Stepnica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Stepnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stepnica to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stepnica.
 • 2 447 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 719,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 2014 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Wyganowski Burmistrz miasta
Stepnica na mapie
Identyfikatory
 • 14.624753.6519 Współrzędne GPS
 • 3204074 TERYT (TERC)
 • 0783864 SIMC
Herb miasta Stepnica
Stepnica herb

Stepnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-112Poczta Stepnica

Stepnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stepnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin
Urząd Miejski w Stepnicy
(91) 418-85-21
(91) 418-85-80
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

Stepnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Stepnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 447, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2014-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,3 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stepnicy zawarli w 2020 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców Stepnicy jest stanu wolnego, 54,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Stepnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,07 na 1000 mieszkańców Stepnicy. W 2020 roku urodziło się 21 dzieci, w tym 61,9% dziewczynek i 38,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,8% zgonów w Stepnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w Stepnicy były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stepnicy przypada 14.57 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stepnicy -2. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,9% mieszkańców Stepnicy jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 447 Liczba mieszkańców
 • 1 218 Kobiety
 • 1 229 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Stepnica
  38,3 lat
  Województwo
  42,7 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 40,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stepnica, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Stepnica
  29,1%
  Województwo
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,4%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Stepnica
  8,8%
  Zachodniopomorskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Stepnica
  5,6%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • Stepnica
  2,2%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stepnicy w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  4,0
  woj. zachodniopomorskie
  3,6
  Cały kraj
  3,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Stepnica
  1,6
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,3
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stepnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  Zachodniopomorskie
  -4,3
  Cała Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stepnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stepnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stepnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stepnicy w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,9%
  38,1%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stepnica
  8,5
  woj. zachodniopomorskie
  8,1
  Kraj
  9,3
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,0
  Województwo
  35,3
  Cała Polska
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 55 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 408 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 330 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Stepnica
  3 408 g
  Zachodniopomorskie
  3 351 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 244 Waga 3500g - 3999g
 • 244
 • 259 Waga 3000g - 3499g
 • 259
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  Zachodniopomorskie
  1,25
  Polska
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  woj. zachodniopomorskie
  0,61
  Cała Polska
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,76
  Zachodniopomorskie
  0,65
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Stepnicy w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 36 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,6
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  12,5
 • 132,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  132,0
  Województwo
  153,2
  Cała Polska
  134,3
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,4
  woj. zachodniopomorskie
  3,8
  Cała Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  Zachodniopomorskie
  3,7
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie goleniowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,8%
  Zachodniopomorskie
  43,8%
  Polska
  39,4%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,6%
  woj. zachodniopomorskie
  27,2%
  Cała Polska
  26,5%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,3%
  Województwo
  6,7%
  Polska
  6,6%
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  13,8
  Polska
  9,9
 • 77,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  77,3
  Kraj
  70,4
 • 290,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,0
  Województwo
  296,3
  Polska
  283,2
 • 278,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  278,6
  Cała Polska
  261,3
 • 459,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 467,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 452,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Stepnica
  459,9
  Zachodniopomorskie
  476,7
  Cały kraj
  421,0
 • 90,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  90,9
  Województwo
  85,5
  Polska
  69,5
 • 36,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  36,0
  woj. zachodniopomorskie
  35,5
  Polska
  35,1
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,2
  Województwo
  9,4
  Cały kraj
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stepnicy w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stepnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stepnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Stepnicy oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stepnicy to 884 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stepnicy to 4,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Stepnicy to 114,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,10% mieszkań posiada łazienkę, 77,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 84,05% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 884 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 358,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  358,80
  Województwo
  401,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  75,20 m2
  Województwo
  70,90 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Stepnica
  27,00 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,03
  woj. zachodniopomorskie
  3,82
  Cały kraj
  3,82
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,79
  Województwo
  2,49
  Cała Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,22
  woj. zachodniopomorskie
  5,33
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  4,33
  Województwo
  3,38
  Kraj
  3,77
 • 5,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Stepnica
  5,28
  woj. zachodniopomorskie
  18,03
  Cała Polska
  21,77
 • 342 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 114,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  114,0 m2
  Województwo
  77,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Stepnica
  0,14 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Stepnica
  98,30%
  Zachodniopomorskie
  99,24%
  Cały kraj
  96,97%
 • 96,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,15%
  Zachodniopomorskie
  97,31%
  Cała Polska
  94,01%
 • 93,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,10%
  Zachodniopomorskie
  95,33%
  Cała Polska
  91,78%
 • 77,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,04%
  woj. zachodniopomorskie
  86,83%
  Polska
  83,08%
 • 84,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  84,05%
  woj. zachodniopomorskie
  63,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2014-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Stepnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Stepnicy na 1000 mieszkańców pracuje 241osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Stepnicy wynosiło w 2020 roku 6,6% (8,2% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stepnicy wynosiło 5 102,94 PLN, co odpowiada 92.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  16,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Stepnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,3% w przemyśle i budownictwie, a 20,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 241 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  241,0
  Zachodniopomorskie
  215,0
  Polska
  252,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,2% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,6%
  Zachodniopomorskie
  8,3%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stepnicy w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stepnicy w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stepnicy w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 103 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Stepnica
  5 103 PLN
  Zachodniopomorskie
  5 099 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stepnicy w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,3% Przemysł i budownictwo
 • 31,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,7% Pozostałe
 • 31,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stepnicy w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 594 Pracujący ogółem
 • 319 Kobiety
 • 275 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Stepnicy w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stepnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 59,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  59,0
  woj. zachodniopomorskie
  67,9
  Polska
  68,0
 • 26,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stepnica
  26,3
  woj. zachodniopomorskie
  39,0
  Cała Polska
  37,5
 • 80,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  80,3
  Województwo
  134,9
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 69,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stepnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Stepnicy w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 293 podmioty gospodarki narodowej, z czego 235 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (16) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stepnicy najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (285) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,2% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,7% (87) podmiotów, a 60,1% (176) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stepnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 293 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 87 Przemysł i budownictwo
 • 176 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Stepnicy w 2020 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Stepnicy w 2020 roku
 • 235 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 285 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 285
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 293 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 293
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 235 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 36 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 36
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stepnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Stepnicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 60 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stepnicy wynosi 80,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stepnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,18 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 7,62 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,76 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,98 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,62 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stepnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 60
 • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 35
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 24,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  24,38
  woj. zachodniopomorskie
  20,86
  Cała Polska
  19,96
 • 14,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,18
  woj. zachodniopomorskie
  14,72
  Kraj
  12,25
 • 3,98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  3,98
  Zachodniopomorskie
  3,04
  Cała Polska
  5,17
 • 4,76 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  4,76
  Województwo
  2,26
  Cała Polska
  1,73
 • 0,62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,62
  Zachodniopomorskie
  0,52
  Cała Polska
  0,37
 • 7,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,62
  woj. zachodniopomorskie
  10,11
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Stepnica
  80%
  Województwo
  73%
  Cały kraj
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  77%
  Województwo
  65%
  Kraj
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  63%
  woj. zachodniopomorskie
  89%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  90%
  Kraj
  87%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  Zachodniopomorskie
  53%
  Kraj
  54%

Stepnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Stepnicy wyniosła w 2020 roku 25,2 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Stepnicy - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,8 mln złotych, czyli 11,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stepnicy wyniosła w 2020 roku 26,5 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.2%). W budżecie Stepnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 583 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,9 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,1%.
 • Wydatki budżetu w Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -26,1 mln

  5,4 tys(100%)

  23,9 mln

  4,8 tys(100%)

  19,1 mln

  3,9 tys(100%)

  23,8 mln

  4,8 tys(100%)

  23,5 mln

  4,8 tys(100%)

  26,3 mln

  5,4 tys(100%)

  25,2 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -6,2 mln

  2,5 tys(23.6%)

  5,4 mln

  2,2 tys(22.6%)

  5,5 mln

  2,2 tys(28.5%)

  5,7 mln

  2,3 tys(24.1%)

  6,6 mln

  2,7 tys(28.2%)

  6,8 mln

  2,8 tys(26%)

  8,2 mln

  3,3 tys(32.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -2,7 mln

  1,1 tys(10.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(11.1%)

  2,3 mln

  954(12.3%)

  2,4 mln

  970(10.1%)

  2,5 mln

  1,0 tys(10.7%)

  2,6 mln

  1,1 tys(9.9%)

  2,9 mln

  1,2 tys(11.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -1,4 mln

  588(5.5%)

  2,5 mln

  1,0 tys(10.4%)

  1,4 mln

  564(7.3%)

  2,6 mln

  1,0 tys(10.9%)

  1,3 mln

  527(5.5%)

  1,9 mln

  758(7.1%)

  2,4 mln

  961(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -3,0 mln

  1,2 tys(11.4%)

  3,0 mln

  1,2 tys(12.8%)

  5,7 mln

  2,3 tys(30%)

  1,3 mln

  542(5.6%)

  1,3 mln

  518(5.4%)

  1,3 mln

  523(4.9%)

  1,4 mln

  548(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -912,1 tys

  373(3.5%)

  829,0 tys

  340(3.5%)

  961,8 tys

  391(5%)

  888,4 tys

  359(3.7%)

  1,9 mln

  761(8%)

  1,5 mln

  590(5.5%)

  908,1 tys

  369(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -411,2 tys

  168(1.6%)

  357,5 tys

  146(1.5%)

  324,4 tys

  132(1.7%)

  604,5 tys

  244(2.5%)

  484,9 tys

  196(2.1%)

  467,5 tys

  189(1.8%)

  434,4 tys

  176(1.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -3,1 mln

  1,3 tys(11.8%)

  1,6 mln

  671(6.9%)

  129,9 tys

  52,8(0.7%)

  128,7 tys

  52,0(0.5%)

  1,7 mln

  695(7.3%)

  714,0 tys

  289(2.7%)

  425,4 tys

  173(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -3,0 mln

  1,2 tys(11.5%)

  3,3 mln

  1,3 tys(13.6%)

  1,2 mln

  487(6.3%)

  303,6 tys

  122(1.3%)

  211,4 tys

  85,6(0.9%)

  321,2 tys

  130(1.2%)

  240,0 tys

  97,4(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -204,2 tys

  83,5(0.8%)

  199,1 tys

  81,6(0.8%)

  207,1 tys

  84,1(1.1%)

  207,0 tys

  83,6(0.9%)

  236,2 tys

  95,6(1%)

  251,6 tys

  102(1%)

  228,7 tys

  92,8(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -286,0 tys

  117(1.1%)

  251,9 tys

  103(1.1%)

  252,4 tys

  103(1.3%)

  315,2 tys

  127(1.3%)

  233,6 tys

  94,5(1%)

  264,0 tys

  107(1%)

  215,0 tys

  87,3(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -210,8 tys

  86,2(0.8%)

  342,5 tys

  140(1.4%)

  79,2 tys

  32,2(0.4%)

  671,0 tys

  271(2.8%)

  112,3 tys

  45,5(0.5%)

  3,5 mln

  1,4 tys(13.2%)

  208,1 tys

  84,5(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -1,8 mln

  744(7%)

  560,3 tys

  230(2.3%)

  183,2 tys

  74,4(1%)

  2,9 mln

  1,2 tys(12.2%)

  642,6 tys

  260(2.7%)

  246,8 tys

  99,8(0.9%)

  180,9 tys

  73,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -111,8 tys

  45,7(0.4%)

  81,2 tys

  33,3(0.3%)

  132,8 tys

  53,9(0.7%)

  108,7 tys

  43,9(0.5%)

  153,7 tys

  62,2(0.7%)

  118,6 tys

  48,0(0.5%)

  132,7 tys

  53,8(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  127,6 tys

  51,8(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -240,3 tys

  98,3(0.9%)

  172,5 tys

  70,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,5 tys

  17,6(0.2%)

  575,2 tys

  233(2.4%)

  311,8 tys

  126(1.2%)

  106,6 tys

  43,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -389,5 tys

  159(1.5%)

  603,7 tys

  247(2.5%)

  350,8 tys

  143(1.8%)

  264,6 tys

  107(1.1%)

  216,3 tys

  87,5(0.9%)

  164,0 tys

  66,4(0.6%)

  100,3 tys

  40,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -76,2 tys

  31,2(0.3%)

  106,7 tys

  43,7(0.4%)

  109,3 tys

  44,4(0.6%)

  69,8 tys

  28,2(0.3%)

  55,1 tys

  22,3(0.2%)

  142,0 tys

  57,4(0.5%)

  72,9 tys

  29,6(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -26,9 tys

  11,0(0.1%)

  35,0 tys

  14,3(0.1%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  44,5 tys

  18,0(0.2%)

  36,5 tys

  14,8(0.1%)

  32,6 tys

  13,2(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -2,1 mln

  874(8.2%)

  1,9 mln

  776(7.9%)

  260,2 tys

  106(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  198,8 tys

  80,5(0.8%)

  14,8 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -17,4 mln

  3,6 tys(100%)

  21,8 mln

  4,4 tys(100%)

  23,6 mln

  4,8 tys(100%)

  24,0 mln

  4,9 tys(100%)

  24,0 mln

  4,9 tys(100%)

  27,7 mln

  5,7 tys(100%)

  26,5 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -5,9 mln

  2,4 tys(33.8%)

  6,9 mln

  2,8 tys(31.6%)

  7,4 mln

  3,0 tys(31.5%)

  7,7 mln

  3,1 tys(32%)

  8,1 mln

  3,3 tys(33.5%)

  8,3 mln

  3,4 tys(30%)

  8,3 mln

  3,4 tys(31.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -3,9 mln

  1,6 tys(22.5%)

  4,3 mln

  1,7 tys(19.6%)

  6,0 mln

  2,4 tys(25.5%)

  5,3 mln

  2,1 tys(22%)

  5,4 mln

  2,2 tys(22.4%)

  5,6 mln

  2,3 tys(20.1%)

  6,7 mln

  2,7 tys(25.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -564,5 tys

  231(3.3%)

  1,7 mln

  690(7.7%)

  859,3 tys

  349(3.6%)

  1,4 mln

  555(5.7%)

  1,6 mln

  629(6.5%)

  798,6 tys

  323(2.9%)

  1,1 mln

  448(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -465,2 tys

  190(2.7%)

  673,2 tys

  276(3.1%)

  1,9 mln

  768(8%)

  937,8 tys

  378(3.9%)

  772,0 tys

  312(3.2%)

  853,4 tys

  345(3.1%)

  922,2 tys

  374(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -658,3 tys

  269(3.8%)

  373,3 tys

  153(1.7%)

  247,3 tys

  101(1%)

  282,1 tys

  114(1.2%)

  977,2 tys

  395(4.1%)

  865,6 tys

  350(3.1%)

  712,7 tys

  289(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -2,4 mln

  964(13.6%)

  2,3 mln

  936(10.5%)

  5,0 mln

  2,0 tys(21%)

  587,5 tys

  237(2.4%)

  494,1 tys

  200(2.1%)

  415,0 tys

  168(1.5%)

  394,8 tys

  160(1.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -419,4 tys

  171(2.4%)

  1,2 mln

  502(5.6%)

  1,6 mln

  639(6.7%)

  99,6 tys

  40,2(0.4%)

  353,8 tys

  143(1.5%)

  711,6 tys

  288(2.6%)

  369,3 tys

  150(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -239,1 tys

  97,7(1.4%)

  604,4 tys

  248(2.8%)

  97,6 tys

  39,7(0.4%)

  65,0 tys

  26,2(0.3%)

  143,5 tys

  58,1(0.6%)

  63,7 tys

  25,8(0.2%)

  230,4 tys

  93,5(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -243,1 tys

  99,4(1.4%)

  276,4 tys

  113(1.3%)

  253,1 tys

  103(1.1%)

  217,4 tys

  87,7(0.9%)

  238,8 tys

  96,6(1%)

  264,3 tys

  107(1%)

  221,8 tys

  90,0(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -7,3 tys

  3,0(0%)

  93,1 tys

  38,1(0.4%)

  5,1 tys

  2,1(0%)

  289

  0,1(0%)

  118,6 tys

  48,0(0.5%)

  236,0 tys

  95,5(0.9%)

  211,7 tys

  85,9(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  60,2(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -1,4 mln

  566(8%)

  1,8 mln

  721(8.1%)

  115,5 tys

  46,9(0.5%)

  1,8 mln

  713(7.3%)

  340,7 tys

  138(1.4%)

  352,2 tys

  142(1.3%)

  143,2 tys

  58,1(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -211,7 tys

  86,6(1.2%)

  260,2 tys

  107(1.2%)

  9,1 tys

  3,7(0%)

  265,6 tys

  107(1.1%)

  61,7 tys

  25,0(0.3%)

  3,2 mln

  1,3 tys(11.4%)

  94,4 tys

  38,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -602,2 tys

  246(3.5%)

  6,0 tys

  2,5(0%)

  11,2 tys

  4,6(0%)

  157,5 tys

  63,5(0.7%)

  34,8 tys

  14,1(0.1%)

  4,8 tys

  2,0(0%)

  80,1 tys

  32,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -38,2 tys

  15,6(0.2%)

  76,8 tys

  31,5(0.4%)

  32,0 tys

  13,0(0.1%)

  38,9 tys

  15,7(0.2%)

  19,0 tys

  7,7(0.1%)

  32,7 tys

  13,2(0.1%)

  54,6 tys

  22,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -56,8 tys

  23,2(0.3%)

  47,5 tys

  19,4(0.2%)

  50,1 tys

  20,4(0.2%)

  60,4 tys

  24,4(0.3%)

  49,6 tys

  20,1(0.2%)

  50,3 tys

  20,4(0.2%)

  37,9 tys

  15,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -26,9 tys

  11,0(0.2%)

  35,0 tys

  14,3(0.2%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  44,5 tys

  18,0(0.2%)

  36,5 tys

  14,8(0.1%)

  32,6 tys

  13,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -63,9 tys

  26,1(0.4%)

  1,0 mln

  430(4.8%)

  43,2 tys

  17,6(0.2%)

  13,7 tys

  5,5(0.1%)

  28,7 tys

  11,6(0.1%)

  15,9 tys

  6,4(0.1%)

  23,9 tys

  9,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -15,7 tys

  6,4(0.1%)

  15,6 tys

  6,4(0.1%)

  15,5 tys

  6,3(0.1%)

  12,2 tys

  4,9(0.1%)

  8,1 tys

  3,3(0%)

  9,7 tys

  3,9(0%)

  12,4 tys

  5,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -222,5 tys

  90,9(1.3%)

  151,0 tys

  61,9(0.7%)

  2,8 tys

  1,1(0%)

  49,2 tys

  19,8(0.2%)

  483,8 tys

  196(2%)

  369,2 tys

  149(1.3%)

  -1 072,7

  -0,4(-0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stepnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 642 mieszkańców Stepnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 297 kobiet oraz 345 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Stepnicy, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 2,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Stepnicy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stepnicy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,0%) oraz zasadnicze zawodowe (17,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz podstawowe ukończone (21,7%).

  W roku 2018 w Stepnicy mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 131 dzieci (66 dziewczynek oraz 65 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc.

  19,6% mieszkańców Stepnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 23,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 021 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 270 uczniów (123 kobiety oraz 147 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,89.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,0% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Stepnicy w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,8%
  Województwo
  17,6%
  Kraj
  17,9%
 • 15,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,3%
  Województwo
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Stepnica
  13,8%
  Województwo
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,0%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Stepnica
  23,4%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,8%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,4%
  Zachodniopomorskie
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,3%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1021 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 021,0
  Zachodniopomorskie
  842,0
  Polska
  873,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,56
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 170 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Stepnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Dzieci
 • 66 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 65 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 29 3 lata
 • 29
 • 34 4 lata
 • 34
 • 34 5 lata
 • 34
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 11 3 lata
 • 11
 • 18 4 lata
 • 18
 • 17 5 lata
 • 17
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 18 3 lata
 • 18
 • 16 4 lata
 • 16
 • 17 5 lata
 • 17
 • 11 6 lat
 • 11
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stepnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Stepnicy (Konstanty Maciejewicz)
  Publiczne
  91 418-84-15
  91 418-84-15
  ul. Krzywoustego 4
  72-112 Stepnica
  5120-
 • Szkoły podstawowe w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stepnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 270 Uczniowie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 147 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci 2016
 • 19 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Stepnica
  18,0
  Zachodniopomorskie
  17,8
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 114,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Stepnica
  114,89
  woj. zachodniopomorskie
  92,64
  Polska
  95,46
 • 110,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  110,64
  Zachodniopomorskie
  90,19
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stepnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stepnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stepnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Stepnicy (Konstanty Maciejewicz)
  Publiczna
  91 418-84-15
  91 418-84-15
  ul. Krzywoustego 4
  72-112 Stepnica
  12211-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Stepnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  91 418-81-18
  91 418-81-18
  ul. Krzywoustego 23A
  72-112 Stepnica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stepnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stepnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stepnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stepnica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stepnicy

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stepnicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Stepnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W Stepnicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 90 standardowych miejsc dla widzów.

  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 30)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 40)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Stepnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 571 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Stepnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stepnicy znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Stepnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1741 r.dnia 1963-12-05, wykaz dokumentów: 412 z 1963-12-05; A-1264 z 2014-08-21
 • Formy ochrony przyrody w Stepnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stepnicy znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stepnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Olszanka - torfowiskowy rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1998-12-29, Powierzchnia: 1354.3963 ha
  • Puszcza Goleniowska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 25039.24 ha
  • Uroczyska w Lasach Stepnickich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 2749.74 ha
  • Zalew Szczeciński - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 47194.57 ha
  • Łąki Skoszewskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 9083.4 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1986-06-27, Opis granicy: Ul.Krzywoustego bud. nr 41 i 39
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1989-09-30, Opis granicy: Leśnictwo Żarnówko oddz. 52a przy drodze leśnej w środku oddziału
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Brak danych, Data ustanowienia: 2003-07-26, Opis granicy: Leśnictwo Jaźwiec oddz 285d przy punkcie alarmowania straży pożarnej we wsi posesja nr 16 przy drodze
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2003-07-26, Opis granicy: Leśnictwo Jaźwiec oddz 285b przy uprawie w odległości od drogi prowadzącej do A3 ok. 100 m

Stepnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 4 wypadków drogowych w Stepnicy odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 162,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Stepnicy znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  W 2020 roku odnotowano w portach morskich w Stepnicy 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 32 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stepnicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 4 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stepnicy w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 162,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  162,3
  Zachodniopomorskie
  861,7
  Cały kraj
  971,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  89,3
  Kraj
  92,2
 • 162,34 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Stepnica
  162,3
  Zachodniopomorskie
  1 021,6
  Kraj
  1 176,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Stepnica
  0,0
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  118,6
  Cała Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Stepnicy w latach 2007 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2020 roku
 • 32,2 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Stepnicy w latach 2007 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stepnica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 111droga wojewódzka nr 111(Goleniów - Modrzewie - Krępsko - Kąty - Bogusławie - Stepnica - Stepniczka - Miłowo - Zielonczyn - Żarnówko - Żarnowo - Racimierz - Recław)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Stepnica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 406Linia kolejowa nr 406: Szczecin Główny - Trzebież Szczeciński [o znaczeniu drugorzędnym] (Szczecin Główny - Szczecin Pomorzany - Szczecin Turzyn - Szczecin Pogodno - Szczecin Łękno - Szczecin Niebuszewo - Szczecin Drzetowo - Szczecin Golęcino - Szczecin Gocław - Szczecin Gocław Towarowy - Szczecin Glinki - Szczecin Skolwin - Szczecin Mścięcino - Police - Dębostrów - Niekłończyca Uniemyśl - Trzebież Szczeciński)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stepnicy istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Anny Jagiellonki

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Śmiałego

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Gen. Andersa

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  Kapitana Roberta Hilgendorfa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kosynierów

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Księdza Zygmunta Kajuta

  ul. Leśna

  ul. Ludwiczaka

  ul. Mieszka I

  ul. Miła

  ul. Mokra

  ul. Młynarska

  Osiedle Akacjowe

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Portowa

  ul. Prosta

  ul. Przemysława

  ul. Radosna

  ul. Rybacka

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Studzienna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tęczowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zygmunta Starego

  ul. ks. Domańskiego

  ul. prof. Zbigniewa Religi

  ul. Łąkowa