Województwo podlaskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. podlaskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 1 140 681 Liczba mieszkańców
 • 20 187 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 60,3% Stopa urbanizacji
 • Białystok Siedziba wojewody
 • ul. Mickiewicza 3 Urząd Wojewódzki
 • Bohdan Paszkowski Wojewoda
 • Białystok Siedziba sejmiku
 • ul. Wyszyńskiego 1 Urząd Marszałkowski
 • Jerzy Leszczyński Marszałek
 • B Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 20 TERYT (TERC)
Herb woj. podlaskie
Woj. podlaskie herb
Flaga woj. podlaskie
Woj. podlaskie flaga

Woj. podlaskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Woj. podlaskie ma 1 140 681 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców podlaskiego w 2050 roku wynosi 982 320, z czego 500 595 to kobiety, a 481 725 mężczyźni.

  Mieszkańcy podlaskiego zawarli w 2022 roku 4 591 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców podlaskiego jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. podlaskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4 314. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,76 na 1000 mieszkańców podlaskiego. W 2022 roku urodziło się 9 150 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 431 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest porównywalny do średniej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,0% zgonów w podlaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w podlaskim były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności podlaskiego przypada 11.75 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla Polski.

  W 2022 roku zarejestrowano 11 669 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 13 195 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla podlaskiego -1 526. W tym samym roku 609 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 226 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 383.

