Powiat łomżyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łomżyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 49 649 Liczba mieszkańców
 • 1 355 km2 Powierzchnia
 • 37 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 7,5% Stopa urbanizacji
 • Elzbieta Parzych Starosta
 • ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża Adres starostwa powiatowego
 • BLM Tablice rejestracyjne
Powiat łomżyński na mapie
Identyfikatory
 • 2007 TERYT (TERC)
Herb powiatu łomżyńskiego
powiat łomżyński herb

Powiat łomżyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat łomżyński ma 49 649 mieszkańców, z czego 49,5% stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łomżyńskiego w 2050 roku wynosi 48 021, z czego 24 071 to kobiety, a 23 950 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łomżyńskiego zawarli w 2022 roku 233 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łomżyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -170. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,41 na 1000 mieszkańców powiatu łomżyńskiego. W 2022 roku urodziło się 407 dzieci, w tym 46,4% dziewczynek i 53,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 440 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,2% zgonów w powiecie łomżyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,0% zgonów w powiecie łomżyńskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łomżyńskiego przypada 11.59 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 629 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 607 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łomżyńskiego 22. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 16.

  62,4% mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 49 649 Liczba mieszkańców
 • 24 590 Kobiety
 • 25 059 Mężczyźni
 • 49,5%
  50,5%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łomżyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 48 021 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 071 Kobiety
 • 23 950 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łomżyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,8 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łomżyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łomżyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łomżyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat łomżyński
  28,4%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,9%
  Województwo
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat łomżyński
  8,7%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. łomżyński
  4,3%
  Województwo
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • powiat łomżyński
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  4,7
  Podlaskie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat łomżyński
  1,0
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 233 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -170 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -64 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -106 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,4
  Województwo
  -3,8
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łomżyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 407 Urodzenia żywe
 • 189 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 218 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,4%
  53,6%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  8,2
  woj. podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łomżyński
  36,8
  Województwo
  35,9
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 440 g Średnia waga noworodków
 • 3 360 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat łomżyński
  3 440 g
  Województwo
  3 431 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 143 Waga 3500g - 3999g
 • 143
 • 143 Waga 3000g - 3499g
 • 143
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,35
  Podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  Podlaskie
  0,68
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie łomżyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 577 Zgony
 • 253 Kobiety
  (Zgony)
 • 324 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,2%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. łomżyński
  11,6
  Podlaskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  141,8
  Województwo
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 7,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,4
  woj. podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łomżyński
  3,2
  Podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,2%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łomżyński
  21,0%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łomżyński
  5,2%
  Podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 35 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Cała Polska
  70,6
 • 243,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  243,0
  Województwo
  257,1
  Kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  232,8
  Kraj
  253,9
 • 512,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 555,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 469,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łomżyński
  512,0
  Podlaskie
  529,3
  Polska
  426,2
 • 36,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 10,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  36,1
  Województwo
  52,4
  Polska
  62,9
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. łomżyński
  24,3
  Podlaskie
  31,3
  Cała Polska
  33,8
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,1
  woj. podlaskie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. łomżyński
  0,4%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łomżyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78 Osoby w zamachach samobójczych
 • 33 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 45 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 46 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 157 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  157,0
  Podlaskie
  51,0
  Kraj
  38,0
 • 34 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  34,0
  Podlaskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 19 zażycie innych leków
 • 19
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 14 samookaleczenie powierzchniowe
 • 14
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 6 utonięcie / utopienie się
 • 6
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 37 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 37
 • 8 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 8
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 23 nieustalona
 • 23
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 13 13-18 lat
 • 13
 • 9 19-24 lat
 • 9
 • 7 25-29 lat
 • 7
 • 38 30-49 lat
 • 38
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy10
  • pod wpływem alkoholu32
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków14
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 10 trzeźwy
 • 32 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 14 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 34 kawaler/panna
 • 34
 • 21 żonaty/zamężna
 • 21
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne13
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony62
 • 0 podstawowe niepełne
 • 13 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 62 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 17 na utrzymaniu innej osoby
 • 17
 • 4 renta
 • 4
 • 3 emerytura
 • 3
 • 45 nieustalony
 • 45
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 629 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 321 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 308 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 607 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 336 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 271 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 38 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 45 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łomżyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łomżyńskim oddano do użytku 185 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łomżyńskim to 15 482 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 311 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  97,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łomżyńskim to 5,91 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie łomżyńskim to 155,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,25% mieszkań posiada łazienkę, 76,20% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,20% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie łomżyńskim 9 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 695 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 586 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 695 zł
 • Tutaj
  3 695 zł
  Podlaskie
  6 085 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 3 695 zł Ogółem
 • 3 695 zł
 • 3 346 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 346 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 586 zł
 • Powiat
  3 586 zł
  woj. podlaskie
  6 082 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 3 586 zł Ogółem
 • 3 586 zł
 • 3 402 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 402 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łomżyńskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 695 zł
 • Tutaj
  3 695 zł
  woj. podlaskie
  6 855 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 3 695 zł Ogółem
 • 3 695 zł
 • 3 346 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 346 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 586 zł
 • Powiat
  3 586 zł
  woj. podlaskie
  6 685 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 3 586 zł Ogółem
 • 3 586 zł
 • 3 402 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 402 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 482 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 311,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  311,40
  woj. podlaskie
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat łomżyński
  106,70 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,20 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łomżyński
  4,78
  woj. podlaskie
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. łomżyński
  3,21
  Podlaskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,67
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 185 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. łomżyński
  3,72
  woj. podlaskie
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 093 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,91
  woj. podlaskie
  4,14
  Cały kraj
  3,89
 • 21,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  21,99
  Województwo
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 28 695 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 155,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łomżyński
  155,1 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,58 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,93%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Polska
  97,75%
 • 85,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. łomżyński
  85,87%
  Województwo
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 83,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. łomżyński
  83,25%
  woj. podlaskie
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 76,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  76,20%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 3,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  3,20%
  woj. podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat łomżyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łomżyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 123osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łomżyńskim wynosiło w 2023 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łomżyńskim wynosiło 6 087,64 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego 2 118 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 280 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -838.

  51,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,5% w przemyśle i budownictwie, a 8,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 123 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  123,0
  Podlaskie
  209,0
  Polska
  259,0
 • 5,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,0% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • Powiat
  5,2%
  Podlaskie
  7,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 432 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łomżyński
  6 088 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łomżyńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 280 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -838 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,2% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łomżyńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 127 Pracujący ogółem
 • 2 653 Kobiety
 • 3 474 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łomżyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat łomżyński
  60,2
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,8
  woj. podlaskie
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 104,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. łomżyński
  104,5
  woj. podlaskie
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łomżyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie łomżyńskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 082 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 418 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 354 nowe podmioty, a 206 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (374) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (229) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (367) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (133) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łomżyńskim najwięcej (115) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 998) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (148) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,4% (1 445) podmiotów, a 61,0% (2 489) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łomżyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 082 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 445 Przemysł i budownictwo
 • 2 489 Pozostała działalność
 • 354 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łomżyńskim w 2023 roku
 • 206 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łomżyńskim w 2023 roku
 • 3 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 998 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 998
 • 67 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 67
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 081 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 081
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 131 Spółki handlowe ogółem
 • 131
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 105  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 105
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 115 Spółki cywilne ogółem
 • 115
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 418 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 008 Budownictwo
 • 1 008
 • 755 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 755
 • 317 Przetwórstwo przemysłowe
 • 317
 • 238 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 238
 • 204 Transport i gospodarka magazynowa
 • 204
 • 163 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 163
 • 147 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 147
 • 141 Pozostała działalność
 • 141
 • 123 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 123
 • 85 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 85
 • 77 Informacja i komunikacja
 • 77
 • 56 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 56
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łomżyńskim stwierdzono 479 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,62 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łomżyńskim wynosi 79,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łomżyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,16 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 3,19 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,75 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,94 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 479 Przestępstwa ogółem
 • 479
 • 257 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 257
 • 47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 47
 • 137 Przestępstwa drogowe
 • 137
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 159 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 159
 • 9,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,62
  Województwo
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 5,16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,16
  Województwo
  8,92
  Cała Polska
  12,98
 • 0,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat łomżyński
  0,94
  Podlaskie
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 2,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,75
  woj. podlaskie
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  Podlaskie
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 3,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,19
  Podlaskie
  6,92
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat łomżyński
  80%
  Podlaskie
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. łomżyński
  69%
  Podlaskie
  74%
  Kraj
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat łomżyński
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat łomżyński
  100%
  Województwo
  92%
  Kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Województwo
  53%
  Cały kraj
  51%

Powiat łomżyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łomżyńskiego wyniosła w 2022 roku 68,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 53.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu łomżyńskiego - 47.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,5 mln złotych, czyli 51,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łomżyńskiego wyniosła w 2022 roku 67,9 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 600 - Transport i łączność (33.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.3%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.2%). W budżecie powiatu łomżyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 272 złotych na mieszkańca (19,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,5 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łomżyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,3 mln

  666(100%)

  31,6 mln

  615(100%)

  31,4 mln

  613(100%)

  41,5 mln

  814(100%)

  43,7 mln

  858(100%)

  45,9 mln

  916(100%)

  44,9 mln

  898(100%)

  68,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 mln

  218(32.7%)

  11,3 mln

  221(35.9%)

  10,7 mln

  210(34.1%)

  14,9 mln

  293(36%)

  20,6 mln

  405(47.2%)

  23,3 mln

  458(50.6%)

  20,0 mln

  395(44.6%)

  32,8 mln

  659(47.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  91,6(13.7%)

  3,9 mln

  75,1(12.2%)

  4,2 mln

  81,7(13.3%)

  4,4 mln

  87,0(10.7%)

  4,9 mln

  95,3(11.1%)

  5,0 mln

  98,8(10.9%)

  6,0 mln

  119(13.5%)

  10,3 mln

  207(15%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  24,3(3.6%)

  1,3 mln

  26,2(4.3%)

  1,5 mln

  28,7(4.7%)

  1,6 mln

  31,1(3.8%)

  1,8 mln

  35,3(4.1%)

  2,1 mln

  41,0(4.5%)

  2,5 mln

  48,7(5.5%)

  6,5 mln

  131(9.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  82,4(12.3%)

  4,9 mln

  95,2(15.5%)

  4,9 mln

  95,4(15.5%)

  4,4 mln

  86,8(10.7%)

  3,7 mln

  72,7(8.5%)

  4,4 mln

  86,7(9.6%)

  4,1 mln

  81,6(9.2%)

  4,6 mln

  93,5(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  74,0(11.1%)

  3,9 mln

  76,1(12.4%)

  2,2 mln

  42,9(7%)

  2,3 mln

  46,0(5.7%)

  2,7 mln

  52,3(6.1%)

  2,7 mln

  53,0(5.9%)

  2,8 mln

  55,6(6.3%)

  3,1 mln

  62,8(4.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  73,7(11%)

  3,4 mln

  65,9(10.7%)

  3,0 mln

  58,8(9.6%)

  2,3 mln

  46,0(5.7%)

  2,1 mln

  41,9(4.9%)

  2,1 mln

  42,3(4.7%)

  2,7 mln

  54,1(6.1%)

  2,4 mln

  48,2(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  655,4 tys

  12,7(1.9%)

  1,5 mln

  30,0(4.9%)

  1,5 mln

  29,5(4.8%)

  1,7 mln

  33,5(4.1%)

  1,7 mln

  33,6(3.9%)

  1,8 mln

  34,7(3.8%)

  1,8 mln

  36,5(4.1%)

  2,2 mln

  44,1(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  20,8 tys

  0,4(0.1%)

  13,7 tys

  0,3(0%)

  17,0 tys

  0,3(0.1%)

  11,6 tys

  0,2(0%)

  15,6 tys

  0,3(0%)

  139,9 tys

  2,8(0.3%)

  23,2 tys

  0,5(0.1%)

  1,5 mln

  29,4(2.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,5 tys

  1,7(0.3%)

  3,2 mln

  61,9(7.6%)

  2,7 mln

  52,1(6.1%)

  895,9 tys

  17,6(2%)

  971,0 tys

  19,2(2.2%)

  1,2 mln

  24,9(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  681,0 tys

  13,2(2%)

  715,3 tys

  13,9(2.3%)

  713,0 tys

  14,0(2.3%)

  786,9 tys

  15,4(1.9%)

  774,1 tys

  15,2(1.8%)

  831,2 tys

  16,4(1.8%)

  924,6 tys

  18,3(2.1%)

  1,0 mln

  20,2(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  131,1 tys

  2,5(0.4%)

  172,3 tys

  3,4(0.5%)

  212,0 tys

  4,2(0.7%)

  177,6 tys

  3,5(0.4%)

  282,2 tys

  5,5(0.6%)

  259,1 tys

  5,1(0.6%)

  335,4 tys

  6,6(0.7%)

  446,7 tys

  9,0(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  181,3 tys

  3,5(0.5%)

  183,4 tys

  3,6(0.6%)

  216,1 tys

  4,2(0.7%)

  218,8 tys

  4,3(0.5%)

  253,5 tys

  5,0(0.6%)

  266,2 tys

  5,2(0.6%)

  275,9 tys

  5,4(0.6%)

  284,3 tys

  5,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,5(0.3%)

  131,4 tys

  2,6(0.3%)

  131,8 tys

  2,6(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  37,4 tys

  0,7(0.1%)

  53,8 tys

  1,0(0.2%)

  11,4 tys

  0,2(0%)

  2,3 mln

  44,7(5.5%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  39,8 tys

  0,8(0.1%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  45,3 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  40,5 tys

  0,8(0.1%)

  40,0 tys

  0,8(0.1%)

  40,5 tys

  0,8(0.1%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  38,1 tys

  0,7(0.1%)

  37,4 tys

  0,7(0.1%)

  45,0 tys

  0,9(0.1%)

  44,5 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,8(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  548,8 tys

  10,7(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,7(0.1%)

  40,1 tys

  0,8(0.1%)

  14,0 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3 mln

  45,2(6.8%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  100,2 tys

  2,0(0.3%)

  791,8 tys

  15,5(1.9%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  687,9 tys

  13,4(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  130,5 tys

  2,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,4(0.1%)

  16,3 tys

  0,3(0.1%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  965

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łomżyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,6 mln

  652(100%)

  32,9 mln

  640(100%)

  34,1 mln

  666(100%)

  39,6 mln

  777(100%)

  53,1 mln

  1,0 tys(100%)

  58,1 mln

  1,2 tys(100%)

  56,6 mln

  1,1 tys(100%)

  67,9 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  75,8(11.6%)

  3,6 mln

  69,5(10.8%)

  4,9 mln

  95,4(14.3%)

  6,4 mln

  126(16.2%)

  16,3 mln

  319(30.6%)

  14,9 mln

  293(25.6%)

  13,9 mln

  274(24.5%)

  22,9 mln

  461(33.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  94,7(14.5%)

  5,3 mln

  103(16.1%)

  5,7 mln

  112(16.8%)

  6,5 mln

  127(16.3%)

  9,3 mln

  182(17.4%)

  9,1 mln

  179(15.7%)

  11,2 mln

  222(19.8%)

  15,8 mln

  318(23.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,8 mln

  171(26.2%)

  11,0 mln

  214(33.4%)

  10,0 mln

  197(29.4%)

  10,7 mln

  209(27%)

  13,4 mln

  263(25.2%)

  22,0 mln

  433(37.9%)

  18,6 mln

  368(32.9%)

  13,7 mln

  276(20.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  53,1(8.1%)

  3,6 mln

  70,8(11%)

  3,6 mln

  70,8(10.6%)

  3,1 mln

  61,4(7.9%)

  2,4 mln

  46,2(4.4%)

  2,9 mln

  56,7(5%)

  2,6 mln

  50,6(4.5%)

  2,9 mln

  58,0(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  72,3(11.1%)

  3,4 mln

  65,9(10.3%)

  3,0 mln

  58,7(8.8%)

  2,3 mln

  46,0(5.9%)

  2,1 mln

  41,6(4%)

  2,1 mln

  42,3(3.7%)

  2,7 mln

  54,1(4.8%)

  2,4 mln

  48,2(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  21,2(3.2%)

  1,5 mln

  30,0(4.7%)

  1,6 mln

  31,2(4.7%)

  1,7 mln

  32,9(4.2%)

  1,6 mln

  32,3(3.1%)

  2,1 mln

  40,5(3.5%)

  2,3 mln

  45,5(4.1%)

  2,3 mln

  45,6(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  40,4(6.2%)

  2,3 mln

  43,9(6.8%)

  1,6 mln

  31,5(4.7%)

  1,8 mln

  34,8(4.5%)

  2,1 mln

  40,3(3.9%)

  2,0 mln

  39,1(3.4%)

  2,1 mln

  41,3(3.7%)

  2,2 mln

  44,4(3.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  55,1(8.4%)

  1,8 mln

  35,5(5.5%)

  1,9 mln

  37,1(5.6%)

  1,8 mln

  36,1(4.7%)

  509,5 tys

  10,0(1%)

  429,7 tys

  8,5(0.7%)

  286,9 tys

  5,7(0.5%)

  1,4 mln

  29,1(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  29,1(2.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  472,0 tys

  9,2(1.4%)

  3,4 mln

  66,1(8.5%)

  2,9 mln

  57,6(5.5%)

  260,0 tys

  5,1(0.4%)

  1,3 mln

  25,7(2.3%)

  979,6 tys

  19,7(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  137,6 tys

  2,7(0.4%)

  128,9 tys

  2,5(0.4%)

  182,4 tys

  3,6(0.5%)

  103,4 tys

  2,0(0.3%)

  203,4 tys

  4,0(0.4%)

  981,8 tys

  19,3(1.7%)

  380,4 tys

  7,5(0.7%)

  495,4 tys

  10,0(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  180,6 tys

  3,5(0.5%)

  90,1 tys

  1,8(0.3%)

  113,7 tys

  2,2(0.3%)

  662,6 tys

  13,0(1.7%)

  1,2 mln

  23,1(2.2%)

  49,7 tys

  1,0(0.1%)

  46,2 tys

  0,9(0.1%)

  163,6 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,5(0.3%)

  131,4 tys

  2,6(0.2%)

  131,8 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  479

  0,0(0%)

  493

  0,0(0%)

  493

  0,0(0%)

  509

  0,0(0%)

  517

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  183

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  514,7 tys

  10,0(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,7(0.1%)

  32,6 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  518,8 tys

  10,1(1.5%)

  85,9 tys

  1,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  129,5 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,2 mln

  42,9(6.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łomżyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 260 mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 824 kobiet oraz 6 436 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu łomżyńskiego, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łomżyńskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łomżyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz podstawowe ukończone (21,6%).

  W roku 2022 w powiecie łomżyńskim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 529 dzieci (255 dziewczynek oraz 274 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łomżyńskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 176 dzieci (90 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 165 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu łomżyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 711 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 287 oddziałach uczyło się 3 674 uczniów (1 742 kobiety oraz 1 932 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łomżyńskim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 231 oddziałach uczyło się 3 598 uczniów (1 731 kobiet oraz 1 867 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,01.

  W powiecie łomżyńskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 8 uczniów (3 kobiety oraz 5 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łomżyńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 77 uczniów (37 kobiet oraz 40 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 60 absolwentów.

  W powiecie łomżyńskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 198 uczniów (6 kobiet oraz 192 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 62 absolwentów.

  W powiecie łomżyńskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 82 uczniów (9 kobiet oraz 73 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 8,0 uczniów. 13,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców powiatu łomżyńskiego w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  Województwo
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat łomżyński
  9,9%
  Podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łomżyński
  19,5%
  Podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. łomżyński
  22,4%
  Podlaskie
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat łomżyński
  4,2%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 711 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  711,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Kraj
  927,0
 • 2,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. łomżyński
  2,81
  Województwo
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 29 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 23 Oddziały
 • 57 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 278 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łomżyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 529 Dzieci
 • 255 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 274 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 127 3 lata
 • 127
 • 163 4 lata
 • 163
 • 161 5 lata
 • 161
 • 75 6 lat
 • 75
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 57 3 lata
 • 57
 • 81 4 lata
 • 81
 • 74 5 lata
 • 74
 • 41 6 lat
 • 41
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 70 3 lata
 • 70
 • 82 4 lata
 • 82
 • 87 5 lata
 • 87
 • 34 6 lat
 • 34
 • 973 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 41,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 41,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 62,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 262 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łomżyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 Dzieci
 • 57 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,4%
  48,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 46 3 lata
 • 46
 • 53 4 lata
 • 53
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 23 3 lata
 • 23
 • 26 4 lata
 • 26
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 23 3 lata
 • 23
 • 27 4 lata
 • 27
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 287 Oddziały
 • 3 674 Uczniowie
 • 1 742 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 932 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 453 Uczniowie w 1 klasie
 • 194 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 259 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 606 Absolwenci
 • 294 Kobiety
  (absolwenci)
 • 312 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  12,8
  Województwo
  16,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 391,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 318,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 79,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  79,01
  Podlaskie
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 78,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łomżyński
  78,52
  Województwo
  91,85
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łomżyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łomżyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 •  
 • 8,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. łomżyński
  8,0
  woj. podlaskie
  25,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 198 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 192 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 3,0%
  97,0%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  18,0
  Województwo
  22,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. łomżyński
  13,7
  woj. podlaskie
  18,5
  Polska
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łomżyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łomżyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łomżyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łomżyńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie łomżyńskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 2 motele (kategorii ★★) oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 270)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie łomżyńskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łomżyńskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 639 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 208 (uczestnicy: 37 613)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 1 840)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 630)
  • koncerty: 29 (uczestnicy: 6 020)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 909)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 43 (uczestnicy: 3 850)
  • konkursy: 17 (uczestnicy: 817)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 920)
  • interdyscyplinarne: 30 (uczestnicy: 20 000)
  • warsztaty: 27 (uczestnicy: 1 227)
  • inne: 1 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 200)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 64)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 20)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 36)
  • inne: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 5
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 239)
  • teatralne: 2 (członkowie: 33)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 72)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 22)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 64)
  • taneczne: 1 (członkowie: 48)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łomżyńskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 24 055 zwiedzających, co daje 4 830 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łomżyńskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 307 532 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 284 279 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 121
  • dostępne dla czytelników: 76
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 74
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 19
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Kluby sportowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łomżyńskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 121 członków. Zarejestrowano 2 063 ćwiczących (mężczyźni: 1 838, kobiety: 225, chłopcy do lat 18: 249, dziewczęta do lat 18: 163). Aktywnych było 26 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łomżyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łomżyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 22 wypadków drogowych w powiecie łomżyńskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 26 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 47,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie łomżyńskim zarejestrowanych było 54 761 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 715 samochodów osobowych (698,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 932 samochodów ciężarowych (105,9 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 106 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 332 ciągników siodłowych (6,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 022 motocykli (60,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie łomżyńskim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 11 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 26 Ranni
  (rok 2022)
 • 22 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łomżyńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 44,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  44,3
  Województwo
  29,1
  Polska
  56,5
 • 6,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  6,0
  Podlaskie
  6,0
  Polska
  5,0
 • 52,30 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. łomżyński
  52,3
  woj. podlaskie
  31,5
  Kraj
  65,5
 • 5,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  5,5
  Województwo
  6,8
  Polska
  5,4
 • 47,48 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. łomżyński
  47,5
  Województwo
  35,3
  Cała Polska
  71,0
 • 13,64 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,6
  Województwo
  20,7
  Cała Polska
  8,9
 • 118,18 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  118,2
  Województwo
  108,1
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 54 761 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łomżyńskim w 2022 roku
 • 34 715 Samochody osobowe
 • 4 932 Samochody ciężarowe
 • 199 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 106 Autobusy
 • 288 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 332 Ciągniki samochodowe
 • 332   Ciągniki siodłowe
 • 11 366 Ciągniki rolnicze
 • 3 022 Motocykle
 • 982   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 488 Motorowery
 • 34 715Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 698,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  698,3
  Podlaskie
  617,3
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 754
  • 1400-1649 kg8 578
  • 1650-1899 kg8 418
  • 1900 kg i więcej11 965
 • 5 754 do 1399 kg
 • 8 578 1400-1649 kg
 • 8 418 1650-1899 kg
 • 11 965 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 645 do 1399 cm3
 • 9 645
 • 21 162 1400-1999 cm3
 • 21 162
 • 3 908 2000 i więcej cm3
 • 3 908
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 081
  • olej napędowy10 551
  • gaz (LPG)6 134
  • pozostałe949
 • 17 081 benzyna
 • 10 551 olej napędowy
 • 6 134 gaz (LPG)
 • 949 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 217 do 1 roku
 • 217
 • 141 2 lata
 • 141
 • 259 3 lata
 • 259
 • 757 4-5 lat
 • 757
 • 949 6-7 lat
 • 949
 • 1 009 8-9 lat
 • 1 009
 • 1 471 10-11 lat
 • 1 471
 • 4 734 12-15 lat
 • 4 734
 • 7 755 16-20 lat
 • 7 755
 • 5 788 21-25 lat
 • 5 788
 • 4 056 26-30 lat
 • 4 056
 • 7 579 31 lat i więcej
 • 7 579
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łomżyńskim
 • Powiat
  21,6 lat
  woj. podlaskie
  19,6 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 4 932Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  105,9
  Województwo
  100,4
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 472 do 999 kg
 • 2 472
 • 1 540 1000-1499 kg
 • 1 540
 • 280 1500-2999 kg
 • 280
 • 45 3000-3499 kg
 • 45
 • 52 3500-4999 kg
 • 52
 • 184 5000-6999 kg
 • 184
 • 126 7000-9999 kg
 • 126
 • 167 10000-14999 kg
 • 167
 • 66 15000 kg i więcej
 • 66
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna869
  • olej napędowy3 332
  • gaz (LPG)227
  • pozostałe504
 • 869 benzyna
 • 3 332 olej napędowy
 • 227 gaz (LPG)
 • 504 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 56 do 1 roku
 • 56
 • 35 2 lata
 • 35
 • 47 3 lata
 • 47
 • 137 4-5 lat
 • 137
 • 177 6-7 lat
 • 177
 • 211 8-9 lat
 • 211
 • 259 10-11 lat
 • 259
 • 819 12-15 lat
 • 819
 • 853 16-20 lat
 • 853
 • 700 21-25 lat
 • 700
 • 415 26-30 lat
 • 415
 • 1 223 31 lat i więcej
 • 1 223
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łomżyńskim
 • pow. łomżyński
  21,0 lat
  woj. podlaskie
  19,7 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 106Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Autobusy w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  2,1
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy80
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe19
 • 6 benzyna
 • 80 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 9 12-15 lat
 • 9
 • 27 16-20 lat
 • 27
 • 19 21-25 lat
 • 19
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 29 31 lat i więcej
 • 29
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łomżyńskim
 • Powiat
  23,0 lat
  woj. podlaskie
  21,1 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 332Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  6,7
  Podlaskie
  13,4
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy285
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe46
 • 1 benzyna
 • 285 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 46 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 8 2 lata
 • 8
 • 13 3 lata
 • 13
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 28 6-7 lat
 • 28
 • 37 8-9 lat
 • 37
 • 47 10-11 lat
 • 47
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 25 31 lat i więcej
 • 25
 • 13,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łomżyńskim
 • pow. łomżyński
  13,2 lat
  Podlaskie
  12,9 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 3 022Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Motocykle w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  60,8
  woj. podlaskie
  48,4
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 15 2 lata
 • 15
 • 49 3 lata
 • 49
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 142 6-7 lat
 • 142
 • 61 8-9 lat
 • 61
 • 69 10-11 lat
 • 69
 • 318 12-15 lat
 • 318
 • 433 16-20 lat
 • 433
 • 396 21-25 lat
 • 396
 • 231 26-30 lat
 • 231
 • 1 224 31 lat i więcej
 • 1 224
 • 24,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łomżyńskim
 • pow. łomżyński
  24,2 lat
  Województwo
  24,9 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łomżyńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 155,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat łomżyński
  155,8 km
  Województwo
  409,4 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,2 km
  Województwo
  7,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami