Biała Rawska w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Biała Rawska - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Biała Rawska to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu rawskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Biała Rawska.
 • 3 030 Liczba mieszkańców
 • 9,5 km² Powierzchnia
 • 317,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 46 Numer kierunkowy
 • ERW Tablice rejestracyjne
 • Wacław Jacek Adamczyk Burmistrz miasta
Biała Rawska na mapie
Identyfikatory
 • 20.472551.8077 Współrzędne GPS
 • 1013024 TERYT (TERC)
 • 0977019 SIMC
Herb miasta Biała Rawska
Biała Rawska herb

Jak Biała Rawska wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Biała Rawska na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Biała Rawska wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Biała Rawska plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
77Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
86Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
124Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
162Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
180Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
190Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
192Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
213Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
214Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
215Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
219Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
222Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
230Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
246Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
266Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
365Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce

Biała Rawska - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
96-230Poczta Biała Rawska

Biała Rawska - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Białej Rawskiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Białej Rawskiej aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Rawie Mazowieckiej (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Solidarności 1 a
96-200 Rawa Mazowiecka
Ochotnicza Straż Pożarna Biała Rawska
(46) 815-98-97
Pl. Wolności 44
96-230 Biała Rawska
Komisariat Policji w Białej Rawskiej
(46) 815-94-07
ul. Zjednoczenia 8
96-230 Biała Rawska
Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
(46) 815-93-77
(46) 815-94-44
ul. Jana Pawła II 57
96-230 Biała Rawska

Biała Rawska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Biała Rawska jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 030, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Białej Rawskiej zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców Białej Rawskiej jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Biała Rawska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,90 na 1000 mieszkańców Białej Rawskiej. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 34,6% dziewczynek i 65,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 402 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,6% zgonów w Białej Rawskiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w Białej Rawskiej były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Białej Rawskiej przypada 13.4 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Białej Rawskiej -22. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,8% mieszkańców Białej Rawskiej jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 030 Liczba mieszkańców
 • 1 566 Kobiety
 • 1 464 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Białej Rawskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Białej Rawskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Białej Rawskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,5 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Biała Rawska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Biała Rawska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Biała Rawska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Biała Rawska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,5%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,8%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Biała Rawska
  10,2%
  Województwo
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  Województwo
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 5,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Biała Rawska
  0,0%
  łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Białej Rawskiej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Biała Rawska
  4,2
  woj. łódzkie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,3
  woj. łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Białej Rawskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,9
  Województwo
  -6,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Białej Rawskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Białej Rawskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Białej Rawskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Białej Rawskiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 34,6%
  65,4%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,5
  woj. łódzkie
  7,6
  Polska
  8,1
 • 39,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Biała Rawska
  39,6
  Województwo
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 116 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 116
 • 89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 89
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 402 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 304 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 487 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 402 g
  łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 147 Waga 3000g - 3499g
 • 147
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,45
  woj. łódzkie
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  woj. łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Biała Rawska
  0,66
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Białej Rawskiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,7%
  46,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,4
  Województwo
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 152,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  152,6
  woj. łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Biała Rawska
  3,6
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rawskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  29,6%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,3%
  woj. łódzkie
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,7%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Cała Polska
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Cała Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 279,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  279,1
  woj. łódzkie
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  274,1
  Cała Polska
  253,9
 • 386,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 402,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 370,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Biała Rawska
  386,4
  woj. łódzkie
  412,1
  Cała Polska
  426,2
 • 45,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  45,5
  Województwo
  53,5
  Cały kraj
  62,9
 • 25,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Biała Rawska
  25,4
  woj. łódzkie
  38,6
  Polska
  33,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,5
  łódzkie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Białej Rawskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Biała Rawska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biała Rawska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Białej Rawskiej oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Białej Rawskiej to 1 210 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Białej Rawskiej to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Białej Rawskiej to 139,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,17% mieszkań posiada łazienkę, 86,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,38% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawskiego.

  Powiat rawski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 210 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 397,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  397,00
  woj. łódzkie
  445,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Biała Rawska
  70,00 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Biała Rawska
  27,80 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,91
  Województwo
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Biała Rawska
  2,52
  Województwo
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Biała Rawska
  0,64
  łódzkie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,66
  woj. łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,50
  woj. łódzkie
  3,80
  Cała Polska
  3,89
 • 2,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,95
  łódzkie
  21,24
  Polska
  24,56
 • 278 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 139,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Biała Rawska
  139,0 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Biała Rawska
  0,09 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,79%
  łódzkie
  96,76%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,39%
  łódzkie
  92,46%
  Polska
  95,18%
 • 90,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,17%
  łódzkie
  89,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 86,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Biała Rawska
  86,03%
  łódzkie
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 4,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Biała Rawska
  4,38%
  Województwo
  46,52%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Biała Rawska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Białej Rawskiej na 1000 mieszkańców pracuje 258osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 59,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Białej Rawskiej wynosiło w 2023 roku 3,2% (3,2% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białej Rawskiej wynosiło 5 550,93 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Białej Rawskiej 257 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 261 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 4.

  41,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Białej Rawskiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 258 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Biała Rawska
  258,0
  łódzkie
  258,0
  Polska
  259,0
 • 3,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,4% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Białej Rawskiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Białej Rawskiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Białej Rawskiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 001 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 551 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Białej Rawskiej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 257 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 261 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 4 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,02 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Przemysł i budownictwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,2% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Białej Rawskiej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 795 Pracujący ogółem
 • 470 Kobiety
 • 325 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Białej Rawskiej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Biała Rawska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Biała Rawska
  70,0
  Województwo
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,7
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 116,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  116,6
  Województwo
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Biała Rawska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Białej Rawskiej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 389 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 289 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (42) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Białej Rawskiej najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (364) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,5% (72) podmiotów, a 79,7% (310) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Białej Rawskiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (39.8%) oraz Budownictwo (12.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 389 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72 Przemysł i budownictwo
 • 310 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w Białej Rawskiej w 2023 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Białej Rawskiej w 2023 roku
 • 289 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 364 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 364
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 389 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 389
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 289 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 115 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 115
 • 36 Budownictwo
 • 36
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biała Rawska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Białej Rawskiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 40 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Białej Rawskiej wynosi 81,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Białej Rawskiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,38 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 6,20 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,01 (73%), drogowe - 1,80 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Białej Rawskiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Biała Rawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 40
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 12,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,94
  Województwo
  19,38
  Polska
  22,81
 • 7,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,38
  woj. łódzkie
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 3,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Biała Rawska
  3,01
  woj. łódzkie
  5,35
  Polska
  6,99
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,80
  woj. łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 6,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,20
  łódzkie
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Biała Rawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  65%
  Kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  78%
  woj. łódzkie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  woj. łódzkie
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  82%
  woj. łódzkie
  86%
  Cały kraj
  88%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Biała Rawska
  66%
  łódzkie
  44%
  Cała Polska
  51%

Biała Rawska - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Białej Rawskiej wyniosła w 2022 roku 83,3 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Białej Rawskiej - 26.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,0 mln złotych, czyli 14,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Białej Rawskiej wyniosła w 2022 roku 81,2 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.5%). W budżecie Białej Rawskiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 852 złotych na mieszkańca (11,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,7 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,3%.
 • Wydatki budżetu w Białej Rawskiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Białej Rawskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Biała Rawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Białej Rawskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,4 mln

  3,2 tys(100%)

  45,4 mln

  4,0 tys(100%)

  52,5 mln

  4,6 tys(100%)

  58,5 mln

  5,1 tys(100%)

  59,8 mln

  5,3 tys(100%)

  60,0 mln

  5,4 tys(100%)

  64,8 mln

  5,8 tys(100%)

  83,3 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,2 mln

  4,1 tys(36.3%)

  13,2 mln

  4,1 tys(29%)

  14,3 mln

  4,5 tys(27.3%)

  16,1 mln

  5,0 tys(27.5%)

  17,4 mln

  5,5 tys(29%)

  17,8 mln

  5,7 tys(29.7%)

  19,4 mln

  6,3 tys(30%)

  22,0 mln

  7,2 tys(26.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  2,1 tys(18.8%)

  15,4 mln

  4,8 tys(33.8%)

  3,2 mln

  988(6%)

  3,3 mln

  1,0 tys(5.7%)

  3,7 mln

  1,2 tys(6.1%)

  3,7 mln

  1,2 tys(6.1%)

  3,7 mln

  1,2 tys(5.7%)

  16,9 mln

  5,5 tys(20.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  812(7.2%)

  3,5 mln

  1,1 tys(7.6%)

  5,2 mln

  1,6 tys(10%)

  6,2 mln

  1,9 tys(10.6%)

  3,2 mln

  1,0 tys(5.4%)

  2,1 mln

  670(3.5%)

  4,1 mln

  1,3 tys(6.3%)

  7,2 mln

  2,4 tys(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  1,3 tys(11.5%)

  4,2 mln

  1,3 tys(9.2%)

  4,4 mln

  1,4 tys(8.5%)

  4,6 mln

  1,4 tys(7.9%)

  5,0 mln

  1,6 tys(8.3%)

  5,0 mln

  1,6 tys(8.4%)

  5,5 mln

  1,8 tys(8.4%)

  6,5 mln

  2,1 tys(7.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  987,3 tys

  307(2.7%)

  750,8 tys

  234(1.7%)

  632,4 tys

  197(1.2%)

  635,2 tys

  199(1.1%)

  855,2 tys

  271(1.4%)

  4,2 mln

  1,3 tys(7%)

  1,1 mln

  363(1.7%)

  5,2 mln

  1,7 tys(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  1,4 tys(12.6%)

  2,7 mln

  827(5.8%)

  3,9 mln

  1,2 tys(7.5%)

  2,9 mln

  899(4.9%)

  5,5 mln

  1,7 tys(9.2%)

  3,7 mln

  1,2 tys(6.2%)

  5,7 mln

  1,9 tys(8.9%)

  3,5 mln

  1,1 tys(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  871,2 tys

  271(2.4%)

  1,4 mln

  433(3.1%)

  1,8 mln

  554(3.4%)

  4,4 mln

  1,4 tys(7.5%)

  1,3 mln

  410(2.2%)

  1,7 mln

  536(2.8%)

  2,5 mln

  826(3.9%)

  3,3 mln

  1,1 tys(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  349(3.1%)

  1,1 mln

  349(2.5%)

  1,2 mln

  378(2.3%)

  1,3 mln

  406(2.2%)

  1,5 mln

  473(2.5%)

  1,1 mln

  365(1.9%)

  1,4 mln

  460(2.2%)

  1,5 mln

  500(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  462,8 tys

  144(1.3%)

  293,6 tys

  91,4(0.6%)

  258,1 tys

  80,5(0.5%)

  581,4 tys

  182(1%)

  312,2 tys

  99,1(0.5%)

  275,4 tys

  87,9(0.5%)

  368,5 tys

  120(0.6%)

  1,4 mln

  452(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  344,8 tys

  107(0.9%)

  316,0 tys

  98,4(0.7%)

  297,9 tys

  92,9(0.6%)

  351,4 tys

  110(0.6%)

  504,3 tys

  160(0.8%)

  403,3 tys

  129(0.7%)

  345,8 tys

  112(0.5%)

  1,3 mln

  420(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  252,9 tys

  78,7(0.7%)

  174,6 tys

  54,4(0.4%)

  190,3 tys

  59,4(0.4%)

  189,4 tys

  59,2(0.3%)

  252,6 tys

  80,2(0.4%)

  149,6 tys

  47,8(0.2%)

  273,5 tys

  88,8(0.4%)

  1,3 mln

  416(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,3 tys

  21,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600,2 tys

  197(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  410,4 tys

  128(1.1%)

  1,5 mln

  461(3.3%)

  562,7 tys

  176(1.1%)

  395,1 tys

  124(0.7%)

  399,8 tys

  127(0.7%)

  350,4 tys

  112(0.6%)

  369,0 tys

  120(0.6%)

  515,0 tys

  169(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  656,2 tys

  204(1.4%)

  415,5 tys

  130(0.8%)

  801,7 tys

  251(1.4%)

  136,1 tys

  43,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  299,8 tys

  97,3(0.5%)

  445,4 tys

  146(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  365,0 tys

  114(1%)

  318,7 tys

  99,2(0.7%)

  338,6 tys

  106(0.6%)

  322,6 tys

  101(0.6%)

  305,9 tys

  97,1(0.5%)

  374,1 tys

  119(0.6%)

  437,6 tys

  142(0.7%)

  207,1 tys

  67,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  76,9 tys

  23,9(0.2%)

  36,3 tys

  11,3(0.1%)

  41,6 tys

  13,0(0.1%)

  52,9 tys

  16,5(0.1%)

  44,1 tys

  14,0(0.1%)

  63,5 tys

  20,3(0.1%)

  192,2 tys

  62,4(0.3%)

  88,5 tys

  29,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,4 tys

  21,6(0.2%)

  7,3 tys

  2,3(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  117,6 tys

  36,8(0.2%)

  78,5 tys

  24,9(0.1%)

  79,3 tys

  25,3(0.1%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,4 tys

  2,3(0%)

  29,4 tys

  9,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  640,4 tys

  200(1.2%)

  1,0 mln

  321(1.8%)

  2,9 mln

  936(4.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  7,4 tys

  2,3(0%)

  248,6 tys

  77,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Białej Rawskiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Białej Rawskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Biała Rawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Białej Rawskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,9 mln

  3,1 tys(100%)

  46,0 mln

  4,0 tys(100%)

  49,9 mln

  4,4 tys(100%)

  52,0 mln

  4,5 tys(100%)

  58,9 mln

  5,2 tys(100%)

  60,0 mln

  5,4 tys(100%)

  75,7 mln

  6,8 tys(100%)

  81,2 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,8 mln

  4,0 tys(35.6%)

  12,9 mln

  4,0 tys(27.9%)

  13,0 mln

  4,0 tys(25.9%)

  13,6 mln

  4,3 tys(26.2%)

  15,1 mln

  4,8 tys(25.7%)

  16,4 mln

  5,2 tys(27.4%)

  26,5 mln

  8,6 tys(35%)

  25,5 mln

  8,4 tys(31.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,0 mln

  4,0 tys(36.1%)

  14,2 mln

  4,4 tys(30.9%)

  14,7 mln

  4,6 tys(29.3%)

  14,6 mln

  4,6 tys(28.1%)

  15,1 mln

  4,8 tys(25.7%)

  16,5 mln

  5,3 tys(27.4%)

  17,7 mln

  5,7 tys(23.3%)

  19,9 mln

  6,5 tys(24.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,6 tys(14.5%)

  13,7 mln

  4,3 tys(29.8%)

  1,6 mln

  489(3.1%)

  1,7 mln

  522(3.2%)

  1,8 mln

  568(3%)

  1,9 mln

  598(3.1%)

  2,0 mln

  643(2.6%)

  15,0 mln

  4,9 tys(18.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  506(4.5%)

  251,2 tys

  78,2(0.5%)

  1,1 mln

  331(2.1%)

  1,3 mln

  393(2.4%)

  3,2 mln

  1,0 tys(5.5%)

  2,2 mln

  702(3.7%)

  3,1 mln

  1,0 tys(4.1%)

  2,6 mln

  861(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  556,0 tys

  173(1.5%)

  712,1 tys

  222(1.5%)

  562,5 tys

  175(1.1%)

  712,0 tys

  223(1.4%)

  620,0 tys

  197(1.1%)

  683,8 tys

  218(1.1%)

  4,3 mln

  1,4 tys(5.6%)

  1,9 mln

  634(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  386(3.5%)

  827,7 tys

  258(1.8%)

  1,6 mln

  513(3.3%)

  1,3 mln

  419(2.6%)

  1,3 mln

  399(2.1%)

  1,4 mln

  447(2.3%)

  1,7 mln

  537(2.2%)

  1,3 mln

  422(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  778,4 tys

  242(2.2%)

  847,3 tys

  264(1.8%)

  851,2 tys

  265(1.7%)

  1,0 mln

  325(2%)

  2,8 mln

  894(4.8%)

  1,1 mln

  347(1.8%)

  1,1 mln

  355(1.4%)

  1,2 mln

  381(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  161,7 tys

  50,3(0.5%)

  141,2 tys

  43,9(0.3%)

  164,8 tys

  51,4(0.3%)

  181,8 tys

  56,9(0.3%)

  154,4 tys

  49,0(0.3%)

  255,0 tys

  81,4(0.4%)

  236,0 tys

  76,6(0.3%)

  641,2 tys

  210(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  167,7 tys

  52,2(0.5%)

  1,4 mln

  432(3%)

  674,6 tys

  210(1.4%)

  1,5 mln

  471(2.9%)

  598,2 tys

  190(1%)

  283,2 tys

  90,4(0.5%)

  353,4 tys

  115(0.5%)

  573,3 tys

  188(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,8 tys

  45,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  509,3 tys

  167(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  445,4 tys

  146(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  934

  0,3(0%)

  32,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  25,0(0.2%)

  22,4 tys

  7,1(0%)

  461

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  335,4 tys

  110(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  228,6 tys

  71,1(0.6%)

  204,3 tys

  63,6(0.4%)

  279,9 tys

  87,3(0.6%)

  189,2 tys

  59,2(0.4%)

  248,2 tys

  78,8(0.4%)

  218,0 tys

  69,6(0.4%)

  236,3 tys

  76,7(0.3%)

  231,2 tys

  75,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  82,1 tys

  25,5(0.2%)

  45,6 tys

  14,2(0.1%)

  40,5 tys

  12,6(0.1%)

  39,0 tys

  12,2(0.1%)

  70,3 tys

  22,3(0.1%)

  86,4 tys

  27,6(0.1%)

  120,1 tys

  39,0(0.2%)

  123,9 tys

  40,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 tys

  3,3(0%)

  12,0 tys

  3,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,4 tys

  3,5(0%)

  20,1 tys

  6,3(0%)

  7,2 tys

  2,2(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  3,8(0%)

  6,7 tys

  2,2(0%)

  8,8 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,4 tys

  21,6(0.2%)

  7,3 tys

  2,3(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  117,6 tys

  36,8(0.2%)

  78,5 tys

  24,9(0.1%)

  79,3 tys

  25,3(0.1%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  3,2 tys

  1,0(0%)

  4,8 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  2,5(0%)

  5,9 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  384,3 tys

  120(0.8%)

  604,8 tys

  189(1.2%)

  1,5 mln

  466(2.5%)

  272,9 tys

  87,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,3 tys

  4,8(0%)

  766,5 tys

  239(1.7%)

  233,6 tys

  72,8(0.5%)

  31,5 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  171,8 tys

  53,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Biała Rawska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 722 mieszkańców Białej Rawskiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 358 kobiet oraz 364 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 21,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców Białej Rawskiej, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Białej Rawskiej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Białej Rawskiej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Białej Rawskiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 236 dzieci (108 dziewczynek oraz 128 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Białej Rawskiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 147 dzieci (79 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  16,5% mieszkańców Białej Rawskiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,0% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 920 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 475 uczniów (243 kobiety oraz 232 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Białej Rawskiej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 369 uczniów (180 kobiet oraz 189 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (31,7% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 179,92.

  W Białej Rawskiej znajduje się 1 Technikum, w którym w 14 oddziałach uczyło się 325 uczniów (132 kobiety oraz 193 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 64 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Białej Rawskiej placówkę miała 1 Technikum, w którym w 14 oddziałach uczyło się 349 uczniów (159 kobiet oraz 190 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 94 absolwentów.

  W Białej Rawskiej znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 30 uczniów (8 kobiet oraz 22 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,8% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 20,2% wśród chłopaków). 10,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Białej Rawskiej w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 18,0% Wykształcenie wyższe
 • Biała Rawska
  18,0%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Biała Rawska
  35,6%
  łódzkie
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Biała Rawska
  2,6%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,9%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Biała Rawska
  16,8%
  Województwo
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1920 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 920,0
  woj. łódzkie
  934,0
  Polska
  927,0
 • 0,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Biała Rawska
  0,35
  woj. łódzkie
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 264 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Biała Rawska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 236 Dzieci
 • 108 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 128 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,8%
  54,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 53 3 lata
 • 53
 • 52 4 lata
 • 52
 • 64 5 lata
 • 64
 • 65 6 lat
 • 65
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 23 4 lata
 • 23
 • 32 5 lata
 • 32
 • 33 6 lat
 • 33
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 33 3 lata
 • 33
 • 29 4 lata
 • 29
 • 32 5 lata
 • 32
 • 32 6 lat
 • 32
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 19,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Białej Rawskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białej Rawskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE
  Publiczne
  Biała Rawska
  96-230 Biała Rawska
  818716
 • Szkoły podstawowe w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Biała Rawska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 475 Uczniowie
 • 243 Kobiety
  (uczniowie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,2%
  48,8%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Biała Rawska
  21,6
  łódzkie
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 30,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 179,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  179,92
  łódzkie
  97,10
  Polska
  95,96
 • 179,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Biała Rawska
  179,55
  Województwo
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biała Rawska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biała Rawska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Białej Rawskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białej Rawskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej (Jan Kochanowski)
  Publiczna
  46 815-93-76
  46 815-93-76
  ul. Mickiewicza 22
  96-230 Biała Rawska
  1939634
 • Szkoły ponadpodstawowe w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Biała Rawska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 325 Uczniowie
 • 132 Kobiety
  (uczniowie)
 • 193 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,6%
  59,4%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Biała Rawska
  23,2
  woj. łódzkie
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 23,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Biała Rawska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Biała Rawska
  10,0
  woj. łódzkie
  20,5
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Białej Rawskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Białej Rawskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  T
  Publiczne
  46 815-95-46
  46 815-95-46
  ul. 15 Grudnia 9
  96-230 Biała Rawska
  14266-
  LO
  Publiczne
  46 815-95-46
  46 815-95-46
  ul. 15 Grudnia 9
  96-230 Biała Rawska
  365-
  ZSZ
  Publiczna
  46 815-95-46
  46 815-95-46
  ul. 15 Grudnia 9
  96-230 Biała Rawska
  356-
 • Edukacyjne grupy wieku w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Biała Rawska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Biała Rawska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Biała Rawska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biała Rawska - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Białej Rawskiej

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Białej Rawskiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Białej Rawskiej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Białej Rawskiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Białej Rawskiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 35 (uczestnicy: 4 901)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 60)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 3 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 450)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 211)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 230)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 217)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 36)
  • taneczne: 6 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 60)
  • inne: 6 (członkowie: 21)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 196)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 6 (członkowie: 100)
  • inne: 5 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Białej Rawskiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 663 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 302 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Białej Rawskiej działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 158 członków. Zarejestrowano 168 ćwiczących (mężczyźni: 149, kobiety: 19, chłopcy do lat 18: 79, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (5), inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Białej Rawskiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Białej Rawskiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Białej Rawskiej znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Białej Rawskiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 4)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 257 z 1967-12-27
  • Kościół z XVI w. (ul. Plac Kościelny 1)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 761 z 1967-12-27
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1978-09-16, wykaz dokumentów: 494 z 1978-09-16
  • Plebania z 1. ćw. XX w. (ul. Plac Kościelny 2c)dnia 1981-03-25, wykaz dokumentów: 557 z 1981-03-25
  • Dzwonnica z 1932 r. (ul. Plac Kościelny 1)dnia 1981-03-25, wykaz dokumentów: 557 z 1981-03-25
  • Mur/ogrodzenie z 1932 r.dnia 1981-03-25, wykaz dokumentów: 557 z 1981-03-25
  • Figura z 1932 r.dnia 1981-03-25, wykaz dokumentów: 557 z 1981-03-25
  • Miasto z 1. poł. XVI w. (ul. Plac Kościelny 1)dnia 1986-08-15, wykaz dokumentów: 767 z 1986-08-15
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XVIII w.dnia 1992-01-03, wykaz dokumentów: 859A z 1992-01-03
  • Cmentarz żydowski z XVIII w.dnia 1994-05-30, wykaz dokumentów: 966A z 1994-05-30
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1994-11-16, wykaz dokumentów: 978A z 1994-11-16
 • Formy ochrony przyrody w Białej Rawskiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Białej Rawskiej znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Białej Rawskiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1986-01-15, Opis granicy: Biała Rawska ul. Wojska Polskiego park miejski
  • Pomnik przyrodyOpis: 3 Dęby szypułkowe – 1 dąb ochrona zniesiona Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 25/2006 z dnia 3.07.2006 r., Data ustanowienia: 1986-01-15, Opis granicy: Biała Rawska ul. Wojska Polskiego park miejski dz. Nr 342
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-04-01, Opis granicy: Biała Rawska ul. Wojska Polskiego park miejski dz. Nr 342
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo gatunku modrzew europejski ( Larix decidua) o obwodzie pnia 333cm i wysokości ok. 25m., Data ustanowienia: 2016-08-04, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie zabytkowego parku miejskiego na działce ew. nr 342 obręb 3 miasta Biała Rawska będącej własnością Gminy Biała Rawska.

Biała Rawska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Białej Rawskiej odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Białej Rawskiej znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rawskiego.

  Powiat rawski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Białej Rawskiej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Białej Rawskiej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 32,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  32,8
  łódzkie
  92,9
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 32,81 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  32,8
  woj. łódzkie
  110,7
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Biała Rawska
  0,0
  łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Biała Rawska
  100,0
  łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Białej Rawskiej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 436,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  436,9 km
  Województwo
  624,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 8,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  8,4 km
  łódzkie
  4,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Biała Rawska przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 725droga wojewódzka nr 725(Rawa Mazowiecka - Kaleń - Wólka Lesiewska - Biała Rawska - Koprzywna - Wola-Chojnata - Stanisławów - Krukówka - Wilków Pierwszy - Wilków Drugi - Łaszczyn - Jadwigów - Głudna - Rębowola - Mała Wieś - Bielsk Duży)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Białej Rawskiej istnieje 30 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Brukowa

  ul. Dębowa

  ul. Gęsia

  ul. Jana Pawła II

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  pl. Kościelny

  ul. Kościuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Nadrzeczna

  ul. Narutowicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Owocowa

  ul. Plantowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Różana

  ul. Sasanek

  ul. Szeroka

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Tulipanowa

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Zakątna

  ul. Łąkowa