Powiat zgorzelecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zgorzelecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 87 887 Liczba mieszkańców
 • 839 km2 Powierzchnia
 • 109 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,3% Stopa urbanizacji
 • Urszula Ciupak Starosta
 • ul. Bohaterów II Armii WP 8, 59-900 Zgorzelec Adres starostwa powiatowego
 • DZG Tablice rejestracyjne
Powiat zgorzelecki na mapie
Identyfikatory
 • 0225 TERYT (TERC)
Herb powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki herb
Flaga powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki flaga

powiat zgorzelecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
75 649 42 15
75 649 42 00
ul. Boh. II Armii Woj. Polskiego 12 G
59-900 Zgorzelec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
75 775 11 45
75 773 09 98
ul. Chrobrego 1
59-900 Zgorzelec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
75 649 45 20
75 649 45 29
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu
75 775 20 64
75 775 20 64
ul. Poluszyńskiego 1
59-900 Zgorzelec
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
(75) 776-15-55
(75) 771-79-30
ul. Bohaterów II Armii WP
59-900 Zgorzelec

Powiat zgorzelecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat zgorzelecki ma 87 887 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w 2050 roku wynosi 65 005, z czego 32 601 to kobiety, a 32 404 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego zawarli w 2020 roku 289 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest stanu wolnego, 52,4% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zgorzelecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -710. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,00 na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. W 2020 roku urodziło się 579 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,3% zgonów w powiecie zgorzeleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w powiecie zgorzeleckim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zgorzeleckiego przypada 14.52 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 820 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 039 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zgorzeleckiego -219. W tym samym roku 87 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 68 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 19.

  60,5% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 87 887 Liczba mieszkańców
 • 45 165 Kobiety
 • 42 722 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65 005 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 601 Kobiety
 • 32 404 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  43,5 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zgorzelecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,4%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 50,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,0%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,1%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,0% Nieustalone
 • powiat zgorzelecki
  1,0%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat zgorzelecki
  3,3
  Dolnośląskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. zgorzelecki
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Kraj
  1,3
 • 289 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -710 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -323 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -387 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  -8,0
  woj. dolnośląskie
  -4,1
  Cała Polska
  -3,2
 • -9,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zgorzeleckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 579 Urodzenia żywe
 • 283 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 296 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,5
  Dolnośląskie
  8,9
  Kraj
  9,3
 • 29,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,1
  woj. dolnośląskie
  38,3
  Cała Polska
  39,9
 • 17 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 52 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 52
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 335 g Średnia waga noworodków
 • 3 260 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 335 g
  woj. dolnośląskie
  3 354 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 246 Waga 3000g - 3499g
 • 246
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,05 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. zgorzelecki
  1,05
  Dolnośląskie
  1,33
  Kraj
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. zgorzelecki
  0,52
  Dolnośląskie
  0,66
  Polska
  0,67
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. zgorzelecki
  0,45
  Dolnośląskie
  0,68
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie zgorzeleckim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 289 Zgony
 • 606 Kobiety
  (Zgony)
 • 683 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  14,5
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 222,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat zgorzelecki
  222,6
  woj. dolnośląskie
  146,2
  Cały kraj
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,6
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat zgorzelecki
  4,7
  woj. dolnośląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. zgorzelecki
  39,3%
  Województwo
  38,5%
  Cały kraj
  39,4%
 • 27,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. zgorzelecki
  27,3%
  Dolnośląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,5%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat zgorzelecki
  4,7%
  Dolnośląskie
  7,3%
  Cała Polska
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  14,8
  Kraj
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  74,5
  Cała Polska
  70,4
 • 345,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  345,9
  Województwo
  310,8
  Kraj
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  288,4
  Cała Polska
  261,3
 • 497,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 525,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  497,7
  woj. dolnośląskie
  434,1
  Cała Polska
  421,0
 • 91,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  91,8
  woj. dolnośląskie
  90,6
  Cała Polska
  69,5
 • 50,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. zgorzelecki
  50,0
  Województwo
  38,3
  Polska
  35,1
 • 23,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  23,9
  Województwo
  9,1
  Polska
  7,9
 • 2,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat zgorzelecki
  2,0%
  Dolnośląskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zgorzeleckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  26,0
  woj. dolnośląskie
  38,0
  Cały kraj
  31,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  19,0
  Województwo
  16,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 15 nieustalona
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 3 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony21
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 820 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 423 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 397 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 87 Zameldowania z zagranicy
 • 40 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 47 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 039 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 559 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 480 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 68 Wymeldowania za granicę
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -200 Saldo migracji
 • -137 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -63 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -219 Saldo migracji wewnętrznych
 • -136 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -83 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 19 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 20 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie zgorzeleckim oddano do użytku 201 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zgorzeleckim to 34 584 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 391 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  78,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zgorzeleckim to 4,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie zgorzeleckim to 116,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,28% mieszkań posiada łazienkę, 80,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,10% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie zgorzeleckim 368 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 259 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 264 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 4 437 zł/m2, średnia - 4 425 zł/m2), a na rynku wtórnym 364 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 242 zł/m2, średnia - 3 253 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 259 zł
 • Tutaj
  3 259 zł
  woj. dolnośląskie
  4 720 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 259 zł Ogółem
 • 3 259 zł
 • 3 225 zł do 40 m2
 • 3 225 zł
 • 3 409 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 409 zł
 • 3 242 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 242 zł
 • 2 569 zł od 80,1 m2
 • 2 569 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 264 zł
 • powiat zgorzelecki
  3 264 zł
  woj. dolnośląskie
  4 827 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 264 zł Ogółem
 • 3 264 zł
 • 3 375 zł do 40 m2
 • 3 375 zł
 • 3 367 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 367 zł
 • 3 258 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 258 zł
 • 2 790 zł od 80,1 m2
 • 2 790 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 368
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2105
  • od 40,1 do 60 m2163
  • od 60,1 do 80 m276
  • od 80,1 m224
 • 105 do 40 m2
 • 163 od 40,1 do 60 m2
 • 76 od 60,1 do 80 m2
 • 24 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zgorzeleckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 437 zł
 • powiat zgorzelecki
  4 437 zł
  Dolnośląskie
  5 781 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 437 zł Ogółem
 • 4 437 zł
 • 4 197 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 197 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 425 zł
 • powiat zgorzelecki
  4 425 zł
  Dolnośląskie
  5 806 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 425 zł Ogółem
 • 4 425 zł
 • 4 290 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 290 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 242 zł
 • Tutaj
  3 242 zł
  Województwo
  4 006 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 242 zł Ogółem
 • 3 242 zł
 • 3 225 zł do 40 m2
 • 3 225 zł
 • 3 373 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 373 zł
 • 3 242 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 242 zł
 • 2 569 zł od 80,1 m2
 • 2 569 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 253 zł
 • pow. zgorzelecki
  3 253 zł
  Dolnośląskie
  4 356 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 253 zł Ogółem
 • 3 253 zł
 • 3 361 zł do 40 m2
 • 3 361 zł
 • 3 348 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 348 zł
 • 3 258 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 258 zł
 • 2 790 zł od 80,1 m2
 • 2 790 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 364
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2104
  • od 40,1 do 60 m2160
  • od 60,1 do 80 m276
  • od 80,1 m224
 • 104 do 40 m2
 • 160 od 40,1 do 60 m2
 • 76 od 60,1 do 80 m2
 • 24 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 584 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 391,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  391,30
  woj. dolnośląskie
  424,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 71,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  71,10 m2
  Dolnośląskie
  72,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat zgorzelecki
  27,80 m2
  woj. dolnośląskie
  30,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,88
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Cała Polska
  3,82
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,56
  Dolnośląskie
  2,35
  Kraj
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 201 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  2,27
  Dolnośląskie
  7,56
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 881 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,38
  woj. dolnośląskie
  3,50
  Kraj
  3,77
 • 9,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  9,97
  Dolnośląskie
  26,44
  Polska
  21,77
 • 23 440 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 116,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. zgorzelecki
  116,6 m2
  woj. dolnośląskie
  81,3 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. zgorzelecki
  0,27 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat zgorzelecki
  98,57%
  Dolnośląskie
  98,69%
  Cały kraj
  96,97%
 • 96,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. zgorzelecki
  96,39%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Cały kraj
  94,01%
 • 92,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat zgorzelecki
  92,28%
  woj. dolnośląskie
  93,09%
  Cała Polska
  91,78%
 • 80,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  80,96%
  Dolnośląskie
  82,55%
  Cała Polska
  83,08%
 • 41,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  41,10%
  woj. dolnośląskie
  66,02%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat zgorzelecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie zgorzeleckim na 1000 mieszkańców pracuje 205osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim wynosiło w 2020 roku 5,7% (6,3% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim wynosiło 4 881,55 PLN, co odpowiada 88.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego 10 664 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 341 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 677.

  8,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 22,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 205 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. zgorzelecki
  205,0
  woj. dolnośląskie
  277,0
  Polska
  252,0
 • 5,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,3% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Powiat
  5,7%
  Dolnośląskie
  5,6%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 882 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. zgorzelecki
  4 882 PLN
  Dolnośląskie
  5 694 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zgorzeleckim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 664 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 341 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 677 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,8% Pozostałe
 • 48,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18 082 Pracujący ogółem
 • 8 734 Kobiety
 • 9 348 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. zgorzelecki
  65,4
  woj. dolnośląskie
  69,0
  Kraj
  68,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,3
  woj. dolnośląskie
  39,9
  Cały kraj
  37,5
 • 150,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  150,9
  woj. dolnośląskie
  137,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zgorzelecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie zgorzeleckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 947 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 714 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 596 nowych podmiotów, a 342 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (942) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (553) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (877) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (342) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zgorzeleckim najwięcej (534) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 685) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (100) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,4% (1 738) podmiotów, a 79,5% (7 109) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zgorzeleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.9%) oraz Budownictwo (18.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 947 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 100 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 738 Przemysł i budownictwo
 • 7 109 Pozostała działalność
 • 596 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2020 roku
 • 342 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2020 roku
 • 5 714 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 685 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 685
 • 199 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 199
 • 56 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 56
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 8 940 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 940
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 620 Spółki handlowe ogółem
 • 620
 • 154  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 154
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 521  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 521
 • 147    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 147
 • 534 Spółki cywilne ogółem
 • 534
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 714 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 535 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 535
 • 1 052 Budownictwo
 • 1 052
 • 459 Pozostała działalność
 • 459
 • 448 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 448
 • 437 Transport i gospodarka magazynowa
 • 437
 • 418 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 418
 • 311 Przetwórstwo przemysłowe
 • 311
 • 215 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 215
 • 182 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 182
 • 172 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 172
 • 135 Informacja i komunikacja
 • 135
 • 134 Edukacja
 • 134
 • 71 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 71
 • 70 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 70
 • 66 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 66
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie zgorzeleckim stwierdzono 3 464 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 39,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zgorzeleckim wynosi 64,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 26,04 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 20,98 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,84 (92%), o charakterze gospodarczym - 3,94 (67%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 464 Przestępstwa ogółem
 • 3 464
 • 2 312 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 312
 • 350 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 350
 • 341 Przestępstwa drogowe
 • 341
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 1 862 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 862
 • 39,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  39,02
  woj. dolnośląskie
  25,81
  Kraj
  19,96
 • 26,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat zgorzelecki
  26,04
  Województwo
  18,28
  Polska
  12,25
 • 3,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  3,94
  woj. dolnośląskie
  3,97
  Cała Polska
  5,17
 • 3,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  3,84
  woj. dolnośląskie
  2,13
  Polska
  1,73
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,39
  Województwo
  0,43
  Cała Polska
  0,37
 • 20,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  20,98
  Dolnośląskie
  14,62
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  65%
  Dolnośląskie
  66%
  Polska
  73%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. zgorzelecki
  54%
  Województwo
  59%
  Polska
  65%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. zgorzelecki
  67%
  Województwo
  68%
  Polska
  82%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. zgorzelecki
  92%
  Województwo
  97%
  Polska
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat zgorzelecki
  80%
  Województwo
  85%
  Kraj
  87%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. zgorzelecki
  40%
  Dolnośląskie
  46%
  Polska
  54%

Powiat zgorzelecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zgorzeleckiego wyniosła w 2020 roku 109,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu zgorzeleckiego - 30.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 3,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zgorzeleckiego wyniosła w 2020 roku 110,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). W budżecie powiatu zgorzeleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 271 złotych na mieszkańca (21,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,2 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zgorzeleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,2 mln

  902(100%)

  93,7 mln

  1,0 tys(100%)

  87,4 mln

  950(100%)

  85,0 mln

  928(100%)

  96,1 mln

  1,1 tys(100%)

  103,3 mln

  1,1 tys(100%)

  107,3 mln

  1,2 tys(100%)

  109,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,7 mln

  308(34.1%)

  27,7 mln

  300(29.6%)

  27,8 mln

  303(31.9%)

  26,9 mln

  295(31.7%)

  28,6 mln

  316(29.8%)

  31,1 mln

  346(30.2%)

  35,8 mln

  402(33.4%)

  33,4 mln

  378(30.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,5 mln

  199(22%)

  20,6 mln

  223(22%)

  21,0 mln

  229(24%)

  22,3 mln

  244(26.2%)

  13,2 mln

  146(13.8%)

  13,4 mln

  148(12.9%)

  15,1 mln

  170(14.1%)

  16,8 mln

  190(15.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,3 mln

  89,1(9.9%)

  9,9 mln

  107(10.6%)

  9,6 mln

  105(11%)

  9,4 mln

  103(11.1%)

  10,3 mln

  114(10.7%)

  10,1 mln

  112(9.8%)

  11,5 mln

  129(10.7%)

  12,7 mln

  144(11.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  80,4(8.9%)

  7,8 mln

  84,3(8.3%)

  7,5 mln

  81,5(8.6%)

  7,7 mln

  84,0(9%)

  8,8 mln

  97,7(9.2%)

  8,6 mln

  95,9(8.4%)

  9,6 mln

  108(8.9%)

  11,4 mln

  129(10.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,1 mln

  97,6(10.8%)

  8,8 mln

  95,4(9.4%)

  8,0 mln

  87,3(9.2%)

  7,9 mln

  86,7(9.3%)

  8,4 mln

  93,0(8.8%)

  8,7 mln

  96,4(8.4%)

  9,0 mln

  101(8.4%)

  9,0 mln

  102(8.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  31,3(3.5%)

  3,4 mln

  37,3(3.7%)

  3,5 mln

  37,8(4%)

  3,5 mln

  38,2(4.1%)

  3,6 mln

  39,4(3.7%)

  3,4 mln

  37,8(3.3%)

  3,4 mln

  38,1(3.2%)

  3,8 mln

  42,4(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  37,7(4.2%)

  4,4 mln

  47,8(4.7%)

  2,5 mln

  26,8(2.8%)

  2,4 mln

  25,9(2.8%)

  2,2 mln

  23,9(2.3%)

  1,4 mln

  15,4(1.3%)

  1,6 mln

  17,8(1.5%)

  2,7 mln

  30,3(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  33,3(3.7%)

  8,0 mln

  86,5(8.5%)

  3,3 mln

  35,4(3.7%)

  1,5 mln

  16,3(1.8%)

  6,6 mln

  73,4(6.9%)

  9,7 mln

  108(9.4%)

  5,5 mln

  61,6(5.1%)

  2,4 mln

  27,6(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  13,3(1.5%)

  1,5 mln

  16,3(1.6%)

  1,5 mln

  16,7(1.8%)

  1,4 mln

  15,1(1.6%)

  1,5 mln

  16,5(1.6%)

  2,5 mln

  27,8(2.4%)

  1,6 mln

  18,2(1.5%)

  1,6 mln

  17,8(1.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  745,2 tys

  8,1(0.9%)

  315,6 tys

  3,5(0.4%)

  782,3 tys

  8,6(0.8%)

  661,7 tys

  7,4(0.6%)

  661,7 tys

  7,4(0.6%)

  667,0 tys

  7,5(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  594,1 tys

  6,4(0.7%)

  394,0 tys

  4,3(0.4%)

  570,2 tys

  6,2(0.7%)

  514,7 tys

  5,6(0.6%)

  487,4 tys

  5,4(0.5%)

  474,8 tys

  5,3(0.5%)

  539,2 tys

  6,0(0.5%)

  395,0 tys

  4,5(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  143,8 tys

  1,5(0.2%)

  295,2 tys

  3,2(0.3%)

  867,5 tys

  9,4(1%)

  504,1 tys

  5,5(0.6%)

  583,1 tys

  6,4(0.6%)

  333,0 tys

  3,7(0.3%)

  381,5 tys

  4,3(0.4%)

  306,6 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,8 tys

  2,7(0.3%)

  244,7 tys

  2,7(0.3%)

  246,3 tys

  2,7(0.2%)

  264,1 tys

  3,0(0.2%)

  255,0 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  257,1 tys

  2,8(0.3%)

  245,9 tys

  2,7(0.3%)

  241,4 tys

  2,6(0.3%)

  267,5 tys

  2,9(0.3%)

  238,2 tys

  2,6(0.2%)

  236,5 tys

  2,6(0.2%)

  245,5 tys

  2,8(0.2%)

  252,5 tys

  2,9(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  67,9 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  106,8 tys

  1,1(0.1%)

  131,0 tys

  1,4(0.1%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  57,0 tys

  0,6(0.1%)

  64,3 tys

  0,7(0.1%)

  212,4 tys

  2,4(0.2%)

  150,8 tys

  1,7(0.1%)

  50,5 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  126,1 tys

  1,4(0.1%)

  152,2 tys

  1,6(0.2%)

  148,8 tys

  1,6(0.2%)

  95,7 tys

  1,0(0.1%)

  64,8 tys

  0,7(0.1%)

  54,1 tys

  0,6(0.1%)

  98,4 tys

  1,1(0.1%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  52,5 tys

  0,6(0.1%)

  83,8 tys

  0,9(0.1%)

  53,9 tys

  0,6(0.1%)

  47,0 tys

  0,5(0.1%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  51,0 tys

  0,6(0%)

  49,0 tys

  0,5(0%)

  24,4 tys

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  45,1 tys

  0,5(0.1%)

  50,9 tys

  0,6(0.1%)

  26,4 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  26,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  92,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zgorzeleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,6 mln

  906(100%)

  93,6 mln

  1,0 tys(100%)

  87,6 mln

  953(100%)

  88,8 mln

  969(100%)

  93,3 mln

  1,0 tys(100%)

  100,3 mln

  1,1 tys(100%)

  106,4 mln

  1,2 tys(100%)

  110,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  34,7 mln

  372(41%)

  33,5 mln

  362(35.8%)

  32,8 mln

  357(37.4%)

  32,8 mln

  360(37%)

  30,6 mln

  338(32.8%)

  29,6 mln

  329(29.5%)

  32,8 mln

  367(30.8%)

  38,9 mln

  440(35.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,3 mln

  218(24%)

  22,8 mln

  247(24.3%)

  24,0 mln

  262(27.4%)

  24,5 mln

  269(27.6%)

  25,4 mln

  281(27.2%)

  28,3 mln

  314(28.2%)

  30,0 mln

  337(28.2%)

  27,7 mln

  313(25%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,4 mln

  122(13.4%)

  11,6 mln

  126(12.4%)

  12,2 mln

  133(13.9%)

  13,5 mln

  148(15.2%)

  10,9 mln

  121(11.7%)

  11,6 mln

  128(11.5%)

  12,1 mln

  135(11.3%)

  14,1 mln

  160(12.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,1 mln

  76,5(8.4%)

  7,4 mln

  80,5(8%)

  7,1 mln

  77,6(8.1%)

  7,4 mln

  80,9(8.3%)

  8,4 mln

  92,8(9%)

  8,4 mln

  93,8(8.4%)

  8,6 mln

  96,5(8.1%)

  11,8 mln

  134(10.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  11,0(1.2%)

  1,6 mln

  17,6(1.7%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,7(1.4%)

  2,3 mln

  25,4(2.5%)

  4,5 mln

  50,1(4.5%)

  7,4 mln

  82,5(6.9%)

  3,6 mln

  40,9(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  32,8(3.6%)

  3,2 mln

  34,3(3.4%)

  2,1 mln

  23,4(2.5%)

  2,4 mln

  25,8(2.7%)

  1,4 mln

  15,4(1.5%)

  1,3 mln

  14,7(1.3%)

  1,0 mln

  11,5(1%)

  2,6 mln

  29,7(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  19,2(2.1%)

  1,6 mln

  17,3(1.7%)

  2,5 mln

  26,7(2.8%)

  2,2 mln

  23,7(2.4%)

  4,5 mln

  49,8(4.8%)

  5,0 mln

  55,4(5%)

  4,2 mln

  47,5(4%)

  2,4 mln

  27,0(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  12,9(1.4%)

  1,3 mln

  14,5(1.4%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,2(1.3%)

  2,1 mln

  23,4(2.1%)

  1,6 mln

  17,9(1.5%)

  1,4 mln

  16,1(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  532,8 tys

  5,7(0.6%)

  912,9 tys

  9,9(1%)

  934,6 tys

  10,2(1.1%)

  984,2 tys

  10,8(1.1%)

  890,0 tys

  9,8(1%)

  783,6 tys

  8,7(0.8%)

  630,0 tys

  7,1(0.6%)

  864,7 tys

  9,8(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  18,0(2%)

  2,2 mln

  24,2(2.4%)

  1,8 mln

  19,2(2%)

  1,6 mln

  17,4(1.8%)

  1,5 mln

  16,1(1.6%)

  1,1 mln

  12,4(1.1%)

  766,1 tys

  8,6(0.7%)

  436,7 tys

  4,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  186,8 tys

  2,0(0.2%)

  1,7 mln

  18,7(1.8%)

  351,0 tys

  3,8(0.4%)

  221,9 tys

  2,4(0.3%)

  226,7 tys

  2,5(0.2%)

  632,4 tys

  7,0(0.6%)

  481,7 tys

  5,4(0.5%)

  311,9 tys

  3,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  526,7 tys

  5,7(0.6%)

  1,0 mln

  11,0(1.1%)

  414,1 tys

  4,5(0.5%)

  254,1 tys

  2,8(0.3%)

  292,4 tys

  3,2(0.3%)

  249,9 tys

  2,8(0.2%)

  259,4 tys

  2,9(0.2%)

  297,9 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,8 tys

  2,7(0.3%)

  244,7 tys

  2,7(0.3%)

  246,3 tys

  2,7(0.2%)

  264,1 tys

  3,0(0.2%)

  255,0 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  209,5 tys

  2,2(0.2%)

  211,4 tys

  2,3(0.2%)

  211,4 tys

  2,3(0.2%)

  209,5 tys

  2,3(0.2%)

  208,2 tys

  2,3(0.2%)

  212,3 tys

  2,4(0.2%)

  215,6 tys

  2,4(0.2%)

  220,6 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  329

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,9 tys

  0,6(0%)

  95,8 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  67,9 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  121,9 tys

  1,3(0.1%)

  127,2 tys

  1,4(0.1%)

  92,6 tys

  1,0(0.1%)

  30,7 tys

  0,3(0%)

  60,5 tys

  0,7(0.1%)

  40,1 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,6(0%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  810,8 tys

  8,7(1%)

  4,3 mln

  46,0(4.5%)

  685,5 tys

  7,5(0.8%)

  986

  0,0(0%)

  1,5 mln

  16,6(1.6%)

  1,6 mln

  18,0(1.6%)

  1,4 mln

  16,2(1.4%)

  750

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  502

  0,0(0%)

  23,4

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  92,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zgorzelecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 203 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 807 kobiet oraz 9 396 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,5% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,6% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zgorzeleckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2018 w powiecie zgorzeleckim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 105 oddziałów uczęszczało 2 319 dzieci (1 123 dziewczynki oraz 1 196 chłopców). Dostępnych było 2 527 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 796 dzieci (875 dziewczynek oraz 921 chłopców). Dostępnych było 1 859 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 869 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 31 szkół podstawowych, w których w 377 oddziałach uczyło się 6 557 uczniów (3 144 kobiety oraz 3 413 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 284 oddziałach uczyło się 5 528 uczniów (2 637 kobiet oraz 2 891 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,30.

  W powiecie zgorzeleckim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 43 oddziałach uczyło się 1 041 uczniów (585 kobiet oraz 456 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 318 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 547 uczniów (911 kobiet oraz 636 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 427 absolwentów.

  W powiecie zgorzeleckim znajdują się 3 Technika, w których w 41 oddziałach uczyło się 1 029 uczniów (472 kobiety oraz 557 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 213 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miało 12 Technik, w których w 71 oddziałach uczyło się 1 507 uczniów (617 kobiet oraz 890 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 302 absolwentów.

  W powiecie zgorzeleckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 257 uczniów (87 kobiet oraz 170 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (11,7% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,2 uczniów. 21,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 30,3% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. zgorzelecki
  12,0%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,1%
  Województwo
  35,0%
  Polska
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat zgorzelecki
  9,6%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat zgorzelecki
  21,1%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,5%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 19,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat zgorzelecki
  5,4%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. zgorzelecki
  22,6%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 869 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  869,0
  Dolnośląskie
  887,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,84
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 27Przedszkola
 • 15 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 105 Oddziały
 • 22 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 527 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat zgorzelecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 319 Dzieci
 • 1 123 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 196 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 492 3 lata
 • 492
 • 582 4 lata
 • 582
 • 624 5 lata
 • 624
 • 546 6 lat
 • 546
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 233 3 lata
 • 233
 • 287 4 lata
 • 287
 • 322 5 lata
 • 322
 • 247 6 lat
 • 247
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 259 3 lata
 • 259
 • 295 4 lata
 • 295
 • 302 5 lata
 • 302
 • 299 6 lat
 • 299
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 367 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 175,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 174,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 79 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat zgorzelecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Dzieci
 • 31 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 46 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,3%
  59,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 28 4 lata
 • 28
 • 22 5 lata
 • 22
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 12 4 lata
 • 12
 • 10 5 lata
 • 10
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 16 4 lata
 • 16
 • 12 5 lata
 • 12
 • 4 6 lat
 • 4
 •  
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 354 Oddziały
 • 6 447 Uczniowie
 • 3 104 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 343 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 796 Uczniowie w 1 klasie
 • 369 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 427 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 760 Absolwenci 2016
 • 389 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 371 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat zgorzelecki
  17,4
  Województwo
  18,4
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,4
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,4
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,2
 • 4,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,8
 •  
 • 506,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 404,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 102,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 684 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 526 niemiecki
 • 158 angielski
 • 96 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 68 niemiecki
 • 28 angielski
 •  
 • 94,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,30
  Województwo
  94,88
  Kraj
  95,46
 • 92,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zgorzelecki
  92,36
  Województwo
  92,92
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 675 Uczniowie
 • 394 Kobiety
  (uczniowie)
 • 281 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,4%
  41,6%
 • 189 Uczniowie w 1 klasie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 221 Absolwenci
 • 139 Kobiety
  (absolwenci)
 • 82 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 366 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,2%
  47,8%
 • 243 Absolwenci
 • 123 Kobiety
  (absolwenci)
 • 120 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,2
  Dolnośląskie
  26,2
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 53,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 1 029 Uczniowie
 • 472 Kobiety
  (uczniowie)
 • 557 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,9%
  54,1%
 • 334 Uczniowie w 1 klasie
 • 154 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 180 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 213 Absolwenci
 • 89 Kobiety
  (absolwenci)
 • 124 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,1
  Dolnośląskie
  23,5
  Polska
  23,8
 •  
 • 90,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 57,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 247 Uczniowie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,2%
  66,8%
 • 145 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat zgorzelecki
  21,4
  Województwo
  18,9
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,4
 • 24,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,7
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 •  
 • 3 730 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 890
  • angielski1 839
 • 1 890 niemiecki
 • 1 839 angielski
 • 1 rosyjski
 • 46 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 30 angielski
 • 16 niemiecki
 • 10 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 10 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 97 Uczniowie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 86,6%
  13,4%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 10 Oddziały
 • 234 Uczniowie
 • 192 Kobiety
  (uczniowie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 82,1%
  17,9%
 • 39 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. zgorzelecki
  18,4
  Dolnośląskie
  20,0
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18,4 Szkoły policealne ogółem
 • 18,4
 • 12,1 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12,1
 • 23,4 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23,4
 •  
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 89 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zgorzeleckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie zgorzeleckim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 520)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie zgorzeleckim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie zgorzeleckim 11 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 097 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 370 (uczestnicy: 12 302)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 260)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 660)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 1 370)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 211 (uczestnicy: 4 648)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 217)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 683)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 2 080)
  • warsztaty: 45 (uczestnicy: 379)
  • inne: 23 (uczestnicy: 1 905)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 1 329)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 786)
  • taneczne: 7 (członkowie: 175)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 71)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 23)
  • teatralne: 3 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 132)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 7 (członkowie: 91)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 150)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 25)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 36)
  • tańca: 2 (absolwenci: 55)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 24)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 906)
  • teatralne: 2 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 53)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 22)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 54)
  • taneczne: 10 (członkowie: 157)
  • inne: 6 (członkowie: 594)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zgorzeleckim działały 3 kina posiadające 5 sal z 946 miejscami na widowni. Odbyło się 2 641 seansów, na które przyszło 48 558 widzów, w tym 1 019 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 26 410 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zgorzeleckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 284 zwiedzających, co daje 32 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zgorzeleckim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 310 337 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 45 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 411 305 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 128
  • dostępne dla czytelników: 54
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 54
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zgorzeleckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 34 607 wolumenów w tym ziobry specjalne: 483. Odnotowano 163 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 66 523 wolumeny. Odnotowano 4 203 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zgorzeleckim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 185 członków. Zarejestrowano 2 897 ćwiczących (mężczyźni: 2 283, kobiety: 614, chłopcy do lat 18: 1 530, dziewczęta do lat 18: 551). Aktywne były 73 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (55) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zgorzeleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zgorzelecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 47 wypadków drogowych w powiecie zgorzeleckim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 49 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,2 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 19,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 69,8 rannych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie zgorzeleckim zarejestrowanych było 70 212 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 59 540 samochodów osobowych (673,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 5 439 samochodów ciężarowych (66,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 275 autobusów (3,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski), 473 ciągników siodłowych (5,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 554 motocykli (28,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,4 lat.


  W 2020 roku w powiecie zgorzeleckim znajdowały się 55 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 145 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 145 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 47 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 14 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 49 Ranni
  (rok 2020)
 • 8 Lekko ranni
 • 41 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 53,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  53,2
  Województwo
  54,6
  Cały kraj
  61,5
 • 15,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  15,8
  Dolnośląskie
  5,7
  Polska
  6,5
 • 55,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat zgorzelecki
  55,4
  woj. dolnośląskie
  62,0
  Cała Polska
  69,2
 • 19,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. zgorzelecki
  19,9
  Dolnośląskie
  6,7
  Kraj
  7,6
 • 69,79 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  69,8
  Województwo
  73,3
  Kraj
  80,2
 • 29,79 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat zgorzelecki
  29,8
  Województwo
  10,5
  Kraj
  10,6
 • 104,26 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  104,3
  Dolnośląskie
  113,7
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 70 212 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2020 roku
 • 59 540 Samochody osobowe
 • 5 439 Samochody ciężarowe
 • 258 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 275 Autobusy
 • 513 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 473 Ciągniki samochodowe
 • 473   Ciągniki siodłowe
 • 1 418 Ciągniki rolnicze
 • 2 554 Motocykle
 • 668   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 211 Motorowery
 • 59 540Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Samochody osobowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 673,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  673,6
  woj. dolnośląskie
  679,0
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 158
  • 1400-1649 kg14 364
  • 1650-1899 kg14 751
  • 1900 kg i więcej19 267
 • 11 158 do 1399 kg
 • 14 364 1400-1649 kg
 • 14 751 1650-1899 kg
 • 19 267 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 062 do 1399 cm3
 • 18 062
 • 35 225 1400-1999 cm3
 • 35 225
 • 6 253 2000 i więcej cm3
 • 6 253
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 004
  • olej napędowy21 586
  • gaz (LPG)5 403
  • pozostałe547
 • 32 004 benzyna
 • 21 586 olej napędowy
 • 5 403 gaz (LPG)
 • 547 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 736 do 1 roku
 • 736
 • 503 2 lata
 • 503
 • 575 3 lata
 • 575
 • 1 469 4-5 lat
 • 1 469
 • 1 674 6-7 lat
 • 1 674
 • 2 336 8-9 lat
 • 2 336
 • 2 967 10-11 lat
 • 2 967
 • 9 456 12-15 lat
 • 9 456
 • 12 782 16-20 lat
 • 12 782
 • 11 425 21-25 lat
 • 11 425
 • 7 064 26-30 lat
 • 7 064
 • 8 553 31 lat i więcej
 • 8 553
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zgorzeleckim
 • powiat zgorzelecki
  20,0 lat
  woj. dolnośląskie
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 5 439Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 66,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  66,9
  woj. dolnośląskie
  98,2
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 670 do 999 kg
 • 2 670
 • 1 617 1000-1499 kg
 • 1 617
 • 425 1500-2999 kg
 • 425
 • 53 3000-3499 kg
 • 53
 • 132 3500-4999 kg
 • 132
 • 185 5000-6999 kg
 • 185
 • 132 7000-9999 kg
 • 132
 • 157 10000-14999 kg
 • 157
 • 68 15000 kg i więcej
 • 68
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna793
  • olej napędowy4 363
  • gaz (LPG)122
  • pozostałe161
 • 793 benzyna
 • 4 363 olej napędowy
 • 122 gaz (LPG)
 • 161 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 110 do 1 roku
 • 110
 • 51 2 lata
 • 51
 • 58 3 lata
 • 58
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 155 6-7 lat
 • 155
 • 188 8-9 lat
 • 188
 • 291 10-11 lat
 • 291
 • 768 12-15 lat
 • 768
 • 1 004 16-20 lat
 • 1 004
 • 928 21-25 lat
 • 928
 • 670 26-30 lat
 • 670
 • 1 093 31 lat i więcej
 • 1 093
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zgorzeleckim
 • Tutaj
  20,8 lat
  Dolnośląskie
  19,4 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 275Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Autobusy w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,1
  woj. dolnośląskie
  3,7
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy263
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 6 benzyna
 • 263 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 55 16-20 lat
 • 55
 • 63 21-25 lat
 • 63
 • 59 26-30 lat
 • 59
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zgorzeleckim
 • pow. zgorzelecki
  24,1 lat
  Województwo
  21,5 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 473Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  5,4
  Dolnośląskie
  8,2
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy448
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe23
 • 2 benzyna
 • 448 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 23 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 43 6-7 lat
 • 43
 • 29 8-9 lat
 • 29
 • 24 10-11 lat
 • 24
 • 91 12-15 lat
 • 91
 • 74 16-20 lat
 • 74
 • 65 21-25 lat
 • 65
 • 52 26-30 lat
 • 52
 • 63 31 lat i więcej
 • 63
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zgorzeleckim
 • pow. zgorzelecki
  18,2 lat
  Województwo
  14,3 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 554Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Motocykle w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 28,9 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  28,9
  Województwo
  35,4
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 66 do 1 roku
 • 66
 • 35 2 lata
 • 35
 • 26 3 lata
 • 26
 • 143 4-5 lat
 • 143
 • 105 6-7 lat
 • 105
 • 104 8-9 lat
 • 104
 • 118 10-11 lat
 • 118
 • 339 12-15 lat
 • 339
 • 407 16-20 lat
 • 407
 • 363 21-25 lat
 • 363
 • 217 26-30 lat
 • 217
 • 631 31 lat i więcej
 • 631
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zgorzeleckim
 • Tutaj
  20,4 lat
  Województwo
  23,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 55 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 53 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zgorzeleckim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 652,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  652,3 km
  Dolnośląskie
  561,1 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 6,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  6,2 km
  Dolnośląskie
  3,9 km
  Polska
  4,5 km
 • 0,0 km Długość bus-pasów
 • 145 Liczba licencji na taksówki
 • 145 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami