Kisielice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Kisielice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kisielice to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu iławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kisielice.
 • 2 135 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 633,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 97 m n.p.m Wysokość
 • 1331 Data założenia
 • 1331 , stracone, potem odzyskane w 1986r . Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NIL Tablice rejestracyjne
 • Rafał Ryszczuk Burmistrz miasta
Kisielice na mapie
Identyfikatory
 • 19.263753.6085 Współrzędne GPS
 • 2807044 TERYT (TERC)
 • 0932749 SIMC
Herb miasta Kisielice
Kisielice herb

Kisielice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-220Poczta Kisielice, ul. Wojska Polskiego 7

Kisielice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kisielicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Iławie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wiejska 1
14-202 Iława
Urząd Miejski w Kisielicach
(55) 278-55-00 503
(55) 278-55-02
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice

Kisielice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Kisielice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 135, z czego 49,4% stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 12 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Kisielic jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Kisielice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,82 na 1000 mieszkańców Kisielic. W 2017 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 40,9% dziewczynek i 59,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,2% zgonów w Kisielicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 31,6% zgonów w Kisielicach były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kisielic przypada 8.51 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kisielic -6. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,2% mieszkańców Kisielic jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kisielic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 135 Liczba mieszkańców
 • 1 055 Kobiety
 • 1 080 Mężczyźni
 • 49,4%
  50,6%
 • 98 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 98 kobiet)
 • 102 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 102 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kisielic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,1 lat
  Województwo
  40,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kisielice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kisielic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Kisielice
  57,8%
  Województwo
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kisielice
  3,8%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Miasto
  2,0%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kisielicach w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  5,6
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Kisielice
  2,2
  Województwo
  2,0
  Polska
  1,7
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kisielicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kisielice
  2,8
  Warmińsko-mazurskie
  0,1
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kisielicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kisielicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kisielicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kisielicach w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,9%
  59,1%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,3
  Województwo
  10,1
  Cały kraj
  10,5
 • 47,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  47,4
  Warmińsko-mazurskie
  42,6
  Kraj
  44,2
 • 15.12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.12
 • 67.77 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 67.77
 • 106.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106.83
 • 83.06 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.06
 • 35.34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.34
 • 6.2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.2
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 387 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 401 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 344 Waga 3500g - 3999g
 • 344
 • 385 Waga 3000g - 3499g
 • 385
 • 142 Waga 2500g - 2999g
 • 142
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kisielice
  1,56
  Województwo
  1,41
  Polska
  1,45
 • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kisielice
  0,79
  Województwo
  0,70
  Kraj
  0,71
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kisielice
  1,15
  Warmińsko-mazurskie
  1,01
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Kisielicach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 Zgony
 • 5 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 27,8%
  72,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  Województwo
  9,8
  Polska
  10,1
 • 92,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kisielice
  92,1
  Województwo
  104,7
  Cała Polska
  101,5
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kisielice
  4,3
  Województwo
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie iławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kisielice
  40,0%
  Województwo
  39,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 34,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  34,2%
  Województwo
  29,0%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,0
  Cały kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Cały kraj
  74,3
 • 298,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kisielice
  298,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  278,4
  Kraj
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  262,1
  Cały kraj
  261,6
 • 350,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 359,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 340,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kisielice
  350,4
  Województwo
  375,6
  Polska
  469,0
 • 64,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,2
  Warmińsko-mazurskie
  73,1
  Cały kraj
  87,7
 • 25,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,6
  Województwo
  25,5
  Polska
  31,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,5
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kisielicach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kisielice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kisielice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kisielicach oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kisielicach to 697 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kisielicach to 4,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Kisielicach to 119,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,70% mieszkań posiada łazienkę, 85,51% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 697 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 327,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  327,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  354,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,90 m2
  Województwo
  68,30 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 24,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  24,50 m2
  Województwo
  24,20 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,84 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kisielice
  3,84
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,06
  Warmińsko-mazurskie
  2,82
  Kraj
  2,69
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,80
  Warmińsko-mazurskie
  0,75
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Kisielice
  2,34
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 24 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,80
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,91
 • 11,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  11,24
  Warmińsko-mazurskie
  12,57
  Polska
  18,14
 • 599 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 119,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Kisielice
  119,8 m2
  Warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,28 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,28%
  Warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Kraj
  96,79%
 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,47%
  Cała Polska
  93,66%
 • 95,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Cały kraj
  91,31%
 • 85,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kisielice
  85,51%
  Województwo
  83,15%
  Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Kisielice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kisielicach na 1000 mieszkańców pracuje 154 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kisielicach wynosiło w 2017 roku 4,8% (7,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kisielicach wynosiło 3 455,52 PLN, co odpowiada 76.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kisielic 130 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 81 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -49.

  21,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Kisielic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 154 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kisielice
  154,0
  Warmińsko-mazurskie
  200,0
  Cały kraj
  247,0
 • 4,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,0% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • Kisielice
  4,8%
  Województwo
  11,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kisielicach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kisielicach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kisielicach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 456 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 456 PLN
  Województwo
  3 803 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kisielicach w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 130 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -49 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,0% Przemysł i budownictwo
 • 34,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kisielicach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 328 Pracujący ogółem
 • 211 Kobiety
 • 117 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,2% W wieku produkcyjnym
 • 57,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kisielice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  58,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,0
  Cała Polska
  63,4
 • 29,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,3
  Województwo
  30,6
  Cały kraj
  34,0
 • 101,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  101,8
  Województwo
  104,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kisielice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Kisielicach w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 202 podmioty gospodarki narodowej, z czego 138 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (14) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (33) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kisielicach najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (193) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,3% (39) podmiotów, a 77,2% (156) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kisielicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (41.3%) oraz Budownictwo (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 202 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39 Przemysł i budownictwo
 • 156 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Kisielicach w 2017 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Kisielicach w 2017 roku
 • 138 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 193 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 193
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 202 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 202
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 138 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 57 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 57
 • 21 Budownictwo
 • 21
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kisielice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Kisielicach stwierdzono szacunkowo 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,49 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kisielicach wynosi 77,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kisielic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,06 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 7,03 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,32 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,02 (89%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kisielic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 16,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,49
  Warmińsko-mazurskie
  17,07
  Polska
  19,62
 • 10,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,06
  Warmińsko-mazurskie
  10,98
  Kraj
  12,07
 • 3,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,02
  Województwo
  3,06
  Polska
  4,94
 • 2,32 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,53
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,49
 • 7,03 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kisielice
  7,03
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  woj. warmińsko-mazurskie
  72%
  Cały kraj
  72%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  Województwo
  61%
  Polska
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  90%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kisielice
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kisielice
  94%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Cała Polska
  52%

Kisielice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Kisielic wyniosła w 2016 roku 26,2 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Kisielic - 38.3% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (30.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,0 mln złotych, czyli 3,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kisielic wyniosła w 2016 roku 27,3 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (31.8%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.1%). W budżecie Kisielic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 283 złotych na mieszkańca (6,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 22,5%.
 • Wydatki budżetu w Kisielicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,9 mln

  3,0 tys(100%)

  21,5 mln

  3,4 tys(100%)

  24,9 mln

  4,0 tys(100%)

  36,6 mln

  5,9 tys(100%)

  23,2 mln

  3,7 tys(100%)

  24,1 mln

  3,9 tys(100%)

  23,2 mln

  3,8 tys(100%)

  26,2 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  1,9 tys(22.8%)

  4,8 mln

  2,2 tys(22.3%)

  5,4 mln

  2,5 tys(21.9%)

  5,8 mln

  2,6 tys(15.8%)

  5,8 mln

  2,7 tys(25%)

  6,0 mln

  2,8 tys(24.9%)

  5,8 mln

  2,7 tys(25%)

  10,0 mln

  4,7 tys(38.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,9 mln

  3,1 tys(36.6%)

  7,1 mln

  3,2 tys(33%)

  7,3 mln

  3,3 tys(29.1%)

  7,5 mln

  3,4 tys(20.6%)

  7,7 mln

  3,6 tys(33.4%)

  7,9 mln

  3,7 tys(32.7%)

  8,1 mln

  3,8 tys(34.9%)

  8,0 mln

  3,8 tys(30.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  923(10.8%)

