Powiat łęczycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łęczycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 48 979 Liczba mieszkańców
 • 773 km2 Powierzchnia
 • 66 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,0% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Zdziarski Starosta
 • pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca Adres starostwa powiatowego
 • ELE Tablice rejestracyjne
Powiat łęczycki na mapie
Identyfikatory
 • 1004 TERYT (TERC)
Herb powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki herb
Flaga powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki flaga

powiat łęczycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy
ul. Mickiewicza 18, (24)721-86-74
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy
(24) 721-26-32
Lotnicza 21E
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
leczyca@lodzka.policja.gov.pl
ul. Ozorkowskie Przedm. 4 (24) 721-11-00, fax. (24)721-11-14
99-100 Łęczyca
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Łęczycy
(24) 721-21-88
psse.leczyca@pis.gov.pl
ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
(24) 388-72-00
(24) 721-32-17
Pl. Tadeusza Kościuszki
99-100 Łęczyca

Powiat łęczycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łęczycki ma 48 979 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w 2050 roku wynosi 38 620, z czego 19 425 to kobiety, a 19 195 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łęczyckiego zawarli w 2020 roku 207 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łęczycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -340. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,86 na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego. W 2020 roku urodziło się 438 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 367 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 38,3% zgonów w powiecie łęczyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w powiecie łęczyckim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łęczyckiego przypada 15.7 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 398 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 524 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łęczyckiego -126. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,3% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 979 Liczba mieszkańców
 • 25 180 Kobiety
 • 23 799 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 620 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 425 Kobiety
 • 19 195 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łęczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,3 lat
  woj. łódzkie
  43,3 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łęczycki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat łęczycki
  27,4%
  Województwo
  26,6%
  Polska
  28,8%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,7%
  łódzkie
  55,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  12,6%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 20,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat łęczycki
  3,4%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • powiat łęczycki
  0,9%
  łódzkie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łęczyckim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. łęczycki
  1,1
  łódzkie
  1,3
  Cały kraj
  1,3
 • 207 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łęczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -340 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -166 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -174 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,9
  Województwo
  -6,1
  Kraj
  -3,2
 • -7,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łęczyckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 438 Urodzenia żywe
 • 217 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 221 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  łódzkie
  8,5
  Kraj
  9,3
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łęczycki
  40,6
  Województwo
  38,2
  Cały kraj
  39,9
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 13 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 13
 • 3 367 g Średnia waga noworodków
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 422 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat łęczycki
  3 367 g
  woj. łódzkie
  3 375 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 141 Waga 3500g - 3999g
 • 141
 • 158 Waga 3000g - 3499g
 • 158
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,37
  woj. łódzkie
  1,34
  Kraj
  1,38
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łęczycki
  0,68
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,67
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łęczycki
  0,56
  łódzkie
  0,58
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie łęczyckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 778 Zgony
 • 383 Kobiety
  (Zgony)
 • 395 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łęczycki
  15,7
  woj. łódzkie
  14,6
  Kraj
  12,5
 • 177,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łęczycki
  177,6
  łódzkie
  171,4
  Kraj
  134,3
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łęczycki
  6,8
  woj. łódzkie
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łęczycki
  4,0
  łódzkie
  4,1
  Kraj
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łęczyckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,3%
  łódzkie
  36,3%
  Cały kraj
  39,4%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łęczycki
  24,4%
  woj. łódzkie
  25,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,3%
  łódzkie
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,4
  Kraj
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  76,4
  Cały kraj
  70,4
 • 312,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łęczycki
  312,4
  Województwo
  312,0
  Kraj
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Cały kraj
  261,3
 • 490,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 553,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 424,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  490,6
  woj. łódzkie
  451,8
  Kraj
  421,0
 • 79,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 121,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łęczycki
  79,6
  woj. łódzkie
  62,5
  Polska
  69,5
 • 31,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. łęczycki
  31,2
  woj. łódzkie
  39,3
  Kraj
  35,1
 • 3,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łęczycki
  3,9
  woj. łódzkie
  8,4
  Cała Polska
  7,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łęczyckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 40 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. łęczycki
  40,0
  woj. łódzkie
  51,0
  Kraj
  31,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu10
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 1 trzeźwy
 • 10 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 9 bez stałego źródła utrzymania
 • 9
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 398 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 203 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 195 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 524 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 288 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 236 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -125 Saldo migracji
 • -84 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -126 Saldo migracji wewnętrznych
 • -85 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łęczyckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łęczyckim oddano do użytku 54 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łęczyckim to 17 464 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łęczyckim to 5,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie łęczyckim to 131,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,01% mieszkań posiada łazienkę, 66,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,63% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łęczyckim 47 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 511 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 293 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 511 zł
 • powiat łęczycki
  3 511 zł
  woj. łódzkie
  5 134 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 511 zł Ogółem
 • 3 511 zł
 • 3 523 zł do 40 m2
 • 3 523 zł
 • 3 327 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 327 zł
 • 4 018 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 018 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 293 zł
 • pow. łęczycki
  3 293 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 293 zł Ogółem
 • 3 293 zł
 • 3 217 zł do 40 m2
 • 3 217 zł
 • 3 432 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 432 zł
 • 3 621 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 621 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m217
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 23 do 40 m2
 • 17 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łęczyckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 511 zł
 • pow. łęczycki
  3 511 zł
  łódzkie
  4 769 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 511 zł Ogółem
 • 3 511 zł
 • 3 523 zł do 40 m2
 • 3 523 zł
 • 3 327 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 327 zł
 • 4 018 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 018 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 293 zł
 • powiat łęczycki
  3 293 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 293 zł Ogółem
 • 3 293 zł
 • 3 217 zł do 40 m2
 • 3 217 zł
 • 3 432 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 432 zł
 • 3 621 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 621 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m217
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 23 do 40 m2
 • 17 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 464 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 354,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat łęczycki
  354,30
  łódzkie
  427,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,50 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,50 m2
  woj. łódzkie
  29,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łęczycki
  3,86
  łódzkie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,82
  woj. łódzkie
  2,34
  Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  łódzkie
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 54 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat łęczycki
  1,10
  łódzkie
  4,63
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 296 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,48
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,77
 • 6,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  6,01
  łódzkie
  17,55
  Cała Polska
  21,77
 • 7 119 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 131,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat łęczycki
  131,8 m2
  łódzkie
  90,6 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat łęczycki
  0,14 m2
  woj. łódzkie
  0,42 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,08%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Cały kraj
  96,97%
 • 83,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  83,16%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Kraj
  94,01%
 • 78,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łęczycki
  78,01%
  Województwo
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 66,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. łęczycki
  66,33%
  łódzkie
  77,97%
  Cała Polska
  83,08%
 • 3,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. łęczycki
  3,63%
  łódzkie
  45,26%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łęczycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie łęczyckim na 1000 mieszkańców pracuje 176osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim wynosiło w 2020 roku 6,1% (6,8% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim wynosiło 4 822,41 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego 2 183 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 983 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -200.

  51,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 176 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. łęczycki
  176,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Cały kraj
  252,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,8% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • powiat łęczycki
  6,1%
  łódzkie
  6,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 822 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat łęczycki
  4 822 PLN
  Województwo
  5 148 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łęczyckim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 983 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -200 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,8% Przemysł i budownictwo
 • 14,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,3% Pozostałe
 • 24,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 676 Pracujący ogółem
 • 4 649 Kobiety
 • 4 027 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  68,6
  łódzkie
  71,6
  Kraj
  68,0
 • 40,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łęczycki
  40,6
  woj. łódzkie
  42,3
  Cały kraj
  37,5
 • 144,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  144,8
  łódzkie
  144,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łęczycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie łęczyckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 463 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 607 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 250 nowych podmiotów, a 116 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (315) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (246) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (815) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (116) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łęczyckim najwięcej (182) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 308) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (148) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,3% (633) podmiotów, a 77,4% (2 682) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łęczyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.6%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 463 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 633 Przemysł i budownictwo
 • 2 682 Pozostała działalność
 • 250 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łęczyckim w 2020 roku
 • 116 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łęczyckim w 2020 roku
 • 2 607 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 308 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 308
 • 118 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 118
 • 33 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 33
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 3 459 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 459
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 22 Spółdzielnie ogółem
 • 22
 • 126 Spółki handlowe ogółem
 • 126
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 96  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 96
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 182 Spółki cywilne ogółem
 • 182
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 607 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 825 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 825
 • 363 Budownictwo
 • 363
 • 284 Transport i gospodarka magazynowa
 • 284
 • 178 Przetwórstwo przemysłowe
 • 178
 • 178 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 178
 • 158 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 158
 • 152 Pozostała działalność
 • 152
 • 127 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 127
 • 69 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 69
 • 59 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 59
 • 57 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 57
 • 53 Informacja i komunikacja
 • 53
 • 48 Edukacja
 • 48
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łęczyckim stwierdzono 847 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,09 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łęczyckim wynosi 87,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,23 (wykrywalność 77%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,11 (wykrywalność 96%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,67 (69%), drogowe - 2,14 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 847 Przestępstwa ogółem
 • 847
 • 408 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 408
 • 303 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 303
 • 106 Przestępstwa drogowe
 • 106
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 281 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 281
 • 17,09 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,09
  Województwo
  18,25
  Cały kraj
  19,96
 • 8,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  8,23
  woj. łódzkie
  11,15
  Cała Polska
  12,25
 • 6,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  6,11
  łódzkie
  4,55
  Cała Polska
  5,17
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,14
  łódzkie
  1,96
  Cały kraj
  1,73
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,48
  łódzkie
  0,40
  Cały kraj
  0,37
 • 5,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  5,67
  łódzkie
  8,73
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. łęczycki
  87%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  73%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  78%
  woj. łódzkie
  60%
  Cały kraj
  65%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. łęczycki
  96%
  łódzkie
  79%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  łódzkie
  87%
  Cały kraj
  87%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  70%
  łódzkie
  48%
  Polska
  54%

Powiat łęczycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łęczyckiego wyniosła w 2020 roku 63,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu łęczyckiego - 43.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,8 mln złotych, czyli 2,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łęczyckiego wyniosła w 2020 roku 66,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10%). W budżecie powiatu łęczyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 175 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,4 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łęczyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,2 mln

  950(100%)

  56,2 mln

  1,1 tys(100%)

  55,4 mln

  1,1 tys(100%)

  50,1 mln

  984(100%)

  58,6 mln

  1,2 tys(100%)

  55,4 mln

  1,1 tys(100%)

  60,2 mln

  1,2 tys(100%)

  63,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,7 mln

  420(44.1%)

  23,4 mln

  456(41.7%)

  22,8 mln

  447(41.2%)

  20,4 mln

  402(40.7%)

  23,7 mln

  468(40.3%)

  22,4 mln

  447(40.5%)

  25,5 mln

  513(42.4%)

  27,9 mln

  567(43.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  140(14.7%)

  7,4 mln

  145(13.2%)

  8,7 mln

  170(15.7%)

  8,0 mln

  157(15.9%)

  5,1 mln

  102(8.8%)

  5,5 mln

  109(9.8%)

  6,2 mln

  124(10.2%)

  7,7 mln

  156(12%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,7 mln

  109(11.5%)

  6,1 mln

  120(10.9%)

  6,0 mln

  118(10.8%)

  6,6 mln

  131(13.3%)

  6,9 mln

  136(11.7%)

  6,7 mln

  134(12.2%)

  6,5 mln

  131(10.8%)

  6,5 mln

  132(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  93,4(9.8%)

  5,3 mln

  103(9.4%)

  5,3 mln

  104(9.6%)

  5,2 mln

  103(10.4%)

  5,9 mln

  117(10.1%)

  6,5 mln

  131(11.8%)

  6,5 mln

  131(10.8%)

  6,4 mln

  130(10%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  62,7(6.6%)

  3,3 mln

  63,9(5.8%)

  3,3 mln

  64,6(6%)

  3,5 mln

  69,3(7%)

  3,7 mln

  73,6(6.3%)

  3,9 mln

  76,9(7%)

  4,2 mln

  84,5(7%)

  4,8 mln

  97,1(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  27,5(2.9%)

  5,3 mln

  104(9.5%)

  4,2 mln

  81,5(7.5%)

  1,3 mln

  24,8(2.5%)

  5,1 mln

  101(8.7%)

  2,6 mln

  51,7(4.7%)

  3,1 mln

  62,5(5.2%)

  2,6 mln

  51,9(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  25,9(2.7%)

  1,5 mln

  28,8(2.6%)

  1,7 mln

  32,6(3%)

  1,8 mln

  34,9(3.5%)

  1,9 mln

  37,3(3.2%)

  1,8 mln

  36,9(3.3%)

  1,8 mln

  35,5(2.9%)

  2,0 mln

  41,1(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  41,4(4.3%)

  2,3 mln

  45,0(4.1%)

  1,9 mln

  38,0(3.5%)

  1,7 mln

  33,1(3.4%)

  1,7 mln

  33,5(2.9%)

  1,1 mln

  21,7(2%)

  1,1 mln

  23,0(1.9%)

  997,3 tys

  20,2(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  657,7 tys

  12,7(1.3%)

  632,0 tys

  12,3(1.1%)

  644,2 tys

  12,6(1.2%)

  755,3 tys

  14,9(1.5%)

  724,3 tys

  14,3(1.2%)

  597,3 tys

  11,9(1.1%)

  786,0 tys

  15,8(1.3%)

  551,4 tys

  11,2(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  310,7 tys

  6,0(0.6%)

  314,8 tys

  6,1(0.6%)

  375,8 tys

  7,4(0.7%)

  381,2 tys

  7,5(0.8%)

  415,9 tys

  8,2(0.7%)

  489,4 tys

  9,8(0.9%)

  604,9 tys

  12,2(1%)

  396,7 tys

  8,0(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  89,2 tys

  1,7(0.2%)

  89,6 tys

  1,7(0.2%)

  84,6 tys

  1,7(0.2%)

  77,1 tys

  1,5(0.2%)

  86,7 tys

  1,7(0.1%)

  76,2 tys

  1,5(0.1%)

  91,0 tys

  1,8(0.2%)

  77,6 tys

  1,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,8 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  72,0 tys

  1,4(0.1%)

  72,0 tys

  1,4(0.1%)

  73,0 tys

  1,4(0.1%)

  76,1 tys

  1,5(0.2%)

  78,1 tys

  1,5(0.1%)

  78,8 tys

  1,6(0.1%)

  80,5 tys

  1,6(0.1%)

  61,9 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  46,5 tys

  0,9(0.1%)

  51,6 tys

  1,0(0.1%)

  51,0 tys

  1,0(0.1%)

  53,5 tys

  1,1(0.1%)

  59,0 tys

  1,2(0.1%)

  42,9 tys

  0,9(0.1%)

  48,2 tys

  1,0(0.1%)

  45,4 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  30,1 tys

  0,6(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  473,9 tys

  9,2(1%)

  300,7 tys

  5,9(0.5%)

  192,7 tys

  3,8(0.3%)

  141,8 tys

  2,8(0.3%)

  105,9 tys

  2,1(0.2%)

  65,6 tys

  1,3(0.1%)

  43,6 tys

  0,9(0.1%)

  20,2 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  35,7 tys

  0,7(0.1%)

  23,6 tys

  0,5(0%)

  511

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  59,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łęczyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,7 mln

  1,0 tys(100%)

  58,6 mln

  1,1 tys(100%)

  55,9 mln

  1,1 tys(100%)

  52,9 mln

  1,0 tys(100%)

  59,1 mln

  1,2 tys(100%)

  56,4 mln

  1,1 tys(100%)

  61,4 mln

  1,2 tys(100%)

  66,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,3 mln

  587(57.5%)

  32,2 mln

  627(54.9%)

  30,8 mln

  604(55.2%)

  29,8 mln

  587(56.4%)

  29,9 mln

  591(50.6%)

  28,0 mln

  559(49.7%)

  30,2 mln

  607(49.2%)

  35,0 mln

  709(53%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  97,6(9.6%)

  5,5 mln

  106(9.3%)

  6,0 mln

  117(10.7%)

  6,3 mln

  125(12%)

  7,1 mln

  140(12%)

  8,3 mln

  167(14.8%)

  9,3 mln

  187(15.2%)

  9,2 mln

  186(13.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  82,9(8.1%)

  4,6 mln

  90,4(7.9%)

  5,4 mln

  105(9.6%)

  5,1 mln

  100(9.6%)

  4,5 mln

  89,8(7.7%)

  4,9 mln

  97,0(8.6%)

  5,6 mln

  112(9.1%)

  6,6 mln

  134(10%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  62,6(6.1%)

  3,3 mln

  63,9(5.6%)

  3,3 mln

  64,6(5.9%)

  3,5 mln

  69,2(6.6%)

  3,7 mln

  73,6(6.3%)

  3,9 mln

  76,8(6.8%)

  4,2 mln

  84,3(6.8%)

  4,8 mln

  96,4(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  62,5(6.1%)

  4,3 mln

  82,9(7.3%)

  3,3 mln

  64,1(5.9%)

  1,3 mln

  26,4(2.5%)

  3,5 mln

  70,1(6%)

  3,4 mln

  67,7(6%)

  3,4 mln

  67,6(5.5%)

  3,0 mln

  60,0(4.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  28,5(2.8%)

  1,5 mln

  29,9(2.6%)

  1,5 mln

  28,4(2.6%)

  1,8 mln

  35,2(3.4%)

  1,7 mln

  33,0(2.8%)

  1,9 mln

  36,9(3.3%)

  1,7 mln

  34,6(2.8%)

  1,5 mln

  30,7(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  891,7 tys

  17,3(1.7%)

  933,8 tys

  18,2(1.6%)

  933,1 tys

  18,3(1.7%)

  1,0 mln

  20,0(1.9%)

  1,1 mln

  22,2(1.9%)

  987,4 tys

  19,7(1.8%)

  1,1 mln

  22,8(1.8%)

  972,6 tys

  19,7(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  41,4(4.1%)

  2,3 mln

  44,8(3.9%)

  1,9 mln

  37,1(3.4%)

  1,6 mln

  31,0(3%)

  1,6 mln

  32,1(2.7%)

  1,1 mln

  21,2(1.9%)

  1,1 mln

  22,4(1.8%)

  956,3 tys

  19,4(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  532,6 tys

  10,3(1%)

  578,9 tys

  11,3(1%)

  628,5 tys

  12,3(1.1%)

  720,5 tys

  14,2(1.4%)

  878,0 tys

  17,4(1.5%)

  746,4 tys

  14,9(1.3%)

  638,1 tys

  12,8(1%)

  763,3 tys

  15,5(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  488,0 tys

  9,4(0.9%)

  491,1 tys

  9,6(0.8%)

  609,2 tys

  11,9(1.1%)

  569,8 tys

  11,2(1.1%)

  688,6 tys

  13,6(1.2%)

  561,0 tys

  11,2(1%)

  627,1 tys

  12,6(1%)

  643,4 tys

  13,1(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  700,6 tys

  13,6(1.3%)

  721,3 tys

  14,1(1.2%)

  661,0 tys

  12,9(1.2%)

  823,4 tys

  16,2(1.6%)

  859,5 tys

  17,0(1.5%)

  612,8 tys

  12,2(1.1%)

  653,3 tys

  13,1(1.1%)

  501,8 tys

  10,2(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  230,1 tys

  4,5(0.4%)

  2,0 mln

  39,0(3.4%)

  774,4 tys

  15,2(1.4%)

  29,2 tys

  0,6(0.1%)

  2,0 mln

  38,7(3.3%)

  499,0 tys

  10,0(0.9%)

  1,2 mln

  25,0(2%)

  439,1 tys

  8,9(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  83,1 tys

  1,6(0.2%)

  80,2 tys

  1,6(0.1%)

  77,7 tys

  1,5(0.1%)

  73,6 tys

  1,5(0.1%)

  77,6 tys

  1,5(0.1%)

  74,7 tys

  1,5(0.1%)

  75,8 tys

  1,5(0.1%)

  77,6 tys

  1,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  30,1 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  55,6 tys

  1,1(0.1%)

  89,9 tys

  1,8(0.2%)

  67,5 tys

  1,3(0.1%)

  60,7 tys

  1,2(0.1%)

  57,3 tys

  1,1(0.1%)

  64,9 tys

  1,3(0.1%)

  20,9 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,4(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  188,5 tys

  3,7(0.3%)

  146,9 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  59,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łęczycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 10 597 mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 059 kobiet oraz 5 538 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 15,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,5% mieszkańców powiatu łęczyckiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 31,5% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łęczyckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łęczyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz zasadnicze zawodowe (16,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (30,4%) oraz zasadnicze zawodowe (26,6%).

  W roku 2018 w powiecie łęczyckim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 794 dzieci (374 dziewczynki oraz 420 chłopców). Dostępnych było 857 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 591 dzieci (307 dziewczynek oraz 284 chłopców). Dostępnych było 610 miejsc.

  16,8% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 738 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 247 oddziałach uczyło się 3 677 uczniów (1 793 kobiety oraz 1 884 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim placówkę miały 22 szkoły podstawowe, w których w 188 oddziałach uczyło się 3 289 uczniów (1 500 kobiet oraz 1 789 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,06.

  W powiecie łęczyckim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 384 uczniów (220 kobiet oraz 164 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 164 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 757 uczniów (439 kobiet oraz 318 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 223 absolwentów.

  W powiecie łęczyckim znajdują się 3 Technika, w których w 33 oddziałach uczyło się 802 uczniów (315 kobiet oraz 487 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 180 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim placówkę miały 3 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 599 uczniów (193 kobiety oraz 406 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 179 absolwentów.

  W powiecie łęczyckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 129 uczniów (32 kobiety oraz 97 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,8% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 18,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,5% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 10,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,7%
  łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat łęczycki
  28,0%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • powiat łęczycki
  2,2%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łęczycki
  10,1%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,7%
  Województwo
  17,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  20,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. łęczycki
  5,8%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 31,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  31,5%
  łódzkie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 30,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,5%
  woj. łódzkie
  1,6%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 738 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. łęczycki
  738,0
  łódzkie
  868,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,52
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 39 Oddziały
 • 35 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 857 Miejsca
 • 32 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat łęczycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 794 Dzieci
 • 374 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 420 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,1%
  52,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 166 3 lata
 • 166
 • 188 4 lata
 • 188
 • 226 5 lata
 • 226
 • 189 6 lat
 • 189
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 75 3 lata
 • 75
 • 85 4 lata
 • 85
 • 113 5 lata
 • 113
 • 89 6 lat
 • 89
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 91 3 lata
 • 91
 • 103 4 lata
 • 103
 • 113 5 lata
 • 113
 • 100 6 lat
 • 100
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 618 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 59,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 57,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 35,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 33 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łęczycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Dzieci
 • 15 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • 16 4 lata
 • 16
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 8 4 lata
 • 8
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 8 4 lata
 • 8
 • 3 5 lata
 • 3
 • Szkoły podstawowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 228 Oddziały
 • 3 578 Uczniowie
 • 1 759 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 819 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 471 Uczniowie w 1 klasie
 • 219 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 252 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 440 Absolwenci 2016
 • 222 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 218 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 99 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,3%
  65,7%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,9
  łódzkie
  17,3
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,9
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,9
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,7
 • 5,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,2
 •  
 • 305,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 253,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 965 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 948 niemiecki
 • 17 inny
 • 64 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 48 angielski
 • 16 niemiecki
 •  
 • 94,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. łęczycki
  94,06
  woj. łódzkie
  95,95
  Kraj
  95,46
 • 92,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,45
  woj. łódzkie
  94,41
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 325 Uczniowie
 • 212 Kobiety
  (uczniowie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,2%
  34,8%
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Absolwenci
 • 92 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,6%
  86,4%
 • 26 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,6
  łódzkie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 802 Uczniowie
 • 315 Kobiety
  (uczniowie)
 • 487 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 236 Uczniowie w 1 klasie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 180 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 126 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  24,3
  Województwo
  22,9
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 69,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 46,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,9%
  79,1%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. łęczycki
  18,4
  łódzkie
  15,4
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,4
 • 22,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,0
 • 9,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,5
 •  
 •  
 • 2 409 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 167
  • niemiecki971
  • rosyjski271
 • 1 167 angielski
 • 971 niemiecki
 • 271 rosyjski
 • 26 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 23 angielski
 • 3 rosyjski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 92,0%
  8,0%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 90,5%
  9,5%
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  11,5
  woj. łódzkie
  21,2
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11,5 Szkoły policealne ogółem
 • 11,5
 • 8,3 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 8,3
 • 21,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21,0
 •  
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 12 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 12 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łęczyckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie łęczyckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 800)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie łęczyckim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie łęczyckim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 210 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 4 097)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 255)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 1 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 1 300)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 217)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 210)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 85)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 220)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 180)
  • inne: 1 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 728)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 79)
  • taneczne: 9 (członkowie: 136)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 23)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 430)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 456)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 401)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 12)
  • tańca: 1 (absolwenci: 24)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 363)
  • teatralne: 3 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 39)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 37)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 105)
  • taneczne: 6 (członkowie: 164)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łęczyckim działało 1 kino posiadające 4 sale z 310 miejscami na widowni. Odbyły się 3 674 seanse, na które przyszło 37 154 widzów, w tym 988 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 084 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łęczyckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 10 521 zwiedzających, co daje 2 123 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łęczyckim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 178 914 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 21 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 14 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 597 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 87
  • dostępne dla czytelników: 46
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 46
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łęczyckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 38 511 wolumenów w tym ziobry specjalne: 636. Odnotowano 684 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łęczyckim działały 22 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 204 członków. Zarejestrowano 1 142 ćwiczących (mężczyźni: 925, kobiety: 217, chłopcy do lat 18: 617, dziewczęta do lat 18: 184). Aktywnych było 46 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (19), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łęczyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łęczycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie łęczyckim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 41 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 83,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całego kraju) oraz 66,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie łęczyckim zarejestrowanych było 61 439 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 38 163 samochodów osobowych (774,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 807 samochodów ciężarowych (215,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 304 autobusów (6,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 809 ciągników siodłowych (36,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 758 motocykli (56,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 8,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2020 roku w powiecie łęczyckim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 41 Ranni
  (rok 2020)
 • 15 Lekko ranni
 • 26 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łęczyckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 83,19 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  83,2
  łódzkie
  99,9
  Kraj
  61,5
 • 10,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. łęczycki
  10,1
  łódzkie
  9,1
  Cała Polska
  6,5
 • 83,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  83,2
  łódzkie
  113,3
  Cały kraj
  69,2
 • 8,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. łęczycki
  8,1
  Województwo
  10,1
  Cały kraj
  7,6
 • 66,73 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  66,7
  łódzkie
  126,4
  Cały kraj
  80,2
 • 12,20 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat łęczycki
  12,2
  łódzkie
  9,1
  Cały kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat łęczycki
  100,0
  Województwo
  113,4
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 61 439 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łęczyckim w 2020 roku
 • 38 163 Samochody osobowe
 • 8 807 Samochody ciężarowe
 • 19 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 304 Autobusy
 • 258 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 809 Ciągniki samochodowe
 • 1 809   Ciągniki siodłowe
 • 9 340 Ciągniki rolnicze
 • 2 758 Motocykle
 • 1 176   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 755 Motorowery
 • 38 163Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Samochody osobowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 774,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  774,3
  łódzkie
  666,6
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 818
  • 1400-1649 kg9 834
  • 1650-1899 kg8 847
  • 1900 kg i więcej8 664
 • 10 818 do 1399 kg
 • 9 834 1400-1649 kg
 • 8 847 1650-1899 kg
 • 8 664 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 287 do 1399 cm3
 • 15 287
 • 20 445 1400-1999 cm3
 • 20 445
 • 2 431 2000 i więcej cm3
 • 2 431
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 958
  • olej napędowy9 474
  • gaz (LPG)7 385
  • pozostałe346
 • 20 958 benzyna
 • 9 474 olej napędowy
 • 7 385 gaz (LPG)
 • 346 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 560 do 1 roku
 • 560
 • 375 2 lata
 • 375
 • 379 3 lata
 • 379
 • 822 4-5 lat
 • 822
 • 846 6-7 lat
 • 846
 • 1 191 8-9 lat
 • 1 191
 • 1 656 10-11 lat
 • 1 656
 • 5 281 12-15 lat
 • 5 281
 • 7 926 16-20 lat
 • 7 926
 • 7 071 21-25 lat
 • 7 071
 • 4 799 26-30 lat
 • 4 799
 • 7 257 31 lat i więcej
 • 7 257
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łęczyckim
 • powiat łęczycki
  21,1 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 807Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 215,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. łęczycki
  215,4
  łódzkie
  111,5
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 405 do 999 kg
 • 3 405
 • 2 379 1000-1499 kg
 • 2 379
 • 966 1500-2999 kg
 • 966
 • 147 3000-3499 kg
 • 147
 • 245 3500-4999 kg
 • 245
 • 1 146 5000-6999 kg
 • 1 146
 • 272 7000-9999 kg
 • 272
 • 180 10000-14999 kg
 • 180
 • 67 15000 kg i więcej
 • 67
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 296
  • olej napędowy4 738
  • gaz (LPG)340
  • pozostałe433
 • 3 296 benzyna
 • 4 738 olej napędowy
 • 340 gaz (LPG)
 • 433 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 95 do 1 roku
 • 95
 • 81 2 lata
 • 81
 • 55 3 lata
 • 55
 • 170 4-5 lat
 • 170
 • 183 6-7 lat
 • 183
 • 192 8-9 lat
 • 192
 • 285 10-11 lat
 • 285
 • 869 12-15 lat
 • 869
 • 1 250 16-20 lat
 • 1 250
 • 1 330 21-25 lat
 • 1 330
 • 932 26-30 lat
 • 932
 • 3 365 31 lat i więcej
 • 3 365
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łęczyckim
 • Powiat
  24,5 lat
  łódzkie
  20,5 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 304Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Autobusy w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  woj. łódzkie
  2,9
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna47
  • olej napędowy253
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe3
 • 47 benzyna
 • 253 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 39 12-15 lat
 • 39
 • 75 16-20 lat
 • 75
 • 53 21-25 lat
 • 53
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łęczyckim
 • powiat łęczycki
  22,6 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 1 809Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 36,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  36,7
  woj. łódzkie
  11,6
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna52
  • olej napędowy1 650
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe105
 • 52 benzyna
 • 1 650 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 105 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 245 do 1 roku
 • 245
 • 201 2 lata
 • 201
 • 186 3 lata
 • 186
 • 281 4-5 lat
 • 281
 • 152 6-7 lat
 • 152
 • 187 8-9 lat
 • 187
 • 49 10-11 lat
 • 49
 • 187 12-15 lat
 • 187
 • 139 16-20 lat
 • 139
 • 104 21-25 lat
 • 104
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 39 31 lat i więcej
 • 39
 • 8,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łęczyckim
 • Powiat
  8,5 lat
  łódzkie
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 2 758Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Motocykle w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 56,0 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. łęczycki
  56,0
  Województwo
  45,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 26 2 lata
 • 26
 • 13 3 lata
 • 13
 • 75 4-5 lat
 • 75
 • 48 6-7 lat
 • 48
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 60 10-11 lat
 • 60
 • 189 12-15 lat
 • 189
 • 246 16-20 lat
 • 246
 • 218 21-25 lat
 • 218
 • 122 26-30 lat
 • 122
 • 1 686 31 lat i więcej
 • 1 686
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łęczyckim
 • powiat łęczycki
  27,6 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łęczyckim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 32,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. łęczycki
  32,4 km
  woj. łódzkie
  519,2 km
  Kraj
  551,8 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,5 km
  Województwo
  3,9 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami