Puck w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Puck - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Puck to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu puckiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Puck.
 • 10 555 Liczba mieszkańców
 • 4,8 km² Powierzchnia
 • 2 203,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 0 - 25 m n.p.m Wysokość
 • XII wiek Data założenia
 • 1348 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 58 Numer kierunkowy
 • GPU Tablice rejestracyjne
 • Hanna Maria Pruchniewska Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.408654.7180 Współrzędne GPS
 • 2211031 TERYT (TERC)
 • 0934636 SIMC
Herb miasta Puck
Puck herb

Jak Puck wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Puck na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Puck wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Puck plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
33Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
48Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
62Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
62Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
67Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
95Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
98Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
99Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
126Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
130Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
143Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
155Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
163Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
184Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
232Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce

Puck - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
84-100Poczta Puck

Puck - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pucku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Pucku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Pucku
(58) 774 24 00
(58) 774 24 32
Kmdr. E. Szystowskiego 18
84-100 Puck
ZUS Inspektorat w Pucku (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. E. Orzeszkowej 3
84-100 Puck
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku
58 673 04 51
58 673 04 53
Mestwina 11
84-100 Puck
Komenda Powiatowa Policji w Pucku
58 674 52 22
58 674 52 46
Dworcowa 5
84-100 Puck
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku
58 673 42 12
58 673 42 13
Sambora 16
84-100 Puck
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Pucku
58 673 03 41 507 159 482 . alarmowy
58 673 03 41
Wojska Polskiego 16
84-100 Puck
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku
58 673 10 90
58 673 06 86
Wejherowska 38
84-100 Puck
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Oddział w Pucku
58 673 28 57
58 673 40 13
10-lutego 29
84-100 Puck
Starostwo Powiatowe w Pucku
(58) 673-42-02
(58) 673-41-91
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
Urząd Miasta Puck
(58) 673-05-00
(58) 673-05-33
ul. 1 Maja 13
84-100 Puck

Puck - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Puck jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 555, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pucka zawarli w 2022 roku 34 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Pucka jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,6% to wdowy/wdowcy.

  Puck ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -77. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,20 na 1000 mieszkańców Pucka. W 2022 roku urodziło się 96 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 495 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,94 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,7% zgonów w Pucku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,2% zgonów w Pucku były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pucka przypada 16.19 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 101 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 142 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pucka -41. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -18.

  56,2% mieszkańców Pucka jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pucka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 555 Liczba mieszkańców
 • 5 544 Kobiety
 • 5 011 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pucku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pucku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pucku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pucka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Puck
  43,2 lat
  woj. pomorskie
  40,9 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Puck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pucka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Puck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Puck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Puck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Pomorskie
  30,3%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Puck
  58,2%
  Pomorskie
  53,3%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,6% Wdowcy/Wdowy
 • Puck
  6,4%
  Województwo
  7,5%
  Kraj
  8,5%
 • 10,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,2%
  Województwo
  7,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pucku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,2
  Pomorskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Puck
  1,5
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -77 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -31 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,20 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,2
  Pomorskie
  -1,9
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pucku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 96 Urodzenia żywe
 • 44 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 52 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,0
  Województwo
  8,9
  Kraj
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,1
  Pomorskie
  37,4
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 495 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 399 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 587 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 495 g
  Pomorskie
  3 411 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 5000g i więcej
 • 6
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 301 Waga 3500g - 3999g
 • 301
 • 261 Waga 3000g - 3499g
 • 261
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Pomorskie
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,94 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,94
  Województwo
  0,82
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pucku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 173 Zgony
 • 90 Kobiety
  (Zgony)
 • 83 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,0%
  48,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 16,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  16,2
  Województwo
  10,8
  Cały kraj
  11,9
 • 105,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  105,9
  woj. pomorskie
  121,3
  Polska
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,5
  Pomorskie
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Puck
  2,7
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie puckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,7%
  Województwo
  36,8%
  Polska
  36,0%
 • 25,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Puck
  25,2%
  Województwo
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,4%
  Pomorskie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 41 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  17,2
  Cały kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  67,1
  Kraj
  70,6
 • 230,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  230,7
  woj. pomorskie
  274,0
  Cały kraj
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  255,0
  Cały kraj
  253,9
 • 336,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 309,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 364,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Puck
  336,6
  Województwo
  397,1
  Kraj
  426,2
 • 57,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  57,0
  Pomorskie
  59,9
  Polska
  62,9
 • 32,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,6
  woj. pomorskie
  32,0
  Cały kraj
  33,8
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Puck
  2,2
  Pomorskie
  6,2
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Puck
  0,3%
  woj. pomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 101 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 58 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 142 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 68 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 74 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -59 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -42 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -41 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pucku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Puck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Puck - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pucku oddano do użytku 100 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,39 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pucku to 4 518 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 425 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  84,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 16,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pucku to 3,14 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pucku to 77,40 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,52% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,50% mieszkań posiada łazienkę, 83,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,72% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu puckiego.

  Powiat pucki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 518 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 424,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  424,50
  Pomorskie
  411,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Puck
  69,20 m2
  Województwo
  73,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,40 m2
  Pomorskie
  30,10 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Puck
  3,58
  woj. pomorskie
  3,75
  Kraj
  3,83
 • 2,36 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,36
  Województwo
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 100 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  9,39
  woj. pomorskie
  8,74
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 314 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,14
  Pomorskie
  3,50
  Kraj
  3,89
 • 29,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  29,50
  Pomorskie
  30,63
  Polska
  24,56
 • 7 736 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 77,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  77,4 m2
  Pomorskie
  80,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,73 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Puck
  0,73 m2
  Pomorskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,70%
  Województwo
  97,59%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,52%
  woj. pomorskie
  96,87%
  Polska
  95,18%
 • 96,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,50%
  Województwo
  95,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 83,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,73%
  Województwo
  88,57%
  Polska
  85,83%
 • 26,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  26,72%
  woj. pomorskie
  55,37%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Puck - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pucku na 1000 mieszkańców pracuje 259osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 64,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pucku wynosiło w 2023 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pucku wynosiło 5 893,38 PLN, co odpowiada 87.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pucka 871 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 232 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 361.

  6,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Pucka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,4% w przemyśle i budownictwie, a 27,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 259 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  259,0
  Pomorskie
  249,0
  Kraj
  259,0
 • 8,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,2% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pucku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pucku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pucku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Puck
  5 893 PLN
  woj. pomorskie
  6 697 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pucku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 871 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 232 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 361 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,4% Przemysł i budownictwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,4% Pozostałe
 • 46,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pucku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 797 Pracujący ogółem
 • 1 801 Kobiety
 • 996 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pucku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,2% W wieku produkcyjnym
 • 50,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Puck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  78,0
  Pomorskie
  69,7
  Polska
  69,0
 • 45,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  45,5
  woj. pomorskie
  35,9
  Cały kraj
  38,2
 • 140,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  140,3
  Pomorskie
  106,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Puck - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pucku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 597 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 078 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 100 nowych podmiotów, a 64 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (160) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (99) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (165) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (64) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pucku najwięcej (127) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 528) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,8% (317) podmiotów, a 79,6% (1 271) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pucku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (21.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 597 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 317 Przemysł i budownictwo
 • 1 271 Pozostała działalność
 • 100 Podmioty nowo zarejestrowane w Pucku w 2023 roku
 • 64 Podmioty wyrejestrowane w Pucku w 2023 roku
 • 1 078 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 528 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 528
 • 53 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 53
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 597 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 597
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 121 Spółki handlowe ogółem
 • 121
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 98  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 98
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 127 Spółki cywilne ogółem
 • 127
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 078 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 227 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 227
 • 168 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 168
 • 155 Budownictwo
 • 155
 • 108 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 108
 • 100 Przetwórstwo przemysłowe
 • 100
 • 72 Transport i gospodarka magazynowa
 • 72
 • 45 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 45
 • 42 Pozostała działalność
 • 42
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 40 Informacja i komunikacja
 • 40
 • 29 Edukacja
 • 29
 • 17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 17
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Puck - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pucku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 204 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pucku wynosi 67,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pucka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,66 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 9,71 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,03 (58%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pucka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Puck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 204 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 204
 • 134 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 134
 • 43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 43
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 103 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 103
 • 19,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,25
  Województwo
  23,25
  Cały kraj
  22,81
 • 12,66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,66
  woj. pomorskie
  14,36
  Polska
  12,98
 • 4,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Puck
  4,03
  woj. pomorskie
  6,34
  Polska
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,66
  woj. pomorskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,47
  Pomorskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 9,71 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Puck
  9,71
  Województwo
  12,89
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Puck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  65%
  Pomorskie
  59%
  Cały kraj
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  Województwo
  68%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. pomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  woj. pomorskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Puck
  42%
  woj. pomorskie
  45%
  Cały kraj
  51%

Puck - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pucka wyniosła w 2022 roku 98,4 mln złotych, co daje 9,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 31.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pucka - 22.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,3 mln złotych, czyli 25,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pucka wyniosła w 2022 roku 95,4 mln złotych, co daje 8,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (18.7%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.4%). W budżecie Pucka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 51,1 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,6%.
 • Wydatki budżetu w Pucku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pucka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Puck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pucka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,5 mln

  3,6 tys(100%)

  49,3 mln

  4,4 tys(100%)

  57,2 mln

  5,1 tys(100%)

  66,7 mln

  5,9 tys(100%)

  76,8 mln

  6,8 tys(100%)

  80,4 mln

  7,3 tys(100%)

  75,7 mln

  7,0 tys(100%)

  98,4 mln

  9,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,5 mln

  1,2 tys(33.3%)

  14,8 mln

  1,3 tys(30%)

  16,8 mln

  1,5 tys(29.3%)

  16,1 mln

  1,4 tys(24.1%)

  16,9 mln

  1,5 tys(22%)

  17,6 mln

  1,6 tys(21.9%)

  18,1 mln

  1,6 tys(23.9%)

  21,8 mln

  2,0 tys(22.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  153(4.3%)

  2,0 mln

  173(4%)

  2,4 mln

  212(4.2%)

  2,5 mln

  222(3.7%)

  3,2 mln

  287(4.2%)

  13,7 mln

  1,2 tys(17%)

  8,9 mln

  806(11.7%)

  20,2 mln

  1,9 tys(20.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  429(12%)

  5,1 mln

  454(10.4%)

  6,1 mln

  537(10.6%)

  7,2 mln

  643(10.8%)

  19,0 mln

  1,7 tys(24.8%)

  11,1 mln

  995(13.8%)

  11,0 mln

  995(14.5%)

  16,0 mln

  1,5 tys(16.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  592(16.6%)

  13,5 mln

  1,2 tys(27.4%)

  3,3 mln

  297(5.9%)

  3,4 mln

  299(5%)

  3,5 mln

  309(4.5%)

  3,8 mln

  344(4.8%)

  4,0 mln

  362(5.3%)

  8,7 mln

  822(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  425(11.9%)

  4,8 mln

  425(9.7%)

  5,6 mln

  494(9.7%)

  9,3 mln

  823(13.9%)

  5,9 mln

  524(7.7%)

  5,7 mln

  509(7.1%)

  6,4 mln

  578(8.4%)

  7,9 mln

  744(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  944,3 tys

  83,4(2.3%)

  434,0 tys

  38,4(0.9%)

  1,8 mln

  157(3.1%)

  1,0 mln

  92,9(1.6%)

  371,7 tys

  33,1(0.5%)

  467,6 tys

  42,0(0.6%)

  525,0 tys

  47,6(0.7%)

  4,2 mln

  399(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  91,6(2.6%)

  1,4 mln

  120(2.7%)

  1,6 mln

  144(2.8%)

  1,4 mln

  124(2.1%)

  4,5 mln

  404(5.9%)

  3,7 mln

  331(4.6%)

  2,6 mln

  240(3.5%)

  1,8 mln

  166(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  313,1 tys

  27,6(0.8%)

  275,1 tys

  24,3(0.6%)

  266,3 tys

  23,6(0.5%)

  340,7 tys

  30,3(0.5%)

  704,1 tys

  62,6(0.9%)

  704,3 tys

  63,2(0.9%)

  590,3 tys

  53,5(0.8%)

  1,6 mln

  147(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  139(3.9%)

  1,9 mln

  165(3.8%)

  1,5 mln

  135(2.7%)

  7,3 mln

  652(11%)

  2,4 mln

  211(3.1%)

  1,7 mln

  150(2.1%)

  1,6 mln

  142(2.1%)

  1,5 mln

  139(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  353,0 tys

  31,2(0.9%)

  335,7 tys

  29,7(0.7%)

  490,9 tys

  43,6(0.9%)

  332,7 tys

  29,6(0.5%)

  381,5 tys

  33,9(0.5%)

  566,2 tys

  50,8(0.7%)

  568,2 tys

  51,5(0.8%)

  677,2 tys

  63,6(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  209(5.8%)

  3,4 mln

  297(6.8%)

  2,5 mln

  218(4.3%)

  2,2 mln

  195(3.3%)

  1,4 mln

  129(1.9%)

  655,7 tys

  58,9(0.8%)

  803,8 tys

  72,9(1.1%)

  675,4 tys

  63,5(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  431,2 tys

  38,1(1.1%)

  484,0 tys

  42,8(1%)

  641,4 tys

  56,9(1.1%)

  668,9 tys

  59,5(1%)

  511,4 tys

  45,5(0.7%)

  561,0 tys

  50,4(0.7%)

  617,9 tys

  56,0(0.8%)

  649,0 tys

  61,0(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  494,8 tys

  43,7(1.2%)

  497,8 tys

  44,0(1%)

  516,3 tys

  45,8(0.9%)

  494,4 tys

  44,0(0.7%)

  728,3 tys

  64,8(0.9%)

  771,6 tys

  69,3(1%)

  841,2 tys

  76,3(1.1%)

  341,3 tys

  32,1(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  627,3 tys

  55,4(1.5%)

  337,0 tys

  29,8(0.7%)

  400,7 tys

  35,6(0.7%)

  488,3 tys

  43,4(0.7%)

  858,9 tys

  76,4(1.1%)

  393,9 tys

  35,4(0.5%)

  138,0 tys

  12,5(0.2%)

  191,2 tys

  18,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  111,8 tys

  9,9(0.3%)

  73,9 tys

  6,5(0.1%)

  112,9 tys

  10,0(0.2%)

  148,9 tys

  13,2(0.2%)

  167,6 tys

  14,9(0.2%)

  201,2 tys

  18,1(0.3%)

  192,7 tys

  17,5(0.3%)

  115,0 tys

  10,8(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,8 tys

  7,0(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  581,8 tys

  51,4(1.4%)

  74,4 tys

  6,6(0.2%)

  53,8 tys

  4,8(0.1%)

  104,9 tys

  9,3(0.2%)

  34,8 tys

  3,1(0%)

  42,2 tys

  3,8(0.1%)

  43,3 tys

  3,9(0.1%)

  71,2 tys

  6,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 tys

  0,1(0%)

  781

  0,1(0%)

  845

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  675,2 tys

  61,2(0.9%)

  5,9 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,1 tys

  5,8(0.2%)

  13,5 tys

  1,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  76,5 tys

  6,8(0.1%)

  82,9 tys

  7,4(0.1%)

  79,5 tys

  7,1(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  10,8 tys

  1,0(0%)

  4,4 tys

  0,4(0%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  7,5 tys

  0,7(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pucku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pucka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Puck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pucka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,3 mln

  3,7 tys(100%)

  50,6 mln

  4,5 tys(100%)

  55,5 mln

  4,9 tys(100%)

  61,2 mln

  5,5 tys(100%)

  65,0 mln

  5,8 tys(100%)

  83,0 mln

  7,5 tys(100%)

  80,0 mln

  7,4 tys(100%)

  95,4 mln

  8,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,1 mln

  1,4 tys(38.1%)

  16,7 mln

  1,5 tys(33.1%)

  17,9 mln

  1,6 tys(32.2%)

  21,7 mln

  1,9 tys(35.4%)

  19,6 mln

  1,7 tys(30.1%)

  19,6 mln

  1,8 tys(23.6%)

  22,5 mln

  2,0 tys(28.1%)

  23,7 mln

  2,2 tys(24.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  281,9 tys

  24,9(0.7%)

  304,3 tys

  26,9(0.6%)

  345,8 tys

  30,7(0.6%)

  445,4 tys

  39,6(0.7%)

  508,7 tys

  45,3(0.8%)

  11,3 mln

  1,0 tys(13.7%)

  5,4 mln

  492(6.8%)

  17,9 mln

  1,7 tys(18.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,5 mln

  928(24.9%)

  11,4 mln

  1,0 tys(22.6%)

  12,2 mln

  1,1 tys(21.9%)

  12,5 mln

  1,1 tys(20.4%)

  13,3 mln

  1,2 tys(20.5%)

  16,1 mln

  1,4 tys(19.4%)

  16,1 mln

  1,5 tys(20.1%)

  16,6 mln

  1,6 tys(17.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,4 mln

  562(15.1%)

  7,2 mln

  635(14.2%)

  7,0 mln

  625(12.7%)

  4,6 mln

  408(7.5%)

  5,1 mln

  455(7.9%)

  7,6 mln

  681(9.1%)

  9,9 mln

  897(12.4%)

  6,4 mln

  603(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  136(3.6%)

  1,6 mln

  140(3.1%)

  1,5 mln

  131(2.7%)

  1,9 mln

  167(3.1%)

  6,1 mln

  546(9.4%)

  4,6 mln

  415(5.6%)

  3,9 mln

  351(4.8%)

  6,3 mln

  593(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  403(10.8%)

  11,2 mln

  992(22.2%)

  1,1 mln

  95,6(1.9%)

  1,0 mln

  92,5(1.7%)

  1,0 mln

  92,6(1.6%)

  1,2 mln

  109(1.5%)

  947,4 tys

  85,9(1.2%)

  5,4 mln

  506(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  745,9 tys

  65,8(1.8%)

  248,1 tys

  21,9(0.5%)

  940,4 tys

  83,5(1.7%)

  1,2 mln

  110(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  496,8 tys

  44,6(0.6%)

  78,2 tys

  7,1(0.1%)

  4,5 mln

  422(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  917,7 tys

  81,0(2.2%)

  905,6 tys

  80,1(1.8%)

  1,1 mln

  100,0(2%)

  936,4 tys

  83,3(1.5%)

  899,8 tys

  80,0(1.4%)

  1,5 mln

  133(1.8%)

  1,8 mln

  160(2.2%)

  1,9 mln

  177(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  403,1 tys

  35,6(1%)

  663,3 tys

  58,7(1.3%)

  413,2 tys

  36,7(0.7%)

  1,6 mln

  143(2.6%)

  588,0 tys

  52,3(0.9%)

  556,6 tys

  50,0(0.7%)

  716,9 tys

  65,0(0.9%)

  915,2 tys

  86,0(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,7 tys

  2,6(0.1%)

  5,3 tys

  0,5(0%)

  292

  0,0(0%)

  128,2 tys

  11,4(0.2%)

  1,2 mln

  110(1.9%)

  1,4 mln

  128(1.7%)

  659,6 tys

  59,8(0.8%)

  680,6 tys

  63,9(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  97,3 tys

  8,6(0.2%)

  74,8 tys

  6,6(0.1%)

  73,8 tys

  6,6(0.1%)

  61,1 tys

  5,4(0.1%)

  52,8 tys

  4,7(0.1%)

  40,5 tys

  3,6(0%)

  70,3 tys

  6,4(0.1%)

  33,0 tys

  3,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  32,1 tys

  2,8(0.1%)

  29,4 tys

  2,6(0.1%)

  189,5 tys

  16,8(0.3%)

  52,7 tys

  4,7(0.1%)

  42,4 tys

  3,8(0.1%)

  38,0 tys

  3,4(0%)

  34,3 tys

  3,1(0%)

  32,6 tys

  3,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  459

  0,0(0%)

  474

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  128,0 tys

  11,6(0.2%)

  5,5 tys

  0,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  51,5 tys

  4,6(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,1 tys

  5,8(0.2%)

  13,5 tys

  1,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  76,5 tys

  6,8(0.1%)

  82,9 tys

  7,4(0.1%)

  79,5 tys

  7,1(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  450

  0,0(0%)

  675

  0,1(0%)

  675

  0,1(0%)

  636

  0,1(0%)

  450

  0,0(0%)

  105

  0,0(0%)

  38,4 tys

  3,5(0%)

  573

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  230,5 tys

  20,3(0.5%)

  39,7 tys

  3,5(0.1%)

  10,0 tys

  0,9(0%)

  1,9 mln

  167(3.1%)

  578,0 tys

  51,4(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  161,0 tys

  14,2(0.4%)

  160,8 tys

  14,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  195,6 tys

  17,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  211,0 tys

  18,8(0.3%)

  144,0 tys

  12,9(0.2%)

  148,5 tys

  13,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Puck - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 455 mieszkańców Pucka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 176 kobiet oraz 1 281 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 12,5% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Pucka, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Pucka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pucku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,4%) oraz podstawowe ukończone (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,1%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2022 w Pucku mieściło się 6 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 522 dzieci (233 dziewczynki oraz 289 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pucku mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 290 dzieci (138 dziewczynek oraz 152 chłopców). Dostępnych było 285 miejsc.

  17,2% mieszkańców Pucka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 173 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 87 oddziałach uczyło się 1 093 uczniów (542 kobiety oraz 551 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pucku placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 35 oddziałach uczyło się 740 uczniów (359 kobiet oraz 381 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,49.

  W Pucku znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 1 027 uczniów (608 kobiet oraz 419 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 187 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pucku placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 23 oddziałach uczyło się 571 uczniów (335 kobiet oraz 236 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 164 absolwentów.

  W Pucku znajdują się 2 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 860 uczniów (285 kobiet oraz 575 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 116 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pucku placówkę miała 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 318 uczniów (167 kobiet oraz 151 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 78 absolwentów.

  W Pucku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 13 oddziałach uczyło się 344 uczniów (125 kobiet oraz 219 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31,1 uczniów. 26,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,8% mieszkańców Pucka w wieku potencjalnej nauki (22,0% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 21,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  21,4%
  Pomorskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 25,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,0%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Puck
  3,2%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,5%
  woj. pomorskie
  12,8%
  Kraj
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,3%
  woj. pomorskie
  18,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  woj. pomorskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Puck
  3,6%
  Pomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,4%
  woj. pomorskie
  11,9%
  Kraj
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1173 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 173,0
  Województwo
  892,0
  Polska
  927,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 24 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 557 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Puck) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 522 Dzieci
 • 233 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 289 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,6%
  55,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 100 3 lata
 • 100
 • 115 4 lata
 • 115
 • 137 5 lata
 • 137
 • 136 6 lat
 • 136
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 53 3 lata
 • 53
 • 50 4 lata
 • 50
 • 53 5 lata
 • 53
 • 60 6 lat
 • 60
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 47 3 lata
 • 47
 • 65 4 lata
 • 65
 • 84 5 lata
 • 84
 • 76 6 lat
 • 76
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 31,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pucku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pucku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE (JAN BRZECHWA)
  Niepubliczne
  58 774-36-20
  58 774-36-20
  ul. ARMII WOJSKA POLSKIEGO 35
  84-100 Puck
  ---
  NIepubliczne Przedszkole "Małe Morze" w Pucku
  Niepubliczne
  ul. Lipowa 3
  84-100 Puck
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Pod Tęczą"
  Niepubliczne
  58 673-20-13
  ul. Przebendowskiego 12A
  84-100 Puck
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Grzybek w Pucku
  Niepubliczne
  58 673-22-91
  ul. Lipowa 14
  84-100 Puck
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Puck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 54 Oddziały
 • 1 030 Uczniowie
 • 511 Kobiety
  (uczniowie)
 • 519 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 117 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 233 Absolwenci
 • 108 Kobiety
  (absolwenci)
 • 125 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 33 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Puck
  12,6
  Województwo
  18,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,6
 • 12,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,6
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,1
 • 1,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,9
 •  
 • 81,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  125,49
  woj. pomorskie
  97,37
  Polska
  95,96
 • 123,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  123,19
  woj. pomorskie
  96,01
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Puck) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Puck) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pucku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pucku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego (MARIUSZ ZARUSKI)
  Publiczna
  58 673-27-11
  58 673-39-86
  ul. PRZEBENDOWSKIEGO 27
  84-100 Puck
  4092182
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  58 673-22-50
  58 673-11-14
  ul. Zamkowa 5
  84-100 Puck
  526-
  Szkoła Podstawowa 'Małe Morze" im. Macieja Płażyńskiego w Pucku
  Niepubliczna
  58 350-85-64
  58 736-43-10
  ul. Nowy Świat 10
  84-100 Puck
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Puck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 771 Uczniowie
 • 484 Kobiety
  (uczniowie)
 • 287 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,8%
  37,2%
 • 242 Uczniowie w 1 klasie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 187 Absolwenci
 • 115 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 256 Uczniowie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 •  
 • 31,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  31,1
  Pomorskie
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 48,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Puck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 860 Uczniowie
 • 285 Kobiety
  (uczniowie)
 • 575 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,1%
  66,9%
 • 235 Uczniowie w 1 klasie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 157 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,3
  Województwo
  25,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 54,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 38,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Puck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 152 Uczniowie w 1 klasie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Puck
  26,5
  Pomorskie
  23,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Puck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 93,3%
  6,7%
 • 17 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Puck
  15,0
  Pomorskie
  24,8
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pucku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pucku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku (Stefan Żeromski)
  Publiczne
  58 673-27-16
  58 673-27-16
  ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18
  84-100 Puck
  1545037
  Technikum
  Publiczne
  58 673-20-51
  58 673-27-02
  ul. Kolejowa 7
  84-100 Puck
  16378-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  58 673-20-51
  58 673-27-02
  ul. Kolejowa 7
  84-100 Puck
  12301-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  58 673-20-51
  58 673-27-02
  ul. Kolejowa 7
  84-100 Puck
  7225-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I st. (Stanisław Moniuszko)
  Publiczna
  58 673-27-46
  58 673-27-46
  ul. Przebendowskiego 17
  84-100 Puck
  -11016
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  58 673-20-51
  58 673-27-02
  ul. KOLEJOWA 7
  84-100 Puck
  4102-
  Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku
  Publiczne
  69 662-39-41
  58 736-43-10
  ul. 1 Armii Wojska Polskiego 2A
  84-100 Puck
  32624
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  58 673-22-50
  58 673-11-14
  ul. Zamkowa 5
  84-100 Puck
  316-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  58 673-20-51
  58 673-27-02
  ul. Kolejowa 7
  84-100 Puck
  18-
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia
  Niepubliczna
  66 846-49-84
  58 736-43-10
  ul. Przebendowskiego 12
  84-100 Puck
  ---
  Technikum Informatyczne
  Niepubliczne
  69 662-39-41
  58 736-43-10
  ul. I Armii Wojska Polskiego 2A
  84-100 Puck
  ---
  Liceum Służb Mundurowych
  Niepubliczne
  69 662-40-81
  58 736-43-10
  ul. Żeglarzy 1
  84-100 Puck
  ---
  Puckie Liceum Ogólnokształcące
  Niepubliczne
  58 673-02-20
  58 673-02-20
  ul. Wejherowska 16
  84-100 Puck
  ---
  Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne
  Niepubliczne
  58 673-27-16
  58 673-27-16
  ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18
  84-100 Puck
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pucku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Puck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Puck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Puck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Puck - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pucku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Pucku znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 5 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 142)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pucku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pucku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Pucku działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 7 118 zwiedzających, co daje 6 660 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Pucku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 256 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 935 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pucku działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 269 członków. Zarejestrowano 241 ćwiczących (mężczyźni: 170, kobiety: 71, chłopcy do lat 18: 97, dziewczęta do lat 18: 50). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pucku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pucku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pucka znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Pucku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Infrastruktura port Puck ze średniowieczadnia 1983-06-14, wykaz dokumentów: 379/Archeol. z 1983-06-14; 379/Archeol. z 2014-10-06
  • Osada Puck, st.4 z epoki kamieniadnia 1984-11-15, wykaz dokumentów: 397/Archeol. z 1984-11-15
  • Grodzisko Puck, st.1 ze średniowieczadnia 1995-10-27, wykaz dokumentów: 451/Archeol. z 1995-10-27
  • Kościół z 1283 r. (ul. Marynarska 4)dnia 1962-08-06, wykaz dokumentów: 229/N z 1962-08-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 20)dnia 1971-09-20, wykaz dokumentów: 400 z 1971-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 21)dnia 1971-09-20, wykaz dokumentów: 401 z 1971-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Plac Wolności 17)dnia 1971-09-20, wykaz dokumentów: 402 z 1971-09-20
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 22)dnia 1971-09-20, wykaz dokumentów: 403 z 1971-09-20
  • Przytułek z XVIII w. (ul. Wałowa 11)dnia 1971-09-20, wykaz dokumentów: 404 z 1971-09-20
  • Miasto z 1384 r.dnia 1977-09-26, wykaz dokumentów: 773 z 1977-09-26; brak numeru z 2011-04-11
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Aleja Ceynowy 1)dnia 1984-12-21, wykaz dokumentów: 922 z 1984-12-21
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Plac Wolności 28)dnia 1985-10-16, wykaz dokumentów: 912 z 1985-10-16
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Bogusława 1)dnia 1986-09-16, wykaz dokumentów: 980 z 1986-09-16
  • Dwór z 2. poł. XIX w. (ul. Przebendowskiego 17)dnia 1994-07-28, wykaz dokumentów: 1108 z 1994-07-28
 • Formy ochrony przyrody w Pucku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pucka znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pucku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwanaście Apostołów - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 12 głazów, Data ustanowienia: 1955-01-24, Opis granicy: Puck brzeg morza kierunek Rozgard
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-06-15, Opis granicy: Puck Rozgard w ogrodzie właścicieli
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew: lipa oraz jesion, Data ustanowienia: 1989-06-27, Opis granicy: Puck ul. I Armii Wojska Polskiego Cmentarz Świętego Jerzego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-06-27, Opis granicy: park Przyjaźni ul. Gen. Hallera (dawna ul. Armii Czerwonej)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-06-27, Opis granicy: ul. Judyckiego obok kościoła
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 lip, Data ustanowienia: 1989-06-27, Opis granicy: Puck ul. Judyckiego obok kościoła
  • Pomnik przyrodyOpis: dwupienny od 3m, Data ustanowienia: 1989-06-27, Opis granicy: ul. Wejherowska cmentarz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-30, Opis granicy: Puck ul. 1 Maja przed Urzędem Miasta

Puck - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 18 wypadków drogowych w Pucku odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 169,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 28,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pucku znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 52 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 52 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu puckiego.

  Powiat pucki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pucku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 18 Ranni
  (rok 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pucku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 169,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  169,1
  Pomorskie
  67,5
  Polska
  56,5
 • 28,18 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Puck
  28,2
  woj. pomorskie
  4,2
  Cały kraj
  5,0
 • 169,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  169,1
  Pomorskie
  82,5
  Cały kraj
  65,5
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  16,7
  Województwo
  6,3
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. pomorskie
  122,2
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pucku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 10 855,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  10 855,9 km
  woj. pomorskie
  890,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 4,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Puck
  4,9 km
  Pomorskie
  6,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 52 Liczba licencji na taksówki
 • 52 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Puck przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 216droga wojewódzka nr 216(Reda - Rekowo Górne - Połchowo - Sławutkówko - Celbowo - Puck - Gnieżdżewo - Swarzewo - Władysławowo - Chałupy - Kuźnica - Jastarnia - Jurata - Hel)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Puck przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 213Linia kolejowa nr 213: Reda - Hel [o znaczeniu drugorzędnym] (Reda - Reda Rekowo - Mrzezino - Żelistrzewo -Puck - Swarzewo - Władysławowo - Władysławowo Port - Chałupy - Kuźnica (Hel) - Jastarnia Wczasy - Jastarnia - Jurata - Hel)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pucku istnieje 114 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 10 Lutego

  ul. 12 Marca

  ul. Abrahama

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Majkowskiego

  ul. Antoniego Miotka

  ul. Augustyna Necla

  ul. Bogusława

  ul. Bosmańska

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Bławatkowa

  ul. C. K. Norwida

  al. Ceynowy

  ul. Chabrowa

  ul. Chopina

  ul. Czeladnicza

  ul. Drzeżdżona

  ul. Dworcowa

  ul. Dziedzictwa Jana Pawła II

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  park Feliksa Nowowiejskiego

  ul. Franciszka Sędzickiego

  ul. Fryzjerska

  ul. Gdańska

  ul. Głogowa

  ul. Helska

  ul. Hieronima Derdowskiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Irysowa

  ul. Jachtowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Judyckiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Kapitańska

  ul. Kaprów

  ul. Kasztanowa

  ul. Kaszubska

  ul. Klifowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Komandorska

  ul. Kopernika

  ul. Kościelna

  al. Kościuszki

  ul. Kraszewskiego

  ul. Krokusowa

  ul. Książęca

  ul. Kwiatkowskiego

  al. Lipowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Makowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marynarska

  ul. Matejki

  ul. Małpi Gaj

  ul. Mestwina

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Mistrzowska

  ul. Morska

  ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego

  ul. Męczenników Piaśnicy

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  ul. Nowy Świat

  pl. Obrońców Wybrzeża

  ul. Obwodowa

  Park Dziejów Pucka

  Park Kaszubski

  ul. Piekarska

  ul. Piotra Dunina

  ul. Pogodna

  ul. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Przebendowskiego

  ul. Przemysłowa

  Rondo Macieja Płażyńskiego

  Rondo NSZZ Solidarność

  ul. Rozgard

  ul. Rybacka

  ul. Sambora

  ul. Sienkiewicza

  Skwer im. Kamili Skolimowskiej

  ul. Sobieskiego

  pl. Stary Rynek

  ul. Stolarska

  ul. Storczykowa

  ul. Swarzewska

  ul. Szewska

  ul. Szkutnicza

  ul. Szyprów

  ul. Słonecznikowa

  ul. Słowackiego

  ul. Topolowa

  ul. Wałowa

  ul. Wejhera

  ul. Wejherowska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Złotnicza

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. kmdr. E. Szystowskiego

  ul. kmdr. K. Trzaska-Durskiego

  ul. ks. Bernarda Sychty

  ul. Łąkowa

  ul. Ślusarska

  ul. Żarnowiecka

  ul. Żeglarzy

  ul. Żeromskiego