  60,2% mieszkańców podlaskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 140 681 Liczba mieszkańców
 • 585 958 Kobiety
 • 554 723 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców podlaskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 982 320 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 500 595 Kobiety
 • 481 725 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w podlaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w podlaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w podlaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Województwo
  42,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. podlaskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. podlaskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. podlaskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. podlaskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • woj. podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Podlaskie
  9,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • woj. podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w podlaskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Podlaskie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 4 591 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -4 314 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 941 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 373 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,76 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w podlaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 150 Urodzenia żywe
 • 4 506 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 644 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. podlaskie
  35,9
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 431 g Średnia waga noworodków
 • 3 363 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Podlaskie
  3 431 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 5000g i więcej
 • 8
 • 157 Waga 4500g - 4999g
 • 157
 • 1 045 Waga 4000g - 4499g
 • 1 045
 • 3 099 Waga 3500g - 3999g
 • 3 099
 • 3 262 Waga 3000g - 3499g
 • 3 262
 • 1 160 Waga 2500g - 2999g
 • 1 160
 • 264 Waga 2000g - 2499g
 • 264
 • 99 Waga 1500g - 1999g
 • 99
 • 46 Waga 1000g - 1499g
 • 46
 • 29 Waga 600g - 999g
 • 29
 • 11 Waga poniżej 600g
 • 11
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. podlaskie
  1,27
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. podlaskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • woj. podlaskie
  0,68
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w podlaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 464 Zgony
 • 6 447 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 017 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 36 Zgony niemowląt
 • 14 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 22 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 38,9%
  61,1%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 147,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. podlaskie
  147,1
  Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w podlaskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Województwo
  45,0%
  Kraj
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Podlaskie
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 739 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  14,6
  Cała Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Cała Polska
  70,6
 • 257,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  257,1
  Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 529,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 581,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  529,3
  Polska
  426,2
 • 52,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. podlaskie
  52,4
  Polska
  62,9
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. podlaskie
  31,3
  Kraj
  33,8
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • woj. podlaskie
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w podlaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 583 Osoby w zamachach samobójczych
 • 221 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 362 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 379 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 204 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 150 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 26 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 124 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 75 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 75 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  51,0
  Polska
  38,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 zatrucie gazem / spalinami
 • 8
 • 5 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 5
 • 76 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 76
 • 103 zażycie innych leków
 • 103
 • 19 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 19
 • 97 samookaleczenie powierzchniowe
 • 97
 • 37 rzucenie się z wysokości
 • 37
 • 10 utonięcie / utopienie się
 • 10
 • 200 powieszenie się
 • 200
 • 6 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 6
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 2 samopodpalenie
 • 2
 • 16 inny
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 zatrucie gazem / spalinami
 • 3
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 10 rzucenie się z wysokości
 • 10
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 122 powieszenie się
 • 122
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 4 inny
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 185 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 185
 • 8 choroba fizyczna
 • 8
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 65 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 65
 • 6 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 6
 • 55 zawód miłosny
 • 55
 • 13 problemy w szkole lub pracy
 • 13
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 10 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 10
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 15 śmierć bliskiej osoby
 • 15
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 28 inna nie wymieniona
 • 28
 • 221 nieustalona
 • 221
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 34 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 34
 • 5 choroba fizyczna
 • 5
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 7 inna nie wymieniona
 • 7
 • 92 nieustalona
 • 92
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 12 lat i mniej
 • 3
 • 85 13-18 lat
 • 85
 • 76 19-24 lat
 • 76
 • 47 25-29 lat
 • 47
 • 230 30-49 lat
 • 230
 • 103 50-60 lat
 • 103
 • 39 70 lat i więcej
 • 39
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 11 19-24 lat
 • 11
 • 8 25-29 lat
 • 8
 • 52 30-49 lat
 • 52
 • 51 50-60 lat
 • 51
 • 24 70 lat i więcej
 • 24
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy91
  • pod wpływem alkoholu207
  • pod wpływem środków odurzających7
  • pod wpływem leków91
  • pod wpływem dopalaczy2
  • nieustalony206
 • 91 trzeźwy
 • 207 pod wpływem alkoholu
 • 7 pod wpływem środków odurzających
 • 91 pod wpływem leków
 • 2 pod wpływem dopalaczy
 • 206 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu15
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony116
 • 16 trzeźwy
 • 15 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 116 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 245 kawaler/panna
 • 245
 • 154 żonaty/zamężna
 • 154
 • 24 konkubinat
 • 24
 • 25 wdowiec/wdowa
 • 25
 • 23 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 23
 • 112 nieustalony
 • 112
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 45 kawaler/panna
 • 45
 • 59 żonaty/zamężna
 • 59
 • 6 konkubinat
 • 6
 • 12 wdowiec/wdowa
 • 12
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 20 nieustalony
 • 20
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne12
  • podstawowe i gimnazjalne79
  • zasadnicze zawodowe20
  • średnie42
  • wyższe2
  • nieustalony428
 • 12 podstawowe niepełne
 • 79 podstawowe i gimnazjalne
 • 20 zasadnicze zawodowe
 • 42 średnie
 • 2 wyższe
 • 428 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne12
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie12
  • wyższe1
  • nieustalony116
 • 1 podstawowe niepełne
 • 12 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 12 średnie
 • 1 wyższe
 • 116 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 102 praca
 • 102
 • 104 na utrzymaniu innej osoby
 • 104
 • 17 renta
 • 17
 • 30 emerytura
 • 30
 • 5 zasiłek lub alimenty
 • 5
 • 30 bez stałego źródła utrzymania
 • 30
 • 295 nieustalony
 • 295
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 35 praca
 • 35
 • 10 na utrzymaniu innej osoby
 • 10
 • 9 renta
 • 9
 • 18 emerytura
 • 18
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 10 bez stałego źródła utrzymania
 • 10
 • 67 nieustalony
 • 67
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 669 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 204 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 465 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 609 Zameldowania z zagranicy
 • 287 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 322 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 195 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 037 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 158 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 226 Wymeldowania za granicę
 • 97 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 129 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 143 Saldo migracji
 • -643 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -500 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 526 Saldo migracji wewnętrznych
 • -833 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -693 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 383 Saldo migracji zagranicznych
 • 190 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 193 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. podlaskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w podlaskim oddano do użytku 6 536 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,72 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w podlaskim to 470 684 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  60,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,6% na cele indywidualne, 0,5% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (0,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w podlaskim to 4,14 i jest większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w podlaskim to 98,20 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,71% mieszkań posiada łazienkę, 83,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 33,39% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w podlaskim 6 349 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 085 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 6 082 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 101 transakcji (mediana cen - 5 885 zł/m2, średnia - 5 777 zł/m2), a na rynku wtórnym 2 248 transakcji rynkowych (mediana cen - 6 855 zł/m2, średnia - 6 685 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 085 zł
 • woj. podlaskie
  6 085 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 6 085 zł Ogółem
 • 6 085 zł
 • 6 549 zł do 40 m2
 • 6 549 zł
 • 6 108 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 108 zł
 • 5 730 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 730 zł
 • 5 490 zł od 80,1 m2
 • 5 490 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 082 zł
 • woj. podlaskie
  6 082 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 6 082 zł Ogółem
 • 6 082 zł
 • 6 564 zł do 40 m2
 • 6 564 zł
 • 6 135 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 135 zł
 • 5 848 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 848 zł
 • 5 581 zł od 80,1 m2
 • 5 581 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6 349
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 464
  • od 40,1 do 60 m23 286
  • od 60,1 do 80 m21 375
  • od 80,1 m2224
 • 1 464 do 40 m2
 • 3 286 od 40,1 do 60 m2
 • 1 375 od 60,1 do 80 m2
 • 224 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w podlaskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 885 zł
 • Podlaskie
  5 885 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 5 885 zł Ogółem
 • 5 885 zł
 • 6 156 zł do 40 m2
 • 6 156 zł
 • 5 896 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 896 zł
 • 5 631 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 631 zł
 • 5 430 zł od 80,1 m2
 • 5 430 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 777 zł
 • Województwo
  5 777 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 5 777 zł Ogółem
 • 5 777 zł
 • 6 143 zł do 40 m2
 • 6 143 zł
 • 5 846 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 846 zł
 • 5 612 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 612 zł
 • 5 325 zł od 80,1 m2
 • 5 325 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4 101
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2785
  • od 40,1 do 60 m22 191
  • od 60,1 do 80 m2972
  • od 80,1 m2153
 • 785 do 40 m2
 • 2 191 od 40,1 do 60 m2
 • 972 od 60,1 do 80 m2
 • 153 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 855 zł
 • Województwo
  6 855 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 6 855 zł Ogółem
 • 6 855 zł
 • 7 365 zł do 40 m2
 • 7 365 zł
 • 6 781 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 781 zł
 • 6 240 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 240 zł
 • 5 822 zł od 80,1 m2
 • 5 822 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 685 zł
 • Podlaskie
  6 685 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 6 685 zł Ogółem
 • 6 685 zł
 • 7 081 zł do 40 m2
 • 7 081 zł
 • 6 723 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 723 zł
 • 6 426 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 426 zł
 • 6 121 zł od 80,1 m2
 • 6 121 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 2 248
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2679
  • od 40,1 do 60 m21 095
  • od 60,1 do 80 m2403
  • od 80,1 m271
 • 679 do 40 m2
 • 1 095 od 40,1 do 60 m2
 • 403 od 60,1 do 80 m2
 • 71 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 470 684 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 411,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  411,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Podlaskie
  78,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • woj. podlaskie
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Województwo
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Podlaskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 536 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 27 078 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • woj. podlaskie
  4,14
  Polska
  3,89
 • 23,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Podlaskie
  23,68
  Cały kraj
  24,56
 • 641 613 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 98,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • woj. podlaskie
  98,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Podlaskie
  97,54%
  Cała Polska
  97,75%
 • 92,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Podlaskie
  92,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 90,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • woj. podlaskie
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 83,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • woj. podlaskie
  83,62%
  Kraj
  85,83%
 • 33,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. podlaskie
  33,39%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Woj. podlaskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W podlaskim na 1000 mieszkańców pracuje 209osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w podlaskim wynosiło w 2023 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podlaskim wynosiło 6 012,94 PLN, co odpowiada 89.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców podlaskiego 43 398 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 36 027 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 371.

