Województwo podlaskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. podlaskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 1 143 355 Liczba mieszkańców
 • 20 187 km² Powierzchnia
 • 59 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 60,3% Stopa urbanizacji
 • Białystok Siedziba wojewody
 • ul. Mickiewicza 3 Urząd Wojewódzki
 • Bohdan Paszkowski Wojewoda
 • Białystok Siedziba sejmiku
 • ul. Wyszyńskiego 1 Urząd Marszałkowski
 • Jerzy Leszczyński Marszałek
 • B Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 20 TERYT (TERC)
Herb woj. podlaskie
Woj. podlaskie herb
Flaga woj. podlaskie
Woj. podlaskie flaga

Woj. podlaskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Woj. podlaskie ma 1 143 355 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców podlaskiego w 2050 roku wynosi 982 320, z czego 500 595 to kobiety, a 481 725 mężczyźni.

  Mieszkańcy podlaskiego zawarli w 2022 roku 4 591 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców podlaskiego jest stanu wolnego, 54,2% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Woj. podlaskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4 314. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,76 na 1000 mieszkańców podlaskiego. W 2022 roku urodziło się 9 150 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 431 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest porównywalny do średniej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w podlaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,0% zgonów w podlaskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności podlaskiego przypada 11.75 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla Polski.

  W 2022 roku zarejestrowano 11 669 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 13 195 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla podlaskiego -1 526. W tym samym roku 609 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 226 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 383.

