Kołaczyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kołaczyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kołaczyce to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu jasielskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kołaczyce.
 • 1 384 Liczba mieszkańców
 • 7,2 km² Powierzchnia
 • 193,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1354-1919, 2010 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RJS Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Franciszek Żygłowicz Burmistrz miasta
Kołaczyce na mapie
Identyfikatory
 • 21.433249.8074 Współrzędne GPS
 • 1805054 TERYT (TERC)
 • 0353968 SIMC
Herb miasta Kołaczyce
Kołaczyce herb

Jak Kołaczyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kołaczyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kołaczyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kołaczyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
35Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
80Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
80Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
82Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
193Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
196Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
199Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
250Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
251Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
288Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
311Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
407Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
418Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
422Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce

Kołaczyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-213Poczta Kołaczyce

Kołaczyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kołaczycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Jaśle
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rynek 18 b
38-200 Jasło
Urząd Miejski w Kołaczycach
(13) 446-02-58
(13) 446-02-21
Rynek 1
38-213 Kołaczyce

Kołaczyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kołaczyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 384, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2010-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kołaczyc zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 2,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Kołaczyc jest stanu wolnego, 58,6% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Kołaczyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,18 na 1000 mieszkańców Kołaczyc. W 2022 roku urodziło się 7 dzieci, w tym 71,4% dziewczynek i 28,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 290 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,8% zgonów w Kołaczycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Kołaczycach były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kołaczyc przypada 7.26 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 14 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 13 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kołaczyc 1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,0% mieszkańców Kołaczyc jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kołaczyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 384 Liczba mieszkańców
 • 705 Kobiety
 • 679 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kołaczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kołaczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kołaczycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kołaczyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kołaczyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kołaczyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kołaczyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kołaczyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kołaczyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,6% Żonaci/Zamężne
 • Kołaczyce
  58,7%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,4%
  Podkarpackie
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,4%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kołaczycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,2
  Województwo
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kołaczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kołaczyce
  -2,2
  Podkarpackie
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kołaczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kołaczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kołaczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kołaczycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 71,4%
  28,6%
 • 5,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,4
  woj. podkarpackie
  35,1
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 290 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 210 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 373 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 290 g
  Województwo
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 242 Waga 3500g - 3999g
 • 242
 • 329 Waga 3000g - 3499g
 • 329
 • 141 Waga 2500g - 2999g
 • 141
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  woj. podkarpackie
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kołaczyce
  0,70
  woj. podkarpackie
  0,77
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kołaczycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 4 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  7,3
  Podkarpackie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 143,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  143,9
  woj. podkarpackie
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kołaczyce
  3,6
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,6
  Województwo
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jasielskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  46,8%
  Podkarpackie
  44,0%
  Kraj
  36,0%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kołaczyce
  19,2%
  Podkarpackie
  21,3%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,4%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 85 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 206,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kołaczyce
  206,7
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  198,8
  Polska
  253,9
 • 504,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 537,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 470,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  504,6
  Województwo
  463,9
  Polska
  426,2
 • 69,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 69,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kołaczyce
  69,3
  Województwo
  72,9
  Cały kraj
  62,9
 • 21,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,5
  Podkarpackie
  25,5
  Cały kraj
  33,8
 • 12,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,5
  Podkarpackie
  4,8
  Polska
  7,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,2%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kołaczycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kołaczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kołaczyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kołaczycach oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,73 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kołaczycach to 407 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 295 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kołaczycach to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kołaczycach to 100,00 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,22% mieszkań posiada łazienkę, 79,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 95,82% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jasielskiego.

  Powiat jasielski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 407 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 295,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Kołaczyce
  295,40
  woj. podkarpackie
  342,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  97,50 m2
  Podkarpackie
  84,50 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,80 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,80
  Województwo
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 3,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,39
  woj. podkarpackie
  2,92
  Kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,71
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,73 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,73
  Podkarpackie
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  Podkarpackie
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 4,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,35
  woj. podkarpackie
  23,86
  Kraj
  24,56
 • 100 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 100,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kołaczyce
  100,0 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,07 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kołaczyce
  92,14%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Polska
  97,75%
 • 90,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  90,42%
  Województwo
  94,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 87,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  87,22%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 79,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kołaczyce
  79,12%
  Województwo
  84,55%
  Cała Polska
  85,83%
 • 95,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  95,82%
  Podkarpackie
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kołaczyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kołaczycach na 1000 mieszkańców pracuje 166osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 75,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 24,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kołaczycach wynosiło w 2023 roku 13,2% (13,2% wśród kobiet i 13,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kołaczycach wynosiło 5 453,40 PLN, co odpowiada 81.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  17,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Kołaczyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 166 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  166,0
  Województwo
  224,0
  Polska
  259,0
 • 15,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,4% Kobiety
 • 10,8% Mężczyźni
 • Miasto
  13,2%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kołaczycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kołaczycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kołaczycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 953 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 453 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kołaczycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,3% Przemysł i budownictwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 44,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kołaczycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 229 Pracujący ogółem
 • 172 Kobiety
 • 57 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kołaczycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 49,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kołaczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kołaczyce
  72,3
  Podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 42,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,5
  Podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 142,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kołaczyce
  142,7
  Województwo
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kołaczyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kołaczycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 134 podmioty gospodarki narodowej, z czego 106 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 4 nowe podmioty, a 2 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (18) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (4) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (13) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kołaczycach najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (123) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  40,3% (54) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 59,7% (80) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kołaczycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 134 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 54 Przemysł i budownictwo
 • 80 Pozostała działalność
 • 4 Podmioty nowo zarejestrowane w Kołaczycach w 2023 roku
 • 2 Podmioty wyrejestrowane w Kołaczycach w 2023 roku
 • 106 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 123 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 123
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 134 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 134
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 2 Spółki handlowe ogółem
 • 2
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 106 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 33 Budownictwo
 • 33
 • 22 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 22
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Pozostała działalność
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kołaczyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kołaczycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 15 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,58 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kołaczycach wynosi 67,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kołaczyc najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,49 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,89 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,71 (54%), drogowe - 1,54 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kołaczyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kołaczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 15
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 10,58 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,58
  Podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 4,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kołaczyce
  4,89
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cały kraj
  12,98
 • 3,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,71
  woj. podkarpackie
  3,93
  Kraj
  6,99
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,54
  Województwo
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  Województwo
  0,32
  Cała Polska
  0,35
 • 5,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kołaczyce
  5,49
  woj. podkarpackie
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kołaczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Podkarpackie
  66%
  Cała Polska
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  55%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kołaczyce
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kołaczyce
  82%
  woj. podkarpackie
  87%
  Kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  47%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cała Polska
  51%

Kołaczyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kołaczyc wyniosła w 2022 roku 55,7 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kołaczyc - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kołaczyc wyniosła w 2022 roku 56,0 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Kołaczyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 802 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,5%.
 • Wydatki budżetu w Kołaczycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kołaczyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kołaczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kołaczyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,8 mln

  3,2 tys(100%)

  35,9 mln

  4,0 tys(100%)

  39,3 mln

  4,4 tys(100%)

  44,7 mln

  5,0 tys(100%)

  41,1 mln

  4,6 tys(100%)

  46,8 mln

  5,3 tys(100%)

  50,1 mln

  5,8 tys(100%)

  55,7 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,7 mln

  7,6 tys(37.4%)

  10,5 mln

  7,4 tys(29.1%)

  10,7 mln

  7,4 tys(27.2%)

  11,6 mln

  8,3 tys(25.9%)

  12,2 mln

  8,7 tys(29.7%)

  12,6 mln

  8,8 tys(26.8%)

  15,7 mln

  11,0 tys(31.2%)

  17,9 mln

  13,0 tys(32.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 mln

  4,3 tys(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  1,9 tys(9.2%)

  2,8 mln

  2,0 tys(7.9%)

  2,8 mln

  2,0 tys(7.2%)

  3,2 mln

  2,3 tys(7.2%)

  3,5 mln

  2,5 tys(8.6%)

  3,7 mln

  2,6 tys(7.9%)

  3,7 mln

  2,6 tys(7.4%)

  4,7 mln

  3,4 tys(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  4,6 tys(22.7%)

  12,8 mln

  9,0 tys(35.7%)

  3,0 mln

  2,1 tys(7.7%)

  3,5 mln

  2,5 tys(7.9%)

  3,4 mln

  2,4 tys(8.3%)

  3,7 mln

  2,6 tys(7.8%)

  3,5 mln

  2,4 tys(6.9%)

  4,7 mln

  3,4 tys(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,1 mln

  2,2 tys(10.7%)

