Powiat łęczycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łęczycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 46 820 Liczba mieszkańców
 • 773 km2 Powierzchnia
 • 61 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,0% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Zdziarski Starosta
 • pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca Adres starostwa powiatowego
 • ELE Tablice rejestracyjne
Powiat łęczycki na mapie
Identyfikatory
 • 1004 TERYT (TERC)
Herb powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki herb
Flaga powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki flaga

powiat łęczycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy
ul. Mickiewicza 18, (24)721-86-74
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy
(24) 721-26-32
Lotnicza 21E
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
leczyca@lodzka.policja.gov.pl
ul. Ozorkowskie Przedm. 4 (24) 721-11-00, fax. (24)721-11-14
99-100 Łęczyca
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Łęczycy
(24) 721-21-88
psse.leczyca@pis.gov.pl
ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
(24) 388-72-00
(24) 721-32-17
Pl. Tadeusza Kościuszki
99-100 Łęczyca

Powiat łęczycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat łęczycki ma 46 820 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w 2050 roku wynosi 38 620, z czego 19 425 to kobiety, a 19 195 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łęczyckiego zawarli w 2022 roku 192 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łęczycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -390. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,26 na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego. W 2022 roku urodziło się 367 dzieci, w tym 51,8% dziewczynek i 48,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,6% zgonów w powiecie łęczyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w powiecie łęczyckim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łęczyckiego przypada 16.04 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 443 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 527 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łęczyckiego -84. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  58,9% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 46 820 Liczba mieszkańców
 • 24 062 Kobiety
 • 22 758 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 38 620 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 425 Kobiety
 • 19 195 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łęczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,4 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łęczycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łęczycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łęczycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat łęczycki
  27,1%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,0%
  łódzkie
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,2%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat łęczycki
  6,4%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • powiat łęczycki
  1,2%
  łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łęczyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. łęczycki
  1,4
  łódzkie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 192 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łęczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -390 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -160 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -230 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -8,3
  Województwo
  -6,4
  Kraj
  -3,8
 • -9,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łęczyckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 367 Urodzenia żywe
 • 190 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 177 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,8%
  48,2%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,8
  łódzkie
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łęczycki
  37,3
  Województwo
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2
 • 3 323 g Średnia waga noworodków
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 302 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat łęczycki
  3 323 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 110 Waga 3500g - 3999g
 • 110
 • 153 Waga 3000g - 3499g
 • 153
 • 47 Waga 2500g - 2999g
 • 47
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  woj. łódzkie
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łęczycki
  0,72
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łęczycki
  0,48
  łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie łęczyckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 757 Zgony
 • 350 Kobiety
  (Zgony)
 • 407 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 16,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łęczycki
  16,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 206,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łęczycki
  206,3
  łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łęczycki
  5,4
  woj. łódzkie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łęczycki
  4,4
  łódzkie
  3,7
  Kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łęczyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  31,6%
  łódzkie
  29,5%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łęczycki
  21,1%
  woj. łódzkie
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,1%
  łódzkie
  7,9%
  Cały kraj
  6,7%
 • 54 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 339,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łęczycki
  339,0
  Województwo
  306,0
  Kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cały kraj
  253,9
 • 506,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 470,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 544,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  506,4
  woj. łódzkie
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 62,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 79,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łęczycki
  62,0
  woj. łódzkie
  53,5
  Polska
  62,9
 • 45,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. łęczycki
  45,4
  woj. łódzkie
  38,6
  Kraj
  33,8
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łęczycki
  4,1
  woj. łódzkie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łęczyckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 76 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. łęczycki
  76,0
  woj. łódzkie
  60,0
  Kraj
  38,0
 • 34 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  34,0
  Województwo
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 9 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 2 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony24
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 443 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 240 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 203 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 527 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 276 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 251 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -88 Saldo migracji
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -84 Saldo migracji wewnętrznych
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łęczyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łęczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łęczyckim oddano do użytku 77 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łęczyckim to 17 020 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łęczyckim to 5,21 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie łęczyckim to 145,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,09% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,64% mieszkań posiada łazienkę, 79,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 6,40% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie łęczyckim 56 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 258 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 142 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 258 zł
 • powiat łęczycki
  4 258 zł
  woj. łódzkie
  6 223 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 4 258 zł Ogółem
 • 4 258 zł
 • 4 572 zł do 40 m2
 • 4 572 zł
 • 4 399 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 399 zł
 • 3 872 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 872 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 142 zł
 • pow. łęczycki
  4 142 zł
  Województwo
  6 145 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 4 142 zł Ogółem
 • 4 142 zł
 • 4 639 zł do 40 m2
 • 4 639 zł
 • 4 145 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 145 zł
 • 3 426 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 426 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 56
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m20
 • 20 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łęczyckim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 328 zł
 • pow. łęczycki
  4 328 zł
  łódzkie
  5 818 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 4 328 zł Ogółem
 • 4 328 zł
 • 4 572 zł do 40 m2
 • 4 572 zł
 • 4 399 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 399 zł
 • 3 464 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 464 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 149 zł
 • powiat łęczycki
  4 149 zł
  Województwo
  5 791 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 4 149 zł Ogółem
 • 4 149 zł
 • 4 639 zł do 40 m2
 • 4 639 zł
 • 4 145 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 145 zł
 • 3 348 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 348 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 55
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 20 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 020 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat łęczycki
  362,10
  łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  81,90 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,60 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łęczycki
  3,99
  łódzkie
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,76
  woj. łódzkie
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 77 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łęczycki
  1,64
  łódzkie
  5,58
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 401 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,21
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 8,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  8,53
  łódzkie
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 11 163 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 145,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łęczycki
  145,0 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łęczycki
  0,24 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,24%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Cały kraj
  97,75%
 • 87,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,09%
  woj. łódzkie
  92,46%
  Kraj
  95,18%
 • 82,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łęczycki
  82,64%
  Województwo
  89,88%
  Kraj
  93,75%
 • 79,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. łęczycki
  79,41%
  łódzkie
  82,27%
  Cała Polska
  85,83%
 • 6,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. łęczycki
  6,40%
  łódzkie
  46,52%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat łęczycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łęczyckim na 1000 mieszkańców pracuje 187osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim wynosiło w 2023 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim wynosiło 6 026,04 PLN, co odpowiada 89.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego 2 183 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 983 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -200.

  38,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 15,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 187 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. łęczycki
  187,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • powiat łęczycki
  5,5%
  łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 113 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat łęczycki
  6 026 PLN
  Województwo
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łęczyckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 983 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -200 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,8% Pozostałe
 • 29,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 889 Pracujący ogółem
 • 4 795 Kobiety
 • 4 094 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  69,9
  łódzkie
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 41,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łęczycki
  41,5
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 145,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  145,9
  łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łęczycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie łęczyckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 663 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 736 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 218 nowych podmiotów, a 133 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (315) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (218) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (815) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (116) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łęczyckim najwięcej (190) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 511) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,1% (149) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,9% (694) podmiotów, a 77,0% (2 820) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łęczyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.9%) oraz Budownictwo (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 663 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 149 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 694 Przemysł i budownictwo
 • 2 820 Pozostała działalność
 • 218 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łęczyckim w 2023 roku
 • 133 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łęczyckim w 2023 roku
 • 2 736 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 511 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 511
 • 116 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 116
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 3 659 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 659
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 156 Spółki handlowe ogółem
 • 156
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 127  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 127
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 190 Spółki cywilne ogółem
 • 190
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 736 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 845 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 845
 • 415 Budownictwo
 • 415
 • 257 Transport i gospodarka magazynowa
 • 257
 • 191 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 191
 • 182 Przetwórstwo przemysłowe
 • 182
 • 166 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 166
 • 158 Pozostała działalność
 • 158
 • 126 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126
 • 72 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 72
 • 69 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 69
 • 66 Informacja i komunikacja
 • 66
 • 63 Edukacja
 • 63
 • 59 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 59
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łęczyckim stwierdzono 736 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łęczyckim wynosi 75,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,73 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,71 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (79%), drogowe - 1,93 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 736 Przestępstwa ogółem
 • 736
 • 459 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 459
 • 140 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 140
 • 91 Przestępstwa drogowe
 • 91
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 15
 • 364 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 364
 • 15,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,59
  Województwo
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 9,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  9,73
  woj. łódzkie
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  2,97
  łódzkie
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,93
  łódzkie
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,32
  łódzkie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 7,71 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  7,71
  łódzkie
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. łęczycki
  76%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  69%
  woj. łódzkie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. łęczycki
  79%
  łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  łódzkie
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  62%
  łódzkie
  44%
  Polska
  51%

Powiat łęczycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łęczyckiego wyniosła w 2022 roku 80,0 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu łęczyckiego - 39.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,2 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łęczyckiego wyniosła w 2022 roku 88,7 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.4%). W budżecie powiatu łęczyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 313 złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łęczyckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,4 mln

  1,1 tys(100%)

  50,1 mln

  984(100%)

  58,6 mln

  1,2 tys(100%)

  55,4 mln

  1,1 tys(100%)

  60,2 mln

  1,2 tys(100%)

  63,8 mln

  1,3 tys(100%)

  70,1 mln

  1,5 tys(100%)

  80,0 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,8 mln

  447(41.2%)

  20,4 mln

  402(40.7%)

  23,7 mln

  468(40.3%)

  22,4 mln

  447(40.5%)

  25,5 mln

  513(42.4%)

  27,9 mln

  567(43.8%)

  31,6 mln

  648(45%)

  31,6 mln

  673(39.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  104(9.6%)

  5,2 mln

  103(10.4%)

  5,9 mln

  117(10.1%)

  6,5 mln

  131(11.8%)

  6,5 mln

  131(10.8%)

  6,4 mln

  130(10%)

  6,6 mln

  135(9.3%)

  9,3 mln

  198(11.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  170(15.7%)

  8,0 mln

  157(15.9%)

  5,1 mln

  102(8.8%)

  5,5 mln

  109(9.8%)

  6,2 mln

  124(10.2%)

  7,7 mln

  156(12%)

  7,3 mln

  150(10.4%)

  8,2 mln

  174(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  81,5(7.5%)

  1,3 mln

  24,8(2.5%)

  5,1 mln

  101(8.7%)

  2,6 mln

  51,7(4.7%)

  3,1 mln

  62,5(5.2%)

  2,6 mln

  51,9(4%)

  3,9 mln

  80,7(5.6%)

  8,1 mln

  172(10.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,0 mln

  118(10.8%)

  6,6 mln

  131(13.3%)

  6,9 mln

  136(11.7%)

  6,7 mln

  134(12.2%)

  6,5 mln

  131(10.8%)

  6,5 mln

  132(10.2%)

  6,4 mln

  132(9.2%)

  7,4 mln

  157(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  64,6(6%)

  3,5 mln

  69,3(7%)

  3,7 mln

  73,6(6.3%)

  3,9 mln

  76,9(7%)

  4,2 mln

  84,5(7%)

  4,8 mln

  97,1(7.5%)

  5,2 mln

  108(7.5%)

  5,7 mln

  121(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  32,6(3%)

  1,8 mln

  34,9(3.5%)

  1,9 mln

  37,3(3.2%)

  1,8 mln

  36,9(3.3%)

  1,8 mln

  35,5(2.9%)

  2,0 mln

  41,1(3.2%)

  2,1 mln

  44,0(3.1%)

  2,4 mln

  52,0(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  644,2 tys

  12,6(1.2%)

  755,3 tys

  14,9(1.5%)

  724,3 tys

  14,3(1.2%)

  597,3 tys

  11,9(1.1%)

  786,0 tys

  15,8(1.3%)

  551,4 tys

  11,2(0.9%)

  1,4 mln

  27,9(1.9%)

  1,6 mln

  34,0(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  38,0(3.5%)

  1,7 mln

  33,1(3.4%)

  1,7 mln

  33,5(2.9%)

  1,1 mln

  21,7(2%)

  1,1 mln

  23,0(1.9%)

  997,3 tys

  20,2(1.6%)

  1,3 mln

  26,2(1.8%)

  1,3 mln

  28,0(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  375,8 tys

  7,4(0.7%)

  381,2 tys

  7,5(0.8%)

  415,9 tys

  8,2(0.7%)

  489,4 tys

  9,8(0.9%)

  604,9 tys

  12,2(1%)

  396,7 tys

  8,0(0.6%)

  500,8 tys

  10,3(0.7%)

  508,3 tys

  10,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  127,1 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,0 tys

  1,0(0.1%)

  53,5 tys

  1,1(0.1%)

  59,0 tys

  1,2(0.1%)

  42,9 tys

  0,9(0.1%)

  48,2 tys

  1,0(0.1%)

  45,4 tys

  0,9(0.1%)

  37,5 tys

  0,8(0.1%)

  97,3 tys

  2,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  84,6 tys

  1,7(0.2%)

  77,1 tys

  1,5(0.2%)

  86,7 tys

  1,7(0.1%)

  76,2 tys

  1,5(0.1%)

  91,0 tys

  1,8(0.2%)

  77,6 tys

  1,6(0.1%)

  105,1 tys

  2,2(0.1%)

  85,5 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  73,0 tys

  1,4(0.1%)

  76,1 tys

  1,5(0.2%)

  78,1 tys

  1,5(0.1%)

  78,8 tys

  1,6(0.1%)

  80,5 tys

  1,6(0.1%)

  61,9 tys

  1,3(0.1%)

  71,5 tys

  1,5(0.1%)

  80,2 tys

  1,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  192,7 tys

  3,8(0.3%)

  141,8 tys

  2,8(0.3%)

  105,9 tys

  2,1(0.2%)

  65,6 tys

  1,3(0.1%)

  43,6 tys

  0,9(0.1%)

  20,2 tys

  0,4(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  30,8 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,8 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  11,1 tys

  0,2(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  35,7 tys

  0,7(0.1%)

  23,6 tys

  0,5(0%)

  511

  0,0(0%)

  96,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  30,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łęczyckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,9 mln

  1,1 tys(100%)

  52,9 mln

  1,0 tys(100%)

  59,1 mln

  1,2 tys(100%)

  56,4 mln

  1,1 tys(100%)

  61,4 mln

  1,2 tys(100%)

  66,0 mln

  1,4 tys(100%)

  75,7 mln

  1,6 tys(100%)

  88,7 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,8 mln

  604(55.2%)

  29,8 mln

  587(56.4%)

  29,9 mln

  591(50.6%)

  28,0 mln

  559(49.7%)

  30,2 mln

  607(49.2%)

  35,0 mln

  709(53%)

  37,7 mln

  775(49.9%)

  46,0 mln

  979(51.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  117(10.7%)

  6,3 mln

  125(12%)

  7,1 mln

  140(12%)

  8,3 mln

  167(14.8%)

  9,3 mln

  187(15.2%)

  9,2 mln

  186(13.9%)

  10,7 mln

  219(14.1%)

  15,4 mln

  329(17.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  105(9.6%)

  5,1 mln

  100(9.6%)

  4,5 mln

  89,8(7.7%)

  4,9 mln

  97,0(8.6%)

  5,6 mln

  112(9.1%)

  6,6 mln

  134(10%)

  6,5 mln

  134(8.6%)

  7,4 mln

  158(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  64,6(5.9%)

  3,5 mln

  69,2(6.6%)

  3,7 mln

  73,6(6.3%)

  3,9 mln

  76,8(6.8%)

  4,2 mln

  84,3(6.8%)

  4,8 mln

  96,4(7.2%)

  5,2 mln

  107(6.9%)

  5,7 mln

  121(6.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,3 mln

  64,1(5.9%)

  1,3 mln

  26,4(2.5%)

  3,5 mln

  70,1(6%)

  3,4 mln

  67,7(6%)

  3,4 mln

  67,6(5.5%)

  3,0 mln

  60,0(4.5%)

  5,8 mln

  118(7.6%)

  5,1 mln

  108(5.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  28,4(2.6%)

  1,8 mln

  35,2(3.4%)

  1,7 mln

  33,0(2.8%)

  1,9 mln

  36,9(3.3%)

  1,7 mln

  34,6(2.8%)

  1,5 mln

  30,7(2.3%)

  1,7 mln

  35,3(2.3%)

  1,6 mln

  33,8(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  933,1 tys

  18,3(1.7%)

  1,0 mln

  20,0(1.9%)

  1,1 mln

  22,2(1.9%)

  987,4 tys

  19,7(1.8%)

  1,1 mln

  22,8(1.8%)

  972,6 tys

  19,7(1.5%)

  1,3 mln

  26,4(1.7%)

  1,3 mln

  27,4(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  37,1(3.4%)

  1,6 mln

  31,0(3%)

  1,6 mln

  32,1(2.7%)

  1,1 mln

  21,2(1.9%)

  1,1 mln

  22,4(1.8%)

  956,3 tys

  19,4(1.4%)

  1,3 mln

  26,0(1.7%)

  1,2 mln

  26,2(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  661,0 tys

  12,9(1.2%)

  823,4 tys

  16,2(1.6%)

  859,5 tys

  17,0(1.5%)

  612,8 tys

  12,2(1.1%)

  653,3 tys

  13,1(1.1%)

  501,8 tys

  10,2(0.8%)

  655,4 tys

  13,5(0.9%)

  931,5 tys

  19,8(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  628,5 tys

  12,3(1.1%)

  720,5 tys

  14,2(1.4%)

  878,0 tys

  17,4(1.5%)

  746,4 tys

  14,9(1.3%)

  638,1 tys

  12,8(1%)

  763,3 tys

  15,5(1.2%)

  756,2 tys

  15,5(1%)

  891,3 tys

  19,0(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  609,2 tys

  11,9(1.1%)

  569,8 tys

  11,2(1.1%)

  688,6 tys

  13,6(1.2%)

  561,0 tys

  11,2(1%)

  627,1 tys

  12,6(1%)

  643,4 tys

  13,1(1%)

  770,4 tys

  15,8(1%)

  771,2 tys

  16,4(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  774,4 tys

  15,2(1.4%)

  29,2 tys

  0,6(0.1%)

  2,0 mln

  38,7(3.3%)

  499,0 tys

  10,0(0.9%)

  1,2 mln

  25,0(2%)

  439,1 tys

  8,9(0.7%)

  1,7 mln

  34,2(2.2%)

  415,6 tys

  8,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  127,1 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  77,7 tys

  1,5(0.1%)

  73,6 tys

  1,5(0.1%)

  77,6 tys

  1,5(0.1%)

  74,7 tys

  1,5(0.1%)

  75,8 tys

  1,5(0.1%)

  77,6 tys

  1,6(0.1%)

  80,2 tys

  1,6(0.1%)

  84,3 tys

  1,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,2 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  67,5 tys

  1,3(0.1%)

  60,7 tys

  1,2(0.1%)

  57,3 tys

  1,1(0.1%)

  64,9 tys

  1,3(0.1%)

  20,9 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,4(0%)

  13,6 tys

  0,3(0%)

  16,6 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  750

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  30,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  188,5 tys

  3,7(0.3%)

  146,9 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łęczycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 421 mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 015 kobiet oraz 5 405 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,3% mieszkańców powiatu łęczyckiego, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 21,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łęczyckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łęczyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,9%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,4%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2022 w powiecie łęczyckim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 774 dzieci (357 dziewczynek oraz 417 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 591 dzieci (307 dziewczynek oraz 284 chłopców). Dostępnych było 610 miejsc.

  16,8% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 839 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 256 oddziałach uczyło się 3 523 uczniów (1 663 kobiety oraz 1 860 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim placówkę miały 22 szkoły podstawowe, w których w 188 oddziałach uczyło się 3 289 uczniów (1 500 kobiet oraz 1 789 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,48.

  W powiecie łęczyckim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 486 uczniów (309 kobiet oraz 177 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 98 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 757 uczniów (439 kobiet oraz 318 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 223 absolwentów.

  W powiecie łęczyckim znajdują się 3 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 892 uczniów (381 kobiet oraz 511 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 180 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim placówkę miały 3 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 599 uczniów (193 kobiety oraz 406 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 179 absolwentów.

  W powiecie łęczyckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 218 uczniów (72 kobiety oraz 146 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,8% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 11,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 18,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,7% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat łęczycki
  34,7%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • powiat łęczycki
  2,5%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łęczycki
  10,2%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,3%
  Województwo
  20,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. łęczycki
  3,5%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,6%
  łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 22,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 839 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. łęczycki
  839,0
  łódzkie
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,52
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 39 Oddziały
 • 39 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 7 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 857 Miejsca
  (rok 2018)
 • 32 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łęczycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 774 Dzieci
 • 357 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 417 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,1%
  53,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 158 3 lata
 • 158
 • 223 4 lata
 • 223
 • 208 5 lata
 • 208
 • 172 6 lat
 • 172
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 80 3 lata
 • 80
 • 95 4 lata
 • 95
 • 89 5 lata
 • 89
 • 86 6 lat
 • 86
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 78 3 lata
 • 78
 • 128 4 lata
 • 128
 • 119 5 lata
 • 119
 • 86 6 lat
 • 86
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 727 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 57,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 57,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 33 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łęczycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Dzieci
 • 14 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 11 4 lata
 • 11
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 4 4 lata
 • 4
 • 4 5 lata
 • 4
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 214 Oddziały
 • 3 371 Uczniowie
 • 1 621 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 750 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 427 Uczniowie w 1 klasie
 • 201 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 226 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 512 Absolwenci
 • 257 Kobiety
  (absolwenci)
 • 255 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 42 Oddziały
 • 152 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,6%
  72,4%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  13,8
  łódzkie
  16,8
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,8
 • 13,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 292,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 244,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 27,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. łęczycki
  94,48
  woj. łódzkie
  97,10
  Kraj
  95,96
 • 92,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,89
  woj. łódzkie
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łęczycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 445 Uczniowie
 • 290 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,2%
  34,8%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 41 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,7%
 • 19 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,6
  łódzkie
  26,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 892 Uczniowie
 • 381 Kobiety
  (uczniowie)
 • 511 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,7%
  57,3%
 • 243 Uczniowie w 1 klasie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 180 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 100 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  26,2
  Województwo
  23,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 73,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 49,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. łęczycki
  18,2
  łódzkie
  20,5
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,2
 • 22,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,8
 • 4,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 96,1%
  3,9%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  9,6
  woj. łódzkie
  22,9
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łęczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łęczycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łęczyckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie łęczyckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie łęczyckim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łęczyckim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 310 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 74 (uczestnicy: 8 200)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 910)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 650)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 4 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 280)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 480)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 29 (uczestnicy: 560)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 554)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 67)
  • taneczne: 8 (członkowie: 135)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 28)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 21)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 263)
  • inne: 3 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 181)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 100)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 29)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 2 (absolwenci: 22)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 260)
  • teatralne: 3 (członkowie: 21)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 42)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 63)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 24)
  • taneczne: 8 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łęczyckim działało 1 kino posiadające 4 sale z 310 miejscami na widowni. Odbyło się 7 886 seansów, na które przyszło 44 559 widzów, w tym 1 910 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 17 060 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łęczyckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 32 217 zwiedzających, co daje 6 826 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łęczyckim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 176 644 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 20 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 14 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 597 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 94
  • dostępne dla czytelników: 53
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 53
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łęczyckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 38 641 wolumenów w tym ziobry specjalne: 636. Odnotowano 748 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łęczyckim działały 22 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 204 członków. Zarejestrowano 1 142 ćwiczących (mężczyźni: 925, kobiety: 217, chłopcy do lat 18: 617, dziewczęta do lat 18: 184). Aktywnych było 46 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (19), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łęczyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łęczycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie łęczyckim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 59,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie łęczyckim zarejestrowanych było 63 487 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 39 578 samochodów osobowych (842,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 002 samochodów ciężarowych (227,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 335 autobusów (7,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 691 ciągników siodłowych (36,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 939 motocykli (62,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 25,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2022 roku w powiecie łęczyckim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 18 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 38 Ranni
  (rok 2022)
 • 11 Lekko ranni
 • 27 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łęczyckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 59,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  59,6
  łódzkie
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 10,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. łęczycki
  10,6
  łódzkie
  6,9
  Cała Polska
  5,0
 • 80,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  80,8
  łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 7,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. łęczycki
  7,9
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  5,4
 • 59,85 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  59,9
  łódzkie
  114,8
  Cały kraj
  71,0
 • 17,86 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat łęczycki
  17,9
  łódzkie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 135,71 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat łęczycki
  135,7
  Województwo
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 63 487 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łęczyckim w 2022 roku
 • 39 578 Samochody osobowe
 • 9 002 Samochody ciężarowe
 • 18 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 335 Autobusy
 • 270 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 691 Ciągniki samochodowe
 • 1 691   Ciągniki siodłowe
 • 9 672 Ciągniki rolnicze
 • 2 939 Motocykle
 • 1 243   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 823 Motorowery
 • 39 578Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Samochody osobowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 842,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  842,0
  łódzkie
  715,9
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 569
  • 1400-1649 kg9 879
  • 1650-1899 kg9 197
  • 1900 kg i więcej9 933
 • 10 569 do 1399 kg
 • 9 879 1400-1649 kg
 • 9 197 1650-1899 kg
 • 9 933 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 556 do 1399 cm3
 • 15 556
 • 21 395 1400-1999 cm3
 • 21 395
 • 2 627 2000 i więcej cm3
 • 2 627
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 601
  • olej napędowy10 156
  • gaz (LPG)7 340
  • pozostałe481
 • 21 601 benzyna
 • 10 156 olej napędowy
 • 7 340 gaz (LPG)
 • 481 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 390 do 1 roku
 • 390
 • 262 2 lata
 • 262
 • 438 3 lata
 • 438
 • 860 4-5 lat
 • 860
 • 1 060 6-7 lat
 • 1 060
 • 1 094 8-9 lat
 • 1 094
 • 1 555 10-11 lat
 • 1 555
 • 4 878 12-15 lat
 • 4 878
 • 7 784 16-20 lat
 • 7 784
 • 7 221 21-25 lat
 • 7 221
 • 4 890 26-30 lat
 • 4 890
 • 9 146 31 lat i więcej
 • 9 146
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łęczyckim
 • powiat łęczycki
  21,9 lat
  Województwo
  19,9 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 9 002Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 227,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. łęczycki
  227,5
  łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 496 do 999 kg
 • 3 496
 • 2 504 1000-1499 kg
 • 2 504
 • 984 1500-2999 kg
 • 984
 • 146 3000-3499 kg
 • 146
 • 235 3500-4999 kg
 • 235
 • 1 136 5000-6999 kg
 • 1 136
 • 262 7000-9999 kg
 • 262
 • 172 10000-14999 kg
 • 172
 • 67 15000 kg i więcej
 • 67
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 291
  • olej napędowy4 941
  • gaz (LPG)330
  • pozostałe440
 • 3 291 benzyna
 • 4 941 olej napędowy
 • 330 gaz (LPG)
 • 440 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 72 do 1 roku
 • 72
 • 46 2 lata
 • 46
 • 68 3 lata
 • 68
 • 141 4-5 lat
 • 141
 • 202 6-7 lat
 • 202
 • 205 8-9 lat
 • 205
 • 207 10-11 lat
 • 207
 • 819 12-15 lat
 • 819
 • 1 191 16-20 lat
 • 1 191
 • 1 346 21-25 lat
 • 1 346
 • 900 26-30 lat
 • 900
 • 3 805 31 lat i więcej
 • 3 805
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łęczyckim
 • Powiat
  25,3 lat
  łódzkie
  21,3 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 335Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Autobusy w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  woj. łódzkie
  3,1
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna47
  • olej napędowy283
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe4
 • 47 benzyna
 • 283 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 35 12-15 lat
 • 35
 • 86 16-20 lat
 • 86
 • 76 21-25 lat
 • 76
 • 26 26-30 lat
 • 26
 • 89 31 lat i więcej
 • 89
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łęczyckim
 • powiat łęczycki
  23,3 lat
  Województwo
  23,3 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 1 691Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 36,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  36,0
  woj. łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna52
  • olej napędowy1 540
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe96
 • 52 benzyna
 • 1 540 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 96 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 116 do 1 roku
 • 116
 • 23 2 lata
 • 23
 • 162 3 lata
 • 162
 • 264 4-5 lat
 • 264
 • 237 6-7 lat
 • 237
 • 159 8-9 lat
 • 159
 • 180 10-11 lat
 • 180
 • 162 12-15 lat
 • 162
 • 165 16-20 lat
 • 165
 • 100 21-25 lat
 • 100
 • 72 26-30 lat
 • 72
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 10,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łęczyckim
 • Powiat
  10,6 lat
  łódzkie
  14,6 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 2 939Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Motocykle w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. łęczycki
  62,5
  Województwo
  50,3
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 19 2 lata
 • 19
 • 29 3 lata
 • 29
 • 48 4-5 lat
 • 48
 • 87 6-7 lat
 • 87
 • 58 8-9 lat
 • 58
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 190 12-15 lat
 • 190
 • 256 16-20 lat
 • 256
 • 272 21-25 lat
 • 272
 • 131 26-30 lat
 • 131
 • 1 768 31 lat i więcej
 • 1 768
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łęczyckim
 • powiat łęczycki
  27,6 lat
  Województwo
  25,1 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łęczyckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 32,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. łęczycki
  32,4 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,5 km
  Województwo
  4,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 18 Liczba licencji na taksówki
 • 18 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami