki)
  Publiczne
  74 817-32-01
  74 817-32-01
  ul. Ząbkowicka 21
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  475-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (Julian Lubieniecki)
  Publiczna
  74 817-32-01
  74 817-32-01
  ul. ZĄBKOWICKA 21
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  122-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  74 817-32-01
  74 817-32-01
  ul. ZĄBKOWICKA 21
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kamieniec Ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kamieniec Ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kamieniec Ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kamieniec Ząbkowicki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kamieniec Ząbkowicki

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kamieniec Ząbkowicki w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kamieniec Ząbkowicki: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kamieniec Ząbkowicki 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 170 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 1 810)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 240)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 900)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 90)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 40)
  • inne: 25 (uczestnicy: 240)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 110)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 50)
  • taneczne: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kamieniec Ząbkowicki działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 693 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 40 008 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kamieniec Ząbkowicki działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 183 członków. Zarejestrowano 173 ćwiczących (mężczyźni: 150, kobiety: 23, chłopcy do lat 18: 79, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kamieniec Ząbkowicki w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kamieniec Ząbkowicki znajduje się 27 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Kamieniec Ząbkowicki
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Kamieniec Ząbkowicki, st.1 z epoki żelazadnia 1975-02-08, wykaz dokumentów: 786/Arch/75 z 1975-02-08
  • Kościół z XIV w.dnia 1950-01-02, wykaz dokumentów: 136 z 1950-01-02; A/4280/136 z 2010-11-15
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w.dnia 1954-02-09, wykaz dokumentów: 299 z 1954-02-09
  • Klasztor z 1680 r.dnia 1956-08-02, wykaz dokumentów: 321 z 1956-08-02; 349 z 1956-11-22; A/5210/968/WŁ z 2011-05-05; A/5210/321 z 2011-05-25
  • Kościół z XIX w.dnia 1966-10-08, wykaz dokumentów: 1842 z 1966-10-08; A/4279/1842 z 2010-11-15
  • Spichlerz z 2. poł. XVIII w.dnia 1982-12-31, wykaz dokumentów: 919/WŁ z 1982-12-31; A/4276/919/WŁ z 2010-11-15
  • Oficyna gospodarcza z 1859 - 1872dnia 1989-11-07, wykaz dokumentów: 299/34/WŁ z 1989-11-07; A/4275/299/34/WŁ z 2010-11-15
  • Oficyna gospodarcza z 1859 - 1872dnia 1989-11-07, wykaz dokumentów: 299/34/WŁ z 1989-11-07; A/4275/299/34/WŁ z 2010-11-15
  • Zespół - pałac z 2. poł. XIX w.dnia 1989-11-07, wykaz dokumentów: 299/34/WŁ z 1989-11-07; A/4275/299/34/WŁ z 2010-11-15
  • Ogród z 1859 - 1872dnia 1989-11-07, wykaz dokumentów: 299/34/WŁ z 1989-11-07; A/4275/299/34/WŁ z 2010-11-15
  • Park z 1859 - 1872dnia 1989-11-07, wykaz dokumentów: 299/34/WŁ z 1989-11-07; A/4275/299/34/WŁ z 2010-11-15
  • Pompownia z 1864 r.dnia 1992-07-01, wykaz dokumentów: 1373/WŁ z 1992-07-01; A/4277/1373/WŁ z 2010-11-15
  • Oficyna mieszkalna z XVII w.dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Oficyna mieszkalna z XVII w.dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Oficyna mieszkalna z poł. XVIII w.dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Oficyna mieszkalna z XVII w.dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Szklarnia z XIX w.dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Szklarnia z XIX w.dnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Zespół - klasztor z XII - XIXdnia 1997-07-16, wykaz dokumentów: 1583/a-h/WŁ z 1997-07-16; A/4278/1583/a-h/WŁ z 2010-11-15
  • Willa z 1880 r.dnia 2001-10-22, wykaz dokumentów: 58/A/01 z 2001-10-22
  • Park z 1880 r.dnia 2001-10-22, wykaz dokumentów: 58/A/01 z 2001-10-22
  • Kaplica z 4. ćw. XVIII w.dnia 2014-04-07, wykaz dokumentów: A/5916 z 2014-04-07
  • Mauzoleum z 1870 r.dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/5989 z 2016-01-25
 • Formy ochrony przyrody w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kamieniec Ząbkowicki znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kamieniec Ząbkowicki
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy cis znajduje się na skarpie przy ścieżce okalającej pałac od strony północno-zachodniej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy cis znajduje się tuż przy ścieżce okalającej pałac od strony północno-zachodniej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik znajduje się tuż przy ścieżce okalającej pałac od strony północno-zachodniej w sąsiedztwie pomnikowej grupy 3 cisów
  • Pomnik przyrodyOpis: suche i poobcinane gałęzie, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb znajduje się przy szosie do miejscowości Ożary ok. 600 m na południowy zachód od mostu na Nysie Kłodzkiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Suche gałęzie ubytki w pniu, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Od szosy prowadzącej do miejscowości Ożary ok. 600 m na południowy zachód od mostu na Nysie Kłodzkiej odchodzi w kierunku północno-zachodnim leśna droga. Pomnikowy dąb usytuowany jest przy tejże drodze ok. 160 m od szosy
  • Pomnik przyrodyOpis: Huba mrowisko w korzeniu, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Od szosy prowadzącej do miejscowości Ożary ok. 600 m na południowy zachód od mostu na Nysie Kłodzkiej odchodzi w kierunku północno-zachodnim leśna droga. Pomnikowy dąb usytuowany jest przy tejże drodze ok. 60 m od szosy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Od szosy prowadzącej do miejscowości Ożary ok. 600 m na południowy zachód od mostu na Nysie Kłodzkiej odchodzi w kierunku północno-zachodnim leśna droga. Pomnikowy dąb usytuowany jest przy tejże drodze ok. 50 m od szosy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa grupa cisów znajduje się tuż przy ścieżce okalającej pałac od strony północno-zachodniej

Kamieniec Ząbkowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Kamieniec Ząbkowicki odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 23,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kamieniec Ząbkowicki znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ząbkowickiego.

  Powiat ząbkowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kamieniec Ząbkowicki
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kamieniec Ząbkowicki w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 23,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kamieniec Ząbkowicki
  23,0
  Dolnośląskie
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kamieniec Ząbkowicki
  0,0
  Województwo
  4,8
  Polska
  5,0
 • 46,05 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  46,1
  Dolnośląskie
  76,2
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. dolnośląskie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 200,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  200,0
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kamieniec Ząbkowicki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 382droga wojewódzka nr 382(Stanowice - Nowy Jaworów - Stary Jaworów - Świdnica - Boleścin - Grodziszcze - Mościsko - Nowizna - Dzierżoniów - Piława Dolna - Piława Górna - Kluczowa - Olbrachcice Wielkie - Ząbkowice Śląskie - Kamieniec Ząbkowicki - Byczeń - Paczków - granica (Czechy))
  • DW 390droga wojewódzka nr 390( Kamieniec Ząbkowicki - Sosnowa - Płonica - Złoty Stok - Lądek-Zdrój)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kamieniec Ząbkowicki nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
  • LK 276Linia kolejowa nr 276: Wrocław Główny - Międzylesie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski - Żórawina - Węgry - Boreczek - Warkocz - Strzelin - Biały Kościół - Henryków - Ziębice - Starczów - Kamieniec Ząbkowicki - Suszka - Bardo Przyłęk - Bardo Śląskie - Ławica - Kłodzko Główne - Kłodzko Miasto - Krosnowice Kłodzkie - Krosnowice Górne - Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Długopole Zdrój - Domaszków - Roztoki Bystrzyckie - Międzylesie)