Biała Piska w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Biała Piska - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Biała Piska to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu piskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Biała Piska.
 • 3 725 Liczba mieszkańców
 • 3,2 km² Powierzchnia
 • 1 149,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XV wiek Data założenia
 • 1722 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • NPI Tablice rejestracyjne
 • Beata Sokołowska Burmistrz miasta
Biała Piska na mapie
Identyfikatory
 • 22.063153.6115 Współrzędne GPS
 • 2816014 TERYT (TERC)
 • 0977640 SIMC
Herb miasta Biała Piska
Biała Piska herb

Jak Biała Piska wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Biała Piska na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Biała Piska wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Biała Piska plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
18Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
34Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
66Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
66Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
73Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
83Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
94Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
109Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
114Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
176Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
179Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
185Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
186Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
187Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
193Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
197Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
226Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
261Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
263Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności

Biała Piska - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-230Poczta Biała Piska, ul. Moniuszki 1

Biała Piska - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Białej Piskiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Piszu (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czerniewskiego 3
12-200 Pisz
Urząd Miejski w Białej Piskiej
(87) 424-13-50
(87) 424-13-51
pl. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

Biała Piska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Biała Piska jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 725, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 9,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Białej Piskiej zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców Białej Piskiej jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Biała Piska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,54 na 1000 mieszkańców Białej Piskiej. W 2022 roku urodziło się 38 dzieci, w tym 36,8% dziewczynek i 63,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,1% zgonów w Białej Piskiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Białej Piskiej były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Białej Piskiej przypada 14.7 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Białej Piskiej -20. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,4% mieszkańców Białej Piskiej jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 725 Liczba mieszkańców
 • 1 885 Kobiety
 • 1 840 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Białej Piskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Białej Piskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Białej Piskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Biała Piska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Biała Piska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Biała Piska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Biała Piska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,1%
  Województwo
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Biała Piska
  53,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Biała Piska
  7,5%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Białej Piskiej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Biała Piska
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Biała Piska
  1,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Białej Piskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,5
  Województwo
  -4,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Białej Piskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Białej Piskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Białej Piskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Białej Piskiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 36,8%
  63,2%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,7
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 412 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 344 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 412 g
  Województwo
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 138 Waga 3500g - 3999g
 • 138
 • 156 Waga 3000g - 3499g
 • 156
 • 53 Waga 2500g - 2999g
 • 53
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Biała Piska
  1,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Białej Piskiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,1%
  50,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,7
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 153,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  153,9
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 9,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,7
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Biała Piska
  29,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Biała Piska
  19,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Kraj
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cały kraj
  74,4
 • 276,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  276,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Cały kraj
  246,5
 • 419,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  419,2
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cała Polska
  475,8
 • 77,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Biała Piska
  77,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Polska
  70,6
 • 33,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Biała Piska
  33,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cała Polska
  32,6
 • 7,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,5
  Województwo
  7,2
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -20 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Białej Piskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Biała Piska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biała Piska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Białej Piskiej oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Białej Piskiej to 1 407 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Białej Piskiej to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Białej Piskiej to 131,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,43% mieszkań posiada łazienkę, 92,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,07% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piskiego.

  Powiat piski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 407 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 377,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  377,70
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  61,90 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 23,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  23,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Biała Piska
  3,61
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,65
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Polska
  2,42
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,73
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Biała Piska
  1,34
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,40
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Kraj
  3,89
 • 7,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Biała Piska
  7,25
  Województwo
  21,29
  Cała Polska
  24,56
 • 656 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Biała Piska
  131,2 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,18 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,97%
  Polska
  97,71%
 • 98,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,57%
  Województwo
  95,43%
  Cała Polska
  95,10%
 • 98,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Biała Piska
  98,43%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  93,66%
 • 92,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  92,94%
  Województwo
  86,78%
  Cała Polska
  85,62%
 • 0,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,07%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Biała Piska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Białej Piskiej na 1000 mieszkańców pracuje 318osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Białej Piskiej wynosiło w 2022 roku 13,3% (13,3% wśród kobiet i 13,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białej Piskiej wynosiło 5 580,91 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Białej Piskiej 131 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 124 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7.

  20,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Białej Piskiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 318 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Biała Piska
  318,0
  Województwo
  358,0
  Cały kraj
  402,0
 • 13,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,3% Kobiety
 • 13,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  13,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Białej Piskiej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Białej Piskiej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Białej Piskiej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 581 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 581 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Białej Piskiej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 131 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 124 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -7 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,95 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 46,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Białej Piskiej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Biała Piska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,4
  Województwo
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,0
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Polska
  38,2
 • 111,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  111,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Biała Piska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Białej Piskiej w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 326 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 178 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (35) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (12) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Białej Piskiej najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (318) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (71) podmiotów, a 74,5% (243) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Białej Piskiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 326 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71 Przemysł i budownictwo
 • 243 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Białej Piskiej w 2022 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Białej Piskiej w 2022 roku
 • 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 318 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 318
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 326 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 326
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 45 Budownictwo
 • 45
 • 43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 43
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biała Piska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Białej Piskiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 64 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,23 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Białej Piskiej wynosi 79,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Białej Piskiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,32 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 7,14 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,75 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,90 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Białej Piskiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Biała Piska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 64
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 17,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Biała Piska
  17,23
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 10,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,32
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 2,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,90
  Województwo
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 2,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,75
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Biała Piska
  0,38
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 7,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,14
  Województwo
  10,33
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Biała Piska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Biała Piska
  80%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Biała Piska
  80%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Biała Piska
  57%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  97%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  60%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Biała Piska - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Białej Piskiej wyniosła w 2022 roku 71,5 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Białej Piskiej - 31.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,8 mln złotych, czyli 2,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Białej Piskiej wyniosła w 2022 roku 72,9 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.5%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.7%). W budżecie Białej Piskiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 719 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,4%.
 • Wydatki budżetu w Białej Piskiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Białej Piskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Biała Piska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Białej Piskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,3 mln

  3,6 tys(100%)

  51,8 mln

  4,3 tys(100%)

  58,4 mln

  4,9 tys(100%)

  60,7 mln

  5,2 tys(100%)

  61,9 mln

  5,3 tys(100%)

  63,9 mln

  5,9 tys(100%)

  63,9 mln

  5,9 tys(100%)

  71,5 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,5 mln

  4,0 tys(38%)

  16,4 mln

  4,1 tys(31.8%)

  17,2 mln

  4,3 tys(29.4%)

  16,9 mln

  4,2 tys(27.8%)

  18,4 mln

  4,6 tys(29.7%)

  19,3 mln

  4,8 tys(30.2%)

  20,8 mln

  5,2 tys(32.5%)

  22,4 mln

  6,0 tys(31.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  1,2 tys(11.2%)

  5,5 mln

  1,4 tys(10.6%)

  5,7 mln

  1,4 tys(9.8%)

  7,0 mln

  1,7 tys(11.6%)

  7,1 mln

  1,8 tys(11.5%)

  8,6 mln

  2,1 tys(13.5%)

  7,7 mln

  1,9 tys(12%)

  10,3 mln

  2,8 tys(14.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,9 mln

  2,4 tys(23%)

  17,7 mln

  4,4 tys(34.2%)

  3,9 mln

  975(6.8%)

  3,6 mln

  904(6%)

  3,7 mln

  909(5.9%)

  3,8 mln

  931(5.9%)

  3,7 mln

  938(5.8%)

  5,3 mln

  1,4 tys(7.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  15,0 tys

  3,6(0%)

  15,0 tys

  3,7(0%)

  15,0 tys

  3,7(0%)

  15,0 tys

  3,7(0%)

  15,0 tys

  3,7(0%)

  62,3 tys

  15,4(0.1%)

  13,3 tys

  3,3(0%)

  5,2 mln

  1,4 tys(7.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  474(4.5%)

  2,0 mln

  507(4%)

  2,4 mln

  586(4.1%)

  2,3 mln

  574(3.8%)

  2,3 mln

  560(3.6%)

  2,0 mln

  498(3.2%)

  2,1 mln

  530(3.3%)

  5,2 mln

  1,4 tys(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  646(6.2%)

  3,0 mln

  733(5.7%)

  4,6 mln

  1,1 tys(8%)

  4,3 mln

  1,1 tys(7%)

  2,6 mln

  641(4.2%)

  4,1 mln

  1,0 tys(6.4%)

  4,9 mln

  1,2 tys(7.7%)

  4,3 mln

  1,1 tys(5.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  304(2.9%)

  1,4 mln

  342(2.7%)

  1,3 mln

  334(2.3%)

  1,4 mln

  336(2.2%)

  1,7 mln

  429(2.8%)

  1,8 mln

  442(2.8%)

  1,8 mln

  455(2.8%)

  1,9 mln

  504(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  981,5 tys

  238(2.3%)

  1,1 mln

  264(2.1%)

  1,2 mln

  300(2.1%)

  1,5 mln

  366(2.4%)

  1,3 mln

  318(2.1%)

  1,2 mln

  304(1.9%)

  1,3 mln

  334(2.1%)

  1,5 mln

  395(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  383(3.6%)

  1,0 mln

  251(2%)

  3,8 mln

  933(6.5%)

  4,5 mln

  1,1 tys(7.4%)

  4,2 mln

  1,0 tys(6.8%)

  2,1 mln

  518(3.3%)

  1,8 mln

  463(2.9%)

  1,5 mln

  394(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  514,3 tys

  125(1.2%)

  474,1 tys

  117(0.9%)

  428,9 tys

  106(0.7%)

  497,8 tys

  124(0.8%)

  540,6 tys

  134(0.9%)

  359,7 tys

  88,9(0.6%)

  279,4 tys

  70,1(0.4%)

  1,0 mln

  281(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  142,0 tys

  34,5(0.3%)

  146,2 tys

  36,1(0.3%)

  156,3 tys

  38,7(0.3%)

  152,4 tys

  37,8(0.3%)

  356,7 tys

  88,5(0.6%)

  346,1 tys

  85,5(0.5%)

  195,1 tys

  49,0(0.3%)

  922,1 tys

  248(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  337(3.2%)

  2,0 mln

  499(3.9%)

  2,0 mln

  498(3.4%)

  1,7 mln

  432(2.9%)

  1,7 mln

  428(2.8%)

  1,5 mln

  360(2.3%)

  1,2 mln

  306(1.9%)

  557,0 tys

  150(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  809,8 tys

  197(1.9%)

  337,7 tys

  83,5(0.7%)

  358,0 tys

  88,6(0.6%)

  1,4 mln

  350(2.3%)

  1,7 mln

  421(2.7%)

  265,1 tys

  65,5(0.4%)

  419,2 tys

  105(0.7%)

  337,3 tys

  90,6(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  403,4 tys

  97,9(0.9%)

  420,2 tys

  104(0.8%)

  268,4 tys

  66,4(0.5%)

  867,1 tys

  215(1.4%)

  290,9 tys

  72,2(0.5%)

  356,6 tys

  88,1(0.6%)

  254,9 tys

  63,9(0.4%)

  315,3 tys

  84,6(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  170,4 tys

  45,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  217,3 tys

  52,8(0.5%)

  231,9 tys

  57,3(0.4%)

  279,5 tys

  69,2(0.5%)

  304,7 tys

  75,6(0.5%)

  277,9 tys

  68,9(0.4%)

  181,1 tys

  44,8(0.3%)

  211,8 tys

  53,1(0.3%)

  160,4 tys

  43,1(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  2,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  861

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  10,4 tys

  2,6(0%)

  3,8 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  93,2 tys

  22,6(0.2%)

  10,9 tys

  2,7(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  129,3 tys

  32,1(0.2%)

  99,6 tys

  24,7(0.2%)

  108,7 tys

  26,9(0.2%)

  17,5 tys

  4,4(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Białej Piskiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Białej Piskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Biała Piska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Białej Piskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,1 mln

  3,7 tys(100%)

  54,6 mln

  4,6 tys(100%)

  56,5 mln

  4,8 tys(100%)

  56,8 mln

  4,8 tys(100%)

  64,0 mln

  5,5 tys(100%)

  64,1 mln

  5,9 tys(100%)

  67,5 mln

  6,3 tys(100%)

  72,9 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,8 mln

  4,8 tys(44.9%)

  20,5 mln

  5,1 tys(37.5%)

  20,5 mln

  5,1 tys(36.3%)

  21,0 mln

  5,2 tys(36.9%)

  21,8 mln

  5,4 tys(34%)

  23,7 mln

  5,9 tys(36.9%)

  25,8 mln

  6,5 tys(38.1%)

  23,3 mln

  6,3 tys(32%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,3 mln

  2,0 tys(18.8%)

  8,9 mln

  2,2 tys(16.4%)

  9,4 mln

  2,3 tys(16.7%)

  9,9 mln

  2,5 tys(17.5%)

  12,1 mln

  3,0 tys(18.9%)

  11,6 mln

  2,9 tys(18%)

  12,5 mln

  3,1 tys(18.4%)

  15,0 mln

  4,0 tys(20.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  547(5.1%)

  2,2 mln

  541(4%)

  2,4 mln

  594(4.3%)

  2,2 mln

  540(3.8%)

  2,6 mln

  648(4.1%)

  2,2 mln

  550(3.5%)

  2,4 mln

  597(3.5%)

  5,6 mln

  1,5 tys(7.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,9 tys

  6,4(0%)

  13,3 tys

  3,3(0%)

  5,2 mln

  1,4 tys(7.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 mln

  513(4.8%)

  3,5 mln

  858(6.4%)

  2,7 mln

  666(4.8%)

  2,3 mln

  571(4.1%)

  3,4 mln

  838(5.3%)

  2,6 mln

  647(4.1%)

  2,8 mln

  707(4.2%)

  4,2 mln

  1,1 tys(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  2,0 tys(18.3%)

  15,9 mln

  3,9 tys(29%)

  2,2 mln

  539(3.9%)

  1,8 mln

  444(3.1%)

  1,6 mln

  407(2.6%)

  1,6 mln

  408(2.6%)

  1,6 mln

  403(2.4%)

  3,0 mln

  799(4.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  98,5 tys

  23,9(0.2%)

  92,9 tys

  22,9(0.2%)

  903,8 tys

  224(1.6%)

  83,7 tys

  20,8(0.1%)

  250,1 tys

  62,1(0.4%)

  266,2 tys

  65,8(0.4%)

  1,2 mln

  299(1.8%)

  1,8 mln

  480(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  274(2.6%)

  1,3 mln

  311(2.3%)

  1,2 mln

  303(2.2%)

  1,2 mln

  304(2.2%)

  1,6 mln

  397(2.5%)

  1,7 mln

  410(2.6%)

  1,7 mln

  423(2.5%)

  1,8 mln

  472(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  277(2.6%)

  1,1 mln

  265(2%)

  1,1 mln

  271(1.9%)

  970,9 tys

  241(1.7%)

  996,0 tys

  247(1.6%)

  928,0 tys

  229(1.4%)

  988,8 tys

  248(1.5%)

  1,3 mln

  340(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  279,2 tys

  67,8(0.6%)

  114,6 tys

  28,3(0.2%)

  545,9 tys

  135(1%)

  2,0 mln

  496(3.5%)

  2,1 mln

  518(3.3%)

  870,8 tys

  215(1.4%)

  104,2 tys

  26,1(0.2%)

  519,8 tys

  140(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  537,6 tys

  130(1.2%)

  1,0 mln

  255(1.9%)

  963,7 tys

  238(1.7%)

  919,0 tys

  228(1.6%)

  795,4 tys

  197(1.2%)

  614,2 tys

  152(1%)

  473,9 tys

  119(0.7%)

  463,5 tys

  124(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  430,3 tys

  116(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,3 tys

  5,7(0.1%)

  31,7 tys

  7,8(0.1%)

  39,4 tys

  9,8(0.1%)

  45,4 tys

  11,3(0.1%)

  50,4 tys

  12,5(0.1%)

  45,7 tys

  11,3(0.1%)

  49,8 tys

  12,5(0.1%)

  66,0 tys

  17,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,8 tys

  2,4(0%)

  8,5 tys

  2,1(0%)

  8,4 tys

  2,1(0%)

  8,4 tys

  2,1(0%)

  10,7 tys

  2,7(0%)

  11,5 tys

  2,8(0%)

  11,5 tys

  2,9(0%)

  60,3 tys

  16,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 tys

  1,2(0%)

  30,1 tys

  7,4(0.1%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  36,2 tys

  9,0(0.1%)

  15,0 tys

  3,7(0%)

  72,2 tys

  17,8(0.1%)

  10,1 tys

  2,5(0%)

  34,8 tys

  9,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,0 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  7,7 tys

  1,9(0%)

  5,0 tys

  1,2(0%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  3,3 tys

  0,8(0%)

  9,3 tys

  2,3(0%)

  14,7 tys

  3,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  861

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  7,8 tys

  2,0(0%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  93,2 tys

  22,6(0.2%)

  10,9 tys

  2,7(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  129,3 tys

  32,1(0.2%)

  99,6 tys

  24,7(0.2%)

  93,0 tys

  23,0(0.1%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  396

  0,1(0%)

  322

  0,1(0%)

  490

  0,1(0%)

  700

  0,2(0%)

  207,0 tys

  51,4(0.3%)

  150,6 tys

  37,2(0.2%)

  1,0 mln

  255(1.5%)

  456

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  238,8 tys

  58,0(0.5%)

  177

  0,0(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  243,6 tys

  60,5(0.4%)

  850,7 tys

  211(1.3%)

  0,3

  0,0(0%)

  25,0 tys

  6,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Biała Piska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 935 mieszkańców Białej Piskiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 450 kobiet oraz 485 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców Białej Piskiej, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Białej Piskiej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Białej Piskiej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,2%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,4%) oraz podstawowe ukończone (22,0%).

  W roku 2021 w Białej Piskiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 203 dzieci (102 dziewczynki oraz 101 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Białej Piskiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 105 dzieci (48 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępnych było 59 miejsc.

  18,3% mieszkańców Białej Piskiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 093 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 29 oddziałach uczyło się 530 uczniów (268 kobiet oraz 262 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Białej Piskiej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 403 uczniów (192 kobiety oraz 211 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,7% ludności (33,0% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 146,41.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Białej Piskiej w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Biała Piska
  15,4%
  Województwo
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Biała Piska
  2,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,7%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  Województwo
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,7%
  Województwo
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Biała Piska
  4,6%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,1%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 22,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Biała Piska
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1093 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Biała Piska
  1 093,0
  Województwo
  820,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,45
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Biała Piska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 203 Dzieci
 • 102 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 101 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,2%
  49,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 46 3 lata
 • 46
 • 44 4 lata
 • 44
 • 51 5 lata
 • 51
 • 56 6 lat
 • 56
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 25 3 lata
 • 25
 • 16 4 lata
 • 16
 • 27 5 lata
 • 27
 • 33 6 lat
 • 33
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 21 3 lata
 • 21
 • 28 4 lata
 • 28
 • 24 5 lata
 • 24
 • 23 6 lat
 • 23
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Białej Piskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białej Piskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej
  Publiczne
  87 423-90-68
  87 423-90-68
  ul. Moniuszki 7
  12-230 Biała Piska
  717611
 • Szkoły podstawowe w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Biała Piska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 530 Uczniowie
 • 268 Kobiety
  (uczniowie)
 • 262 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 70 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Biała Piska
  18,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 37,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 146,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  146,41
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,99
  Polska
  95,71
 • 143,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  143,92
  Województwo
  90,65
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biała Piska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biała Piska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Białej Piskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białej Piskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  87 423-90-16
  87 423-90-16
  ul. Michała Kajki 1
  12-230 Biała Piska
  1534930
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Białej Piskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białej Piskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Zespole Szkół nr 1
  Publiczne
  87 423-90-24
  87 423-90-24
  ul. SIENKIEWICZA 16
  12-230 Biała Piska
  8188-
 • Edukacyjne grupy wieku w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Biała Piska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Biała Piska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Biała Piska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biała Piska - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Białej Piskiej

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Białej Piskiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Białej Piskiej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Białej Piskiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Białej Piskiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 40 (uczestnicy: 6 436)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 279)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 677)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 2 280)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 1 987)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 165)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 700)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 8)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 46)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 11)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 1)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 1)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 108)
  • teatralne: 3 (członkowie: 19)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 23)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Białej Piskiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 960 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 199 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Białej Piskiej działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 250 członków. Zarejestrowano 233 ćwiczących (mężczyźni: 170, kobiety: 63, chłopcy do lat 18: 134, dziewczęta do lat 18: 53). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Białej Piskiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Białej Piskiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Białej Piskiej znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Białej Piskiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1756 - 1763 (ul. Adama Mickiewicza 22)dnia 1949-09-01, wykaz dokumentów: IV-2-34/49 z 1949-09-01; A-1147 z 1968-05-02; 664 z 1989-03-10
  • Cmentarz przykościelny z 1756 - 1763dnia 1949-09-01, wykaz dokumentów: IV-2-34/49 z 1949-09-01; A-1147 z 1968-05-02; 664 z 1989-03-10
  • Miasto z 1722 r.dnia 1961-03-07, wykaz dokumentów: brak numeru z 1961-03-07; brak numeru z 1968-05-02; 74 z 1980-03-14
  • Cmentarz ewangelicki z poł. XIX w.dnia 1991-07-15, wykaz dokumentów: A-822 z 1991-07-15
 • Formy ochrony przyrody w Białej Piskiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Białej Piskiej znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Białej Piskiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-14, Opis granicy: przy rozwidleniu dróg
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa drzew w terenie stwierdzono 5 drzew, Data ustanowienia: 2008-12-03, Opis granicy: obręb leśny Biała 300 m od trasy Pisz-Biała Piska 25 m od osady Kawałek; N-ctwo Drygały L-ctwo Kaliszki oddz. 396 Aa

Biała Piska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 24 wypadków drogowych w Białej Piskiej odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 644,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 80,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Białej Piskiej znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 39 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 27 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piskiego.

  Powiat piski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Białej Piskiej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 21 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Białej Piskiej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 644,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  644,3
  Warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 80,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  80,5
  Warmińsko-mazurskie
  127,9
  Kraj
  104,4
 • 563,76 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Biała Piska
  563,8
  Województwo
  1 633,7
  Kraj
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  12,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cała Polska
  9,5
 • 87,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Biała Piska
  87,5
  Województwo
  123,0
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Białej Piskiej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 19,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  19,0 km
  Województwo
  331,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,8 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Polska
  5,2 km
 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 39 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Biała Piska przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 58droga krajowa nr 58(Olsztynek - Mierki - Swaderki - Selwa - Kurki - Dąb - Zgniłocha - Dłużek - Jedwabno - Narty - Warchały - Dzierzki - Sawica - Janowo - Szczytno - Lemany - Zielonka - Stare Kiejkuty - Marksoby - Babięta - Stare Kiełbonki - Zgon - Ruciane-Nida - Snopki - Pisz - Babrosty - Kocioł Duży - Kaliszki - Biała Piska - Kożuchy - Świdry - Czarnówek - Chojnowo - Szczuczyn)
  • DW 667droga wojewódzka nr 667(Nowa Wieś Ełcka - Rostki Bajtkowskie - Bajtkowo - Kosinowo - Pogorzel Wielka - Drygały - Sulimy - Biała Piska)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Biała Piska nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 219Linia kolejowa nr 219: Olsztyn Główny - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Olsztyn Główny - Klewki - Marcinkowo - Pasym - Grom - Szczytno - Olszyny - Jeruty - Świętajno - Kolonia - Spychowo - Karwica Mazurska - Ruciane-Nida Zachód - Ruciane-Nida - Szeroki Bór - Pisz - Stare Guty - Kaliszki - Biała koło Piszu - Drygały - Pogorzel Wielka - Bajtkowo - Nowa Wieś Ełcka - Ełk Szyba Zachód - Ełk Towarowy - Ełk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Białej Piskiej istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bolesława Prusa

  ul. Cicha

  ul. Dolna

  ul. Handlowa

  ul. I Marszałka RP Piłsudskiego

  ul. Kajki

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Mazurska

  ul. Moniuszki

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Plac Adama Mickiewicza

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Różana

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Targowa

  ul. Tatarska

  ul. Warmińska

  ul. Warszawska

  ul. Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wąska

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Żeromskiego