Tychowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Tychowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Tychowo to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu białogardzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Tychowo.
 • 2 366 Liczba mieszkańców
 • 4,0 km² Powierzchnia
 • 597,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 70 m n.p.m Wysokość
 • 1 stycznia 2010 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZBI Tablice rejestracyjne
 • Robert Falana Burmistrz miasta
Tychowo na mapie
Identyfikatory
 • 16.257953.9283 Współrzędne GPS
 • 3201044 TERYT (TERC)
 • 0313839 SIMC
Herb miasta Tychowo
Tychowo herb

Jak Tychowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Tychowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Tychowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Tychowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
17Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
31Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
42Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
65Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
68Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
77Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
79Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
90Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
96Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
134Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
164Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
181Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
190Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
201Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
226Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
228Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
237Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)

Tychowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
78-220Poczta Tychowo koło Białogardu

Tychowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Tychowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Białogardzie (podlega pod: ZUS Oddział w Koszalinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 56
78-200 Białogard
Urząd Miejski w Tychowie
(94) 311-51-30
(94) 311-55-66
ul. Bobolicka 17
78-220 Tychowo

Tychowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Tychowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 366, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2010-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Tychowa zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Tychowa jest stanu wolnego, 48,5% żyje w małżeństwie, 9,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Tychowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,39 na 1000 mieszkańców Tychowa. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 388 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,7% zgonów w Tychowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,7% zgonów w Tychowie były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Tychowa przypada 14.48 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tychowa -3. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,1% mieszkańców Tychowa jest w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Tychowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 366 Liczba mieszkańców
 • 1 212 Kobiety
 • 1 154 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Tychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Tychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Tychowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Tychowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,1 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Tychowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Tychowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Tychowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Tychowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Tychowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,7%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  48,6%
  Województwo
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 48,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 48,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,3%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,6% Nieustalone
 • Tychowo
  4,7%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 3,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Tychowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  4,1
  Kraj
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,0
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Tychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,4
  Województwo
  -5,3
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Tychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Tychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Tychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Tychowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,6%
  47,4%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  8,1
 • 28,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,3
  woj. zachodniopomorskie
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 19 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 19
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 388 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 443 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 388 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 86 Waga 3500g - 3999g
 • 86
 • 103 Waga 3000g - 3499g
 • 103
 • 43 Waga 2500g - 2999g
 • 43
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,07
  Województwo
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tychowo
  0,52
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Tychowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,2%
  61,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tychowo
  14,5
  Województwo
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 207,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  207,4
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tychowo
  0,0
  Województwo
  4,4
  Kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tychowo
  4,0
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białogardzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  40,7%
  woj. zachodniopomorskie
  36,1%
  Kraj
  34,8%
 • 18,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tychowo
  18,7%
  woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,6%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Kraj
  5,4%
 • 99 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Cały kraj
  74,4
 • 279,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  279,2
  Województwo
  293,2
  Cała Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  270,8
  Polska
  246,5
 • 608,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 660,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 555,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tychowo
  608,9
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Cały kraj
  475,8
 • 110,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 60,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 158,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  110,3
  woj. zachodniopomorskie
  88,9
  Cały kraj
  70,6
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,6
  woj. zachodniopomorskie
  31,0
  Cała Polska
  32,6
 • 13,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tychowo
  13,0
  Zachodniopomorskie
  7,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tychowo
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Tychowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Tychowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tychowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tychowie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Tychowie to 901 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 381 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Tychowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Tychowie to 108,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,89% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,00% mieszkań posiada łazienkę, 83,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,23% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białogardzkiego.

  Powiat białogardzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 901 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 380,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  380,80
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,90 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,90 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,02
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Polska
  3,83
 • 2,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,63
  Województwo
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tychowo
  0,65
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tychowo
  1,69
  Województwo
  6,21
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 22 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,50
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 9,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  9,30
  Zachodniopomorskie
  21,10
  Polska
  24,56
 • 435 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 108,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tychowo
  108,8 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tychowo
  0,18 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2010-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tychowo
  99,89%
  woj. zachodniopomorskie
  98,56%
  Kraj
  97,71%
 • 99,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,89%
  Województwo
  97,08%
  Kraj
  95,10%
 • 99,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tychowo
  99,00%
  Zachodniopomorskie
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 83,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,17%
  woj. zachodniopomorskie
  87,78%
  Polska
  85,62%
 • 1,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tychowo
  1,23%
  Województwo
  63,75%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2010-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Tychowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Tychowie na 1000 mieszkańców pracuje 361osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Tychowie wynosiło w 2022 roku 16,5% (16,5% wśród kobiet i 16,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tychowie wynosiło 5 746,07 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Tychowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 361 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  361,0
  woj. zachodniopomorskie
  362,0
  Cała Polska
  402,0
 • 16,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,5% Kobiety
 • 16,5% Mężczyźni
 • Tychowo
  16,5%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Tychowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Tychowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Tychowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 746 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 746 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Tychowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,1% Przemysł i budownictwo
 • 31,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,0% Pozostałe
 • 42,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Tychowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Tychowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  75,1
  Województwo
  69,1
  Polska
  69,0
 • 38,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,9
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 107,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  107,6
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Tychowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Tychowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 212 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 151 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (10) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Tychowie najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (199) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,4% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,4% (58) podmiotów, a 63,2% (134) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Tychowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 212 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 58 Przemysł i budownictwo
 • 134 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Tychowie w 2022 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Tychowie w 2022 roku
 • 151 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 199 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 199
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 212 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 212
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 151 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 31 Budownictwo
 • 31
 • 29 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 29
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tychowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Tychowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,07 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Tychowie wynosi 84,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tychowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,93 (wykrywalność 79%) oraz o charakterze kryminalnym - 15,60 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,87 (94%), drogowe - 1,40 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Tychowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Tychowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 24,07 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  24,07
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Cała Polska
  22,81
 • 15,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tychowo
  15,60
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Kraj
  12,98
 • 5,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tychowo
  5,87
  Województwo
  2,98
  Cały kraj
  6,99
 • 1,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tychowo
  1,40
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,22
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 15,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,93
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Tychowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  85%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  78%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Polska
  63%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  95%
  Województwo
  83%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  79%
  woj. zachodniopomorskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Tychowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Tychowa wyniosła w 2022 roku 46,1 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Tychowa - 24.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Tychowa wyniosła w 2022 roku 48,0 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%). W budżecie Tychowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,2%.
 • Wydatki budżetu w Tychowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Tychowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Tychowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Tychowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,3 mln

  3,5 tys(100%)

  31,2 mln

  4,5 tys(100%)

  33,9 mln

  5,0 tys(100%)

  33,8 mln

  5,0 tys(100%)

  33,9 mln

  5,0 tys(100%)

  36,0 mln

  5,6 tys(100%)

  36,4 mln

  5,7 tys(100%)

  46,1 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,1 mln

  3,2 tys(33.4%)

  8,1 mln

  3,2 tys(26%)

  8,4 mln

  3,3 tys(24.6%)

  9,1 mln

  3,6 tys(26.8%)

  9,5 mln

  3,8 tys(28%)

  9,3 mln

  3,8 tys(25.9%)

  10,1 mln

  4,0 tys(27.7%)

  11,4 mln

  4,8 tys(24.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  610(6.4%)

  1,5 mln

  594(4.8%)

  3,0 mln

  1,2 tys(8.9%)

  4,9 mln

  1,9 tys(14.4%)

  1,7 mln

  692(5.1%)

  1,5 mln

  623(4.3%)

  1,2 mln

  465(3.2%)

  5,0 mln

  2,1 tys(10.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,0 tys

  3,2(0%)

  1,0 mln

  410(3.3%)

  8,0 tys

  3,2(0%)

  8,0 tys

  3,2(0%)

  5,5 tys

  2,2(0%)

  84,5 tys

  34,0(0.2%)

  8,6 tys

  3,4(0%)

  4,5 mln

  1,9 tys(9.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  1,1 tys(11.4%)

  3,0 mln

  1,2 tys(9.5%)

  2,8 mln

  1,1 tys(8.2%)

  2,9 mln

  1,1 tys(8.5%)

  2,8 mln

  1,1 tys(8.3%)

  3,0 mln

  1,2 tys(8.4%)

  3,1 mln

  1,3 tys(8.6%)

  4,0 mln

  1,7 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  2,1 tys(21.9%)

  9,4 mln

  3,7 tys(30.1%)

  2,6 mln

  1,1 tys(7.8%)

