Sanniki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Sanniki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sanniki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu gostynińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sanniki.
 • 1 752 Liczba mieszkańców
 • 11,8 km² Powierzchnia
 • 149,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WGS Tablice rejestracyjne
 • Gabriel Wieczorek Burmistrz miasta
Sanniki na mapie
Identyfikatory
 • 19.862552.3317 Współrzędne GPS
 • 1404044 TERYT (TERC)
 • 0574511 SIMC
Herb miasta Sanniki
Sanniki herb

Jak Sanniki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sanniki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sanniki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sanniki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
15Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
22Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
40Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
64Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
72Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
86Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
86Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
93Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
119Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
148Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
152Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
164Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
183Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
195Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
217Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
221Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)

Sanniki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-540Poczta Sanniki, ul. Warszawska 154

Sanniki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sannikach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Sanniki
(24) 277-78-10
(24) 277-78-15
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki

Sanniki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sanniki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 752, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 19,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sanników zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Sanników jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Sanniki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,34 na 1000 mieszkańców Sanników. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 413 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 23,0% zgonów w Sannikach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Sannikach były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sanników przypada 13.91 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 4 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sanników -22. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,9% mieszkańców Sanników jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sanników
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 752 Liczba mieszkańców
 • 922 Kobiety
 • 830 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sannikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sannikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sannikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sanników
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,5 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sanniki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sanników
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sanniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sanniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sanniki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,6%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Sanniki
  53,9%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Sanniki
  10,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 17,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,0%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sannikach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,3
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 2,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,3
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sannikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,3
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sannikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sannikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sannikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sannikach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Sanniki
  7,6
  woj. mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 32,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Sanniki
  32,6
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 413 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 361 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 413 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 95 Waga 3500g - 3999g
 • 95
 • 113 Waga 3000g - 3499g
 • 113
 • 39 Waga 2500g - 2999g
 • 39
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Sanniki
  1,21
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  woj. mazowieckie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,48
  Mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sannikach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,5%
  61,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,9 Zgony na 1000 ludności
 • Sanniki
  13,9
  woj. mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 210,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  210,3
  Mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,3
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  Mazowieckie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gostynińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  23,0%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,4%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,0%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 50 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 315,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  315,1
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 338,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 339,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 336,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sanniki
  338,4
  Województwo
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 55,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 43,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  55,8
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 54,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Sanniki
  54,4
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  6,3
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Sanniki
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sannikach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sanniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sanniki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sannikach oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sannikach to 674 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sannikach to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sannikach to 111,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,96% mieszkań posiada łazienkę, 90,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,93% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostynińskiego.

  Powiat gostyniński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 674 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  386,00
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  90,90 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 35,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,10 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Sanniki
  4,36
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,59
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  Mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,15
  Województwo
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 5,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,73
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 223 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 111,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  111,5 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sanniki
  0,13 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,52%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 96,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,29%
  Województwo
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 94,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,96%
  Województwo
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 90,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Sanniki
  90,50%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 1,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  1,93%
  Województwo
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sanniki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sannikach na 1000 mieszkańców pracuje 89osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 74,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 25,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sannikach wynosiło w 2023 roku 11,8% (11,8% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sannikach wynosiło 5 806,09 PLN, co odpowiada 86.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  28,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Sanników pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,2% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 89 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  89,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Polska
  259,0
 • 8,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,4% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Miasto
  11,8%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sannikach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sannikach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sannikach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 167 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 806 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sannikach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,2% Przemysł i budownictwo
 • 10,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,3% Pozostałe
 • 48,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sannikach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 329 Pracujący ogółem
 • 244 Kobiety
 • 85 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sannikach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sanniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,8
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 45,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  45,7
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 169,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  169,1
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 49,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sanniki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sannikach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 178 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 137 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (4) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (17) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sannikach najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (170) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,6% (26) podmiotów, a 83,1% (148) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sannikach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (10.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 178 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26 Przemysł i budownictwo
 • 148 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane w Sannikach w 2023 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Sannikach w 2023 roku
 • 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 170 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 170
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 178 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 178
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 36 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 36
 • 15 Budownictwo
 • 15
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Przetwórstwo przemysłowe
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sanniki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sannikach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 31 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sannikach wynosi 77,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sanników najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,10 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,68 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,77 (51%), drogowe - 2,17 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,14 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sanników.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 31
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 17,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,74
  Województwo
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 8,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,10
  woj. mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 6,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,68
  Województwo
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,17
  woj. mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,14
  Województwo
  0,29
  Polska
  0,35
 • 6,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Sanniki
  6,77
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  Mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  82%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Sanniki
  97%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Sanniki
  52%
  Mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Sanniki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sanników wyniosła w 2022 roku 39,3 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 34.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sanników - 23.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.6%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,3 mln złotych, czyli 18,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sanników wyniosła w 2022 roku 39,1 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.9%). W budżecie Sanników wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Sannikach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sanników według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sanników według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---23,3 mln

  3,8 tys(100%)

  24,9 mln

  4,1 tys(100%)

  31,1 mln

  5,3 tys(100%)

  29,9 mln

  5,2 tys(100%)

  39,3 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---7,2 mln

  3,6 tys(30.9%)

  8,1 mln

  4,2 tys(32.5%)

  7,3 mln

  3,8 tys(23.4%)

  9,0 mln

  4,8 tys(30.3%)

  9,2 mln

  5,3 tys(23.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---1,2 mln

  611(5.2%)

  1,3 mln

  651(5.1%)

  1,2 mln

  637(3.9%)

  1,5 mln

  802(5%)

  7,7 mln

  4,4 tys(19.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---601,5 tys

  303(2.6%)

  597,3 tys

  306(2.4%)

  726,7 tys

  376(2.3%)

  765,0 tys

  410(2.6%)

  4,7 mln

  2,7 tys(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---2,3 mln

  1,2 tys(9.9%)

  2,4 mln

  1,2 tys(9.7%)

  2,5 mln

  1,3 tys(7.9%)

  2,6 mln

  1,4 tys(8.8%)

  3,4 mln

  2,0 tys(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---1,3 mln

  651(5.5%)

  1,8 mln

  929(7.3%)

  2,6 mln

  1,3 tys(8.3%)

  2,9 mln

  1,6 tys(9.8%)

  2,7 mln

  1,6 tys(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---1,2 mln

  618(5.3%)

  496,6 tys

  255(2%)

  5,5 mln

  2,8 tys(17.5%)

  1,9 mln

  1,0 tys(6.4%)

  2,4 mln

  1,4 tys(6.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---853,0 tys

  430(3.7%)

  956,6 tys

  491(3.8%)

  938,0 tys

  486(3%)

  1,1 mln

  567(3.5%)

  1,3 mln

  723(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---367,4 tys

  185(1.6%)

  99,3 tys

  50,9(0.4%)

  116,4 tys

  60,2(0.4%)

  173,5 tys

  92,9(0.6%)

  935,1 tys

  536(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---541,3 tys

  273(2.3%)

  525,1 tys

  269(2.1%)

  606,4 tys

  314(1.9%)

  602,9 tys

  323(2%)

  724,9 tys

  415(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---216,5 tys

  109(0.9%)

  224,9 tys

  115(0.9%)

  230,0 tys

  119(0.7%)

  433,2 tys

  232(1.4%)

  338,5 tys

  194(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---101,8 tys

  51,3(0.4%)

  105,6 tys

  54,2(0.4%)

  151,3 tys

  78,3(0.5%)

  144,9 tys

  77,6(0.5%)

  322,6 tys

  185(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  274,9 tys

  157(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---75,9 tys

  38,3(0.3%)

  80,4 tys

  41,2(0.3%)

  74,4 tys

  38,5(0.2%)

  91,3 tys

  48,9(0.3%)

  252,0 tys

  144(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ---203,6 tys

  103(0.9%)

  165,6 tys

  85,0(0.7%)

  80,9 tys

  41,9(0.3%)

  30,1 tys

  16,1(0.1%)

  224,6 tys

  129(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---14,6 tys

  7,4(0.1%)

  54,0 tys

  27,7(0.2%)

  50,0 tys

  25,9(0.2%)

  46,1 tys

  24,7(0.2%)

  85,2 tys

  48,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---366,4 tys

  185(1.6%)

  414,5 tys

  213(1.7%)

  433,5 tys

  224(1.4%)

  447,9 tys

  240(1.5%)

  52,6 tys

  30,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---141,3 tys

  71,2(0.6%)

  96,4 tys

  49,5(0.4%)

  86,2 tys

  44,6(0.3%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  ---0,0

  0,0(0%)

  984

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sannikach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sanników według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sanników według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---24,3 mln

  4,0 tys(100%)

  30,6 mln

  5,1 tys(100%)

  30,4 mln

  5,2 tys(100%)

  33,2 mln

  5,7 tys(100%)

  39,1 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ---6,4 mln

  3,2 tys(26.2%)

  8,6 mln

  4,4 tys(28.1%)

  7,3 mln

  3,8 tys(24%)

  7,7 mln

  4,1 tys(23.2%)

  11,9 mln

  6,8 tys(30.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---7,6 mln

  3,8 tys(31.3%)

  8,2 mln

  4,2 tys(26.8%)

  8,9 mln

  4,6 tys(29.3%)

  11,7 mln

  6,2 tys(35.1%)

  9,0 mln

  5,1 tys(23%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---628,8 tys

  317(2.6%)

  609,5 tys

  313(2%)

  598,1 tys

  310(2%)

  842,3 tys

  451(2.5%)

  7,0 mln

  4,0 tys(17.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---650,8 tys

  328(2.7%)

  1,1 mln

  557(3.5%)

  1,7 mln

  882(5.6%)

  2,0 mln

  1,1 tys(6.1%)

  1,9 mln

  1,1 tys(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---100,0 tys

  50,4(0.4%)

  1,6 mln

  819(5.2%)

  797,9 tys

  413(2.6%)

  66,3 tys

  35,5(0.2%)

  658,9 tys

  377(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---477,3 tys

  241(2%)

  568,4 tys

  292(1.9%)

  579,5 tys

  300(1.9%)

  584,2 tys

  313(1.8%)

  650,0 tys

  372(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  590,2 tys

  338(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---659,7 tys

  333(2.7%)

  644,3 tys

  331(2.1%)

  562,9 tys

  291(1.9%)

  525,2 tys

  281(1.6%)

  533,8 tys

  306(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---409,6 tys

  207(1.7%)

  1,2 mln

  633(4%)

  764,8 tys

  396(2.5%)

  945,2 tys

  506(2.8%)

  518,6 tys

  297(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---70,4 tys

  35,5(0.3%)

  72,0 tys

  36,9(0.2%)

  97,5 tys

  50,5(0.3%)

  96,4 tys

  51,6(0.3%)

  480,9 tys

  275(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---200,0 tys

  101(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,3 tys

  5,3(0%)

  45,1 tys

  24,1(0.1%)

  455,1 tys

  261(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---61,1 tys

  30,8(0.3%)

  22,6 tys

  11,6(0.1%)

  18,4 tys

  9,5(0.1%)

  73,4 tys

  39,3(0.2%)

  436,6 tys

  250(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---221,7 tys

  112(0.9%)

  246,3 tys

  126(0.8%)

  255,1 tys

  132(0.8%)

  255,1 tys

  137(0.8%)

  266,6 tys

  153(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---16,3 tys

  8,2(0.1%)

  45,8 tys

  23,5(0.1%)

  20,3 tys

  10,5(0.1%)

  34,3 tys

  18,3(0.1%)

  62,3 tys

  35,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---107,2 tys

  54,0(0.4%)

  94,7 tys

  48,6(0.3%)

  70,5 tys

  36,5(0.2%)

  56,5 tys

  30,2(0.2%)

  47,7 tys

  27,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---141,3 tys

  71,2(0.6%)

  96,4 tys

  49,5(0.3%)

  86,2 tys

  44,6(0.3%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  265,9 tys

  142(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  1,8(0%)

  14,6 tys

  7,6(0%)

  4,5 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sanniki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 362 mieszkańców Sanników jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 177 kobiet oraz 185 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,9% mieszkańców Sanników, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 17,8% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Sanników mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sannikach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz podstawowe ukończone (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2022 w Sannikach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 147 dzieci (80 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  19,8% mieszkańców Sanników w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 21,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 667 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 357 uczniów (169 kobiet oraz 188 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 292,62.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców Sanników w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,8%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,4%
  Mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Sanniki
  12,2%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,1%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,9%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 15,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Sanniki
  3,1%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,8%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 19,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2667 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 667,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,41
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sanniki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 147 Dzieci
 • 80 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 67 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,4%
  45,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 25 3 lata
 • 25
 • 27 4 lata
 • 27
 • 44 5 lata
 • 44
 • 47 6 lat
 • 47
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 15 4 lata
 • 15
 • 24 5 lata
 • 24
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 10 3 lata
 • 10
 • 12 4 lata
 • 12
 • 20 5 lata
 • 20
 • 21 6 lat
 • 21
 •  
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sannikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sannikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Sannikach
  Publiczne
  24 277-60-67
  24 277-60-67
  ul. WÓLCZYŃSKA 75
  09-540 Sanniki
  512511
 • Szkoły podstawowe w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sanniki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 357 Uczniowie
 • 169 Kobiety
  (uczniowie)
 • 188 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,8
  Województwo
  17,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 30,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 292,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Sanniki
  292,62
  Mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 290,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  290,16
  Województwo
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sanniki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sanniki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sannikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sannikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach (Fryderyk Chopin)
  Publiczna
  24 277-60-18
  24 277-60-18
  ul. Warszawska 183
  09-540 Sanniki
  1428932
 • Edukacyjne grupy wieku w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sanniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sanniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sanniki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sanniki - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Sannikach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sannikach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 4 (uczestnicy: 1 180)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 180)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 158)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 67)
  • inne: 3 (członkowie: 91)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 129)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 52)
  • taneczne: 2 (członkowie: 77)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sannikach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 991 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 156 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Sannikach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 226 członków. Zarejestrowano 226 ćwiczących (mężczyźni: 153, kobiety: 73, chłopcy do lat 18: 97, dziewczęta do lat 18: 73). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (5), inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sannikach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sannikach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sanników znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sannikach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1880 r. (ul. Warszawska 142)dnia 1962-03-23, wykaz dokumentów: 444/62 z 1962-03-23
  • Zespół - pałac z 1880 r. (ul. Warszawska 142)dnia 1962-03-23, wykaz dokumentów: 444/62 z 1962-03-23
  • Park z końca XVIII w.dnia 1962-03-23, wykaz dokumentów: 444/62 z 1962-03-23
  • Kościół z 2. poł. XIX w.dnia 1962-05-05, wykaz dokumentów: 716/62 z 1962-05-05
 • Formy ochrony przyrody w Sannikach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sanników znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sannikach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-23, Opis granicy: od południowej strony kościoła parafialnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-23, Opis granicy: dawna baza GS przy stawie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: jeden z pomników uległ całkowitemu zniszczeniu podczas wiatrów w 2002 r. o czym niezwłocznie powiadomiono wojewodę, Data ustanowienia: 1992-06-23, Opis granicy: ulica Topolowa od posesji nr 4 do nr 19
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-01, Opis granicy: od zachodniej strony kościoła parafialnego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2007-06-01, Opis granicy: park przy ogrodzeniu od strony południowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-01, Opis granicy: Cmentarz grzebalny przy ul. Warszawskiej 20 m od ogrodzenia od strony południowej

Sanniki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 15 wypadków drogowych w Sannikach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 859,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 57,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sannikach znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostynińskiego.

  Powiat gostyniński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sannikach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sannikach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 859,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  859,1
  Województwo
  956,2
  Cały kraj
  1 100,9
 • 57,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  57,3
  Mazowieckie
  117,8
  Kraj
  104,4
 • 859,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  859,1
  Mazowieckie
  1 130,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Sanniki
  6,7
  woj. mazowieckie
  12,3
  Cała Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  Mazowieckie
  118,2
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sannikach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 200,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  200,8 km
  Województwo
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,4 km
  Województwo
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sanniki przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 577droga wojewódzka nr 577(Łąck - Zdwórz - Gąbin - Topólno - Konstantynów - Czyżew - Sanniki - Szkarada - Brzezia - Aleksandrów - Kaptury - Karłowo - Brzozów Stary - Giżyce - Wężyki - Sarnów - Janów - Ruszki)
  • DW 583droga wojewódzka nr 583(Bedlno - Dobrzelin - Żychlin - Skrzeszewy - Model - Pacyna - Janówek - Lwówek - Aleksandrów - Sanniki)
  • DW 584droga wojewódzka nr 584( Sanniki - Osmolin - Kiernozia - Czerniew - Karsznice Duże - Mastki - Marianka Duża - Goleńsko - Łowicz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sannikach istnieje 26 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bankowa

  ul. Bohaterów Ludowych

  ul. Fabryczna

  ul. Firmowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Jaśminowa

  ul. Krótka

  ul. Lotników

  ul. Młynarska

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Północna

  ul. Skrajna

  ul. Tkacka

  ul. Topolowa

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wschodnia

  ul. Wólczyńska

  ul. Zachodnia

  ul. Łowicka

  ul. Żabia

  ul. Żychlińska

  ul. Żytnia