Krzywiń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Krzywiń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krzywiń to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kościańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krzywiń.
 • 1 664 Liczba mieszkańców
 • 2,3 km² Powierzchnia
 • 733,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 79 m n.p.m Wysokość
 • 1257 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PKS Tablice rejestracyjne
 • Jacek Nowak Burmistrz miasta
Krzywiń na mapie
Identyfikatory
 • 16.819951.9630 Współrzędne GPS
 • 3011044 TERYT (TERC)
 • 0954544 SIMC
Herb miasta Krzywiń
Krzywiń herb
Flaga miasta Krzywiń
Krzywiń flaga

Jak Krzywiń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krzywiń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krzywiń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krzywiń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
22Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
25Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
25Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
46Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
50Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
56Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
56Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
78Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
105Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
199Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
210Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
214Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
222Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
223Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
250Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
259Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
260Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce

Krzywiń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-010Poczta Krzywiń

Krzywiń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krzywiniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kościanie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kaźmierczaka 31
64-000 Kościan
Urząd Miasta i Gminy Krzywiń
(65) 517-05-25
(65) 517-06-76
Rynek 1
64-010 Krzywiń

Krzywiń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Krzywiń jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 664, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 10,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krzywinia zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Krzywinia jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Krzywiń ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,40 na 1000 mieszkańców Krzywinia. W 2022 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 455 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,0% zgonów w Krzywiniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,2% zgonów w Krzywiniu były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krzywinia przypada 7.2 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krzywinia 2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,5% mieszkańców Krzywinia jest w wieku produkcyjnym, 22,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krzywinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 664 Liczba mieszkańców
 • 847 Kobiety
 • 817 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krzywiniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krzywiniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krzywiniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krzywinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,7 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krzywiń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krzywinia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krzywiń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krzywiń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krzywiń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,2%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Krzywiń
  5,7%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Krzywiń
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krzywiniu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Krzywiń
  4,2
  Wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krzywiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krzywiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krzywiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krzywiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krzywiniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,6
  Wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,0
  Województwo
  37,1
  Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 455 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 384 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 523 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Krzywiń
  3 455 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 89 Waga 4000g - 4499g
 • 89
 • 230 Waga 3500g - 3999g
 • 230
 • 243 Waga 3000g - 3499g
 • 243
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,44
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Krzywiń
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krzywiniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 Zgony
 • 5 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,7%
  58,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,2 Zgony na 1000 ludności
 • Krzywiń
  7,2
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 129,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Krzywiń
  129,6
  Wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Krzywiń
  3,5
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kościańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  32,0%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 30,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,4%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 59 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 350,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Krzywiń
  350,5
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 372,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 366,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 378,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  372,4
  Województwo
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Krzywiń
  62,6
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 63,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  63,2
  Województwo
  35,1
  Polska
  33,8
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,5
  Wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krzywiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krzywiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzywiń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krzywiniu oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krzywiniu to 541 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 325 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krzywiniu to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krzywiniu to 140,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,13% mieszkań posiada łazienkę, 83,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,37% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kościańskiego.

  Powiat kościański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 541 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Krzywiń
  325,30
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  100,00 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,50 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,79
  Wielkopolskie
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Krzywiń
  3,07
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Krzywiń
  0,64
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,41
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 51 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,67
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 30,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  30,67
  Wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 1 265 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 140,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  140,6 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,76 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Krzywiń
  0,76 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Krzywiń
  99,26%
  Województwo
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 93,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,72%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 91,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  91,13%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 83,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Krzywiń
  83,55%
  Województwo
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Krzywiń
  0,37%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Krzywiń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Krzywiniu na 1000 mieszkańców pracuje 477osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Krzywiniu wynosiło w 2023 roku 3,0% (3,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krzywiniu wynosiło 5 931,56 PLN, co odpowiada 88.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krzywinia 215 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 157 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -58.

  21,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Krzywinia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 22,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 477 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  477,0
  Województwo
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 3,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,4% Kobiety
 • 1,8% Mężczyźni
 • Krzywiń
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krzywiniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krzywiniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krzywiniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 127 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 932 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krzywiniu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 215 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 157 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -58 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 36,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krzywiniu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 796 Pracujący ogółem
 • 394 Kobiety
 • 402 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Krzywiniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krzywiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Krzywiń
  73,9
  Województwo
  68,5
  Polska
  69,0
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,3
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 91,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  91,6
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krzywiń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Krzywiniu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 218 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 146 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (12) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (24) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krzywiniu najwięcej (20) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (207) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,3% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (49) podmiotów, a 70,2% (153) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krzywiniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.5%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 218 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49 Przemysł i budownictwo
 • 153 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Krzywiniu w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Krzywiniu w 2023 roku
 • 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 207 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 207
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 218 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 218
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 43
 • 27 Budownictwo
 • 27
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzywiń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krzywiniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 24 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krzywiniu wynosi 87,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krzywinia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,22 (wykrywalność 88%) oraz przeciwko mieniu - 6,34 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,92 (78%), drogowe - 1,71 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krzywinia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krzywiń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 24
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 14,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,32
  Województwo
  18,91
  Polska
  22,81
 • 8,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,22
  Wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 3,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Krzywiń
  3,92
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Krzywiń
  1,71
  Województwo
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Krzywiń
  0,12
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 6,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,34
  Województwo
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krzywiń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  72%
  Kraj
  71%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Krzywiń
  88%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Krzywiń
  89%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  76%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Krzywiń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Krzywinia wyniosła w 2022 roku 74,5 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 34.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Krzywinia - 26.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 9,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krzywinia wyniosła w 2022 roku 70,6 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15.2%). W budżecie Krzywinia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 984 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 84,5 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,1%.
 • Wydatki budżetu w Krzywiniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krzywinia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krzywiń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krzywinia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,7 mln

  3,2 tys(100%)

  38,3 mln

  3,8 tys(100%)

  51,1 mln

  5,1 tys(100%)

  65,6 mln

  6,5 tys(100%)

  55,2 mln

  5,5 tys(100%)

  57,3 mln

  5,9 tys(100%)

  55,8 mln

  5,8 tys(100%)

  74,5 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,8 mln

  9,0 tys(46.8%)

  14,0 mln

  8,3 tys(36.6%)

  20,6 mln

  12,0 tys(40.4%)

  15,7 mln

  9,2 tys(23.9%)

  15,8 mln

  9,2 tys(28.6%)

  15,5 mln

  9,0 tys(27.1%)

  17,4 mln

  10,1 tys(31.2%)

  19,9 mln

  12,0 tys(26.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,8 tys

  61,1(0.2%)

  9,9 mln

  5,9 tys(13.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,9 tys(9.8%)

  3,5 mln

  2,1 tys(9.1%)

  3,5 mln

  2,0 tys(6.8%)

  3,8 mln

  2,2 tys(5.7%)

  3,8 mln

  2,2 tys(6.8%)

  4,5 mln

  2,6 tys(7.8%)

  4,8 mln

  2,8 tys(8.6%)

  6,6 mln

  3,9 tys(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  3,3 tys(17.2%)

  12,6 mln

  7,5 tys(33%)

  3,8 mln

  2,2 tys(7.4%)

  2,0 mln

  1,2 tys(3.1%)

  2,5 mln

  1,5 tys(4.6%)

  2,5 mln

  1,5 tys(4.4%)

  2,7 mln

  1,6 tys(4.9%)

  6,1 mln

  3,7 tys(8.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  774(4%)

  1,3 mln

  770(3.4%)

  1,7 mln

  1,0 tys(3.4%)

  1,4 mln

  821(2.1%)

  5,4 mln

  3,2 tys(9.8%)

  6,1 mln

  3,6 tys(10.7%)

  1,7 mln

  982(3%)

  5,1 mln

  3,1 tys(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  831,7 tys

  502(2.6%)

  1,1 mln

  651(2.9%)

  1,1 mln

  656(2.2%)

  1,6 mln

  933(2.4%)

  2,7 mln

  1,6 tys(4.9%)

  3,7 mln

  2,2 tys(6.5%)

  4,7 mln

  2,7 tys(8.4%)

  3,9 mln

  2,3 tys(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  663,5 tys

  400(2.1%)

  872,2 tys

  517(2.3%)

  483,5 tys

  282(0.9%)

  497,4 tys

  290(0.8%)

  541,6 tys

  315(1%)

  598,3 tys

  348(1%)

  659,2 tys

  384(1.2%)

  3,6 mln

  2,1 tys(4.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  1,2 tys(6%)

  1,5 mln

  863(3.8%)

  4,0 mln

  2,3 tys(7.9%)

  24,3 mln

  14,2 tys(37%)

  2,7 mln

  1,6 tys(4.9%)

  2,6 mln

  1,5 tys(4.5%)

  2,3 mln

  1,3 tys(4.1%)

  3,2 mln

  1,9 tys(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  803(4.2%)

  1,6 mln

  938(4.1%)

  573,0 tys

  334(1.1%)

  1,1 mln

  631(1.6%)

  4,4 mln

  2,6 tys(8%)

  2,2 mln

  1,3 tys(3.8%)

  1,4 mln

  828(2.5%)

  2,5 mln

  1,5 tys(3.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  22,2 tys

  13,4(0.1%)

  8,1 tys

  4,8(0%)

  35,6 tys

  20,8(0.1%)

  304,8 tys

  178(0.5%)

  736,8 tys

  429(1.3%)

  490,4 tys

  285(0.9%)

  387,6 tys

  226(0.7%)

  1,3 mln

  765(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  765,0 tys

  462(2.4%)

  387,9 tys

  230(1%)

  349,5 tys

  204(0.7%)

  573,2 tys

  334(0.9%)

  323,8 tys

  189(0.6%)

  489,7 tys

  285(0.9%)

  765,2 tys

  446(1.4%)

  809,1 tys

  487(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  623,1 tys

  376(2%)

  574,8 tys

  341(1.5%)

  795,5 tys

  464(1.6%)

  580,7 tys

  339(0.9%)

  689,1 tys

  401(1.2%)

  554,7 tys

  322(1%)

  727,1 tys

  424(1.3%)

  795,3 tys

  478(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  220,2 tys

  133(0.7%)

  208,3 tys

  124(0.5%)

  202,5 tys

  118(0.4%)

  143,2 tys

  83,6(0.2%)

  166,5 tys

  97,0(0.3%)

  162,9 tys

  94,6(0.3%)

  291,3 tys

  170(0.5%)

  252,3 tys

  152(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  300,8 tys

  182(0.9%)

  259,6 tys

  154(0.7%)

  275,6 tys

  161(0.5%)

  355,6 tys

  207(0.5%)

  361,0 tys

  210(0.7%)

  373,1 tys

  217(0.7%)

  401,4 tys

  234(0.7%)

  191,9 tys

  115(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  144,4 tys

  87,2(0.5%)

  176,6 tys

  105(0.5%)

  190,5 tys

  111(0.4%)

  187,6 tys

  109(0.3%)

  194,7 tys

  113(0.4%)

  202,0 tys

  117(0.4%)

  333,9 tys

  195(0.6%)

  152,0 tys

  91,4(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  117,4 tys

  70,8(0.4%)

  206,5 tys

  123(0.5%)

  141,2 tys

  82,4(0.3%)

  211,9 tys

  124(0.3%)

  250,7 tys

  146(0.5%)

  163,8 tys

  95,2(0.3%)

  244,5 tys

  142(0.4%)

  97,5 tys

  58,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,7 tys

  33,6(0.2%)

  6,8 tys

  4,0(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  63,4 tys

  37,0(0.1%)

  65,0 tys

  37,8(0.1%)

  63,3 tys

  36,8(0.1%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  1,9 tys

  1,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  4,0 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,0 tys

  18,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,9 tys

  59,4(0.2%)

  25,7 tys

  15,0(0%)

  116,5 tys

  67,9(0.2%)

  10,0 tys

  5,8(0%)

  11,5 tys

  6,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  703

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krzywiniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krzywinia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krzywiń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krzywinia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,6 mln

  3,1 tys(100%)

  39,3 mln

  3,9 tys(100%)

  42,9 mln

  4,3 tys(100%)

  46,8 mln

  4,6 tys(100%)

  56,0 mln

  5,6 tys(100%)

  59,0 mln

  6,1 tys(100%)

  70,4 mln

  7,3 tys(100%)

  70,6 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,0 mln

  5,4 tys(28.5%)

  9,7 mln

  5,8 tys(24.8%)

  10,6 mln

  6,2 tys(24.6%)

  11,7 mln

  6,8 tys(24.9%)

  13,8 mln

  8,0 tys(24.6%)

  16,3 mln

  9,5 tys(27.6%)

  17,6 mln

  10,2 tys(25%)

  19,2 mln

  11,5 tys(27.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,1 mln

  9,1 tys(47.7%)

  15,2 mln

  9,0 tys(38.7%)

  15,4 mln

  9,0 tys(35.8%)

  18,1 mln

  10,6 tys(38.7%)

  20,6 mln

  12,0 tys(36.7%)

  19,5 mln

  11,4 tys(33.1%)

  29,3 mln

  17,1 tys(41.6%)

  17,4 mln

  10,4 tys(24.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 mln

  6,5 tys(15.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  2,8 tys(14.5%)

  11,7 mln

  7,0 tys(29.8%)

  984,9 tys

  575(2.3%)

  1,1 mln

  632(2.3%)

  1,3 mln

  742(2.3%)

  1,2 mln

  705(2.1%)

  1,2 mln

  681(1.7%)

  4,0 mln

  2,4 tys(5.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  743,7 tys

  449(2.4%)

  488,1 tys

  289(1.2%)

  687,8 tys

  401(1.6%)

  961,5 tys

  561(2.1%)

  1,2 mln

  701(2.2%)

  480,5 tys

  279(0.8%)

  697,6 tys

  407(1%)

  3,5 mln

  2,1 tys(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  56,6 tys

  34,2(0.2%)

  38,9 tys

  23,1(0.1%)

  46,3 tys

  27,0(0.1%)

  40,4 tys

  23,6(0.1%)

  688,8 tys

  401(1.2%)

  1,7 mln

  1,0 tys(2.9%)

  2,0 mln

  1,2 tys(2.8%)

  2,0 mln

  1,2 tys(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  708(3.7%)

  1,1 mln

  671(2.9%)

  1,1 mln

  614(2.5%)

  1,1 mln

  661(2.4%)

  1,6 mln

  917(2.8%)

  1,5 mln

  880(2.6%)

  1,6 mln

  909(2.2%)

  1,6 mln

  940(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  609,7 tys

  368(1.9%)

  650,9 tys

  386(1.7%)

  628,3 tys

  367(1.5%)

  693,9 tys

  405(1.5%)

  700,7 tys

  408(1.3%)

  976,8 tys

  568(1.7%)

  1,0 mln

  605(1.5%)

  894,7 tys

  538(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  86,7 tys

  52,3(0.3%)

  166,0 tys

  98,4(0.4%)

  112,0 tys

  65,3(0.3%)

  110,3 tys

  64,3(0.2%)

  111,8 tys

  65,1(0.2%)

  266,3 tys

  155(0.5%)

  144,9 tys

  84,4(0.2%)

  868,8 tys

  522(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  51,2 tys

  30,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,4 tys

  51,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  29,1(0.1%)

  209,1 tys

  126(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  132,2 tys

  79,8(0.4%)

  83,6 tys

  49,6(0.2%)

  97,4 tys

  56,8(0.2%)

  105,9 tys

  61,8(0.2%)

  98,0 tys

  57,1(0.2%)

  66,3 tys

  38,5(0.1%)

  50,6 tys

  29,5(0.1%)

  56,8 tys

  34,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  33,6 tys

  20,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,4 tys

  13,0(0%)

  399

  0,2(0%)

  43,0 tys

  25,0(0.1%)

  41,3 tys

  24,8(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,7 tys

  8,3(0%)

  1,4 tys

  0,8(0%)

  202,1 tys

  118(0.5%)

  908

  0,5(0%)

  1,6 mln

  906(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  19,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,1 tys

  3,1(0%)

  4,5 tys

  2,7(0%)

  4,4 tys

  2,6(0%)

  4,6 tys

  2,7(0%)

  4,8 tys

  2,8(0%)

  5,1 tys

  3,0(0%)

  5,1 tys

  3,0(0%)

  29,4 tys

  17,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,9 tys

  8,4(0%)

  12,7 tys

  7,5(0%)

  18,9 tys

  11,0(0%)

  6,2 tys

  3,6(0%)

  3,7 tys

  2,1(0%)

  813

  0,5(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  6,0 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,7 tys

  33,6(0.2%)

  6,8 tys

  4,0(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  63,4 tys

  37,0(0.1%)

  65,0 tys

  37,8(0.1%)

  63,3 tys

  36,8(0.1%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  1,9 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  19,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,6 tys

  12,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krzywiń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 428 mieszkańców Krzywinia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 191 kobiet oraz 238 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,1% mieszkańców Krzywinia, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Krzywinia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krzywiniu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,3%) oraz wyższe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,6%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2022 w Krzywiniu mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 165 dzieci (87 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Krzywiniu mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 323 dzieci (144 dziewczynki oraz 179 chłopców). Dostępnych było 351 miejsc.

  22,1% mieszkańców Krzywinia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,0% wśród dziewczynek i 22,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 754 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 308 uczniów (131 kobiet oraz 177 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Krzywiniu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 237 uczniów (113 kobiet oraz 124 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 34,9% ludności (36,0% wśród dziewczynek i 33,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 165,59.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (11,3% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,3% mieszkańców Krzywinia w wieku potencjalnej nauki (18,3% kobiet i 16,5% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,6%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,4%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Krzywiń
  2,7%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,0%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Krzywiń
  20,8%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  32,1%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 24,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,1%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,8%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1754 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Krzywiń
  1 754,0
  Województwo
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,37
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krzywiń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 165 Dzieci
 • 87 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,7%
  47,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 31 3 lata
 • 31
 • 37 4 lata
 • 37
 • 46 5 lata
 • 46
 • 46 6 lat
 • 46
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 20 4 lata
 • 20
 • 22 5 lata
 • 22
 • 24 6 lat
 • 24
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 17 4 lata
 • 17
 • 24 5 lata
 • 24
 • 22 6 lat
 • 22
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krzywiniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzywiniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu
  Publiczne
  65 517-06-78
  65 517-06-78
  ul. Powstańca Lewandowskiego 14
  64-010 Krzywiń
  1431321
  Ochronka Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego (Edmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  65 517-05-42
  ul. E. Bojanowskiego 2
  64-010 Krzywiń
  ---
 • Szkoły podstawowe w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krzywiń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 308 Uczniowie
 • 131 Kobiety
  (uczniowie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,5%
  57,5%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,0
  Wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 •  
 • 23,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 165,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Krzywiń
  165,59
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 165,59 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Krzywiń
  165,59
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krzywiń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krzywiń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krzywiniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzywiniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im.Powstańczej kompanii Krzywińskiej)
  Publiczna
  65 517-05-17
  65 517-05-17
  ul. Strzelecka 13
  64-010 Krzywiń
  11208-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Krzywiniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzywiniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krzywiniu (Kajetana Morawskiego)
  Publiczna
  65 517-05-03
  65 517-05-03
  ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 34
  64-010 Krzywiń
  387-
  Liceum Ogólnokształcące w Krzywiniu (Kajetana Morawskiego)
  Publiczne
  65 517-05-03
  65 517-05-03
  ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 34
  64-010 Krzywiń
  337-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzywiniu
  Publiczne
  65 517-05-03
  65 517-05-03
  ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 34
  64-010 Krzywiń
  213-
 • Edukacyjne grupy wieku w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 22,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 34,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 36,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krzywiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krzywiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krzywiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzywiń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Krzywiniu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krzywiniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krzywiniu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Krzywiniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 785 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 528 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Krzywiniu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 74 członków. Zarejestrowano 73 ćwiczących (mężczyźni: 73, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 48, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krzywiniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krzywiniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krzywinia znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Krzywiniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Kościelna 10)dnia 1932-11-25, wykaz dokumentów: AKI11a/47 z 1932-11-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 11)dnia 1969-05-26, wykaz dokumentów: 593/A z 1969-05-26; 399/Wlkp/A z 2006-08-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kościelna 4)dnia 1969-05-26, wykaz dokumentów: 595/A z 1969-05-26
  • Wiatrak z 1698 r.dnia 1984-09-04, wykaz dokumentów: 974A z 1984-09-04
  • Wiatrak z 1698 r.dnia 1988-03-05, wykaz dokumentów: 1048/A z 1988-03-05
  • Miasto z 1257 r.dnia 1992-08-18, wykaz dokumentów: 1331A z 1992-08-18; brak numeru z 1999-03-11
  • Kościół z przełomu XIX/XX w.dnia 1993-12-10, wykaz dokumentów: 1469/A z 1993-12-10
 • Formy ochrony przyrody w Krzywiniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Krzywinia znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Krzywiniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar wyznaczony w celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonego do naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z walorów krajobrazowych., Data ustanowienia: 1992-08-18, Powierzchnia: 71425.0 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rosnący w lesie stanowiącym własność Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo zamarłe z obciętym wierzchołkiem próchnica pnia, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rosnący w lesie stanowiącym własność Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu
  • Pomnik przyrodyOpis: próchnica pnia pozostała tylko niewielka część pnia - reszta odcięta, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rosnący w lesie stanowiącym własność Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rosnący w lesie stanowiącym własność Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rosnący w lesie stanowiącym własność Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz 50%, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rosnący w lesie stanowiącym własność Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz 20%, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w oddz. 270m Leśnictwo Mościszki Nadleśnictwo Kościan
  • Pomnik przyrodyOpis: pozostało miejsce po tabliczce ubyki w koronie, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w oddz. 271h Leśnictwo Mościszki Nadleśnictwo Kościan
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki w szyji korzeniowej, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w oddz. 270j Leśnictwo Mościszki Nadleśnictwo Kościan
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki przy szyji korzeniowej, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rośnie w oddz. 270j Leśnictwo Mościszki Nadleśnictwo Kościan

Krzywiń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 19 wypadków drogowych w Krzywiniu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 142,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Krzywiniu znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kościańskiego.

  Powiat kościański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Krzywiniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 21 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Krzywiniu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 142,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 142,5
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Krzywiń
  0,0
  Wielkopolskie
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 1 262,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 262,8
  Województwo
  1 203,8
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  10,1
  Kraj
  9,5
 • 110,53 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  110,5
  Województwo
  117,5
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Krzywiniu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 849,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Krzywiń
  849,3 km
  Województwo
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 16,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  16,0 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krzywiń przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 432droga wojewódzka nr 432(Leszno - Trzebania - Osieczna - Wojnowice - Kąty - Czerwona Wieś - Krzywiń - Jerka - Dalewo - Wyrzeka - Nochowo - Śrem - Polesie - Zaniemyśl - Luboniec - Brzostek - Chwałkowo - Środa Wielkopolska - Ruszkowo - Tadeuszowo - Połażejewo - Zberki - Grzymysławice - Września)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Krzywiń nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 360Linia kolejowa nr 360: Jarocin - Kąkolewo [o znaczeniu drugorzędnym] (Jarocin - Brzostów Wielkopolski - Góra - Łobzowiec - Wojciechowo - Borek Wielkopolski - Strumiany - Zalesie Wielkopolskie - Godurowo - Piaski Wielkopolskie - Gostyń - Gola - Kosowo Wielkopolskie - Krzemieniewo - Garzyn - Kąkolewo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krzywiniu istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 25 Stycznia

  ul. Boczna

  ul. Działkowa

  ul. Edmunda Bojanowskiego

  ul. Generała Chłapowskiego

  ul. Kasztelańska

  ul. Kilińskiego

  ul. Kościańska

  ul. Kościelna

  ul. Kręta

  ul. Leszczyńska

  ul. Mostowa

  ul. Ogrodowa

  Osiedle Awdańców

  Osiedle Młodych

  Osiedle Sportowe

  Park Le Bény-Bocage

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańca Lewandowskiego

  ul. Rynek

  ul. Spokojna

  ul. Strażacka

  ul. Strumykowa

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  pl. Wiosny Ludów

  ul. Zielona

  rondo im. Jana Pawła II

  ul. ks. Nawrockiego

  ul. Łąkowa