Dąbrowa Tarnowska w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Dąbrowa Tarnowska - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dąbrowa Tarnowska to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu dąbrowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa Tarnowska.
 • 11 507 Liczba mieszkańców
 • 23,2 km² Powierzchnia
 • 496,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 180 m n.p.m Wysokość
 • 1442 Data założenia
 • 1693 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KDA Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Maciej Kaczmarski Burmistrz miasta
Dąbrowa Tarnowska na mapie
Identyfikatory
 • 20.986450.1746 Współrzędne GPS
 • 1204024 TERYT (TERC)
 • 0982167 SIMC
Herb miasta Dąbrowa Tarnowska
Dąbrowa Tarnowska herb

Jak Dąbrowa Tarnowska wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dąbrowa Tarnowska na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dąbrowa Tarnowska wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dąbrowa Tarnowska plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
10Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
13Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
23Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
66Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
77Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
85Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
108Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
110Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
119Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
131Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
164Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
168Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
190Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
199Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
209Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
253Miasta o największej powierzchni w Polsce
267Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
280Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
280Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych

Dąbrowa Tarnowska - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-200Poczta Dąbrowa Tarnowska
33-200Skrytki Pocztowe Poczta Dąbrowa Tarnowska

Dąbrowa Tarnowska - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dąbrowie Tarnowskiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Dąbrowie Tarnowskiej aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej
(14) 642-20-31
(14) 642-55-31
Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-61-10
(014)642-23-31
ul. Żabieńska 20
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)644-23-33
(014)644-22-42
ul. Berka Jodelewicza 4
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-65-05
(014)642-65-05
ul. Piłsudskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-23-96
(014)642-25-71
ul. Piłsudskiego 14
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-43-15
(014)642-43-15
ul. Jagiellońska 50
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.Wojewódzki Inspektorat w Krakowie. Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-28-86
(14)642-43-75
ul. Kosciuszki 14
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
(14) 642-27-75
(14) 642-27-47
Rynek 34
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
(14) 642-24-31
(14) 642-22-29
ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dąbrowa Tarnowska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dąbrowa Tarnowska jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 11 507, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej zawarli w 2022 roku 56 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Dąbrowa Tarnowska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,92 na 1000 mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej. W 2022 roku urodziło się 79 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 230 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,4% zgonów w Dąbrowie Tarnowskiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,1% zgonów w Dąbrowie Tarnowskiej były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dąbrowy Tarnowskiej przypada 8.8 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 97 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 110 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dąbrowy Tarnowskiej -13. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  59,9% mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 507 Liczba mieszkańców
 • 5 936 Kobiety
 • 5 571 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,0 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dąbrowa Tarnowska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dąbrowa Tarnowska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dąbrowa Tarnowska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dąbrowa Tarnowska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,9%
  Województwo
  30,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,9%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Dąbrowa Tarnowska
  8,3%
  Małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,9
  Małopolskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,8
  woj. małopolskie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 56 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Dąbrowa Tarnowska
  -1,9
  woj. małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 79 Urodzenia żywe
 • 40 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 39 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,9
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Dąbrowa Tarnowska
  37,3
  Województwo
  38,0
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 230 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 204 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 257 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dąbrowa Tarnowska
  3 230 g
  Małopolskie
  3 313 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 215 Waga 3000g - 3499g
 • 215
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Dąbrowa Tarnowska
  1,30
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,76
  Małopolskie
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 101 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 59 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,6%
  58,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,8
  Małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 131,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  131,3
  Małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 11,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  11,9
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Dąbrowa Tarnowska
  2,8
  woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dąbrowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,4%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,1%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dąbrowa Tarnowska
  5,1%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Polska
  70,6
 • 276,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dąbrowa Tarnowska
  276,7
  Małopolskie
  266,5
  Cała Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Cała Polska
  253,9
 • 394,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 429,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 358,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dąbrowa Tarnowska
  394,3
  Województwo
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 47,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  47,9
  Małopolskie
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 30,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,9
  Małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,9
  Małopolskie
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 110 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dąbrowa Tarnowska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dąbrowa Tarnowska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dąbrowie Tarnowskiej oddano do użytku 177 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 15,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dąbrowie Tarnowskiej to 4 002 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 26,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dąbrowie Tarnowskiej to 3,54 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dąbrowie Tarnowskiej to 77,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,40% mieszkań posiada łazienkę, 88,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 98,28% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dąbrowskiego.

  Powiat dąbrowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 002 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 348,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Dąbrowa Tarnowska
  348,20
  Małopolskie
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  87,10 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,30 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,43 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,43
  woj. małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,87 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,87
  Województwo
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 177 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 15,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dąbrowa Tarnowska
  15,40
  Małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 626 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,54
  Małopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 54,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  54,46
  Województwo
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 13 643 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 77,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Dąbrowa Tarnowska
  77,1 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,19 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Dąbrowa Tarnowska
  98,15%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 97,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,58%
  Województwo
  96,13%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,40%
  Małopolskie
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 88,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  88,71%
  Małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 98,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dąbrowa Tarnowska
  98,28%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dąbrowa Tarnowska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dąbrowie Tarnowskiej na 1000 mieszkańców pracuje 278osób . Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 54,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dąbrowie Tarnowskiej wynosiło w 2023 roku 12,2% (12,2% wśród kobiet i 12,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dąbrowie Tarnowskiej wynosiło 5 271,12 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej 573 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 076 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 503.

  41,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 278 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  278,0
  Małopolskie
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 13,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,4% Kobiety
 • 11,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,2%
  Małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 808 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 271 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 573 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 076 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 503 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,88 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,7% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,5% Pozostałe
 • 39,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 203 Pracujący ogółem
 • 1 741 Kobiety
 • 1 462 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dąbrowa Tarnowska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  66,9
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dąbrowa Tarnowska
  37,3
  Małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 125,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  125,5
  woj. małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dąbrowa Tarnowska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 289 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 994 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 79 nowych podmiotów, a 39 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (134) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (70) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (108) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (39) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dąbrowie Tarnowskiej najwięcej (74) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 233) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,5% (277) podmiotów, a 77,3% (997) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dąbrowie Tarnowskiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 289 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 277 Przemysł i budownictwo
 • 997 Pozostała działalność
 • 79 Podmioty nowo zarejestrowane w Dąbrowie Tarnowskiej w 2023 roku
 • 39 Podmioty wyrejestrowane w Dąbrowie Tarnowskiej w 2023 roku
 • 994 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 233 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 233
 • 46 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 46
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 287 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 287
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 78 Spółki handlowe ogółem
 • 78
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 59  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 59
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 74 Spółki cywilne ogółem
 • 74
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 994 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 274 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 274
 • 169 Budownictwo
 • 169
 • 106 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 106
 • 105 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 105
 • 71 Przetwórstwo przemysłowe
 • 71
 • 65 Pozostała działalność
 • 65
 • 38 Transport i gospodarka magazynowa
 • 38
 • 29 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 29
 • 26 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 26
 • 26 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 26
 • 22 Informacja i komunikacja
 • 22
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dąbrowa Tarnowska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 324 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 28,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dąbrowie Tarnowskiej wynosi 80,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,49 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 7,23 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (25%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (57%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dąbrowa Tarnowska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 324 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 324
 • 167 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 167
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 83 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 83
 • 28,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  28,14
  woj. małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 14,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Dąbrowa Tarnowska
  14,49
  Małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  woj. małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,20
  woj. małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dąbrowa Tarnowska
  0,12
  Małopolskie
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 7,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Dąbrowa Tarnowska
  7,23
  woj. małopolskie
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dąbrowa Tarnowska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Małopolskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 26% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Dąbrowa Tarnowska
  26%
  Małopolskie
  72%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  57%
  Małopolskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  39%
  Małopolskie
  56%
  Cały kraj
  51%

Dąbrowa Tarnowska - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dąbrowy Tarnowskiej wyniosła w 2022 roku 109,4 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dąbrowy Tarnowskiej - 33.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (7.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,5 mln złotych, czyli 9,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dąbrowy Tarnowskiej wyniosła w 2022 roku 113,1 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.6%). W budżecie Dąbrowy Tarnowskiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 739 złotych na mieszkańca (13,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 34,8 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,7%.
 • Wydatki budżetu w Dąbrowie Tarnowskiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dąbrowy Tarnowskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dąbrowa Tarnowska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dąbrowy Tarnowskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,4 mln

  2,8 tys(100%)

  71,7 mln

  3,4 tys(100%)

  79,1 mln

  3,7 tys(100%)

  87,5 mln

  4,1 tys(100%)

  89,2 mln

  4,2 tys(100%)

  101,0 mln

  4,8 tys(100%)

  104,8 mln

  5,0 tys(100%)

  109,4 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,5 mln

  1,9 tys(37.9%)

  23,7 mln

  2,0 tys(33%)

  25,2 mln

  2,1 tys(31.9%)

  26,2 mln

  2,2 tys(29.9%)

  26,9 mln

  2,3 tys(30.2%)

  29,5 mln

  2,5 tys(29.2%)

  32,5 mln

  2,7 tys(31%)

  36,3 mln

  3,2 tys(33.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  697,8 tys

  58,7(1.2%)

  620,1 tys

  52,1(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,5 tys

  25,2(0.3%)

  606,8 tys

  51,1(0.7%)

  605,8 tys

  51,2(0.6%)

  386,5 tys

  32,7(0.4%)

  9,5 mln

  822(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  399(8%)

  4,9 mln

  415(6.9%)

  5,6 mln

  472(7.1%)

  5,9 mln

  496(6.7%)

  6,2 mln

  526(7%)

  5,9 mln

  500(5.9%)

  6,5 mln

  547(6.2%)

  8,4 mln

  727(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,0 mln

  845(16.9%)

  23,4 mln

  2,0 tys(32.6%)

  4,8 mln

  404(6.1%)

  5,0 mln

  418(5.7%)

  5,3 mln

  450(6%)

  5,5 mln

  465(5.4%)

  5,7 mln

  485(5.5%)

  8,3 mln

  719(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,0 mln

  590(11.8%)

  4,3 mln

  363(6%)

  4,7 mln

  396(6%)

  5,7 mln

  476(6.5%)

  7,5 mln

  632(8.4%)

  9,4 mln

  796(9.3%)

  8,6 mln

  730(8.2%)

  7,9 mln

  690(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,7 mln

  480(9.6%)

  4,7 mln

  393(6.5%)

  4,5 mln

  380(5.7%)

  7,9 mln

  664(9%)

  4,1 mln

  349(4.6%)

  7,3 mln

  617(7.2%)

  4,8 mln

  407(4.6%)

  5,0 mln

  438(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  406,2 tys

  34,2(0.7%)

  2,9 mln

  240(4%)

  2,5 mln

  208(3.1%)

  1,9 mln

  159(2.2%)

  1,1 mln

  95,9(1.3%)

  2,1 mln

  175(2.1%)

  2,7 mln

  226(2.6%)

  4,5 mln

  395(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,6 mln

  216(4.3%)

  2,2 mln

  183(3%)

  2,4 mln

  199(3%)

  4,5 mln

  375(5.1%)

  2,7 mln

  225(3%)

  2,5 mln

  207(2.4%)

  2,6 mln

  221(2.5%)

  3,9 mln

  338(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  186(3.7%)

  1,6 mln

  136(2.3%)

  1,9 mln

  156(2.4%)

  1,5 mln

  122(1.7%)

  1,7 mln

  144(1.9%)

  1,8 mln

  150(1.8%)

  5,4 mln

  460(5.2%)

  2,9 mln

  252(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  114(2.3%)

  1,5 mln

  126(2.1%)

  1,5 mln

  127(1.9%)

  2,0 mln

  164(2.2%)

  1,8 mln

  155(2.1%)

  1,9 mln

  158(1.9%)

  1,8 mln

  155(1.8%)

  2,1 mln

  185(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  195,7 tys

  16,5(0.3%)

  147,8 tys

  12,4(0.2%)

  211,3 tys

  17,7(0.3%)

  272,5 tys

  22,9(0.3%)

  418,6 tys

  35,3(0.5%)

  508,1 tys

  43,0(0.5%)

  548,0 tys

  46,3(0.5%)

  725,2 tys

  63,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  970,6 tys

  81,6(1.6%)

  990,7 tys

  83,2(1.4%)

  987,9 tys

  82,9(1.2%)

  1,1 mln

  91,4(1.2%)

  1,3 mln

  108(1.4%)

  1,3 mln

  111(1.3%)

  1,2 mln

  104(1.2%)

  529,3 tys

  46,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  357,7 tys

  30,1(0.6%)

  355,6 tys

  29,9(0.5%)

  505,5 tys

  42,4(0.6%)

  292,7 tys

  24,6(0.3%)

  261,1 tys

  22,0(0.3%)

  140,9 tys

  11,9(0.1%)

  270,9 tys

  22,9(0.3%)

  407,9 tys

  35,5(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  317,1 tys

  26,7(0.5%)

  308,2 tys

  25,9(0.4%)

  364,0 tys

  30,5(0.5%)

  345,2 tys

  29,0(0.4%)

  276,2 tys

  23,3(0.3%)

  213,6 tys

  18,1(0.2%)

  140,1 tys

  11,8(0.1%)

  277,3 tys

  24,1(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  10,0 tys

  0,8(0%)

  10,0 tys

  0,8(0%)

  10,0 tys

  0,8(0%)

  10,0 tys

  0,8(0%)

  17,0 tys

  1,4(0%)

  17,0 tys

  1,4(0%)

  25,0 tys

  2,1(0%)

  125,0 tys

  10,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,8 tys

  16,4(0.3%)

  23,2 tys

  2,0(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  181,9 tys

  15,3(0.2%)

  197,0 tys

  16,6(0.2%)

  195,5 tys

  16,5(0.2%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  64,4

  0,0(0%)

  11,5 tys

  1,0(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  9,1 tys

  0,8(0%)

  13,8 tys

  1,2(0%)

  19,8 tys

  1,7(0%)

  83,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,8 tys

  2,5(0.1%)

  38,6 tys

  3,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,6 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  470

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  58,9 tys

  5,0(0.1%)

  67,9 tys

  5,7(0.1%)

  63,2 tys

  5,3(0.1%)

  60,9 tys

  5,1(0.1%)

  64,4 tys

  5,4(0.1%)

  68,9 tys

  5,8(0.1%)

  18,4 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dąbrowie Tarnowskiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dąbrowy Tarnowskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dąbrowa Tarnowska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dąbrowy Tarnowskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,1 mln

  3,0 tys(100%)

  71,7 mln

  3,4 tys(100%)

  81,2 mln

  3,8 tys(100%)

  84,9 mln

  4,0 tys(100%)

  92,8 mln

  4,4 tys(100%)

  103,3 mln

  4,9 tys(100%)

  111,6 mln

  5,3 tys(100%)

  113,1 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,9 mln

  2,0 tys(37.4%)

  23,4 mln

  2,0 tys(32.7%)

  24,4 mln

  2,0 tys(30%)

  25,5 mln

  2,1 tys(30%)

  27,0 mln

  2,3 tys(29.1%)

  32,5 mln

  2,7 tys(31.5%)

  36,6 mln

  3,1 tys(32.8%)

  43,9 mln

  3,8 tys(38.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,7 mln

  1,5 tys(27.7%)

  18,5 mln

  1,6 tys(25.8%)

  20,4 mln

  1,7 tys(25.2%)

  19,9 mln

  1,7 tys(23.5%)

  22,0 mln

  1,9 tys(23.7%)

  21,7 mln

  1,8 tys(21%)

  24,6 mln

  2,1 tys(22.1%)

  28,1 mln

  2,4 tys(24.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  251(4.7%)

  2,0 mln

  170(2.8%)

  2,1 mln

  176(2.6%)

  2,0 mln

  170(2.4%)

  2,5 mln

  211(2.7%)

  6,0 mln

  508(5.8%)

  5,7 mln

  484(5.1%)

  5,2 mln

  453(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  675(12.5%)

  21,2 mln

  1,8 tys(29.5%)

  2,6 mln

  218(3.2%)

  2,5 mln

  210(2.9%)

  2,9 mln

  242(3.1%)

  2,6 mln

  217(2.5%)

  2,6 mln

  221(2.3%)

  4,8 mln

  416(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  345(6.4%)

  1,8 mln

  153(2.5%)

  3,8 mln

  318(4.7%)

  2,1 mln

  178(2.5%)

  1,6 mln

  131(1.7%)

  1,5 mln

  129(1.5%)

  4,8 mln

  408(4.3%)

  4,1 mln

  355(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  173(3.2%)

  2,1 mln

  172(2.9%)

  1,9 mln

  159(2.3%)

  3,4 mln

  286(4%)

  2,4 mln

  204(2.6%)

  2,8 mln

  236(2.7%)

  2,9 mln

  243(2.6%)

  2,8 mln

  240(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  506,5 tys

  42,6(0.8%)

  440,4 tys

  37,0(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  313,9 tys

  26,4(0.4%)

  572,1 tys

  48,2(0.6%)

  545,4 tys

  46,1(0.5%)

  243,7 tys

  20,6(0.2%)

  1,5 mln

  131(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  337,0 tys

  28,3(0.5%)

  503,0 tys

  42,2(0.7%)

  553,7 tys

  46,4(0.7%)

  636,5 tys

  53,5(0.7%)

  654,5 tys

  55,2(0.7%)

  691,5 tys

  58,5(0.7%)

  824,1 tys

  69,7(0.7%)

  1,1 mln

  93,3(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  229,9 tys

  19,3(0.4%)

  296,7 tys

  24,9(0.4%)

  315,5 tys

  26,5(0.4%)

  355,2 tys

  29,8(0.4%)

  407,8 tys

  34,4(0.4%)

  370,5 tys

  31,3(0.4%)

  370,5 tys

  31,3(0.3%)

  1,0 mln

  89,5(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  162(3%)

  272,4 tys

  22,9(0.4%)

  426,8 tys

  35,8(0.5%)

  2,4 mln

  200(2.8%)

  1,9 mln

  162(2.1%)

  1,6 mln

  134(1.5%)

  762,6 tys

  64,5(0.7%)

  980,4 tys

  85,3(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  130(2.4%)

  747,1 tys

  62,7(1%)

  752,9 tys

  63,1(0.9%)

  843,9 tys

  70,9(1%)

  1,8 mln

  153(2%)

  604,3 tys

  51,1(0.6%)

  742,4 tys

  62,8(0.7%)

  973,0 tys

  84,6(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  412,5 tys

  34,7(0.6%)

  389,2 tys

  32,7(0.5%)

  351,1 tys

  29,4(0.4%)

  459,8 tys

  38,6(0.5%)

  482,9 tys

  40,7(0.5%)

  417,0 tys

  35,3(0.4%)

  378,6 tys

  32,0(0.3%)

  382,7 tys

  33,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  27,7 tys

  2,3(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  1,2(0%)

  41,6 tys

  3,5(0%)

  50,0 tys

  4,2(0.1%)

  40,1 tys

  3,4(0%)

  91,9 tys

  7,8(0.1%)

  252,9 tys

  22,0(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  59,3 tys

  5,0(0.1%)

  933

  0,1(0%)

  714

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,5(0%)

  7,6 tys

  0,6(0%)

  250,9 tys

  21,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,5 tys

  2,1(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  153,5 tys

  12,9(0.2%)

  5,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  6,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,8 tys

  16,4(0.3%)

  23,2 tys

  2,0(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  181,9 tys

  15,3(0.2%)

  197,0 tys

  16,6(0.2%)

  195,5 tys

  16,5(0.2%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  690

  0,1(0%)

  470

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  341

  0,0(0%)

  330

  0,0(0%)

  336

  0,0(0%)

  96,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,7 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dąbrowa Tarnowska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 563 mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 230 kobiet oraz 1 335 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dąbrowie Tarnowskiej największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,5%) oraz średnie zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  W roku 2022 w Dąbrowie Tarnowskiej mieściły się 3 przedszkola, w których do 22 oddziałów uczęszczało 549 dzieci (268 dziewczynek oraz 281 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dąbrowie Tarnowskiej mieściły się 3 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 388 dzieci (192 dziewczynki oraz 196 chłopców). Dostępne były 434 miejsca.

  19,6% mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,8% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 267 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 163 uczniów (573 kobiety oraz 590 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dąbrowie Tarnowskiej placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 744 uczniów (354 kobiety oraz 390 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,90.

  W Dąbrowie Tarnowskiej znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 508 uczniów (354 kobiety oraz 154 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 78 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dąbrowie Tarnowskiej placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 773 uczniów (549 kobiet oraz 224 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 258 absolwentów.

  W Dąbrowie Tarnowskiej znajduje się 1 Technikum, w którym w 18 oddziałach uczyło się 417 uczniów (201 kobiet oraz 216 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 70 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dąbrowie Tarnowskiej placówkę miały 2 Technika, w których w 11 oddziałach uczyło się 266 uczniów (110 kobiet oraz 156 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 57 absolwentów.

  W Dąbrowie Tarnowskiej znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 9 oddziałach uczyło się 238 uczniów (71 kobiet oraz 167 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 26,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej w wieku potencjalnej nauki (21,2% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 15,7% Wykształcenie wyższe
 • Dąbrowa Tarnowska
  15,7%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dąbrowa Tarnowska
  35,9%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,7%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dąbrowa Tarnowska
  3,3%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dąbrowa Tarnowska
  14,0%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 14,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1267 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Dąbrowa Tarnowska
  1 267,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Dąbrowa Tarnowska
  0,57
  Małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 590 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dąbrowa Tarnowska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 549 Dzieci
 • 268 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 281 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 110 3 lata
 • 110
 • 140 4 lata
 • 140
 • 143 5 lata
 • 143
 • 151 6 lat
 • 151
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 52 3 lata
 • 52
 • 70 4 lata
 • 70
 • 71 5 lata
 • 71
 • 73 6 lat
 • 73
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 58 3 lata
 • 58
 • 70 4 lata
 • 70
 • 72 5 lata
 • 72
 • 78 6 lat
 • 78
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 53 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 44,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 44,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dąbrowie Tarnowskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dąbrowie Tarnowskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 1
  Publiczne
  14 655-92-26
  ul. JAKUBA BOJKI 4
  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  719312
  Przedszkole Publiczne Nr 2
  Publiczne
  14 655-92-20
  ul. ZAZAMCZE 12
  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  615419
  Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Niepubliczne
  14 642-26-68
  ul. Różana 2
  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  ---
 • Szkoły podstawowe w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dąbrowa Tarnowska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 54 Oddziały
 • 1 163 Uczniowie
 • 573 Kobiety
  (uczniowie)
 • 590 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 154 Uczniowie w 1 klasie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 185 Absolwenci
 • 83 Kobiety
  (absolwenci)
 • 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,5
  Województwo
  16,7
  Polska
  17,0
 •  
 • 84,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 68,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  119,90
  Małopolskie
  95,57
  Polska
  95,96
 • 119,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,18
  woj. małopolskie
  94,75
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dąbrowa Tarnowska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dąbrowa Tarnowska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dąbrowie Tarnowskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dąbrowie Tarnowskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (im. Mikołaja Kopernika)
  Publiczna
  14 655-92-30
  14 655-92-30
  ul. Matejki 8
  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  1637527
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (Jana Pwła II)
  Publiczna
  14 655-47-09
  14 655-47-05
  ul. Kościelna 25A
  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  1636936
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dąbrowa Tarnowska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 508 Uczniowie
 • 354 Kobiety
  (uczniowie)
 • 154 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,7%
  30,3%
 • 178 Uczniowie w 1 klasie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 63 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  25,4
  Małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,5
 •  
 • 36,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Dąbrowa Tarnowska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 417 Uczniowie
 • 201 Kobiety
  (uczniowie)
 • 216 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 124 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  23,2
  Województwo
  26,1
  Kraj
  24,9
 •  
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 26,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dąbrowa Tarnowska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  26,4
  Małopolskie
  21,6
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Tarnowskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dąbrowie Tarnowskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Kościuszki 5
  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  13339-
  I Liceum Ogólnokształcące (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  14 642-23-94
  14 642-23-94
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44
  32-200 Dąbrowa Tarnowska
  10298-
  Technikum nr 1
  Publiczne
  ul. Kościuszki 5
  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  7175-
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Kościuszki 5
  33-200 Dąbrowa Tarnowska
  5128-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dąbrowie Tarnowskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dąbrowa Tarnowska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dąbrowa Tarnowska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dąbrowa Tarnowska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dąbrowa Tarnowska - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dąbrowie Tarnowskiej

 • Według danych GUS z 2022 roku w Dąbrowie Tarnowskiej znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dąbrowie Tarnowskiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Dąbrowie Tarnowskiej
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dąbrowie Tarnowskiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dąbrowie Tarnowskiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 157 standardowych miejsc dla widzów.

   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 1 (członkowie: 140)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 140)


   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
   • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
   • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)


   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1


   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 8 (członkowie: 113)
   • teatralne: 1 (członkowie: 30)
   • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 15)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)
   • taneczne: 2 (członkowie: 38)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Dąbrowie Tarnowskiej działało 1 kino posiadające 1 salę z 157 miejscami na widowni. Odbyło się 778 seansów, na które przyszło 11 780 widzów, w tym 258 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 370 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 w Dąbrowie Tarnowskiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 76 011 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 68 032 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27
   • dostępne dla czytelników: 15
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2022 w Dąbrowie Tarnowskiej działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 27 790 wolumenów w tym ziobry specjalne: 794. Odnotowano 381 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

   Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 414 wolumenów. Odnotowano 961 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
   • dostępne dla czytelników: 6
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Dąbrowie Tarnowskiej działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 113 członków. Zarejestrowano 312 ćwiczących (mężczyźni: 255, kobiety: 57, chłopcy do lat 18: 234, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (1).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Dąbrowie Tarnowskiej
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dąbrowy Tarnowskiej znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Dąbrowie Tarnowskiej
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Brama z XVII w. (ul. Zamkowa 3)dnia 1935-05-28, wykaz dokumentów: AK.11/Da/4/Kr/34 z 1935-05-28
   • Piwnica z XVII w.dnia 1935-05-28, wykaz dokumentów: AK.11/Da/4/Kr/34 z 1935-05-28
   • Park z XVII w.dnia 1935-05-28, wykaz dokumentów: AK.11/Da/4/Kr/34 z 1935-05-28
   • Kościół z 1771 r. (ul. Różana 1)dnia 1947-03-13, wykaz dokumentów: I-3-29/47 z 1947-03-13; A-222 z 1971-12-06
   • Synagoga z 2. poł. XIX w. (ul. Berka Joselewicza 6)dnia 1989-05-18, wykaz dokumentów: A-324 z 1989-05-18
   • Kaplica z 1916 - 1918dnia 1995-12-13, wykaz dokumentów: A-390 z 1995-12-13
   • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 1995-12-13, wykaz dokumentów: A-390 z 1995-12-13
  • Formy ochrony przyrody w Dąbrowie Tarnowskiej
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dąbrowy Tarnowskiej znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dąbrowie Tarnowskiej
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1934-05-28, Opis granicy: w parku pałacu Ligęzów
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1963-09-10, Opis granicy: na cmentarzu żydowskim
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1963-09-10, Opis granicy: w otoczeniu starego parafialnego kościoła
   • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1976-08-21, Opis granicy: Szarwark 59
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-02-29, Opis granicy: we wschodniej części parceli

  Dąbrowa Tarnowska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Dąbrowie Tarnowskiej odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 52,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Dąbrowie Tarnowskiej znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dąbrowskiego.

   Powiat dąbrowski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Dąbrowie Tarnowskiej
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 6 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 8 Ranni
   (rok 2022)
  • 1 Lekko ranni
  • 7 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 52,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Dąbrowa Tarnowska
   52,2
   Województwo
   64,9
   Cały kraj
   56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   0,0
   woj. małopolskie
   3,0
   Polska
   5,0
  • 69,60 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Miasto
   69,6
   Małopolskie
   76,3
   Cała Polska
   65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Miasto
   0,0
   woj. małopolskie
   4,6
   Cały kraj
   8,9
  • 133,33 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Miasto
   133,3
   Małopolskie
   117,5
   Cała Polska
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 429,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Dąbrowa Tarnowska
   429,4 km
   woj. małopolskie
   599,5 km
   Cała Polska
   633,6 km
  • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
   2,4 km
   Województwo
   2,7 km
   Kraj
   5,3 km
  • 2 Liczba licencji na taksówki
  • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Dąbrowa Tarnowska przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
   • DW 975droga wojewódzka nr 975( Dąbrowa Tarnowska - Morzychna - Odporyszów - Żabno - Biskupice Radłowskie - Radłów - Niwka - Wierzchosławice - Bogumiłowice - Łętowice - Łętowska Dębina - Wojnicz - Wielka Wieś - Sukmanie - Olszyny - Zakliczyn - Bleśnik - Olszowa - Paleśnica - Podole Górowa - Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem - Lipie - Sienna - Zbyszyce - Dąbrowa)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Dąbrowa Tarnowska przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 115Linia kolejowa nr 115: Tarnów - Szczucin [o znaczenia miejscowym] (Tarnów - Tarnów Północny - Tarnów Klikowa - Łukowa Tarnowska - Łęg Tarnowski - Niedomice - Żabno - Fiuk -Dąbrowa Tarnowska - Olesno Tarnowskie - Dąbrówki Breńskie - Mędrzechów - Kupienin - Delastowice - Szczucin koło Tarnowa)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Dąbrowie Tarnowskiej istnieje 78 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 1 Maja

   pl. Adama Mickiewicza

   ul. Akacjowa

   Aleja Wolności

   ul. Batalionów Chłopskich

   ul. Berka Joselewicza

   ul. Broniewskiego

   ul. Czernia

   ul. Daszyńskiego

   ul. Fryderyka Chopina

   ul. Garbarska

   ul. Generała Mariana Kukiela

   ul. Graniczna

   ul. Grunwaldzka

   ul. Gruszowska

   ul. Henryka Wieniawskiego

   ul. Ignacego Krasickiego

   ul. Ignacego Paderewskiego

   ul. Jagiellońska

   ul. Jakuba Bojki

   ul. Jana

   ul. Karola Szymanowskiego

   ul. Konopnickiej

   ul. Kopernika

   ul. Kościelna

   ul. Kościuszki

   ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

   ul. Krótka

   ul. Kwiatowa

   ul. Legionistów

   ul. Leśna

   ul. Ligęzów

   ul. Lotników Halifaxa

   ul. Ludwika Ręgorowicza

   ul. Ludwika Zakrzewskiego

   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

   ul. Matejki

   ul. Mała

   ul. Nadbrzeżna

   ul. Niecała

   ul. Nowa

   ul. Ofiar Danielnika

   ul. Ofiar Katynia

   ul. Ogrodowa

   ul. Oleśnicka

   Osiedle Kościuszki

   Osiedle Westerplatte

   ul. Plater

   ul. Polna

   ul. Poprzeczna

   ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

   Rynek

   ul. Różana

   ul. Sikorskiego

   ul. Spadowa

   ul. Spokojna

   ul. Sportowa

   ul. Spółdzielców

   ul. Sucharskiego

   ul. Szarwarska

   ul. Szkolna

   ul. Szpitalna

   ul. Słoneczna

   ul. Tadeusza Nowaka

   ul. Ulinów

   ul. Warszawska

   ul. Warzywna

   ul. Wincentego Witosa

   ul. Zagumnie

   ul. Zamkowa

   ul. Zaręby

   ul. Zazamcze

   ul. Zielona

   ul. gen. Józefa Hallera

   ul. ks. Jerzego Popiełuszki

   rondo ks. Prałata Jakubiaka

   ul. Świętego Brata Chmielowskiego

   ul. Żabieńska