Biały Bór w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Biały Bór - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Biały Bór to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu szczecineckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Biały Bór.
 • 2 097 Liczba mieszkańców
 • 12,8 km² Powierzchnia
 • 163,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • 1382 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZSZ Tablice rejestracyjne
 • Paweł Stanisław Mikołajewski Burmistrz miasta
Biały Bór na mapie
Identyfikatory
 • 16.835253.8964 Współrzędne GPS
 • 3215034 TERYT (TERC)
 • 0949767 SIMC
Herb miasta Biały Bór
Biały Bór herb

Jak Biały Bór wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Biały Bór na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Biały Bór wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Biały Bór plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
45Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
58Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
61Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
73Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
82Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
92Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
92Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
127Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
192Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
226Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
255Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
269Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
279Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
279Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
284Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
287Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
296Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
311Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
319Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
329Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
334Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce

Biały Bór - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-425Poczta Biały Bór, ul. Żymierskiego 15

Biały Bór - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Białym Borze)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Szczecinku (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Wolności 18
78-400 Szczecinek
Urząd Miejski w Białym Bórze
(94) 373-90-02
(94) 373-97-45
ul. Żymierskiego 10
78-425 Biały Bór

Biały Bór - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Biały Bór jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 097, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Białego Boru zawarli w 2021 roku 8 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców Białego Boru jest stanu wolnego, 50,9% żyje w małżeństwie, 8,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Biały Bór ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,44 na 1000 mieszkańców Białego Boru. W 2021 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,2% zgonów w Białym Borze spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,8% zgonów w Białym Borze były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Białego Boru przypada 13.4 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Białego Boru 3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  54,0% mieszkańców Białego Boru jest w wieku produkcyjnym, 21,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Białego Boru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 097 Liczba mieszkańców
 • 1 098 Kobiety
 • 999 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Białym Borze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Białym Borze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Białym Borze w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Białego Boru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Biały Bór
  43,0 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Biały Bór, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Białego Boru
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Biały Bór,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Biały Bór,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Biały Bór,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,6%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 32,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,9% Żonaci/Zamężne
 • Biały Bór
  50,9%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 50,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  9,4%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,3% Nieustalone
 • Biały Bór
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 2,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Białym Borze w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,8
  woj. zachodniopomorskie
  4,2
  Cała Polska
  4,4
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,9
  Zachodniopomorskie
  1,9
  Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Białym Borze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,4
  Zachodniopomorskie
  -6,3
  Polska
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Białym Borze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Białym Borze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Białym Borze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Białym Borze w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,0%
  48,0%
 • 12,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,0
  Zachodniopomorskie
  7,8
  Cała Polska
  8,7
 • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Biały Bór
  31,1
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 351 g
  Województwo
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 161 Waga 3500g - 3999g
 • 161
 • 180 Waga 3000g - 3499g
 • 180
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,18
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Biały Bór
  0,55
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Białym Borze w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,4
  woj. zachodniopomorskie
  14,1
  Polska
  13,7
 • 195,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  195,2
  woj. zachodniopomorskie
  180,9
  Polska
  156,7
 • 9,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Biały Bór
  9,3
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Biały Bór
  4,1
  woj. zachodniopomorskie
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczecineckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,2%
  woj. zachodniopomorskie
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,8%
  Województwo
  20,9%
  Kraj
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  5,4%
 • 173 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Cały kraj
  74,4
 • 280,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  280,4
  Zachodniopomorskie
  293,2
  Kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 554,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 591,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 515,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Biały Bór
  554,0
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Kraj
  475,8
 • 111,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 162,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Biały Bór
  111,1
  Województwo
  88,9
  Kraj
  70,6
 • 34,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Biały Bór
  34,1
  Zachodniopomorskie
  31,0
  Polska
  32,6
 • 21,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,0
  Zachodniopomorskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,6%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Białym Borze w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Biały Bór, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biały Bór - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Białym Borze oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Białym Borze to 780 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 371 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Białym Borze to 4,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Białym Borze to 97,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,23% mieszkań posiada łazienkę, 80,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,18% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczecineckiego.

  Powiat szczecinecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 780 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 370,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  370,90
  woj. zachodniopomorskie
  422,60
  Cały kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 78,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  78,10 m2
  Województwo
  70,00 m2
  Kraj
  75,10 m2
 • 29,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,00 m2
  Województwo
  29,60 m2
  Polska
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Biały Bór
  4,13
  Województwo
  3,71
  Polska
  3,84
 • 2,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,70
  woj. zachodniopomorskie
  2,37
  Cała Polska
  2,47
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,95
  Województwo
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,00
  Województwo
  3,40
  Cały kraj
  3,89
 • 3,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,81
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 194 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 97,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Biały Bór
  97,0 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Biały Bór
  0,09 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,55%
  Zachodniopomorskie
  97,39%
  Polska
  95,85%
 • 97,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Biały Bór
  97,29%
  Zachodniopomorskie
  95,49%
  Kraj
  92,92%
 • 95,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Biały Bór
  95,23%
  woj. zachodniopomorskie
  93,55%
  Cały kraj
  90,72%
 • 80,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,80%
  Województwo
  85,21%
  Kraj
  82,12%
 • 10,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  10,18%
  woj. zachodniopomorskie
  62,78%
  Kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Biały Bór - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Białym Borze na 1000 mieszkańców pracuje 178osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Białym Borze wynosiło w 2022 roku 15,1% (15,1% wśród kobiet i 15,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białym Borze wynosiło 5 255,69 PLN, co odpowiada 87.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Białego Boru 66 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 77 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 11.

  12,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Białego Boru pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,9% w przemyśle i budownictwie, a 19,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 178 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  178,0
  Zachodniopomorskie
  222,0
  Polska
  259,0
 • 21,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 29,9% Kobiety
 • 15,5% Mężczyźni
 • Biały Bór
  15,1%
  Województwo
  6,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Białym Borze w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Białym Borze w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Białym Borze w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 256 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 256 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  5 550 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Białym Borze w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 66 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 11 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,1% Pozostałe
 • 48,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Białym Borze w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 374 Pracujący ogółem
 • 209 Kobiety
 • 165 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Białym Borze w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 54,0% W wieku produkcyjnym
 • 47,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 60,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Biały Bór, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 85,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Biały Bór
  85,1
  Województwo
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 46,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Biały Bór
  46,0
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 117,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  117,8
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 51,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 45,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 48,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Biały Bór - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Białym Borze w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 269 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 181 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (12) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Białym Borze najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (259) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,2% (49) podmiotów, a 78,8% (212) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Białym Borze najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (17.1%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 269 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49 Przemysł i budownictwo
 • 212 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Białym Borze w 2022 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Białym Borze w 2022 roku
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 259 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 259
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 269 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 269
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 31 Budownictwo
 • 31
 • 30 Transport i gospodarka magazynowa
 • 30
 • 26 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 26
 • 19 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 19
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 16 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 16
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biały Bór - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Białym Borze stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 31 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,88 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Białym Borze wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Białego Boru najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,13 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,42 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,41 (90%), drogowe - 1,99 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Białego Boru.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Biały Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 31
 • 16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 16
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 14,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Biały Bór
  14,88
  Województwo
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 7,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,42
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Cała Polska
  12,98
 • 4,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,41
  Województwo
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,99
  Województwo
  2,47
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  Województwo
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 8,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,13
  Województwo
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Biały Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  72%
  Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Kraj
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Biały Bór
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Biały Bór
  94%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  76%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Polska
  51%

Biały Bór - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Białego Boru wyniosła w 2021 roku 38,2 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Białego Boru - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,1 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Białego Boru wyniosła w 2021 roku 38,9 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.5%). W budżecie Białego Boru wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 749 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,6 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,6%.
 • Wydatki budżetu w Białym Borze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Białego Boru według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Biały Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Białego Boru według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,5 mln

  5,1 tys(100%)

  24,8 mln

  4,7 tys(100%)

  24,7 mln

  4,6 tys(100%)

  25,0 mln

  4,7 tys(100%)

  25,4 mln

  4,8 tys(100%)

  29,4 mln

  5,6 tys(100%)

  32,1 mln

  6,5 tys(100%)

  38,2 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,7 mln

  3,5 tys(27.9%)

  7,1 mln

  3,2 tys(28.7%)

  7,1 mln

  3,3 tys(28.6%)

  7,0 mln

  3,2 tys(28%)

  7,4 mln

  3,4 tys(29%)

  8,0 mln

  3,6 tys(27.2%)

  8,7 mln

  4,0 tys(27.2%)

  11,1 mln

  5,0 tys(29.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  830,7 tys

  376(3%)

  930,7 tys

  421(3.7%)

  863,6 tys

  398(3.5%)

  831,8 tys

  383(3.3%)

  848,5 tys

  386(3.3%)

  937,0 tys

  424(3.2%)

  1,1 mln

  495(3.4%)

  4,1 mln

  1,8 tys(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  1,5 tys(12%)

  3,3 mln

  1,5 tys(13.1%)

  3,2 mln

  1,5 tys(13.1%)

  3,1 mln

  1,4 tys(12.3%)

  2,7 mln

  1,2 tys(10.7%)

  2,8 mln

  1,3 tys(9.5%)

  2,9 mln

  1,3 tys(9%)

  3,3 mln

  1,5 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  1,1 tys(9.2%)

  2,6 mln

  1,2 tys(10.7%)

  1,7 mln

  803(7.1%)

  1,8 mln

  847(7.4%)

  1,5 mln

  679(5.9%)

  1,7 mln

  754(5.7%)

  2,3 mln

  1,1 tys(7.2%)

  2,9 mln

  1,3 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  2,3 tys(18.5%)

  5,2 mln

  2,4 tys(20.9%)

  8,2 mln

  3,8 tys(33.3%)

  2,6 mln

  1,2 tys(10.5%)

  2,8 mln

  1,3 tys(11%)

  2,7 mln

  1,2 tys(9.2%)

  2,8 mln

  1,3 tys(8.6%)

  2,9 mln

  1,3 tys(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  808(6.5%)

  130,6 tys

  59,1(0.5%)

  92,1 tys

  42,4(0.4%)

  140,2 tys

  64,6(0.6%)

  307,4 tys

  140(1.2%)

  1,7 mln

  786(5.9%)

  927,5 tys

  420(2.9%)

  1,2 mln

  525(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  856,6 tys

  388(3.1%)

  732,0 tys

  331(2.9%)

  590,6 tys

  272(2.4%)

  584,9 tys

  269(2.3%)

  597,8 tys

  272(2.4%)

  615,9 tys

  279(2.1%)

  714,9 tys

  324(2.2%)

  869,4 tys

  391(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  347,4 tys

  157(1.3%)

  339,0 tys

  153(1.4%)

  435,7 tys

  201(1.8%)

  415,7 tys

  191(1.7%)

  379,8 tys

  173(1.5%)

  458,0 tys

  207(1.6%)

  443,9 tys

  201(1.4%)

  476,8 tys

  214(1.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  208

  0,1(0%)

  13,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  391,4 tys

  176(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  319,9 tys

  145(1.2%)

  229,3 tys

  104(0.9%)

  215,7 tys

  99,4(0.9%)

  161,4 tys

  74,3(0.6%)

  114,6 tys

  52,1(0.5%)

  172,3 tys

  77,9(0.6%)

  330,0 tys

  149(1%)

  328,7 tys

  148(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  298,2 tys

  135(1.1%)

  364,6 tys

  165(1.5%)

  302,2 tys

  139(1.2%)

  293,5 tys

  135(1.2%)

  313,6 tys

  143(1.2%)

  347,3 tys

  157(1.2%)

  336,2 tys

  152(1%)

  321,9 tys

  145(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  726,2 tys

  329(2.6%)

  537,1 tys

  243(2.2%)

  468,2 tys

  216(1.9%)

  418,2 tys

  193(1.7%)

  279,6 tys

  127(1.1%)

  280,3 tys

  127(1%)

  292,2 tys

  132(0.9%)

  291,7 tys

  131(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  310,4 tys

  140(1.1%)

