Powiat łomżyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łomżyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 50 666 Liczba mieszkańców
 • 1 355 km2 Powierzchnia
 • 38 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 7,5% Stopa urbanizacji
 • Elzbieta Parzych Starosta
 • ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża Adres starostwa powiatowego
 • BLM Tablice rejestracyjne
Powiat łomżyński na mapie
Identyfikatory
 • 2007 TERYT (TERC)
Herb powiatu łomżyńskiego
powiat łomżyński herb

Powiat łomżyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łomżyński ma 50 666 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łomżyńskiego w 2050 roku wynosi 48 021, z czego 24 071 to kobiety, a 23 950 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łomżyńskiego zawarli w 2020 roku 203 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łomżyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -132. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,59 na 1000 mieszkańców powiatu łomżyńskiego. W 2020 roku urodziło się 456 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 423 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,5% zgonów w powiecie łomżyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w powiecie łomżyńskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łomżyńskiego przypada 11.55 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 567 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 604 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łomżyńskiego -37. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  62,6% mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 666 Liczba mieszkańców
 • 25 016 Kobiety
 • 25 650 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łomżyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 021 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 071 Kobiety
 • 23 950 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łomżyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat łomżyński
  40,8 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łomżyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,8%
  Województwo
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat łomżyński
  56,8%
  Województwo
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. łomżyński
  10,2%
  Województwo
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat łomżyński
  2,3%
  Województwo
  4,6%
  Kraj
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • Powiat
  1,0%
  Podlaskie
  1,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat łomżyński
  4,0
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,3
 • 203 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -132 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -53 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -79 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  -2,6
  woj. podlaskie
  -3,5
  Cały kraj
  -3,2
 • -0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łomżyńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 456 Urodzenia żywe
 • 231 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 225 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  9,0
  Województwo
  9,0
  Cały kraj
  9,3
 • 38,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łomżyński
  38,5
  Województwo
  39,2
  Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 423 g Średnia waga noworodków
 • 3 388 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 459 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 423 g
  Podlaskie
  3 446 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 165 Waga 3500g - 3999g
 • 165
 • 145 Waga 3000g - 3499g
 • 145
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Województwo
  1,31
  Polska
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łomżyński
  0,78
  Podlaskie
  0,72
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie łomżyńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 588 Zgony
 • 284 Kobiety
  (Zgony)
 • 304 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,6
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  12,5
 • 128,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  128,9
  woj. podlaskie
  138,5
  Cały kraj
  134,3
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łomżyński
  2,2
  Podlaskie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat łomżyński
  41,5%
  Województwo
  41,7%
  Kraj
  39,4%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. łomżyński
  21,5%
  Podlaskie
  24,3%
  Polska
  26,5%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,5%
  Podlaskie
  8,1%
  Kraj
  6,6%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Cały kraj
  9,9
 • 70,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,0
  Kraj
  70,4
 • 237,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łomżyński
  237,7
  woj. podlaskie
  257,9
  Polska
  283,2
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  252,7
  Polska
  261,3
 • 457,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 540,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 376,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  457,6
  Województwo
  442,2
  Polska
  421,0
 • 48,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łomżyński
  48,8
  Podlaskie
  42,5
  Cała Polska
  69,5
 • 31,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,8
  woj. podlaskie
  28,0
  Kraj
  35,1
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łomżyński
  11,9
  woj. podlaskie
  8,8
  Cała Polska
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  Podlaskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łomżyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 26 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  51,0
  Podlaskie
  39,0
  Cała Polska
  31,0
 • 31 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  31,0
  Podlaskie
  15,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony20
 • 1 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 17 żonaty/zamężna
 • 17
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony19
 • 1 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony12
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 567 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 325 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 242 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 604 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 364 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 240 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -37 Saldo migracji wewnętrznych
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łomżyńskim oddano do użytku 218 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łomżyńskim to 15 555 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 306 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  83,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łomżyńskim to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie łomżyńskim to 147,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,32% mieszkań posiada łazienkę, 68,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,67% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łomżyńskim 25 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 889 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 966 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 11 transakcji (mediana cen - 3 362 zł/m2, średnia - 3 173 zł/m2), a na rynku wtórnym 14 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 869 zł/m2, średnia - 2 776 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 889 zł
 • Powiat
  2 889 zł
  woj. podlaskie
  5 296 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 2 889 zł Ogółem
 • 2 889 zł
 • 2 362 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 362 zł
 • 3 449 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 449 zł
 • 2 859 zł od 80,1 m2
 • 2 859 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 966 zł
 • Tutaj
  2 966 zł
  woj. podlaskie
  5 126 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 2 966 zł Ogółem
 • 2 966 zł
 • 2 429 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 429 zł
 • 3 448 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 448 zł
 • 2 825 zł od 80,1 m2
 • 2 825 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 25
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m210
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łomżyńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 362 zł
 • Powiat
  3 362 zł
  woj. podlaskie
  5 245 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 3 362 zł Ogółem
 • 3 362 zł
 • 3 488 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 488 zł
 • 2 804 zł od 80,1 m2
 • 2 804 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 173 zł
 • Powiat
  3 173 zł
  woj. podlaskie
  5 133 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 3 173 zł Ogółem
 • 3 173 zł
 • 3 499 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 499 zł
 • 2 768 zł od 80,1 m2
 • 2 768 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 11
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m24
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 869 zł
 • powiat łomżyński
  2 869 zł
  Podlaskie
  5 402 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 869 zł Ogółem
 • 2 869 zł
 • 2 362 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 362 zł
 • 2 880 zł od 80,1 m2
 • 2 880 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 776 zł
 • Tutaj
  2 776 zł
  Podlaskie
  5 117 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 776 zł Ogółem
 • 2 776 zł
 • 2 429 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 429 zł
 • 2 864 zł od 80,1 m2
 • 2 864 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 14
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m26
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 555 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 306,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. łomżyński
  306,10
  woj. podlaskie
  397,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. łomżyński
  104,30 m2
  Podlaskie
  77,30 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 31,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  31,90 m2
  Województwo
  30,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łomżyński
  4,62
  woj. podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 3,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,27
  woj. podlaskie
  2,52
  Cały kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,71
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 218 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat łomżyński
  4,29
  Podlaskie
  5,48
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 235 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,67
  Podlaskie
  4,00
  Kraj
  3,77
 • 24,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  24,30
  woj. podlaskie
  21,92
  Polska
  21,77
 • 32 106 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 147,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. łomżyński
  147,3 m2
  Województwo
  96,5 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. łomżyński
  0,63 m2
  woj. podlaskie
  0,53 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  87,62%
  woj. podlaskie
  93,45%
  Cała Polska
  96,97%
 • 79,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  79,80%
  woj. podlaskie
  89,18%
  Cały kraj
  94,01%
 • 77,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  77,32%
  Podlaskie
  87,24%
  Polska
  91,78%
 • 68,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  68,16%
  Podlaskie
  79,62%
  Cała Polska
  83,08%
 • 1,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. łomżyński
  1,67%
  Podlaskie
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łomżyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie łomżyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 114osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łomżyńskim wynosiło w 2020 roku 5,9% (7,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łomżyńskim wynosiło 5 174,98 PLN, co odpowiada 93.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego 2 118 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 280 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -838.

  67,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 5,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 114 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat łomżyński
  114,0
  woj. podlaskie
  200,0
  Cała Polska
  252,0
 • 5,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,0% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,9%
  woj. podlaskie
  7,8%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 175 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łomżyński
  5 175 PLN
  woj. podlaskie
  4 930 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łomżyńskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 280 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -838 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 67,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 67,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 9,5% Pozostałe
 • 16,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łomżyńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 802 Pracujący ogółem
 • 2 562 Kobiety
 • 3 240 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 57,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 59,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,8
  Województwo
  65,1
  Cały kraj
  68,0
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,4
  Województwo
  36,2
  Cała Polska
  37,5
 • 103,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat łomżyński
  103,4
  Podlaskie
  125,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łomżyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie łomżyńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 557 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 942 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 352 nowe podmioty, a 133 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (374) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (229) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (367) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (133) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łomżyńskim najwięcej (125) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 470) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (139) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,8% (1 238) podmiotów, a 61,3% (2 180) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łomżyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 557 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 139 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 238 Przemysł i budownictwo
 • 2 180 Pozostała działalność
 • 352 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łomżyńskim w 2020 roku
 • 133 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łomżyńskim w 2020 roku
 • 2 942 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 470 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 470
 • 70 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 70
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 556 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 556
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 95 Spółki handlowe ogółem
 • 95
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 75  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 75
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 125 Spółki cywilne ogółem
 • 125
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 942 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 855 Budownictwo
 • 855
 • 730 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 730
 • 270 Przetwórstwo przemysłowe
 • 270
 • 183 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 183
 • 169 Transport i gospodarka magazynowa
 • 169
 • 139 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 139
 • 116 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 116
 • 112 Pozostała działalność
 • 112
 • 89 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 89
 • 81 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 81
 • 51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 51
 • 48 Informacja i komunikacja
 • 48
 • 47 Edukacja
 • 47
 • 23 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 23
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie łomżyńskim stwierdzono 479 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,41 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łomżyńskim wynosi 81,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łomżyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,78 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 2,79 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,61 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,55 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 479 Przestępstwa ogółem
 • 479
 • 294 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 294
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 28
 • 133 Przestępstwa drogowe
 • 133
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 142 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 142
 • 9,41 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,41
  woj. podlaskie
  14,95
  Cały kraj
  19,96
 • 5,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,78
  Podlaskie
  9,01
  Kraj
  12,25
 • 0,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,55
  Podlaskie
  2,99
  Kraj
  5,17
 • 2,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat łomżyński
  2,61
  Podlaskie
  2,20
  Cała Polska
  1,73
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. łomżyński
  0,26
  Podlaskie
  0,45
  Kraj
  0,37
 • 2,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,79
  Województwo
  6,26
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat łomżyński
  81%
  Województwo
  80%
  Kraj
  73%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat łomżyński
  73%
  Województwo
  75%
  Kraj
  65%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  Podlaskie
  91%
  Cały kraj
  87%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  46%
  Podlaskie
  61%
  Cały kraj
  54%

Powiat łomżyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łomżyńskiego wyniosła w 2020 roku 45,9 mln złotych, co daje 902 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu łomżyńskiego - 50.6% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,0 mln złotych, czyli 26,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łomżyńskiego wyniosła w 2020 roku 58,1 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (25.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.7%). W budżecie powiatu łomżyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 140 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łomżyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,3 mln

  603(100%)

  33,6 mln

  648(100%)

  34,3 mln

  666(100%)

  31,6 mln

  615(100%)

  31,4 mln

  613(100%)

  41,5 mln

  814(100%)

  43,7 mln

  858(100%)

  45,9 mln

  902(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,9 mln

  210(34.7%)

  9,4 mln

  183(28.1%)

  11,2 mln

  218(32.7%)

  11,3 mln

  221(35.9%)

  10,7 mln

  210(34.1%)

  14,9 mln

  293(36%)

  20,6 mln

  405(47.2%)

  23,3 mln

  458(50.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  87,5(14.5%)

  4,9 mln

  94,2(14.5%)

  4,7 mln

  91,6(13.7%)

  3,9 mln

  75,1(12.2%)

  4,2 mln

  81,7(13.3%)

  4,4 mln

  87,0(10.7%)

  4,9 mln

  95,3(11.1%)

  5,0 mln

  98,8(10.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,3 mln

  102(16.9%)

  6,9 mln

  133(20.5%)

  4,2 mln

  82,4(12.3%)

  4,9 mln

  95,2(15.5%)

  4,9 mln

  95,4(15.5%)

  4,4 mln

  86,8(10.7%)

  3,7 mln

  72,7(8.5%)

  4,4 mln

  86,7(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  65,2(10.8%)

  3,7 mln

  72,5(11.2%)

  3,8 mln

  74,0(11.1%)

  3,9 mln

  76,1(12.4%)

  2,2 mln

  42,9(7%)

  2,3 mln

  46,0(5.7%)

  2,7 mln

  52,3(6.1%)

  2,7 mln

  53,0(5.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  78,5(13%)

  4,1 mln

  78,6(12.1%)

  3,8 mln

  73,7(11%)

  3,4 mln

  65,9(10.7%)

  3,0 mln

  58,8(9.6%)

  2,3 mln

  46,0(5.7%)

  2,1 mln

  41,9(4.9%)

  2,1 mln

  42,3(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  24,5(4.1%)

  1,4 mln

  27,4(4.2%)

  1,2 mln

  24,3(3.6%)

  1,3 mln

  26,2(4.3%)

  1,5 mln

  28,7(4.7%)

  1,6 mln

  31,1(3.8%)

  1,8 mln

  35,3(4.1%)

  2,1 mln

  41,0(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  608,4 tys

  11,7(1.9%)

  767,1 tys

  14,9(2.3%)

  655,4 tys

  12,7(1.9%)

  1,5 mln

  30,0(4.9%)

  1,5 mln

  29,5(4.8%)

  1,7 mln

  33,5(4.1%)

  1,7 mln

  33,6(3.9%)

  1,8 mln

  34,7(3.8%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,5 tys

  1,7(0.3%)

  3,2 mln

  61,9(7.6%)

  2,7 mln

  52,1(6.1%)

  895,9 tys

  17,6(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  626,7 tys

  12,1(2%)

  658,9 tys

  12,8(2%)

  681,0 tys

  13,2(2%)

  715,3 tys

  13,9(2.3%)

  713,0 tys

  14,0(2.3%)

  786,9 tys

  15,4(1.9%)

  774,1 tys

  15,2(1.8%)

  831,2 tys

  16,4(1.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  180,1 tys

  3,5(0.6%)

  181,1 tys

  3,5(0.5%)

  181,3 tys

  3,5(0.5%)

  183,4 tys

  3,6(0.6%)

  216,1 tys

  4,2(0.7%)

  218,8 tys

  4,3(0.5%)

  253,5 tys

  5,0(0.6%)

  266,2 tys

  5,2(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  73,9 tys

  1,4(0.2%)

  122,7 tys

  2,4(0.4%)

  131,1 tys

  2,5(0.4%)

  172,3 tys

  3,4(0.5%)

  212,0 tys

  4,2(0.7%)

  177,6 tys

  3,5(0.4%)

  282,2 tys

  5,5(0.6%)

  259,1 tys

  5,1(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  23,2 tys

  0,4(0.1%)

  21,0 tys

  0,4(0.1%)

  20,8 tys

  0,4(0.1%)

  13,7 tys

  0,3(0%)

  17,0 tys

  0,3(0.1%)

  11,6 tys

  0,2(0%)

  15,6 tys

  0,3(0%)

  139,9 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,5(0.3%)

  131,4 tys

  2,6(0.3%)

  131,8 tys

  2,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  86,4 tys

  1,7(0.3%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  37,4 tys

  0,7(0.1%)

  53,8 tys

  1,0(0.2%)

  11,4 tys

  0,2(0%)

  2,3 mln

  44,7(5.5%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  39,8 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  38,6 tys

  0,7(0.1%)

  40,6 tys

  0,8(0.1%)

  40,5 tys

  0,8(0.1%)

  40,0 tys

  0,8(0.1%)

  40,5 tys

  0,8(0.1%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  38,1 tys

  0,7(0.1%)

  37,4 tys

  0,7(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  252,3 tys

  4,9(0.8%)

  788,0 tys

  15,3(2.3%)

  548,8 tys

  10,7(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,3 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,3 mln

  45,2(6.8%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  100,2 tys

  2,0(0.3%)

  791,8 tys

  15,5(1.9%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,4(0.1%)

  16,3 tys

  0,3(0.1%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  965

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  15,1 tys

  0,3(0%)

  500,1 tys

  9,7(1.5%)

  687,9 tys

  13,4(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  58,8 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  130,5 tys

  2,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łomżyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,2 mln

  580(100%)

  32,5 mln

  629(100%)

  33,6 mln

  652(100%)

  32,9 mln

  640(100%)

  34,1 mln

  666(100%)

  39,6 mln

  777(100%)

  53,1 mln

  1,0 tys(100%)

  58,1 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,8 mln

  169(29%)

  8,9 mln

  172(27.3%)

  8,8 mln

  171(26.2%)

  11,0 mln

  214(33.4%)

  10,0 mln

  197(29.4%)

  10,7 mln

  209(27%)

  13,4 mln

  263(25.2%)

  22,0 mln

  433(37.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  75,0(12.9%)

  2,3 mln

  44,3(7%)

  3,9 mln

  75,8(11.6%)

  3,6 mln

  69,5(10.8%)

  4,9 mln

  95,4(14.3%)

  6,4 mln

  126(16.2%)

  16,3 mln

  319(30.6%)

  14,9 mln

  293(25.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  76,9(13.2%)

  4,4 mln

  84,8(13.4%)

  4,9 mln

  94,7(14.5%)

  5,3 mln

  103(16.1%)

  5,7 mln

  112(16.8%)

  6,5 mln

  127(16.3%)

  9,3 mln

  182(17.4%)

  9,1 mln

  179(15.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  80,5(13.8%)

  5,8 mln

  113(18%)

  2,7 mln

  53,1(8.1%)

  3,6 mln

  70,8(11%)

  3,6 mln

  70,8(10.6%)

  3,1 mln

  61,4(7.9%)

  2,4 mln

  46,2(4.4%)

  2,9 mln

  56,7(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  77,1(13.2%)

  4,1 mln

  78,6(12.5%)

  3,7 mln

  72,3(11.1%)

  3,4 mln

  65,9(10.3%)

  3,0 mln

  58,7(8.8%)

  2,3 mln

  46,0(5.9%)

  2,1 mln

  41,6(4%)

  2,1 mln

  42,3(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  911,2 tys

  17,6(3%)

  1,1 mln

  20,4(3.2%)

  1,1 mln

  21,2(3.2%)

  1,5 mln

  30,0(4.7%)

  1,6 mln

  31,2(4.7%)

  1,7 mln

  32,9(4.2%)

  1,6 mln

  32,3(3.1%)

  2,1 mln

  40,5(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  33,6(5.8%)

  2,2 mln

  42,0(6.7%)

  2,1 mln

  40,4(6.2%)

  2,3 mln

  43,9(6.8%)

  1,6 mln

  31,5(4.7%)

  1,8 mln

  34,8(4.5%)

  2,1 mln

  40,3(3.9%)

  2,0 mln

  39,1(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  75,7 tys

  1,5(0.3%)

  128,8 tys

  2,5(0.4%)

  137,6 tys

  2,7(0.4%)

  128,9 tys

  2,5(0.4%)

  182,4 tys

  3,6(0.5%)

  103,4 tys

  2,0(0.3%)

  203,4 tys

  4,0(0.4%)

  981,8 tys

  19,3(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  42,7(7.3%)

  2,3 mln

  44,6(7.1%)

  2,8 mln

  55,1(8.4%)

  1,8 mln

  35,5(5.5%)

  1,9 mln

  37,1(5.6%)

  1,8 mln

  36,1(4.7%)

  509,5 tys

  10,0(1%)

  429,7 tys

  8,5(0.7%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  472,0 tys

  9,2(1.4%)

  3,4 mln

  66,1(8.5%)

  2,9 mln

  57,6(5.5%)

  260,0 tys

  5,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,5(0.3%)

  131,4 tys

  2,6(0.2%)

  131,8 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  91,1 tys

  1,8(0.3%)

  178,7 tys

  3,5(0.5%)

  180,6 tys

  3,5(0.5%)

  90,1 tys

  1,8(0.3%)

  113,7 tys

  2,2(0.3%)

  662,6 tys

  13,0(1.7%)

  1,2 mln

  23,1(2.2%)

  49,7 tys

  1,0(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  318,3 tys

  6,1(1.1%)

  755,6 tys

  14,6(2.3%)

  514,7 tys

  10,0(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  479

  0,0(0%)

  493

  0,0(0%)

  493

  0,0(0%)

  509

  0,0(0%)

  517

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  411,0 tys

  8,0(1.3%)

  518,8 tys

  10,1(1.5%)

  85,9 tys

  1,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  42,9(6.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  58,8 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  129,5 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łomżyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 469 mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 919 kobiet oraz 6 550 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,0% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 13,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu łomżyńskiego, gimnazjalnym 7,2%, natomiast 33,9% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łomżyńskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łomżyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (34,3%) oraz zasadnicze zawodowe (17,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (33,5%) oraz zasadnicze zawodowe (27,6%).

  W roku 2018 w powiecie łomżyńskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 367 dzieci (177 dziewczynek oraz 190 chłopców). Dostępnych było 278 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łomżyńskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 176 dzieci (90 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 165 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu łomżyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 640 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 261 oddziałach uczyło się 3 668 uczniów (1 796 kobiet oraz 1 872 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łomżyńskim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 231 oddziałach uczyło się 3 598 uczniów (1 731 kobiet oraz 1 867 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,23.

  W powiecie łomżyńskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 200 uczniów (2 kobiety oraz 198 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 68 absolwentów.

  W powiecie łomżyńskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 13 uczniów (6 kobiet oraz 7 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). 6,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,8% mieszkańców powiatu łomżyńskiego w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat łomżyński
  9,2%
  Podlaskie
  17,5%
  Polska
  17,9%
 • 11,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 23,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. łomżyński
  23,3%
  Podlaskie
  32,9%
  Kraj
  33,3%
 • 25,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,0% Wykształcenie policealne
 • pow. łomżyński
  1,0%
  Podlaskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 1,4% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  8,4%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  13,9%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łomżyński
  22,4%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Polska
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  7,2%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Kraj
  5,2%
 • 6,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 33,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. łomżyński
  33,9%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  19,3%
 • 34,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 33,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  4,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 5,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 640 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  640,0
  Podlaskie
  855,0
  Cały kraj
  873,0
 • 2,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat łomżyński
  2,81
  Województwo
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 28 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 46 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 278 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat łomżyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 367 Dzieci
 • 177 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 190 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 70 3 lata
 • 70
 • 105 4 lata
 • 105
 • 116 5 lata
 • 116
 • 75 6 lat
 • 75
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 34 3 lata
 • 34
 • 54 4 lata
 • 54
 • 48 5 lata
 • 48
 • 40 6 lat
 • 40
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 51 4 lata
 • 51
 • 68 5 lata
 • 68
 • 35 6 lat
 • 35
 • 798 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 31,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 31,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 49,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 12 Oddziały
 • 262 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łomżyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 262 Dzieci
 • 104 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 158 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 39,7%
  60,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 86 3 lata
 • 86
 • 99 4 lata
 • 99
 • 66 5 lata
 • 66
 • 7 6 lat
 • 7
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 47 4 lata
 • 47
 • 27 5 lata
 • 27
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 60 3 lata
 • 60
 • 52 4 lata
 • 52
 • 39 5 lata
 • 39
 • 4 6 lat
 • 4
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 261 Oddziały
 • 3 668 Uczniowie
 • 1 796 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 872 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 450 Uczniowie w 1 klasie
 • 228 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 222 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 485 Absolwenci 2016
 • 231 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 254 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. łomżyński
  14,1
  woj. podlaskie
  17,1
  Polska
  17,3
 •  
 • 378,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 294,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 83,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 493 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 352 niemiecki
 • 141 inny
 •  
 • 84,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  84,23
  Województwo
  93,75
  Cały kraj
  95,46
 • 83,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. łomżyński
  83,81
  woj. podlaskie
  92,55
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łomżyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łomżyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 200 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 1,0%
  99,0%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 67 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  22,6
  Polska
  23,8
 •  
 • 20,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  6,5
  Podlaskie
  13,4
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 413 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 213 angielski
 • 200 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łomżyńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie łomżyńskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 2 motele (kategorii ★★) oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 1 060)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie łomżyńskim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie łomżyńskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 639 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 164 (uczestnicy: 5 889)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 40)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 470)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 64)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 2 950)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 605)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 21 (uczestnicy: 542)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 470)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 172)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 356)
  • inne: 51 (uczestnicy: 220)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 319)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 66)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 16)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 24)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 139)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 4
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 168)
  • teatralne: 3 (członkowie: 34)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 46)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 26)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 33)
  • taneczne: 2 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łomżyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 16 050 zwiedzających, co daje 3 154 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie łomżyńskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 304 353 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 284 279 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 115
  • dostępne dla czytelników: 63
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 61
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Kluby sportowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łomżyńskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 121 członków. Zarejestrowano 2 063 ćwiczących (mężczyźni: 1 838, kobiety: 225, chłopcy do lat 18: 249, dziewczęta do lat 18: 163). Aktywnych było 26 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łomżyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łomżyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie łomżyńskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 19,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 19,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 57,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie łomżyńskim zarejestrowanych było 51 927 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 971 samochodów osobowych (648,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 579 samochodów ciężarowych (95,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 88 autobusów (1,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 277 ciągników siodłowych (5,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 663 motocykli (52,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,8 lat.


  W 2020 roku w powiecie łomżyńskim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 30 Ranni
  (rok 2020)
 • 17 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łomżyńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 61,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. łomżyński
  61,0
  woj. podlaskie
  36,6
  Kraj
  61,5
 • 19,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  19,7
  Województwo
  6,6
  Polska
  6,5
 • 59,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. łomżyński
  59,0
  Województwo
  38,4
  Cała Polska
  69,2
 • 19,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  19,3
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  7,6
 • 57,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  57,8
  Województwo
  46,9
  Polska
  80,2
 • 32,26 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  32,3
  Podlaskie
  18,1
  Cały kraj
  10,6
 • 96,77 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  96,8
  woj. podlaskie
  104,9
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 51 927 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łomżyńskim w 2020 roku
 • 32 971 Samochody osobowe
 • 4 579 Samochody ciężarowe
 • 202 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 88 Autobusy
 • 260 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 277 Ciągniki samochodowe
 • 277   Ciągniki siodłowe
 • 11 089 Ciągniki rolnicze
 • 2 663 Motocykle
 • 845   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 399 Motorowery
 • 32 971Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 648,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  648,8
  Województwo
  568,3
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 825
  • 1400-1649 kg8 622
  • 1650-1899 kg8 298
  • 1900 kg i więcej10 226
 • 5 825 do 1399 kg
 • 8 622 1400-1649 kg
 • 8 298 1650-1899 kg
 • 10 226 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 327 do 1399 cm3
 • 9 327
 • 20 114 1400-1999 cm3
 • 20 114
 • 3 530 2000 i więcej cm3
 • 3 530
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 322
  • olej napędowy9 821
  • gaz (LPG)6 142
  • pozostałe686
 • 16 322 benzyna
 • 9 821 olej napędowy
 • 6 142 gaz (LPG)
 • 686 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 239 do 1 roku
 • 239
 • 201 2 lata
 • 201
 • 253 3 lata
 • 253
 • 660 4-5 lat
 • 660
 • 727 6-7 lat
 • 727
 • 1 040 8-9 lat
 • 1 040
 • 1 452 10-11 lat
 • 1 452
 • 5 247 12-15 lat
 • 5 247
 • 7 384 16-20 lat
 • 7 384
 • 5 663 21-25 lat
 • 5 663
 • 4 159 26-30 lat
 • 4 159
 • 5 946 31 lat i więcej
 • 5 946
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łomżyńskim
 • pow. łomżyński
  21,0 lat
  woj. podlaskie
  19,0 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 4 579Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 95,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  95,6
  Województwo
  90,7
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 290 do 999 kg
 • 2 290
 • 1 393 1000-1499 kg
 • 1 393
 • 273 1500-2999 kg
 • 273
 • 50 3000-3499 kg
 • 50
 • 50 3500-4999 kg
 • 50
 • 185 5000-6999 kg
 • 185
 • 129 7000-9999 kg
 • 129
 • 153 10000-14999 kg
 • 153
 • 56 15000 kg i więcej
 • 56
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna881
  • olej napędowy3 009
  • gaz (LPG)212
  • pozostałe477
 • 881 benzyna
 • 3 009 olej napędowy
 • 212 gaz (LPG)
 • 477 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 50 do 1 roku
 • 50
 • 35 2 lata
 • 35
 • 41 3 lata
 • 41
 • 118 4-5 lat
 • 118
 • 174 6-7 lat
 • 174
 • 207 8-9 lat
 • 207
 • 345 10-11 lat
 • 345
 • 691 12-15 lat
 • 691
 • 820 16-20 lat
 • 820
 • 646 21-25 lat
 • 646
 • 405 26-30 lat
 • 405
 • 1 047 31 lat i więcej
 • 1 047
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łomżyńskim
 • Powiat
  20,6 lat
  woj. podlaskie
  19,1 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 88Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Autobusy w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,7 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  1,7
  Podlaskie
  2,3
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy65
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe16
 • 6 benzyna
 • 65 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 25 16-20 lat
 • 25
 • 9 21-25 lat
 • 9
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 23 31 lat i więcej
 • 23
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łomżyńskim
 • pow. łomżyński
  22,7 lat
  Podlaskie
  20,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 277Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  5,5
  woj. podlaskie
  10,7
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy236
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe40
 • 1 benzyna
 • 236 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 4 2 lata
 • 4
 • 12 3 lata
 • 12
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 44 8-9 lat
 • 44
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 33 12-15 lat
 • 33
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 13 31 lat i więcej
 • 13
 • 13,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łomżyńskim
 • pow. łomżyński
  13,5 lat
  Województwo
  13,1 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 663Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Motocykle w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 52,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  52,4
  Województwo
  42,7
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 14 2 lata
 • 14
 • 17 3 lata
 • 17
 • 132 4-5 lat
 • 132
 • 49 6-7 lat
 • 49
 • 52 8-9 lat
 • 52
 • 103 10-11 lat
 • 103
 • 331 12-15 lat
 • 331
 • 347 16-20 lat
 • 347
 • 290 21-25 lat
 • 290
 • 240 26-30 lat
 • 240
 • 1 049 31 lat i więcej
 • 1 049
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łomżyńskim
 • Powiat
  23,8 lat
  Województwo
  24,7 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łomżyńskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 156,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  156,5 km
  woj. podlaskie
  362,6 km
  Polska
  551,8 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,2 km
  woj. podlaskie
  6,2 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami