Powiat łomżyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łomżyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 50 635 Liczba mieszkańców
 • 1 355 km2 Powierzchnia
 • 37 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 7,5% Stopa urbanizacji
 • Elzbieta Parzych Starosta
 • ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża Adres starostwa powiatowego
 • BLM Tablice rejestracyjne
Powiat łomżyński na mapie
Identyfikatory
 • 2007 TERYT (TERC)
Herb powiatu łomżyńskiego
powiat łomżyński herb

Powiat łomżyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łomżyński ma 50 635 mieszkańców, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łomżyńskiego w 2050 roku wynosi 48 021, z czego 24 071 to kobiety, a 23 950 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łomżyńskiego zawarli w 2021 roku 237 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łomżyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -271. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,35 na 1000 mieszkańców powiatu łomżyńskiego. W 2021 roku urodziło się 436 dzieci, w tym 55,0% dziewczynek i 45,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 413 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w powiecie łomżyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 13,3% zgonów w powiecie łomżyńskim były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łomżyńskiego przypada 13.95 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 664 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 606 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łomżyńskiego 58. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  62,4% mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 635 Liczba mieszkańców
 • 24 993 Kobiety
 • 25 642 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łomżyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 021 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 071 Kobiety
 • 23 950 Mężczyźni
 • 49,6%
  50,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łomżyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,9 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łomżyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łomżyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łomżyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łomżyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,4%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • powiat łomżyński
  57,9%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat łomżyński
  4,3%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • pow. łomżyński
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat łomżyński
  4,7
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,1
  Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 237 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -271 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -83 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -188 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  -5,4
  Województwo
  -5,7
  Cały kraj
  -4,9
 • -2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łomżyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 436 Urodzenia żywe
 • 240 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 196 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,0%
  45,0%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,7
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łomżyński
  37,3
  woj. podlaskie
  37,9
  Cały kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 82 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 82
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 413 g Średnia waga noworodków
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat łomżyński
  3 413 g
  Województwo
  3 430 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 136 Waga 3500g - 3999g
 • 136
 • 154 Waga 3000g - 3499g
 • 154
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat łomżyński
  1,24
  Województwo
  1,28
  Polska
  1,32
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie łomżyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 707 Zgony
 • 323 Kobiety
  (Zgony)
 • 384 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,0
  Podlaskie
  14,3
  Cała Polska
  13,6
 • 162,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łomżyński
  162,2
  Podlaskie
  165,4
  Cała Polska
  156,7
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,6
  Województwo
  4,7
  Cała Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. podlaskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,7%
  woj. podlaskie
  35,6%
  Cały kraj
  34,8%
 • 13,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  13,3%
  woj. podlaskie
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat łomżyński
  3,4%
  Województwo
  5,5%
  Kraj
  5,4%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  10,8
  Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  76,2
  Cała Polska
  74,4
 • 188,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat łomżyński
  188,2
  woj. podlaskie
  245,9
  Cała Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Cały kraj
  246,5
 • 490,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 562,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łomżyński
  490,6
  woj. podlaskie
  515,8
  Kraj
  475,8
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łomżyński
  55,0
  Podlaskie
  60,8
  Polska
  70,6
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,5
  Województwo
  33,1
  Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łomżyński
  0,0
  Podlaskie
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łomżyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55 Osoby w zamachach samobójczych
 • 17 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 38 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 109 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. łomżyński
  109,0
  woj. podlaskie
  46,0
  Cała Polska
  36,0
 • 30 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  30,0
  Podlaskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 4 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 4
 • 8 zażycie innych leków
 • 8
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 14 samookaleczenie powierzchniowe
 • 14
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 23 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 23
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 20 nieustalona
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 23 30-49 lat
 • 23
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 8 50-60 lat
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy12
  • pod wpływem alkoholu24
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 12 trzeźwy
 • 24 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 4 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 24 kawaler/panna
 • 24
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony49
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 49 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 1 renta
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 34 nieustalony
 • 34
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 664 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 349 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 315 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 606 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 350 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 256 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 69 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 66 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 58 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 59 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łomżyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łomżyńskim oddano do użytku 207 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łomżyńskim to 15 555 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 306 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  92,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łomżyńskim to 6,08 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie łomżyńskim to 159,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 87,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,32% mieszkań posiada łazienkę, 68,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,67% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łomżyńskim 25 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 889 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 966 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 11 transakcji (mediana cen - 3 362 zł/m2, średnia - 3 173 zł/m2), a na rynku wtórnym 14 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 869 zł/m2, średnia - 2 776 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 889 zł
 • Tutaj
  2 889 zł
  Podlaskie
  5 296 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 2 889 zł Ogółem
 • 2 889 zł
 • 2 362 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 362 zł
 • 3 449 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 449 zł
 • 2 859 zł od 80,1 m2
 • 2 859 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 966 zł
 • Tutaj
  2 966 zł
  Podlaskie
  5 126 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 2 966 zł Ogółem
 • 2 966 zł
 • 2 429 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 429 zł
 • 3 448 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 448 zł
 • 2 825 zł od 80,1 m2
 • 2 825 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 25
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m210
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łomżyńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 362 zł
 • Powiat
  3 362 zł
  woj. podlaskie
  5 245 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 362 zł Ogółem
 • 3 362 zł
 • 3 488 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 488 zł
 • 2 804 zł od 80,1 m2
 • 2 804 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 173 zł
 • Tutaj
  3 173 zł
  woj. podlaskie
  5 133 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 173 zł Ogółem
 • 3 173 zł
 • 3 499 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 499 zł
 • 2 768 zł od 80,1 m2
 • 2 768 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 11
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m24
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 869 zł
 • Powiat
  2 869 zł
  woj. podlaskie
  5 402 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 869 zł Ogółem
 • 2 869 zł
 • 2 362 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 362 zł
 • 2 880 zł od 80,1 m2
 • 2 880 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 776 zł
 • Powiat
  2 776 zł
  woj. podlaskie
  5 117 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 2 776 zł Ogółem
 • 2 776 zł
 • 2 429 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 429 zł
 • 2 864 zł od 80,1 m2
 • 2 864 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 14
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m26
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 555 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 306,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat łomżyński
  306,10
  Podlaskie
  397,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  104,30 m2
  Podlaskie
  77,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 31,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. łomżyński
  31,90 m2
  woj. podlaskie
  30,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łomżyński
  4,62
  Podlaskie
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 3,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,27
  Województwo
  2,52
  Cała Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. łomżyński
  0,71
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 207 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,09
  woj. podlaskie
  6,64
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 258 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  6,08
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  3,90
 • 24,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat łomżyński
  24,84
  Podlaskie
  26,06
  Cała Polska
  24,07
 • 33 092 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 159,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  159,9 m2
  Podlaskie
  91,5 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,65 m2
  woj. podlaskie
  0,61 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 87,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. łomżyński
  87,62%
  Województwo
  93,45%
  Polska
  96,97%
 • 79,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. łomżyński
  79,80%
  woj. podlaskie
  89,18%
  Kraj
  94,01%
 • 77,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  77,32%
  woj. podlaskie
  87,24%
  Cała Polska
  91,78%
 • 68,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  68,16%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Cały kraj
  83,08%
 • 1,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  1,67%
  Podlaskie
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łomżyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łomżyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 121osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łomżyńskim wynosiło w 2021 roku 4,5% (5,5% wśród kobiet i 3,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łomżyńskim wynosiło 5 432,47 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego 2 118 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 280 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -838.

  66,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łomżyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 121 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  121,0
  Podlaskie
  206,0
  Cała Polska
  257,0
 • 4,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,5% Kobiety
 • 3,7% Mężczyźni
 • pow. łomżyński
  4,5%
  Podlaskie
  7,0%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łomżyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 432 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat łomżyński
  5 432 PLN
  woj. podlaskie
  5 413 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łomżyńskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 280 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -838 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Przemysł i budownictwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 9,6% Pozostałe
 • 16,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łomżyńskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 127 Pracujący ogółem
 • 2 653 Kobiety
 • 3 474 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łomżyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,2
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łomżyński
  30,8
  woj. podlaskie
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 104,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  104,5
  Województwo
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łomżyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łomżyńskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 761 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 133 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 349 nowych podmiotów, a 144 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (374) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (229) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (367) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (133) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łomżyńskim najwięcej (120) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 675) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (140) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,3% (1 327) podmiotów, a 61,0% (2 294) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łomżyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 761 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 140 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 327 Przemysł i budownictwo
 • 2 294 Pozostała działalność
 • 349 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łomżyńskim w 2021 roku
 • 144 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łomżyńskim w 2021 roku
 • 3 133 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 675 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 675
 • 69 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 69
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 760 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 760
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 106 Spółki handlowe ogółem
 • 106
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 83  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 83
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 120 Spółki cywilne ogółem
 • 120
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 133 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 918 Budownictwo
 • 918
 • 744 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 744
 • 291 Przetwórstwo przemysłowe
 • 291
 • 196 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 196
 • 187 Transport i gospodarka magazynowa
 • 187
 • 150 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 150
 • 124 Pozostała działalność
 • 124
 • 118 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 118
 • 117 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 117
 • 84 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 84
 • 59 Informacja i komunikacja
 • 59
 • 55 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 55
 • 42 Edukacja
 • 42
 • 19 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 19
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łomżyńskim stwierdzono 506 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łomżyńskim wynosi 77,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łomżyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,49 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 2,92 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,92 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,87 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 506 Przestępstwa ogółem
 • 506
 • 278 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 278
 • 44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 44
 • 148 Przestępstwa drogowe
 • 148
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 11
 • 148 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 148
 • 9,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,99
  Województwo
  15,33
  Cała Polska
  21,51
 • 5,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat łomżyński
  5,49
  Podlaskie
  8,50
  Kraj
  12,82
 • 0,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,87
  woj. podlaskie
  3,88
  Cały kraj
  5,89
 • 2,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,92
  Podlaskie
  2,20
  Kraj
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Podlaskie
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 2,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat łomżyński
  2,92
  Podlaskie
  6,55
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. łomżyński
  77%
  Podlaskie
  77%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  73%
  Cała Polska
  64%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łomżyński
  75%
  Województwo
  68%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat łomżyński
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  37%
  Województwo
  54%
  Kraj
  53%

Powiat łomżyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łomżyńskiego wyniosła w 2021 roku 44,9 mln złotych, co daje 885 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu łomżyńskiego - 44.6% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,8 mln złotych, czyli 35,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łomżyńskiego wyniosła w 2021 roku 56,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (24.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.8%). W budżecie powiatu łomżyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 175 złotych na mieszkańca (15,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łomżyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,6 mln

  648(100%)

  34,3 mln

  666(100%)

  31,6 mln

  615(100%)

  31,4 mln

  613(100%)

  41,5 mln

  814(100%)

  43,7 mln

  858(100%)

  45,9 mln

  902(100%)

  44,9 mln

  885(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,4 mln

  183(28.1%)

  11,2 mln

  218(32.7%)

  11,3 mln

  221(35.9%)

  10,7 mln

  210(34.1%)

  14,9 mln

  293(36%)

  20,6 mln

  405(47.2%)

  23,3 mln

  458(50.6%)

  20,0 mln

  395(44.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  94,2(14.5%)

  4,7 mln

  91,6(13.7%)

  3,9 mln

  75,1(12.2%)

  4,2 mln

  81,7(13.3%)

  4,4 mln

  87,0(10.7%)

  4,9 mln

  95,3(11.1%)

  5,0 mln

  98,8(10.9%)

  6,0 mln

  119(13.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,9 mln

  133(20.5%)

  4,2 mln

  82,4(12.3%)

  4,9 mln

  95,2(15.5%)

  4,9 mln

  95,4(15.5%)

  4,4 mln

  86,8(10.7%)

  3,7 mln

  72,7(8.5%)

  4,4 mln

  86,7(9.6%)

  4,1 mln

  81,6(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  72,5(11.2%)

  3,8 mln

  74,0(11.1%)

  3,9 mln

  76,1(12.4%)

  2,2 mln

  42,9(7%)

  2,3 mln

  46,0(5.7%)

  2,7 mln

  52,3(6.1%)

  2,7 mln

  53,0(5.9%)

  2,8 mln

  55,6(6.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  78,6(12.1%)

  3,8 mln

  73,7(11%)

  3,4 mln

  65,9(10.7%)

  3,0 mln

  58,8(9.6%)

  2,3 mln

  46,0(5.7%)

  2,1 mln

  41,9(4.9%)

  2,1 mln

  42,3(4.7%)

  2,7 mln

  54,1(6.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  27,4(4.2%)

  1,2 mln

  24,3(3.6%)

  1,3 mln

  26,2(4.3%)

  1,5 mln

  28,7(4.7%)

  1,6 mln

  31,1(3.8%)

  1,8 mln

  35,3(4.1%)

  2,1 mln

  41,0(4.5%)

  2,5 mln

  48,7(5.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  767,1 tys

  14,9(2.3%)

  655,4 tys

  12,7(1.9%)

  1,5 mln

  30,0(4.9%)

  1,5 mln

  29,5(4.8%)

  1,7 mln

  33,5(4.1%)

  1,7 mln

  33,6(3.9%)

  1,8 mln

  34,7(3.8%)

  1,8 mln

  36,5(4.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,5 tys

  1,7(0.3%)

  3,2 mln

  61,9(7.6%)

  2,7 mln

  52,1(6.1%)

  895,9 tys

  17,6(2%)

  971,0 tys

  19,2(2.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  658,9 tys

  12,8(2%)

  681,0 tys

  13,2(2%)

  715,3 tys

  13,9(2.3%)

  713,0 tys

  14,0(2.3%)

  786,9 tys

  15,4(1.9%)

  774,1 tys

  15,2(1.8%)

  831,2 tys

  16,4(1.8%)

  924,6 tys

  18,3(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  122,7 tys

  2,4(0.4%)

  131,1 tys

  2,5(0.4%)

  172,3 tys

  3,4(0.5%)

  212,0 tys

  4,2(0.7%)

  177,6 tys

  3,5(0.4%)

  282,2 tys

  5,5(0.6%)

  259,1 tys

  5,1(0.6%)

  335,4 tys

  6,6(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  181,1 tys

  3,5(0.5%)

  181,3 tys

  3,5(0.5%)

  183,4 tys

  3,6(0.6%)

  216,1 tys

  4,2(0.7%)

  218,8 tys

  4,3(0.5%)

  253,5 tys

  5,0(0.6%)

  266,2 tys

  5,2(0.6%)

  275,9 tys

  5,4(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,5(0.3%)

  131,4 tys

  2,6(0.3%)

  131,8 tys

  2,6(0.3%)

  132,0 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  40,6 tys

  0,8(0.1%)

  40,5 tys

  0,8(0.1%)

  40,0 tys

  0,8(0.1%)

  40,5 tys

  0,8(0.1%)

  39,5 tys

  0,8(0.1%)

  38,1 tys

  0,7(0.1%)

  37,4 tys

  0,7(0.1%)

  45,0 tys

  0,9(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  788,0 tys

  15,3(2.3%)

  548,8 tys

  10,7(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,7(0.1%)

  40,1 tys

  0,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,0 tys

  0,4(0.1%)

  20,8 tys

  0,4(0.1%)

  13,7 tys

  0,3(0%)

  17,0 tys

  0,3(0.1%)

  11,6 tys

  0,2(0%)

  15,6 tys

  0,3(0%)

  139,9 tys

  2,8(0.3%)

  23,2 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  37,4 tys

  0,7(0.1%)

  53,8 tys

  1,0(0.2%)

  11,4 tys

  0,2(0%)

  2,3 mln

  44,7(5.5%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  39,8 tys

  0,8(0.1%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,3 mln

  45,2(6.8%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  100,2 tys

  2,0(0.3%)

  791,8 tys

  15,5(1.9%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,4(0.1%)

  16,3 tys

  0,3(0.1%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  965

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  500,1 tys

  9,7(1.5%)

  687,9 tys

  13,4(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  130,5 tys

  2,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,8 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łomżyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łomżyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łomżyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,5 mln

  629(100%)

  33,6 mln

  652(100%)

  32,9 mln

  640(100%)

  34,1 mln

  666(100%)

  39,6 mln

  777(100%)

  53,1 mln

  1,0 tys(100%)

  58,1 mln

  1,1 tys(100%)

  56,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  172(27.3%)

  8,8 mln

  171(26.2%)

  11,0 mln

  214(33.4%)

  10,0 mln

  197(29.4%)

  10,7 mln

  209(27%)

  13,4 mln

  263(25.2%)

  22,0 mln

  433(37.9%)

  18,6 mln

  368(32.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  44,3(7%)

  3,9 mln

  75,8(11.6%)

  3,6 mln

  69,5(10.8%)

  4,9 mln

  95,4(14.3%)

  6,4 mln

  126(16.2%)

  16,3 mln

  319(30.6%)

  14,9 mln

  293(25.6%)

  13,9 mln

  274(24.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  84,8(13.4%)

  4,9 mln

  94,7(14.5%)

  5,3 mln

  103(16.1%)

  5,7 mln

  112(16.8%)

  6,5 mln

  127(16.3%)

  9,3 mln

  182(17.4%)

  9,1 mln

  179(15.7%)

  11,2 mln

  222(19.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  78,6(12.5%)

  3,7 mln

  72,3(11.1%)

  3,4 mln

  65,9(10.3%)

  3,0 mln

  58,7(8.8%)

  2,3 mln

  46,0(5.9%)

  2,1 mln

  41,6(4%)

  2,1 mln

  42,3(3.7%)

  2,7 mln

  54,1(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,8 mln

  113(18%)

  2,7 mln

  53,1(8.1%)

  3,6 mln

  70,8(11%)

  3,6 mln

  70,8(10.6%)

  3,1 mln

  61,4(7.9%)

  2,4 mln

  46,2(4.4%)

  2,9 mln

  56,7(5%)

  2,6 mln

  50,6(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  20,4(3.2%)

  1,1 mln

  21,2(3.2%)

  1,5 mln

  30,0(4.7%)

  1,6 mln

  31,2(4.7%)

  1,7 mln

  32,9(4.2%)

  1,6 mln

  32,3(3.1%)

  2,1 mln

  40,5(3.5%)

  2,3 mln

  45,5(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  42,0(6.7%)

  2,1 mln

  40,4(6.2%)

  2,3 mln

  43,9(6.8%)

  1,6 mln

  31,5(4.7%)

  1,8 mln

  34,8(4.5%)

  2,1 mln

  40,3(3.9%)

  2,0 mln

  39,1(3.4%)

  2,1 mln

  41,3(3.7%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  472,0 tys

  9,2(1.4%)

  3,4 mln

  66,1(8.5%)

  2,9 mln

  57,6(5.5%)

  260,0 tys

  5,1(0.4%)

  1,3 mln

  25,7(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  128,8 tys

  2,5(0.4%)

  137,6 tys

  2,7(0.4%)

  128,9 tys

  2,5(0.4%)

  182,4 tys

  3,6(0.5%)

  103,4 tys

  2,0(0.3%)

  203,4 tys

  4,0(0.4%)

  981,8 tys

  19,3(1.7%)

  380,4 tys

  7,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  44,6(7.1%)

  2,8 mln

  55,1(8.4%)

  1,8 mln

  35,5(5.5%)

  1,9 mln

  37,1(5.6%)

  1,8 mln

  36,1(4.7%)

  509,5 tys

  10,0(1%)

  429,7 tys

  8,5(0.7%)

  286,9 tys

  5,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,4(0.4%)

  125,1 tys

  2,5(0.3%)

  131,4 tys

  2,6(0.2%)

  131,8 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  178,7 tys

  3,5(0.5%)

  180,6 tys

  3,5(0.5%)

  90,1 tys

  1,8(0.3%)

  113,7 tys

  2,2(0.3%)

  662,6 tys

  13,0(1.7%)

  1,2 mln

  23,1(2.2%)

  49,7 tys

  1,0(0.1%)

  46,2 tys

  0,9(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  755,6 tys

  14,6(2.3%)

  514,7 tys

  10,0(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  0,7(0.1%)

  32,6 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  0,0

  0,0(0%)

  479

  0,0(0%)

  493

  0,0(0%)

  493

  0,0(0%)

  509

  0,0(0%)

  517

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  183

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  411,0 tys

  8,0(1.3%)

  518,8 tys

  10,1(1.5%)

  85,9 tys

  1,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  42,9(6.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,8 tys

  1,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  129,5 tys

  2,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łomżyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 249 mieszkańców powiatu łomżyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 811 kobiet oraz 6 438 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu łomżyńskiego, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łomżyńskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łomżyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz podstawowe ukończone (21,6%).

  W roku 2021 w powiecie łomżyńskim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 492 dzieci (241 dziewczynek oraz 251 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łomżyńskim mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 176 dzieci (90 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 165 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu łomżyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 699 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 295 oddziałach uczyło się 3 778 uczniów (1 817 kobiet oraz 1 961 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łomżyńskim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 231 oddziałach uczyło się 3 598 uczniów (1 731 kobiet oraz 1 867 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,8 uczniów.

  W powiecie łomżyńskim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 8 uczniów (3 kobiety oraz 5 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łomżyńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 77 uczniów (37 kobiet oraz 40 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 60 absolwentów.

  W powiecie łomżyńskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 67 uczniów (7 kobiet oraz 60 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 8,0 uczniów. 13,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców powiatu łomżyńskiego w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  Podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • powiat łomżyński
  1,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. łomżyński
  9,9%
  Podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łomżyński
  19,5%
  Podlaskie
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,4%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat łomżyński
  22,1%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,2%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 699 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. łomżyński
  699,0
  Województwo
  895,0
  Polska
  896,0
 • 2,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  2,81
  Województwo
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 29 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 54 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 278 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łomżyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 492 Dzieci
 • 241 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 251 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 119 3 lata
 • 119
 • 165 4 lata
 • 165
 • 116 5 lata
 • 116
 • 80 6 lat
 • 80
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 61 3 lata
 • 61
 • 76 4 lata
 • 76
 • 66 5 lata
 • 66
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 58 3 lata
 • 58
 • 89 4 lata
 • 89
 • 50 5 lata
 • 50
 • 44 6 lat
 • 44
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 886 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 38,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 37,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 61,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 262 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łomżyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 142 Dzieci
 • 71 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 71 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 63 3 lata
 • 63
 • 49 4 lata
 • 49
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 32 3 lata
 • 32
 • 27 4 lata
 • 27
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 31 3 lata
 • 31
 • 22 4 lata
 • 22
 • 15 5 lata
 • 15
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 295 Oddziały
 • 3 778 Uczniowie
 • 1 817 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 961 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 477 Uczniowie w 1 klasie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 250 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 471 Absolwenci
 • 231 Kobiety
  (absolwenci)
 • 240 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  12,8
  Podlaskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 401,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 315,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 •  
 • 8,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat łomżyński
  8,0
  Województwo
  25,6
  Polska
  26,3
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łomżyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. łomżyński
  13,4
  woj. podlaskie
  18,4
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łomżyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łomżyńskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie łomżyńskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 2 motele (kategorii ★★) oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 270)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie łomżyńskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łomżyńskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 639 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 216 (uczestnicy: 12 022)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 4 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 335)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 2 636)
  • konkursy: 21 (uczestnicy: 609)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 1 282)
  • warsztaty: 102 (uczestnicy: 1 560)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 165)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 53)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 55)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 5
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 201)
  • teatralne: 2 (członkowie: 37)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 52)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 59)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 18)
  • taneczne: 1 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łomżyńskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 22 817 zwiedzających, co daje 4 503 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łomżyńskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 307 385 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 284 279 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 136
  • dostępne dla czytelników: 88
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 86
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 20
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Kluby sportowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łomżyńskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 121 członków. Zarejestrowano 2 063 ćwiczących (mężczyźni: 1 838, kobiety: 225, chłopcy do lat 18: 249, dziewczęta do lat 18: 163). Aktywnych było 26 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (50) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łomżyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łomżyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łomżyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 35 wypadków drogowych w powiecie łomżyńskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 69,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 19,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 57,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie łomżyńskim zarejestrowanych było 51 927 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 971 samochodów osobowych (648,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 579 samochodów ciężarowych (95,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 88 autobusów (1,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 277 ciągników siodłowych (5,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 663 motocykli (52,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,8 lat.


  W 2021 roku w powiecie łomżyńskim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łomżyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 35 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 33 Ranni
  (rok 2021)
 • 25 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łomżyńskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 69,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  69,1
  Województwo
  37,2
  Cały kraj
  59,9
 • 11,85 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. łomżyński
  11,8
  woj. podlaskie
  6,8
  Polska
  5,9
 • 65,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  65,2
  Województwo
  41,3
  Polska
  69,4
 • 19,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  19,3
  Podlaskie
  8,1
  Polska
  7,6
 • 57,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. łomżyński
  57,8
  woj. podlaskie
  46,9
  Kraj
  80,2
 • 17,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  17,1
  Województwo
  18,2
  Polska
  9,8
 • 94,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. łomżyński
  94,3
  Województwo
  111,1
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 51 927 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łomżyńskim w 2020 roku
 • 32 971 Samochody osobowe
 • 4 579 Samochody ciężarowe
 • 202 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 88 Autobusy
 • 260 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 277 Ciągniki samochodowe
 • 277   Ciągniki siodłowe
 • 11 089 Ciągniki rolnicze
 • 2 663 Motocykle
 • 845   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 399 Motorowery
 • 32 971Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 648,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  648,8
  Województwo
  568,3
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 825
  • 1400-1649 kg8 622
  • 1650-1899 kg8 298
  • 1900 kg i więcej10 226
 • 5 825 do 1399 kg
 • 8 622 1400-1649 kg
 • 8 298 1650-1899 kg
 • 10 226 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 327 do 1399 cm3
 • 9 327
 • 20 114 1400-1999 cm3
 • 20 114
 • 3 530 2000 i więcej cm3
 • 3 530
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 322
  • olej napędowy9 821
  • gaz (LPG)6 142
  • pozostałe686
 • 16 322 benzyna
 • 9 821 olej napędowy
 • 6 142 gaz (LPG)
 • 686 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 239 do 1 roku
 • 239
 • 201 2 lata
 • 201
 • 253 3 lata
 • 253
 • 660 4-5 lat
 • 660
 • 727 6-7 lat
 • 727
 • 1 040 8-9 lat
 • 1 040
 • 1 452 10-11 lat
 • 1 452
 • 5 247 12-15 lat
 • 5 247
 • 7 384 16-20 lat
 • 7 384
 • 5 663 21-25 lat
 • 5 663
 • 4 159 26-30 lat
 • 4 159
 • 5 946 31 lat i więcej
 • 5 946
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łomżyńskim
 • Tutaj
  21,0 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 4 579Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 95,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  95,6
  Podlaskie
  90,7
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 290 do 999 kg
 • 2 290
 • 1 393 1000-1499 kg
 • 1 393
 • 273 1500-2999 kg
 • 273
 • 50 3000-3499 kg
 • 50
 • 50 3500-4999 kg
 • 50
 • 185 5000-6999 kg
 • 185
 • 129 7000-9999 kg
 • 129
 • 153 10000-14999 kg
 • 153
 • 56 15000 kg i więcej
 • 56
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna881
  • olej napędowy3 009
  • gaz (LPG)212
  • pozostałe477
 • 881 benzyna
 • 3 009 olej napędowy
 • 212 gaz (LPG)
 • 477 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 50 do 1 roku
 • 50
 • 35 2 lata
 • 35
 • 41 3 lata
 • 41
 • 118 4-5 lat
 • 118
 • 174 6-7 lat
 • 174
 • 207 8-9 lat
 • 207
 • 345 10-11 lat
 • 345
 • 691 12-15 lat
 • 691
 • 820 16-20 lat
 • 820
 • 646 21-25 lat
 • 646
 • 405 26-30 lat
 • 405
 • 1 047 31 lat i więcej
 • 1 047
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łomżyńskim
 • Powiat
  20,6 lat
  woj. podlaskie
  19,1 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 88Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Autobusy w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  2,3
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy65
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe16
 • 6 benzyna
 • 65 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 25 16-20 lat
 • 25
 • 9 21-25 lat
 • 9
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 23 31 lat i więcej
 • 23
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łomżyńskim
 • pow. łomżyński
  22,7 lat
  woj. podlaskie
  20,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 277Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  5,5
  Województwo
  10,7
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy236
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe40
 • 1 benzyna
 • 236 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 4 2 lata
 • 4
 • 12 3 lata
 • 12
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 44 8-9 lat
 • 44
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 33 12-15 lat
 • 33
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 13 31 lat i więcej
 • 13
 • 13,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łomżyńskim
 • Powiat
  13,5 lat
  woj. podlaskie
  13,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 2 663Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łomżyńskim
 • Motocykle w powiecie łomżyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 52,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat łomżyński
  52,4
  Podlaskie
  42,7
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 14 2 lata
 • 14
 • 17 3 lata
 • 17
 • 132 4-5 lat
 • 132
 • 49 6-7 lat
 • 49
 • 52 8-9 lat
 • 52
 • 103 10-11 lat
 • 103
 • 331 12-15 lat
 • 331
 • 347 16-20 lat
 • 347
 • 290 21-25 lat
 • 290
 • 240 26-30 lat
 • 240
 • 1 049 31 lat i więcej
 • 1 049
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łomżyńskim
 • pow. łomżyński
  23,8 lat
  Podlaskie
  24,7 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łomżyńskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 155,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat łomżyński
  155,8 km
  woj. podlaskie
  389,8 km
  Polska
  591,9 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. łomżyński
  4,2 km
  Województwo
  6,8 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami