Powiat zgorzelecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zgorzelecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 85 446 Liczba mieszkańców
 • 839 km2 Powierzchnia
 • 102 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 68,3% Stopa urbanizacji
 • Urszula Ciupak Starosta
 • ul. Bohaterów II Armii WP 8, 59-900 Zgorzelec Adres starostwa powiatowego
 • DZG Tablice rejestracyjne
Powiat zgorzelecki na mapie
Identyfikatory
 • 0225 TERYT (TERC)
Herb powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki herb
Flaga powiatu zgorzeleckiego
powiat zgorzelecki flaga

powiat zgorzelecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
75 649 42 15
75 649 42 00
ul. Boh. II Armii Woj. Polskiego 12 G
59-900 Zgorzelec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
75 775 11 45
75 773 09 98
ul. Chrobrego 1
59-900 Zgorzelec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
75 649 45 20
75 649 45 29
ul. Warszawska 11
59-900 Zgorzelec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zgorzelcu
75 775 20 64
75 775 20 64
ul. Poluszyńskiego 1
59-900 Zgorzelec
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
(75) 776-15-55
(75) 771-79-30
ul. Bohaterów II Armii WP
59-900 Zgorzelec

Powiat zgorzelecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat zgorzelecki ma 85 446 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w 2050 roku wynosi 65 005, z czego 32 601 to kobiety, a 32 404 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego zawarli w 2022 roku 357 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 10,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zgorzelecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -675. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,83 na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. W 2022 roku urodziło się 533 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,7% zgonów w powiecie zgorzeleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w powiecie zgorzeleckim były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zgorzeleckiego przypada 14.01 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 943 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 090 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zgorzeleckiego -147. W tym samym roku 94 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 100 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  60,1% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 85 446 Liczba mieszkańców
 • 44 085 Kobiety
 • 41 361 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 65 005 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 601 Kobiety
 • 32 404 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  43,7 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zgorzelecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zgorzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zgorzelecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zgorzelecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zgorzelecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,6%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  49,5%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 49,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,1%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  10,2%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 11,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • powiat zgorzelecki
  0,7%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat zgorzelecki
  4,1
  Dolnośląskie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. zgorzelecki
  1,8
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 357 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -675 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -296 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -379 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  -7,8
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • -9,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zgorzeleckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 533 Urodzenia żywe
 • 263 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 270 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  Dolnośląskie
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 28,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,0
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 304 g Średnia waga noworodków
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 374 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 304 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 196 Waga 3000g - 3499g
 • 196
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. zgorzelecki
  1,08
  Dolnośląskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. zgorzelecki
  0,53
  Dolnośląskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. zgorzelecki
  0,44
  Dolnośląskie
  0,63
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie zgorzeleckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 208 Zgony
 • 559 Kobiety
  (Zgony)
 • 649 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  14,0
  Województwo
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 226,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat zgorzelecki
  226,6
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,6
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat zgorzelecki
  4,3
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zgorzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. zgorzelecki
  44,7%
  Województwo
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. zgorzelecki
  20,3%
  Dolnośląskie
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat zgorzelecki
  6,6%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 70 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,9
  Kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Cała Polska
  70,6
 • 284,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  284,1
  Województwo
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,2
  Cała Polska
  253,9
 • 626,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 652,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 598,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  626,3
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Cała Polska
  426,2
 • 124,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 178,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  124,1
  woj. dolnośląskie
  96,5
  Cała Polska
  62,9
 • 40,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. zgorzelecki
  40,5
  Województwo
  33,7
  Polska
  33,8
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  2,2
  Województwo
  8,3
  Polska
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat zgorzelecki
  0,2%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zgorzeleckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  20,0
  woj. dolnośląskie
  35,0
  Cały kraj
  38,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  16,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 3 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 943 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 515 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 428 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 94 Zameldowania z zagranicy
 • 37 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 57 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 090 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 585 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 505 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 100 Wymeldowania za granicę
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 56 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -153 Saldo migracji
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -76 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -147 Saldo migracji wewnętrznych
 • -70 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zgorzeleckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie zgorzeleckim oddano do użytku 391 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zgorzeleckim to 35 919 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 418 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  63,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 36,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zgorzeleckim to 3,29 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie zgorzeleckim to 81,10 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,66% mieszkań posiada łazienkę, 83,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,05% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie zgorzeleckim 418 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 461 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 253 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 84 transakcje (mediana cen - 5 304 zł/m2, średnia - 5 474 zł/m2), a na rynku wtórnym 334 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 885 zł/m2, średnia - 3 946 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 461 zł
 • Tutaj
  4 461 zł
  woj. dolnośląskie
  6 936 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 4 461 zł Ogółem
 • 4 461 zł
 • 4 566 zł do 40 m2
 • 4 566 zł
 • 4 758 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 758 zł
 • 4 272 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 272 zł
 • 3 448 zł od 80,1 m2
 • 3 448 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 253 zł
 • powiat zgorzelecki
  4 253 zł
  woj. dolnośląskie
  6 928 zł
  Polska
  7 224 zł
 • 4 253 zł Ogółem
 • 4 253 zł
 • 4 469 zł do 40 m2
 • 4 469 zł
 • 4 401 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 401 zł
 • 4 137 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 137 zł
 • 3 540 zł od 80,1 m2
 • 3 540 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 418
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2136
  • od 40,1 do 60 m2172
  • od 60,1 do 80 m286
  • od 80,1 m224
 • 136 do 40 m2
 • 172 od 40,1 do 60 m2
 • 86 od 60,1 do 80 m2
 • 24 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zgorzeleckim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 304 zł
 • powiat zgorzelecki
  5 304 zł
  Dolnośląskie
  7 706 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 5 304 zł Ogółem
 • 5 304 zł
 • 5 338 zł do 40 m2
 • 5 338 zł
 • 5 385 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 385 zł
 • 5 189 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 189 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 474 zł
 • powiat zgorzelecki
  5 474 zł
  Dolnośląskie
  7 857 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 474 zł Ogółem
 • 5 474 zł
 • 5 716 zł do 40 m2
 • 5 716 zł
 • 5 568 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 568 zł
 • 5 175 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 175 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m235
  • od 60,1 do 80 m218
  • od 80,1 m20
 • 29 do 40 m2
 • 35 od 40,1 do 60 m2
 • 18 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 885 zł
 • Tutaj
  3 885 zł
  Województwo
  5 637 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 3 885 zł Ogółem
 • 3 885 zł
 • 3 927 zł do 40 m2
 • 3 927 zł
 • 3 984 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 984 zł
 • 3 726 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 726 zł
 • 3 172 zł od 80,1 m2
 • 3 172 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 946 zł
 • pow. zgorzelecki
  3 946 zł
  Dolnośląskie
  6 129 zł
  Kraj
  6 984 zł
 • 3 946 zł Ogółem
 • 3 946 zł
 • 4 114 zł do 40 m2
 • 4 114 zł
 • 4 074 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 074 zł
 • 3 874 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 874 zł
 • 3 403 zł od 80,1 m2
 • 3 403 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 334
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2107
  • od 40,1 do 60 m2137
  • od 60,1 do 80 m268
  • od 80,1 m222
 • 107 do 40 m2
 • 137 od 40,1 do 60 m2
 • 68 od 60,1 do 80 m2
 • 22 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 919 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 418,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  418,20
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  71,90 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat zgorzelecki
  30,10 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,86
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,39
  Dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  Dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 391 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,55
  Dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 286 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,29
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Kraj
  3,89
 • 14,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,97
  Dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 31 700 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 81,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. zgorzelecki
  81,1 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. zgorzelecki
  0,37 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat zgorzelecki
  98,25%
  Dolnośląskie
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. zgorzelecki
  96,26%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 93,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat zgorzelecki
  93,66%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 83,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  83,96%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Cała Polska
  85,83%
 • 41,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  41,05%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat zgorzelecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie zgorzeleckim na 1000 mieszkańców pracuje 207osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim wynosiło 5 980,91 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego 10 664 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 341 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 677.

  4,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zgorzeleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 23,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 207 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. zgorzelecki
  207,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Polska
  259,0
 • 5,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,3% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Powiat
  5,0%
  Dolnośląskie
  4,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zgorzeleckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 346 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. zgorzelecki
  5 981 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zgorzeleckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 664 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 341 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 677 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 15,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 6,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,2% Pozostałe
 • 52,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zgorzeleckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 930 Pracujący ogółem
 • 8 792 Kobiety
 • 9 138 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zgorzeleckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. zgorzelecki
  66,4
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Kraj
  69,0
 • 40,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,3
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 153,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  153,9
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zgorzelecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie zgorzeleckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 548 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 136 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 557 nowych podmiotów, a 425 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (942) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (553) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (877) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (327) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zgorzeleckim najwięcej (612) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 288) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (101) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,2% (1 924) podmiotów, a 78,8% (7 523) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zgorzeleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 548 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 101 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 924 Przemysł i budownictwo
 • 7 523 Pozostała działalność
 • 557 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2023 roku
 • 425 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2023 roku
 • 6 136 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 288 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 288
 • 198 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 198
 • 56 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 56
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 9 542 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 542
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 707 Spółki handlowe ogółem
 • 707
 • 114  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 114
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 612  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 612
 • 110    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 110
 • 544 Spółki cywilne ogółem
 • 544
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 136 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 520 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 520
 • 1 183 Budownictwo
 • 1 183
 • 541 Pozostała działalność
 • 541
 • 471 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 471
 • 453 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 453
 • 445 Transport i gospodarka magazynowa
 • 445
 • 346 Przetwórstwo przemysłowe
 • 346
 • 227 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 227
 • 226 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 226
 • 179 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 179
 • 164 Informacja i komunikacja
 • 164
 • 151 Edukacja
 • 151
 • 73 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 73
 • 72 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72
 • 71 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 71
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie zgorzeleckim stwierdzono 3 260 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 37,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zgorzeleckim wynosi 59,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,52 (wykrywalność 47%) oraz przeciwko mieniu - 20,75 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,71 (85%), o charakterze gospodarczym - 4,40 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 260 Przestępstwa ogółem
 • 3 260
 • 2 028 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 028
 • 379 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 379
 • 320 Przestępstwa drogowe
 • 320
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 14
 • 1 789 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 789
 • 37,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  37,81
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Kraj
  22,81
 • 23,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat zgorzelecki
  23,52
  Województwo
  19,57
  Polska
  12,98
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  4,40
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 3,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  3,71
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 20,75 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. zgorzelecki
  20,75
  Dolnośląskie
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  60%
  Dolnośląskie
  63%
  Polska
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. zgorzelecki
  48%
  Województwo
  57%
  Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. zgorzelecki
  49%
  Województwo
  62%
  Polska
  75%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. zgorzelecki
  85%
  Województwo
  97%
  Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat zgorzelecki
  86%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. zgorzelecki
  37%
  Dolnośląskie
  43%
  Polska
  51%

Powiat zgorzelecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zgorzeleckiego wyniosła w 2022 roku 159,1 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 34.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu zgorzeleckiego - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 851 - Ochrona zdrowia (16.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 32,7 mln złotych, czyli 20,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zgorzeleckiego wyniosła w 2022 roku 154,3 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.9%) oraz z Dział 851 - Ochrona zdrowia (17%). W budżecie powiatu zgorzeleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 328 złotych na mieszkańca (18,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,9 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zgorzeleckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,4 mln

  950(100%)

  85,0 mln

  928(100%)

  96,1 mln

  1,1 tys(100%)

  103,3 mln

  1,1 tys(100%)

  107,3 mln

  1,2 tys(100%)

  109,9 mln

  1,2 tys(100%)

  119,6 mln

  1,4 tys(100%)

  159,1 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,8 mln

  303(31.9%)

  26,9 mln

  295(31.7%)

  28,6 mln

  316(29.8%)

  31,1 mln

  346(30.2%)

  35,8 mln

  402(33.4%)

  33,4 mln

  378(30.4%)

  36,6 mln

  418(30.6%)

  43,9 mln

  511(27.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  26,8(2.8%)

  2,4 mln

  25,9(2.8%)

  2,2 mln

  23,9(2.3%)

  1,4 mln

  15,4(1.3%)

  1,6 mln

  17,8(1.5%)

  2,7 mln

  30,3(2.4%)

  1,9 mln

  22,0(1.6%)

  26,8 mln

  312(16.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,0 mln

  229(24%)

  22,3 mln

  244(26.2%)

  13,2 mln

  146(13.8%)

  13,4 mln

  148(12.9%)

  15,1 mln

  170(14.1%)

  16,8 mln

  190(15.3%)

  17,6 mln

  202(14.7%)

  22,6 mln

  263(14.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,0 mln

  87,3(9.2%)

  7,9 mln

  86,7(9.3%)

  8,4 mln

  93,0(8.8%)

  8,7 mln

  96,4(8.4%)

  9,0 mln

  101(8.4%)

  9,0 mln

  102(8.2%)

  12,2 mln

  140(10.2%)

  14,4 mln

  167(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,6 mln

  105(11%)

  9,4 mln

  103(11.1%)

  10,3 mln

  114(10.7%)

  10,1 mln

  112(9.8%)

  11,5 mln

  129(10.7%)

  12,7 mln

  144(11.6%)

  13,0 mln

  149(10.9%)

  12,7 mln

  148(8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,5 mln

  81,5(8.6%)

  7,7 mln

  84,0(9%)

  8,8 mln

  97,7(9.2%)

  8,6 mln

  95,9(8.4%)

  9,6 mln

  108(8.9%)

  11,4 mln

  129(10.4%)

  11,3 mln

  129(9.5%)

  11,1 mln

  129(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  35,4(3.7%)

  1,5 mln

  16,3(1.8%)

  6,6 mln

  73,4(6.9%)

  9,7 mln

  108(9.4%)

  5,5 mln

  61,6(5.1%)

  2,4 mln

  27,6(2.2%)

  4,8 mln

  55,0(4%)

  4,7 mln

  55,1(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  37,8(4%)

  3,5 mln

  38,2(4.1%)

  3,6 mln

  39,4(3.7%)

  3,4 mln

  37,8(3.3%)

  3,4 mln

  38,1(3.2%)

  3,8 mln

  42,4(3.4%)

  3,8 mln

  43,3(3.2%)

  3,9 mln

  45,9(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  16,7(1.8%)

  1,4 mln

  15,1(1.6%)

  1,5 mln

  16,5(1.6%)

  2,5 mln

  27,8(2.4%)

  1,6 mln

  18,2(1.5%)

  1,6 mln

  17,8(1.4%)

  1,6 mln

  17,8(1.3%)

  2,4 mln

  27,5(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  867,5 tys

  9,4(1%)

  504,1 tys

  5,5(0.6%)

  583,1 tys

  6,4(0.6%)

  333,0 tys

  3,7(0.3%)

  381,5 tys

  4,3(0.4%)

  306,6 tys

  3,5(0.3%)

  424,6 tys

  4,9(0.4%)

  953,4 tys

  11,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  570,2 tys

  6,2(0.7%)

  514,7 tys

  5,6(0.6%)

  487,4 tys

  5,4(0.5%)

  474,8 tys

  5,3(0.5%)

  539,2 tys

  6,0(0.5%)

  395,0 tys

  4,5(0.4%)

  269,2 tys

  3,1(0.2%)

  821,0 tys

  9,6(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  242,8 tys

  2,7(0.3%)

  244,7 tys

  2,7(0.3%)

  246,3 tys

  2,7(0.2%)

  264,1 tys

  3,0(0.2%)

  255,0 tys

  2,9(0.2%)

  262,7 tys

  3,0(0.2%)

  275,8 tys

  3,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  241,4 tys

  2,6(0.3%)

  267,5 tys

  2,9(0.3%)

  238,2 tys

  2,6(0.2%)

  236,5 tys

  2,6(0.2%)

  245,5 tys

  2,8(0.2%)

  252,5 tys

  2,9(0.2%)

  315,5 tys

  3,6(0.3%)

  225,0 tys

  2,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  148,8 tys

  1,6(0.2%)

  95,7 tys

  1,0(0.1%)

  64,8 tys

  0,7(0.1%)

  54,1 tys

  0,6(0.1%)

  98,4 tys

  1,1(0.1%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  87,5 tys

  1,0(0.1%)

  207,4 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  57,0 tys

  0,6(0.1%)

  64,3 tys

  0,7(0.1%)

  212,4 tys

  2,4(0.2%)

  150,8 tys

  1,7(0.1%)

  50,5 tys

  0,6(0%)

  54,0 tys

  0,6(0%)

  55,5 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  26,4 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  51,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  53,9 tys

  0,6(0.1%)

  47,0 tys

  0,5(0.1%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  51,0 tys

  0,6(0%)

  49,0 tys

  0,5(0%)

  24,4 tys

  0,3(0%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  27,2 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  745,2 tys

  8,1(0.9%)

  315,6 tys

  3,5(0.4%)

  782,3 tys

  8,6(0.8%)

  661,7 tys

  7,4(0.6%)

  661,7 tys

  7,4(0.6%)

  667,0 tys

  7,5(0.6%)

  333,0 tys

  3,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  67,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zgorzeleckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zgorzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zgorzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,6 mln

  953(100%)

  88,8 mln

  969(100%)

  93,3 mln

  1,0 tys(100%)

  100,3 mln

  1,1 tys(100%)

  106,4 mln

  1,2 tys(100%)

  110,6 mln

  1,3 tys(100%)

  123,7 mln

  1,4 tys(100%)

  154,3 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,8 mln

  357(37.4%)

  32,8 mln

  360(37%)

  30,6 mln

  338(32.8%)

  29,6 mln

  329(29.5%)

  32,8 mln

  367(30.8%)

  38,9 mln

  440(35.2%)

  45,0 mln

  514(36.3%)

  45,8 mln

  533(29.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,0 mln

  262(27.4%)

  24,5 mln

  269(27.6%)

  25,4 mln

  281(27.2%)

  28,3 mln

  314(28.2%)

  30,0 mln

  337(28.2%)

  27,7 mln

  313(25%)

  32,3 mln

  369(26.1%)

  32,2 mln

  375(20.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  23,4(2.5%)

  2,4 mln

  25,8(2.7%)

  1,4 mln

  15,4(1.5%)

  1,3 mln

  14,7(1.3%)

  1,0 mln

  11,5(1%)

  2,6 mln

  29,7(2.4%)

  1,6 mln

  18,5(1.3%)

  26,3 mln

  306(17%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,2 mln

  133(13.9%)

  13,5 mln

  148(15.2%)

  10,9 mln

  121(11.7%)

  11,6 mln

  128(11.5%)

  12,1 mln

  135(11.3%)

  14,1 mln

  160(12.8%)

  15,2 mln

  174(12.3%)

  18,4 mln

  214(11.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,1 mln

  77,6(8.1%)

  7,4 mln

  80,9(8.3%)

  8,4 mln

  92,8(9%)

  8,4 mln

  93,8(8.4%)

  8,6 mln

  96,5(8.1%)

  11,8 mln

  134(10.7%)

  11,0 mln

  126(8.9%)

  11,0 mln

  128(7.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  351,0 tys

  3,8(0.4%)

  221,9 tys

  2,4(0.3%)

  226,7 tys

  2,5(0.2%)

  632,4 tys

  7,0(0.6%)

  481,7 tys

  5,4(0.5%)

  311,9 tys

  3,5(0.3%)

  2,1 mln

  24,4(1.7%)

  2,8 mln

  33,1(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  26,7(2.8%)

  2,2 mln

  23,7(2.4%)

  4,5 mln

  49,8(4.8%)

  5,0 mln

  55,4(5%)

  4,2 mln

  47,5(4%)

  2,4 mln

  27,0(2.2%)

  3,2 mln

  36,6(2.6%)

  2,8 mln

  32,1(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  685,5 tys

  7,5(0.8%)

  986

  0,0(0%)

  1,5 mln

  16,6(1.6%)

  1,6 mln

  18,0(1.6%)

  1,4 mln

  16,2(1.4%)

  750

  0,0(0%)

  2,6 mln

  29,2(2.1%)

  2,5 mln

  29,7(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,7(1.4%)

  2,3 mln

  25,4(2.5%)

  4,5 mln

  50,1(4.5%)

  7,4 mln

  82,5(6.9%)

  3,6 mln

  40,9(3.3%)

  1,0 mln

  11,8(0.8%)

  1,9 mln

  22,2(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,6(1.4%)

  1,2 mln

  13,2(1.3%)

  2,1 mln

  23,4(2.1%)

  1,6 mln

  17,9(1.5%)

  1,4 mln

  16,1(1.3%)

  1,7 mln

  19,1(1.3%)

  1,7 mln

  19,9(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  414,1 tys

  4,5(0.5%)

  254,1 tys

  2,8(0.3%)

  292,4 tys

  3,2(0.3%)

  249,9 tys

  2,8(0.2%)

  259,4 tys

  2,9(0.2%)

  297,9 tys

  3,4(0.3%)

  657,1 tys

  7,5(0.5%)

  1,2 mln

  13,8(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  934,6 tys

  10,2(1.1%)

  984,2 tys

  10,8(1.1%)

  890,0 tys

  9,8(1%)

  783,6 tys

  8,7(0.8%)

  630,0 tys

  7,1(0.6%)

  864,7 tys

  9,8(0.8%)

  874,2 tys

  10,0(0.7%)

  838,0 tys

  9,8(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  19,2(2%)

  1,6 mln

  17,4(1.8%)

  1,5 mln

  16,1(1.6%)

  1,1 mln

  12,4(1.1%)

  766,1 tys

  8,6(0.7%)

  436,7 tys

  4,9(0.4%)

  487,6 tys

  5,6(0.4%)

  762,4 tys

  8,9(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  242,8 tys

  2,7(0.3%)

  244,7 tys

  2,7(0.3%)

  246,3 tys

  2,7(0.2%)

  264,1 tys

  3,0(0.2%)

  255,0 tys

  2,9(0.2%)

  262,7 tys

  3,0(0.2%)

  264,3 tys

  3,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  211,4 tys

  2,3(0.2%)

  209,5 tys

  2,3(0.2%)

  208,2 tys

  2,3(0.2%)

  212,3 tys

  2,4(0.2%)

  215,6 tys

  2,4(0.2%)

  220,6 tys

  2,5(0.2%)

  255,3 tys

  2,9(0.2%)

  189,4 tys

  2,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  92,6 tys

  1,0(0.1%)

  30,7 tys

  0,3(0%)

  60,5 tys

  0,7(0.1%)

  40,1 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,6(0%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  47,5 tys

  0,5(0%)

  102,5 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  502

  0,0(0%)

  23,4

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  329

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,9 tys

  0,6(0%)

  95,8 tys

  1,1(0.1%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  67,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zgorzelecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 955 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 711 kobiet oraz 9 244 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zgorzeleckim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,3%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (24,8%).

  W roku 2022 w powiecie zgorzeleckim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 114 oddziałów uczęszczało 2 512 dzieci (1 245 dziewczynek oraz 1 267 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 76 oddziałów uczęszczało 1 796 dzieci (875 dziewczynek oraz 921 chłopców). Dostępnych było 1 859 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 947 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 28 szkół podstawowych, w których w 375 oddziałach uczyło się 6 434 uczniów (3 110 kobiet oraz 3 324 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 284 oddziałach uczyło się 5 528 uczniów (2 637 kobiet oraz 2 891 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,64.

  W powiecie zgorzeleckim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 153 uczniów (713 kobiet oraz 440 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 302 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 1 547 uczniów (911 kobiet oraz 636 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 427 absolwentów.

  W powiecie zgorzeleckim znajdują się 3 Technika, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 415 uczniów (620 kobiet oraz 795 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 219 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zgorzeleckim placówkę miało 12 Technik, w których w 71 oddziałach uczyło się 1 507 uczniów (617 kobiet oraz 890 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 302 absolwentów.

  W powiecie zgorzeleckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 27 oddziałach uczyło się 681 uczniów (241 kobiet oraz 440 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 25,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu zgorzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 29,5% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. zgorzelecki
  17,0%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,5%
  Województwo
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat zgorzelecki
  12,0%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat zgorzelecki
  22,6%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,6%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 19,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat zgorzelecki
  3,2%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. zgorzelecki
  14,2%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 947 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  947,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,84
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 27Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 114 Oddziały
 • 21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 527 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat zgorzelecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 512 Dzieci
 • 1 245 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 267 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 529 3 lata
 • 529
 • 629 4 lata
 • 629
 • 659 5 lata
 • 659
 • 634 6 lat
 • 634
 • 24 7 lat i więcej
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 258 3 lata
 • 258
 • 309 4 lata
 • 309
 • 332 5 lata
 • 332
 • 320 6 lat
 • 320
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 271 3 lata
 • 271
 • 320 4 lata
 • 320
 • 327 5 lata
 • 327
 • 314 6 lat
 • 314
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • 402 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 178,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 177,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 341 Oddziały
 • 6 289 Uczniowie
 • 3 067 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 222 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 846 Uczniowie w 1 klasie
 • 408 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 438 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 085 Absolwenci
 • 575 Kobiety
  (absolwenci)
 • 510 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 34 Oddziały
 • 145 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,7%
  70,3%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat zgorzelecki
  17,2
  Województwo
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,2
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,2
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,4
 • 4,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,3
 •  
 • 477,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 380,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 96,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,64
  Województwo
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 93,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zgorzelecki
  93,86
  Województwo
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zgorzelecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 825 Uczniowie
 • 552 Kobiety
  (uczniowie)
 • 273 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,9%
  33,1%
 • 283 Uczniowie w 1 klasie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 207 Absolwenci
 • 126 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 328 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 95 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,8
  Dolnośląskie
  26,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 54,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 49 Oddziały
 • 1 415 Uczniowie
 • 620 Kobiety
  (uczniowie)
 • 795 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,2%
 • 441 Uczniowie w 1 klasie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 214 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 219 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 114 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  28,9
  Dolnośląskie
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 101,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 65,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 319 Uczniowie w 1 klasie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat zgorzelecki
  25,2
  Województwo
  20,9
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 25,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 25,2
 • 30,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 30,0
 • 4,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat zgorzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 315 Uczniowie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 82,5%
  17,5%
 • 233 Uczniowie w 1 klasie
 • 193 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. zgorzelecki
  13,1
  Dolnośląskie
  26,9
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zgorzelecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zgorzelecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zgorzelecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zgorzeleckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie zgorzeleckim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • hostele: 1
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 220)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie zgorzeleckim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie zgorzeleckim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 827 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 682 (uczestnicy: 92 782)
  • wystawy: 26 (uczestnicy: 8 320)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 18 700)
  • koncerty: 66 (uczestnicy: 12 955)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 346 (uczestnicy: 4 905)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 45 (uczestnicy: 3 120)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 1 360)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 6 360)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 265)
  • warsztaty: 47 (uczestnicy: 1 247)
  • inne: 78 (uczestnicy: 35 550)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 1 530)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 820)
  • taneczne: 16 (członkowie: 230)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 75)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 5 (członkowie: 48)
  • literackie: 1 (członkowie: 3)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 125)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 17)
  • inne: 13 (członkowie: 197)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 15)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 998)
  • teatralne: 4 (członkowie: 56)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 71)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 74)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 103)
  • taneczne: 7 (członkowie: 127)
  • inne: 8 (członkowie: 567)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie zgorzeleckim działały 3 kina posiadające 5 sal z 946 miejscami na widowni. Odbyło się 5 461 seansów, na które przyszło 102 911 widzów, w tym 1 271 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 21 108 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie zgorzeleckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 067 zwiedzających, co daje 124 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie zgorzeleckim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 308 666 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 43 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 411 305 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 125
  • dostępne dla czytelników: 52
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 50
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Kluby sportowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zgorzeleckim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 185 członków. Zarejestrowano 2 897 ćwiczących (mężczyźni: 2 283, kobiety: 614, chłopcy do lat 18: 1 530, dziewczęta do lat 18: 551). Aktywne były 73 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (55) oraz inne osoby (21).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zgorzeleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zgorzelecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zgorzelecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie zgorzeleckim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 52,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie zgorzeleckim zarejestrowanych było 74 520 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 63 000 samochodów osobowych (733,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 769 samochodów ciężarowych (73,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 242 autobusów (2,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 577 ciągników siodłowych (6,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 841 motocykli (33,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie zgorzeleckim znajdowało się 56 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 121 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 120 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie zgorzeleckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 39 Ranni
  (rok 2022)
 • 16 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 47,73 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  47,7
  Województwo
  64,7
  Cały kraj
  56,5
 • 12,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  12,8
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 45,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat zgorzelecki
  45,4
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Cała Polska
  65,5
 • 14,76 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. zgorzelecki
  14,8
  Dolnośląskie
  5,3
  Kraj
  5,4
 • 52,33 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  52,3
  Województwo
  84,9
  Kraj
  71,0
 • 26,83 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat zgorzelecki
  26,8
  Województwo
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 95,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  95,1
  Dolnośląskie
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 74 520 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zgorzeleckim w 2022 roku
 • 63 000 Samochody osobowe
 • 5 769 Samochody ciężarowe
 • 266 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 242 Autobusy
 • 562 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 578 Ciągniki samochodowe
 • 577   Ciągniki siodłowe
 • 1 528 Ciągniki rolnicze
 • 2 841 Motocykle
 • 777   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 314 Motorowery
 • 63 000Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Samochody osobowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 733,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  733,4
  woj. dolnośląskie
  718,3
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 148
  • 1400-1649 kg14 690
  • 1650-1899 kg15 471
  • 1900 kg i więcej21 691
 • 11 148 do 1399 kg
 • 14 690 1400-1649 kg
 • 15 471 1650-1899 kg
 • 21 691 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 927 do 1399 cm3
 • 18 927
 • 37 275 1400-1999 cm3
 • 37 275
 • 6 798 2000 i więcej cm3
 • 6 798
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 724
  • olej napędowy22 985
  • gaz (LPG)5 533
  • pozostałe758
 • 33 724 benzyna
 • 22 985 olej napędowy
 • 5 533 gaz (LPG)
 • 758 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 617 do 1 roku
 • 617
 • 362 2 lata
 • 362
 • 582 3 lata
 • 582
 • 1 515 4-5 lat
 • 1 515
 • 1 940 6-7 lat
 • 1 940
 • 2 038 8-9 lat
 • 2 038
 • 2 867 10-11 lat
 • 2 867
 • 8 460 12-15 lat
 • 8 460
 • 13 469 16-20 lat
 • 13 469
 • 11 749 21-25 lat
 • 11 749
 • 8 338 26-30 lat
 • 8 338
 • 11 063 31 lat i więcej
 • 11 063
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zgorzeleckim
 • powiat zgorzelecki
  20,9 lat
  woj. dolnośląskie
  19,9 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 5 769Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  73,9
  woj. dolnośląskie
  104,2
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 826 do 999 kg
 • 2 826
 • 1 765 1000-1499 kg
 • 1 765
 • 432 1500-2999 kg
 • 432
 • 54 3000-3499 kg
 • 54
 • 132 3500-4999 kg
 • 132
 • 183 5000-6999 kg
 • 183
 • 129 7000-9999 kg
 • 129
 • 169 10000-14999 kg
 • 169
 • 79 15000 kg i więcej
 • 79
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna807
  • olej napędowy4 669
  • gaz (LPG)124
  • pozostałe169
 • 807 benzyna
 • 4 669 olej napędowy
 • 124 gaz (LPG)
 • 169 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 78 do 1 roku
 • 78
 • 30 2 lata
 • 30
 • 45 3 lata
 • 45
 • 175 4-5 lat
 • 175
 • 168 6-7 lat
 • 168
 • 199 8-9 lat
 • 199
 • 223 10-11 lat
 • 223
 • 802 12-15 lat
 • 802
 • 989 16-20 lat
 • 989
 • 1 005 21-25 lat
 • 1 005
 • 736 26-30 lat
 • 736
 • 1 319 31 lat i więcej
 • 1 319
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zgorzeleckim
 • Tutaj
  21,6 lat
  Dolnośląskie
  20,0 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 242Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Autobusy w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,8
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy230
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 6 benzyna
 • 230 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 59 26-30 lat
 • 59
 • 75 31 lat i więcej
 • 75
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zgorzeleckim
 • pow. zgorzelecki
  26,1 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 577Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. zgorzelecki
  6,7
  Dolnośląskie
  9,1
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy548
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe27
 • 2 benzyna
 • 548 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 27 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 10 3 lata
 • 10
 • 93 4-5 lat
 • 93
 • 23 6-7 lat
 • 23
 • 43 8-9 lat
 • 43
 • 34 10-11 lat
 • 34
 • 67 12-15 lat
 • 67
 • 94 16-20 lat
 • 94
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 90 31 lat i więcej
 • 90
 • 17,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zgorzeleckim
 • pow. zgorzelecki
  17,3 lat
  Województwo
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 2 841Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zgorzeleckim
 • Motocykle w powiecie zgorzeleckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 33,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat zgorzelecki
  33,1
  Województwo
  39,2
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 51 2 lata
 • 51
 • 50 3 lata
 • 50
 • 82 4-5 lat
 • 82
 • 167 6-7 lat
 • 167
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 306 12-15 lat
 • 306
 • 461 16-20 lat
 • 461
 • 451 21-25 lat
 • 451
 • 280 26-30 lat
 • 280
 • 722 31 lat i więcej
 • 722
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zgorzeleckim
 • Tutaj
  21,0 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 56 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zgorzeleckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 665,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  665,4 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat zgorzelecki
  6,5 km
  Dolnośląskie
  4,3 km
  Polska
  5,3 km
 • 0,0 km Długość bus-pasów
 • 120 Liczba licencji na taksówki
 • 121 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami