Reszel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Reszel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Reszel to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu kętrzyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Reszel.
 • 4 451 Liczba mieszkańców
 • 3,8 km² Powierzchnia
 • 1 165,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 115 m n.p.m Wysokość
 • 1241 Data założenia
 • 1337 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NKE Tablice rejestracyjne
 • Marek Janiszewski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.145854.0498 Współrzędne GPS
 • 2808054 TERYT (TERC)
 • 0964979 SIMC
Herb miasta Reszel
Reszel herb
Flaga miasta Reszel
Reszel flaga

Reszel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-440Poczta Reszel, ul. Kolejowa 1

Reszel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Reszlu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kętrzynie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 10
11-400 Kętrzyn
Urząd Gminy w Reszlu
(89) 755-39-00
(89) 755-07-58
Rynek 24
11-440 Reszel

Reszel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Reszel jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 451, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 15,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Reszla zawarli w 2021 roku 13 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców Reszla jest stanu wolnego, 49,7% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Reszel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -48. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,66 na 1000 mieszkańców Reszla. W 2021 roku urodziło się 34 dzieci, w tym 38,2% dziewczynek i 61,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 352 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,1% zgonów w Reszlu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Reszlu były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Reszla przypada 18.21 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 68 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Reszla -28. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  56,3% mieszkańców Reszla jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Reszla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 451 Liczba mieszkańców
 • 2 335 Kobiety
 • 2 116 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Reszla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,4 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 47,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Reszel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Reszla
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Reszel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Reszel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Reszel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Reszel
  28,7%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,1%
  Województwo
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,7% Nieustalone
 • Miasto
  2,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Reszlu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,4
  Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Reszlu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -48 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -25 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,7
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Reszlu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Reszlu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Reszlu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Reszlu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,2%
  61,8%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Reszel
  7,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,5
  Cały kraj
  8,7
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,3
  Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 352 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Reszel
  3 352 g
  Województwo
  3 402 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 114 Waga 3500g - 3999g
 • 114
 • 146 Waga 3000g - 3499g
 • 146
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1,04 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,04
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cała Polska
  1,32
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Reszel
  0,52
  Województwo
  0,55
  Polska
  0,64
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,45
  Województwo
  0,56
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Reszlu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 82 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 46 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,2 Zgony na 1000 ludności
 • Reszel
  18,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  13,4
  Cała Polska
  13,6
 • 222,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  222,0
  Warmińsko-mazurskie
  178,8
  Cała Polska
  156,7
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cała Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Reszel
  30,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Reszel
  6,6%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 139 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cały kraj
  74,4
 • 317,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Reszel
  317,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Cały kraj
  246,5
 • 442,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 441,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Reszel
  442,8
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cały kraj
  475,8
 • 63,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,2
  Województwo
  54,6
  Polska
  70,6
 • 36,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  36,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Kraj
  32,6
 • 13,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,3
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 68 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Reszlu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Reszel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Reszel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Reszlu oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Reszlu to 1 795 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 396 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Reszlu to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Reszlu to 125,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,37% mieszkań posiada łazienkę, 79,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

  Powiat kętrzyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 795 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 395,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  395,80
  Warmińsko-mazurskie
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 57,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  57,70 m2
  Województwo
  69,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 22,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Reszel
  22,80 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,43 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Reszel
  3,43
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,53
  Województwo
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Reszel
  0,67
  Województwo
  4,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 15 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,00
  Warmińsko-mazurskie
  3,89
  Cały kraj
  3,90
 • 3,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,37
  Warmińsko-mazurskie
  16,28
  Kraj
  24,07
 • 376 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 125,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  125,3 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,08 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,08 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,89%
  Warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cały kraj
  96,97%
 • 99,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,44%
  Warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Cała Polska
  94,01%
 • 92,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,37%
  Warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Kraj
  91,78%
 • 79,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,61%
  Warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Cała Polska
  83,08%
 • 83,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Reszel
  83,57%
  Województwo
  46,27%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Reszel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Reszlu na 1000 mieszkańców pracuje 190osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Reszlu wynosiło w 2021 roku 17,1% (20,1% wśród kobiet i 14,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Reszlu wynosiło 4 881,27 PLN, co odpowiada 81.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Reszla 228 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 144 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -84.

  28,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Reszla pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  190,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Cała Polska
  257,0
 • 17,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,1% Kobiety
 • 14,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  17,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Reszlu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Reszlu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Reszlu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 881 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 881 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Reszlu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 228 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 144 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -84 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,9% Pozostałe
 • 44,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Reszlu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 847 Pracujący ogółem
 • 455 Kobiety
 • 392 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Reszlu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,3% W wieku produkcyjnym
 • 47,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Reszel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  77,5
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 48,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  48,5
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Polska
  38,2
 • 167,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  167,4
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Reszel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Reszlu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 433 podmioty gospodarki narodowej, z czego 286 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (65) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (19) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (42) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Reszlu najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (416) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,0% (78) podmiotów, a 80,8% (350) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Reszlu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.3%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 433 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 78 Przemysł i budownictwo
 • 350 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Reszlu w 2021 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Reszlu w 2021 roku
 • 286 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 416 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 416
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 433 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 433
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 286 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 81 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 81
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 27 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 27
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Reszel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Reszlu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 66 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,73 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Reszlu wynosi 76,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Reszla najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,40 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 6,93 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,56 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Reszla.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 66
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 14,73 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  14,73
  Województwo
  18,01
  Cały kraj
  21,51
 • 9,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  9,40
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,27
  Polska
  12,82
 • 2,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,56
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,60
  Kraj
  5,89
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  2,05
  Województwo
  2,14
  Polska
  1,85
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,42
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,41
  Polska
  0,35
 • 6,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,93
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,71
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Warmińsko-mazurskie
  73%
  Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Reszel
  77%
  woj. warmińsko-mazurskie
  69%
  Polska
  64%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  52%
  woj. warmińsko-mazurskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  55%
  woj. warmińsko-mazurskie
  53%
  Cały kraj
  53%

Reszel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Reszla wyniosła w 2021 roku 42,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Reszla - 29.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,4 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Reszla wyniosła w 2021 roku 43,5 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.2%). W budżecie Reszla wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 595 złotych na mieszkańca (10,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,3 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,0%.
 • Wydatki budżetu w Reszlu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,3 mln

  4,2 tys(100%)

  27,9 mln

  3,6 tys(100%)

  28,4 mln

  3,7 tys(100%)

  31,7 mln

  4,1 tys(100%)

  41,2 mln

  5,5 tys(100%)

  46,1 mln

  6,2 tys(100%)

  36,1 mln

  4,8 tys(100%)

  42,5 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,9 mln

  1,5 tys(20.9%)

  7,0 mln

  1,5 tys(25.2%)

  6,8 mln

  1,5 tys(23.9%)

  6,8 mln

  1,5 tys(21.5%)

  7,5 mln

  1,6 tys(18.2%)

  7,9 mln

  1,7 tys(17.1%)

  8,4 mln

  1,8 tys(23.2%)

  12,5 mln

  2,8 tys(29.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  421(6%)

  2,3 mln

  498(8.3%)

  2,2 mln

  464(7.6%)

  2,5 mln

  533(7.8%)

  2,5 mln

  547(6.1%)

  2,8 mln

  611(6%)

  3,3 mln

  737(9.3%)

  5,5 mln

  1,2 tys(12.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,1 mln

  3,2 tys(45.3%)

  10,2 mln

  2,2 tys(36.8%)

  10,7 mln

  2,3 tys(37.8%)

  4,5 mln

  975(14.2%)

  4,6 mln

  1,0 tys(11.2%)

  5,3 mln

  1,2 tys(11.6%)

  5,2 mln

  1,2 tys(14.5%)

  5,2 mln

  1,2 tys(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  600(8.6%)

  2,6 mln

  556(9.3%)

  2,8 mln

  604(9.9%)

  2,9 mln

  620(9%)

  3,7 mln

  801(8.9%)

  4,3 mln

  944(9.3%)

  3,7 mln

  815(10.2%)

  4,0 mln

  894(9.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  374(5.3%)

  1,1 mln

  232(3.9%)

  1,1 mln

  230(3.8%)

  1,1 mln

  228(3.3%)

  1,2 mln

  271(3%)

  1,4 mln

  300(3%)

  1,3 mln

  284(3.6%)

  1,4 mln

  319(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  347,9 tys

  73,2(1%)

  211,7 tys

  45,4(0.8%)

  849,8 tys

  182(3%)

  2,0 mln

  440(6.4%)

  7,9 mln

  1,7 tys(19.3%)

  11,0 mln

  2,4 tys(23.9%)

  999,6 tys

  220(2.8%)

  1,0 mln

  225(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  213(3%)

  1,2 mln

  252(4.2%)

  1,2 mln

  259(4.3%)

  1,5 mln

  330(4.8%)

  2,1 mln

  457(5.1%)

  1,7 mln

  366(3.6%)

  1,5 mln

  334(4.2%)

  946,9 tys

  213(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  788,3 tys

  166(2.4%)

  966,8 tys

  207(3.5%)

  1,0 mln

  224(3.7%)

  1,5 mln

  319(4.6%)

  2,4 mln

  534(5.9%)

  1,4 mln

  299(2.9%)

  662,7 tys

  146(1.8%)

  681,2 tys

  153(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  288,5 tys

  60,7(0.9%)

  655,8 tys

  141(2.4%)

  352,0 tys

  75,3(1.2%)

  330,2 tys

  71,5(1%)

  394,8 tys

  86,4(1%)

  414,5 tys

  91,1(0.9%)

  474,3 tys

  105(1.3%)

  623,3 tys

  140(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  589,6 tys

  124(1.8%)

  312,2 tys

  66,9(1.1%)

  127,7 tys

  27,3(0.4%)

  95,6 tys

  20,7(0.3%)

  203,7 tys

  44,6(0.5%)

  89,2 tys

  19,6(0.2%)

  114,8 tys

  25,3(0.3%)

  623,2 tys

  140(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  572,6 tys

  120(1.7%)

  556,0 tys

  119(2%)

  539,0 tys

  115(1.9%)

  543,0 tys

  118(1.7%)

  467,9 tys

  102(1.1%)

  432,5 tys

  95,1(0.9%)

  404,0 tys

  89,1(1.1%)

  404,3 tys

  90,8(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  216,9 tys

  45,6(0.7%)

  206,5 tys

  44,2(0.7%)

  231,6 tys

  49,5(0.8%)

  216,6 tys

  46,9(0.7%)

  255,8 tys

  56,0(0.6%)

  312,5 tys

  68,7(0.7%)

  247,6 tys

  54,6(0.7%)

  334,3 tys

  75,1(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  125,0 tys

  26,3(0.4%)

  110,7 tys

  23,7(0.4%)

  103,4 tys

  22,1(0.4%)

  108,6 tys

  23,5(0.3%)

  118,2 tys

  25,9(0.3%)

  157,6 tys

  34,6(0.3%)

  92,7 tys

  20,4(0.3%)

  230,1 tys

  51,7(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  145,1 tys

  30,5(0.4%)

  102,5 tys

  22,0(0.4%)

  138,8 tys

  29,7(0.5%)

  129,9 tys

  28,1(0.4%)

  159,7 tys

  34,9(0.4%)

  155,9 tys

  34,3(0.3%)

  162,5 tys

  35,8(0.4%)

  155,2 tys

  34,9(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  277,9 tys

  58,5(0.8%)

  211,5 tys

  45,3(0.8%)

  187,6 tys

  40,1(0.7%)

  172,3 tys

  37,3(0.5%)

  158,6 tys

  34,7(0.4%)

  268,8 tys

  59,1(0.6%)

  256,5 tys

  56,6(0.7%)

  149,2 tys

  33,5(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,8 tys

  16,4(0.2%)

  90,2 tys

  19,3(0.3%)

  11,1 tys

  2,4(0%)

  3,6 tys

  0,8(0%)

  90,3 tys

  19,8(0.2%)

  93,9 tys

  20,6(0.2%)

  88,5 tys

  19,5(0.2%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  523

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  205,7 tys

  43,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,0 tys

  48,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  23,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  6,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Reszlu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,6 mln

  4,3 tys(100%)

  28,4 mln

  3,7 tys(100%)

  29,3 mln

  3,8 tys(100%)

  31,7 mln

  4,1 tys(100%)

  34,7 mln

  4,6 tys(100%)

  44,6 mln

  6,0 tys(100%)

  39,1 mln

  5,2 tys(100%)

  43,5 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,0 mln

  1,9 tys(26.7%)

  8,1 mln

  1,7 tys(28.7%)

  8,8 mln

  1,9 tys(30%)

  8,8 mln

  1,9 tys(27.8%)

  9,6 mln

  2,1 tys(27.8%)

  10,3 mln

  2,3 tys(23.2%)

  10,5 mln

  2,3 tys(26.8%)

  13,5 mln

  3,0 tys(31%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,4 mln

  1,8 tys(24.9%)

  7,8 mln

  1,7 tys(27.6%)

  7,6 mln

  1,6 tys(25.8%)

  7,9 mln

  1,7 tys(25%)

  9,0 mln

  2,0 tys(25.9%)

  9,5 mln

  2,1 tys(21.3%)

  9,6 mln

  2,1 tys(24.4%)

  10,1 mln

  2,3 tys(23.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,4 mln

  2,8 tys(39.7%)

  8,6 mln

  1,8 tys(30.3%)

  9,0 mln

  1,9 tys(30.8%)

  2,8 mln

  612(8.9%)

  3,0 mln

  646(8.5%)

  3,1 mln

  678(6.9%)

  3,1 mln

  686(7.9%)

  3,1 mln

  702(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  575,5 tys

  121(1.7%)

  595,1 tys

  128(2.1%)

  612,5 tys

  131(2.1%)

  602,6 tys

  131(1.9%)

  650,4 tys

  142(1.9%)

  955,6 tys

  210(2.1%)

  762,4 tys

  168(1.9%)

  2,4 mln

  548(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  624,5 tys

  131(1.9%)

  1,3 mln

  279(4.6%)

  1,4 mln

  295(4.7%)

  1,4 mln

  303(4.4%)

  1,3 mln

  276(3.6%)

  1,7 mln

  366(3.7%)

  2,1 mln

  454(5.3%)

  2,3 mln

  507(5.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  661,8 tys

  139(2%)

  603,0 tys

  129(2.1%)

  630,9 tys

  135(2.2%)

  670,5 tys

  145(2.1%)

  793,1 tys

  174(2.3%)

  696,0 tys

  153(1.6%)

  779,6 tys

  172(2%)

  1,5 mln

  328(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  301,3 tys

  63,4(0.9%)

  250,3 tys

  53,6(0.9%)

  780,2 tys

  167(2.7%)

  1,6 mln

  344(5%)

  2,5 mln

  548(7.2%)

  8,6 mln

  1,9 tys(19.3%)

  2,6 mln

  573(6.6%)

  1,4 mln

  309(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  82,9 tys

  17,4(0.2%)

  166,9 tys

  35,8(0.6%)

  160,7 tys

  34,4(0.5%)

  166,2 tys

  36,0(0.5%)