  2,6 mln

  1,0 tys(7.7%)

  2,7 mln

  1,1 tys(7.8%)

  2,7 mln

  1,1 tys(7.5%)

  2,9 mln

  1,2 tys(8%)

  3,7 mln

  1,6 tys(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  907(9.5%)

  4,1 mln

  1,6 tys(13.1%)

  2,1 mln

  845(6.2%)

  1,8 mln

  732(5.4%)

  2,0 mln

  785(5.8%)

  3,2 mln

  1,3 tys(8.9%)

  4,5 mln

  1,8 tys(12.3%)

  3,2 mln

  1,4 tys(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  648,2 tys

  255(2.7%)

  706,9 tys

  281(2.3%)

  3,9 mln

  1,6 tys(11.4%)

  942,8 tys

  375(2.8%)

  1,8 mln

  702(5.2%)

  1,1 mln

  443(3.1%)

  1,0 mln

  403(2.8%)

  2,1 mln

  897(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  448(4.7%)

  1,0 mln

  403(3.3%)

  1,1 mln

  446(3.3%)

  1,2 mln

  483(3.6%)

  1,2 mln

  462(3.4%)

  2,1 mln

  860(5.9%)

  1,1 mln

  449(3.1%)

  1,5 mln

  633(3.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  266,0 tys

  105(1.1%)

  257,7 tys

  102(0.8%)

  270,3 tys

  108(0.8%)

  295,8 tys

  118(0.9%)

  299,4 tys

  119(0.9%)

  201,7 tys

  81,2(0.6%)

  196,2 tys

  78,3(0.5%)

  753,9 tys

  319(1.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,5 tys

  122(0.9%)

  519,7 tys

  206(1.5%)

  25,4 tys

  10,2(0.1%)

  37,4 tys

  14,9(0.1%)

  719,2 tys

  304(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  546,5 tys

  215(2.2%)

  631,5 tys

  251(2%)

  626,5 tys

  251(1.8%)

  642,2 tys

  255(1.9%)

  669,0 tys

  265(2%)

  699,6 tys

  282(1.9%)

  795,7 tys

  318(2.2%)

  716,9 tys

  303(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  321,4 tys

  127(1.3%)

  373,2 tys

  148(1.2%)

  398,4 tys

  160(1.2%)

  546,7 tys

  217(1.6%)

  560,1 tys

  222(1.7%)

  435,4 tys

  175(1.2%)

  423,6 tys

  169(1.2%)

  569,0 tys

  240(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  299,0 tys

  118(1.2%)

  149,3 tys

  59,3(0.5%)

  104,2 tys

  41,8(0.3%)

  131,8 tys

  52,4(0.4%)

  431,6 tys

  171(1.3%)

  147,5 tys

  59,3(0.4%)

  146,1 tys

  58,3(0.4%)

  548,8 tys

  232(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  246,9 tys

  97,2(1%)

  254,3 tys

  101(0.8%)

  240,8 tys

  96,5(0.7%)

  250,0 tys

  99,3(0.7%)

  249,0 tys

  98,8(0.7%)

  179,5 tys

  72,2(0.5%)

  164,0 tys

  65,5(0.5%)

  321,9 tys

  136(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  121,0 tys

  47,6(0.5%)

  124,1 tys

  49,3(0.4%)

  122,0 tys

  48,9(0.4%)

  111,0 tys

  44,1(0.3%)

  118,7 tys

  47,1(0.3%)

  166,0 tys

  66,8(0.5%)

  116,9 tys

  46,6(0.3%)

  190,5 tys

  80,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  409,0 tys

  161(1.7%)

  416,7 tys

  165(1.3%)

  274,6 tys

  110(0.8%)

  263,0 tys

  104(0.8%)

  250,1 tys

  99,2(0.7%)

  264,4 tys

  106(0.7%)

  253,3 tys

  101(0.7%)

  168,1 tys

  71,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  147,4 tys

  58,0(0.6%)

  147,5 tys

  58,6(0.5%)

  218,9 tys

  87,7(0.6%)

  108,4 tys

  43,1(0.3%)

  102,5 tys

  40,7(0.3%)

  92,1 tys

  37,0(0.3%)

  144,7 tys

  57,8(0.4%)

  128,0 tys

  54,1(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,0 tys

  50,7(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  24,9 tys

  9,8(0.1%)

  9,8 tys

  3,9(0%)

  13,4 tys

  5,4(0%)

  13,4 tys

  5,3(0%)

  15,8 tys

  6,3(0%)

  16,4 tys

  6,6(0%)

  9,0 tys

  3,6(0%)

  3,0 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,2 tys

  23,7(0.2%)

  9,5 tys

  3,8(0%)

  6,3 tys

  2,5(0%)

  66,3 tys

  26,4(0.2%)

  61,5 tys

  24,4(0.2%)

  60,7 tys

  24,4(0.2%)

  7,7 tys

  3,1(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Tychowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Tychowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Tychowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Tychowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,3 mln

  3,6 tys(100%)

  31,0 mln

  4,5 tys(100%)

  32,2 mln

  4,7 tys(100%)

  34,3 mln

  5,1 tys(100%)

  33,6 mln

  5,0 tys(100%)

  35,4 mln

  5,5 tys(100%)

  41,1 mln

  6,5 tys(100%)

  48,0 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,0 mln

  3,5 tys(35.5%)

  9,2 mln

  3,7 tys(29.7%)

  12,5 mln

  5,0 tys(38.8%)

  12,4 mln

  4,9 tys(36%)

  11,4 mln

  4,5 tys(33.8%)

  10,8 mln

  4,4 tys(30.6%)

  11,6 mln

  4,6 tys(28.3%)

  14,6 mln

  6,2 tys(30.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,6 mln

  3,0 tys(30.1%)

  8,0 mln

  3,2 tys(25.9%)

  7,9 mln

  3,2 tys(24.4%)

  8,3 mln

  3,3 tys(24.1%)

  7,5 mln

  3,0 tys(22.3%)

  8,3 mln

  3,3 tys(23.5%)

  10,6 mln

  4,2 tys(25.9%)

  10,7 mln

  4,5 tys(22.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  569,7 tys

  226(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,5 tys

  31,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 mln

  2,5 tys(12.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  509,7 tys

  201(2%)

  440,2 tys

  175(1.4%)

  392,5 tys

  157(1.2%)

  2,0 mln

  800(5.9%)

  1,4 mln

  552(4.1%)

  898,2 tys

  361(2.5%)

  351,0 tys

  140(0.9%)

  3,6 mln

  1,5 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  1,7 tys(17.1%)

  8,4 mln

  3,3 tys(27%)

  1,6 mln

  641(5%)

  1,6 mln

  616(4.5%)

  1,5 mln

  595(4.5%)

  1,5 mln

  618(4.3%)

  1,5 mln

  605(3.7%)

  2,2 mln

  934(4.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  500(5%)

  2,7 mln

  1,1 tys(8.8%)

  679,1 tys

  272(2.1%)

  690,5 tys

  274(2%)

  844,9 tys

  335(2.5%)

  1,3 mln

  528(3.7%)

  3,4 mln

  1,4 tys(8.2%)

  2,1 mln

  891(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  528,3 tys

  208(2.1%)

  615,9 tys

  245(2%)

  611,3 tys

  245(1.9%)

  658,0 tys

  261(1.9%)

  673,8 tys

  267(2%)

  714,0 tys

  287(2%)

  798,2 tys

  319(1.9%)

  693,4 tys

  293(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  417,0 tys

  164(1.7%)

  10,9 tys

  4,3(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  12,6 tys

  5,0(0%)

  15,2 tys

  6,0(0%)

  10,7 tys

  4,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  418,2 tys

  177(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  144,8 tys

  57,0(0.6%)

  101,4 tys

  40,3(0.3%)

  93,5 tys

  37,5(0.3%)

  92,6 tys

  36,8(0.3%)

  95,3 tys

  37,8(0.3%)

  106,1 tys

  42,7(0.3%)

  131,7 tys

  52,5(0.3%)

  327,7 tys

  139(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  293,6 tys

  116(1.2%)

  308,5 tys

  123(1%)

  429,2 tys

  172(1.3%)

  433,5 tys

  172(1.3%)

  376,2 tys

  149(1.1%)

  454,2 tys

  183(1.3%)

  513,4 tys

  205(1.2%)

  269,0 tys

  114(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  164,6 tys

  64,8(0.7%)

  282,3 tys

  112(0.9%)

  148,6 tys

  59,6(0.5%)

  160,1 tys

  63,6(0.5%)

  245,6 tys

  97,4(0.7%)

  174,7 tys

  70,3(0.5%)

  345,2 tys

  138(0.8%)

  225,6 tys

  95,3(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  256,1 tys

  101(1%)

  249,5 tys

  99,1(0.8%)

  156,7 tys

  62,8(0.5%)

  156,6 tys

  62,2(0.5%)

  157,0 tys

  62,3(0.5%)

  163,3 tys

  65,7(0.5%)

  132,6 tys

  52,9(0.3%)

  184,9 tys

  78,1(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  168,0 tys

  71,0(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,9 tys

  63,5(0.5%)

  125,0 tys

  50,3(0.4%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  114,7 tys

  48,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  587,1 tys

  231(2.3%)

  6,1 tys

  2,4(0%)

  14,8 tys

  5,9(0%)

  125,4 tys

  49,8(0.4%)

  138,1 tys

  54,8(0.4%)

  66,1 tys

  26,6(0.2%)

  485,8 tys

  194(1.2%)

  93,8 tys

  39,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  47,4 tys

  18,7(0.2%)

  54,9 tys

  21,8(0.2%)

  53,7 tys

  21,5(0.2%)

  52,3 tys

  20,8(0.2%)

  65,2 tys

  25,9(0.2%)

  41,8 tys

  16,8(0.1%)

  77,1 tys

  30,8(0.2%)

  86,6 tys

  36,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  20,3 tys

  8,0(0.1%)

  17,8 tys

  7,1(0.1%)

  31,0 tys

  12,4(0.1%)

  33,9 tys

  13,5(0.1%)

  41,9 tys

  16,6(0.1%)

  52,6 tys

  21,2(0.1%)

  43,2 tys

  17,2(0.1%)

  59,3 tys

  25,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,6 tys

  18,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,7 tys

  5,9(0%)

  144,3 tys

  57,3(0.4%)

  69,8 tys

  27,7(0.2%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  779

  0,3(0%)

  45,0 tys

  19,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,2 tys

  23,7(0.2%)

  9,5 tys

  3,8(0%)

  6,3 tys

  2,5(0%)

  66,3 tys

  26,4(0.2%)

  61,5 tys

  24,4(0.2%)

  57,7 tys

  23,2(0.2%)

  7,4 tys

  3,0(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  406(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  13,6 tys

  5,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Tychowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 598 mieszkańców Tychowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 290 kobiet oraz 309 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Tychowa, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Tychowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Tychowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (19,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  W roku 2021 w Tychowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 104 dzieci (48 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,3% mieszkańców Tychowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 370 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 441 uczniów (216 kobiet oraz 225 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,0% ludności (32,0% wśród dziewczynek i 32,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 181,48.

  W Tychowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 139 uczniów (71 kobiet oraz 68 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 17 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,9 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,3% mieszkańców Tychowa w wieku potencjalnej nauki (20,0% kobiet i 18,6% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,0%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tychowo
  34,6%
  Województwo
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tychowo
  2,8%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tychowo
  11,9%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  Województwo
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tychowo
  24,6%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,0%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,1%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 19,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1370 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tychowo
  1 370,0
  Zachodniopomorskie
  856,0
  Kraj
  883,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,67
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Tychowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Dzieci
 • 48 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 56 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,2%
  53,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 34 3 lata
 • 34
 • 29 4 lata
 • 29
 • 37 5 lata
 • 37
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 20 3 lata
 • 20
 • 9 4 lata
 • 9
 • 17 5 lata
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 14 3 lata
 • 14
 • 20 4 lata
 • 20
 • 20 5 lata
 • 20
 • 44 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Tychowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Dębowa Chatka w Tychowie
  Publiczne
  94 311-50-45
  94 316-96-36
  ul. Mickiewicza 1
  78-220 Tychowo
  51257
 • Szkoły podstawowe w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Tychowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 441 Uczniowie
 • 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 225 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,0
  woj. zachodniopomorskie
  17,1
  Polska
  16,7
 •  
 • 29,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 181,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  181,48
  Zachodniopomorskie
  94,69
  Cały kraj
  95,71
 • 179,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  179,42
  Województwo
  92,98
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tychowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Tychowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Tychowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza (AdamMickiewicz)
  Publiczna
  94 311-51-13
  94 345-91-31
  ul. Dworcowa 11
  78-220 Tychowo
  1534128
 • Szkoły ponadpodstawowe w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Tychowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 139 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  19,9
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Tychowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Tychowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (profesor Jan Radomski)
  Publiczne
  94 311-55-06
  94 311-55-06
  ul. Parkowa 20
  78-220 Tychowo
  6183-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (profesor Jan Radomski)
  Publiczna
  94 311-55-06
  94 311-55-06
  ul. Parkowa 20
  78-220 Tychowo
  224-
  Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (profesor Jan Radomski)
  Publiczne
  94 311-55-06
  94 311-55-06
  ul. Parkowa 20
  78-220 Tychowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Tychowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Tychowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Tychowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Tychowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Tychowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Tychowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Tychowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Tychowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Tychowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Tychowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 204 (uczestnicy: 7 256)
  • seanse filmowe: 165 (uczestnicy: 2 552)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 160)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 80)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 160)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 180)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 1 344)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 1 480)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 104)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 43)
  • teatralne: 1 (członkowie: 11)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Tychowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 611 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Tychowie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 150 członków. Zarejestrowano 173 ćwiczących (mężczyźni: 136, kobiety: 37, chłopcy do lat 18: 75, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Tychowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Tychowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Tychowa znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Tychowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Kościelna 2a)dnia 1956-10-30, wykaz dokumentów: 116 z 1956-10-30; A-469 z 2009-11-23
  • Park z 2. poł. XVIII w.dnia 1980-10-11, wykaz dokumentów: 1128 z 1980-10-11; A-443 z 2009-11-23
 • Formy ochrony przyrody w Tychowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Tychowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Tychowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • TRYGŁAW - Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy granit, Data ustanowienia: 1954-02-20, Opis granicy: w centrum cmentarza w Tychowie
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 305 cm i wysokości 24 m, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: w miejscowości Borzysław na terenie dawnego cmentarza na południe od wsi na terenie działki nr 115 położonej w obrębie ewidencyjnym Borzysław
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 18 świerków pospolitych (Picea excelsa) o obwodach pni 90-150 cm wysokości drzew 18-22 m, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: w miejscowości Kowalki na cmentarzu ewangelickim na terenie działki nr 169/1 obręb ewidencyjny Kowalki

Tychowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 3 wypadków drogowych w Tychowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 126,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Tychowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białogardzkiego.

  Powiat białogardzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Tychowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Tychowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 126,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tychowo
  126,8
  Zachodniopomorskie
  998,0
  Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Zachodniopomorskie
  102,2
  Kraj
  104,4
 • 126,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  126,8
  Zachodniopomorskie
  1 178,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tychowo
  0,0
  Województwo
  10,2
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  118,1
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Tychowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 34,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  34,2 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,9 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Tychowo przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 167droga wojewódzka nr 167(Koszalin - Konikowo - Chałupy - Świeszyno - Strzękocino - Niedalino - Słonino - Bukówko - Retowo - Trzebiszyn - Tychowo - Krosinko - Sadkowo - Stare Dębno - Zaborze - Ogartowo)
  • DW 169droga wojewódzka nr 169(Byszyno - Podborsko - Borzysław - Tychowo - Warnino - Wełdkowo - Dobrociechy - Przydarkin Kolonia - Głodowa)
  • DW 209droga wojewódzka nr 209(Warszkowo - Tychowo - Korzybie - Barwino - Barcino - Miszewo - Suchorze - Uliszkowice - Jezierze - Kołczygłowy - Kamieńc - Jutrzenka - Borzytuchom - Swiątkowo - Bytów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Tychowo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 404Linia kolejowa nr 404: Szczecinek - Kołobrzeg [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Szczecinek - Szczecinek Chyże - Dalęcino - Przeradz - Iwin - Grzmiąca - Wielanowo -Tychowo - Podborsko - Białogard - Karlino - Daszewo - Wrzosowo - Jazy - Dygowo - Stramnica - Kołobrzeg)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Tychowie istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Białogardzka

  ul. Bobolicka

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Koszalińska

  ul. Kościelna

  ul. Leona Mroczkiewicza

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Połczyńska

  ul. Sosnowa

  ul. Strefowa

  ul. Szczecinecka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wolności