Sanniki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Sanniki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sanniki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu gostynińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sanniki.
 • 1 949 Liczba mieszkańców
 • 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WGS Tablice rejestracyjne
 • Gabriel Wieczorek Burmistrz miasta
Sanniki na mapie
Identyfikatory
 • 19.862552.3317 Współrzędne GPS
 • 1404044 TERYT (TERC)
 • 0574511 SIMC
Herb miasta Sanniki
Sanniki herb

Sanniki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-540Poczta Sanniki, ul. Warszawska 154

Sanniki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sannikach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Sanniki
(24) 277-78-10
(24) 277-78-15
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki

Sanniki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Sanniki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 949, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2018-2019 liczba mieszkańców zmalała o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sanników zawarli w 2019 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Sanników jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Sanniki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,69 na 1000 mieszkańców Sanników. W 2019 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 58,3% dziewczynek i 41,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 28,8% zgonów w Sannikach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w Sannikach były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sanników przypada 15.81 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sanników -15. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,2% mieszkańców Sanników jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sanników
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 949 Liczba mieszkańców
 • 1 034 Kobiety
 • 915 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sannikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sannikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sannikach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sanników
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,5 latŚredni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,5 lat
  Województwo
  41,5 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sanniki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sanników
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,9%
  Województwo
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7%Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,7%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,4%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Sanniki
  4,7%
  Mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sannikach w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  4,9
  Polska
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Miasto
  1,6
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sannikach w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,7
  Mazowieckie
  0,4
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sannikach w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sannikach w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sannikach w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sannikach w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,3%
  41,7%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,1
  Województwo
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,1
  Województwo
  46,5
  Cały kraj
  41,8
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 2 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 2
 • 3 377 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 490 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 377 g
  woj. mazowieckie
  3 399 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 112 Waga 3500g - 3999g
 • 112
 • 146 Waga 3000g - 3499g
 • 146
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,22
  Województwo
  1,57
  Kraj
  1,42
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,67
  woj. mazowieckie
  0,76
  Cały kraj
  0,69
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,68
  Mazowieckie
  1,03
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w Sannikach w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 31 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,6%
  48,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,8
  Mazowieckie
  10,7
  Cała Polska
  10,7
 • 146,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Sanniki
  146,2
  woj. mazowieckie
  96,8
  Cały kraj
  109,3
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,5
  Mazowieckie
  3,2
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  woj. mazowieckie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gostynińskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Sanniki
  28,8%
  woj. mazowieckie
  34,7%
  Kraj
  40,5%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,5%
  Mazowieckie
  25,5%
  Kraj
  26,4%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Sanniki
  5,1%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Kraj
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,0
  Kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,6
  Polska
  72,2
 • 306,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Sanniki
  306,8
  woj. mazowieckie
  278,2
  Cała Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  257,4
  Kraj
  263,9
 • 346,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 373,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 317,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sanniki
  346,5
  Województwo
  378,0
  Cała Polska
  437,2
 • 67,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sanniki
  67,3
  woj. mazowieckie
  58,3
  Kraj
  71,0
 • 38,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  38,7
  Województwo
  36,3
  Polska
  34,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  7,5
  Kraj
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sannikach w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sanniki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sanniki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Sannikach oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,03 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sannikach to 714 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sannikach to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Sannikach to 119,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,71% mieszkań posiada łazienkę, 70,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 714 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 360,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  360,10
  Mazowieckie
  426,20
  Cały kraj
  380,50
 • 92,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,20 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 33,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,20 m2
  Mazowieckie
  30,80 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Sanniki
  4,35
  Województwo
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Sanniki
  2,78
  Mazowieckie
  2,35
  Cała Polska
  2,63
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,69
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,03 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  1,03
  woj. mazowieckie
  7,96
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2018-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Sanniki
  6,50
  woj. mazowieckie
  3,49
  Kraj
  3,78
 • 6,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  6,67
  Mazowieckie
  27,78
  Kraj
  20,42
 • 239 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 119,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Sanniki
  119,5 m2
  Województwo
  82,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,12 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2018-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 92,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,30%
  Województwo
  95,93%
  Cała Polska
  96,88%
 • 82,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  82,63%
  Województwo
  93,66%
  Kraj
  93,83%
 • 78,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  78,71%
  Województwo
  91,69%
  Cała Polska
  91,54%
 • 70,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  70,87%
  Województwo
  86,80%
  Cała Polska
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. mazowieckie
  56,98%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Sanniki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Sannikach na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 77,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 22,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sannikach wynosiło w 2019 roku 9,2% (11,1% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sannikach wynosiło 3 876,10 PLN, co odpowiada 80.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  40,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Sanników pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  168,0
  woj. mazowieckie
  309,0
  Cała Polska
  251,0
 • 12,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,6% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Miasto
  9,2%
  Mazowieckie
  4,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sannikach w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sannikach w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sannikach w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 876 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 876 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Cały kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sannikach w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Przemysł i budownictwo
 • 9,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,0% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sannikach w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 334 Pracujący ogółem
 • 260 Kobiety
 • 74 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sannikach w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sanniki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,2
  Mazowieckie
  69,6
  Kraj
  66,7
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,9
  woj. mazowieckie
  37,0
  Kraj
  36,5
 • 134,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  134,4
  woj. mazowieckie
  113,6
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sanniki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Sannikach w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 177 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 137 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (12) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (8) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (7) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2019 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sannikach najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (169) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 13,6% (24) podmiotów, a 83,6% (148) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sannikach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.7%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 177 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24 Przemysł i budownictwo
 • 148 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Sannikach w 2019 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Sannikach w 2019 roku
 • 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 169 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 169
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 1Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 177 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 177
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 12 Budownictwo
 • 12
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sanniki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Sannikach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 23 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sannikach wynosi 76,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sanników najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,52 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 4,46 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,89 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,29 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sanników.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 23
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 11,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,74
  Mazowieckie
  21,24
  Kraj
  20,75
 • 7,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,52
  Województwo
  14,55
  Kraj
  13,21
 • 1,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,29
  Mazowieckie
  4,17
  Cały kraj
  4,88
 • 1,89 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,89
  Województwo
  1,84
  Cała Polska
  1,86
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  Mazowieckie
  0,34
  Cały kraj
  0,43
 • 4,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,46
  Województwo
  11,23
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  63%
  Kraj
  73%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  73%
  woj. mazowieckie
  54%
  Cała Polska
  65%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  57%
  woj. mazowieckie
  72%
  Kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Mazowieckie
  98%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Mazowieckie
  83%
  Polska
  86%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  Województwo
  40%
  Cały kraj
  53%

Sanniki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu Sanników wyniosła w 2018 roku 23,3 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Sanników - 30.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,6 mln złotych, czyli 6,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sanników wyniosła w 2018 roku 24,3 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.2%) oraz z Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę (2.7%). W budżecie Sanników wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 539 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,7 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,7%.
 • Wydatki budżetu w Sannikach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sanników według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sanników według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------23,3 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------7,2 mln

  3,6 tys(30.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------2,3 mln

  1,2 tys(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,3 mln

  651(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------1,2 mln

  618(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,2 mln

  611(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------853,0 tys

  430(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------601,5 tys

  303(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------541,3 tys

  273(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------367,4 tys

  185(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------366,4 tys

  185(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------216,5 tys

  109(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------203,6 tys

  103(0.9%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------141,3 tys

  71,2(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------101,8 tys

  51,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------75,9 tys

  38,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------14,6 tys

  7,4(0.1%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sannikach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sanników według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sanniki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sanników według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------24,3 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------7,6 mln

  3,8 tys(31.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------6,4 mln

  3,2 tys(26.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------659,7 tys

  333(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------650,8 tys

  328(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------628,8 tys

  317(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------477,3 tys

  241(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------409,6 tys

  207(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------221,7 tys

  112(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------200,0 tys

  101(0.8%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------141,3 tys

  71,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------107,2 tys

  54,0(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------100,0 tys

  50,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------70,4 tys

  35,5(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------61,1 tys

  30,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------16,3 tys

  8,2(0.1%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sanniki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 435 mieszkańców Sanników jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 214 kobiet oraz 221 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 15,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,0% mieszkańców Sanników, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 26,6% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Sanników mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sannikach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,2%) oraz zasadnicze zawodowe (16,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (24,9%).

  W roku 2018 w Sannikach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 148 dzieci (69 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  17,9% mieszkańców Sanników w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,6% wśród dziewczynek i 15,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 803 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 391 uczniów (181 kobiet oraz 210 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 239,88.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców Sanników w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,3%
  Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Sanniki
  30,3%
  Mazowieckie
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Sanniki
  12,6%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,4%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Sanniki
  23,0%
  Województwo
  17,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Sanniki
  26,6%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,3%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1803 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 803,0
  woj. mazowieckie
  935,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,41
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Sanniki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 148 Dzieci
 • 69 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 3 lata
 • 24
 • 39 4 lata
 • 39
 • 47 5 lata
 • 47
 • 38 6 lat
 • 38
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 21 4 lata
 • 21
 • 22 5 lata
 • 22
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 18 4 lata
 • 18
 • 25 5 lata
 • 25
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sannikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sannikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Sannikach
  Publiczne
  24 277-60-67
  24 277-60-67
  ul. WÓLCZYŃSKA 75
  09-540 Sanniki
  512511
 • Szkoły podstawowe w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sanniki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 391 Uczniowie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 210 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,7%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,6
  Mazowieckie
  17,6
  Polska
  17,3
 •  
 • 31,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 493 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 391 angielski
 • 102 niemiecki
 •  
 • 239,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Sanniki
  239,88
  Województwo
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 239,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  239,26
  Mazowieckie
  97,33
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sanniki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sanniki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sannikach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sannikach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach (Fryderyk Chopin)
  Publiczna
  24 277-60-18
  24 277-60-18
  ul. Warszawska 183
  09-540 Sanniki
  1428932
 • Edukacyjne grupy wieku w Sannikach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sanniki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sanniki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sanniki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sanniki - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Sannikach
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Sannikach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 4 (uczestnicy: 1 430)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 130)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 1 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 100)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 58)
  • inne: 1 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 113)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 50)
  • taneczne: 2 (członkowie: 63)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2019 w Sannikach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 140 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 156 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Sannikach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 226 członków. Zarejestrowano 226 ćwiczących (mężczyźni: 153, kobiety: 73, chłopcy do lat 18: 97, dziewczęta do lat 18: 73). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (5), inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sannikach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sannikach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sanników znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sannikach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1880 r. (ul. Warszawska 142)dnia 1962-03-23, wykaz dokumentów: 444/62 z 1962-03-23
  • Zespół - pałac z 1880 r. (ul. Warszawska 142)dnia 1962-03-23, wykaz dokumentów: 444/62 z 1962-03-23
  • Park z końca XVIII w.dnia 1962-03-23, wykaz dokumentów: 444/62 z 1962-03-23
  • Kościół z 2. poł. XIX w.dnia 1962-05-05, wykaz dokumentów: 716/62 z 1962-05-05
 • Formy ochrony przyrody w Sannikach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sanników znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sannikach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-23, Opis granicy: od południowej strony kościoła parafialnego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-23, Opis granicy: dawna baza GS przy stawie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: jeden z pomników uległ całkowitemu zniszczeniu podczas wiatrów w 2002 r. o czym niezwłocznie powiadomiono wojewodę, Data ustanowienia: 1992-06-23, Opis granicy: ulica Topolowa od posesji nr 4 do nr 19
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-01, Opis granicy: od zachodniej strony kościoła parafialnego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2007-06-01, Opis granicy: park przy ogrodzeniu od strony południowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-06-01, Opis granicy: Cmentarz grzebalny przy ul. Warszawskiej 20 m od ogrodzenia od strony południowej

Sanniki - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w Sannikach znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostynińskiego.

  Powiat gostyniński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sannikach w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 200,9 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  200,9 km
  Województwo
  561,2 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 3,1 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,1 km
  woj. mazowieckie
  3,7 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sanniki przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 577droga wojewódzka nr 577(Łąck - Zdwórz - Gąbin - Topólno - Konstantynów - Czyżew - Sanniki - Szkarada - Brzezia - Aleksandrów - Kaptury - Karłowo - Brzozów Stary - Giżyce - Wężyki - Sarnów - Janów - Ruszki)
  • DW 583droga wojewódzka nr 583(Bedlno - Dobrzelin - Żychlin - Skrzeszewy - Model - Pacyna - Janówek - Lwówek - Aleksandrów - Sanniki)
  • DW 584droga wojewódzka nr 584( Sanniki - Osmolin - Kiernozia - Czerniew - Karsznice Duże - Mastki - Marianka Duża - Goleńsko - Łowicz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sannikach istnieje 26 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bankowa

  ul. Bohaterów Ludowych

  ul. Fabryczna

  ul. Firmowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Jaśminowa

  ul. Krótka

  ul. Lotników

  ul. Młynarska

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Północna

  ul. Skrajna

  ul. Tkacka

  ul. Topolowa

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wschodnia

  ul. Wólczyńska

  ul. Zachodnia

  ul. Łowicka

  ul. Żabia

  ul. Żychlińska

  ul. Żytnia