Czempiń w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Czempiń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czempiń to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kościańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czempiń.
 • 5 127 Liczba mieszkańców
 • 3,3 km² Powierzchnia
 • 1 544,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 71 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PKS Tablice rejestracyjne
 • Konrad Karol Malicki Burmistrz miasta
Czempiń na mapie
Identyfikatory
 • 16.759252.1426 Współrzędne GPS
 • 3011024 TERYT (TERC)
 • 0970537 SIMC
Herb miasta Czempiń
Czempiń herb

Jak Czempiń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czempiń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czempiń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czempiń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
20Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
22Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
78Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
117Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
120Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
146Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
149Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
159Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
199Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
205Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
210Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
223Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
245Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
250Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
260Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
273Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
304Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
309Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce

Czempiń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-020Poczta Czempiń

Czempiń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czempiniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kościanie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kaźmierczaka 31
64-000 Kościan
Urząd Gminy w Czempiniu
(61) 282-67-03
(61) 282-63-02
ul. 24 Stycznia 25
64-020 Czempiń

Czempiń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Czempiń jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 127, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czempinia zawarli w 2022 roku 21 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Czempinia jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Czempiń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,05 na 1000 mieszkańców Czempinia. W 2022 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 42,4% dziewczynek i 57,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 455 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,0% zgonów w Czempiniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,2% zgonów w Czempiniu były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czempinia przypada 11.45 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 51 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 71 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czempinia -20. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,8% mieszkańców Czempinia jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czempinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 127 Liczba mieszkańców
 • 2 669 Kobiety
 • 2 458 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czempiniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czempiniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czempiniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czempinia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Czempiń
  42,0 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czempiń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czempinia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czempiń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czempiń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czempiń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Czempiń
  27,7%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,2%
  Województwo
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Czempiń
  8,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Czempiń
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czempiniu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,1
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Czempiń
  1,8
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czempiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Czempiń
  -5,1
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czempiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czempiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czempiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czempiniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,4%
  57,6%
 • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Czempiń
  6,4
  Wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Czempiń
  40,0
  Wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 455 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 384 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 523 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 455 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 89 Waga 4000g - 4499g
 • 89
 • 230 Waga 3500g - 3999g
 • 230
 • 243 Waga 3000g - 3499g
 • 243
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,44
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Czempiń
  0,71
  Wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czempiniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,1%
  55,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Czempiń
  11,5
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 129,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Czempiń
  129,6
  Wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,7
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Czempiń
  3,5
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kościańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,0%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 30,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  30,2%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,4%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 59 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 350,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Czempiń
  350,5
  Województwo
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 372,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 366,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 378,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  372,4
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,6
  Województwo
  48,9
  Polska
  62,9
 • 63,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  63,2
  Województwo
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,5
  Województwo
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 71 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 48 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -17 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -20 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czempiniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czempiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czempiń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czempiniu oddano do użytku 23 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czempiniu to 1 776 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 21,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czempiniu to 3,74 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czempiniu to 84,80 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,73% mieszkań posiada łazienkę, 82,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 38,74% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kościańskiego.

  Powiat kościański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 776 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 346,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  346,30
  Województwo
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Czempiń
  94,40 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Czempiń
  32,70 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,44
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,89
  Województwo
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 23 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,49
  Wielkopolskie
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Czempiń
  3,74
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 16,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  16,77
  Wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 1 951 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 84,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  84,8 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,38 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Czempiń
  99,10%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Czempiń
  98,54%
  Województwo
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,73%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Cały kraj
  93,75%
 • 82,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,21%
  Województwo
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 38,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Czempiń
  38,74%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Czempiń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Czempiniu na 1000 mieszkańców pracuje 154osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czempiniu wynosiło w 2023 roku 3,0% (3,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czempiniu wynosiło 5 931,56 PLN, co odpowiada 88.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czempinia 931 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 427 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -504.

