Powiat łęczycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łęczycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 48 715 Liczba mieszkańców
 • 773 km2 Powierzchnia
 • 63 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,0% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Zdziarski Starosta
 • pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca Adres starostwa powiatowego
 • ELE Tablice rejestracyjne
Powiat łęczycki na mapie
Identyfikatory
 • 1004 TERYT (TERC)
Herb powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki herb
Flaga powiatu łęczyckiego
powiat łęczycki flaga

powiat łęczycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy
ul. Mickiewicza 18, (24)721-86-74
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy
(24) 721-26-32
Lotnicza 21E
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
leczyca@lodzka.policja.gov.pl
ul. Ozorkowskie Przedm. 4 (24) 721-11-00, fax. (24)721-11-14
99-100 Łęczyca
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Łęczycy
(24) 721-21-88
psse.leczyca@pis.gov.pl
ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
(24) 388-72-00
(24) 721-32-17
Pl. Tadeusza Kościuszki
99-100 Łęczyca

Powiat łęczycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łęczycki ma 48 715 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 11,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w 2050 roku wynosi 38 620, z czego 19 425 to kobiety, a 19 195 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łęczyckiego zawarli w 2021 roku 187 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łęczycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -435. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,88 na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego. W 2021 roku urodziło się 404 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,2% zgonów w powiecie łęczyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,0% zgonów w powiecie łęczyckim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łęczyckiego przypada 17.13 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 376 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 540 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łęczyckiego -164. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,9% mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 715 Liczba mieszkańców
 • 25 051 Kobiety
 • 23 664 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łęczyckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 620 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 425 Kobiety
 • 19 195 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łęczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łęczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,5 lat
  łódzkie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łęczyckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łęczycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łęczycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łęczycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. łęczycki
  27,1%
  łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,0%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,2%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,4%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • powiat łęczycki
  1,2%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łęczyckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  3,8
  łódzkie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,3
  woj. łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 187 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łęczyckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -435 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -206 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -229 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat łęczycki
  -8,9
  woj. łódzkie
  -7,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -10,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łęczyckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łęczyckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łęczyckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 404 Urodzenia żywe
 • 195 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 209 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat łęczycki
  8,3
  łódzkie
  8,1
  Cała Polska
  8,7
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,0
  Województwo
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 3 394 g Średnia waga noworodków
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 447 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łęczycki
  3 394 g
  łódzkie
  3 349 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 141 Waga 3500g - 3999g
 • 141
 • 131 Waga 3000g - 3499g
 • 131
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,30
  Województwo
  1,29
  Kraj
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat łęczycki
  0,48
  Województwo
  0,51
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie łęczyckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 839 Zgony
 • 401 Kobiety
  (Zgony)
 • 438 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 17,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łęczycki
  17,1
  woj. łódzkie
  15,7
  Cały kraj
  13,6
 • 207,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  207,7
  woj. łódzkie
  194,3
  Kraj
  156,7
 • 12,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łęczycki
  12,4
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,9
 • 5,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. łęczycki
  5,0
  łódzkie
  4,2
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łęczyckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. łęczycki
  32,2%
  łódzkie
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 17,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. łęczycki
  17,0%
  łódzkie
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łęczycki
  5,5%
  łódzkie
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 117 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 299,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat łęczycki
  299,8
  Województwo
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 566,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 602,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  566,0
  łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 103,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 170,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łęczycki
  103,4
  woj. łódzkie
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 40,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  40,9
  woj. łódzkie
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łęczycki
  4,1
  Województwo
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,2%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łęczyckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 55 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. łęczycki
  55,0
  woj. łódzkie
  56,0
  Polska
  36,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. łęczycki
  16,0
  woj. łódzkie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu15
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 3 trzeźwy
 • 15 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne10
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 10 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 renta
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 9 bez stałego źródła utrzymania
 • 9
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 376 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 202 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 174 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 540 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 300 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 240 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -163 Saldo migracji
 • -96 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -67 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -164 Saldo migracji wewnętrznych
 • -98 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -66 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łęczyckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łęczyckim oddano do użytku 78 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łęczyckim to 17 464 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łęczyckim to 5,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie łęczyckim to 134,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,08% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,01% mieszkań posiada łazienkę, 66,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,63% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łęczyckim 47 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 511 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 293 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 511 zł
 • pow. łęczycki
  3 511 zł
  woj. łódzkie
  5 134 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 511 zł Ogółem
 • 3 511 zł
 • 3 523 zł do 40 m2
 • 3 523 zł
 • 3 327 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 327 zł
 • 4 018 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 018 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 293 zł
 • Powiat
  3 293 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 293 zł Ogółem
 • 3 293 zł
 • 3 217 zł do 40 m2
 • 3 217 zł
 • 3 432 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 432 zł
 • 3 621 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 621 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m217
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 23 do 40 m2
 • 17 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łęczyckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 511 zł
 • pow. łęczycki
  3 511 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 511 zł Ogółem
 • 3 511 zł
 • 3 523 zł do 40 m2
 • 3 523 zł
 • 3 327 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 327 zł
 • 4 018 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 018 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 293 zł
 • Tutaj
  3 293 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 3 293 zł Ogółem
 • 3 293 zł
 • 3 217 zł do 40 m2
 • 3 217 zł
 • 3 432 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 432 zł
 • 3 621 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 621 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m217
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 23 do 40 m2
 • 17 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 464 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 354,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat łęczycki
  354,30
  woj. łódzkie
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. łęczycki
  80,50 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. łęczycki
  28,50 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat łęczycki
  3,86
  Województwo
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat łęczycki
  2,82
  łódzkie
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  łódzkie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 78 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,60
  woj. łódzkie
  4,99
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 418 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. łęczycki
  5,36
  łódzkie
  4,01
  Cały kraj
  3,90
 • 8,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  8,58
  woj. łódzkie
  19,99
  Polska
  24,07
 • 10 460 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 134,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  134,1 m2
  łódzkie
  97,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat łęczycki
  0,21 m2
  łódzkie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,08%
  Województwo
  94,90%
  Kraj
  96,97%
 • 83,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  83,16%
  łódzkie
  89,89%
  Cała Polska
  94,01%
 • 78,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łęczycki
  78,01%
  łódzkie
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 66,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat łęczycki
  66,33%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Cały kraj
  83,08%
 • 3,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  3,63%
  woj. łódzkie
  45,26%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łęczycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łęczyckim na 1000 mieszkańców pracuje 182osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim wynosiło w 2021 roku 5,5% (5,8% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim wynosiło 5 112,54 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego 2 183 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 983 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -200.

  51,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łęczyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 182 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  182,0
  woj. łódzkie
  256,0
  Kraj
  257,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,8% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • powiat łęczycki
  5,5%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łęczyckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 113 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łęczycki
  5 113 PLN
  łódzkie
  5 622 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łęczyckim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 983 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -200 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,91 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,6% Przemysł i budownictwo
 • 15,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 24,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łęczyckim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 889 Pracujący ogółem
 • 4 795 Kobiety
 • 4 094 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łęczyckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łęczycki
  69,9
  łódzkie
  72,7
  Polska
  69,0
 • 41,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łęczycki
  41,5
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 145,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat łęczycki
  145,9
  łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łęczycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łęczyckim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 535 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 653 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 228 nowych podmiotów, a 135 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (315) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (228) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (815) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (116) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łęczyckim najwięcej (189) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 387) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (150) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,1% (674) podmiotów, a 76,7% (2 711) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łęczyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.3%) oraz Budownictwo (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 535 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 150 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 674 Przemysł i budownictwo
 • 2 711 Pozostała działalność
 • 228 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łęczyckim w 2021 roku
 • 135 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łęczyckim w 2021 roku
 • 2 653 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 387 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 387
 • 112 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 112
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 3 531 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 531
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 133 Spółki handlowe ogółem
 • 133
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 104  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 104
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 189 Spółki cywilne ogółem
 • 189
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 653 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 831 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 831
 • 402 Budownictwo
 • 402
 • 272 Transport i gospodarka magazynowa
 • 272
 • 185 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 185
 • 176 Przetwórstwo przemysłowe
 • 176
 • 158 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 158
 • 152 Pozostała działalność
 • 152
 • 125 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 125
 • 69 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 69
 • 61 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 61
 • 57 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 57
 • 55 Informacja i komunikacja
 • 55
 • 52 Edukacja
 • 52
 • 28 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 28
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łęczyckim stwierdzono 745 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łęczyckim wynosi 78,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łęczyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,82 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,02 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,31 (84%), drogowe - 2,29 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 745 Przestępstwa ogółem
 • 745
 • 432 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 432
 • 162 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 162
 • 112 Przestępstwa drogowe
 • 112
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 295 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 295
 • 15,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat łęczycki
  15,21
  Województwo
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 8,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,82
  łódzkie
  11,92
  Kraj
  12,82
 • 3,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  3,31
  woj. łódzkie
  8,03
  Cały kraj
  5,89
 • 2,29 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,29
  łódzkie
  2,00
  Cała Polska
  1,85
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 6,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. łęczycki
  6,02
  woj. łódzkie
  10,47
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. łęczycki
  79%
  łódzkie
  70%
  Cała Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  łódzkie
  57%
  Cały kraj
  64%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  85%
  łódzkie
  81%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. łęczycki
  100%
  łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. łęczycki
  96%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  58%
  woj. łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Powiat łęczycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łęczyckiego wyniosła w 2021 roku 70,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu łęczyckiego - 45% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 4,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łęczyckiego wyniosła w 2021 roku 75,7 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.6%). W budżecie powiatu łęczyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 204 złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,4 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łęczyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,2 mln

  1,1 tys(100%)

  55,4 mln

  1,1 tys(100%)

  50,1 mln

  984(100%)

  58,6 mln

  1,2 tys(100%)

  55,4 mln

  1,1 tys(100%)

  60,2 mln

  1,2 tys(100%)

  63,8 mln

  1,3 tys(100%)

  70,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,4 mln

  456(41.7%)

  22,8 mln

  447(41.2%)

  20,4 mln

  402(40.7%)

  23,7 mln

  468(40.3%)

  22,4 mln

  447(40.5%)

  25,5 mln

  513(42.4%)

  27,9 mln

  567(43.8%)

  31,6 mln

  648(45%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  145(13.2%)

  8,7 mln

  170(15.7%)

  8,0 mln

  157(15.9%)

  5,1 mln

  102(8.8%)

  5,5 mln

  109(9.8%)

  6,2 mln

  124(10.2%)

  7,7 mln

  156(12%)

  7,3 mln

  150(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  103(9.4%)

  5,3 mln

  104(9.6%)

  5,2 mln

  103(10.4%)

  5,9 mln

  117(10.1%)

  6,5 mln

  131(11.8%)

  6,5 mln

  131(10.8%)

  6,4 mln

  130(10%)

  6,6 mln

  135(9.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,1 mln

  120(10.9%)

  6,0 mln

  118(10.8%)

  6,6 mln

  131(13.3%)

  6,9 mln

  136(11.7%)

  6,7 mln

  134(12.2%)

  6,5 mln

  131(10.8%)

  6,5 mln

  132(10.2%)

  6,4 mln

  132(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  63,9(5.8%)

  3,3 mln

  64,6(6%)

  3,5 mln

  69,3(7%)

  3,7 mln

  73,6(6.3%)

  3,9 mln

  76,9(7%)

  4,2 mln

  84,5(7%)

  4,8 mln

  97,1(7.5%)

  5,2 mln

  108(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  104(9.5%)

  4,2 mln

  81,5(7.5%)

  1,3 mln

  24,8(2.5%)

  5,1 mln

  101(8.7%)

  2,6 mln

  51,7(4.7%)

  3,1 mln

  62,5(5.2%)

  2,6 mln

  51,9(4%)

  3,9 mln

  80,7(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  28,8(2.6%)

  1,7 mln

  32,6(3%)

  1,8 mln

  34,9(3.5%)

  1,9 mln

  37,3(3.2%)

  1,8 mln

  36,9(3.3%)

  1,8 mln

  35,5(2.9%)

  2,0 mln

  41,1(3.2%)

  2,1 mln

  44,0(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  632,0 tys

  12,3(1.1%)

  644,2 tys

  12,6(1.2%)

  755,3 tys

  14,9(1.5%)

  724,3 tys

  14,3(1.2%)

  597,3 tys

  11,9(1.1%)

  786,0 tys

  15,8(1.3%)

  551,4 tys

  11,2(0.9%)

  1,4 mln

  27,9(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  45,0(4.1%)

  1,9 mln

  38,0(3.5%)

  1,7 mln

  33,1(3.4%)

  1,7 mln

  33,5(2.9%)

  1,1 mln

  21,7(2%)

  1,1 mln

  23,0(1.9%)

  997,3 tys

  20,2(1.6%)

  1,3 mln

  26,2(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  314,8 tys

  6,1(0.6%)

  375,8 tys

  7,4(0.7%)

  381,2 tys

  7,5(0.8%)

  415,9 tys

  8,2(0.7%)

  489,4 tys

  9,8(0.9%)

  604,9 tys

  12,2(1%)

  396,7 tys

  8,0(0.6%)

  500,8 tys

  10,3(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  127,1 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  89,6 tys

  1,7(0.2%)

  84,6 tys

  1,7(0.2%)

  77,1 tys

  1,5(0.2%)

  86,7 tys

  1,7(0.1%)

  76,2 tys

  1,5(0.1%)

  91,0 tys

  1,8(0.2%)

  77,6 tys

  1,6(0.1%)

  105,1 tys

  2,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  72,0 tys

  1,4(0.1%)

  73,0 tys

  1,4(0.1%)

  76,1 tys

  1,5(0.2%)

  78,1 tys

  1,5(0.1%)

  78,8 tys

  1,6(0.1%)

  80,5 tys

  1,6(0.1%)

  61,9 tys

  1,3(0.1%)

  71,5 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,6 tys

  1,0(0.1%)

  51,0 tys

  1,0(0.1%)

  53,5 tys

  1,1(0.1%)

  59,0 tys

  1,2(0.1%)

  42,9 tys

  0,9(0.1%)

  48,2 tys

  1,0(0.1%)

  45,4 tys

  0,9(0.1%)

  37,5 tys

  0,8(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  300,7 tys

  5,9(0.5%)

  192,7 tys

  3,8(0.3%)

  141,8 tys

  2,8(0.3%)

  105,9 tys

  2,1(0.2%)

  65,6 tys

  1,3(0.1%)

  43,6 tys

  0,9(0.1%)

  20,2 tys

  0,4(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  35,7 tys

  0,7(0.1%)

  23,6 tys

  0,5(0%)

  511

  0,0(0%)

  96,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,8 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  30,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łęczyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łęczycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łęczyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,6 mln

  1,1 tys(100%)

  55,9 mln

  1,1 tys(100%)

  52,9 mln

  1,0 tys(100%)

  59,1 mln

  1,2 tys(100%)

  56,4 mln

  1,1 tys(100%)

  61,4 mln

  1,2 tys(100%)

  66,0 mln

  1,3 tys(100%)

  75,7 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,2 mln

  627(54.9%)

  30,8 mln

  604(55.2%)

  29,8 mln

  587(56.4%)

  29,9 mln

  591(50.6%)

  28,0 mln

  559(49.7%)

  30,2 mln

  607(49.2%)

  35,0 mln

  709(53%)

  37,7 mln

  775(49.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  106(9.3%)

  6,0 mln

  117(10.7%)

  6,3 mln

  125(12%)

  7,1 mln

  140(12%)

  8,3 mln

  167(14.8%)

  9,3 mln

  187(15.2%)

  9,2 mln

  186(13.9%)

  10,7 mln

  219(14.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  90,4(7.9%)

  5,4 mln

  105(9.6%)

  5,1 mln

  100(9.6%)

  4,5 mln

  89,8(7.7%)

  4,9 mln

  97,0(8.6%)

  5,6 mln

  112(9.1%)

  6,6 mln

  134(10%)

  6,5 mln

  134(8.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,3 mln

  82,9(7.3%)

  3,3 mln

  64,1(5.9%)

  1,3 mln

  26,4(2.5%)

  3,5 mln

  70,1(6%)

  3,4 mln

  67,7(6%)

  3,4 mln

  67,6(5.5%)

  3,0 mln

  60,0(4.5%)

  5,8 mln

  118(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  63,9(5.6%)

  3,3 mln

  64,6(5.9%)

  3,5 mln

  69,2(6.6%)

  3,7 mln

  73,6(6.3%)

  3,9 mln

  76,8(6.8%)

  4,2 mln

  84,3(6.8%)

  4,8 mln

  96,4(7.2%)

  5,2 mln

  107(6.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  29,9(2.6%)

  1,5 mln

  28,4(2.6%)

  1,8 mln

  35,2(3.4%)

  1,7 mln

  33,0(2.8%)

  1,9 mln

  36,9(3.3%)

  1,7 mln

  34,6(2.8%)

  1,5 mln

  30,7(2.3%)

  1,7 mln

  35,3(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  39,0(3.4%)

  774,4 tys

  15,2(1.4%)

  29,2 tys

  0,6(0.1%)

  2,0 mln

  38,7(3.3%)

  499,0 tys

  10,0(0.9%)

  1,2 mln

  25,0(2%)

  439,1 tys

  8,9(0.7%)

  1,7 mln

  34,2(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  933,8 tys

  18,2(1.6%)

  933,1 tys

  18,3(1.7%)

  1,0 mln

  20,0(1.9%)

  1,1 mln

  22,2(1.9%)

  987,4 tys

  19,7(1.8%)

  1,1 mln

  22,8(1.8%)

  972,6 tys

  19,7(1.5%)

  1,3 mln

  26,4(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  44,8(3.9%)

  1,9 mln

  37,1(3.4%)

  1,6 mln

  31,0(3%)

  1,6 mln

  32,1(2.7%)

  1,1 mln

  21,2(1.9%)

  1,1 mln

  22,4(1.8%)

  956,3 tys

  19,4(1.4%)

  1,3 mln

  26,0(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  491,1 tys

  9,6(0.8%)

  609,2 tys

  11,9(1.1%)

  569,8 tys

  11,2(1.1%)

  688,6 tys

  13,6(1.2%)

  561,0 tys

  11,2(1%)

  627,1 tys

  12,6(1%)

  643,4 tys

  13,1(1%)

  770,4 tys

  15,8(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  578,9 tys

  11,3(1%)

  628,5 tys

  12,3(1.1%)

  720,5 tys

  14,2(1.4%)

  878,0 tys

  17,4(1.5%)

  746,4 tys

  14,9(1.3%)

  638,1 tys

  12,8(1%)

  763,3 tys

  15,5(1.2%)

  756,2 tys

  15,5(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  721,3 tys

  14,1(1.2%)

  661,0 tys

  12,9(1.2%)

  823,4 tys

  16,2(1.6%)

  859,5 tys

  17,0(1.5%)

  612,8 tys

  12,2(1.1%)

  653,3 tys

  13,1(1.1%)

  501,8 tys

  10,2(0.8%)

  655,4 tys

  13,5(0.9%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  127,1 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  80,2 tys

  1,6(0.1%)

  77,7 tys

  1,5(0.1%)

  73,6 tys

  1,5(0.1%)

  77,6 tys

  1,5(0.1%)

  74,7 tys

  1,5(0.1%)

  75,8 tys

  1,5(0.1%)

  77,6 tys

  1,6(0.1%)

  80,2 tys

  1,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  89,9 tys

  1,8(0.2%)

  67,5 tys

  1,3(0.1%)

  60,7 tys

  1,2(0.1%)

  57,3 tys

  1,1(0.1%)

  64,9 tys

  1,3(0.1%)

  20,9 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,4(0%)

  13,6 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  34,1 tys

  0,7(0.1%)

  30,1 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  188,5 tys

  3,7(0.3%)

  146,9 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,3 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łęczycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 421 mieszkańców powiatu łęczyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 010 kobiet oraz 5 411 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,3% mieszkańców powiatu łęczyckiego, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 21,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łęczyckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łęczyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,9%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,4%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2021 w powiecie łęczyckim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 771 dzieci (339 dziewczynek oraz 432 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 591 dzieci (307 dziewczynek oraz 284 chłopców). Dostępnych było 610 miejsc.

  16,8% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 822 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 266 oddziałach uczyło się 3 553 uczniów (1 684 kobiety oraz 1 869 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim placówkę miały 22 szkoły podstawowe, w których w 188 oddziałach uczyło się 3 289 uczniów (1 500 kobiet oraz 1 789 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,4 uczniów.

  W powiecie łęczyckim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 452 uczniów (297 kobiet oraz 155 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 110 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łęczyckim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 757 uczniów (439 kobiet oraz 318 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 223 absolwentów.

  W powiecie łęczyckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 225 uczniów (65 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,8% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 11,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,1 uczniów. 16,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,7% mieszkańców powiatu łęczyckiego w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 30,8% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. łęczycki
  15,6%
  łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  34,7%
  łódzkie
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łęczycki
  21,3%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat łęczycki
  3,5%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat łęczycki
  21,6%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 22,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 822 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  822,0
  Województwo
  905,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. łęczycki
  1,52
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 40 Oddziały
 • 40 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 6 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 857 Miejsca
  (rok 2018)
 • 32 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łęczycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 771 Dzieci
 • 339 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 432 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,0%
  56,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 197 3 lata
 • 197
 • 210 4 lata
 • 210
 • 189 5 lata
 • 189
 • 164 6 lat
 • 164
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 82 3 lata
 • 82
 • 94 4 lata
 • 94
 • 91 5 lata
 • 91
 • 68 6 lat
 • 68
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 115 3 lata
 • 115
 • 116 4 lata
 • 116
 • 98 5 lata
 • 98
 • 96 6 lat
 • 96
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 719 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 58,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 58,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 36,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 33 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łęczycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,4%
  58,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 14 4 lata
 • 14
 • 6 5 lata
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 5 4 lata
 • 5
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 9 4 lata
 • 9
 • 5 5 lata
 • 5
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 223 Oddziały
 • 3 401 Uczniowie
 • 1 636 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 765 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 412 Uczniowie w 1 klasie
 • 189 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 223 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 424 Absolwenci
 • 210 Kobiety
  (absolwenci)
 • 214 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 43 Oddziały
 • 152 Uczniowie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,6%
  68,4%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,4
  łódzkie
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,4
 • 13,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,4
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,3
 • 3,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,5
 •  
 • 304,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 252,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 429 Uczniowie
 • 284 Kobiety
  (uczniowie)
 • 145 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,2%
  33,8%
 • 102 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,5%
  43,5%
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,1
  woj. łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łęczycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. łęczycki
  16,1
  łódzkie
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,1
 • 20,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,7
 • 4,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łęczycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łęczyckim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie łęczyckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie łęczyckim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łęczyckim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 210 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 117 (uczestnicy: 6 860)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 60)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 940)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 2 030)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 1 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 130)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 610)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 650)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 26 (uczestnicy: 400)
  • inne: 1 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 740)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 92)
  • taneczne: 7 (członkowie: 158)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 108)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 320)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 152)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 25)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 12)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 25)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 231)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 53)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 22)
  • taneczne: 7 (członkowie: 79)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łęczyckim działało 1 kino posiadające 4 sale z 310 miejscami na widowni. Odbyło się 2 096 seansów, na które przyszło 38 192 widzów, w tym 802 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 15 238 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łęczyckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 18 003 zwiedzających, co daje 3 676 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łęczyckim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 178 708 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 21 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 14 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 230 597 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 100
  • dostępne dla czytelników: 49
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 49
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łęczyckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 38 689 wolumenów w tym ziobry specjalne: 636. Odnotowano 817 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łęczyckim działały 22 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 204 członków. Zarejestrowano 1 142 ćwiczących (mężczyźni: 925, kobiety: 217, chłopcy do lat 18: 617, dziewczęta do lat 18: 184). Aktywnych było 46 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (19), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łęczyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łęczycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łęczycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie łęczyckim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całego kraju) oraz 66,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie łęczyckim zarejestrowanych było 61 439 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 38 163 samochodów osobowych (774,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 807 samochodów ciężarowych (215,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 304 autobusów (6,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 809 ciągników siodłowych (36,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 758 motocykli (56,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 8,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie łęczyckim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 18 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łęczyckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 39 Ranni
  (rok 2021)
 • 7 Lekko ranni
 • 32 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łęczyckim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 67,74 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  67,7
  Województwo
  95,4
  Cały kraj
  59,9
 • 6,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  6,2
  łódzkie
  7,9
  Cała Polska
  5,9
 • 80,06 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. łęczycki
  80,1
  woj. łódzkie
  114,3
  Kraj
  69,4
 • 8,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  8,1
  woj. łódzkie
  10,1
  Cały kraj
  7,6
 • 66,73 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  66,7
  łódzkie
  126,4
  Cała Polska
  80,2
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,1
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  9,8
 • 118,18 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. łęczycki
  118,2
  łódzkie
  119,8
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 61 439 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łęczyckim w 2020 roku
 • 38 163 Samochody osobowe
 • 8 807 Samochody ciężarowe
 • 19 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 304 Autobusy
 • 258 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 809 Ciągniki samochodowe
 • 1 809   Ciągniki siodłowe
 • 9 340 Ciągniki rolnicze
 • 2 758 Motocykle
 • 1 176   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 755 Motorowery
 • 38 163Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Samochody osobowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 774,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  774,3
  woj. łódzkie
  666,6
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 818
  • 1400-1649 kg9 834
  • 1650-1899 kg8 847
  • 1900 kg i więcej8 664
 • 10 818 do 1399 kg
 • 9 834 1400-1649 kg
 • 8 847 1650-1899 kg
 • 8 664 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 287 do 1399 cm3
 • 15 287
 • 20 445 1400-1999 cm3
 • 20 445
 • 2 431 2000 i więcej cm3
 • 2 431
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 958
  • olej napędowy9 474
  • gaz (LPG)7 385
  • pozostałe346
 • 20 958 benzyna
 • 9 474 olej napędowy
 • 7 385 gaz (LPG)
 • 346 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 560 do 1 roku
 • 560
 • 375 2 lata
 • 375
 • 379 3 lata
 • 379
 • 822 4-5 lat
 • 822
 • 846 6-7 lat
 • 846
 • 1 191 8-9 lat
 • 1 191
 • 1 656 10-11 lat
 • 1 656
 • 5 281 12-15 lat
 • 5 281
 • 7 926 16-20 lat
 • 7 926
 • 7 071 21-25 lat
 • 7 071
 • 4 799 26-30 lat
 • 4 799
 • 7 257 31 lat i więcej
 • 7 257
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łęczyckim
 • Powiat
  21,1 lat
  łódzkie
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 807Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 215,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. łęczycki
  215,4
  łódzkie
  111,5
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 405 do 999 kg
 • 3 405
 • 2 379 1000-1499 kg
 • 2 379
 • 966 1500-2999 kg
 • 966
 • 147 3000-3499 kg
 • 147
 • 245 3500-4999 kg
 • 245
 • 1 146 5000-6999 kg
 • 1 146
 • 272 7000-9999 kg
 • 272
 • 180 10000-14999 kg
 • 180
 • 67 15000 kg i więcej
 • 67
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 296
  • olej napędowy4 738
  • gaz (LPG)340
  • pozostałe433
 • 3 296 benzyna
 • 4 738 olej napędowy
 • 340 gaz (LPG)
 • 433 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 95 do 1 roku
 • 95
 • 81 2 lata
 • 81
 • 55 3 lata
 • 55
 • 170 4-5 lat
 • 170
 • 183 6-7 lat
 • 183
 • 192 8-9 lat
 • 192
 • 285 10-11 lat
 • 285
 • 869 12-15 lat
 • 869
 • 1 250 16-20 lat
 • 1 250
 • 1 330 21-25 lat
 • 1 330
 • 932 26-30 lat
 • 932
 • 3 365 31 lat i więcej
 • 3 365
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łęczyckim
 • Powiat
  24,5 lat
  łódzkie
  20,5 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 304Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Autobusy w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. łęczycki
  6,2
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna47
  • olej napędowy253
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe3
 • 47 benzyna
 • 253 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 39 12-15 lat
 • 39
 • 75 16-20 lat
 • 75
 • 53 21-25 lat
 • 53
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łęczyckim
 • Powiat
  22,6 lat
  łódzkie
  22,6 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 809Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 36,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat łęczycki
  36,7
  łódzkie
  11,6
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna52
  • olej napędowy1 650
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe105
 • 52 benzyna
 • 1 650 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 105 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 245 do 1 roku
 • 245
 • 201 2 lata
 • 201
 • 186 3 lata
 • 186
 • 281 4-5 lat
 • 281
 • 152 6-7 lat
 • 152
 • 187 8-9 lat
 • 187
 • 49 10-11 lat
 • 49
 • 187 12-15 lat
 • 187
 • 139 16-20 lat
 • 139
 • 104 21-25 lat
 • 104
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 39 31 lat i więcej
 • 39
 • 8,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łęczyckim
 • powiat łęczycki
  8,5 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 758Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łęczyckim
 • Motocykle w powiecie łęczyckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 56,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  56,0
  łódzkie
  45,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 26 2 lata
 • 26
 • 13 3 lata
 • 13
 • 75 4-5 lat
 • 75
 • 48 6-7 lat
 • 48
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 60 10-11 lat
 • 60
 • 189 12-15 lat
 • 189
 • 246 16-20 lat
 • 246
 • 218 21-25 lat
 • 218
 • 122 26-30 lat
 • 122
 • 1 686 31 lat i więcej
 • 1 686
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łęczyckim
 • powiat łęczycki
  27,6 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łęczyckim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 32,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. łęczycki
  32,4 km
  łódzkie
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,5 km
  łódzkie
  4,3 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 18 Liczba licencji na taksówki
 • 18 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami