Powiat zgorzelecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zgorzelecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 87 413 Liczba mieszkańców
 • 839 km2 Powierzchnia
 • 104 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,3% Stopa urbanizacji
 • Urszula Ciupak Starosta
 • ul. Bohaterów II Armii WP 8, 59-900 Zgorzelec Adres starostwa powiatowego
 • DZG Tablice rejestracyjne
Powiat zgorzelecki na mapie
Identyfikatory
 • 0225 TERYT (TERC)
Herb powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki herb
Flaga powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki flaga

powiat zgorzelecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
75 649 42 15
75 649 42 00
ul. Boh. II Armii Woj. Polskiego 12 G
59-900 Zgorzelec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
75 775 11 45
75 773 09 98
ul. Chrobrego 1
59-900 Zgorzelec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
75 649 45 20
75 649 45 29
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu
75 775 20 64
75 775 20 64
ul. Poluszyńskiego 1
59-900 Zgorzelec
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
(75) 776-15-55
(75) 771-79-30
ul. Bohaterów II Armii WP
59-900 Zgorzelec

Powiat zgorzelecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat zgorzelecki ma 87 413 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w 2050 roku wynosi 65 005, z czego 32 601 to kobiety, a 32 404 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego zawarli w 2021 roku 373 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 10,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zgorzelecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -898. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,22 na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. W 2021 roku urodziło się 520 dzieci, w tym 51,5% dziewczynek i 48,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 293 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,6% zgonów w powiecie zgorzeleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w powiecie zgorzeleckim były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zgorzeleckiego przypada 16.13 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 056 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 150 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zgorzeleckiego -94. W tym samym roku 83 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 104 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -21.

  60,1% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 87 413 Liczba mieszkańców
 • 44 937 Kobiety
 • 42 476 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65 005 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 601 Kobiety
 • 32 404 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat zgorzelecki
  43,8 lat
  Dolnośląskie
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zgorzelecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zgorzelecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zgorzelecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,6%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. zgorzelecki
  49,5%
  Województwo
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 49,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat zgorzelecki
  9,1%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. zgorzelecki
  10,2%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 11,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,2
  woj. dolnośląskie
  4,4
  Kraj
  4,4
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  2,0
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 373 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -898 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -384 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -514 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -10,2
  woj. dolnośląskie
  -5,5
  Kraj
  -4,9
 • -11,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zgorzeleckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 520 Urodzenia żywe
 • 268 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 252 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,5%
  48,5%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  5,9
  Dolnośląskie
  8,5
  Cała Polska
  8,7
 • 26,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat zgorzelecki
  26,5
  Dolnośląskie
  36,7
  Cała Polska
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 60 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 60
 • 53 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 53
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 293 g Średnia waga noworodków
 • 3 223 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 366 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. zgorzelecki
  3 293 g
  woj. dolnośląskie
  3 341 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 154 Waga 3500g - 3999g
 • 154
 • 211 Waga 3000g - 3499g
 • 211
 • 88 Waga 2500g - 2999g
 • 88
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat zgorzelecki
  0,98
  woj. dolnośląskie
  1,30
  Cała Polska
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,50
  Dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,37
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie zgorzeleckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 418 Zgony
 • 652 Kobiety
  (Zgony)
 • 766 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 6 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 16,1 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  16,1
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Polska
  13,6
 • 272,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. zgorzelecki
  272,7
  Dolnośląskie
  165,2
  Kraj
  156,7
 • 11,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. zgorzelecki
  11,5
  Dolnośląskie
  4,5
  Polska
  3,9
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. zgorzelecki
  4,9
  Dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  43,6%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 19,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,4%
  woj. dolnośląskie
  19,7%
  Cały kraj
  19,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat zgorzelecki
  3,9%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Kraj
  5,4%
 • 208 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Kraj
  74,4
 • 315,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  315,7
  Województwo
  273,5
  Kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  256,8
  Cały kraj
  246,5
 • 709,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 681,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 738,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat zgorzelecki
  709,4
  Dolnośląskie
  597,6
  Cała Polska
  475,8
 • 149,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 234,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat zgorzelecki
  149,1
  woj. dolnośląskie
  108,7
  Polska
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  29,0
  Dolnośląskie
  29,9
  Cały kraj
  32,6
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. zgorzelecki
  4,5
  Województwo
  6,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,3%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zgorzeleckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  19,0
  woj. dolnośląskie
  36,0
  Cała Polska
  36,0
 • 10 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. zgorzelecki
  10,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 056 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 540 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 516 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 83 Zameldowania z zagranicy
 • 40 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 150 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 608 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 542 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 104 Wymeldowania za granicę
 • 61 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -115 Saldo migracji
 • -89 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -94 Saldo migracji wewnętrznych
 • -68 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Saldo migracji zagranicznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie zgorzeleckim oddano do użytku 380 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zgorzeleckim to 34 584 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 391 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  52,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 47,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zgorzeleckim to 3,54 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie zgorzeleckim to 85,20 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,28% mieszkań posiada łazienkę, 80,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,10% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie zgorzeleckim 368 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 259 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 264 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 4 437 zł/m2, średnia - 4 425 zł/m2), a na rynku wtórnym 364 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 242 zł/m2, średnia - 3 253 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 259 zł
 • Powiat
  3 259 zł
  Województwo
  4 720 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 259 zł Ogółem
 • 3 259 zł
 • 3 225 zł do 40 m2
 • 3 225 zł
 • 3 409 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 409 zł
 • 3 242 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 242 zł
 • 2 569 zł od 80,1 m2
 • 2 569 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 264 zł
 • powiat zgorzelecki
  3 264 zł
  Dolnośląskie
  4 827 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 264 zł Ogółem
 • 3 264 zł
 • 3 375 zł do 40 m2
 • 3 375 zł
 • 3 367 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 367 zł
 • 3 258 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 258 zł
 • 2 790 zł od 80,1 m2
 • 2 790 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 368
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2105
  • od 40,1 do 60 m2163
  • od 60,1 do 80 m276
  • od 80,1 m224
 • 105 do 40 m2
 • 163 od 40,1 do 60 m2
 • 76 od 60,1 do 80 m2
 • 24 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zgorzeleckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 437 zł
 • powiat zgorzelecki
  4 437 zł
  woj. dolnośląskie
  5 781 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 437 zł Ogółem
 • 4 437 zł
 • 4 197 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 197 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 425 zł
 • powiat zgorzelecki
  4 425 zł
  Województwo
  5 806 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 425 zł Ogółem
 • 4 425 zł
 • 4 290 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 290 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 242 zł
 • Tutaj
  3 242 zł
  woj. dolnośląskie
  4 006 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 242 zł Ogółem
 • 3 242 zł
 • 3 225 zł do 40 m2
 • 3 225 zł
 • 3 373 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 373 zł
 • 3 242 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 242 zł
 • 2 569 zł od 80,1 m2
 • 2 569 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 253 zł
 • powiat zgorzelecki
  3 253 zł
  woj. dolnośląskie
  4 356 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 253 zł Ogółem
 • 3 253 zł
 • 3 361 zł do 40 m2
 • 3 361 zł
 • 3 348 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 348 zł
 • 3 258 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 258 zł
 • 2 790 zł od 80,1 m2
 • 2 790 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 364
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2104
  • od 40,1 do 60 m2160
  • od 60,1 do 80 m276
  • od 80,1 m224
 • 104 do 40 m2
 • 160 od 40,1 do 60 m2
 • 76 od 60,1 do 80 m2
 • 24 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 584 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 391,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat zgorzelecki
  391,30
  Dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 71,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat zgorzelecki
  71,10 m2
  Dolnośląskie
  72,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,80 m2
  Województwo
  30,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. zgorzelecki
  3,88
  Dolnośląskie
  3,81
  Kraj
  3,82
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,56
  woj. dolnośląskie
  2,35
  Cały kraj
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  Dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 380 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat zgorzelecki
  4,35
  woj. dolnośląskie
  8,67
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 347 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,54
  woj. dolnośląskie
  3,56
  Cała Polska
  3,90
 • 15,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  15,41
  Dolnośląskie
  30,86
  Kraj
  24,07
 • 32 390 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 85,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  85,2 m2
  Dolnośląskie
  83,3 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,37 m2
  Dolnośląskie
  0,72 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,57%
  woj. dolnośląskie
  98,69%
  Kraj
  96,97%
 • 96,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,39%
  Dolnośląskie
  95,19%
  Polska
  94,01%
 • 92,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. zgorzelecki
  92,28%
  woj. dolnośląskie
  93,09%
  Polska
  91,78%
 • 80,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. zgorzelecki
  80,96%
  Województwo
  82,55%
  Cały kraj
  83,08%
 • 41,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat zgorzelecki
  41,10%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat zgorzelecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie zgorzeleckim na 1000 mieszkańców pracuje 205osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim wynosiło w 2021 roku 5,3% (6,0% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim wynosiło 5 346,28 PLN, co odpowiada 89.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego 10 664 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 341 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 677.

  9,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,6% w przemyśle i budownictwie, a 23,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 205 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. zgorzelecki
  205,0
  woj. dolnośląskie
  281,0
  Cały kraj
  257,0
 • 5,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,0% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • powiat zgorzelecki
  5,3%
  woj. dolnośląskie
  4,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 346 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 346 PLN
  Dolnośląskie
  6 243 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zgorzeleckim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 664 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 341 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 677 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,6% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,7% Pozostałe
 • 49,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 930 Pracujący ogółem
 • 8 792 Kobiety
 • 9 138 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,4
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 40,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. zgorzelecki
  40,3
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Polska
  38,2
 • 153,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  153,9
  Dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zgorzelecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie zgorzeleckim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 284 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 938 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 666 nowych podmiotów, a 327 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (942) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (553) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (877) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (327) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zgorzeleckim najwięcej (602) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 019) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (102) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,3% (1 881) podmiotów, a 78,6% (7 301) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zgorzeleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 284 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 102 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 881 Przemysł i budownictwo
 • 7 301 Pozostała działalność
 • 666 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2021 roku
 • 327 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2021 roku
 • 5 938 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 019 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 019
 • 202 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 202
 • 56 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 56
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 9 277 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 277
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 703 Spółki handlowe ogółem
 • 703
 • 154  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 154
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 602  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 602
 • 147    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 147
 • 542 Spółki cywilne ogółem
 • 542
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 938 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 549 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 549
 • 1 130 Budownictwo
 • 1 130
 • 494 Pozostała działalność
 • 494
 • 460 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 460
 • 441 Transport i gospodarka magazynowa
 • 441
 • 435 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 435
 • 320 Przetwórstwo przemysłowe
 • 320
 • 224 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 224
 • 200 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 200
 • 182 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 182
 • 144 Informacja i komunikacja
 • 144
 • 139 Edukacja
 • 139
 • 72 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 72
 • 72 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72
 • 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 68
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie zgorzeleckim stwierdzono 3 443 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 39,18 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zgorzeleckim wynosi 65,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 24,21 (wykrywalność 54%) oraz przeciwko mieniu - 19,04 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,45 (89%), o charakterze gospodarczym - 3,12 (35%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 443 Przestępstwa ogółem
 • 3 443
 • 2 128 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 128
 • 274 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 274
 • 391 Przestępstwa drogowe
 • 391
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 1 673 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 673
 • 39,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  39,18
  Dolnośląskie
  28,36
  Cała Polska
  21,51
 • 24,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  24,21
  woj. dolnośląskie
  19,16
  Kraj
  12,82
 • 3,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,12
  woj. dolnośląskie
  5,14
  Cały kraj
  5,89
 • 4,45 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,45
  woj. dolnośląskie
  2,39
  Kraj
  1,85
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  0,31
  woj. dolnośląskie
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 19,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat zgorzelecki
  19,04
  Województwo
  15,90
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. zgorzelecki
  65%
  woj. dolnośląskie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. zgorzelecki
  54%
  woj. dolnośląskie
  60%
  Polska
  64%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  35%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  75%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. zgorzelecki
  90%
  Dolnośląskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  89%
  Dolnośląskie
  88%
  Polska
  89%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. zgorzelecki
  37%
  Województwo
  46%
  Polska
  53%

Powiat zgorzelecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zgorzeleckiego wyniosła w 2021 roku 119,6 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu zgorzeleckiego - 30.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 5,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zgorzeleckiego wyniosła w 2021 roku 123,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%). W budżecie powiatu zgorzeleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 301 złotych na mieszkańca (21,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 37,1 złotych na mieszkańca (2,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zgorzeleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,7 mln

  1,0 tys(100%)

  87,4 mln

  950(100%)

  85,0 mln

  928(100%)

  96,1 mln

  1,1 tys(100%)

  103,3 mln

  1,1 tys(100%)

  107,3 mln

  1,2 tys(100%)

  109,9 mln

  1,2 tys(100%)

  119,6 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,7 mln

  300(29.6%)

  27,8 mln

  303(31.9%)

  26,9 mln

  295(31.7%)

  28,6 mln

  316(29.8%)

  31,1 mln

  346(30.2%)

  35,8 mln

  402(33.4%)

  33,4 mln

  378(30.4%)

  36,6 mln

  418(30.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,6 mln

  223(22%)

  21,0 mln

  229(24%)

  22,3 mln

  244(26.2%)

  13,2 mln

  146(13.8%)

  13,4 mln

  148(12.9%)

  15,1 mln

  170(14.1%)

  16,8 mln

  190(15.3%)

  17,6 mln

  202(14.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,9 mln

  107(10.6%)

  9,6 mln

  105(11%)

  9,4 mln

  103(11.1%)

  10,3 mln

  114(10.7%)

  10,1 mln

  112(9.8%)

  11,5 mln

  129(10.7%)

  12,7 mln

  144(11.6%)

  13,0 mln

  149(10.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,8 mln

  95,4(9.4%)

  8,0 mln

  87,3(9.2%)

  7,9 mln

  86,7(9.3%)

  8,4 mln

  93,0(8.8%)

  8,7 mln

  96,4(8.4%)

  9,0 mln

  101(8.4%)

  9,0 mln

  102(8.2%)

  12,2 mln

  140(10.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,8 mln

  84,3(8.3%)

  7,5 mln

  81,5(8.6%)

  7,7 mln

  84,0(9%)

  8,8 mln

  97,7(9.2%)

  8,6 mln

  95,9(8.4%)

  9,6 mln

  108(8.9%)

  11,4 mln

  129(10.4%)

  11,3 mln

  129(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,0 mln

  86,5(8.5%)

  3,3 mln

  35,4(3.7%)

  1,5 mln

  16,3(1.8%)

  6,6 mln

  73,4(6.9%)

  9,7 mln

  108(9.4%)

  5,5 mln

  61,6(5.1%)

  2,4 mln

  27,6(2.2%)

  4,8 mln

  55,0(4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  37,3(3.7%)

  3,5 mln

  37,8(4%)

  3,5 mln

  38,2(4.1%)

  3,6 mln

  39,4(3.7%)

  3,4 mln

  37,8(3.3%)

  3,4 mln

  38,1(3.2%)

  3,8 mln

  42,4(3.4%)

  3,8 mln

  43,3(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  47,8(4.7%)

  2,5 mln

  26,8(2.8%)

  2,4 mln

  25,9(2.8%)

  2,2 mln

  23,9(2.3%)

  1,4 mln

  15,4(1.3%)

  1,6 mln

  17,8(1.5%)

  2,7 mln

  30,3(2.4%)

  1,9 mln

  22,0(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  16,3(1.6%)

  1,5 mln

  16,7(1.8%)

  1,4 mln

  15,1(1.6%)

  1,5 mln

  16,5(1.6%)

  2,5 mln

  27,8(2.4%)

  1,6 mln

  18,2(1.5%)

  1,6 mln

  17,8(1.4%)

  1,6 mln

  17,8(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  295,2 tys

  3,2(0.3%)

  867,5 tys

  9,4(1%)

  504,1 tys

  5,5(0.6%)

  583,1 tys

  6,4(0.6%)

  333,0 tys

  3,7(0.3%)

  381,5 tys

  4,3(0.4%)

  306,6 tys

  3,5(0.3%)

  424,6 tys

  4,9(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  745,2 tys

  8,1(0.9%)

  315,6 tys

  3,5(0.4%)

  782,3 tys

  8,6(0.8%)

  661,7 tys

  7,4(0.6%)

  661,7 tys

  7,4(0.6%)

  667,0 tys

  7,5(0.6%)

  333,0 tys

  3,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  245,9 tys

  2,7(0.3%)

  241,4 tys

  2,6(0.3%)

  267,5 tys

  2,9(0.3%)

  238,2 tys

  2,6(0.2%)

  236,5 tys

  2,6(0.2%)

  245,5 tys

  2,8(0.2%)

  252,5 tys

  2,9(0.2%)

  315,5 tys

  3,6(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  394,0 tys

  4,3(0.4%)

  570,2 tys

  6,2(0.7%)

  514,7 tys

  5,6(0.6%)

  487,4 tys

  5,4(0.5%)

  474,8 tys

  5,3(0.5%)

  539,2 tys

  6,0(0.5%)

  395,0 tys

  4,5(0.4%)

  269,2 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,8 tys

  2,7(0.3%)

  244,7 tys

  2,7(0.3%)

  246,3 tys

  2,7(0.2%)

  264,1 tys

  3,0(0.2%)

  255,0 tys

  2,9(0.2%)

  262,7 tys

  3,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  152,2 tys

  1,6(0.2%)

  148,8 tys

  1,6(0.2%)

  95,7 tys

  1,0(0.1%)

  64,8 tys

  0,7(0.1%)

  54,1 tys

  0,6(0.1%)

  98,4 tys

  1,1(0.1%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  87,5 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  131,0 tys

  1,4(0.1%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  57,0 tys

  0,6(0.1%)

  64,3 tys

  0,7(0.1%)

  212,4 tys

  2,4(0.2%)

  150,8 tys

  1,7(0.1%)

  50,5 tys

  0,6(0%)

  54,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  83,8 tys

  0,9(0.1%)

  53,9 tys

  0,6(0.1%)

  47,0 tys

  0,5(0.1%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  51,0 tys

  0,6(0%)

  49,0 tys

  0,5(0%)

  24,4 tys

  0,3(0%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  50,9 tys

  0,6(0.1%)

  26,4 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  67,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  92,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zgorzeleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,6 mln

  1,0 tys(100%)

  87,6 mln

  953(100%)

  88,8 mln

  969(100%)

  93,3 mln

  1,0 tys(100%)

  100,3 mln

  1,1 tys(100%)

  106,4 mln

  1,2 tys(100%)

  110,6 mln

  1,2 tys(100%)

  123,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,5 mln

  362(35.8%)

  32,8 mln

  357(37.4%)

  32,8 mln

  360(37%)

  30,6 mln

  338(32.8%)

  29,6 mln

  329(29.5%)

  32,8 mln

  367(30.8%)

  38,9 mln

  440(35.2%)

  45,0 mln

  514(36.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,8 mln

  247(24.3%)

  24,0 mln

  262(27.4%)

  24,5 mln

  269(27.6%)

  25,4 mln

  281(27.2%)

  28,3 mln

  314(28.2%)

  30,0 mln

  337(28.2%)

  27,7 mln

  313(25%)

  32,3 mln

  369(26.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,6 mln

  126(12.4%)

  12,2 mln

  133(13.9%)

  13,5 mln

  148(15.2%)

  10,9 mln

  121(11.7%)

  11,6 mln

  128(11.5%)

  12,1 mln

  135(11.3%)

  14,1 mln

  160(12.8%)

  15,2 mln

  174(12.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,4 mln

  80,5(8%)

  7,1 mln

  77,6(8.1%)

  7,4 mln

  80,9(8.3%)

  8,4 mln

  92,8(9%)

  8,4 mln

  93,8(8.4%)

  8,6 mln

  96,5(8.1%)

  11,8 mln

  134(10.7%)

  11,0 mln

  126(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  17,3(1.7%)

  2,5 mln

  26,7(2.8%)

  2,2 mln

  23,7(2.4%)

  4,5 mln

  49,8(4.8%)

  5,0 mln

  55,4(5%)

  4,2 mln

  47,5(4%)

  2,4 mln

  27,0(2.2%)

  3,2 mln

  36,6(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  46,0(4.5%)

  685,5 tys

  7,5(0.8%)

  986

  0,0(0%)

  1,5 mln

  16,6(1.6%)

  1,6 mln

  18,0(1.6%)

  1,4 mln

  16,2(1.4%)

  750

  0,0(0%)

  2,6 mln

  29,2(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  18,7(1.8%)

  351,0 tys

  3,8(0.4%)

  221,9 tys

  2,4(0.3%)

  226,7 tys

  2,5(0.2%)

  632,4 tys

  7,0(0.6%)

  481,7 tys

  5,4(0.5%)

  311,9 tys

  3,5(0.3%)

  2,1 mln

  24,4(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  14,5(1.4%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,2(1.3%)

  2,1 mln

  23,4(2.1%)

  1,6 mln

  17,9(1.5%)

  1,4 mln

  16,1(1.3%)

  1,7 mln

  19,1(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  34,3(3.4%)

  2,1 mln

  23,4(2.5%)

  2,4 mln

  25,8(2.7%)

  1,4 mln

  15,4(1.5%)

  1,3 mln

  14,7(1.3%)

  1,0 mln

  11,5(1%)

  2,6 mln

  29,7(2.4%)

  1,6 mln

  18,5(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  17,6(1.7%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,7(1.4%)

  2,3 mln

  25,4(2.5%)

  4,5 mln

  50,1(4.5%)

  7,4 mln

  82,5(6.9%)

  3,6 mln

  40,9(3.3%)

  1,0 mln

  11,8(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  912,9 tys

  9,9(1%)

  934,6 tys

  10,2(1.1%)

  984,2 tys

  10,8(1.1%)

  890,0 tys

  9,8(1%)

  783,6 tys

  8,7(0.8%)

  630,0 tys

  7,1(0.6%)

  864,7 tys

  9,8(0.8%)

  874,2 tys

  10,0(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,0 mln

  11,0(1.1%)

  414,1 tys

  4,5(0.5%)

  254,1 tys

  2,8(0.3%)

  292,4 tys

  3,2(0.3%)

  249,9 tys

  2,8(0.2%)

  259,4 tys

  2,9(0.2%)

  297,9 tys

  3,4(0.3%)

  657,1 tys

  7,5(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  24,2(2.4%)

  1,8 mln

  19,2(2%)

  1,6 mln

  17,4(1.8%)

  1,5 mln

  16,1(1.6%)

  1,1 mln

  12,4(1.1%)

  766,1 tys

  8,6(0.7%)

  436,7 tys

  4,9(0.4%)

  487,6 tys

  5,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  242,8 tys

  2,7(0.3%)

  244,7 tys

  2,7(0.3%)

  246,3 tys

  2,7(0.2%)

  264,1 tys

  3,0(0.2%)

  255,0 tys

  2,9(0.2%)

  262,7 tys

  3,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  211,4 tys

  2,3(0.2%)

  211,4 tys

  2,3(0.2%)

  209,5 tys

  2,3(0.2%)

  208,2 tys

  2,3(0.2%)

  212,3 tys

  2,4(0.2%)

  215,6 tys

  2,4(0.2%)

  220,6 tys

  2,5(0.2%)

  255,3 tys

  2,9(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  127,2 tys

  1,4(0.1%)

  92,6 tys

  1,0(0.1%)

  30,7 tys

  0,3(0%)

  60,5 tys

  0,7(0.1%)

  40,1 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,6(0%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  47,5 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  502

  0,0(0%)

  23,4

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  329

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,9 tys

  0,6(0%)

  95,8 tys

  1,1(0.1%)

  1 000

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  67,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  92,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zgorzelecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 936 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 701 kobiet oraz 9 235 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zgorzeleckim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,3%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (24,8%).

  W roku 2021 w powiecie zgorzeleckim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 118 oddziałów uczęszczało 2 415 dzieci (1 206 dziewczynek oraz 1 209 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 796 dzieci (875 dziewczynek oraz 921 chłopców). Dostępnych było 1 859 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 923 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 28 szkół podstawowych, w których w 388 oddziałach uczyło się 6 449 uczniów (3 143 kobiety oraz 3 306 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 284 oddziałach uczyło się 5 528 uczniów (2 637 kobiet oraz 2 891 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów.

  W powiecie zgorzeleckim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 056 uczniów (645 kobiet oraz 411 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 261 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 547 uczniów (911 kobiet oraz 636 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 427 absolwentów.

  W powiecie zgorzeleckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 33 oddziałach uczyło się 690 uczniów (227 kobiet oraz 463 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,1 uczniów. 20,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. zgorzelecki
  17,0%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. zgorzelecki
  37,5%
  Województwo
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • powiat zgorzelecki
  2,9%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. zgorzelecki
  12,0%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. zgorzelecki
  22,6%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,6%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat zgorzelecki
  14,2%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat zgorzelecki
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 923 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  923,0
  woj. dolnośląskie
  905,0
  Polska
  896,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat zgorzelecki
  0,84
  Dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 28Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 118 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 527 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat zgorzelecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 415 Dzieci
 • 1 206 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 209 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 524 3 lata
 • 524
 • 632 4 lata
 • 632
 • 611 5 lata
 • 611
 • 597 6 lat
 • 597
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 269 3 lata
 • 269
 • 315 4 lata
 • 315
 • 312 5 lata
 • 312
 • 284 6 lat
 • 284
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 255 3 lata
 • 255
 • 317 4 lata
 • 317
 • 299 5 lata
 • 299
 • 313 6 lat
 • 313
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • 441 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 172,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 172,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 27,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 351 Oddziały
 • 6 314 Uczniowie
 • 3 107 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 768 Uczniowie w 1 klasie
 • 379 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 389 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 714 Absolwenci
 • 329 Kobiety
  (absolwenci)
 • 385 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 37 Oddziały
 • 135 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,7%
  73,3%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. zgorzelecki
  16,6
  Dolnośląskie
  17,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,6
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,0
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 492,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 389,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 103,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 782 Uczniowie
 • 506 Kobiety
  (uczniowie)
 • 276 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,7%
  35,3%
 • 154 Uczniowie w 1 klasie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 157 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 274 Uczniowie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 104 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,1
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 56,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 44,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 228 Uczniowie w 1 klasie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,4%
  70,6%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,9
  Dolnośląskie
  18,5
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,9
 • 24,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,0
 • 3,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zgorzeleckim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie zgorzeleckim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • hostele: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 220)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie zgorzeleckim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie zgorzeleckim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 807 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 322 (uczestnicy: 30 604)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 3 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 4 393)
  • koncerty: 44 (uczestnicy: 9 733)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 121 (uczestnicy: 3 267)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 1 460)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 1 725)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 1 840)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 398)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 32 (uczestnicy: 899)
  • inne: 26 (uczestnicy: 3 409)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 1 361)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 726)
  • taneczne: 8 (członkowie: 164)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 110)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 35)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 197)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 3 (członkowie: 66)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 224)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 21)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 25)
  • tańca: 2 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 121)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 6
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 4 150)
  • teatralne: 2 (członkowie: 19)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 3 071)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 31)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 882)
  • taneczne: 8 (członkowie: 119)
  • inne: 2 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie zgorzeleckim działały 3 kina posiadające 5 sal z 946 miejscami na widowni. Odbyły się 3 524 seanse, na które przyszło 71 785 widzów, w tym 813 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 17 702 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie zgorzeleckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 082 zwiedzających, co daje 123 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie zgorzeleckim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 307 836 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 45 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 411 305 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 124
  • dostępne dla czytelników: 54
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 54
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Kluby sportowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zgorzeleckim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 185 członków. Zarejestrowano 2 897 ćwiczących (mężczyźni: 2 283, kobiety: 614, chłopcy do lat 18: 1 530, dziewczęta do lat 18: 551). Aktywne były 73 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (55) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zgorzeleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zgorzelecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 45 wypadków drogowych w powiecie zgorzeleckim odnotowano 13 ofiar śmiertelnych oraz 45 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 51,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 19,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 69,8 rannych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie zgorzeleckim zarejestrowanych było 70 212 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 59 540 samochodów osobowych (673,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 5 439 samochodów ciężarowych (66,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 275 autobusów (3,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski), 473 ciągników siodłowych (5,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 554 motocykli (28,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,4 lat.


  W 2021 roku w powiecie zgorzeleckim znajdowało się 56 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 138 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 138 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 45 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 13 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 45 Ranni
  (rok 2021)
 • 9 Lekko ranni
 • 36 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 51,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  51,5
  woj. dolnośląskie
  60,1
  Cały kraj
  59,9
 • 14,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat zgorzelecki
  14,9
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  5,9
 • 51,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  51,5
  Województwo
  70,1
  Kraj
  69,4
 • 19,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat zgorzelecki
  19,9
  Województwo
  6,7
  Polska
  7,6
 • 69,79 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  69,8
  Dolnośląskie
  73,3
  Cały kraj
  80,2
 • 28,89 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  28,9
  Dolnośląskie
  10,3
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat zgorzelecki
  100,0
  Województwo
  116,6
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 70 212 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2020 roku
 • 59 540 Samochody osobowe
 • 5 439 Samochody ciężarowe
 • 258 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 275 Autobusy
 • 513 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 473 Ciągniki samochodowe
 • 473   Ciągniki siodłowe
 • 1 418 Ciągniki rolnicze
 • 2 554 Motocykle
 • 668   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 211 Motorowery
 • 59 540Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Samochody osobowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 673,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  673,6
  Dolnośląskie
  679,0
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 158
  • 1400-1649 kg14 364
  • 1650-1899 kg14 751
  • 1900 kg i więcej19 267
 • 11 158 do 1399 kg
 • 14 364 1400-1649 kg
 • 14 751 1650-1899 kg
 • 19 267 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 062 do 1399 cm3
 • 18 062
 • 35 225 1400-1999 cm3
 • 35 225
 • 6 253 2000 i więcej cm3
 • 6 253
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 004
  • olej napędowy21 586
  • gaz (LPG)5 403
  • pozostałe547
 • 32 004 benzyna
 • 21 586 olej napędowy
 • 5 403 gaz (LPG)
 • 547 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 736 do 1 roku
 • 736
 • 503 2 lata
 • 503
 • 575 3 lata
 • 575
 • 1 469 4-5 lat
 • 1 469
 • 1 674 6-7 lat
 • 1 674
 • 2 336 8-9 lat
 • 2 336
 • 2 967 10-11 lat
 • 2 967
 • 9 456 12-15 lat
 • 9 456
 • 12 782 16-20 lat
 • 12 782
 • 11 425 21-25 lat
 • 11 425
 • 7 064 26-30 lat
 • 7 064
 • 8 553 31 lat i więcej
 • 8 553
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zgorzeleckim
 • Tutaj
  20,0 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 5 439Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 66,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  66,9
  Dolnośląskie
  98,2
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 670 do 999 kg
 • 2 670
 • 1 617 1000-1499 kg
 • 1 617
 • 425 1500-2999 kg
 • 425
 • 53 3000-3499 kg
 • 53
 • 132 3500-4999 kg
 • 132
 • 185 5000-6999 kg
 • 185
 • 132 7000-9999 kg
 • 132
 • 157 10000-14999 kg
 • 157
 • 68 15000 kg i więcej
 • 68
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna793
  • olej napędowy4 363
  • gaz (LPG)122
  • pozostałe161
 • 793 benzyna
 • 4 363 olej napędowy
 • 122 gaz (LPG)
 • 161 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 110 do 1 roku
 • 110
 • 51 2 lata
 • 51
 • 58 3 lata
 • 58
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 155 6-7 lat
 • 155
 • 188 8-9 lat
 • 188
 • 291 10-11 lat
 • 291
 • 768 12-15 lat
 • 768
 • 1 004 16-20 lat
 • 1 004
 • 928 21-25 lat
 • 928
 • 670 26-30 lat
 • 670
 • 1 093 31 lat i więcej
 • 1 093
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zgorzeleckim
 • powiat zgorzelecki
  20,8 lat
  woj. dolnośląskie
  19,4 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 275Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Autobusy w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  3,1
  Dolnośląskie
  3,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy263
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 6 benzyna
 • 263 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 55 16-20 lat
 • 55
 • 63 21-25 lat
 • 63
 • 59 26-30 lat
 • 59
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zgorzeleckim
 • Powiat
  24,1 lat
  Województwo
  21,5 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 473Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  5,4
  Województwo
  8,2
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy448
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe23
 • 2 benzyna
 • 448 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 23 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 43 6-7 lat
 • 43
 • 29 8-9 lat
 • 29
 • 24 10-11 lat
 • 24
 • 91 12-15 lat
 • 91
 • 74 16-20 lat
 • 74
 • 65 21-25 lat
 • 65
 • 52 26-30 lat
 • 52
 • 63 31 lat i więcej
 • 63
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zgorzeleckim
 • Tutaj
  18,2 lat
  Dolnośląskie
  14,3 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 554Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Motocykle w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 28,9 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  28,9
  woj. dolnośląskie
  35,4
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 66 do 1 roku
 • 66
 • 35 2 lata
 • 35
 • 26 3 lata
 • 26
 • 143 4-5 lat
 • 143
 • 105 6-7 lat
 • 105
 • 104 8-9 lat
 • 104
 • 118 10-11 lat
 • 118
 • 339 12-15 lat
 • 339
 • 407 16-20 lat
 • 407
 • 363 21-25 lat
 • 363
 • 217 26-30 lat
 • 217
 • 631 31 lat i więcej
 • 631
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zgorzeleckim
 • powiat zgorzelecki
  20,4 lat
  woj. dolnośląskie
  23,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 56 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zgorzeleckim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 665,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. zgorzelecki
  665,4 km
  woj. dolnośląskie
  542,7 km
  Kraj
  591,9 km
 • 6,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,4 km
  Dolnośląskie
  3,8 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 0,0 km Długość bus-pasów
 • 138 Liczba licencji na taksówki
 • 138 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami