Stepnica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Stepnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stepnica to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stepnica.
 • 2 478 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 728,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 2014 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Wyganowski Burmistrz miasta
Stepnica na mapie
Identyfikatory
 • 14.624753.6519 Współrzędne GPS
 • 3204074 TERYT (TERC)
 • 0783864 SIMC
Herb miasta Stepnica
Stepnica herb

Stepnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-112Poczta Stepnica

Stepnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stepnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin
Urząd Miejski w Stepnicy
(91) 418-85-21
(91) 418-85-80
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

Stepnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Stepnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 478, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2014-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,7 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 11 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców Stepnicy jest stanu wolnego, 54,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Stepnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,21 na 1000 mieszkańców Stepnicy. W 2017 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 39,4% dziewczynek i 60,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,6% zgonów w Stepnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w Stepnicy były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stepnicy przypada 17.05 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 56 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stepnicy 32. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,8% mieszkańców Stepnicy jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 478 Liczba mieszkańców
 • 1 233 Kobiety
 • 1 245 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  37,7 lat
  woj. zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 39,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stepnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,1%
  woj. zachodniopomorskie
  28,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,4% Żonaci/Zamężne
 • Stepnica
  54,4%
  Województwo
  53,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Stepnica
  8,8%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • Stepnica
  2,2%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stepnicy w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Stepnica
  4,4
  woj. zachodniopomorskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Stepnica
  2,1
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stepnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,21 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,2
  woj. zachodniopomorskie
  -0,9
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stepnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stepnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stepnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stepnicy w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 39,4%
  60,6%
 • 13,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stepnica
  13,3
  Województwo
  9,5
  Polska
  10,5
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,0
  Zachodniopomorskie
  40,8
  Cała Polska
  44,2
 • 15.38 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.38
 • 64.26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64.26
 • 96.8 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.8
 • 74.22 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.22
 • 34.07 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.07
 • 6.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.79
 • 0.4 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.4
 • 3 372 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Stepnica
  3 372 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 352 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 280 Waga 3500g - 3999g
 • 280
 • 315 Waga 3000g - 3499g
 • 315
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,46
  Województwo
  1,37
  Cała Polska
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Stepnica
  0,71
  Zachodniopomorskie
  0,67
  Polska
  0,71
 • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,09
  Zachodniopomorskie
  0,92
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Stepnicy w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 42 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 61,9%
  38,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  17,1
  woj. zachodniopomorskie
  10,0
  Cała Polska
  10,1
 • 92,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  92,2
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Cała Polska
  101,5
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,9
  woj. zachodniopomorskie
  4,9
  Cały kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie goleniowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,7%
  woj. zachodniopomorskie
  45,7%
  Polska
  45,7%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Stepnica
  26,2%
  Zachodniopomorskie
  28,2%
  Polska
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Zachodniopomorskie
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  2,5
  Cała Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  74,5
  Cały kraj
  74,3
 • 253,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  253,3
  Zachodniopomorskie
  284,5
  Kraj
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  273,9
  Cała Polska
  261,6
 • 481,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 497,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stepnica
  481,1
  Województwo
  460,5
  Cały kraj
  469,0
 • 110,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 175,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stepnica
  110,1
  woj. zachodniopomorskie
  94,1
  Cała Polska
  87,7
 • 19,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Stepnica
  19,1
  Zachodniopomorskie
  30,4
  Cały kraj
  31,8
 • 16,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,7
  Województwo
  8,2
  Polska
  8,0
 • 1,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,8%
  woj. zachodniopomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Saldo migracji
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 32 Saldo migracji wewnętrznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stepnicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 11,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stepnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stepnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Stepnicy oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stepnicy to 874 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 355 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stepnicy to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Stepnicy to 117,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,02% mieszkań posiada łazienkę, 76,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 47,60% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 874 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 355,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  355,10
  Województwo
  377,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2014-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,80 m2
  Województwo
  70,60 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 26,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,60 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2014-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,03
  Województwo
  3,84
  Polska
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Stepnica
  2,82
  Województwo
  2,65
  Cała Polska
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  woj. zachodniopomorskie
  0,69
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2014-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  4,38
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  3,57
  Polska
  3,91
 • 4,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  4,04
  woj. zachodniopomorskie
  15,65
  Polska
  18,14
 • 234 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 117,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  117,0 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Stepnica
  0,09 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2014-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,28%
  Województwo
  99,20%
  Polska
  96,79%
 • 96,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Stepnica
  96,11%
  woj. zachodniopomorskie
  97,14%
  Cały kraj
  93,66%
 • 93,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Stepnica
  93,02%
  Zachodniopomorskie
  95,07%
  Cały kraj
  91,31%
 • 76,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,77%
  Zachodniopomorskie
  86,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 47,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  47,60%
  Zachodniopomorskie
  62,01%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2014-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Stepnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Stepnicy na 1000 mieszkańców pracuje 328 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Stepnicy wynosiło w 2017 roku 7,3% (10,2% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stepnicy wynosiło 4 220,58 PLN, co odpowiada 93.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  18,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Stepnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 328 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  328,0
  woj. zachodniopomorskie
  210,0
  Polska
  247,0
 • 7,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,2% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,3%
  woj. zachodniopomorskie
  8,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stepnicy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stepnicy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stepnicy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 221 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 221 PLN
  Zachodniopomorskie
  4 154 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stepnicy w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,8% Przemysł i budownictwo
 • 30,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 32,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stepnicy w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 814 Pracujący ogółem
 • 400 Kobiety
 • 414 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stepnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,7
  Zachodniopomorskie
  62,5
  Polska
  63,4
 • 24,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stepnica
  24,4
  Zachodniopomorskie
  34,4
  Cały kraj
  34,0
 • 75,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  75,5
  woj. zachodniopomorskie
  122,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 70,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 29,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stepnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Stepnicy w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 260 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 196 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (16) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stepnicy najwięcej (17) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (251) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  11,5% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (72) podmiotów, a 60,8% (158) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stepnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 260 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72 Przemysł i budownictwo
 • 158 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Stepnicy w 2017 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Stepnicy w 2017 roku
 • 196 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 251 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 251
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 260 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 260
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 196 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stepnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Stepnicy stwierdzono szacunkowo 49 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,66 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stepnicy wynosi 79,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stepnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,43 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 7,46 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,54 (86%), drogowe - 2,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 1,20 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stepnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 49
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 19,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  19,66
  woj. zachodniopomorskie
  19,88
  Cała Polska
  19,62
 • 12,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,43
  Województwo
  14,03
  Cała Polska
  12,07
 • 3,54 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  3,54
  woj. zachodniopomorskie
  2,61
  Cała Polska
  4,94
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,36
  woj. zachodniopomorskie
  2,14
  Kraj
  1,78
 • 1,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  1,20
  Zachodniopomorskie
  0,60
  Cała Polska
  0,49
 • 7,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  7,46
  Województwo
  9,09
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Zachodniopomorskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  72%
  woj. zachodniopomorskie
  64%
  Kraj
  60%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Stepnica
  87%
  Województwo
  95%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  woj. zachodniopomorskie
  91%
  Polska
  84%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  woj. zachodniopomorskie
  51%
  Cała Polska
  52%

Stepnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Stepnicy wyniosła w 2016 roku 19,1 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 24.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Stepnicy - 30% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (28.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,3 mln złotych, czyli 7,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stepnicy wyniosła w 2016 roku 23,6 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (21%). W budżecie Stepnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 459 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,9%.
 • Wydatki budżetu w Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----26,1 mln

  5,4 tys(100%)

  23,9 mln

  4,8 tys(100%)

  19,1 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----3,0 mln

  1,2 tys(11.4%)

  3,0 mln

  1,2 tys(12.8%)

  5,7 mln

  2,3 tys(30%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----6,2 mln

  2,5 tys(23.6%)

  5,4 mln

  2,2 tys(22.6%)

  5,5 mln

  2,2 tys(28.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----2,7 mln

  1,1 tys(10.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(11.1%)

  2,3 mln

  954(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----1,4 mln

  588(5.5%)

  2,5 mln

  1,0 tys(10.4%)

  1,4 mln

  564(7.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----3,0 mln

  1,2 tys(11.5%)

  3,3 mln

  1,3 tys(13.6%)

  1,2 mln

  487(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----912,1 tys

  373(3.5%)

  829,0 tys

  340(3.5%)

  961,8 tys

  391(5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----389,5 tys

  159(1.5%)

  603,7 tys

  247(2.5%)

  350,8 tys

  143(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----411,2 tys

  168(1.6%)

  357,5 tys

  146(1.5%)

  324,4 tys

  132(1.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----2,1 mln

  874(8.2%)

  1,9 mln

  776(7.9%)

  260,2 tys

  106(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----286,0 tys

  117(1.1%)

  251,9 tys

  103(1.1%)

  252,4 tys

  103(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----204,2 tys

  83,5(0.8%)

  199,1 tys

  81,6(0.8%)

  207,1 tys

  84,1(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----1,8 mln

  744(7%)

  560,3 tys

  230(2.3%)

  183,2 tys

  74,4(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----111,8 tys

  45,7(0.4%)

  81,2 tys

  33,3(0.3%)

  132,8 tys

  53,9(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -----3,1 mln

  1,3 tys(11.8%)

  1,6 mln

  671(6.9%)

  129,9 tys

  52,8(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----76,2 tys

  31,2(0.3%)

  106,7 tys

  43,7(0.4%)

  109,3 tys

  44,4(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -----210,8 tys

  86,2(0.8%)

  342,5 tys

  140(1.4%)

  79,2 tys

  32,2(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----26,9 tys

  11,0(0.1%)

  35,0 tys

  14,3(0.1%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----240,3 tys

  98,3(0.9%)

  172,5 tys

  70,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----17,4 mln

  3,6 tys(100%)

  21,8 mln

  4,4 tys(100%)

  23,6 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -----5,9 mln

  2,4 tys(33.8%)

  6,9 mln

  2,8 tys(31.6%)

  7,4 mln

  3,0 tys(31.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----3,9 mln

  1,6 tys(22.5%)

  4,3 mln

  1,7 tys(19.6%)

  6,0 mln

  2,4 tys(25.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----2,4 mln

  964(13.6%)

  2,3 mln

  936(10.5%)

  5,0 mln

  2,0 tys(21%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----465,2 tys

  190(2.7%)

  673,2 tys

  276(3.1%)

  1,9 mln

  768(8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -----419,4 tys

  171(2.4%)

  1,2 mln

  502(5.6%)

  1,6 mln

  639(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----564,5 tys

  231(3.3%)

  1,7 mln

  690(7.7%)

  859,3 tys

  349(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----243,1 tys

  99,4(1.4%)

  276,4 tys

  113(1.3%)

  253,1 tys

  103(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----658,3 tys

  269(3.8%)

  373,3 tys

  153(1.7%)

  247,3 tys

  101(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----1,4 mln

  566(8%)

  1,8 mln

  721(8.1%)

  115,5 tys

  46,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----239,1 tys

  97,7(1.4%)

  604,4 tys

  248(2.8%)

  97,6 tys

  39,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----56,8 tys

  23,2(0.3%)

  47,5 tys

  19,4(0.2%)

  50,1 tys

  20,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----63,9 tys

  26,1(0.4%)

  1,0 mln

  430(4.8%)

  43,2 tys

  17,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----38,2 tys

  15,6(0.2%)

  76,8 tys

  31,5(0.4%)

  32,0 tys

  13,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----15,7 tys

  6,4(0.1%)

  15,6 tys

  6,4(0.1%)

  15,5 tys

  6,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----602,2 tys

  246(3.5%)

  6,0 tys

  2,5(0%)

  11,2 tys

  4,6(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -----211,7 tys

  86,6(1.2%)

  260,2 tys

  107(1.2%)

  9,1 tys

  3,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----7,3 tys

  3,0(0%)

  93,1 tys

  38,1(0.4%)

  5,1 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----26,9 tys

  11,0(0.2%)

  35,0 tys

  14,3(0.2%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----222,5 tys

  90,9(1.3%)

  151,0 tys

  61,9(0.7%)

  2,8 tys

  1,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stepnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 644 mieszkańców Stepnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 314 kobiet oraz 330 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Stepnicy, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Stepnicy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stepnicy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz podstawowe ukończone (21,7%).

  18,2% mieszkańców Stepnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 100 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,64 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 116,67.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 10,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 167,50.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,8% mieszkańców Stepnicy w wieku potencjalnej nauki (26,1% kobiet i 25,5% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,8%
  Województwo
  17,6%
  Kraj
  17,9%
 • 15,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  Zachodniopomorskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,8%
  Województwo
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Stepnica
  23,4%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,8%
  Województwo
  5,2%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Stepnica
  23,4%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,3%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1100 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 100,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,64 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,64
  woj. zachodniopomorskie
  1,08
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stepnicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Stepnicy (Konstanty Maciejewicz)
  Publiczne
  91 418-84-15
  91 418-84-15
  ul. Krzywoustego 4
  72-112 Stepnica
  5120-
 • Szkoły podstawowe w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 116,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  116,67
  Zachodniopomorskie
  93,92
  Polska
  96,62
 • 111,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  111,11
  Zachodniopomorskie
  88,71
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stepnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stepnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Stepnica
  19,0
  Zachodniopomorskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stepnicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Stepnicy (Konstanty Maciejewicz)
  Publiczna
  91 418-84-15
  91 418-84-15
  ul. Krzywoustego 4
  72-112 Stepnica
  12211-
 • Szkoły gimnazjalne w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 167,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Stepnica
  167,50
  woj. zachodniopomorskie
  97,90
  Polska
  100,01
 • 145,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  145,00
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Stepnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Stepnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  17,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 17 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Stepnicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy (im. Dywizjonu 303)
  Publiczne
  91 418-89-30
  91 418-89-30
  ul. Bolesława Krzywoustego 4
  72-112 Stepnica
  813523
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Stepnicy w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Stepnicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  91 418-81-18
  91 418-81-18
  ul. Krzywoustego 23A
  72-112 Stepnica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stepnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stepnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stepnica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stepnica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stepnicy

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stepnicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Stepnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Stepnicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 7 900)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 50)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 83)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 8)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 3 (członkowie: 33)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Stepnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 148 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Stepnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stepnicy znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Stepnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1741 r.dnia 1963-12-05, wykaz dokumentów: 412 z 1963-12-05; A-1264 z 2014-08-21
 • Formy ochrony przyrody w Stepnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stepnicy znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stepnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Olszanka - torfowiskowy rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1998-12-29, Powierzchnia: 1354.3963 ha
  • Puszcza Goleniowska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 25039.24 ha
  • Uroczyska w Lasach Stepnickich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 2749.74 ha
  • Zalew Szczeciński - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 47194.57 ha
  • Łąki Skoszewskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 9083.4 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1986-06-27, Opis granicy: Ul.Krzywoustego bud. nr 41 i 39
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1989-09-30, Opis granicy: Leśnictwo Żarnówko oddz. 52a przy drodze leśnej w środku oddziału
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Brak danych, Data ustanowienia: 2003-07-26, Opis granicy: Leśnictwo Jaźwiec oddz 285d przy punkcie alarmowania straży pożarnej we wsi posesja nr 16 przy drodze
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2003-07-26, Opis granicy: Leśnictwo Jaźwiec oddz 285b przy uprawie w odległości od drogi prowadzącej do A3 ok. 100 m

Stepnica - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Stepnicy znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2017 roku
 • 32,0 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Stepnicy w latach 2007 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stepnica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 111droga wojewódzka nr 111(Goleniów - Modrzewie - Krępsko - Kąty - Bogusławie - Stepnica - Stepniczka - Miłowo - Zielonczyn - Żarnówko - Żarnowo - Racimierz - Recław)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Stepnica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 406Linia kolejowa nr 406: Szczecin Główny - Trzebież Szczeciński [o znaczeniu drugorzędnym] (Szczecin Główny - Szczecin Pomorzany - Szczecin Turzyn - Szczecin Pogodno - Szczecin Łękno - Szczecin Niebuszewo - Szczecin Drzetowo - Szczecin Golęcino - Szczecin Gocław - Szczecin Gocław Towarowy - Szczecin Glinki - Szczecin Skolwin - Szczecin Mścięcino - Police - Dębostrów - Niekłończyca Uniemyśl - Trzebież Szczeciński)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stepnicy istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Anny Jagiellonki

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Śmiałego

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Gen. Andersa

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  Kapitana Roberta Hilgendorfa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kosynierów

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Księdza Zygmunta Kajuta

  ul. Leśna

  ul. Ludwiczaka

  ul. Mieszka I

  ul. Miła

  ul. Mokra

  ul. Młynarska

  Osiedle Akacjowe

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Portowa

  ul. Prosta

  ul. Przemysława

  ul. Radosna

  ul. Rybacka

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Studzienna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tęczowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zygmunta Starego

  ul. ks. Domańskiego

  ul. prof. Zbigniewa Religi

  ul. Łąkowa