Szklarska Poręba w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Szklarska Poręba - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szklarska Poręba to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu jeleniogórskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Szklarska Poręba.
 • 5 832 Liczba mieszkańców
 • 75,4 km² Powierzchnia
 • 77,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • od 440 do 886 m n.p.m Wysokość
 • 1366 Data założenia
 • 1959 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DJE Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Graf Burmistrz miasta
Szklarska Poręba na mapie
Identyfikatory
 • 15.526150.8274 Współrzędne GPS
 • 0206041 TERYT (TERC)
 • 0936368 SIMC
Herb miasta Szklarska Poręba
Szklarska Poręba herb
Flaga miasta Szklarska Poręba
Szklarska Poręba flaga

Jak Szklarska Poręba wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szklarska Poręba na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szklarska Poręba wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szklarska Poręba plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
4Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
8Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
9Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
9Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
12Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
24Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
26Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
26Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
30Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
31Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
45Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
57Miasta o największej powierzchni w Polsce
74Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
77Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
104Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
114Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
120Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Szklarska Poręba - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-580Poczta Szklarska Poręba 001, ul. Jedności Narodowej 8
58-580Skrytki Pocztowe Poczta Szklarska Poręba 001, ul. Jedności Narodowej 8

Szklarska Poręba - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szklarskiej Porębie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Jeleniej Górze (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sygietyńskiego 10
58-500 Jelenia Góra
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
(75) 754-77-08
(75) 754-77-24
ul. Buczka 2
58-580 Szklarska Poręba

