Powiat zgorzelecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zgorzelecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 85 898 Liczba mieszkańców
 • 839 km2 Powierzchnia
 • 102 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,3% Stopa urbanizacji
 • Urszula Ciupak Starosta
 • ul. Bohaterów II Armii WP 8, 59-900 Zgorzelec Adres starostwa powiatowego
 • DZG Tablice rejestracyjne
Powiat zgorzelecki na mapie
Identyfikatory
 • 0225 TERYT (TERC)
Herb powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki herb
Flaga powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki flaga

powiat zgorzelecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
75 649 42 15
75 649 42 00
ul. Boh. II Armii Woj. Polskiego 12 G
59-900 Zgorzelec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
75 775 11 45
75 773 09 98
ul. Chrobrego 1
59-900 Zgorzelec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
75 649 45 20
75 649 45 29
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu
75 775 20 64
75 775 20 64
ul. Poluszyńskiego 1
59-900 Zgorzelec
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
(75) 776-15-55
(75) 771-79-30
ul. Bohaterów II Armii WP
59-900 Zgorzelec

Powiat zgorzelecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat zgorzelecki ma 85 898 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 10,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w 2050 roku wynosi 65 005, z czego 32 601 to kobiety, a 32 404 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego zawarli w 2022 roku 357 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 10,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zgorzelecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -675. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,83 na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. W 2022 roku urodziło się 533 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,6% zgonów w powiecie zgorzeleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w powiecie zgorzeleckim były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zgorzeleckiego przypada 14.01 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 943 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 090 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zgorzeleckiego -147. W tym samym roku 94 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 100 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  60,1% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 85 898 Liczba mieszkańców
 • 44 305 Kobiety
 • 41 593 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 005 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 601 Kobiety
 • 32 404 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  43,7 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zgorzelecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zgorzelecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zgorzelecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • powiat zgorzelecki
  30,6%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. zgorzelecki
  49,5%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 49,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  10,2%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 11,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Powiat
  0,7%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  4,1
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat zgorzelecki
  1,8
  Dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 357 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -675 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -296 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -379 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  -7,8
  Dolnośląskie
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • -9,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zgorzeleckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 533 Urodzenia żywe
 • 263 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 270 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  6,2
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 28,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat zgorzelecki
  28,0
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 304 g Średnia waga noworodków
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 304 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 196 Waga 3000g - 3499g
 • 196
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,08
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,53
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. zgorzelecki
  0,44
  Dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie zgorzeleckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 208 Zgony
 • 559 Kobiety
  (Zgony)
 • 649 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  14,0
  Dolnośląskie
  12,5
  Polska
  11,9
 • 226,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. zgorzelecki
  226,6
  Dolnośląskie
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. zgorzelecki
  5,6
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat zgorzelecki
  4,3
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat zgorzelecki
  43,6%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  19,4%
  woj. dolnośląskie
  19,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. zgorzelecki
  3,9%
  Województwo
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 208 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Polska
  74,4
 • 315,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  315,7
  woj. dolnośląskie
  273,5
  Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  256,8
  Polska
  246,5
 • 709,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 681,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 738,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  709,4
  Dolnośląskie
  597,6
  Cały kraj
  475,8
 • 149,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 234,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. zgorzelecki
  149,1
  Województwo
  108,7
  Cała Polska
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  29,0
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Cała Polska
  32,6
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,5
  woj. dolnośląskie
  6,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. zgorzelecki
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zgorzeleckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  35,0
  Polska
  38,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  16,0
  Dolnośląskie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 3 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 943 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 515 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 428 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Zameldowania z zagranicy
 • 37 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 57 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 090 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 585 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 505 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 100 Wymeldowania za granicę
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 56 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -153 Saldo migracji
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -76 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -147 Saldo migracji wewnętrznych
 • -70 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie zgorzeleckim oddano do użytku 391 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zgorzeleckim to 35 919 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 418 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  63,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 36,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zgorzeleckim to 3,29 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie zgorzeleckim to 81,10 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,60% mieszkań posiada łazienkę, 83,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,04% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie zgorzeleckim 415 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 582 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 587 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 14 transakcji (mediana cen - 4 702 zł/m2, średnia - 4 776 zł/m2), a na rynku wtórnym 401 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 523 zł/m2, średnia - 3 550 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 582 zł
 • powiat zgorzelecki
  3 582 zł
  woj. dolnośląskie
  6 105 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 3 582 zł Ogółem
 • 3 582 zł
 • 3 610 zł do 40 m2
 • 3 610 zł
 • 3 680 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 680 zł
 • 3 338 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 338 zł
 • 3 579 zł od 80,1 m2
 • 3 579 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 587 zł
 • powiat zgorzelecki
  3 587 zł
  Województwo
  6 062 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 3 587 zł Ogółem
 • 3 587 zł
 • 3 639 zł do 40 m2
 • 3 639 zł
 • 3 618 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 618 zł
 • 3 610 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 610 zł
 • 3 384 zł od 80,1 m2
 • 3 384 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 415
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2133
  • od 40,1 do 60 m2164
  • od 60,1 do 80 m288
  • od 80,1 m230
 • 133 do 40 m2
 • 164 od 40,1 do 60 m2
 • 88 od 60,1 do 80 m2
 • 30 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zgorzeleckim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 702 zł
 • Tutaj
  4 702 zł
  woj. dolnośląskie
  7 178 zł
  Cała Polska
  6 412 zł
 • 4 702 zł Ogółem
 • 4 702 zł
 • 5 651 zł do 40 m2
 • 5 651 zł
 • 4 701 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 701 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 776 zł
 • powiat zgorzelecki
  4 776 zł
  woj. dolnośląskie
  7 118 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 4 776 zł Ogółem
 • 4 776 zł
 • 5 197 zł do 40 m2
 • 5 197 zł
 • 4 681 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 681 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 14
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m29
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 9 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 523 zł
 • powiat zgorzelecki
  3 523 zł
  Dolnośląskie
  4 815 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 3 523 zł Ogółem
 • 3 523 zł
 • 3 571 zł do 40 m2
 • 3 571 zł
 • 3 555 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 555 zł
 • 3 320 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 320 zł
 • 3 579 zł od 80,1 m2
 • 3 579 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 550 zł
 • powiat zgorzelecki
  3 550 zł
  Dolnośląskie
  5 227 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 3 550 zł Ogółem
 • 3 550 zł
 • 3 595 zł do 40 m2
 • 3 595 zł
 • 3 551 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 551 zł
 • 3 599 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 599 zł
 • 3 384 zł od 80,1 m2
 • 3 384 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 401
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2129
  • od 40,1 do 60 m2155
  • od 60,1 do 80 m287
  • od 80,1 m230
 • 129 do 40 m2
 • 155 od 40,1 do 60 m2
 • 87 od 60,1 do 80 m2
 • 30 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 919 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 418,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  418,20
  Województwo
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. zgorzelecki
  71,90 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,10 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,86
  Dolnośląskie
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat zgorzelecki
  2,39
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 391 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,55
  Dolnośląskie
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 286 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,29
  Dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 14,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,97
  Dolnośląskie
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 31 700 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 81,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  81,1 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,37 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. zgorzelecki
  98,24%
  woj. dolnośląskie
  98,19%
  Polska
  97,71%
 • 96,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. zgorzelecki
  96,23%
  Województwo
  95,29%
  Cały kraj
  95,10%
 • 93,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat zgorzelecki
  93,60%
  Dolnośląskie
  93,85%
  Cały kraj
  93,66%
 • 83,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. zgorzelecki
  83,83%
  woj. dolnośląskie
  84,79%
  Cały kraj
  85,62%
 • 41,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat zgorzelecki
  41,04%
  woj. dolnośląskie
  64,70%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat zgorzelecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie zgorzeleckim na 1000 mieszkańców pracuje 299osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim wynosiło w 2022 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim wynosiło 5 980,91 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego 10 664 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 341 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 677.

  4,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 23,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 299 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  299,0
  Dolnośląskie
  402,0
  Cała Polska
  402,0
 • 5,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,1% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,1%
  woj. dolnośląskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 981 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. zgorzelecki
  5 981 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zgorzeleckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 664 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 341 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 677 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,2% Pozostałe
 • 52,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,4
  Dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 40,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. zgorzelecki
  40,3
  Dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 153,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. zgorzelecki
  153,9
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zgorzelecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie zgorzeleckim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 452 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 097 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 642 nowe podmioty, a 414 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (942) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (553) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (877) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (327) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zgorzeleckim najwięcej (593) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 189) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (101) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,4% (1 929) podmiotów, a 78,5% (7 422) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zgorzeleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 452 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 101 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 929 Przemysł i budownictwo
 • 7 422 Pozostała działalność
 • 642 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2022 roku
 • 414 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2022 roku
 • 6 097 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 189 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 189
 • 200 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 200
 • 57 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 57
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 9 446 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 446
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 691 Spółki handlowe ogółem
 • 691
 • 124  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 124
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 593  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 593
 • 119    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 119
 • 541 Spółki cywilne ogółem
 • 541
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 097 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 548 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 548
 • 1 182 Budownictwo
 • 1 182
 • 518 Pozostała działalność
 • 518
 • 459 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 459
 • 456 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 456
 • 441 Transport i gospodarka magazynowa
 • 441
 • 345 Przetwórstwo przemysłowe
 • 345
 • 224 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 224
 • 223 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 223
 • 183 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 183
 • 155 Informacja i komunikacja
 • 155
 • 142 Edukacja
 • 142
 • 72 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 72
 • 71 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71
 • 69 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 69
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie zgorzeleckim stwierdzono 3 260 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 37,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zgorzeleckim wynosi 59,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,52 (wykrywalność 47%) oraz przeciwko mieniu - 20,75 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,71 (85%), o charakterze gospodarczym - 4,40 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 260 Przestępstwa ogółem
 • 3 260
 • 2 028 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 028
 • 379 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 379
 • 320 Przestępstwa drogowe
 • 320
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 1 789 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 789
 • 37,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  37,81
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 23,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,52
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  4,40
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Kraj
  6,99
 • 3,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat zgorzelecki
  3,71
  Województwo
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  0,16
  woj. dolnośląskie
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 20,75 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  20,75
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  60%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. zgorzelecki
  48%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  49%
  Dolnośląskie
  62%
  Polska
  75%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. zgorzelecki
  85%
  Województwo
  97%
  Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. zgorzelecki
  86%
  Województwo
  82%
  Polska
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. zgorzelecki
  37%
  Województwo
  43%
  Polska
  51%

Powiat zgorzelecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zgorzeleckiego wyniosła w 2022 roku 159,1 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 34.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu zgorzeleckiego - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 851 - Ochrona zdrowia (16.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 32,7 mln złotych, czyli 20,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zgorzeleckiego wyniosła w 2022 roku 154,3 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.9%) oraz z Dział 851 - Ochrona zdrowia (17%). W budżecie powiatu zgorzeleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 328 złotych na mieszkańca (18,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,9 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zgorzeleckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,4 mln

  950(100%)

  85,0 mln

  928(100%)

  96,1 mln

  1,1 tys(100%)

  103,3 mln

  1,1 tys(100%)

  107,3 mln

  1,2 tys(100%)

  109,9 mln

  1,2 tys(100%)

  119,6 mln

  1,4 tys(100%)

  159,1 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,8 mln

  303(31.9%)

  26,9 mln

  295(31.7%)

  28,6 mln

  316(29.8%)

  31,1 mln

  346(30.2%)

  35,8 mln

  402(33.4%)

  33,4 mln

  378(30.4%)

  36,6 mln

  418(30.6%)

  43,9 mln

  511(27.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  26,8(2.8%)

  2,4 mln

  25,9(2.8%)

  2,2 mln

  23,9(2.3%)

  1,4 mln

  15,4(1.3%)

  1,6 mln

  17,8(1.5%)

  2,7 mln

  30,3(2.4%)

  1,9 mln

  22,0(1.6%)

  26,8 mln

  312(16.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,0 mln

  229(24%)

  22,3 mln

  244(26.2%)

  13,2 mln

  146(13.8%)

  13,4 mln

  148(12.9%)

  15,1 mln

  170(14.1%)

  16,8 mln

  190(15.3%)

  17,6 mln

  202(14.7%)

  22,6 mln

  263(14.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,0 mln

  87,3(9.2%)

  7,9 mln

  86,7(9.3%)

  8,4 mln

  93,0(8.8%)

  8,7 mln

  96,4(8.4%)

  9,0 mln

  101(8.4%)

  9,0 mln

  102(8.2%)

  12,2 mln

  140(10.2%)

  14,4 mln

  167(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,6 mln

  105(11%)

  9,4 mln

  103(11.1%)

  10,3 mln

  114(10.7%)

  10,1 mln

  112(9.8%)

  11,5 mln

  129(10.7%)

  12,7 mln

  144(11.6%)

  13,0 mln

  149(10.9%)

  12,7 mln

  148(8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  81,5(8.6%)

  7,7 mln

  84,0(9%)

  8,8 mln

  97,7(9.2%)

  8,6 mln

  95,9(8.4%)

  9,6 mln

  108(8.9%)

  11,4 mln

  129(10.4%)

  11,3 mln

  129(9.5%)

  11,1 mln

  129(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  35,4(3.7%)

  1,5 mln

  16,3(1.8%)

  6,6 mln

  73,4(6.9%)

  9,7 mln

  108(9.4%)

  5,5 mln

  61,6(5.1%)

  2,4 mln

  27,6(2.2%)

  4,8 mln

  55,0(4%)

  4,7 mln

  55,1(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  37,8(4%)

  3,5 mln

  38,2(4.1%)

  3,6 mln

  39,4(3.7%)

  3,4 mln

  37,8(3.3%)

  3,4 mln

  38,1(3.2%)

  3,8 mln

  42,4(3.4%)

  3,8 mln

  43,3(3.2%)

  3,9 mln

  45,9(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  16,7(1.8%)

  1,4 mln

  15,1(1.6%)

  1,5 mln

  16,5(1.6%)

  2,5 mln

  27,8(2.4%)

  1,6 mln

  18,2(1.5%)

  1,6 mln

  17,8(1.4%)

  1,6 mln

  17,8(1.3%)

  2,4 mln

  27,5(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  867,5 tys

  9,4(1%)

  504,1 tys

  5,5(0.6%)

  583,1 tys

  6,4(0.6%)

  333,0 tys

  3,7(0.3%)

  381,5 tys

  4,3(0.4%)

  306,6 tys

  3,5(0.3%)

  424,6 tys

  4,9(0.4%)

  953,4 tys

  11,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  570,2 tys

  6,2(0.7%)

  514,7 tys

  5,6(0.6%)

  487,4 tys

  5,4(0.5%)

  474,8 tys

  5,3(0.5%)

  539,2 tys

  6,0(0.5%)

  395,0 tys

  4,5(0.4%)

  269,2 tys

  3,1(0.2%)

  821,0 tys

  9,6(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  242,8 tys

  2,7(0.3%)

  244,7 tys

  2,7(0.3%)

  246,3 tys

  2,7(0.2%)

  264,1 tys

  3,0(0.2%)

  255,0 tys

  2,9(0.2%)

  262,7 tys

  3,0(0.2%)

  275,8 tys

  3,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  241,4 tys

  2,6(0.3%)

  267,5 tys

  2,9(0.3%)

  238,2 tys

  2,6(0.2%)

  236,5 tys

  2,6(0.2%)

  245,5 tys

  2,8(0.2%)

  252,5 tys

  2,9(0.2%)

  315,5 tys

  3,6(0.3%)

  225,0 tys

  2,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  148,8 tys

  1,6(0.2%)

  95,7 tys

  1,0(0.1%)

  64,8 tys

  0,7(0.1%)

  54,1 tys

  0,6(0.1%)

  98,4 tys

  1,1(0.1%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  87,5 tys

  1,0(0.1%)

  207,4 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  57,0 tys

  0,6(0.1%)

  64,3 tys

  0,7(0.1%)

  212,4 tys

  2,4(0.2%)

  150,8 tys

  1,7(0.1%)

  50,5 tys

  0,6(0%)

  54,0 tys

  0,6(0%)

  55,5 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  26,4 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  51,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  53,9 tys

  0,6(0.1%)

  47,0 tys

  0,5(0.1%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  51,0 tys

  0,6(0%)

  49,0 tys

  0,5(0%)

  24,4 tys

  0,3(0%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  27,2 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  745,2 tys

  8,1(0.9%)

  315,6 tys

  3,5(0.4%)

  782,3 tys

  8,6(0.8%)

  661,7 tys

  7,4(0.6%)

  661,7 tys

  7,4(0.6%)

  667,0 tys

  7,5(0.6%)

  333,0 tys

  3,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  67,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zgorzeleckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,6 mln

  953(100%)

  88,8 mln

  969(100%)

  93,3 mln

  1,0 tys(100%)

  100,3 mln

  1,1 tys(100%)

  106,4 mln

  1,2 tys(100%)

  110,6 mln

  1,3 tys(100%)

  123,7 mln

  1,4 tys(100%)

  154,3 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,8 mln

  357(37.4%)

  32,8 mln

  360(37%)

  30,6 mln

  338(32.8%)

  29,6 mln

  329(29.5%)

  32,8 mln

  367(30.8%)

  38,9 mln

  440(35.2%)

  45,0 mln

  514(36.3%)

  45,8 mln

  533(29.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,0 mln

  262(27.4%)

  24,5 mln

  269(27.6%)

  25,4 mln

  281(27.2%)

  28,3 mln

  314(28.2%)

  30,0 mln

  337(28.2%)

  27,7 mln

  313(25%)

  32,3 mln

  369(26.1%)

  32,2 mln

  375(20.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  23,4(2.5%)

  2,4 mln

  25,8(2.7%)

  1,4 mln

  15,4(1.5%)

  1,3 mln

  14,7(1.3%)

  1,0 mln

  11,5(1%)

  2,6 mln

  29,7(2.4%)

  1,6 mln

  18,5(1.3%)

  26,3 mln

  306(17%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,2 mln

  133(13.9%)

  13,5 mln

  148(15.2%)

  10,9 mln

  121(11.7%)

  11,6 mln

  128(11.5%)

  12,1 mln

  135(11.3%)

  14,1 mln

  160(12.8%)

  15,2 mln

  174(12.3%)

  18,4 mln

  214(11.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,1 mln

  77,6(8.1%)

  7,4 mln

  80,9(8.3%)

  8,4 mln

  92,8(9%)

  8,4 mln

  93,8(8.4%)

  8,6 mln

  96,5(8.1%)

  11,8 mln

  134(10.7%)

  11,0 mln

  126(8.9%)

  11,0 mln

  128(7.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  351,0 tys

  3,8(0.4%)

  221,9 tys

  2,4(0.3%)

  226,7 tys

  2,5(0.2%)

  632,4 tys

  7,0(0.6%)

  481,7 tys

  5,4(0.5%)

  311,9 tys

  3,5(0.3%)

  2,1 mln

  24,4(1.7%)

  2,8 mln

  33,1(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  26,7(2.8%)

  2,2 mln

  23,7(2.4%)

  4,5 mln

  49,8(4.8%)

  5,0 mln

  55,4(5%)

  4,2 mln

  47,5(4%)

  2,4 mln

  27,0(2.2%)

  3,2 mln

  36,6(2.6%)

  2,8 mln

  32,1(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  685,5 tys

  7,5(0.8%)

  986

  0,0(0%)

  1,5 mln

  16,6(1.6%)

  1,6 mln

  18,0(1.6%)

  1,4 mln

  16,2(1.4%)

  750

  0,0(0%)

  2,6 mln

  29,2(2.1%)

  2,5 mln

  29,7(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,7(1.4%)

  2,3 mln

  25,4(2.5%)

  4,5 mln

  50,1(4.5%)

  7,4 mln

  82,5(6.9%)

  3,6 mln

  40,9(3.3%)

  1,0 mln

  11,8(0.8%)

  1,9 mln

  22,2(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,2(1.3%)

  2,1 mln

  23,4(2.1%)

  1,6 mln

  17,9(1.5%)

  1,4 mln

  16,1(1.3%)

  1,7 mln

  19,1(1.3%)

  1,7 mln

  19,9(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  414,1 tys

  4,5(0.5%)

  254,1 tys

  2,8(0.3%)

  292,4 tys

  3,2(0.3%)

  249,9 tys

  2,8(0.2%)

  259,4 tys

  2,9(0.2%)

  297,9 tys

  3,4(0.3%)

  657,1 tys

  7,5(0.5%)

  1,2 mln

  13,8(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  934,6 tys

  10,2(1.1%)

  984,2 tys

  10,8(1.1%)

  890,0 tys

  9,8(1%)

  783,6 tys

  8,7(0.8%)

  630,0 tys

  7,1(0.6%)

  864,7 tys

  9,8(0.8%)

  874,2 tys

  10,0(0.7%)

  838,0 tys

  9,8(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  19,2(2%)

  1,6 mln

  17,4(1.8%)

  1,5 mln

  16,1(1.6%)

  1,1 mln

  12,4(1.1%)

  766,1 tys

  8,6(0.7%)

  436,7 tys

  4,9(0.4%)

  487,6 tys

  5,6(0.4%)

  762,4 tys

  8,9(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  242,8 tys

  2,7(0.3%)

  244,7 tys

  2,7(0.3%)

  246,3 tys

  2,7(0.2%)

  264,1 tys

  3,0(0.2%)

  255,0 tys

  2,9(0.2%)

  262,7 tys

  3,0(0.2%)

  264,3 tys

  3,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  211,4 tys

  2,3(0.2%)

  209,5 tys

  2,3(0.2%)

  208,2 tys

  2,3(0.2%)

  212,3 tys

  2,4(0.2%)

  215,6 tys

  2,4(0.2%)

  220,6 tys

  2,5(0.2%)

  255,3 tys

  2,9(0.2%)

  189,4 tys

  2,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  92,6 tys

  1,0(0.1%)

  30,7 tys

  0,3(0%)

  60,5 tys

  0,7(0.1%)

  40,1 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,6(0%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  47,5 tys

  0,5(0%)

  102,5 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  502

  0,0(0%)

  23,4

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  329

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,9 tys

  0,6(0%)

  95,8 tys

  1,1(0.1%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  67,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zgorzelecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 955 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 711 kobiet oraz 9 244 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zgorzeleckim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,3%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (24,8%).

  W roku 2021 w powiecie zgorzeleckim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 415 dzieci (1 206 dziewczynek oraz 1 209 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 796 dzieci (875 dziewczynek oraz 921 chłopców). Dostępnych było 1 859 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 890 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 28 szkół podstawowych, w których w 388 oddziałach uczyło się 6 449 uczniów (3 143 kobiety oraz 3 306 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 284 oddziałach uczyło się 5 528 uczniów (2 637 kobiet oraz 2 891 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,19.

  W powiecie zgorzeleckim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 056 uczniów (645 kobiet oraz 411 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 261 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 547 uczniów (911 kobiet oraz 636 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 427 absolwentów.

  W powiecie zgorzeleckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 33 oddziałach uczyło się 690 uczniów (227 kobiet oraz 463 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,1 uczniów. 20,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • powiat zgorzelecki
  17,0%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. zgorzelecki
  37,5%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • pow. zgorzelecki
  2,9%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,6%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat zgorzelecki
  24,6%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat zgorzelecki
  3,2%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,2%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Polska
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat zgorzelecki
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 890 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. zgorzelecki
  890,0
  Dolnośląskie
  892,0
  Kraj
  883,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,84
  Województwo
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 28Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 118 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 527 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat zgorzelecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 415 Dzieci
 • 1 206 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 209 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 524 3 lata
 • 524
 • 632 4 lata
 • 632
 • 611 5 lata
 • 611
 • 597 6 lat
 • 597
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 269 3 lata
 • 269
 • 315 4 lata
 • 315
 • 312 5 lata
 • 312
 • 284 6 lat
 • 284
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 255 3 lata
 • 255
 • 317 4 lata
 • 317
 • 299 5 lata
 • 299
 • 313 6 lat
 • 313
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 441 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 172,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 172,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 27,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 351 Oddziały
 • 6 314 Uczniowie
 • 3 107 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 768 Uczniowie w 1 klasie
 • 379 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 389 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 714 Absolwenci
 • 329 Kobiety
  (absolwenci)
 • 385 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 37 Oddziały
 • 135 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,7%
  73,3%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,6
  Dolnośląskie
  17,5
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,6
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,0
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 492,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 389,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 103,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,19
  woj. dolnośląskie
  96,38
  Cały kraj
  95,71
 • 93,64 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zgorzelecki
  93,64
  Województwo
  95,04
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 782 Uczniowie
 • 506 Kobiety
  (uczniowie)
 • 276 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,7%
  35,3%
 • 154 Uczniowie w 1 klasie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 157 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 274 Uczniowie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 104 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,1
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 56,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 44,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 228 Uczniowie w 1 klasie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,4%
  70,6%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat zgorzelecki
  20,9
  Województwo
  18,5
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,9
 • 24,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,0
 • 3,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zgorzelecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zgorzelecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zgorzeleckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie zgorzeleckim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • hostele: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 220)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie zgorzeleckim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie zgorzeleckim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 827 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 682 (uczestnicy: 92 782)
  • wystawy: 26 (uczestnicy: 8 320)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 18 700)
  • koncerty: 66 (uczestnicy: 12 955)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 346 (uczestnicy: 4 905)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 45 (uczestnicy: 3 120)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 1 360)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 6 360)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 265)
  • warsztaty: 47 (uczestnicy: 1 247)
  • inne: 78 (uczestnicy: 35 550)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 1 530)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 820)
  • taneczne: 16 (członkowie: 230)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 75)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 5 (członkowie: 48)
  • literackie: 1 (członkowie: 3)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 125)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 17)
  • inne: 13 (członkowie: 197)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 15)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 998)
  • teatralne: 4 (członkowie: 56)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 71)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 74)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 103)
  • taneczne: 7 (członkowie: 127)
  • inne: 8 (członkowie: 567)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie zgorzeleckim działały 3 kina posiadające 5 sal z 946 miejscami na widowni. Odbyło się 5 461 seansów, na które przyszło 102 911 widzów, w tym 1 271 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 21 108 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie zgorzeleckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 067 zwiedzających, co daje 124 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie zgorzeleckim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 308 666 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 43 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 411 305 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 125
  • dostępne dla czytelników: 52
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 50
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Kluby sportowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zgorzeleckim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 185 członków. Zarejestrowano 2 897 ćwiczących (mężczyźni: 2 283, kobiety: 614, chłopcy do lat 18: 1 530, dziewczęta do lat 18: 551). Aktywne były 73 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (55) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zgorzeleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zgorzelecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie zgorzeleckim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 61,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie zgorzeleckim zarejestrowanych było 72 729 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 61 575 samochodów osobowych (710,7 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 627 samochodów ciężarowych (71,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 272 autobusów (3,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 550 ciągników siodłowych (6,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 699 motocykli (31,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,6 lat.


  W 2022 roku w powiecie zgorzeleckim znajdowało się 56 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 121 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 120 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 39 Ranni
  (rok 2022)
 • 16 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 47,73 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  47,7
  Dolnośląskie
  64,7
  Cały kraj
  56,5
 • 12,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  12,8
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 45,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat zgorzelecki
  45,4
  Województwo
  76,2
  Kraj
  65,5
 • 17,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. zgorzelecki
  17,9
  Dolnośląskie
  7,1
  Cała Polska
  6,6
 • 61,87 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  61,9
  Województwo
  79,8
  Cały kraj
  77,6
 • 26,83 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  26,8
  Dolnośląskie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 95,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat zgorzelecki
  95,1
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 72 729 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2021 roku
 • 61 575 Samochody osobowe
 • 5 627 Samochody ciężarowe
 • 263 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 272 Autobusy
 • 545 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 551 Ciągniki samochodowe
 • 550   Ciągniki siodłowe
 • 1 460 Ciągniki rolnicze
 • 2 699 Motocykle
 • 712   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 265 Motorowery
 • 61 575Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Samochody osobowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 710,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  710,7
  Dolnośląskie
  699,4
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 151
  • 1400-1649 kg14 538
  • 1650-1899 kg15 151
  • 1900 kg i więcej20 735
 • 11 151 do 1399 kg
 • 14 538 1400-1649 kg
 • 15 151 1650-1899 kg
 • 20 735 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 550 do 1399 cm3
 • 18 550
 • 36 362 1400-1999 cm3
 • 36 362
 • 6 663 2000 i więcej cm3
 • 6 663
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 978
  • olej napędowy22 498
  • gaz (LPG)5 450
  • pozostałe649
 • 32 978 benzyna
 • 22 498 olej napędowy
 • 5 450 gaz (LPG)
 • 649 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 612 do 1 roku
 • 612
 • 517 2 lata
 • 517
 • 613 3 lata
 • 613
 • 1 566 4-5 lat
 • 1 566
 • 1 806 6-7 lat
 • 1 806
 • 2 133 8-9 lat
 • 2 133
 • 3 076 10-11 lat
 • 3 076
 • 9 108 12-15 lat
 • 9 108
 • 13 112 16-20 lat
 • 13 112
 • 11 663 21-25 lat
 • 11 663
 • 7 872 26-30 lat
 • 7 872
 • 9 497 31 lat i więcej
 • 9 497
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zgorzeleckim
 • Powiat
  20,3 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 5 627Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 71,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  71,3
  Województwo
  101,3
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 797 do 999 kg
 • 2 797
 • 1 670 1000-1499 kg
 • 1 670
 • 429 1500-2999 kg
 • 429
 • 53 3000-3499 kg
 • 53
 • 132 3500-4999 kg
 • 132
 • 185 5000-6999 kg
 • 185
 • 128 7000-9999 kg
 • 128
 • 160 10000-14999 kg
 • 160
 • 73 15000 kg i więcej
 • 73
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna800
  • olej napędowy4 548
  • gaz (LPG)117
  • pozostałe162
 • 800 benzyna
 • 4 548 olej napędowy
 • 117 gaz (LPG)
 • 162 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 126 do 1 roku
 • 126
 • 35 2 lata
 • 35
 • 73 3 lata
 • 73
 • 148 4-5 lat
 • 148
 • 168 6-7 lat
 • 168
 • 166 8-9 lat
 • 166
 • 287 10-11 lat
 • 287
 • 755 12-15 lat
 • 755
 • 987 16-20 lat
 • 987
 • 984 21-25 lat
 • 984
 • 713 26-30 lat
 • 713
 • 1 185 31 lat i więcej
 • 1 185
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zgorzeleckim
 • Tutaj
  21,1 lat
  Dolnośląskie
  19,7 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 272Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Autobusy w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  3,1
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy260
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 6 benzyna
 • 260 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 39 16-20 lat
 • 39
 • 62 21-25 lat
 • 62
 • 59 26-30 lat
 • 59
 • 70 31 lat i więcej
 • 70
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zgorzeleckim
 • powiat zgorzelecki
  24,9 lat
  woj. dolnośląskie
  22,0 lat
  Kraj
  22,0 lat
 • 550Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  6,3
  woj. dolnośląskie
  8,8
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy521
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe27
 • 2 benzyna
 • 521 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 27 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 2 2 lata
 • 2
 • 58 3 lata
 • 58
 • 28 4-5 lat
 • 28
 • 42 6-7 lat
 • 42
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 31 10-11 lat
 • 31
 • 81 12-15 lat
 • 81
 • 76 16-20 lat
 • 76
 • 67 21-25 lat
 • 67
 • 51 26-30 lat
 • 51
 • 75 31 lat i więcej
 • 75
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zgorzeleckim
 • Tutaj
  16,8 lat
  Dolnośląskie
  14,3 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 2 699Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Motocykle w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 31,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  31,2
  woj. dolnośląskie
  37,2
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 56 do 1 roku
 • 56
 • 46 2 lata
 • 46
 • 46 3 lata
 • 46
 • 94 4-5 lat
 • 94
 • 162 6-7 lat
 • 162
 • 93 8-9 lat
 • 93
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 344 12-15 lat
 • 344
 • 442 16-20 lat
 • 442
 • 391 21-25 lat
 • 391
 • 238 26-30 lat
 • 238
 • 674 31 lat i więcej
 • 674
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zgorzeleckim
 • pow. zgorzelecki
  20,6 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 56 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zgorzeleckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 665,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. zgorzelecki
  665,4 km
  Dolnośląskie
  495,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. zgorzelecki
  6,5 km
  Województwo
  3,4 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 0,0 km Długość bus-pasów
 • 120 Liczba licencji na taksówki
 • 121 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami