Zagórz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Zagórz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zagórz to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu sanockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zagórz.
 • 4 954 Liczba mieszkańców
 • 22,3 km² Powierzchnia
 • 222,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1412 Data założenia
 • 1977 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 13 Numer kierunkowy
 • RSA Tablice rejestracyjne
 • Ernest Piotr Nowak Burmistrz miasta
Zagórz na mapie
Identyfikatory
 • 22.267149.5143 Współrzędne GPS
 • 1817074 TERYT (TERC)
 • 0953881 SIMC
Herb miasta Zagórz
Zagórz herb

Jak Zagórz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zagórz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zagórz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zagórz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
71Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
102Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
107Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
136Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
145Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
176Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
196Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
216Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
218Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
235Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
251Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
260Miasta o największej powierzchni w Polsce
276Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
291Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
309Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
320Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
351Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
355Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
356Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
377Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Zagórz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
38-540Poczta Zagórz
38-540Skrytki Pocztowe Poczta Zagórz

Zagórz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zagórzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Sanoku (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Konarskiego 20
38-500 Sanok
Urząd Miasta i Gminy Zagórz
(13) 462-20-62
(13) 462-20-62
ul. 3 Maja 2
38-540 Zagórz

Zagórz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zagórz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 954, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zagórza zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Zagórza jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Zagórz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,82 na 1000 mieszkańców Zagórza. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 57,7% dziewczynek i 42,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,1% zgonów w Zagórzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w Zagórzu były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zagórza przypada 11.04 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 67 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 66 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zagórza 1. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  59,2% mieszkańców Zagórza jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zagórza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 954 Liczba mieszkańców
 • 2 502 Kobiety
 • 2 452 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zagórzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zagórzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zagórzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zagórza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,0 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zagórz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zagórza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zagórz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zagórz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zagórz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Województwo
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Zagórz
  56,6%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Zagórz
  8,4%
  Podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,8%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Zagórz
  0,5%
  Podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zagórzu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,8
  woj. podkarpackie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zagórzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,8
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zagórzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zagórzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zagórzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zagórzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,7%
  42,3%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,2
  woj. podkarpackie
  8,1
  Polska
  8,1
 • 29,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,5
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 327 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 280 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 368 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Zagórz
  3 327 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 183 Waga 3500g - 3999g
 • 183
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 101 Waga 2500g - 2999g
 • 101
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,11
  Podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,51
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  Podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zagórzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,0
  woj. podkarpackie
  10,5
  Polska
  11,9
 • 167,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  167,4
  Województwo
  130,5
  Cała Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Zagórz
  1,7
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  Podkarpackie
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sanockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,1%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,6%
  Województwo
  21,3%
  Kraj
  23,6%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,8%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 83 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cała Polska
  70,6
 • 240,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Zagórz
  240,6
  Województwo
  224,0
  Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Kraj
  253,9
 • 434,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 459,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 409,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  434,9
  woj. podkarpackie
  463,9
  Cały kraj
  426,2
 • 61,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  61,6
  Podkarpackie
  72,9
  Polska
  62,9
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,6
  Podkarpackie
  25,5
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zagórz
  0,0
  Województwo
  4,8
  Kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Zagórz
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 35 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 66 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zagórzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zagórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zagórz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zagórzu oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zagórzu to 1 571 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 315 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zagórzu to 5,19 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zagórzu to 155,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,28% mieszkań posiada łazienkę, 81,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,29% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sanockiego.

  Powiat sanocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 571 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 315,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  315,20
  Województwo
  342,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  89,10 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,10 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Zagórz
  4,45
  woj. podkarpackie
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 3,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,17
  Podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Podkarpackie
  0,69
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,21
  woj. podkarpackie
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,19 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,19
  Województwo
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 16,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  16,65
  Podkarpackie
  23,86
  Kraj
  24,56
 • 2 486 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 155,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  155,4 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zagórz
  0,50 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,50%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Cały kraj
  97,75%
 • 92,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,36%
  Województwo
  94,28%
  Polska
  95,18%
 • 91,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Zagórz
  91,28%
  Podkarpackie
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,09%
  Województwo
  84,55%
  Cały kraj
  85,83%
 • 78,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Zagórz
  78,29%
  woj. podkarpackie
  78,45%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zagórz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zagórzu na 1000 mieszkańców pracuje 336osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zagórzu wynosiło w 2023 roku 8,1% (8,1% wśród kobiet i 8,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zagórzu wynosiło 5 266,08 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zagórza 604 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 857 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 253.

  14,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Zagórza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 336 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  336,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Kraj
  259,0
 • 7,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,4% Kobiety
 • 6,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,1%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zagórzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zagórzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zagórzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 904 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Zagórz
  5 266 PLN
  Województwo
  5 663 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zagórzu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 604 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 857 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 253 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,6% Przemysł i budownictwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Pozostałe
 • 39,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zagórzu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 677 Pracujący ogółem
 • 726 Kobiety
 • 951 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zagórzu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zagórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,8
  Województwo
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,0
  woj. podkarpackie
  34,8
  Cały kraj
  38,2
 • 123,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  123,5
  Województwo
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zagórz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zagórzu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 442 podmioty gospodarki narodowej, z czego 325 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 31 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (57) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (23) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (57) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zagórzu najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (427) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (111) podmiotów, a 73,3% (324) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zagórzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 442 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 111 Przemysł i budownictwo
 • 324 Pozostała działalność
 • 31 Podmioty nowo zarejestrowane w Zagórzu w 2023 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w Zagórzu w 2023 roku
 • 325 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 427 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 427
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 441 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 441
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 29 Spółki handlowe ogółem
 • 29
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 22  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 22
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 325 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 76 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 76
 • 54 Budownictwo
 • 54
 • 34 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 34
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 17 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 17
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zagórz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zagórzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 66 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,25 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zagórzu wynosi 68,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zagórza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,76 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 5,95 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,55 (41%), drogowe - 1,49 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zagórza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zagórz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 66
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 13,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,25
  Podkarpackie
  12,93
  Cały kraj
  22,81
 • 7,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,76
  Podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 3,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,55
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Zagórz
  1,49
  Podkarpackie
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 5,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Zagórz
  5,95
  woj. podkarpackie
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zagórz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  woj. podkarpackie
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  74%
  woj. podkarpackie
  66%
  Kraj
  63%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  42%
  Podkarpackie
  56%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  44%
  Podkarpackie
  48%
  Polska
  51%

Zagórz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zagórza wyniosła w 2022 roku 74,2 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zagórza - 29% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zagórza wyniosła w 2022 roku 77,6 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). W budżecie Zagórza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 909 złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,1 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,7%.
 • Wydatki budżetu w Zagórzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zagórza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zagórz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zagórza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,8 mln

  3,4 tys(100%)

  41,6 mln

  3,2 tys(100%)

  51,5 mln

  3,9 tys(100%)

  62,3 mln

  4,7 tys(100%)

  75,4 mln

  5,7 tys(100%)

  70,0 mln

  5,4 tys(100%)

  72,5 mln

  5,7 tys(100%)

  74,2 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,8 mln

  2,7 tys(30.7%)

  14,3 mln

  2,8 tys(34.4%)

  15,7 mln

  3,1 tys(30.5%)

  16,8 mln

  3,3 tys(26.9%)

  17,5 mln

  3,4 tys(23.3%)

  16,8 mln

  3,3 tys(24%)

  20,0 mln

  4,0 tys(27.5%)

  21,5 mln

  4,3 tys(29%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  624(7.1%)

  3,4 mln

  675(8.2%)

  4,9 mln

  954(9.5%)

  10,2 mln

  2,0 tys(16.3%)

  3,6 mln

  701(4.8%)

  4,6 mln

  896(6.5%)

  2,9 mln

  587(4%)

  7,9 mln

  1,6 tys(10.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,4 mln

  1,5 tys(16.6%)

  2,1 mln

  423(5.2%)

  2,5 mln

  499(4.9%)

  5,8 mln

  1,1 tys(9.3%)

  21,8 mln

  4,3 tys(28.9%)

  10,6 mln

  2,1 tys(15.2%)

  10,8 mln

  2,2 tys(14.9%)

  7,2 mln

  1,4 tys(9.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  127,9 tys

  25,2(0.3%)

  161,1 tys

  31,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,9 tys

  26,3(0.2%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  6,3 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 mln

  1,4 tys(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  577(6.5%)

  3,1 mln

  610(7.4%)

  4,0 mln

  777(7.7%)

  3,9 mln

  761(6.3%)

  4,8 mln

  932(6.3%)

  5,3 mln

  1,0 tys(7.6%)

  5,1 mln

  1,0 tys(7%)

  5,6 mln

  1,1 tys(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  1,1 tys(12.9%)

  13,3 mln

  2,6 tys(32%)

  2,3 mln

  449(4.4%)

  2,6 mln

  499(4.1%)

  3,1 mln

  601(4.1%)

  2,7 mln

  538(3.9%)

  2,5 mln

  497(3.4%)

  3,6 mln

  727(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  365(4.1%)

  1,8 mln

  356(4.3%)

  1,8 mln

  350(3.5%)

  2,8 mln

  552(4.5%)

  3,9 mln

  763(5.2%)

  5,3 mln

  1,0 tys(7.6%)

  8,0 mln

  1,6 tys(11%)

  3,1 mln

  612(4.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  611,0 tys

  120(1.4%)

  197,3 tys

  38,9(0.5%)

  205,3 tys

  40,2(0.4%)

  889,3 tys

  174(1.4%)

  392,9 tys

  76,7(0.5%)

  177,8 tys

  34,9(0.3%)

  223,6 tys

  44,8(0.3%)

  2,0 mln

  394(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  201,8 tys

  39,7(0.5%)

  194,4 tys

  38,3(0.5%)

  189,0 tys

  37,0(0.4%)

  219,3 tys

  42,8(0.4%)

  286,7 tys

  56,0(0.4%)

  280,4 tys

  55,1(0.4%)

  273,0 tys

  54,6(0.4%)

  684,9 tys

  137(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  99,1 tys

  19,5(0.2%)

  174,7 tys

  34,4(0.4%)

  142,7 tys

  28,0(0.3%)

  154,4 tys

  30,2(0.2%)

  145,9 tys

  28,5(0.2%)

  226,6 tys

  44,5(0.3%)

  309,6 tys

  62,0(0.4%)

  537,5 tys

  108(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  674,6 tys

  133(1.5%)

  358,5 tys

  70,6(0.9%)

  719,4 tys

  141(1.4%)

  369,9 tys

  72,2(0.6%)

  886,4 tys

  173(1.2%)

  829,2 tys

  163(1.2%)

  373,1 tys

  74,7(0.5%)

  491,3 tys

  98,6(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  493,8 tys

  97,2(1.1%)

  466,9 tys

  92,0(1.1%)

  394,3 tys

  77,2(0.8%)

  327,0 tys

  63,9(0.5%)

  266,1 tys

  52,0(0.4%)

  234,5 tys

  46,0(0.3%)

  116,1 tys

  23,2(0.2%)

  378,5 tys

  75,9(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  924,7 tys

  182(2.1%)

  400,8 tys

  79,0(1%)

  3,1 mln

  607(6%)

  2,2 mln

  420(3.5%)

  350,8 tys

  68,5(0.5%)

  528,0 tys

  104(0.8%)

  264,5 tys

  52,9(0.4%)

  261,3 tys

  52,4(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,3 mln

  255(2.9%)

  73,3 tys

  14,4(0.2%)

  91,3 tys

  17,9(0.2%)

  164,2 tys

  32,1(0.3%)

  114,1 tys

  22,3(0.2%)

  63,7 tys

  12,5(0.1%)

  40,5 tys

  8,1(0.1%)

  229,5 tys

  46,0(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  4,2 mln

  821(9.3%)

  128,7 tys

  25,4(0.3%)

  174,9 tys

  34,3(0.3%)

  136,1 tys

  26,6(0.2%)

  134,9 tys

  26,4(0.2%)

  350,9 tys

  68,9(0.5%)

  149,4 tys

  29,9(0.2%)

  225,7 tys

  45,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  457,7 tys

  90,1(1%)

  495,2 tys

  97,6(1.2%)

  542,1 tys

  106(1.1%)

  588,4 tys

  115(0.9%)

  562,1 tys

  110(0.7%)

  446,8 tys

  87,7(0.6%)

  351,3 tys

  70,3(0.5%)

  220,0 tys

  44,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  154,3 tys

  30,4(0.3%)

  170,6 tys

  33,6(0.4%)

  264,1 tys

  51,7(0.5%)

  215,0 tys

  42,0(0.3%)

  135,1 tys

  26,4(0.2%)

  234,4 tys

  46,0(0.3%)

  353,0 tys

  70,7(0.5%)

  195,1 tys

  39,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  603,5 tys

  119(1.3%)

  624,1 tys

  123(1.5%)

  614,5 tys

  120(1.2%)

  696,1 tys

  136(1.1%)

  724,1 tys

  141(1%)

  656,8 tys

  129(0.9%)

  707,0 tys

  142(1%)

  80,6 tys

  16,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,0 tys

  15,5(0.2%)

  9,8 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  124,3 tys

  24,3(0.2%)

  90,0 tys

  17,6(0.1%)

  90,8 tys

  17,8(0.1%)

  6,0 tys

  1,2(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  30,6 tys

  6,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,0 tys

  0,8(0%)

  32,7 tys

  6,5(0.1%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zagórzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zagórza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zagórz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zagórza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,7 mln

  3,4 tys(100%)

  47,9 mln

  3,7 tys(100%)

  53,2 mln

  4,1 tys(100%)

  64,6 mln

  4,9 tys(100%)

  73,2 mln

  5,6 tys(100%)

  78,2 mln

  6,0 tys(100%)

