Powiat łęczycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łęczycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 50 527 Liczba mieszkańców
 • 773 km2 Powierzchnia
 • 66 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,0% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Zdziarski Starosta
 • pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca Adres starostwa powiatowego
 • ELE Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie łęczyckim (1)
 • Łęczyca
Powiat łęczycki na mapie
Identyfikatory
 • 1004 TERYT (TERC)
Herb powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki herb
Flaga powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki flaga

powiat łęczycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy
ul. Mickiewicza 18, (24)721-86-74
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy
(24) 721-26-32
Lotnicza 21E
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
leczyca@lodzka.policja.gov.pl
ul. Ozorkowskie Przedm. 4 (24) 721-11-00, fax. (24)721-11-14
99-100 Łęczyca
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Łęczycy
(24) 721-21-88
psse.leczyca@pis.gov.pl
ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
(24) 388-72-00
(24) 721-32-17
Pl. Tadeusza Kościuszki
99-100 Łęczyca

Powiat łęczycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat łęczycki ma 50 527 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 7,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w 2050 roku wynosi 38 620, z czego 19 425 to kobiety, a 19 195 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łęczyckiego zawarli w 2017 roku 212 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łęczycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -181. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,58 na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego. W 2017 roku urodziło się 478 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 367 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,7% zgonów w powiecie łęczyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w powiecie łęczyckim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łęczyckiego przypada 12.36 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 396 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 511 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łęczyckiego -115. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  60,7% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 50 527 Liczba mieszkańców
 • 25 955 Kobiety
 • 24 572 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38 620 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 425 Kobiety
 • 19 195 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łęczyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  łódzkie
  42,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łęczycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat łęczycki
  27,4%
  Województwo
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,7%
  Województwo
  55,0%
  Kraj
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,6%
  łódzkie
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 20,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. łęczycki
  3,4%
  łódzkie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Powiat
  0,9%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łęczyckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,2
  woj. łódzkie
  4,7
  Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,5
  woj. łódzkie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 212 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łęczyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -181 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -99 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -82 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat łęczycki
  -3,6
  Województwo
  -3,0
  Polska
  -0,0
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łęczyckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 478 Urodzenia żywe
 • 221 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 257 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,5
  łódzkie
  9,6
  Cała Polska
  10,5
 • 42,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  42,5
  woj. łódzkie
  42,0
  Cała Polska
  44,2
 • 9.56 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.56
 • 50.03 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.03
 • 96.98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.98
 • 88.34 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.34
 • 33.89 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.89
 • 4.73 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.73
 • 3 367 g Średnia waga noworodków
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat łęczycki
  3 367 g
  woj. łódzkie
  3 360 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 160 Waga 3500g - 3999g
 • 160
 • 175 Waga 3000g - 3499g
 • 175
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat łęczycki
  1,42
  łódzkie
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łęczycki
  0,73
  łódzkie
  0,76
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie łęczyckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 629 Zgony
 • 294 Kobiety
  (Zgony)
 • 335 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,4
  Województwo
  12,1
  Kraj
  10,1
 • 142,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  142,0
  łódzkie
  132,5
  Kraj
  101,5
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łęczycki
  2,3
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łęczycki
  3,6
  woj. łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łęczyckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. łęczycki
  46,4%
  łódzkie
  41,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. łęczycki
  28,0%
  łódzkie
  25,2%
  Polska
  26,7%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łęczycki
  6,5%
  łódzkie
  7,4%
  Kraj
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  10,1
  Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  83,3
  Kraj
  74,3
 • 353,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łęczycki
  353,9
  woj. łódzkie
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  295,4
  Polska
  261,6
 • 586,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 599,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 573,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łęczycki
  586,6
  łódzkie
  519,0
  Kraj
  469,0
 • 95,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  95,1
  łódzkie
  90,2
  Cały kraj
  87,7
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat łęczycki
  22,9
  woj. łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  31,8
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  7,6
  łódzkie
  10,4
  Cały kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat łęczycki
  0,7%
  woj. łódzkie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 396 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 229 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 167 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 511 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 281 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 230 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -109 Saldo migracji
 • -49 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -115 Saldo migracji wewnętrznych
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -63 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łęczyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łęczycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łęczyckim oddano do użytku 55 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łęczyckim to 17 296 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łęczyckim to 5,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie łęczyckim to 139,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,68% mieszkań posiada łazienkę, 65,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,60% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 296 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 340,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  340,70
  woj. łódzkie
  406,30
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. łęczycki
  79,70 m2
  Województwo
  68,90 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,20 m2
  woj. łódzkie
  28,00 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łęczycki
  3,84
  woj. łódzkie
  3,60
  Polska
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. łęczycki
  2,94
  woj. łódzkie
  2,46
  Kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. łęczycki
  0,76
  woj. łódzkie
  0,68
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 55 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  1,09
  Województwo
  3,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 50 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 317 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. łęczycki
  5,76
  woj. łódzkie
  4,43
  Kraj
  3,91
 • 6,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,27
  Województwo
  13,36
  Cały kraj
  18,14
 • 7 686 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 139,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łęczycki
  139,7 m2
  woj. łódzkie
  113,3 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. łęczycki
  0,15 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. łęczycki
  90,93%
  łódzkie
  94,69%
  Polska
  96,79%
 • 82,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat łęczycki
  82,93%
  Województwo
  89,51%
  Polska
  93,66%
 • 77,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łęczycki
  77,68%
  łódzkie
  85,48%
  Kraj
  91,31%
 • 65,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  65,47%
  łódzkie
  77,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 2,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  2,60%
  woj. łódzkie
  44,57%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat łęczycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie łęczyckim na 1000 mieszkańców pracuje 145 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim wynosiło w 2017 roku 8,1% (9,7% wśród kobiet i 6,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim wynosiło 3 885,89 PLN, co odpowiada 85.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego 2 183 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 983 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -200.

  55,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,7% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 145 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. łęczycki
  145,0
  łódzkie
  244,0
  Cały kraj
  247,0
 • 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,7% Kobiety
 • 6,8% Mężczyźni
 • Powiat
  8,1%
  woj. łódzkie
  6,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 886 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 886 PLN
  łódzkie
  4 142 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łęczyckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 983 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -200 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 55,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Przemysł i budownictwo
 • 11,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,8% Pozostałe
 • 26,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 312 Pracujący ogółem
 • 4 135 Kobiety
 • 3 177 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łęczycki
  64,7
  łódzkie
  66,6
  Cała Polska
  63,4
 • 37,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,1
  Województwo
  38,5
  Kraj
  34,0
 • 134,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  134,2
  łódzkie
  136,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łęczycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie łęczyckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 266 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 403 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 259 nowych podmiotów, a 213 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (315) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (246) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (815) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (186) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łęczyckim najwięcej (181) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 097) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,9% (160) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,1% (559) podmiotów, a 78,0% (2 547) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łęczyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.7%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (11.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 266 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 559 Przemysł i budownictwo
 • 2 547 Pozostała działalność
 • 259 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łęczyckim w 2017 roku
 • 213 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łęczyckim w 2017 roku
 • 2 403 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 097 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 097
 • 131 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 131
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 3 262 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 262
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 37 Spółdzielnie ogółem
 • 37
 • 146 Spółki handlowe ogółem
 • 146
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 119  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 119
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 181 Spółki cywilne ogółem
 • 181
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 403 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 810 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 810
 • 273 Transport i gospodarka magazynowa
 • 273
 • 270 Budownictwo
 • 270
 • 187 Przetwórstwo przemysłowe
 • 187
 • 152 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 152
 • 150 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 150
 • 131 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 131
 • 116 Pozostała działalność
 • 116
 • 70 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 70
 • 63 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 63
 • 47 Informacja i komunikacja
 • 47
 • 44 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 44
 • 35 Edukacja
 • 35
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łęczyckim stwierdzono 682 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,48 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łęczyckim wynosi 80,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,59 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 6,30 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,27 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,96 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 682 Przestępstwa ogółem
 • 682
 • 384 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 384
 • 150 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 150
 • 115 Przestępstwa drogowe
 • 115
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 319 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 319
 • 13,48 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat łęczycki
  13,48
  łódzkie
  17,76
  Kraj
  19,62
 • 7,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łęczycki
  7,59
  woj. łódzkie
  11,26
  Cały kraj
  12,07
 • 2,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,96
  woj. łódzkie
  3,84
  Cały kraj
  4,94
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,27
  woj. łódzkie
  1,95
  Kraj
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat łęczycki
  0,34
  Województwo
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 6,30 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  6,30
  łódzkie
  9,64
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. łęczycki
  81%
  łódzkie
  66%
  Polska
  72%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. łęczycki
  75%
  woj. łódzkie
  53%
  Cały kraj
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łęczycki
  80%
  łódzkie
  84%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat łęczycki
  99%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  88%
  łódzkie
  82%
  Kraj
  84%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. łęczycki
  71%
  woj. łódzkie
  47%
  Cały kraj
  52%

Powiat łęczycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łęczyckiego wyniosła w 2016 roku 50,1 mln złotych, co daje 984 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 10% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu łęczyckiego - 40.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.9%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 674,8 tys złotych, czyli 1,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łęczyckiego wyniosła w 2016 roku 52,9 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (56.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.6%). W budżecie powiatu łęczyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 120 złotych na mieszkańca (11,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łęczyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,2 mln

  862(100%)

  45,6 mln

  865(100%)

  47,3 mln

  902(100%)

  51,1 mln

  980(100%)

  49,2 mln

  950(100%)

  56,2 mln

  1,1 tys(100%)

  55,4 mln

  1,1 tys(100%)

  50,1 mln

  984(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,2 mln

  310(35.9%)

  18,4 mln

  353(40.3%)

  19,1 mln

  366(40.5%)

  20,5 mln

  394(40.1%)

  21,7 mln

  420(44.1%)

  23,4 mln

  456(41.7%)

  22,8 mln

  447(41.2%)

  20,4 mln

  402(40.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  125(14.5%)

  6,4 mln

  123(14.1%)

  6,4 mln

  123(13.6%)

  6,8 mln

  130(13.2%)

  7,2 mln

  140(14.7%)

  7,4 mln

  145(13.2%)

  8,7 mln

  170(15.7%)

  8,0 mln

  157(15.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,0 mln

  94,5(11%)

  5,2 mln

  100(11.5%)

  5,4 mln

  103(11.3%)

  5,9 mln

  113(11.5%)

  5,7 mln

  109(11.5%)

  6,1 mln

  120(10.9%)

  6,0 mln

  118(10.8%)

  6,6 mln

  131(13.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  94,1(10.9%)

  4,9 mln

  93,9(10.7%)

  4,8 mln

  91,0(10.1%)

  4,9 mln

  94,2(9.6%)

  4,8 mln

  93,4(9.8%)

  5,3 mln

  103(9.4%)

  5,3 mln

  104(9.6%)

  5,2 mln

  103(10.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  58,8(6.8%)

  3,1 mln

  59,2(6.8%)

  3,1 mln

  60,1(6.7%)

  3,3 mln

  63,0(6.4%)

  3,2 mln

  62,7(6.6%)

  3,3 mln

  63,9(5.8%)

  3,3 mln

  64,6(6%)

  3,5 mln

  69,3(7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  26,8(3.1%)

  1,5 mln

  28,9(3.3%)

  1,4 mln

  27,3(3%)

  1,4 mln

  27,3(2.8%)

  1,3 mln

  25,9(2.7%)

  1,5 mln

  28,8(2.6%)

  1,7 mln

  32,6(3%)

  1,8 mln

  34,9(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  33,5(3.9%)

  1,7 mln

  32,1(3.7%)

  1,9 mln

  35,7(3.9%)

  1,9 mln

  36,4(3.7%)

  2,1 mln

  41,4(4.3%)

  2,3 mln

  45,0(4.1%)

  1,9 mln

  38,0(3.5%)

  1,7 mln

  33,1(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  88,6(10.3%)

  1,5 mln

  29,7(3.4%)

  3,2 mln

  61,3(6.8%)

  4,4 mln

  85,4(8.7%)

  1,4 mln

  27,5(2.9%)

  5,3 mln

  104(9.5%)

  4,2 mln

  81,5(7.5%)

  1,3 mln

  24,8(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  408,7 tys

  7,8(0.9%)

  408,3 tys

  7,8(0.9%)

  631,5 tys

  12,1(1.3%)

  734,8 tys

  14,1(1.4%)

  657,7 tys

  12,7(1.3%)

  632,0 tys

  12,3(1.1%)

  644,2 tys

  12,6(1.2%)

  755,3 tys

  14,9(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  342,9 tys

  6,5(0.8%)

  509,2 tys

  9,8(1.1%)

  377,6 tys

  7,2(0.8%)

  306,1 tys

  5,9(0.6%)

  310,7 tys

  6,0(0.6%)

  314,8 tys

  6,1(0.6%)

  375,8 tys

  7,4(0.7%)

  381,2 tys

  7,5(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  641,7 tys

  12,2(1.4%)

  529,3 tys

  10,2(1.2%)

  688,5 tys

  13,2(1.5%)

  705,2 tys

  13,6(1.4%)

  473,9 tys

  9,2(1%)

  300,7 tys

  5,9(0.5%)

  192,7 tys

  3,8(0.3%)

  141,8 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  85,9 tys

  1,6(0.2%)

  74,7 tys

  1,4(0.2%)

  73,3 tys

  1,4(0.2%)

  92,9 tys

  1,8(0.2%)

  89,2 tys

  1,7(0.2%)

  89,6 tys

  1,7(0.2%)

  84,6 tys

  1,7(0.2%)

  77,1 tys

  1,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  86,1 tys

  1,6(0.2%)

  73,0 tys

  1,4(0.2%)

  75,2 tys

  1,4(0.2%)

  73,3 tys

  1,4(0.1%)

  72,0 tys

  1,4(0.1%)

  72,0 tys

  1,4(0.1%)

  73,0 tys

  1,4(0.1%)

  76,1 tys

  1,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,0 tys

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  23,8(2.7%)

  97,3 tys

  1,9(0.2%)

  78,7 tys

  1,5(0.2%)

  46,5 tys

  0,9(0.1%)

  51,6 tys

  1,0(0.1%)

  51,0 tys

  1,0(0.1%)

  53,5 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,3(0%)

  34,2 tys

  0,7(0.1%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łęczyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,1 mln

  821(100%)

  44,8 mln

  849(100%)

  49,0 mln

  934(100%)

  52,0 mln

  997(100%)

  52,7 mln

  1,0 tys(100%)

  58,6 mln

  1,1 tys(100%)

  55,9 mln

  1,1 tys(100%)

  52,9 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,5 mln

  505(61.5%)

  26,3 mln

  505(58.7%)

  27,9 mln

  532(56.9%)

  31,0 mln

  596(59.6%)

  30,3 mln

  587(57.5%)

  32,2 mln

  627(54.9%)

  30,8 mln

  604(55.2%)

  29,8 mln

  587(56.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,3 mln

  63,5(7.7%)

  3,5 mln

  66,9(7.8%)

  4,4 mln

  84,7(9.1%)

  4,7 mln

  90,2(9%)

  5,0 mln

  97,6(9.6%)

  5,5 mln

  106(9.3%)

  6,0 mln

  117(10.7%)

  6,3 mln

  125(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  65,3(7.9%)

  3,5 mln

  68,0(7.9%)

  3,7 mln

  71,6(7.7%)

  4,1 mln

  79,3(7.9%)

  4,3 mln

  82,9(8.1%)

  4,6 mln

  90,4(7.9%)

  5,4 mln

  105(9.6%)

  5,1 mln

  100(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  58,9(7.2%)

  3,1 mln

  58,7(6.8%)

  3,1 mln

  59,9(6.4%)

  3,3 mln

  63,1(6.3%)

  3,2 mln

  62,6(6.1%)

  3,3 mln

  63,9(5.6%)

  3,3 mln

  64,6(5.9%)

  3,5 mln

  69,2(6.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  25,2(3.1%)

  1,3 mln

  25,0(2.9%)

  1,4 mln

  26,7(2.8%)

  1,4 mln

  26,6(2.7%)

  1,5 mln

  28,5(2.8%)

  1,5 mln

  29,9(2.6%)

  1,5 mln

  28,4(2.6%)

  1,8 mln

  35,2(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  26,1(3.2%)

  1,7 mln

  32,0(3.7%)

  1,9 mln

  35,7(3.8%)

  1,9 mln

  36,3(3.6%)

  2,1 mln

  41,4(4.1%)

  2,3 mln

  44,8(3.9%)

  1,9 mln

  37,1(3.4%)

  1,6 mln

  31,0(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  669,0 tys

  12,8(1.6%)

  2,0 mln

  39,1(4.5%)

  1,8 mln

  34,5(3.7%)

  1,6 mln

  31,3(3.1%)

  3,2 mln

  62,5(6.1%)

  4,3 mln

  82,9(7.3%)

  3,3 mln

  64,1(5.9%)

  1,3 mln

  26,4(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  408,9 tys

  7,8(0.9%)

  408,3 tys

  7,8(0.9%)

  1,3 mln

  25,4(2.7%)

  985,1 tys

  19,0(1.9%)

  891,7 tys

  17,3(1.7%)

  933,8 tys

  18,2(1.6%)

  933,1 tys

  18,3(1.7%)

  1,0 mln

  20,0(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  409,8 tys

  7,8(1%)

  620,0 tys

  11,9(1.4%)

  720,6 tys

  13,8(1.5%)

  929,3 tys

  17,9(1.8%)

  700,6 tys

  13,6(1.3%)

  721,3 tys

  14,1(1.2%)

  661,0 tys

  12,9(1.2%)

  823,4 tys

  16,2(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  668,4 tys

  12,8(1.6%)

  725,4 tys

  13,9(1.6%)

  793,8 tys

  15,2(1.6%)

  580,9 tys

  11,2(1.1%)

  532,6 tys

  10,3(1%)

  578,9 tys

  11,3(1%)

  628,5 tys

  12,3(1.1%)

  720,5 tys

  14,2(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  460,9 tys

  8,8(1.1%)

  620,0 tys

  11,9(1.4%)

  571,6 tys

  10,9(1.2%)

  468,9 tys

  9,0(0.9%)

  488,0 tys

  9,4(0.9%)

  491,1 tys

  9,6(0.8%)

  609,2 tys

  11,9(1.1%)

  569,8 tys

  11,2(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  78,0 tys

  1,5(0.2%)

  71,2 tys

  1,4(0.2%)

  69,2 tys

  1,3(0.1%)

  87,1 tys

  1,7(0.2%)

  83,1 tys

  1,6(0.2%)

  80,2 tys

  1,6(0.1%)

  77,7 tys

  1,5(0.1%)

  73,6 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  182,0 tys

  3,5(0.4%)

  115,6 tys

  2,2(0.2%)

  114,3 tys

  2,2(0.2%)

  55,6 tys

  1,1(0.1%)

  89,9 tys

  1,8(0.2%)

  67,5 tys

  1,3(0.1%)

  60,7 tys

  1,2(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  25,5(3.1%)

  96,1 tys

  1,8(0.2%)

  1,1 mln

  21,5(2.3%)

  832,1 tys

  16,0(1.6%)

  230,1 tys

  4,5(0.4%)

  2,0 mln

  39,0(3.4%)

  774,4 tys

  15,2(1.4%)

  29,2 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  666,3 tys

  12,8(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łęczycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 11 457 mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 547 kobiet oraz 5 910 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 15,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców powiatu łęczyckiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 31,5% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łęczyckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łęczyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz zasadnicze zawodowe (16,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (30,4%) oraz zasadnicze zawodowe (26,6%).

  16,5% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 716 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,27.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 103,68.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (33,2% kobiet i 33,7% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,7%
  łódzkie
  16,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,4% W miastach
  (wyższe)
 • 7,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,0%
  Województwo
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • pow. łęczycki
  2,2%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. łęczycki
  10,1%
  łódzkie
  13,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,7%
  łódzkie
  17,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  21,5%
  łódzkie
  20,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. łęczycki
  5,8%
  łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 31,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. łęczycki
  31,5%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 30,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,5%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 716 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. łęczycki
  716,0
  łódzkie
  818,0
  Polska
  811,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,52
  łódzkie
  1,01
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 55,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 55,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 33,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,27
  łódzkie
  97,48
  Cały kraj
  96,62
 • 90,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,25
  łódzkie
  93,50
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  łódzkie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 223,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 190,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 103,68 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat łęczycki
  103,68
  woj. łódzkie
  101,43
  Cały kraj
  100,01
 • 93,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat łęczycki
  93,28
  woj. łódzkie
  93,10
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat łęczycki
  18,0
  woj. łódzkie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 117,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 89,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łęczyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 30,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 68,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 46,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. łęczycki
  15,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15 Szkoły policealne ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łęczycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łęczycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łęczyckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie łęczyckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 800)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie łęczyckim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie łęczyckim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 130 (uczestnicy: 12 654)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 850)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 16 (uczestnicy: 1 550)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 4 960)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 410)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 2 090)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 350)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 580)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 514)
  • inne: 1 (uczestnicy: 1 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 715)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 47)
  • taneczne: 11 (członkowie: 220)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 42)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 22)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 300)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 14)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 160)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 120)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 25)
  • tańca: 2 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 453)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 41)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 32)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 77)
  • taneczne: 12 (członkowie: 291)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie łęczyckim działało 1 kino posiadające 3 sale z 262 miejscami na widowni. Odbyło się 4 000 seansów, na które przyszło 60 000 widzów, w tym 650 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 750 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie łęczyckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 33 504 zwiedzających, co daje 6 621 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łęczyckim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 208 103 wolumeny oraz 3 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 29 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 14 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 597 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 68
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 14
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łęczyckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 38 344 wolumeny w tym ziobry specjalne: 355. Odnotowano 1 158 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łęczyckim działały 22 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 204 członków. Zarejestrowano 1 142 ćwiczących (mężczyźni: 925, kobiety: 217, chłopcy do lat 18: 617, dziewczęta do lat 18: 184). Aktywnych było 46 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (19), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łęczyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łęczycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 62 wypadków drogowych w powiecie łęczyckim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 75 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 122,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,9 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 139,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie łęczyckim zarejestrowanych było 53 770 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 33 164 samochodów osobowych (653,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 123 samochodów ciężarowych (177,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 204 autobusów (4,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 901 ciągników siodłowych (17,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 341 motocykli (46,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 9,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2017 roku w powiecie łęczyckim znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 taksówek oraz 14 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 62 Wypadki drogowe
 • 4 Ofiary śmiertelne
 • 75 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łęczyckim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 122,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  122,1
  łódzkie
  169,9
  Kraj
  87,6
 • 7,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  7,9
  woj. łódzkie
  8,6
  Cały kraj
  7,9
 • 7,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. łęczycki
  7,4
  łódzkie
  11,2
  Cała Polska
  10,6
 • 139,48 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  139,5
  Województwo
  276,0
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 53 770 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łęczyckim w 2016 roku
 • 33 164 Samochody osobowe
 • 8 123 Samochody ciężarowe
 • 401 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 204 Autobusy
 • 216 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 901 Ciągniki samochodowe
 • 901   Ciągniki siodłowe
 • 8 821 Ciągniki rolnicze
 • 2 341 Motocykle
 • 992   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 421 Motorowery
 • 33 164Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Samochody osobowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 653,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  653,2
  łódzkie
  570,1
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 256
  • 1400-1649 kg9 455
  • 1650-1899 kg6 939
  • 1900 kg i więcej5 514
 • 11 256 do 1399 kg
 • 9 455 1400-1649 kg
 • 6 939 1650-1899 kg
 • 5 514 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 232 do 1399 cm3
 • 14 232
 • 17 127 1400-1999 cm3
 • 17 127
 • 1 805 2000 i więcej cm3
 • 1 805
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 231
  • olej napędowy7 110
  • gaz (LPG)6 715
  • pozostałe108
 • 19 231 benzyna
 • 7 110 olej napędowy
 • 6 715 gaz (LPG)
 • 108 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 460 do 1 roku
 • 460
 • 244 2 lata
 • 244
 • 219 3 lata
 • 219
 • 570 4-5 lat
 • 570
 • 764 6-7 lat
 • 764
 • 1 412 8-9 lat
 • 1 412
 • 1 746 10-11 lat
 • 1 746
 • 4 914 12-15 lat
 • 4 914
 • 8 883 16-20 lat
 • 8 883
 • 5 778 21-25 lat
 • 5 778
 • 3 181 26-30 lat
 • 3 181
 • 4 993 31 lat i więcej
 • 4 993
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łęczyckim
 • pow. łęczycki
  20,0 lat
  woj. łódzkie
  18,2 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 8 123Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 177,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  177,7
  woj. łódzkie
  98,8
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 173 do 999 kg
 • 3 173
 • 2 107 1000-1499 kg
 • 2 107
 • 941 1500-2999 kg
 • 941
 • 142 3000-3499 kg
 • 142
 • 212 3500-4999 kg
 • 212
 • 1 170 5000-6999 kg
 • 1 170
 • 218 7000-9999 kg
 • 218
 • 111 10000-14999 kg
 • 111
 • 49 15000 kg i więcej
 • 49
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 355
  • olej napędowy4 397
  • gaz (LPG)343
  • pozostałe28
 • 3 355 benzyna
 • 4 397 olej napędowy
 • 343 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 62 do 1 roku
 • 62
 • 39 2 lata
 • 39
 • 49 3 lata
 • 49
 • 103 4-5 lat
 • 103
 • 198 6-7 lat
 • 198
 • 260 8-9 lat
 • 260
 • 326 10-11 lat
 • 326
 • 865 12-15 lat
 • 865
 • 1 552 16-20 lat
 • 1 552
 • 953 21-25 lat
 • 953
 • 1 144 26-30 lat
 • 1 144
 • 2 572 31 lat i więcej
 • 2 572
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łęczyckim
 • Tutaj
  23,5 lat
  łódzkie
  19,0 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 204Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Autobusy w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,0
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna48
  • olej napędowy155
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 48 benzyna
 • 155 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 48 16-20 lat
 • 48
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 48 31 lat i więcej
 • 48
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łęczyckim
 • pow. łęczycki
  22,9 lat
  łódzkie
  21,3 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 901Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 17,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,7
  woj. łódzkie
  8,6
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna56
  • olej napędowy840
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe2
 • 56 benzyna
 • 840 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 224 do 1 roku
 • 224
 • 12 2 lata
 • 12
 • 33 3 lata
 • 33
 • 87 4-5 lat
 • 87
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 72 10-11 lat
 • 72
 • 112 12-15 lat
 • 112
 • 107 16-20 lat
 • 107
 • 63 21-25 lat
 • 63
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 15 31 lat i więcej
 • 15
 • 9,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łęczyckim
 • Powiat
  9,9 lat
  łódzkie
  13,0 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 2 341Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Motocykle w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 46,1 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. łęczycki
  46,1
  łódzkie
  36,8
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 68 do 1 roku
 • 68
 • 12 2 lata
 • 12
 • 6 3 lata
 • 6
 • 22 4-5 lat
 • 22
 • 33 6-7 lat
 • 33
 • 61 8-9 lat
 • 61
 • 52 10-11 lat
 • 52
 • 117 12-15 lat
 • 117
 • 163 16-20 lat
 • 163
 • 82 21-25 lat
 • 82
 • 311 26-30 lat
 • 311
 • 1 414 31 lat i więcej
 • 1 414
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łęczyckim
 • Powiat
  28,2 lat
  łódzkie
  25,2 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łęczyckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 18,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. łęczycki
  18,1 km
  Województwo
  399,9 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 0,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,3 km
  łódzkie
  2,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 14 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba taksówek