Krynki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Krynki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krynki to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu sokólskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krynki.
 • 2 156 Liczba mieszkańców
 • 3,8 km² Powierzchnia
 • 562,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1569 i 2009 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSK Tablice rejestracyjne
 • Jolanta Gudalewska Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 23.772553.2640 Współrzędne GPS
 • 2011044 TERYT (TERC)
 • 0032655 SIMC
Herb miasta Krynki
Krynki herb
Flaga miasta Krynki
Krynki flaga

Jak Krynki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krynki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krynki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krynki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
34Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
42Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
45Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
50Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
58Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
60Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
70Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
74Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
101Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
104Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
153Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
170Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
221Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
264Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
284Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
293Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności

Krynki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-120Poczta Krynki, ul. Piłsudskiego 10

Krynki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krynkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Sokółce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c
16-100 Sokółka
Urząd Miejski w Krynkach
(85) 722-85-50
(85) 722-80-70
ul. Garbarska 16
16-120 Krynki

Krynki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Krynki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 156, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2009-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,3 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krynek zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców Krynek jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Krynki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,33 na 1000 mieszkańców Krynek. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 454 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 49,1% zgonów w Krynkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Krynkach były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krynek przypada 16.77 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krynek -5. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,4% mieszkańców Krynek jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 156 Liczba mieszkańców
 • 1 129 Kobiety
 • 1 027 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krynkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krynkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krynkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krynek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,3 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 48,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krynki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krynek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krynki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krynki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krynki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,4%
  Województwo
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,6%
  Podlaskie
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 52,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • Krynki
  10,8%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 18,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  Podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krynkach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Krynki
  4,5
  Podlaskie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Podlaskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krynkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -11,3
  Podlaskie
  -3,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krynkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krynkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krynkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krynkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Krynki
  5,4
  Województwo
  8,0
  Polska
  8,1
 • 33,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,7
  Podlaskie
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 454 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 386 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 525 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 454 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 151 Waga 3000g - 3499g
 • 151
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Krynki
  1,24
  Podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Krynki
  0,63
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,50
  Podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krynkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,8
  Podlaskie
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 198,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Krynki
  198,9
  Województwo
  147,1
  Polska
  147,0
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,6
  woj. podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  woj. podlaskie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sokólskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Krynki
  49,1%
  Podlaskie
  45,0%
  Kraj
  36,0%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Krynki
  19,6%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Krynki
  6,3%
  Podlaskie
  7,2%
  Kraj
  6,7%
 • 29 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  78,6
  Cała Polska
  70,6
 • 272,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  272,4
  Województwo
  257,1
  Cała Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  232,8
  Kraj
  253,9
 • 684,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 756,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 610,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Krynki
  684,3
  Województwo
  529,3
  Cały kraj
  426,2
 • 42,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 8,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Krynki
  42,4
  Podlaskie
  52,4
  Polska
  62,9
 • 22,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  22,1
  Województwo
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Krynki
  6,3
  woj. podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krynkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krynki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krynki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krynkach oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krynkach to 936 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 428 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krynkach to 3,00 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krynkach to 93,00 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,69% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,56% mieszkań posiada łazienkę, 64,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sokólskiego.

  Powiat sokólski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 936 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 428,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  428,40
  Województwo
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,60 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,70 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,92
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,33 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,33
  Województwo
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,46
  woj. podlaskie
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Krynki
  3,00
  Województwo
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 1,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,37
  woj. podlaskie
  23,68
  Polska
  24,56
 • 93 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 93,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  93,0 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,04 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Krynki
  0,04 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Krynki
  96,69%
  Województwo
  97,54%
  Polska
  97,75%
 • 82,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  82,91%
  woj. podlaskie
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 77,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Krynki
  77,56%
  Podlaskie
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 64,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Krynki
  64,85%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Krynki
  0,00%
  Województwo
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Krynki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Krynkach na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Krynkach wynosiło w 2023 roku 11,1% (11,1% wśród kobiet i 11,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krynkach wynosiło 5 506,16 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  46,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Krynek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 23,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 25,9% Kobiety
 • 20,8% Mężczyźni
 • Krynki
  11,1%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krynkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krynkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krynkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 506 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krynkach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 46,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,0% Przemysł i budownictwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 36,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krynkach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 49,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krynki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Krynki
  74,1
  woj. podlaskie
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 48,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  48,4
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 188,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Krynki
  188,4
  Podlaskie
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krynki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Krynkach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 166 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 114 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (7) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (20) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krynkach najwięcej (8) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (159) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,4% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,1% (30) podmiotów, a 76,5% (127) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krynkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%) oraz Transport i gospodarka magazynowa (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 166 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30 Przemysł i budownictwo
 • 127 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Krynkach w 2023 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Krynkach w 2023 roku
 • 114 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 159 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 159
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 166 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 166
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 114 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 28 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 28
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 18 Budownictwo
 • 18
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Przetwórstwo przemysłowe
 • 8
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krynki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krynkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 33 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krynkach wynosi 86,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krynek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,45 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,62 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,41 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,73 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,74 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krynek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krynki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 33
 • 19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 19
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 15,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,03
  Podlaskie
  19,92
  Polska
  22,81
 • 8,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,45
  woj. podlaskie
  8,92
  Cała Polska
  12,98
 • 1,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  Podlaskie
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 3,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,41
  woj. podlaskie
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,74 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,74
  Województwo
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 4,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,62
  woj. podlaskie
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krynki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  Podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Krynki
  86%
  Podlaskie
  74%
  Cały kraj
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Krynki
  55%
  Podlaskie
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Krynki
  62%
  woj. podlaskie
  53%
  Kraj
  51%

Krynki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Krynek wyniosła w 2022 roku 24,1 mln złotych, co daje 8,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 68.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Krynek - 24.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,5 mln złotych, czyli 35,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krynek wyniosła w 2022 roku 24,3 mln złotych, co daje 8,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 33.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12.8%). W budżecie Krynek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (17,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,6%.
 • Wydatki budżetu w Krynkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krynek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krynki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krynek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  9,9 mln

  3,0 tys(100%)

  11,6 mln

  3,6 tys(100%)

  14,1 mln

  4,5 tys(100%)

  12,5 mln

  4,0 tys(100%)

  15,0 mln

  4,9 tys(100%)

  13,5 mln

  4,7 tys(100%)

  14,4 mln

  5,1 tys(100%)

  24,1 mln

  8,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  190,2 tys

  76,5(1.9%)

  169,9 tys

  69,6(1.5%)

  2,4 mln

  1,0 tys(17.4%)

  155,7 tys

  64,5(1.2%)

  2,2 mln

  946(15%)

  190,0 tys

  82,1(1.4%)

  207,4 tys

  90,0(1.4%)

  5,9 mln

  2,7 tys(24.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,9 mln

  1,1 tys(28.9%)

  2,8 mln

  1,2 tys(24.4%)

  3,1 mln

  1,3 tys(22%)

  3,2 mln

  1,3 tys(25.7%)

  3,3 mln

  1,4 tys(22%)

  3,6 mln

  1,6 tys(26.7%)

  3,4 mln

  1,5 tys(23.8%)

  4,3 mln

  2,0 tys(17.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  649(16.4%)

  1,3 mln

  552(11.6%)

  1,5 mln

  608(10.5%)

  1,4 mln

  578(11.2%)

  1,6 mln

  685(10.9%)

  1,9 mln

  820(14.1%)

  2,8 mln

  1,2 tys(19.6%)

  3,4 mln

  1,5 tys(14%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  104,5 tys

  42,0(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  886(8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  659(16.6%)

  1,6 mln

  652(13.7%)

  1,7 mln

  697(12%)

  1,8 mln

  755(14.6%)

  1,6 mln

  662(10.5%)

  1,5 mln

  654(11.2%)

  1,7 mln

  744(11.9%)

  1,9 mln

  882(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  874(22%)

  3,6 mln

  1,5 tys(31.1%)

  1,2 mln

  485(8.4%)

  1,1 mln

  462(8.9%)

  1,0 mln

  435(6.9%)

  940,2 tys

  406(7%)

  1,0 mln

  435(7%)

  1,4 mln

  647(5.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  78,4 tys

  31,6(0.8%)

  136,7 tys

  56,0(1.2%)

  133,2 tys

  55,0(0.9%)

  385,9 tys

  160(3.1%)

  759,4 tys

  320(5.1%)

  137,9 tys

  59,6(1%)

  615,2 tys

  267(4.3%)

  1,2 mln

  553(5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  181,6 tys

  73,1(1.8%)

  925,4 tys

  379(8%)

  122,8 tys

  50,7(0.9%)

  163,0 tys

  67,5(1.3%)

  179,1 tys

  75,5(1.2%)

  176,4 tys

  76,3(1.3%)

  213,4 tys

  92,7(1.5%)

  753,1 tys

  345(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  243,7 tys

  98,1(2.5%)

  299,7 tys

  123(2.6%)

  292,7 tys

  121(2.1%)

  460,2 tys

  191(3.7%)

  354,8 tys

  150(2.4%)

  902,8 tys

  390(6.7%)

  365,2 tys

  159(2.5%)

  446,9 tys

  205(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  377,3 tys

  152(3.8%)

  328,9 tys

  135(2.8%)

  356,3 tys

  147(2.5%)

  294,9 tys

  122(2.4%)

  313,5 tys

  132(2.1%)

  370,2 tys

  160(2.8%)

  358,5 tys

  156(2.5%)

  358,8 tys

  164(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  31,6 tys

  12,7(0.3%)

  37,3 tys

  15,3(0.3%)

  33,6 tys

  13,9(0.2%)

  50,0 tys

  20,7(0.4%)

  44,4 tys

  18,7(0.3%)

  41,4 tys

  17,9(0.3%)

  25,7 tys

  11,2(0.2%)

  130,6 tys

  59,8(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  286,4 tys

  119(2.3%)

  241,4 tys

  102(1.6%)

  239,0 tys

  103(1.8%)

  290,3 tys

  126(2%)

  110,4 tys

  50,5(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  52,7 tys

  21,2(0.5%)

  40,5 tys

  16,6(0.3%)

  38,4 tys

  15,9(0.3%)

  52,6 tys

  21,8(0.4%)

  48,8 tys

  20,6(0.3%)

  51,4 tys

  22,2(0.4%)

  53,6 tys

  23,3(0.4%)

  98,8 tys

  45,2(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,6 tys

  28,2(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  29,7 tys

  11,9(0.3%)

  35,4 tys

  14,5(0.3%)

  32,3 tys

  13,3(0.2%)

  21,3 tys

  8,8(0.2%)

  30,6 tys

  12,9(0.2%)

  22,4 tys

  9,7(0.2%)

  26,0 tys

  11,3(0.2%)

  56,2 tys

  25,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  252,4 tys

  102(2.6%)

  238,4 tys

  97,7(2.1%)

  222,2 tys

  91,6(1.6%)

  202,4 tys

  83,8(1.6%)

  197,1 tys

  83,1(1.3%)

  169,6 tys

  73,3(1.3%)

  148,2 tys

  64,3(1%)

  53,5 tys

  24,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  3,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  39,0 tys

  16,1(0.3%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,3 tys

  15,0(0.4%)

  3,9 tys

  1,6(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  53,1 tys

  22,0(0.4%)

  38,1 tys

  16,0(0.3%)

  37,2 tys

  16,1(0.3%)

  951

  0,4(0%)

  680

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,9 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,9 tys

  24,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krynkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krynek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krynki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krynek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,1 mln

  3,1 tys(100%)

  11,8 mln

  3,7 tys(100%)

  12,1 mln

  3,9 tys(100%)

  13,9 mln

  4,5 tys(100%)

  14,3 mln

  4,6 tys(100%)

  14,8 mln

  5,2 tys(100%)

  18,2 mln

  6,5 tys(100%)

  24,3 mln

  8,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,9 mln

  1,2 tys(29.3%)

  2,9 mln

  1,2 tys(24.8%)

  3,0 mln

  1,2 tys(25%)

  3,2 mln

  1,3 tys(23%)

  3,9 mln

  1,6 tys(27.4%)

  3,4 mln

  1,5 tys(23.1%)

  3,7 mln

  1,6 tys(20.2%)

  6,5 mln

  3,0 tys(26.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,2 mln

  1,3 tys(31.6%)

  3,6 mln

  1,5 tys(30.1%)

  3,5 mln

  1,5 tys(29.2%)

  3,8 mln

  1,6 tys(27.5%)

  4,1 mln

  1,7 tys(29.1%)

  5,4 mln

  2,3 tys(36.4%)

  5,8 mln

  2,5 tys(31.8%)

  4,7 mln

  2,1 tys(19.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  484(8.4%)

  177,9 tys

  75,0(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  800,0 tys

  347(4.4%)

  3,1 mln

  1,4 tys(12.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  104,5 tys

  42,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  916(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  913,0 tys

  367(9.1%)

  770,5 tys

  316(6.5%)

  776,8 tys

  320(6.4%)

  516,8 tys

  214(3.7%)

  631,4 tys

  266(4.4%)

  792,7 tys

  343(5.4%)

  1,9 mln

  825(10.4%)

  1,3 mln

  607(5.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 tys

  3,8(0.1%)

  86,0 tys

  35,6(0.6%)

  348,8 tys

  147(2.4%)

  4,2 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  508(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  731(18.1%)

  3,2 mln

  1,3 tys(27.4%)

  824,8 tys

  340(6.8%)

  723,6 tys

  300(5.2%)

  680,7 tys

  287(4.8%)

  605,8 tys

  262(4.1%)

  581,6 tys

  253(3.2%)

  1,0 mln

  462(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  107,1 tys

  43,1(1.1%)

  93,0 tys

  38,1(0.8%)

  254,9 tys

  105(2.1%)

  239,3 tys

  99,1(1.7%)

  252,1 tys

  106(1.8%)

  298,7 tys

  129(2%)

  652,7 tys

  283(3.6%)

  895,9 tys

  410(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  51,4 tys

  20,7(0.5%)

  487,6 tys

  200(4.1%)

  25,1 tys

  10,3(0.2%)

  14,3 tys

  5,9(0.1%)

  25,3 tys

  10,7(0.2%)

  10,7 tys

  4,6(0.1%)

  65,4 tys

  28,4(0.4%)

  395,1 tys

  181(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  306,6 tys

  127(2.2%)

  309,6 tys

  131(2.2%)

  308,3 tys

  133(2.1%)

  317,1 tys

  138(1.7%)

  357,2 tys

  163(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  327,8 tys

  132(3.3%)

  322,4 tys

  132(2.7%)

  330,3 tys

  136(2.7%)

  288,5 tys

  119(2.1%)

  306,8 tys

  129(2.2%)

  363,5 tys

  157(2.5%)

  351,7 tys

  153(1.9%)

  351,2 tys

  161(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  282,2 tys

  114(2.8%)

  169,7 tys

  69,5(1.4%)

  272,6 tys

  112(2.2%)

  206,9 tys

  85,7(1.5%)

  261,5 tys

  110(1.8%)

  311,5 tys

  135(2.1%)

  355,1 tys

  154(2%)

  274,5 tys

  126(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  158,1 tys

  63,6(1.6%)

  129,6 tys

  53,1(1.1%)

  88,5 tys

  36,5(0.7%)

  373,0 tys

  154(2.7%)

  68,9 tys

  29,0(0.5%)

  67,9 tys

  29,3(0.5%)

  95,7 tys

  41,5(0.5%)

  154,6 tys

  70,8(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  45,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  132,9 tys

  53,5(1.3%)

  122,5 tys

  50,2(1%)

  107,6 tys

  44,4(0.9%)

  113,2 tys

  46,9(0.8%)

  99,4 tys

  41,9(0.7%)

  72,0 tys

  31,1(0.5%)

  54,3 tys

  23,6(0.3%)

  47,7 tys

  21,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,8(0%)

  5,0 tys

  2,1(0%)

  5,9 tys

  2,5(0%)

  6,8 tys

  3,0(0%)

  6,5 tys

  2,8(0%)

  27,3 tys

  12,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  37,3 tys

  15,0(0.4%)

  3,9 tys

  1,6(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  53,1 tys

  22,0(0.4%)

  38,1 tys

  16,0(0.3%)

  37,2 tys

  16,1(0.3%)

  692

  0,3(0%)

  680

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,2(0%)

  20,4 tys

  8,5(0.1%)

  33,8 tys

  14,3(0.2%)

  802

  0,3(0%)

  499,2 tys

  217(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,0 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  20,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krynki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 456 mieszkańców Krynek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 214 kobiet oraz 242 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,4% mieszkańców Krynek, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 20,2% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Krynek mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krynkach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,7%) oraz średnie zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (28,7%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%).

  W roku 2022 w Krynkach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 48 dzieci (18 dziewczynek oraz 30 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  14,1% mieszkańców Krynek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 13,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 761 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 143 uczniów (74 kobiety oraz 69 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,14.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,0% mieszkańców (21,4% wśród dziewczyn i 20,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców Krynek w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 27,5% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  Województwo
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  38,8%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Krynki
  3,2%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  Podlaskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  24,8%
  Podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,4%
  Województwo
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 12,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Podlaskie
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,2%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 21,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,0%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 761 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  761,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,71
  Województwo
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krynki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Dzieci
 • 18 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 30 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 37,5%
  62,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 13 4 lata
 • 13
 • 11 5 lata
 • 11
 • 12 6 lat
 • 12
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 6 4 lata
 • 6
 • 4 5 lata
 • 4
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 7 4 lata
 • 7
 • 7 5 lata
 • 7
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krynkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krynkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Krynkach
  Publiczne
  85 722-86-48
  85 722-86-48
  ul. Aleja Szkolna 10
  16-120 Krynki
  241-
 • Szkoły podstawowe w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krynki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 143 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,9
  woj. podlaskie
  16,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,14
  Podlaskie
  92,82
  Cały kraj
  95,96
 • 84,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  84,94
  Podlaskie
  91,85
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krynki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krynki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krynkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krynkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Krynkach (Eliza Orzeszkowa)
  Publiczna
  85 722-86-48
  85 722-86-48
  ul. Aleja Szkolna 10
  16-120 Krynki
  8149-
 • Edukacyjne grupy wieku w Krynkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krynki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krynki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krynki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krynki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Krynkach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krynkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krynkach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Krynkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Krynkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 4 444)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 40)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 1 200)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 24)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 80)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 58)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 13)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Krynkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 464 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Krynkach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 83 członków. Zarejestrowano 66 ćwiczących (mężczyźni: 56, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 34, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krynkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krynkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krynek znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Krynkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Synagoga z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1958-11-22, wykaz dokumentów: 136 z 1958-11-22; brak numeru z 2013-03-15
  • Synagoga z XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 5)dnia 1966-10-22, wykaz dokumentów: 221 z 1966-10-22; A-557 z 2013-12-06
  • Kaplica z 1. poł. XVIII w.dnia 1966-11-04, wykaz dokumentów: 252 z 1966-11-04; brak numeru z 1996-04-11; A-52 z 2003-08-29
  • Cmentarz prawosławny (data nieznana)dnia 1966-11-04, wykaz dokumentów: 252 z 1966-11-04; brak numeru z 1996-04-11; A-52 z 2003-08-29
  • Dzwonnica z poł. XVIII w. (ul. Nowa 2)dnia 1966-11-04, wykaz dokumentów: 253 z 1966-11-04; A-131 z 2005-03-14
  • Park z 1780 r.dnia 1975-05-12, wykaz dokumentów: 354 z 1975-05-12; 448 z 1979-07-16; 707 z 1988-09-26
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1979-07-16, wykaz dokumentów: 448 z 1979-07-16
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVII w.dnia 1979-07-16, wykaz dokumentów: 448 z 1979-07-16; 608 z 1992-03-04; A-131 z 2005-03-14
  • Miasto z XV w.dnia 1979-07-16, wykaz dokumentów: 448 z 1979-07-16; A-553 z 2013-11-14
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1987-12-30, wykaz dokumentów: 657 z 1987-12-30; A-115 z 2004-10-11
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1987-12-30, wykaz dokumentów: 657 z 1987-12-30; A-115 z 2004-10-11
  • Dwór z 1928 r. (ul. Stary Dwór 8)dnia 1989-04-21, wykaz dokumentów: 717 z 1989-04-21; A-26 z 2003-08-28
  • Kościół z 1907 - 1913 (ul. Nowa 2)dnia 1991-04-11, wykaz dokumentów: 743 z 1991-04-11; 608 z 1992-03-04; A-131 z 2005-03-14
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w. (ul. Nowa 2)dnia 1992-03-04, wykaz dokumentów: 608 z 1992-03-04
  • Synagoga z 2. poł. XIX w. (ul. Czysta 8)dnia 2000-09-29, wykaz dokumentów: A-11 z 2000-09-29
  • Cerkiew z 1864 - 1868dnia 2003-02-18, wykaz dokumentów: A-54 z 2003-02-18
  • Mur/ogrodzenie z 1869 r. (ul. Cerkiewna 5)dnia 2003-02-18, wykaz dokumentów: A-54 z 2003-02-18
  • Cmentarz prawosławny z 1864 - 1868dnia 2003-02-18, wykaz dokumentów: A-54 z 2003-02-18
  • Szpital z 1880 r. (ul. Grodzieńska 44)dnia 2009-08-28, wykaz dokumentów: A-250 z 2009-08-28
 • Formy ochrony przyrody w Krynkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Krynek znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Krynkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wzgórza Sokólskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Czynna ochrona ekosystemów Obszaru polega na zachowaniu różnorodności biologicznej terenów rozciągających się na wschód od Puszczy Knyszyńskiej wyróżniających się rzeźbą terenu wysokimi walorami przyrodniczymi krajobrazowymi kulturowymi i wypoczynkowymi., Data ustanowienia: 1986-01-01, Opis granicy: położony jest w województwie podlaskim w powiecie białostockim na terenie gminy Gródek (10 206 62 ha) oraz w powiecie sokólskim na terenie gmin: Krynki (11 868 30 ha) Kuźnica (4 566 31 ha) Sokółka (4 535 12 ha) i Szudziałowo (7 033 45 ha)., Powierzchnia: 38209.8 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1979-02-14, Opis granicy: ul. Kościelna przy posesji nr 10
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1979-02-14, Opis granicy: w parku przy drodze do Góran
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1979-02-14, Opis granicy: na posesji wokół kościoła
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1979-02-14, Opis granicy: na posesji wokół kościoła

Krynki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 5 wypadków drogowych w Krynkach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 228,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 45,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Krynkach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sokólskiego.

  Powiat sokólski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Krynkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Krynkach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 228,83 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  228,8
  woj. podlaskie
  733,0
  Polska
  1 100,9
 • 45,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  45,8
  woj. podlaskie
  129,1
  Cała Polska
  104,4
 • 320,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  320,4
  Podlaskie
  870,2
  Polska
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  20,0
  Województwo
  17,6
  Polska
  9,5
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Krynki
  140,0
  Województwo
  118,7
  Cała Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krynki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 674droga wojewódzka nr 674(Sokółka - Stara Kamionka - Słójka - Szudziałowo - Ostrówek - Krynki)
  • DW 676droga wojewódzka nr 676(Białystok - Nowodworce - Ogrodniczki - Supraśl - Sokołda - Stare Trzciano - Talkowszczyzna - Ostrów Północny - Krynki - granica (Białoruś))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krynkach istnieje 41 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Szkolna

  ul. Browarna

  ul. Cerkiewna

  ul. Czysta

  ul. Garbarska

  ul. Graniczna

  ul. Grochowa

  ul. Grodzieńska

  ul. Górna

  pl. Jagielloński

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kaukazka

  ul. Kościelna

  ul. Legionowa

  ul. Lipowa

  ul. Mokra

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okopy

  ul. Pohulanka

  ul. Polna

  ul. Projektowana

  ul. Rynkowa

  ul. Sokólska

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stary Dwór

  ul. Targowa

  ul. Ukośna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wąska

  ul. Zaułek Gminny

  ul. Zaułek Nowy

  ul. Zaułek Szkolny

  ul. Zaułek Szpitalny

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  ul. gen. Józefa Bema