  22,0% aktywnych zawodowo mieszkańców podlaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,6% w przemyśle i budownictwie, a 19,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 209 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Podlaskie
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 7,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,8% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w podlaskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w podlaskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w podlaskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 413 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Podlaskie
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w podlaskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 43 398 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 36 027 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 371 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,83 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,0% Pozostałe
 • 45,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w podlaskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 240 149 Pracujący ogółem
 • 122 255 Kobiety
 • 117 894 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w podlaskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. podlaskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  66,2
  Polska
  69,0
 • 37,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. podlaskie
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 126,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. podlaskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W podlaskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 120 716 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 91 820 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 594 nowe podmioty, a 5 397 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (10 193) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8 093) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (9 032) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4 147) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w podlaskim najwięcej (9 053) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (117 009) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (2 564) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (28 964) podmiotów, a 73,9% (89 188) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podlaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.9%) oraz Budownictwo (18.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 120 716 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 564 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28 964 Przemysł i budownictwo
 • 89 188 Pozostała działalność
 • 9 594 Podmioty nowo zarejestrowane w podlaskim w 2023 roku
 • 5 397 Podmioty wyrejestrowane w podlaskim w 2023 roku
 • 91 820 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 117 009 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 117 009
 • 2 925 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2 925
 • 697 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 697
 • 70 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 70
 • 15 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 15
 • 120 631 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 120 631
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 316 Spółdzielnie ogółem
 • 316
 • 11 137 Spółki handlowe ogółem
 • 11 137
 • 1 716  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 716
 • 119  Spółki handlowe - akcyjne
 • 119
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 14    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 9 053  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9 053
 • 1 665    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 665
 • 5 294 Spółki cywilne ogółem
 • 5 294
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 91 820 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 19 213 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 19 213
 • 17 329 Budownictwo
 • 17 329
 • 9 556 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9 556
 • 7 830 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7 830
 • 7 025 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7 025
 • 6 930 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6 930
 • 5 153 Informacja i komunikacja
 • 5 153
 • 4 907 Pozostała działalność
 • 4 907
 • 2 646 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2 646
 • 2 414 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2 414
 • 2 247 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2 247
 • 2 105 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 105
 • 2 064 Edukacja
 • 2 064
 • 1 135 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 135
 • 945 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 945
 • 157 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 157
 • 88 Górnictwo i wydobywanie
 • 88
 • 72 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 72
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w podlaskim stwierdzono 22 825 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w podlaskim wynosi 80,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców podlaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,92 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,89 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,92 (53%), drogowe - 2,21 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 825 Przestępstwa ogółem
 • 22 825
 • 10 219 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 10 219
 • 9 040 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 9 040
 • 2 533 Przestępstwa drogowe
 • 2 533
 • 528 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 528
 • 7 933 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 7 933
 • 19,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 8,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  8,92
  Polska
  12,98
 • 7,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,21 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  2,21
  Kraj
  1,82
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Podlaskie
  0,46
  Polska
  0,35
 • 6,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Podlaskie
  81%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Województwo
  74%
  Cały kraj
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Województwo
  82%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  92%
  Kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Podlaskie
  53%
  Kraj
  51%

Woj. podlaskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu podlaskiego wyniosła w 2022 roku 711,0 mln złotych, co daje 621 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu podlaskiego - 31.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (20.5%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 176,7 mln złotych, czyli 24,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu podlaskiego wyniosła w 2022 roku 720,5 mln złotych, co daje 629 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.3%). W budżecie podlaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 64,0 złotych na mieszkańca (10,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 111 złotych na mieszkańca (17,7%).
 • Wydatki budżetu w podlaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  930,7 mln

  782(100%)

  374,1 mln

  315(100%)

  521,4 mln

  440(100%)

  794,9 mln

  672(100%)

  986,7 mln

  837(100%)

  861,0 mln

  742(100%)

  696,1 mln

  604(100%)

  711,0 mln

  621(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  503,5 mln

  424(54.1%)

  110,2 mln

  92,9(29.5%)

  258,8 mln

  218(49.6%)

  520,4 mln

  440(65.5%)

  634,5 mln

  538(64.3%)

  490,5 mln

  418(57%)

  305,9 mln

  263(43.9%)

  224,3 mln

  196(31.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  58,8 mln

  49,4(6.3%)

  57,2 mln

  48,2(15.3%)

  66,1 mln

  55,8(12.7%)

  72,0 mln

  60,9(9.1%)

  77,6 mln

  65,8(7.9%)

  86,3 mln

  73,5(10%)

  95,6 mln

  82,0(13.7%)

  145,8 mln

  128(20.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  53,6 mln

  45,1(5.8%)

  58,6 mln

  49,4(15.7%)

  64,9 mln

  54,8(12.5%)

  64,1 mln

  54,3(8.1%)

  81,0 mln

  68,8(8.2%)

  78,9 mln

  67,2(9.2%)

  79,6 mln

  68,3(11.4%)

  94,8 mln

  82,9(13.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  88,7 mln

  74,6(9.5%)

  38,6 mln

  32,6(10.3%)

  32,2 mln

  27,2(6.2%)

  40,9 mln

  34,6(5.2%)

  77,6 mln

  65,9(7.9%)

  76,2 mln

  64,9(8.8%)

  78,7 mln

  67,5(11.3%)

  90,1 mln

  78,8(12.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,2 mln

  17,0(2.2%)

  16,7 mln

  14,1(4.5%)

  18,2 mln

  15,3(3.5%)

  21,5 mln

  18,2(2.7%)

  21,6 mln

  18,4(2.2%)

  24,9 mln

  21,2(2.9%)

  27,2 mln

  23,4(3.9%)

  28,0 mln

  24,5(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,9 mln

  30,2(3.9%)

  35,9 mln

  30,2(9.6%)

  37,9 mln

  32,0(7.3%)

  14,8 mln

  12,6(1.9%)

  17,7 mln

  15,1(1.8%)

  20,6 mln

  17,5(2.4%)

  19,0 mln

  16,3(2.7%)

  23,2 mln

  20,3(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  15,6 mln

  13,2(1.7%)