  185,8 tys

  40,6(0.5%)

  169,9 tys

  37,3(0.4%)

  425,6 tys

  93,8(1.1%)

  192,8 tys

  43,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  117,6 tys

  24,7(0.3%)

  123,2 tys

  26,4(0.4%)

  113,0 tys

  24,2(0.4%)

  133,1 tys

  28,9(0.4%)

  125,8 tys

  27,5(0.4%)

  995,4 tys

  219(2.2%)

  111,6 tys

  24,6(0.3%)

  139,4 tys

  31,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,9 tys

  0,4(0%)

  52,1 tys

  11,2(0.2%)

  16,4 tys

  3,5(0.1%)

  10,5 tys

  2,3(0%)

  18,1 tys

  4,0(0.1%)

  4,2 tys

  0,9(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  96,0 tys

  21,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  256,5 tys

  54,0(0.8%)

  244,9 tys

  52,5(0.9%)

  237,6 tys

  50,8(0.8%)

  221,1 tys

  47,9(0.7%)

  161,4 tys

  35,3(0.5%)

  127,2 tys

  28,0(0.3%)

  83,1 tys

  18,3(0.2%)

  80,5 tys

  18,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  6,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,8 tys

  16,4(0.2%)

  90,2 tys

  19,3(0.3%)

  11,1 tys

  2,4(0%)

  3,6 tys

  0,8(0%)

  90,3 tys

  19,8(0.3%)

  93,9 tys

  20,6(0.2%)

  88,5 tys

  19,5(0.2%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  270,0 tys

  57,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  205,7 tys

  43,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,0 tys

  48,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  115,7 tys

  24,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,2 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Reszel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 884 mieszkańców Reszla jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 431 kobiet oraz 453 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców Reszla, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Reszla mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Reszlu największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,0%) oraz wyższe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,0%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2021 w Reszlu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 159 dzieci (86 dziewczynek oraz 73 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Reszlu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 56 dzieci (30 dziewczynek oraz 26 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  15,4% mieszkańców Reszla w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 13,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 019 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 425 uczniów (220 kobiet oraz 205 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Reszlu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 408 uczniów (177 kobiet oraz 231 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,4 uczniów.

  W Reszlu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 43 uczniów (26 kobiet oraz 17 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Reszlu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 81 uczniów (54 kobiety oraz 27 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 52 absolwentów.

  W Reszlu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 82 uczniów (27 kobiet oraz 55 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 23,1% mieszkańców (23,4% wśród dziewczyn i 22,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,5 uczniów. 20,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,9% mieszkańców Reszla w wieku potencjalnej nauki (15,5% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  Województwo
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Reszel
  36,0%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Reszel
  21,5%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,8%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1019 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Reszel
  1 019,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  836,0
  Polska
  896,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,54
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 180 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Reszel) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 159 Dzieci
 • 86 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 73 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,1%
  45,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 46 4 lata
 • 46
 • 38 5 lata
 • 38
 • 48 6 lat
 • 48
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 29 4 lata
 • 29
 • 20 5 lata
 • 20
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 17 4 lata
 • 17
 • 18 5 lata
 • 18
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Reszlu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"
  Niepubliczne
  89 672-36-36
  ul. Wojska Polskiego 1
  11-440 Reszel
  ---
 • Szkoły podstawowe w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 425 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 205 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,8%
  48,2%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Reszel
  22,4
  Województwo
  16,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Reszlu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Maria Dąbrowska)
  Publiczna
  89 755-01-96
  89 755-01-96
  ul. Marii Konpnickiej 2
  11-440 Reszel
  1738838
 • Szkoły ponadpodstawowe w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,5%
  39,5%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,6
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Reszlu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM
  Publiczne
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  8162-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
  Publiczna
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  362-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  127-
 • Edukacyjne grupy wieku w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Reszel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Reszel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Reszel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Reszel - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Reszlu

 • Według danych GUS z 2021 roku w Reszlu znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Reszlu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
   • Kultura i rekreacja w Reszlu
    (Źródło: GUS, 2021)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Reszlu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Reszlu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 13 151)
    • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 150)
    • wystawy: 2 (uczestnicy: 300)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
    • koncerty: 15 (uczestnicy: 9 302)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 110)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 730)
    • konkursy: 2 (uczestnicy: 350)
    • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 1 300)
    • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 500)
    • warsztaty: 9 (uczestnicy: 209)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
    • ogółem: 6 (członkowie: 138)
    • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 19)
    • taneczne: 3 (członkowie: 85)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 14)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
    • ogółem: 4 (członkowie: 58)
    • teatralne: 1 (członkowie: 9)
    • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 9)
    • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2021 w Reszlu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 743 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 983 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
    • dostępne dla czytelników: 14
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    Według danych z 2016 w Reszlu działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 191 członków. Zarejestrowano 181 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 110, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Reszlu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Reszlu
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Reszla znajduje się 90 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa zabytków w Reszlu
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Miasto Reszel, st.1, 2, 3, 4 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1992-06-29, wykaz dokumentów: A-A120 z 1992-06-29; C-157 z brak daty
    • Kościół z 1794 - 1795 (ul. Mazurska 1)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-53/49 z 1949-09-02
    • Klasztor z 1631 r. (ul. 1 Maja 4)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-53/49 z 1949-09-02; R/69 z 1957-06-15; brak numeru z 2012-01-03
    • Sala gimnastyczna z XIX w. (ul. 1 Maja 4)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-53/49 z 1949-09-02; R/69 z 1957-06-15; brak numeru z 2012-01-03
    • Kościół z przełomu XIV/XV w. (ul. Juliusza Słowackiego 7)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-54/49 z 1949-09-02
    • Szkoła z 1444 r.dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-54/49 z 1949-09-02
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 28)dnia 1953-06-15, wykaz dokumentów: R/145 z 1953-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/100 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/101 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/102 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 10)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/103 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/105 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/106 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/107 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/108 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/109 z 1957-06-15
    • Zamek z XIV w. (ul. Podzamcze 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/11 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 25)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/113 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 26)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/114 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 27)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/115 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 28)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/116 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 29)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/117 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 30)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/118 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 31)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/119 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 32)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/120 z 1957-06-15
    • Piwnica (data nieznana) (ul. Rynek 33)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/121 z 1957-06-15; brak numeru z 2013-05-28
    • Miasto z XIV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/122 z 1957-06-15; brak numeru z 2014-01-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Spichrzowa 10)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/123 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/124 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 2)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/125 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/126 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 4)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/127 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/128 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/129 z 1957-06-15
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 10)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/130 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 11)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/131 z 1957-06-15
    • Piwnica (data nieznana) (ul. Stanisława Wyspiańskiego 13)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/132 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
    • Most z przełomu XIV/XV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/133 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/135 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/136 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/137 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/137 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Władysława Reymonta 8)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/138 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 26)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/143 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 27)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/144 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 29)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/146 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 30)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/147 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Władysława Reymonta 31)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/148 z 1957-06-15
    • Magazyn z końca XVIII w. (ul. Spichrzowa 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/149 z 1957-06-15
    • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/153 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-04-18
    • Baszta z XV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/66 z 1957-06-15
    • Klasztor z XVII w. (ul. Juliusza Słowackiego 13)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/68 z 1957-06-15; brak numeru z 1990-04-26; R/68 z 2016-06-15
    • Klasztor z 1631 r. (ul. Podzamcze 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/69 z 1957-06-15; brak numeru z 2012-01-03
    • Ratusz z 1815 r. (ul. Rynek 24)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/70 z 1957-06-15
    • Spichlerz z końca XVII w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/72 z 1957-06-15
    • Mur/ogrodzenie z XIV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/73 z 1957-06-15; A-317 z 2008-01-30
    • Most z przełomu XIV/XV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/75 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/77 z 1957-06-15
    • Piwnica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/82 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
    • Kamienica z XVIII w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/84 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 4)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/85 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/86 z 1957-06-15
    • Piwnica (data nieznana) (ul. Henryka Sienkiewicza 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/87 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
    • Piwnica (data nieznana) (ul. Henryka Sienkiewicza 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/88 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 8)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/89 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 9)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/90 z 1957-06-15
    • Plebania z XVII w. (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/91 z 1957-06-15
    • Inny budynek gospodarczy z XVII w. (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/91 z 1957-06-15
    • Organistówka z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Juliusza Słowackiego 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/92 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Juliusza Słowackiego 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/93 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/98 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/99 z 1957-06-15
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 23)dnia 1990-08-21, wykaz dokumentów: A-2714 z 1990-08-21
    • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Rynek 13)dnia 1991-10-05, wykaz dokumentów: A-4166 z 1991-10-05
    • Gazownia z 1887 r. (ul. 1 Maja 4)dnia 1992-09-15, wykaz dokumentów: A-4219 z 1992-09-15; brak numeru z 2003-09-19
    • Zbiornik z 1887 r.dnia 1992-09-15, wykaz dokumentów: A-4219 z 1992-09-15; brak numeru z 2003-09-19; brak numeru z 2008-09-02; brak numeru z 2010-03-31
    • Zespół - gazownia z 1887 r.dnia 1992-09-15, wykaz dokumentów: A-4219 z 1992-09-15; brak numeru z 2003-09-19; brak numeru z 2008-09-02; brak numeru z 2010-03-31
    • Kapliczka z 1906 r.dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2690 z 1993-05-27
    • Kapliczka z pocz. XX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-2691 z 1993-05-31
    • Kapliczka z 4. ćw. XIX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-4267 z 1993-05-31
    • Willa z 1906 r. (ul. Juliusza Słowackiego 10)dnia 1995-10-10, wykaz dokumentów: A-1487 z 1995-10-10
    • Kamienica z końca XIX w. (ul. Rynek 21)dnia 1998-09-09, wykaz dokumentów: A-2712 z 1998-09-09
    • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Rynek 22)dnia 1998-09-09, wykaz dokumentów: A-2713 z 1998-09-09
    • Magazyn z 1880 r. (ul. Spichrzowa 3)dnia 2000-05-10, wykaz dokumentów: A-1682 z 2000-05-10
    • Kamienica z końca XIX w. (ul. Rynek 20)dnia 2002-09-20, wykaz dokumentów: A-2711 z 2002-09-20
    • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Władysława Jagiełły 4)dnia 2003-03-06, wykaz dokumentów: A-2020 z 2003-03-06
    • Szkoła z 1906 r. (ul. Jana Krasickiego 7)dnia 2007-11-05, wykaz dokumentów: A-4481 z 2007-11-05
    • Aleja (data nieznana)dnia 2011-05-26, wykaz dokumentów: brak numeru z 2011-05-26; A-4483 z 2011-10-17
    • Dom kultury z 1890 - 1900 (ul. Adama Mickiewicza 4)dnia 2013-10-31, wykaz dokumentów: A-4606 z 2013-10-31
    • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 2016-07-08, wykaz dokumentów: A-4630 z 2016-07-08
   • Formy ochrony przyrody w Reszlu
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

   • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Reszla znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
   • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Reszlu
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 10 dębów szypułkowych; obiekt nr 1: częściowo obumarły, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: w pobliżu kościoła; N-ctwo Mrągowo L-ctwo Święta Lipka oddz. 29 a b

   Reszel - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

   • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 11 wypadków drogowych w Reszlu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 244,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2021 roku w Reszlu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

    Powiat kętrzyński - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w Reszlu
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 11 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2021)
   • 0 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2021)
   • 14 Ranni
    (lata 2010 - 2021)
   • 0 Lekko ranni
   • 14 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w Reszlu w latach 2010 - 2021,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
   • 244,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2021)
   • Reszel
    244,3
    Warmińsko-mazurskie
    1 232,1
    Kraj
    1 035,8
   • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2021)
   • Tutaj
    0,0
    Województwo
    118,3
    Polska
    98,5
   • 310,97 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2021)
   • Miasto
    311,0
    Warmińsko-mazurskie
    1 522,4
    Cały kraj
    1 251,4
   • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2021)
   • Tutaj
    0,0
    Województwo
    9,6
    Cała Polska
    9,5
   • 127,27 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2021)
   • Miasto
    127,3
    Warmińsko-mazurskie
    123,6
    Cała Polska
    120,8
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Reszel przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DW 590droga wojewódzka nr 590(Barciany - Radosze - Drogosze - Pomnik - Parys - Glitajny - Korsze - Podlechy - Wandajny - Gudniki - Reszel - Robawy - Łężany - Wola - Bredynki - Adamowo - Biskupiec)
    • DW 593droga wojewódzka nr 593(Miłakowo - Pityny - Kasztanowo - Ełdyty Wielkie - Wilczkowo - Łęgno - Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto - Międzylesie - Orzechowo - Radostowo - Studnica - Wójtówko - Jeziorany - Olszewnik - Żardeniki - Kikity - Lutry - Wójtowo - Ryn Reszelski - Kominki - Zawidy - Mnichowo - Robawy - Reszel)
    • DW 594droga wojewódzka nr 594(Bisztynek - Sątopy - Czarnowiec - Reszel - Robawy - Święta Lipka - Pieckowo - Pudwągi - Biedaszki - Trzy Lipy - Kętrzyn)
   • Linie kolejowe

   • Przez miasto Reszel nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka - Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
    • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
   • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

   • W Reszlu istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
   • ul. 1 Maja

    ul. Adama Mickiewicza

    ul. Bohaterów

    ul. Bolesława Chrobrego

    ul. Cypriana K. Norwida

    ul. Feliksa Nowowiejskiego

    ul. Fryderyka Chopina

    ul. Gdańska

    ul. Henryka Sienkiewicza

    ul. Ignacego Krasickiego

    ul. Ignacego Kraszewskiego

    ul. Jana Kochanowskiego

    ul. Jarosława Dąbrowskiego

    ul. Juliusza Słowackiego

    ul. Kasztanowa

    ul. Klasztorna

    ul. Kolejowa

    ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

    ul. Krótka

    ul. Księcia Witolda

    ul. Kwiatowa

    ul. Lipowa

    ul. Macieja Rataja

    ul. Marii Konopnickiej

    ul. Marii Zientary-Malewskiej

    ul. Mazurska

    ul. Michała Kajki

    ul. Mikołaja Kopernika

    ul. Nad Fosą

    ul. Nad Sajną

    ul. Nowa

    ul. Ogrodowa

    ul. Okręg

    Plac Ignacego Paderewskiego

    ul. Podmiejska

    ul. Podzamcze

    ul. Polna

    ul. Płowce

    ul. Racławicka

    ul. Rynek

    ul. Seweryna Pieniężnego

    ul. Spacerowa

    ul. Spichrzowa

    ul. Stanisława Wyspiańskiego

    ul. Szkolna

    ul. Słoneczna

    ul. Słowiańska

    ul. Tadeusza Kościuszki

    ul. Tylna

    ul. Urocza

    ul. Waleriana Łukasińskiego

    ul. Warmińska

    ul. Wincentego Pola

    ul. Wojska Polskiego

    ul. Władysława Jagiełły

    ul. Władysława Reymonta

    ul. Zwycięzców

    ul. gen. Zajączka

    ul. Łąkowa