Mszczonów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Mszczonów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mszczonów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu żyrardowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów.
 • 6 131 Liczba mieszkańców
 • 8,6 km² Powierzchnia
 • 716,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1377 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • WZY Tablice rejestracyjne
 • Józef Grzegorz Kurek Burmistrz miasta
Mszczonów na mapie
Identyfikatory
 • 20.521651.9820 Współrzędne GPS
 • 1438024 TERYT (TERC)
 • 0977054 SIMC
Herb miasta Mszczonów
Mszczonów herb

Jak Mszczonów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mszczonów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mszczonów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mszczonów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
27Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
35Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
38Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
39Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
56Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
61Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
64Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
72Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
74Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
84Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
92Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
114Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
126Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
142Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
173Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
183Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
199Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
205Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce

Mszczonów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
96-320Poczta Mszczonów

Mszczonów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mszczonowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Żyrardowie (podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.45-15.45, Wt: 7.45-15.45, Śr: 7.45-15.45, Cz: 7.45-15.45, Pt: 7.45-15.45

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bankowa 1. Sala Obsługi Klientów - wejście od ul. Cichej 2/8
96-300 Żyrardów
Urząd Miejski w Mszczonowie
(46) 858-28-20
(46) 858-28-43
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Mszczonów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mszczonów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 131, z czego 53,4% stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mszczonowa zawarli w 2022 roku 33 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Mszczonowa jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 9,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Mszczonów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,16 na 1000 mieszkańców Mszczonowa. W 2022 roku urodziło się 62 dzieci, w tym 59,7% dziewczynek i 40,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,7% zgonów w Mszczonowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w Mszczonowie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mszczonowa przypada 10.23 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 78 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mszczonowa -34. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  58,1% mieszkańców Mszczonowa jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mszczonowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 131 Liczba mieszkańców
 • 3 273 Kobiety
 • 2 858 Mężczyźni
 • 53,4%
  46,6%
 • 115 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 115 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mszczonowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mszczonowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mszczonowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mszczonowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,7 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mszczonów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mszczonowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mszczonów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mszczonów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mszczonów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,3%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Mszczonów
  52,8%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 50,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,3%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,4%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 10,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Mszczonów
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mszczonowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,4
  Mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Mszczonów
  2,1
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 33 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mszczonowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,2
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mszczonowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mszczonowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mszczonowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mszczonowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62 Urodzenia żywe
 • 37 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,7%
  40,3%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,1
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,2
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 113 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 362 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 294 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Mszczonów
  3 362 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 212 Waga 3500g - 3999g
 • 212
 • 266 Waga 3000g - 3499g
 • 266
 • 87 Waga 2500g - 2999g
 • 87
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,50
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,76
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Mszczonów
  0,69
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mszczonowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 39 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,1%
  61,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Mszczonów
  10,2
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 144,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Mszczonów
  144,9
  Mazowieckie
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,5
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Mszczonów
  3,8
  Mazowieckie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żyrardowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Mszczonów
  31,7%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,3%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 64 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 287,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  287,3
  Województwo
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Polska
  253,9
 • 407,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 425,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 388,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  407,7
  Mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 77,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Mszczonów
  77,4
  woj. mazowieckie
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,9
  Województwo
  33,8
  Polska
  33,8
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Mszczonów
  7,6
  Województwo
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Mszczonów
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 78 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -35 Saldo migracji
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -34 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mszczonowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mszczonów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mszczonów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mszczonowie oddano do użytku 24 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mszczonowie to 2 595 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 421 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mszczonowie to 5,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mszczonowie to 161,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,88% mieszkań posiada łazienkę, 91,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,82% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żyrardowskiego.

  Powiat żyrardowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 595 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 421,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Mszczonów
  421,30
  Województwo
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  72,20 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Mszczonów
  30,40 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,80
  Województwo
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,37
  Mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Mszczonów
  0,62
  Mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,90
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 141 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,88
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 22,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Mszczonów
  22,89
  Województwo
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 3 867 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 161,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  161,1 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,63 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,92%
  Województwo
  97,23%
  Kraj
  97,75%
 • 98,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Mszczonów
  98,11%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 97,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,88%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 91,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Mszczonów
  91,33%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 85,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Mszczonów
  85,82%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mszczonów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mszczonowie na 1000 mieszkańców pracuje 651osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 45,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mszczonowie wynosiło w 2023 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mszczonowie wynosiło 6 403,00 PLN, co odpowiada 95.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mszczonowa 743 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 094 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 351.

  9,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Mszczonowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,6% w przemyśle i budownictwie, a 36,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 651 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Mszczonów
  651,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 7,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,6% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • Mszczonów
  8,5%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mszczonowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mszczonowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mszczonowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 646 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 403 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mszczonowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 743 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 094 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 351 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 29,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 44,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 41,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mszczonowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 025 Pracujący ogółem
 • 1 811 Kobiety
 • 2 214 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mszczonowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mszczonów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,1
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 40,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,4
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 127,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  127,4
  Mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mszczonów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mszczonowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 729 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 553 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 54 nowe podmioty, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (65) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (40) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (86) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mszczonowie najwięcej (57) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (683) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,4% (149) podmiotów, a 79,3% (578) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mszczonowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.5%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (13.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 729 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 149 Przemysł i budownictwo
 • 578 Pozostała działalność
 • 54 Podmioty nowo zarejestrowane w Mszczonowie w 2023 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Mszczonowie w 2023 roku
 • 553 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 683 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 683
 • 37 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 37
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 728 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 728
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 65 Spółki handlowe ogółem
 • 65
 • 19  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 57  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 57
 • 19    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 57 Spółki cywilne ogółem
 • 57
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 553 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 163 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 163
 • 72 Przetwórstwo przemysłowe
 • 72
 • 60 Transport i gospodarka magazynowa
 • 60
 • 53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 53
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 36 Pozostała działalność
 • 36
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 21 Informacja i komunikacja
 • 21
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mszczonów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mszczonowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 134 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,67 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mszczonowie wynosi 61,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mszczonowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,02 (wykrywalność 52%) oraz przeciwko mieniu - 12,47 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,50 (66%), drogowe - 2,40 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mszczonowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mszczonów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 134 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 134
 • 86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 86
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 77 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 77
 • 21,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  21,67
  woj. mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 14,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,02
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 4,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,50
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Mszczonów
  2,40
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Mszczonów
  0,25
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 12,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Mszczonów
  12,47
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mszczonów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Mszczonów
  62%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Mszczonów
  52%
  Mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  67%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  96%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Mszczonów
  79%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  Mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Mszczonów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mszczonowa wyniosła w 2022 roku 134,4 mln złotych, co daje 11,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mszczonowa - 25% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 42,5 mln złotych, czyli 31,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mszczonowa wyniosła w 2022 roku 109,4 mln złotych, co daje 9,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.1%). W budżecie Mszczonowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (13,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 185 złotych na mieszkańca (1,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 30,1%.
 • Wydatki budżetu w Mszczonowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mszczonowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mszczonów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mszczonowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,4 mln

  5,1 tys(100%)

  58,3 mln

  5,0 tys(100%)

  63,8 mln

  5,5 tys(100%)

  81,3 mln

  7,0 tys(100%)

  82,0 mln

  7,1 tys(100%)

  85,8 mln

  7,4 tys(100%)

  101,5 mln

  8,9 tys(100%)

  134,4 mln

  11,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  16,3 mln

  2,5 tys(27.9%)

  4,7 mln

  731(8.1%)

  6,4 mln

  989(10%)

  8,1 mln

  1,3 tys(9.9%)

  8,0 mln

  1,3 tys(9.8%)

  13,8 mln

  2,2 tys(16.1%)

  22,2 mln

  3,6 tys(21.8%)

  33,6 mln

  5,5 tys(25%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,8 mln

  2,5 tys(27%)

  18,3 mln

  2,8 tys(31.4%)

  17,6 mln

  2,7 tys(27.6%)

  19,0 mln

  3,0 tys(23.4%)

  21,7 mln

  3,4 tys(26.5%)

  21,5 mln

  3,4 tys(25%)

  24,2 mln

  3,9 tys(23.8%)

  31,6 mln

  5,1 tys(23.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  610(6.7%)

  5,9 mln

  914(10.1%)

  6,3 mln

  972(9.8%)

  18,3 mln

  2,9 tys(22.5%)

  11,4 mln

  1,8 tys(13.9%)

  6,0 mln

  956(7%)

  6,8 mln

  1,1 tys(6.7%)

  13,3 mln

  2,2 tys(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  808(8.9%)

  5,3 mln

  820(9%)

  6,4 mln

  1,0 tys(10.1%)

  7,3 mln

  1,1 tys(9%)

  7,7 mln

  1,2 tys(9.4%)

  8,5 mln

  1,4 tys(9.9%)

  9,5 mln

  1,5 tys(9.3%)

  10,7 mln

  1,7 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  833(9.1%)

  12,4 mln

  1,9 tys(21.2%)

  2,4 mln

  375(3.8%)

  2,6 mln

  407(3.2%)

  3,1 mln

  486(3.8%)

  2,9 mln

  467(3.4%)

  3,0 mln

  485(3%)

  10,1 mln

  1,6 tys(7.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,3 mln

  667(7.3%)

  4,6 mln

  717(7.9%)

  4,9 mln

  761(7.7%)

  5,2 mln

  808(6.3%)

  5,8 mln

  911(7%)

  5,6 mln

  892(6.5%)

  6,2 mln

  998(6.1%)

  6,4 mln

  1,0 tys(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  686,8 tys

  107(1.2%)

  703,5 tys

  109(1.2%)

  672,2 tys

  104(1.1%)

  802,7 tys

  126(1%)

  967,9 tys

  153(1.2%)

  916,4 tys

  146(1.1%)

  1,2 mln

  196(1.2%)

  4,7 mln

  761(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  962,3 tys

  150(1.6%)

  849,8 tys

  132(1.5%)

  612,3 tys

  95,2(1%)

  1,2 mln

  184(1.4%)

  1,5 mln

  234(1.8%)

  1,1 mln

  171(1.3%)

  1,3 mln

  207(1.3%)

  4,0 mln

  655(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  325(3.6%)

  2,2 mln

  344(3.8%)

  2,3 mln

  357(3.6%)

  2,7 mln

  418(3.3%)

  2,6 mln

  407(3.1%)

  2,8 mln

  452(3.3%)

  2,8 mln

  453(2.8%)

  3,6 mln

  579(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  490,7 tys

  76,4(0.8%)

  830,0 tys

  129(1.4%)

  949,4 tys

  148(1.5%)

  810,2 tys

  127(1%)

  892,7 tys

  141(1.1%)

  1,1 mln

  179(1.3%)

  3,6 mln

  576(3.5%)

  2,9 mln

  469(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  456,8 tys

  71,2(0.8%)

  529,9 tys

  82,4(0.9%)

  543,9 tys

  84,5(0.9%)

  573,5 tys

  89,8(0.7%)

  641,0 tys

  101(0.8%)

  636,3 tys

  101(0.7%)

  763,7 tys

  123(0.8%)

  1,2 mln

  193(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  747,1 tys

  116(1.3%)

  689,3 tys

  107(1.2%)

  602,8 tys

  93,7(0.9%)

  514,2 tys

  80,5(0.6%)

  478,6 tys

  75,4(0.6%)

  340,6 tys

  54,1(0.4%)

  253,9 tys

  40,9(0.3%)

  758,5 tys

  123(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  261,4 tys

  40,7(0.4%)

  281,3 tys

  43,8(0.5%)

  291,4 tys

  45,3(0.5%)

  290,6 tys

  45,5(0.4%)

  329,1 tys

  51,9(0.4%)

  341,1 tys

  54,2(0.4%)

  325,5 tys

  52,4(0.3%)

  473,9 tys

  77,0(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  226,4 tys

  35,3(0.4%)

  248,3 tys

  38,6(0.4%)

  198,7 tys

  30,9(0.3%)

  163,1 tys

  25,5(0.2%)

  261,2 tys

  41,2(0.3%)

  235,5 tys

  37,4(0.3%)

  252,3 tys

  40,6(0.2%)

  380,6 tys

  61,8(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  310,6 tys

  48,4(0.5%)

  363,8 tys

  56,6(0.6%)

  681,2 tys

  106(1.1%)

  387,9 tys

  60,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,2 tys

  4,4(0%)

  111,4 tys

  18,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  400,4 tys

  62,4(0.7%)

  457,8 tys

  71,2(0.8%)

  493,8 tys

  76,8(0.8%)

  525,3 tys

  82,3(0.6%)

  606,8 tys

  95,7(0.7%)

  593,4 tys

  94,3(0.7%)

  606,1 tys

  97,6(0.6%)

  62,0 tys

  10,1(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  87,2 tys

  13,6(0.1%)

  19,2 tys

  3,0(0%)

  24,1 tys

  3,8(0%)

  26,7 tys

  4,2(0%)

  36,4 tys

  5,7(0%)

  38,3 tys

  6,1(0%)

  38,8 tys

  6,2(0%)

  38,9 tys

  6,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  19,2 tys

  3,0(0%)

  10,1 tys

  1,6(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  21,4 tys

  3,3(0%)

  27,4 tys

  4,3(0%)

  13,6 tys

  2,2(0%)

  6,9 tys

  1,1(0%)

  18,6 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  122,5 tys

  19,1(0.2%)

  14,2 tys

  2,2(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  123,5 tys

  19,3(0.2%)

  126,6 tys

  20,0(0.2%)

  121,3 tys

  19,3(0.1%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  16,1 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  733,9 tys

  114(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mszczonowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mszczonowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mszczonów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mszczonowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,1 mln

  5,2 tys(100%)

  60,9 mln

  5,3 tys(100%)

  66,3 mln

  5,7 tys(100%)

  81,1 mln

  7,0 tys(100%)

  82,5 mln

  7,1 tys(100%)

  89,9 mln

  7,8 tys(100%)

  106,6 mln

  9,3 tys(100%)

  109,4 mln

  9,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,7 mln

  4,5 tys(47.7%)

  30,4 mln

  4,7 tys(50%)

  30,3 mln

  4,7 tys(45.7%)

  33,7 mln

  5,3 tys(41.6%)

  34,9 mln

  5,5 tys(42.3%)

  36,6 mln

  5,8 tys(40.8%)

  47,2 mln

  7,6 tys(44.3%)

  51,4 mln

  8,3 tys(46.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,2 mln

  1,4 tys(15.4%)

  9,8 mln

  1,5 tys(16.1%)

  10,3 mln

  1,6 tys(15.5%)

  10,8 mln

  1,7 tys(13.3%)

  14,0 mln

  2,2 tys(17%)

  14,5 mln

  2,3 tys(16.1%)

  16,6 mln

  2,7 tys(15.6%)

  17,1 mln

  2,8 tys(15.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  570(6.1%)

  10,5 mln

  1,6 tys(17.3%)

  604,4 tys

  94,0(0.9%)

  583,7 tys

  91,4(0.7%)

  763,3 tys

  120(0.9%)

  691,6 tys

  110(0.8%)

  583,2 tys

  93,9(0.5%)

  7,8 mln

  1,3 tys(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,9 mln

  1,5 tys(16.5%)

  1,6 mln

  249(2.6%)

  3,1 mln

  489(4.7%)

  2,3 mln

  366(2.9%)

  1,4 mln

  227(1.7%)

  3,4 mln

  546(3.8%)

  5,5 mln

  893(5.2%)

  5,7 mln

  923(5.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,3 mln

  511(5.5%)

  3,4 mln

  535(5.6%)

  3,2 mln

  499(4.8%)

  4,0 mln

  623(4.9%)

  4,5 mln

  709(5.4%)

  2,3 mln

  359(2.5%)

  3,5 mln

  564(3.3%)

  4,6 mln

  753(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  480,6 tys

  74,9(0.8%)

  2,5 mln

  385(4.1%)

  1,2 mln

  179(1.7%)

  12,1 mln

  1,9 tys(15%)

  3,9 mln

  616(4.7%)

  245,0 tys

  39,0(0.3%)

  2,2 mln

  353(2.1%)

  3,6 mln

  587(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  14,1 tys

  2,2(0%)

  18,4 tys

  2,9(0%)

  25,7 tys

  4,0(0%)

  20,2 tys

  3,2(0%)

  79,2 tys

  12,5(0.1%)

  9,7 tys

  1,5(0%)

  600,7 tys

  96,7(0.6%)

  3,2 mln

  519(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  214(2.3%)

  1,4 mln

  217(2.3%)

  1,7 mln

  266(2.6%)

  2,2 mln

  346(2.7%)

  2,3 mln

  359(2.8%)

  2,0 mln

  322(2.3%)

  3,1 mln

  499(2.9%)

  2,4 mln

  384(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  225(2.4%)

  495,5 tys

  77,1(0.8%)

  2,8 mln

  438(4.3%)

  1,8 mln

  276(2.2%)

  4,1 mln

  648(5%)

  10,4 mln

  1,6 tys(11.5%)

  7,1 mln

  1,1 tys(6.6%)

  1,4 mln

  220(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,1 tys

  1,3(0%)

  4,9 tys

  0,8(0%)

  18,9 tys

  2,9(0%)

  66,5 tys

  10,4(0.1%)

  8,7 tys

  1,4(0%)

  20,0 tys

  3,2(0%)

  21,9 tys

  3,5(0%)

  924,7 tys

  150(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  377,2 tys

  58,8(0.6%)

  343,9 tys

  53,5(0.6%)

  355,8 tys

  55,3(0.5%)

  333,7 tys

  52,3(0.4%)

  325,9 tys

  51,4(0.4%)

  329,5 tys

  52,4(0.4%)

  313,3 tys

  50,4(0.3%)

  361,1 tys

  58,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  131,9 tys

  20,5(0.2%)

  106,2 tys

  16,5(0.2%)

  140,7 tys

  21,9(0.2%)

  149,0 tys

  23,3(0.2%)

  139,1 tys

  21,9(0.2%)

  162,3 tys

  25,8(0.2%)

  167,8 tys

  27,0(0.2%)

  293,3 tys

  47,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  1,1(0%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,7 tys

  7,4(0%)

  229,1 tys

  37,2(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  225,5 tys

  35,1(0.4%)

  100,6 tys

  15,6(0.2%)

  94,8 tys

  14,7(0.1%)

  94,3 tys

  14,8(0.1%)

  101,0 tys

  15,9(0.1%)

  84,7 tys

  13,5(0.1%)

  108,5 tys

  17,5(0.1%)

  171,7 tys

  27,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  675

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  3,7(0%)

  21,0 tys

  3,3(0%)

  27,3 tys

  4,3(0%)

  12,2 tys

  1,9(0%)

  14,9 tys

  2,4(0%)

  31,0 tys

  5,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  87,9 tys

  13,7(0.1%)

  73,7 tys

  11,5(0.1%)

  68,2 tys

  10,6(0.1%)

  63,4 tys

  9,9(0.1%)

  48,8 tys

  7,7(0.1%)

  32,1 tys

  5,1(0%)

  26,9 tys

  4,3(0%)

  17,1 tys

  2,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  122,5 tys

  19,1(0.2%)

  14,2 tys

  2,2(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  123,5 tys

  19,3(0.2%)

  126,6 tys

  20,0(0.2%)

  121,3 tys

  19,3(0.1%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,3 tys

  1,8(0%)

  13,1 tys

  2,0(0%)

  22,2 tys

  3,5(0%)

  23,3 tys

  3,6(0%)

  20,9 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  166(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,1 mln

  169(1.8%)

  26,3 tys

  4,1(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mszczonów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 397 mieszkańców Mszczonowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 718 kobiet oraz 677 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 14,1% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,6% mieszkańców Mszczonowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Mszczonowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mszczonowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,2%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Mszczonowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 20 oddziałów uczęszczało 428 dzieci (219 dziewczynek oraz 209 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mszczonowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (58 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  19,2% mieszkańców Mszczonowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 19,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 610 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 39 oddziałach uczyło się 821 uczniów (395 kobiet oraz 426 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mszczonowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 514 uczniów (294 kobiety oraz 220 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 151,48.

  W Mszczonowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 156 uczniów (90 kobiet oraz 66 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 30 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mszczonowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 223 uczniów (94 kobiety oraz 129 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W Mszczonowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 257 uczniów (133 kobiety oraz 124 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 38 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mszczonowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 140 uczniów (52 kobiety oraz 88 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W Mszczonowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 88 uczniów (24 kobiety oraz 64 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,0 uczniów. 29,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców Mszczonowa w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 19,8% mężczyzn).

 • 22,7% Wykształcenie wyższe
 • Mszczonów
  22,7%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 27,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,1%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  14,1%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Mszczonów
  19,6%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Mszczonów
  20,6%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Mszczonów
  3,1%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Mszczonów
  13,4%
  Województwo
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 13,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Mszczonów
  3,1%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1610 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Mszczonów
  1 610,0
  Mazowieckie
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Mszczonów
  0,40
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 462 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mszczonów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 428 Dzieci
 • 219 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 209 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,2%
  48,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 82 3 lata
 • 82
 • 109 4 lata
 • 109
 • 123 5 lata
 • 123
 • 111 6 lat
 • 111
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 38 3 lata
 • 38
 • 54 4 lata
 • 54
 • 64 5 lata
 • 64
 • 61 6 lat
 • 61
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 44 3 lata
 • 44
 • 55 4 lata
 • 55
 • 59 5 lata
 • 59
 • 50 6 lat
 • 50
 •  
 • 24,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mszczonowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mszczonowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  46 857-16-68
  46 857-16-68
  ul. Tarczyńska 28
  96-320 Mszczonów
  615016
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina" (Brak)
  Niepubliczny
  53 367-24-07
  ul. Szkolna 16/18
  96-320 Mszczonów
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia
  Niepubliczne
  46 819-00-50
  ul. Warszawska 39
  96-320 Mszczonów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mszczonów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 821 Uczniowie
 • 395 Kobiety
  (uczniowie)
 • 426 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,1
  Mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 54,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 49,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 151,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Mszczonów
  151,48
  woj. mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 150,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  150,37
  Województwo
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mszczonów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mszczonów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mszczonowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mszczonowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie (25 Pułk Artylerii Pancernej)
  Publiczna
  46 857-12-32
  46 857-12-32
  ul. WARSZAWSKA 27
  96-320 Mszczonów
  2966957
 • Szkoły ponadpodstawowe w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Mszczonów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 156 Uczniowie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,7%
  42,3%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Mszczonów
  26,0
  woj. mazowieckie
  26,9
  Kraj
  26,5
 •  
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Mszczonów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 257 Uczniowie
 • 133 Kobiety
  (uczniowie)
 • 124 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,8%
  48,2%
 • 71 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Mszczonów
  23,4
  Województwo
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Mszczonów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Mszczonów
  29,3
  woj. mazowieckie
  19,4
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mszczonowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mszczonowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  46 857-10-22
  46 857-12-55
  ul. Ługowa 13
  96-320 Mszczonów
  8187-
  Liceum Ogólnokształcące (im. Szarych Szeregów)
  Publiczne
  46 857-12-10
  46 857-12-10
  ul. Maklakiewicza 18
  96-320 Mszczonów
  411819
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  46 857-10-22
  46 857-12-55
  ul. Ługowa 13
  96-320 Mszczonów
  393-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  46 857-10-22
  46 857-12-55
  ul. Ługowa 13
  96-320 Mszczonów
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁDCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH NR 1
  Niepubliczne
  50 944-95-01
  ul. SZKOLNA 3
  96-320 Mszczonów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mszczonów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mszczonów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mszczonów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mszczonów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mszczonowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Mszczonowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 1 000)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mszczonowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mszczonowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mszczonowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mszczonowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 146 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 35 (uczestnicy: 5 978)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 134)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 5 700)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 144)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 175)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 21)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 26)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 128)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 112)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 67)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mszczonowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 146 miejscami na widowni. Odbyły się 193 seanse, na które przyszło 4 383 widzów, w tym 103 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 504 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Mszczonowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 29 424 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 795 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mszczonowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 363 członków. Zarejestrowano 349 ćwiczących (mężczyźni: 245, kobiety: 104, chłopcy do lat 18: 183, dziewczęta do lat 18: 86). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mszczonowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mszczonowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mszczonowa znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mszczonowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Willa z 2. poł. XIX w. (ul. Żyrardowska 30)dnia 1977-03-29, wykaz dokumentów: 458 z 1977-03-29
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1991-12-19, wykaz dokumentów: 844 z 1991-12-19
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1991-12-19, wykaz dokumentów: 847 z 1991-12-19
  • Cmentarz żydowski z XVIII w.dnia 1992-03-20, wykaz dokumentów: 877 z 1992-03-20
 • Formy ochrony przyrody w Mszczonowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mszczonowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mszczonowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 365 cm i wysokości 19 m., Data ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie ul. Kościelna 6

Mszczonów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Mszczonowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mszczonowie znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żyrardowskiego.

  Powiat żyrardowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mszczonowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mszczonowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 32,47 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Mszczonów
  32,5
  Mazowieckie
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 32,47 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  32,5
  woj. mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Mszczonów
  0,0
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mszczonowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 546,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Mszczonów
  546,1 km
  Województwo
  796,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Mszczonów
  7,3 km
  Województwo
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mszczonów przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
  • DW 779droga wojewódzka nr 779( Mszczonów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mszczonów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 12Linia kolejowa nr 12: Skierniewice - Łuków [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Długokąty - Puszcza Mariańska - Grabce -Mszczonów - Grzegorzewice - Jeżewice - Tarczyn - Gąski - Prażmów - Czachówek Środkowy - Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria - Warszówka - Osieck - Jaźwiny - Pilawa - Huta Czechy - Parysów - Chromin - Iwowe - Stoczek Łukowski - Kobiałki - Jedlanka - Żdżary - Krzna - Łuków R 13 - Łuków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mszczonowie istnieje 89 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Aleksandra Tańskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bagno

  ul. Boczna

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Dojazd

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Fabryczna

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Generała Andersa

  ul. Generała Grota Roweckiego

  ul. Generała Maczka

  ul. Generała Sikorskiego

  ul. Gimnazjalna

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldu

  ul. Grójecka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Maklakiewicza

  ul. Jaśminowa

  ul. Jerzego Niesiołowskiego

  ul. Jeżynowa

  pl. Józefa Piłsudskiego

  ul. Józefpolska

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Keramzytowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Księcia Józefa Poniatowskiego

  ul. Księcia Ziemowita

  ul. Księdza Władysława Gołędowskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Logistyki

  ul. Malinowa

  ul. Mariana Korpusa

  ul. Morelowa

  ul. Młynarska

  ul. Nowa

  ul. Nowy Rynek

  ul. Olchowa

  ul. Opłotki

  ul. Piekarska

  ul. Pogorzałki

  ul. Polna

  ul. Pułkownika Wincentego Wnuka

  ul. Północna

  ul. Racławicka

  ul. Rawska

  ul. Rolnicza

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Różana

  ul. Skierniewicka

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Zarachowicza

  ul. Storczyków

  ul. Strzelców Kaniowskich

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tarczyńska

  ul. Targowa

  ul. Termalna

  ul. Towarowa

  ul. Tysiąclecia

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wschodnia

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zacisze

  ul. Zarzeczna

  ul. ks. Józefa Wierzejskiego

  ul. Ługowa

  ul. Łąkowa

  ul. Żyrardowska