  10,5 mln

  8,8(2.8%)

  11,9 mln

  10,1(2.3%)

  14,1 mln

  11,9(1.8%)

  14,6 mln

  12,4(1.5%)

  15,8 mln

  13,5(1.8%)

  19,2 mln

  16,5(2.8%)

  19,1 mln

  16,7(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  581,6 tys

  0,5(0.1%)

  1,4 mln

  1,2(0.4%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  765,1 tys

  0,6(0.1%)

  3,2 mln

  2,7(0.3%)

  4,2 mln

  3,6(0.5%)

  3,1 mln

  2,6(0.4%)

  15,1 mln

  13,2(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,0 mln

  8,4(1.1%)

  4,4 mln

  3,7(1.2%)

  3,5 mln

  3,0(0.7%)

  2,9 mln

  2,5(0.4%)

  3,7 mln

  3,1(0.4%)

  6,9 mln

  5,8(0.8%)

  12,7 mln

  10,9(1.8%)

  15,0 mln

  13,1(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  6,8(0.9%)

  9,2 mln

  7,7(2.4%)

  7,2 mln

  6,1(1.4%)

  11,5 mln

  9,7(1.4%)

  11,3 mln

  9,6(1.1%)

  23,1 mln

  19,7(2.7%)

  10,2 mln

  8,7(1.5%)

  10,2 mln

  8,9(1.4%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  22,1 mln

  18,6(2.4%)

  9,6 mln

  8,1(2.6%)

  4,6 mln

  3,9(0.9%)

  17,1 mln

  14,4(2.1%)

  24,8 mln

  21,1(2.5%)

  13,5 mln

  11,5(1.6%)

  11,0 mln

  9,5(1.6%)

  7,0 mln

  6,1(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  42,7 mln

  35,9(4.6%)

  713,2 tys

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  1,2(0.3%)

  523,5 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  2,0 mln

  1,8(0.3%)

  5,9 mln

  5,2(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  739,6 tys

  0,6(0.1%)

  848,2 tys

  0,7(0.2%)

  812,2 tys

  0,7(0.2%)

  771,0 tys

  0,7(0.1%)

  855,1 tys

  0,7(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  3,3 mln

  2,8(0.5%)

  5,2 mln

  4,5(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  62,6 mln

  52,7(6.7%)

  11,6 mln

  9,8(3.1%)

  33,8 tys

  0,0(0%)

  621,0 tys

  0,5(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  1,4 mln

  1,2(0.2%)

  4,9 mln

  4,3(0.7%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,9 mln

  1,6(0.2%)

  1,8 mln

  1,5(0.5%)

  2,4 mln

  2,1(0.5%)

  2,8 mln

  2,4(0.4%)

  2,9 mln

  2,5(0.3%)

  2,8 mln

  2,4(0.3%)

  4,6 mln

  3,9(0.7%)

  4,2 mln

  3,6(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,0 tys

  0,0(0%)

  400,0 tys

  0,3(0.1%)

  436,5 tys

  0,4(0.1%)

  852,3 tys

  0,7(0.1%)

  2,3 mln

  2,0(0.2%)

  3,4 mln

  2,9(0.4%)

  4,6 mln

  3,9(0.7%)

  3,9 mln

  3,4(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,7 mln

  2,3(0.3%)

  3,0 mln

  2,5(0.8%)

  3,1 mln

  2,7(0.6%)

  3,2 mln

  2,7(0.4%)

  3,4 mln

  2,9(0.3%)

  3,2 mln

  2,7(0.4%)

  3,4 mln

  2,9(0.5%)

  3,6 mln

  3,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  1,8 mln

  1,5(0.5%)

  326,3 tys

  0,3(0.1%)

  419,6 tys

  0,4(0.1%)

  2,1 mln

  1,8(0.2%)

  1,8 mln

  1,5(0.2%)

  8,4 mln

  7,2(1.2%)

  3,2 mln

  2,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  1,2 mln

  1,0(0.3%)

  1,8 mln

  1,5(0.3%)

  1,2 mln

  1,1(0.2%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  1,1 mln

  1,0(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,7 mln

  1,5(0.2%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  719,9 tys

  0,6(0.1%)

  453,6 tys

  0,4(0.1%)

  441,0 tys

  0,4(0.1%)

  437,6 tys

  0,4(0.1%)

  448,0 tys

  0,4(0%)

  432,7 tys

  0,4(0.1%)

  430,6 tys

  0,4(0.1%)

  543,7 tys

  0,5(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  182,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  417,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w podlaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  847,6 mln

  712(100%)

  423,9 mln

  357(100%)

  567,8 mln

  479(100%)

  707,1 mln

  598(100%)

  884,3 mln

  750(100%)

  840,6 mln

  725(100%)

  696,4 mln

  604(100%)

  720,5 mln

  629(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  423,3 mln

  356(49.9%)

  209,9 mln

  177(49.5%)

  173,8 mln

  147(30.6%)

  282,8 mln

  239(40%)

  598,0 mln

  507(67.6%)

  548,1 mln

  467(65.2%)

  378,8 mln

  325(54.4%)

  380,5 mln

  333(52.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  93,2 mln

  78,4(11%)

  96,2 mln

  81,1(22.7%)

  108,0 mln

  91,1(19%)

  119,3 mln

  101(16.9%)

  129,7 mln

  110(14.7%)

  139,1 mln

  119(16.5%)

  184,3 mln

  158(26.5%)

  201,1 mln

  176(27.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  246,9 mln

  208(29.1%)

  65,4 mln

  55,1(15.4%)

  226,0 mln

  191(39.8%)

  260,8 mln

  221(36.9%)

  101,2 mln

  85,9(11.4%)

  78,4 mln

  66,8(9.3%)

  74,0 mln

  63,5(10.6%)

  59,9 mln

  52,4(8.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  186,1 tys

  0,2(0%)

  347,4 tys

  0,3(0.1%)

  2,0 mln

  1,7(0.3%)

  4,2 mln

  3,5(0.6%)

  11,9 mln

  10,1(1.3%)

  8,4 mln

  7,2(1%)

  16,8 mln

  14,4(2.4%)

  24,4 mln

  21,4(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  26,4 mln

  22,2(3.1%)

  28,0 mln

  23,6(6.6%)

  34,1 mln

  28,8(6%)

  15,2 mln

  12,9(2.1%)

  20,2 mln

  17,1(2.3%)

  22,8 mln

  19,4(2.7%)

  14,7 mln

  12,6(2.1%)

  23,6 mln

  20,6(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  2,7(0.4%)

  2,4 mln

  2,0(0.6%)

  2,7 mln

  2,3(0.5%)

  3,0 mln

  2,6(0.4%)

  4,2 mln

  3,6(0.5%)

  7,0 mln

  5,9(0.8%)

  6,3 mln

  5,4(0.9%)

  5,8 mln

  5,1(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,9 mln

  2,5(0.3%)

  3,8 mln

  3,2(0.9%)

  3,6 mln

  3,1(0.6%)

  3,6 mln

  3,0(0.5%)

  3,9 mln

  3,3(0.4%)

  4,4 mln

  3,8(0.5%)

  4,7 mln

  4,0(0.7%)

  4,9 mln

  4,3(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  6,5(0.9%)

  2,3 mln

  1,9(0.5%)

  3,4 mln

  2,9(0.6%)

  6,1 mln

  5,2(0.9%)

  2,7 mln

  2,3(0.3%)

  3,1 mln

  2,7(0.4%)

  3,5 mln

  3,0(0.5%)

  4,3 mln

  3,7(0.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  4,9(0.7%)

  5,3 mln

  4,4(1.2%)

  2,7 mln

  2,3(0.5%)

  3,3 mln

  2,8(0.5%)

  3,9 mln

  3,3(0.4%)

  11,4 mln

  9,7(1.4%)

  3,8 mln

  3,3(0.5%)

  3,7 mln

  3,2(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  896,7 tys

  0,8(0.1%)

  339,0 tys

  0,3(0.1%)

  497,8 tys

  0,4(0.1%)

  712,9 tys

  0,6(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  819,6 tys

  0,7(0.1%)

  1,4 mln

  1,2(0.2%)

  2,7 mln

  2,4(0.4%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  599,4 tys

  0,5(0.1%)

  167,5 tys

  0,1(0%)

  535,7 tys

  0,5(0.1%)

  403,9 tys

  0,3(0.1%)

  247,0 tys

  0,2(0%)

  98,2 tys

  0,1(0%)

  195,1 tys

  0,2(0%)

  1,9 mln

  1,7(0.3%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  987,6 tys

  0,8(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.3%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,3 mln

  1,1(0.2%)

  969,2 tys

  0,8(0.1%)

  934,0 tys

  0,8(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.2%)

  891,6 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  734,0 tys

  0,6(0.1%)

  3,5 mln

  3,0(0.8%)

  4,8 mln

  4,1(0.8%)

  1,8 mln

  1,6(0.3%)

  2,1 mln

  1,8(0.2%)

  10,9 mln

  9,2(1.3%)

  714,4 tys

  0,6(0.1%)

  729,4 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  789,1 tys

  0,7(0.1%)

  772,8 tys

  0,7(0.2%)

  668,5 tys

  0,6(0.1%)

  510,4 tys

  0,4(0.1%)

  420,6 tys

  0,4(0%)

  623,8 tys

  0,5(0.1%)

  535,8 tys

  0,5(0.1%)

  667,1 tys

  0,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  168,5 tys

  0,1(0%)

  302,8 tys

  0,3(0.1%)

  387,5 tys

  0,3(0.1%)

  380,7 tys

  0,3(0.1%)

  414,7 tys

  0,4(0%)

  478,5 tys

  0,4(0.1%)

  459,9 tys

  0,4(0.1%)

  463,7 tys

  0,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  719,9 tys

  0,6(0.1%)

  453,6 tys

  0,4(0.1%)

  441,0 tys

  0,4(0.1%)

  439,6 tys

  0,4(0.1%)

  448,0 tys

  0,4(0.1%)

  432,7 tys

  0,4(0.1%)

  430,6 tys

  0,4(0.1%)

  439,8 tys

  0,4(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  120,7 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  850

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,0(0%)

  622,4 tys

  0,5(0.1%)

  199,5 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  110,5 tys

  0,1(0%)

  21,2 tys

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,0(0%)

  659

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,0(0%)

  122,8 tys

  0,1(0%)

  66,4 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  141,6 tys

  0,1(0%)

  56,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,2 tys

  0,1(0%)

  83,8 tys

  0,1(0%)

  56,8 tys

  0,0(0%)

  54,9 tys

  0,0(0%)

  52,1 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  32,2 mln

  27,1(3.8%)

  3,3 mln

  2,8(0.8%)

  52,1 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,0(0%)

  16,1 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,2

  0,0(0%)

  418

  0,0(0%)

  26,0

  0,0(0%)

  412

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  182,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  131,5 tys

  0,1(0%)

  267,9 tys

  0,2(0.1%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  335,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  417,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. podlaskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 256 534 mieszkańców podlaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 124 917 kobiet oraz 131 612 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,1% mieszkańców podlaskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy podlaskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w podlaskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,9%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%).

  W roku 2022 w podlaskim mieściły się 333 przedszkola, w których do 1 660 oddziałów uczęszczało 33 452 dzieci (16 409 dziewczynek oraz 17 043 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w podlaskim mieściło się 167 przedszkoli, w których do 807 oddziałów uczęszczało 19 581 dzieci (9 656 dziewczynek oraz 9 925 chłopców). Dostępnych było 18 785 miejsc.

  18,1% mieszkańców podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 915 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 413 szkół podstawowych, w których w 5 529 oddziałach uczyło się 89 264 uczniów (42 905 kobiet oraz 46 359 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w podlaskim placówkę miało 459 szkół podstawowych, w których w 3 929 oddziałach uczyło się 72 576 uczniów (35 255 kobiet oraz 37 321 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,82.

  W podlaskim znajduje się 91 licea ogólnokształcące, w których w 952 oddziałach uczyło się 24 223 uczniów (15 189 kobiet oraz 9 034 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 5 540 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w podlaskim placówkę miałp 135 licea ogólnokształcące, w których w 1 015 oddziałach uczyło się 28 140 uczniów (16 831 kobiet oraz 11 309 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 9 074 absolwentów.

  W podlaskim znajduje się 59 Technik, w których w 957 oddziałach uczyło się 21 118 uczniów (7 594 kobiety oraz 13 524 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 3 705 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w podlaskim placówkę miało 68 Technik, w których w 817 oddziałach uczyło się 19 900 uczniów (7 092 kobiety oraz 12 808 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 4 030 absolwentów.

  W podlaskim znajduje się 55 Branżowych szkół I stopnia, w których w 232 oddziałach uczyło się 4 299 uczniów (1 229 kobiet oraz 3 070 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 18,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 24,5% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 28,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Podlaskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Podlaskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • woj. podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Podlaskie
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 12,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • woj. podlaskie
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. podlaskie
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 915 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. podlaskie
  915,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Województwo
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 333Przedszkola
 • 274 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 16 Przedszkola specjalne
 • 1 660 Oddziały
 • 633 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 73 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 30 611 Miejsca
  (rok 2018)
 • 202 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. podlaskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 452 Dzieci
 • 16 409 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 043 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 599 2 lata i mniej
 • 599
 • 7 786 3 lata
 • 7 786
 • 8 701 4 lata
 • 8 701
 • 8 847 5 lata
 • 8 847
 • 7 323 6 lat
 • 7 323
 • 196 7 lat i więcej
 • 196
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 311 2 lata i mniej
 • 311
 • 3 806 3 lata
 • 3 806
 • 4 292 4 lata
 • 4 292
 • 4 349 5 lata
 • 4 349
 • 3 583 6 lat
 • 3 583
 • 68 7 lat i więcej
 • 68
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 288 2 lata i mniej
 • 288
 • 3 980 3 lata
 • 3 980
 • 4 409 4 lata
 • 4 409
 • 4 498 5 lata
 • 4 498
 • 3 740 6 lat
 • 3 740
 • 128 7 lat i więcej
 • 128
 • 11 299 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2 581,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2 559,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 83,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 82,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 813,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 801,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58Punkty przedszkolne
 • 58 Oddziały
 • 2 108 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. podlaskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 031 Dzieci
 • 489 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 542 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 354 3 lata
 • 354
 • 382 4 lata
 • 382
 • 205 5 lata
 • 205
 • 28 6 lat
 • 28
 • 24 7 lat i więcej
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 168 3 lata
 • 168
 • 190 4 lata
 • 190
 • 97 5 lata
 • 97
 • 10 6 lat
 • 10
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 186 3 lata
 • 186
 • 192 4 lata
 • 192
 • 108 5 lata
 • 108
 • 18 6 lat
 • 18
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 •  
 • 91,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 90,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 384Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 053 Oddziały
 • 87 981 Uczniowie
 • 42 519 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 462 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 11 564 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 652 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 912 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 269 Absolwenci
 • 7 076 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 193 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 476 Oddziały
 • 1 283 Uczniowie
 • 386 Kobiety
  (uczniowie)
 • 897 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,1%
  69,9%
 • 124 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 187 Absolwenci
 • 68 Kobiety
  (absolwenci)
 • 119 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Podlaskie
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 7 282,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 5 993,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 288,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 409,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 352,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Podlaskie
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 91,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Podlaskie
  91,85
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. podlaskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. podlaskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 872 Oddziały
 • 22 634 Uczniowie
 • 14 400 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 234 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 • 7 436 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 684 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 752 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 948 Absolwenci
 • 3 182 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 766 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 69 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 87,0%
  13,0%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 61 Oddziały
 • 1 520 Uczniowie
 • 729 Kobiety
  (uczniowie)
 • 791 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 592 Absolwenci
 • 278 Kobiety
  (absolwenci)
 • 314 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • woj. podlaskie
  25,4
  Kraj
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25,4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25,4
 • 25,5 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25,5
 • 3,6 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 1 681,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 205,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 475,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 955 Oddziały
 • 21 078 Uczniowie
 • 7 554 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 524 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,8%
  64,2%
 • 5 992 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 163 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 829 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 705 Absolwenci
 • 1 305 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 400 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Województwo
  22,1
  Polska
  24,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 22,1 Technika ogółem
 • 22,1
 • 22,1 Technika bez specjalnych
 • 22,1
 • 20,0 Technika specjalne
 • 20,0
 •  
 • 1 802,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1 145,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 657,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 589 Uczniowie w 1 klasie
 • 480 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 109 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 9Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 44 Oddziały
 • 217 Uczniowie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie)
 • 130 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,1%
  59,9%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Podlaskie
  18,5
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,5
 • 21,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,7
 • 4,9 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,9
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 314 Oddziały
 • 6 769 Uczniowie
 • 4 731 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 038 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,9%
  30,1%
 • 5 259 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 571 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 688 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 453 Absolwenci
 • 1 157 Kobiety
  (absolwenci)
 • 296 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • woj. podlaskie
  21,6
  Cały kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. podlaskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. podlaskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. podlaskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w podlaskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w podlaskim znajdowało się 50 hoteli (1 ★★★★★, 8 ★★★★, 25 ★★★, 12 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji), 4 motele (2 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji) oraz 11 pensjonatów (3 ★★★, 2 ★★, 3 , 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 38 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 32 (całoroczne: 31)
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 3)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13 (całoroczne: 8)
  • hostele: 2
  • zespoły domków turystycznych: 15 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 4 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 6 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 29 (całoroczne: 20)
  • kwatery agroturystyczne: 48 (całoroczne: 33)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 31 (całoroczne: 28)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 66
  • drzwi automatycznie otwierane: 33
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 44
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 81


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 90 (liczba sal: 182, liczba miejsc: 14 899)
  • z nagłośnieniem: 75
  • z projektorem multimedialnym: 80
  • z zestawem do wideokonferencji: 41
  • z obsługą techniczną: 63
  • z ekranem: 86
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 73
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 62
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 132


 • Domy i ośrodki kultury w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w podlaskim: 182 (publiczne: 169, prywatne: 13), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W podlaskim 112 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 15 123 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 897 (uczestnicy: 1 029 242)
  • seanse filmowe: 807 (uczestnicy: 64 266)
  • wystawy: 531 (uczestnicy: 97 512)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 250 (uczestnicy: 146 505)
  • koncerty: 1 498 (uczestnicy: 281 067)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 972 (uczestnicy: 66 596)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 544 (uczestnicy: 95 470)
  • konkursy: 514 (uczestnicy: 23 218)
  • pokazy teatralne: 346 (uczestnicy: 41 785)
  • konferencje: 79 (uczestnicy: 3 603)
  • interdyscyplinarne: 286 (uczestnicy: 110 156)
  • warsztaty: 2 564 (uczestnicy: 62 733)
  • inne: 506 (uczestnicy: 36 331)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 642 (członkowie: 11 579)
  • plastyczne/techniczne: 193 (członkowie: 3 027)
  • taneczne: 99 (członkowie: 1 843)
  • muzyczne: 64 (członkowie: 854)
  • informatyczne: 9 (członkowie: 115)
  • fotograficzne i filmowe: 9 (członkowie: 92)
  • teatralne: 33 (członkowie: 457)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 96 (członkowie: 1 538)
  • literackie: 7 (członkowie: 75)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 80 (członkowie: 2 739)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 7 (członkowie: 235)
  • inne: 45 (członkowie: 604)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 99 (absolwenci: 1 270)
  • języków obcych: 16 (absolwenci: 337)
  • plastyczne: 20 (absolwenci: 236)
  • nauki gry na instrumentach: 20 (absolwenci: 185)
  • wiedzy praktycznej: 9 (absolwenci: 77)
  • tańca: 11 (absolwenci: 127)
  • komputerowe: 10 (absolwenci: 139)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 7
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 91
  • muzyczne: 56
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 30
  • ceramiczne: 13
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 6
  • sale baletowe/taneczne: 67
  • inne: 9


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 602 (członkowie: 9 768)
  • teatralne: 72 (członkowie: 983)
  • muzyczne - instrumentalne: 83 (członkowie: 1 314)
  • wokalne i chóry: 141 (członkowie: 1 970)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 117 (członkowie: 2 198)
  • taneczne: 144 (członkowie: 2 606)
  • inne: 45 (członkowie: 697)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim działało 13 kin posiadających 39 sal z 7 179 miejscami na widowni. Odbyło się 50 420 seansów, na które przyszło 921 560 widzów, w tym 11 798 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 229 670 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim siedzibę miało 6 teatrów (teatr dramatyczny: 2, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 3). Odbyło się 1 195 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 155 859 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w podlaskim miało 5 teatrów. Odbyło się 1 040 przedstawień, na które przyszło 122 949 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim działało 26 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 10). Odnotowano 353 815 zwiedzających, co daje 3 088 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim działało 225 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 4 803 697 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 560 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 246 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 4 588 150 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 834
  • dostępne dla czytelników: 879
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 818
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 147
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 144
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 164
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 96


 • Biblioteki naukowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim działało 41 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 2 981 634 wolumeny w tym ziobry specjalne: 290 220. Odnotowano 30 658 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 267 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 60 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 2 358 315 wolumenów. Odnotowano 52 672 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 881
  • dostępne dla czytelników: 311
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 284
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 34
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 31
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 30
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 27


 • Kluby sportowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w podlaskim działały 442 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 30 353 członków. Zarejestrowano 29 094 ćwiczących (mężczyźni: 20 641, kobiety: 8 453, chłopcy do lat 18: 13 221, dziewczęta do lat 18: 6 726). Aktywnych było 813 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (740), instruktora sportowego (682) oraz inne osoby (239).

  Ćwiczący w klubach sportowych w podlaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. podlaskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 333 wypadków drogowych w podlaskim odnotowano 69 ofiar śmiertelnych oraz 360 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 35,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w podlaskim zarejestrowanych było 1 019 975 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 705 785 samochodów osobowych (617,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla kraju), 99 470 samochodów ciężarowych (100,4 - znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 831 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 15 343 ciągników siodłowych (13,4 - nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 55 373 motocykli (48,4 - wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2022 roku w podlaskim znajdowało się 827 km ścieżek rowerowych, 21,7 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 748 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 871 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w podlaskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 333 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 69 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 360 Ranni
  (rok 2022)
 • 191 Lekko ranni
 • 169 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w podlaskim w latach 2000 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 29,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Podlaskie
  29,1
  Polska
  56,5
 • 6,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Podlaskie
  6,0
  Cały kraj
  5,0
 • 31,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • woj. podlaskie
  31,5
  Cała Polska
  65,5
 • 6,76 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • woj. podlaskie
  6,8
  Cały kraj
  5,4
 • 35,29 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • woj. podlaskie
  35,3
  Cała Polska
  71,0
 • 20,72 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Podlaskie
  20,7
  Cały kraj
  8,9
 • 108,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Podlaskie
  108,1
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 1 019 975 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w podlaskim w 2022 roku
 • 705 785 Samochody osobowe
 • 99 470 Samochody ciężarowe
 • 3 716 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 2 831 Autobusy
 • 6 314 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 15 353 Ciągniki samochodowe
 • 15 343   Ciągniki siodłowe
 • 134 849 Ciągniki rolnicze
 • 55 373 Motocykle
 • 15 843   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 41 666 Motorowery
 • 705 785Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w podlaskim
 • Samochody osobowe w podlaskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 617,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Województwo
  617,3
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg99 148
  • 1400-1649 kg166 159
  • 1650-1899 kg180 459
  • 1900 kg i więcej260 019
 • 99 148 do 1399 kg
 • 166 159 1400-1649 kg
 • 180 459 1650-1899 kg
 • 260 019 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 204 817 do 1399 cm3
 • 204 817
 • 414 447 1400-1999 cm3
 • 414 447
 • 86 521 2000 i więcej cm3
 • 86 521
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w podlaskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna347 487
  • olej napędowy237 386
  • gaz (LPG)101 532
  • pozostałe19 380
 • 347 487 benzyna
 • 237 386 olej napędowy
 • 101 532 gaz (LPG)
 • 19 380 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 12 006 do 1 roku
 • 12 006
 • 6 766 2 lata
 • 6 766
 • 9 845 3 lata
 • 9 845
 • 25 039 4-5 lat
 • 25 039
 • 26 020 6-7 lat
 • 26 020
 • 26 470 8-9 lat
 • 26 470
 • 34 143 10-11 lat
 • 34 143
 • 107 767 12-15 lat
 • 107 767
 • 161 834 16-20 lat
 • 161 834
 • 111 046 21-25 lat
 • 111 046
 • 65 252 26-30 lat
 • 65 252
 • 119 597 31 lat i więcej
 • 119 597
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w podlaskim
 • woj. podlaskie
  19,6 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 99 470Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w podlaskim
 • Samochody ciężarowe w podlaskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  100,4
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 47 987 do 999 kg
 • 47 987
 • 31 476 1000-1499 kg
 • 31 476
 • 6 128 1500-2999 kg
 • 6 128
 • 608 3000-3499 kg
 • 608
 • 1 349 3500-4999 kg
 • 1 349
 • 4 155 5000-6999 kg
 • 4 155
 • 2 775 7000-9999 kg
 • 2 775
 • 3 314 10000-14999 kg
 • 3 314
 • 1 678 15000 kg i więcej
 • 1 678
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 030
  • olej napędowy70 800
  • gaz (LPG)4 234
  • pozostałe7 406
 • 17 030 benzyna
 • 70 800 olej napędowy
 • 4 234 gaz (LPG)
 • 7 406 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 2 308 do 1 roku
 • 2 308
 • 1 195 2 lata
 • 1 195
 • 1 711 3 lata
 • 1 711
 • 4 055 4-5 lat
 • 4 055
 • 4 413 6-7 lat
 • 4 413
 • 4 768 8-9 lat
 • 4 768
 • 5 454 10-11 lat
 • 5 454
 • 15 588 12-15 lat
 • 15 588
 • 16 729 16-20 lat
 • 16 729
 • 13 702 21-25 lat
 • 13 702
 • 7 734 26-30 lat
 • 7 734
 • 21 813 31 lat i więcej
 • 21 813
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w podlaskim
 • Podlaskie
  19,7 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 2 831Liczba autobusów zarejestrowanych w podlaskim
 • Autobusy w podlaskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Podlaskie
  2,5
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna76
  • olej napędowy2 475
  • gaz (LPG)6
  • pozostałe274
 • 76 benzyna
 • 2 475 olej napędowy
 • 6 gaz (LPG)
 • 274 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 53 do 1 roku
 • 53
 • 40 2 lata
 • 40
 • 48 3 lata
 • 48
 • 84 4-5 lat
 • 84
 • 85 6-7 lat
 • 85
 • 79 8-9 lat
 • 79
 • 155 10-11 lat
 • 155
 • 387 12-15 lat
 • 387
 • 500 16-20 lat
 • 500
 • 407 21-25 lat
 • 407
 • 313 26-30 lat
 • 313
 • 680 31 lat i więcej
 • 680
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w podlaskim
 • Województwo
  21,1 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 15 343Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w podlaskim
 • Ciągniki siodłowe w podlaskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  13,4
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29
  • olej napędowy13 861
  • gaz (LPG)27
  • pozostałe1 426
 • 29 benzyna
 • 13 861 olej napędowy
 • 27 gaz (LPG)
 • 1 426 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 893 do 1 roku
 • 893
 • 238 2 lata
 • 238
 • 491 3 lata
 • 491
 • 1 556 4-5 lat
 • 1 556
 • 1 749 6-7 lat
 • 1 749
 • 1 543 8-9 lat
 • 1 543
 • 1 931 10-11 lat
 • 1 931
 • 2 275 12-15 lat
 • 2 275
 • 1 764 16-20 lat
 • 1 764
 • 1 340 21-25 lat
 • 1 340
 • 659 26-30 lat
 • 659
 • 904 31 lat i więcej
 • 904
 • 12,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w podlaskim
 • Województwo
  12,9 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 55 373Liczba motocykli zarejestrowanych w podlaskim
 • Motocykle w podlaskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 48,4 Motocykle na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  48,4
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 731 do 1 roku
 • 731
 • 473 2 lata
 • 473
 • 651 3 lata
 • 651
 • 1 021 4-5 lat
 • 1 021
 • 2 193 6-7 lat
 • 2 193
 • 1 336 8-9 lat
 • 1 336
 • 1 552 10-11 lat
 • 1 552
 • 5 157 12-15 lat
 • 5 157
 • 7 139 16-20 lat
 • 7 139
 • 6 232 21-25 lat
 • 6 232
 • 3 690 26-30 lat
 • 3 690
 • 25 198 31 lat i więcej
 • 25 198
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w podlaskim
 • Podlaskie
  24,9 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 827 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 431 km  Będących pod zarządem gminy
 • 144 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 251 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w podlaskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 409,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • woj. podlaskie
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 7,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  7,2 km
  Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 21,7 km Długość bus-pasów
 • 1 871 Liczba licencji na taksówki
 • 3 748 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami