Recz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Recz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Recz to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu choszczeńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Recz.
 • 2 647 Liczba mieszkańców
 • 12,4 km² Powierzchnia
 • 213,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 1296 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 95 Numer kierunkowy
 • ZCH Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Łoński Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 15.551153.2601 Współrzędne GPS
 • 3202064 TERYT (TERC)
 • 0935653 SIMC
Herb miasta Recz
Recz herb
Flaga miasta Recz
Recz flaga

Jak Recz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Recz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Recz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Recz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
33Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
72Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
111Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
139Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
229Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
239Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
245Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
250Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
276Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
303Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
305Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
327Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce

Recz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-210Poczta Recz, ul. Tylna 14

Recz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Reczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Choszcznie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 28
73-200 Choszczno
Urząd Miejski w Reczu
(95) 765-44-61
(95) 7654461w.103
ul. Ratuszowa 17
73-210 Recz

Recz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Recz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 647, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Recza zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Recza jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Recz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,43 na 1000 mieszkańców Recza. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,7% zgonów w Reczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,5% zgonów w Reczu były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Recza przypada 9.23 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 36 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Recza -13. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,2% mieszkańców Recza jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Recza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 647 Liczba mieszkańców
 • 1 361 Kobiety
 • 1 286 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Reczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Reczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Reczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Recza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Recz
  42,5 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Recz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Recza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Recz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Recz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Recz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,6%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,5%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,0%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,6% Nieustalone
 • Miasto
  3,6%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 3,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Reczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,6
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Reczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Recz
  -4,4
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Reczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Reczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Reczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Reczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,8%
  46,2%
 • 4,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Recz
  4,8
  Województwo
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 30,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Recz
  30,4
  Województwo
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 295 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 182 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Recz
  3 295 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 20 Waga 4000g - 4499g
 • 20
 • 81 Waga 3500g - 3999g
 • 81
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Recz
  1,14
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Reczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 32,0%
  68,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Recz
  9,2
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 176,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  176,4
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Cały kraj
  147,0
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Recz
  6,8
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Cały kraj
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,1
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie choszczeńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Recz
  33,7%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Kraj
  36,0%
 • 25,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Recz
  25,5%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,3%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 295,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Recz
  295,2
  Województwo
  293,4
  Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  266,7
  Kraj
  253,9
 • 390,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 398,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  390,7
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Polska
  426,2
 • 83,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  83,0
  Zachodniopomorskie
  72,6
  Kraj
  62,9
 • 22,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  22,0
  Województwo
  29,8
  Polska
  33,8
 • 13,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,2
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  7,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,2%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Reczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Recz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Recz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Reczu oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Reczu to 1 034 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 386 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Reczu to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Reczu to 132,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,42% mieszkań posiada łazienkę, 86,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu choszczeńskiego.

  Powiat choszczeński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 034 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Recz
  386,30
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  72,30 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,90 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,06
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Polska
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,59
  Województwo
  2,32
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Recz
  2,99
  Zachodniopomorskie
  6,21
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,38
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 16,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  16,06
  Zachodniopomorskie
  21,10
  Cały kraj
  24,56
 • 1 056 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  132,0 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,39 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,65%
  Zachodniopomorskie
  98,58%
  Kraj
  97,75%
 • 98,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,45%
  Województwo
  97,12%
  Polska
  95,18%
 • 96,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Recz
  96,42%
  Województwo
  96,11%
  Kraj
  93,75%
 • 86,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,17%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Cały kraj
  85,83%
 • 82,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  82,30%
  Województwo
  64,99%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Recz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Reczu na 1000 mieszkańców pracuje 157osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Reczu wynosiło w 2023 roku 15,6% (15,6% wśród kobiet i 15,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Reczu wynosiło 5 575,63 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Recza 111 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 235 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 124.

  23,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Recza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 157 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  157,0
  Zachodniopomorskie
  222,0
  Kraj
  259,0
 • 25,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 33,3% Kobiety
 • 18,4% Mężczyźni
 • Recz
  15,6%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Reczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Reczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Reczu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 981 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 576 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Reczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 111 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 235 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 124 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,12 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,3% Przemysł i budownictwo
 • 16,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,0% Pozostałe
 • 50,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Reczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 425 Pracujący ogółem
 • 219 Kobiety
 • 206 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Reczu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Recz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,0
  Województwo
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 39,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  39,6
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 134,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Recz
  134,3
  Województwo
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Recz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Reczu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 309 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 229 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (50) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (15) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (45) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Reczu najwięcej (17) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (297) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,0% (105) podmiotów, a 63,4% (196) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Reczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 309 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 105 Przemysł i budownictwo
 • 196 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w Reczu w 2023 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Reczu w 2023 roku
 • 229 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 297 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 297
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 309 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 309
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 229 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 67 Budownictwo
 • 67
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 26 Przetwórstwo przemysłowe
 • 26
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Recz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Reczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 53 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Reczu wynosi 74,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Recza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,76 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 9,08 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,33 (53%), drogowe - 1,71 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Recza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Recz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 53
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 19,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Recz
  19,64
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Polska
  22,81
 • 13,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,76
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Kraj
  12,98
 • 3,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,33
  Województwo
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Recz
  0,49
  Województwo
  0,45
  Cała Polska
  0,35
 • 9,08 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,08
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Recz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Recz
  75%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  54%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Recz
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Recz
  53%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Recz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Recza wyniosła w 2022 roku 35,1 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Recza - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 15,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Recza wyniosła w 2022 roku 37,8 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.7%). W budżecie Recza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,9 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,5%.
 • Wydatki budżetu w Reczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Recza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Recz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Recza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,8 mln

  3,3 tys(100%)

  23,0 mln

  4,1 tys(100%)

  23,2 mln

  4,1 tys(100%)

  22,5 mln

  4,0 tys(100%)

  25,5 mln

  4,6 tys(100%)

  25,8 mln

  5,0 tys(100%)

  28,3 mln

  5,5 tys(100%)

  35,1 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  2,1 tys(32.9%)

  6,2 mln

  2,1 tys(26.9%)

  6,5 mln

  2,2 tys(28.1%)

  6,2 mln

  2,1 tys(27.4%)

  7,1 mln

  2,5 tys(27.9%)

  7,1 mln

  2,5 tys(27.4%)

  7,5 mln

  2,6 tys(26.4%)

  8,1 mln

  3,0 tys(23.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  1,8 tys(28.8%)

  8,9 mln

  3,0 tys(38.8%)

  2,9 mln

  986(12.5%)

  3,0 mln

  1,0 tys(13.3%)

  2,8 mln

  977(11%)

  2,5 mln

  886(9.9%)

  2,6 mln

  924(9.2%)

  5,2 mln

  1,9 tys(14.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  130,4 tys

  44,0(0.7%)

  185,1 tys

  62,6(0.8%)

  268,6 tys

  91,7(1.2%)

  269,6 tys

  92,5(1.2%)

  301,6 tys

  105(1.2%)

  465,0 tys

  162(1.8%)

  432,3 tys

  153(1.5%)

  4,9 mln

  1,8 tys(13.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  612(9.6%)

  1,9 mln

  655(8.4%)

  2,3 mln

  789(10%)

  1,9 mln

  662(8.6%)

  2,3 mln

  805(9.1%)

  2,4 mln

  820(9.1%)

  2,7 mln

  971(9.7%)

  3,2 mln

  1,2 tys(9.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  443(7%)

  2,1 mln

  719(9.2%)

  978,4 tys

  334(4.2%)

  1,4 mln

  496(6.4%)

  1,8 mln

  629(7.1%)

  2,2 mln

  750(8.3%)

  3,5 mln

  1,3 tys(12.5%)

  2,8 mln

  1,0 tys(7.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  708,0 tys

  239(3.8%)

  571,9 tys

  194(2.5%)

  495,7 tys

  169(2.1%)

  556,1 tys

  191(2.5%)

  619,7 tys

  215(2.4%)

  743,7 tys

  259(2.9%)

  1,0 mln

  358(3.6%)

  1,4 mln

  530(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  44,8 tys

  15,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,4 tys

  20,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  524(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  526,7 tys

  178(2.8%)

  557,6 tys

  189(2.4%)

  566,6 tys

  193(2.4%)

  623,4 tys

  214(2.8%)

  723,1 tys

  251(2.8%)

  706,1 tys

  246(2.7%)

  658,1 tys

  233(2.3%)

  738,4 tys

  276(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  223,9 tys

  75,6(1.2%)

  288,0 tys

  97,5(1.3%)

  319,4 tys

  109(1.4%)

  223,8 tys

  76,8(1%)

  259,6 tys

  90,0(1%)

  264,9 tys

  92,2(1%)

  774,5 tys

  274(2.7%)

  676,1 tys

  253(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  871,4 tys

  294(4.6%)

  901,5 tys

  305(3.9%)

  997,4 tys

  340(4.3%)

  899,9 tys

  309(4%)

  919,9 tys

  319(3.6%)

  750,8 tys

  261(2.9%)

  448,1 tys

  159(1.6%)

  441,6 tys

  165(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  324,3 tys

  109(1.7%)

  183,2 tys

  62,0(0.8%)

  115,9 tys

  39,5(0.5%)

  148,1 tys

  50,8(0.7%)

  340,7 tys

  118(1.3%)

  175,1 tys

  61,0(0.7%)

  196,4 tys

  69,5(0.7%)

  345,6 tys

  129(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  554,3 tys

  187(2.9%)

  449,3 tys

  152(2%)

  393,9 tys

  134(1.7%)

  332,0 tys

  114(1.5%)

  276,1 tys

  95,8(1.1%)

  171,7 tys

  59,8(0.7%)

  92,3 tys

  32,7(0.3%)

  252,4 tys

  94,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  92,1 tys

  31,1(0.5%)

  109,3 tys

  37,0(0.5%)

  113,0 tys

  38,6(0.5%)

  83,9 tys

  28,8(0.4%)

  91,1 tys

  31,6(0.4%)

  124,5 tys

  43,3(0.5%)

  167,6 tys

  59,4(0.6%)

  163,6 tys

  61,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  43,3 tys

  14,6(0.2%)

  71,1 tys

  24,1(0.3%)

  65,3 tys

  22,3(0.3%)

  60,1 tys

  20,6(0.3%)

  69,6 tys

  24,1(0.3%)

  77,9 tys

  27,1(0.3%)

  89,0 tys

  31,5(0.3%)

  119,5 tys

  44,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  489,5 tys

  165(2.6%)

  481,7 tys

  163(2.1%)

  142,3 tys

  48,6(0.6%)

  118,8 tys

  40,8(0.5%)

  130,6 tys

  45,3(0.5%)

  118,7 tys

  41,3(0.5%)

  103,1 tys

  36,5(0.4%)

  111,5 tys

  41,6(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,9 tys

  10,8(0.2%)

  19,9 tys

  6,7(0.1%)

  52,6 tys

  18,0(0.2%)

  19,2 tys

  6,6(0.1%)

  107,4 tys

  37,2(0.4%)

  14,3 tys

  5,0(0.1%)

  26,8 tys

  9,5(0.1%)

  39,2 tys

  14,7(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,8 tys

  12,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  2,9(0%)

  40,2 tys

  13,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  629,8 tys

  218(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,7 tys

  12,7(0.2%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  73,8 tys

  25,3(0.3%)

  58,4 tys

  20,2(0.2%)

  42,2 tys

  14,7(0.2%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,5 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Reczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Recza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Recz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Recza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,8 mln

  3,5 tys(100%)

  23,9 mln

  4,2 tys(100%)

  24,8 mln

  4,4 tys(100%)

  24,0 mln

  4,3 tys(100%)

  26,7 mln

  4,9 tys(100%)

  30,9 mln

  6,0 tys(100%)

  31,2 mln

  6,1 tys(100%)

  37,8 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,6 mln

  1,9 tys(28.5%)

  5,7 mln

  1,9 tys(23.8%)

  6,0 mln

  2,0 tys(24.1%)

  6,7 mln

  2,3 tys(27.9%)

  7,0 mln

  2,4 tys(26.4%)

  6,8 mln

  2,4 tys(21.9%)

  7,2 mln

  2,5 tys(23%)

  10,0 mln

  3,7 tys(26.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,2 mln

  2,4 tys(36.7%)

  7,6 mln

  2,6 tys(31.8%)

  7,7 mln

  2,6 tys(31%)

  6,1 mln

  2,1 tys(25.4%)

  8,2 mln

  2,8 tys(30.6%)

  11,5 mln

  4,0 tys(37.1%)

  8,9 mln

  3,2 tys(28.6%)

  9,3 mln

  3,5 tys(24.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  1,5 tys(22.5%)

  8,0 mln

  2,7 tys(33.6%)

  1,9 mln

  649(7.7%)

  1,9 mln

  667(8.1%)

  1,7 mln

  584(6.3%)

  1,5 mln

  537(5%)

  1,4 mln

  496(4.5%)

  4,0 mln

  1,5 tys(10.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  2,5(0%)

  17,4 tys

  5,9(0.1%)

  18,2 tys

  6,2(0.1%)

  8,7 tys

  3,0(0%)

  7,4 tys

  2,6(0%)

  1,4 mln

  508(4.6%)

  3,3 mln

  1,2 tys(8.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  534,7 tys

  181(2.7%)

  177,7 tys

  60,1(0.7%)

  92,1 tys

  31,5(0.4%)

  777,9 tys

  267(3.2%)

  970,7 tys

  337(3.6%)

  1,2 mln

  434(4%)

  1,5 mln

  519(4.7%)

  2,2 mln

  812(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  45,2 tys

  15,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,4 tys

  20,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  551(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  495,9 tys

  167(2.5%)

  540,7 tys

  183(2.3%)

  544,6 tys

  186(2.2%)

  614,0 tys

  211(2.6%)

  700,7 tys

  243(2.6%)

  690,9 tys

  240(2.2%)

  653,6 tys

  231(2.1%)

  734,5 tys

  274(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  574,3 tys

  194(2.9%)

  793,5 tys

  269(3.3%)

  720,3 tys

  246(2.9%)

  402,3 tys

  138(1.7%)

  409,3 tys

  142(1.5%)

  393,1 tys

  137(1.3%)

  477,2 tys

  169(1.5%)

  669,5 tys

  250(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  237,5 tys

  80,2(1.2%)

  593,4 tys

  201(2.5%)

  547,6 tys

  187(2.2%)

  556,9 tys

  191(2.3%)

  519,5 tys

  180(1.9%)

  444,9 tys

  155(1.4%)

  506,3 tys

  179(1.6%)

  373,3 tys

  139(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  65,4 tys

  22,1(0.3%)

  219,4 tys

  74,2(0.9%)

  223,1 tys

  76,1(0.9%)

  151,8 tys

  52,1(0.6%)

  105,2 tys

  36,5(0.4%)

  165,8 tys

  57,7(0.5%)

  144,3 tys

  51,1(0.5%)

  192,0 tys

  71,7(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  163,5 tys

  61,1(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  297,0 tys

  100(1.5%)

  41,4 tys

  14,0(0.2%)

  8,4 tys

  2,9(0%)

  26,3 tys

  9,0(0.1%)

  6,5 tys

  2,2(0%)

  5,2 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,9 tys

  48,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  129,3 tys

  43,7(0.7%)

  131,4 tys

  44,5(0.6%)

  107,4 tys

  36,7(0.4%)

  88,6 tys

  30,4(0.4%)

  98,1 tys

  34,0(0.4%)

  88,6 tys

  30,8(0.3%)

  85,7 tys

  30,3(0.3%)

  93,1 tys

  34,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,0 tys

  2,7(0%)

  65,9 tys

  22,3(0.3%)

  53,2 tys

  18,1(0.2%)

  37,5 tys

  12,9(0.2%)

  42,6 tys

  14,8(0.2%)

  43,5 tys

  15,1(0.1%)

  33,8 tys

  12,0(0.1%)

  42,1 tys

  15,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  624

  0,2(0%)

  15,6 tys

  5,3(0.1%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  25,9 tys

  9,0(0.1%)

  483,3 tys

  171(1.5%)

  9,8 tys

  3,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  145

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  20,0 tys

  6,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  4,2 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,7 tys

  12,7(0.2%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  73,8 tys

  25,3(0.3%)

  58,4 tys

  20,2(0.2%)

  42,2 tys

  14,7(0.1%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  527,7 tys

  187(1.7%)

  400

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Recz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 630 mieszkańców Recza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 322 kobiet oraz 308 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców Recza, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Recza mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Reczu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (19,0%).

  W roku 2022 w Reczu mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 137 dzieci (72 dziewczynki oraz 65 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Reczu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 90 dzieci (34 dziewczynki oraz 56 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  16,9% mieszkańców Recza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 492 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 349 uczniów (176 kobiet oraz 173 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Reczu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 313 uczniów (172 kobiety oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 31,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 149,15.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 18,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Recza w wieku potencjalnej nauki (24,4% kobiet i 19,6% mężczyzn).

 • 14,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,9%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 18,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  Województwo
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Recz
  12,7%
  Województwo
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Recz
  17,9%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Recz
  24,2%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,6%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 21,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1492 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 492,0
  woj. zachodniopomorskie
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,63
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 137 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Recz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 137 Dzieci
 • 72 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 65 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,6%
  47,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 27 4 lata
 • 27
 • 38 5 lata
 • 38
 • 49 6 lat
 • 49
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 13 4 lata
 • 13
 • 15 5 lata
 • 15
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 14 4 lata
 • 14
 • 23 5 lata
 • 23
 • 21 6 lat
 • 21
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Reczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  95 765-40-17
  ul. Srebrna 5
  73-210 Recz
  51086
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Dobry Start
  Niepubliczny
  Recz
  73-210 Recz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Recz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 349 Uczniowie
 • 176 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,4
  Województwo
  17,6
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 149,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  149,15
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Cały kraj
  95,96
 • 145,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  145,73
  Zachodniopomorskie
  94,40
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Recz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Recz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Reczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła podstawowa (Stefan Czarniecki)
  Publiczna
  95 765-40-67
  95 765-40-67
  ul. Ratuszowa 29
  73-210 Recz
  1328329
 • Edukacyjne grupy wieku w Reczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Recz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Recz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Recz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Recz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Reczu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Reczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Reczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Reczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Reczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 96 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 46 (uczestnicy: 2 560)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 30)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 800)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 100)
  • inne: 4 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 120)
  • taneczne: 3 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)


  Według danych z 2022 w Reczu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 274 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 647 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Reczu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 164 członków. Zarejestrowano 164 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 38, chłopcy do lat 18: 106, dziewczęta do lat 18: 38). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Reczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Reczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Recza znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Reczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Recz, st.1 ze średniowieczadnia 1970-11-12, wykaz dokumentów: 642 z 1970-11-12; KOK-I-312 z 1981-05-13; C-31 z 2016-02-02
  • Kościół z XV w.dnia 1956-01-03, wykaz dokumentów: KL-V-0/57/56 z 1956-01-03; KOK-I-259/79 z 1979-06-04; A-636 z 2010-06-25
  • Miasto z XIII w.dnia 1956-02-27, wykaz dokumentów: 77 z 1956-02-27
  • Mur obronny z XIV w.dnia 1963-02-15, wykaz dokumentów: 399 z 1963-02-15; 290 z 1979-10-26
  • Baszta z pocz. XIV w.dnia 1963-02-15, wykaz dokumentów: 399 z 1963-02-15; 290 z 1979-10-26
  • Baszta z pocz. XIV w.dnia 1963-02-15, wykaz dokumentów: 399 z 1963-02-15; 290 z 1979-10-26
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Rynek Rynek 1)dnia 1991-01-30, wykaz dokumentów: 346/91 z 1991-01-30; A-594 z 2010-05-06
  • Organistówka z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Ratuszowa 6)dnia 1991-01-30, wykaz dokumentów: 347 z 1991-01-30; A-597 z 2010-05-06
 • Formy ochrony przyrody w Reczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Recza znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Reczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Teren Obszaru Chronionego Krajobrazu "D" Choszczno-Drawno jest bardzo zróżnicowany pod względem form pokrycia terenu - z dominującymi polami przeplatają się lasy sosnowe bagienne lasy olszowe łąki i nieużytki. Znajduje się tu również kilkanaście jezior. Obszar chroniony obejmuje południową częśc korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym jakim jest dolina Iny w jego skład wchodzą także lokalne korytarze - dolina Stobnicy oraz Wardynki. Do Iny dopływa szereg bezimiennych cieków o charakterze potoków górskich. Użytkowane w większości ekstensywne łąki nadrzeczne tworzą doskonałe siedlisko dla takich gatunków takich jak: derkacz bocian biały czy bąk. W granicach obiektu zlokalizowane są na stokach dolin rzecznych lasy i zadrzewienia będące ostoja wielu gatunków oraz stanowiace osłonę wąwozów i obszarów erozyjnych z wypływami źródeł. Okolice Recza są jedną z najbardziej interesujących florystycznie okolic Pomorza Zachodniego. Cały obszar odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi. Wschodnia jego część obejmuje fragmenty Puszczy Drawskiej., Data ustanowienia: 1998-12-29, Powierzchnia: 24520.0 ha
  • Dolina Iny koło Recza - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 4471.82 ha
  • Lasy Puszczy nad Drawą - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 190279.05 ha
  • Ostoja Ińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 87710.94 ha
  • Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VII - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie w odpowiednim stanie wód płynących jako korytarza ekologicznego stanowiącego ważny szlak wędrówek i rozrodu ryb łososiowatych, Data ustanowienia: 2014-01-23, Opis granicy: gm. Recz, Powierzchnia: 5.6225 ha

Recz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 20 wypadków drogowych w Reczu odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 747,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 112,1 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Reczu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu choszczeńskiego.

  Powiat choszczeński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Reczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 20 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Reczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 747,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Recz
  747,1
  Województwo
  998,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 112,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  112,1
  Zachodniopomorskie
  102,2
  Kraj
  104,4
 • 747,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  747,1
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 15,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  10,2
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Recz
  100,0
  Zachodniopomorskie
  118,1
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Reczu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Recz
  0,0 km
  Województwo
  542,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,0 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Recz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 10droga krajowa nr 10(granica (Niemcy) - Lubieszyn - Dołuje - Skarbimierzyce - Mierzyn - Szczecin - Motaniec - Morzyczyn - Stargard Szczeciński - Krąpiel - Suchań - Wapnica - Recz - Wielgoszcz - Prostynia - Cybowo - Kalisz Pomorski - Łowicz Małecki - Mirosławiec - Kalinówka - Piecnik - Jabłonowo - Lubno - Wałcz - Witankowo - Nowa Łubianka - Stara Łubianka - Piła - Śmiłowo - Grabówno - Okaliniec - Pobórka Wielka - Tomaszewo - Kosztowo - Wyrzysk - Ruda - Mrozowo - Sadki - Śmielin - Lubaszcz - Nakło Nad Notecią - Trzeciewnica - Ślesin - Minikowo - Strzelewo - Kamieniec - Kruszyn - Pawłówek - Lisi Ogon - Białe Błota - Bydgoszcz - Makowiska - Solec Kujawski - Przyłubie - Cierpice - Toruń - Lubicz Dolny - Lubicz - Lubicz Górny - Brzozówka - Głogowo - Dobrzejewice - Zawały - Kawęczyn - Obrowo - Zębówiec - Ciernikówko - Czernikowo - Wygoda - Steklin - Wola - Kikół - Konotopie - Złotopole - Lipno - Karnkowo - Skępe - Wólka - Blinno - Gójsk - Sierpc - Borkowo Kościelne - Kisielewo - Grąbiec - Żytowo - Jeżewo - Szumanie-Bakalary - Bełkowo - Drobin - Tupadły - Rogotwórsk - Sokolniki - Dłużniewo Duże - Marychnów - Góra - Krzywanice - Dzierzążnia - Gumowo - Siekluki - Ilino - Ilinko - Płońsk - Siedlin)
  • DW 151droga wojewódzka nr 151(Świdwin - Słonowice - Byszewo - Łobez - Węgorzyno - Stare Węgorzynko - Storkowo - Ińsko - Ciemnik - Sulibórz - Suliborek - Wielgoszcz - Recz - Witoszyn - Choszczno - Zamęcin - Lubiana - Płotno - Pełczyce - Łyskowo - Wierzchno - Barlinek - Moczkowo - Łubianka - Kłodawa - Gorzów Wielkopolski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Recz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 403Linia kolejowa nr 403: Piła Północ - Ulikowo [o znaczeniu drugorzędnym] (Dolaszewo Wałeckie - Szydłowo Krajeńskie - Skrzatusz - Dobino Wałeckie - Wałcz - Wałcz Raduń - Strączno - Rutwica - Tuczno Krajeńskie - Jeziorki Wałeckie - Krępa Krajeńska - Biały Zdrój Południowy - Kalisz Pomorski - Cybowo - Prostynia - Żółwino -Recz Pomorski - Sokoliniec - Ognica - Tarnowo Pomorskie - Sulino - Barzkowice - Pęzino - Ulikowo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Reczu istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Choszczeńska

  ul. Chyża

  ul. Cicha

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lubanowska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Murarska

  ul. Owocowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Promenada

  ul. Ratuszowa

  ul. Rubinowa

  ul. Rybacka

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Srebrna

  ul. Stargardzka

  ul. Staromiejska

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Szumin

  ul. Słoneczna

  ul. Trzebiń

  ul. Tylna

  ul. Wolności

  al. Wolności

  ul. Wysoka

  ul. Zielna

  ul. Złota

  ul. Środkowa