Szklarska Poręba - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Szklarska Poręba jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 832, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 20,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,9 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szklarskiej Poręby zawarli w 2022 roku 20 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,8% mieszkańców Szklarskiej Poręby jest stanu wolnego, 49,3% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Szklarska Poręba ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -64. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,00 na 1000 mieszkańców Szklarskiej Poręby. W 2022 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 31,3% dziewczynek i 68,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 233 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,7% zgonów w Szklarskiej Porębie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Szklarskiej Porębie były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szklarskiej Poręby przypada 16.5 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 69 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szklarskiej Poręby -21. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,6% mieszkańców Szklarskiej Poręby jest w wieku produkcyjnym, 14,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szklarskiej Poręby
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 832 Liczba mieszkańców
 • 3 076 Kobiety
 • 2 756 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szklarskiej Porębie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szklarskiej Porębie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szklarskiej Porębie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szklarskiej Poręby
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,9 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szklarska Poręba, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szklarskiej Poręby
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szklarska Poręba,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szklarska Poręba,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szklarska Poręba,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,8% Kawalerowie/Panny
 • Szklarska Poręba
  31,9%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,3%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 48,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Szklarska Poręba
  8,1%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szklarskiej Porębie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Szklarska Poręba
  3,4
  Dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szklarskiej Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -64 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -30 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -11,0
  Województwo
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szklarskiej Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szklarskiej Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szklarskiej Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szklarskiej Porębie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 31,3%
  68,8%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Szklarska Poręba
  5,5
  Dolnośląskie
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 24,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  24,1
  Dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 62
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 233 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 270 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Szklarska Poręba
  3 233 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 85 Waga 3500g - 3999g
 • 85
 • 138 Waga 3000g - 3499g
 • 138
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Szklarska Poręba
  0,98
  Dolnośląskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,49
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,37
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szklarskiej Porębie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96 Zgony
 • 44 Kobiety
  (Zgony)
 • 52 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  16,5
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 269,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  269,6
  Województwo
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,0
  Dolnośląskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  46,7%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Szklarska Poręba
  21,5%
  Województwo
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,5%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  85,1
  Kraj
  70,6
 • 312,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  312,4
  woj. dolnośląskie
  294,0
  Cała Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Kraj
  253,9
 • 677,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 710,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 641,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  677,1
  Dolnośląskie
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 105,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 148,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szklarska Poręba
  105,9
  Dolnośląskie
  96,5
  Cała Polska
  62,9
 • 34,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  34,7
  Województwo
  33,7
  Polska
  33,8
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Szklarska Poręba
  12,6
  woj. dolnośląskie
  8,3
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 69 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 34 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szklarskiej Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szklarska Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szklarska Poręba - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szklarskiej Porębie oddano do użytku 50 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szklarskiej Porębie to 4 222 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 719 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  88,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 12,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szklarskiej Porębie to 2,80 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szklarskiej Porębie to 74,70 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,93% mieszkań posiada łazienkę, 88,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,13% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 222 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 719,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  719,00
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  70,20 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 50,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  50,40 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Szklarska Poręba
  3,37
  Dolnośląskie
  3,67
  Cały kraj
  3,83
 • 1,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  1,39
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  2,42
 • 0,41 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Szklarska Poręba
  0,41
  Dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 50 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  8,51
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 140 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,80
  Dolnośląskie
  3,62
  Cała Polska
  3,89
 • 23,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  23,84
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 3 733 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 74,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  74,7 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,64 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Szklarska Poręba
  0,64 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,37%
  Województwo
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 95,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Szklarska Poręba
  95,83%
  Województwo
  95,37%
  Kraj
  95,18%
 • 94,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Szklarska Poręba
  94,93%
  Województwo
  93,95%
  Polska
  93,75%
 • 88,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  88,58%
  Województwo
  85,03%
  Polska
  85,83%
 • 85,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Szklarska Poręba
  85,13%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Szklarska Poręba - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szklarskiej Porębie na 1000 mieszkańców pracuje 207osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Szklarskiej Porębie wynosiło w 2023 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szklarskiej Porębie wynosiło 5 627,61 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szklarskiej Poręby 272 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 275 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 3.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Szklarskiej Poręby pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 207 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  207,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Cały kraj
  259,0
 • 9,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,0% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Szklarska Poręba
  8,5%
  Województwo
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szklarskiej Porębie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szklarskiej Porębie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szklarskiej Porębie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 051 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 628 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szklarskiej Porębie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 272 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 275 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 3 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,01 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,6% Pozostałe
 • 45,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szklarskiej Porębie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 213 Pracujący ogółem
 • 751 Kobiety
 • 462 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szklarskiej Porębie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 50,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szklarska Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Szklarska Poręba
  73,6
  Województwo
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 49,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  49,3
  Województwo
  40,7
  Polska
  38,2
 • 202,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Szklarska Poręba
  202,8
  Dolnośląskie
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szklarska Poręba - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Szklarskiej Porębie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 375 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 976 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 97 nowych podmiotów, a 54 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (157) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (64) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (141) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (54) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szklarskiej Porębie najwięcej (67) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 352) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,5% (227) podmiotów, a 82,6% (1 136) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szklarskiej Porębie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (30.1%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 375 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 227 Przemysł i budownictwo
 • 1 136 Pozostała działalność
 • 97 Podmioty nowo zarejestrowane w Szklarskiej Porębie w 2023 roku
 • 54 Podmioty wyrejestrowane w Szklarskiej Porębie w 2023 roku
 • 976 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 352 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 352
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 375 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 375
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 80 Spółki handlowe ogółem
 • 80
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 67  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 67
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 60 Spółki cywilne ogółem
 • 60
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 976 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 294 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 294
 • 183 Budownictwo
 • 183
 • 140 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 140
 • 62 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 62
 • 50 Transport i gospodarka magazynowa
 • 50
 • 49 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 49
 • 39 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 39
 • 28 Pozostała działalność
 • 28
 • 25 Edukacja
 • 25
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 22 Informacja i komunikacja
 • 22
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 19 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 19
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szklarska Poręba - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szklarskiej Porębie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 176 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,85 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szklarskiej Porębie wynosi 68,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szklarskiej Poręby najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 21,20 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 14,00 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,39 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,65 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szklarskiej Poręby.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szklarska Poręba, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 176 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 176
 • 125 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 125
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 82 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 82
 • 29,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Szklarska Poręba
  29,85
  Dolnośląskie
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 21,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  21,20
  Województwo
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 1,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Szklarska Poręba
  1,65
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 3,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Szklarska Poręba
  3,39
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,34
  woj. dolnośląskie
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 14,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Szklarska Poręba
  14,00
  Województwo
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szklarska Poręba, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Szklarska Poręba
  68%
  Dolnośląskie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Szklarska Poręba
  59%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  57%
  Dolnośląskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Województwo
  97%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Szklarska Poręba
  91%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Szklarska Poręba
  40%
  Województwo
  43%
  Kraj
  51%

Szklarska Poręba - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szklarskiej Poręby wyniosła w 2022 roku 79,5 mln złotych, co daje 13,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 78.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szklarskiej Poręby - 18.5% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (17.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,2 mln złotych, czyli 24,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szklarskiej Poręby wyniosła w 2022 roku 76,9 mln złotych, co daje 13,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (11%). W budżecie Szklarskiej Poręby wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (10,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 46,6 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 23,3%.
 • Wydatki budżetu w Szklarskiej Porębie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szklarskiej Poręby według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szklarska Poręba, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szklarskiej Poręby według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,1 mln

  5,5 tys(100%)

  33,4 mln

  5,0 tys(100%)

  38,7 mln

  5,8 tys(100%)

  44,2 mln

  6,7 tys(100%)

  49,4 mln

  7,5 tys(100%)

  53,3 mln

  9,0 tys(100%)

  45,2 mln

  7,7 tys(100%)

  79,5 mln

  13,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  551(10%)

  5,8 mln

  866(17.2%)

  2,4 mln

  365(6.3%)

  2,6 mln

  397(5.9%)

  2,6 mln

  396(5.3%)

  2,6 mln

  390(4.9%)

  2,7 mln

  413(6%)

  14,7 mln

  2,5 tys(18.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,4 mln

  953(17.2%)

  6,5 mln

  981(19.5%)

  7,7 mln

  1,1 tys(19.9%)

  8,6 mln

  1,3 tys(19.5%)

  12,0 mln

  1,8 tys(24.4%)

  7,8 mln

  1,2 tys(14.7%)

  8,8 mln

  1,3 tys(19.6%)

  13,8 mln

  2,4 tys(17.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,7 mln

  1,0 tys(18.1%)

  2,6 mln

  392(7.8%)

  5,3 mln

  798(13.8%)

  5,1 mln

  765(11.4%)

  2,0 mln

  307(4.1%)

  2,6 mln

  384(4.8%)

  2,0 mln

  298(4.3%)

  13,8 mln

  2,3 tys(17.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 mln

  651(11.8%)

  4,3 mln

  648(12.9%)

  5,2 mln

  784(13.5%)

  5,2 mln

  781(11.7%)

  5,9 mln

  885(11.9%)

  5,4 mln

  811(10.1%)

  6,7 mln

  1,0 tys(14.8%)

  9,6 mln

  1,6 tys(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  688(12.4%)

  4,7 mln

  709(14.1%)

  5,1 mln

  769(13.3%)

  5,3 mln

  802(12%)

  5,4 mln

  821(11%)

  4,9 mln

  731(9.1%)

  5,2 mln

  788(11.4%)

  6,7 mln

  1,1 tys(8.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,0 mln

  449(8.1%)

  1,9 mln

  285(5.7%)

  1,6 mln

  246(4.2%)

  5,4 mln

  815(12.2%)

  4,9 mln

  746(10%)

  12,1 mln

  1,8 tys(22.6%)

  5,4 mln

  825(12%)

  5,1 mln

  872(6.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  207(3.7%)

  2,0 mln

  298(5.9%)

  1,9 mln

  287(5%)

  1,8 mln

  279(4.2%)

  2,1 mln

  311(4.2%)

  1,7 mln

  256(3.2%)

  1,9 mln

  289(4.2%)

  3,6 mln

  613(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  451,0 tys

  67,3(1.2%)

  448,2 tys

  67,4(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 mln

  417(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  447,7 tys

  66,8(1.2%)

  505,5 tys

  76,0(1.5%)

  659,3 tys

  98,7(1.7%)

  654,9 tys

  99,1(1.5%)

  1,4 mln

  208(2.8%)

  1,1 mln

  171(2.1%)

  1,3 mln

  200(2.9%)

  1,8 mln

  309(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  392,0 tys

  58,5(1.1%)

  1,1 mln

  162(3.2%)

  427,2 tys

  63,9(1.1%)

  465,8 tys

  70,5(1.1%)

  484,2 tys

  73,0(1%)

  434,3 tys

  65,3(0.8%)

  360,6 tys

  55,0(0.8%)

  1,0 mln

  174(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  292,1 tys

  43,6(0.8%)

  340,3 tys

  51,2(1%)

  298,0 tys

  44,6(0.8%)

  265,7 tys

  40,2(0.6%)

  238,8 tys

  36,0(0.5%)

  302,3 tys

  45,4(0.6%)

  210,2 tys

  32,1(0.5%)

  815,8 tys

  139(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,6 mln

  383(6.9%)

  1,8 mln

  274(5.4%)

  1,7 mln

  256(4.4%)

  1,7 mln

  250(3.7%)

  1,6 mln

  245(3.3%)

  1,6 mln

  243(3%)

  1,6 mln

  244(3.5%)

  664,5 tys

  113(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  864,5 tys

  129(2.3%)

  850,2 tys

  128(2.5%)

  899,0 tys

  135(2.3%)

  1,0 mln

  153(2.3%)

  1,1 mln

  172(2.3%)

  1,2 mln

  186(2.3%)

  1,4 mln

  219(3.2%)

  456,5 tys

  77,7(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,0 tys

  1,9(0%)

  106,6 tys

  16,0(0.3%)

  108,1 tys

  16,2(0.3%)

  466,0 tys

  70,5(1.1%)

  2,7 mln

  407(5.5%)

  4,0 mln

  604(7.5%)

  427,7 tys

  65,2(0.9%)

  209,5 tys

  35,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  453,9 tys

  67,7(1.2%)

  264,7 tys

  39,8(0.8%)

  396,1 tys

  59,3(1%)

  198,0 tys

  29,9(0.4%)

  242,7 tys

  36,6(0.5%)

  324,2 tys

  48,7(0.6%)

  261,8 tys

  39,9(0.6%)

  170,3 tys

  29,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  167(3%)

  177,4 tys

  26,7(0.5%)

  139,6 tys

  20,9(0.4%)

  842,3 tys

  127(1.9%)

  610,0 tys

  92,0(1.2%)

  248,7 tys

  37,4(0.5%)

  82,0 tys

  12,5(0.2%)

  143,8 tys

  24,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  11,5 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  950

  0,1(0%)

  23,1 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,8 tys

  4,1(0.1%)

  20,5 tys

  3,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,0 tys

  9,9(0.2%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  105,9 tys

  16,0(0.2%)

  73,9 tys

  11,1(0.1%)

  69,1 tys

  10,4(0.1%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  7,3 tys

  1,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  207,6 tys

  31,0(0.6%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  291

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,7(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  25,0

  0,0(0%)

  648

  0,1(0%)

  615

  0,1(0%)

  24,0

  0,0(0%)

  954

  0,1(0%)

  953

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  372

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  792

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  396

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  225

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  5,9(0.1%)

  44,8 tys

  6,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szklarskiej Porębie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szklarskiej Poręby według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szklarska Poręba, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szklarskiej Poręby według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,5 mln

  5,7 tys(100%)

  35,8 mln

  5,4 tys(100%)

  41,0 mln

  6,2 tys(100%)

  44,7 mln

  6,7 tys(100%)

  45,2 mln

  6,9 tys(100%)

  49,1 mln

  8,3 tys(100%)

  63,9 mln

  10,8 tys(100%)

  76,9 mln

  13,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,4 mln

  2,6 tys(45.2%)

  17,9 mln

  2,7 tys(50.1%)

  19,6 mln

  2,9 tys(47.9%)

  21,3 mln

  3,2 tys(47.8%)

  22,7 mln

  3,4 tys(50.3%)

  22,8 mln

  3,4 tys(46.5%)

  28,7 mln

  4,4 tys(44.9%)

  32,6 mln

  5,6 tys(42.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  353(6.1%)

  4,4 mln

  667(12.4%)

  1,0 mln

  156(2.5%)

  1,2 mln

  183(2.7%)

  1,2 mln

  186(2.7%)

  1,2 mln

  175(2.4%)

  981,9 tys

  150(1.5%)

  12,8 mln

  2,2 tys(16.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,7 mln

  852(14.8%)

  5,6 mln

  841(15.6%)

  7,9 mln

  1,2 tys(19.3%)

  7,7 mln

  1,2 tys(17.3%)

  6,3 mln

  955(14%)

  8,5 mln

  1,3 tys(17.4%)

  7,2 mln

  1,1 tys(11.3%)

  8,5 mln

  1,4 tys(11%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  422(7.4%)

  1,9 mln

  281(5.2%)

  1,9 mln

  287(4.7%)

  4,1 mln

  621(9.2%)

  3,4 mln

  511(7.5%)

  3,3 mln

  499(6.8%)

  4,6 mln

  700(7.2%)

  5,1 mln

  869(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  896(15.6%)

  1,7 mln

  261(4.9%)

  1,6 mln

  233(3.8%)

  1,1 mln

  173(2.6%)

  483,5 tys

  72,9(1.1%)

  22,0 tys

  3,3(0%)

  22,0 tys

  3,4(0%)

  5,0 mln

  847(6.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,0 mln

  444(7.7%)

  3,1 mln

  467(8.7%)

  3,4 mln

  511(8.3%)

  3,7 mln

  558(8.3%)

  3,8 mln

  568(8.3%)

  4,5 mln

  670(9.1%)

  10,3 mln

  1,6 tys(16.1%)

  4,7 mln

  805(6.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  183,6 tys

  27,4(0.5%)

  52,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  420(3.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  303,0 tys

  45,2(0.8%)

  424,8 tys

  63,9(1.2%)

  820,7 tys

  123(2%)

  541,7 tys

  81,9(1.2%)

  399,9 tys

  60,3(0.9%)

  473,3 tys

  71,1(1%)

  582,6 tys

  88,8(0.9%)

  939,0 tys

  160(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  351,1 tys

  52,4(0.9%)

  380,7 tys

  57,2(1.1%)

  421,8 tys

  63,1(1%)

  449,5 tys

  68,0(1%)

  630,9 tys

  95,1(1.4%)

  784,3 tys

  118(1.6%)

  609,4 tys

  92,9(1%)

  626,7 tys

  107(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 tys

  1,0(0%)

  92,7 tys

  13,9(0.3%)

  15,5 tys

  2,3(0%)

  5,9 tys

  0,9(0%)

  18,4 tys

  2,8(0%)

  25,6 tys

  3,8(0.1%)

  62,0 tys

  9,5(0.1%)

  247,2 tys

  42,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  56,2 tys

  8,4(0.1%)

  85,4 tys

  12,8(0.2%)

  50,9 tys

  7,6(0.1%)

  67,4 tys

  10,2(0.2%)

  89,8 tys

  13,5(0.2%)

  74,6 tys

  11,2(0.2%)

  93,7 tys

  14,3(0.1%)

  99,9 tys

  17,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,6(0%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  7,9 tys

  1,2(0%)

  21,1 tys

  3,2(0%)

  92,4 tys

  15,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,7 tys

  0,3(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  38,9 tys

  5,9(0.1%)

  100,4 tys

  15,1(0.2%)

  33,7 tys

  5,1(0.1%)

  52,5 tys

  8,0(0.1%)

  58,3 tys

  9,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,9 tys

  8,5(0.1%)

  55,3 tys

  8,3(0.2%)

  88,2 tys

  13,2(0.2%)

  104,8 tys

  15,9(0.2%)

  71,4 tys

  10,8(0.2%)

  31,5 tys

  4,7(0.1%)

  54,5 tys

  8,3(0.1%)

  43,2 tys

  7,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,1 tys

  1,8(0%)

  380,2 tys

  57,3(0.8%)

  864,4 tys

  130(1.8%)

  3,4 mln

  514(5.3%)

  29,0 tys

  4,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,6 tys

  9,5(0.2%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  102,9 tys

  15,6(0.2%)

  73,9 tys

  11,1(0.2%)

  69,1 tys

  10,4(0.1%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  7,3 tys

  1,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  190,0 tys

  28,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  15,0(0.2%)

  7,0 tys

  1,1(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  629

  0,1(0%)

  591

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  934

  0,1(0%)

  924

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 tys

  0,5(0%)

  52,9 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  423

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,0 mln

  157(1.6%)

  753

  0,1(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  372

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  792

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  792

  0,1(0%)

  396

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  12,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szklarska Poręba - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 142 mieszkańców Szklarskiej Poręby jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 586 kobiet oraz 556 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Szklarskiej Poręby, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Szklarskiej Poręby mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szklarskiej Porębie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2022 w Szklarskiej Porębie mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 145 dzieci (78 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szklarskiej Porębie mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 176 dzieci (94 dziewczynki oraz 82 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc.

  15,9% mieszkańców Szklarskiej Poręby w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 052 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 368 uczniów (181 kobiet oraz 187 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szklarskiej Porębie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 15 oddziałach uczyło się 299 uczniów (137 kobiet oraz 162 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,77.

  W Szklarskiej Porębie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 95 uczniów (50 kobiet oraz 45 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 32 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Szklarskiej Porębie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 118 uczniów (63 kobiety oraz 55 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 36 absolwentów.

  W Szklarskiej Porębie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 9 oddziałach uczyło się 65 uczniów (35 kobiet oraz 30 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,8% mieszkańców (20,3% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 11,9 uczniów. 7,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców Szklarskiej Poręby w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,1%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  Województwo
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  Województwo
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Szklarska Poręba
  21,0%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Szklarska Poręba
  3,4%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Szklarska Poręba
  12,2%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1052 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 052,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Szklarska Poręba
  0,94
  Województwo
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 140 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szklarska Poręba) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 145 Dzieci
 • 78 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 67 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,8%
  46,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 37 4 lata
 • 37
 • 42 5 lata
 • 42
 • 28 6 lat
 • 28
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 19 4 lata
 • 19
 • 21 5 lata
 • 21
 • 17 6 lat
 • 17
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 18 4 lata
 • 18
 • 21 5 lata
 • 21
 • 11 6 lat
 • 11
 • 19 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szklarskiej Porębie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szklarskiej Porębie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr2
  Publiczne
  75 717-27-16
  75 717-27-16
  ul. Osiedle Huty 1
  58-580 Szklarska Poręba
  4948
 • Szkoły podstawowe w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szklarska Poręba) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 367 Uczniowie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie)
 • 187 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1 Oddziały
 • 1 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 4 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,7
  woj. dolnośląskie
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,5
 • 1,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,0
 •  
 • 35,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,77
  Dolnośląskie
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 89,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  89,03
  Województwo
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szklarska Poręba) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szklarska Poręba) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szklarskiej Porębie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szklarskiej Porębie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (im. Tadeusza Kościuszki)
  Publiczna
  75 717-23-88
  75 717-23-88
  ul. 1 Maja 32
  58-580 Szklarska Poręba
  919629
  Szkoła Podstawowa nr 5 (Wlastimil Hofman)
  Publiczna
  75 717-29-32
  75 717-29-32
  ul. 11 Listopada 2
  58-580 Szklarska Poręba
  610515
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
  Publiczna
  75 717-27-69
  75 717-46-79
  ul. Górna 29
  58-580 Szklarska Poręba
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Szklarska Poręba) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 95 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Szklarska Poręba
  11,9
  Dolnośląskie
  26,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Szklarska Poręba) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 7,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Szklarska Poręba
  7,2
  woj. dolnośląskie
  20,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Szklarskiej Porębie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szklarskiej Porębie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  75 717-22-06
  75 717-22-06
  ul. Obrońców Pokoju 17
  58-580 Szklarska Poręba
  146-
  Liceum Ogólnokształacące Mistrzostwa Sportowego
  Publiczne
  Szklarska Poręba
  58-580 Szklarska Poręba
  241-
  ZSZ Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
  Publiczna
  75 717-27-69
  75 717-46-79
  ul. Górna 29
  58-580 Szklarska Poręba
  223-
  ZSZ Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
  Publiczna
  75 717-27-69
  75 717-46-79
  ul. Górna 29
  58-580 Szklarska Poręba
  221-
 • Edukacyjne grupy wieku w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szklarska Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szklarska Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szklarska Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szklarska Poręba - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szklarskiej Porębie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Szklarskiej Porębie znajdowało się 19 hoteli (1 ★★★★★, 4 ★★★★, 11 ★★★, 2 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 9 pensjonatów (5 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 10
  • schroniska: 5
  • schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 7
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 7
  • pokoje gościnne: 27 (całoroczne: 24)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4 (całoroczne: 3)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 15
  • drzwi automatycznie otwierane: 11
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 13
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 17


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 21 (liczba sal: 42, liczba miejsc: 2 230)
  • z nagłośnieniem: 19
  • z projektorem multimedialnym: 18
  • z zestawem do wideokonferencji: 9
  • z obsługą techniczną: 13
  • z ekranem: 17
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 18
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 62


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szklarskiej Porębie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Szklarskiej Porębie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Szklarskiej Porębie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 198 (uczestnicy: 9 060)
  • seanse filmowe: 110 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 5 000)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 100)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 40 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 366)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 81)
  • taneczne: 1 (członkowie: 21)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 92)
  • literackie: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 62)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 99)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 16)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 53)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)


  Według danych z 2022 w Szklarskiej Porębie działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 18 627 zwiedzających, co daje 32 022 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Szklarskiej Porębie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 50 088 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 39 227 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szklarskiej Porębie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 122 członków. Zarejestrowano 113 ćwiczących (mężczyźni: 55, kobiety: 58, chłopcy do lat 18: 30, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szklarskiej Porębie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szklarskiej Poręby znajduje się 33 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Szklarskiej Porębie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miejsce eksploatacji surowca kopalnia Szklarska Poręba, st.46 z czasów nowożytnych dnia 1983-02-03, wykaz dokumentów: 83/1052/Arch/83 z 1983-02-03
  • Miejsce eksploatacji surowca kopalnia Szklarska Poręba, st.47 z czasów nowożytnych dnia 1983-02-03, wykaz dokumentów: 84/1053/Arch/83 z 1983-02-03
  • Miejsce eksploatacji surowca kopalnia Szklarska Pręba, st.48 z czasów nowożytnych dnia 1983-02-03, wykaz dokumentów: 85/1054/Arch/83 z 1983-02-03
  • Huta z XVIII w.dnia 1963-12-10, wykaz dokumentów: 1007 z 1963-12-10; A/5475/1007 z 2011-12-05
  • Miasto z 2. poł. XIX w.dnia 1980-02-26, wykaz dokumentów: 611/J z 1980-02-26; A/1815/611/J z 2010-03-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1740 r. (ul. 11 Listopada 24)dnia 1982-05-24, wykaz dokumentów: 759/J z 1982-05-24
  • Cmentarz ewangelicki z 1825 - 1875dnia 1985-02-22, wykaz dokumentów: 868/J z 1985-02-22; A/2143/868/J z 2010-04-20
  • Park z poł. XIX w.dnia 1987-02-09, wykaz dokumentów: 888/J z 1987-02-09
  • Willa z końca XIX w. (ul. 11 Listopada 23)dnia 1988-11-17, wykaz dokumentów: 936/J z 1988-11-17
  • Pensjonat z 1920 - 1930 (ul. Cicha 4)dnia 1991-09-05, wykaz dokumentów: 1083/J z 1991-09-05
  • Kościół z 1652 r.dnia 1992-02-04, wykaz dokumentów: 1099/J z 1992-02-04; A/2141/1099/J z 2010-04-20
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1992-02-04, wykaz dokumentów: 1099/J z 1992-02-04; A/2141/1099/J z 2010-04-20
  • Kościół z 1755 - 1786dnia 1992-02-04, wykaz dokumentów: 1100/J z 1992-02-04; A/2142/1100/J z 2010-04-20
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Cicha 8)dnia 1992-09-28, wykaz dokumentów: 1109/J z 1992-09-28
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Cicha 2)dnia 1992-09-28, wykaz dokumentów: 1110/J z 1992-09-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w. (ul. Jana Kilińskiego 17)dnia 1992-09-28, wykaz dokumentów: 1111/J z 1992-09-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1921 r. (ul. Caritas 2)dnia 1992-11-04, wykaz dokumentów: 1114/J z 1992-11-04
  • Willa z 1890 r. (ul. Jana Kilińskiego 18)dnia 1993-03-24, wykaz dokumentów: 1132/J z 1993-03-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Wrzosowa 17)dnia 1993-04-29, wykaz dokumentów: 1135/J z 1993-04-29
  • Wozownia z 1890 r. (ul. Jana Kilińskiego 18A)dnia 1993-08-09, wykaz dokumentów: 1149/J z 1993-08-09
  • Młyn z 1870 r. (ul. 1 Maja 16)dnia 1995-08-25, wykaz dokumentów: 1231/J z 1995-08-25
  • Ogród z 1890 r.dnia 1996-08-02, wykaz dokumentów: 1270/J z 1996-08-02
  • Willa z 1885 r. (ul. Jana Kilińskiego 20)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1327/J z 1998-01-14
  • Pensjonat z 1920 - 1930 (ul. 1 Maja 64)dnia 1998-09-21, wykaz dokumentów: 1344/J z 1998-09-21
  • Pensjonat z 1920 - 1930 (ul. Elizy Orzeszkowej 8)dnia 2000-02-21, wykaz dokumentów: 10/A/00 z 2000-02-21
  • Pensjonat z 1920 - 1930 (ul. Elizy Orzeszkowej 6)dnia 2000-02-21, wykaz dokumentów: 9/A/00 z 2000-02-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Muzealna 5)dnia 2004-10-27, wykaz dokumentów: 416/A/04 z 2004-10-27; brak numeru z 2005-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1738 r. (ul. Górna 10)dnia 2007-08-17, wykaz dokumentów: A/1018 z 2007-08-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1885 r. (ul. Generała Władysława Sikorskiego 1)dnia 2008-11-05, wykaz dokumentów: A/1088 z 2008-11-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1860 - 1870dnia 2012-04-12, wykaz dokumentów: A/5818 z 2012-04-12
  • Willa z 1894 r. (ul. Wolności 10)dnia 2014-02-12, wykaz dokumentów: A/5900 z 2014-02-12
  • Kościół z 1884 - 1886dnia 2015-10-13, wykaz dokumentów: A/5980 z 2015-10-13
  • Dworzec (data nieznana)dnia 2016-08-10, wykaz dokumentów: A/6017 z 2016-08-10; brak numeru z 2016-12-05
 • Formy ochrony przyrody w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szklarskiej Poręby znajduje się 17 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szklarskiej Porębie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Karkonoski Park NarodowyData ustanowienia: 1959-03-09, Powierzchnia: 5951.4236 ha
  • Torfowiska Doliny Izery - torfowiskowy rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1970-01-10, Opis granicy: Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowiska Doliny Izery"oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia., Powierzchnia: 529.36 ha
  • Góry Izerskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 20346.73 ha
  • Karkonosze - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 18578.42 ha
  • Karkonosze - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 18204.91 ha
  • Torfowiska Gór Izerskich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 4764.96 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane konary, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie na południowym wschodzie od budynku mieszkalnego wielorodzinnego za ogródkiem (ul. Krasickiego 2)
  • Pomnik przyrodyOpis: Suche konary, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie ok. 40 m za ogrodzeniem posesji ul. Kilińskiego 2A
  • Pomnik przyrodyOpis: Suche konary, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie przy budynku Nadleśnictwa po jego północnej stronie
  • Pomnik przyrodyOpis: Suche konary, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. M. Konopnickiej po prawej stronie za skrzyzowaniem z ul. Żeromskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. Demokratów po prawej stronie przed mostkiem nad potokiem
  • Pomnik przyrodyOpis: Złamane konary rana w pniu, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie przy budynku Nadleśnictwa po jego północnej stronie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie przy budynku Nadleśnictwa po jego północnej stronie
  • Pomnik przyrodyOpis: Ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie przy ogrodzeniu posesji ul. Kilińskiego nr 2A od strony ul.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie na skrzyzowaniu ul. Piastowskiej i ul. Orla Skała
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. Piastowskiej nr 20
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew, Data ustanowienia: 1994-06-09, Opis granicy: Rosną przy budynku zlokalizowanym na ul. 11 Listopada 24A

Szklarska Poręba - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Szklarskiej Porębie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 34,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szklarskiej Porębie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 40 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 32 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szklarskiej Porębie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szklarskiej Porębie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 34,06 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Szklarska Poręba
  34,1
  Dolnośląskie
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 34,06 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Szklarska Poręba
  34,1
  Dolnośląskie
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Szklarska Poręba
  100,0
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Liczba licencji na taksówki
 • 40 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szklarska Poręba przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 3droga krajowa nr 3(Świnoujście - Międzyzdroje - Dargobądz - Płocin - Wolin - Recław - Troszyn - Ostromice - Brzozowo - Przybiernów - Babigoszcz - Miękowo - Nowa Sól - Ciepielów - Rejów - Nowe Miasteczko - Mieszków - Kłobuczyn - Radwanice - Potoczek - Polkowice - Lubin - Chróstnik - Karczowiska - Kochlice - Rzeszotary - Legnica - Nowa Wieś Legnicka - Małuszów - Jawor - Paszowice - Sokola - Świny - Bolków - Mysłów - Kaczorów - Radomierz - Jelenia Góra - Wojcieszyce - Piechowice - Szklarska Poręba - Jakuszyce - granica (Czechy))
  • DW 358droga wojewódzka nr 358(Włosień - Platerówka - Przylasek - Grabiszyce Dolne - Smolnik - Leśna - Świecie - Wola Sokołowska - Pobiedna - Krobica - Świeradów-Zdrój - Szklarska Poręba)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szklarska Poręba przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 311Linia kolejowa nr 311: Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce) [o znaczenia miejscowym] (Jelenia Góra - Jelenia Góra Zachodnia - Jelenia Góra Celwiskoza - Jelenia Góra Cieplice - Jelenia Góra Orle - Jelenia Góra Sobieszów - Piechowice Dolne - Piechowice - Górzyniec -Szklarska Poręba Dolna -Szklarska Poręba Średnia -Szklarska Poręba Górna -Szklarska Poręba Huta - Czerwony Potok -Szklarska Poręba Jakuszyce)
  • LK 590Linia kolejowa nr 590: Tanvald - Granica Państwa (Jakuszyce)(Jelenia Góra - Jelenia Góra Zachodnia - Jelenia Góra Celwiskoza - Jelenia Góra Cieplice - Jelenia Góra Orle - Jelenia Góra Sobieszów - Piechowice Dolne - Piechowice - Górzyniec -Szklarska Poręba Dolna -Szklarska Poręba Średnia -Szklarska Poręba Górna -Szklarska Poręba Huta - Czerwony Potok -Szklarska Poręba Jakuszyce)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szklarskiej Porębie istnieje 100 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bronka Czecha

  ul. Brzozowa

  ul. Caritas

  ul. Cicha

  ul. Demokratów

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Franciszkańska

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gimnazjalna

  ul. Granitowa

  ul. Gustawa Morcinka

  ul. Górna

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Hutnicza

  ul. Izerska

  Jakuszyce

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jedności Narodowej

  ul. Jeleniogórska

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

  ul. Klimatyczna

  ul. Kolejowa

  ul. Kornela Makuszyńskiego

  ul. Krasickiego

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Ludowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Macieja Rataja

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Muzealna

  ul. Narciarska

  ul. Objazdowa

  ul. Obrońców Pokoju

  ul. Odrodzenia

  ul. Oficerska

  ul. Orla Skała

  ul. Osiedle Grottgera

  ul. Osiedle Huty

  ul. Osiedle Janosika

  ul. Osiedle Klimczoka

  ul. Osiedle Orle

  ul. Osiedle Podgórze

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Podsudecka

  ul. Potokowa

  ul. Sanatoryjna

  Schronisko Hala Szrenicka

  Schronisko Pod Łabskim Szczytem

  Schronisko na Szrenicy

  ul. Schroniskowa

  pl. Skwer Obrońców Granic

  ul. Spokojna

  pl. Sportowy

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stroma

  ul. Sudecka

  ul. Szklana

  ul. Szosa Czeska

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Słoneczna Polana

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Turystyczna

  ul. Urocza

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Wiosenna

  ul. Wlastimila Hofmana

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wysoka

  ul. Wzgórze Paderewskiego

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Grabskiego

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Piotra Skargi

  ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Świerkowa