  315,1 tys

  143(1.3%)

  225,9 tys

  104(0.9%)

  152,3 tys

  70,2(0.6%)

  159,7 tys

  72,6(0.6%)

  162,5 tys

  73,5(0.6%)

  184,3 tys

  83,5(0.6%)

  234,4 tys

  105(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 mln

  825(6.6%)

  1,6 mln

  718(6.4%)

  542,5 tys

  250(2.2%)

  148,9 tys

  68,6(0.6%)

  172,4 tys

  78,4(0.7%)

  162,3 tys

  73,4(0.6%)

  285,8 tys

  129(0.9%)

  201,7 tys

  90,6(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  663,4 tys

  300(2.4%)

  619,0 tys

  280(2.5%)

  575,4 tys

  265(2.3%)

  575,0 tys

  265(2.3%)

  468,7 tys

  213(1.8%)

  455,5 tys

  206(1.6%)

  330,0 tys

  149(1%)

  195,0 tys

  87,6(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  135,9 tys

  61,5(0.5%)

  40,0 tys

  18,1(0.2%)

  40,0 tys

  18,4(0.2%)

  52,0 tys

  24,0(0.2%)

  117,5 tys

  53,4(0.5%)

  166,1 tys

  75,2(0.6%)

  66,0 tys

  29,9(0.2%)

  123,7 tys

  55,6(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,4 tys

  15,1(0.1%)

  63,1 tys

  28,5(0.3%)

  50,5 tys

  23,3(0.2%)

  68,2 tys

  31,4(0.3%)

  47,4 tys

  21,5(0.2%)

  41,7 tys

  18,9(0.1%)

  45,6 tys

  20,6(0.1%)

  78,6 tys

  35,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,1 tys

  19,1(0.2%)

  46,4 tys

  21,0(0.2%)

  5,8 tys

  2,7(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  83,3 tys

  37,9(0.3%)

  51,1 tys

  23,1(0.2%)

  48,9 tys

  22,1(0.2%)

  7,3 tys

  3,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  1,2(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  6,7 tys

  3,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  736,7 tys

  333(2.7%)

  663,2 tys

  300(2.7%)

  21,5 tys

  9,9(0.1%)

  51,0 tys

  23,5(0.2%)

  29,5 tys

  13,4(0.1%)

  122,8 tys

  55,6(0.4%)

  80,8 tys

  36,6(0.3%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Białym Borze według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Białego Boru według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Biały Bór, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Białego Boru według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,9 mln

  4,7 tys(100%)

  25,7 mln

  4,8 tys(100%)

  25,3 mln

  4,8 tys(100%)

  25,8 mln

  4,9 tys(100%)

  30,4 mln

  5,7 tys(100%)

  31,1 mln

  5,9 tys(100%)

  32,4 mln

  6,5 tys(100%)

  38,9 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,4 mln

  2,9 tys(25.8%)

  7,1 mln

  3,2 tys(27.5%)

  6,9 mln

  3,2 tys(27.2%)

  7,1 mln

  3,3 tys(27.4%)

  6,8 mln

  3,1 tys(22.3%)

  7,3 mln

  3,3 tys(23.3%)

  8,0 mln

  3,6 tys(24.7%)

  10,8 mln

  4,9 tys(27.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  3,0 tys(26.4%)

  7,5 mln

  3,4 tys(29.3%)

  7,8 mln

  3,6 tys(30.9%)

  7,8 mln

  3,6 tys(30.3%)

  12,1 mln

  5,5 tys(39.8%)

  9,2 mln

  4,1 tys(29.4%)

  9,5 mln

  4,3 tys(29.4%)

  10,4 mln

  4,7 tys(26.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  937,7 tys

  424(3.8%)

  574,1 tys

  260(2.2%)

  556,9 tys

  257(2.2%)

  538,0 tys

  248(2.1%)

  590,5 tys

  269(1.9%)

  553,8 tys

  251(1.8%)

  795,2 tys

  360(2.5%)

  3,7 mln

  1,7 tys(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  391,5 tys

  177(1.6%)

  1,5 mln

  681(5.8%)

  774,6 tys

  357(3.1%)

  784,9 tys

  362(3%)

  737,3 tys

  335(2.4%)

  808,4 tys

  366(2.6%)

  1,3 mln

  608(4.1%)

  1,6 mln

  730(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  895,5 tys

  405(3.6%)

  907,9 tys

  411(3.5%)

  640,4 tys

  295(2.5%)

  776,2 tys

  358(3%)

  584,9 tys

  266(1.9%)

  1,4 mln

  619(4.4%)

  688,2 tys

  312(2.1%)

  1,1 mln

  480(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,7 tys(15.2%)

  3,8 mln

  1,7 tys(14.7%)

  6,8 mln

  3,2 tys(27%)

  1,2 mln

  553(4.6%)

  1,3 mln

  576(4.2%)

  1,1 mln

  506(3.6%)

  1,1 mln

  488(3.3%)

  1,0 mln

  458(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  870,0 tys

  394(3.5%)

  527,9 tys

  239(2.1%)

  461,0 tys

  212(1.8%)

  403,5 tys

  186(1.6%)

  630,8 tys

  287(2.1%)

  497,1 tys

  225(1.6%)

  457,9 tys

  207(1.4%)

  711,2 tys

  320(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  339,5 tys

  154(1.4%)

  549,7 tys

  249(2.1%)

  444,2 tys

  205(1.8%)

  330,8 tys

  152(1.3%)

  277,4 tys

  126(0.9%)

  228,2 tys

  103(0.7%)

  268,4 tys

  122(0.8%)

  386,5 tys

  174(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  90,4 tys

  40,9(0.4%)

  168,2 tys

  76,1(0.7%)

  141,3 tys

  65,1(0.6%)

  126,4 tys

  58,2(0.5%)

  118,7 tys

  54,0(0.4%)

  122,9 tys

  55,6(0.4%)

  111,0 tys

  50,3(0.3%)

  81,8 tys

  36,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  170,6 tys

  77,2(0.7%)

  26,0 tys

  11,8(0.1%)

  20,5 tys

  9,4(0.1%)

  8,0 tys

  3,7(0%)

  8,0 tys

  3,6(0%)

  22,6 tys

  10,2(0.1%)

  56,1 tys

  25,4(0.2%)

  60,7 tys

  27,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,2 tys

  5,5(0%)

  76,3 tys

  34,5(0.3%)

  18,3 tys

  8,4(0.1%)

  946

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  29,6 tys

  13,4(0.1%)

  81,6 tys

  37,0(0.3%)

  35,0 tys

  15,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  10,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  1,3 tys(11.4%)

  2,3 mln

  1,0 tys(9%)

  612,7 tys

  282(2.4%)

  180,4 tys

  83,1(0.7%)

  66,2 tys

  30,1(0.2%)

  2,7 tys

  1,2(0%)

  35,8 tys

  16,2(0.1%)

  14,4 tys

  6,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,1 tys

  19,1(0.2%)

  46,4 tys

  21,0(0.2%)

  5,8 tys

  2,7(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  83,3 tys

  37,9(0.3%)

  51,1 tys

  23,1(0.2%)

  48,9 tys

  22,1(0.2%)

  7,3 tys

  3,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  2,8(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  6,7 tys

  3,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,4 tys

  2,4(0%)

  6,4 tys

  2,9(0%)

  3,6 tys

  1,7(0%)

  24,1 tys

  11,1(0.1%)

  31,3 tys

  14,2(0.1%)

  3,7 tys

  1,7(0%)

  3,6 tys

  1,6(0%)

  6,5 tys

  2,9(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  811,8 tys

  367(3.3%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  8,4 tys

  3,9(0%)

  4,1 tys

  1,9(0%)

  12,9 tys

  5,9(0%)

  1,2 mln

  550(3.9%)

  10,9 tys

  4,9(0%)

  3,1 tys

  1,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  733,9 tys

  332(2.9%)

  596,6 tys

  270(2.3%)

  66,2 tys

  30,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  9,1(0.1%)

  94,1 tys

  42,6(0.3%)

  55,2 tys

  25,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  905

  0,4(0%)

  3,4 tys

  1,6(0%)

  387

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  14,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,5 tys

  53,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Biały Bór - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 474 mieszkańców Białego Boru jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 245 kobiet oraz 229 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 21,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Białego Boru, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Białego Boru mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Białym Borze największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2021 w Białym Borze mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 112 dzieci (51 dziewczynek oraz 61 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Białym Borze mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 78 dzieci (28 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 65 miejsc.

  18,8% mieszkańców Białego Boru w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 22,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 323 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 321 uczniów (166 kobiet oraz 155 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Białym Borze placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 15 oddziałach uczyło się 213 uczniów (107 kobiet oraz 106 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 178,33.

  W Białym Borze znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 325 uczniów (175 kobiet oraz 150 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 71 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Białym Borze placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 187 uczniów (114 kobiet oraz 73 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 41 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 5,8% mieszkańców (0,4% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,7 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,9% mieszkańców Białego Boru w wieku potencjalnej nauki (20,3% kobiet i 15,3% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,8%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Biały Bór
  37,2%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Kraj
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,7%
  Województwo
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Biały Bór
  21,6%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,4%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 15,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Biały Bór
  16,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Biały Bór
  3,4%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1323 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 323,0
  Zachodniopomorskie
  856,0
  Kraj
  883,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Biały Bór
  0,51
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 115 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Biały Bór) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Dzieci
 • 51 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 61 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 35 4 lata
 • 35
 • 21 5 lata
 • 21
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 17 4 lata
 • 17
 • 8 5 lata
 • 8
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 18 4 lata
 • 18
 • 13 5 lata
 • 13
 • 15 6 lat
 • 15
 • 3 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Białym Borze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białym Borze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  94 373-90-04
  94 373-90-04
  ul. DWORCOWA 19
  78-425 Biały Bór
  590-
 • Szkoły podstawowe w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Biały Bór) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 321 Uczniowie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,0
  Zachodniopomorskie
  17,1
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 27,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 178,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Biały Bór
  178,33
  Zachodniopomorskie
  94,69
  Cały kraj
  95,71
 • 176,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  176,11
  woj. zachodniopomorskie
  92,98
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biały Bór) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biały Bór) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Białym Borze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białym Borze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (HENRYK SIENKIEWICZ)
  Publiczna
  94 373-90-48
  94 373-90-48
  ul. DWORCOWA 19
  78-425 Biały Bór
  11194-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Białym Borze (Taras Szewczenko)
  Publiczna
  94 373-90-26
  94 373-90-26
  ul. Żymierskiego 27
  78-425 Biały Bór
  616-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Biały Bór) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 325 Uczniowie
 • 175 Kobiety
  (uczniowie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 115 Uczniowie w 1 klasie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,7
  Województwo
  25,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Białym Borze(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białym Borze aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  II Liceum Ogółnokształcące w Białym Borze
  Publiczne
  94 373-90-19
  94 373-90-19
  ul. Brzeźnicka 10
  78-425 Biały Bór
  9202-
  I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze (Taras Szewczenko)
  Publiczne
  94 367-01-62
  94 367-01-63
  ul. Dworcowa 25
  78-425 Biały Bór
  35023
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze
  Publiczne
  94 373-90-19
  94 373-90-19
  ul. Brzeźnicka 10
  78-425 Biały Bór
  116-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białym Borze
  Publiczna
  94 373-90-19
  94 373-90-19
  ul. Brzeźnicka 10
  78-425 Biały Bór
  ---
  Technikum Hodowli Koni w Białym Borze
  Publiczne
  94 373-90-19
  94 373-90-19
  ul. Brzeźnicka 10
  78-425 Biały Bór
  ---
  Technikum Zawodowe w Białym Borze
  Publiczne
  94 373-90-19
  94 373-90-19
  ul. Brzeźnicka 10
  78-425 Biały Bór
  ---
  Szkoła Policealna w Białym Borze
  Publiczna
  94 373-90-19
  94 373-90-19
  ul. Brzeźnicka 10
  78-425 Biały Bór
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 35,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 5,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 0,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Biały Bór, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Biały Bór, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Biały Bór, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biały Bór - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Białym Borze

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Białym Borze w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Białym Borze
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Białym Borze: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 16 (uczestnicy: 2 609)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 095)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 350)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 39)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 75)
  • inne: 3 (uczestnicy: 1 050)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 72)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 9)
  • inne: 4 (członkowie: 48)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Białym Borze działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 056 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 150 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Białym Borze działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 139 członków. Zarejestrowano 194 ćwiczących (mężczyźni: 148, kobiety: 46, chłopcy do lat 18: 96, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Białym Borze w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Białym Borze
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Białego Boru znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Białym Borze
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Żydowo-Biały Bór - obszar chronionego krajobrazuOpis: Pofałdowany teren młodoglacjalny z dużą liczbą zagłębień terenu wypełnionych wodą w postaci jezior drobnych zbiorników trwałych i torfowisk. Jezioro mezotroficzne – (lobeliowe) Iłowatka jeziora eutroficzne: Przyradź Oblica Cieszęcino Łobez Białoborskie Małe Bielsko są w większości otoczone przez lasy mieszane. Najcenniejsze fragmenty lasów (buczyny) znajdują się w okolicach jezior Bobiędzińskiego Wlk. i Cieszęcińskiego. Najcenniejsze torfowiska (wysokie i przejściowe) znajdują się przy południowym brzegu J. Bobięcińskie Wlk. i otoczone są najcenniejszymi na tym terenie lasami (buczyny fragmenty borów bagiennych). Znaleziono tu miejsca rozrodu następujących cennych gatunków zwierząt: nadecznik stawowy pijawka lekarska biegacz złocisty biegacz wręgaty biegacz skórzasty biegacz granulowany biegacz ogrodowy biegacz gajowy biegacz fioletowy trzmiel ziemny trzmiel kamiennik trzmiel ogrodowy skójka malarska skójka zaostrzona skójka gruboskorupkowa szczeżuja wielka szczeżuja pospolita racicznica zmienna traszka grzebieniasta traszka zwyczajna grzebiuszka ziemna ropucha szara ropucha paskówka rzekotka drzewna żaba jeziorkowa żaba trawna żaba moczarowa żaba wodna jaszczurka zwinka jaszczurka żyworodna padalec zwyczajny zaskroniec zwyczajny żmija zygzakowata perkoz dwuczuby bocian biały łabędź niemy żuraw słonka brodziec samotny mewa śmieszka dzięcioł zielony dzięcioł czarny lerka pliszka górska trzcinniczek trzciniak muchołówka mała srokosz kruk wydra., Data ustanowienia: 1975-11-17, Opis granicy: opis granic w załączniku do uchwały, Powierzchnia: 12376.3 ha
  • Ostoja Drawska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 153906.15 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Leśnictwo Kaliska oddz. 96h, Data ustanowienia: 1971-06-30, Opis granicy: Leśnictwo Kaliska oddz. 96h
  • Bagno (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2000-01-26, Powierzchnia: 10.17 ha

Biały Bór - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 18 wypadków drogowych w Białym Borze odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 813,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 45,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Białym Borze znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczecineckiego.

  Powiat szczecinecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Białym Borze
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 17 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Białym Borze w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 813,38 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  813,4
  woj. zachodniopomorskie
  923,8
  Polska
  1 035,8
 • 45,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  45,2
  woj. zachodniopomorskie
  95,5
  Polska
  98,5
 • 768,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  768,2
  Zachodniopomorskie
  1 093,6
  Cały kraj
  1 251,4
 • 5,56 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  5,6
  woj. zachodniopomorskie
  10,3
  Polska
  9,5
 • 94,44 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  94,4
  woj. zachodniopomorskie
  118,4
  Polska
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Biały Bór przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 20droga krajowa nr 20(Stargard Szczeciński - Gogolewo - Dalewo - Dzwonowo - Lisowo - Chociwel - Węgorzyno - Wiewiecko - Ginawa - Drawsko Pomorskie - Suliszewo - Złocieniec - Siemczyno - Czaplinek - Łubowo - Piława - Silnowo - Smiadowo - Krągi - Jeleń - Przyjezierze - Jelenino - Sitno - Szczecinek - Marcelin - Gwda Wielka - Gwda Mała - Drzonowo - Przybrda - Biała - Biały Bór - Trzebiele - Węglewo - Miłocice - Wołcza Mała - Miastko - Przęsin - Zadry - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Tuchomie - Niezabyszewo - Bytów - Mądrzechowo - Mokrzyn - Łąkie - Półczno - Wygoda - Korne - Kościerzyna - Kościerska Huta - Kaliska Kościerskie - Kłobuczyno - Egiertowo - Hopowo - Wyczechowo Osady - Borcz - Babi Dół - Nowy Glińcz - Żukowo - Miszewo - Tuchom - Chwaszczyno - Gdynia)
  • DK 25droga krajowa nr 25(Bobolice - Przyrost - Biały Dwór - Biały Bór - Brzezie - Sporysz - Rzeczenica - Gwieździn - Stołczno - Kołdowo - Człuchów - Ględowo - Jęczniki Wielkie - Wierzchowo - Zamarte - Orzełek - Kamień Krajeński - Płocicz - Sępólno Krajeńskie - Niechorz - Przepałkowo - Olszewka - Obodowo - Dziedno - Mąkowarsko - Lucim - Buszkowo - Nowy Dwór - Koronowo - Stopka - Gościeradz - Tryszczyn - Bydgoszcz - Brzoza - Chmielniki - Prądocin - Januszkowo - Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne - Złotniki Kujawskie - Jaksice - Sławęcinek - Inowrocław - Tupadły - Krusza Duchowna - Markowice - Strzelno - Młyny - Wronowy - Proszyska - Kuśnierz - Nożyczyn - Pilich - Skulsk - Lisewo - Kijowiec - Szyszyńskie Holendry - Ślesin - Lubomyśle - Mikorzyn - Honoratka - Konin - Stare Miasto - Modła Królewska - Główiew - Rychwał - Siąszyce - Zosinki - Biała Panieńska - Lubiny - Zbiersk - Stawiszyn - Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia - Anielin - Witoldów - Russów - Kokanin-Kolonia - Kokanin - Niedźwiady - Kalisz - Nowe Skalmierzyce - Skalmierzyce - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Czarnylas - Chojnik - Międzybórz - Ose - Oska Piła - Drołtowice - Katiusza - Sokołowice - Oleśnica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Biały Bór przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 405Linia kolejowa nr 405: Piła Główna - Ustka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Piła Główna - Stara Łubianka - Płytnica - Ptusza - Jastrowie - Okonek - Brokęcino - Lotyń - Turowo Pomorskie - Szczecinek - Gwda Mała - Drzonowo -Biały Bór - Słosinko - Miastko - Kawcze - Przytocko - Ciecholub - Biesowice - Kępka - Kępice - Korzybie - Wrząca Pomorska - Słonowice - Widzino - Kobylnica Słupska - Słupsk - Strzelinko - Gałęzinowo - Charnowo Słupskie - Mokrzyca - Ustka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Białym Borze istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 26 Lutego

  ul. Akacjowa

  ul. Bobolicka

  ul. Bogusława VIII

  ul. Brzeźnicka

  ul. Chopina

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czujna

  ul. Człuchowska

  ul. Dworcowa

  ul. Górna

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jeziorna

  ul. Kasztanowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Księdza Bazylego Hrynyka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Magazynowa

  ul. Miastecka

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  Plac Jana Pawła II

  Plac Strażacki

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Rybacka

  Rynek

  ul. Sienkiewicza

  Skwer Tarasa Szewczenki

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Szczecinecka

  ul. Sądowa

  ul. Słoneczna

  ul. Słupska

  ul. Tamka

  ul. Topolowa

  ul. Wysoki Kamień

  rondo Prof. Jerzego Nowosielskiego

  ul. Świętego Huberta