Reszel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Reszel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Reszel to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu kętrzyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Reszel.
 • 4 615 Liczba mieszkańców
 • 3,8 km² Powierzchnia
 • 1 208,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 115 m n.p.m Wysokość
 • 1241 Data założenia
 • 1337 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NKE Tablice rejestracyjne
 • Marek Janiszewski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.145854.0498 Współrzędne GPS
 • 2808054 TERYT (TERC)
 • 0964979 SIMC
Herb miasta Reszel
Reszel herb
Flaga miasta Reszel
Reszel flaga

Reszel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-440Poczta Reszel, ul. Kolejowa 1

Reszel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Reszlu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kętrzynie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 10
11-400 Kętrzyn
Urząd Gminy w Reszlu
(89) 755-39-00
(89) 755-07-58
Rynek 24
11-440 Reszel

Reszel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Reszel jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 615, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 12,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 21 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Reszla jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Reszel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -43. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,31 na 1000 mieszkańców Reszla. W 2017 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 59,5% dziewczynek i 40,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 39,5% zgonów w Reszlu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 31,5% zgonów w Reszlu były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Reszla przypada 10.32 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 79 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Reszla -48. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,8% mieszkańców Reszla jest w wieku produkcyjnym, 14,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Reszla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 615 Liczba mieszkańców
 • 2 407 Kobiety
 • 2 208 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Reszla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,7 lat
  Województwo
  40,7 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Reszel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Reszla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Reszel
  28,4%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 51,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,5%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,6% Nieustalone
 • Miasto
  3,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 3,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Reszlu w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  4,5
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Reszlu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -43 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,31 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,3
  Warmińsko-mazurskie
  0,1
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Reszlu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Reszlu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Reszlu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Reszlu w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,5%
  40,5%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Reszel
  8,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  10,5
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  42,6
  Polska
  44,2
 • 19.94 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 19.94
 • 53.43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.43
 • 75.63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75.63
 • 71.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71.12
 • 33.98 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.98
 • 7.51 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.51
 • 3 405 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 348 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 470 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Reszel
  3 405 g
  Województwo
  3 401 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 198 Waga 3500g - 3999g
 • 198
 • 182 Waga 3000g - 3499g
 • 182
 • 80 Waga 2500g - 2999g
 • 80
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Reszel
  0,70
  Województwo
  0,70
  Polska
  0,71
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Reszlu w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 48 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,4%
  39,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Reszel
  10,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,8
  Cała Polska
  10,1
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  128,7
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Cała Polska
  101,5
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Cała Polska
  4,0
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kętrzyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Reszel
  39,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 29,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,8%
  Województwo
  29,0%
  Kraj
  26,7%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Reszel
  6,1%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cały kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cały kraj
  74,3
 • 332,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Reszel
  332,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Kraj
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  262,1
  Cały kraj
  261,6
 • 444,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 504,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 383,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Reszel
  444,9
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Cały kraj
  469,0
 • 86,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,9
  Województwo
  73,1
  Polska
  87,7
 • 33,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,5
  Kraj
  31,8
 • 15,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,2
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Polska
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,5%
  Warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 79 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -48 Saldo migracji
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -48 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Reszlu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Reszel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Reszel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Reszlu oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Reszlu to 1 792 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 383 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  57,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 42,9% na mieszkania komunalne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Reszlu to 3,57 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Reszlu to 98,30 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,30% mieszkań posiada łazienkę, 79,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,06% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 792 Liczba nieruchomości w 2016 roku
 • 383,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  383,20
  Warmińsko-mazurskie
  354,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 57,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  57,60 m2
  Województwo
  68,30 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 22,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Reszel
  22,10 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,43 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Reszel
  3,43
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,61
  Województwo
  2,82
  Kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,75
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Reszel
  1,50
  Województwo
  3,18
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 25 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 3,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  3,57
  Warmińsko-mazurskie
  3,91
  Cały kraj
  3,96
 • 5,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  5,35
  Warmińsko-mazurskie
  12,45
  Kraj
  16,85
 • 688 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 98,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  98,3 m2
  Województwo
  90,6 m2
  Cała Polska
  94,5 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,29 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,89%
  Warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Cały kraj
  96,79%
 • 99,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,44%
  Warmińsko-mazurskie
  94,47%
  Cała Polska
  93,66%
 • 92,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,30%
  Warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Kraj
  91,31%
 • 79,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,52%
  Warmińsko-mazurskie
  83,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 89,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Reszel
  89,06%
  Województwo
  46,52%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Reszel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Reszlu na 1000 mieszkańców pracuje 180 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Reszlu wynosiło w 2017 roku 18,4% (20,8% wśród kobiet i 16,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Reszlu wynosiło 3 467,16 PLN, co odpowiada 76.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Reszla 228 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 144 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -84.

