Stepnica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Stepnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stepnica to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stepnica.
 • 2 486 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 731,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 2014 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Wyganowski Burmistrz miasta
Stepnica na mapie
Identyfikatory
 • 14.624753.6519 Współrzędne GPS
 • 3204074 TERYT (TERC)
 • 0783864 SIMC
Herb miasta Stepnica
Stepnica herb

Jak Stepnica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Stepnica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Stepnica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Stepnica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
30Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
57Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
80Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
83Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
115Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
118Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
122Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
152Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
188Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
192Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
198Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
206Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
218Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
219Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
220Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce

Stepnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-112Poczta Stepnica

Stepnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stepnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin
Urząd Miejski w Stepnicy
(91) 418-85-21
(91) 418-85-80
ul. T. Kościuszki 4
72-112 Stepnica

Stepnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Stepnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 486, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2014-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 1,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stepnicy zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Stepnicy jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Stepnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,40 na 1000 mieszkańców Stepnicy. W 2022 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 60,7% dziewczynek i 39,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 349 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,0% zgonów w Stepnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Stepnicy były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stepnicy przypada 11.68 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stepnicy 11. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,1% mieszkańców Stepnicy jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 486 Liczba mieszkańców
 • 1 249 Kobiety
 • 1 237 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stepnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,6 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stepnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stepnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stepnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stepnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Stepnica
  28,4%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Stepnica
  52,7%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Stepnica
  8,3%
  Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,3%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Stepnica
  2,3%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stepnicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,2
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Cała Polska
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Stepnica
  2,2
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stepnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,4
  Województwo
  -5,3
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stepnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stepnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stepnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stepnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,7%
  39,3%
 • 11,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Stepnica
  11,3
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,3
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 349 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 281 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 349 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 201 Waga 3500g - 3999g
 • 201
 • 225 Waga 3000g - 3499g
 • 225
 • 102 Waga 2500g - 2999g
 • 102
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,70
  Województwo
  0,57
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Stepnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,8%
  55,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,7
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 143,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  143,5
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Polska
  147,0
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Stepnica
  4,8
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Stepnica
  3,4
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie goleniowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  31,0%
  Województwo
  36,9%
  Polska
  36,0%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Stepnica
  23,9%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Stepnica
  5,2%
  Województwo
  6,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 42 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  75,2
  Polska
  70,6
 • 261,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Stepnica
  261,0
  Województwo
  293,4
  Cała Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Polska
  253,9
 • 338,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 321,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 355,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  338,2
  woj. zachodniopomorskie
  458,5
  Polska
  426,2
 • 64,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,3
  Województwo
  72,6
  Cały kraj
  62,9
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,0
  Województwo
  29,8
  Polska
  33,8
 • 12,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,1
  Województwo
  7,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stepnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stepnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stepnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stepnicy oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stepnicy to 907 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stepnicy to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Stepnicy to 125,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,01% mieszkań posiada łazienkę, 85,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,44% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 907 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 368,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  368,00
  Województwo
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,60 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,50 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,98 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,98
  Województwo
  3,70
  Polska
  3,83
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,72
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,68
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Stepnica
  1,62
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,00
  Województwo
  3,40
  Polska
  3,89
 • 8,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Stepnica
  8,11
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Cały kraj
  24,56
 • 500 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Stepnica
  125,0 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,20 m2
  Zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,01%
  Zachodniopomorskie
  98,58%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,01%
  woj. zachodniopomorskie
  97,12%
  Polska
  95,18%
 • 99,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  99,01%
  woj. zachodniopomorskie
  96,11%
  Cały kraj
  93,75%
 • 85,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,89%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Polska
  85,83%
 • 72,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  72,44%
  Zachodniopomorskie
  64,99%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Stepnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Stepnicy na 1000 mieszkańców pracuje 214osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Stepnicy wynosiło w 2023 roku 3,8% (3,8% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stepnicy wynosiło 5 991,11 PLN, co odpowiada 89.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  11,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Stepnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,1% w przemyśle i budownictwie, a 22,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 214 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Stepnica
  214,0
  Zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,0% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Miasto
  3,8%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stepnicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stepnicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stepnicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 440 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Stepnica
  5 991 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stepnicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,9% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stepnicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 532 Pracujący ogółem
 • 292 Kobiety
 • 240 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Stepnicy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stepnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  66,4
  Województwo
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 34,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stepnica
  34,4
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 107,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  107,5
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stepnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Stepnicy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 288 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 225 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (14) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stepnicy najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (278) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  9,4% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,2% (84) podmiotów, a 61,5% (177) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stepnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 288 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84 Przemysł i budownictwo
 • 177 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Stepnicy w 2023 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Stepnicy w 2023 roku
 • 225 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 278 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 278
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 288 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 288
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 225 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stepnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stepnicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 62 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stepnicy wynosi 78,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stepnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,85 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 7,47 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,35 (99%), o charakterze gospodarczym - 5,09 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,78 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stepnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 62
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 25,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  25,10
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Cała Polska
  22,81
 • 13,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  13,85
  Województwo
  15,77
  Cała Polska
  12,98
 • 5,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,09
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 4,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,35
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,78 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Stepnica
  0,78
  Województwo
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 7,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,47
  Województwo
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cała Polska
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  83%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  Województwo
  90%
  Kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  45%
  Województwo
  50%
  Kraj
  51%

Stepnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Stepnicy wyniosła w 2022 roku 36,8 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 38.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Stepnicy - 23.1% została przeznaczona na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,3 mln złotych, czyli 30,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stepnicy wyniosła w 2022 roku 42,5 mln złotych, co daje 9,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 54.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (25.9%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.4%). W budżecie Stepnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (13,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,6%.
 • Wydatki budżetu w Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,9 mln

  4,8 tys(100%)

  19,1 mln

  3,9 tys(100%)

  23,8 mln

  4,8 tys(100%)

  23,5 mln

  4,8 tys(100%)

  26,3 mln

  5,4 tys(100%)

  25,2 mln

  5,2 tys(100%)

  26,7 mln

  5,6 tys(100%)

  36,8 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  1,3 tys(13.6%)

  1,2 mln

  487(6.3%)

  303,6 tys

  122(1.3%)

  211,4 tys

  85,6(0.9%)

  321,2 tys

  130(1.2%)

  240,0 tys

  97,4(1%)

  1,5 mln

  613(5.6%)

  8,5 mln

  3,5 tys(23.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,4 mln

  2,2 tys(22.6%)

  5,5 mln

  2,2 tys(28.5%)

  5,7 mln

  2,3 tys(24.1%)

  6,6 mln

  2,7 tys(28.2%)

  6,8 mln

  2,8 tys(26%)

  8,2 mln

  3,3 tys(32.7%)

  7,5 mln

  3,1 tys(28.1%)

  8,3 mln

  3,4 tys(22.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  1,1 tys(11.1%)

  2,3 mln

  954(12.3%)

  2,4 mln

  970(10.1%)

  2,5 mln

  1,0 tys(10.7%)

  2,6 mln

  1,1 tys(9.9%)

  2,9 mln

  1,2 tys(11.4%)

  3,1 mln

  1,3 tys(11.6%)

  3,8 mln

  1,6 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  1,0 tys(10.4%)

  1,4 mln

  564(7.3%)

  2,6 mln

  1,0 tys(10.9%)

  1,3 mln

  527(5.5%)

  1,9 mln

  758(7.1%)

  2,4 mln

  961(9.4%)

  2,8 mln

  1,1 tys(10.5%)

  2,6 mln

  1,1 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  1,2 tys(12.8%)

  5,7 mln

  2,3 tys(30%)

  1,3 mln

  542(5.6%)

  1,3 mln

  518(5.4%)

  1,3 mln

  523(4.9%)

  1,4 mln

  548(5.4%)

  1,5 mln

  612(5.6%)

  2,1 mln

  868(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  172,5 tys

  70,7(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,5 tys

  17,6(0.2%)

  575,2 tys

  233(2.4%)

  311,8 tys

  126(1.2%)

  106,6 tys

  43,3(0.4%)

  5,9 tys

  2,4(0%)

  1,8 mln

  730(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  251,9 tys

  103(1.1%)

  252,4 tys

  103(1.3%)

  315,2 tys

  127(1.3%)

  233,6 tys

  94,5(1%)

  264,0 tys

  107(1%)

  215,0 tys

  87,3(0.9%)

  218,7 tys

  89,3(0.8%)

  1,8 mln

  730(4.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  357,5 tys

  146(1.5%)

  324,4 tys

  132(1.7%)

  604,5 tys

  244(2.5%)

  484,9 tys

  196(2.1%)

  467,5 tys

  189(1.8%)

  434,4 tys

  176(1.7%)

  351,0 tys

  143(1.3%)

  1,1 mln

  459(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  829,0 tys

  340(3.5%)

  961,8 tys

  391(5%)

  888,4 tys

  359(3.7%)

  1,9 mln

  761(8%)

  1,5 mln

  590(5.5%)

  908,1 tys

  369(3.6%)

  970,5 tys

  396(3.6%)

  1,1 mln

  454(3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  603,7 tys

  247(2.5%)

  350,8 tys

  143(1.8%)

  264,6 tys

  107(1.1%)

  216,3 tys

  87,5(0.9%)

  164,0 tys

  66,4(0.6%)

  100,3 tys

  40,7(0.4%)

  136,7 tys

  55,8(0.5%)

  396,0 tys

  161(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,6 mln

  671(6.9%)

  129,9 tys

  52,8(0.7%)

  128,7 tys

  52,0(0.5%)

  1,7 mln

  695(7.3%)

  714,0 tys

  289(2.7%)

  425,4 tys

  173(1.7%)

  1,3 mln

  521(4.8%)

  332,4 tys

  135(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  560,3 tys

  230(2.3%)

  183,2 tys

  74,4(1%)

  2,9 mln

  1,2 tys(12.2%)

  642,6 tys

  260(2.7%)

  246,8 tys

  99,8(0.9%)

  180,9 tys

  73,4(0.7%)

  48,7 tys

  19,9(0.2%)

  215,3 tys

  87,3(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  342,5 tys

  140(1.4%)

  79,2 tys

  32,2(0.4%)

  671,0 tys

  271(2.8%)

  112,3 tys

  45,5(0.5%)

  3,5 mln

  1,4 tys(13.2%)

  208,1 tys

  84,5(0.8%)

  140,6 tys

  57,4(0.5%)

  212,6 tys

  86,2(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  81,2 tys

  33,3(0.3%)

  132,8 tys

  53,9(0.7%)

  108,7 tys

  43,9(0.5%)

  153,7 tys

  62,2(0.7%)

  118,6 tys

  48,0(0.5%)

  132,7 tys

  53,8(0.5%)

  175,6 tys

  71,7(0.7%)

  161,0 tys

  65,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  106,7 tys

  43,7(0.4%)

  109,3 tys

  44,4(0.6%)

  69,8 tys

  28,2(0.3%)

  55,1 tys

  22,3(0.2%)

  142,0 tys

  57,4(0.5%)

  72,9 tys

  29,6(0.3%)

  61,5 tys

  25,1(0.2%)

  113,3 tys

  46,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  199,1 tys

  81,6(0.8%)

  207,1 tys

  84,1(1.1%)

  207,0 tys

  83,6(0.9%)

  236,2 tys

  95,6(1%)

  251,6 tys

  102(1%)

  228,7 tys

  92,8(0.9%)

  203,7 tys

  83,2(0.8%)

  60,0 tys

  24,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  35,0 tys

  14,3(0.1%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  44,5 tys

  18,0(0.2%)

  36,5 tys

  14,8(0.1%)

  32,6 tys

  13,2(0.1%)

  972

  0,4(0%)

  960

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,9 mln

  776(7.9%)

  260,2 tys

  106(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  198,8 tys

  80,5(0.8%)

  14,8 tys

  6,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  127,6 tys

  51,8(0.5%)

  20,7 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stepnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stepnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,8 mln

  4,4 tys(100%)

  23,6 mln

  4,8 tys(100%)

  24,0 mln

  4,9 tys(100%)

  24,0 mln

  4,9 tys(100%)

  27,7 mln

  5,7 tys(100%)

  26,5 mln

  5,5 tys(100%)

  27,6 mln

  5,8 tys(100%)

  42,5 mln

  9,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  2,8 tys(31.6%)

  7,4 mln

  3,0 tys(31.5%)

  7,7 mln

  3,1 tys(32%)

  8,1 mln

  3,3 tys(33.5%)

  8,3 mln

  3,4 tys(30%)

  8,3 mln

  3,4 tys(31.2%)

  9,0 mln

  3,7 tys(32.7%)

  12,4 mln

  5,0 tys(29.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  673,2 tys

  276(3.1%)

  1,9 mln

  768(8%)

  937,8 tys

  378(3.9%)

  772,0 tys

  312(3.2%)

  853,4 tys

  345(3.1%)

  922,2 tys

  374(3.5%)

  1,1 mln

  453(4%)

  11,0 mln

  4,5 tys(25.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,3 mln

  1,7 tys(19.6%)

  6,0 mln

  2,4 tys(25.5%)

  5,3 mln

  2,1 tys(22%)

  5,4 mln

  2,2 tys(22.4%)

  5,6 mln

  2,3 tys(20.1%)

  6,7 mln

  2,7 tys(25.3%)

  6,5 mln

  2,7 tys(23.6%)

  7,0 mln

  2,8 tys(16.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  690(7.7%)

  859,3 tys

  349(3.6%)

  1,4 mln

  555(5.7%)

  1,6 mln

  629(6.5%)

  798,6 tys

  323(2.9%)

  1,1 mln

  448(4.2%)

  1,5 mln

  619(5.5%)

  2,0 mln

  828(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  151,0 tys

  61,9(0.7%)

  2,8 tys

  1,1(0%)

  49,2 tys

  19,8(0.2%)

  483,8 tys

  196(2%)

  369,2 tys

  149(1.3%)

  -1 072,7

  -0,4(-0%)

  9,2 tys

  3,8(0%)

  1,9 mln

  757(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  276,4 tys

  113(1.3%)

  253,1 tys

  103(1.1%)

  217,4 tys

  87,7(0.9%)

  238,8 tys

  96,6(1%)

  264,3 tys

  107(1%)

  221,8 tys

  90,0(0.8%)

  225,6 tys

  92,1(0.8%)

  1,5 mln

  609(3.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 tys

  2,5(0%)

  11,2 tys

  4,6(0%)

  157,5 tys

  63,5(0.7%)

  34,8 tys

  14,1(0.1%)

  4,8 tys

  2,0(0%)

  80,1 tys

  32,5(0.3%)

  3,5 tys

  1,4(0%)

  892,4 tys

  362(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  936(10.5%)

  5,0 mln

  2,0 tys(21%)

  587,5 tys

  237(2.4%)

  494,1 tys

  200(2.1%)

  415,0 tys

  168(1.5%)

  394,8 tys

  160(1.5%)

  448,0 tys

  183(1.6%)

  862,9 tys

  350(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  373,3 tys

  153(1.7%)

  247,3 tys

  101(1%)

  282,1 tys

  114(1.2%)

  977,2 tys

  395(4.1%)

  865,6 tys

  350(3.1%)

  712,7 tys

  289(2.7%)

  1,1 mln

  466(4.1%)

  309,4 tys

  126(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  604,4 tys

  248(2.8%)

  97,6 tys

  39,7(0.4%)

  65,0 tys

  26,2(0.3%)

  143,5 tys

  58,1(0.6%)

  63,7 tys

  25,8(0.2%)

  230,4 tys

  93,5(0.9%)

  89,3 tys

  36,5(0.3%)

  241,0 tys

  97,8(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,2 mln

  502(5.6%)

  1,6 mln

  639(6.7%)

  99,6 tys

  40,2(0.4%)

  353,8 tys

  143(1.5%)

  711,6 tys

  288(2.6%)

  369,3 tys

  150(1.4%)

  329,5 tys

  135(1.2%)

  173,5 tys

  70,4(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  430(4.8%)

  43,2 tys

  17,6(0.2%)

  13,7 tys

  5,5(0.1%)

  28,7 tys

  11,6(0.1%)

  15,9 tys

  6,4(0.1%)

  23,9 tys

  9,7(0.1%)

  47,0 tys

  19,2(0.2%)

  154,8 tys

  62,8(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  721(8.1%)

  115,5 tys

  46,9(0.5%)

  1,8 mln

  713(7.3%)

  340,7 tys

  138(1.4%)

  352,2 tys

  142(1.3%)

  143,2 tys

  58,1(0.5%)

  130,6 tys

  53,3(0.5%)

  138,2 tys

  56,1(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  260,2 tys

  107(1.2%)

  9,1 tys

  3,7(0%)

  265,6 tys

  107(1.1%)

  61,7 tys

  25,0(0.3%)

  3,2 mln

  1,3 tys(11.4%)

  94,4 tys

  38,3(0.4%)

  410,6 tys

  168(1.5%)

  81,8 tys

  33,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  47,5 tys

  19,4(0.2%)

  50,1 tys

  20,4(0.2%)

  60,4 tys

  24,4(0.3%)

  49,6 tys

  20,1(0.2%)

  50,3 tys

  20,4(0.2%)

  37,9 tys

  15,4(0.1%)

  35,1 tys

  14,3(0.1%)

  48,6 tys

  19,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  76,8 tys

  31,5(0.4%)

  32,0 tys

  13,0(0.1%)

  38,9 tys

  15,7(0.2%)

  19,0 tys

  7,7(0.1%)

  32,7 tys

  13,2(0.1%)

  54,6 tys

  22,2(0.2%)

  49,3 tys

  20,1(0.2%)

  46,6 tys

  18,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  93,1 tys

  38,1(0.4%)

  5,1 tys

  2,1(0%)

  289

  0,1(0%)

  118,6 tys

  48,0(0.5%)

  236,0 tys

  95,5(0.9%)

  211,7 tys

  85,9(0.8%)

  16,2 tys

  6,6(0.1%)

  19,8 tys

  8,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  15,6 tys

  6,4(0.1%)

  15,5 tys

  6,3(0.1%)

  12,2 tys

  4,9(0.1%)

  8,1 tys

  3,3(0%)

  9,7 tys

  3,9(0%)

  12,4 tys

  5,0(0%)

  49,0 tys

  20,0(0.2%)

  9,0 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  35,0 tys

  14,3(0.2%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  44,5 tys

  18,0(0.2%)

  36,5 tys

  14,8(0.1%)

  32,6 tys

  13,2(0.1%)

  972

  0,4(0%)

  960

  0,4(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  60,2(0.6%)

  12,9 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stepnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 578 mieszkańców Stepnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 260 kobiet oraz 319 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 13,6% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Stepnicy, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Stepnicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stepnicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2022 w Stepnicy mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (60 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,9% mieszkańców Stepnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,2% wśród dziewczynek i 21,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 197 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 256 uczniów (119 kobiet oraz 137 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (34,6% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 116,36.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 14,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Stepnicy w wieku potencjalnej nauki (21,8% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,5%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Stepnica
  35,1%
  Województwo
  35,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Stepnica
  13,6%
  Województwo
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,5%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,9%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1197 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stepnica
  1 197,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Stepnica
  0,56
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stepnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 141 Dzieci
 • 60 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 81 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,6%
  57,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 27 3 lata
 • 27
 • 28 4 lata
 • 28
 • 36 5 lata
 • 36
 • 45 6 lat
 • 45
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 14 3 lata
 • 14
 • 11 4 lata
 • 11
 • 13 5 lata
 • 13
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 17 4 lata
 • 17
 • 23 5 lata
 • 23
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stepnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Stepnicy (Konstanty Maciejewicz)
  Publiczne
  91 418-84-15
  91 418-84-15
  ul. Krzywoustego 4
  72-112 Stepnica
  5120-
 • Szkoły podstawowe w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stepnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 256 Uczniowie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,1
  Zachodniopomorskie
  17,6
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 116,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  116,36
  Zachodniopomorskie
  96,34
  Cały kraj
  95,96
 • 113,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  113,18
  Województwo
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stepnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stepnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stepnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Stepnicy (Konstanty Maciejewicz)
  Publiczna
  91 418-84-15
  91 418-84-15
  ul. Krzywoustego 4
  72-112 Stepnica
  12211-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Stepnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stepnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Niepubliczna
  91 418-81-18
  91 418-81-18
  ul. Krzywoustego 23A
  72-112 Stepnica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 34,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stepnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stepnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stepnica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stepnica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stepnicy

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stepnicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stepnicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Stepnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Stepnicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 25 (uczestnicy: 1 810)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 52)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Stepnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 129 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Stepnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stepnicy znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Stepnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1741 r.dnia 1963-12-05, wykaz dokumentów: 412 z 1963-12-05; A-1264 z 2014-08-21
 • Formy ochrony przyrody w Stepnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stepnicy znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stepnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Olszanka - torfowiskowy rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 1998-12-29, Powierzchnia: 1354.3963 ha
  • Puszcza Goleniowska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 25039.24 ha
  • Uroczyska w Lasach Stepnickich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 2749.74 ha
  • Zalew Szczeciński - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 47194.57 ha
  • Łąki Skoszewskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 9083.4 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1986-06-27, Opis granicy: Ul.Krzywoustego bud. nr 41 i 39
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1989-09-30, Opis granicy: Leśnictwo Żarnówko oddz. 52a przy drodze leśnej w środku oddziału
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Brak danych, Data ustanowienia: 2003-07-26, Opis granicy: Leśnictwo Jaźwiec oddz 285d przy punkcie alarmowania straży pożarnej we wsi posesja nr 16 przy drodze
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2003-07-26, Opis granicy: Leśnictwo Jaźwiec oddz 285b przy uprawie w odległości od drogi prowadzącej do A3 ok. 100 m

Stepnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 4 wypadków drogowych w Stepnicy odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 162,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Stepnicy znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  W 2022 roku odnotowano w portach morskich w Stepnicy 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 21 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 0 tysięcy ton.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stepnicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stepnicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 162,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Stepnica
  162,3
  Zachodniopomorskie
  998,0
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Stepnica
  0,0
  Województwo
  102,2
  Cały kraj
  104,4
 • 162,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  162,3
  Województwo
  1 178,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Stepnica
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,2
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Stepnica
  100,0
  Zachodniopomorskie
  118,1
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Stepnicy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 37,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  37,5 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Stepnica
  2,3 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Stepnicy w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2022 roku
 • 21,1 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 0,0 tys. ton Tranzyt (rok 2016)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Stepnicy w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stepnica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 111droga wojewódzka nr 111(Goleniów - Modrzewie - Krępsko - Kąty - Bogusławie - Stepnica - Stepniczka - Miłowo - Zielonczyn - Żarnówko - Żarnowo - Racimierz - Recław)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Stepnica nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 406Linia kolejowa nr 406: Szczecin Główny - Trzebież Szczeciński [o znaczeniu drugorzędnym] (Szczecin Główny - Szczecin Pomorzany - Szczecin Turzyn - Szczecin Pogodno - Szczecin Łękno - Szczecin Niebuszewo - Szczecin Drzetowo - Szczecin Golęcino - Szczecin Gocław - Szczecin Gocław Towarowy - Szczecin Glinki - Szczecin Skolwin - Szczecin Mścięcino - Police - Dębostrów - Niekłończyca Uniemyśl - Trzebież Szczeciński)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stepnicy istnieje 46 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Anny Jagiellonki

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Śmiałego

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Gen. Andersa

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  Kapitana Roberta Hilgendorfa

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kosynierów

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Księdza Zygmunta Kajuta

  ul. Leśna

  ul. Ludwiczaka

  ul. Mieszka I

  ul. Miła

  ul. Mokra

  ul. Młynarska

  Osiedle Akacjowe

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Portowa

  ul. Prosta

  ul. Przemysława

  ul. Radosna

  ul. Rybacka

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Studzienna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tęczowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zygmunta Starego

  ul. ks. Domańskiego

  ul. prof. Zbigniewa Religi

  ul. Łąkowa