Województwo opolskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. opolskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 942 441 Liczba mieszkańców
 • 9 412 km² Powierzchnia
 • 106 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 63,5% Stopa urbanizacji
 • Opole Siedziba wojewody
 • ul. Piastowska 14 Urząd Wojewódzki
 • Adrian Czubak Wojewoda
 • Opole Siedziba sejmiku
 • ul. Piastowska 14 Urząd Marszałkowski
 • Andrzej Buła Marszałek
 • O Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 16 TERYT (TERC)
Herb woj. opolskie
Woj. opolskie herb
Flaga woj. opolskie
Woj. opolskie flaga
 • Miasta na prawach powiatu w woj. opolskim (1)
 • Opole

Woj. opolskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Woj. opolskie ma 942 441 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 11,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców opolskiego w 2050 roku wynosi 744 575, z czego 380 597 to kobiety, a 363 978 mężczyźni.

  Mieszkańcy opolskiego zawarli w 2022 roku 3 467 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców opolskiego jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Woj. opolskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4 956. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,24 na 1000 mieszkańców opolskiego. W 2022 roku urodziło się 6 788 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,7% zgonów w opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w opolskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności opolskiego przypada 12.43 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2022 roku zarejestrowano 9 335 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 10 067 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla opolskiego -732. W tym samym roku 495 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 979 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -484.

  60,2% mieszkańców opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 942 441 Liczba mieszkańców
 • 486 920 Kobiety
 • 455 521 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców opolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 744 575 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 380 597 Kobiety
 • 363 978 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • woj. opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. opolskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. opolskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. opolskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. opolskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Opolskie
  27,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • woj. opolskie
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • woj. opolskie
  8,8%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 8,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,3% Nieustalone
 • woj. opolskie
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w opolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • woj. opolskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • woj. opolskie
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 3 467 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -4 956 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 379 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 577 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Opolskie
  -5,2
  Polska
  -3,8
 • -5,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w opolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 788 Urodzenia żywe
 • 3 262 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 526 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 32,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Opolskie
  32,0
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 281 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. opolskie
  3 355 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 67 Waga 4500g - 4999g
 • 67
 • 559 Waga 4000g - 4499g
 • 559
 • 2 135 Waga 3500g - 3999g
 • 2 135
 • 2 626 Waga 3000g - 3499g
 • 2 626
 • 1 021 Waga 2500g - 2999g
 • 1 021
 • 255 Waga 2000g - 2499g
 • 255
 • 88 Waga 1500g - 1999g
 • 88
 • 25 Waga 1000g - 1499g
 • 25
 • 19 Waga 600g - 999g
 • 19
 • 5 Waga poniżej 600g
 • 5
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Opolskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Opolskie
  0,57
  Cała Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Opolskie
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w opolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 744 Zgony
 • 5 641 Kobiety
  (Zgony)
 • 6 103 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 16 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 12 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 173,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Opolskie
  173,0
  Cały kraj
  147,0
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Opolskie
  2,4
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. opolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w opolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. opolskie
  36,7%
  Kraj
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Opolskie
  20,4%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • woj. opolskie
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • 2 289 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,5
  Cały kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Cała Polska
  74,4
 • 282,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  282,4
  Cała Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  254,5
  Cała Polska
  246,5
 • 508,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 538,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 475,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Opolskie
  508,0
  Cały kraj
  475,8
 • 75,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Opolskie
  75,7
  Kraj
  70,6
 • 37,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  8,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • woj. opolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w opolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 267 Osoby w zamachach samobójczych
 • 89 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 178 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 162 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 105 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 136 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 25 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 111 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 79 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 57 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 28 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  28,0
  Polska
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 23 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 23
 • 30 zażycie innych leków
 • 30
 • 18 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 18
 • 19 samookaleczenie powierzchniowe
 • 19
 • 21 rzucenie się z wysokości
 • 21
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 126 powieszenie się
 • 126
 • 11 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 11
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 10 inny
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 13 rzucenie się z wysokości
 • 13
 • 99 powieszenie się
 • 99
 • 6 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 6
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 52 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 52
 • 6 choroba fizyczna
 • 6
 • 17 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 17
 • 2 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 2
 • 16 zawód miłosny
 • 16
 • 4 problemy w szkole lub pracy
 • 4
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 12 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 12
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 5 śmierć bliskiej osoby
 • 5
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 22 inna nie wymieniona
 • 22
 • 135 nieustalona
 • 135
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 16 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 16
 • 5 choroba fizyczna
 • 5
 • 8 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 8
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 10 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 10
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 10 inna nie wymieniona
 • 10
 • 88 nieustalona
 • 88
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 21 13-18 lat
 • 21
 • 19 19-24 lat
 • 19
 • 20 25-29 lat
 • 20
 • 109 30-49 lat
 • 109
 • 71 50-60 lat
 • 71
 • 27 70 lat i więcej
 • 27
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 8 25-29 lat
 • 8
 • 46 30-49 lat
 • 46
 • 53 50-60 lat
 • 53
 • 23 70 lat i więcej
 • 23
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy37
  • pod wpływem alkoholu80
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków20
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony136
 • 37 trzeźwy
 • 80 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 20 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 136 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy12
  • pod wpływem alkoholu21
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony105
 • 12 trzeźwy
 • 21 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 105 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 101 kawaler/panna
 • 101
 • 79 żonaty/zamężna
 • 79
 • 9 konkubinat
 • 9
 • 15 wdowiec/wdowa
 • 15
 • 29 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 29
 • 34 nieustalony
 • 34
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 34 kawaler/panna
 • 34
 • 47 żonaty/zamężna
 • 47
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 12 wdowiec/wdowa
 • 12
 • 19 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 19
 • 21 nieustalony
 • 21
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne6
  • podstawowe i gimnazjalne28
  • zasadnicze zawodowe25
  • średnie20
  • wyższe5
  • nieustalony183
 • 6 podstawowe niepełne
 • 28 podstawowe i gimnazjalne
 • 25 zasadnicze zawodowe
 • 20 średnie
 • 5 wyższe
 • 183 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe14
  • średnie11
  • wyższe1
  • nieustalony103
 • 1 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 14 zasadnicze zawodowe
 • 11 średnie
 • 1 wyższe
 • 103 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 51 praca
 • 51
 • 36 na utrzymaniu innej osoby
 • 36
 • 3 renta
 • 3
 • 30 emerytura
 • 30
 • 5 zasiłek lub alimenty
 • 5
 • 24 bez stałego źródła utrzymania
 • 24
 • 118 nieustalony
 • 118
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 32 praca
 • 32
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 1 renta
 • 1
 • 24 emerytura
 • 24
 • 4 zasiłek lub alimenty
 • 4
 • 11 bez stałego źródła utrzymania
 • 11
 • 55 nieustalony
 • 55
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 335 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 826 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 509 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 495 Zameldowania z zagranicy
 • 240 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 255 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 067 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 186 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 881 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 979 Wymeldowania za granicę
 • 413 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 566 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 216 Saldo migracji
 • -533 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -683 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -732 Saldo migracji wewnętrznych
 • -360 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -372 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -484 Saldo migracji zagranicznych
 • -173 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -311 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. opolskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. opolskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w opolskim oddano do użytku 3 296 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w opolskim to 365 656 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 46,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w opolskim to 4,34 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w opolskim to 106,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,42% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,90% mieszkań posiada łazienkę, 84,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,38% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w opolskim 4 436 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 091 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 027 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 974 transakcje (mediana cen - 5 332 zł/m2, średnia - 5 153 zł/m2), a na rynku wtórnym 3 462 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 650 zł/m2, średnia - 3 693 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 091 zł
 • Opolskie
  4 091 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 4 091 zł Ogółem
 • 4 091 zł
 • 4 200 zł do 40 m2
 • 4 200 zł
 • 4 089 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 089 zł
 • 4 202 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 202 zł
 • 3 243 zł od 80,1 m2
 • 3 243 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 027 zł
 • woj. opolskie
  4 027 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 4 027 zł Ogółem
 • 4 027 zł
 • 4 405 zł do 40 m2
 • 4 405 zł
 • 4 090 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 090 zł
 • 4 160 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 160 zł
 • 3 414 zł od 80,1 m2
 • 3 414 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4 436
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2948
  • od 40,1 do 60 m21 935
  • od 60,1 do 80 m21 105
  • od 80,1 m2448
 • 948 do 40 m2
 • 1 935 od 40,1 do 60 m2
 • 1 105 od 60,1 do 80 m2
 • 448 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w opolskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 332 zł
 • Opolskie
  5 332 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 5 332 zł Ogółem
 • 5 332 zł
 • 5 368 zł do 40 m2
 • 5 368 zł
 • 5 747 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 747 zł
 • 5 296 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 296 zł
 • 4 716 zł od 80,1 m2
 • 4 716 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 153 zł
 • woj. opolskie
  5 153 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 5 153 zł Ogółem
 • 5 153 zł
 • 5 356 zł do 40 m2
 • 5 356 zł
 • 5 329 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 329 zł
 • 5 111 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 111 zł
 • 4 881 zł od 80,1 m2
 • 4 881 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 974
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2210
  • od 40,1 do 60 m2314
  • od 60,1 do 80 m2330
  • od 80,1 m2120
 • 210 do 40 m2
 • 314 od 40,1 do 60 m2
 • 330 od 60,1 do 80 m2
 • 120 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 650 zł
 • woj. opolskie
  3 650 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 3 650 zł Ogółem
 • 3 650 zł
 • 3 857 zł do 40 m2
 • 3 857 zł
 • 3 759 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 759 zł
 • 3 651 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 651 zł
 • 2 747 zł od 80,1 m2
 • 2 747 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 693 zł
 • Opolskie
  3 693 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 3 693 zł Ogółem
 • 3 693 zł
 • 4 143 zł do 40 m2
 • 4 143 zł
 • 3 849 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 849 zł
 • 3 749 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 749 zł
 • 2 905 zł od 80,1 m2
 • 2 905 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 462
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2738
  • od 40,1 do 60 m21 621
  • od 60,1 do 80 m2775
  • od 80,1 m2328
 • 738 do 40 m2
 • 1 621 od 40,1 do 60 m2
 • 775 od 60,1 do 80 m2
 • 328 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 365 656 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 388,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  388,00
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Opolskie
  82,00 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  31,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • woj. opolskie
  4,18
  Kraj
  3,83
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Opolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Opolskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 296 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Opolskie
  3,50
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 14 309 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  4,34
  Cała Polska
  3,89
 • 15,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  15,18
  Cały kraj
  24,56
 • 349 444 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 106,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Opolskie
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  0,37 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Województwo
  98,42%
  Cała Polska
  97,71%
 • 97,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • woj. opolskie
  97,47%
  Cały kraj
  95,10%
 • 95,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Województwo
  95,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 84,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • woj. opolskie
  84,92%
  Kraj
  85,62%
 • 50,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. opolskie
  50,38%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Woj. opolskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 368osób . Jest to mniej od wartości dla kraju.

  Bezrobocie rejestrowane w opolskim wynosiło w 2022 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w opolskim wynosiło 6 134,18 PLN, co odpowiada 91.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców opolskiego 92 961 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 83 429 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 532.

  10,1% aktywnych zawodowo mieszkańców opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,2% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 368 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  368,0
  Cały kraj
  402,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,1% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Opolskie
  6,1%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w opolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w opolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w opolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 134 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  6 134 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w opolskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 92 961 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 83 429 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 532 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,90 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,2% Przemysł i budownictwo
 • 21,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,9% Pozostałe
 • 48,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w opolskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. opolskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  66,0
  Polska
  69,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  39,3
  Polska
  38,2
 • 147,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. opolskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W opolskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 110 508 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 79 345 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 6 837 nowych podmiotów, a 4 298 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (8 542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (5 999) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (8 421) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (3 251) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w opolskim najwięcej (6 850) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (106 652) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (2 500) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (27 259) podmiotów, a 73,1% (80 749) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w opolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.2%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 110 508 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 500 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27 259 Przemysł i budownictwo
 • 80 749 Pozostała działalność
 • 6 837 Podmioty nowo zarejestrowane w opolskim w 2022 roku
 • 4 298 Podmioty wyrejestrowane w opolskim w 2022 roku
 • 79 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 106 652 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 106 652
 • 3 146 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3 146
 • 628 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 628
 • 73 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 73
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 9
 • 110 426 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 110 426
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 354 Spółdzielnie ogółem
 • 354
 • 8 241 Spółki handlowe ogółem
 • 8 241
 • 942  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 942
 • 112  Spółki handlowe - akcyjne
 • 112
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 19    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 6 850  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6 850
 • 882    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 882
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 4
 • 6 649 Spółki cywilne ogółem
 • 6 649
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 79 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 18 437 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 18 437
 • 15 288 Budownictwo
 • 15 288
 • 7 866 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7 866
 • 7 442 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7 442
 • 5 062 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5 062
 • 4 863 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4 863
 • 4 102 Pozostała działalność
 • 4 102
 • 2 779 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2 779
 • 2 563 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2 563
 • 2 549 Informacja i komunikacja
 • 2 549
 • 2 403 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2 403
 • 1 942 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 942
 • 1 865 Edukacja
 • 1 865
 • 1 101 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1 101
 • 889 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 889
 • 115 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 115
 • 53 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 53
 • 21 Górnictwo i wydobywanie
 • 21
 • 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. opolskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w opolskim stwierdzono 16 392 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w opolskim wynosi 68,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców opolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,23 (wykrywalność 49%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,21 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,50 (59%), drogowe - 1,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. opolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 392 Przestępstwa ogółem
 • 16 392
 • 9 654 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 9 654
 • 4 257 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 4 257
 • 1 676 Przestępstwa drogowe
 • 1 676
 • 336 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 336
 • 8 724 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 8 724
 • 17,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. opolskie
  17,34
  Polska
  22,81
 • 10,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  10,21
  Polska
  12,98
 • 4,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Opolskie
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Opolskie
  1,77
  Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. opolskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 9,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Opolskie
  9,23
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. opolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Województwo
  69%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Opolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Opolskie
  60%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  50%
  Kraj
  51%

Woj. opolskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu opolskiego wyniosła w 2022 roku 680,2 mln złotych, co daje 720 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu opolskiego - 37.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.5%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 197,8 mln złotych, czyli 29,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu opolskiego wyniosła w 2022 roku 675,2 mln złotych, co daje 714 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.8%). W budżecie opolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 71,4 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 159 złotych na mieszkańca (22,3%).
 • Wydatki budżetu w opolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. opolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  391,5 mln

  392(100%)

  458,3 mln

  461(100%)

  447,3 mln

  451(100%)

  497,9 mln

  504(100%)

  510,2 mln

  518(100%)

  547,0 mln

  570(100%)

  541,3 mln

  568(100%)

  680,2 mln

  720(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  136,7 mln

  137(34.9%)

  259,9 mln

  262(56.7%)

  225,1 mln

  227(50.3%)

  273,7 mln

  277(55%)

  271,2 mln

  276(53.2%)

  214,8 mln

  220(39.3%)

  183,7 mln

  190(33.9%)

  253,3 mln

  269(37.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  40,5 mln

  40,6(10.3%)

  43,2 mln

  43,5(9.4%)

  45,3 mln

  45,7(10.1%)

  48,9 mln

  49,6(9.8%)

  53,7 mln

  54,6(10.5%)

  52,3 mln

  53,6(9.6%)

  60,5 mln

  62,4(11.2%)

  98,7 mln

  105(14.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  2,7(0.7%)

  5,6 mln

  5,6(1.2%)

  5,1 mln

  5,2(1.1%)

  15,1 mln

  15,3(3%)

  13,7 mln

  13,9(2.7%)

  56,4 mln

  57,7(10.3%)

  43,9 mln

  45,3(8.1%)

  81,4 mln

  86,4(12%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,6 mln

  15,6(4%)

  22,4 mln

  22,6(4.9%)

  45,6 mln

  46,1(10.2%)

  36,4 mln

  36,9(7.3%)

  41,0 mln

  41,8(8%)

  43,7 mln

  44,7(8%)

  62,7 mln

  64,6(11.6%)

  53,1 mln

  56,3(7.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,2 mln

  25,3(6.4%)

  28,2 mln

  28,4(6.2%)

  30,8 mln

  31,1(6.9%)

  32,8 mln

  33,3(6.6%)

  34,3 mln

  34,9(6.7%)

  40,7 mln

  41,7(7.4%)

  50,7 mln

  52,3(9.4%)

  50,0 mln

  53,0(7.3%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  43,0 mln

  43,2(11%)

  9,0 mln

  9,0(2%)

  17,8 mln

  18,0(4%)

  13,7 mln

  13,9(2.8%)

  20,2 mln

  20,6(4%)

  47,9 mln

  49,1(8.8%)

  43,8 mln

  45,2(8.1%)

  38,0 mln

  40,3(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  50,3 mln

  50,5(12.8%)

  14,7 mln

  14,8(3.2%)

  19,5 mln

  19,7(4.4%)

  23,8 mln

  24,1(4.8%)

  28,8 mln

  29,3(5.6%)

  35,9 mln

  36,8(6.6%)

  33,1 mln

  34,1(6.1%)

  31,2 mln

  33,1(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  3,9(1%)

  6,4 mln

  6,5(1.4%)

  5,7 mln

  5,7(1.3%)

  7,7 mln

  7,8(1.6%)

  8,9 mln

  9,1(1.7%)

  16,8 mln

  17,2(3.1%)

  13,9 mln

  14,3(2.6%)

  21,3 mln

  22,6(3.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  1,2(0.3%)

  5,0 mln

  5,0(1.1%)

  4,9 mln

  4,9(1.1%)

  11,2 mln

  11,3(2.2%)

  8,7 mln

  8,8(1.7%)

  8,5 mln

  8,7(1.5%)

  9,9 mln

  10,2(1.8%)

  11,3 mln

  12,0(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,9 mln

  51,1(13%)

  45,9 mln

  46,3(10%)

  29,4 mln

  29,7(6.6%)

  7,3 mln

  7,4(1.5%)

  9,2 mln

  9,4(1.8%)

  10,4 mln

  10,6(1.9%)

  12,3 mln

  12,7(2.3%)

  11,1 mln

  11,8(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,8 mln

  2,8(0.7%)

  4,5 mln

  4,5(1%)

  4,9 mln

  5,0(1.1%)

  6,2 mln

  6,3(1.3%)

  6,1 mln

  6,2(1.2%)

  6,1 mln

  6,2(1.1%)

  7,9 mln

  8,1(1.5%)

  8,3 mln

  8,8(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  76,8 tys

  0,1(0%)

  35,0 tys

  0,0(0%)

  216,1 tys

  0,2(0%)

  414,9 tys

  0,4(0.1%)

  465,1 tys

  0,5(0.1%)

  297,8 tys

  0,3(0.1%)

  904,1 tys

  0,9(0.2%)

  5,6 mln

  5,9(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,4 mln

  4,5(1.1%)

  2,3 mln

  2,4(0.5%)

  1,3 mln

  1,3(0.3%)

  6,9 mln

  7,0(1.4%)

  2,2 mln

  2,3(0.4%)

  2,2 mln

  2,2(0.4%)

  9,4 mln

  9,7(1.7%)

  4,8 mln

  5,1(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  7,9 mln

  7,9(2%)

  7,7 mln

  7,8(1.7%)

  4,8 mln

  4,8(1.1%)

  4,2 mln

  4,2(0.8%)

  3,6 mln

  3,7(0.7%)

  2,4 mln

  2,4(0.4%)

  1,3 mln

  1,4(0.2%)

  3,6 mln

  3,9(0.5%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,0 mln

  1,0(0.3%)

  943,8 tys

  1,0(0.2%)

  1,0 mln

  1,0(0.2%)

  1,3 mln

  1,3(0.3%)

  1,5 mln

  1,5(0.3%)

  1,9 mln

  1,9(0.3%)

  2,0 mln

  2,0(0.4%)

  2,3 mln

  2,5(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,9 mln

  2,9(0.7%)

  789,3 tys

  0,8(0.2%)

  890,4 tys

  0,9(0.2%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  1,3 mln

  1,4(0.3%)

  1,2 mln

  1,2(0.2%)

  1,6 mln

  1,6(0.3%)

  1,7 mln

  1,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  253,4 tys

  0,3(0.1%)

  309,8 tys

  0,3(0.1%)

  291,1 tys

  0,3(0.1%)

  370,9 tys

  0,4(0.1%)

  478,4 tys

  0,5(0.1%)

  523,2 tys

  0,5(0.1%)

  890,2 tys

  0,9(0.2%)

  947,7 tys

  1,0(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  554,5 tys

  0,6(0.1%)

  393,6 tys

  0,4(0.1%)

  370,9 tys

  0,4(0.1%)

  451,8 tys

  0,5(0.1%)

  594,2 tys

  0,6(0.1%)

  442,4 tys

  0,5(0.1%)

  388,4 tys

  0,4(0.1%)

  385,5 tys

  0,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  685,8 tys

  0,7(0.2%)

  278,5 tys

  0,3(0.1%)

  391,4 tys

  0,4(0.1%)

  356,3 tys

  0,4(0.1%)

  562,9 tys

  0,6(0.1%)

  386,2 tys

  0,4(0.1%)

  708,4 tys

  0,7(0.1%)

  324,7 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,0(0%)

  2,6 mln

  2,6(0.5%)

  682,1 tys

  0,7(0.1%)

  1,9 mln

  1,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,5 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  1,0(0.2%)

  981,0 tys

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,1 mln

  1,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344,4 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  637,8 tys

  0,6(0.1%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w opolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. opolskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  425,0 mln

  426(100%)

  506,2 mln

  509(100%)

  479,7 mln

  484(100%)

  519,5 mln

  526(100%)

  550,8 mln

  560(100%)

  631,6 mln

  658(100%)

  628,5 mln

  660(100%)

  675,2 mln

  714(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  126,3 mln

  127(29.7%)

  270,2 mln

  272(53.4%)

  261,7 mln

  264(54.6%)

  301,5 mln

  306(58%)

  324,8 mln

  331(59%)

  404,9 mln

  414(64.1%)

  323,0 mln

  333(51.4%)

  345,8 mln

  367(51.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  106,1 mln

  107(25%)

  114,2 mln

  115(22.6%)

  116,9 mln

  118(24.4%)

  135,2 mln

  137(26%)

  137,0 mln

  139(24.9%)

  152,2 mln

  156(24.1%)

  225,4 mln

  233(35.9%)

  217,9 mln

  231(32.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  67,7 mln

  67,9(15.9%)

  54,1 mln

  54,5(10.7%)

  60,0 mln

  60,6(12.5%)

  57,2 mln

  57,9(11%)

  61,1 mln

  62,2(11.1%)

  28,2 mln

  28,9(4.5%)

  35,4 mln

  36,5(5.6%)

  52,6 mln

  55,8(7.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  35,3 tys

  0,0(0%)

  284,2 tys

  0,3(0.1%)

  97,5 tys

  0,1(0%)

  44,2 tys

  0,0(0%)

  117,4 tys

  0,1(0%)

  2,1 mln

  2,2(0.3%)

  4,6 mln

  4,7(0.7%)

  10,3 mln

  11,0(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  34,8 mln

  34,9(8.2%)

  3,5 mln

  3,6(0.7%)

  4,7 mln

  4,7(1%)

  4,9 mln

  4,9(0.9%)

  5,9 mln

  6,0(1.1%)

  16,7 mln

  17,1(2.6%)

  8,8 mln

  9,1(1.4%)

  9,6 mln

  10,1(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  43,5 mln

  43,6(10.2%)

  39,2 mln

  39,5(7.7%)

  23,9 mln

  24,1(5%)

  6,4 mln

  6,5(1.2%)

  7,1 mln

  7,2(1.3%)

  7,1 mln

  7,3(1.1%)

  9,1 mln

  9,4(1.5%)

  9,0 mln

  9,5(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  21,6 mln

  21,7(5.1%)

  13,2 mln

  13,3(2.6%)

  231,8 tys

  0,2(0%)

  2,3 mln

  2,4(0.5%)

  1,3 mln

  1,3(0.2%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  329,1 tys

  0,3(0.1%)

  6,5 mln

  6,9(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  5,4(1.3%)

  2,8 mln

  2,8(0.6%)

  2,8 mln

  2,8(0.6%)

  2,7 mln

  2,7(0.5%)

  4,1 mln

  4,1(0.7%)

  4,8 mln

  4,9(0.8%)

  4,6 mln

  4,8(0.7%)

  5,3 mln

  5,6(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  1,4(0.3%)

  1,0 mln

  1,0(0.2%)

  1,3 mln

  1,3(0.3%)

  1,5 mln

  1,5(0.3%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  4,2 mln

  4,3(0.7%)

  1,8 mln

  1,8(0.3%)

  5,2 mln

  5,5(0.8%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  8,2 mln

  8,2(1.9%)

  856,8 tys

  0,9(0.2%)

  526,2 tys

  0,5(0.1%)

  558,7 tys

  0,6(0.1%)

  923,2 tys

  0,9(0.2%)

  4,7 mln

  4,8(0.7%)

  4,2 mln

  4,3(0.7%)

  4,3 mln

  4,6(0.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  2,0(0.5%)

  1,9 mln

  1,9(0.4%)

  2,8 mln

  2,8(0.6%)

  3,6 mln

  3,6(0.7%)

  3,1 mln

  3,2(0.6%)

  2,4 mln

  2,5(0.4%)

  7,0 mln

  7,2(1.1%)

  4,3 mln

  4,5(0.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  2,7(0.6%)

  2,8 mln

  2,8(0.6%)

  71,3 tys

  0,1(0%)

  204,3 tys

  0,2(0%)

  975,6 tys

  1,0(0.2%)

  543,3 tys

  0,6(0.1%)

  1,9 mln

  2,0(0.3%)

  1,5 mln

  1,6(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  634,5 tys

  0,6(0.1%)

  586,0 tys

  0,6(0.1%)

  601,5 tys

  0,6(0.1%)

  502,7 tys

  0,5(0.1%)

  502,5 tys

  0,5(0.1%)

  583,7 tys

  0,6(0.1%)

  519,3 tys

  0,5(0.1%)

  605,6 tys

  0,6(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  554,5 tys

  0,6(0.1%)

  393,6 tys

  0,4(0.1%)

  371,0 tys

  0,4(0.1%)

  451,6 tys

  0,5(0.1%)

  594,2 tys

  0,6(0.1%)

  442,4 tys

  0,5(0.1%)

  388,4 tys

  0,4(0.1%)

  385,5 tys

  0,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,8 mln

  1,8(0.4%)

  131,7 tys

  0,1(0%)

  10,5 tys

  0,0(0%)

  90,5 tys

  0,1(0%)

  104,5 tys

  0,1(0%)

  204,8 tys

  0,2(0%)

  112,7 tys

  0,1(0%)

  237,4 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  142,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  156,1 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  62,4 tys

  0,1(0%)

  70,7 tys

  0,1(0%)

  67,7 tys

  0,1(0%)

  79,8 tys

  0,1(0%)

  76,9 tys

  0,1(0%)

  38,2 tys

  0,0(0%)

  38,6 tys

  0,0(0%)

  138,7 tys

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  610,5 tys

  0,6(0.1%)

  205,1 tys

  0,2(0%)

  252,2 tys

  0,3(0.1%)

  96,6 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  170,1 tys

  0,2(0%)

  64,2 tys

  0,1(0%)

  129,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  685,2 tys

  0,7(0.2%)

  567,0 tys

  0,6(0.1%)

  618,1 tys

  0,6(0.1%)

  672,9 tys

  0,7(0.1%)

  360,6 tys

  0,4(0.1%)

  88,5 tys

  0,1(0%)

  100,0 tys

  0,1(0%)

  113,9 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  111,4 tys

  0,1(0%)

  78,4 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,0(0%)

  80,8 tys

  0,1(0%)

  24,0 tys

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,0(0%)

  58,2 tys

  0,1(0%)

  28,5 tys

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,0 mln

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344,4 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. opolskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 196 615 mieszkańców opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 95 766 kobiet oraz 100 845 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,7% mieszkańców opolskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy opolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w opolskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,8%) oraz średnie zawodowe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,0%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w opolskim mieściły się 393 przedszkola, w których do 1 501 oddziałów uczęszczało 29 975 dzieci (14 593 dziewczynki oraz 15 382 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w opolskim mieściło się 339 przedszkoli, w których do 1 114 oddziałów uczęszczało 24 065 dzieci (11 721 dziewczynek oraz 12 344 chłopców). Dostępne były 26 604 miejsca.

