Łęczyca w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Łęczyca - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łęczyca to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łęczyckiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Łęczyca.
 • 13 587 Liczba mieszkańców
 • 9,0 km² Powierzchnia
 • 1 518,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • IX wiek Data założenia
 • przed 1267 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • ELE Tablice rejestracyjne
 • Paweł Maciej Kulesza Burmistrz miasta
Łęczyca na mapie
Identyfikatory
 • 19.199752.0596 Współrzędne GPS
 • 1004011 TERYT (TERC)
 • 0969250 SIMC
Herb miasta Łęczyca
Łęczyca herb

Łęczyca - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-100Poczta Łęczyca 001, ul. Kaliska 42
99-101Poczta Filia UP Łęczyca 001, ul. Belwederska 7

Łęczyca - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łęczycy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Łęczycy aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Łęczycy
(24) 721-70-12
(24) 721-23-12
al. Jana Pawła II 17
99-100 Łęczyca
ZUS Biuro Terenowe w Łęczycy (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Zachodnia 8
99-100 Łęczyca
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy
ul. Mickiewicza 18, (24)721-86-74
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy
(24) 721-26-32
Lotnicza 21E
99-100 Łęczyca
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Łęczyca
(24) 721-01-15
Lotnicza 21E
99-100 Łęczyca
Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej
(24) 722-41-34
Leźnica Mała 80
99-100 Łęczyca
Ochotnicza Straż Pożarna w Topoli Królewskiej
(24) 722-31-27
Topola Królewska
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
leczyca@lodzka.policja.gov.pl
ul. Ozorkowskie Przedm. 4 (24) 721-11-00, fax. (24)721-11-14
99-100 Łęczyca
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Łęczycy
(24) 721-21-88
psse.leczyca@pis.gov.pl
ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
Urząd Miejski w Łęczycy
(24) 721-03-42
(24) 721-03-01
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
(24) 388-72-00
(24) 721-32-17
Pl. Tadeusza Kościuszki 1
99-100 Łęczyca

Łęczyca - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Łęczyca jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 587, z czego 53,6% stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łęczycy zawarli w 2021 roku 49 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,8% mieszkańców Łęczycy jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,7% to wdowy/wdowcy.

  Łęczyca ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -130. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,51 na 1000 mieszkańców Łęczycy. W 2021 roku urodziło się 114 dzieci, w tym 44,7% dziewczynek i 55,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,2% zgonów w Łęczycy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,0% zgonów w Łęczycy były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łęczycy przypada 17.86 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 102 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 179 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łęczycy -77. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,5% mieszkańców Łęczycy jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 587 Liczba mieszkańców
 • 7 281 Kobiety
 • 6 306 Mężczyźni
 • 53,6%
  46,4%
 • 115 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 115 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łęczycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łęczycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łęczycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,8 lat
  woj. łódzkie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 46,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łęczyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łęczyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łęczyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łęczyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,1%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,0%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,2%
  łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,4%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Łęczyca
  1,2%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łęczycy w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,6
  woj. łódzkie
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Łęczyca
  1,3
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 49 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łęczycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -130 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -70 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -60 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,5
  łódzkie
  -7,6
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łęczycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łęczycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łęczycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łęczycy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 114 Urodzenia żywe
 • 51 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 63 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,7%
  55,3%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łęczyca
  8,3
  woj. łódzkie
  8,1
  Kraj
  8,7
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,0
  woj. łódzkie
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 3 394 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 447 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 394 g
  woj. łódzkie
  3 349 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 141 Waga 3500g - 3999g
 • 141
 • 131 Waga 3000g - 3499g
 • 131
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,30
  łódzkie
  1,29
  Polska
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,48
  łódzkie
  0,51
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Łęczycy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 244 Zgony
 • 121 Kobiety
  (Zgony)
 • 123 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,6%
  50,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 17,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  17,9
  łódzkie
  15,7
  Kraj
  13,6
 • 207,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  207,7
  woj. łódzkie
  194,3
  Polska
  156,7
 • 12,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Łęczyca
  12,4
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,9
 • 5,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łęczyca
  5,0
  łódzkie
  4,2
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łęczyckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Łęczyca
  32,2%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 17,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Łęczyca
  17,0%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,5%
  łódzkie
  6,3%
  Cały kraj
  5,4%
 • 117 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 299,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  299,8
  woj. łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 566,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 531,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 602,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łęczyca
  566,0
  łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 103,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 170,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  103,4
  Województwo
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 40,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  40,9
  łódzkie
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,1
  woj. łódzkie
  7,0
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łęczyca
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 102 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 55 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 179 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 95 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 84 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -77 Saldo migracji
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -38 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -77 Saldo migracji wewnętrznych
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łęczycy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łęczyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęczyca - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łęczycy oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łęczycy to 5 933 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 430 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łęczycy to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Łęczycy to 152,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,76% mieszkań posiada łazienkę, 79,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 9,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łęczyckiego.

