Powiat jasielski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jasielski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 109 582 Liczba mieszkańców
 • 831 km2 Powierzchnia
 • 132 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 32,8% Stopa urbanizacji
 • Adam Pawluś Starosta
 • Rynek 18, 38-200 Jasło Adres starostwa powiatowego
 • RJS Tablice rejestracyjne
Powiat jasielski na mapie
Identyfikatory
 • 1805 TERYT (TERC)
Herb powiatu jasielskiego
powiat jasielski herb

powiat jasielski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
13 443 58 20
13 443 58 08
Mickiewicza 33
38-200 Jasło
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
13 443 83 99
13 443 83 19
Kościuszki 26
38-200 Jasło
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle
13 448 20 76
13 448 20 76
płk. Modrzejewskiego 12
38-200 Jasło
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jasło
13 446 30 08
13 446 34 66
Koralewskiego 13
38-200 Jasło
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle
13 446 43 21
13 446 43 21
Floriańska 92
38-200 Jasło
Starostwo Powiatowe w Jaśle
(13) 446-31-89
(13) 446-31-89
Rynek
38-200 Jasło

Powiat jasielski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat jasielski ma 109 582 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 11,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jasielskiego w 2050 roku wynosi 95 921, z czego 48 431 to kobiety, a 47 490 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jasielskiego zawarli w 2022 roku 412 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu jasielskiego jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jasielski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -361. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,29 na 1000 mieszkańców powiatu jasielskiego. W 2022 roku urodziło się 823 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 290 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,0% zgonów w powiecie jasielskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,2% zgonów w powiecie jasielskim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jasielskiego przypada 10.78 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 815 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 121 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jasielskiego -306. W tym samym roku 40 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 35 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  61,5% mieszkańców powiatu jasielskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jasielskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 109 582 Liczba mieszkańców
 • 55 750 Kobiety
 • 53 832 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jasielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jasielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jasielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jasielskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95 921 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 48 431 Kobiety
 • 47 490 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jasielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jasielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jasielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jasielskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,4 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jasielski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jasielskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jasielski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jasielski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jasielski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. jasielski
  28,2%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. jasielski
  58,7%
  Województwo
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 58,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat jasielski
  8,4%
  Województwo
  8,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat jasielski
  4,4%
  Województwo
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Powiat
  0,4%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jasielskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  woj. podkarpackie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat jasielski
  1,1
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 412 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jasielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -361 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -172 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -189 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,3
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Polska
  -3,8
 • -5,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jasielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jasielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jasielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jasielskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 823 Urodzenia żywe
 • 417 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 406 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat jasielski
  7,5
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. jasielski
  33,4
  Podkarpackie
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 290 g Średnia waga noworodków
 • 3 210 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 373 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat jasielski
  3 290 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 242 Waga 3500g - 3999g
 • 242
 • 329 Waga 3000g - 3499g
 • 329
 • 141 Waga 2500g - 2999g
 • 141
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat jasielski
  1,22
  Województwo
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  woj. podkarpackie
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie jasielskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 184 Zgony
 • 589 Kobiety
  (Zgony)
 • 595 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,8
  woj. podkarpackie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 143,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  143,9
  woj. podkarpackie
  130,5
  Cała Polska
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,6
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,6
  woj. podkarpackie
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jasielskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  38,0%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,2%
  Województwo
  18,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. jasielski
  5,7%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 243 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  14,6
  Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,3
  Kraj
  74,4
 • 243,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  243,3
  Województwo
  228,6
  Cała Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  205,4
  Kraj
  246,5
 • 508,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 548,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jasielski
  508,4
  woj. podkarpackie
  424,1
  Polska
  475,8
 • 53,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  53,0
  Podkarpackie
  51,4
  Polska
  70,6
 • 23,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat jasielski
  23,1
  Województwo
  27,6
  Cała Polska
  32,6
 • 1,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  1,8
  woj. podkarpackie
  5,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. jasielski
  0,1%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie jasielskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 41 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat jasielski
  41,0
  Podkarpackie
  33,0
  Cały kraj
  38,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 9 samookaleczenie powierzchniowe
 • 9
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 18 30-49 lat
 • 18
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków8
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 9 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 8 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 17 żonaty/zamężna
 • 17
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe12
  • średnie9
  • wyższe1
  • nieustalony12
 • 2 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 12 zasadnicze zawodowe
 • 9 średnie
 • 1 wyższe
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 10 na utrzymaniu innej osoby
 • 10
 • 5 renta
 • 5
 • 5 emerytura
 • 5
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 815 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 411 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 404 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 121 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 560 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 561 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -301 Saldo migracji
 • -145 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -156 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -306 Saldo migracji wewnętrznych
 • -149 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -157 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jasielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jasielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jasielski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie jasielskim oddano do użytku 189 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jasielskim to 34 358 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 314 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jasielskim to 5,34 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie jasielskim to 129,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,99% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,72% mieszkań posiada łazienkę, 81,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,25% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie jasielskim 89 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 679 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 469 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 6 transakcji (mediana cen - 3 883 zł/m2, średnia - 4 055 zł/m2), a na rynku wtórnym 83 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 667 zł/m2, średnia - 3 416 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 679 zł
 • Powiat
  3 679 zł
  woj. podkarpackie
  5 369 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 3 679 zł Ogółem
 • 3 679 zł
 • 3 929 zł do 40 m2
 • 3 929 zł
 • 3 603 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 603 zł
 • 3 613 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 613 zł
 • 2 038 zł od 80,1 m2
 • 2 038 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 469 zł
 • Tutaj
  3 469 zł
  Podkarpackie
  5 368 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 3 469 zł Ogółem
 • 3 469 zł
 • 3 705 zł do 40 m2
 • 3 705 zł
 • 3 629 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 629 zł
 • 3 556 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 556 zł
 • 1 992 zł od 80,1 m2
 • 1 992 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 89
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m235
  • od 40,1 do 60 m234
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m24
 • 35 do 40 m2
 • 34 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie jasielskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 883 zł
 • Powiat
  3 883 zł
  Podkarpackie
  5 947 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 3 883 zł Ogółem
 • 3 883 zł
 • 4 127 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 127 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 055 zł
 • pow. jasielski
  4 055 zł
  Województwo
  5 871 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 4 055 zł Ogółem
 • 4 055 zł
 • 4 355 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 355 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 667 zł
 • powiat jasielski
  3 667 zł
  Województwo
  4 808 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 3 667 zł Ogółem
 • 3 667 zł
 • 3 929 zł do 40 m2
 • 3 929 zł
 • 3 550 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 550 zł
 • 3 679 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 679 zł
 • 1 889 zł od 80,1 m2
 • 1 889 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 416 zł
 • powiat jasielski
  3 416 zł
  woj. podkarpackie
  4 870 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 3 416 zł Ogółem
 • 3 416 zł
 • 3 705 zł do 40 m2
 • 3 705 zł
 • 3 531 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 531 zł
 • 3 566 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 566 zł
 • 1 450 zł od 80,1 m2
 • 1 450 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 83
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m235
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m23
 • 35 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 358 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 313,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  313,50
  woj. podkarpackie
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat jasielski
  85,60 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat jasielski
  26,90 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat jasielski
  4,37
  Podkarpackie
  4,24
  Polska
  3,83
 • 3,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,19
  Podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Podkarpackie
  0,69
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 189 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  1,72
  woj. podkarpackie
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 009 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,34 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,34
  Województwo
  4,42
  Polska
  3,89
 • 9,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jasielski
  9,21
  Podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 24 532 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  129,8 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,22 m2
  Województwo
  0,57 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 94,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  94,99%
  woj. podkarpackie
  97,47%
  Polska
  97,71%
 • 93,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. jasielski
  93,12%
  Województwo
  94,19%
  Polska
  95,10%
 • 91,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,72%
  Województwo
  92,77%
  Cała Polska
  93,66%
 • 81,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat jasielski
  81,71%
  Województwo
  84,32%
  Kraj
  85,62%
 • 89,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  89,25%
  woj. podkarpackie
  78,51%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat jasielski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie jasielskim na 1000 mieszkańców pracuje 339osób . Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jasielskim wynosiło w 2022 roku 12,9% (12,9% wśród kobiet i 12,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jasielskim wynosiło 5 453,40 PLN, co odpowiada 81.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jasielskiego 11 379 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 454 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 925.

  17,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jasielskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 339 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat jasielski
  339,0
  Podkarpackie
  367,0
  Cały kraj
  402,0
 • 12,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,9% Kobiety
 • 12,9% Mężczyźni
 • powiat jasielski
  12,9%
  Województwo
  8,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jasielskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jasielskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jasielskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 453 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. jasielski
  5 453 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jasielskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 379 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 454 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 925 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,83 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,3% Przemysł i budownictwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 44,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jasielskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jasielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,5
  Podkarpackie
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,0
  Podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 127,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. jasielski
  127,6
  woj. podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jasielski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie jasielskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 524 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 564 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 786 nowych podmiotów, a 491 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (887) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (684) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (790) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (349) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jasielskim najwięcej (403) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 174) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (112) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,8% (2 741) podmiotów, a 70,0% (6 671) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jasielskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 524 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 112 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 741 Przemysł i budownictwo
 • 6 671 Pozostała działalność
 • 786 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jasielskim w 2022 roku
 • 491 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jasielskim w 2022 roku
 • 7 564 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 174 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 174
 • 284 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 284
 • 60 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 60
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 9 518 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 518
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 469 Spółki handlowe ogółem
 • 469
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 15  Spółki handlowe - akcyjne
 • 15
 • 370  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 370
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 403 Spółki cywilne ogółem
 • 403
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 564 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 941 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 941
 • 1 596 Budownictwo
 • 1 596
 • 803 Przetwórstwo przemysłowe
 • 803
 • 649 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 649
 • 567 Transport i gospodarka magazynowa
 • 567
 • 425 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 425
 • 376 Pozostała działalność
 • 376
 • 268 Informacja i komunikacja
 • 268
 • 192 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 192
 • 191 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 191
 • 171 Edukacja
 • 171
 • 142 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 142
 • 94 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 94
 • 65 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 65
 • 46 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 46
 • 22 Górnictwo i wydobywanie
 • 22
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jasielski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie jasielskim stwierdzono 1 162 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,58 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jasielskim wynosi 67,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jasielskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,49 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,89 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,71 (54%), drogowe - 1,54 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jasielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 162 Przestępstwa ogółem
 • 1 162
 • 537 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 537
 • 407 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 407
 • 169 Przestępstwa drogowe
 • 169
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 603 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 603
 • 10,58 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat jasielski
  10,58
  woj. podkarpackie
  12,93
  Cały kraj
  22,81
 • 4,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat jasielski
  4,89
  Podkarpackie
  6,81
  Cały kraj
  12,98
 • 3,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat jasielski
  3,71
  Podkarpackie
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat jasielski
  1,54
  Województwo
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat jasielski
  0,25
  Podkarpackie
  0,32
  Cała Polska
  0,35
 • 5,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat jasielski
  5,49
  Podkarpackie
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jasielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. jasielski
  68%
  Podkarpackie
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  66%
  Kraj
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  55%
  Podkarpackie
  56%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat jasielski
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  82%
  Podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat jasielski
  47%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Powiat jasielski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jasielskiego wyniosła w 2022 roku 179,2 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu jasielskiego - 34.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 37,4 mln złotych, czyli 20,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jasielskiego wyniosła w 2022 roku 170,8 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.2%). W budżecie powiatu jasielskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 224 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,6 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jasielskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jasielskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jasielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jasielskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  101,0 mln

  879(100%)

  98,6 mln

  861(100%)

  105,4 mln

  922(100%)

  138,4 mln

  1,2 tys(100%)

  134,5 mln

  1,2 tys(100%)

  145,2 mln

  1,3 tys(100%)

  159,9 mln

  1,4 tys(100%)

  179,2 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,2 mln

  342(38.8%)

  38,7 mln

  338(39.3%)

  41,9 mln

  367(39.8%)

  42,3 mln

  372(30.6%)

  45,8 mln

  404(34%)

  53,3 mln

  472(36.7%)

  56,8 mln

  508(35.5%)

  61,2 mln

  559(34.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,2 mln

  141(16.1%)

  11,2 mln

  97,7(11.4%)

  14,9 mln

  131(14.2%)

  28,5 mln

  250(20.6%)

  27,4 mln

  241(20.3%)

  25,1 mln

  222(17.3%)

  35,5 mln

  317(22.2%)

  29,3 mln

  267(16.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,1 mln

  79,6(9%)

  8,1 mln

  70,5(8.2%)

  8,7 mln

  76,4(8.3%)

  8,6 mln

  75,1(6.2%)

  9,1 mln

  80,4(6.8%)

  10,4 mln

  92,2(7.2%)

  11,7 mln

  104(7.3%)

  17,0 mln

  155(9.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,4 mln

  117(13.3%)

  14,2 mln

  124(14.4%)

  11,6 mln

  102(11%)

  12,1 mln

  106(8.8%)

  13,3 mln

  117(9.9%)

  14,9 mln

  132(10.2%)

  14,4 mln

  128(9%)

  17,0 mln

  155(9.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,5 mln

  47,9(5.4%)

  6,4 mln

  56,1(6.5%)

  4,9 mln

  42,8(4.6%)

  16,3 mln

  143(11.8%)

  6,3 mln

  55,2(4.7%)

  7,7 mln

  68,0(5.3%)

  7,0 mln

  62,2(4.4%)

  13,4 mln

  123(7.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,0 mln

  43,9(5%)

  5,0 mln

  43,7(5.1%)

  5,4 mln

  47,7(5.2%)

  5,7 mln

  50,1(4.1%)

  6,4 mln

  56,0(4.7%)

  6,7 mln

  59,8(4.6%)

  7,9 mln

  70,9(5%)

  11,7 mln

  106(6.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,4 mln

  47,1(5.4%)

  5,7 mln

  49,7(5.8%)

  5,9 mln

  52,0(5.6%)

  6,1 mln

  53,7(4.4%)

  7,0 mln

  61,7(5.2%)

  7,8 mln

  69,5(5.4%)

  8,2 mln

  73,0(5.1%)

  8,5 mln

  77,7(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,0 mln

  34,7(3.9%)

  3,9 mln

  33,8(3.9%)

  3,9 mln

  34,6(3.7%)

  4,6 mln

  40,4(3.3%)

  5,4 mln

  47,8(4%)

  6,3 mln

  55,6(4.3%)

  6,5 mln

  58,4(4.1%)

  7,2 mln

  65,5(4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  68,8 tys

  0,6(0.1%)

  79,4 tys

  0,7(0.1%)

  131,9 tys

  1,2(0.1%)

  5,4 mln

  47,3(3.9%)

  85,7 tys

  0,8(0.1%)

  1,0 mln

  9,3(0.7%)

  1,2 mln

  10,9(0.8%)

  2,4 mln

  22,0(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  869,8 tys

  7,6(0.9%)

  2,0 mln

  17,3(2%)

  2,3 mln

  20,5(2.2%)

  2,3 mln

  20,3(1.7%)

  2,7 mln

  23,5(2%)

  3,0 mln

  26,2(2%)

  2,9 mln

  25,9(1.8%)

  1,7 mln

  15,1(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  771,6 tys

  6,7(0.8%)

  602,7 tys

  5,3(0.6%)

  480,4 tys

  4,2(0.5%)

  589,5 tys

  5,2(0.4%)

  929,2 tys

  8,2(0.7%)

  548,6 tys

  4,9(0.4%)

  276,9 tys

  2,5(0.2%)

  1,3 mln

  12,3(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  744,4 tys

  6,5(0.7%)

  666,0 tys

  5,8(0.7%)

  670,4 tys

  5,9(0.6%)

  609,9 tys

  5,4(0.4%)

  893,8 tys

  7,9(0.7%)

  850,0 tys

  7,5(0.6%)

  1,4 mln

  12,2(0.9%)

  1,3 mln

  12,0(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,7 tys

  0,0(0%)

  64,9 tys

  0,6(0.1%)

  44,3 tys

  0,4(0%)

  178,9 tys

  1,6(0.1%)

  270,7 tys

  2,4(0.2%)

  1,7 mln

  15,2(1.2%)

  505,4 tys

  4,5(0.3%)

  1,3 mln

  11,7(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  133,2 tys

  1,2(0.1%)

  1,3 mln

  11,3(1.3%)

  131,1 tys

  1,1(0.1%)

  276,0 tys

  2,4(0.2%)

  3,5 mln

  31,0(2.6%)

  570,6 tys

  5,1(0.4%)

  391,4 tys

  3,5(0.2%)

  601,4 tys

  5,5(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  50,6 tys

  0,4(0%)

  84,0 tys

  0,7(0.1%)

  100,4 tys

  0,9(0.1%)

  165,7 tys

  1,5(0.1%)

  403,0 tys

  3,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  302,1 tys

  2,6(0.3%)

  303,9 tys

  2,7(0.3%)

  309,4 tys

  2,7(0.2%)

  286,6 tys

  2,5(0.2%)

  329,8 tys

  2,9(0.2%)

  317,8 tys

  2,8(0.2%)

  323,2 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  132,5 tys

  1,2(0.1%)

  134,2 tys

  1,2(0.1%)

  142,3 tys

  1,2(0.1%)

  138,6 tys

  1,2(0.1%)

  166,0 tys

  1,5(0.1%)

  121,4 tys

  1,1(0.1%)

  164,1 tys

  1,5(0.1%)

  213,1 tys

  1,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  204,5 tys

  1,8(0.2%)

  204,8 tys

  1,8(0.2%)

  222,7 tys

  2,0(0.2%)

  164,0 tys

  1,4(0.1%)

  170,1 tys

  1,5(0.1%)

  174,1 tys

  1,5(0.1%)

  187,3 tys

  1,7(0.1%)

  129,9 tys

  1,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  25,7 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  866

  0,0(0%)

  191,3 tys

  1,7(0.1%)

  145,1 tys

  1,3(0.1%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  109,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,1 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jasielskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jasielskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jasielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jasielskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  106,3 mln

  925(100%)

  107,0 mln

  934(100%)

  107,4 mln

  940(100%)

  125,1 mln

  1,1 tys(100%)

  138,1 mln

  1,2 tys(100%)

  153,1 mln

  1,4 tys(100%)

  165,7 mln

  1,5 tys(100%)

  170,8 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  53,3 mln

  464(50.1%)

  55,1 mln

  481(51.5%)

  54,0 mln

  473(50.3%)

  57,7 mln

  506(46.1%)

  66,6 mln

  587(48.2%)

  83,3 mln

  738(54.4%)

  87,1 mln

  778(52.6%)

  80,8 mln

  738(47.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,3 mln

  151(16.3%)

  18,5 mln

  162(17.3%)

  19,5 mln

  171(18.1%)

  21,6 mln

  189(17.2%)

  24,0 mln

  212(17.4%)

  23,0 mln

  204(15%)

  26,0 mln

  232(15.7%)

  28,4 mln

  259(16.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,6 mln

  66,2(7.1%)

  4,3 mln

  37,4(4%)

  3,4 mln

  29,5(3.1%)

  9,2 mln

  80,9(7.4%)

  11,2 mln

  99,0(8.1%)

  7,5 mln

  66,0(4.9%)

  13,2 mln

  118(8%)

  15,8 mln

  144(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  93,7(10.1%)

  11,6 mln

  102(10.9%)

  10,6 mln

  92,9(9.9%)

  11,4 mln

  99,9(9.1%)

  11,8 mln

  104(8.5%)

  13,8 mln

  122(9%)

  13,0 mln

  116(7.9%)

  14,7 mln

  134(8.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,4 mln

  47,3(5.1%)

  5,0 mln

  43,7(4.7%)

  3,9 mln

  34,5(3.7%)

  3,8 mln

  33,5(3%)

  4,1 mln

  36,3(3%)

  4,6 mln

  40,9(3%)

  5,6 mln

  49,9(3.4%)

  8,4 mln

  77,0(4.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,4 mln

  46,8(5%)

  5,6 mln

  49,3(5.3%)

  5,9 mln

  51,4(5.5%)

  6,1 mln

  53,1(4.8%)

  6,7 mln

  59,3(4.9%)

  7,7 mln

  68,1(5%)

  7,9 mln

  70,4(4.8%)

  8,4 mln

  76,4(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  12,2(1.3%)

  1,2 mln

  10,4(1.1%)

  1,3 mln

  11,0(1.2%)

  1,6 mln

  13,7(1.2%)

  2,1 mln

  18,7(1.5%)

  2,7 mln

  23,8(1.8%)

  2,5 mln

  22,5(1.5%)

  2,7 mln

  24,3(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  11,2(1.2%)

  1,7 mln

  14,5(1.6%)

  1,9 mln

  17,0(1.8%)

  1,9 mln

  16,6(1.5%)

  1,8 mln

  15,9(1.3%)

  2,2 mln

  19,1(1.4%)

  2,4 mln

  21,1(1.4%)

  2,2 mln

  20,1(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  9,9(1.1%)

  1,1 mln

  9,4(1%)

  991,5 tys

  8,7(0.9%)

  1,1 mln

  9,2(0.8%)

  1,3 mln

  11,0(0.9%)

  1,5 mln

  12,9(0.9%)

  2,2 mln

  19,3(1.3%)

  1,8 mln

  16,2(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,5 tys

  0,4(0%)

  122,8 tys

  1,1(0.1%)

  1,6 mln

  14,0(1%)

  307,7 tys

  2,7(0.2%)

  1,3 mln

  11,7(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  12,0(1.3%)

  794,4 tys

  6,9(0.7%)

  2,9 mln

  25,8(2.7%)

  4,6 mln

  40,1(3.7%)

  2,1 mln

  18,6(1.5%)

  1,2 mln

  10,7(0.8%)

  923,3 tys

  8,2(0.6%)

  1,0 mln

  9,2(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 mln

  26,3(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  632,2 tys

  5,6(0.4%)

  1 000,0 tys

  9,1(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  771,6 tys

  6,7(0.7%)

  284,2 tys

  2,5(0.3%)

  235,9 tys

  2,1(0.2%)

  194,1 tys

  1,7(0.2%)

  363,4 tys

  3,2(0.3%)

  212,1 tys

  1,9(0.1%)

  253,6 tys

  2,3(0.2%)

  568,8 tys

  5,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  350,4 tys

  3,1(0.3%)

  351,0 tys

  3,1(0.3%)

  325,9 tys

  2,9(0.3%)

  382,7 tys

  3,4(0.3%)

  319,4 tys

  2,8(0.2%)

  381,8 tys

  3,4(0.2%)

  487,9 tys

  4,4(0.3%)

  446,8 tys

  4,1(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  338,6 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  302,1 tys

  2,6(0.3%)

  303,9 tys

  2,7(0.3%)

  309,4 tys

  2,7(0.2%)

  286,6 tys

  2,5(0.2%)

  329,8 tys

  2,9(0.2%)

  317,8 tys

  2,8(0.2%)

  323,2 tys

  2,9(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,5 tys

  0,4(0%)

  42,0 tys

  0,4(0%)

  42,0 tys

  0,4(0%)

  131,6 tys

  1,2(0.1%)

  320,2 tys

  2,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  142,0 tys

  1,2(0.1%)

  1,0 mln

  9,1(1%)

  229,4 tys

  2,0(0.2%)

  180,9 tys

  1,6(0.1%)

  2,7 mln

  23,7(1.9%)

  468,4 tys

  4,2(0.3%)

  195,8 tys

  1,7(0.1%)

  192,9 tys

  1,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  67,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,5 tys

  0,6(0%)

  126,4 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  100,4 tys

  0,9(0.1%)

  99,5 tys

  0,9(0.1%)

  98,9 tys

  0,9(0.1%)

  102,3 tys

  0,9(0.1%)

  105,6 tys

  0,9(0.1%)

  108,1 tys

  1,0(0.1%)

  114,0 tys

  1,0(0.1%)

  107,2 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jasielski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 779 mieszkańców powiatu jasielskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 974 kobiet oraz 12 805 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców powiatu jasielskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jasielskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jasielskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,2%) oraz średnie zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w powiecie jasielskim mieściło się 51 przedszkoli, w których do 145 oddziałów uczęszczało 2 793 dzieci (1 378 dziewczynek oraz 1 415 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jasielskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 65 oddziałów uczęszczało 1 490 dzieci (747 dziewczynek oraz 743 chłopców). Dostępnych było 1 425 miejsc.

  16,0% mieszkańców powiatu jasielskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 790 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 72 szkoły podstawowe, w których w 623 oddziałach uczyło się 8 588 uczniów (4 069 kobiet oraz 4 519 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie jasielskim placówkę miało 79 szkół podstawowych, w których w 510 oddziałach uczyło się 7 758 uczniów (3 738 kobiet oraz 4 020 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,47.

  W powiecie jasielskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 67 oddziałach uczyło się 1 810 uczniów (1 126 kobiet oraz 684 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 514 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jasielskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 81 oddziałach uczyło się 2 391 uczniów (1 503 kobiety oraz 888 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 769 absolwentów.

  W powiecie jasielskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 23 oddziałach uczyło się 654 uczniów (192 kobiety oraz 462 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 28,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,0% mieszkańców powiatu jasielskiego w wieku potencjalnej nauki (30,1% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 18,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,8%
  Podkarpackie
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 22,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. jasielski
  35,1%
  Województwo
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • pow. jasielski
  3,8%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,6%
  Podkarpackie
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat jasielski
  21,7%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat jasielski
  26,8%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  13,4%
  Województwo
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat jasielski
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 790 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  790,0
  Podkarpackie
  857,0
  Kraj
  883,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,91
  Województwo
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 51Przedszkola
 • 39 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 145 Oddziały
 • 51 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 139 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat jasielski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 793 Dzieci
 • 1 378 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 415 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 69 2 lata i mniej
 • 69
 • 654 3 lata
 • 654
 • 736 4 lata
 • 736
 • 700 5 lata
 • 700
 • 619 6 lat
 • 619
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 338 3 lata
 • 338
 • 344 4 lata
 • 344
 • 336 5 lata
 • 336
 • 325 6 lat
 • 325
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 41 2 lata i mniej
 • 41
 • 316 3 lata
 • 316
 • 392 4 lata
 • 392
 • 364 5 lata
 • 364
 • 294 6 lat
 • 294
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 746 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 210,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 206,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 56,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 20 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat jasielski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,0%
  60,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat jasielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 610 Oddziały
 • 8 552 Uczniowie
 • 4 059 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 493 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,5%
  52,5%
 • 973 Uczniowie w 1 klasie
 • 474 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 499 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 998 Absolwenci
 • 495 Kobiety
  (absolwenci)
 • 503 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,8%
  72,2%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  13,8
  Podkarpackie
  15,1
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,8
 • 13,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,8
 • 14,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,0
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 843,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 667,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 175,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,47
  woj. podkarpackie
  92,27
  Cała Polska
  95,71
 • 90,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jasielski
  90,99
  Województwo
  91,69
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jasielski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jasielski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat jasielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 63 Oddziały
 • 1 700 Uczniowie
 • 1 073 Kobiety
  (uczniowie)
 • 627 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,1%
  36,9%
 • 375 Uczniowie w 1 klasie
 • 230 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 145 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 456 Absolwenci
 • 304 Kobiety
  (absolwenci)
 • 152 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 58 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,0
  Województwo
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 118,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 83,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat jasielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 161 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. jasielski
  28,4
  Podkarpackie
  22,3
  Kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jasielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jasielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jasielski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jasielski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jasielskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie jasielskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 ), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 0)
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 110)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie jasielskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie jasielskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 008 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 360 (uczestnicy: 37 856)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 80)
  • wystawy: 37 (uczestnicy: 3 720)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 6 413)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 5 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 36 (uczestnicy: 1 798)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 75 (uczestnicy: 4 078)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 1 770)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 5 569)
  • konferencje: 30 (uczestnicy: 1 586)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 3 677)
  • warsztaty: 59 (uczestnicy: 1 055)
  • inne: 6 (uczestnicy: 2 310)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 898)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 213)
  • taneczne: 7 (członkowie: 118)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 183)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 60)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 27)
  • teatralne: 3 (członkowie: 65)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 107)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 52 (absolwenci: 458)
  • języków obcych: 10 (absolwenci: 144)
  • plastyczne: 14 (absolwenci: 95)
  • nauki gry na instrumentach: 12 (absolwenci: 74)
  • wiedzy praktycznej: 8 (absolwenci: 20)
  • tańca: 4 (absolwenci: 86)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 25)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 4)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 743)
  • teatralne: 7 (członkowie: 110)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 69)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 230)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 154)
  • taneczne: 9 (członkowie: 135)
  • inne: 8 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jasielskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 187 miejscami na widowni. Odbyły się 722 seanse, na które przyszło 21 213 widzów, w tym 243 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 766 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jasielskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 35 093 zwiedzających, co daje 3 196 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jasielskim działało 25 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 361 294 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 59 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 356 108 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 156
  • dostępne dla czytelników: 78
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 77
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 19
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 20


 • Biblioteki naukowe w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jasielskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 47 689 wolumenów w tym ziobry specjalne: 514. Odnotowano 569 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 58 510 wolumenów. Odnotowano 1 997 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie jasielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jasielskim działały 54 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 564 członków. Zarejestrowano 3 523 ćwiczących (mężczyźni: 2 759, kobiety: 764, chłopcy do lat 18: 1 873, dziewczęta do lat 18: 557). Aktywnych było 85 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (77), instruktora sportowego (57) oraz inne osoby (40).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jasielskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jasielski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat jasielski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 40 wypadków drogowych w powiecie jasielskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 46 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 53,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie jasielskim zarejestrowanych było 101 189 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 75 383 samochodów osobowych (684,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 9 887 samochodów ciężarowych (94,4 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 250 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 510 ciągników siodłowych (4,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 363 motocykli (66,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie jasielskim znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 27 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 27 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie jasielskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 40 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 46 Ranni
  (rok 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 39 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie jasielskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 36,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat jasielski
  36,5
  Podkarpackie
  51,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. jasielski
  0,9
  Województwo
  4,2
  Polska
  5,0
 • 41,98 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat jasielski
  42,0
  Podkarpackie
  60,8
  Cały kraj
  65,5
 • 1,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. jasielski
  2,0
  Województwo
  5,4
  Kraj
  6,6
 • 53,37 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. jasielski
  53,4
  Województwo
  81,3
  Cały kraj
  77,6
 • 2,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat jasielski
  2,5
  Podkarpackie
  8,3
  Cała Polska
  8,9
 • 115,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  115,0
  woj. podkarpackie
  119,0
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 101 189 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie jasielskim w 2021 roku
 • 75 383 Samochody osobowe
 • 9 887 Samochody ciężarowe
 • 17 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 250 Autobusy
 • 1 854 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 607 Ciągniki samochodowe
 • 510   Ciągniki siodłowe
 • 5 845 Ciągniki rolnicze
 • 7 363 Motocykle
 • 2 251   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 525 Motorowery
 • 75 383Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie jasielskim
 • Samochody osobowe w powiecie jasielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 684,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  684,1
  Województwo
  619,6
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg20 435
  • 1400-1649 kg18 582
  • 1650-1899 kg16 974
  • 1900 kg i więcej19 392
 • 20 435 do 1399 kg
 • 18 582 1400-1649 kg
 • 16 974 1650-1899 kg
 • 19 392 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 792 do 1399 cm3
 • 30 792
 • 39 519 1400-1999 cm3
 • 39 519
 • 5 072 2000 i więcej cm3
 • 5 072
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie jasielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 753
  • olej napędowy23 530
  • gaz (LPG)8 957
  • pozostałe20 143
 • 22 753 benzyna
 • 23 530 olej napędowy
 • 8 957 gaz (LPG)
 • 20 143 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 454 do 1 roku
 • 454
 • 431 2 lata
 • 431
 • 589 3 lata
 • 589
 • 1 556 4-5 lat
 • 1 556
 • 1 802 6-7 lat
 • 1 802
 • 2 367 8-9 lat
 • 2 367
 • 3 507 10-11 lat
 • 3 507
 • 11 456 12-15 lat
 • 11 456
 • 16 417 16-20 lat
 • 16 417
 • 11 339 21-25 lat
 • 11 339
 • 6 235 26-30 lat
 • 6 235
 • 19 230 31 lat i więcej
 • 19 230
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie jasielskim
 • powiat jasielski
  21,7 lat
  Województwo
  19,1 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 9 887Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie jasielskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie jasielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 94,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  94,4
  woj. podkarpackie
  93,7
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 817 do 999 kg
 • 4 817
 • 2 543 1000-1499 kg
 • 2 543
 • 807 1500-2999 kg
 • 807
 • 57 3000-3499 kg
 • 57
 • 126 3500-4999 kg
 • 126
 • 729 5000-6999 kg
 • 729
 • 313 7000-9999 kg
 • 313
 • 421 10000-14999 kg
 • 421
 • 74 15000 kg i więcej
 • 74
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna364
  • olej napędowy5 571
  • gaz (LPG)341
  • pozostałe3 611
 • 364 benzyna
 • 5 571 olej napędowy
 • 341 gaz (LPG)
 • 3 611 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 62 do 1 roku
 • 62
 • 52 2 lata
 • 52
 • 96 3 lata
 • 96
 • 146 4-5 lat
 • 146
 • 215 6-7 lat
 • 215
 • 281 8-9 lat
 • 281
 • 538 10-11 lat
 • 538
 • 1 277 12-15 lat
 • 1 277
 • 1 586 16-20 lat
 • 1 586
 • 1 268 21-25 lat
 • 1 268
 • 750 26-30 lat
 • 750
 • 3 616 31 lat i więcej
 • 3 616
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie jasielskim
 • pow. jasielski
  23,6 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 250Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie jasielskim
 • Autobusy w powiecie jasielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,2
  woj. podkarpackie
  2,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy214
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe36
 • 0 benzyna
 • 214 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 36 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 37 12-15 lat
 • 37
 • 55 16-20 lat
 • 55
 • 66 21-25 lat
 • 66
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 48 31 lat i więcej
 • 48
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie jasielskim
 • Tutaj
  22,2 lat
  Podkarpackie
  21,3 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 510Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie jasielskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie jasielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. jasielski
  4,6
  woj. podkarpackie
  9,2
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy495
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe14
 • 1 benzyna
 • 495 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 48 4-5 lat
 • 48
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 69 10-11 lat
 • 69
 • 129 12-15 lat
 • 129
 • 78 16-20 lat
 • 78
 • 51 21-25 lat
 • 51
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 4 31 lat i więcej
 • 4
 • 13,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie jasielskim
 • powiat jasielski
  13,2 lat
  woj. podkarpackie
  13,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 7 363Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie jasielskim
 • Motocykle w powiecie jasielskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 66,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  66,8
  Podkarpackie
  65,6
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 52 2 lata
 • 52
 • 31 3 lata
 • 31
 • 95 4-5 lat
 • 95
 • 198 6-7 lat
 • 198
 • 119 8-9 lat
 • 119
 • 158 10-11 lat
 • 158
 • 674 12-15 lat
 • 674
 • 793 16-20 lat
 • 793
 • 597 21-25 lat
 • 597
 • 354 26-30 lat
 • 354
 • 4 261 31 lat i więcej
 • 4 261
 • 27,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie jasielskim
 • pow. jasielski
  27,3 lat
  Podkarpackie
  25,7 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie jasielskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  105,9 km
  woj. podkarpackie
  418,0 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,8 km
  Województwo
  3,6 km
  Kraj
  5,2 km
 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 27 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami