Olsztyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Olsztyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Olsztyn to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu częstochowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Olsztyn.
 • 2 497 Liczba mieszkańców
 • 1488–1870, 2022 Uzyskanie praw miejskich
 • 34 Numer kierunkowy
 • SCZ Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Maciej Kucharski Burmistrz miasta
Olsztyn na mapie
Identyfikatory
 • 19.266950.7511 Współrzędne GPS
 • 2404124 TERYT (TERC)
 • 0140675 SIMC
Herb miasta Olsztyn
Olsztyn herb
Flaga miasta Olsztyn
Olsztyn flaga

Jak Olsztyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Olsztyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Olsztyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Olsztyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
18Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
25Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
35Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
73Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
79Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
107Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
119Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
135Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Miasta o największej powierzchni w Polsce
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
160Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
237Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
245Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
265Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
282Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
287Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
305Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
313Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi

Olsztyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-256Poczta Olsztyn koło Częstochowy, ul. Piłsudskiego 10
42-256Skrytki Pocztowe Poczta Olsztyn koło Częstochowy, ul. Piłsudskiego 10

Olsztyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Olsztynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Częstochowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dąbrowskiego 43/45
42-218 Częstochowa
Urząd Gminy Olsztyn
(34) 328-50-76 21
(34) 328-50-57
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn

Olsztyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Olsztyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 497, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 13,3%.

  Mieszkańcy Olsztyna zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,8% mieszkańców Olsztyna jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Olsztyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,93 na 1000 mieszkańców Olsztyna. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 36,4% dziewczynek i 63,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,3% zgonów w Olsztynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Olsztynie były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Olsztyna przypada 10.86 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Olsztyna 11. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,2% mieszkańców Olsztyna jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Olsztyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 497 Liczba mieszkańców
 • 1 283 Kobiety
 • 1 214 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Olsztynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Olsztynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Olsztynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Olsztyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Olsztyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Olsztyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Olsztyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  24,8%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 19,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Olsztyn
  59,7%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Olsztyn
  9,6%
  Województwo
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  Województwo
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Miasto
  0,4%
  woj. śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Olsztynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,9
  śląskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Olsztynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,9
  śląskie
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Olsztynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Olsztynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Olsztynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Olsztynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,4%
  63,6%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  woj. śląskie
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 32,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,5
  woj. śląskie
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Olsztyn
  3 344 g
  śląskie
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 295 Waga 3500g - 3999g
 • 295
 • 351 Waga 3000g - 3499g
 • 351
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Olsztyn
  1,25
  śląskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,53
  Województwo
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Olsztynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 31,3%
  68,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,9
  woj. śląskie
  13,0
  Polska
  11,9
 • 189,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  189,8
  Województwo
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,3
  śląskie
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Olsztyn
  3,8
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie częstochowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,3%
  śląskie
  36,4%
  Polska
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,1%
  woj. śląskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  woj. śląskie
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 140 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 297,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  297,3
  woj. śląskie
  315,1
  Cały kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 556,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 623,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  556,1
  Województwo
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 70,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Olsztyn
  70,6
  woj. śląskie
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 38,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,6
  woj. śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,9
  woj. śląskie
  8,1
  Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Saldo migracji
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Olsztynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olsztyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Olsztynie oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Olsztynie to 964 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Olsztynie to 5,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Olsztynie to 144,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,08% mieszkań posiada łazienkę, 76,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,50% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu częstochowskiego.

  Powiat częstochowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 964 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  386,70
  śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • 107,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  107,10 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 41,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  41,40 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,66
  woj. śląskie
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,59
  śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,55
  śląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,61
  Województwo
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 49 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,44
  Województwo
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 19,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  19,66
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 1 301 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 144,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  144,6 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,52 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Olsztyn
  98,13%
  Województwo
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 94,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,40%
  Województwo
  96,69%
  Cała Polska
  95,18%
 • 91,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Olsztyn
  91,08%
  Województwo
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 76,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,24%
  śląskie
  84,47%
  Polska
  85,83%
 • 55,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  55,50%
  śląskie
  68,55%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2022-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Olsztyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Olsztynie na 1000 mieszkańców pracuje 137osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Olsztynie wynosiło w 2023 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olsztynie wynosiło 5 774,96 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  18,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Olsztyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 137 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Olsztyn
  137,0
  Województwo
  282,0
  Polska
  259,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,1% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Olsztyn
  6,3%
  śląskie
  3,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Olsztynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Olsztynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Olsztynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 016 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 775 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Olsztynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,4% Pozostałe
 • 39,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Olsztynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Olsztyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  71,7
  śląskie
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 40,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,4
  śląskie
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 129,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Olsztyn
  129,2
  Województwo
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Olsztyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Olsztynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 360 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 286 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (18) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Olsztynie najwięcej (24) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (347) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (79) podmiotów, a 76,9% (277) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Olsztynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.7%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (11.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 360 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 79 Przemysł i budownictwo
 • 277 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Olsztynie w 2023 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Olsztynie w 2023 roku
 • 286 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 347 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 347
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 360 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 360
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółki handlowe ogółem
 • 31
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 24  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 24
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 286 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 62 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 62
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 33 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 33
 • 31 Budownictwo
 • 31
 • 23 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 23
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Olsztyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Olsztynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 28 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Olsztynie wynosi 66,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Olsztyna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,00 (wykrywalność 44%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,95 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,91 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,56 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Olsztyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Olsztyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 28
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 11,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Olsztyn
  11,10
  Województwo
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 5,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Olsztyn
  5,95
  śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 2,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,56
  Województwo
  17,79
  Polska
  6,99
 • 1,91 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Olsztyn
  1,91
  Województwo
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Olsztyn
  0,30
  Województwo
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 5,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,00
  Województwo
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Olsztyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  67%
  woj. śląskie
  80%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 34% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  34%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Olsztyn
  44%
  woj. śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Olsztyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Olsztyna wyniosła w 2022 roku 56,2 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Olsztyna - 23.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 20,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Olsztyna wyniosła w 2022 roku 55,6 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.7%). W budżecie Olsztyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (23,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,2 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,8%.
 • Wydatki budżetu w Olsztynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Olsztyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Olsztyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Olsztyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------56,2 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------13,1 mln

  5,3 tys(23.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------12,6 mln

  5,1 tys(22.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------5,5 mln

  2,2 tys(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------4,9 mln

  1,9 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------4,4 mln

  1,8 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------2,0 mln

  804(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------1,7 mln

  700(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------967,7 tys

  388(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------966,5 tys

  388(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------683,5 tys

  274(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------472,6 tys

  190(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -------323,0 tys

  130(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -------238,6 tys

  95,7(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------155,0 tys

  62,2(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------129,4 tys

  51,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------128,2 tys

  51,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------103,1 tys

  41,4(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------46,8 tys

  18,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------19,0 tys

  7,6(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  -------8,0 tys

  3,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,7 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  -------400

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Olsztynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Olsztyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Olsztyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Olsztyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------55,6 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------20,7 mln

  8,3 tys(37.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------10,0 mln

  4,0 tys(17.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------4,9 mln

  1,9 tys(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------4,5 mln

  1,8 tys(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------3,0 mln

  1,2 tys(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,1 mln

  450(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------859,8 tys

  345(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------815,9 tys

  327(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------685,0 tys

  275(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------616,0 tys

  247(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------464,0 tys

  186(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------133,8 tys

  53,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------105,9 tys

  42,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------64,8 tys

  26,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -------23,4 tys

  9,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------9,8 tys

  3,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,7 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  -------400

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------89,2

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Olsztyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców Olsztyna, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Olsztyna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Olsztynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2022 w Olsztynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 174 dzieci (89 dziewczynek oraz 85 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Olsztynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 132 dzieci (66 dziewczynek oraz 66 chłopców). Dostępne były 132 miejsca.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 41 oddziałach uczyło się 581 uczniów (277 kobiet oraz 304 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Olsztynie placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 36 oddziałach uczyło się 500 uczniów (237 kobiet oraz 263 mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Olsztyn
  19,7%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,7%
  śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Olsztyn
  2,5%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,1%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  śląskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,0%
  woj. śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  śląskie
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 946 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  946,0
  śląskie
  951,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Olsztyn
  1,15
  woj. śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Olsztyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 174 Dzieci
 • 89 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 85 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 48 4 lata
 • 48
 • 49 5 lata
 • 49
 • 45 6 lat
 • 45
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 23 4 lata
 • 23
 • 23 5 lata
 • 23
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 25 4 lata
 • 25
 • 26 5 lata
 • 26
 • 22 6 lat
 • 22
 • 138 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Olsztynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olsztynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Olsztynie
  Publiczne
  34 328-50-97
  ul. Napoleona 22
  42-256 Olsztyn
  715613
 • Szkoły podstawowe w Olsztynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Olsztyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 581 Uczniowie
 • 277 Kobiety
  (uczniowie)
 • 304 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 94 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Olsztyn
  14,2
  Województwo
  17,5
  Polska
  17,0
 •  
 • 52,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 78,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Olsztyn
  78,62
  woj. śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 78,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  78,48
  Województwo
  95,51
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Olsztyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Olsztyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Olsztynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Olsztynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Olsztynie
  Publiczna
  34 328-50-12
  34 328-50-12
  ul. Kuhna 18
  42-256 Olsztyn
  1224623

Olsztyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Olsztynie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Olsztynie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Olsztynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Olsztynie
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Olsztynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Olsztynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 2 870)
   • wystawy: 3 (uczestnicy: 1 200)
   • koncerty: 2 (uczestnicy: 700)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 100)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 180)
   • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 600)
   • warsztaty: 4 (uczestnicy: 90)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
   • ogółem: 1 (absolwenci: 6)
   • komputerowe: 1 (absolwenci: 6)


   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1


   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 4 (członkowie: 65)
   • teatralne: 2 (członkowie: 28)
   • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 22)
   • taneczne: 1 (członkowie: 15)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Olsztynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 885 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 760 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Olsztynie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 87 członków. Zarejestrowano 155 ćwiczących (mężczyźni: 125, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 87, dziewczęta do lat 18: 28). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Olsztynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Olsztynie
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Olsztyna znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Olsztynie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Zamek Olsztyn, st.1 ze średniowieczadnia 1947-10-22, wykaz dokumentów: 54 z 1947-10-22; 257/60 z 1960-03-04; 20/76/A z 1978-02-20
   • Jaskinia Olsztyn, st.2 z epoki kamieniadnia 1970-09-18, wykaz dokumentów: 1141/70 z 1970-09-18
   • Stanowisko archeologiczne Olsztyn, st.1 z epoki kamieniadnia 1970-09-18, wykaz dokumentów: 1142/70 z 1970-09-18
   • Jaskinia Olsztyn, st.2 z epoki kamieniadnia 1970-09-18, wykaz dokumentów: 1143/70 z 1970-09-18
   • Zamek z XIV w.dnia 1947-10-22, wykaz dokumentów: 54 z 1947-10-22; 553 z 1957-08-28; 257/60 z 1960-03-04; 20/76/A z 1978-02-20
   • Spichlerz z 1783 r. (ul. Kościelna 27)dnia 1951-09-15, wykaz dokumentów: 564-X-52 z 1951-09-15; 252/60 z 1960-03-04; brak numeru z 2015-04-08
   • Miasto z 1488 r.dnia 1953-03-31, wykaz dokumentów: R/402/53 z 1953-03-31; 1159/70 z 1970-12-29; 23/76/A z 1978-02-20
   • Kościół z 1722 - 1726dnia 1957-05-02, wykaz dokumentów: R/502 z 1957-05-02; 256/60 z 1960-03-04; 21/76/A z 1978-02-16
   • Baszta z XIV w.dnia 1960-03-04, wykaz dokumentów: 257/60 z 1960-03-04
   • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w.dnia 1988-05-27, wykaz dokumentów: A/429/88 z 1988-05-27
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z poł. XIX w.dnia 1988-05-27, wykaz dokumentów: A/429/88 z 1988-05-27
  • Formy ochrony przyrody w Olsztynie
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Olsztyna znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Olsztynie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Sokole Góry - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1953-12-30, Opis granicy: W skład rezerwatu wchodzą oddziały: 163 164 165 166 oraz 171 a b c d wraz z drogami wewnętrznymi i liniami podziału powierzchniowego według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1960/61-1969/70. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1:20.000 stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę., Powierzchnia: 215.95 ha
   • Park Krajobrazowy Orlich GniazdData ustanowienia: 1980-06-20, Powierzchnia: 108473.0 ha
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 11 drzew (6 lip drobnolistnych i 5 lip szerokolistnych) - w terenie pomierzono 5 lip drobnolistnych (1 zidentyfikowano jako nieistniejącą pozostał sam pień) oraz 6 lip szerokolistnych (ze względu na problemy z identyfikacją), Data ustanowienia: 1961-08-07, Opis granicy: Rośnie przy murze kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie ul. Kościelna 6
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 2 drzew - lipa drobnolistna i lipa szerokolistna, Data ustanowienia: 1961-08-07, Opis granicy: Rośnie na terenie plebanii przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie ul. Kościelna 6
   • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 1988-03-30, Opis granicy: Nadleśnictwo Złoty Potok Leśnictwo Zrębice oddział 339d lub c Przymiłowice-Kotysów przy słupku granicznym nr 1873
   • Góry Towarne - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie ze względów przyrodniczych naukowych dydaktycznych i krajobrazowych kompleksu wzgórz krasowych z murawami naskalnymi i kserotermicznymi ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin, Data ustanowienia: 2003-07-29, Opis granicy: gm. Olsztyn, Powierzchnia: 10.384 ha

  Olsztyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Olsztynie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 40,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Olsztynie znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu częstochowskiego.

   Powiat częstochowski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Olsztynie
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 1 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 1 Ranni
   (rok 2022)
  • 1 Lekko ranni
  • 0 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Olsztynie w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 40,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Olsztyn
   40,1
   śląskie
   45,6
   Polska
   56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Olsztyn
   0,0
   śląskie
   3,6
   Cała Polska
   5,0
  • 40,11 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   40,1
   Województwo
   52,1
   Cały kraj
   65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Olsztyn
   0,0
   śląskie
   7,8
   Cały kraj
   8,9
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Miasto
   100,0
   woj. śląskie
   114,1
   Cały kraj
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 10 km  Będących pod zarządem gminy
  • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Olsztynie w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 1 081,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
   1 081,7 km
   Województwo
   1 123,1 km
   Kraj
   633,6 km
  • 14,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
   14,4 km
   śląskie
   3,2 km
   Kraj
   5,3 km
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Olsztyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Olsztyn nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
   • LK 61Linia kolejowa nr 61: Kielce - Fosowskie [o znaczeniu państwowym] (Kielce - Kielce Herbskie - Kielce Czarnów - Górki Szczukowskie - Piekoszów - Rykoszyn - Wierna Rzeka - Małogoszcz - Bukowa - Ludynia - Ludynia Dwór - Włoszczowa - Czarnca - Żelisławice - Koniecpol - Koniecpol Magdasz - Podlesie - Staropole Częstochowskie - Julianka - Lusławice - Turów - Kusięta Nowe - Częstochowa Stradom - Częstochowa Gnaszyn - Blachownia - Herby Stare (dawna lokalizacja) - Herby Stare - Liswarta - Lisów - Kochanowice - Lubliniec - Lisowice - Pawonków - Pludry - Fosowskie)
   • LK 155Linia kolejowa nr 155: Kucelinka - Poraj [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Częstochowa Mirów - Poraj)