  27,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Reszla pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 180 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  180,0
  Warmińsko-mazurskie
  200,0
  Cała Polska
  247,0
 • 18,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,8% Kobiety
 • 16,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  18,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Reszlu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Reszlu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Reszlu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 467 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 467 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Reszlu w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 228 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 144 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -84 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,7% Przemysł i budownictwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,7% Pozostałe
 • 41,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Reszlu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 833 Pracujący ogółem
 • 421 Kobiety
 • 412 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Reszlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Reszel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,5
  Warmińsko-mazurskie
  60,0
  Polska
  63,4
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,0
  Warmińsko-mazurskie
  30,6
  Polska
  34,0
 • 163,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  163,3
  Warmińsko-mazurskie
  104,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Reszel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Reszlu w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 419 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 284 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (65) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (19) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (42) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Reszlu najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (403) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,8% (62) podmiotów, a 84,2% (353) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Reszlu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Budownictwo (10.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 419 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62 Przemysł i budownictwo
 • 353 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Reszlu w 2017 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Reszlu w 2017 roku
 • 284 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 403 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 403
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 419 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 419
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 284 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 78 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78
 • 29 Budownictwo
 • 29
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Reszel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Reszlu stwierdzono szacunkowo 53 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Reszlu wynosi 74,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Reszla najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,51 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 5,81 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,83 (96%), drogowe - 1,82 (99%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,48 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Reszla.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 53
 • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 35
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 11,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  11,43
  Województwo
  17,07
  Cały kraj
  19,62
 • 7,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  7,51
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,98
  Polska
  12,07
 • 1,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,48
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Reszel
  1,82
  Województwo
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,83 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,83
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Polska
  0,49
 • 5,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,81
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,49
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Warmińsko-mazurskie
  72%
  Polska
  72%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Reszel
  66%
  woj. warmińsko-mazurskie
  61%
  Polska
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  78%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Warmińsko-mazurskie
  86%
  Cały kraj
  84%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  55%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Reszel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Reszla wyniosła w 2016 roku 28,4 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Reszla - 37.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 4,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Reszla wyniosła w 2016 roku 29,3 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (30.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (30%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.8%). W budżecie Reszla wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 409 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,0%.
 • Wydatki budżetu w Reszlu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,2 mln

  2,8 tys(100%)

  21,1 mln

  2,5 tys(100%)

  20,5 mln

  2,5 tys(100%)

  24,3 mln

  3,0 tys(100%)

  27,0 mln

  3,4 tys(100%)

  33,3 mln

  4,2 tys(100%)

  27,9 mln

  3,6 tys(100%)

  28,4 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  1,1 tys(24%)

  5,9 mln

  1,2 tys(27.9%)

  6,1 mln

  1,2 tys(29.7%)

  6,9 mln

  1,4 tys(28.4%)

  9,2 mln

  1,9 tys(34.1%)

  15,1 mln

  3,2 tys(45.3%)

  10,2 mln

  2,2 tys(36.8%)

  10,7 mln

  2,3 tys(37.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,9 mln

  1,4 tys(31.1%)

  6,8 mln

  1,4 tys(32.3%)

  6,8 mln

  1,4 tys(33.2%)

  7,5 mln

  1,5 tys(30.9%)

  7,1 mln

  1,5 tys(26.3%)

  6,9 mln

  1,5 tys(20.9%)

  7,0 mln

  1,5 tys(25.2%)

  6,8 mln

  1,5 tys(23.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  453(10.1%)

  2,1 mln

  436(10.1%)

  2,1 mln

  430(10.4%)

  2,3 mln

  466(9.4%)

  2,5 mln

  527(9.4%)

  2,8 mln

  600(8.6%)

  2,6 mln

  556(9.3%)

  2,8 mln

  604(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  239(5.3%)

  1,5 mln

  304(7.1%)

  887,0 tys

  180(4.3%)

  1,1 mln

  229(4.6%)

  1,7 mln

  359(6.4%)

  2,0 mln

  421(6%)

  2,3 mln

  498(8.3%)

  2,2 mln

  464(7.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  883,4 tys

  179(4%)

  683,3 tys

  139(3.2%)

  650,6 tys

  132(3.2%)

  777,0 tys

  159(3.2%)

  961,3 tys

  200(3.6%)

  1,0 mln

  213(3%)

  1,2 mln

  252(4.2%)

  1,2 mln

  259(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  203(4.5%)

  981,0 tys

  200(4.7%)

  875,7 tys

  177(4.3%)

  940,8 tys

  192(3.9%)

  1,2 mln

  249(4.4%)

  1,8 mln

  374(5.3%)

  1,1 mln

  232(3.9%)

  1,1 mln

  230(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  706,3 tys

  143(3.2%)

  761,5 tys

  155(3.6%)

  390,9 tys

  79,2(1.9%)

  480,1 tys

  98,1(2%)

  1,0 mln

  213(3.8%)

  788,3 tys

  166(2.4%)

  966,8 tys

  207(3.5%)

  1,0 mln

  224(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  106,0 tys

  21,5(0.5%)

  239,0 tys

  48,8(1.1%)

  131,8 tys

  26,7(0.6%)

  412,6 tys

  84,3(1.7%)

  563,0 tys

  117(2.1%)

  347,9 tys

  73,2(1%)

  211,7 tys

  45,4(0.8%)

  849,8 tys

  182(3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  485,8 tys

  98,4(2.2%)

  525,7 tys

  107(2.5%)

  507,5 tys

  103(2.5%)

  472,7 tys

  96,5(1.9%)

  551,3 tys

  114(2%)

  572,6 tys

  120(1.7%)

  556,0 tys

  119(2%)

  539,0 tys

  115(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  280,2 tys

  56,8(1.3%)

  393,0 tys

  80,2(1.9%)

  723,5 tys

  147(3.5%)

  774,3 tys

  158(3.2%)

  1,0 mln

  210(3.7%)

  288,5 tys

  60,7(0.9%)

  655,8 tys

  141(2.4%)

  352,0 tys

  75,3(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,5 mln

  513(11.4%)

  291,1 tys

  59,4(1.4%)

  296,9 tys

  60,2(1.4%)

  1,7 mln

  343(6.9%)

  219,9 tys

  45,7(0.8%)

  216,9 tys

  45,6(0.7%)

  206,5 tys

  44,2(0.7%)

  231,6 tys

  49,5(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  150,1 tys

  30,4(0.7%)

  250,1 tys

  51,1(1.2%)

  341,1 tys

  69,1(1.7%)

  385,1 tys

  78,7(1.6%)

  360,2 tys

  74,8(1.3%)

  277,9 tys

  58,5(0.8%)

  211,5 tys

  45,3(0.8%)

  187,6 tys

  40,1(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  182,8 tys

  37,3(0.9%)

  205,3 tys

  41,6(1%)

  226,1 tys

  46,2(0.9%)

  155,8 tys

  32,3(0.6%)

  145,1 tys

  30,5(0.4%)

  102,5 tys

  22,0(0.4%)

  138,8 tys

  29,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  100,9 tys

  20,4(0.5%)

  78,6 tys

  16,0(0.4%)

  59,9 tys

  12,1(0.3%)

  58,2 tys

  11,9(0.2%)

  93,7 tys

  19,5(0.3%)

  589,6 tys

  124(1.8%)

  312,2 tys

  66,9(1.1%)

  127,7 tys

  27,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  99,0 tys

  20,1(0.4%)

  91,5 tys

  18,7(0.4%)

  88,0 tys

  17,8(0.4%)

  90,6 tys

  18,5(0.4%)

  107,6 tys

  22,3(0.4%)

  125,0 tys

  26,3(0.4%)

  110,7 tys

  23,7(0.4%)

  103,4 tys

  22,1(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  2,2(0.1%)

  44,1 tys

  8,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  17,9 tys

  3,6(0.1%)

  46,1 tys

  9,4(0.2%)

  19,9 tys

  4,0(0.1%)

  5,4 tys

  1,1(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  77,8 tys

  16,4(0.2%)

  90,2 tys

  19,3(0.3%)

  11,1 tys

  2,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  180,8 tys

  36,6(0.8%)

  188,3 tys

  38,4(0.9%)

  236,5 tys

  47,9(1.2%)

  166,8 tys

  34,1(0.7%)

  202,7 tys

  42,1(0.7%)

  205,7 tys

  43,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,2

  0,0(0%)

  23,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  35,0 tys

  7,1(0.2%)

  24,9 tys

  5,1(0.1%)

  36,4 tys

  7,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Reszlu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Reszel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Reszla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,1 mln

  2,5 tys(100%)

  20,1 mln

  2,4 tys(100%)

  20,5 mln

  2,5 tys(100%)

  23,4 mln

  2,9 tys(100%)

  28,1 mln

  3,5 tys(100%)

  33,6 mln

  4,3 tys(100%)

  28,4 mln

  3,7 tys(100%)

  29,3 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  810(19.9%)

  4,4 mln

  904(22%)

  4,6 mln

  932(22.5%)

  5,3 mln

  1,1 tys(22.7%)

  7,6 mln

  1,6 tys(26.9%)

  13,4 mln

  2,8 tys(39.7%)

  8,6 mln

  1,8 tys(30.3%)

  9,0 mln

  1,9 tys(30.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 mln

  1,4 tys(34.2%)

  6,6 mln

  1,4 tys(33%)

  8,2 mln

  1,7 tys(39.9%)

  9,2 mln

  1,9 tys(39.3%)

  10,0 mln

  2,1 tys(35.4%)

  9,0 mln

  1,9 tys(26.7%)

  8,1 mln

  1,7 tys(28.7%)

  8,8 mln

  1,9 tys(30%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,9 mln

  1,2 tys(29.3%)

  5,6 mln

  1,1 tys(27.8%)

  5,7 mln

  1,2 tys(27.9%)

  6,5 mln

  1,3 tys(28%)

  7,3 mln

  1,5 tys(25.9%)

  8,4 mln

  1,8 tys(24.9%)

  7,8 mln

  1,7 tys(27.6%)

  7,6 mln

  1,6 tys(25.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  286,9 tys

  58,1(1.4%)

  746,1 tys

  152(3.7%)

  181,6 tys

  36,8(0.9%)

  265,9 tys

  54,3(1.1%)

  423,7 tys

  88,0(1.5%)

  624,5 tys

  131(1.9%)

  1,3 mln

  279(4.6%)

  1,4 mln

  295(4.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  412,3 tys

  83,5(2%)

  631,6 tys

  129(3.1%)

  392,4 tys

  79,5(1.9%)

  495,5 tys

  101(2.1%)

  501,5 tys

  104(1.8%)

  301,3 tys

  63,4(0.9%)

  250,3 tys

  53,6(0.9%)

  780,2 tys

  167(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  535,9 tys

  109(2.7%)

  524,2 tys

  107(2.6%)

  536,4 tys

  109(2.6%)

  533,3 tys

  109(2.3%)

  668,3 tys

  139(2.4%)

  661,8 tys

  139(2%)

  603,0 tys

  129(2.1%)

  630,9 tys

  135(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  44,1 tys

  8,9(0.2%)

  325,6 tys

  66,5(1.6%)

  132,5 tys

  26,9(0.6%)

  415,7 tys

  84,9(1.8%)

  442,5 tys

  91,9(1.6%)

  575,5 tys

  121(1.7%)

  595,1 tys

  128(2.1%)

  612,5 tys

  131(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  277,7 tys

  56,3(1.4%)

  259,6 tys

  53,0(1.3%)

  220,0 tys

  44,6(1.1%)

  199,0 tys

  40,6(0.9%)

  252,5 tys

  52,4(0.9%)

  256,5 tys

  54,0(0.8%)

  244,9 tys

  52,5(0.9%)

  237,6 tys

  50,8(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  26,8 tys

  5,4(0.1%)

  34,1 tys

  7,0(0.2%)

  26,6 tys

  5,4(0.1%)

  82,3 tys

  16,8(0.4%)

  151,9 tys

  31,5(0.5%)

  82,9 tys

  17,4(0.2%)

  166,9 tys

  35,8(0.6%)

  160,7 tys

  34,4(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  155,1 tys

  31,4(0.8%)

  108,0 tys

  22,1(0.5%)

  125,6 tys

  25,4(0.6%)

  107,6 tys

  22,0(0.5%)

  97,2 tys

  20,2(0.3%)

  117,6 tys

  24,7(0.3%)

  123,2 tys

  26,4(0.4%)

  113,0 tys

  24,2(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,9 tys

  0,4(0%)

  81,5 tys

  16,6(0.4%)

  52,5 tys

  10,6(0.3%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  52,1 tys

  11,2(0.2%)

  16,4 tys

  3,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  17,9 tys

  3,6(0.1%)

  46,1 tys

  9,4(0.2%)

  19,9 tys

  4,0(0.1%)

  5,4 tys

  1,1(0%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  77,8 tys

  16,4(0.2%)

  90,2 tys

  19,3(0.3%)

  11,1 tys

  2,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  702,0 tys

  142(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,6(0%)

  500,0 tys

  104(1.8%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  215,0 tys

  43,5(1.1%)

  190,0 tys

  38,8(0.9%)

  57,5 tys

  11,6(0.3%)

  23,6 tys

  4,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  270,0 tys

  57,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  652,9 tys

  132(3.2%)

  507,7 tys

  104(2.5%)

  228,6 tys

  46,3(1.1%)

  203,4 tys

  41,5(0.9%)

  219,6 tys

  45,6(0.8%)

  205,7 tys

  43,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,7 tys

  24,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,4 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Reszel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 927 mieszkańców Reszla jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 429 kobiet oraz 498 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,8% mieszkańców Reszla, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 26,2% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Reszla mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Reszlu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,3%) oraz średnie zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,9%) oraz podstawowe ukończone (25,1%).

  16,0% mieszkańców Reszla w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 670 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,92 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,8% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 23,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 144,89.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 9,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 27 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 179,44.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,7% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 22,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 9 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,5% mieszkańców Reszla w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 13,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Reszel
  32,3%
  Warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,7%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,2%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Reszel
  20,8%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  26,2%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Polska
  19,3%
 • 27,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,3%
  Województwo
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 670 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Reszel
  670,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  707,0
  Polska
  811,0
 • 1,92 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  1,92
  Warmińsko-mazurskie
  1,16
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Reszlu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"
  Niepubliczne
  89 672-36-36
  ul. Wojska Polskiego 1
  11-440 Reszel
  ---
 • Szkoły podstawowe w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 144,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Reszel
  144,89
  Województwo
  93,00
  Polska
  96,62
 • 142,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  142,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  88,32
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Reszel) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Reszel) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  23,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 23 Szkoły podstawowe ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Reszlu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Maria Dąbrowska)
  Publiczna
  89 755-01-96
  89 755-01-96
  ul. Marii Konpnickiej 2
  11-440 Reszel
  1738838
 • Szkoły gimnazjalne w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 179,44 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Reszel
  179,44
  Warmińsko-mazurskie
  97,50
  Kraj
  100,01
 • 167,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  167,29
  Województwo
  87,77
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Reszel) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Reszel) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  27,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 27 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 27
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Reszlu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 (Adam Mickiewicz)
  Publiczne
  89 755-00-37
  89 755-00-37
  ul. Chrobrego 5a
  11-440 Reszel
  818425
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Reszlu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 9 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  9,0
  Województwo
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 9 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 9
 • 9 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 9
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  17,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 17 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 17
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Reszlu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Reszlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM
  Publiczne
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  8162-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1
  Publiczna
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  362-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  89 755-00-40
  89 755-00-40
  ul. ŁUKASIŃSKIEGO 3
  11-440 Reszel
  127-
 • Edukacyjne grupy wieku w Reszlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Reszel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Reszel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Reszel, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Reszel - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Reszlu

 • Według danych GUS z 2017 roku w Reszlu znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z obsługą techniczną: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Reszlu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Reszlu
   (Źródło: GUS, 2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Reszlu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 20 395)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 300)
   • koncerty: 25 (uczestnicy: 8 400)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 1 100)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 3 050)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 180)
   • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 2 700)
   • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
   • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 3 300)
   • warsztaty: 5 (uczestnicy: 165)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
   • ogółem: 1 (członkowie: 50)
   • teatralne: 1 (członkowie: 50)


   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
   • muzyczne: 1
   • komputerowe: 1


   Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
   • ogółem: 4 (członkowie: 40)
   • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 40)


   Według danych z 2017 w Reszlu działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 2 188 zwiedzających, co daje 4 736 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2016 w Reszlu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 378 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 983 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
   • dostępne dla czytelników: 14
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   Według danych z 2016 w Reszlu działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 191 członków. Zarejestrowano 181 ćwiczących (mężczyźni: 126, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 110, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (1).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Reszlu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Reszlu
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Reszla znajduje się 90 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Reszlu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Miasto Reszel, st.1, 2, 3, 4 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1992-06-29, wykaz dokumentów: A-A120 z 1992-06-29; C-157 z brak daty
   • Kościół z 1794 - 1795 (ul. Mazurska 1)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-53/49 z 1949-09-02
   • Klasztor z 1631 r. (ul. 1 Maja 4)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-53/49 z 1949-09-02; R/69 z 1957-06-15; brak numeru z 2012-01-03
   • Sala gimnastyczna z XIX w. (ul. 1 Maja 4)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-53/49 z 1949-09-02; R/69 z 1957-06-15; brak numeru z 2012-01-03
   • Kościół z przełomu XIV/XV w. (ul. Juliusza Słowackiego 7)dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-54/49 z 1949-09-02
   • Szkoła z 1444 r.dnia 1949-09-02, wykaz dokumentów: IV-2-54/49 z 1949-09-02
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 28)dnia 1953-06-15, wykaz dokumentów: R/145 z 1953-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/100 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/101 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/102 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 10)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/103 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/105 z 1957-06-15
   • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/106 z 1957-06-15
   • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/107 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/108 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/109 z 1957-06-15
   • Zamek z XIV w. (ul. Podzamcze 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/11 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 25)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/113 z 1957-06-15
   • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 26)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/114 z 1957-06-15
   • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 27)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/115 z 1957-06-15
   • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 28)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/116 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 29)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/117 z 1957-06-15
   • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 30)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/118 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 31)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/119 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 32)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/120 z 1957-06-15
   • Piwnica (data nieznana) (ul. Rynek 33)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/121 z 1957-06-15; brak numeru z 2013-05-28
   • Miasto z XIV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/122 z 1957-06-15; brak numeru z 2014-01-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Spichrzowa 10)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/123 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/124 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 2)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/125 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/126 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 4)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/127 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/128 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/129 z 1957-06-15
   • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 10)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/130 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 11)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/131 z 1957-06-15
   • Piwnica (data nieznana) (ul. Stanisława Wyspiańskiego 13)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/132 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
   • Most z przełomu XIV/XV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/133 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/135 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/136 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/137 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/137 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Władysława Reymonta 8)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/138 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 26)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/143 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 27)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/144 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 29)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/146 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Reymonta 30)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/147 z 1957-06-15
   • Kamienica z XIX w. (ul. Władysława Reymonta 31)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/148 z 1957-06-15
   • Magazyn z końca XVIII w. (ul. Spichrzowa 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/149 z 1957-06-15
   • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/153 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-04-18
   • Baszta z XV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/66 z 1957-06-15
   • Klasztor z XVII w. (ul. Juliusza Słowackiego 13)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/68 z 1957-06-15; brak numeru z 1990-04-26; R/68 z 2016-06-15
   • Klasztor z 1631 r. (ul. Podzamcze 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/69 z 1957-06-15; brak numeru z 2012-01-03
   • Ratusz z 1815 r. (ul. Rynek 24)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/70 z 1957-06-15
   • Spichlerz z końca XVII w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/72 z 1957-06-15
   • Mur/ogrodzenie z XIV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/73 z 1957-06-15; A-317 z 2008-01-30
   • Most z przełomu XIV/XV w.dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/75 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/77 z 1957-06-15
   • Piwnica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/82 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
   • Kamienica z XVIII w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/84 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 4)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/85 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/86 z 1957-06-15
   • Piwnica (data nieznana) (ul. Henryka Sienkiewicza 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/87 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
   • Piwnica (data nieznana) (ul. Henryka Sienkiewicza 7)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/88 z 1957-06-15; brak numeru z 2000-03-20
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 8)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/89 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 9)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/90 z 1957-06-15
   • Plebania z XVII w. (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/91 z 1957-06-15
   • Inny budynek gospodarczy z XVII w. (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/91 z 1957-06-15
   • Organistówka z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Juliusza Słowackiego 3)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/92 z 1957-06-15
   • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Juliusza Słowackiego 6)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/93 z 1957-06-15
   • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/98 z 1957-06-15
   • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 1957-06-15, wykaz dokumentów: R/99 z 1957-06-15
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 23)dnia 1990-08-21, wykaz dokumentów: A-2714 z 1990-08-21
   • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Rynek 13)dnia 1991-10-05, wykaz dokumentów: A-4166 z 1991-10-05
   • Gazownia z 1887 r. (ul. 1 Maja 4)dnia 1992-09-15, wykaz dokumentów: A-4219 z 1992-09-15; brak numeru z 2003-09-19
   • Zbiornik z 1887 r.dnia 1992-09-15, wykaz dokumentów: A-4219 z 1992-09-15; brak numeru z 2003-09-19; brak numeru z 2008-09-02; brak numeru z 2010-03-31
   • Zespół - gazownia z 1887 r.dnia 1992-09-15, wykaz dokumentów: A-4219 z 1992-09-15; brak numeru z 2003-09-19; brak numeru z 2008-09-02; brak numeru z 2010-03-31
   • Kapliczka z 1906 r.dnia 1993-05-27, wykaz dokumentów: A-2690 z 1993-05-27
   • Kapliczka z pocz. XX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-2691 z 1993-05-31
   • Kapliczka z 4. ćw. XIX w.dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: A-4267 z 1993-05-31
   • Willa z 1906 r. (ul. Juliusza Słowackiego 10)dnia 1995-10-10, wykaz dokumentów: A-1487 z 1995-10-10
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Rynek 21)dnia 1998-09-09, wykaz dokumentów: A-2712 z 1998-09-09
   • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Rynek 22)dnia 1998-09-09, wykaz dokumentów: A-2713 z 1998-09-09
   • Magazyn z 1880 r. (ul. Spichrzowa 3)dnia 2000-05-10, wykaz dokumentów: A-1682 z 2000-05-10
   • Kamienica z końca XIX w. (ul. Rynek 20)dnia 2002-09-20, wykaz dokumentów: A-2711 z 2002-09-20
   • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Władysława Jagiełły 4)dnia 2003-03-06, wykaz dokumentów: A-2020 z 2003-03-06
   • Szkoła z 1906 r. (ul. Jana Krasickiego 7)dnia 2007-11-05, wykaz dokumentów: A-4481 z 2007-11-05
   • Aleja (data nieznana)dnia 2011-05-26, wykaz dokumentów: brak numeru z 2011-05-26; A-4483 z 2011-10-17
   • Dom kultury z 1890 - 1900 (ul. Adama Mickiewicza 4)dnia 2013-10-31, wykaz dokumentów: A-4606 z 2013-10-31
   • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 2016-07-08, wykaz dokumentów: A-4630 z 2016-07-08
  • Formy ochrony przyrody w Reszlu
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Reszla znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Reszlu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 10 dębów szypułkowych; obiekt nr 1: częściowo obumarły, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: w pobliżu kościoła; N-ctwo Mrągowo L-ctwo Święta Lipka oddz. 29 a b

  Reszel - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2017)  • W 2017 roku w Reszlu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

   Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kętrzyńskiego.

   Powiat kętrzyński - dane o wypadkach i pojazdach
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 1 Liczba licencji na taksówki
  • 1 Liczba taksówek
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Reszel przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 590droga wojewódzka nr 590(Barciany - Radosze - Drogosze - Pomnik - Parys - Glitajny - Korsze - Podlechy - Wandajny - Gudniki - Reszel - Robawy - Łężany - Wola - Bredynki - Adamowo - Biskupiec)
   • DW 593droga wojewódzka nr 593(Miłakowo - Pityny - Kasztanowo - Ełdyty Wielkie - Wilczkowo - Łęgno - Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto - Międzylesie - Orzechowo - Radostowo - Studnica - Wójtówko - Jeziorany - Olszewnik - Żardeniki - Kikity - Lutry - Wójtowo - Ryn Reszelski - Kominki - Zawidy - Mnichowo - Robawy - Reszel)
   • DW 594droga wojewódzka nr 594(Bisztynek - Sątopy - Czarnowiec - Reszel - Robawy - Święta Lipka - Pieckowo - Pudwągi - Biedaszki - Trzy Lipy - Kętrzyn)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Reszel nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka - Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
   • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Reszlu istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 1 Maja

   ul. Adama Mickiewicza

   ul. Bohaterów

   ul. Bolesława Chrobrego

   ul. Cypriana K. Norwida

   ul. Feliksa Nowowiejskiego

   ul. Fryderyka Chopina

   ul. Gdańska

   ul. Henryka Sienkiewicza

   ul. Ignacego Krasickiego

   ul. Ignacego Kraszewskiego

   ul. Jana Kochanowskiego

   ul. Jarosława Dąbrowskiego

   ul. Juliusza Słowackiego

   ul. Kasztanowa

   ul. Klasztorna

   ul. Kolejowa

   ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

   ul. Krótka

   ul. Księcia Witolda

   ul. Kwiatowa

   ul. Lipowa

   ul. Macieja Rataja

   ul. Marii Konopnickiej

   ul. Marii Zientary-Malewskiej

   ul. Mazurska

   ul. Michała Kajki

   ul. Mikołaja Kopernika

   ul. Nad Fosą

   ul. Nad Sajną

   ul. Nowa

   ul. Ogrodowa

   ul. Okręg

   Plac Ignacego Paderewskiego

   ul. Podmiejska

   ul. Podzamcze

   ul. Polna

   ul. Płowce

   ul. Racławicka

   ul. Rynek

   ul. Seweryna Pieniężnego

   ul. Spacerowa

   ul. Spichrzowa

   ul. Stanisława Wyspiańskiego

   ul. Szkolna

   ul. Słoneczna

   ul. Słowiańska

   ul. Tadeusza Kościuszki

   ul. Tylna

   ul. Urocza

   ul. Waleriana Łukasińskiego

   ul. Warmińska

   ul. Wincentego Pola

   ul. Wojska Polskiego

   ul. Władysława Jagiełły

   ul. Władysława Reymonta

   ul. Zwycięzców

   ul. gen. Zajączka

   ul. Łąkowa