Gogolin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Gogolin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gogolin to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Gogolin.
 • 6 396 Liczba mieszkańców
 • 20,4 km² Powierzchnia
 • 314,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OKR Tablice rejestracyjne
 • Joachim Jerzy Wojtala Burmistrz miasta
Gogolin na mapie
Identyfikatory
 • 18.019950.4920 Współrzędne GPS
 • 1605014 TERYT (TERC)
 • 0965364 SIMC
Herb miasta Gogolin
Gogolin herb
Flaga miasta Gogolin
Gogolin flaga

Jak Gogolin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Gogolin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Gogolin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Gogolin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
11Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
28Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
79Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
84Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
88Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
88Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
107Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
114Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
164Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
169Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
214Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
227Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
257Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
298Miasta o największej powierzchni w Polsce
299Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
310Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
369Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
388Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych

Gogolin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-320Poczta Gogolin Śląski, ul. Ligonia Juliusza 2
47-320Skrytki Pocztowe Poczta Gogolin Śląski, ul. Ligonia Juliusza 2

Gogolin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Gogolinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie
Urząd Miejski w Gogolinie
(77) 407-68-00
(77) 466-62-47
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin

Gogolin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Gogolin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 396, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Gogolina zawarli w 2022 roku 21 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Gogolina jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Gogolin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,65 na 1000 mieszkańców Gogolina. W 2022 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 38,6% dziewczynek i 61,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,6% zgonów w Gogolinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Gogolinie były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gogolina przypada 9.5 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 84 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 70 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gogolina 14. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  61,9% mieszkańców Gogolina jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Gogolina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 396 Liczba mieszkańców
 • 3 292 Kobiety
 • 3 104 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Gogolinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Gogolinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Gogolinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Gogolina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gogolin
  41,1 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gogolin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Gogolina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gogolin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gogolin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gogolin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,1%
  Opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Gogolin
  56,3%
  woj. opolskie
  54,6%
  Kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Gogolin
  9,0%
  woj. opolskie
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,7%
  Opolskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Gogolin
  1,0%
  Opolskie
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Gogolinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gogolin
  3,3
  woj. opolskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  woj. opolskie
  1,5
  Polska
  1,6
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Gogolinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,7
  Województwo
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Gogolinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Gogolinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Gogolinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Gogolinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 44 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 27 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,6%
  61,4%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,9
  Opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 30,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Gogolin
  30,4
  Opolskie
  32,0
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 295 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 389 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Gogolin
  3 295 g
  Opolskie
  3 355 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 140 Waga 3000g - 3499g
 • 140
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,15
  Województwo
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Gogolin
  0,56
  Opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  Opolskie
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Gogolinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,2%
  50,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,5
  woj. opolskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 169,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Gogolin
  169,6
  Województwo
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gogolin
  0,0
  Województwo
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krapkowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,6%
  Województwo
  35,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Gogolin
  22,5%
  Województwo
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,1%
  woj. opolskie
  6,0%
  Polska
  6,7%
 • 43 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Polska
  70,6
 • 263,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  263,0
  Opolskie
  300,6
  Cały kraj
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Cały kraj
  253,9
 • 451,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 437,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 465,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gogolin
  451,1
  woj. opolskie
  437,7
  Cała Polska
  426,2
 • 53,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Gogolin
  53,2
  Województwo
  60,6
  Cała Polska
  62,9
 • 38,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  38,6
  woj. opolskie
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Gogolin
  9,6
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Gogolin
  0,9%
  woj. opolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 84 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 70 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 14 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Gogolinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gogolin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gogolin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Gogolinie oddano do użytku 51 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gogolinie to 2 281 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 49,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Gogolinie to 4,51 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Gogolinie to 109,80 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,59% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,89% mieszkań posiada łazienkę, 84,35% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,90% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krapkowickiego.

  Powiat krapkowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 281 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 356,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gogolin
  356,80
  Opolskie
  388,00
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gogolin
  96,70 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 34,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,50 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,66
  Opolskie
  4,18
  Kraj
  3,83
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,80
  woj. opolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 51 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gogolin
  7,98
  Opolskie
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 230 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,51 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gogolin
  4,51
  woj. opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 35,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  35,98
  Województwo
  15,18
  Polska
  24,56
 • 5 598 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 109,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Gogolin
  109,8 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,88 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,88 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,86%
  Opolskie
  98,44%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Gogolin
  97,59%
  Opolskie
  97,49%
  Kraj
  95,18%
 • 96,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Gogolin
  96,89%
  Opolskie
  95,94%
  Cały kraj
  93,75%
 • 84,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Gogolin
  84,35%
  Województwo
  85,05%
  Polska
  85,83%
 • 61,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  61,90%
  Województwo
  50,68%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Gogolin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Gogolinie na 1000 mieszkańców pracuje 269osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 40,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Gogolinie wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gogolinie wynosiło 6 424,68 PLN, co odpowiada 95.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gogolina 51 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 71 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 20.

  5,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Gogolina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 61,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 269 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  269,0
  woj. opolskie
  229,0
  Cała Polska
  259,0
 • 5,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,8% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,1%
  Województwo
  5,9%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Gogolinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Gogolinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Gogolinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 787 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 425 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Gogolinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 51 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 20 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 61,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 79,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Gogolinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 732 Pracujący ogółem
 • 705 Kobiety
 • 1 027 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Gogolinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gogolin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,4
  Opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 30,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,6
  Opolskie
  39,3
  Kraj
  38,2
 • 99,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  99,3
  Województwo
  147,3
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gogolin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Gogolinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 644 podmioty gospodarki narodowej, z czego 500 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (50) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (27) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (43) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gogolinie najwięcej (42) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (605) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (163) podmiotów, a 71,9% (463) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gogolinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 644 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 163 Przemysł i budownictwo
 • 463 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w Gogolinie w 2023 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Gogolinie w 2023 roku
 • 500 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 605 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 605
 • 31 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 31
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 644 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 644
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 54 Spółki handlowe ogółem
 • 54
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 42  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 42
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 29 Spółki cywilne ogółem
 • 29
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 500 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 98 Budownictwo
 • 98
 • 85 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 85
 • 61 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 61
 • 44 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 44
 • 42 Przetwórstwo przemysłowe
 • 42
 • 41 Pozostała działalność
 • 41
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 21 Informacja i komunikacja
 • 21
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gogolin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Gogolinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 95 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Gogolinie wynosi 64,50% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Gogolina najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,16 (wykrywalność 46%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,69 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,71 (54%), drogowe - 1,78 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Gogolina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gogolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 95
 • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 56
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 52 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 52
 • 14,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,80
  woj. opolskie
  17,34
  Polska
  22,81
 • 8,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,69
  Opolskie
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 3,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Gogolin
  3,71
  woj. opolskie
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,78
  woj. opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,42
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 8,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,16
  Województwo
  9,23
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gogolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Gogolin
  65%
  Województwo
  69%
  Polska
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Gogolin
  60%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  54%
  woj. opolskie
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  woj. opolskie
  87%
  Polska
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  47%
  Opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Gogolin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Gogolina wyniosła w 2022 roku 100,7 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Gogolina - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,8 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Gogolina wyniosła w 2022 roku 100,4 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.6%). W budżecie Gogolina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 523 złotych na mieszkańca (6,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 29,2%.
 • Wydatki budżetu w Gogolinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gogolina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gogolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Gogolina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,1 mln

  3,9 tys(100%)

  57,4 mln

  4,6 tys(100%)

  69,4 mln

  5,5 tys(100%)

  74,5 mln

  5,9 tys(100%)

  71,6 mln

  5,7 tys(100%)

  77,4 mln

  6,6 tys(100%)

  84,7 mln

  7,2 tys(100%)

  100,7 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,7 mln

  2,5 tys(33.9%)

  17,1 mln

  2,6 tys(29.8%)

  20,0 mln

  3,0 tys(28.9%)

  20,4 mln

  3,1 tys(27.4%)

  22,1 mln

  3,3 tys(30.8%)

  22,7 mln

  3,4 tys(29.3%)

  24,9 mln

  3,7 tys(29.3%)

  28,5 mln

  4,5 tys(28.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  860(11.5%)

  7,9 mln

  1,2 tys(13.7%)

  6,7 mln

  1,0 tys(9.7%)

  6,3 mln

  950(8.5%)

  6,9 mln

  1,0 tys(9.6%)

  6,6 mln

  981(8.6%)

  9,5 mln

  1,4 tys(11.2%)

  11,8 mln

  1,8 tys(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  240(3.2%)

  3,9 mln

  590(6.8%)

  5,4 mln

  810(7.7%)

