Pajęczno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pajęczno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pajęczno to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu pajęczańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pajęczno.
 • 6 410 Liczba mieszkańców
 • 20,2 km² Powierzchnia
 • 316,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1276-1870 i od 1958 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • EPJ Tablice rejestracyjne
 • Piotr Michał Mielczarek Burmistrz miasta
Pajęczno na mapie
Identyfikatory
 • 18.999151.1449 Współrzędne GPS
 • 1009044 TERYT (TERC)
 • 0932330 SIMC
Herb miasta Pajęczno
Pajęczno herb

Jak Pajęczno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pajęczno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pajęczno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pajęczno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
93Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
102Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
201Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
223Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
229Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
233Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
239Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
243Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
261Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
262Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
268Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
298Miasta o największej powierzchni w Polsce
299Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
304Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
322Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
326Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
338Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Pajęczno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-330Poczta Pajęczno

Pajęczno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pajęcznie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Pajęcznie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Pajęcznie
(34) 311-39-60
(34) 311-33-55
1 Maja 9
98-330 Pajęczno
ZUS Biuro Terenowe w Pajęcznie (podlega pod: ZUS II Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wiśniowa 10
98-330 Pajęczno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie
(34) 311-32-27, pinbpajeczno@wp.pl
ul. 17 Stycznia 15
98-330 Pajęczno
Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Makowiska
ul. Radomszczańska 33
98-330 Pajęczno
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Pajęczno
(34) 311-15-88
ul. Cmentarna 1
98-330 Pajęczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie
(34) 311-42-00 lub 01
ul. Cmentarna 1
98-330 Pajęczno
Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie
(34) 311-41-11
ul. 1 Maja 52
98-330 Pajęczno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Pajęcznie
(34) 311-10-31, 311-34-95
ul.Żeromskiego 7
98-330 Pajęczno
Urząd Gminy i Miasta Pajęczno
(34) 311-21-23
(34) 311-21-35
ul. Parkowa 8\12
98-330 Pajęczno
Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
(34) 311-31-20 233
(34) 311-31-21
ul. Kościuszki 76
98-330 Pajęczno

Pajęczno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pajęczno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 410, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pajęczna zawarli w 2022 roku 24 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,0% mieszkańców Pajęczna jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Pajęczno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,88 na 1000 mieszkańców Pajęczna. W 2022 roku urodziło się 41 dzieci, w tym 41,5% dziewczynek i 58,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 400 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,4% zgonów w Pajęcznie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w Pajęcznie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pajęczna przypada 10.24 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 42 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 102 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pajęczna -60. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  55,7% mieszkańców Pajęczna jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pajęczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 410 Liczba mieszkańców
 • 3 273 Kobiety
 • 3 137 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pajęcznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pajęcznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pajęcznie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pajęczna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,3 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pajęczno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pajęczna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pajęczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pajęczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pajęczno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,1%
  łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 19,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,5%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Pajęczno
  10,7%
  łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,0%
  łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Pajęczno
  0,7%
  łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pajęcznie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Pajęczno
  1,6
  woj. łódzkie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pajęcznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,9
  woj. łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pajęcznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pajęcznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pajęcznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pajęcznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,5%
  58,5%
 • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,4
  Województwo
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,6
  woj. łódzkie
  34,6
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 400 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 341 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 400 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 125 Waga 3500g - 3999g
 • 125
 • 135 Waga 3000g - 3499g
 • 135
 • 44 Waga 2500g - 2999g
 • 44
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Województwo
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,59
  łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pajęcznie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 37 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Pajęczno
  10,2
  woj. łódzkie
  14,0
  Polska
  11,9
 • 169,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  169,6
  woj. łódzkie
  183,7
  Polska
  147,0
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,5
  łódzkie
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Pajęczno
  3,7
  woj. łódzkie
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pajęczańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,4%
  łódzkie
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,0%
  łódzkie
  18,5%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,9%
  łódzkie
  6,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • 113 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Polska
  74,4
 • 294,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  294,4
  łódzkie
  293,1
  Cały kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Kraj
  246,5
 • 522,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 611,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pajęczno
  522,3
  woj. łódzkie
  463,6
  Polska
  475,8
 • 55,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  55,1
  woj. łódzkie
  63,6
  Cała Polska
  70,6
 • 47,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  47,9
  łódzkie
  36,5
  Cały kraj
  32,6
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,0
  łódzkie
  7,0
  Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  łódzkie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 102 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 59 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -57 Saldo migracji
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -60 Saldo migracji wewnętrznych
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pajęcznie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pajęczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pajęczno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pajęcznie oddano do użytku 65 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pajęcznie to 2 538 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 396 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 26,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pajęcznie to 3,08 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pajęcznie to 81,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,65% mieszkań posiada łazienkę, 83,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,54% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pajęczańskiego.

  Powiat pajęczański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 538 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 395,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pajęczno
  395,90
  łódzkie
  445,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  81,70 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,30 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,22
  Województwo
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,53
  Województwo
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,60
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 65 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 10,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  10,14
  łódzkie
  5,58
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 200 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,08
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 31,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  31,20
  Województwo
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 5 294 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 81,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  81,4 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,83 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pajęczno
  0,83 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,23%
  łódzkie
  96,72%
  Cały kraj
  97,71%
 • 96,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,78%
  woj. łódzkie
  92,36%
  Polska
  95,10%
 • 94,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,65%
  woj. łódzkie
  89,76%
  Kraj
  93,66%
 • 83,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,45%
  woj. łódzkie
  82,06%
  Polska
  85,62%
 • 9,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Pajęczno
  9,54%
  łódzkie
  46,57%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Pajęczno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Pajęcznie na 1000 mieszkańców pracuje 370osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Pajęcznie wynosiło w 2022 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pajęcznie wynosiło 5 467,17 PLN, co odpowiada 81.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pajęczna 598 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 583 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -15.

  28,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Pajęczna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,3% w przemyśle i budownictwie, a 14,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 370 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  370,0
  woj. łódzkie
  422,0
  Cały kraj
  402,0
 • 8,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,5% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,5%
  łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pajęcznie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pajęcznie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pajęcznie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 467 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Pajęczno
  5 467 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pajęcznie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 598 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 583 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -15 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,97 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,3% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,4% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pajęcznie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pajęczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  79,5
  woj. łódzkie
  72,7
  Polska
  69,0
 • 46,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pajęczno
  46,7
  łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 142,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pajęczno
  142,6
  woj. łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pajęczno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Pajęcznie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 876 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 690 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 59 nowych podmiotów, a 36 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (89) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (50) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (82) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (36) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pajęcznie najwięcej (56) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (843) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (192) podmiotów, a 77,1% (675) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pajęcznie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.4%) oraz Budownictwo (12.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 876 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 192 Przemysł i budownictwo
 • 675 Pozostała działalność
 • 59 Podmioty nowo zarejestrowane w Pajęcznie w 2022 roku
 • 36 Podmioty wyrejestrowane w Pajęcznie w 2022 roku
 • 690 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 843 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 843
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 876 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 876
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 39 Spółki handlowe ogółem
 • 39
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 29  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 29
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 56 Spółki cywilne ogółem
 • 56
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 690 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 217 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 217
 • 83 Budownictwo
 • 83
 • 82 Przetwórstwo przemysłowe
 • 82
 • 67 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 67
 • 54 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 54
 • 48 Transport i gospodarka magazynowa
 • 48
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 21 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 21
 • 20 Edukacja
 • 20
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pajęczno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pajęcznie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 63 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pajęcznie wynosi 72,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pajęczna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,29 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,07 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,93 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,30 (46%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pajęczna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pajęczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 63
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 9,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,83
  łódzkie
  19,38
  Kraj
  22,81
 • 5,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Pajęczno
  5,07
  Województwo
  11,45
  Polska
  12,98
 • 2,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,30
  Województwo
  5,35
  Polska
  6,99
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pajęczno
  1,93
  Województwo
  1,94
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  woj. łódzkie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 4,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Pajęczno
  4,29
  Województwo
  10,36
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pajęczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  73%
  łódzkie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  73%
  łódzkie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  47%
  woj. łódzkie
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Pajęczno
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  łódzkie
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pajęczno
  48%
  łódzkie
  44%
  Cały kraj
  51%

Pajęczno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pajęczna wyniosła w 2022 roku 70,5 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pajęczna - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,9 mln złotych, czyli 12,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pajęczna wyniosła w 2022 roku 69,5 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). W budżecie Pajęczna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,0 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,6%.
 • Wydatki budżetu w Pajęcznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pajęczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pajęczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pajęczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,9 mln

  2,6 tys(100%)

  37,8 mln

  3,2 tys(100%)

  40,4 mln

  3,5 tys(100%)

  43,0 mln

  3,7 tys(100%)

  47,9 mln

  4,1 tys(100%)

  55,0 mln

  4,8 tys(100%)

  59,7 mln

  5,3 tys(100%)

  70,5 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,0 mln

  2,2 tys(48.4%)

  14,9 mln

  2,2 tys(39.5%)

  15,2 mln

  2,2 tys(37.6%)

  15,4 mln

  2,3 tys(35.8%)

  16,7 mln

  2,5 tys(34.8%)

  17,2 mln

  2,6 tys(31.3%)

  18,5 mln

  2,8 tys(31.1%)

  20,5 mln

  3,2 tys(29.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  395(8.7%)

  2,7 mln

  392(7.1%)

  2,9 mln

  429(7.2%)

  3,0 mln

  441(6.9%)

  3,5 mln

  531(7.4%)

  6,9 mln

  1,0 tys(12.5%)

  12,4 mln

  1,9 tys(20.8%)

  10,2 mln

  1,6 tys(14.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,8 tys

  11,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 mln

  1,3 tys(11.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  718,1 tys

  105(2.3%)

  1,1 mln

  163(2.9%)

  1,2 mln

  171(2.9%)

  3,1 mln

  456(7.2%)

  713,3 tys

  107(1.5%)

  3,8 mln

  577(7%)

  2,6 mln

  400(4.4%)

  6,0 mln

  938(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  611(13.5%)

  3,9 mln

  575(10.4%)

  4,1 mln

  601(10.1%)

  4,2 mln

  626(9.9%)

  6,7 mln

  1,0 tys(14%)

  5,1 mln

  769(9.3%)

  4,4 mln

  670(7.3%)

  5,7 mln

  888(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  713(15.7%)

  11,2 mln

  1,6 tys(29.5%)

  1,6 mln

  233(3.9%)

  1,8 mln

  268(4.2%)

  1,9 mln

  288(4%)

  1,8 mln

  271(3.3%)

  2,1 mln

  314(3.4%)

  4,4 mln

  691(6.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  120,4 tys

  17,7(0.4%)

  146,4 tys

  21,4(0.4%)

  180,5 tys

  26,6(0.4%)

  155,5 tys

  22,9(0.4%)

  233,9 tys

  35,1(0.5%)

  360,4 tys

  54,2(0.7%)

  236,6 tys

  36,2(0.4%)

  3,3 mln

  519(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  908,0 tys

  133(2.9%)

  877,5 tys

  128(2.3%)

  987,5 tys

  145(2.4%)

  1,1 mln

  169(2.7%)

  1,2 mln

  180(2.5%)

  932,1 tys

  140(1.7%)

  862,1 tys

  132(1.4%)

  1,0 mln

  156(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  187,2 tys

  27,5(0.6%)

  1,1 mln

  163(3%)

  933,8 tys

  137(2.3%)

  227,3 tys

  33,5(0.5%)

  286,5 tys

  43,0(0.6%)

  214,7 tys

  32,3(0.4%)

  334,5 tys

  51,2(0.6%)

  490,6 tys

  76,5(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  367,4 tys

  54,0(1.2%)

  363,9 tys

  53,3(1%)

  325,4 tys

  47,9(0.8%)

  354,9 tys

  52,3(0.8%)

  310,9 tys

  46,7(0.6%)

  214,1 tys

  32,2(0.4%)

  128,2 tys

  19,6(0.2%)

  436,8 tys

  68,1(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  200,1 tys

  29,4(0.6%)

  216,4 tys

  31,7(0.6%)

  218,1 tys

  32,1(0.5%)

  232,9 tys

  34,4(0.5%)

  292,1 tys

  43,9(0.6%)

  314,3 tys

  47,3(0.6%)

  309,2 tys

  47,3(0.5%)

  345,0 tys

  53,8(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  200,1 tys

  29,4(0.6%)

  213,0 tys

  31,2(0.6%)

  203,2 tys

  29,9(0.5%)

  232,8 tys

  34,3(0.5%)

  217,6 tys

  32,7(0.5%)

  175,5 tys

  26,4(0.3%)

  218,9 tys

  33,5(0.4%)

  324,8 tys

  50,7(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  536,7 tys

  78,8(1.7%)

  150,2 tys

  22,0(0.4%)

  102,7 tys

  15,1(0.3%)

  163,6 tys

  24,1(0.4%)

  162,0 tys

  24,3(0.3%)

  336,2 tys

  50,6(0.6%)

  288,6 tys

  44,2(0.5%)

  247,5 tys

  38,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  234,4 tys

  34,4(0.8%)

  193,4 tys

  28,3(0.5%)

  78,9 tys

  11,6(0.2%)

  84,5 tys

  12,5(0.2%)

  147,0 tys

  22,1(0.3%)

  144,7 tys

  21,8(0.3%)

  322,4 tys

  49,3(0.5%)

  208,8 tys

  32,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  701,6 tys

  103(2.3%)

  688,6 tys

  101(1.8%)

  703,0 tys

  104(1.7%)

  742,9 tys

  110(1.7%)

  995,0 tys

  149(2.1%)

  1,0 mln

  151(1.8%)

  940,2 tys

  144(1.6%)

  65,6 tys

  10,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,5 tys

  9,5(0.2%)

  8,2 tys

  1,2(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  98,8 tys

  14,6(0.2%)

  79,3 tys

  11,9(0.2%)

  68,4 tys

  10,3(0.1%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pajęcznie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pajęczna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pajęczno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pajęczna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,9 mln

  2,7 tys(100%)

  37,6 mln

  3,2 tys(100%)

  40,5 mln

  3,5 tys(100%)

  44,0 mln

  3,8 tys(100%)

  52,1 mln

  4,5 tys(100%)

  59,3 mln

  5,2 tys(100%)

  67,5 mln

  5,9 tys(100%)

  69,5 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,3 mln

  2,0 tys(41.7%)

  14,0 mln

  2,0 tys(37.2%)

  14,9 mln

  2,2 tys(36.9%)

  17,2 mln

  2,5 tys(39.2%)

  17,6 mln

  2,6 tys(33.7%)

  17,8 mln

  2,7 tys(30%)

  20,6 mln

  3,1 tys(30.4%)

  23,4 mln

  3,6 tys(33.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,4 mln

  1,4 tys(29.6%)

  9,2 mln

  1,3 tys(24.4%)

  9,3 mln

  1,4 tys(23%)

  10,0 mln

  1,5 tys(22.8%)

  10,8 mln

  1,6 tys(20.8%)

  11,9 mln

  1,8 tys(20.1%)

  14,7 mln

  2,3 tys(21.8%)

  11,7 mln

  1,8 tys(16.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,4 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 mln

  1,3 tys(12.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  222(4.8%)

  1,3 mln

  187(3.4%)

  1,4 mln

  205(3.4%)

  1,5 mln

  228(3.5%)

  4,1 mln

  613(7.8%)

  7,0 mln

  1,0 tys(11.8%)

  11,2 mln

  1,7 tys(16.6%)

  6,1 mln

  946(8.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  188(4%)

  996,3 tys

  146(2.7%)

  541,3 tys

  79,7(1.3%)

  629,4 tys

  92,8(1.4%)

  967,4 tys

  145(1.9%)

  649,4 tys

  97,6(1.1%)

  719,8 tys

  110(1.1%)

  4,0 mln

  627(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  584(12.5%)

  10,3 mln

  1,5 tys(27.5%)

  797,9 tys

  117(2%)

  868,6 tys

  128(2%)

  905,7 tys

  136(1.7%)

  866,6 tys

  130(1.5%)

  843,5 tys

  129(1.2%)

  3,0 mln

  470(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  163(3.5%)

  913,7 tys

  134(2.4%)

  917,8 tys

  135(2.3%)

  785,0 tys

  116(1.8%)

  1,8 mln

  264(3.4%)

  805,2 tys

  121(1.4%)

  1,5 mln

  236(2.3%)

  1,2 mln

  182(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  137,9 tys

  20,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,6(0%)

  2,9 mln

  431(4.8%)

  953,5 tys

  146(1.4%)

  963,5 tys

  150(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  171,8 tys

  25,2(0.5%)

  155,2 tys

  22,7(0.4%)

  165,5 tys

  24,4(0.4%)

  156,7 tys

  23,1(0.4%)

  844,8 tys

  127(1.6%)

  443,2 tys

  66,6(0.7%)

  191,7 tys

  29,3(0.3%)

  676,0 tys

  105(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  334,5 tys

  49,1(1%)

  218,8 tys

  32,0(0.6%)

  221,2 tys

  32,6(0.5%)

  236,6 tys

  34,9(0.5%)

  302,1 tys

  45,3(0.6%)

  315,1 tys

  47,4(0.5%)

  309,9 tys

  47,4(0.5%)

  348,2 tys

  54,3(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  224,1 tys

  32,9(0.7%)

  220,4 tys

  32,3(0.6%)

  227,0 tys

  33,4(0.6%)

  222,4 tys

  32,8(0.5%)

  223,5 tys

  33,6(0.4%)

  239,0 tys

  35,9(0.4%)

  313,2 tys

  47,9(0.5%)

  302,3 tys

  47,2(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  24,2 tys

  3,6(0.1%)

  160,0 tys

  23,4(0.4%)

  116,0 tys

  17,1(0.3%)

  26,6 tys

  3,9(0.1%)

  10,7 tys

  1,6(0%)

  60,8 tys

  9,1(0.1%)

  19,5 tys

  3,0(0%)

  231,6 tys

  36,1(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  63,8 tys

  9,4(0.2%)

  16,0 tys

  2,3(0%)

  18,0 tys

  2,7(0%)

  17,5 tys

  2,6(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138,1 tys

  21,1(0.2%)

  153,3 tys

  23,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  131,8 tys

  19,4(0.4%)

  105,5 tys

  15,4(0.3%)

  82,6 tys

  12,2(0.2%)

  79,3 tys

  11,7(0.2%)

  92,6 tys

  13,9(0.2%)

  74,9 tys

  11,3(0.1%)

  60,2 tys

  9,2(0.1%)

  32,8 tys

  5,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  101,5 tys

  14,9(0.3%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  6,7

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  1,1(0%)

  12,0 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,5 tys

  9,5(0.2%)

  8,2 tys

  1,2(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  98,8 tys

  14,6(0.2%)

  79,3 tys

  11,9(0.2%)

  68,4 tys

  10,3(0.1%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  2,4 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,9 tys

  2,3(0%)

  24,8 tys

  3,6(0.1%)

  34,1 tys

  5,0(0.1%)

  83,9 tys

  12,4(0.2%)

  49,2 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,1 tys

  6,1(0.1%)

  700

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pajęczno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 439 mieszkańców Pajęczna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 665 kobiet oraz 775 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców Pajęczna, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Pajęczna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pajęcznie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,9%) oraz podstawowe ukończone (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,6%) oraz średnie zawodowe (20,0%).

  W roku 2021 w Pajęcznie mieściły się 3 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 312 dzieci (149 dziewczynek oraz 163 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pajęcznie mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 234 dzieci (129 dziewczynek oraz 105 chłopców). Dostępnych było 247 miejsc.

  17,5% mieszkańców Pajęczna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 315 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 35 oddziałach uczyło się 720 uczniów (351 kobiet oraz 369 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pajęcznie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 517 uczniów (252 kobiety oraz 265 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,65.

  W Pajęcznie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 17 oddziałach uczyło się 404 uczniów (260 kobiet oraz 144 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 94 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pajęcznie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 18 oddziałach uczyło się 485 uczniów (335 kobiet oraz 150 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 186 absolwentów.

  W Pajęcznie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 198 uczniów (65 kobiet oraz 133 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 28,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Pajęczna w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,2%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Pajęczno
  2,4%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pajęczno
  11,4%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pajęczno
  17,4%
  łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  28,0%
  łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  łódzkie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,1%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 20,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1315 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 315,0
  łódzkie
  895,0
  Polska
  883,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,61
  łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 324 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pajęczno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 312 Dzieci
 • 149 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 163 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 71 3 lata
 • 71
 • 89 4 lata
 • 89
 • 72 5 lata
 • 72
 • 78 6 lat
 • 78
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 31 3 lata
 • 31
 • 42 4 lata
 • 42
 • 34 5 lata
 • 34
 • 40 6 lat
 • 40
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 40 3 lata
 • 40
 • 47 4 lata
 • 47
 • 38 5 lata
 • 38
 • 38 6 lat
 • 38
 • 23 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 32,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 31,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pajęcznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pajęcznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 2
  Publiczne
  34 311-17-92
  34 311-17-92
  ul. Przemysłowa 7
  98-330 Pajęczno
  716519
  Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie
  Publiczne
  34 311-22-53
  34 311-22-53
  ul. SIENKIEWICZA 18
  98-330 Pajęczno
  49811
 • Szkoły podstawowe w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pajęczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 720 Uczniowie
 • 351 Kobiety
  (uczniowie)
 • 369 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,3%
 • 84 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pajęczno
  20,6
  Województwo
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 69,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 59,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  125,65
  Województwo
  96,76
  Cały kraj
  95,71
 • 125,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Pajęczno
  125,31
  woj. łódzkie
  95,70
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pajęczno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pajęczno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pajęcznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pajęcznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PAJĘCZNIE (IM. JULIANA TUWIMA)
  Publiczna
  34 311-25-14
  ul. WIŚNIOWA 7
  98-330 Pajęczno
  2758668
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pajęczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 404 Uczniowie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie)
 • 144 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 124 Uczniowie w 1 klasie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 8 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,8
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 38,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 31,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pajęczno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  28,3
  Województwo
  19,3
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pajęcznie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pajęcznie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnoksztacące
  Publiczne
  ul. Sienkiewicza 5
  98-330 Pajęczno
  16356-
  Zasadnicz Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  34 311-26-29
  34 311-26-29
  ul. Sienkiewicza 5
  98-330 Pajęczno
  8232-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  34 311-26-29
  34 311-26-29
  ul. Sienkiewicza 5
  98-330 Pajęczno
  351-
  Technikum
  Publiczne
  ul. Sienkiewicza 5
  98-330 Pajęczno
  445-
 • Edukacyjne grupy wieku w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pajęczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pajęczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pajęczno, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pajęczno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pajęcznie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pajęcznie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pajęcznie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pajęcznie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pajęcznie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 82 (uczestnicy: 11 600)
  • seanse filmowe: 25 (uczestnicy: 2 000)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 7 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 1 000)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 2 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 115)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 30)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 95)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 2 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pajęcznie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 426 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 35 054 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2022 w Pajęcznie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 899 wolumenów w tym ziobry specjalne: 365. Odnotowano 738 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 155 wolumenów. Odnotowano 804 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pajęcznie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 379 członków. Zarejestrowano 352 ćwiczących (mężczyźni: 274, kobiety: 78, chłopcy do lat 18: 233, dziewczęta do lat 18: 78). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pajęcznie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pajęcznie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pajęczna znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pajęcznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1748 - 1753 (ul. Plac Dworcowy 2)dnia 1946-06-15, wykaz dokumentów: 10/29 z 1946-06-15; 249 z 1967-08-30
  • Wiatrak z pocz. XIX w. (ul. Ściegienna 11)dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 724-XVI-2 z 1956-11-06; 250 z 1967-08-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kościuszki 39)dnia 1967-08-31, wykaz dokumentów: 649 z 1967-08-31
  • Mur/ogrodzenie z pocz. XX w.dnia 1989-11-21, wykaz dokumentów: A/499/89 z 1989-11-21
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1989-11-21, wykaz dokumentów: A/499/89 z 1989-11-21
 • Formy ochrony przyrody w Pajęcznie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pajęczna znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pajęcznie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Dylów Szlachecki 248
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Pajęczno przy plebanii
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-30, Opis granicy: Pajęczno cmentarz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: Dylów Szlachecki (dz. Nr 245)

Pajęczno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Pajęcznie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 0 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 15,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pajęcznie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pajęczańskiego.

  Powiat pajęczański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pajęcznie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 0 Ranni
  (rok 2022)
 • Wypadki drogowe w Pajęcznie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 15,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  15,6
  woj. łódzkie
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 15,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  15,6
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 0,00 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  łódzkie
  110,7
  Kraj
  65,5
 • 100,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 0,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pajęczno
  0,0
  Województwo
  119,2
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pajęcznie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 263,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  263,9 km
  Województwo
  624,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 2,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Pajęczno
  2,7 km
  Województwo
  4,8 km
  Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pajęczno przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pajęczno nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce - Zduńska Wola Karsznice Południowe - Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
  • LK 146Linia kolejowa nr 146: Wyczerpy - Chorzew Siemkowice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Rząsawa - Mykanów - Cykarzew Stary - Cykarzew - Ważne Młyny - Ważne Młyny PKP - Brzeźnica nad Wartą - Pieńki Dubidzkie - Dubidze - Wistka - Biała Pajęczańska - Chorzew Siemkowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pajęcznie istnieje 99 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 700-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Botaniczna

  ul. Brzozowa

  ul. Cmentarna

  ul. Częstochowska

  pl. Dworcowy

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Długa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Gałczyńskiego

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. I. J. Paderewskiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeżynowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kalinowa

  ul. Kard. S. Wyszyńskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Konstytucji

  ul. Kościuszki

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszka Czarnego

  ul. Letnia

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Majorat

  ul. Makuszyńskiego

  ul. Malinowa

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Międzyzakładowa

  ul. Miłosza

  ul. Norwida

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. Olszówka

  ul. Orzechowa

  ul. Osiedlowa

  Park Miejski im. Rotmistrza W. Pileckiego

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Poziomkowa

  ul. Południowa

  ul. Prusa

  ul. Przedszkolna

  ul. Przemysłowa

  ul. Północna

  ul. Rekreacyjna

  ul. Reymonta

  ul. Rowerowa

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Srebrna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tuwima

  ul. Wieluńska

  ul. Wiosenna

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Wiśniowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wschodnia

  ul. Wspólna

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Wysoka

  ul. Zachodnia

  ul. Zagajnikowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  ul. Złota

  ul. Ściegienna

  ul. Źródelna

  ul. Żywiczna