  60,2% mieszkańców podlaskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 143 355 Liczba mieszkańców
 • 587 171 Kobiety
 • 556 184 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców podlaskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 982 320 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 500 595 Kobiety
 • 481 725 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w podlaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w podlaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w podlaskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Województwo
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. podlaskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. podlaskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. podlaskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. podlaskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • woj. podlaskie
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,2% Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • woj. podlaskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w podlaskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • woj. podlaskie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 4 591 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -4 314 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 941 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 373 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,76 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Podlaskie
  -3,8
  Kraj
  -3,8
 • -2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w podlaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 150 Urodzenia żywe
 • 4 506 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 644 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. podlaskie
  35,9
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 431 g Średnia waga noworodków
 • 3 363 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 5000g i więcej
 • 8
 • 157 Waga 4500g - 4999g
 • 157
 • 1 045 Waga 4000g - 4499g
 • 1 045
 • 3 099 Waga 3500g - 3999g
 • 3 099
 • 3 262 Waga 3000g - 3499g
 • 3 262
 • 1 160 Waga 2500g - 2999g
 • 1 160
 • 264 Waga 2000g - 2499g
 • 264
 • 99 Waga 1500g - 1999g
 • 99
 • 46 Waga 1000g - 1499g
 • 46
 • 29 Waga 600g - 999g
 • 29
 • 11 Waga poniżej 600g
 • 11
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • woj. podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w podlaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 464 Zgony
 • 6 447 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 017 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 36 Zgony niemowląt
 • 14 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 22 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 38,9%
  61,1%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 147,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. podlaskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. podlaskie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w podlaskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Podlaskie
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 17,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Województwo
  5,5%
  Kraj
  5,4%
 • 3 376 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  76,2
  Polska
  74,4
 • 245,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  245,9
  Cała Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 515,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 566,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 462,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  515,8
  Polska
  475,8
 • 60,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 33,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  33,1
  Polska
  32,6
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • woj. podlaskie
  8,6
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • woj. podlaskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w podlaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 583 Osoby w zamachach samobójczych
 • 221 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 362 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 379 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 204 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 150 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 26 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 124 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 75 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 75 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  51,0
  Polska
  38,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 zatrucie gazem / spalinami
 • 8
 • 5 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 5
 • 76 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 76
 • 103 zażycie innych leków
 • 103
 • 19 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 19
 • 97 samookaleczenie powierzchniowe
 • 97
 • 37 rzucenie się z wysokości
 • 37
 • 10 utonięcie / utopienie się
 • 10
 • 200 powieszenie się
 • 200
 • 6 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 6
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 2 samopodpalenie
 • 2
 • 16 inny
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 zatrucie gazem / spalinami
 • 3
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 10 rzucenie się z wysokości
 • 10
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 122 powieszenie się
 • 122
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 4 inny
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 185 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 185
 • 8 choroba fizyczna
 • 8
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 65 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 65
 • 6 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 6
 • 55 zawód miłosny
 • 55
 • 13 problemy w szkole lub pracy
 • 13
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 10 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 10
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 15 śmierć bliskiej osoby
 • 15
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 28 inna nie wymieniona
 • 28
 • 221 nieustalona
 • 221
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 34 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 34
 • 5 choroba fizyczna
 • 5
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 7 inna nie wymieniona
 • 7
 • 92 nieustalona
 • 92
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 12 lat i mniej
 • 3
 • 85 13-18 lat
 • 85
 • 76 19-24 lat
 • 76
 • 47 25-29 lat
 • 47
 • 230 30-49 lat
 • 230
 • 103 50-60 lat
 • 103
 • 39 70 lat i więcej
 • 39
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 11 19-24 lat
 • 11
 • 8 25-29 lat
 • 8
 • 52 30-49 lat
 • 52
 • 51 50-60 lat
 • 51
 • 24 70 lat i więcej
 • 24
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy91
  • pod wpływem alkoholu207
  • pod wpływem środków odurzających7
  • pod wpływem leków91
  • pod wpływem dopalaczy2
  • nieustalony206
 • 91 trzeźwy
 • 207 pod wpływem alkoholu
 • 7 pod wpływem środków odurzających
 • 91 pod wpływem leków
 • 2 pod wpływem dopalaczy
 • 206 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu15
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony116
 • 16 trzeźwy
 • 15 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 116 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 245 kawaler/panna
 • 245
 • 154 żonaty/zamężna
 • 154
 • 24 konkubinat
 • 24
 • 25 wdowiec/wdowa
 • 25
 • 23 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 23
 • 112 nieustalony
 • 112
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 45 kawaler/panna
 • 45
 • 59 żonaty/zamężna
 • 59
 • 6 konkubinat
 • 6
 • 12 wdowiec/wdowa
 • 12
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 20 nieustalony
 • 20
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne12
  • podstawowe i gimnazjalne79
  • zasadnicze zawodowe20
  • średnie42
  • wyższe2
  • nieustalony428
 • 12 podstawowe niepełne
 • 79 podstawowe i gimnazjalne
 • 20 zasadnicze zawodowe
 • 42 średnie
 • 2 wyższe
 • 428 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne12
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie12
  • wyższe1
  • nieustalony116
 • 1 podstawowe niepełne
 • 12 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 12 średnie
 • 1 wyższe
 • 116 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 102 praca
 • 102
 • 104 na utrzymaniu innej osoby
 • 104
 • 17 renta
 • 17
 • 30 emerytura
 • 30
 • 5 zasiłek lub alimenty
 • 5
 • 30 bez stałego źródła utrzymania
 • 30
 • 295 nieustalony
 • 295
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 35 praca
 • 35
 • 10 na utrzymaniu innej osoby
 • 10
 • 9 renta
 • 9
 • 18 emerytura
 • 18
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 10 bez stałego źródła utrzymania
 • 10
 • 67 nieustalony
 • 67
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 669 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 204 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 465 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 609 Zameldowania z zagranicy
 • 287 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 322 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 195 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 037 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 158 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 226 Wymeldowania za granicę
 • 97 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 129 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 143 Saldo migracji
 • -643 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -500 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 526 Saldo migracji wewnętrznych
 • -833 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -693 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 383 Saldo migracji zagranicznych
 • 190 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 193 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. podlaskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w podlaskim oddano do użytku 6 536 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,72 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w podlaskim to 470 684 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  60,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,6% na cele indywidualne, 0,5% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (0,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w podlaskim to 4,14 i jest większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w podlaskim to 98,20 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,17% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,58% mieszkań posiada łazienkę, 83,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 33,33% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w podlaskim 7 154 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 763 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 688 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 049 transakcji (mediana cen - 5 719 zł/m2, średnia - 5 632 zł/m2), a na rynku wtórnym 3 105 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 913 zł/m2, średnia - 5 767 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 763 zł
 • Województwo
  5 763 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 5 763 zł Ogółem
 • 5 763 zł
 • 6 126 zł do 40 m2
 • 6 126 zł
 • 5 788 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 788 zł
 • 5 524 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 524 zł
 • 5 209 zł od 80,1 m2
 • 5 209 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 688 zł
 • woj. podlaskie
  5 688 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 5 688 zł Ogółem
 • 5 688 zł
 • 6 106 zł do 40 m2
 • 6 106 zł
 • 5 749 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 749 zł
 • 5 513 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 513 zł
 • 5 224 zł od 80,1 m2
 • 5 224 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7 154
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 542
  • od 40,1 do 60 m23 548
  • od 60,1 do 80 m21 792
  • od 80,1 m2272
 • 1 542 do 40 m2
 • 3 548 od 40,1 do 60 m2
 • 1 792 od 60,1 do 80 m2
 • 272 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w podlaskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 719 zł
 • woj. podlaskie
  5 719 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 5 719 zł Ogółem
 • 5 719 zł
 • 6 006 zł do 40 m2
 • 6 006 zł
 • 5 752 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 752 zł
 • 5 502 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 502 zł
 • 5 300 zł od 80,1 m2
 • 5 300 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 632 zł
 • woj. podlaskie
  5 632 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 5 632 zł Ogółem
 • 5 632 zł
 • 6 013 zł do 40 m2
 • 6 013 zł
 • 5 718 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 718 zł
 • 5 478 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 478 zł
 • 5 207 zł od 80,1 m2
 • 5 207 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4 049
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2738
  • od 40,1 do 60 m21 985
  • od 60,1 do 80 m21 168
  • od 80,1 m2158
 • 738 do 40 m2
 • 1 985 od 40,1 do 60 m2
 • 1 168 od 60,1 do 80 m2
 • 158 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 913 zł
 • Podlaskie
  5 913 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 5 913 zł Ogółem
 • 5 913 zł
 • 6 382 zł do 40 m2
 • 6 382 zł
 • 5 864 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 864 zł
 • 5 574 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 574 zł
 • 5 005 zł od 80,1 m2
 • 5 005 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 767 zł
 • Województwo
  5 767 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 5 767 zł Ogółem
 • 5 767 zł
 • 6 195 zł do 40 m2
 • 6 195 zł
 • 5 789 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 789 zł
 • 5 581 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 581 zł
 • 5 248 zł od 80,1 m2
 • 5 248 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 105
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2804
  • od 40,1 do 60 m21 563
  • od 60,1 do 80 m2624
  • od 80,1 m2114
 • 804 do 40 m2
 • 1 563 od 40,1 do 60 m2
 • 624 od 60,1 do 80 m2
 • 114 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 470 684 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 411,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  411,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Podlaskie
  78,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • woj. podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Podlaskie
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Podlaskie
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • woj. podlaskie
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 536 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  5,72
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 27 078 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Podlaskie
  4,14
  Polska
  3,89
 • 23,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  23,68
  Polska
  24,56
 • 641 613 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 98,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • woj. podlaskie
  98,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Podlaskie
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • woj. podlaskie
  97,50%
  Polska
  97,71%
 • 92,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Województwo
  92,17%
  Cały kraj
  95,10%
 • 90,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Podlaskie
  90,58%
  Cała Polska
  93,66%
 • 83,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Podlaskie
  83,39%
  Cała Polska
  85,62%
 • 33,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. podlaskie
  33,33%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Woj. podlaskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W podlaskim na 1000 mieszkańców pracuje 380osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju.

  Bezrobocie rejestrowane w podlaskim wynosiło w 2022 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podlaskim wynosiło 6 012,94 PLN, co odpowiada 89.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców podlaskiego 43 398 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 36 027 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 371.

  22,0% aktywnych zawodowo mieszkańców podlaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,6% w przemyśle i budownictwie, a 19,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 380 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • woj. podlaskie
  380,0
  Kraj
  402,0
 • 7,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • woj. podlaskie
  7,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w podlaskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w podlaskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w podlaskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 013 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Podlaskie
  6 013 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w podlaskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 43 398 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 36 027 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 371 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,83 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,0% Pozostałe
 • 45,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w podlaskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. podlaskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Podlaskie
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 37,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Podlaskie
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 126,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Województwo
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. podlaskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W podlaskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 116 928 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 89 241 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 655 nowych podmiotów, a 5 497 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (10 193) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8 093) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (9 032) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4 147) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w podlaskim najwięcej (8 238) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (113 181) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (2 499) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,0% (28 104) podmiotów, a 73,8% (86 325) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podlaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 116 928 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 499 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28 104 Przemysł i budownictwo
 • 86 325 Pozostała działalność
 • 9 655 Podmioty nowo zarejestrowane w podlaskim w 2022 roku
 • 5 497 Podmioty wyrejestrowane w podlaskim w 2022 roku
 • 89 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 113 181 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 113 181
 • 2 960 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2 960
 • 702 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 702
 • 70 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 70
 • 15 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 15
 • 116 843 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 116 843
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 322 Spółdzielnie ogółem
 • 322
 • 10 328 Spółki handlowe ogółem
 • 10 328
 • 1 528  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 528
 • 124  Spółki handlowe - akcyjne
 • 124
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 15    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 8 238  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8 238
 • 1 473    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 473
 • 5 303 Spółki cywilne ogółem
 • 5 303
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 89 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 19 272 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 19 272
 • 16 756 Budownictwo
 • 16 756
 • 9 114 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9 114
 • 7 559 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7 559
 • 7 008 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7 008
 • 6 842 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6 842
 • 4 670 Pozostała działalność
 • 4 670
 • 4 545 Informacja i komunikacja
 • 4 545
 • 2 482 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2 482
 • 2 445 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2 445
 • 2 210 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2 210
 • 2 040 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 040
 • 1 937 Edukacja
 • 1 937
 • 1 124 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 124
 • 918 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 918
 • 159 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 159
 • 86 Górnictwo i wydobywanie
 • 86
 • 71 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 71
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w podlaskim stwierdzono 22 825 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w podlaskim wynosi 80,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców podlaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,92 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,89 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,92 (53%), drogowe - 2,21 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 825 Przestępstwa ogółem
 • 22 825
 • 10 219 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 10 219
 • 9 040 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 9 040
 • 2 533 Przestępstwa drogowe
 • 2 533
 • 528 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 528
 • 7 933 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 7 933
 • 19,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 8,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 7,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,21 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 6,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • woj. podlaskie
  6,92
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. podlaskie
  74%
  Cały kraj
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Podlaskie
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  92%
  Kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  53%
  Cała Polska
  51%

Woj. podlaskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu podlaskiego wyniosła w 2022 roku 711,0 mln złotych, co daje 621 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu podlaskiego - 31.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (20.5%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 176,7 mln złotych, czyli 24,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu podlaskiego wyniosła w 2022 roku 720,5 mln złotych, co daje 629 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8.3%). W budżecie podlaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 64,0 złotych na mieszkańca (10,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 111 złotych na mieszkańca (17,7%).
 • Wydatki budżetu w podlaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  930,7 mln

  782(100%)

  374,1 mln

  315(100%)

  521,4 mln

  440(100%)

  794,9 mln

  672(100%)

  986,7 mln

  837(100%)

  861,0 mln

  742(100%)

  696,1 mln

  604(100%)

  711,0 mln

  621(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  503,5 mln

  424(54.1%)

  110,2 mln

  92,9(29.5%)

  258,8 mln

  218(49.6%)

  520,4 mln

  440(65.5%)

  634,5 mln

  538(64.3%)

  490,5 mln

  418(57%)

  305,9 mln

  263(43.9%)

  224,3 mln

  196(31.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  58,8 mln

  49,4(6.3%)

  57,2 mln

  48,2(15.3%)

  66,1 mln

  55,8(12.7%)

  72,0 mln

  60,9(9.1%)

  77,6 mln

  65,8(7.9%)

  86,3 mln

  73,5(10%)

  95,6 mln

  82,0(13.7%)

  145,8 mln

  128(20.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  53,6 mln

  45,1(5.8%)

  58,6 mln

  49,4(15.7%)

  64,9 mln

  54,8(12.5%)

  64,1 mln

  54,3(8.1%)

  81,0 mln

  68,8(8.2%)

  78,9 mln

  67,2(9.2%)

  79,6 mln

  68,3(11.4%)

  94,8 mln

  82,9(13.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  88,7 mln

  74,6(9.5%)

  38,6 mln

  32,6(10.3%)

  32,2 mln

  27,2(6.2%)

  40,9 mln

  34,6(5.2%)

  77,6 mln

  65,9(7.9%)

  76,2 mln

  64,9(8.8%)

  78,7 mln

  67,5(11.3%)

  90,1 mln

  78,8(12.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,2 mln

  17,0(2.2%)

  16,7 mln

  14,1(4.5%)

  18,2 mln

  15,3(3.5%)

  21,5 mln

  18,2(2.7%)

  21,6 mln

  18,4(2.2%)

  24,9 mln

  21,2(2.9%)

  27,2 mln

  23,4(3.9%)

  28,0 mln

  24,5(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,9 mln

  30,2(3.9%)

  35,9 mln

  30,2(9.6%)

  37,9 mln

  32,0(7.3%)

  14,8 mln

  12,6(1.9%)

  17,7 mln

  15,1(1.8%)

  20,6 mln

  17,5(2.4%)

  19,0 mln

  16,3(2.7%)

  23,2 mln

  20,3(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  15,6 mln

  13,2(1.7%)

  10,5 mln

  8,8(2.8%)

  11,9 mln

  10,1(2.3%)

  14,1 mln

  11,9(1.8%)

  14,6 mln

  12,4(1.5%)

  15,8 mln

  13,5(1.8%)

  19,2 mln

  16,5(2.8%)

  19,1 mln

  16,7(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  581,6 tys

  0,5(0.1%)

  1,4 mln

  1,2(0.4%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  765,1 tys

  0,6(0.1%)

  3,2 mln

  2,7(0.3%)

  4,2 mln

  3,6(0.5%)

  3,1 mln

  2,6(0.4%)

  15,1 mln

  13,2(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,0 mln

  8,4(1.1%)

  4,4 mln

  3,7(1.2%)

  3,5 mln

  3,0(0.7%)

  2,9 mln

  2,5(0.4%)

  3,7 mln

  3,1(0.4%)

  6,9 mln

  5,8(0.8%)

  12,7 mln

  10,9(1.8%)

  15,0 mln

  13,1(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  6,8(0.9%)

  9,2 mln

  7,7(2.4%)

  7,2 mln

  6,1(1.4%)

  11,5 mln

  9,7(1.4%)

  11,3 mln

  9,6(1.1%)

  23,1 mln

  19,7(2.7%)

  10,2 mln

  8,7(1.5%)

  10,2 mln

  8,9(1.4%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  22,1 mln

  18,6(2.4%)

  9,6 mln

  8,1(2.6%)

  4,6 mln

  3,9(0.9%)

  17,1 mln

  14,4(2.1%)

  24,8 mln

  21,1(2.5%)

  13,5 mln

  11,5(1.6%)

  11,0 mln

  9,5(1.6%)

  7,0 mln

  6,1(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  42,7 mln

  35,9(4.6%)

  713,2 tys

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  1,2(0.3%)

  523,5 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  2,0 mln

  1,8(0.3%)

  5,9 mln

  5,2(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  739,6 tys

  0,6(0.1%)

  848,2 tys

  0,7(0.2%)

  812,2 tys

  0,7(0.2%)

  771,0 tys

  0,7(0.1%)

  855,1 tys

  0,7(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  3,3 mln

  2,8(0.5%)

  5,2 mln

  4,5(0.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  62,6 mln

  52,7(6.7%)

  11,6 mln

  9,8(3.1%)

  33,8 tys

  0,0(0%)

  621,0 tys

  0,5(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  1,4 mln

  1,2(0.2%)

  4,9 mln

  4,3(0.7%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,9 mln

  1,6(0.2%)

  1,8 mln

  1,5(0.5%)

  2,4 mln

  2,1(0.5%)

  2,8 mln

  2,4(0.4%)

  2,9 mln

  2,5(0.3%)

  2,8 mln

  2,4(0.3%)

  4,6 mln

  3,9(0.7%)

  4,2 mln

  3,6(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,0 tys

  0,0(0%)

  400,0 tys

  0,3(0.1%)

  436,5 tys

  0,4(0.1%)

  852,3 tys

  0,7(0.1%)

  2,3 mln

  2,0(0.2%)

  3,4 mln

  2,9(0.4%)

  4,6 mln

  3,9(0.7%)

  3,9 mln

  3,4(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,7 mln

  2,3(0.3%)

  3,0 mln

  2,5(0.8%)

  3,1 mln

  2,7(0.6%)

  3,2 mln

  2,7(0.4%)

  3,4 mln

  2,9(0.3%)

  3,2 mln

  2,7(0.4%)

  3,4 mln

  2,9(0.5%)

  3,6 mln

  3,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  1,8 mln

  1,5(0.5%)

  326,3 tys

  0,3(0.1%)

  419,6 tys

  0,4(0.1%)

  2,1 mln

  1,8(0.2%)

  1,8 mln

  1,5(0.2%)

  8,4 mln

  7,2(1.2%)

  3,2 mln

  2,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  0,9(0.1%)

  1,2 mln

  1,0(0.3%)

  1,8 mln

  1,5(0.3%)

  1,2 mln

  1,1(0.2%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  1,1 mln

  1,0(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,7 mln

  1,5(0.2%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  719,9 tys

  0,6(0.1%)

  453,6 tys

  0,4(0.1%)

  441,0 tys

  0,4(0.1%)

  437,6 tys

  0,4(0.1%)

  448,0 tys

  0,4(0%)

  432,7 tys

  0,4(0.1%)

  430,6 tys

  0,4(0.1%)

  543,7 tys

  0,5(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  182,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  417,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w podlaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. podlaskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  847,6 mln

  712(100%)

  423,9 mln

  357(100%)

  567,8 mln

  479(100%)

  707,1 mln

  598(100%)

  884,3 mln

  750(100%)

  840,6 mln

  725(100%)

  696,4 mln

  604(100%)

  720,5 mln

  629(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  423,3 mln

  356(49.9%)

  209,9 mln

  177(49.5%)

  173,8 mln

  147(30.6%)

  282,8 mln

  239(40%)

  598,0 mln

  507(67.6%)

  548,1 mln

  467(65.2%)

  378,8 mln

  325(54.4%)

  380,5 mln

  333(52.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  93,2 mln

  78,4(11%)

  96,2 mln

  81,1(22.7%)

  108,0 mln

  91,1(19%)

  119,3 mln

  101(16.9%)

  129,7 mln

  110(14.7%)

  139,1 mln

  119(16.5%)

  184,3 mln

  158(26.5%)

  201,1 mln

  176(27.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  246,9 mln

  208(29.1%)

  65,4 mln

  55,1(15.4%)

  226,0 mln

  191(39.8%)

  260,8 mln

  221(36.9%)

  101,2 mln

  85,9(11.4%)

  78,4 mln

  66,8(9.3%)

  74,0 mln

  63,5(10.6%)

  59,9 mln

  52,4(8.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  186,1 tys

  0,2(0%)

  347,4 tys

  0,3(0.1%)

  2,0 mln

  1,7(0.3%)

  4,2 mln

  3,5(0.6%)

  11,9 mln

  10,1(1.3%)

  8,4 mln

  7,2(1%)

  16,8 mln

  14,4(2.4%)

  24,4 mln

  21,4(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  26,4 mln

  22,2(3.1%)

  28,0 mln

  23,6(6.6%)

  34,1 mln

  28,8(6%)

  15,2 mln

  12,9(2.1%)

  20,2 mln

  17,1(2.3%)

  22,8 mln

  19,4(2.7%)

  14,7 mln

  12,6(2.1%)

  23,6 mln

  20,6(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  2,7(0.4%)

  2,4 mln

  2,0(0.6%)

  2,7 mln

  2,3(0.5%)

  3,0 mln

  2,6(0.4%)

  4,2 mln

  3,6(0.5%)

  7,0 mln

  5,9(0.8%)

  6,3 mln

  5,4(0.9%)

  5,8 mln

  5,1(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,9 mln

  2,5(0.3%)

  3,8 mln

  3,2(0.9%)

  3,6 mln

  3,1(0.6%)

  3,6 mln

  3,0(0.5%)

  3,9 mln

  3,3(0.4%)

  4,4 mln

  3,8(0.5%)

  4,7 mln

  4,0(0.7%)

  4,9 mln

  4,3(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  6,5(0.9%)

  2,3 mln

  1,9(0.5%)

  3,4 mln

  2,9(0.6%)

  6,1 mln

  5,2(0.9%)

  2,7 mln

  2,3(0.3%)

  3,1 mln

  2,7(0.4%)

  3,5 mln

  3,0(0.5%)

  4,3 mln

  3,7(0.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  4,9(0.7%)

  5,3 mln

  4,4(1.2%)

  2,7 mln

  2,3(0.5%)

  3,3 mln

  2,8(0.5%)

  3,9 mln

  3,3(0.4%)

  11,4 mln

  9,7(1.4%)

  3,8 mln

  3,3(0.5%)

  3,7 mln

  3,2(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  896,7 tys

  0,8(0.1%)

  339,0 tys

  0,3(0.1%)

  497,8 tys

  0,4(0.1%)

  712,9 tys

  0,6(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.1%)

  819,6 tys

  0,7(0.1%)

  1,4 mln

  1,2(0.2%)

  2,7 mln

  2,4(0.4%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  599,4 tys

  0,5(0.1%)

  167,5 tys

  0,1(0%)

  535,7 tys

  0,5(0.1%)

  403,9 tys

  0,3(0.1%)

  247,0 tys

  0,2(0%)

  98,2 tys

  0,1(0%)

  195,1 tys

  0,2(0%)

  1,9 mln

  1,7(0.3%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  987,6 tys

  0,8(0.1%)

  1,1 mln

  0,9(0.3%)

  1,1 mln

  0,9(0.2%)

  1,3 mln

  1,1(0.2%)

  969,2 tys

  0,8(0.1%)

  934,0 tys

  0,8(0.1%)

  1,0 mln

  0,9(0.2%)

  891,6 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  734,0 tys

  0,6(0.1%)

  3,5 mln

  3,0(0.8%)

  4,8 mln

  4,1(0.8%)

  1,8 mln

  1,6(0.3%)

  2,1 mln

  1,8(0.2%)

  10,9 mln

  9,2(1.3%)

  714,4 tys

  0,6(0.1%)

  729,4 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  789,1 tys

  0,7(0.1%)

  772,8 tys

  0,7(0.2%)

  668,5 tys

  0,6(0.1%)

  510,4 tys

  0,4(0.1%)

  420,6 tys

  0,4(0%)

  623,8 tys

  0,5(0.1%)

  535,8 tys

  0,5(0.1%)

  667,1 tys

  0,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  168,5 tys

  0,1(0%)

  302,8 tys

  0,3(0.1%)

  387,5 tys

  0,3(0.1%)

  380,7 tys

  0,3(0.1%)

  414,7 tys

  0,4(0%)

  478,5 tys

  0,4(0.1%)

  459,9 tys

  0,4(0.1%)

  463,7 tys

  0,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  719,9 tys

  0,6(0.1%)

  453,6 tys

  0,4(0.1%)

  441,0 tys

  0,4(0.1%)

  439,6 tys

  0,4(0.1%)

  448,0 tys

  0,4(0.1%)

  432,7 tys

  0,4(0.1%)

  430,6 tys

  0,4(0.1%)

  439,8 tys

  0,4(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  120,7 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  850

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,7 tys

  0,0(0%)

  622,4 tys

  0,5(0.1%)

  199,5 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  110,5 tys

  0,1(0%)

  21,2 tys

  0,0(0%)

  16,3 tys

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,0(0%)

  659

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,0(0%)

  122,8 tys

  0,1(0%)

  66,4 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  141,6 tys

  0,1(0%)

  56,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,2 tys

  0,1(0%)

  83,8 tys

  0,1(0%)

  56,8 tys

  0,0(0%)

  54,9 tys

  0,0(0%)

  52,1 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  32,2 mln

  27,1(3.8%)

  3,3 mln

  2,8(0.8%)

  52,1 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,0(0%)

  16,1 tys

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,2

  0,0(0%)

  418

  0,0(0%)

  26,0

  0,0(0%)

  412

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  182,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  131,5 tys

  0,1(0%)

  267,9 tys

  0,2(0.1%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  335,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  417,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. podlaskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 256 534 mieszkańców podlaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 124 917 kobiet oraz 131 612 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,1% mieszkańców podlaskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy podlaskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w podlaskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,9%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%).

  W roku 2021 w podlaskim mieściło się 321 przedszkoli, w których do 1 593 oddziałów uczęszczało 31 863 dzieci (15 642 dziewczynki oraz 16 221 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w podlaskim mieściło się 167 przedszkoli, w których do 807 oddziałów uczęszczało 19 581 dzieci (9 656 dziewczynek oraz 9 925 chłopców). Dostępnych było 18 785 miejsc.

  18,1% mieszkańców podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 867 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 418 szkół podstawowych, w których w 5 629 oddziałach uczyło się 89 821 uczniów (43 315 kobiet oraz 46 506 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w podlaskim placówkę miało 459 szkół podstawowych, w których w 3 929 oddziałach uczyło się 72 576 uczniów (35 255 kobiet oraz 37 321 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,34.

  W podlaskim znajdują się 92 licea ogólnokształcące, w których w 872 oddziałach uczyło się 22 349 uczniów (13 924 kobiety oraz 8 425 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 5 598 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w podlaskim placówkę miałp 135 licea ogólnokształcące, w których w 1 015 oddziałach uczyło się 28 140 uczniów (16 831 kobiet oraz 11 309 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 9 074 absolwentów.

  W podlaskim znajdują się 52 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 246 oddziałach uczyło się 4 524 uczniów (1 219 kobiet oraz 3 305 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 18,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 24,5% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 28,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Podlaskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • woj. podlaskie
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Podlaskie
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • woj. podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 867 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. podlaskie
  867,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 321Przedszkola
 • 278 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 13 Przedszkola specjalne
 • 1 593 Oddziały
 • 603 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 58 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 30 611 Miejsca
  (rok 2018)
 • 202 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. podlaskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 863 Dzieci
 • 15 642 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 221 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 537 2 lata i mniej
 • 537
 • 7 607 3 lata
 • 7 607
 • 8 467 4 lata
 • 8 467
 • 8 286 5 lata
 • 8 286
 • 6 755 6 lat
 • 6 755
 • 211 7 lat i więcej
 • 211
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 278 2 lata i mniej
 • 278
 • 3 780 3 lata
 • 3 780
 • 4 169 4 lata
 • 4 169
 • 4 060 5 lata
 • 4 060
 • 3 276 6 lat
 • 3 276
 • 79 7 lat i więcej
 • 79
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 259 2 lata i mniej
 • 259
 • 3 827 3 lata
 • 3 827
 • 4 298 4 lata
 • 4 298
 • 4 226 5 lata
 • 4 226
 • 3 479 6 lat
 • 3 479
 • 132 7 lat i więcej
 • 132
 • 10 386 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2 562,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2 545,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 68,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 763,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 748,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63Punkty przedszkolne
 • 87 Oddziały
 • 2 108 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. podlaskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 297 Dzieci
 • 632 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 665 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 497 3 lata
 • 497
 • 426 4 lata
 • 426
 • 268 5 lata
 • 268
 • 59 6 lat
 • 59
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 253 3 lata
 • 253
 • 213 4 lata
 • 213
 • 126 5 lata
 • 126
 • 21 6 lat
 • 21
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 244 3 lata
 • 244
 • 213 4 lata
 • 213
 • 142 5 lata
 • 142
 • 38 6 lat
 • 38
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 •  
 • 97,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 97,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 389Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 180 Oddziały
 • 88 616 Uczniowie
 • 42 924 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 692 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 11 089 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 242 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 847 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 188 Absolwenci
 • 4 874 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 314 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 449 Oddziały
 • 1 205 Uczniowie
 • 391 Kobiety
  (uczniowie)
 • 814 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,4%
  67,6%
 • 94 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 166 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 108 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 5 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • woj. podlaskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,1
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 7 557,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 6 203,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 354,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 410,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 357,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  93,34
  Cała Polska
  95,71
 • 92,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Podlaskie
  92,41
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. podlaskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. podlaskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 794 Oddziały
 • 20 370 Uczniowie
 • 13 021 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 349 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 5 208 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 277 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 931 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 862 Absolwenci
 • 3 112 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 750 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 78 Oddziały
 • 1 979 Uczniowie
 • 903 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 076 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 736 Absolwenci
 • 381 Kobiety
  (absolwenci)
 • 355 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Podlaskie
  25,6
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 1 594,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 146,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 448,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. podlaskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 239 Uczniowie w 1 klasie
 • 323 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 916 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 8Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 40 Oddziały
 • 197 Uczniowie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,1%
  61,9%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Podlaskie
  18,4
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,4
 • 21,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,0
 • 4,9 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,9
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. podlaskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. podlaskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. podlaskie, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w podlaskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w podlaskim znajdowało się 50 hoteli (1 ★★★★★, 8 ★★★★, 25 ★★★, 12 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji), 4 motele (2 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji) oraz 11 pensjonatów (3 ★★★, 2 ★★, 3 , 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 38 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 32 (całoroczne: 31)
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 3)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13 (całoroczne: 8)
  • hostele: 2
  • zespoły domków turystycznych: 15 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 4 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 6 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 29 (całoroczne: 20)
  • kwatery agroturystyczne: 48 (całoroczne: 33)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 31 (całoroczne: 28)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 66
  • drzwi automatycznie otwierane: 33
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 44
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 81


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 90 (liczba sal: 182, liczba miejsc: 14 899)
  • z nagłośnieniem: 75
  • z projektorem multimedialnym: 80
  • z zestawem do wideokonferencji: 41
  • z obsługą techniczną: 63
  • z ekranem: 86
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 73
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 62
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 132


 • Domy i ośrodki kultury w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w podlaskim: 182 (publiczne: 169, prywatne: 13), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W podlaskim 112 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 15 123 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 897 (uczestnicy: 1 029 242)
  • seanse filmowe: 807 (uczestnicy: 64 266)
  • wystawy: 531 (uczestnicy: 97 512)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 250 (uczestnicy: 146 505)
  • koncerty: 1 498 (uczestnicy: 281 067)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 972 (uczestnicy: 66 596)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 544 (uczestnicy: 95 470)
  • konkursy: 514 (uczestnicy: 23 218)
  • pokazy teatralne: 346 (uczestnicy: 41 785)
  • konferencje: 79 (uczestnicy: 3 603)
  • interdyscyplinarne: 286 (uczestnicy: 110 156)
  • warsztaty: 2 564 (uczestnicy: 62 733)
  • inne: 506 (uczestnicy: 36 331)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 642 (członkowie: 11 579)
  • plastyczne/techniczne: 193 (członkowie: 3 027)
  • taneczne: 99 (członkowie: 1 843)
  • muzyczne: 64 (członkowie: 854)
  • informatyczne: 9 (członkowie: 115)
  • fotograficzne i filmowe: 9 (członkowie: 92)
  • teatralne: 33 (członkowie: 457)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 96 (członkowie: 1 538)
  • literackie: 7 (członkowie: 75)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 80 (członkowie: 2 739)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 7 (członkowie: 235)
  • inne: 45 (członkowie: 604)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 99 (absolwenci: 1 270)
  • języków obcych: 16 (absolwenci: 337)
  • plastyczne: 20 (absolwenci: 236)
  • nauki gry na instrumentach: 20 (absolwenci: 185)
  • wiedzy praktycznej: 9 (absolwenci: 77)
  • tańca: 11 (absolwenci: 127)
  • komputerowe: 10 (absolwenci: 139)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 3)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 7
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 91
  • muzyczne: 56
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 30
  • ceramiczne: 13
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 6
  • sale baletowe/taneczne: 67
  • inne: 9


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 602 (członkowie: 9 768)
  • teatralne: 72 (członkowie: 983)
  • muzyczne - instrumentalne: 83 (członkowie: 1 314)
  • wokalne i chóry: 141 (członkowie: 1 970)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 117 (członkowie: 2 198)
  • taneczne: 144 (członkowie: 2 606)
  • inne: 45 (członkowie: 697)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim działało 13 kin posiadających 39 sal z 7 179 miejscami na widowni. Odbyło się 50 420 seansów, na które przyszło 921 560 widzów, w tym 11 798 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 229 670 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim siedzibę miało 6 teatrów (teatr dramatyczny: 2, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 3). Odbyło się 1 195 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 155 859 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w podlaskim miało 5 teatrów. Odbyło się 1 040 przedstawień, na które przyszło 122 949 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim działało 26 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 10). Odnotowano 353 815 zwiedzających, co daje 3 088 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim działało 225 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 4 803 697 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 560 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 246 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 4 588 150 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 834
  • dostępne dla czytelników: 879
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 818
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 147
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 144
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 164
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 96


 • Biblioteki naukowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w podlaskim działało 41 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 2 981 634 wolumeny w tym ziobry specjalne: 290 220. Odnotowano 30 658 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 267 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 60 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 2 358 315 wolumenów. Odnotowano 52 672 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 881
  • dostępne dla czytelników: 311
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 284
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 34
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 31
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 30
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 27


 • Kluby sportowe w podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w podlaskim działały 442 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 30 353 członków. Zarejestrowano 29 094 ćwiczących (mężczyźni: 20 641, kobiety: 8 453, chłopcy do lat 18: 13 221, dziewczęta do lat 18: 6 726). Aktywnych było 813 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (740), instruktora sportowego (682) oraz inne osoby (239).

  Ćwiczący w klubach sportowych w podlaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. podlaskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. podlaskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 333 wypadków drogowych w podlaskim odnotowano 69 ofiar śmiertelnych oraz 360 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 48,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w podlaskim zarejestrowanych było 994 024 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 689 170 samochodów osobowych (599,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla kraju), 96 994 samochodów ciężarowych (96,5 - znacznie mniej od wartości dla Polski), 2 785 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 13 857 ciągników siodłowych (11,9 - znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 52 868 motocykli (46,0 - wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,8 lat.


  W 2022 roku w podlaskim znajdowało się 827 km ścieżek rowerowych, 21,7 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 748 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 871 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w podlaskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 333 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 69 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 360 Ranni
  (rok 2022)
 • 191 Lekko ranni
 • 169 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w podlaskim w latach 2000 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 29,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • woj. podlaskie
  29,1
  Kraj
  56,5
 • 6,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Województwo
  6,0
  Polska
  5,0
 • 31,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Podlaskie
  31,5
  Kraj
  65,5
 • 7,95 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • woj. podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  6,6
 • 48,39 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Podlaskie
  48,4
  Polska
  77,6
 • 20,72 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Podlaskie
  20,7
  Cały kraj
  8,9
 • 108,11 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • woj. podlaskie
  108,1
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 994 024 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w podlaskim w 2021 roku
 • 689 170 Samochody osobowe
 • 96 994 Samochody ciężarowe
 • 3 714 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 2 785 Autobusy
 • 6 063 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 13 867 Ciągniki samochodowe
 • 13 857   Ciągniki siodłowe
 • 132 277 Ciągniki rolnicze
 • 52 868 Motocykle
 • 14 906   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 41 202 Motorowery
 • 689 170Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w podlaskim
 • Samochody osobowe w podlaskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 599,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  599,9
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg100 106
  • 1400-1649 kg165 962
  • 1650-1899 kg177 922
  • 1900 kg i więcej245 180
 • 100 106 do 1399 kg
 • 165 962 1400-1649 kg
 • 177 922 1650-1899 kg
 • 245 180 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 201 775 do 1399 cm3
 • 201 775
 • 404 586 1400-1999 cm3
 • 404 586
 • 82 809 2000 i więcej cm3
 • 82 809
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w podlaskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna340 264
  • olej napędowy233 098
  • gaz (LPG)100 270
  • pozostałe15 538
 • 340 264 benzyna
 • 233 098 olej napędowy
 • 100 270 gaz (LPG)
 • 15 538 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 11 448 do 1 roku
 • 11 448
 • 8 964 2 lata
 • 8 964
 • 10 570 3 lata
 • 10 570
 • 23 916 4-5 lat
 • 23 916
 • 24 198 6-7 lat
 • 24 198
 • 25 363 8-9 lat
 • 25 363
 • 36 048 10-11 lat
 • 36 048
 • 114 519 12-15 lat
 • 114 519
 • 155 994 16-20 lat
 • 155 994
 • 107 988 21-25 lat
 • 107 988
 • 62 931 26-30 lat
 • 62 931
 • 107 231 31 lat i więcej
 • 107 231
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w podlaskim
 • woj. podlaskie
  19,3 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 96 994Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w podlaskim
 • Samochody ciężarowe w podlaskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 96,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Podlaskie
  96,5
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 47 012 do 999 kg
 • 47 012
 • 30 275 1000-1499 kg
 • 30 275
 • 6 048 1500-2999 kg
 • 6 048
 • 599 3000-3499 kg
 • 599
 • 1 338 3500-4999 kg
 • 1 338
 • 4 170 5000-6999 kg
 • 4 170
 • 2 738 7000-9999 kg
 • 2 738
 • 3 205 10000-14999 kg
 • 3 205
 • 1 609 15000 kg i więcej
 • 1 609
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 108
  • olej napędowy68 356
  • gaz (LPG)4 304
  • pozostałe7 226
 • 17 108 benzyna
 • 68 356 olej napędowy
 • 4 304 gaz (LPG)
 • 7 226 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 2 262 do 1 roku
 • 2 262
 • 1 623 2 lata
 • 1 623
 • 1 944 3 lata
 • 1 944
 • 3 814 4-5 lat
 • 3 814
 • 4 367 6-7 lat
 • 4 367
 • 4 547 8-9 lat
 • 4 547
 • 6 631 10-11 lat
 • 6 631
 • 14 604 12-15 lat
 • 14 604
 • 16 340 16-20 lat
 • 16 340
 • 13 216 21-25 lat
 • 13 216
 • 7 004 26-30 lat
 • 7 004
 • 20 642 31 lat i więcej
 • 20 642
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w podlaskim
 • Podlaskie
  19,4 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 2 785Liczba autobusów zarejestrowanych w podlaskim
 • Autobusy w podlaskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Województwo
  2,4
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna76
  • olej napędowy2 436
  • gaz (LPG)6
  • pozostałe267
 • 76 benzyna
 • 2 436 olej napędowy
 • 6 gaz (LPG)
 • 267 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 48 2 lata
 • 48
 • 52 3 lata
 • 52
 • 54 4-5 lat
 • 54
 • 94 6-7 lat
 • 94
 • 104 8-9 lat
 • 104
 • 184 10-11 lat
 • 184
 • 349 12-15 lat
 • 349
 • 458 16-20 lat
 • 458
 • 409 21-25 lat
 • 409
 • 300 26-30 lat
 • 300
 • 672 31 lat i więcej
 • 672
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w podlaskim
 • woj. podlaskie
  20,9 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 13 857Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w podlaskim
 • Ciągniki siodłowe w podlaskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 11,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. podlaskie
  11,9
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28
  • olej napędowy12 408
  • gaz (LPG)28
  • pozostałe1 393
 • 28 benzyna
 • 12 408 olej napędowy
 • 28 gaz (LPG)
 • 1 393 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 518 do 1 roku
 • 518
 • 418 2 lata
 • 418
 • 525 3 lata
 • 525
 • 1 503 4-5 lat
 • 1 503
 • 1 245 6-7 lat
 • 1 245
 • 1 715 8-9 lat
 • 1 715
 • 1 441 10-11 lat
 • 1 441
 • 2 329 12-15 lat
 • 2 329
 • 1 518 16-20 lat
 • 1 518
 • 1 240 21-25 lat
 • 1 240
 • 634 26-30 lat
 • 634
 • 771 31 lat i więcej
 • 771
 • 13,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w podlaskim
 • Podlaskie
  13,0 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 52 868Liczba motocykli zarejestrowanych w podlaskim
 • Motocykle w podlaskim w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 46,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Podlaskie
  46,0
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 648 do 1 roku
 • 648
 • 569 2 lata
 • 569
 • 435 3 lata
 • 435
 • 1 149 4-5 lat
 • 1 149
 • 2 052 6-7 lat
 • 2 052
 • 1 198 8-9 lat
 • 1 198
 • 1 649 10-11 lat
 • 1 649
 • 5 522 12-15 lat
 • 5 522
 • 6 496 16-20 lat
 • 6 496
 • 5 467 21-25 lat
 • 5 467
 • 3 773 26-30 lat
 • 3 773
 • 23 910 31 lat i więcej
 • 23 910
 • 24,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w podlaskim
 • Województwo
  24,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 827 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 431 km  Będących pod zarządem gminy
 • 144 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 251 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w podlaskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 409,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • woj. podlaskie
  409,4 km
  Kraj
  624,0 km
 • 7,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  7,2 km
  Polska
  5,2 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 21,7 km Długość bus-pasów
 • 1 871 Liczba licencji na taksówki
 • 3 748 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami