Milanówek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Milanówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Milanówek to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu grodziskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Milanówek.
 • 16 370 Liczba mieszkańców
 • 13,4 km² Powierzchnia
 • 1 218,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 100 m n.p.m Wysokość
 • 1951 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WGM Tablice rejestracyjne
 • Piotr Józef Remiszewski Burmistrz miasta
Milanówek na mapie
Identyfikatory
 • 20.671652.1185 Współrzędne GPS
 • 1405011 TERYT (TERC)
 • 0921020 SIMC
Herb miasta Milanówek
Milanówek herb
Flaga miasta Milanówek
Milanówek flaga

Jak Milanówek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Milanówek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Milanówek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Milanówek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
1Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
28Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
28Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
30Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
33Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
41Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
48Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
62Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
76Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
85Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
110Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
162Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
171Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
198Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
205Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
217Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
230Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce

Milanówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-822Poczta Milanówek, ul. Piłsudskiego 30

Milanówek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Milanówku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Grodzisku Mazowieckim (podlega pod: ZUS III Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.45-15.45, Wt: 7.45-15.45, Śr: 7.45-15.45, Cz: 7.45-15.45, Pt: 7.45-15.45

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 45
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Urząd Miasta Milanówka
(22) 758-30-61 217
(22) 758-30-62
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek

Milanówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Milanówek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 370, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 7,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Milanówka zawarli w 2022 roku 66 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Milanówka jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Milanówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -84. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,10 na 1000 mieszkańców Milanówka. W 2022 roku urodziło się 113 dzieci, w tym 39,8% dziewczynek i 60,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 19,7% zgonów w Milanówku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w Milanówku były nowotwory, a 9,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Milanówka przypada 11.96 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 243 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 259 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Milanówka -16. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  56,1% mieszkańców Milanówka jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Milanówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 370 Liczba mieszkańców
 • 8 697 Kobiety
 • 7 673 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Milanówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Milanówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Milanówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Milanówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,2 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Milanówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Milanówka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Milanówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Milanówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Milanówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,2%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Milanówek
  57,0%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,4%
  Województwo
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 11,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,2%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Milanówek
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Milanówku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Milanówek
  4,0
  woj. mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,8
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 66 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Milanówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -84 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -38 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,1
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Milanówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Milanówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Milanówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Milanówku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 113 Urodzenia żywe
 • 45 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 68 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 39,8%
  60,2%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Milanówek
  6,9
  Mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 89
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 368 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Milanówek
  3 368 g
  Województwo
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 86 Waga 4000g - 4499g
 • 86
 • 290 Waga 3500g - 3999g
 • 290
 • 342 Waga 3000g - 3499g
 • 342
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,42
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,87
  Mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Milanówku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 197 Zgony
 • 91 Kobiety
  (Zgony)
 • 106 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Milanówek
  12,0
  woj. mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 114,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  114,5
  Województwo
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 1,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,1
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Milanówek
  2,4
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grodziskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Milanówek
  19,7%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 27,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,3%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 9,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Milanówek
  9,1%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Cała Polska
  70,6
 • 272,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  272,3
  Województwo
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 196,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 181,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 211,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Milanówek
  196,3
  Mazowieckie
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 20,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 42,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Milanówek
  20,9
  Województwo
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 18,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,6
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 13,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  13,0
  Mazowieckie
  6,3
  Polska
  7,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,4%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 243 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 130 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 113 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 259 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 136 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 123 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Milanówku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Milanówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Milanówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Milanówku oddano do użytku 55 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Milanówku to 6 879 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 419 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  80,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Milanówku to 5,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Milanówku to 190,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,21% mieszkań posiada łazienkę, 83,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 89,98% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 879 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 418,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  418,90
  Mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  96,80 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 40,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Milanówek
  40,60 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,33
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Milanówek
  2,39
  Mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Milanówek
  0,55
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 55 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Milanówek
  3,35
  Województwo
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 299 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Milanówek
  5,44
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 18,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  18,21
  Mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 10 473 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 190,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  190,4 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,64 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Milanówek
  0,64 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Milanówek
  98,14%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,35%
  Województwo
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Milanówek
  97,21%
  Mazowieckie
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 83,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,88%
  Województwo
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 89,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Milanówek
  89,98%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Milanówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Milanówku na 1000 mieszkańców pracuje 132osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Milanówku wynosiło w 2023 roku 2,8% (2,8% wśród kobiet i 2,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Milanówku wynosiło 7 139,72 PLN, co odpowiada 106.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Milanówka 1 780 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 695 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -85.

  5,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Milanówka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,7% w przemyśle i budownictwie, a 30,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 132 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  132,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,9% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,8%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Milanówku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Milanówku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Milanówku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 355 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  7 140 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Milanówku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 780 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 695 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -85 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,95 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 30,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 44,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Milanówku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 179 Pracujący ogółem
 • 1 274 Kobiety
 • 905 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Milanówku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,1% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Milanówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Milanówek
  78,3
  Województwo
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 44,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,9
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 134,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  134,6
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Milanówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Milanówku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 242 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 543 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 161 nowych podmiotów, a 92 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (232) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (142) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (220) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (92) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Milanówku najwięcej (239) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 165) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,6% (635) podmiotów, a 79,8% (2 588) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Milanówku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.7%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 242 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 635 Przemysł i budownictwo
 • 2 588 Pozostała działalność
 • 161 Podmioty nowo zarejestrowane w Milanówku w 2023 roku
 • 92 Podmioty wyrejestrowane w Milanówku w 2023 roku
 • 2 543 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 165 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 165
 • 59 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 59
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 242 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 242
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 276 Spółki handlowe ogółem
 • 276
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 232  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 232
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 239 Spółki cywilne ogółem
 • 239
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 543 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 500 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 500
 • 459 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 459
 • 253 Budownictwo
 • 253
 • 247 Informacja i komunikacja
 • 247
 • 221 Przetwórstwo przemysłowe
 • 221
 • 175 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 175
 • 120 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 120
 • 115 Transport i gospodarka magazynowa
 • 115
 • 106 Pozostała działalność
 • 106
 • 103 Edukacja
 • 103
 • 67 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 67
 • 56 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 56
 • 49 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 49
 • 41 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 41
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Milanówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Milanówku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 386 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,65 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Milanówku wynosi 74,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Milanówka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,06 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 9,93 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,83 (76%), drogowe - 3,52 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Milanówka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 386 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 386
 • 181 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 181
 • 128 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 128
 • 58 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 58
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 162 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 162
 • 23,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,65
  Województwo
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 11,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,06
  Mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 7,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,83
  Mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 3,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Milanówek
  3,52
  Województwo
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,21
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 9,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,93
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Milanówek
  91%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Milanówek
  45%
  Województwo
  42%
  Polska
  51%

Milanówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Milanówka wyniosła w 2022 roku 112,6 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Milanówka - 35.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,2 mln złotych, czyli 9,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Milanówka wyniosła w 2022 roku 108,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (49.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (6.2%). W budżecie Milanówka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,5 tys złotych na mieszkańca (38,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,2 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,7%.
 • Wydatki budżetu w Milanówku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Milanówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Milanówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,7 mln

  4,0 tys(100%)

  73,5 mln

  4,5 tys(100%)

  81,6 mln

  5,0 tys(100%)

  94,2 mln

  5,8 tys(100%)

  101,3 mln

  6,2 tys(100%)

  102,7 mln

  6,2 tys(100%)

  97,2 mln

  5,9 tys(100%)

  112,6 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,8 mln

  1,5 tys(36.7%)

  25,1 mln

  1,5 tys(34.1%)

  25,1 mln

  1,5 tys(30.7%)

  26,6 mln

  1,6 tys(28.2%)

  27,6 mln

  1,7 tys(27.2%)

  29,7 mln

  1,8 tys(29%)

  32,0 mln

  1,9 tys(33%)

  39,8 mln

  2,4 tys(35.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  450(11.4%)

  7,8 mln

  476(10.6%)

  9,3 mln

  566(11.4%)

  10,7 mln

  654(11.3%)

  10,7 mln

  651(10.6%)

  10,6 mln

  641(10.3%)

  10,8 mln

  652(11.1%)

  15,1 mln

  922(13.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,6 mln

  524(13.2%)

  11,0 mln

  674(15%)

  7,4 mln

  452(9.1%)

  11,1 mln

  679(11.7%)

  14,1 mln

  861(13.9%)

  11,7 mln

  711(11.4%)

  11,0 mln

  663(11.3%)

  14,2 mln

  864(12.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  454(11.5%)

  15,4 mln

  940(20.9%)

  4,8 mln

  295(5.9%)

  5,4 mln

  331(5.7%)

  6,0 mln

  365(5.9%)

  6,1 mln

  370(5.9%)

  6,5 mln

  394(6.7%)

  11,5 mln

  700(10.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,9 mln

  117(3%)

  2,1 mln

  130(2.9%)

  2,2 mln

  133(2.7%)

  2,4 mln

  150(2.6%)

  2,5 mln

  151(2.4%)

  3,3 mln

  200(3.2%)

  2,4 mln

  146(2.5%)

  5,8 mln

  354(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  101(2.6%)

  2,2 mln

  133(3%)

  4,0 mln

  244(4.9%)

  3,2 mln

  199(3.4%)

  2,1 mln

  126(2%)

  3,6 mln

  216(3.5%)

  1,7 mln

  103(1.7%)

  3,0 mln

  184(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  110(2.8%)

  2,4 mln

  145(3.2%)

  3,2 mln

  196(3.9%)

  2,8 mln

  169(2.9%)

  2,8 mln

  171(2.8%)

  2,2 mln

  132(2.1%)

  2,3 mln

  142(2.4%)

  3,0 mln

  182(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  211(5.3%)

  2,3 mln

  139(3.1%)

  6,3 mln

  382(7.7%)

  12,8 mln

  787(13.6%)

  10,0 mln

  611(9.9%)

  6,5 mln

  393(6.3%)

  2,4 mln

  146(2.5%)

  2,5 mln

  152(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  652,2 tys

  39,8(1%)

  536,9 tys

  32,8(0.7%)

  363,7 tys

  22,2(0.4%)

  384,6 tys

  23,6(0.4%)

  583,9 tys

  35,6(0.6%)

  474,7 tys

  28,8(0.5%)

  381,4 tys

  23,1(0.4%)

  1,6 mln

  98,9(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  83,1(2.1%)

  949,0 tys

  58,1(1.3%)

  2,1 mln

  128(2.6%)

  1,3 mln

  77,1(1.3%)

  825,6 tys

  50,3(0.8%)

  1,0 mln

  63,2(1%)

  892,5 tys

  54,1(0.9%)

  907,2 tys

  55,2(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  570,5 tys

  34,9(0.9%)

  564,6 tys

  34,5(0.8%)

  515,6 tys

  31,4(0.6%)

  574,6 tys

  35,2(0.6%)

  564,7 tys

  34,4(0.6%)

  546,0 tys

  33,1(0.5%)

  631,5 tys

  38,3(0.6%)

  574,7 tys

  35,0(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,9 mln

  179(4.5%)

  1,5 mln

  93,2(2.1%)

  1,1 mln

  67,8(1.4%)

  641,4 tys

  39,3(0.7%)

  1,0 mln

  63,1(1%)

  206,5 tys

  12,5(0.2%)

  435,1 tys

  26,4(0.4%)

  413,0 tys

  25,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  549,5 tys

  33,6(0.8%)

  575,6 tys

  35,2(0.8%)

  688,0 tys

  42,0(0.8%)

  697,3 tys

  42,8(0.7%)

  691,7 tys

  42,1(0.7%)

  759,7 tys

  46,1(0.7%)

  784,5 tys

  47,5(0.8%)

  123,0 tys

  7,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  226,1 tys

  13,8(0.3%)

  238,0 tys

  14,6(0.3%)

  256,3 tys

  15,6(0.3%)

  136,8 tys

  8,4(0.1%)

  117,1 tys

  7,1(0.1%)

  97,1 tys

  5,9(0.1%)

  86,9 tys

  5,3(0.1%)

  87,5 tys

  5,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,3 tys

  2,0(0.1%)

  148,3 tys

  9,1(0.2%)

  90,4 tys

  5,5(0.1%)

  112,8 tys

  6,9(0.1%)

  37,5 tys

  2,3(0%)

  62,2 tys

  3,8(0.1%)

  188,0 tys

  11,4(0.2%)

  49,5 tys

  3,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  91,2 tys

  5,6(0.1%)

  71,5 tys

  4,4(0.1%)

  198,2 tys

  12,1(0.2%)

  8,5 tys

  0,5(0%)

  20,5 tys

  1,2(0%)

  17,6 tys

  1,1(0%)

  20,0 tys

  1,2(0%)

  26,0 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,1 tys

  4,8(0.1%)

  9,7 tys

  0,6(0%)

  12,1 tys

  0,7(0%)

  107,6 tys

  6,6(0.1%)

  90,6 tys

  5,5(0.1%)

  120,1 tys

  7,3(0.1%)

  46,2 tys

  2,8(0%)

  10,3 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  222,5 tys

  13,6(0.3%)

  127,6 tys

  7,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,2 tys

  2,0(0%)

  23,2 tys

  1,4(0%)

  15,9 tys

  1,0(0%)

  14,2 tys

  0,9(0%)

  9,6 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,6 mln

  99,9(2.5%)

  48,3 tys

  3,0(0.1%)

  53,5 tys

  3,3(0.1%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  101,6 tys

  6,2(0.1%)

  78,2 tys

  4,7(0.1%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  388,7 tys

  23,7(0.6%)

  524,0 tys

  32,1(0.7%)

  588,0 tys

  35,9(0.7%)

  1,4 mln

  82,9(1.4%)

  737,4 tys

  44,9(0.7%)

  1,1 mln

  66,4(1.1%)

  73,5 tys

  4,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Milanówku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Milanówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Milanówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Milanówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,1 mln

  4,2 tys(100%)

  79,6 mln

  4,8 tys(100%)

  80,1 mln

  4,9 tys(100%)

  88,6 mln

  5,4 tys(100%)

  98,2 mln

  6,0 tys(100%)

  98,9 mln

  6,0 tys(100%)

  110,7 mln

  6,7 tys(100%)

  108,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  41,6 mln

  2,5 tys(60.2%)

  46,6 mln

  2,8 tys(58.5%)

  47,1 mln

  2,9 tys(58.8%)

  52,2 mln

  3,2 tys(58.9%)

  50,2 mln

  3,1 tys(51.1%)

  47,1 mln

  2,9 tys(47.6%)

  55,0 mln

  3,3 tys(49.7%)

  53,6 mln

  3,3 tys(49.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 mln

  689(16.3%)

  13,1 mln

  804(16.5%)

  12,3 mln

  749(15.3%)

  13,7 mln

  841(15.5%)

  15,8 mln

  960(16.1%)

  17,1 mln

  1,0 tys(17.3%)

  21,4 mln

  1,3 tys(19.3%)

  19,2 mln

  1,2 tys(17.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  248(5.9%)

  11,5 mln

  703(14.4%)

  1,1 mln

  69,1(1.4%)

  2,1 mln

  129(2.4%)

  2,2 mln

  133(2.2%)

  2,3 mln

  142(2.4%)

  2,6 mln

  156(2.3%)

  6,7 mln

  409(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,2 mln

  378(9%)

  3,2 mln

  193(4%)

  2,1 mln

  130(2.7%)

  1,9 mln

  119(2.2%)

  3,6 mln

  220(3.7%)

  3,8 mln

  233(3.9%)

  4,1 mln

  250(3.7%)

  4,5 mln

  272(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  687

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  60,4

  0,0(0%)

  361

  0,0(0%)

  31,8 tys

  1,9(0%)

  878

  0,1(0%)

  695,6 tys

  42,1(0.6%)

  4,2 mln

  256(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  193(4.6%)

  3,3 mln

  204(4.2%)

  3,5 mln

  211(4.3%)

  2,6 mln

  162(3%)

  2,6 mln

  157(2.6%)

  2,2 mln

  136(2.3%)

  2,6 mln

  156(2.3%)

  4,1 mln

  252(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,8 tys

  0,7(0%)

  36,7 tys

  2,2(0%)

  27,7 tys

  1,7(0%)

  79,4 tys

  4,9(0.1%)

  95,9 tys

  5,8(0.1%)

  293,6 tys

  17,8(0.3%)

  25,2 tys

  1,5(0%)

  3,0 mln

  185(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  788,9 tys

  48,2(1.1%)

  528,0 tys

  32,3(0.7%)

  577,4 tys

  35,2(0.7%)

  1,2 mln

  71,6(1.3%)

  841,4 tys

  51,3(0.9%)

  754,6 tys

  45,8(0.8%)

  605,9 tys

  36,7(0.5%)

  757,5 tys

  46,1(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  182,3 tys

  11,1(0.3%)

  255,6 tys

  15,6(0.3%)

  244,2 tys

  14,9(0.3%)

  342,9 tys

  21,0(0.4%)

  629,3 tys

  38,3(0.6%)

  351,3 tys

  21,3(0.4%)

  285,7 tys

  17,3(0.3%)

  454,8 tys

  27,7(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  741,2 tys

  45,3(1.1%)

  54,9 tys

  3,4(0.1%)

  53,4 tys

  3,3(0.1%)

  596,2 tys

  36,6(0.7%)

  2,6 mln

  159(2.7%)

  901,1 tys

  54,7(0.9%)

  27,4 tys

  1,7(0%)

  300,7 tys

  18,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  90,0 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  121,0 tys

  7,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  42,7 tys

  2,6(0.1%)

  38,9 tys

  2,4(0%)

  34,0 tys

  2,1(0%)

  24,6 tys

  1,5(0%)

  21,5 tys

  1,3(0%)

  22,7 tys

  1,4(0%)

  19,4 tys

  1,2(0%)

  16,9 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  79,1 tys

  4,8(0.1%)

  9,7 tys

  0,6(0%)

  14,1 tys

  0,9(0%)

  107,6 tys

  6,6(0.1%)

  90,6 tys

  5,5(0.1%)

  87,5 tys

  5,3(0.1%)

  9,2 tys

  0,6(0%)

  10,3 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  100,6 tys

  6,1(0.1%)

  7,3 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  303,6 tys

  18,6(0.3%)

  23,8 tys

  1,4(0%)

  160

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  197

  0,0(0%)

  237

  0,0(0%)

  624

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  14,8

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  32,3 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  29,3 tys

  1,8(0%)

  29,6 tys

  1,8(0%)

  170,4 tys

  10,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  984

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  886,7 tys

  54,2(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,4 tys

  0,6(0%)

  10,3 tys

  0,6(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  23,6 tys

  1,4(0%)

  16,5 tys

  1,0(0%)

  7,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  743,3 tys

  45,4(1.1%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Milanówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 679 mieszkańców Milanówka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 786 kobiet oraz 1 893 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 14,4% mieszkańców Milanówka, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Milanówka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Milanówku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,2%) oraz średnie zawodowe (15,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,6%) oraz średnie zawodowe (21,7%).

  W roku 2022 w Milanówku mieściło się 7 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 698 dzieci (330 dziewczynek oraz 368 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Milanówku mieściło się 6 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 458 dzieci (210 dziewczynek oraz 248 chłopców). Dostępne były 472 miejsca.

  17,4% mieszkańców Milanówka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 120 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 98 oddziałach uczyło się 1 830 uczniów (921 kobiet oraz 909 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Milanówku placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 50 oddziałach uczyło się 879 uczniów (418 kobiet oraz 461 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,0% ludności (33,0% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,27.

  W Milanówku znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 924 uczniów (552 kobiety oraz 372 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 155 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Milanówku placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 749 uczniów (382 kobiety oraz 367 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 302 absolwentów.

  W Milanówku znajduje się 1 Technikum, w którym w 20 oddziałach uczyło się 486 uczniów (178 kobiet oraz 308 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 86 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Milanówku placówkę miały 2 Technika, w których w 10 oddziałach uczyło się 228 uczniów (97 kobiet oraz 131 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,2 uczniów. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,5% mieszkańców Milanówka w wieku potencjalnej nauki (19,2% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 33,6% Wykształcenie wyższe
 • Milanówek
  33,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 38,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,6%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Milanówek
  13,7%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  14,4%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 11,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Milanówek
  9,8%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 10,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1120 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Milanówek
  1 120,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,68
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 33 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 733 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Milanówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 698 Dzieci
 • 330 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 368 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 157 3 lata
 • 157
 • 168 4 lata
 • 168
 • 179 5 lata
 • 179
 • 185 6 lat
 • 185
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 80 3 lata
 • 80
 • 81 4 lata
 • 81
 • 80 5 lata
 • 80
 • 85 6 lat
 • 85
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 77 3 lata
 • 77
 • 87 4 lata
 • 87
 • 99 5 lata
 • 99
 • 100 6 lat
 • 100
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 4 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 46,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 46,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Milanówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 15,4%
  84,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 6 5 lata
 • 6
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 5 5 lata
 • 5
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Milanówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Milanówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NR 1
  Publiczne
  22 758-35-92
  22 758-30-11
  ul. FIDERKIEWICZA 43
  05-822 Milanówek
  1943040
  Europejskie Przedszkole Niepubliczne "Kasperek" w Milanówku
  Niepubliczne
  50 417-11-12
  ul. Brwinowska 2 D
  05-822 Milanówek
  ---
  Prywatne Szkolne Przedszkole
  Niepubliczne
  22 724-97-93
  22 724-97-93
  ul. BRZOZOWA 1
  05-822 Milanówek
  ---
  Przedszkole im. Misia Uszatka (Miś Uszatek)
  Niepubliczne
  ul. Kr. Jadwigi 21/2
  05-822 Milanówek
  ---
  Przedszkole Na Wiejskiej
  Niepubliczne
  50 999-14-12
  ul. Wiejska 4
  05-822 Milanówek
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK (św. Urszula Ledóchowska)
  Niepubliczne
  22 724-71-31
  ul. Mickiewicza 11
  05-822 Milanówek
  ---
  T.P.I.S.S.P.PRZEDSZKOLE SPOŁECZNE
  Niepubliczne
  22 755-80-88
  ul. WSPÓLNA 18
  05-822 Milanówek
  ---
  TRUSKAWKOWE PRZEDSZKOLE
  Niepubliczne
  22 724-60-77
  ul. WARSZAWSKA 52
  05-822 Milanówek
  ---
 • Szkoły podstawowe w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Milanówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 98 Oddziały
 • 1 830 Uczniowie
 • 921 Kobiety
  (uczniowie)
 • 909 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 248 Uczniowie w 1 klasie
 • 126 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 257 Absolwenci
 • 120 Kobiety
  (absolwenci)
 • 137 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,7
  woj. mazowieckie
  17,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 140,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 119,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 121,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Milanówek
  121,27
  Województwo
  99,83
  Cały kraj
  95,96
 • 119,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  119,95
  Mazowieckie
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Milanówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Milanówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Milanówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Milanówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1
  Publiczna
  22 758-35-24
  22 758-35-24
  ul. Królewska 69
  05-822 Milanówek
  16350-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (Armii Krajowej)
  Publiczna
  22 758-34-85
  22 758-32-06
  ul. LITERACKA 20
  05-822 Milanówek
  1634832
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Fryderyk Chopin)
  Publiczna
  22 758-34-60
  22 758-34-60
  ul. Żabie Oczko 1
  05-822 Milanówek
  15272-
  Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 18 (gen. bryg. A.E.Fieldorf)
  Niepubliczna
  22 758-32-44
  22 724-90-97
  ul. Spacerowa 3
  05-822 Milanówek
  ---
  Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  22 724-97-93
  22 724-97-93
  ul. Brzozowa 1
  05-822 Milanówek
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Milanówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 924 Uczniowie
 • 552 Kobiety
  (uczniowie)
 • 372 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,7%
  40,3%
 • 330 Uczniowie w 1 klasie
 • 192 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Absolwenci
 • 96 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Milanówek
  27,2
  woj. mazowieckie
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 67,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 45,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Milanówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 486 Uczniowie
 • 178 Kobiety
  (uczniowie)
 • 308 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,6%
  63,4%
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  24,3
  woj. mazowieckie
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 31,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 21,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Milanówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Milanówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 758-33-44
  22 755-88-04
  ul. Piasta 14
  05-822 Milanówek
  12343-
  Technikum
  Publiczne
  22 758-33-16
  22 758-36-37
  ul. WÓJTOWSKA 3
  05-822 Milanówek
  12189-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 758-33-16
  22 758-36-37
  ul. WÓJTOWSKA 3
  05-822 Milanówek
  235-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  22 758-33-16
  22 758-36-37
  ul. WÓJTOWSKA 3
  05-822 Milanówek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  22 758-33-44
  22 755-88-04
  ul. Piasta 14
  05-822 Milanówek
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  22 758-33-16
  22 758-36-37
  ul. WÓJTOWSKA 3
  05-822 Milanówek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  22 758-33-44
  22 755-88-04
  ul. Piasta 14
  05-822 Milanówek
  ---
  Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5
  Niepubliczne
  22 758-36-92
  22 758-36-92
  ul. Fiderkiewicza 41
  05-822 Milanówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Milanówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Milanówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Milanówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Milanówek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Milanówek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Milanówku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Milanówku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Milanówku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Milanówku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Milanówku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 681 (uczestnicy: 17 550)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 500)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 250)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 600)
  • warsztaty: 600 (uczestnicy: 6 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 390)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 150)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 40)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 12 (członkowie: 200)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 24)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 24)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Milanówku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 308 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 090 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Milanówku działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 540 członków. Zarejestrowano 523 ćwiczących (mężczyźni: 430, kobiety: 93, chłopcy do lat 18: 334, dziewczęta do lat 18: 87). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Milanówku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Milanówku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Milanówka znajduje się 58 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Milanówku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Milanówek/Falęcin, st.1 z epoki żelazadnia 1973-01-15, wykaz dokumentów: A1002 z 1973-01-15; C-76 z brak daty
  • Ogród z 1910 r.dnia 1978-10-16, wykaz dokumentów: 928A z 1978-10-16
  • Willa z 1910 r. (ul. Graniczna 35)dnia 1978-10-16, wykaz dokumentów: 928A z 1978-10-16; 1319-A z 1988-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1978-10-18, wykaz dokumentów: 929A z 1978-10-18
  • Willa z 1910 r. (ul. Krakowska 13)dnia 1978-10-18, wykaz dokumentów: 929A z 1978-10-18; 1319-A z 1988-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1978-10-21, wykaz dokumentów: 930A z 1978-10-21
  • Willa z 1909 r. (ul. Królewska 5)dnia 1978-10-21, wykaz dokumentów: 930A z 1978-10-21; 1319-A z 1988-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1978-10-21, wykaz dokumentów: 931A z 1978-10-21
  • Willa z 1904 r. (ul. Kościelna 4)dnia 1978-10-21, wykaz dokumentów: 931A z 1978-10-21; 1319-A z 1988-01-08
  • Inny budynek gospodarczy z pocz. XX w.dnia 1978-10-21, wykaz dokumentów: 931A z 1978-10-21; 1319-A z 1988-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1978-10-21, wykaz dokumentów: 932A z 1978-10-21
  • Willa z 1912 r. (ul. Adama Mickiewicza 4)dnia 1978-10-21, wykaz dokumentów: 932A z 1978-10-21; 1319-A z 1988-01-08
  • Willa z 1912 - 1914 (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 1978-10-26, wykaz dokumentów: 933A z 1978-10-26
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1978-10-26, wykaz dokumentów: 933A z 1978-10-26
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1978-10-26, wykaz dokumentów: 934A z 1978-10-26
  • Willa z 1932 r. (ul. Juliusza Słowackiego 6)dnia 1978-10-26, wykaz dokumentów: 934A z 1978-10-26; 1319-A z 1988-01-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1932 r. (ul. Juliusza Słowackiego 6)dnia 1978-10-26, wykaz dokumentów: 934A z 1978-10-26; 1319-A z 1988-01-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1932 r. (ul. Juliusza Słowackiego 6)dnia 1978-10-26, wykaz dokumentów: 934A z 1978-10-26; 1319-A z 1988-01-08
  • Willa z 1935 r. (ul. Wielki Kąt 2)dnia 1978-10-26, wykaz dokumentów: 935A z 1978-10-26
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1978-10-26, wykaz dokumentów: 935A z 1978-10-26
  • Willa z 1905 r.dnia 1981-06-11, wykaz dokumentów: 1181A z 1981-06-11; 1319-A z 1988-01-08; brak numeru z 2007-06-25
  • Willa z 1905 r.dnia 1981-06-11, wykaz dokumentów: 1181A z 1981-06-11; 1319-A z 1988-01-08; brak numeru z 2007-06-25
  • Park z pocz. XX w.dnia 1981-06-11, wykaz dokumentów: 1181A z 1981-06-11; brak numeru z 2007-06-25
  • Kościół z 1910 - 1912 (ul. Tadeusza Kościuszki 41)dnia 1981-08-13, wykaz dokumentów: 1188A z 1981-08-13; 1319-A z 1988-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1981-08-13, wykaz dokumentów: 1190A z 1981-08-13
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Adama Mickiewicza 10)dnia 1981-08-13, wykaz dokumentów: 1190A z 1981-08-13; 1319-A z 1988-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1981-08-13, wykaz dokumentów: 1191A z 1981-08-13
  • Willa z 1905 r. (ul. Piasta 13)dnia 1981-08-13, wykaz dokumentów: 1191A z 1981-08-13; 1319-A z 1988-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1981-08-13, wykaz dokumentów: 1192A z 1981-08-13
  • Willa z 1920 r. (ul. Podgórna 18)dnia 1981-08-13, wykaz dokumentów: 1192A z 1981-08-13; 1319-A z 1988-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1981-08-20, wykaz dokumentów: 1193A z 1981-08-20
  • Willa z 1913 r. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12)dnia 1981-08-20, wykaz dokumentów: 1193A z 1981-08-20; 1319-A z 1988-01-08
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1982-12-04, wykaz dokumentów: A-1202 z 1982-12-04
  • Willa z 1912 r. (ul. Spacerowa 22)dnia 1982-12-04, wykaz dokumentów: A-1202 z 1982-12-04; 1319-A z 1988-01-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XX w. (ul. Charci Skok 6)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XX w. (ul. Charci Skok 6)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08
  • Willa z 1928 r. (ul. Królowej Jadwigi 16)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; 1438-A z 1990-07-09
  • Willa z 1907 r. (ul. Adama Mickiewicza 12)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; 1485-A z 1991-05-27
  • Willa z 1934 r. (ul. Spacerowa 16)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; 1487-A z 1991-05-27
  • Willa z 1926 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 61)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; 1527-A z 1992-12-30
  • Willa z 1925 r. (ul. Podgórna 46)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; A-1100 z 2012-10-29
  • Willa z 1910 r. (ul. Niecała 4)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; A-1254 z 2014-08-01
  • Willa z 1925 r. (ul. Charci Skok 6)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; A-1318 z 2015-08-24
  • Pensjonat z 1896 r. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; A-1531 z 1992-09-29
  • Willa z 1910 r. (ul. Królowej Jadwigi 2)dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; A-888 z 2009-12-04
  • Miasto z pocz. XX w.dnia 1988-01-08, wykaz dokumentów: 1319-A z 1988-01-08; brak numeru z 2008-12-09
  • Cmentarz II wojna światowa z 1939 - 1945dnia 1988-12-27, wykaz dokumentów: 1340 z 1988-12-27
  • Willa z 1925 r. (ul. Warszawska 11)dnia 1989-12-06, wykaz dokumentów: 1403-A z 1989-12-06
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1989-12-06, wykaz dokumentów: 1403-A z 1989-12-06
  • Willa z 1928 r.dnia 1990-07-09, wykaz dokumentów: 1438-A z 1990-07-09
  • Ogród z 1928 r.dnia 1990-07-09, wykaz dokumentów: 1438-A z 1990-07-09
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1991-05-27, wykaz dokumentów: 1485-A z 1991-05-27
  • Ogród z pocz. XX w.dnia 1991-05-27, wykaz dokumentów: 1487-A z 1991-05-27
  • Willa z 1920 r. (ul. Brwinowska 14)dnia 1991-05-28, wykaz dokumentów: 1491-A z 1991-05-28
  • Ogród z 1926 r.dnia 1992-12-30, wykaz dokumentów: 1527-A z 1992-12-30
  • Willa z 1912 - 1913 (ul. Kaprys 2/4)dnia 1995-06-12, wykaz dokumentów: 1592-A z 1995-06-12
  • Park z 1. ćw. XX w.dnia 1995-06-12, wykaz dokumentów: 1592-A z 1995-06-12
  • Willa z 1911 - 1922 (ul. Piasta 10b)dnia 2007-08-20, wykaz dokumentów: A-757 z 2007-08-20
 • Formy ochrony przyrody w Milanówku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Milanówka znajduje się 93 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Milanówku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Czerwony Kamień - Pomnik przyrodyOpis: granit czerwony średnioziarnisty, Data ustanowienia: 1979-06-07, Opis granicy: głaz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Rolniczy Zakład Doświadczalny Grudów (w nieczynnym wyrobisku po piasku w odl. 30m od torów kolejowych
  • Drzewo Wolności - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-07-09, Opis granicy: przy Zespole SzkółGminnych nr 1
  • Dąb koło Irusi - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-23
  • Dęby Wspaniałe - Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-07-31
  • Feliks - Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 324 cm wysokości 21 m, Data ustanowienia: 1956-11-21, Opis granicy: Rośnie u zbiegu ulic Piasta i Kościuszki w Milanówku
  • Jadwiga - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-23
  • Sedziwój - Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1996-04-06
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1956-11-21
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1956-11-21
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1956-11-21
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1956-11-21, Opis granicy: Milanówek ul. Kościelna 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1956-11-21
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1957-12-24, Opis granicy: drzewa znajdują sie w pobliżu kościoła
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1966-04-06, Opis granicy: na skwerze w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki Sienkiewicza Krasińskiego w pasie drogowym przy pomniku Armii Krajowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-12, Opis granicy: niezabudowana działka
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-12, Opis granicy: obok wiaduktu przy wyjeździe od ulicy Dębowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-12
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb pięcio pniowy, Data ustanowienia: 1976-08-12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-23, Opis granicy: obok kościoła i plebanii
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-08-23
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1976-12-02
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1976-12-02, Opis granicy: na terenie niezabudownym stanowiącym niegdyś część parku przy ul. Słowackiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-12-09
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-12-13
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-12-21
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-12-21, Opis granicy: krakowska róg wielkiego kąta
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-12-21
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-12-21, Opis granicy: naprzeciwko posesji nr 29 na działce rolnej obok ul Gospodarskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1977-02-10, Opis granicy: w parku obok budynku szpitala na osiedlu Turczynek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-11-27
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-11-27
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-11-27
  • Pomnik przyrodyOpis: sosna dwu pniowa, Data ustanowienia: 1978-11-27
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-11-29
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-09-08
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-03-22, Opis granicy: ul. Wojska Polskiego na przeciwko Nr 71
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-04-06
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-04-06, Opis granicy: Turczynek teren zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ok.4m od bazy wjazdowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-04-06, Opis granicy: Warszawska Róg Piłsudskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-04-06
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-04-06
  • Pomnik przyrodyOpis: gnejs barwy szarej o wyraźnej teksturze laminowanej, Data ustanowienia: 1996-04-06, Opis granicy: u zbiegu Piłsudskiego i Krzywej
  • Pomnik przyrodyOpis: granitognejs barwy różowej o strukturze porfirowej teksturze laminowej, Data ustanowienia: 1996-04-06
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-04-06, Opis granicy: przy ul. Warszawskiej róg ul. Brzozowej w pasie drogowym od strony torów kolejowych
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1997-01-15
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb dwu pniowy, Data ustanowienia: 1997-11-13
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23, Opis granicy: ul Kraśińskiego na wysokości ul. Grodeckiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb dwu pniowy, Data ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-12-23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-05-30, Opis granicy: przy wewnętrznej drodze dojazdowej przed budynkiem nr ii od strony południowo – wschodniej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-05-30, Opis granicy: przy wewnętrznej drodze dojazdowej przed budynkiem nr ii od strony południowo – wschodniej obok dębu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-05-30, Opis granicy: przy wewnętrznej drodze dojazdowej na wysokości budynku nr i od strony zachodniej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-05-30, Opis granicy: przy wewnętrznej drodze dojazdowej w pobliżu bramy wjazdowej od strony południowo – wschodniej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-07-09
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2006-07-09
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-07-09
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-07-09
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-07-09
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-07-09
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2006-08-16
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-02-25
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: w pasie drogowym przy wlocie ul. kaprys obr. 05-11
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-12-19, Opis granicy: drzewo rośnie blisko płotu granicznego z posesją dz. 63/1 przy ul. Słowackiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-12-19, Opis granicy: usytuowany przy zbiegu ul. Grudowskiej i ul. Prostej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-10-26, Opis granicy: drzewo rośnie na fronicie posesji bezpośrednio przy narożnym ogrodzeniu .
  • Łęgi Na Skraju - bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 2001-01-25, Opis granicy: obejmuje działkę nr ewidencyjny 59/2 w obr. 06-01 przy ul. Na Skraju w Milanówku, Powierzchnia: 9.55 ha
  • Turczynek - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Zachowanie obiektu o dużej wartości historycznej kulturowej i przyrodniczo-krajobrazowej., Data ustanowienia: 2005-05-30, Powierzchnia: 10.0181 ha

Milanówek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Milanówku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 12,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Milanówku znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 72 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 34 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Milanówku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Milanówku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 12,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Milanówek
  12,2
  Województwo
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Milanówek
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 12,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  12,2
  woj. mazowieckie
  61,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Milanówku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 720,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  3 720,2 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 3,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,0 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 34 Liczba licencji na taksówki
 • 72 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Milanówek przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 719droga wojewódzka nr 719(Warszawa - Opacz-kolonia - Reguły - Piastów - Pruszków - Nowa Wieś - Otrębusy - Brwinów - Podkowa Leśna - Milanówek - Grodzisk Mazowiecki - Kozerki - Jaktorów - Stare Budy - Międzyborów - Żyrardów - Waleriany - Puszcza Mariańska - Marianów - Kamion)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Milanówek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 447Linia kolejowa nr 447: Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus - Warszawa Ursus Niedźwiadek - Piastów - Pruszków - Brwinów -Milanówek - Grodzisk Mazowiecki)