  2,0 mln

  906(9.3%)

  2,3 mln

  1,0 tys(9.2%)

  2,3 mln

  1,0 tys(6.2%)

  2,2 mln

  1,0 tys(9.6%)

  3,1 mln

  1,5 tys(12.9%)

  3,6 mln

  1,7 tys(15.3%)

  2,5 mln

  1,2 tys(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  928,1 tys

  418(4.9%)

  860,0 tys

  389(4%)

  988,2 tys

  452(4%)

  953,5 tys

  436(2.6%)

  1,4 mln

  633(5.9%)

  1,8 mln

  858(7.6%)

  1,7 mln

  792(7.2%)

  1,6 mln

  757(6.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  762,6 tys

  344(4%)

  712,9 tys

  323(3.3%)

  3,1 mln

  1,4 tys(12.6%)

  2,7 mln

  1,2 tys(7.5%)

  793,2 tys

  368(3.4%)

  915,4 tys

  430(3.8%)

  881,3 tys

  415(3.8%)

  938,0 tys

  440(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  454,1 tys

  205(2.4%)

  1,3 mln

  585(6%)

  786,1 tys

  359(3.2%)

  1,4 mln

  639(3.8%)

  595,3 tys

  276(2.6%)

  1,3 mln

  588(5.2%)

  638,7 tys

  301(2.7%)

  842,1 tys

  395(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  735(8.6%)

  2,0 mln

  897(9.2%)

  3,0 mln

  1,3 tys(11.8%)

  6,1 mln

  2,8 tys(16.6%)

  1,6 mln

  735(6.8%)

  502,3 tys

  236(2.1%)

  383,3 tys

  181(1.6%)

  792,9 tys

  372(3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  182,4 tys

  82,2(1%)

  179,8 tys

  81,3(0.8%)

  488,5 tys

  223(2%)

  839,4 tys

  383(2.3%)

  774,0 tys

  359(3.3%)

  536,8 tys

  252(2.2%)

  421,8 tys

  199(1.8%)

  417,9 tys

  196(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  160,3 tys

  72,3(0.8%)

  1,2 mln

  550(5.7%)

  425,7 tys

  195(1.7%)

  164,9 tys

  75,3(0.5%)

  553,3 tys

  257(2.4%)

  633,3 tys

  297(2.6%)

  155,3 tys

  73,2(0.7%)

  266,7 tys

  125(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  223,5 tys

  101(1.2%)

  189,2 tys

  85,6(0.9%)

  207,5 tys

  94,9(0.8%)

  226,1 tys

  103(0.6%)

  348,2 tys

  162(1.5%)

  367,2 tys

  172(1.5%)

  309,7 tys

  146(1.3%)

  244,8 tys

  115(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  297,6 tys

  134(1.6%)

  239,2 tys

  108(1.1%)

  295,2 tys

  135(1.2%)

  1,0 mln

  467(2.8%)

  237,1 tys

  110(1%)

  232,2 tys

  109(1%)

  241,9 tys

  114(1%)

  240,6 tys

  113(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  67,9 tys

  30,6(0.4%)

  49,9 tys

  22,6(0.2%)

  36,6 tys

  16,7(0.1%)

  39,7 tys

  18,1(0.1%)

  36,8 tys

  17,1(0.2%)

  36,7 tys

  17,2(0.2%)

  44,1 tys

  20,8(0.2%)

  83,9 tys

  39,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  146,2 tys

  65,9(0.8%)

  143,9 tys

  65,1(0.7%)

  96,2 tys

  44,0(0.4%)

  183,1 tys

  83,6(0.5%)

  98,0 tys

  45,5(0.4%)

  217,9 tys

  102(0.9%)

  114,5 tys

  54,0(0.5%)

  75,7 tys

  35,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,9 tys

  26,1(0.3%)

  58,2 tys

  26,3(0.3%)

  53,3 tys

  24,4(0.2%)

  18,8 tys

  8,6(0.1%)

  16,7 tys

  7,7(0.1%)

  43,3 tys

  20,3(0.2%)

  130,9 tys

  61,7(0.6%)

  39,3 tys

  18,5(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  12,9 tys

  5,8(0.1%)

  110,6 tys

  50,6(0.4%)

  5,8 tys

  2,7(0%)

  9,2 tys

  4,3(0%)

  7,8 tys

  3,6(0%)

  14,9 tys

  7,0(0.1%)

  6,4 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  14,6 tys

  6,6(0.1%)

  42,6 tys

  19,3(0.2%)

  16,6 tys

  7,6(0.1%)

  5,2 tys

  2,4(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  57,9 tys

  27,1(0.2%)

  63,5 tys

  29,9(0.3%)

  6,2 tys

  2,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  514,2 tys

  232(2.7%)

  371,3 tys

  168(1.7%)

  137,8 tys

  63,0(0.6%)

  334,6 tys

  153(0.9%)

  177,2 tys

  82,2(0.8%)

  92,2 tys

  43,3(0.4%)

  30,6 tys

  14,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  476

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  175,9 tys

  79,3(0.9%)

  194,2 tys

  87,9(0.9%)

  157,4 tys

  72,0(0.6%)

  7,0 mln

  3,2 tys(19.2%)

  835,8 tys

  388(3.6%)

  405,9 tys

  190(1.7%)

  634,0 tys

  299(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  16,5 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  24,5 tys

  11,0(0.1%)

  24,1 tys

  10,9(0.1%)

  25,6 tys

  11,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kisielicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,8 mln

  3,0 tys(100%)

  18,7 mln

  3,0 tys(100%)

  20,2 mln

  3,2 tys(100%)

  33,4 mln

  5,4 tys(100%)

  26,2 mln

  4,2 tys(100%)

  23,1 mln

  3,8 tys(100%)

  23,9 mln

  3,9 tys(100%)

  27,3 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  1,9 tys(22.8%)

  4,3 mln

  1,9 tys(22.8%)

  5,3 mln

  2,4 tys(26.4%)

  6,3 mln

  2,9 tys(18.9%)

  6,6 mln

  3,1 tys(25.3%)

  8,1 mln

  3,8 tys(35.2%)

  8,9 mln

  4,2 tys(37.2%)

  8,8 mln

  4,1 tys(32%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,5 tys(18%)

  3,7 mln

  1,7 tys(20%)

  4,3 mln

  2,0 tys(21.2%)

  4,6 mln

  2,1 tys(13.9%)

  4,5 mln

  2,1 tys(17.1%)

  4,6 mln

  2,2 tys(19.9%)

  4,4 mln

  2,1 tys(18.5%)

  8,7 mln

  4,1 tys(31.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,7 mln

  3,9 tys(46%)

  7,4 mln

  3,3 tys(39.5%)

  7,2 mln

  3,3 tys(35.6%)

  20,5 mln

  9,4 tys(61.4%)

  10,3 mln

  4,8 tys(39.2%)

  8,1 mln

  3,8 tys(34.9%)

  8,1 mln

  3,8 tys(33.9%)

  7,4 mln

  3,5 tys(27.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  709,7 tys

  320(3.8%)

  652,8 tys

  295(3.5%)

  654,3 tys

  299(3.2%)

  684,1 tys

  313(2.1%)

  1,5 mln

  693(5.7%)

  980,1 tys

  460(4.2%)

  831,4 tys

  392(3.5%)

  908,5 tys

  427(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  579,5 tys

  261(3.1%)

  734,1 tys

  332(3.9%)

  267,7 tys

  122(1.3%)

  301,9 tys

  138(0.9%)

  2,4 mln

  1,1 tys(9.1%)

  272,8 tys

  128(1.2%)

  422,5 tys

  199(1.8%)

  601,2 tys

  282(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  352,6 tys

  159(1.9%)

  268,6 tys

  122(1.4%)

  246,5 tys

  113(1.2%)

  274,9 tys

  126(0.8%)

  304,1 tys

  141(1.2%)

  494,6 tys

  232(2.1%)

  539,6 tys

  254(2.3%)

  495,0 tys

  232(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  79,9 tys

  36,0(0.4%)

  114,5 tys

  51,8(0.6%)

  119,0 tys

  54,4(0.6%)

  62,5 tys

  28,5(0.2%)

  69,7 tys

  32,3(0.3%)

  73,2 tys

  34,3(0.3%)

  62,6 tys

  29,5(0.3%)

  188,2 tys

  88,4(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  148,4 tys

  66,9(0.8%)

  124,7 tys

  56,4(0.7%)

  109,8 tys

  50,2(0.5%)

  121,6 tys

  55,5(0.4%)

  189,2 tys

  87,8(0.7%)

  219,5 tys

  103(0.9%)

  177,7 tys

  83,7(0.7%)

  141,4 tys

  66,4(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,4 tys

  6,5(0.1%)

  514,7 tys

  233(2.8%)

  728,3 tys

  333(3.6%)

  76,6 tys

  35,0(0.2%)

  14,0 tys

  6,5(0.1%)

  18,6 tys

  8,7(0.1%)

  16,0 tys

  7,5(0.1%)

  42,7 tys

  20,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  24,9 tys

  11,2(0.1%)

  40,7 tys

  18,4(0.2%)

  27,8 tys

  12,7(0.1%)

  22,8 tys

  10,4(0.1%)

  30,8 tys

  14,3(0.1%)

  51,8 tys

  24,3(0.2%)

  72,5 tys

  34,2(0.3%)

  35,4 tys

  16,6(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  10,1 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,4 tys

  23,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  219,2 tys

  103(0.9%)

  25,9 tys

  12,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  11,7 tys

  5,3(0.1%)

  5,1 tys

  2,3(0%)

  459,4 tys

  210(2.3%)

  15,2 tys

  7,0(0%)

  12,4 tys

  5,8(0%)

  13,8 tys

  6,5(0.1%)

  10,8 tys

  5,1(0%)

  13,2 tys

  6,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  42,0 tys

  18,9(0.2%)

  4,6 tys

  2,1(0%)

  15,3 tys

  7,0(0.1%)

  19,8 tys

  9,1(0.1%)

  21,8 tys

  10,1(0.1%)

  24,9 tys

  11,7(0.1%)

  5,0 tys

  2,4(0%)

  8,0 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  14,6 tys

  6,6(0.1%)

  42,6 tys

  19,3(0.2%)

  16,6 tys

  7,6(0.1%)

  5,2 tys

  2,4(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  57,9 tys

  27,1(0.2%)

  63,5 tys

  29,9(0.3%)

  6,2 tys

  2,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  17,3 tys

  7,8(0.1%)

  2,5 tys

  1,1(0%)

  5,7 tys

  2,6(0%)

  7,8 tys

  3,6(0%)

  6,5 tys

  3,0(0%)

  3,7 tys

  1,7(0%)

  11,1 tys

  5,2(0%)

  5,0 tys

  2,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,7 tys

  1,2(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  3,6 tys

  1,6(0%)

  3,7 tys

  1,7(0%)

  3,3 tys

  1,6(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  433,0 tys

  196(2.3%)

  500,3 tys

  229(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,7 tys

  56,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  489,1 tys

  220(2.6%)

  352,8 tys

  160(1.9%)

  127,5 tys

  58,3(0.6%)

  322,4 tys

  147(1%)

  164,1 tys

  76,2(0.6%)

  92,2 tys

  43,3(0.4%)

  30,6 tys

  14,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,7 tys

  30,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kisielice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 503 mieszkańców Kisielic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 236 kobiet oraz 267 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Kisielic, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 26,4% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Kisielic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kisielicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,3%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

  20,1% mieszkańców Kisielic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,8% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 132 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 268,75.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,7% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 328,30.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (11,0% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 13 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców Kisielic w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 27,7% mężczyzn).

 • 11,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,1%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Polska
  33,3%
 • 30,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kisielice
  14,9%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kisielice
  26,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,1%
  Województwo
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1132 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 132,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  707,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,48
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,16
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kisielicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Kisielicach
  Publiczne
  55 275-60-38
  55 275-60-38
  ul. al. Wojska Polskiego 2
  14-220 Kisielice
  6136-
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  ul. Daszyńskigo 12
  14-220 Kisielice
  523-
 • Szkoły podstawowe w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 268,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  268,75
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,00
  Cała Polska
  96,62
 • 257,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  257,81
  Warmińsko-mazurskie
  88,32
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kisielice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kisielice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kisielice
  16,0
  Województwo
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kisielicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kisielicach (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  55 275-60-38
  55 275-60-38
  ul. al. Wojska Polskiego 2
  14-220 Kisielice
  13293-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  ul. Daszyńskigo 12
  14-220 Kisielice
  522-
 • Szkoły gimnazjalne w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 328,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  328,30
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,50
  Kraj
  100,01
 • 309,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  309,43
  Warmińsko-mazurskie
  87,77
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kisielice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Kisielice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  19,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Kisielicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Kisielicach
  Publiczne
  55 275-60-38
  55 275-60-38
  ul. al. Wojska Polskiego 2
  14-220 Kisielice
  9187-
  Gimnazjum Specjalne
  Publiczne
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Kisielicach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Kisielice
  13,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 13 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 13
 • 13 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 13
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Kisielicach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  379-
  Technikum (H i St. Sierakowskich)
  Publiczne
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  355-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczne
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do pracy (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Uzupełniające Zaoczne Technikum Rolnicze
  Publiczne
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (H i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  Kisielice
  14-220 Kisielice
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Szkoła Policealna (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 20,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kisielice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kisielice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kisielice, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kisielice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kisielicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kisielicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Kisielicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 2 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 25 (uczestnicy: 2 500)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 30)


  Według danych z 2016 w Kisielicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 344 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 450 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kisielicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 59 członków. Zarejestrowano 106 ćwiczących (mężczyźni: 98, kobiety: 8, chłopcy do lat 18: 42, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kisielicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kisielicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kisielic znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kisielicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIV w.dnia 1967-11-17, wykaz dokumentów: A-732 z 1967-11-17
  • Kościół z XIV - XVIdnia 1967-11-19, wykaz dokumentów: 734/67 z 1967-11-19
  • Cmentarz przykościelny z XIV - XVIdnia 1967-11-19, wykaz dokumentów: 734/67 z 1967-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 7)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 216/92 z 1992-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 9)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 217/92 z 1992-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 11)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 218/92 z 1992-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 13)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 219/92 z 1992-04-13
  • Szkoła z 1925 r. (ul. Aleja Wojska Polskiego 2)dnia 1996-03-28, wykaz dokumentów: 496/96 z 1996-03-28
 • Formy ochrony przyrody w Kisielicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kisielic znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kisielicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 odcięta gałąź 2 m od placu sportowego;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy boisku sportowym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: po lewej stronie drogi do Pławt Wlk. 250 m od Limży
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 gałęzie odcięte, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: po lewej stronie drogi do Pławt Wlk. 300 m od Limży
  • Pomnik przyrodyOpis: 3 odcięte konary;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: po prawej stronie drogi do Pławt Wlk. 350 m od Limży
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: w parku nad rz. Gardęgą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: w parku w pobliżu starego cmentarza
  • Pomnik przyrodyOpis: 4 gałęzie suche wyłup i martwica pnia;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: N-ctwo Susz L-ctwo Kisielice oddz. 231d
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa - 2 dęby szypułkowe, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy drodze dzielącej park od lasu
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 suche gałęzie; 2 odcięte gałęzie;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy kapliczce na zakręcie drogi do Jędrychowa 400 m od Ogrodzieńca

Kisielice - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Kisielice i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

Powiat iławski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kisielice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DW 522droga wojewódzka nr 522(Górki - Cygusy - Kołoząb - Cierpięta - Mikołajki Pomorskie - Rumunki - Kamienna - Antonin - Prabuty - Kołodzieje - Pilichowo - Trumiejki - Jaromierz - Trumieje - Łodygowo - Limża - Kisielice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kisielicach istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleksandra Fredry

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Ciasna

  ul. Cmentarna

  ul. Daszyńskiego

  ul. Dolna

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieczysława

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadjeziorna

  ul. Nowomiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rodziny Stangów

  ul. Rolna

  ul. Rybna

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Komoniewskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiktora

  al. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zagrodowa

  ul. Łasińska

  ul. Żwirowa

  ul. Żytnia