  84,1 mln

  6,6 tys(100%)

  77,6 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,7 mln

  3,1 tys(35%)

  15,5 mln

  3,1 tys(32.4%)

  16,2 mln

  3,2 tys(30.4%)

  17,2 mln

  3,4 tys(26.7%)

  18,3 mln

  3,6 tys(25%)

  24,9 mln

  4,9 tys(31.8%)

  30,4 mln

  6,1 tys(36.1%)

  21,0 mln

  4,2 tys(27%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,1 mln

  2,4 tys(27.1%)

  12,6 mln

  2,5 tys(26.4%)

  14,3 mln

  2,8 tys(26.9%)

  15,5 mln

  3,0 tys(24%)

  16,3 mln

  3,2 tys(22.3%)

  16,5 mln

  3,2 tys(21.1%)

  17,9 mln

  3,6 tys(21.3%)

  20,7 mln

  4,1 tys(26.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,9 tys

  26,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 mln

  1,4 tys(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  577(6.6%)

  2,4 mln

  471(5%)

  1,5 mln

  300(2.9%)

  2,9 mln

  571(4.5%)

  11,8 mln

  2,3 tys(16.1%)

  8,4 mln

  1,6 tys(10.7%)

  6,0 mln

  1,2 tys(7.1%)

  4,5 mln

  907(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  212(2.4%)

  1,0 mln

  201(2.1%)

  1,1 mln

  214(2.1%)

  7,2 mln

  1,4 tys(11.1%)

  2,4 mln

  460(3.2%)

  578,9 tys

  114(0.7%)

  930,2 tys

  186(1.1%)

  2,4 mln

  489(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  934(10.6%)

  12,1 mln

  2,4 tys(25.2%)

  970,9 tys

  190(1.8%)

  1,3 mln

  263(2.1%)

  1,4 mln

  279(2%)

  1,5 mln

  300(2%)

  875,4 tys

  175(1%)

  2,1 mln

  419(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  288,9 tys

  56,9(0.6%)

  218,0 tys

  43,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  448,8 tys

  87,7(0.7%)

  1,2 mln

  238(1.7%)

  2,2 mln

  426(2.8%)

  4,3 mln

  859(5.1%)

  1,8 mln

  364(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  255(2.9%)

  1,2 mln

  230(2.4%)

  2,2 mln

  422(4%)

  1,7 mln

  329(2.6%)

  2,1 mln

  408(2.9%)

  1,3 mln

  255(1.7%)

  1,8 mln

  353(2.1%)

  1,7 mln

  335(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  164,8 tys

  32,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  1,1(0%)

  304,0 tys

  59,4(0.5%)

  205,2 tys

  40,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  211(1.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,1 mln

  222(2.5%)

  1,1 mln

  225(2.4%)

  1,1 mln

  219(2.1%)

  1,3 mln

  259(2.1%)

  1,2 mln

  243(1.7%)

  863,3 tys

  169(1.1%)

  823,1 tys

  165(1%)

  718,7 tys

  144(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  676,9 tys

  133(1.5%)

  812,2 tys

  160(1.7%)

  1,7 mln

  330(3.2%)

  2,0 mln

  397(3.1%)

  1,2 mln

  238(1.7%)

  910,1 tys

  179(1.2%)

  659,4 tys

  132(0.8%)

  693,9 tys

  139(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  79,5 tys

  15,6(0.2%)

  85,7 tys

  16,9(0.2%)

  97,3 tys

  19,1(0.2%)

  118,7 tys

  23,2(0.2%)

  101,1 tys

  19,8(0.1%)

  261,6 tys

  51,4(0.3%)

  101,6 tys

  20,3(0.1%)

  503,1 tys

  101(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  159,7 tys

  31,4(0.4%)

  169,7 tys

  33,4(0.4%)

  166,0 tys

  32,5(0.3%)

  193,2 tys

  37,7(0.3%)

  251,4 tys

  49,1(0.3%)

  253,9 tys

  49,9(0.3%)

  251,0 tys

  50,3(0.3%)

  304,8 tys

  61,1(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  912,8 tys

  180(2%)

  437,9 tys

  86,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,0 tys

  18,4(0.1%)

  44,3 tys

  8,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  229,5 tys

  46,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  59,4 tys

  11,7(0.1%)

  50,0 tys

  9,9(0.1%)

  30,2 tys

  5,9(0.1%)

  27,9 tys

  5,5(0%)

  39,3 tys

  7,7(0.1%)

  31,9 tys

  6,3(0%)

  33,2 tys

  6,7(0%)

  35,7 tys

  7,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  209,1 tys

  41,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  15,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,0(0%)

  86,6 tys

  17,0(0.1%)

  239,7 tys

  48,0(0.3%)

  32,5 tys

  6,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  146,5 tys

  28,8(0.3%)

  109,9 tys

  21,6(0.2%)

  89,4 tys

  17,5(0.2%)

  67,9 tys

  13,3(0.1%)

  63,5 tys

  12,4(0.1%)

  58,4 tys

  11,5(0.1%)

  44,1 tys

  8,8(0.1%)

  32,0 tys

  6,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,0 tys

  15,5(0.2%)

  9,8 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  124,3 tys

  24,3(0.2%)

  90,0 tys

  17,6(0.1%)

  90,8 tys

  17,8(0.1%)

  6,0 tys

  1,2(0%)

  2,7 tys

  0,5(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,0 mln

  593(6.7%)

  69,8 tys

  13,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zagórz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 162 mieszkańców Zagórza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 537 kobiet oraz 625 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 23,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców Zagórza, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,9% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Zagórza mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zagórzu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,8%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz średnie zawodowe (26,9%).

  W roku 2022 w Zagórzu mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (63 dziewczynki oraz 59 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zagórzu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 36 dzieci (16 dziewczynek oraz 20 chłopców). Dostępnych było 36 miejsc.

  18,4% mieszkańców Zagórza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,6% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 737 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 363 uczniów (163 kobiety oraz 200 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zagórzu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 292 uczniów (136 kobiet oraz 156 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,84.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 19,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,8% mieszkańców Zagórza w wieku potencjalnej nauki (21,3% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 20,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,9%
  Podkarpackie
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 24,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,9%
  Podkarpackie
  36,1%
  Kraj
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Zagórz
  9,8%
  Podkarpackie
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,7%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,1%
  Województwo
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zagórz
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Zagórz
  12,9%
  Podkarpackie
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 14,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Zagórz
  3,1%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 737 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  737,0
  Województwo
  896,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,32
  Podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zagórz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Dzieci
 • 63 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 59 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,6%
  48,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 53 4 lata
 • 53
 • 40 5 lata
 • 40
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 26 4 lata
 • 26
 • 24 5 lata
 • 24
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 27 4 lata
 • 27
 • 16 5 lata
 • 16
 • 49 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zagórzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zagórzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne im. E. Bojanowskiego (bl. Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  13 462-28-27
  ul. PIŁSUDSKIEGO 139
  38-540 Zagórz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zagórz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 363 Uczniowie
 • 163 Kobiety
  (uczniowie)
 • 200 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,9%
  55,1%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,1
  Podkarpackie
  15,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 32,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zagórz
  86,84
  woj. podkarpackie
  90,63
  Polska
  95,96
 • 86,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  86,60
  woj. podkarpackie
  89,99
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zagórz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zagórz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zagórzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zagórzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu (Święty Kazimierz i Jan Paweł II)
  Publiczna
  13 462-20-22
  13 462-20-22
  ul. Piłsudskiego 70
  38-540 Zagórz
  1837936
 • Edukacyjne grupy wieku w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zagórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zagórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zagórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zagórz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zagórzu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 1
  • pokoje gościnne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zagórzu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zagórzu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zagórzu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zagórzu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 35 (uczestnicy: 7 740)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 70)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 90)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 80)
  • taneczne: 1 (członkowie: 80)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zagórzu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 051 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 030 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zagórzu działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 278 członków. Zarejestrowano 322 ćwiczących (mężczyźni: 250, kobiety: 72, chłopcy do lat 18: 208, dziewczęta do lat 18: 72). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zagórzu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zagórzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zagórza znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Zagórzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Zasław, st.1 z epoki brązu dnia 1968-12-11, wykaz dokumentów: A-411 z 1968-12-11
  • Grodzisko Zagórz, st.3 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1971-03-13, wykaz dokumentów: A-642 z 1971-03-13
  • Kościół z 1697 r. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 137)dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: A-70 z 1952-11-27
  • Dzwonnica z 2. ćw. XVIII w. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 137)dnia 1952-11-27, wykaz dokumentów: A-70 z 1952-11-27
  • Cerkiew z 1830 r. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51)dnia 1959-09-30, wykaz dokumentów: A-198 z 1959-09-30
  • Relikt z 1714 - 1724dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-69 z 1967-12-11; A-161 z 1989-08-24; A-803 z 2012-05-16
  • Relikt z XVIII w.dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-69 z 1967-12-11; A-161 z 1989-08-24; A-803 z 2012-05-16
  • Relikt z 1700 - 1726dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-69 z 1967-12-11; A-161 z 1989-08-24; A-803 z 2012-05-16
  • Relikt z XVIII w.dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-69 z 1967-12-11; A-161 z 1989-08-24; A-803 z 2012-05-16
  • Relikt z XVIII w.dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-69 z 1967-12-11; A-161 z 1989-08-24; A-803 z 2012-05-16
  • Relikt z XVIII w. (ul. Klasztorna 30)dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-69 z 1967-12-11; A-161 z 1989-08-24; A-803 z 2012-05-16
  • Relikt z XVIII w.dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-69 z 1967-12-11; A-161 z 1989-08-24; A-803 z 2012-05-16
  • Obelisk/kolumna z 1714 - 1724dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-69 z 1967-12-11; A-161 z 1989-08-24; A-803 z 2012-05-16
  • Zespół - klasztor z 1714 - 1724 (ul. Klasztorna 30)dnia 1967-12-11, wykaz dokumentów: A-69 z 1967-12-11; A-161 z 1989-08-24; A-803 z 2012-05-16
  • Cerkiew z 1939 r.dnia 2009-03-16, wykaz dokumentów: A-335 z 2009-03-16
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 2009-03-16, wykaz dokumentów: A-335 z 2009-03-16
  • Mauzoleum z 1840 r.dnia 2012-02-15, wykaz dokumentów: A-700 z 2012-02-15
  • Dworzec z 1884 r. (ul. Dworcowa 7)dnia 2012-08-16, wykaz dokumentów: A-881 z 2012-08-16
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Dworcowa 7)dnia 2012-08-16, wykaz dokumentów: A-881 z 2012-08-16
 • Formy ochrony przyrody w Zagórzu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zagórza znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zagórzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Łączy się z Magurskim Parkiem Narodowym Jaśliskim Parkiem Krajobrazowym i Wschodniobeskidzkim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Charakteryzuje się dużą lesistością i niskim stopniem przekształcenia antropogenicznego. Dominują łagodne pasma zalesionych pasm górskich. Obszar składa się z kompleksu głównego kompleksu Grab oraz mniejszych kompleksów: Krempna Olchowiec i Polany., Data ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Opis granic głównego kompleksu reguluje uchwała Nr VI/116/15 z dnia 30 marca 2015 r. Począwszy od zachodu granica głównego kompleksu Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego rozpoczyna się w miejscu przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości Wola Cieklińska i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku wschodnim ww. drogą wojewódzką do miejscowości Dukla 2) w kierunku północno-wschodnim drogą krajową Nr 9 Barwinek-Rzeszów do przecięcia z drogą powiatową Krosno-Rogi-Iwonicz Wieś w miejscowości Rogi 3) w kierunku wschodnim ww. drogą powiatową do miejsca przecięcia się z drogą krajową Nr 28 Wadowice-Przemyśl w miejscowości Iwonicz-Wieś 4) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Rymanów 5) w kierunku południowym wschodnim a następnie północnym południowymi granicami administracyjnymi miasta Rymanów do drogi powiatowej Rymanów-Sieniawa z zastrzeżeniem pkt.3 6) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą powiatową oraz drogą lokalną do miejscowości Sieniawa 7) w kierunku północnym drogą powiatową Głebokie-Sieniawa-Rymanów drogą wojewódzką Szczawne-Sieniawa do drogi krajowej Wadowice-Przemyśl 8) w kierunku wschodnim ww. drogą krajową do miejscowości Posada Zarszyńska 9) w kierunku południowo-wschodnim terenami miejscowości Posada Zarszyńska drogami polnymi i lokalnymi przez przysiółki Stachanów i Pod Lasem do drogi powiatowej Pisarowice-Nowotaniec w miejscowości Pielnia 10) w kierunku południowo-zachodnim ww. drogą powiatową drogą wojewódzką Sieniawa-Szczawne do miejscowości Bukowsko 11) w kierunku północno-wschodnim drogami powiatowymi do południowej granicy administracyjnej miasta Sanok 12) w kierunku południowo-wschodnim południową granicą administracyjną Miasta Sanok do drogi krajowej Sanok-Krośnienko z zastrzeżeniem pkt.4 13) w kierunku południowo-wschodnim ww. drogą krajową do zachodniej granicy administracyjnej Miasta Zagórz 14) w kierunku południowym a następnie wschodnim zachodnią i południową granicą administracyjną Miasta Zagórz do rzeki Osława z zastrzeżeniem pkt.5 15) w kierunku południowo-zachodnim rzeką Osława następnie rzeką Osławica do wschodniej granicy Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Opisany fragment granicy Obszaru na odcinku od przecięcia południowej granicy administracyjnej Miasta Zagórz z rzeką Osława do przecięcia rzeki Osławica ze wschodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego stanowi jednocześnie zachodnią granicę Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 16) w kierunku północno-zachodnim następnie południowo-zachodnim wschodnią a następnie północno-zachodnią granicą Jaśliskiego Parku Krajobrazowego do miejsca przecięcia drogi powiatowej Huta Polańska -Polany z granicą Magurskiego Parku Narodowego w pobliżu miejscowości Polany 17) w kierunku północno-wschodnim wschodnią a następnie północną granicą Magurskiego Parku Narodowego do miejsca przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Dębowiec z drogą wojewódzką Gorlice Dukla w miejscowości Wola Cieklińska skąd rozpoczęto opis granicy. Opis granic enklaw reguluje uchwała Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014. Począwszy od zachodu granica kompleksu Grab rozpoczyna się w miejscu przecięcia zachodniej granicy administracyjnej gminy Krempna z południową granicą Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości Wyszowatka i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku południowo-wschodnim południową granica Magurskiego Parku Narodowego do granicy państwowej ze Słowacją w okolicy punktu granicznego w miejscowości Ożenna; 2) w kierunku południowo-zachodnim a następnie północno-zachodnim granicą państwową ze Słowacją do zachodniej granicy administracyjnej Gminy Krempna z zastrzeżeniem pkt.3; 3) w kierunku północno-zachodni a następnie północno-wschodnim zachodnia granica administracyjną Gminy Krempna do granicy Magurskiego Parku narodowego skąd rozpoczęto opis granicy z zastrzeżeniem pkt.4; 3. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej załamania a faktycznym przebiegiem polsko-słowackiej granicy państwowej za prawidłowy przebieg granicy Obszaru należy uznać granicę państwową. 4. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Obszaru wyznaczonym punktami jej załamania a faktycznym przebiegiem zachodniej granicy administracyjnej Gminy Krempna za prawidłowy przebieg granicy Obszaru należy uznać granicę administracyjną Gminy Krempna. 5. W skład powierzchni Obszaru wchodzą również enklawy położone w obrębie Magurskiego Parku Narodowego na terenie miejscowości: 1) Krempna: dz. ew. nr 183 102/2 2) Olchowiec: dz. ew. nr 291 nr 289 nr 201 częśc dz. 357 3) Polany: nr 383 nr 318/1 nr 318/2 nr 340/2 nr 396 nr 399 nr 401 nr 407/1 nr403 nr 404 nr 405 nr 390 nr 392 nr 409 nr 415 nr 85 nr 86 366/2 365/2. 6. Z powierzchni Obszaru wyłącza się enklawy należące do Magurskiego Parku Narodowego położone na terenie miejscowości: 1) Świątkowa Wielka: dz. ew. Ne 30 nr 62 nr 440 nr 106/1 nr 284/8; 2) Krempna: dz. ew. nr 22/24 nr 22/25 nr 60 nr 81 nr 39 355 nr 295/2; 3) Polany: dz. ew. nr 52; 4) Nowy Żmigród: dz. ew. nr 1032 nr 1790 nr 1776 nr 1791/3;, Powierzchnia: 82946.0 ha
  • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południowo-wschodnie i wschodnie tereny województwa podkarpackiego należące do Beskidów Wschodnich. Obszar ten stanowi otulinę dla parków krajobrazowych: Gór Słonnych Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu które z kolei otaczają Bieszczadzki Park Narodowy. Dzięki takiemu układowi obszarów chronionych o zróżnicowanych reżimach ochronnych i odmiennych funkcjach udało się stworzyć w tym regionie modelowy system obszarów chronionych w którym najcenniejsze walory parku narodowego są otoczone parkami krajobrazwymi a te z kolei - najrozleglejszym i najłagodniejszym pod względem reżimu ochronnego - Wschodniobeskidzkim OChK. Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu są bardzo cenne. Beskidy Wschodnie odznaczają się dużą lesistością i względnie małym stopniem przekształcenia antropogenicznego. Na piękno krajobrazu składa się również mozaika pól łąk i pastwisk wraz z zabudową wsi i miasteczek. Jest to obszar szczególnie atrakcyjny dla turystyki i rekreacji z czystymi rzekami i strumieniami ze zdrowymi lasami porastającymi niezbyt wysokie góry. Walory przyrodnicze są związane przede wszystkim z siedliskami buczyn karpackich obfitujących w gatunki gdzie indziej rzadkie i chronione., Data ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 99911.0 ha
  • Dorzecze Górnego Sanu - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1578.67 ha
  • Sanisko w Bykowcach - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 79.77 ha
  • Józefinka - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-11-17
  • Karol - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-11-17, Opis granicy: w pobliżu domu pomocy społecznej
  • Kazimierz - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-11-17
  • Osławianka - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-11-17
  • Zagórzanka - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-11-17
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-25, Opis granicy: teren przycerkiewny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-25, Opis granicy: teren przycerkiewny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-25, Opis granicy: teren przycerkiewny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-25, Opis granicy: osiedle wielopole teren przycerkiewny

Zagórz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Zagórzu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 40,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zagórzu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sanockiego.

  Powiat sanocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zagórzu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zagórzu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 40,13 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zagórz
  40,1
  woj. podkarpackie
  51,1
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 40,13 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zagórz
  40,1
  Podkarpackie
  60,8
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  8,3
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Podkarpackie
  119,0
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zagórz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 84droga krajowa nr 84(Sanok - Zagórz - Postołów - Lesko - Glinne - Uherce Mineralne - Olszanica - Stefkowa - Ustjanowa Dolna - Ustjanowa Górna - Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne - Krościenko - granica (Ukraina))
  • DW 892droga wojewódzka nr 892( Zagórz - Tarnawa Dolna - Tarnawa - Czaszyn - Brzozowiec - Kulaszne - Szczawne - Rzepedź - Jawornik - Komańcza)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zagórz przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 107Linia kolejowa nr 107: Nowy Zagórz - Łupków [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nowy Zagórz -Zagórz - Tarnawa Dolna - Czaszyn - Morochów - Mokre Małopolskie - Wysoczany - Szczawne Kulaszne - Rzepedź - Komańcza Letnisko - Komańcza - Osławica - Nowy Łupków - Łupków)
  • LK 108Linia kolejowa nr 108: Stróże - Krościenko [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Stróże - Polna - Szalowa - Wola Łużańska - Moszczenica Małopolska - Gorlice Zagórzany - Libusza - Biecz - Siepietnica - Skołyszyn - Przysieki - Jasło - Gliniczek - Tarnowiec - Jedlicze Męcinka - Jedlicze - Krosno Turaszówka - Krosno Polanka - Krosno - Krosno Miasto - Targowiska - Widacz - Wróblik Szlachecki - Milcza - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Sanok Dąbrówka - Sanok Miasto - Sanok - Nowy Zagórz - Załuż - Lesko Łukawica - Jankowce - Uherce Tunel - Uherce - Olszanica - Ustianowa - Ustrzyki Dolne - Krościenko)
  • LK 617Linia kolejowa nr 617: Zagórz R46 - Zagórz R101 [o znaczeniu drugorzędnym] (Zagórz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zagórzu istnieje 101 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Asnyka

  ul. Bieszczadzka

  ul. Brzegowa

  ul. Błonie

  ul. Chopina

  ul. Curie

  ul. Czecha

  ul. Daleka

  ul. Dojazdowa

  ul. Dolna

  ul. Drobiazg

  ul. Dworcowa

  ul. Dworska

  ul. Dzika

  ul. Fabryczna

  ul. Filtrowa

  ul. Graniczna

  ul. Gronowa

  ul. Gubrynowicza

  ul. Kaczkowskiego

  ul. Kapryśna

  ul. Kasarnia

  ul. Klasztorna

  ul. Kolberga

  ul. Kolejowa

  ul. Konarskiego

  ul. Kopalniana

  ul. Kopernika

  ul. Końcowa

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Księdza Winnickiego

  ul. Kusocińskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Letnia

  ul. Leśna

  ul. Ludowa

  ul. Miarki

  ul. Mickiewicza

  ul. Miodowa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Mokra

  ul. Mostowa

  ul. Młynarska

  ul. Niecała

  ul. Nieduża

  ul. Nowa

  pl. Obrońców Węzła Zagórskiego

  ul. Ogrodowa

  ul. Orkana

  ul. Orzeszkowej

  ul. Piesza

  ul. Piłsudskiego

  ul. Pocztowa

  ul. Podjazd

  ul. Pola

  ul. Polna

  ul. Pospolita

  ul. Południowa

  ul. Promenada

  ul. Romantyczna

  ul. Rzeczna

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sanowa

  ul. Skalna

  ul. Skargi

  ul. Skromna

  ul. Składowa

  ul. Skłodowskiej

  ul. Sporna

  ul. Stefana Batorego

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Słowicza

  ul. Targowa

  ul. Ukośna

  ul. Ukryta

  ul. Urocza

  ul. Wesoła

  ul. Wichrowa

  ul. Widokowa

  ul. Wiejska

  ul. Wodna

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Zahariasiewicza

  ul. Zamkowa

  ul. Zaułek

  ul. Zielna

  ul. Zielona

  ul. Złota

  ul. Łamana

  ul. Łowiecka

  ul. Łozowa

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Żółkiewskiego