  7,5 mln

  1,1 tys(10.1%)

  3,7 mln

  549(5.2%)

  3,5 mln

  514(4.5%)

  4,8 mln

  709(5.7%)

  10,7 mln

  1,7 tys(10.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  126,0 tys

  19,2(0.3%)

  126,0 tys

  19,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,1 tys

  14,4(0.1%)

  173,8 tys

  25,7(0.2%)

  8,9 mln

  1,4 tys(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  1,1 tys(14.7%)

  11,9 mln

  1,8 tys(20.7%)

  5,6 mln

  837(8%)

  5,8 mln

  869(7.8%)

  6,1 mln

  900(8.5%)

  6,7 mln

  987(8.6%)

  7,0 mln

  1,0 tys(8.3%)

  8,5 mln

  1,3 tys(8.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  695(9.3%)

  4,7 mln

  719(8.3%)

  6,2 mln

  929(8.9%)

  6,3 mln

  948(8.5%)

  6,4 mln

  955(9%)

  8,4 mln

  1,2 tys(10.8%)

  10,2 mln

  1,5 tys(12.1%)

  4,4 mln

  681(4.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,2 mln

  483(6.5%)

  3,3 mln

  495(5.7%)

  4,0 mln

  599(5.7%)

  3,3 mln

  502(4.5%)

  3,5 mln

  518(4.9%)

  3,1 mln

  455(4%)

  3,2 mln

  475(3.8%)

  4,2 mln

  659(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  355(4.7%)

  2,1 mln

  313(3.6%)

  6,0 mln

  898(8.6%)

  8,4 mln

  1,3 tys(11.3%)

  3,4 mln

  504(4.7%)

  4,0 mln

  584(5.1%)

  3,0 mln

  443(3.5%)

  4,2 mln

  651(4.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,7 mln

  253(3.4%)

  1,0 mln

  157(1.8%)

  1,2 mln

  180(1.7%)

  1,8 mln

  263(2.4%)

  1,3 mln

  196(1.8%)

  1,4 mln

  206(1.8%)

  1,7 mln

  250(2%)

  3,6 mln

  560(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,6 mln

  390(5.2%)

  2,7 mln

  406(4.7%)

  2,9 mln

  437(4.2%)

  2,8 mln

  426(3.8%)

  3,0 mln

  452(4.2%)

  2,7 mln

  393(3.4%)

  2,5 mln

  373(3%)

  3,1 mln

  483(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  379,7 tys

  57,9(0.8%)

  418,9 tys

  63,6(0.7%)

  489,4 tys

  73,7(0.7%)

  480,8 tys

  72,2(0.6%)

  482,8 tys

  71,7(0.7%)

  476,6 tys

  70,5(0.6%)

  475,7 tys

  70,3(0.6%)

  1,2 mln

  191(1.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  977,1 tys

  149(2%)

  797,5 tys

  121(1.4%)

  1,2 mln

  173(1.7%)

  719,6 tys

  108(1%)

  805,7 tys

  120(1.1%)

  741,1 tys

  110(1%)

  34,8 tys

  5,1(0%)

  793,2 tys

  124(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  302,8 tys

  46,1(0.6%)

  289,2 tys

  43,9(0.5%)

  257,2 tys

  38,7(0.4%)

  392,1 tys

  58,9(0.5%)

  451,7 tys

  67,1(0.6%)

  355,3 tys

  52,5(0.5%)

  193,3 tys

  28,6(0.2%)

  643,0 tys

  101(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  987,6 tys

  150(2%)

  453,6 tys

  68,8(0.8%)

  396,6 tys

  59,7(0.6%)

  373,1 tys

  56,0(0.5%)

  263,5 tys

  39,1(0.4%)

  209,9 tys

  31,0(0.3%)

  280,2 tys

  41,4(0.3%)

  522,1 tys

  81,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  125,3 tys

  19,1(0.3%)

  144,0 tys

  21,8(0.3%)

  170,7 tys

  25,7(0.2%)

  82,4 tys

  12,4(0.1%)

  161,9 tys

  24,0(0.2%)

  80,9 tys

  12,0(0.1%)

  172,5 tys

  25,5(0.2%)

  185,0 tys

  28,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  450,7 tys

  68,7(0.9%)

  479,1 tys

  72,7(0.8%)

  521,6 tys

  78,5(0.8%)

  594,2 tys

  89,2(0.8%)

  498,3 tys

  74,0(0.7%)

  440,0 tys

  65,0(0.6%)

  612,1 tys

  90,4(0.7%)

  85,1 tys

  13,3(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  262,2 tys

  40,0(0.5%)

  156,1 tys

  23,7(0.3%)

  117,7 tys

  17,7(0.2%)

  93,6 tys

  14,1(0.1%)

  40,5 tys

  6,0(0.1%)

  65,3 tys

  9,6(0.1%)

  65,4 tys

  9,7(0.1%)

  53,2 tys

  8,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,2 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  9,7 tys

  1,4(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,5(0%)

  10,3 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  119,6 tys

  18,2(0.2%)

  10,2 tys

  1,5(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  118,2 tys

  17,7(0.2%)

  116,7 tys

  17,3(0.2%)

  112,0 tys

  16,6(0.1%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Gogolinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gogolina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gogolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Gogolina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,7 mln

  4,3 tys(100%)

  57,7 mln

  4,6 tys(100%)

  66,1 mln

  5,3 tys(100%)

  70,5 mln

  5,6 tys(100%)

  70,6 mln

  5,6 tys(100%)

  84,0 mln

  7,1 tys(100%)

  95,1 mln

  8,1 tys(100%)

  100,4 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,1 mln

  5,0 tys(61.7%)

  33,4 mln

  5,1 tys(57.9%)

  35,3 mln

  5,3 tys(53.4%)

  37,7 mln

  5,7 tys(53.5%)

  37,1 mln

  5,5 tys(52.6%)

  41,8 mln

  6,2 tys(49.8%)

  49,0 mln

  7,2 tys(51.5%)

  51,1 mln

  8,0 tys(50.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  1,4 tys(16.5%)

  9,3 mln

  1,4 tys(16.1%)

  9,6 mln

  1,4 tys(14.5%)

  10,0 mln

  1,5 tys(14.2%)

  10,3 mln

  1,5 tys(14.6%)

  11,3 mln

  1,7 tys(13.4%)

  11,9 mln

  1,8 tys(12.5%)

  14,1 mln

  2,2 tys(14.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,1 tys

  14,4(0.1%)

  689,6 tys

  102(0.7%)

  9,6 mln

  1,5 tys(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  657(8%)

  8,6 mln

  1,3 tys(14.9%)

  2,4 mln

  359(3.6%)

  2,5 mln

  374(3.5%)

  2,7 mln

  398(3.8%)

  2,8 mln

  416(3.4%)

  3,1 mln

  453(3.2%)

  4,2 mln

  660(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  190(2.3%)

  1,1 mln

  174(2%)

  2,6 mln

  392(3.9%)

  3,7 mln

  559(5.3%)

  2,4 mln

  351(3.3%)

  4,2 mln

  620(5%)

  3,7 mln

  541(3.9%)

  3,4 mln

  536(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  200(2.4%)

  1,4 mln

  206(2.3%)

  1,8 mln

  269(2.7%)

  1,6 mln

  247(2.3%)

  1,9 mln

  286(2.7%)

  1,5 mln

  220(1.8%)

  2,0 mln

  295(2.1%)

  2,2 mln

  337(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  195,2 tys

  29,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  285(2.9%)

  1,3 mln

  194(1.8%)

  79,8 tys

  11,9(0.1%)

  1,5 mln

  219(1.8%)

  2,0 mln

  292(2.1%)

  1,9 mln

  304(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  35,6 tys

  5,4(0.1%)

  14,0 tys

  2,1(0%)

  6,9 tys

  1,0(0%)

  19,9 tys

  3,0(0%)

  26,6 tys

  4,0(0%)

  24,2 tys

  3,6(0%)

  89,8 tys

  13,3(0.1%)

  1,8 mln

  276(1.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  419(5.1%)

  2,8 mln

  422(4.8%)

  3,1 mln

  467(4.7%)

  3,3 mln

  501(4.7%)

  2,9 mln

  437(4.2%)

  4,1 mln

  600(4.8%)

  6,2 mln

  919(6.5%)

  1,7 mln

  261(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  152(1.9%)

  354,5 tys

  53,8(0.6%)

  500,9 tys

  75,4(0.8%)

  891,4 tys

  134(1.3%)

  356,8 tys

  53,0(0.5%)

  269,8 tys

  39,9(0.3%)

  315,0 tys

  46,5(0.3%)

  711,8 tys

  111(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  236,8 tys

  36,1(0.4%)

  235,7 tys

  35,8(0.4%)

  241,5 tys

  36,4(0.4%)

  184,2 tys

  27,7(0.3%)

  175,7 tys

  26,1(0.2%)

  284,5 tys

  42,1(0.3%)

  200,8 tys

  29,7(0.2%)

  423,3 tys

  66,2(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  239,4 tys

  36,5(0.4%)

  259,9 tys

  39,4(0.5%)

  281,1 tys

  42,3(0.4%)

  277,2 tys

  41,6(0.4%)

  306,1 tys

  45,5(0.4%)

  323,0 tys

  47,7(0.4%)

  344,9 tys

  50,9(0.4%)

  352,5 tys

  55,1(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,8 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,9 tys

  4,0(0%)

  54,1 tys

  8,0(0.1%)

  160,4 tys

  23,7(0.2%)

  70,9 tys

  11,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  192,6 tys

  29,3(0.4%)

  204,0 tys

  30,9(0.4%)

  239,1 tys

  36,0(0.4%)

  175,6 tys

  26,4(0.2%)

  210,8 tys

  31,3(0.3%)

  205,8 tys

  30,4(0.2%)

  35,7 tys

  5,3(0%)

  47,3 tys

  7,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  42,5 tys

  6,5(0.1%)

  25,0 tys

  3,8(0%)

  27,8 tys

  4,2(0%)

  30,8 tys

  4,6(0%)

  25,2 tys

  3,7(0%)

  17,6 tys

  2,6(0%)

  19,3 tys

  2,8(0%)

  15,0 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  119,6 tys

  18,2(0.2%)

  10,2 tys

  1,5(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  118,2 tys

  17,7(0.2%)

  116,7 tys

  17,3(0.2%)

  112,0 tys

  16,6(0.1%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  5,6 tys

  0,8(0%)

  5,8 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,3 tys

  0,5(0%)

  818

  0,1(0%)

  35,2 tys

  5,3(0.1%)

  12,6 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gogolin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 543 mieszkańców Gogolina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 772 kobiet oraz 771 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,8% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,0% mieszkańców Gogolina, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Gogolina mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gogolinie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,2%) oraz wyższe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,4%) oraz średnie zawodowe (19,5%).

  W roku 2022 w Gogolinie mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 210 dzieci (107 dziewczynek oraz 103 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Gogolinie mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 165 dzieci (80 dziewczynek oraz 85 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  19,2% mieszkańców Gogolina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,9% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 103 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 622 uczniów (323 kobiety oraz 299 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Gogolinie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 424 uczniów (213 kobiet oraz 211 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,0% ludności (33,3% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,80.

  W Gogolinie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 29 uczniów (15 kobiet oraz 14 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Gogolinie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 163 uczniów (93 kobiety oraz 70 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 50 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,7% mieszkańców Gogolina w wieku potencjalnej nauki (18,2% kobiet i 21,1% mężczyzn).

 • 17,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,8%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Gogolin
  30,6%
  Województwo
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  woj. opolskie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,8%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Gogolin
  18,2%
  woj. opolskie
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  31,0%
  Województwo
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 23,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. opolskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,5%
  woj. opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. opolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1103 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 103,0
  Opolskie
  953,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Gogolin
  1,02
  Województwo
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gogolin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 210 Dzieci
 • 107 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 103 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,0%
  49,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 43 3 lata
 • 43
 • 55 4 lata
 • 55
 • 51 5 lata
 • 51
 • 58 6 lat
 • 58
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 29 4 lata
 • 29
 • 29 5 lata
 • 29
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 26 4 lata
 • 26
 • 22 5 lata
 • 22
 • 33 6 lat
 • 33
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 99 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Gogolinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gogolinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
  Publiczne
  77 466-63-77
  77 466-63-77
  ul. SZPITALNA 4
  47-320 Gogolin
  512314
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3
  Publiczne
  77 466-62-97
  77 466-62-97
  ul. STRZELECKA 34
  47-320 Gogolin
  2507
 • Szkoły podstawowe w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gogolin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 622 Uczniowie
 • 323 Kobiety
  (uczniowie)
 • 299 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,9%
  48,1%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,7
  woj. opolskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 •  
 • 43,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  107,80
  Opolskie
  94,54
  Cały kraj
  95,96
 • 106,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  106,41
  Województwo
  93,41
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gogolin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gogolin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Gogolinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gogolinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA BRZECHWY (JAN BRZECHWA)
  Publiczna
  77 466-62-17
  77 466-62-17
  ul. KRAPKOWICKA 141
  47-320 Gogolin
  1324528
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO (KORNEL MAKUSZYŃSKI)
  Publiczna
  77 466-62-24
  77 466-62-24
  ul. STRZELECKA 39
  47-320 Gogolin
  1120622
 • Szkoły ponadpodstawowe w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gogolin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 23 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  14,5
  Opolskie
  25,9
  Kraj
  26,5
 •  
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Gogolinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gogolinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  77 466-62-94
  77 466-62-94
  ul. Szkolna 27
  47-320 Gogolin
  4102-
 • Edukacyjne grupy wieku w Gogolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gogolin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gogolin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gogolin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gogolin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Gogolinie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Gogolinie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Gogolinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
   • Kultura i rekreacja w Gogolinie
    (Źródło: GUS, 2022)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Gogolinie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Gogolinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 88 (uczestnicy: 8 945)
    • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 5)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
    • koncerty: 6 (uczestnicy: 1 300)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 39 (uczestnicy: 1 012)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 2 720)
    • konkursy: 6 (uczestnicy: 531)
    • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 850)
    • warsztaty: 17 (uczestnicy: 357)
    • inne: 6 (uczestnicy: 1 870)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 10 (członkowie: 652)
    • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 24)
    • taneczne: 4 (członkowie: 170)
    • muzyczne: 2 (członkowie: 28)
    • informatyczne: 1 (członkowie: 24)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 400)
    • inne: 1 (członkowie: 6)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
    • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
    • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 5 (członkowie: 215)
    • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 50)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
    • taneczne: 3 (członkowie: 155)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2022 w Gogolinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 206 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 786 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
    • dostępne dla czytelników: 5
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
    Według danych z 2016 w Gogolinie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 509 członków. Zarejestrowano 467 ćwiczących (mężczyźni: 390, kobiety: 77, chłopcy do lat 18: 327, dziewczęta do lat 18: 70). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (2).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Gogolinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Gogolinie
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Gogolina znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa zabytków w Gogolinie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Cmentarzysko birytualne Gogolin-Strzebniów, st.12 z epoki brązu dnia 1972-12-20, wykaz dokumentów: A-351/72 z 1972-12-20; A-351/72 z 1982-08-05
    • Osada Gogolin, st.14 z epoki brązu dnia 1979-11-05, wykaz dokumentów: A-515/79 z 1979-11-05; A-515/79 z 1982-08-05
    • Cmentarz powstania śląskie z 1921 - 1945dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: 160/87 z 1987-09-14
    • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1989-12-04, wykaz dokumentów: 229/89 z 1989-12-04
    • Cmentarz żydowski z końca XIX w.dnia 1989-12-04, wykaz dokumentów: 229/89 z 1989-12-04
    • Wielki piec z 1874 r.dnia 2012-10-25, wykaz dokumentów: Ks.At.I196/2012 z 2012-10-25
    • Wielki piec z 1874 r.dnia 2012-10-25, wykaz dokumentów: Ks.At.I196/2012 z 2012-10-25
    • Wielki piec z 1874 r.dnia 2012-10-25, wykaz dokumentów: Ks.At.I196/2012 z 2012-10-25
    • Zespół - piec z 1874 r.dnia 2012-10-25, wykaz dokumentów: Ks.At.I196/2012 z 2012-10-25
   • Formy ochrony przyrody w Gogolinie
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

   • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Gogolina znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
   • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Gogolinie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-12-31, Opis granicy: Nadleśnictwo Strzelce Opolskie Obręb leśny: Kamień Leśnictwo: Miedziana Oddz.: 220a

   Gogolin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 26 wypadków drogowych w Gogolinie odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 406,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 203,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Gogolinie znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krapkowickiego.

    Powiat krapkowicki - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w Gogolinie
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 26 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2022)
   • 13 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2022)
   • 33 Ranni
    (lata 2010 - 2022)
   • 13 Lekko ranni
   • 20 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w Gogolinie w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
   • 406,69 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
   • Gogolin
    406,7
    Opolskie
    949,1
    Kraj
    1 100,9
   • 203,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
   • Miasto
    203,3
    Województwo
    120,1
    Polska
    104,4
   • 516,19 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
   • Gogolin
    516,2
    Opolskie
    1 107,3
    Cały kraj
    1 327,3
   • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
   • Tutaj
    50,0
    Opolskie
    12,7
    Polska
    9,5
   • 126,92 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
   • Gogolin
    126,9
    woj. opolskie
    116,7
    Cała Polska
    120,6
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 6 km  Będących pod zarządem gminy
   • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Gogolinie w latach 2013 - 2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
   • 1 273,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • Gogolin
    1 273,6 km
    woj. opolskie
    681,6 km
    Cały kraj
    633,6 km
   • 11,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • Gogolin
    11,0 km
    Województwo
    6,8 km
    Cały kraj
    5,3 km
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Gogolin przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • A4autostrada A4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
    • DW 409droga wojewódzka nr 409(Dębina - Moszna - Zielina - Kujawy - Strzeleczki - Dobra - Steblów - Krapkowice - Gogolin - Dąbrówka - Ligota Dolna - Niwki - Kalinów - Rożniątów - Strzelce Opolskie)
    • DW 423droga wojewódzka nr 423(Opole - Przywory - Kąty Opolskie - Chorula - Malnia - Odrowąż - Gogolin - Krapkowice - Obrowiec - Krępna - Rozwadza - Zdzieszowice - Wielmierzowice - Januszkowice - Kędzierzyn-Koźle)
   • Linie kolejowe

   • Przez miasto Gogolin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 136Linia kolejowa nr 136: Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Raszowa - Zdzieszowice - Jasiona -Gogolin - Górażdże - Przywory Opolskie - Opole Grotowice - Opole Groszowice)
   • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

   • W Gogolinie istnieje 95 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
   • ul. Akacjowa

    ul. Aleja Świętego Urbana

    ul. Asnyka

    ul. Bagienna

    ul. Bema

    ul. Boczna

    ul. Brzozowa

    ul. Chopina

    ul. Chrobrego

    ul. Ciemna

    ul. Czereśniowa

    ul. Czesława Czosnykowskiego

    pl. Dworcowy

    ul. Dzierżonia

    ul. Dębowa

    ul. Elsnera

    ul. Fabryczna

    ul. Fredry

    ul. Graniczna

    ul. Górna

    ul. Jakuba Hudalli

    ul. Jasna

    ul. Jerzego Klimasa

    ul. Johanna Krolla

    ul. Kamienna

    ul. Kasztanowa

    ul. Kolejowa

    ul. Konopnickiej

    ul. Kozielska

    ul. Kościelna

    ul. Krapkowicka

    ul. Krótka

    ul. Kwiatowa

    ul. Kąpielowa

    ul. Leśna

    ul. Ligonia

    ul. Lipowa

    ul. Lompy

    ul. Malińska

    ul. Marzanny

    ul. Matejki

    ul. Młyńska

    ul. Norwida

    ul. Nowa

    ul. Obrowiecka

    ul. Ogrodowa

    ul. Parkowa

    ul. Pasieczna

    ul. Pawła

    ul. Piotra Świerca

    Plac Benedyktyński

    ul. Plebiscytowa

    ul. Podgórna

    ul. Podleśna

    ul. Powstańców

    ul. Prusa

    al. Przyjaciół Dübendorf

    ul. Przyjaciół Schongau

    ul. Przyjaźni

    ul. Rolna

    ul. Romantyczna

    ul. Rybacka

    ul. Róż

    ul. Sadowa

    ul. Sienkiewicza

    ul. Skarbowa

    ul. Skłodowskiej

    ul. Sosnowa

    ul. Spacerowa

    ul. Spokojna

    ul. Sportowa

    ul. Spółdzielców

    ul. Stawowa

    ul. Strzebniów

    ul. Strzelecka

    ul. Szkolna

    ul. Szpitalna

    ul. Słoneczna

    ul. Słowackiego

    ul. Torowa

    ul. Urocza

    ul. Waltera Hengsta

    ul. Wapienna

    ul. Wierzbowa

    ul. Wiśniowa

    ul. Wojska Polskiego

    ul. Wygoda

    ul. Wyzwolenia

    ul. Wąska

    ul. Zamknięta

    ul. Zielona

    ul. ks. Stanisława Schulza

    ul. Łąkowa

    ul. Świerkowa

    ul. Żeromskiego