Województwo podlaskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. podlaskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 1 165 262 Liczba mieszkańców
 • 20 187 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 60,3% Stopa urbanizacji
 • Białystok Siedziba wojewody
 • ul. Mickiewicza 3 Urząd Wojewódzki
 • Bohdan Paszkowski Wojewoda
 • Białystok Siedziba sejmiku
 • ul. Wyszyńskiego 1 Urząd Marszałkowski
 • Jerzy Leszczyński Marszałek
 • B Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 20 TERYT (TERC)
Herb woj. podlaskie
Woj. podlaskie herb
Flaga woj. podlaskie
Woj. podlaskie flaga

Woj. podlaskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Woj. podlaskie ma 1 165 262 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców podlaskiego w 2050 roku wynosi 982 320, z czego 500 595 to kobiety, a 481 725 mężczyźni.

  Mieszkańcy podlaskiego zawarli w 2021 roku 5 011 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców podlaskiego jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. podlaskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6 613. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,65 na 1000 mieszkańców podlaskiego. W 2021 roku urodziło się 10 112 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 430 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w podlaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,0% zgonów w podlaskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności podlaskiego przypada 14.3 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2021 roku zarejestrowano 12 201 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 13 858 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla podlaskiego -1 657. W tym samym roku 655 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 212 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 443.

  60,2% mieszkańców podlaskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 165 262 Liczba mieszkańców
 • 597 809 Kobiety
 • 567 453 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców podlaskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 982 320 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 500 595 Kobiety
 • 481 725 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w podlaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w podlaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w podlaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Województwo
  42,4 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. podlaskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. podlaskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. podlaskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. podlaskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Województwo
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • woj. podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w podlaskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • woj. podlaskie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 5 011 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w podlaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -6 613 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -3 121 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 492 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  -5,7
  Polska
  -4,9
 • -3,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w podlaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w podlaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w podlaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w podlaskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 112 Urodzenia żywe
 • 4 942 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 170 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Podlaskie
  8,7
  Cała Polska
  8,7
 • 37,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Podlaskie
  37,9
  Kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 430 g Średnia waga noworodków
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 492 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Województwo
  3 430 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 19 Waga 5000g i więcej
 • 19
 • 187 Waga 4500g - 4999g
 • 187
 • 1 095 Waga 4000g - 4499g
 • 1 095
 • 3 480 Waga 3500g - 3999g
 • 3 480
 • 3 592 Waga 3000g - 3499g
 • 3 592
 • 1 274 Waga 2500g - 2999g
 • 1 274
 • 289 Waga 2000g - 2499g
 • 289
 • 112 Waga 1500g - 1999g
 • 112
 • 58 Waga 1000g - 1499g
 • 58
 • 37 Waga 600g - 999g
 • 37
 • 10 Waga poniżej 600g
 • 10
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. podlaskie
  1,28
  Polska
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,64
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • woj. podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w podlaskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 725 Zgony
 • 8 063 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 662 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 48 Zgony niemowląt
 • 14 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 34 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 29,2%
  70,8%
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Podlaskie
  14,3
  Cała Polska
  13,6
 • 165,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. podlaskie
  165,4
  Kraj
  156,7
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. podlaskie
  4,7
  Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. podlaskie
  3,6
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w podlaskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. podlaskie
  35,6%
  Polska
  34,8%
 • 17,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Podlaskie
  17,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Podlaskie
  5,5%
  Kraj
  5,4%
 • 3 376 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,2
  Kraj
  74,4
 • 245,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  245,9
  Cały kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  234,4
  Polska
  246,5
 • 515,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 566,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 462,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. podlaskie
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 60,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 33,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  33,1
  Polska
  32,6
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • woj. podlaskie
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w podlaskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 542 Osoby w zamachach samobójczych
 • 153 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 389 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 351 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 191 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 147 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 21 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 126 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 72 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 75 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 46 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  46,0
  Polska
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 zatrucie gazem / spalinami
 • 5
 • 3 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 3
 • 57 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 57
 • 77 zażycie innych leków
 • 77
 • 25 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 25
 • 78 samookaleczenie powierzchniowe
 • 78
 • 45 rzucenie się z wysokości
 • 45
 • 5 utonięcie / utopienie się
 • 5
 • 200 powieszenie się
 • 200
 • 8 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 8
 • 4 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 4
 • 5 uduszenie się
 • 5
 • 3 samopodpalenie
 • 3
 • 27 inny
 • 27
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 9 rzucenie się z wysokości
 • 9
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 115 powieszenie się
 • 115
 • 6 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 6
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 156 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 156
 • 12 choroba fizyczna
 • 12
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 56 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 56
 • 7 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 7
 • 62 zawód miłosny
 • 62
 • 13 problemy w szkole lub pracy
 • 13
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 21 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 21
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 7 śmierć bliskiej osoby
 • 7
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 9 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 9
 • 36 inna nie wymieniona
 • 36
 • 187 nieustalona
 • 187
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 29 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 29
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 5 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 5
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 11 inna nie wymieniona
 • 11
 • 80 nieustalona
 • 80
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 53 13-18 lat
 • 53
 • 68 19-24 lat
 • 68
 • 56 25-29 lat
 • 56
 • 221 30-49 lat
 • 221
 • 123 50-60 lat
 • 123
 • 20 70 lat i więcej
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 10 25-29 lat
 • 10
 • 57 30-49 lat
 • 57
 • 58 50-60 lat
 • 58
 • 13 70 lat i więcej
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy90
  • pod wpływem alkoholu206
  • pod wpływem środków odurzających5
  • pod wpływem leków60
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony195
 • 90 trzeźwy
 • 206 pod wpływem alkoholu
 • 5 pod wpływem środków odurzających
 • 60 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 195 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających2
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony122
 • 9 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 2 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 122 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 239 kawaler/panna
 • 239
 • 144 żonaty/zamężna
 • 144
 • 24 konkubinat
 • 24
 • 12 wdowiec/wdowa
 • 12
 • 36 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 36
 • 2 separacja
 • 2
 • 85 nieustalony
 • 85
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 50 kawaler/panna
 • 50
 • 55 żonaty/zamężna
 • 55
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 7 wdowiec/wdowa
 • 7
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 1 separacja
 • 1
 • 21 nieustalony
 • 21
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne11
  • podstawowe i gimnazjalne55
  • zasadnicze zawodowe28
  • średnie45
  • wyższe5
  • nieustalony398
 • 11 podstawowe niepełne
 • 55 podstawowe i gimnazjalne
 • 28 zasadnicze zawodowe
 • 45 średnie
 • 5 wyższe
 • 398 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe9
  • średnie13
  • wyższe2
  • nieustalony116
 • 0 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 9 zasadnicze zawodowe
 • 13 średnie
 • 2 wyższe
 • 116 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 116 praca
 • 116
 • 84 na utrzymaniu innej osoby
 • 84
 • 29 renta
 • 29
 • 21 emerytura
 • 21
 • 8 zasiłek lub alimenty
 • 8
 • 37 bez stałego źródła utrzymania
 • 37
 • 247 nieustalony
 • 247
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 38 praca
 • 38
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 6 renta
 • 6
 • 12 emerytura
 • 12
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 14 bez stałego źródła utrzymania
 • 14
 • 68 nieustalony
 • 68
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 201 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 499 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 702 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 655 Zameldowania z zagranicy
 • 311 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 344 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 858 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 477 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 381 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 212 Wymeldowania za granicę
 • 118 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 94 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 214 Saldo migracji
 • -785 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -429 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 657 Saldo migracji wewnętrznych
 • -978 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -679 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 443 Saldo migracji zagranicznych
 • 193 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 250 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w podlaskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. podlaskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w podlaskim oddano do użytku 7 733 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,64 nowych lokali. Jest to wartość większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w podlaskim to 466 402 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 398 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  63,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 33,1% na cele indywidualne, 3,7% jako mieszkania spółdzielcze.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w podlaskim to 3,93 i jest porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w podlaskim to 91,50 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,24% mieszkań posiada łazienkę, 79,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 32,87% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w podlaskim 5 552 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 296 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 126 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 094 transakcje (mediana cen - 5 245 zł/m2, średnia - 5 133 zł/m2), a na rynku wtórnym 2 458 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 402 zł/m2, średnia - 5 117 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 296 zł
 • woj. podlaskie
  5 296 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 5 296 zł Ogółem
 • 5 296 zł
 • 5 729 zł do 40 m2
 • 5 729 zł
 • 5 331 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 331 zł
 • 4 967 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 967 zł
 • 4 659 zł od 80,1 m2
 • 4 659 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 126 zł
 • Podlaskie
  5 126 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 5 126 zł Ogółem
 • 5 126 zł
 • 5 552 zł do 40 m2
 • 5 552 zł
 • 5 219 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 219 zł
 • 4 909 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 909 zł
 • 4 560 zł od 80,1 m2
 • 4 560 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 5 552
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 308
  • od 40,1 do 60 m22 689
  • od 60,1 do 80 m21 330
  • od 80,1 m2225
 • 1 308 do 40 m2
 • 2 689 od 40,1 do 60 m2
 • 1 330 od 60,1 do 80 m2
 • 225 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w podlaskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 245 zł
 • Województwo
  5 245 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 5 245 zł Ogółem
 • 5 245 zł
 • 5 541 zł do 40 m2
 • 5 541 zł
 • 5 278 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 278 zł
 • 5 006 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 006 zł
 • 5 293 zł od 80,1 m2
 • 5 293 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 133 zł
 • woj. podlaskie
  5 133 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 5 133 zł Ogółem
 • 5 133 zł
 • 5 532 zł do 40 m2
 • 5 532 zł
 • 5 207 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 207 zł
 • 4 952 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 952 zł
 • 4 830 zł od 80,1 m2
 • 4 830 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 094
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2600
  • od 40,1 do 60 m21 495
  • od 60,1 do 80 m2880
  • od 80,1 m2119
 • 600 do 40 m2
 • 1 495 od 40,1 do 60 m2
 • 880 od 60,1 do 80 m2
 • 119 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 402 zł
 • woj. podlaskie
  5 402 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 5 402 zł Ogółem
 • 5 402 zł
 • 5 850 zł do 40 m2
 • 5 850 zł
 • 5 445 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 445 zł
 • 4 827 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 827 zł
 • 4 513 zł od 80,1 m2
 • 4 513 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 117 zł
 • woj. podlaskie
  5 117 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 5 117 zł Ogółem
 • 5 117 zł
 • 5 570 zł do 40 m2
 • 5 570 zł
 • 5 234 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 234 zł
 • 4 824 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 824 zł
 • 4 290 zł od 80,1 m2
 • 4 290 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 2 458
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2708
  • od 40,1 do 60 m21 194
  • od 60,1 do 80 m2450
  • od 80,1 m2106
 • 708 do 40 m2
 • 1 194 od 40,1 do 60 m2
 • 450 od 60,1 do 80 m2
 • 106 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 466 402 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 397,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Podlaskie
  397,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Województwo
  77,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  30,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • woj. podlaskie
  2,52
  Cała Polska
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 733 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 6,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Podlaskie
  6,64
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 30 364 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • woj. podlaskie
  3,93
  Cały kraj
  3,90
 • 26,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Województwo
  26,06
  Kraj
  24,07
 • 707 680 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 91,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Podlaskie
  91,5 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,61 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Województwo
  0,61 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • woj. podlaskie
  93,45%
  Polska
  96,97%
 • 89,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Podlaskie
  89,18%
  Cały kraj
  94,01%
 • 87,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • woj. podlaskie
  87,24%
  Polska
  91,78%
 • 79,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Województwo
  79,62%
  Cały kraj
  83,08%
 • 32,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Podlaskie
  32,87%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Woj. podlaskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W podlaskim na 1000 mieszkańców pracuje 206osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w podlaskim wynosiło w 2021 roku 7,0% (6,9% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podlaskim wynosiło 5 412,89 PLN, co odpowiada 90.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców podlaskiego 43 398 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 36 027 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 371.

  34,9% aktywnych zawodowo mieszkańców podlaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,5% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 206 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Podlaskie
  206,0
  Cała Polska
  257,0
 • 7,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • woj. podlaskie
  7,0%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w podlaskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w podlaskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w podlaskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 413 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. podlaskie
  5 413 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w podlaskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 43 398 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 36 027 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 371 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,83 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,5% Przemysł i budownictwo
 • 12,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,2% Pozostałe
 • 38,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w podlaskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 240 149 Pracujący ogółem
 • 122 255 Kobiety
 • 117 894 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w podlaskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. podlaskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 37,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Podlaskie
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 126,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Podlaskie
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. podlaskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W podlaskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 113 236 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 86 718 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 817 nowych podmiotów, a 4 741 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (10 193) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8 093) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (9 032) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4 147) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w podlaskim najwięcej (7 325) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (109 479) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (2 477) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (27 131) podmiotów, a 73,9% (83 628) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podlaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 113 236 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 477 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27 131 Przemysł i budownictwo
 • 83 628 Pozostała działalność
 • 8 817 Podmioty nowo zarejestrowane w podlaskim w 2021 roku
 • 4 741 Podmioty wyrejestrowane w podlaskim w 2021 roku
 • 86 718 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 109 479 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 109 479
 • 2 979 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2 979
 • 695 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 695
 • 68 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 68
 • 15 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 15
 • 113 153 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 113 153
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 328 Spółdzielnie ogółem
 • 328
 • 9 380 Spółki handlowe ogółem
 • 9 380
 • 1 284  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 284
 • 120  Spółki handlowe - akcyjne
 • 120
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 16    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 7 325  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7 325
 • 1 230    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 230
 • 5 333 Spółki cywilne ogółem
 • 5 333
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 86 718 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 19 383 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 19 383
 • 16 084 Budownictwo
 • 16 084
 • 8 767 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8 767
 • 7 349 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7 349
 • 6 989 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6 989
 • 6 770 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6 770
 • 4 444 Pozostała działalność
 • 4 444
 • 3 676 Informacja i komunikacja
 • 3 676
 • 2 466 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2 466
 • 2 376 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2 376
 • 2 217 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2 217
 • 2 023 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 023
 • 1 815 Edukacja
 • 1 815
 • 1 125 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 125
 • 900 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 900
 • 171 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 171
 • 87 Górnictwo i wydobywanie
 • 87
 • 72 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 72
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w podlaskim stwierdzono 17 931 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w podlaskim wynosi 76,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców podlaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,50 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 6,55 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,88 (68%), drogowe - 2,20 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 931 Przestępstwa ogółem
 • 17 931
 • 9 941 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 9 941
 • 4 537 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 4 537
 • 2 567 Przestępstwa drogowe
 • 2 567
 • 477 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 477
 • 7 661 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 7 661
 • 15,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Podlaskie
  15,33
  Kraj
  21,51
 • 8,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  8,50
  Polska
  12,82
 • 3,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  3,88
  Cały kraj
  5,89
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  2,20
  Kraj
  1,85
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 6,55 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  6,55
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. podlaskie
  77%
  Cała Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. podlaskie
  73%
  Kraj
  64%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Podlaskie
  68%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Podlaskie
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  54%
  Cały kraj
  53%

Woj. podlaskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu podlaskiego wyniosła w 2021 roku 696,1 mln złotych, co daje 595 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 22.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu podlaskiego - 43.9% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.7%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 236,1 mln złotych, czyli 33,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu podlaskiego wyniosła w 2021 roku 696,4 mln złotych, co daje 596 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 20% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (54.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.6%). W budżecie podlaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 39,7 złotych na mieszkańca (6,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 117 złotych na mieszkańca (19,6%).
 • Wydatki budżetu w podlaskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  744,0 mln

  623(100%)

  930,7 mln

  782(100%)

  374,1 mln

  315(100%)

  521,4 mln

  440(100%)

  794,9 mln

  672(100%)

  986,7 mln

  837(100%)

  861,0 mln

  732(100%)

  696,1 mln

  595(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  358,8 mln

  301(48.2%)

  503,5 mln

  424(54.1%)

  110,2 mln

  92,9(29.5%)

  258,8 mln

  218(49.6%)

  520,4 mln

  440(65.5%)

  634,5 mln

  538(64.3%)

  490,5 mln

  418(57%)

  305,9 mln

  263(43.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  49,9 mln

  41,8(6.7%)

  58,8 mln

  49,4(6.3%)

  57,2 mln

  48,2(15.3%)

  66,1 mln

  55,8(12.7%)

  72,0 mln

  60,9(9.1%)

  77,6 mln

  65,8(7.9%)

  86,3 mln

  73,5(10%)

  95,6 mln

  82,0(13.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  53,0 mln

  44,5(7.1%)

  53,6 mln

  45,1(5.8%)

  58,6 mln

  49,4(15.7%)

  64,9 mln

  54,8(12.5%)

  64,1 mln

  54,3(8.1%)

  81,0 mln

  68,8(8.2%)

  78,9 mln

  67,2(9.2%)

  79,6 mln

  68,3(11.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  50,4 mln

  42,3(6.8%)

  88,7 mln

  74,6(9.5%)

  38,6 mln

  32,6(10.3%)

  32,2 mln

  27,2(6.2%)

  40,9 mln

  34,6(5.2%)

  77,6 mln

  65,9(7.9%)

  76,2 mln

  64,9(8.8%)

  78,7 mln

  67,5(11.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,5 mln

  18,0(2.9%)

  20,2 mln

  17,0(2.2%)

  16,7 mln

  14,1(4.5%)

  18,2 mln

  15,3(3.5%)

  21,5 mln

  18,2(2.7%)

  21,6 mln

  18,4(2.2%)

  24,9 mln

  21,2(2.9%)

  27,2 mln

  23,4(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  28,5 mln

  23,9(3.8%)

  15,6 mln

  13,2(1.7%)

  10,5 mln

  8,8(2.8%)

  11,9 mln

  10,1(2.3%)

  14,1 mln

  11,9(1.8%)

  14,6 mln

  12,4(1.5%)

  15,8 mln

  13,5(1.8%)

  19,2 mln

  16,5(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  48,7 mln

  40,8(6.5%)

  35,9 mln

  30,2(3.9%)

  35,9 mln

  30,2(9.6%)

  37,9 mln

  32,0(7.3%)

  14,8 mln

  12,6(1.9%)

  17,7 mln

  15,1(1.8%)

  20,6 mln

  17,5(2.4%)

  19,0 mln

  16,3(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  24,7 mln

  20,7(3.3%)

  10,0 mln

  8,4(1.1%)

  4,4 mln

  3,7(1.2%)

  3,5 mln

  3,0(0.7%)

  2,9 mln

  2,5(0.4%)

  3,7 mln

  3,1(0.4%)

  6,9 mln

  5,8(0.8%)

  12,7 mln

  10,9(1.8%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  30,5 mln

  25,6(4.1%)

  22,1 mln

  18,6(2.4%)

  9,6 mln

  8,1(2.6%)

  4,6 mln

  3,9(0.9%)

  17,1 mln

  14,4(2.1%)

  24,8 mln

  21,1(2.5%)

  13,5 mln

  11,5(1.6%)

  11,0 mln

  9,5(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  5,6(0.9%)

  8,1 mln

  6,8(0.9%)

  9,2 mln

  7,7(2.4%)

  7,2 mln

  6,1(1.4%)

  11,5 mln

  9,7(1.4%)

  11,3 mln

  9,6(1.1%)

  23,1 mln

  19,7(2.7%)

  10,2 mln

  8,7(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,9 mln

  2,4(0.4%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  1,8 mln

  1,5(0.5%)

  326,3 tys

  0,3(0.1%)

  419,6 tys

  0,4(0.1%)

  2,1 mln

  1,8(0.2%)

  1,8 mln

  1,5(0.2%)

  8,4 mln

  7,2(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  84,0 tys

  0,1(0%)

  50,0 tys

  0,0(0%)

  400,0 tys

  0,3(0.1%)

  436,5 tys

  0,4(0.1%)

  852,3 tys

  0,7(0.1%)

  2,3 mln

  2,0(0.2%)

  3,4 mln

  2,9(0.4%)

  4,6 mln

  3,9(0.7%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,6 mln

  1,3(0.2%)

  1,9 mln

  1,6(0.2%)

  1,8 mln

  1,5(0.5%)

  2,4 mln

  2,1(0.5%)

  2,8 mln

  2,4(0.4%)

  2,9 mln

  2,5(0.3%)

  2,8 mln

  2,4(0.3%)

  4,6 mln

  3,9(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,8 mln

  2,3(0.4%)

  2,7 mln

  2,3(0.3%)

  3,0 mln

  2,5(0.8%)

  3,1 mln

  2,7(0.6%)

  3,2 mln

  2,7(0.4%)

  3,4 mln

  2,9(0.3%)

  3,2 mln

  2,7(0.4%)

  3,4 mln

  2,9(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  739,6 tys

  0,6(0.1%)

  848,2 tys

  0,7(0.2%)

  812,2 tys

  0,7(0.2%)

  771,0 tys

  0,7(0.1%)

  855,1 tys

  0,7(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  3,3 mln

  2,8(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  550,8 tys

  0,5(0.1%)

  581,6 tys

  0,5(0.1%)

  1,4 mln

  1,2(0.4%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  765,1 tys

  0,6(0.1%)

  3,2 mln

  2,7(0.3%)

  4,2 mln

  3,6(0.5%)

  3,1 mln

  2,6(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,2 mln

  3,5(0.6%)

  42,7 mln

  35,9(4.6%)

  713,2 tys

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  1,2(0.3%)

  523,5 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  2,0 mln

  1,8(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  54,3 mln

  45,6(7.3%)

  62,6 mln

  52,7(6.7%)

  11,6 mln

  9,8(3.1%)

  33,8 tys

  0,0(0%)

  621,0 tys

  0,5(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  1,4 mln

  1,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  1,7(0.3%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  1,2 mln

  1,0(0.3%)

  1,8 mln

  1,5(0.3%)

  1,2 mln

  1,1(0.2%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  1,1 mln

  1,0(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  828,6 tys

  0,7(0.1%)

  719,9 tys

  0,6(0.1%)

  453,6 tys

  0,4(0.1%)

  441,0 tys

  0,4(0.1%)

  437,6 tys

  0,4(0.1%)

  448,0 tys

  0,4(0%)

  432,7 tys

  0,4(0.1%)

  430,6 tys

  0,4(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  268,7 tys

  0,2(0%)

  182,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  858,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  417,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w podlaskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  766,5 mln

  642(100%)

  847,6 mln

  712(100%)

  423,9 mln

  357(100%)

  567,8 mln

  479(100%)

  707,1 mln

  598(100%)

  884,3 mln

  750(100%)

  840,6 mln

  714(100%)

  696,4 mln

  596(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  492,3 mln

  413(64.2%)

  423,3 mln

  356(49.9%)

  209,9 mln

  177(49.5%)

  173,8 mln

  147(30.6%)

  282,8 mln

  239(40%)

  598,0 mln

  507(67.6%)

  548,1 mln

  467(65.2%)

  378,8 mln

  325(54.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  85,7 mln

  71,9(11.2%)

  93,2 mln

  78,4(11%)

  96,2 mln

  81,1(22.7%)

  108,0 mln

  91,1(19%)

  119,3 mln

  101(16.9%)

  129,7 mln

  110(14.7%)

  139,1 mln

  119(16.5%)

  184,3 mln

  158(26.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  116,9 mln

  98,1(15.2%)

  246,9 mln

  208(29.1%)

  65,4 mln

  55,1(15.4%)

  226,0 mln

  191(39.8%)

  260,8 mln

  221(36.9%)

  101,2 mln

  85,9(11.4%)

  78,4 mln

  66,8(9.3%)

  74,0 mln

  63,5(10.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  148,6 tys

  0,1(0%)

  186,1 tys

  0,2(0%)

  347,4 tys

  0,3(0.1%)

  2,0 mln

  1,7(0.3%)

  4,2 mln

  3,5(0.6%)

  11,9 mln

  10,1(1.3%)

  8,4 mln

  7,2(1%)

  16,8 mln

  14,4(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  43,6 mln

  36,6(5.7%)

  26,4 mln

  22,2(3.1%)

  28,0 mln

  23,6(6.6%)

  34,1 mln

  28,8(6%)

  15,2 mln

  12,9(2.1%)

  20,2 mln

  17,1(2.3%)

  22,8 mln

  19,4(2.7%)

  14,7 mln

  12,6(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  2,9(0.4%)

  3,2 mln

  2,7(0.4%)

  2,4 mln

  2,0(0.6%)

  2,7 mln

  2,3(0.5%)

  3,0 mln

  2,6(0.4%)

  4,2 mln

  3,6(0.5%)

  7,0 mln

  5,9(0.8%)

  6,3 mln

  5,4(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  2,3(0.4%)

  2,9 mln

  2,5(0.3%)

  3,8 mln

  3,2(0.9%)

  3,6 mln

  3,1(0.6%)

  3,6 mln

  3,0(0.5%)

  3,9 mln

  3,3(0.4%)

  4,4 mln

  3,8(0.5%)

  4,7 mln

  4,0(0.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  4,0(0.6%)

  5,9 mln

  4,9(0.7%)

  5,3 mln

  4,4(1.2%)

  2,7 mln

  2,3(0.5%)

  3,3 mln

  2,8(0.5%)

  3,9 mln

  3,3(0.4%)

  11,4 mln

  9,7(1.4%)

  3,8 mln

  3,3(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,3 mln

  7,0(1.1%)

  7,7 mln

  6,5(0.9%)

  2,3 mln

  1,9(0.5%)

  3,4 mln

  2,9(0.6%)

  6,1 mln

  5,2(0.9%)

  2,7 mln

  2,3(0.3%)

  3,1 mln

  2,7(0.4%)

  3,5 mln

  3,0(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  896,7 tys

  0,8(0.1%)

  339,0 tys

  0,3(0.1%)

  497,8 tys

  0,4(0.1%)

  712,9 tys

  0,6(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  819,6 tys

  0,7(0.1%)

  1,4 mln

  1,2(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  911,7 tys

  0,8(0.1%)

  987,6 tys

  0,8(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.3%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,3 mln

  1,1(0.2%)

  969,2 tys

  0,8(0.1%)

  934,0 tys

  0,8(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  734,0 tys

  0,6(0.1%)

  3,5 mln

  3,0(0.8%)

  4,8 mln

  4,1(0.8%)

  1,8 mln

  1,6(0.3%)

  2,1 mln

  1,8(0.2%)

  10,9 mln

  9,2(1.3%)

  714,4 tys

  0,6(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  281

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  120,7 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  850

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,0(0%)

  622,4 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  789,1 tys

  0,7(0.1%)

  772,8 tys

  0,7(0.2%)

  668,5 tys

  0,6(0.1%)

  510,4 tys

  0,4(0.1%)

  420,6 tys

  0,4(0%)

  623,8 tys

  0,5(0.1%)

  535,8 tys

  0,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  180,3 tys

  0,2(0%)

  168,5 tys

  0,1(0%)

  302,8 tys

  0,3(0.1%)

  387,5 tys

  0,3(0.1%)

  380,7 tys

  0,3(0.1%)

  414,7 tys

  0,4(0%)

  478,5 tys

  0,4(0.1%)

  459,9 tys

  0,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  769,3 tys

  0,6(0.1%)

  719,9 tys

  0,6(0.1%)

  453,6 tys

  0,4(0.1%)

  441,0 tys

  0,4(0.1%)

  439,6 tys

  0,4(0.1%)

  448,0 tys

  0,4(0.1%)

  432,7 tys

  0,4(0.1%)

  430,6 tys

  0,4(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  194,6 tys

  0,2(0%)

  599,4 tys

  0,5(0.1%)

  167,5 tys

  0,1(0%)

  535,7 tys

  0,5(0.1%)

  403,9 tys

  0,3(0.1%)

  247,0 tys

  0,2(0%)

  98,2 tys

  0,1(0%)

  195,1 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  572,3 tys

  0,5(0.1%)

  110,5 tys

  0,1(0%)

  21,2 tys

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,0(0%)

  659

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,0(0%)

  122,8 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,0 tys

  0,1(0%)

  141,6 tys

  0,1(0%)

  56,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,2 tys

  0,1(0%)

  83,8 tys

  0,1(0%)

  56,8 tys

  0,0(0%)

  54,9 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,6 mln

  1,4(0.2%)

  32,2 mln

  27,1(3.8%)

  3,3 mln

  2,8(0.8%)

  52,1 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,0(0%)

  16,1 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  830

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,2

  0,0(0%)

  418

  0,0(0%)

  26,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  268,7 tys

  0,2(0%)

  182,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  162,2 tys

  0,1(0%)

  131,5 tys

  0,1(0%)

  267,9 tys

  0,2(0.1%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  335,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  858,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  417,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  1,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. podlaskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 256 211 mieszkańców podlaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 124 723 kobiet oraz 131 488 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,1% mieszkańców podlaskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy podlaskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w podlaskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,9%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%).

  W roku 2021 w podlaskim mieściło się 321 przedszkoli, w których do 1 593 oddziałów uczęszczało 31 863 dzieci (15 642 dziewczynki oraz 16 221 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w podlaskim mieściło się 167 przedszkoli, w których do 807 oddziałów uczęszczało 19 581 dzieci (9 656 dziewczynek oraz 9 925 chłopców). Dostępnych było 18 785 miejsc.

  18,1% mieszkańców podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 895 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 418 szkół podstawowych, w których w 5 629 oddziałach uczyło się 89 821 uczniów (43 315 kobiet oraz 46 506 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w podlaskim placówkę miało 459 szkół podstawowych, w których w 3 929 oddziałach uczyło się 72 576 uczniów (35 255 kobiet oraz 37 321 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów.

  W podlaskim znajdują się 92 licea ogólnokształcące, w których w 872 oddziałach uczyło się 22 349 uczniów (13 924 kobiety oraz 8 425 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 5 598 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w podlaskim placówkę miałp 135 licea ogólnokształcące, w których w 1 015 oddziałach uczyło się 28 140 uczniów (16 831 kobiet oraz 11 309 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 9 074 absolwentów.

  W podlaskim znajdują się 52 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 246 oddziałach uczyło się 4 524 uczniów (1 219 kobiet oraz 3 305 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 18,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 24,5% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 28,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Województwo
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  21,1%
  Polska
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Podlaskie
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • woj. podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 895 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Podlaskie
  895,0
  Polska
  896,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • woj. podlaskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 321Przedszkola
 • 278 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 13 Przedszkola specjalne
 • 1 593 Oddziały
 • 603 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 58 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 30 611 Miejsca
  (rok 2018)
 • 202 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. podlaskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 863 Dzieci
 • 15 642 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 221 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 537 2 lata i mniej
 • 537
 • 7 607 3 lata
 • 7 607
 • 8 467 4 lata
 • 8 467
 • 8 286 5 lata
 • 8 286
 • 6 755 6 lat
 • 6 755
 • 211 7 lat i więcej
 • 211
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 278 2 lata i mniej
 • 278
 • 3 780 3 lata
 • 3 780
 • 4 169 4 lata
 • 4 169
 • 4 060 5 lata
 • 4 060
 • 3 276 6 lat
 • 3 276
 • 79 7 lat i więcej
 • 79
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 259 2 lata i mniej
 • 259
 • 3 827 3 lata
 • 3 827
 • 4 298 4 lata
 • 4 298
 • 4 226 5 lata
 • 4 226
 • 3 479 6 lat
 • 3 479
 • 132 7 lat i więcej
 • 132
 • 10 386 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2 562,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2 545,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 68,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 763,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 748,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63Punkty przedszkolne
 • 87 Oddziały
 • 2 108 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. podlaskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 297 Dzieci
 • 632 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 665 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 497 3 lata
 • 497
 • 426 4 lata
 • 426
 • 268 5 lata
 • 268
 • 59 6 lat
 • 59
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 253 3 lata
 • 253
 • 213 4 lata
 • 213
 • 126 5 lata
 • 126
 • 21 6 lat
 • 21
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 244 3 lata
 • 244
 • 213 4 lata
 • 213
 • 142 5 lata
 • 142
 • 38 6 lat
 • 38
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 •  
 • 97,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 97,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 389Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 180 Oddziały
 • 88 616 Uczniowie
 • 42 924 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 692 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 11 089 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 242 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 847 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 188 Absolwenci
 • 4 874 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 314 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 449 Oddziały
 • 1 205 Uczniowie
 • 391 Kobiety
  (uczniowie)
 • 814 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,4%
  67,6%
 • 94 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 166 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 108 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 5 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. podlaskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,1
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 7 557,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 6 203,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 354,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 410,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 357,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 794 Oddziały
 • 20 370 Uczniowie
 • 13 021 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 349 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 5 208 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 277 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 931 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 862 Absolwenci
 • 3 112 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 750 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 78 Oddziały
 • 1 979 Uczniowie
 • 903 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 076 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 736 Absolwenci
 • 381 Kobiety
  (absolwenci)
 • 355 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Podlaskie
  25,6
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 1 594,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 146,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 448,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 239 Uczniowie w 1 klasie
 • 323 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 916 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 8Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 40 Oddziały
 • 197 Uczniowie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,1%
  61,9%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • woj. podlaskie
  18,4
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,4
 • 21,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,0
 • 4,9 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,9
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. podlaskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. podlaskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. podlaskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w podlaskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w podlaskim znajdowało się 49 hoteli (1 ★★★★★, 7 ★★★★, 25 ★★★, 13 ★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji), 4 motele (2 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji) oraz 9 pensjonatów (3 ★★★, 2 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 35 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 32 (całoroczne: 31)
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 3)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13 (całoroczne: 8)
  • hostele: 2
  • zespoły domków turystycznych: 15 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 4 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 6 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 29 (całoroczne: 20)
  • kwatery agroturystyczne: 48 (całoroczne: 33)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 31 (całoroczne: 28)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 66
  • drzwi automatycznie otwierane: 33
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 44
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 81


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 90 (liczba sal: 182, liczba miejsc: 14 899)
  • z nagłośnieniem: 75
  • z projektorem multimedialnym: 80
  • z zestawem do wideokonferencji: 41
  • z obsługą techniczną: 63
  • z ekranem: 86
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 73
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 62
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 132


 • Domy i ośrodki kultury w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w podlaskim: 183 (publiczne: 170, prywatne: 13), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W podlaskim 111 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 14 623 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 6 016 (uczestnicy: 650 716)
  • seanse filmowe: 558 (uczestnicy: 33 463)
  • wystawy: 458 (uczestnicy: 94 141)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 187 (uczestnicy: 83 169)
  • koncerty: 996 (uczestnicy: 167 738)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 757 (uczestnicy: 47 339)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 404 (uczestnicy: 75 972)
  • konkursy: 517 (uczestnicy: 21 040)
  • pokazy teatralne: 224 (uczestnicy: 27 358)
  • konferencje: 40 (uczestnicy: 5 038)
  • interdyscyplinarne: 140 (uczestnicy: 40 473)
  • warsztaty: 1 482 (uczestnicy: 41 321)
  • inne: 253 (uczestnicy: 13 664)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 661 (członkowie: 10 260)
  • plastyczne/techniczne: 174 (członkowie: 2 268)
  • taneczne: 110 (członkowie: 1 722)
  • muzyczne: 88 (członkowie: 1 017)
  • informatyczne: 11 (członkowie: 138)
  • fotograficzne i filmowe: 11 (członkowie: 114)
  • teatralne: 43 (członkowie: 581)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 76 (członkowie: 951)
  • literackie: 8 (członkowie: 79)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 74 (członkowie: 2 414)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 6 (członkowie: 207)
  • inne: 60 (członkowie: 769)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 111 (absolwenci: 1 451)
  • języków obcych: 8 (absolwenci: 159)
  • plastyczne: 13 (absolwenci: 191)
  • nauki gry na instrumentach: 22 (absolwenci: 292)
  • wiedzy praktycznej: 9 (absolwenci: 93)
  • tańca: 16 (absolwenci: 293)
  • komputerowe: 30 (absolwenci: 272)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 9
  • filmowe: 7
  • plastyczne: 88
  • muzyczne: 74
  • politechniczne: 2
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 53
  • ceramiczne: 11
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 7
  • sale baletowe/taneczne: 73
  • inne: 11


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 516 (członkowie: 7 764)
  • teatralne: 65 (członkowie: 897)
  • muzyczne - instrumentalne: 76 (członkowie: 1 065)
  • wokalne i chóry: 126 (członkowie: 1 740)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 114 (członkowie: 1 818)
  • taneczne: 116 (członkowie: 2 063)
  • inne: 19 (członkowie: 181)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w podlaskim działało 12 kin posiadających 33 sale z 6 523 miejscami na widowni. Odbyło się 31 588 seansów, na które przyszło 633 830 widzów, w tym 7 043 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 150 127 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w podlaskim siedzibę miało 6 teatrów (teatr dramatyczny: 2, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 3). Odbyło się 628 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 67 824 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w podlaskim miało 5 teatrów. Odbyło się 1 040 przedstawień, na które przyszło 122 949 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w podlaskim działały 22 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 8). Odnotowano 315 262 zwiedzających, co daje 2 696 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w podlaskim działało 226 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 4 760 780 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 559 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 246 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 4 588 150 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 841
  • dostępne dla czytelników: 947
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 915
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 144
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 134
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 157
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 88


 • Biblioteki naukowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w podlaskim działały 43 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 2 979 948 wolumenów w tym ziobry specjalne: 305 704. Odnotowano 28 120 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 271 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 60 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 2 358 315 wolumenów. Odnotowano 52 672 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 865
  • dostępne dla czytelników: 344
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 317
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 35
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 33
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 30
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 28


 • Kluby sportowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w podlaskim działały 442 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 30 353 członków. Zarejestrowano 29 094 ćwiczących (mężczyźni: 20 641, kobiety: 8 453, chłopcy do lat 18: 13 221, dziewczęta do lat 18: 6 726). Aktywnych było 813 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (740), instruktora sportowego (682) oraz inne osoby (239).

  Ćwiczący w klubach sportowych w podlaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. podlaskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 433 wypadków drogowych w podlaskim odnotowano 79 ofiar śmiertelnych oraz 481 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,1 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla całej Polski) oraz 46,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w podlaskim zarejestrowanych było 961 992 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 666 811 samochodów osobowych (568,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla kraju), 93 897 samochodów ciężarowych (90,7 - znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 710 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 12 538 ciągników siodłowych (10,7 - znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 50 153 motocykli (42,7 - wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,7 lat.


  W 2021 roku w podlaskim znajdowało się 787 km ścieżek rowerowych, 21,2 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 558 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 918 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w podlaskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 433 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 79 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 481 Ranni
  (rok 2021)
 • 243 Lekko ranni
 • 238 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w podlaskim w latach 2000 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 37,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Województwo
  37,2
  Cała Polska
  59,9
 • 6,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Podlaskie
  6,8
  Cała Polska
  5,9
 • 41,28 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Podlaskie
  41,3
  Cały kraj
  69,4
 • 8,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Podlaskie
  8,1
  Cały kraj
  7,6
 • 46,88 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • woj. podlaskie
  46,9
  Kraj
  80,2
 • 18,24 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Województwo
  18,2
  Polska
  9,8
 • 111,09 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Podlaskie
  111,1
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 961 992 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w podlaskim w 2020 roku
 • 666 811 Samochody osobowe
 • 93 897 Samochody ciężarowe
 • 3 726 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 2 710 Autobusy
 • 5 702 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 12 548 Ciągniki samochodowe
 • 12 538   Ciągniki siodłowe
 • 130 171 Ciągniki rolnicze
 • 50 153 Motocykle
 • 14 009   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 40 602 Motorowery
 • 666 811Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w podlaskim
 • Samochody osobowe w podlaskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 568,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  568,3
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg101 296
  • 1400-1649 kg165 541
  • 1650-1899 kg173 683
  • 1900 kg i więcej226 291
 • 101 296 do 1399 kg
 • 165 541 1400-1649 kg
 • 173 683 1650-1899 kg
 • 226 291 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 197 570 do 1399 cm3
 • 197 570
 • 390 929 1400-1999 cm3
 • 390 929
 • 78 312 2000 i więcej cm3
 • 78 312
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w podlaskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna330 100
  • olej napędowy225 028
  • gaz (LPG)99 385
  • pozostałe12 298
 • 330 100 benzyna
 • 225 028 olej napędowy
 • 99 385 gaz (LPG)
 • 12 298 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 12 581 do 1 roku
 • 12 581
 • 9 426 2 lata
 • 9 426
 • 10 554 3 lata
 • 10 554
 • 20 927 4-5 lat
 • 20 927
 • 20 881 6-7 lat
 • 20 881
 • 26 867 8-9 lat
 • 26 867
 • 35 785 10-11 lat
 • 35 785
 • 118 308 12-15 lat
 • 118 308
 • 151 539 16-20 lat
 • 151 539
 • 102 253 21-25 lat
 • 102 253
 • 61 284 26-30 lat
 • 61 284
 • 96 406 31 lat i więcej
 • 96 406
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w podlaskim
 • Podlaskie
  19,0 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 93 897Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w podlaskim
 • Samochody ciężarowe w podlaskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Podlaskie
  90,7
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 45 923 do 999 kg
 • 45 923
 • 28 568 1000-1499 kg
 • 28 568
 • 5 997 1500-2999 kg
 • 5 997
 • 586 3000-3499 kg
 • 586
 • 1 320 3500-4999 kg
 • 1 320
 • 4 184 5000-6999 kg
 • 4 184
 • 2 701 7000-9999 kg
 • 2 701
 • 3 087 10000-14999 kg
 • 3 087
 • 1 531 15000 kg i więcej
 • 1 531
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 158
  • olej napędowy65 214
  • gaz (LPG)4 398
  • pozostałe7 127
 • 17 158 benzyna
 • 65 214 olej napędowy
 • 4 398 gaz (LPG)
 • 7 127 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 2 476 do 1 roku
 • 2 476
 • 1 805 2 lata
 • 1 805
 • 1 568 3 lata
 • 1 568
 • 3 614 4-5 lat
 • 3 614
 • 4 174 6-7 lat
 • 4 174
 • 4 719 8-9 lat
 • 4 719
 • 6 436 10-11 lat
 • 6 436
 • 14 490 12-15 lat
 • 14 490
 • 16 442 16-20 lat
 • 16 442
 • 12 301 21-25 lat
 • 12 301
 • 6 467 26-30 lat
 • 6 467
 • 19 405 31 lat i więcej
 • 19 405
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w podlaskim
 • woj. podlaskie
  19,1 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 2 710Liczba autobusów zarejestrowanych w podlaskim
 • Autobusy w podlaskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  2,3
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna75
  • olej napędowy2 386
  • gaz (LPG)6
  • pozostałe243
 • 75 benzyna
 • 2 386 olej napędowy
 • 6 gaz (LPG)
 • 243 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 71 do 1 roku
 • 71
 • 51 2 lata
 • 51
 • 27 3 lata
 • 27
 • 76 4-5 lat
 • 76
 • 75 6-7 lat
 • 75
 • 141 8-9 lat
 • 141
 • 155 10-11 lat
 • 155
 • 376 12-15 lat
 • 376
 • 487 16-20 lat
 • 487
 • 345 21-25 lat
 • 345
 • 296 26-30 lat
 • 296
 • 610 31 lat i więcej
 • 610
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w podlaskim
 • woj. podlaskie
  20,4 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 12 538Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w podlaskim
 • Ciągniki siodłowe w podlaskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Podlaskie
  10,7
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24
  • olej napędowy11 194
  • gaz (LPG)28
  • pozostałe1 292
 • 24 benzyna
 • 11 194 olej napędowy
 • 28 gaz (LPG)
 • 1 292 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 476 do 1 roku
 • 476
 • 360 2 lata
 • 360
 • 393 3 lata
 • 393
 • 1 224 4-5 lat
 • 1 224
 • 1 307 6-7 lat
 • 1 307
 • 1 701 8-9 lat
 • 1 701
 • 722 10-11 lat
 • 722
 • 2 532 12-15 lat
 • 2 532
 • 1 451 16-20 lat
 • 1 451
 • 1 121 21-25 lat
 • 1 121
 • 594 26-30 lat
 • 594
 • 657 31 lat i więcej
 • 657
 • 13,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w podlaskim
 • Podlaskie
  13,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 50 153Liczba motocykli zarejestrowanych w podlaskim
 • Motocykle w podlaskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 42,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Województwo
  42,7
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 717 do 1 roku
 • 717
 • 371 2 lata
 • 371
 • 392 3 lata
 • 392
 • 1 881 4-5 lat
 • 1 881
 • 1 093 6-7 lat
 • 1 093
 • 1 320 8-9 lat
 • 1 320
 • 1 743 10-11 lat
 • 1 743
 • 5 355 12-15 lat
 • 5 355
 • 5 998 16-20 lat
 • 5 998
 • 4 562 21-25 lat
 • 4 562
 • 4 483 26-30 lat
 • 4 483
 • 22 238 31 lat i więcej
 • 22 238
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w podlaskim
 • woj. podlaskie
  24,7 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 787 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 433 km  Będących pod zarządem gminy
 • 131 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 223 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w podlaskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 389,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • woj. podlaskie
  389,8 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 6,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Podlaskie
  6,8 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 21,2 km Długość bus-pasów
 • 1 918 Liczba licencji na taksówki
 • 2 558 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami