Kisielice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Kisielice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kisielice to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu iławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kisielice.
 • 2 045 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 606,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 97 m n.p.m Wysokość
 • 1331 Data założenia
 • 1331 , stracone, potem odzyskane w 1986r . Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NIL Tablice rejestracyjne
 • Rafał Ryszczuk Burmistrz miasta
Kisielice na mapie
Identyfikatory
 • 19.263753.6085 Współrzędne GPS
 • 2807044 TERYT (TERC)
 • 0932749 SIMC
Herb miasta Kisielice
Kisielice herb

Kisielice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-220Poczta Kisielice, ul. Wojska Polskiego 7

Kisielice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kisielicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Iławie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wiejska 1
14-202 Iława
Urząd Miejski w Kisielicach
(55) 278-55-00 503
(55) 278-55-02
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice

Kisielice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Kisielice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 045, z czego 49,2% stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kisielic zawarli w 2021 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Kisielic jest stanu wolnego, 54,4% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Kisielice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,84 na 1000 mieszkańców Kisielic. W 2021 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 41,2% dziewczynek i 58,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 428 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 24,1% zgonów w Kisielicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w Kisielicach były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kisielic przypada 13.08 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 39 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kisielic -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,3% mieszkańców Kisielic jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kisielic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 045 Liczba mieszkańców
 • 1 007 Kobiety
 • 1 038 Mężczyźni
 • 49,2%
  50,8%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kisielicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kisielic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kisielice
  41,6 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kisielice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kisielic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kisielice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kisielice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kisielice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,3%
  Województwo
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,4%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Kraj
  54,0%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Tutaj
  2,5%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kisielicach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Kisielice
  2,9
  Warmińsko-mazurskie
  4,0
  Kraj
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Kisielice
  1,7
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kisielicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,84 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,8
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kisielicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kisielicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kisielicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kisielicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,2%
  58,8%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kisielice
  8,2
  Warmińsko-mazurskie
  7,5
  Kraj
  8,7
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,9
  Województwo
  32,3
  Kraj
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 428 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 486 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kisielice
  3 428 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 261 Waga 3500g - 3999g
 • 261
 • 283 Waga 3000g - 3499g
 • 283
 • 93 Waga 2500g - 2999g
 • 93
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kisielice
  1,30
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,14
  Kraj
  1,32
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Warmińsko-mazurskie
  0,55
  Polska
  0,64
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  Warmińsko-mazurskie
  0,56
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Kisielicach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 33,3%
  66,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Kisielice
  13,1
  Województwo
  13,4
  Cała Polska
  13,6
 • 148,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  148,7
  Warmińsko-mazurskie
  178,8
  Polska
  156,7
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  4,8
  Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie iławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  24,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Polska
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  6,5%
  Kraj
  5,4%
 • 194 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,0
  Cały kraj
  74,4
 • 268,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kisielice
  268,7
  Województwo
  271,1
  Kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 311,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 300,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kisielice
  311,7
  Województwo
  358,8
  Polska
  475,8
 • 39,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 54,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  39,7
  Warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cały kraj
  70,6
 • 26,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kisielice
  26,1
  Województwo
  29,2
  Cały kraj
  32,6
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,2
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 39 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kisielicach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kisielice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kisielice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Kisielicach oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kisielicach to 715 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kisielicach to 5,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Kisielicach to 134,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,08% mieszkań posiada łazienkę, 85,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 715 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 343,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  343,60
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  75,80 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,87
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,91
  Warmińsko-mazurskie
  2,67
  Cała Polska
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Kisielice
  0,75
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Kisielice
  2,44
  Województwo
  4,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 26 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Kisielice
  5,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,89
  Cała Polska
  3,90
 • 12,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  12,71
  Województwo
  16,28
  Cały kraj
  24,07
 • 672 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 134,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Kisielice
  134,4 m2
  Warmińsko-mazurskie
  91,9 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Kisielice
  0,33 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,30%
  Województwo
  97,19%
  Cały kraj
  96,97%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kisielice
  98,04%
  Warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Cały kraj
  94,01%
 • 96,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,08%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 85,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,87%
  Województwo
  83,87%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Kisielice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kisielicach na 1000 mieszkańców pracuje 205osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kisielicach wynosiło w 2021 roku 4,4% (6,8% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kisielicach wynosiło 4 557,38 PLN, co odpowiada 75.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kisielic 130 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 81 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -49.

  20,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Kisielic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 205 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  205,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Polska
  257,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,8% Kobiety
 • 2,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kisielicach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kisielicach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kisielicach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 557 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kisielice
  4 557 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kisielicach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 130 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -49 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,7% Przemysł i budownictwo
 • 33,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,7% Pozostałe
 • 31,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kisielicach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 419 Pracujący ogółem
 • 264 Kobiety
 • 155 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kisielicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kisielice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kisielice
  68,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,3
  Województwo
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 119,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kisielice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kisielicach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 217 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 154 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (11) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (33) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kisielicach najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (210) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,5% (38) podmiotów, a 79,7% (173) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kisielicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.8%) oraz Budownictwo (14.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 217 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38 Przemysł i budownictwo
 • 173 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w Kisielicach w 2021 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Kisielicach w 2021 roku
 • 154 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 210 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 210
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 217 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 217
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 154 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 49 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49
 • 22 Budownictwo
 • 22
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kisielice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Kisielicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,65 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kisielicach wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kisielic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,87 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 8,31 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,43 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,34 (56%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kisielic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 18,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,65
  Województwo
  18,01
  Polska
  21,51
 • 11,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kisielice
  11,87
  Województwo
  11,27
  Polska
  12,82
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,34
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,60
  Cała Polska
  5,89
 • 2,43 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kisielice
  2,43
  Województwo
  2,14
  Cała Polska
  1,85
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Kisielice
  0,34
  Województwo
  0,41
  Polska
  0,35
 • 8,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,31
  Warmińsko-mazurskie
  8,71
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Kisielice
  74%
  Województwo
  73%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. warmińsko-mazurskie
  69%
  Cały kraj
  64%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kisielice
  57%
  woj. warmińsko-mazurskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kisielice
  97%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Województwo
  53%
  Kraj
  53%

Kisielice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Kisielic wyniosła w 2021 roku 37,6 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Kisielic - 33.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,8 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kisielic wyniosła w 2021 roku 36,7 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.2%). W budżecie Kisielic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 463 złotych na mieszkańca (7,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,2%.
 • Wydatki budżetu w Kisielicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,1 mln

  3,9 tys(100%)

  23,2 mln

  3,8 tys(100%)

  26,2 mln

  4,3 tys(100%)

  29,4 mln

  4,8 tys(100%)

  32,6 mln

  5,4 tys(100%)

  34,8 mln

  5,8 tys(100%)

  35,5 mln

  5,9 tys(100%)

  37,6 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  3,7 tys(32.7%)

  8,1 mln

  3,8 tys(34.9%)

  8,0 mln

  3,8 tys(30.7%)

  8,3 mln

  3,9 tys(28.2%)

  8,8 mln

  4,2 tys(27.1%)

  9,6 mln

  4,6 tys(27.5%)

  9,9 mln

  4,7 tys(27.8%)

  12,7 mln

  6,2 tys(33.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,5 tys(12.9%)

  3,6 mln

  1,7 tys(15.3%)

  2,5 mln

  1,2 tys(9.6%)

  2,9 mln

  1,4 tys(10%)

  3,6 mln

  1,7 tys(11.1%)

  3,1 mln

  1,5 tys(8.8%)

  2,9 mln

  1,4 tys(8.3%)

  3,1 mln

  1,5 tys(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  502,3 tys

  236(2.1%)

  383,3 tys

  181(1.6%)

  792,9 tys

  372(3%)

  1,4 mln

  677(4.9%)

  2,3 mln

  1,1 tys(7.1%)

  2,6 mln

  1,2 tys(7.5%)

  2,9 mln

  1,4 tys(8.2%)

  2,9 mln

  1,4 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  2,8 tys(24.9%)

  5,8 mln

  2,7 tys(25%)

  10,0 mln

  4,7 tys(38.3%)

  2,2 mln

  1,0 tys(7.6%)

  2,4 mln

  1,1 tys(7.4%)

  2,8 mln

  1,3 tys(7.9%)

  2,5 mln

  1,2 tys(7.1%)

  2,5 mln

  1,2 tys(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  858(7.6%)

  1,7 mln

  792(7.2%)

  1,6 mln

  757(6.2%)

  1,6 mln

  751(5.5%)

  1,6 mln

  764(4.9%)

  1,9 mln

  886(5.3%)

  2,4 mln

  1,2 tys(6.8%)

  2,5 mln

  1,2 tys(6.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  915,4 tys

  430(3.8%)

  881,3 tys

  415(3.8%)

  938,0 tys

  440(3.6%)

  1,0 mln

  477(3.5%)

  1,1 mln

  526(3.4%)

  1,1 mln

  521(3.1%)

  1,1 mln

  532(3.1%)

  1,1 mln

  560(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  588(5.2%)

  638,7 tys

  301(2.7%)

  842,1 tys

  395(3.2%)

  970,1 tys

  454(3.3%)

  1,2 mln

  575(3.7%)

  1,3 mln

  639(3.9%)

  1,0 mln

  483(2.8%)

  959,8 tys

  469(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  232,2 tys

  109(1%)

  241,9 tys

  114(1%)

  240,6 tys

  113(0.9%)

  297,5 tys

  139(1%)

  712,4 tys

  339(2.2%)

  306,9 tys

  146(0.9%)

  563,5 tys

  271(1.6%)

  261,9 tys

  128(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  536,8 tys

  252(2.2%)

  421,8 tys

  199(1.8%)

  417,9 tys

  196(1.6%)

  415,6 tys

  195(1.4%)

  401,8 tys

  191(1.2%)

  381,7 tys

  182(1.1%)

  280,8 tys

  135(0.8%)

  231,5 tys

  113(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  633,3 tys

  297(2.6%)

  155,3 tys

  73,2(0.7%)

  266,7 tys

  125(1%)

  221,5 tys

  104(0.8%)

  432,7 tys

  206(1.3%)

  263,1 tys

  125(0.8%)

  263,7 tys

  127(0.7%)

  199,5 tys

  97,5(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  217,9 tys

  102(0.9%)

  114,5 tys

  54,0(0.5%)

  75,7 tys

  35,5(0.3%)

  130,2 tys

  61,0(0.4%)

  208,4 tys

  99,1(0.6%)

  130,8 tys

  62,3(0.4%)

  257,6 tys

  124(0.7%)

  113,2 tys

  55,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  367,2 tys

  172(1.5%)

  309,7 tys

  146(1.3%)

  244,8 tys

  115(0.9%)

  263,9 tys

  124(0.9%)

  296,1 tys

  141(0.9%)

  314,3 tys

  150(0.9%)

  262,6 tys

  126(0.7%)

  111,5 tys

  54,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  36,7 tys

  17,2(0.2%)

  44,1 tys

  20,8(0.2%)

  83,9 tys

  39,4(0.3%)

  84,7 tys

  39,7(0.3%)

  66,2 tys

  31,5(0.2%)

  73,3 tys

  34,9(0.2%)

  69,7 tys

  33,5(0.2%)

  98,1 tys

  47,9(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  92,2 tys

  43,3(0.4%)

  30,6 tys

  14,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  268,3 tys

  126(0.9%)

  244,6 tys

  116(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,1 tys

  27,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  7,8 tys

  3,6(0%)

  14,9 tys

  7,0(0.1%)

  6,4 tys

  3,0(0%)

  21,9 tys

  10,3(0.1%)

  34,5 tys

  16,4(0.1%)

  13,7 tys

  6,5(0%)

  29,4 tys

  14,1(0.1%)

  16,1 tys

  7,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  43,3 tys

  20,3(0.2%)

  130,9 tys

  61,7(0.6%)

  39,3 tys

  18,5(0.2%)

  34,8 tys

  16,3(0.1%)

  19,3 tys

  9,2(0.1%)

  51,7 tys

  24,6(0.1%)

  18,3 tys

  8,8(0.1%)

  5,4 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,9 tys

  27,1(0.2%)

  63,5 tys

  29,9(0.3%)

  6,2 tys

  2,9(0%)

  6,3 tys

  2,9(0%)

  76,7 tys

  36,5(0.2%)

  63,5 tys

  30,2(0.2%)

  58,3 tys

  28,0(0.2%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  950

  0,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  405,9 tys

  190(1.7%)

  634,0 tys

  299(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,8 tys

  41,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  257,3 tys

  123(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kisielicach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kisielice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kisielic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,1 mln

  3,8 tys(100%)

  23,9 mln

  3,9 tys(100%)

  27,3 mln

  4,5 tys(100%)

  36,5 mln

  6,0 tys(100%)

  31,7 mln

  5,2 tys(100%)

  30,2 mln

  5,0 tys(100%)

  35,1 mln

  5,9 tys(100%)

  36,7 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,1 mln

  3,8 tys(34.9%)

  8,1 mln

  3,8 tys(33.9%)

  7,4 mln

  3,5 tys(27.1%)

  6,9 mln

  3,2 tys(19%)

  7,5 mln

  3,6 tys(23.7%)

  6,3 mln

  3,0 tys(20.8%)

  9,1 mln

  4,4 tys(26%)

  11,3 mln

  5,5 tys(30.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,1 mln

  3,8 tys(35.2%)

  8,9 mln

  4,2 tys(37.2%)

  8,8 mln

  4,1 tys(32%)

  16,8 mln

  7,9 tys(46.2%)

  10,4 mln

  5,0 tys(32.9%)

  8,0 mln

  3,8 tys(26.6%)

  9,7 mln

  4,6 tys(27.5%)

  10,0 mln

  4,9 tys(27.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  51,8 tys

  24,3(0.2%)

  72,5 tys

  34,2(0.3%)

  35,4 tys

  16,6(0.1%)

  694,8 tys

  325(1.9%)

  750,8 tys

  357(2.4%)

  748,6 tys

  356(2.5%)

  1,3 mln

  624(3.7%)

  1,2 mln

  577(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  494,6 tys

  232(2.1%)

  539,6 tys

  254(2.3%)

  495,0 tys

  232(1.8%)

  485,7 tys

  227(1.3%)

  972,6 tys

  462(3.1%)

  802,2 tys

  382(2.7%)

  911,1 tys

  438(2.6%)

  1,2 mln

  568(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  980,1 tys

  460(4.2%)

  831,4 tys

  392(3.5%)

  908,5 tys

  427(3.3%)

  905,0 tys

  424(2.5%)

  1,1 mln

  504(3.3%)

  1,3 mln

  603(4.2%)

  1,1 mln

  520(3.1%)

  1,1 mln

  547(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  2,2 tys(19.9%)

  4,4 mln

  2,1 tys(18.5%)

  8,7 mln

  4,1 tys(31.8%)

  838,9 tys

  393(2.3%)

  842,5 tys

  401(2.7%)

  1,1 mln

  544(3.8%)

  913,0 tys

  439(2.6%)

  748,6 tys

  366(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  260,5 tys

  127(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,6 tys

  8,7(0.1%)

  16,0 tys

  7,5(0.1%)

  42,7 tys

  20,0(0.2%)

  44,2 tys

  20,7(0.1%)

  96,2 tys

  45,7(0.3%)

  394,7 tys

  188(1.3%)

  637,9 tys

  307(1.8%)

  216,9 tys

  106(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  272,8 tys

  128(1.2%)

  422,5 tys

  199(1.8%)

  601,2 tys

  282(2.2%)

  239,6 tys

  112(0.7%)

  367,7 tys

  175(1.2%)

  414,6 tys

  197(1.4%)

  279,2 tys

  134(0.8%)

  143,3 tys

  70,1(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  73,2 tys

  34,3(0.3%)

  62,6 tys

  29,5(0.3%)

  188,2 tys

  88,4(0.7%)

  86,5 tys

  40,5(0.2%)

  255,3 tys

  121(0.8%)

  521,2 tys

  248(1.7%)

  202,8 tys

  97,5(0.6%)

  104,7 tys

  51,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  219,5 tys

  103(0.9%)

  177,7 tys

  83,7(0.7%)

  141,4 tys

  66,4(0.5%)

  141,9 tys

  66,5(0.4%)

  142,6 tys

  67,8(0.4%)

  159,1 tys

  75,8(0.5%)

  107,9 tys

  51,9(0.3%)

  84,1 tys

  41,1(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  92,2 tys

  43,3(0.4%)

  30,6 tys

  14,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  268,3 tys

  126(0.7%)

  235,0 tys

  112(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,1 tys

  27,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  3,7(0%)

  11,8 tys

  5,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  15,5 tys

  7,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  13,8 tys

  6,5(0.1%)

  10,8 tys

  5,1(0%)

  13,2 tys

  6,2(0%)

  16,1 tys

  7,5(0%)

  13,1 tys

  6,2(0%)

  12,8 tys

  6,1(0%)

  27,1 tys

  13,0(0.1%)

  14,7 tys

  7,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 tys

  1,7(0%)

  11,1 tys

  5,2(0%)

  5,0 tys

  2,4(0%)

  3,5 tys

  1,6(0%)

  77,3 tys

  36,8(0.2%)

  4,2 tys

  2,0(0%)

  16,7 tys

  8,0(0%)

  8,8 tys

  4,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,3 tys

  1,6(0%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  4,8 tys

  2,3(0%)

  4,8 tys

  2,3(0%)

  5,0 tys

  2,4(0%)

  5,4 tys

  2,6(0%)

  5,4 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,9 tys

  27,1(0.2%)

  63,5 tys

  29,9(0.3%)

  6,2 tys

  2,9(0%)

  6,3 tys

  2,9(0%)

  76,7 tys

  36,5(0.2%)

  63,5 tys

  30,2(0.2%)

  58,3 tys

  28,0(0.2%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  950

  0,5(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  219,2 tys

  103(0.9%)

  25,9 tys

  12,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  24,9 tys

  11,7(0.1%)

  5,0 tys

  2,4(0%)

  8,0 tys

  3,8(0%)

  31,7 tys

  14,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kisielice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 457 mieszkańców Kisielic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 208 kobiet oraz 249 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców Kisielic, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Kisielic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kisielicach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (21,0%).

  W roku 2021 w Kisielicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 118 dzieci (55 dziewczynek oraz 63 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kisielicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 75 dzieci (34 dziewczynki oraz 41 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  17,5% mieszkańców Kisielic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 545 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 51 oddziałach uczyło się 453 uczniów (205 kobiet oraz 248 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kisielicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 304 uczniów (152 kobiety oraz 152 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,8% ludności (34,6% wśród dziewczynek i 31,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 8,9 uczniów.

  W Kisielicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 1 oddziale uczyło się 16 uczniów (4 kobiety oraz 12 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,7% mieszkańców (14,4% wśród dziewczyn i 14,9% wśród chłopaków). 16,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,5% mieszkańców Kisielic w wieku potencjalnej nauki (19,2% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 19,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kisielice
  32,3%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Kisielice
  2,4%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,0%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kisielice
  3,7%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,3%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1545 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 545,0
  Województwo
  836,0
  Kraj
  896,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,45
  Województwo
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 171 Miejsca
  (rok 2018)
 • 60 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kisielice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 118 Dzieci
 • 55 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 63 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 30 4 lata
 • 30
 • 20 5 lata
 • 20
 • 40 6 lat
 • 40
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4 lata
 • 14
 • 12 5 lata
 • 12
 • 18 6 lat
 • 18
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 16 4 lata
 • 16
 • 8 5 lata
 • 8
 • 22 6 lat
 • 22
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kisielicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Kisielicach
  Publiczne
  55 275-60-38
  55 275-60-38
  ul. al. Wojska Polskiego 2
  14-220 Kisielice
  6136-
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  ul. Daszyńskigo 12
  14-220 Kisielice
  523-
 • Szkoły podstawowe w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kisielice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 362 Uczniowie
 • 183 Kobiety
  (uczniowie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 33 Oddziały
 • 91 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,2%
  75,8%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 8,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kisielice
  8,9
  Województwo
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 8,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 8,9
 • 8,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 8,9
 • 20,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,1
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kisielicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kisielicach (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  55 275-60-38
  55 275-60-38
  ul. al. Wojska Polskiego 2
  14-220 Kisielice
  13293-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  ul. Daszyńskigo 12
  14-220 Kisielice
  522-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kisielice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  16,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,6
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kisielicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kisielicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  379-
  Technikum (H i St. Sierakowskich)
  Publiczne
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  355-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczne
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do pracy (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Uzupełniające Zaoczne Technikum Rolnicze
  Publiczne
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (H i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  Kisielice
  14-220 Kisielice
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
  Szkoła Policealna (H. i St. Sierakowskich)
  Publiczna
  55 275-60-30
  55 275-60-30
  ul. Daszyńskiego 12
  14-220 Kisielice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 34,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kisielice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kisielice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kisielice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kisielice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kisielicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kisielicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kisielicach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Kisielicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 9 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 30)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 30)


  Według danych z 2021 w Kisielicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 684 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 450 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kisielicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 59 członków. Zarejestrowano 106 ćwiczących (mężczyźni: 98, kobiety: 8, chłopcy do lat 18: 42, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kisielicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kisielicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kisielic znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kisielicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIV w.dnia 1967-11-17, wykaz dokumentów: A-732 z 1967-11-17
  • Kościół z XIV - XVIdnia 1967-11-19, wykaz dokumentów: 734/67 z 1967-11-19
  • Cmentarz przykościelny z XIV - XVIdnia 1967-11-19, wykaz dokumentów: 734/67 z 1967-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 7)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 216/92 z 1992-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 9)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 217/92 z 1992-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 11)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 218/92 z 1992-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Kolejowa 13)dnia 1992-04-13, wykaz dokumentów: 219/92 z 1992-04-13
  • Szkoła z 1925 r. (ul. Aleja Wojska Polskiego 2)dnia 1996-03-28, wykaz dokumentów: 496/96 z 1996-03-28
 • Formy ochrony przyrody w Kisielicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kisielic znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kisielicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 odcięta gałąź 2 m od placu sportowego;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy boisku sportowym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: po lewej stronie drogi do Pławt Wlk. 250 m od Limży
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 gałęzie odcięte, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: po lewej stronie drogi do Pławt Wlk. 300 m od Limży
  • Pomnik przyrodyOpis: 3 odcięte konary;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: po prawej stronie drogi do Pławt Wlk. 350 m od Limży
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: w parku nad rz. Gardęgą
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: w parku w pobliżu starego cmentarza
  • Pomnik przyrodyOpis: 4 gałęzie suche wyłup i martwica pnia;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: N-ctwo Susz L-ctwo Kisielice oddz. 231d
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa - 2 dęby szypułkowe, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy drodze dzielącej park od lasu
  • Pomnik przyrodyOpis: 2 suche gałęzie; 2 odcięte gałęzie;, Data ustanowienia: 1999-01-12, Opis granicy: przy kapliczce na zakręcie drogi do Jędrychowa 400 m od Ogrodzieńca

Kisielice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 12 wypadków drogowych w Kisielicach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 581,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 145,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Kisielicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kisielicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kisielicach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 581,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  581,1
  Warmińsko-mazurskie
  1 232,1
  Cała Polska
  1 035,8
 • 145,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  145,3
  Województwo
  118,3
  Kraj
  98,5
 • 677,97 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  678,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  1 522,4
  Polska
  1 251,4
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  25,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cała Polska
  9,5
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Kisielice
  116,7
  Województwo
  123,6
  Polska
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kisielice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DW 522droga wojewódzka nr 522(Górki - Cygusy - Kołoząb - Cierpięta - Mikołajki Pomorskie - Rumunki - Kamienna - Antonin - Prabuty - Kołodzieje - Pilichowo - Trumiejki - Jaromierz - Trumieje - Łodygowo - Limża - Kisielice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kisielicach istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleksandra Fredry

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Ciasna

  ul. Cmentarna

  ul. Daszyńskiego

  ul. Dolna

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieczysława

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadjeziorna

  ul. Nowomiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rodziny Stangów

  ul. Rolna

  ul. Rybna

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Komoniewskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiktora

  al. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zagrodowa

  ul. Łasińska

  ul. Żwirowa

  ul. Żytnia