  Powiat łęczycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 933 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 430,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  430,40
  łódzkie
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 54,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  54,40 m2
  woj. łódzkie
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 23,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,40 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łęczyca
  3,26
  woj. łódzkie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,32 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Łęczyca
  2,32
  Województwo
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Łęczyca
  0,71
  woj. łódzkie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  4,99
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,40
  woj. łódzkie
  4,01
  Cały kraj
  3,90
 • 1,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  1,99
  łódzkie
  19,99
  Kraj
  24,07
 • 764 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 152,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  152,8 m2
  Województwo
  97,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,06 m2
  woj. łódzkie
  0,48 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,29%
  Województwo
  94,90%
  Kraj
  96,97%
 • 96,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Łęczyca
  96,86%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Kraj
  94,01%
 • 93,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,76%
  woj. łódzkie
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 79,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Łęczyca
  79,77%
  łódzkie
  77,97%
  Cały kraj
  83,08%
 • 9,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  9,61%
  Województwo
  45,26%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Łęczyca - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łęczycy na 1000 mieszkańców pracuje 332osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 60,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łęczycy wynosiło w 2021 roku 9,1% (9,5% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łęczycy wynosiło 5 112,54 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łęczycy 763 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 203 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 440.

  51,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Łęczycy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 332 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Łęczyca
  332,0
  łódzkie
  256,0
  Cała Polska
  257,0
 • 9,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,5% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Łęczyca
  9,1%
  woj. łódzkie
  5,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łęczycy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łęczycy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łęczycy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 113 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 113 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łęczycy w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 763 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 203 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 440 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,6% Przemysł i budownictwo
 • 15,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 24,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łęczycy w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 505 Pracujący ogółem
 • 2 715 Kobiety
 • 1 790 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łęczycy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,5% W wieku produkcyjnym
 • 50,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łęczyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  77,1
  łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 47,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  47,2
  woj. łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 158,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  158,0
  Województwo
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łęczyca - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łęczycy w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 400 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 965 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 76 nowych podmiotów, a 58 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (130) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (71) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (478) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (38) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łęczycy najwięcej (112) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 326) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,8% (221) podmiotów, a 83,6% (1 170) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łęczycy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (12.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 400 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 221 Przemysł i budownictwo
 • 1 170 Pozostała działalność
 • 76 Podmioty nowo zarejestrowane w Łęczycy w 2021 roku
 • 58 Podmioty wyrejestrowane w Łęczycy w 2021 roku
 • 965 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 326 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 326
 • 50 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 50
 • 21 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 21
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 397 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 397
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 67 Spółki handlowe ogółem
 • 67
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 52  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 52
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 112 Spółki cywilne ogółem
 • 112
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 965 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 272 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 272
 • 120 Budownictwo
 • 120
 • 97 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 97
 • 88 Transport i gospodarka magazynowa
 • 88
 • 84 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 84
 • 70 Pozostała działalność
 • 70
 • 62 Przetwórstwo przemysłowe
 • 62
 • 34 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 34
 • 31 Edukacja
 • 31
 • 31 Informacja i komunikacja
 • 31
 • 29 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 29
 • 22 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 22
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęczyca - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łęczycy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 208 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łęczycy wynosi 78,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łęczycy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,82 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,02 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,31 (84%), drogowe - 2,29 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łęczycy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łęczyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 208 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 208
 • 120 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 120
 • 45 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 45
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 82 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 82
 • 15,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Łęczyca
  15,21
  łódzkie
  22,60
  Cała Polska
  21,51
 • 8,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,82
  Województwo
  11,92
  Cała Polska
  12,82
 • 3,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,31
  woj. łódzkie
  8,03
  Kraj
  5,89
 • 2,29 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łęczyca
  2,29
  łódzkie
  2,00
  Kraj
  1,85
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 6,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Łęczyca
  6,02
  łódzkie
  10,47
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łęczyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Łęczyca
  79%
  Województwo
  70%
  Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Łęczyca
  70%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  64%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łęczyca
  85%
  łódzkie
  81%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  woj. łódzkie
  86%
  Polska
  89%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  łódzkie
  47%
  Cała Polska
  53%

Łęczyca - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Łęczycy wyniosła w 2021 roku 74,7 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Łęczycy - 26.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,4 mln złotych, czyli 9,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łęczycy wyniosła w 2021 roku 80,6 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.9%). W budżecie Łęczycy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 65,3 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,5%.
 • Wydatki budżetu w Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łęczyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,0 mln

  3,0 tys(100%)

  45,1 mln

  3,1 tys(100%)

  53,8 mln

  3,7 tys(100%)

  58,6 mln

  4,1 tys(100%)

  64,7 mln

  4,6 tys(100%)

  69,7 mln

  5,0 tys(100%)

  68,3 mln

  4,9 tys(100%)

  74,7 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,8 mln

  944(31.5%)

  14,5 mln

  997(32.1%)

  17,0 mln

  1,2 tys(31.6%)

  16,4 mln

  1,2 tys(28%)

  16,9 mln

  1,2 tys(26%)

  19,4 mln

  1,4 tys(27.9%)

  18,2 mln

  1,3 tys(26.6%)

  19,9 mln

  1,5 tys(26.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  336(11.2%)

  3,4 mln

  234(7.5%)

  4,3 mln

  297(7.9%)

  6,3 mln

  444(10.8%)

  5,0 mln

  357(7.8%)

  5,9 mln

  426(8.5%)

  8,2 mln

  591(11.9%)

  8,7 mln

  640(11.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,1 mln

  687(22.9%)

  10,2 mln

  701(22.6%)

  18,1 mln

  1,3 tys(33.7%)

  6,3 mln

  439(10.7%)

  8,1 mln

  575(12.5%)

  8,9 mln

  637(12.8%)

  6,7 mln

  489(9.9%)

  7,1 mln

  524(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,4 mln

  303(10.1%)

  4,3 mln

  297(9.6%)

  4,5 mln

  314(8.4%)

  5,1 mln

  357(8.7%)

  4,9 mln

  345(7.5%)

  5,4 mln

  384(7.7%)

  5,1 mln

  368(7.4%)

  5,6 mln

  412(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  124(4.1%)

  3,6 mln

  246(7.9%)

  1,3 mln

  93,3(2.5%)

  2,5 mln

  173(4.2%)

  7,7 mln

  547(11.9%)

  4,6 mln

  326(6.5%)

  749,9 tys

  54,4(1.1%)

  5,0 mln

  369(6.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,9 mln

  332(11.1%)

  4,9 mln

  335(10.8%)

  3,9 mln

  269(7.2%)

  3,8 mln

  265(6.5%)

  3,6 mln

  257(5.6%)

  4,5 mln

  325(6.5%)

  5,1 mln

  372(7.5%)

  5,0 mln

  368(6.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  115(3.8%)

  2,1 mln

  141(4.5%)

  2,3 mln

  160(4.3%)

  2,0 mln

  139(3.4%)

  3,1 mln

  217(4.7%)

  2,3 mln

  163(3.3%)

  2,2 mln

  160(3.2%)

  2,4 mln

  173(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  334,6 tys

  22,8(0.8%)

  384,6 tys

  26,5(0.9%)

  734,5 tys

  51,1(1.4%)

  1,3 mln

  88,5(2.2%)

  602,0 tys

  42,7(0.9%)

  736,1 tys

  52,7(1.1%)

  908,8 tys

  65,9(1.3%)

  614,6 tys

  45,2(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  797,9 tys

  54,4(1.8%)

  771,0 tys

  53,1(1.7%)

  783,6 tys

  54,6(1.5%)

  706,0 tys

  49,5(1.2%)

  839,4 tys

  59,6(1.3%)

  752,8 tys

  53,9(1.1%)

  574,2 tys

  41,7(0.8%)

  473,4 tys

  34,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  308,5 tys

  21,0(0.7%)

  313,8 tys

  21,6(0.7%)

  309,9 tys

  21,6(0.6%)

  334,2 tys

  23,4(0.6%)

  343,8 tys

  24,4(0.5%)

  430,8 tys

  30,8(0.6%)

  422,6 tys

  30,7(0.6%)

  405,4 tys

  29,8(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  318,3 tys

  21,7(0.7%)

  311,7 tys

  21,5(0.7%)

  261,4 tys

  18,2(0.5%)

  228,0 tys

  16,0(0.4%)

  210,5 tys

  14,9(0.3%)

  342,1 tys

  24,5(0.5%)

  311,9 tys

  22,6(0.5%)

  405,0 tys

  29,8(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  293,4 tys

  21,6(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  1,2(0%)

  18,0 tys

  1,3(0%)

  98,9 tys

  6,9(0.2%)

  6,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,9 tys

  5,3(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  452,1 tys

  30,8(1%)

  323,1 tys

  22,3(0.7%)

  233,3 tys

  16,2(0.4%)

  232,3 tys

  16,3(0.4%)

  182,4 tys

  12,9(0.3%)

  199,6 tys

  14,3(0.3%)

  100,8 tys

  7,3(0.1%)

  39,2 tys

  2,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,0 tys

  1,4(0%)

  3,6 tys

  0,3(0%)

  13,1 tys

  0,9(0%)

  13,3 tys

  0,9(0%)

  20,2 tys

  1,4(0%)

  16,4 tys

  1,2(0%)

  17,6 tys

  1,3(0%)

  23,1 tys

  1,7(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,7 tys

  0,5(0%)

  8,3 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  7,0 tys

  0,5(0%)

  8,3 tys

  0,6(0%)

  7,3 tys

  0,5(0%)

  9,3 tys

  0,7(0%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,0 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  9,0 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,7 tys

  6,5(0.2%)

  121,2 tys

  8,4(0.3%)

  14,1 tys

  1,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  165,7 tys

  11,8(0.3%)

  144,9 tys

  10,4(0.2%)

  125,2 tys

  9,1(0.2%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łęczyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,0 mln

  3,2 tys(100%)

  46,3 mln

  3,2 tys(100%)

  55,3 mln

  3,8 tys(100%)

  56,8 mln

  4,0 tys(100%)

  65,7 mln

  4,6 tys(100%)

  69,9 mln

  5,0 tys(100%)

  71,9 mln

  5,2 tys(100%)

  80,6 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,2 mln

  1,4 tys(43%)

  19,1 mln

  1,3 tys(41.3%)

  20,4 mln

  1,4 tys(36.8%)

  20,7 mln

  1,5 tys(36.5%)

  22,7 mln

  1,6 tys(34.5%)

  25,0 mln

  1,8 tys(35.8%)

  24,4 mln

  1,8 tys(34%)

  26,9 mln

  2,0 tys(33.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,7 mln

  528(16.5%)

  8,2 mln

  567(17.8%)

  8,1 mln

  562(14.6%)

  8,6 mln

  605(15.2%)

  9,7 mln

  686(14.7%)

  10,2 mln

  733(14.7%)

  10,7 mln

  774(14.8%)

  14,5 mln

  1,1 tys(18%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,4 mln

  370(11.5%)

  4,4 mln

  305(9.6%)

  4,6 mln

  322(8.4%)

  4,5 mln

  319(8%)

  4,9 mln

  347(7.5%)

  4,9 mln

  354(7.1%)

  4,8 mln

  349(6.7%)

  6,4 mln

  472(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  120(3.7%)

  1,5 mln

  105(3.3%)

  1,5 mln

  107(2.8%)

  2,5 mln

  175(4.4%)

  3,3 mln

  233(5%)

  3,1 mln

  221(4.4%)

  4,2 mln

  308(5.9%)

  4,7 mln

  347(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  556(17.3%)

  8,1 mln

  556(17.4%)

  16,0 mln

  1,1 tys(28.9%)

  3,8 mln

  269(6.7%)

  5,4 mln

  380(8.1%)

  6,0 mln

  429(8.6%)

  3,7 mln

  267(5.1%)

  4,4 mln

  322(5.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  90,9(2.8%)

  1,7 mln

  118(3.7%)

  2,0 mln

  140(3.6%)

  2,1 mln

  145(3.6%)

  1,5 mln

  110(2.4%)

  1,9 mln

  137(2.7%)

  1,6 mln

  114(2.2%)

  2,2 mln

  161(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  456,3 tys

  31,1(1%)

  905,8 tys

  62,4(2%)

  1,0 mln

  72,8(1.9%)

  13,7 tys

  1,0(0%)

  3,6 mln

  252(5.4%)

  1,8 mln

  131(2.6%)

  18,3 tys

  1,3(0%)

  2,1 mln

  156(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  500,2 tys

  34,1(1.1%)

  613,0 tys

  42,2(1.3%)

  515,2 tys

  35,9(0.9%)

  479,8 tys

  33,7(0.8%)

  772,0 tys

  54,8(1.2%)

  436,5 tys

  31,2(0.6%)

  627,9 tys

  45,5(0.9%)

  739,9 tys

  54,5(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  351,8 tys

  24,0(0.7%)

  360,2 tys

  24,8(0.8%)

  345,8 tys

  24,1(0.6%)

  371,7 tys

  26,1(0.7%)

  382,1 tys

  27,1(0.6%)

  404,7 tys

  29,0(0.6%)

  406,1 tys

  29,5(0.6%)

  414,0 tys

  30,5(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,9 tys

  6,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,5 tys

  5,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  62,1 tys

  4,2(0.1%)

  407,6 tys

  28,1(0.9%)

  514,7 tys

  35,8(0.9%)

  65,0 tys

  4,6(0.1%)

  464,6 tys

  33,0(0.7%)

  67,0 tys

  4,8(0.1%)

  163,3 tys

  11,8(0.2%)

  61,6 tys

  4,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  225,4 tys

  15,4(0.5%)

  223,0 tys

  15,4(0.5%)

  208,6 tys

  14,5(0.4%)

  203,9 tys

  14,3(0.4%)

  223,1 tys

  15,8(0.3%)

  155,7 tys

  11,1(0.2%)

  90,2 tys

  6,5(0.1%)

  42,4 tys

  3,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  302,0 tys

  20,6(0.6%)

  286,9 tys

  19,8(0.6%)

  65,7 tys

  4,6(0.1%)

  17,3 tys

  1,2(0%)

  25,5 tys

  1,8(0%)

  48,3 tys

  3,5(0.1%)

  22,1 tys

  1,6(0%)

  29,1 tys

  2,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  373,8 tys

  25,5(0.8%)

  278,8 tys

  19,2(0.6%)

  7,6 tys

  0,5(0%)

  70,6 tys

  5,0(0.1%)

  50,1 tys

  3,6(0.1%)

  12,6 tys

  0,9(0%)

  2,0 mln

  148(2.8%)

  6,9 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  283,7 tys

  19,9(0.5%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  5,2(0.1%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,7 tys

  6,5(0.2%)

  121,2 tys

  8,4(0.3%)

  14,1 tys

  1,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  165,7 tys

  11,8(0.3%)

  144,9 tys

  10,4(0.2%)

  125,2 tys

  9,1(0.2%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łęczyca - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 854 mieszkańców Łęczycy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 374 kobiet oraz 1 480 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,3% mieszkańców Łęczycy, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 21,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Łęczycy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łęczycy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,9%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,4%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2021 w Łęczycy mieściło się 5 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 490 dzieci (217 dziewczynek oraz 273 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łęczycy mieściły się 4 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 427 dzieci (219 dziewczynek oraz 208 chłopców). Dostępnych było 440 miejsc.

  16,7% mieszkańców Łęczycy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 076 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 69 oddziałach uczyło się 1 091 uczniów (535 kobiet oraz 556 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łęczycy placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 45 oddziałach uczyło się 968 uczniów (408 kobiet oraz 560 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów.

  W Łęczycy znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 452 uczniów (297 kobiet oraz 155 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 110 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łęczycy placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 757 uczniów (439 kobiet oraz 318 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 223 absolwentów.

  W Łęczycy znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 225 uczniów (65 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 14,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,1 uczniów. 16,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Łęczycy w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 25,3% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,7%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,1%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,3%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,5%
  łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Łęczyca
  21,6%
  łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 22,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Łęczyca
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1076 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 076,0
  Województwo
  905,0
  Kraj
  896,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Łęczyca
  0,71
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 25 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 547 Miejsca
  (rok 2018)
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łęczyca) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 490 Dzieci
 • 217 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 273 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 129 3 lata
 • 129
 • 140 4 lata
 • 140
 • 118 5 lata
 • 118
 • 94 6 lat
 • 94
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 56 3 lata
 • 56
 • 61 4 lata
 • 61
 • 54 5 lata
 • 54
 • 42 6 lat
 • 42
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 73 3 lata
 • 73
 • 79 4 lata
 • 79
 • 64 5 lata
 • 64
 • 52 6 lat
 • 52
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 40 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 37,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 37,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łęczycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęczycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 2
  Publiczne
  24 721-03-52
  24 721-03-52
  ul. Belwederska 23
  99-100 Łęczyca
  717015
  Przedszkole Nr1 w Łęczycy
  Publiczne
  24 721-03-54
  24 721-03-54
  ul. Zachodnia 17
  99-100 Łęczyca
  614912
  Przedszkole Nr 4 w Łęczycy
  Publiczne
  24 721-03-53
  24 721-03-53
  ul. BITWY NAD BZURĄ 26A
  99-100 Łęczyca
  614010
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  24 388-36-00
  24 388-36-00
  ul. Kaliska 13
  99-100 Łęczyca
  211-
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej (św. Urszula Ledóchowska)
  Niepubliczne
  24 721-22-69
  24 721-22-94
  ul. Panieńska 3/23
  99-100 Łęczyca
  ---
 • Szkoły podstawowe w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łęczyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 042 Uczniowie
 • 517 Kobiety
  (uczniowie)
 • 525 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 131 Uczniowie w 1 klasie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 133 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 71 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,7%
  63,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,8
  woj. łódzkie
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 20,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,4
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 70,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 62,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łęczycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęczycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 (25 Kaliska Dywizja Piechoty)
  Publiczna
  24 721-03-50
  24 721-86-27
  ul. Zachodnia 23
  99-100 Łęczyca
  2144542
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  24 721-26-53
  24 721-21-15
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c
  99-100 Łęczyca
  1939741
  Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna
  Publiczna
  24 388-36-00
  24 388-36-00
  ul. Kaliska 13
  99-100 Łęczyca
  426-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łęczyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 429 Uczniowie
 • 284 Kobiety
  (uczniowie)
 • 145 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,2%
  33,8%
 • 102 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,5%
  43,5%
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,1
  łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łęczyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  16,1
  woj. łódzkie
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,1
 • 20,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,7
 • 4,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łęczycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęczycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 ("im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego".)
  Publiczne
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  17405-
  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Technikum nr 2 w Łęczycy (Jadwiga Grodzka)
  Publiczne
  24 388-36-10
  24 388-36-11
  ul. Aleje Jana Pawła II 1
  99-100 Łęczyca
  11282-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy (Kazimierz Wielki)
  Publiczne
  24 388-26-52
  24 388-29-03
  ul. MARII KONOPNICKIEJ 13
  99-100 Łęczyca
  1027329
  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy II Liceum Ogółnokształcące w Łęczycy (Jadwiga Grodzka)
  Publiczne
  24 388-36-10
  24 388-36-11
  ul. Aleje Jana Pawła II 1
  99-100 Łęczyca
  9268-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 ("im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego".)
  Publiczna
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  8183-
  PSM 6-letnia I st. Filia Łęczyca (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 721-23-73
  ul. Kaliska 46
  99-100 Łęczyca
  -82-
  I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Łęczycy ("im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego")
  Publiczne
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  258-
  PSM 4-letnia I st. Filia Łęczyca (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 721-23-73
  ul. Kaliska 46
  99-100 Łęczyca
  -36-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  24 388-36-00
  24 388-36-00
  ul. Kaliska 13
  99-100 Łęczyca
  330-
  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęczycy (Jadwiga Grodzka)
  Publiczne
  24 388-36-10
  24 388-36-11
  ul. Aleje Jana Pawła II 1
  99-100 Łęczyca
  111-
  Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
  Publiczna
  24 388-36-00
  24 388-36-00
  ul. Kaliska 13
  99-100 Łęczyca
  110-
  I Liceum Profilowane ("im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego".)
  Publiczne
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  ---
  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy II Liceum Profilowane w Łęczycy (Jadwiga Grodzka)
  Publiczne
  24 388-36-10
  24 388-36-11
  ul. Aleje Jana Pawła II 1
  99-100 Łęczyca
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ("im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego".)
  Publiczne
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego WIEDZA
  Niepubliczne
  60 504-88-06
  ul. Szkolna 4
  99-100 Łęczyca
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łęczyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łęczyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łęczyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęczyca - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łęczycy

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łęczycy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Łęczycy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łęczycy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 110 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 3 370)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 940)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 660)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 650)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 20)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 584)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 42)
  • taneczne: 5 (członkowie: 128)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 52)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 300)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 105)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 25)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 93)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 17)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 4)
  • taneczne: 5 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Łęczycy działało 1 kino posiadające 4 sale z 310 miejscami na widowni. Odbyło się 2 096 seansów, na które przyszło 38 192 widzów, w tym 802 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 15 238 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Łęczycy działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 18 003 zwiedzających, co daje 13 175 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Łęczycy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 34 526 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 67 545 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 45
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2021 w Łęczycy działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 38 689 wolumenów w tym ziobry specjalne: 636. Odnotowano 817 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łęczycy działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 558 członków. Zarejestrowano 545 ćwiczących (mężczyźni: 445, kobiety: 100, chłopcy do lat 18: 371, dziewczęta do lat 18: 98). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łęczycy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łęczycy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łęczycy znajduje się 48 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łęczycy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w.dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 5/6 z 1946-05-15; KL.III-52/14/61 z 1961-03-13; 68 z 1967-07-25
  • Zamek z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 80-V-4 z 1946-05-15; 73 z 1967-07-26; 52/12/61 z 2013-03-13
  • Klasztor z XIV w. (ul. Pocztowa 12)dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 81-V-5 z 1946-05-15; KL.III-52/17/61 z 1961-03-13
  • Kościół z XIV w.dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 81-V-5 z 1946-05-15; KL.III-52/17/61 z 1961-03-13
  • Arsenał z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 87-V-11 z 1946-05-15; KL.III-52/12/61 z 1961-03-13
  • Mur/ogrodzenie z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 91-V-15 z 1946-05-15; 12/61 z 1961-03-13
  • Baszta z XIV w.dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 91-V-15 z 1946-05-15; 12/61 z 1961-03-13; 75 z 1967-07-26
  • Kościół z 1. poł. XVII w. (ul. Poznańska 18)dnia 1946-06-05, wykaz dokumentów: 83-V-7 z 1946-06-05; KL.III-52/16/61 z 1961-03-13; 70 z 1967-07-26
  • Baszta z XIV w.dnia 1946-06-05, wykaz dokumentów: 84-V-8 z 1946-06-05; KL.III-52/15/61 z 1961-03-13; 69 z 1967-07-25
  • Klasztor z 1. poł. XVII w. (ul. Poznańska 18)dnia 1946-06-05, wykaz dokumentów: 86-V-10 z 1946-06-05; 16/61 z 1961-03-13; 71 z 1967-07-26
  • Ratusz z 1788 - 1790 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 33)dnia 1949-05-06, wykaz dokumentów: 460-V-20 z 1949-05-06; 76 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1821 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 25)dnia 1950-04-08, wykaz dokumentów: 508-V-27 z 1950-04-08; 449 z 1967-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 23)dnia 1953-06-26, wykaz dokumentów: 587-V-33 z 1953-06-26; 77 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Ozorkowskie Przedmieście 9)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 445 z 1967-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. 18 Stycznia 2)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 446 z 1967-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. 18 Stycznia 5)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 447 z 1967-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. 18 Stycznia 7)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 448 z 1967-07-26
  • Zespół - zamek z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 73 z 1967-07-26; 74 z 1967-07-26
  • Klasztor z pocz. XVII w. (ul. Panieńska 3)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 450 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Belwederska 17)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 451 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Jana Kilińskiego 5)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 454 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 8)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 455 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 456 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 15)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 457 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 16)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 458 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 19)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 459 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 22)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 460 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 25)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 462 z 1967-07-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. 18 Stycznia 1)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 463 z 1967-07-29
  • Hotel z pocz. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 32)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 464 z 1967-07-29
  • Szkoła z 1. poł. XIX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 1)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 465 z 1967-07-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 9)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 466 z 1967-07-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 13)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 467 z 1967-07-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Poznańska 12)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 469 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 472 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 31)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 473 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Kaliska 7)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 474 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Poznańska 2)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 475 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Poznańska 5)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 476 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 8)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 477 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Poznańska 9)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 478 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 10)dnia 1967-08-01, wykaz dokumentów: 479 z 1967-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 12)dnia 1967-08-01, wykaz dokumentów: 481 z 1967-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 17)dnia 1967-08-01, wykaz dokumentów: 482 z 1967-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1967-08-01, wykaz dokumentów: 483 z 1967-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Poznańska 6)dnia 1989-07-17, wykaz dokumentów: 611 z 1989-07-17
  • Nadszybie z 1955 r.dnia 1994-06-11, wykaz dokumentów: 647 z 1994-06-11
  • Park z końca XVIII w.dnia 2006-06-22, wykaz dokumentów: A/30 z 2006-06-22
 • Formy ochrony przyrody w Łęczycy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łęczycy znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łęczycy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlińska zajmuje powierzchnię 36 650 ha. Przedmiotem ochrony Obszaru jest zachowanie walorów przyrodniczych części pradoliny powstałej w okresie plejstoceńskim łączącej dolinę Wisły z doliną Warty. Wyznaczony Obszar wchodzi w skład sieci obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych. Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony na terenach już istniejących Obszarów: - Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki (dot. gm. Bolimów Nieborów) oraz Doliny Bzury (gm. Bielawy Domaniewice Zduny Łowicz) które wyznaczył Wojewoda Skierniewicki rozporządzeniem Nr 36 z dnia 28 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18 poz. 113) - Pradolina Warszawsko Berlińska – rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 163/XXV/88 wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim do wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( gm: Łęczyca Witonia Góra Św. Małgorzaty Krzyżanów Piątek Bedlno m. Łęczyca). W celu uzyskania ciągłości obszarów chronionych postanowiono dodatkowo objąć ochroną część Pradoliny na wschód od Łowicza do granicy z województwem mazowieckim oraz w zachodniej części (obszary położone na terenie gmin: Wartkowice Świnice Warckie Grabów i Uniejów)., Data ustanowienia: 1988-01-01, Powierzchnia: 36650.0 ha
  • Pradolina Bzury-Neru - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 21886.17 ha
  • Pradolina Warszawsko-Berlińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 23412.42 ha
  • Kazimierz - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-04-12, Opis granicy: Łęczyca park miejsk
  • „Maja” - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-04-12, Opis granicy: Łęczyca ul. Kościelna dz. nr ewid. 678
  • „Maria” - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-04-12, Opis granicy: Łęczyca ul. Panieńska

Łęczyca - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 19 wypadków drogowych w Łęczycy odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 139,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Łęczycy znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 16 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 16 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łęczyckiego.

  Powiat łęczycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łęczycy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 23 Ranni
  (rok 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łęczycy w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 139,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  139,1
  łódzkie
  95,4
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  woj. łódzkie
  7,9
  Polska
  5,9
 • 168,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  168,3
  Województwo
  114,3
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  łódzkie
  8,3
  Kraj
  9,8
 • 121,05 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Łęczyca
  121,1
  łódzkie
  119,8
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łęczycy w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 899,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 899,4 km
  łódzkie
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,3 km
  woj. łódzkie
  4,3 km
  Kraj
  4,9 km
 • 16 Liczba licencji na taksówki
 • 16 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łęczyca przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 60droga krajowa nr 60( Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 91droga krajowa nr 91(Gdańsk - Pruszcz Gdański - Rusocin - Łęgowo - Różyny - Skowarcz - Pszczółki - Kolnik - Miłobądz - Tczew - Czarlin - Wielgłowy - Subkowy - Gręblin - Rudno - Młynik - Lignowy Szlacheckie - Szprudowo - Cierzpice - Gniew - Nicponia - Piaseczno - Jeleń - Rakowiec - Mała Karczma - Stary Młyn - Kolonia Ostrowicka - Półwieś - Pieniążkowo - Bochlin - Nowe - Morgi - Zdrojewo - Kurzajewo - Warlubie - Bzowo - Fletnowo - Dolna Grupa - Górna Grupa - Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Świecie - Głogówko Królewskie - Chełmno - Grubno - Stolno - Jeleniec - Żygląd - Falęcin - Kończewice - Grzywna - Ostaszewo - Łysomice - Toruń - Brzoza - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Ciechocinek - Michalin - Stary Zbrachlin - Probostowo - Włocławek - Kowal - Dąbrówka - Charchocin - Unisławice - Modlibórz - Kaczawka - Lubień Kujawski - Kamienna - Bzówki - Nowa Wieś - Kajew - Krośniewice - Krzewie - Zalesie - Miłosna - Daszyna - Chrząstówek - Topola Królewska - Łęczyca - Borki - Sierpów - Wróblew - Ozorków - Słowik - Emilia - Zgierz - Łódź - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Longinówka - Janówka - Ignaców - Rozprza - Kęszyn - Białocin - Niechcice - Czerno - Ochocice - Kamieńsk - Gomunice - Kletnia - Blok Dobryszyce - Radomsko - Borki - Lipcze - Kłomnice - Witkowice - Chorzenice - Michałów Rudnicki - Rudniki - Rędziny - Częstochowa)
  • DW 703droga wojewódzka nr 703(Porczyny - Wyłazów - Truskawiec - Praga - Poddębice - Sworawa - Tur - Wartkowice - Chodów - Karkosy - Janków - Zduny - Wichrów - Wilczkowice Nad Szosą - Łęczyca - Marynki - Witaszewiczki - Nowy Gaj - Stawy - Piątek - Oszkowice - Brzozów - Bielawy - Piotrowice - Chruślin - Otolice - Łowicz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łęczyca przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 16Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew - Kutno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Widzew - Łódź Stoki - Łódź Marysin - Łódź Radogoszcz - Łódź Arturówek - Zgierz - Zgierz Jaracza - Zgierz Północny - Zgierz Kontrewers - Grotniki - Chociszew - Ozorków Nowe Miasto - Ozorków - Sierpów -Łęczyca - Gawrony - Witonia - Kutno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łęczycy istnieje 76 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 18 Stycznia

  ul. 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej

  ul. 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Belwederska

  ul. Bitwy nad Bzurą

  ul. Bolesława III Krzywoustego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bratkowa

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dominikańska

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jadwigi Grodzkiej

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  al. Jana Pawła II

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Dworzaczka

  ul. Kaliska

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kazimierza III Wielkiego

  ul. Kazimierza Jagiellończyka

  ul. Kopalniana

  ul. Kowalska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Księżnej Salomei

  ul. Kwiatowa

  ul. Lotnicza

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Ozorkowska

  ul. Ozorkowskie Przedmieście

  ul. Panieńska

  Plac Przyjaźni

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  ul. Przedrynek

  ul. Rumiankowa

  ul. Różana

  ul. Stanisława Thugutta

  ul. Staromiejska

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tulipanowa

  ul. Tumska

  ul. Wiejska

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zachodnia

  ul. Zamkowa

  pl. Zamkowy

  ul. Związku Walki Zbrojnej

  ul. gen. Franciszka Altera

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Józefa Sowińskiego

  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego

  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. Żydowska