Reszel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Reszel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Reszel to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu kętrzyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Reszel.
 • 4 080 Liczba mieszkańców
 • 3,8 km² Powierzchnia
 • 1 068,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 115 m n.p.m Wysokość
 • 1241 Data założenia
 • 1337 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NKE Tablice rejestracyjne
 • Marek Janiszewski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.145854.0498 Współrzędne GPS
 • 2808054 TERYT (TERC)
 • 0964979 SIMC
Herb miasta Reszel
Reszel herb
Flaga miasta Reszel
Reszel flaga

Jak Reszel wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Reszel na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Reszel wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Reszel plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
12Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
17Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
68Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
70Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
79Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
84Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
120Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
132Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
135Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
151Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
157Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
175Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
200Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
217Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
261Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
271Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
285Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce

Reszel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-440Poczta Reszel, ul. Kolejowa 1

Reszel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Reszlu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kętrzynie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 10
11-400 Kętrzyn
Urząd Gminy w Reszlu
(89) 755-39-00
(89) 755-07-58
Rynek 24
11-440 Reszel

Reszel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Reszel jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 080, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 22,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,3 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Reszla zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 1,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Reszla jest stanu wolnego, 49,7% żyje w małżeństwie, 9,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Reszel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,14 na 1000 mieszkańców Reszla. W 2022 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,1% zgonów w Reszlu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Reszlu były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Reszla przypada 12.48 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 43 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 47 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Reszla -4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  55,7% mieszkańców Reszla jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Reszla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 080 Liczba mieszkańców
 • 2 157 Kobiety
 • 1 923 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Reszla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,3 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 48,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Reszel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Reszla
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Reszel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Reszel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Reszel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,7%
  Województwo
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,1%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,7% Nieustalone
 • Miasto
  2,8%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Reszlu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Reszel
  1,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Reszlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Reszlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Reszlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Reszlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Reszlu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Reszel
  7,3
  Województwo
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 27,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  27,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 66 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 66
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 429 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Reszel
  3 343 g
  Województwo
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 127 Waga 3000g - 3499g
 • 127
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,10
  Województwo
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Reszel
  0,57
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,44
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Reszlu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,9%
  45,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 229,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  229,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Reszel
  5,9
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Reszel
  30,1%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,5%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  19,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,6%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 139 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,0
  Polska
  74,4
 • 317,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Reszel
  317,3
  Województwo
  271,1
  Cała Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Polska
  246,5
 • 442,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 441,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  442,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Kraj
  475,8
 • 63,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,2
  Warmińsko-mazurskie
  54,6
  Polska
  70,6
 • 36,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  36,5
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Polska
  32,6
 • 13,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Reszel
  13,3
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 47 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Reszlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Reszel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Reszel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Reszlu oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Reszlu to 1 782 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 437 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Reszlu to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Reszlu to 111,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,63% mieszkań posiada łazienkę, 83,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,01% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

  Powiat kętrzyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 782 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 436,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  436,80
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 57,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Reszel
  57,90 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,30 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,46
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,83
 • 2,29 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Reszel
  2,29
  Województwo
  2,52
  Kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,49
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 2,45 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,45
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 222 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 111,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  111,0 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,05 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,78%
  Warmińsko-mazurskie
  97,97%
  Kraj
  97,71%
 • 99,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,61%
  Warmińsko-mazurskie
  95,43%
  Cała Polska
  95,10%
 • 96,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Reszel
  96,63%
  Województwo
  93,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 83,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,37%
  Warmińsko-mazurskie
  86,78%
  Cała Polska
  85,62%
 • 91,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  91,01%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Reszel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Reszlu na 1000 mieszkańców pracuje 301osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Reszlu wynosiło w 2022 roku 19,2% (19,2% wśród kobiet i 19,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Reszlu wynosiło 5 244,28 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Reszla 228 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 144 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -84.

  16,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Reszla pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 301 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  301,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,0
  Kraj
  402,0
 • 19,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 19,2% Kobiety
 • 19,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  19,2%
  Warmińsko-mazurskie
  8,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Reszlu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Reszlu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Reszlu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 244 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 244 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Reszlu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 228 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 144 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -84 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,1% Przemysł i budownictwo
 • 19,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,6% Pozostałe
 • 49,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Reszlu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,7% W wieku produkcyjnym
 • 47,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Reszel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  79,6
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 51,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Reszel
  51,2
  Województwo
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 180,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Reszel
  180,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Reszel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Reszlu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 427 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 279 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (65) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (17) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (42) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Reszlu najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (411) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,8% (76) podmiotów, a 80,8% (345) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Reszlu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (17.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 427 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 76 Przemysł i budownictwo
 • 345 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Reszlu w 2022 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Reszlu w 2022 roku
 • 279 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 411 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 411
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 427 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 427
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 279 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 83 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 83
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Reszel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Reszlu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 71 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Reszlu wynosi 82,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Reszla najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,06 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 6,96 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,94 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,85 (60%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Reszla.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 71
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 17,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Kraj
  22,81
 • 10,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  10,06
  Województwo
  11,34
  Polska
  12,98
 • 2,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,85
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Polska
  6,99
 • 2,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Polska
  0,35
 • 6,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  6,96
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  83%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  82%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  96%
  Polska
  88%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Reszel
  62%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Reszel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Reszla wyniosła w 2022 roku 45,5 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Reszla - 22.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,4 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Reszla wyniosła w 2022 roku 44,6 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.3%). W budżecie Reszla wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 989 złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,8 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,9%.
 • Wydatki budżetu w Reszlu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,9 mln

  3,6 tys(100%)

  28,4 mln

  3,7 tys(100%)

  31,7 mln

  4,1 tys(100%)

  41,2 mln

  5,5 tys(100%)

  46,1 mln

  6,2 tys(100%)

  36,1 mln

  5,3 tys(100%)

  42,5 mln

  6,2 tys(100%)

  45,5 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  1,5 tys(25.2%)

  6,8 mln

  1,5 tys(23.9%)

  6,8 mln

  1,5 tys(21.5%)

  7,5 mln

  1,6 tys(18.2%)

  7,9 mln

  1,7 tys(17.1%)

  8,4 mln

  1,8 tys(23.2%)

  12,5 mln

  2,8 tys(29.3%)

  10,4 mln

  2,5 tys(22.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,2 mln

  2,2 tys(36.8%)

  10,7 mln

  2,3 tys(37.8%)

  4,5 mln

  975(14.2%)

  4,6 mln

  1,0 tys(11.2%)

  5,3 mln

  1,2 tys(11.6%)

  5,2 mln

  1,2 tys(14.5%)

  5,2 mln

  1,2 tys(12.2%)

  10,1 mln

  2,5 tys(22.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  556(9.3%)

  2,8 mln

  604(9.9%)

  2,9 mln

  620(9%)

  3,7 mln

  801(8.9%)

  4,3 mln

  944(9.3%)

  3,7 mln

  815(10.2%)

  4,0 mln

  894(9.3%)

  5,2 mln

  1,3 tys(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  498(8.3%)

  2,2 mln

  464(7.6%)

  2,5 mln

  533(7.8%)

  2,5 mln

  547(6.1%)

  2,8 mln

  611(6%)

  3,3 mln

  737(9.3%)

  5,5 mln

  1,2 tys(12.8%)

  4,8 mln

  1,2 tys(10.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  232(3.9%)

  1,1 mln

  230(3.8%)

  1,1 mln

  228(3.3%)

  1,2 mln

  271(3%)

  1,4 mln

  300(3%)

  1,3 mln

  284(3.6%)

  1,4 mln

  319(3.3%)

  3,2 mln

  780(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  211,7 tys

  45,4(0.8%)

  849,8 tys

  182(3%)

  2,0 mln

  440(6.4%)

  7,9 mln

  1,7 tys(19.3%)

  11,0 mln

  2,4 tys(23.9%)

  999,6 tys

  220(2.8%)

  1,0 mln

  225(2.4%)

  1,1 mln

  259(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  966,8 tys

  207(3.5%)

  1,0 mln

  224(3.7%)

  1,5 mln

  319(4.6%)

  2,4 mln

  534(5.9%)

  1,4 mln

  299(2.9%)

  662,7 tys

  146(1.8%)

  681,2 tys

  153(1.6%)

  902,9 tys

  221(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  252(4.2%)

  1,2 mln

  259(4.3%)

  1,5 mln

  330(4.8%)

  2,1 mln

  457(5.1%)

  1,7 mln

  366(3.6%)

  1,5 mln

  334(4.2%)

  946,9 tys

  213(2.2%)

  889,6 tys

  218(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  102,5 tys

  22,0(0.4%)

  138,8 tys

  29,7(0.5%)

  129,9 tys

  28,1(0.4%)

  159,7 tys

  34,9(0.4%)

  155,9 tys

  34,3(0.3%)

  162,5 tys

  35,8(0.4%)

  155,2 tys

  34,9(0.4%)

  809,6 tys

  198(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  211,5 tys

  45,3(0.8%)

  187,6 tys

  40,1(0.7%)

  172,3 tys

  37,3(0.5%)

  158,6 tys

  34,7(0.4%)

  268,8 tys

  59,1(0.6%)

  256,5 tys

  56,6(0.7%)

  149,2 tys

  33,5(0.4%)

  666,6 tys

  163(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,0 tys

  48,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  517,6 tys

  127(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  655,8 tys

  141(2.4%)

  352,0 tys

  75,3(1.2%)

  330,2 tys

  71,5(1%)

  394,8 tys

  86,4(1%)

  414,5 tys

  91,1(0.9%)

  474,3 tys

  105(1.3%)

  623,3 tys

  140(1.5%)

  512,2 tys

  126(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  206,5 tys

  44,2(0.7%)

  231,6 tys

  49,5(0.8%)

  216,6 tys

  46,9(0.7%)

  255,8 tys

  56,0(0.6%)

  312,5 tys

  68,7(0.7%)

  247,6 tys

  54,6(0.7%)

  334,3 tys

  75,1(0.8%)

  346,8 tys

  85,0(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  312,2 tys

  66,9(1.1%)

  127,7 tys

  27,3(0.4%)

  95,6 tys

  20,7(0.3%)

  203,7 tys

  44,6(0.5%)

  89,2 tys

  19,6(0.2%)

  114,8 tys

  25,3(0.3%)

  623,2 tys

  140(1.5%)

  254,5 tys

  62,4(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  110,7 tys

  23,7(0.4%)

  103,4 tys

  22,1(0.4%)

  108,6 tys

  23,5(0.3%)

  118,2 tys

  25,9(0.3%)

  157,6 tys

  34,6(0.3%)

  92,7 tys

  20,4(0.3%)

  230,1 tys

  51,7(0.5%)

  224,6 tys

  55,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  556,0 tys

  119(2%)

  539,0 tys

  115(1.9%)

  543,0 tys

  118(1.7%)

  467,9 tys

  102(1.1%)

  432,5 tys

  95,1(0.9%)

  404,0 tys

  89,1(1.1%)

  404,3 tys

  90,8(1%)

  139,2 tys

  34,1(0.3%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  90,2 tys

  19,3(0.3%)

  11,1 tys

  2,4(0%)

  3,6 tys

  0,8(0%)

  90,3 tys

  19,8(0.2%)

  93,9 tys

  20,6(0.2%)

  88,5 tys

  19,5(0.2%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  6,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  523

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Reszlu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,4 mln

  3,7 tys(100%)

  29,3 mln

  3,8 tys(100%)

  31,7 mln

  4,1 tys(100%)

  34,7 mln

  4,6 tys(100%)

  44,6 mln

  6,0 tys(100%)

  39,1 mln

  5,7 tys(100%)

  43,5 mln

  6,4 tys(100%)

  44,6 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,8 mln

  1,7 tys(27.6%)

  7,6 mln

  1,6 tys(25.8%)

  7,9 mln

  1,7 tys(25%)

  9,0 mln

  2,0 tys(25.9%)

  9,5 mln

  2,1 tys(21.3%)

  9,6 mln

  2,1 tys(24.4%)

  10,1 mln

  2,3 tys(23.1%)

  12,6 mln

  3,1 tys(28.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  1,7 tys(28.7%)

  8,8 mln

  1,9 tys(30%)

  8,8 mln

  1,9 tys(27.8%)

  9,6 mln

  2,1 tys(27.8%)

  10,3 mln

  2,3 tys(23.2%)

  10,5 mln

  2,3 tys(26.8%)

  13,5 mln

  3,0 tys(31%)

  11,5 mln

  2,8 tys(25.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  1,8 tys(30.3%)

  9,0 mln

  1,9 tys(30.8%)

  2,8 mln

  612(8.9%)

  3,0 mln

  646(8.5%)

  3,1 mln

  678(6.9%)

  3,1 mln

  686(7.9%)

  3,1 mln

  702(7.2%)

  7,7 mln

  1,9 tys(17.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  279(4.6%)

  1,4 mln

  295(4.7%)

  1,4 mln

  303(4.4%)

  1,3 mln

  276(3.6%)

  1,7 mln

  366(3.7%)

  2,1 mln

  454(5.3%)

  2,3 mln

  507(5.2%)

  1,9 mln

  459(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  250,3 tys

  53,6(0.9%)

  780,2 tys

  167(2.7%)

  1,6 mln

  344(5%)

  2,5 mln

  548(7.2%)

  8,6 mln

  1,9 tys(19.3%)

  2,6 mln

  573(6.6%)

  1,4 mln

  309(3.2%)

  1,4 mln

  332(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  595,1 tys

  128(2.1%)

  612,5 tys

  131(2.1%)

  602,6 tys

  131(1.9%)

  650,4 tys

  142(1.9%)

  955,6 tys

  210(2.1%)

  762,4 tys

  168(1.9%)

  2,4 mln

  548(5.6%)

  1,2 mln

  298(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  603,0 tys

  129(2.1%)

  630,9 tys

  135(2.2%)

  670,5 tys

  145(2.1%)

  793,1 tys

  174(2.3%)

  696,0 tys

  153(1.6%)

  779,6 tys

  172(2%)

  1,5 mln

  328(3.4%)

  798,9 tys

  196(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  123,2 tys

  26,4(0.4%)

  113,0 tys

  24,2(0.4%)

  133,1 tys

  28,9(0.4%)

  125,8 tys

  27,5(0.4%)

  995,4 tys

  219(2.2%)

  111,6 tys

  24,6(0.3%)

  139,4 tys

  31,3(0.3%)

  634,5 tys

  156(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  619,2 tys

  152(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,0 tys

  48,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  517,6 tys

  127(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  166,9 tys

  35,8(0.6%)

  160,7 tys

  34,4(0.5%)

  166,2 tys

  36,0(0.5%)

  185,8 tys

  40,6(0.5%)

  169,9 tys

  37,3(0.4%)

  425,6 tys

  93,8(1.1%)

  192,8 tys

  43,3(0.4%)

  213,1 tys

  52,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  244,9 tys

  52,5(0.9%)

  237,6 tys

  50,8(0.8%)

  221,1 tys

  47,9(0.7%)

  161,4 tys

  35,3(0.5%)

  127,2 tys

  28,0(0.3%)

  83,1 tys

  18,3(0.2%)

  80,5 tys

  18,1(0.2%)

  125,5 tys

  30,8(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  52,1 tys

  11,2(0.2%)

  16,4 tys

  3,5(0.1%)

  10,5 tys

  2,3(0%)

  18,1 tys

  4,0(0.1%)

  4,2 tys

  0,9(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  96,0 tys

  21,6(0.2%)

  96,5 tys

  23,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  90,2 tys

  19,3(0.3%)

  11,1 tys

  2,4(0%)

  3,6 tys

  0,8(0%)

  90,3 tys

  19,8(0.3%)

  93,9 tys

  20,6(0.2%)

  88,5 tys

  19,5(0.2%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  270,0 tys

  57,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,2 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  115,7 tys

  24,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Reszel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 816 mieszkańców Reszla jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 383 kobiet oraz 434 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców Reszla, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Reszla mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Reszlu największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,0%) oraz wyższe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,0%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2021 w Reszlu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 159 dzieci (86 dziewczynek oraz 73 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Reszlu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 56 dzieci (30 dziewczynek oraz 26 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  15,9% mieszkańców Reszla w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 227 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 425 uczniów (220 kobiet oraz 205 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Reszlu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 408 uczniów (177 kobiet oraz 231 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,9% ludności (32,9% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 134,49.

  W Reszlu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 43 uczniów (26 kobiet oraz 17 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Reszlu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 81 uczniów (54 kobiety oraz 27 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 52 absolwentów.

  W Reszlu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 82 uczniów (27 kobiet oraz 55 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,5 uczniów. 20,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 16,9% mieszkańców Reszla w wieku potencjalnej nauki (12,6% kobiet i 20,7% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,4%
  Województwo
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,0%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Reszel
  10,2%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,5%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Reszel
  18,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1227 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Reszel
  1 227,0
  Województwo
  820,0
  Polska
  883,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,54
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 180 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Reszel) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 159 Dzieci
 • 86 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 73 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,1%
  45,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 46 4 lata
 • 46
 • 38 5 lata
 • 38
 • 48 6 lat
 • 48
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 29 4 lata
 • 29
 • 20 5 lata
 • 20
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 17 4 lata
 • 17
 • 18 5 lata
 • 18
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Reszlu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"
  Niepubliczne
  89 672-36-36
  ul. Wojska Polskiego 1
  11-440 Reszel
  ---
 • Szkoły podstawowe w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 425 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 205 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,8%
  48,2%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 134,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Reszel
  134,49
  Warmińsko-mazurskie
  91,99
  Kraj
  95,71
 • 131,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  131,65
  Województwo
  90,65
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Reszel) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Reszel) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Reszlu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Maria Dąbrowska)
  Publiczna
  89 755-01-96
  89 755-01-96
  ul. Marii Konpnickiej 2
  11-440 Reszel
  1738838
 • Szkoły ponadpodstawowe w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,5%
  39,5%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,5
  Warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Reszel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,5
  Województwo
  20,6
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Reszlu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM
  Publiczne
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  8162-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
  Publiczna
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  362-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  127-
 • Edukacyjne grupy wieku w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Reszel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Reszel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Reszel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Reszel - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Reszlu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Reszlu znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Reszlu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
   • Kultura i rekreacja w Reszlu
    (Źródło: GUS, 2022)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Reszlu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Reszlu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 64 (uczestnicy: 18 270)
    • wystawy: 1 (uczestnicy: 150)
    • koncerty: 29 (uczestnicy: 9 850)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 250)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 3 350)
    • konkursy: 1 (uczestnicy: 100)
    • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 2 250)
    • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 2 300)
    • warsztaty: 1 (uczestnicy: 20)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 2 (członkowie: 39)
    • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
    • taneczne: 1 (członkowie: 24)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2022 w Reszlu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 805 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 983 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
    • dostępne dla czytelników: 14
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
    Według danych z 2016 w Reszlu działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 191 członków. Zarejestrowano 181 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 110, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Reszlu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Reszlu
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Reszla znajduje się 90 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa zabytków w Reszlu
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Miasto Reszel, st.1, 2, 3, 4 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1992-06-29, wykaz dokumentów: A-A120 z 1992-06-29; C-157 z brak daty
    • Kościół z 1794 - 1795 (ul. Mazurska 1)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-53/49 z 1949-09-02
    • Klasztor z 1631 r. (ul. 1 Maja 4)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-53/49 z 1949-09-02; R/69 z 1957-06-15; brak numeru z 2012-01-03
    • Sala gimnastyczna z XIX w. (ul. 1 Maja 4)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-53/49 z 1949-09-02; R/69 z 1957-06-15; brak numeru z 2012-01-03
    • Kościół z przełomu XIV/XV w. (ul. Juliusza Słowackiego 7)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-54/49 z 1949-09-02
    • Szkoła z 1444 r.dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-54/49 z 1949-09-02
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 28)dnia 1953-06-15, wykaz dokumentów: R/145 z 1953-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/100 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/101 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/102 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 10)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/103 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/105 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/106 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/107 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/108 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/109 z 1957-06-15
    • Zamek z XIV w. (ul. Podzamcze 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/11 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 25)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/113 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 26)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/114 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 27)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/115 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 28)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/116 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 29)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/117 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 30)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/118 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 31)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/119 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 32)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/120 z 1957-06-15
    • Piwnica (data nieznana) (ul. Rynek 33)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/121 z 1957-06-15; brak numeru z 2013-05-28
    • Miasto z XIV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/122 z 1957-06-15; brak numeru z 2014-01-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Spichrzowa 10)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/123 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/124 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 2)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/125 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/126 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 4)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/127 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/128 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/129 z 1957-06-15
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 10)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/130 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 11)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/131 z 1957-06-15
    • Piwnica (data nieznana) (ul. Stanisława Wyspiańskiego 13)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/132 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
    • Most z przełomu XIV/XV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/133 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/135 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/136 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/137 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/137 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Władysława Reymonta 8)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/138 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 26)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/143 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 27)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/144 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 29)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/146 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 30)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/147 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Władysława Reymonta 31)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/148 z 1957-06-15
    • Magazyn z końca XVIII w. (ul. Spichrzowa 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/149 z 1957-06-15
    • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/153 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-04-18
    • Baszta z XV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/66 z 1957-06-15
    • Klasztor z XVII w. (ul. Juliusza Słowackiego 13)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/68 z 1957-06-15; brak numeru z 1990-04-26; R/68 z 2016-06-15
    • Klasztor z 1631 r. (ul. Podzamcze 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/69 z 1957-06-15; brak numeru z 2012-01-03
    • Ratusz z 1815 r. (ul. Rynek 24)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/70 z 1957-06-15
    • Spichlerz z końca XVII w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/72 z 1957-06-15
    • Mur/ogrodzenie z XIV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/73 z 1957-06-15; A-317 z 2008-01-30
    • Most z przełomu XIV/XV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/75 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/77 z 1957-06-15
    • Piwnica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/82 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
    • Kamienica z XVIII w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/84 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 4)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/85 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/86 z 1957-06-15
    • Piwnica (data nieznana) (ul. Henryka Sienkiewicza 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/87 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
    • Piwnica (data nieznana) (ul. Henryka Sienkiewicza 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/88 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 8)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/89 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 9)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/90 z 1957-06-15
    • Plebania z XVII w. (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/91 z 1957-06-15
    • Inny budynek gospodarczy z XVII w. (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/91 z 1957-06-15
    • Organistówka z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Juliusza Słowackiego 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/92 z 1957-06-15
    • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Juliusza Słowackiego 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/93 z 1957-06-15
    • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/98 z 1957-06-15
    • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/99 z 1957-06-15
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 23)dnia 1990-08-21, wykaz dokumentów: A-2714 z 1990-08-21
    • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Rynek 13)dnia 1991-10-05, wykaz dokumentów: A-4166 z 1991-10-05
    • Gazownia z 1887 r. (ul. 1 Maja 4)dnia 1992-09-15, wykaz dokumentów: A-4219 z 1992-09-15; brak numeru z 2003-09-19
    • Zbiornik z 1887 r.dnia 1992-09-15, wykaz dokumentów: A-4219 z 1992-09-15; brak numeru z 2003-09-19; brak numeru z 2008-09-02; brak numeru z 2010-03-31
    • Zespół - gazownia z 1887 r.dnia 1992-09-15, wykaz dokumentów: A-4219 z 1992-09-15; brak numeru z 2003-09-19; brak numeru z 2008-09-02; brak numeru z 2010-03-31
    • Kapliczka z 1906 r.dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2690 z 1993-05-27
    • Kapliczka z pocz. XX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-2691 z 1993-05-31
    • Kapliczka z 4. ćw. XIX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-4267 z 1993-05-31
    • Willa z 1906 r. (ul. Juliusza Słowackiego 10)dnia 1995-10-10, wykaz dokumentów: A-1487 z 1995-10-10
    • Kamienica z końca XIX w. (ul. Rynek 21)dnia 1998-09-09, wykaz dokumentów: A-2712 z 1998-09-09
    • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Rynek 22)dnia 1998-09-09, wykaz dokumentów: A-2713 z 1998-09-09
    • Magazyn z 1880 r. (ul. Spichrzowa 3)dnia 2000-05-10, wykaz dokumentów: A-1682 z 2000-05-10
    • Kamienica z końca XIX w. (ul. Rynek 20)dnia 2002-09-20, wykaz dokumentów: A-2711 z 2002-09-20
    • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Władysława Jagiełły 4)dnia 2003-03-06, wykaz dokumentów: A-2020 z 2003-03-06
    • Szkoła z 1906 r. (ul. Jana Krasickiego 7)dnia 2007-11-05, wykaz dokumentów: A-4481 z 2007-11-05
    • Aleja (data nieznana)dnia 2011-05-26, wykaz dokumentów: brak numeru z 2011-05-26; A-4483 z 2011-10-17
    • Dom kultury z 1890 - 1900 (ul. Adama Mickiewicza 4)dnia 2013-10-31, wykaz dokumentów: A-4606 z 2013-10-31
    • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 2016-07-08, wykaz dokumentów: A-4630 z 2016-07-08
   • Formy ochrony przyrody w Reszlu
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

   • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Reszla znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
   • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Reszlu
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 10 dębów szypułkowych; obiekt nr 1: częściowo obumarły, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: w pobliżu kościoła; N-ctwo Mrągowo L-ctwo Święta Lipka oddz. 29 a b

   Reszel - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 11 wypadków drogowych w Reszlu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 269,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Reszlu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

    Powiat kętrzyński - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w Reszlu
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 11 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2022)
   • 0 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2022)
   • 14 Ranni
    (lata 2010 - 2022)
   • 0 Lekko ranni
   • 14 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w Reszlu w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
   • 269,61 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
   • Miasto
    269,6
    Warmińsko-mazurskie
    1 327,9
    Cała Polska
    1 100,9
   • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
   • Reszel
    0,0
    woj. warmińsko-mazurskie
    127,9
    Polska
    104,4
   • 343,14 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
   • Tutaj
    343,1
    woj. warmińsko-mazurskie
    1 633,7
    Cała Polska
    1 327,3
   • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
   • Tutaj
    0,0
    Województwo
    9,6
    Kraj
    9,5
   • 127,27 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
   • Tutaj
    127,3
    Województwo
    123,0
    Polska
    120,6
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Reszel przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DW 590droga wojewódzka nr 590(Barciany - Radosze - Drogosze - Pomnik - Parys - Glitajny - Korsze - Podlechy - Wandajny - Gudniki - Reszel - Robawy - Łężany - Wola - Bredynki - Adamowo - Biskupiec)
    • DW 593droga wojewódzka nr 593(Miłakowo - Pityny - Kasztanowo - Ełdyty Wielkie - Wilczkowo - Łęgno - Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto - Międzylesie - Orzechowo - Radostowo - Studnica - Wójtówko - Jeziorany - Olszewnik - Żardeniki - Kikity - Lutry - Wójtowo - Ryn Reszelski - Kominki - Zawidy - Mnichowo - Robawy - Reszel)
    • DW 594droga wojewódzka nr 594(Bisztynek - Sątopy - Czarnowiec - Reszel - Robawy - Święta Lipka - Pieckowo - Pudwągi - Biedaszki - Trzy Lipy - Kętrzyn)
   • Linie kolejowe

   • Przez miasto Reszel nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka - Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
    • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
   • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

   • W Reszlu istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
   • ul. 1 Maja

    ul. Adama Mickiewicza

    ul. Bohaterów

    ul. Bolesława Chrobrego

    ul. Cypriana K. Norwida

    ul. Feliksa Nowowiejskiego

    ul. Fryderyka Chopina

    ul. Gdańska

    ul. Henryka Sienkiewicza

    ul. Ignacego Krasickiego

    ul. Ignacego Kraszewskiego

    ul. Jana Kochanowskiego

    ul. Jarosława Dąbrowskiego

    ul. Juliusza Słowackiego

    ul. Kasztanowa

    ul. Klasztorna

    ul. Kolejowa

    ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

    ul. Krótka

    ul. Księcia Witolda

    ul. Kwiatowa

    ul. Lipowa

    ul. Macieja Rataja

    ul. Marii Konopnickiej

    ul. Marii Zientary-Malewskiej

    ul. Mazurska

    ul. Michała Kajki

    ul. Mikołaja Kopernika

    ul. Nad Fosą

    ul. Nad Sajną

    ul. Nowa

    ul. Ogrodowa

    ul. Okręg

    Plac Ignacego Paderewskiego

    ul. Podmiejska

    ul. Podzamcze

    ul. Polna

    ul. Płowce

    ul. Racławicka

    ul. Rynek

    ul. Seweryna Pieniężnego

    ul. Spacerowa

    ul. Spichrzowa

    ul. Stanisława Wyspiańskiego

    ul. Szkolna

    ul. Słoneczna

    ul. Słowiańska

    ul. Tadeusza Kościuszki

    ul. Tylna

    ul. Urocza

    ul. Waleriana Łukasińskiego

    ul. Warmińska

    ul. Wincentego Pola

    ul. Wojska Polskiego

    ul. Władysława Jagiełły

    ul. Władysława Reymonta

    ul. Zwycięzców

    ul. gen. Zajączka

    ul. Łąkowa