  17,9% mieszkańców opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 907 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 405 szkół podstawowych, w których w 4 437 oddziałach uczyło się 69 618 uczniów (33 748 kobiet oraz 35 870 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w opolskim placówkę miało 412 szkół podstawowych, w których w 3 257 oddziałach uczyło się 56 399 uczniów (27 365 kobiet oraz 29 034 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,73.

  W opolskim znajduje się 76 licea ogólnokształcące, w których w 550 oddziałach uczyło się 13 976 uczniów (8 550 kobiet oraz 5 426 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 3 989 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w opolskim placówkę miałp 78 licea ogólnokształcące, w których w 637 oddziałach uczyło się 17 289 uczniów (10 600 kobiet oraz 6 689 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 5 614 absolwentów.

  W opolskim znajdują się 52 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 330 oddziałach uczyło się 5 965 uczniów (1 871 kobiet oraz 4 094 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 18,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców opolskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 21,2% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 24,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Województwo
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • woj. opolskie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  20,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Opolskie
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Województwo
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 907 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Opolskie
  907,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Województwo
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 393Przedszkola
 • 90 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 8 Przedszkola specjalne
 • 1 501 Oddziały
 • 172 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 18 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 31 821 Miejsca
  (rok 2018)
 • 95 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. opolskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 975 Dzieci
 • 14 593 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 15 382 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 399 2 lata i mniej
 • 399
 • 6 531 3 lata
 • 6 531
 • 7 711 4 lata
 • 7 711
 • 7 644 5 lata
 • 7 644
 • 7 495 6 lat
 • 7 495
 • 195 7 lat i więcej
 • 195
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 214 2 lata i mniej
 • 214
 • 3 215 3 lata
 • 3 215
 • 3 800 4 lata
 • 3 800
 • 3 726 5 lata
 • 3 726
 • 3 569 6 lat
 • 3 569
 • 69 7 lat i więcej
 • 69
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 185 2 lata i mniej
 • 185
 • 3 316 3 lata
 • 3 316
 • 3 911 4 lata
 • 3 911
 • 3 918 5 lata
 • 3 918
 • 3 926 6 lat
 • 3 926
 • 126 7 lat i więcej
 • 126
 • 3 128 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2 346,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2 330,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 41,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 216,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 213,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17Punkty przedszkolne
 • 25 Oddziały
 • 220 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. opolskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 264 Dzieci
 • 111 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 153 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,0%
  58,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 71 3 lata
 • 71
 • 59 4 lata
 • 59
 • 66 5 lata
 • 66
 • 50 6 lat
 • 50
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 36 3 lata
 • 36
 • 23 4 lata
 • 23
 • 24 5 lata
 • 24
 • 21 6 lat
 • 21
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 35 3 lata
 • 35
 • 36 4 lata
 • 36
 • 42 5 lata
 • 42
 • 29 6 lat
 • 29
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 •  
 • 21,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 21,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. opolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 377Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 088 Oddziały
 • 68 474 Uczniowie
 • 33 364 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 110 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 8 621 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 181 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 440 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 989 Absolwenci
 • 3 918 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 071 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 343 Oddziały
 • 1 069 Uczniowie
 • 361 Kobiety
  (uczniowie)
 • 708 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,8%
  66,2%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 90 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 75 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,7%
  69,3%
 • 50 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. opolskie
  15,7
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,8
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 6 053,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 4 995,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 058,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 366,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 302,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  94,73
  Cały kraj
  95,71
 • 93,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  93,56
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. opolskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. opolskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. opolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 446 Oddziały
 • 11 420 Uczniowie
 • 7 355 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 065 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 3 025 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 953 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 072 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 836 Absolwenci
 • 1 849 Kobiety
  (absolwenci)
 • 987 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 31Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 104 Oddziały
 • 2 556 Uczniowie
 • 1 195 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 361 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,8%
  53,2%
 • 1 153 Absolwenci
 • 556 Kobiety
  (absolwenci)
 • 597 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 911,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 657,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 254,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. opolskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 697 Uczniowie w 1 klasie
 • 530 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 167 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 52 Oddziały
 • 274 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 163 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,5%
  59,5%
 • 84 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • woj. opolskie
  18,1
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,1
 • 20,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,5
 • 5,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. opolskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. opolskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. opolskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. opolskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w opolskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w opolskim znajdowało się 51 hoteli (2 ★★★★★, 2 ★★★★, 32 ★★★, 8 ★★, 3 , 4 w trakcie kategoryzacji), 2 motele (kategorii ★★) oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 23 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 11
  • domy wycieczkowe: 2
  • schroniska: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 9 (całoroczne: 7)
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 3)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 4 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 10
  • kwatery agroturystyczne: 7 (całoroczne: 5)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 35
  • drzwi automatycznie otwierane: 12
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 24
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 44


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 55 (liczba sal: 94, liczba miejsc: 6 094)
  • z nagłośnieniem: 45
  • z projektorem multimedialnym: 50
  • z zestawem do wideokonferencji: 22
  • z obsługą techniczną: 32
  • z ekranem: 50
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 51
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 33
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 81


 • Domy i ośrodki kultury w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w opolskim: 188 (publiczne: 182, prywatne: 6), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W opolskim 72 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 14 318 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 5 976 (uczestnicy: 493 007)
  • seanse filmowe: 321 (uczestnicy: 11 656)
  • wystawy: 231 (uczestnicy: 24 883)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 109 (uczestnicy: 25 844)
  • koncerty: 605 (uczestnicy: 150 030)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 744 (uczestnicy: 26 181)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 694 (uczestnicy: 62 837)
  • konkursy: 290 (uczestnicy: 17 307)
  • pokazy teatralne: 313 (uczestnicy: 53 046)
  • konferencje: 18 (uczestnicy: 1 313)
  • interdyscyplinarne: 138 (uczestnicy: 21 091)
  • warsztaty: 1 810 (uczestnicy: 35 319)
  • inne: 703 (uczestnicy: 63 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 712 (członkowie: 12 655)
  • plastyczne/techniczne: 164 (członkowie: 2 218)
  • taneczne: 133 (członkowie: 2 705)
  • muzyczne: 138 (członkowie: 1 424)
  • informatyczne: 7 (członkowie: 92)
  • fotograficzne i filmowe: 11 (członkowie: 88)
  • teatralne: 39 (członkowie: 476)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 87 (członkowie: 1 834)
  • literackie: 6 (członkowie: 87)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 57 (członkowie: 2 830)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 3 (członkowie: 90)
  • inne: 67 (członkowie: 811)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 112 (absolwenci: 1 758)
  • języków obcych: 33 (absolwenci: 580)
  • plastyczne: 9 (absolwenci: 267)
  • nauki gry na instrumentach: 20 (absolwenci: 183)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 5)
  • tańca: 29 (absolwenci: 480)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 89)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 8
  • filmowe: 8
  • plastyczne: 50
  • muzyczne: 30
  • politechniczne: 3
  • studia radiowe: 2
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 10
  • ceramiczne: 18
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 6
  • sale baletowe/taneczne: 71
  • inne: 13


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 457 (członkowie: 7 199)
  • teatralne: 37 (członkowie: 413)
  • muzyczne - instrumentalne: 72 (członkowie: 1 169)
  • wokalne i chóry: 97 (członkowie: 1 354)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 39 (członkowie: 545)
  • taneczne: 146 (członkowie: 2 796)
  • inne: 66 (członkowie: 922)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w opolskim działało 14 kin posiadających 30 sal z 5 211 miejscami na widowni. Odbyły się 38 262 seanse, na które przyszło 698 943 widzów, w tym 9 498 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 162 925 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w opolskim siedzibę miały 3 teatry (teatr dramatyczny: 2, teatr lalkowy: 1). Odbyły się 582 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 98 978 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w opolskim miały 2 teatry. Odbyło się 618 przedstawień, na które przyszło 73 394 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w opolskim działało 20 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 2). Odnotowano 248 720 zwiedzających, co daje 2 632 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w opolskim działało 301 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 3 666 132 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 536 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 320 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 4 208 382 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 387
  • dostępne dla czytelników: 650
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 621
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 174
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 210
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 217
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 109


 • Biblioteki naukowe w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w opolskim działało 37 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 2 362 782 wolumeny w tym ziobry specjalne: 277 334. Odnotowano 18 677 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 194 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 49 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 2 147 583 wolumeny. Odnotowano 140 342 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 504
  • dostępne dla czytelników: 177
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 163
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 31
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 29
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 27


 • Kluby sportowe w opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w opolskim działały 553 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 34 947 członków. Zarejestrowano 32 464 ćwiczących (mężczyźni: 26 648, kobiety: 5 816, chłopcy do lat 18: 15 520, dziewczęta do lat 18: 4 371). Aktywnych było 851 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (889), instruktora sportowego (554) oraz inne osoby (290).

  Ćwiczący w klubach sportowych w opolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. opolskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. opolskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 438 wypadków drogowych w opolskim odnotowano 64 ofiary śmiertelne oraz 513 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 66,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w opolskim zarejestrowanych było 888 219 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 697 524 samochodów osobowych (735,3 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla kraju), 84 294 samochodów ciężarowych (100,6 - mniej od wartości dla Polski), 3 017 autobusów (3,1 - mniej od wartości dla całego kraju), 11 140 ciągników siodłowych (11,5 - znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 39 702 motocykli (41,9 - mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,7 lat.


  W 2022 roku w opolskim znajdowało się 642 km ścieżek rowerowych, 2,8 km bus-pasów i 17 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 776 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 488 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w opolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 438 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 64 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 513 Ranni
  (rok 2022)
 • 167 Lekko ranni
 • 346 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w opolskim w latach 2000 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 46,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • woj. opolskie
  46,5
  Cała Polska
  56,5
 • 6,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Województwo
  6,8
  Cały kraj
  5,0
 • 54,43 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Opolskie
  54,4
  Cała Polska
  65,5
 • 9,12 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Województwo
  9,1
  Kraj
  6,6
 • 66,76 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Województwo
  66,8
  Kraj
  77,6
 • 14,61 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Województwo
  14,6
  Cały kraj
  8,9
 • 117,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Opolskie
  117,1
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 888 219 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w opolskim w 2021 roku
 • 697 524 Samochody osobowe
 • 84 294 Samochody ciężarowe
 • 1 076 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 3 017 Autobusy
 • 6 561 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 11 161 Ciągniki samochodowe
 • 11 140   Ciągniki siodłowe
 • 45 960 Ciągniki rolnicze
 • 39 702 Motocykle
 • 12 054   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 50 174 Motorowery
 • 697 524Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w opolskim
 • Samochody osobowe w opolskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 735,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Opolskie
  735,3
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg195 500
  • 1400-1649 kg150 743
  • 1650-1899 kg149 127
  • 1900 kg i więcej202 154
 • 195 500 do 1399 kg
 • 150 743 1400-1649 kg
 • 149 127 1650-1899 kg
 • 202 154 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 276 387 do 1399 cm3
 • 276 387
 • 368 953 1400-1999 cm3
 • 368 953
 • 52 184 2000 i więcej cm3
 • 52 184
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w opolskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna399 109
  • olej napędowy219 185
  • gaz (LPG)65 838
  • pozostałe13 392
 • 399 109 benzyna
 • 219 185 olej napędowy
 • 65 838 gaz (LPG)
 • 13 392 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 11 040 do 1 roku
 • 11 040
 • 9 020 2 lata
 • 9 020
 • 9 782 3 lata
 • 9 782
 • 22 395 4-5 lat
 • 22 395
 • 22 980 6-7 lat
 • 22 980
 • 25 592 8-9 lat
 • 25 592
 • 33 865 10-11 lat
 • 33 865
 • 94 836 12-15 lat
 • 94 836
 • 131 443 16-20 lat
 • 131 443
 • 113 397 21-25 lat
 • 113 397
 • 68 799 26-30 lat
 • 68 799
 • 154 375 31 lat i więcej
 • 154 375
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w opolskim
 • Opolskie
  20,7 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 84 294Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w opolskim
 • Samochody ciężarowe w opolskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 100,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Opolskie
  100,6
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 43 427 do 999 kg
 • 43 427
 • 24 282 1000-1499 kg
 • 24 282
 • 4 974 1500-2999 kg
 • 4 974
 • 668 3000-3499 kg
 • 668
 • 1 639 3500-4999 kg
 • 1 639
 • 3 711 5000-6999 kg
 • 3 711
 • 2 395 7000-9999 kg
 • 2 395
 • 2 083 10000-14999 kg
 • 2 083
 • 1 115 15000 kg i więcej
 • 1 115
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 270
  • olej napędowy54 425
  • gaz (LPG)2 793
  • pozostałe9 806
 • 17 270 benzyna
 • 54 425 olej napędowy
 • 2 793 gaz (LPG)
 • 9 806 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 2 145 do 1 roku
 • 2 145
 • 1 435 2 lata
 • 1 435
 • 1 454 3 lata
 • 1 454
 • 2 943 4-5 lat
 • 2 943
 • 3 384 6-7 lat
 • 3 384
 • 3 386 8-9 lat
 • 3 386
 • 4 987 10-11 lat
 • 4 987
 • 10 570 12-15 lat
 • 10 570
 • 12 012 16-20 lat
 • 12 012
 • 11 869 21-25 lat
 • 11 869
 • 6 867 26-30 lat
 • 6 867
 • 23 242 31 lat i więcej
 • 23 242
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w opolskim
 • Województwo
  20,9 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 3 017Liczba autobusów zarejestrowanych w opolskim
 • Autobusy w opolskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • woj. opolskie
  3,1
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna202
  • olej napędowy2 150
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe661
 • 202 benzyna
 • 2 150 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 661 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 58 2 lata
 • 58
 • 81 3 lata
 • 81
 • 60 4-5 lat
 • 60
 • 65 6-7 lat
 • 65
 • 123 8-9 lat
 • 123
 • 110 10-11 lat
 • 110
 • 340 12-15 lat
 • 340
 • 443 16-20 lat
 • 443
 • 415 21-25 lat
 • 415
 • 224 26-30 lat
 • 224
 • 1 070 31 lat i więcej
 • 1 070
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w opolskim
 • woj. opolskie
  22,9 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 11 140Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w opolskim
 • Ciągniki siodłowe w opolskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 11,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. opolskie
  11,5
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna41
  • olej napędowy9 659
  • gaz (LPG)13
  • pozostałe1 427
 • 41 benzyna
 • 9 659 olej napędowy
 • 13 gaz (LPG)
 • 1 427 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 510 do 1 roku
 • 510
 • 222 2 lata
 • 222
 • 294 3 lata
 • 294
 • 1 031 4-5 lat
 • 1 031
 • 1 063 6-7 lat
 • 1 063
 • 869 8-9 lat
 • 869
 • 916 10-11 lat
 • 916
 • 1 910 12-15 lat
 • 1 910
 • 1 406 16-20 lat
 • 1 406
 • 1 191 21-25 lat
 • 1 191
 • 631 26-30 lat
 • 631
 • 1 097 31 lat i więcej
 • 1 097
 • 14,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w opolskim
 • woj. opolskie
  14,8 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 39 702Liczba motocykli zarejestrowanych w opolskim
 • Motocykle w opolskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 41,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Opolskie
  41,9
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 653 do 1 roku
 • 653
 • 452 2 lata
 • 452
 • 404 3 lata
 • 404
 • 903 4-5 lat
 • 903
 • 1 716 6-7 lat
 • 1 716
 • 922 8-9 lat
 • 922
 • 1 205 10-11 lat
 • 1 205
 • 4 224 12-15 lat
 • 4 224
 • 5 363 16-20 lat
 • 5 363
 • 5 466 21-25 lat
 • 5 466
 • 2 959 26-30 lat
 • 2 959
 • 15 435 31 lat i więcej
 • 15 435
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w opolskim
 • woj. opolskie
  23,7 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 642 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 369 km  Będących pod zarządem gminy
 • 139 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 134 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w opolskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 681,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Województwo
  681,6 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 6,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  6,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • 17 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 2,8 km Długość bus-pasów
 • 488 Liczba licencji na taksówki
 • 776 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami