Kisielice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Kisielice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kisielice to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu iławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kisielice.
 • 2 023 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 600,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 97 m n.p.m Wysokość
 • 1331 Data założenia
 • 1331 , stracone, potem odzyskane w 1986r . Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NIL Tablice rejestracyjne
 • Rafał Ryszczuk Burmistrz miasta
Kisielice na mapie
Identyfikatory
 • 19.263753.6085 Współrzędne GPS
 • 2807044 TERYT (TERC)
 • 0932749 SIMC
Herb miasta Kisielice
Kisielice herb

Jak Kisielice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kisielice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kisielice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kisielice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
1Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
33Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
62Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
64Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
115Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
120Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
132Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
169Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
226Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
236Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
236Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
248Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
252Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
258Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
270Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
278Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Kisielice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-220Poczta Kisielice, ul. Wojska Polskiego 7

Kisielice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kisielicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Iławie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wiejska 1
14-202 Iława
Urząd Miejski w Kisielicach
(55) 278-55-00 503
(55) 278-55-02
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice

Kisielice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kisielice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 023, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kisielic zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Kisielic jest stanu wolnego, 54,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Kisielice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,31 na 1000 mieszkańców Kisielic. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 30,8% dziewczynek i 69,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 25,8% zgonów w Kisielicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Kisielicach były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kisielic przypada 17.7 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kisielic -4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,1% mieszkańców Kisielic jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kisielic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 023 Liczba mieszkańców
 • 1 014 Kobiety
 • 1 009 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kisielic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,7 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kisielice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kisielic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kisielice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kisielice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kisielice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,3%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,4%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Kraj
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Kisielice
  2,5%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kisielicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Kisielice
  4,4
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kisielicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,31 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kisielice
  -11,3
  Warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kisielicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kisielicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kisielicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kisielicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 30,8%
  69,2%
 • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kisielice
  35,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 379 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kisielice
  3 379 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 220 Waga 3500g - 3999g
 • 220
 • 278 Waga 3000g - 3499g
 • 278
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kisielice
  0,71
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kisielicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,7
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 141,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,1
  Województwo
  162,8
  Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie iławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 58 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 249,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  249,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  249,7
  Polska
  253,9
 • 291,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 293,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 289,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  291,2
  Warmińsko-mazurskie
  355,1
  Cały kraj
  426,2
 • 30,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kisielice
  30,8
  Województwo
  50,1
  Cały kraj
  62,9
 • 26,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,2
  Warmińsko-mazurskie
  28,5
  Kraj
  33,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,6
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kisielicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kisielice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kisielice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kisielicach oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kisielicach to 727 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 357 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kisielicach to 4,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kisielicach to 120,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 100,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 100,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,25% mieszkań posiada łazienkę, 93,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 727 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 357,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  357,20
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,20 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,60 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,92
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,80 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kisielice
  2,80
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cała Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Kisielice
  0,71
  Województwo
  0,67
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kisielice
  3,93
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,75
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 18,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kisielice
  18,67
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 966 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 120,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kisielice
  120,8 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,47 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 100,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kisielice
  100,00%
  Warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Cały kraj
  97,75%
 • 100,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  100,00%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,25%
  Województwo
  93,98%
  Kraj
  93,75%
 • 93,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  93,12%
  Warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Kraj
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kisielice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kisielicach na 1000 mieszkańców pracuje 203osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kisielicach wynosiło w 2023 roku 4,2% (4,2% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kisielicach wynosiło 5 080,82 PLN, co odpowiada 75.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kisielic 130 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 81 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -49.

  13,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Kisielic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 203 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  203,0
  Warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,5% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • Kisielice
  4,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kisielicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kisielicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kisielicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 557 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kisielice
  5 081 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kisielicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 130 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -49 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 49,1% Przemysł i budownictwo
 • 37,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kisielicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 419 Pracujący ogółem
 • 264 Kobiety
 • 155 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kisielicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kisielice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,2
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 119,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  119,2
  Województwo
  119,2
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kisielice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kisielicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 202 podmioty gospodarki narodowej, z czego 139 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (5) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (33) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kisielicach najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (195) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,3% (41) podmiotów, a 77,2% (156) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kisielicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.9%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 202 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41 Przemysł i budownictwo
 • 156 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Kisielicach w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Kisielicach w 2023 roku
 • 139 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 195 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 195
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 202 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 202
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 139 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 43
 • 24 Budownictwo
 • 24
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kisielice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kisielicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 46 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kisielicach wynosi 77,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kisielic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 12,29 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,90 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,67 (70%), drogowe - 2,44 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kisielic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 46
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 22,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kisielice
  22,38
  Województwo
  19,85
  Polska
  22,81
 • 11,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,90
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 6,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kisielice
  6,67
  Województwo
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kisielice
  2,44
  Województwo
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,37
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 12,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kisielice
  12,29
  Województwo
  10,33
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kisielice
  74%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kisielice
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  96%
  Kraj
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  60%
  Polska
  51%

Kisielice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kisielic wyniosła w 2022 roku 41,1 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kisielic - 27.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,4 mln złotych, czyli 10,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kisielic wyniosła w 2022 roku 46,7 mln złotych, co daje 8,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 28.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). W budżecie Kisielic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 931 złotych na mieszkańca (11,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,4%.
 • Wydatki budżetu w Kisielicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,2 mln

  3,8 tys(100%)

  26,2 mln

  4,3 tys(100%)

  29,4 mln

  4,8 tys(100%)

  32,6 mln

  5,4 tys(100%)

  34,8 mln

  5,8 tys(100%)

  35,5 mln

  6,2 tys(100%)

  37,6 mln

  6,6 tys(100%)

  41,1 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,1 mln

  3,8 tys(34.9%)

  8,0 mln

  3,8 tys(30.7%)

  8,3 mln

  3,9 tys(28.2%)

  8,8 mln

  4,2 tys(27.1%)

  9,6 mln

  4,6 tys(27.5%)

  9,9 mln

  4,7 tys(27.8%)

  12,7 mln

  6,2 tys(33.9%)

  11,2 mln

  5,5 tys(27.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  30,6 tys

  14,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  268,3 tys

  126(0.9%)

  244,6 tys

  116(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,1 tys

  27,4(0.1%)

  4,7 mln

  2,3 tys(11.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  383,3 tys

  181(1.6%)

  792,9 tys

  372(3%)

  1,4 mln

  677(4.9%)

  2,3 mln

  1,1 tys(7.1%)

  2,6 mln

  1,2 tys(7.5%)

  2,9 mln

  1,4 tys(8.2%)

  2,9 mln

  1,4 tys(7.8%)

  4,4 mln

  2,2 tys(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  1,7 tys(15.3%)

  2,5 mln

  1,2 tys(9.6%)

  2,9 mln

  1,4 tys(10%)

  3,6 mln

  1,7 tys(11.1%)

  3,1 mln

  1,5 tys(8.8%)

  2,9 mln

  1,4 tys(8.3%)

  3,1 mln

  1,5 tys(8.4%)

  3,6 mln

  1,7 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  2,7 tys(25%)

  10,0 mln

  4,7 tys(38.3%)

  2,2 mln

  1,0 tys(7.6%)

  2,4 mln

  1,1 tys(7.4%)

  2,8 mln

  1,3 tys(7.9%)

  2,5 mln

  1,2 tys(7.1%)

  2,5 mln

  1,2 tys(6.8%)

  3,4 mln

  1,7 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  792(7.2%)

  1,6 mln

  757(6.2%)

  1,6 mln

  751(5.5%)

  1,6 mln

  764(4.9%)

  1,9 mln

  886(5.3%)

  2,4 mln

  1,2 tys(6.8%)

  2,5 mln

  1,2 tys(6.6%)

  2,7 mln

  1,3 tys(6.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  881,3 tys

  415(3.8%)

  938,0 tys

  440(3.6%)

  1,0 mln

  477(3.5%)

  1,1 mln

  526(3.4%)

  1,1 mln

  521(3.1%)

  1,1 mln

  532(3.1%)

  1,1 mln

  560(3.1%)

  1,2 mln

  584(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  638,7 tys

  301(2.7%)

  842,1 tys

  395(3.2%)

  970,1 tys

  454(3.3%)

  1,2 mln

  575(3.7%)

  1,3 mln

  639(3.9%)

  1,0 mln

  483(2.8%)

  959,8 tys

  469(2.6%)

  1,1 mln

  519(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  421,8 tys

  199(1.8%)

  417,9 tys

  196(1.6%)

  415,6 tys

  195(1.4%)

  401,8 tys

  191(1.2%)

  381,7 tys

  182(1.1%)

  280,8 tys

  135(0.8%)

  231,5 tys

  113(0.6%)

  983,4 tys

  483(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  241,9 tys

  114(1%)

  240,6 tys

  113(0.9%)

  297,5 tys

  139(1%)

  712,4 tys

  339(2.2%)

  306,9 tys

  146(0.9%)

  563,5 tys

  271(1.6%)

  261,9 tys

  128(0.7%)

  350,1 tys

  172(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  114,5 tys

  54,0(0.5%)

  75,7 tys

  35,5(0.3%)

  130,2 tys

  61,0(0.4%)

  208,4 tys

  99,1(0.6%)

  130,8 tys

  62,3(0.4%)

  257,6 tys

  124(0.7%)

  113,2 tys

  55,4(0.3%)

  298,3 tys

  147(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  155,3 tys

  73,2(0.7%)

  266,7 tys

  125(1%)

  221,5 tys

  104(0.8%)

  432,7 tys

  206(1.3%)

  263,1 tys

  125(0.8%)

  263,7 tys

  127(0.7%)

  199,5 tys

  97,5(0.5%)

  184,6 tys

  90,7(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  127,0 tys

  62,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  309,7 tys

  146(1.3%)

  244,8 tys

  115(0.9%)

  263,9 tys

  124(0.9%)

  296,1 tys

  141(0.9%)

  314,3 tys

  150(0.9%)

  262,6 tys

  126(0.7%)

  111,5 tys

  54,5(0.3%)

  89,2 tys

  43,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  44,1 tys

  20,8(0.2%)

  83,9 tys

  39,4(0.3%)

  84,7 tys

  39,7(0.3%)

  66,2 tys

  31,5(0.2%)

  73,3 tys

  34,9(0.2%)

  69,7 tys

  33,5(0.2%)

  98,1 tys

  47,9(0.3%)

  85,8 tys

  42,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,9 tys

  7,0(0.1%)

  6,4 tys

  3,0(0%)

  21,9 tys

  10,3(0.1%)

  34,5 tys

  16,4(0.1%)

  13,7 tys

  6,5(0%)

  29,4 tys

  14,1(0.1%)

  16,1 tys

  7,9(0%)

  15,4 tys

  7,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,5 tys

  29,9(0.3%)

  6,2 tys

  2,9(0%)

  6,3 tys

  2,9(0%)

  76,7 tys

  36,5(0.2%)

  63,5 tys

  30,2(0.2%)

  58,3 tys

  28,0(0.2%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  130,9 tys

  61,7(0.6%)

  39,3 tys

  18,5(0.2%)

  34,8 tys

  16,3(0.1%)

  19,3 tys

  9,2(0.1%)

  51,7 tys

  24,6(0.1%)

  18,3 tys

  8,8(0.1%)

  5,4 tys

  2,6(0%)

  930

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  257,3 tys

  123(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  950

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  634,0 tys

  299(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,8 tys

  41,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kisielicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,9 mln

  3,9 tys(100%)

  27,3 mln

  4,5 tys(100%)

  36,5 mln

  6,0 tys(100%)

  31,7 mln

  5,2 tys(100%)

  30,2 mln

  5,0 tys(100%)

  35,1 mln

  6,1 tys(100%)

  36,7 mln

  6,5 tys(100%)

  46,7 mln

  8,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,9 mln

  4,2 tys(37.2%)

  8,8 mln

  4,1 tys(32%)

  16,8 mln

  7,9 tys(46.2%)

  10,4 mln

  5,0 tys(32.9%)

  8,0 mln

  3,8 tys(26.6%)

  9,7 mln

  4,6 tys(27.5%)

  10,0 mln

  4,9 tys(27.3%)

  20,8 mln

  10,2 tys(44.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  3,8 tys(33.9%)

  7,4 mln

  3,5 tys(27.1%)

  6,9 mln

  3,2 tys(19%)

  7,5 mln

  3,6 tys(23.7%)

  6,3 mln

  3,0 tys(20.8%)

  9,1 mln

  4,4 tys(26%)

  11,3 mln

  5,5 tys(30.8%)

  8,8 mln

  4,3 tys(18.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  30,6 tys

  14,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  268,3 tys

  126(0.7%)

  235,0 tys

  112(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,1 tys

  27,4(0.2%)

  4,9 mln

  2,4 tys(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  2,1 tys(18.5%)

  8,7 mln

  4,1 tys(31.8%)

  838,9 tys

  393(2.3%)

  842,5 tys

  401(2.7%)

  1,1 mln

  544(3.8%)

  913,0 tys

  439(2.6%)

  748,6 tys

  366(2%)

  1,6 mln

  779(3.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  72,5 tys

  34,2(0.3%)

  35,4 tys

  16,6(0.1%)

  694,8 tys

  325(1.9%)

  750,8 tys

  357(2.4%)

  748,6 tys

  356(2.5%)

  1,3 mln

  624(3.7%)

  1,2 mln

  577(3.2%)

  1,2 mln

  600(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  831,4 tys

  392(3.5%)

  908,5 tys

  427(3.3%)

  905,0 tys

  424(2.5%)

  1,1 mln

  504(3.3%)

  1,3 mln

  603(4.2%)

  1,1 mln

  520(3.1%)

  1,1 mln

  547(3%)

  1,2 mln

  578(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  539,6 tys

  254(2.3%)

  495,0 tys

  232(1.8%)

  485,7 tys

  227(1.3%)

  972,6 tys

  462(3.1%)

  802,2 tys

  382(2.7%)

  911,1 tys

  438(2.6%)

  1,2 mln

  568(3.2%)

  839,0 tys

  412(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  62,6 tys

  29,5(0.3%)

  188,2 tys

  88,4(0.7%)

  86,5 tys

  40,5(0.2%)

  255,3 tys

  121(0.8%)

  521,2 tys

  248(1.7%)

  202,8 tys

  97,5(0.6%)

  104,7 tys

  51,2(0.3%)

  303,4 tys

  149(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  422,5 tys

  199(1.8%)

  601,2 tys

  282(2.2%)

  239,6 tys

  112(0.7%)

  367,7 tys

  175(1.2%)

  414,6 tys

  197(1.4%)

  279,2 tys

  134(0.8%)

  143,3 tys

  70,1(0.4%)

  278,7 tys

  137(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,0 tys

  7,5(0.1%)

  42,7 tys

  20,0(0.2%)

  44,2 tys

  20,7(0.1%)

  96,2 tys

  45,7(0.3%)

  394,7 tys

  188(1.3%)

  637,9 tys

  307(1.8%)

  216,9 tys

  106(0.6%)

  199,2 tys

  97,9(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  178,2 tys

  87,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  177,7 tys

  83,7(0.7%)

  141,4 tys

  66,4(0.5%)

  141,9 tys

  66,5(0.4%)

  142,6 tys

  67,8(0.4%)

  159,1 tys

  75,8(0.5%)

  107,9 tys

  51,9(0.3%)

  84,1 tys

  41,1(0.2%)

  71,8 tys

  35,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,8 tys

  5,1(0%)

  13,2 tys

  6,2(0%)

  16,1 tys

  7,5(0%)

  13,1 tys

  6,2(0%)

  12,8 tys

  6,1(0%)

  27,1 tys

  13,0(0.1%)

  14,7 tys

  7,2(0%)

  18,7 tys

  9,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,1 tys

  5,2(0%)

  5,0 tys

  2,4(0%)

  3,5 tys

  1,6(0%)

  77,3 tys

  36,8(0.2%)

  4,2 tys

  2,0(0%)

  16,7 tys

  8,0(0%)

  8,8 tys

  4,3(0%)

  7,3 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  63,5 tys

  29,9(0.3%)

  6,2 tys

  2,9(0%)

  6,3 tys

  2,9(0%)

  76,7 tys

  36,5(0.2%)

  63,5 tys

  30,2(0.2%)

  58,3 tys

  28,0(0.2%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  5,0 tys

  2,4(0%)

  8,0 tys

  3,8(0%)

  31,7 tys

  14,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  260,5 tys

  127(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  3,7(0%)

  11,8 tys

  5,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  15,5 tys

  7,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  950

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  219,2 tys

  103(0.9%)

  25,9 tys

  12,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,0 tys

  1,4(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  4,8 tys

  2,3(0%)

  4,8 tys

  2,3(0%)

  5,0 tys

  2,4(0%)

  5,4 tys

  2,6(0%)

  5,4 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kisielice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 446 mieszkańców Kisielic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 204 kobiet oraz 243 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców Kisielic, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Kisielic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kisielicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (21,0%).

  W roku 2022 w Kisielicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (63 dziewczynki oraz 60 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kisielicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 75 dzieci (34 dziewczynki oraz 41 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  16,4% mieszkańców Kisielic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 792 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 53 oddziałach uczyło się 452 uczniów (194 kobiety oraz 258 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kisielicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 304 uczniów (152 kobiety oraz 152 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 34,2% ludności (35,4% wśród dziewczynek i 33,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 8,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 213,21.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,8% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 17,6% mieszkańców Kisielic w wieku potencjalnej nauki (17,2% kobiet i 17,8% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Kisielice
  16,2%
  Województwo
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kisielice
  32,3%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kisielice
  25,8%
  Województwo
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1792 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 792,0
  Województwo
  857,0
  Kraj
  927,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Kisielice
  0,45
  Województwo
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 171 Miejsca
  (rok 2018)
 • 60 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kisielice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 123 Dzieci
 • 63 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 60 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,2%
  48,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 29 4 lata
 • 29
 • 40 5 lata
 • 40
 • 29 6 lat
 • 29
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 13 4 lata
 • 13
 • 21 5 lata
 • 21
 • 17 6 lat
 • 17
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 16 4 lata
 • 16
 • 19 5 lata
 • 19
 • 12 6 lat
 • 12
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kisielicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Kisielicach
  Publiczne
  55 275-60-38
  55 275-60-38
  ul. al. Wojska Polskiego 2
  14-220 Kisielice
  6136-
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  ul. Daszyńskigo 12
  14-220 Kisielice
  523-
 • Szkoły podstawowe w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kisielice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 351 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 186 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 36 Oddziały
 • 101 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,7%
  71,3%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 8,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  8,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 8,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 8,5
 • 8,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 8,5
 • 20,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,6
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 26,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 213,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  213,21
  Warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 193,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  193,87
  Województwo
  89,35
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kisielice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kisielice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kisielicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kisielicach (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  55 275-60-38
  55 275-60-38
  ul. al. Wojska Polskiego 2
  14-220 Kisielice
  13293-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  ul. Daszyńskigo 12
  14-220 Kisielice
  522-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kisielicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  379-
  Technikum (H i St. Sierakowskich)
  Publiczne
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  355-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczne
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do pracy (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Uzupełniające Zaoczne Technikum Rolnicze
  Publiczne
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (H i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  Kisielice
  14-220 Kisielice
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Szkoła Policealna (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 34,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 35,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kisielice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kisielice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kisielice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kisielice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kisielicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kisielicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kisielicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 11 (uczestnicy: 3 660)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 30)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 20)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 10)
  • inne: 2 (uczestnicy: 3 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 30)


  Według danych z 2022 w Kisielicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 363 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 450 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kisielicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 59 członków. Zarejestrowano 106 ćwiczących (mężczyźni: 98, kobiety: 8, chłopcy do lat 18: 42, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kisielicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kisielicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kisielic znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kisielicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIV w.dnia 1967-11-17, wykaz dokumentów: A-732 z 1967-11-17
  • Kościół z XIV - XVIdnia 1967-11-19, wykaz dokumentów: 734/67 z 1967-11-19
  • Cmentarz przykościelny z XIV - XVIdnia 1967-11-19, wykaz dokumentów: 734/67 z 1967-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 7)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 216/92 z 1992-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 9)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 217/92 z 1992-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 11)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 218/92 z 1992-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 13)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 219/92 z 1992-04-13
  • Szkoła z 1925 r. (ul. Aleja Wojska Polskiego 2)dnia 1996-03-28, wykaz dokumentów: 496/96 z 1996-03-28
 • Formy ochrony przyrody w Kisielicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kisielic znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kisielicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 odcięta gałąź 2 m od placu sportowego;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy boisku sportowym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: po lewej stronie drogi do Pławt Wlk. 250 m od Limży
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 gałęzie odcięte, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: po lewej stronie drogi do Pławt Wlk. 300 m od Limży
  • Pomnik przyrodyOpis: 3 odcięte konary;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: po prawej stronie drogi do Pławt Wlk. 350 m od Limży
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: w parku nad rz. Gardęgą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: w parku w pobliżu starego cmentarza
  • Pomnik przyrodyOpis: 4 gałęzie suche wyłup i martwica pnia;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: N-ctwo Susz L-ctwo Kisielice oddz. 231d
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa - 2 dęby szypułkowe, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy drodze dzielącej park od lasu
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 suche gałęzie; 2 odcięte gałęzie;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy kapliczce na zakręcie drogi do Jędrychowa 400 m od Ogrodzieńca

Kisielice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Kisielicach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 638,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 147,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kisielicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kisielicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kisielicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 638,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  638,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Polska
  1 100,9
 • 147,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  147,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  127,9
  Cała Polska
  104,4
 • 737,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Kisielice
  737,1
  Województwo
  1 633,7
  Polska
  1 327,3
 • 23,08 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Kisielice
  23,1
  Warmińsko-mazurskie
  9,6
  Polska
  9,5
 • 115,38 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Kisielice
  115,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  123,0
  Cały kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kisielice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DW 522droga wojewódzka nr 522(Górki - Cygusy - Kołoząb - Cierpięta - Mikołajki Pomorskie - Rumunki - Kamienna - Antonin - Prabuty - Kołodzieje - Pilichowo - Trumiejki - Jaromierz - Trumieje - Łodygowo - Limża - Kisielice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kisielicach istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleksandra Fredry

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Ciasna

  ul. Cmentarna

  ul. Daszyńskiego

  ul. Dolna

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieczysława

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadjeziorna

  ul. Nowomiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rodziny Stangów

  ul. Rolna

  ul. Rybna

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Komoniewskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiktora

  al. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zagrodowa

  ul. Łasińska

  ul. Żwirowa

  ul. Żytnia