  2,6 mln

  1,8 tys(7.1%)

  2,6 mln

  1,8 tys(6.7%)

  4,9 mln

  3,5 tys(11.1%)

  2,1 mln

  1,5 tys(5.2%)

  3,7 mln

  2,6 tys(8%)

  3,0 mln

  2,1 tys(5.9%)

  3,0 mln

  2,2 tys(5.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  142,7 tys

  101(0.5%)

  144,3 tys

  102(0.4%)

  202,5 tys

  141(0.5%)

  1,2 mln

  855(2.7%)

  285,7 tys

  204(0.7%)

  252,2 tys

  177(0.5%)

  228,1 tys

  160(0.5%)

  1,8 mln

  1,3 tys(3.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  210,1 tys

  148(0.7%)

  117,8 tys

  83,1(0.3%)

  330,1 tys

  230(0.8%)

  99,7 tys

  71,1(0.2%)

  215,0 tys

  154(0.5%)

  156,2 tys

  109(0.3%)

  988,4 tys

  695(2%)

  1,7 mln

  1,2 tys(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  2,0 tys(9.9%)

  4,0 mln

  2,8 tys(11.2%)

  4,7 mln

  3,3 tys(12.1%)

  5,3 mln

  3,7 tys(11.8%)

  2,0 mln

  1,4 tys(4.8%)

  2,1 mln

  1,4 tys(4.4%)

  3,4 mln

  2,4 tys(6.8%)

  1,6 mln

  1,2 tys(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  757,4 tys

  535(2.6%)

  925,7 tys

  653(2.6%)

  1,7 mln

  1,2 tys(4.2%)

  1,7 mln

  1,2 tys(3.7%)

  796,8 tys

  569(1.9%)

  884,0 tys

  620(1.9%)

  767,0 tys

  539(1.5%)

  832,5 tys

  604(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  281,2 tys

  199(1%)

  240,1 tys

  169(0.7%)

  228,9 tys

  160(0.6%)

  219,1 tys

  156(0.5%)

  242,1 tys

  173(0.6%)

  142,0 tys

  99,5(0.3%)

  107,5 tys

  75,5(0.2%)

  507,3 tys

  368(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  330,3 tys

  233(1.1%)

  161,4 tys

  114(0.4%)

  184,2 tys

  128(0.5%)

  219,0 tys

  156(0.5%)

  254,5 tys

  182(0.6%)

  525,2 tys

  368(1.1%)

  233,8 tys

  164(0.5%)

  388,2 tys

  282(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  95,6 tys

  67,5(0.3%)

  586,3 tys

  413(1.6%)

  290,5 tys

  203(0.7%)

  359,6 tys

  256(0.8%)

  136,2 tys

  97,3(0.3%)

  76,0 tys

  53,2(0.2%)

  230,2 tys

  162(0.5%)

  327,9 tys

  238(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  111,8 tys

  78,9(0.4%)

  135,5 tys

  95,6(0.4%)

  132,0 tys

  92,1(0.3%)

  122,0 tys

  86,9(0.3%)

  145,2 tys

  104(0.4%)

  102,6 tys

  71,9(0.2%)

  174,4 tys

  123(0.3%)

  298,0 tys

  216(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  104,1 tys

  73,5(0.4%)

  185,5 tys

  131(0.5%)

  173,4 tys

  121(0.4%)

  226,4 tys

  161(0.5%)

  1,5 mln

  1,1 tys(3.7%)

  1,7 mln

  1,2 tys(3.6%)

  1,1 mln

  771(2.2%)

  276,7 tys

  201(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  294,8 tys

  208(1%)

  300,2 tys

  212(0.8%)

  290,1 tys

  202(0.7%)

  308,7 tys

  220(0.7%)

  447,2 tys

  319(1.1%)

  521,0 tys

  365(1.1%)

  535,5 tys

  376(1.1%)

  214,3 tys

  156(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  378,3 tys

  267(1.3%)

  368,6 tys

  260(1%)

  195,1 tys

  136(0.5%)

  89,8 tys

  64,0(0.2%)

  240,0 tys

  171(0.6%)

  153,2 tys

  107(0.3%)

  175,7 tys

  123(0.4%)

  193,7 tys

  141(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  22,6 tys

  15,9(0.1%)

  24,5 tys

  17,3(0.1%)

  41,0 tys

  28,6(0.1%)

  28,8 tys

  20,6(0.1%)

  49,1 tys

  35,1(0.1%)

  20,5 tys

  14,4(0%)

  17,8 tys

  12,5(0%)

  40,0 tys

  29,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  65,6 tys

  46,4(0.2%)

  17,9 tys

  12,6(0%)

  35,3 tys

  24,6(0.1%)

  74,9 tys

  53,4(0.2%)

  6,1 tys

  4,3(0%)

  97,4 tys

  68,3(0.2%)

  10,1 tys

  7,1(0%)

  8,4 tys

  6,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  976

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  3,0 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,7 tys

  57,0(0.3%)

  8,5 tys

  6,0(0%)

  1,8 tys

  1,3(0%)

  84,2 tys

  60,0(0.2%)

  80,7 tys

  57,7(0.2%)

  84,5 tys

  59,2(0.2%)

  12,3 tys

  8,7(0%)

  277

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  37,7 tys

  26,6(0.1%)

  13,7 tys

  9,6(0%)

  16,5 tys

  11,5(0%)

  16,4 tys

  11,7(0%)

  21,7 tys

  15,5(0.1%)

  12,0 tys

  8,4(0%)

  6,3 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kołaczycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kołaczyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kołaczyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kołaczyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,6 mln

  3,3 tys(100%)

  36,0 mln

  4,0 tys(100%)

  38,6 mln

  4,3 tys(100%)

  42,8 mln

  4,8 tys(100%)

  44,2 mln

  4,9 tys(100%)

  49,0 mln

  5,6 tys(100%)

  54,8 mln

  6,3 tys(100%)

  56,0 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,1 mln

  9,9 tys(47.5%)

  13,9 mln

  9,8 tys(38.7%)

  14,9 mln

  10,4 tys(38.5%)

  15,8 mln

  11,3 tys(37%)

  16,8 mln

  12,0 tys(38.1%)

  19,4 mln

  13,6 tys(39.6%)

  24,9 mln

  17,5 tys(45.3%)

  19,6 mln

  14,2 tys(35%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  3,5 tys(16.7%)

  5,4 mln

  3,8 tys(15.1%)

  5,5 mln

  3,9 tys(14.4%)

  6,3 mln

  4,5 tys(14.7%)

  6,7 mln

  4,8 tys(15.1%)

  6,6 mln

  4,6 tys(13.4%)

  7,3 mln

  5,2 tys(13.4%)

  10,9 mln

  7,9 tys(19.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  394

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 mln

  4,1 tys(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  4,0 tys(18.9%)

  11,8 mln

  8,3 tys(32.8%)

  2,2 mln

  1,5 tys(5.7%)

  2,0 mln

  1,4 tys(4.6%)

  2,0 mln

  1,4 tys(4.5%)

  2,3 mln

  1,6 tys(4.8%)

  1,8 mln

  1,3 tys(3.4%)

  3,2 mln

  2,3 tys(5.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  1,1 tys(5.3%)

  1,3 mln

  918(3.6%)

  1,3 mln

  906(3.4%)

  1,6 mln

  1,1 tys(3.7%)

  2,3 mln

  1,6 tys(5.2%)

  1,9 mln

  1,3 tys(3.8%)

  1,9 mln

  1,3 tys(3.4%)

  1,5 mln

  1,1 tys(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  783,9 tys

  554(2.6%)

  786,8 tys

  555(2.2%)

  856,1 tys

  597(2.2%)

  776,9 tys

  554(1.8%)

  701,1 tys

  501(1.6%)

  614,4 tys

  431(1.3%)

  899,5 tys

  632(1.6%)

  1,0 mln

  745(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  7,0(0%)

  175,0 tys

  125(0.4%)

  451,8 tys

  323(1%)

  51,7 tys

  36,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  913,4 tys

  663(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  84,8 tys

  59,9(0.3%)

  116,0 tys

  81,8(0.3%)

  111,4 tys

  77,7(0.3%)

  195,5 tys

  139(0.5%)

  993,5 tys

  710(2.2%)

  352,2 tys

  247(0.7%)

  704,8 tys

  495(1.3%)

  763,3 tys

  554(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  527,2 tys

  372(1.8%)

  375,8 tys

  265(1%)

  385,9 tys

  269(1%)

  419,5 tys

  299(1%)

  396,3 tys

  283(0.9%)

  396,6 tys

  278(0.8%)

  405,8 tys

  285(0.7%)

  461,2 tys

  335(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  82,7 tys

  58,4(0.3%)

  87,1 tys

  61,5(0.2%)

  90,8 tys

  63,3(0.2%)

  80,1 tys

  57,1(0.2%)

  86,6 tys

  61,8(0.2%)

  258,2 tys

  181(0.5%)

  106,0 tys

  74,5(0.2%)

  394,7 tys

  286(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  58,4 tys

  41,2(0.2%)

  67,0 tys

  47,2(0.2%)

  50,4 tys

  35,2(0.1%)

  37,5 tys

  26,7(0.1%)

  91,2 tys

  65,1(0.2%)

  125,5 tys

  87,9(0.3%)

  97,9 tys

  68,8(0.2%)

  80,9 tys

  58,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  81,3 tys

  57,4(0.3%)

  40,0 tys

  28,2(0.1%)

  40,0 tys

  27,9(0.1%)

  20,0 tys

  14,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  14,1(0%)

  40,7 tys

  29,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  211,9 tys

  150(0.7%)

  17,6 tys

  12,4(0%)

  109,0 tys

  76,0(0.3%)

  401,1 tys

  286(0.9%)

  8,8 tys

  6,3(0%)

  30,3 tys

  21,2(0.1%)

  47,2 tys

  33,2(0.1%)

  33,1 tys

  24,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  61,4 tys

  43,4(0.2%)

  60,2 tys

  42,4(0.2%)

  39,9 tys

  27,8(0.1%)

  46,4 tys

  33,0(0.1%)

  18,2 tys

  13,0(0%)

  1,4 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  17,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  169,8 tys

  119(0.3%)

  8,1 tys

  5,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  976

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  3,0 tys

  2,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  283,6 tys

  200(1%)

  52,1 tys

  36,7(0.1%)

  9,9 tys

  6,9(0%)

  4,7 tys

  3,3(0%)

  22,9 tys

  16,4(0.1%)

  153,6 tys

  108(0.3%)

  2,8 tys

  2,0(0%)

  2,2 tys

  1,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  25,2(0.1%)

  830

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  80,7 tys

  57,0(0.3%)

  8,5 tys

  6,0(0%)

  1,8 tys

  1,3(0%)

  84,2 tys

  60,0(0.2%)

  80,7 tys

  57,7(0.2%)

  84,5 tys

  59,2(0.2%)

  12,3 tys

  8,7(0%)

  277

  0,2(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  824(3.9%)

  1,9 mln

  1,4 tys(5.4%)

  1,4 mln

  990(3.7%)

  3,4 mln

  2,4 tys(8%)

  56,0 tys

  40,0(0.1%)

  383,8 tys

  269(0.8%)

  50,2 tys

  35,3(0.1%)

  234

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kołaczyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 328 mieszkańców Kołaczyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 157 kobiet oraz 172 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców Kołaczyc, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Kołaczyc mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kołaczycach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,2%) oraz średnie zawodowe (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w Kołaczycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (43 dziewczynki oraz 57 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  13,8% mieszkańców Kołaczyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,5% wśród dziewczynek i 13,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 094 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 212 uczniów (105 kobiet oraz 107 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 178,15.

  W Kołaczycach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 389 uczniów (247 kobiet oraz 142 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 83 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,7% mieszkańców (22,4% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 32,4 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Kołaczyc w wieku potencjalnej nauki (17,8% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 • 18,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,8%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kołaczyce
  35,1%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 37,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,6%
  Podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,7%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,8%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kołaczyce
  2,9%
  Podkarpackie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,4%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kołaczyce
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2094 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 094,0
  Podkarpackie
  896,0
  Polska
  927,0
 • 0,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,32
  woj. podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kołaczyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 100 Dzieci
 • 43 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,0%
  57,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 14 3 lata
 • 14
 • 26 4 lata
 • 26
 • 27 5 lata
 • 27
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 11 4 lata
 • 11
 • 9 5 lata
 • 9
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 15 4 lata
 • 15
 • 18 5 lata
 • 18
 • 15 6 lat
 • 15
 •  
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kołaczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kołaczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole
  Publiczne
  13 446-02-79
  ul. Rynek 13
  38-213 Kołaczyce
  51118
 • Szkoły podstawowe w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kołaczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 212 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 107 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kołaczyce
  17,7
  Województwo
  15,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 178,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  178,15
  woj. podkarpackie
  90,63
  Cała Polska
  95,96
 • 178,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kołaczyce
  178,15
  Województwo
  89,99
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kołaczyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kołaczyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kołaczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kołaczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Armii Wojska Polskiego (im. I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczna
  13 446-02-17
  13 446-02-17
  ul. Szkolna 7
  38-213 Kołaczyce
  12213-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kołaczyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 389 Uczniowie
 • 247 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,5%
  36,5%
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  32,4
  woj. podkarpackie
  27,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kołaczycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kołaczycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach (Maria Skłodowska - Curie)
  Publiczne
  13 446-02-14
  13 446-02-14
  ul. Al. Jana Pawła II 3
  38-213 Kołaczyce
  1035134
 • Edukacyjne grupy wieku w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 13,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kołaczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kołaczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kołaczyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kołaczyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kołaczycach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kołaczycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kołaczycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Kołaczycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 786 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kołaczycach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 327 członków. Zarejestrowano 327 ćwiczących (mężczyźni: 200, kobiety: 127, chłopcy do lat 18: 95, dziewczęta do lat 18: 48). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kołaczycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kołaczycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kołaczyc znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kołaczycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 15)dnia 1959-10-09, wykaz dokumentów: A-222 z 1959-10-09
  • Kościół z 1903 - 1906dnia 1990-11-26, wykaz dokumentów: A-229 z 1990-11-26; A-890 z 2012-08-14
 • Formy ochrony przyrody w Kołaczycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kołaczyc znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kołaczycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Golesz - przyrody nieożywionej rezerwat przyrodyTyp: geologiczny i glebowy, Data ustanowienia: 2001-01-14, Powierzchnia: 27.45 ha
  • Golesz - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 260.85 ha
  • Wisłoka z dopływami - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 2651.03 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1971-03-31
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 610 cm (obwód na wysokości 1 3 m nad ziemią), Data ustanowienia: 2017-03-15, Opis granicy: Rośnie w miejscowości Bieździadka na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce

Kołaczyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Kołaczycach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 145,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kołaczycach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jasielskiego.

  Powiat jasielski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kołaczycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kołaczycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 145,14 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  145,1
  woj. podkarpackie
  51,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Podkarpackie
  4,2
  Polska
  5,0
 • 145,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kołaczyce
  145,1
  woj. podkarpackie
  60,8
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Kołaczyce
  0,0
  Podkarpackie
  8,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Podkarpackie
  119,0
  Kraj
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kołaczyce przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kołaczyce nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 108Linia kolejowa nr 108: Stróże - Krościenko [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Stróże - Polna - Szalowa - Wola Łużańska - Moszczenica Małopolska - Gorlice Zagórzany - Libusza - Biecz - Siepietnica - Skołyszyn - Przysieki - Jasło - Gliniczek - Tarnowiec - Jedlicze Męcinka - Jedlicze - Krosno Turaszówka - Krosno Polanka - Krosno - Krosno Miasto - Targowiska - Widacz - Wróblik Szlachecki - Milcza - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Sanok Dąbrówka - Sanok Miasto - Sanok - Nowy Zagórz - Załuż - Lesko Łukawica - Jankowce - Uherce Tunel - Uherce - Olszanica - Ustianowa - Ustrzyki Dolne - Krościenko)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kołaczycach istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Antoniego Bulsiewicza

  ul. Blich

  ul. Bohaterów Monte Cassino

  ul. Bukowa

  ul. Burmistrza Wiejowskiego

  ul. Cmentarna

  ul. Frontowa

  ul. Garncarska

  ul. Jana Baystaka

  al. Jana Pawła II

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kościelna

  ul. Kuśnierska

  ul. Laskowa

  ul. Leśna

  ul. Liwoczna

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Miodowa

  ul. Mosiowa

  ul. Młynarska

  ul. Na Górki

  ul. Na Kotlinę

  ul. Na Potok

  ul. Na Skałę

  ul. Od Krzyża

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Ostoi

  ul. Piekarska

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórska

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców

  ul. Rynek

  ul. Szewska

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  pl. Targowy

  ul. Tkacka

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. ks. Tekstorysa

  ul. Łąkowa

  pl. św. Anny

  ul. św. Anny