  21,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Czempinia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 22,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 154 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Czempiń
  154,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 2,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,4% Kobiety
 • 2,2% Mężczyźni
 • Czempiń
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czempiniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czempiniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czempiniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 127 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Czempiń
  5 932 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czempiniu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 931 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 427 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -504 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 36,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czempiniu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 741 Pracujący ogółem
 • 388 Kobiety
 • 353 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czempiniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czempiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czempiń
  72,9
  Województwo
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 41,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,3
  Województwo
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 131,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czempiń
  131,0
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czempiń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Czempiniu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 666 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 511 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (66) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (35) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (85) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czempiniu najwięcej (45) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (639) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,7% (51) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,3% (182) podmiotów, a 65,0% (433) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czempiniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 666 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 51 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 182 Przemysł i budownictwo
 • 433 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w Czempiniu w 2023 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Czempiniu w 2023 roku
 • 511 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 639 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 639
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 666 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 666
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 38 Spółki handlowe ogółem
 • 38
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 45 Spółki cywilne ogółem
 • 45
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 511 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 121 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 121
 • 114 Budownictwo
 • 114
 • 47 Przetwórstwo przemysłowe
 • 47
 • 46 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46
 • 36 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 36
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 25 Pozostała działalność
 • 25
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 16 Edukacja
 • 16
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czempiń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czempiniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 74 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czempiniu wynosi 87,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czempinia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,22 (wykrywalność 88%) oraz przeciwko mieniu - 6,34 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,92 (78%), drogowe - 1,71 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czempinia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czempiń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 74
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 14,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Czempiń
  14,32
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 8,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,22
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 3,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,92
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,71
  Wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Czempiń
  0,12
  Wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 6,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,34
  Województwo
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czempiń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Czempiń
  88%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Czempiń
  78%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Czempiń
  76%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Czempiń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czempinia wyniosła w 2022 roku 81,4 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czempinia - 23.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,1 mln złotych, czyli 25,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czempinia wyniosła w 2022 roku 78,9 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). W budżecie Czempinia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,8 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,1%.
 • Wydatki budżetu w Czempiniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czempinia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czempiń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czempinia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,4 mln

  2,6 tys(100%)

  43,1 mln

  3,8 tys(100%)

  54,6 mln

  4,7 tys(100%)

  78,7 mln

  6,9 tys(100%)

  54,3 mln

  4,7 tys(100%)

  62,9 mln

  5,5 tys(100%)

  74,4 mln

  6,5 tys(100%)

  81,4 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,6 mln

  2,4 tys(42.9%)

  13,5 mln

  2,5 tys(31.4%)

  18,6 mln

  3,5 tys(34.1%)

  17,6 mln

  3,3 tys(22.4%)

  15,3 mln

  2,9 tys(28.3%)

  15,2 mln

  3,1 tys(24.1%)

  16,3 mln

  3,3 tys(21.9%)

  19,2 mln

  3,7 tys(23.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  281(5.1%)

  4,2 mln

  793(9.8%)

  5,6 mln

  1,1 tys(10.3%)

  15,4 mln

  2,9 tys(19.5%)

  4,9 mln

  924(9%)

  1,9 mln

  380(3%)

  6,6 mln

  1,3 tys(8.9%)

  15,2 mln

  3,0 tys(18.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  65,0 tys

  13,2(0.1%)

  7,8 mln

  1,5 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  614(11.1%)

  3,5 mln

  656(8.1%)

  4,1 mln

  770(7.5%)

  4,7 mln

  886(6%)

  4,6 mln

  861(8.4%)

  15,0 mln

  3,0 tys(23.9%)

  15,0 mln

  3,1 tys(20.2%)

  7,1 mln

  1,4 tys(8.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  929,0 tys

  175(3.2%)

  968,8 tys

  182(2.2%)

  989,1 tys

  187(1.8%)

  1,1 mln

  215(1.4%)

  1,6 mln

  294(2.9%)

  1,5 mln

  311(2.4%)

  1,1 mln

  224(1.5%)

  5,0 mln

  967(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  1,2 tys(20.9%)

  13,2 mln

  2,5 tys(30.6%)

  3,1 mln

  583(5.7%)

  2,8 mln

  533(3.6%)

  2,7 mln

  514(5%)

  2,9 mln

  585(4.6%)

  3,0 mln

  603(4%)

  4,0 mln

  787(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  724,0 tys

  136(2.5%)

  295,7 tys

  55,6(0.7%)

  1,4 mln

  259(2.5%)

  606,5 tys

  115(0.8%)

  698,9 tys

  132(1.3%)

  568,2 tys

  115(0.9%)

  6,1 mln

  1,2 tys(8.2%)

  2,9 mln

  558(3.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  210(3.8%)

  2,8 mln

  530(6.5%)

  4,3 mln

  816(7.9%)

  18,6 mln

  3,5 tys(23.6%)

  2,2 mln

  411(4%)

  1,6 mln

  331(2.6%)

  1,8 mln

  369(2.4%)

  2,5 mln

  492(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  751,9 tys

  142(2.6%)

  930,8 tys

  175(2.2%)

  985,6 tys

  186(1.8%)

  1,2 mln

  218(1.5%)

  2,6 mln

  485(4.7%)

  1,1 mln

  215(1.7%)

  1,7 mln

  351(2.3%)

  1,7 mln

  333(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  778,1 tys

  147(2.6%)

  1,3 mln

  248(3.1%)

  967,6 tys

  183(1.8%)

  1,2 mln

  223(1.5%)

  1,2 mln

  218(2.1%)

  1,1 mln

  213(1.7%)

  1,2 mln

  243(1.6%)

  1,5 mln

  287(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  252,3 tys

  47,5(0.9%)

  195,2 tys

  36,7(0.5%)

  308,0 tys

  58,2(0.6%)

  630,1 tys

  119(0.8%)

  686,2 tys

  129(1.3%)

  607,8 tys

  123(1%)

  426,5 tys

  86,7(0.6%)

  1,2 mln

  241(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  323,4 tys

  60,9(1.1%)

  750,2 tys

  141(1.7%)

  302,2 tys

  57,1(0.6%)

  457,3 tys

  86,4(0.6%)

  408,8 tys

  77,0(0.8%)

  516,3 tys

  105(0.8%)

  466,9 tys

  94,9(0.6%)

  1,1 mln

  212(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  275,3 tys

  51,8(0.9%)

  230,3 tys

  43,3(0.5%)

  245,5 tys

  46,4(0.4%)

  264,3 tys

  49,9(0.3%)

  263,0 tys

  49,5(0.5%)

  509,6 tys

  103(0.8%)

  673,9 tys

  137(0.9%)

  479,0 tys

  93,4(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,0(0%)

  421,9 tys

  82,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  63,1 tys

  11,9(0.2%)

  121,8 tys

  22,9(0.3%)

  130,6 tys

  24,7(0.2%)

  74,7 tys

  14,1(0.1%)

  41,2 tys

  7,8(0.1%)

  67,8 tys

  13,7(0.1%)

  41,1 tys

  8,3(0.1%)

  220,1 tys

  42,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  635,6 tys

  120(2.2%)

  590,4 tys

  111(1.4%)

  568,9 tys

  107(1%)

  552,8 tys

  104(0.7%)

  691,4 tys

  130(1.3%)

  688,9 tys

  140(1.1%)

  661,3 tys

  134(0.9%)

  62,5 tys

  12,2(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  305

  0,1(0%)

  363,8 tys

  68,4(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  4,1 tys

  0,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,5(0%)

  69,9 tys

  13,2(0.2%)

  39,6 tys

  7,5(0.1%)

  63,3 tys

  12,0(0.1%)

  34,2 tys

  6,4(0.1%)

  500

  0,1(0%)

  7,9 tys

  1,6(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,3 tys

  11,7(0.2%)

  8,1 tys

  1,5(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  71,7 tys

  13,5(0.1%)

  69,9 tys

  13,2(0.1%)

  64,2 tys

  13,0(0.1%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,6 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czempiniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czempinia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czempiń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czempinia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,9 mln

  2,9 tys(100%)

  42,3 mln

  3,7 tys(100%)

  48,6 mln

  4,2 tys(100%)

  68,0 mln

  5,9 tys(100%)

  58,4 mln

  5,1 tys(100%)

  68,1 mln

  6,0 tys(100%)

  67,9 mln

  6,0 tys(100%)

  78,9 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,1 mln

  2,5 tys(39.8%)

  15,2 mln

  2,9 tys(35.9%)

  15,9 mln

  3,0 tys(32.8%)

  17,2 mln

  3,2 tys(25.3%)

  18,3 mln

  3,4 tys(31.3%)

  19,1 mln

  3,9 tys(28%)

  20,6 mln

  4,2 tys(30.4%)

  23,2 mln

  4,5 tys(29.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  2,0 tys(32.6%)

  10,9 mln

  2,0 tys(25.7%)

  11,3 mln

  2,1 tys(23.2%)

  12,9 mln

  2,4 tys(18.9%)

  12,7 mln

  2,4 tys(21.7%)

