Łęczyca w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Łęczyca - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łęczyca to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łęczyckiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Łęczyca.
 • 13 155 Liczba mieszkańców
 • 9,0 km² Powierzchnia
 • 1 469,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • IX wiek Data założenia
 • przed 1267 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • ELE Tablice rejestracyjne
 • Paweł Maciej Kulesza Burmistrz miasta
Łęczyca na mapie
Identyfikatory
 • 19.199752.0596 Współrzędne GPS
 • 1004011 TERYT (TERC)
 • 0969250 SIMC
Herb miasta Łęczyca
Łęczyca herb

Jak Łęczyca wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łęczyca na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łęczyca wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łęczyca plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
13Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
15Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
20Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
35Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
59Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
101Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
111Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
112Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
114Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
116Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
127Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
136Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
160Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
173Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
204Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
205Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
234Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
238Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki

Łęczyca - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-100Poczta Łęczyca 001, ul. Kaliska 42
99-101Poczta Filia UP Łęczyca 001, ul. Belwederska 7

Łęczyca - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łęczycy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Łęczycy aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Łęczycy
(24) 721-70-12
(24) 721-23-12
al. Jana Pawła II 17
99-100 Łęczyca
ZUS Biuro Terenowe w Łęczycy (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Zachodnia 8
99-100 Łęczyca
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęczycy
ul. Mickiewicza 18, (24)721-86-74
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy
(24) 721-26-32
Lotnicza 21E
99-100 Łęczyca
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Łęczyca
(24) 721-01-15
Lotnicza 21E
99-100 Łęczyca
Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej
(24) 722-41-34
Leźnica Mała 80
99-100 Łęczyca
Ochotnicza Straż Pożarna w Topoli Królewskiej
(24) 722-31-27
Topola Królewska
99-100 Łęczyca
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
leczyca@lodzka.policja.gov.pl
ul. Ozorkowskie Przedm. 4 (24) 721-11-00, fax. (24)721-11-14
99-100 Łęczyca
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Łęczycy
(24) 721-21-88
psse.leczyca@pis.gov.pl
ul. Mickiewicza 18
99-100 Łęczyca
Urząd Miejski w Łęczycy
(24) 721-03-42
(24) 721-03-01
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
(24) 388-72-00
(24) 721-32-17
Pl. Tadeusza Kościuszki 1
99-100 Łęczyca

Łęczyca - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Łęczyca jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 155, z czego 53,9% stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łęczycy zawarli w 2022 roku 51 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,8% mieszkańców Łęczycy jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,7% to wdowy/wdowcy.

  Łęczyca ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -114. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,60 na 1000 mieszkańców Łęczycy. W 2022 roku urodziło się 96 dzieci, w tym 53,1% dziewczynek i 46,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,6% zgonów w Łęczycy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w Łęczycy były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łęczycy przypada 15.84 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 87 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 143 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łęczycy -56. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  56,0% mieszkańców Łęczycy jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 155 Liczba mieszkańców
 • 7 089 Kobiety
 • 6 066 Mężczyźni
 • 53,9%
  46,1%
 • 117 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 117 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łęczycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łęczycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łęczycy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,3 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łęczyca, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łęczyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łęczyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łęczyca,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,8% Kawalerowie/Panny
 • Łęczyca
  27,1%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,0%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 52,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,7% Wdowcy/Wdowy
 • Łęczyca
  11,2%
  Województwo
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,4%
  łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Łęczyca
  1,2%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łęczycy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  woj. łódzkie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  woj. łódzkie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 51 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łęczycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -114 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -68 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,6
  łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łęczycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łęczycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łęczycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łęczycy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 96 Urodzenia żywe
 • 51 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 45 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,1%
  46,9%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,2
  woj. łódzkie
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,3
  łódzkie
  34,6
  Cała Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2
 • 3 323 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 302 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 323 g
  łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 110 Waga 3500g - 3999g
 • 110
 • 153 Waga 3000g - 3499g
 • 153
 • 47 Waga 2500g - 2999g
 • 47
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,39
  woj. łódzkie
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łęczyca
  0,72
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łęczyca
  0,48
  łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łęczycy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 210 Zgony
 • 97 Kobiety
  (Zgony)
 • 113 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,8
  Województwo
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 206,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  206,3
  łódzkie
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,4
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łęczyca
  4,4
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łęczyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  31,6%
  woj. łódzkie
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Łęczyca
  21,1%
  łódzkie
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Łęczyca
  7,1%
  łódzkie
  7,9%
  Cały kraj
  6,7%
 • 54 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Cały kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  71,8
  Kraj
  70,6
 • 339,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łęczyca
  339,0
  Województwo
  306,0
  Kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  274,1
  Polska
  253,9
 • 506,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 470,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 544,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łęczyca
  506,4
  Województwo
  412,1
  Cała Polska
  426,2
 • 62,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 79,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,0
  łódzkie
  53,5
  Cała Polska
  62,9
 • 45,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  45,4
  woj. łódzkie
  38,6
  Kraj
  33,8
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łęczyca
  0,3%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 87 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 143 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 68 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 75 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -57 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -35 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -56 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łęczycy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łęczyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęczyca - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łęczycy oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łęczycy to 6 096 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 462 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łęczycy to 5,30 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łęczycy to 166,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,91% mieszkań posiada łazienkę, 91,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 13,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łęczyckiego.

  Powiat łęczycki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 096 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 462,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Łęczyca
  462,40
  Województwo
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 55,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Łęczyca
  55,30 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,60 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,28
  woj. łódzkie
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,16 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,16
  łódzkie
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,76
  woj. łódzkie
  5,58
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 53 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,30
  Województwo
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 4,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Łęczyca
  4,02
  woj. łódzkie
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 1 662 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 166,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  166,2 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Łęczyca
  0,13 m2
  łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,19%
  Województwo
  96,76%
  Cały kraj
  97,75%
 • 95,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Łęczyca
  95,72%
  łódzkie
  92,46%
  Cała Polska
  95,18%
 • 93,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Łęczyca
  93,91%
  woj. łódzkie
  89,88%
  Polska
  93,75%
 • 91,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  91,80%
  Województwo
  82,27%
  Cała Polska
  85,83%
 • 13,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  13,34%
  łódzkie
  46,52%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Łęczyca - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łęczycy na 1000 mieszkańców pracuje 338osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 60,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łęczycy wynosiło w 2023 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łęczycy wynosiło 6 026,04 PLN, co odpowiada 89.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łęczycy 763 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 203 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 440.

  38,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Łęczycy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 15,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 338 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  338,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Polska
  259,0
 • 10,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,0% Kobiety
 • 10,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  5,4%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łęczycy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łęczycy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łęczycy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 113 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łęczyca
  6 026 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łęczycy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 763 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 203 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 440 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,8% Pozostałe
 • 29,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łęczycy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 505 Pracujący ogółem
 • 2 715 Kobiety
 • 1 790 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łęczycy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,0% W wieku produkcyjnym
 • 49,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łęczyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  78,6
  Województwo
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 48,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  48,9
  woj. łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 164,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Łęczyca
  164,3
  łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łęczyca - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Łęczycy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 389 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 943 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 63 nowe podmioty, a 56 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (130) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (63) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (478) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (38) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łęczycy najwięcej (111) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 314) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 15,7% (218) podmiotów, a 83,7% (1 163) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łęczycy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (12.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 389 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 218 Przemysł i budownictwo
 • 1 163 Pozostała działalność
 • 63 Podmioty nowo zarejestrowane w Łęczycy w 2023 roku
 • 56 Podmioty wyrejestrowane w Łęczycy w 2023 roku
 • 943 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 314 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 314
 • 51 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 51
 • 21 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 21
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 386 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 386
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 75 Spółki handlowe ogółem
 • 75
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 60  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 60
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 111 Spółki cywilne ogółem
 • 111
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 943 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 266 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 266
 • 117 Budownictwo
 • 117
 • 94 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 94
 • 84 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 84
 • 79 Transport i gospodarka magazynowa
 • 79
 • 72 Pozostała działalność
 • 72
 • 62 Przetwórstwo przemysłowe
 • 62
 • 33 Edukacja
 • 33
 • 32 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 32
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęczyca - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łęczycy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 206 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łęczycy wynosi 75,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łęczycy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,73 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,71 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (79%), drogowe - 1,93 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łęczycy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łęczyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 206 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 206
 • 129 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 129
 • 39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 39
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 102 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 102
 • 15,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,59
  Województwo
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 9,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łęczyca
  9,73
  łódzkie
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łęczyca
  2,97
  Województwo
  5,35
  Polska
  6,99
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łęczyca
  1,93
  Województwo
  1,94
  Cała Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łęczyca
  0,32
  łódzkie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 7,71 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,71
  woj. łódzkie
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łęczyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  woj. łódzkie
  65%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  79%
  woj. łódzkie
  67%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  62%
  łódzkie
  44%
  Kraj
  51%

Łęczyca - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łęczycy wyniosła w 2022 roku 71,9 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łęczycy - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 7,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łęczycy wyniosła w 2022 roku 74,4 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.7%). W budżecie Łęczycy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 129 złotych na mieszkańca (2,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,8%.
 • Wydatki budżetu w Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łęczyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,1 mln

  3,1 tys(100%)

  53,8 mln

  3,7 tys(100%)

  58,6 mln

  4,1 tys(100%)

  64,7 mln

  4,6 tys(100%)

  69,7 mln

  5,0 tys(100%)

  68,3 mln

  5,0 tys(100%)

  74,7 mln

  5,6 tys(100%)

  71,9 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,5 mln

  997(32.1%)

  17,0 mln

  1,2 tys(31.6%)

  16,4 mln

  1,2 tys(28%)

  16,9 mln

  1,2 tys(26%)

  19,4 mln

  1,4 tys(27.9%)

  18,2 mln

  1,3 tys(26.6%)

  19,9 mln

  1,5 tys(26.6%)

  19,7 mln

  1,5 tys(27.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,2 mln

  701(22.6%)

  18,1 mln

  1,3 tys(33.7%)

  6,3 mln

  439(10.7%)

  8,1 mln

  575(12.5%)

  8,9 mln

  637(12.8%)

  6,7 mln

  489(9.9%)

  7,1 mln

  524(9.5%)

  9,0 mln

  683(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  234(7.5%)

  4,3 mln

  297(7.9%)

  6,3 mln

  444(10.8%)

  5,0 mln

  357(7.8%)

  5,9 mln

  426(8.5%)

  8,2 mln

  591(11.9%)

  8,7 mln

  640(11.6%)

  9,0 mln

  681(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  297(9.6%)

  4,5 mln

  314(8.4%)

  5,1 mln

  357(8.7%)

  4,9 mln

  345(7.5%)

  5,4 mln

  384(7.7%)

  5,1 mln

  368(7.4%)

  5,6 mln

  412(7.5%)

  7,0 mln

  528(9.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,9 mln

  335(10.8%)

  3,9 mln

  269(7.2%)

  3,8 mln

  265(6.5%)

  3,6 mln

  257(5.6%)

  4,5 mln

  325(6.5%)

  5,1 mln

  372(7.5%)

  5,0 mln

  368(6.7%)

  4,2 mln

  317(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  246(7.9%)

  1,3 mln

  93,3(2.5%)

  2,5 mln

  173(4.2%)

  7,7 mln

  547(11.9%)

  4,6 mln

  326(6.5%)

  749,9 tys

  54,4(1.1%)

  5,0 mln

  369(6.7%)

  3,4 mln

  255(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  141(4.5%)

  2,3 mln

  160(4.3%)

  2,0 mln

  139(3.4%)

  3,1 mln

  217(4.7%)

  2,3 mln

  163(3.3%)

  2,2 mln

  160(3.2%)

  2,4 mln

  173(3.1%)

  2,6 mln

  199(3.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  17,8 tys

  1,2(0%)

  18,0 tys

  1,3(0%)

  98,9 tys

  6,9(0.2%)

  6,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,9 tys

  5,3(0.1%)

  1,9 mln

  148(2.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  293,4 tys

  21,6(0.4%)

  1,1 mln

  82,2(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,6 tys

  0,3(0%)

  13,1 tys

  0,9(0%)

  13,3 tys

  0,9(0%)

  20,2 tys

  1,4(0%)

  16,4 tys

  1,2(0%)

  17,6 tys

  1,3(0%)

  23,1 tys

  1,7(0%)

  929,6 tys

  70,5(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  313,8 tys

  21,6(0.7%)

  309,9 tys

  21,6(0.6%)

  334,2 tys

  23,4(0.6%)

  343,8 tys

  24,4(0.5%)

  430,8 tys

  30,8(0.6%)

  422,6 tys

  30,7(0.6%)

  405,4 tys

  29,8(0.5%)

  579,2 tys

  43,9(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  384,6 tys

  26,5(0.9%)

  734,5 tys

  51,1(1.4%)

  1,3 mln

  88,5(2.2%)

  602,0 tys

  42,7(0.9%)

  736,1 tys

  52,7(1.1%)

  908,8 tys

  65,9(1.3%)

  614,6 tys

  45,2(0.8%)

  554,2 tys

  42,0(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  311,7 tys

  21,5(0.7%)

  261,4 tys

  18,2(0.5%)

  228,0 tys

  16,0(0.4%)

  210,5 tys

  14,9(0.3%)

  342,1 tys

  24,5(0.5%)

  311,9 tys

  22,6(0.5%)

  405,0 tys

  29,8(0.5%)

  334,0 tys

  25,3(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  323,1 tys

  22,3(0.7%)

  233,3 tys

  16,2(0.4%)

  232,3 tys

  16,3(0.4%)

  182,4 tys

  12,9(0.3%)

  199,6 tys

  14,3(0.3%)

  100,8 tys

  7,3(0.1%)

  39,2 tys

  2,9(0.1%)

  237,7 tys

  18,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  771,0 tys

  53,1(1.7%)

  783,6 tys

  54,6(1.5%)

  706,0 tys

  49,5(1.2%)

  839,4 tys

  59,6(1.3%)

  752,8 tys

  53,9(1.1%)

  574,2 tys

  41,7(0.8%)

  473,4 tys

  34,8(0.6%)

  50,8 tys

  3,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,0 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  9,0 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,3 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  7,0 tys

  0,5(0%)

  8,3 tys

  0,6(0%)

  7,3 tys

  0,5(0%)

  9,3 tys

  0,7(0%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  8,9 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  121,2 tys

  8,4(0.3%)

  14,1 tys

  1,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  165,7 tys

  11,8(0.3%)

  144,9 tys

  10,4(0.2%)

  125,2 tys

  9,1(0.2%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łęczyca, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,3 mln

  3,2 tys(100%)

  55,3 mln

  3,8 tys(100%)

  56,8 mln

  4,0 tys(100%)

  65,7 mln

  4,6 tys(100%)

  69,9 mln

  5,0 tys(100%)

  71,9 mln

  5,3 tys(100%)

  80,6 mln

  6,0 tys(100%)

  74,4 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,1 mln

  1,3 tys(41.3%)

  20,4 mln

  1,4 tys(36.8%)

  20,7 mln

  1,5 tys(36.5%)

  22,7 mln

  1,6 tys(34.5%)

  25,0 mln

  1,8 tys(35.8%)

  24,4 mln

  1,8 tys(34%)

  26,9 mln

  2,0 tys(33.3%)

  28,8 mln

  2,2 tys(38.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,2 mln

  567(17.8%)

  8,1 mln

  562(14.6%)

  8,6 mln

  605(15.2%)

  9,7 mln

  686(14.7%)

  10,2 mln

  733(14.7%)

  10,7 mln

  774(14.8%)

  14,5 mln

  1,1 tys(18%)

  11,6 mln

  882(15.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  556(17.4%)

  16,0 mln

  1,1 tys(28.9%)

  3,8 mln

  269(6.7%)

  5,4 mln

  380(8.1%)

  6,0 mln

  429(8.6%)

  3,7 mln

  267(5.1%)

  4,4 mln

  322(5.4%)

  6,5 mln

  490(8.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,4 mln

  305(9.6%)

  4,6 mln

  322(8.4%)

  4,5 mln

  319(8%)

  4,9 mln

  347(7.5%)

  4,9 mln

  354(7.1%)

  4,8 mln

  349(6.7%)

  6,4 mln

  472(7.9%)

  5,8 mln

  436(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  105(3.3%)

  1,5 mln

  107(2.8%)

  2,5 mln

  175(4.4%)

  3,3 mln

  233(5%)

  3,1 mln

  221(4.4%)

  4,2 mln

  308(5.9%)

  4,7 mln

  347(5.8%)

  4,7 mln

  354(6.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  118(3.7%)

  2,0 mln

  140(3.6%)

  2,1 mln

  145(3.6%)

  1,5 mln

  110(2.4%)

  1,9 mln

  137(2.7%)

  1,6 mln

  114(2.2%)

  2,2 mln

  161(2.7%)

  2,1 mln

  156(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,9 tys

  6,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,5 tys

  5,9(0.1%)

  2,0 mln

  149(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  925,1 tys

  70,2(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  613,0 tys

  42,2(1.3%)

  515,2 tys

  35,9(0.9%)

  479,8 tys

  33,7(0.8%)

  772,0 tys

  54,8(1.2%)

  436,5 tys

  31,2(0.6%)

  627,9 tys

  45,5(0.9%)

  739,9 tys

  54,5(0.9%)

  898,1 tys

  68,1(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  360,2 tys

  24,8(0.8%)

  345,8 tys

  24,1(0.6%)

  371,7 tys

  26,1(0.7%)

  382,1 tys

  27,1(0.6%)

  404,7 tys

  29,0(0.6%)

  406,1 tys

  29,5(0.6%)

  414,0 tys

  30,5(0.5%)

  416,7 tys

  31,6(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  407,6 tys

  28,1(0.9%)

  514,7 tys

  35,8(0.9%)

  65,0 tys

  4,6(0.1%)

  464,6 tys

  33,0(0.7%)

  67,0 tys

  4,8(0.1%)

  163,3 tys

  11,8(0.2%)

  61,6 tys

  4,5(0.1%)

  64,0 tys

  4,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  223,0 tys

  15,4(0.5%)

  208,6 tys

  14,5(0.4%)

  203,9 tys

  14,3(0.4%)

  223,1 tys

  15,8(0.3%)

  155,7 tys

  11,1(0.2%)

  90,2 tys

  6,5(0.1%)

  42,4 tys

  3,1(0.1%)

  42,8 tys

  3,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  286,9 tys

  19,8(0.6%)

  65,7 tys

  4,6(0.1%)

  17,3 tys

  1,2(0%)

  25,5 tys

  1,8(0%)

  48,3 tys

  3,5(0.1%)

  22,1 tys

  1,6(0%)

  29,1 tys

  2,1(0%)

  25,1 tys

  1,9(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  905,8 tys

  62,4(2%)

  1,0 mln

  72,8(1.9%)

  13,7 tys

  1,0(0%)

  3,6 mln

  252(5.4%)

  1,8 mln

  131(2.6%)

  18,3 tys

  1,3(0%)

  2,1 mln

  156(2.6%)

  13,2 tys

  1,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  278,8 tys

  19,2(0.6%)

  7,6 tys

  0,5(0%)

  70,6 tys

  5,0(0.1%)

  50,1 tys

  3,6(0.1%)

  12,6 tys

  0,9(0%)

  2,0 mln

  148(2.8%)

  6,9 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  283,7 tys

  19,9(0.5%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  5,2(0.1%)

  4,9 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  121,2 tys

  8,4(0.3%)

  14,1 tys

  1,0(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  165,7 tys

  11,8(0.3%)

  144,9 tys

  10,4(0.2%)

  125,2 tys

  9,1(0.2%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łęczyca - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 789 mieszkańców Łęczycy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 331 kobiet oraz 1 458 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,3% mieszkańców Łęczycy, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 21,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Łęczycy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łęczycy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,9%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,4%) oraz średnie zawodowe (24,9%).

  W roku 2022 w Łęczycy mieściło się 5 przedszkoli, w których do 24 oddziałów uczęszczało 470 dzieci (213 dziewczynek oraz 257 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łęczycy mieściły się 4 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 427 dzieci (219 dziewczynek oraz 208 chłopców). Dostępnych było 440 miejsc.

  16,8% mieszkańców Łęczycy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 148 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 071 uczniów (537 kobiet oraz 534 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łęczycy placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 45 oddziałach uczyło się 968 uczniów (408 kobiet oraz 560 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (30,3% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 101,90.

  W Łęczycy znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 486 uczniów (309 kobiet oraz 177 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 98 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łęczycy placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 757 uczniów (439 kobiet oraz 318 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 223 absolwentów.

  W Łęczycy znajdują się 2 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 719 uczniów (341 kobiet oraz 378 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 158 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łęczycy placówkę miały 2 Technika, w których w 14 oddziałach uczyło się 291 uczniów (89 kobiet oraz 202 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 111 absolwentów.

  W Łęczycy znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 218 uczniów (72 kobiety oraz 146 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 18,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Łęczycy w wieku potencjalnej nauki (21,3% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,6%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 19,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,7%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Łęczyca
  10,2%
  łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Łęczyca
  22,1%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,3%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Łęczyca
  3,5%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  21,6%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 22,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1148 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 148,0
  woj. łódzkie
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,71
  łódzkie
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 24 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 547 Miejsca
  (rok 2018)
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łęczyca) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 470 Dzieci
 • 213 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 257 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,3%
  54,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 92 3 lata
 • 92
 • 139 4 lata
 • 139
 • 133 5 lata
 • 133
 • 98 6 lat
 • 98
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 44 3 lata
 • 44
 • 61 4 lata
 • 61
 • 57 5 lata
 • 57
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 48 3 lata
 • 48
 • 78 4 lata
 • 78
 • 76 5 lata
 • 76
 • 52 6 lat
 • 52
 • 31 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 32,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 32,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łęczycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęczycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 2
  Publiczne
  24 721-03-52
  24 721-03-52
  ul. Belwederska 23
  99-100 Łęczyca
  717015
  Przedszkole Nr1 w Łęczycy
  Publiczne
  24 721-03-54
  24 721-03-54
  ul. Zachodnia 17
  99-100 Łęczyca
  614912
  Przedszkole Nr 4 w Łęczycy
  Publiczne
  24 721-03-53
  24 721-03-53
  ul. BITWY NAD BZURĄ 26A
  99-100 Łęczyca
  614010
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  24 388-36-00
  24 388-36-00
  ul. Kaliska 13
  99-100 Łęczyca
  211-
  Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej (św. Urszula Ledóchowska)
  Niepubliczne
  24 721-22-69
  24 721-22-94
  ul. Panieńska 3/23
  99-100 Łęczyca
  ---
 • Szkoły podstawowe w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łęczyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 1 027 Uczniowie
 • 523 Kobiety
  (uczniowie)
 • 504 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 114 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 Absolwenci
 • 71 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,8%
  68,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,5
  woj. łódzkie
  16,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 21,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,4
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 68,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 60,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 101,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  101,90
  Województwo
  97,10
  Cała Polska
  95,96
 • 100,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  100,19
  łódzkie
  95,87
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łęczyca) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łęczyca) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łęczycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęczycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 (25 Kaliska Dywizja Piechoty)
  Publiczna
  24 721-03-50
  24 721-86-27
  ul. Zachodnia 23
  99-100 Łęczyca
  2144542
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  24 721-26-53
  24 721-21-15
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c
  99-100 Łęczyca
  1939741
  Szkoła Podstawowa Nr 5 Specjalna
  Publiczna
  24 388-36-00
  24 388-36-00
  ul. Kaliska 13
  99-100 Łęczyca
  426-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łęczyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 445 Uczniowie
 • 290 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,2%
  34,8%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 41 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,3%
  53,7%
 • 19 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Łęczyca
  25,6
  łódzkie
  26,6
  Kraj
  26,5
 •  
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Łęczyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 719 Uczniowie
 • 341 Kobiety
  (uczniowie)
 • 378 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 203 Uczniowie w 1 klasie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 158 Absolwenci
 • 75 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,7
  łódzkie
  23,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 59,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 40,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łęczyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  18,2
  woj. łódzkie
  20,5
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,2
 • 22,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,8
 • 4,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Łęczyca) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 96,1%
  3,9%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  9,6
  Województwo
  22,9
  Kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łęczycy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łęczycy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 ("im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego".)
  Publiczne
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  17405-
  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Technikum nr 2 w Łęczycy (Jadwiga Grodzka)
  Publiczne
  24 388-36-10
  24 388-36-11
  ul. Aleje Jana Pawła II 1
  99-100 Łęczyca
  11282-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy (Kazimierz Wielki)
  Publiczne
  24 388-26-52
  24 388-29-03
  ul. MARII KONOPNICKIEJ 13
  99-100 Łęczyca
  1027329
  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy II Liceum Ogółnokształcące w Łęczycy (Jadwiga Grodzka)
  Publiczne
  24 388-36-10
  24 388-36-11
  ul. Aleje Jana Pawła II 1
  99-100 Łęczyca
  9268-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 ("im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego".)
  Publiczna
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  8183-
  PSM 6-letnia I st. Filia Łęczyca (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 721-23-73
  ul. Kaliska 46
  99-100 Łęczyca
  -82-
  I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Łęczycy ("im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego")
  Publiczne
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  258-
  PSM 4-letnia I st. Filia Łęczyca (Karol Kurpiński)
  Publiczna
  24 721-23-73
  ul. Kaliska 46
  99-100 Łęczyca
  -36-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  24 388-36-00
  24 388-36-00
  ul. Kaliska 13
  99-100 Łęczyca
  330-
  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęczycy (Jadwiga Grodzka)
  Publiczne
  24 388-36-10
  24 388-36-11
  ul. Aleje Jana Pawła II 1
  99-100 Łęczyca
  111-
  Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy
  Publiczna
  24 388-36-00
  24 388-36-00
  ul. Kaliska 13
  99-100 Łęczyca
  110-
  I Liceum Profilowane ("im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego".)
  Publiczne
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  ---
  Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy II Liceum Profilowane w Łęczycy (Jadwiga Grodzka)
  Publiczne
  24 388-36-10
  24 388-36-11
  ul. Aleje Jana Pawła II 1
  99-100 Łęczyca
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ("im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego".)
  Publiczne
  24 721-23-41
  24 721-23-41
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
  99-100 Łęczyca
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego WIEDZA
  Niepubliczne
  60 504-88-06
  ul. Szkolna 4
  99-100 Łęczyca
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łęczyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łęczyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łęczyca, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łęczyca - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łęczycy

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łęczycy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łęczycy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łęczycy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łęczycy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 110 standardowych miejsc dla widzów.

  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 507)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 55)
  • taneczne: 7 (członkowie: 125)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 28)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 21)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 245)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 181)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 100)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 29)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 2 (absolwenci: 22)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 142)
  • teatralne: 3 (członkowie: 21)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 13)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 4)
  • taneczne: 5 (członkowie: 79)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Łęczycy działało 1 kino posiadające 4 sale z 310 miejscami na widowni. Odbyło się 7 886 seansów, na które przyszło 44 559 widzów, w tym 1 910 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 17 060 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Łęczycy działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 32 217 zwiedzających, co daje 24 295 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Łęczycy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 211 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 67 545 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 40
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Łęczycy działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 38 641 wolumenów w tym ziobry specjalne: 636. Odnotowano 748 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łęczycy działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 558 członków. Zarejestrowano 545 ćwiczących (mężczyźni: 445, kobiety: 100, chłopcy do lat 18: 371, dziewczęta do lat 18: 98). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łęczycy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łęczycy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łęczycy znajduje się 48 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łęczycy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w.dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 5/6 z 1946-05-15; KL.III-52/14/61 z 1961-03-13; 68 z 1967-07-25
  • Zamek z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 80-V-4 z 1946-05-15; 73 z 1967-07-26; 52/12/61 z 2013-03-13
  • Klasztor z XIV w. (ul. Pocztowa 12)dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 81-V-5 z 1946-05-15; KL.III-52/17/61 z 1961-03-13
  • Kościół z XIV w.dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 81-V-5 z 1946-05-15; KL.III-52/17/61 z 1961-03-13
  • Arsenał z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 87-V-11 z 1946-05-15; KL.III-52/12/61 z 1961-03-13
  • Mur/ogrodzenie z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 91-V-15 z 1946-05-15; 12/61 z 1961-03-13
  • Baszta z XIV w.dnia 1946-05-15, wykaz dokumentów: 91-V-15 z 1946-05-15; 12/61 z 1961-03-13; 75 z 1967-07-26
  • Kościół z 1. poł. XVII w. (ul. Poznańska 18)dnia 1946-06-05, wykaz dokumentów: 83-V-7 z 1946-06-05; KL.III-52/16/61 z 1961-03-13; 70 z 1967-07-26
  • Baszta z XIV w.dnia 1946-06-05, wykaz dokumentów: 84-V-8 z 1946-06-05; KL.III-52/15/61 z 1961-03-13; 69 z 1967-07-25
  • Klasztor z 1. poł. XVII w. (ul. Poznańska 18)dnia 1946-06-05, wykaz dokumentów: 86-V-10 z 1946-06-05; 16/61 z 1961-03-13; 71 z 1967-07-26
  • Ratusz z 1788 - 1790 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 33)dnia 1949-05-06, wykaz dokumentów: 460-V-20 z 1949-05-06; 76 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1821 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 25)dnia 1950-04-08, wykaz dokumentów: 508-V-27 z 1950-04-08; 449 z 1967-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 23)dnia 1953-06-26, wykaz dokumentów: 587-V-33 z 1953-06-26; 77 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Ozorkowskie Przedmieście 9)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 445 z 1967-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. 18 Stycznia 2)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 446 z 1967-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. 18 Stycznia 5)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 447 z 1967-07-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. 18 Stycznia 7)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 448 z 1967-07-26
  • Zespół - zamek z XIV w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1967-07-26, wykaz dokumentów: 73 z 1967-07-26; 74 z 1967-07-26
  • Klasztor z pocz. XVII w. (ul. Panieńska 3)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 450 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Belwederska 17)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 451 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Jana Kilińskiego 5)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 454 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 8)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 455 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 456 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 15)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 457 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 16)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 458 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 19)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 459 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 22)dnia 1967-07-27, wykaz dokumentów: 460 z 1967-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 25)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 462 z 1967-07-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. 18 Stycznia 1)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 463 z 1967-07-29
  • Hotel z pocz. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 32)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 464 z 1967-07-29
  • Szkoła z 1. poł. XIX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 1)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 465 z 1967-07-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 9)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 466 z 1967-07-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Aleja Jana Pawła II 13)dnia 1967-07-29, wykaz dokumentów: 467 z 1967-07-29
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Poznańska 12)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 469 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 5)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 472 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 31)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 473 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Kaliska 7)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 474 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Poznańska 2)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 475 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Poznańska 5)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 476 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 8)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 477 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Poznańska 9)dnia 1967-07-31, wykaz dokumentów: 478 z 1967-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 10)dnia 1967-08-01, wykaz dokumentów: 479 z 1967-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 12)dnia 1967-08-01, wykaz dokumentów: 481 z 1967-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Poznańska 17)dnia 1967-08-01, wykaz dokumentów: 482 z 1967-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1967-08-01, wykaz dokumentów: 483 z 1967-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Poznańska 6)dnia 1989-07-17, wykaz dokumentów: 611 z 1989-07-17
  • Nadszybie z 1955 r.dnia 1994-06-11, wykaz dokumentów: 647 z 1994-06-11
  • Park z końca XVIII w.dnia 2006-06-22, wykaz dokumentów: A/30 z 2006-06-22
 • Formy ochrony przyrody w Łęczycy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łęczycy znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łęczycy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlińska zajmuje powierzchnię 36 650 ha. Przedmiotem ochrony Obszaru jest zachowanie walorów przyrodniczych części pradoliny powstałej w okresie plejstoceńskim łączącej dolinę Wisły z doliną Warty. Wyznaczony Obszar wchodzi w skład sieci obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych. Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony na terenach już istniejących Obszarów: - Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki (dot. gm. Bolimów Nieborów) oraz Doliny Bzury (gm. Bielawy Domaniewice Zduny Łowicz) które wyznaczył Wojewoda Skierniewicki rozporządzeniem Nr 36 z dnia 28 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18 poz. 113) - Pradolina Warszawsko Berlińska – rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 163/XXV/88 wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim do wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( gm: Łęczyca Witonia Góra Św. Małgorzaty Krzyżanów Piątek Bedlno m. Łęczyca). W celu uzyskania ciągłości obszarów chronionych postanowiono dodatkowo objąć ochroną część Pradoliny na wschód od Łowicza do granicy z województwem mazowieckim oraz w zachodniej części (obszary położone na terenie gmin: Wartkowice Świnice Warckie Grabów i Uniejów)., Data ustanowienia: 1988-01-01, Powierzchnia: 36650.0 ha
  • Pradolina Bzury-Neru - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 21886.17 ha
  • Pradolina Warszawsko-Berlińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 23412.42 ha
  • Kazimierz - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-04-12, Opis granicy: Łęczyca park miejsk
  • „Maja” - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-04-12, Opis granicy: Łęczyca ul. Kościelna dz. nr ewid. 678
  • „Maria” - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-04-12, Opis granicy: Łęczyca ul. Panieńska

Łęczyca - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w Łęczycy odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łęczycy znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 16 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 16 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łęczyckiego.

  Powiat łęczycki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łęczycy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łęczycy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 68,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  68,3
  łódzkie
  92,9
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łęczyca
  0,0
  łódzkie
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 83,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łęczyca
  83,4
  woj. łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Łęczyca
  0,0
  łódzkie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 122,22 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  122,2
  Województwo
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łęczycy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 899,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Łęczyca
  1 899,4 km
  łódzkie
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,3 km
  łódzkie
  4,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 16 Liczba licencji na taksówki
 • 16 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łęczyca przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 60droga krajowa nr 60( Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 91droga krajowa nr 91(Gdańsk - Pruszcz Gdański - Rusocin - Łęgowo - Różyny - Skowarcz - Pszczółki - Kolnik - Miłobądz - Tczew - Czarlin - Wielgłowy - Subkowy - Gręblin - Rudno - Młynik - Lignowy Szlacheckie - Szprudowo - Cierzpice - Gniew - Nicponia - Piaseczno - Jeleń - Rakowiec - Mała Karczma - Stary Młyn - Kolonia Ostrowicka - Półwieś - Pieniążkowo - Bochlin - Nowe - Morgi - Zdrojewo - Kurzajewo - Warlubie - Bzowo - Fletnowo - Dolna Grupa - Górna Grupa - Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Świecie - Głogówko Królewskie - Chełmno - Grubno - Stolno - Jeleniec - Żygląd - Falęcin - Kończewice - Grzywna - Ostaszewo - Łysomice - Toruń - Brzoza - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Ciechocinek - Michalin - Stary Zbrachlin - Probostowo - Włocławek - Kowal - Dąbrówka - Charchocin - Unisławice - Modlibórz - Kaczawka - Lubień Kujawski - Kamienna - Bzówki - Nowa Wieś - Kajew - Krośniewice - Krzewie - Zalesie - Miłosna - Daszyna - Chrząstówek - Topola Królewska - Łęczyca - Borki - Sierpów - Wróblew - Ozorków - Słowik - Emilia - Zgierz - Łódź - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Longinówka - Janówka - Ignaców - Rozprza - Kęszyn - Białocin - Niechcice - Czerno - Ochocice - Kamieńsk - Gomunice - Kletnia - Blok Dobryszyce - Radomsko - Borki - Lipcze - Kłomnice - Witkowice - Chorzenice - Michałów Rudnicki - Rudniki - Rędziny - Częstochowa)
  • DW 703droga wojewódzka nr 703(Porczyny - Wyłazów - Truskawiec - Praga - Poddębice - Sworawa - Tur - Wartkowice - Chodów - Karkosy - Janków - Zduny - Wichrów - Wilczkowice Nad Szosą - Łęczyca - Marynki - Witaszewiczki - Nowy Gaj - Stawy - Piątek - Oszkowice - Brzozów - Bielawy - Piotrowice - Chruślin - Otolice - Łowicz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łęczyca przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 16Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew - Kutno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Widzew - Łódź Stoki - Łódź Marysin - Łódź Radogoszcz - Łódź Arturówek - Zgierz - Zgierz Jaracza - Zgierz Północny - Zgierz Kontrewers - Grotniki - Chociszew - Ozorków Nowe Miasto - Ozorków - Sierpów -Łęczyca - Gawrony - Witonia - Kutno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łęczycy istnieje 76 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 18 Stycznia

  ul. 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej

  ul. 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Belwederska

  ul. Bitwy nad Bzurą

  ul. Bolesława III Krzywoustego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bratkowa

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dominikańska

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jadwigi Grodzkiej

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  al. Jana Pawła II

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Dworzaczka

  ul. Kaliska

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kazimierza III Wielkiego

  ul. Kazimierza Jagiellończyka

  ul. Kopalniana

  ul. Kowalska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Księżnej Salomei

  ul. Kwiatowa

  ul. Lotnicza

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Ozorkowska

  ul. Ozorkowskie Przedmieście

  ul. Panieńska

  Plac Przyjaźni

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  ul. Przedrynek

  ul. Rumiankowa

  ul. Różana

  ul. Stanisława Thugutta

  ul. Staromiejska

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tulipanowa

  ul. Tumska

  ul. Wiejska

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zachodnia

  ul. Zamkowa

  pl. Zamkowy

  ul. Związku Walki Zbrojnej

  ul. gen. Franciszka Altera

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Józefa Sowińskiego

  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego

  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. Żydowska