Powiat myszkowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat myszkowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 70 880 Liczba mieszkańców
 • 479 km2 Powierzchnia
 • 150 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,7% Stopa urbanizacji
 • Piotr Kołodziejczyk Starosta
 • ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków Adres starostwa powiatowego
 • SMY Tablice rejestracyjne
Powiat myszkowski na mapie
Identyfikatory
 • 2409 TERYT (TERC)
Herb powiatu myszkowskiego
powiat myszkowski herb
Flaga powiatu myszkowskiego
powiat myszkowski flaga

powiat myszkowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Myszkowie
34/ 313-15-41
34/ 313-15-41
ul. Jana Pawła II 11
42-300 Myszków
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
34/ 315-32-00 Tel. dyż. 34/ 315-32-55
34/ 315-32-44
ul. Kościuszki 105
42-300 Myszków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
34/ 315-91-85
34/ 315-91-85
ul. Puławskiego 6
42-300 Myszków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
34/ 313-74-93
34/ 313-74-95
ul. Pułaskiego 42
42-300 Myszków
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Myszkowie
34/ 313-13-05
34/ 313-13-05
ul. Pułaskiego 42
42-300 Myszków
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
(34) 315-91-01
(34) 315-91-60
ul. Pułaskiego
42-300 Myszków

Powiat myszkowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat myszkowski ma 70 880 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu myszkowskiego w 2050 roku wynosi 62 360, z czego 31 922 to kobiety, a 30 438 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu myszkowskiego zawarli w 2019 roku 333 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,4% mieszkańców powiatu myszkowskiego jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat myszkowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -278. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,92 na 1000 mieszkańców powiatu myszkowskiego. W 2019 roku urodziło się 572 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 47,7% zgonów w powiecie myszkowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w powiecie myszkowskim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu myszkowskiego przypada 11.98 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 673 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 631 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu myszkowskiego 42. W tym samym roku 40 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 35.

  59,6% mieszkańców powiatu myszkowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu myszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 70 880 Liczba mieszkańców
 • 36 686 Kobiety
 • 34 194 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu myszkowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62 360 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 922 Kobiety
 • 30 438 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie myszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie myszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie myszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu myszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. myszkowski
  43,2 lat
  śląskie
  42,9 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat myszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu myszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. myszkowski
  24,4%
  Województwo
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 19,0% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  60,0%
  woj. śląskie
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat myszkowski
  11,2%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. myszkowski
  3,9%
  woj. śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  woj. śląskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie myszkowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,7
  śląskie
  4,7
  Polska
  4,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. myszkowski
  1,4
  woj. śląskie
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 333 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie myszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -278 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -122 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -156 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. myszkowski
  -3,9
  woj. śląskie
  -2,5
  Kraj
  -0,9
 • -4,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie myszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie myszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie myszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie myszkowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 572 Urodzenia żywe
 • 279 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 293 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat myszkowski
  8,1
  Województwo
  9,0
  Polska
  9,8
 • 36,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,0
  śląskie
  39,5
  Kraj
  41,8
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 338 g Średnia waga noworodków
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 338 g
  śląskie
  3 311 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 172 Waga 3500g - 3999g
 • 172
 • 221 Waga 3000g - 3499g
 • 221
 • 90 Waga 2500g - 2999g
 • 90
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat myszkowski
  1,26
  woj. śląskie
  1,36
  Polska
  1,42
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat myszkowski
  0,62
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,69
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat myszkowski
  0,67
  woj. śląskie
  0,78
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie myszkowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 850 Zgony
 • 401 Kobiety
  (Zgony)
 • 449 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat myszkowski
  12,0
  śląskie
  11,4
  Polska
  10,7
 • 148,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  148,6
  śląskie
  127,8
  Kraj
  109,3
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. myszkowski
  3,5
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myszkowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,7%
  woj. śląskie
  42,8%
  Polska
  40,5%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,9%
  woj. śląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,4%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,7%
  woj. śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  6,7%
 • 10,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  10,0
  Cała Polska
  9,8
 • 80,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,8
  Cała Polska
  72,2
 • 301,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  301,8
  śląskie
  315,8
  Polska
  284,5
 • 284,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  284,2
  Cały kraj
  263,9
 • 600,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 644,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 554,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  600,8
  Województwo
  492,0
  Cała Polska
  437,2
 • 98,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 62,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. myszkowski
  98,1
  Województwo
  78,9
  Cała Polska
  71,0
 • 40,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. myszkowski
  40,8
  Województwo
  38,9
  Cały kraj
  34,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. myszkowski
  5,4
  woj. śląskie
  8,5
  Kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  śląskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 673 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 367 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 306 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 631 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 341 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 290 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 77 Saldo migracji
 • 46 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 31 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 42 Saldo migracji wewnętrznych
 • 26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 35 Saldo migracji zagranicznych
 • 20 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie myszkowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat myszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie myszkowskim oddano do użytku 159 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie myszkowskim to 27 043 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 380 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  95,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie myszkowskim to 4,91 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie myszkowskim to 141,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,68% mieszkań posiada łazienkę, 77,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,52% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 27 043 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 380,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  380,30
  śląskie
  391,20
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 85,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,30 m2
  Województwo
  71,30 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  32,50 m2
  Województwo
  27,90 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,14
  śląskie
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 2,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat myszkowski
  2,63
  śląskie
  2,56
  Kraj
  2,63
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,64
  śląskie
  0,68
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 159 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,24
  Województwo
  3,10
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 781 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  4,91
  śląskie
  4,34
  Kraj
  3,78
 • 11,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. myszkowski
  11,02
  woj. śląskie
  13,42
  Kraj
  20,42
 • 22 458 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 141,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  141,2 m2
  Województwo
  107,3 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat myszkowski
  0,32 m2
  Województwo
  0,33 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 94,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat myszkowski
  94,25%
  Województwo
  98,79%
  Kraj
  96,88%
 • 90,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,48%
  śląskie
  95,53%
  Cały kraj
  93,83%
 • 87,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  87,68%
  Województwo
  93,93%
  Polska
  91,54%
 • 77,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,71%
  śląskie
  82,09%
  Cały kraj
  82,60%
 • 43,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat myszkowski
  43,52%
  Województwo
  64,64%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat myszkowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie myszkowskim na 1000 mieszkańców pracuje 191osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie myszkowskim wynosiło w 2019 roku 5,4% (6,3% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie myszkowskim wynosiło 4 029,82 PLN, co odpowiada 83.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu myszkowskiego 8 600 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 474 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 126.

  22,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu myszkowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  191,0
  woj. śląskie
  275,0
  Kraj
  251,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,0% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • powiat myszkowski
  5,4%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie myszkowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie myszkowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie myszkowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 030 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. myszkowski
  4 030 PLN
  śląskie
  4 825 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie myszkowskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 600 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 474 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 126 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,2% Przemysł i budownictwo
 • 25,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,3% Pozostałe
 • 36,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie myszkowskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 585 Pracujący ogółem
 • 6 370 Kobiety
 • 7 215 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat myszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 67,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat myszkowski
  67,7
  woj. śląskie
  67,7
  Cały kraj
  66,7
 • 39,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,6
  śląskie
  39,0
  Cała Polska
  36,5
 • 141,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat myszkowski
  141,5
  śląskie
  136,0
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat myszkowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie myszkowskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 426 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 970 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 525 nowych podmiotów, a 404 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (742) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (525) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (749) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (367) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie myszkowskim najwięcej (410) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 135) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (80) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,8% (2 068) podmiotów, a 71,1% (5 278) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie myszkowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 7 426 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 80 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 068 Przemysł i budownictwo
 • 5 278 Pozostała działalność
 • 525 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie myszkowskim w 2019 roku
 • 404 Podmioty wyrejestrowane w powiecie myszkowskim w 2019 roku
 • 5 970 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 135 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 135
 • 243 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 243
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 7 420 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 420
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 432 Spółki handlowe ogółem
 • 432
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 331  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 331
 • 33    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 33
 • 410 Spółki cywilne ogółem
 • 410
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 970 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 901 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 901
 • 1 015 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 015
 • 702 Budownictwo
 • 702
 • 488 Transport i gospodarka magazynowa
 • 488
 • 422 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 422
 • 308 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 308
 • 245 Pozostała działalność
 • 245
 • 161 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 161
 • 151 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 151
 • 135 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 135
 • 121 Informacja i komunikacja
 • 121
 • 119 Edukacja
 • 119
 • 68 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68
 • 46 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 46
 • 44 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 44
 • 31 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 31
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie myszkowskim stwierdzono 1 551 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,86 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie myszkowskim wynosi 87,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu myszkowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 10,41 (wykrywalność 94%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,29 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,88 (60%), drogowe - 2,54 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 551 Przestępstwa ogółem
 • 1 551
 • 588 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 588
 • 739 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 739
 • 180 Przestępstwa drogowe
 • 180
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 346 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 346
 • 21,86 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat myszkowski
  21,86
  woj. śląskie
  24,06
  Cała Polska
  20,75
 • 8,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. myszkowski
  8,29
  woj. śląskie
  14,76
  Kraj
  13,21
 • 10,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,41
  śląskie
  6,68
  Cała Polska
  4,88
 • 2,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat myszkowski
  2,54
  śląskie
  1,68
  Cały kraj
  1,86
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat myszkowski
  0,25
  śląskie
  0,55
  Polska
  0,43
 • 4,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,88
  śląskie
  11,59
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. myszkowski
  88%
  woj. śląskie
  77%
  Cała Polska
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  śląskie
  69%
  Cała Polska
  65%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat myszkowski
  95%
  śląskie
  87%
  Kraj
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. myszkowski
  97%
  śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. myszkowski
  100%
  woj. śląskie
  83%
  Cała Polska
  86%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. myszkowski
  60%
  woj. śląskie
  61%
  Polska
  53%

Powiat myszkowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu myszkowskiego wyniosła w 2018 roku 62,5 mln złotych, co daje 877 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu myszkowskiego - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,2 mln złotych, czyli 17,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu myszkowskiego wyniosła w 2018 roku 65,1 mln złotych, co daje 915 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.4%). W budżecie powiatu myszkowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 239 złotych na mieszkańca (26,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,2 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,5 mln

  923(100%)

  63,5 mln

  882(100%)

  66,6 mln

  926(100%)

  64,5 mln

  896(100%)

  54,8 mln

  763(100%)

  54,8 mln

  764(100%)

  61,4 mln

  858(100%)

  62,5 mln

  877(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,0 mln

  209(22.6%)

  17,5 mln

  244(27.6%)

  16,0 mln

  222(24%)

  17,2 mln

  238(26.6%)

  16,2 mln

  226(29.6%)

  15,1 mln

  211(27.6%)

  19,7 mln

  275(32%)

  16,8 mln

  236(26.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,0 mln

  263(28.5%)

  14,7 mln

  204(23.1%)

  20,6 mln

  286(30.9%)

  9,0 mln

  125(13.9%)

  8,0 mln

  111(14.6%)

  10,1 mln

  142(18.5%)

  9,9 mln

  138(16.1%)

  11,8 mln

  166(18.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  100(10.9%)

  7,9 mln

  110(12.4%)

  8,7 mln

  121(13.1%)

  14,9 mln

  207(23.1%)

  8,9 mln

  125(16.3%)

  8,4 mln

  118(15.4%)

  9,2 mln

  128(14.9%)

  9,5 mln

  133(15.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  60,6(6.6%)

  4,4 mln

  61,7(7%)

  4,9 mln

  67,5(7.3%)

  4,8 mln

  66,8(7.4%)

  4,8 mln

  67,0(8.8%)

  5,0 mln

  70,4(9.2%)

  5,4 mln

  75,1(8.7%)

  5,5 mln

  77,6(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  57,1(6.2%)

  5,8 mln

  80,0(9.1%)

  4,4 mln

  61,2(6.6%)

  5,4 mln

  74,6(8.3%)

  4,6 mln

  64,2(8.4%)

  2,9 mln

  40,5(5.3%)

  3,6 mln

  50,7(5.9%)

  4,4 mln

  61,6(7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,5 mln

  104(11.3%)

  4,1 mln

  57,5(6.5%)

  4,0 mln

  56,1(6.1%)

  3,8 mln

  52,5(5.9%)

  3,7 mln

  51,4(6.7%)

  3,5 mln

  49,4(6.5%)

  3,8 mln

  52,8(6.1%)

  3,4 mln

  48,2(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  66,6(7.2%)

  5,3 mln

  73,4(8.3%)

  5,3 mln

  72,9(7.9%)

  5,4 mln

  74,9(8.4%)

  5,6 mln

  78,0(10.2%)

  6,6 mln

  92,5(12.1%)

  2,7 mln

  38,3(4.5%)

  2,7 mln

  38,7(4.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  984,2 tys

  13,7(1.5%)

  885,7 tys

  12,3(1.4%)

  974,7 tys

  13,5(1.5%)

  1,1 mln

  15,9(1.8%)

  995,5 tys

  13,9(1.8%)

  1,2 mln

  17,2(2.2%)

  1,3 mln

  18,3(2.1%)

  1,5 mln

  20,8(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  564,6 tys

  7,8(0.8%)

  754,2 tys

  10,5(1.2%)

  564,8 tys

  7,8(0.8%)

  1,8 mln

  25,4(2.8%)

  983,1 tys

  13,7(1.8%)

  690,1 tys

  9,6(1.3%)

  760,5 tys

  10,7(1.2%)

  786,2 tys

  11,1(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  19,4(2.1%)

  21,9 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,3(0%)

  101,5 tys

  1,4(0.2%)

  17,8 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  53,8 tys

  0,8(0.1%)

  436,8 tys

  6,1(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  949,1 tys

  13,2(1.4%)

  851,9 tys

  11,8(1.3%)

  596,7 tys

  8,3(0.9%)

  568,8 tys

  7,9(0.9%)

  476,4 tys

  6,6(0.9%)

  375,5 tys

  5,2(0.7%)

  358,4 tys

  5,0(0.6%)

  296,4 tys

  4,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  356,4 tys

  4,9(0.5%)

  894,6 tys

  12,4(1.4%)

  299,2 tys

  4,2(0.4%)

  186,4 tys

  2,6(0.3%)

  251,8 tys

  3,5(0.5%)

  195,1 tys

  2,7(0.4%)

  181,2 tys

  2,5(0.3%)

  262,4 tys

  3,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,6(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  187,1 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  91,1 tys

  1,3(0.1%)

  88,8 tys

  1,2(0.1%)

  95,9 tys

  1,3(0.1%)

  96,0 tys

  1,3(0.1%)

  89,2 tys

  1,2(0.2%)

  89,2 tys

  1,2(0.2%)

  146,8 tys

  2,1(0.2%)

  171,9 tys

  2,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  128,5 tys

  1,8(0.2%)

  130,0 tys

  1,8(0.2%)

  130,9 tys

  1,8(0.2%)

  133,1 tys

  1,8(0.2%)

  138,2 tys

  1,9(0.3%)

  135,7 tys

  1,9(0.2%)

  134,7 tys

  1,9(0.2%)

  134,9 tys

  1,9(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,9 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  52,1 tys

  0,7(0.1%)

  138,5 tys

  1,9(0.2%)

  58,1 tys

  0,8(0.1%)

  13,8 tys

  0,2(0%)

  24,0 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  50,4 tys

  0,7(0.1%)

  57,0 tys

  0,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,4 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,7 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,9 mln

  942(100%)

  64,4 mln

  895(100%)

  68,5 mln

  953(100%)

  61,0 mln

  847(100%)

  56,9 mln

  791(100%)

  61,8 mln

  862(100%)

  63,1 mln

  882(100%)

  65,1 mln

  915(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,2 mln

  266(28.2%)

  19,5 mln

  271(30.3%)

  19,5 mln

  271(28.4%)

  19,9 mln

  277(32.6%)

  18,9 mln

  264(33.3%)

  19,7 mln

  275(31.8%)

  18,3 mln

  257(29.1%)

  21,2 mln

  299(32.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,6 mln

  133(14.1%)

  10,1 mln

  141(15.7%)

  10,9 mln

  151(15.9%)

  11,8 mln

  163(19.3%)

  13,3 mln

  185(23.3%)

  14,1 mln

  197(22.9%)

  14,9 mln

  209(23.7%)

  17,3 mln

  243(26.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  60,3(6.4%)

  4,4 mln

  61,8(6.9%)

  4,8 mln

  66,9(7%)

  4,8 mln

  66,3(7.8%)

  4,8 mln

  66,8(8.4%)

  5,0 mln

  70,3(8.1%)

  5,3 mln

  74,1(8.4%)

  5,5 mln

  77,3(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  19,9 mln

  276(29.3%)

  12,7 mln

  176(19.7%)

  18,7 mln

  259(27.2%)

  5,6 mln

  78,0(9.2%)

  5,1 mln

  70,7(8.9%)

  7,1 mln

  98,7(11.4%)

  6,3 mln

  88,0(10%)

  5,0 mln

  70,1(7.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  175,0 tys

  2,4(0.3%)

  2,3 mln

  31,8(3.6%)

  1,6 mln

  22,6(2.4%)

  1,4 mln

  18,9(2.2%)

  521,4 tys

  7,3(0.9%)

  808,7 tys

  11,3(1.3%)

  3,9 mln

  54,6(6.2%)

  3,5 mln

  49,2(5.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  49,0(5.2%)

  3,3 mln

  46,1(5.2%)

  3,4 mln

  46,7(4.9%)

  6,0 mln

  83,2(9.8%)

  5,2 mln

  72,3(9.1%)

  6,2 mln

  85,8(9.9%)

  5,6 mln

  77,8(8.8%)

  3,2 mln

  45,0(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  31,7(3.4%)

  2,5 mln

  34,6(3.9%)

  2,3 mln

  31,7(3.3%)

  2,5 mln

  34,8(4.1%)

  2,4 mln

  33,2(4.2%)

  3,7 mln

  51,5(6%)

  2,1 mln

  29,4(3.3%)

  2,2 mln

  30,3(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  44,8(4.8%)

  4,1 mln

  57,5(6.4%)

  2,7 mln

  38,0(4%)

  3,4 mln

  47,6(5.6%)

  2,3 mln

  31,7(4%)

  783,2 tys

  10,9(1.3%)

  1,4 mln

  19,5(2.2%)

  1,8 mln

  25,9(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  14,5(1.5%)

  1,1 mln

  14,6(1.6%)

  964,4 tys

  13,4(1.4%)

  2,2 mln

  30,0(3.5%)

  1,6 mln

  22,4(2.8%)

  1,3 mln

  18,6(2.2%)

  1,2 mln

  17,4(2%)

  1,3 mln

  17,6(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  40,8(4.3%)

  2,8 mln

  38,7(4.3%)

  3,0 mln

  42,2(4.4%)

  2,7 mln

  37,2(4.4%)

  2,2 mln

  30,4(3.8%)

  2,3 mln

  31,7(3.7%)

  1,5 mln

  21,5(2.4%)

  1,2 mln

  16,2(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  530,4 tys

  7,4(0.8%)

  1,3 mln

  17,8(2%)

  579,1 tys

  8,0(0.8%)

  660,5 tys

  9,2(1.1%)

  470,5 tys

  6,6(0.8%)

  494,7 tys

  6,9(0.8%)

  419,0 tys

  5,9(0.7%)

  779,7 tys

  11,0(1.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,6(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  187,1 tys

  2,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  176,5 tys

  2,4(0.3%)

  292,5 tys

  4,1(0.5%)

  66,9 tys

  0,9(0.1%)

  114,5 tys

  1,6(0.2%)

  106,5 tys

  1,5(0.2%)

  127,7 tys

  1,8(0.2%)

  118,4 tys

  1,7(0.2%)

  120,6 tys

  1,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,9 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,4 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  21,9 tys

  0,3(0%)

  22,9 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  23,9 tys

  0,3(0%)

  23,9 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  23,6 tys

  0,3(0%)

  25,4 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,7 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  106,8 tys

  1,5(0.2%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  103,8 tys

  1,4(0.2%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  195

  0,0(0%)

  233

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  833,0 tys

  11,6(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat myszkowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14 868 mieszkańców powiatu myszkowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 278 kobiet oraz 7 590 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców powiatu myszkowskiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu myszkowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie myszkowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,2%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2018 w powiecie myszkowskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 74 oddziałów uczęszczało 1 691 dzieci (847 dziewczynek oraz 844 chłopców). Dostępnych było 1 777 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie myszkowskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 318 dzieci (646 dziewczynek oraz 672 chłopców). Dostępnych było 1 119 miejsc.

  17,7% mieszkańców powiatu myszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 851 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 35 szkół podstawowych, w których w 328 oddziałach uczyło się 5 156 uczniów (2 510 kobiet oraz 2 646 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie myszkowskim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 259 oddziałach uczyło się 4 029 uczniów (1 917 kobiet oraz 2 112 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,50.

  W powiecie myszkowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 704 uczniów (416 kobiet oraz 288 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 270 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie myszkowskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 992 uczniów (603 kobiety oraz 389 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 332 absolwentów.

  W powiecie myszkowskim znajdują się 2 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 673 uczniów (258 kobiet oraz 415 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 133 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie myszkowskim placówkę miały 3 Technika, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 021 uczniów (431 kobiet oraz 590 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 227 absolwentów.

  W powiecie myszkowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 120 uczniów (41 kobiet oraz 79 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,1 uczniów. 17,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu myszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,9% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 • 15,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  15,1%
  śląskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 17,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,0%
  śląskie
  34,2%
  Polska
  33,3%
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  woj. śląskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. myszkowski
  11,1%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. myszkowski
  20,2%
  śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  18,1%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,9%
  woj. śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,6%
  śląskie
  16,6%
  Kraj
  19,3%
 • 23,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. myszkowski
  1,5%
  śląskie
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 851 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  851,0
  woj. śląskie
  890,0
  Kraj
  873,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,11
  Województwo
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 15Przedszkola
 • 25 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 74 Oddziały
 • 41 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 777 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat myszkowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 691 Dzieci
 • 847 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 844 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 54 2 lata i mniej
 • 54
 • 343 3 lata
 • 343
 • 395 4 lata
 • 395
 • 461 5 lata
 • 461
 • 426 6 lat
 • 426
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 2 lata i mniej
 • 29
 • 170 3 lata
 • 170
 • 206 4 lata
 • 206
 • 227 5 lata
 • 227
 • 214 6 lat
 • 214
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 173 3 lata
 • 173
 • 189 4 lata
 • 189
 • 234 5 lata
 • 234
 • 212 6 lat
 • 212
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 695 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 131,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 130,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 47,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat myszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 328 Oddziały
 • 5 156 Uczniowie
 • 2 510 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 646 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 667 Uczniowie w 1 klasie
 • 345 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 322 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 657 Absolwenci 2016
 • 336 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 321 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,7
  śląskie
  18,1
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 471,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 416,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 064 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 5 039 angielski
 • 1 025 niemiecki
 • 429 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 429 niemiecki
 •  
 • 95,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,50
  śląskie
  96,32
  Cała Polska
  95,46
 • 94,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,18
  śląskie
  94,54
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat myszkowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat myszkowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat myszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 598 Uczniowie
 • 382 Kobiety
  (uczniowie)
 • 216 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 186 Uczniowie w 1 klasie
 • 133 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 220 Absolwenci
 • 142 Kobiety
  (absolwenci)
 • 78 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 106 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,1%
  67,9%
 • 120 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. myszkowski
  27,1
  Województwo
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 46,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 35,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat myszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 673 Uczniowie
 • 258 Kobiety
  (uczniowie)
 • 415 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,3%
  61,7%
 • 207 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 133 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 95 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  26,9
  śląskie
  23,8
  Polska
  23,8
 •  
 • 64,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 42,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat myszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 120 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,2%
  65,8%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  17,1
  Województwo
  18,3
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 592 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 452
  • niemiecki925
  • rosyjski177
  • francuski38
 • 1 452 angielski
 • 925 niemiecki
 • 177 rosyjski
 • 38 francuski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat myszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 7 Oddziały
 • 187 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,1%
  21,9%
 • 88 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat myszkowski
  26,7
  Województwo
  16,0
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 26,7 Szkoły policealne ogółem
 • 26,7
 • 26,7 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 26,7
 •  
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat myszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat myszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat myszkowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie myszkowskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie myszkowskim znajdowało się 5 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 3
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 383)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie myszkowskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie myszkowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 950 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 315 (uczestnicy: 78 182)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 640)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 1 289)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 25 (uczestnicy: 4 540)
  • koncerty: 49 (uczestnicy: 29 096)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 52 (uczestnicy: 1 755)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 16 (uczestnicy: 2 370)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 1 811)
  • pokazy teatralne: 44 (uczestnicy: 10 127)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 340)
  • interdyscyplinarne: 15 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 43 (uczestnicy: 1 214)
  • inne: 15 (uczestnicy: 23 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 1 244)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 157)
  • taneczne: 4 (członkowie: 260)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 131)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 60)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 325)
  • koło gospodyń wiejskich: 28 (członkowie: 270)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 196)
  • plastyczne: 8 (absolwenci: 64)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 60)
  • tańca: 2 (absolwenci: 72)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 65 (członkowie: 876)
  • teatralne: 6 (członkowie: 65)
  • muzyczne - instrumentalne: 17 (członkowie: 175)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 140)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 21 (członkowie: 272)
  • taneczne: 13 (członkowie: 224)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie myszkowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 434 miejscami na widowni. Odbyło się 80 seansów, na które przyszło 10 329 widzów, w tym 57 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 622 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie myszkowskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 191 448 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 217 715 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 48
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie myszkowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 19 321 wolumenów w tym ziobry specjalne: 35. Odnotowano 308 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 499 wolumenów. Odnotowano 618 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie myszkowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 030 członków. Zarejestrowano 1 140 ćwiczących (mężczyźni: 792, kobiety: 348, chłopcy do lat 18: 528, dziewczęta do lat 18: 316). Aktywne były 43 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie myszkowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat myszkowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 88 wypadków drogowych w powiecie myszkowskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 106 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 123,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 155,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie myszkowskim zarejestrowanych było 68 080 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 51 027 samochodów osobowych (717,5 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 525 samochodów ciężarowych (135,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 198 autobusów (2,8 - więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 129 ciągników siodłowych (15,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 520 motocykli (49,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,4 lat.


  W 2018 roku w powiecie myszkowskim znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 taksówek oraz 11 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 88 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 106 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie myszkowskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 123,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat myszkowski
  123,5
  woj. śląskie
  71,0
  Cały kraj
  82,5
 • 11,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat myszkowski
  11,2
  śląskie
  4,8
  Kraj
  7,5
 • 11,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  11,8
  śląskie
  6,7
  Kraj
  9,3
 • 155,70 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. myszkowski
  155,7
  Województwo
  116,1
  Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 68 080 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie myszkowskim w 2018 roku
 • 51 027 Samochody osobowe
 • 8 525 Samochody ciężarowe
 • 28 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 198 Autobusy
 • 447 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 131 Ciągniki samochodowe
 • 1 129   Ciągniki siodłowe
 • 3 232 Ciągniki rolnicze
 • 3 520 Motocykle
 • 1 353   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 494 Motorowery
 • 51 027Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Samochody osobowe w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 717,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat myszkowski
  717,5
  śląskie
  584,6
  Cały kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 893
  • 1400-1649 kg14 453
  • 1650-1899 kg10 450
  • 1900 kg i więcej10 231
 • 15 893 do 1399 kg
 • 14 453 1400-1649 kg
 • 10 450 1650-1899 kg
 • 10 231 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 628 do 1399 cm3
 • 23 628
 • 24 312 1400-1999 cm3
 • 24 312
 • 3 087 2000 i więcej cm3
 • 3 087
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 972
  • olej napędowy11 585
  • gaz (LPG)8 926
  • pozostałe544
 • 29 972 benzyna
 • 11 585 olej napędowy
 • 8 926 gaz (LPG)
 • 544 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 527 do 1 roku
 • 527
 • 391 2 lata
 • 391
 • 479 3 lata
 • 479
 • 1 110 4-5 lat
 • 1 110
 • 1 653 6-7 lat
 • 1 653
 • 2 192 8-9 lat
 • 2 192
 • 3 634 10-11 lat
 • 3 634
 • 8 509 12-15 lat
 • 8 509
 • 10 455 16-20 lat
 • 10 455
 • 6 613 21-25 lat
 • 6 613
 • 4 461 26-30 lat
 • 4 461
 • 11 003 31 lat i więcej
 • 11 003
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie myszkowskim
 • Tutaj
  20,4 lat
  Województwo
  17,3 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 8 525Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 135,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. myszkowski
  135,7
  śląskie
  81,2
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 838 do 999 kg
 • 3 838
 • 2 471 1000-1499 kg
 • 2 471
 • 707 1500-2999 kg
 • 707
 • 94 3000-3499 kg
 • 94
 • 164 3500-4999 kg
 • 164
 • 529 5000-6999 kg
 • 529
 • 325 7000-9999 kg
 • 325
 • 310 10000-14999 kg
 • 310
 • 87 15000 kg i więcej
 • 87
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 895
  • olej napędowy4 856
  • gaz (LPG)515
  • pozostałe1 259
 • 1 895 benzyna
 • 4 856 olej napędowy
 • 515 gaz (LPG)
 • 1 259 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 82 2 lata
 • 82
 • 94 3 lata
 • 94
 • 248 4-5 lat
 • 248
 • 331 6-7 lat
 • 331
 • 495 8-9 lat
 • 495
 • 567 10-11 lat
 • 567
 • 1 148 12-15 lat
 • 1 148
 • 1 435 16-20 lat
 • 1 435
 • 1 062 21-25 lat
 • 1 062
 • 798 26-30 lat
 • 798
 • 2 211 31 lat i więcej
 • 2 211
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie myszkowskim
 • Powiat
  21,0 lat
  Województwo
  18,1 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 198Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Autobusy w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,8
  śląskie
  2,6
  Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy119
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe69
 • 10 benzyna
 • 119 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 69 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 35 16-20 lat
 • 35
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 38 26-30 lat
 • 38
 • 71 31 lat i więcej
 • 71
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie myszkowskim
 • powiat myszkowski
  25,9 lat
  śląskie
  21,1 lat
  Polska
  21,0 lat
 • 1 129Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 15,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  15,9
  woj. śląskie
  8,6
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy896
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe228
 • 3 benzyna
 • 896 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 228 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 5 2 lata
 • 5
 • 17 3 lata
 • 17
 • 68 4-5 lat
 • 68
 • 92 6-7 lat
 • 92
 • 55 8-9 lat
 • 55
 • 188 10-11 lat
 • 188
 • 189 12-15 lat
 • 189
 • 199 16-20 lat
 • 199
 • 114 21-25 lat
 • 114
 • 107 26-30 lat
 • 107
 • 94 31 lat i więcej
 • 94
 • 16,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie myszkowskim
 • powiat myszkowski
  16,3 lat
  Województwo
  13,0 lat
  Cały kraj
  12,0 lat
 • 3 520Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Motocykle w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 49,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  49,5
  woj. śląskie
  31,7
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 22 2 lata
 • 22
 • 93 3 lata
 • 93
 • 54 4-5 lat
 • 54
 • 56 6-7 lat
 • 56
 • 100 8-9 lat
 • 100
 • 161 10-11 lat
 • 161
 • 291 12-15 lat
 • 291
 • 308 16-20 lat
 • 308
 • 178 21-25 lat
 • 178
 • 305 26-30 lat
 • 305
 • 1 924 31 lat i więcej
 • 1 924
 • 26,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie myszkowskim
 • Tutaj
  26,4 lat
  woj. śląskie
  22,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie myszkowskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 302,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat myszkowski
  302,6 km
  śląskie
  757,1 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,0 km
  woj. śląskie
  2,1 km
  Kraj
  3,6 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba taksówek