  15,4 mln

  3,1 tys(22.5%)

  14,6 mln

  3,0 tys(21.5%)

  16,8 mln

  3,3 tys(21.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,5 tys

  11,7(0.1%)

  7,8 mln

  1,5 tys(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  106,6 tys

  20,1(0.3%)

  135,6 tys

  25,5(0.3%)

  148,3 tys

  28,0(0.3%)

  143,0 tys

  27,0(0.2%)

  88,1 tys

  16,6(0.2%)

  7,0 mln

  1,4 tys(10.2%)

  3,6 mln

  734(5.3%)

  3,9 mln

  766(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  35,5 tys

  6,7(0.1%)

  2,3 mln

  431(5.4%)

  2,2 mln

  423(4.6%)

  8,8 mln

  1,7 tys(12.9%)

  3,9 mln

  742(6.7%)

  1,7 mln

  340(2.5%)

  251,6 tys

  51,1(0.4%)

  3,9 mln

  764(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  261,4 tys

  49,2(0.8%)

  272,5 tys

  51,3(0.6%)

  510,4 tys

  96,4(1.1%)

  1,2 mln

  232(1.8%)

  1,5 mln

  288(2.6%)

  1,3 mln

  271(2%)

  5,4 mln

  1,1 tys(7.9%)

  3,5 mln

  676(4.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  362(5.8%)

  125,8 tys

  23,7(0.3%)

  102,5 tys

  19,3(0.2%)

  7,5 mln

  1,4 tys(11.1%)

  1,8 mln

  333(3%)

  61,1 tys

  12,4(0.1%)

  138,4 tys

  28,1(0.2%)

  2,2 mln

  421(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  843(13.6%)

  11,4 mln

  2,1 tys(26.9%)

  965,5 tys

  182(2%)

  869,6 tys

  164(1.3%)

  914,2 tys

  172(1.6%)

  963,1 tys

  195(1.4%)

  922,5 tys

  187(1.4%)

  2,1 mln

  408(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  125,6 tys

  23,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  338(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  803,7 tys

  151(2.4%)

  866,1 tys

  163(2%)

  843,5 tys

  159(1.7%)

  945,5 tys

  179(1.4%)

  1,3 mln

  249(2.3%)

  1,3 mln

  262(1.9%)

  1,0 mln

  207(1.5%)

  1,6 mln

  307(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  885,1 tys

  167(2.7%)

  885,5 tys

  167(2.1%)

  3,3 mln

  628(6.8%)

  4,8 mln

  911(7.1%)

  1,3 mln

  251(2.3%)

  1,1 mln

  225(1.6%)

  1,4 mln

  277(2%)

  1,1 mln

  217(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,1 tys

  1,1(0%)

  8,7 tys

  1,6(0%)

  6,2 tys

  1,2(0%)

  6,5 tys

  1,2(0%)

  11,5 tys

  2,2(0%)

  10,7 tys

  2,2(0%)

  919,5 tys

  187(1.4%)

  157,1 tys

  30,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  185,8 tys

  35,0(0.6%)

  80,1 tys

  15,1(0.2%)

  71,9 tys

  13,6(0.1%)

  100,3 tys

  18,9(0.1%)

  96,1 tys

  18,1(0.2%)

  30,2 tys

  6,1(0%)

  69,5 tys

  14,1(0.1%)

  89,8 tys

  17,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  170,0 tys

  32,0(0.5%)

  144,7 tys

  27,2(0.3%)

  92,9 tys

  17,5(0.2%)

  67,1 tys

  12,7(0.1%)

  85,9 tys

  16,2(0.1%)

  58,6 tys

  11,9(0.1%)

  57,4 tys

  11,7(0.1%)

  50,0 tys

  9,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  1,6(0%)

  43,6 tys

  8,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  4,3(0%)

  45,8 tys

  8,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  34,1 tys

  6,4(0.1%)

  9,4 tys

  1,8(0%)

  22,6 tys

  4,3(0%)

  7,5 tys

  1,4(0%)

  28,3 tys

  5,3(0%)

  613,1 tys

  124(0.9%)

  60,2 tys

  12,2(0.1%)

  33,4 tys

  6,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,1 tys

  1,0(0%)

  4,7 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  7,3 tys

  1,4(0%)

  4,6 tys

  0,9(0%)

  4,2 tys

  0,9(0%)

  4,8 tys

  1,0(0%)

  16,4 tys

  3,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  995

  0,2(0%)

  959

  0,2(0%)

  23,0 tys

  4,3(0%)

  4,6 tys

  0,9(0%)

  3,5 tys

  0,7(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  4,2 tys

  0,8(0%)

  5,4 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,3 tys

  11,7(0.2%)

  8,0 tys

  1,5(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  71,7 tys

  13,5(0.1%)

  69,9 tys

  13,2(0.1%)

  64,2 tys

  13,0(0.1%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,2 tys

  0,6(0%)

  33,7 tys

  6,3(0.1%)

  20,9 tys

  3,9(0%)

  33,5 tys

  6,3(0%)

  16,0 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czempiń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 107 mieszkańców Czempinia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 549 kobiet oraz 558 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,1% mieszkańców Czempinia, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Czempinia mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czempiniu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,3%) oraz wyższe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,6%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2022 w Czempiniu mieściły się 3 przedszkola, w których do 19 oddziałów uczęszczało 421 dzieci (201 dziewczynek oraz 220 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czempiniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 241 dzieci (121 dziewczynek oraz 120 chłopców). Dostępne były 224 miejsca.

  17,5% mieszkańców Czempinia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 851 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 521 uczniów (284 kobiety oraz 237 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czempiniu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 466 uczniów (223 kobiety oraz 243 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (31,8% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 24,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 113,51.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Czempinia w wieku potencjalnej nauki (22,3% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,6%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Czempiń
  32,4%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,0%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,8%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  32,1%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 24,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,1%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,8%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1851 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 851,0
  Województwo
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,35
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 19 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 440 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czempiń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 421 Dzieci
 • 201 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 220 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 82 3 lata
 • 82
 • 111 4 lata
 • 111
 • 105 5 lata
 • 105
 • 113 6 lat
 • 113
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 42 3 lata
 • 42
 • 44 4 lata
 • 44
 • 58 5 lata
 • 58
 • 51 6 lat
 • 51
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 40 3 lata
 • 40
 • 67 4 lata
 • 67
 • 47 5 lata
 • 47
 • 62 6 lat
 • 62
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czempiniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czempiniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  61 282-62-87
  61 282-62-87
  ul. Nowa 4
  64-020 Czempiń
  1126818
  Niepubliczne Przedszkole "Leśna Rodzinka"
  Niepubliczne
  60 922-12-00
  ul. KOŚCIELNA 1A
  64-020 Czempiń
  ---
 • Szkoły podstawowe w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czempiń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 521 Uczniowie
 • 284 Kobiety
  (uczniowie)
 • 237 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,5%
  45,5%
 • 87 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  24,8
  Województwo
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 29,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 113,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  113,51
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 113,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  113,51
  Województwo
  96,29
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czempiń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czempiń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czempiniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czempiniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Bohaterów Westerplatte)
  Publiczna
  61 282-67-89
  61 282-67-89
  ul. Kolejowa 3
  64-020 Czempiń
  2659152
 • Edukacyjne grupy wieku w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czempiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czempiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czempiń, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czempiń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czempiniu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czempiniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czempiniu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Czempiniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czempiniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 7 640)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 650)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 2 050)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 4 000)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 520)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 346)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 60)
  • taneczne: 6 (członkowie: 91)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 19)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 12 (członkowie: 161)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 6)
  • tańca: 1 (absolwenci: 6)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 87)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Czempiniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 548 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 802 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czempiniu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 134 członków. Zarejestrowano 108 ćwiczących (mężczyźni: 95, kobiety: 13, chłopcy do lat 18: 52, dziewczęta do lat 18: 13). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czempiniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czempiniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czempinia znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Czempiniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Borowo, st.8 z epoki brązu dnia 1971-12-04, wykaz dokumentów: 1322/A z 1971-12-04
  • Pałac z 1739 r. (ul. gen Karola Świerczewskiego 11)dnia 1932-11-25, wykaz dokumentów: 2375/A z 1932-11-25; 30 z 1952-01-31
  • Kościół z 1782 r.dnia 1932-11-25, wykaz dokumentów: 2376/A z 1932-11-25; 574/A z 1969-04-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 26)dnia 1969-05-02, wykaz dokumentów: 575/A z 1969-05-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 27)dnia 1969-05-02, wykaz dokumentów: 576/A z 1969-05-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 30)dnia 1969-05-02, wykaz dokumentów: 577/A z 1969-05-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Długa 2)dnia 1969-05-02, wykaz dokumentów: 578/A z 1969-05-02
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. gen Karola Świerczewskiego 11)dnia 1987-04-03, wykaz dokumentów: 2116/A z 1987-04-03
  • Park z 1. poł. XVIII w.dnia 1987-04-03, wykaz dokumentów: 2116/A z 1987-04-03
  • Cmentarz ewangelicki z 1. poł. XIX w.dnia 1989-11-28, wykaz dokumentów: 2180/A z 1989-11-28
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Towarowa 9)dnia 1994-12-12, wykaz dokumentów: 2324/A z 1994-12-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Kościelna 6)dnia 1995-04-12, wykaz dokumentów: 2353/A z 1995-04-12
  • Kościół z 1895 - 1899dnia 1997-08-29, wykaz dokumentów: 2624/A z 1997-08-29
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1895 - 1899dnia 1997-08-29, wykaz dokumentów: 2624/A z 1997-08-29
  • Miasto z XV - XIXdnia 2008-08-07, wykaz dokumentów: 691/Wlkp/A z 2008-08-07
 • Formy ochrony przyrody w Czempiniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czempinia znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czempiniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dąb Jagiełły - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-01-20, Opis granicy: rośnie na terenie stacji PZŁ w Czempiniu
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz 10%, Data ustanowienia: 1965-11-30, Opis granicy: rośnie w pobliżu strugi zwanej Mosinką
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki w koronie, Data ustanowienia: 1975-02-06, Opis granicy: rośnie w drzewostanie liściastym
  • Pomnik przyrodyOpis: niewielki ubytek w pniu odpadająca kora posusz 5%, Data ustanowienia: 1979-06-10, Opis granicy: rośnie w parku PGR Czempiń-Borówko (stan na 1978)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 drzew; 2: poniżej pierśnicy rozgałęziony na 3 pnie; 3: pozbawiony wierzchołka drzewo spróchniałe i puste w środku, Data ustanowienia: 1979-06-10, Opis granicy: rosną w parku jedna koło pałacu dwie w pobliżu bramy wjazdowej PGR Czempiń-Borówko
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz 5% listwa mrozowa, Data ustanowienia: 1995-01-20, Opis granicy: rośnie w oddziale 239 Leśnictwa Czempiń

Czempiń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Czempiniu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 39,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 19,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czempiniu znajdowały się 23 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kościańskiego.

  Powiat kościański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czempiniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czempiniu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 39,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  39,0
  Wielkopolskie
  65,8
  Polska
  56,5
 • 19,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  19,5
  Wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 19,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  19,5
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  50,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 50,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  50,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czempiniu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 596,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Czempiń
  1 596,2 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 19,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  19,9 km
  Województwo
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czempiń przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 310droga wojewódzka nr 310(Głuchowo - Piechanin - Czempiń - Szołdry - Chaławy - Grabianowo - Manieczki - Szymanowo - Psarskie - Śrem)
  • DW 311droga wojewódzka nr 311(Kawczyn - Jasień - Piotrkowice - Czempiń)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czempiń przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare -Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czempiniu istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 10-lecia RKS-u

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borówko Stare

  ul. Czereśniowa

  ul. Dezyderego Chłapowskiego

  ul. Dojazd

  ul. Długa

  ul. Floriana Marciniaka

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gruszkowa

  ul. Jeździecka

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Karola Kiełczewskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościańskie Przedmieście

  ul. Kościelna

  ul. Krańcowa

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Maurycego Komorowicza

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  Pl. Zielony Rynek

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Poznańskie Przedmieście

  ul. Przedszkolna

  ul. Przelot

  ul. Przytorze

  ul. Północna

  ul. Ratuszowa

  ul. Rolna

  Rynek

  ul. Sokolnicza

  ul. Spółdzielców

  ul. Stanisława Kuczmerowicza

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strumykowa

  ul. Stęszewska

  ul. Słoneczna

  ul. Tarnowska

  ul. Towarowa

  ul. Wiatrakowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Wspólna

  ul. Zachodnia

  ul. Zaułek

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. Łąkowa

  ul. Śliwkowa

  ul. Śremska