Powiat myszkowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat myszkowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 69 749 Liczba mieszkańców
 • 479 km2 Powierzchnia
 • 146 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,7% Stopa urbanizacji
 • Piotr Kołodziejczyk Starosta
 • ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków Adres starostwa powiatowego
 • SMY Tablice rejestracyjne
Powiat myszkowski na mapie
Identyfikatory
 • 2409 TERYT (TERC)
Herb powiatu myszkowskiego
powiat myszkowski herb
Flaga powiatu myszkowskiego
powiat myszkowski flaga

powiat myszkowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Myszkowie
34/ 313-15-41
34/ 313-15-41
ul. Jana Pawła II 11
42-300 Myszków
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
34/ 315-32-00 Tel. dyż. 34/ 315-32-55
34/ 315-32-44
ul. Kościuszki 105
42-300 Myszków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
34/ 315-91-85
34/ 315-91-85
ul. Puławskiego 6
42-300 Myszków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
34/ 313-74-93
34/ 313-74-95
ul. Pułaskiego 42
42-300 Myszków
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Myszkowie
34/ 313-13-05
34/ 313-13-05
ul. Pułaskiego 42
42-300 Myszków
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
(34) 315-91-01
(34) 315-91-60
ul. Pułaskiego
42-300 Myszków

Powiat myszkowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat myszkowski ma 69 749 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu myszkowskiego w 2050 roku wynosi 62 360, z czego 31 922 to kobiety, a 30 438 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu myszkowskiego zawarli w 2021 roku 261 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  23,8% mieszkańców powiatu myszkowskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat myszkowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -607. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,66 na 1000 mieszkańców powiatu myszkowskiego. W 2021 roku urodziło się 468 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 266 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,8% zgonów w powiecie myszkowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w powiecie myszkowskim były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu myszkowskiego przypada 15.33 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 544 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 662 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu myszkowskiego -118. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 14.

  58,9% mieszkańców powiatu myszkowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu myszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69 749 Liczba mieszkańców
 • 36 173 Kobiety
 • 33 576 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu myszkowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 360 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 922 Kobiety
 • 30 438 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie myszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie myszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie myszkowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu myszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. myszkowski
  43,7 lat
  woj. śląskie
  43,3 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat myszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu myszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat myszkowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat myszkowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat myszkowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 23,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. myszkowski
  23,8%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 18,8% Kobiety
  (Panny)
 • 29,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat myszkowski
  58,3%
  Województwo
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 56,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,6%
  śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,9%
  śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat myszkowski
  0,3%
  woj. śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie myszkowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat myszkowski
  3,7
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,4
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat myszkowski
  2,0
  woj. śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 261 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie myszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -607 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -287 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -320 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat myszkowski
  -8,7
  śląskie
  -7,0
  Polska
  -4,9
 • -9,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie myszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie myszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie myszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie myszkowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 468 Urodzenia żywe
 • 246 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 222 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,6%
  47,4%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,7
  śląskie
  7,8
  Kraj
  8,7
 • 30,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. myszkowski
  30,1
  Województwo
  34,6
  Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 266 g Średnia waga noworodków
 • 3 196 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 344 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 266 g
  śląskie
  3 303 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 133 Waga 3500g - 3999g
 • 133
 • 175 Waga 3000g - 3499g
 • 175
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,10 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat myszkowski
  1,10
  woj. śląskie
  1,24
  Cały kraj
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,58
  śląskie
  0,60
  Cały kraj
  0,64
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,44
  Województwo
  0,53
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie myszkowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 075 Zgony
 • 533 Kobiety
  (Zgony)
 • 542 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,6%
  50,4%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,3
  Województwo
  14,8
  Polska
  13,6
 • 229,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  229,7
  Województwo
  190,4
  Cała Polska
  156,7
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,4
  śląskie
  4,4
  Polska
  3,9
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat myszkowski
  4,5
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myszkowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. myszkowski
  38,8%
  Województwo
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. myszkowski
  18,4%
  Województwo
  20,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. myszkowski
  4,4%
  woj. śląskie
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 167 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 287,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat myszkowski
  287,1
  śląskie
  304,2
  Cały kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Polska
  246,5
 • 604,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 625,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 582,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  604,8
  Województwo
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 86,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 138,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,0
  śląskie
  81,3
  Cały kraj
  70,6
 • 33,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat myszkowski
  33,5
  śląskie
  39,9
  Kraj
  32,6
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  2,8
  śląskie
  6,9
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie myszkowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 Osoby w zamachach samobójczych
 • 14 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 68 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  68,0
  śląskie
  40,0
  Kraj
  36,0
 • 17 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. myszkowski
  17,0
  woj. śląskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 20 powieszenie się
 • 20
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 15 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 15
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy11
  • pod wpływem alkoholu23
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 11 trzeźwy
 • 23 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 19 żonaty/zamężna
 • 19
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony46
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 46 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 1 renta
 • 1
 • 7 emerytura
 • 7
 • 27 nieustalony
 • 27
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 544 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 306 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 238 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 662 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 328 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 334 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -104 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -89 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -118 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie myszkowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat myszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie myszkowskim oddano do użytku 173 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie myszkowskim to 27 334 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie myszkowskim to 4,92 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie myszkowskim to 148,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,81% mieszkań posiada łazienkę, 77,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 47,41% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie myszkowskim 94 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 869 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 774 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 22 transakcje (mediana cen - 2 879 zł/m2, średnia - 3 151 zł/m2), a na rynku wtórnym 72 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 869 zł/m2, średnia - 2 660 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 869 zł
 • Tutaj
  2 869 zł
  Województwo
  3 960 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 869 zł Ogółem
 • 2 869 zł
 • 3 216 zł do 40 m2
 • 3 216 zł
 • 2 612 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 612 zł
 • 3 311 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 311 zł
 • 1 763 zł od 80,1 m2
 • 1 763 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 774 zł
 • powiat myszkowski
  2 774 zł
  Województwo
  3 988 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 774 zł Ogółem
 • 2 774 zł
 • 3 052 zł do 40 m2
 • 3 052 zł
 • 2 747 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 747 zł
 • 3 175 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 175 zł
 • 1 682 zł od 80,1 m2
 • 1 682 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 94
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m240
  • od 60,1 do 80 m218
  • od 80,1 m27
 • 29 do 40 m2
 • 40 od 40,1 do 60 m2
 • 18 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie myszkowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 879 zł
 • powiat myszkowski
  2 879 zł
  Województwo
  4 948 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 2 879 zł Ogółem
 • 2 879 zł
 • 4 306 zł do 40 m2
 • 4 306 zł
 • 2 516 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 516 zł
 • 3 257 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 257 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 151 zł
 • Tutaj
  3 151 zł
  śląskie
  4 909 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 151 zł Ogółem
 • 3 151 zł
 • 4 214 zł do 40 m2
 • 4 214 zł
 • 2 837 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 837 zł
 • 3 272 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 272 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 22
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 869 zł
 • Powiat
  2 869 zł
  Województwo
  3 625 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 869 zł Ogółem
 • 2 869 zł
 • 3 102 zł do 40 m2
 • 3 102 zł
 • 2 658 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 658 zł
 • 3 365 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 365 zł
 • 1 763 zł od 80,1 m2
 • 1 763 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 660 zł
 • Tutaj
  2 660 zł
  śląskie
  3 718 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 660 zł Ogółem
 • 2 660 zł
 • 2 849 zł do 40 m2
 • 2 849 zł
 • 2 702 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 702 zł
 • 3 139 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 139 zł
 • 1 682 zł od 80,1 m2
 • 1 682 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 72
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m227
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m27
 • 25 do 40 m2
 • 27 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 27 334 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 387,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat myszkowski
  387,80
  Województwo
  401,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,90 m2
  woj. śląskie
  71,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 33,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat myszkowski
  33,30 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. myszkowski
  4,15
  śląskie
  3,77
  Polska
  3,82
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat myszkowski
  2,58
  woj. śląskie
  2,49
  Cały kraj
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  śląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 173 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat myszkowski
  2,48
  śląskie
  3,81
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 852 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat myszkowski
  4,92
  woj. śląskie
  4,32
  Cała Polska
  3,90
 • 12,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. myszkowski
  12,22
  woj. śląskie
  16,46
  Kraj
  24,07
 • 25 737 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 148,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  148,8 m2
  śląskie
  108,3 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat myszkowski
  0,37 m2
  śląskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat myszkowski
  94,31%
  śląskie
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 90,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  90,58%
  śląskie
  95,61%
  Polska
  94,01%
 • 87,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. myszkowski
  87,81%
  woj. śląskie
  94,04%
  Cała Polska
  91,78%
 • 77,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,95%
  śląskie
  82,40%
  Cała Polska
  83,08%
 • 47,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat myszkowski
  47,41%
  śląskie
  66,35%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat myszkowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie myszkowskim na 1000 mieszkańców pracuje 198osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie myszkowskim wynosiło w 2021 roku 6,4% (7,4% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie myszkowskim wynosiło 5 006,82 PLN, co odpowiada 83.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu myszkowskiego 8 600 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 474 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 126.

  22,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu myszkowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,3% w przemyśle i budownictwie, a 15,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 198 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. myszkowski
  198,0
  śląskie
  277,0
  Polska
  257,0
 • 6,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,4% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • pow. myszkowski
  6,4%
  woj. śląskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie myszkowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie myszkowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie myszkowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 007 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. myszkowski
  5 007 PLN
  woj. śląskie
  5 908 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie myszkowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 600 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 474 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 126 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,3% Przemysł i budownictwo
 • 23,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,5% Pozostałe
 • 36,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie myszkowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 805 Pracujący ogółem
 • 6 377 Kobiety
 • 7 428 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat myszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  69,9
  śląskie
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 41,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,8
  śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 148,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  148,8
  woj. śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat myszkowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie myszkowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 837 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 309 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 531 nowych podmiotów, a 301 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (742) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (498) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (749) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (269) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie myszkowskim najwięcej (418) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 543) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (139) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (2 205) podmiotów, a 70,1% (5 493) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie myszkowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.9%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (15.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 837 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 139 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 205 Przemysł i budownictwo
 • 5 493 Pozostała działalność
 • 531 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie myszkowskim w 2021 roku
 • 301 Podmioty wyrejestrowane w powiecie myszkowskim w 2021 roku
 • 6 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 543 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 543
 • 247 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 247
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 7 831 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 831
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 485 Spółki handlowe ogółem
 • 485
 • 32  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 377  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 377
 • 30    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 418 Spółki cywilne ogółem
 • 418
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 884 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 884
 • 1 000 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 000
 • 821 Budownictwo
 • 821
 • 499 Transport i gospodarka magazynowa
 • 499
 • 459 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 459
 • 337 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 337
 • 273 Pozostała działalność
 • 273
 • 171 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 171
 • 156 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 156
 • 149 Informacja i komunikacja
 • 149
 • 143 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 143
 • 130 Edukacja
 • 130
 • 128 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 128
 • 65 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 65
 • 48 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 48
 • 34 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 34
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie myszkowskim stwierdzono 1 180 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie myszkowskim wynosi 78,70% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu myszkowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,63 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 6,70 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,21 (76%), drogowe - 2,57 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 180 Przestępstwa ogółem
 • 1 180
 • 605 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 605
 • 365 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 365
 • 180 Przestępstwa drogowe
 • 180
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 470 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 470
 • 16,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. myszkowski
  16,83
  woj. śląskie
  27,10
  Cały kraj
  21,51
 • 8,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. myszkowski
  8,63
  śląskie
  13,97
  Cała Polska
  12,82
 • 5,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,21
  woj. śląskie
  10,47
  Kraj
  5,89
 • 2,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,57
  Województwo
  1,64
  Kraj
  1,85
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  śląskie
  0,42
  Kraj
  0,35
 • 6,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. myszkowski
  6,70
  śląskie
  15,29
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  woj. śląskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  67%
  Polska
  64%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  77%
  śląskie
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  śląskie
  90%
  Polska
  89%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. myszkowski
  61%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  53%

Powiat myszkowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu myszkowskiego wyniosła w 2021 roku 83,4 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu myszkowskiego - 27.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,6 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu myszkowskiego wyniosła w 2021 roku 86,8 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 17.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.4%). W budżecie powiatu myszkowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 293 złotych na mieszkańca (23,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,0 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,5 mln

  896(100%)

  54,8 mln

  763(100%)

  54,8 mln

  764(100%)

  61,4 mln

  858(100%)

  62,5 mln

  877(100%)

  69,7 mln

  983(100%)

  83,9 mln

  1,2 tys(100%)

  83,4 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,2 mln

  238(26.6%)

  16,2 mln

  226(29.6%)

  15,1 mln

  211(27.6%)

  19,7 mln

  275(32%)

  16,8 mln

  236(26.9%)

  20,1 mln

  284(28.9%)

  23,5 mln

  333(28%)

  22,9 mln

  329(27.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,0 mln

  125(13.9%)

  8,0 mln

  111(14.6%)

  10,1 mln

  142(18.5%)

  9,9 mln

  138(16.1%)

  11,8 mln

  166(18.9%)

  12,4 mln

  175(17.8%)

  18,6 mln

  264(22.2%)

  15,2 mln

  218(18.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,9 mln

  207(23.1%)

  8,9 mln

  125(16.3%)

  8,4 mln

  118(15.4%)

  9,2 mln

  128(14.9%)

  9,5 mln

  133(15.2%)

  10,3 mln

  146(14.8%)

  11,3 mln

  161(13.5%)

  13,2 mln

  190(15.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  66,8(7.4%)

  4,8 mln

  67,0(8.8%)

  5,0 mln

  70,4(9.2%)

  5,4 mln

  75,1(8.7%)

  5,5 mln

  77,6(8.8%)

  5,9 mln

  83,4(8.5%)

  7,1 mln

  101(8.5%)

  7,0 mln

  101(8.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  52,5(5.9%)

  3,7 mln

  51,4(6.7%)

  3,5 mln

  49,4(6.5%)

  3,8 mln

  52,8(6.1%)

  3,4 mln

  48,2(5.5%)

  5,5 mln

  77,7(7.9%)

  5,3 mln

  74,7(6.3%)

  6,3 mln

  90,3(7.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  74,6(8.3%)

  4,6 mln

  64,2(8.4%)

  2,9 mln

  40,5(5.3%)

  3,6 mln

  50,7(5.9%)

  4,4 mln

  61,6(7%)

  4,2 mln

  58,7(6%)

  5,0 mln

  70,9(6%)

  5,1 mln

  73,4(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  74,9(8.4%)

  5,6 mln

  78,0(10.2%)

  6,6 mln

  92,5(12.1%)

  2,7 mln

  38,3(4.5%)

  2,7 mln

  38,7(4.4%)

  2,9 mln

  40,7(4.1%)

  3,0 mln

  42,8(3.6%)

  2,7 mln

  38,3(3.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  15,9(1.8%)

  995,5 tys

  13,9(1.8%)

  1,2 mln

  17,2(2.2%)

  1,3 mln

  18,3(2.1%)

  1,5 mln

  20,8(2.4%)

  1,7 mln

  24,3(2.5%)

  1,9 mln

  27,2(2.3%)

  2,0 mln

  28,9(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  805,7 tys

  11,4(1%)

  1,5 mln

  20,9(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  25,4(2.8%)

  983,1 tys

  13,7(1.8%)

  690,1 tys

  9,6(1.3%)

  760,5 tys

  10,7(1.2%)

  786,2 tys

  11,1(1.3%)

  722,9 tys

  10,2(1%)

  888,6 tys

  12,6(1.1%)

  1,2 mln

  17,7(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  101,5 tys

  1,4(0.2%)

  17,8 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  53,8 tys

  0,8(0.1%)

  436,8 tys

  6,1(0.7%)

  221,7 tys

  3,1(0.3%)

  23,6 tys

  0,3(0%)

  252,8 tys

  3,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  186,4 tys

  2,6(0.3%)

  251,8 tys

  3,5(0.5%)

  195,1 tys

  2,7(0.4%)

  181,2 tys

  2,5(0.3%)

  262,4 tys

  3,7(0.4%)

  303,6 tys

  4,3(0.4%)

  295,8 tys

  4,2(0.4%)

  242,2 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,6(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  187,1 tys

  2,6(0.3%)

  197,0 tys

  2,8(0.3%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  96,0 tys

  1,3(0.1%)

  89,2 tys

  1,2(0.2%)

  89,2 tys

  1,2(0.2%)

  146,8 tys

  2,1(0.2%)

  171,9 tys

  2,4(0.3%)

  168,0 tys

  2,4(0.2%)

  89,1 tys

  1,3(0.1%)

  172,3 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  133,1 tys

  1,8(0.2%)

  138,2 tys

  1,9(0.3%)

  135,7 tys

  1,9(0.2%)

  134,7 tys

  1,9(0.2%)

  134,9 tys

  1,9(0.2%)

  133,6 tys

  1,9(0.2%)

  136,2 tys

  1,9(0.2%)

  134,4 tys

  1,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  568,8 tys

  7,9(0.9%)

  476,4 tys

  6,6(0.9%)

  375,5 tys

  5,2(0.7%)

  358,4 tys

  5,0(0.6%)

  296,4 tys

  4,2(0.5%)

  268,4 tys

  3,8(0.4%)

  182,6 tys

  2,6(0.2%)

  113,1 tys

  1,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,8 tys

  0,2(0%)

  24,0 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  50,4 tys

  0,7(0.1%)

  57,0 tys

  0,8(0.1%)

  21,0 tys

  0,3(0%)

  16,6 tys

  0,2(0%)

  19,3 tys

  0,3(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,9 tys

  0,9(0.1%)

  42,4 tys

  0,6(0.1%)

  41,8 tys

  0,6(0%)

  598

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126,6 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,0 mln

  847(100%)

  56,9 mln

  791(100%)

  61,8 mln

  862(100%)

  63,1 mln

  882(100%)

  65,1 mln

  915(100%)

  66,9 mln

  943(100%)

  103,2 mln

  1,5 tys(100%)

  86,8 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,9 mln

  277(32.6%)

  18,9 mln

  264(33.3%)

  19,7 mln

  275(31.8%)

  18,3 mln

  257(29.1%)

  21,2 mln

  299(32.6%)

  20,1 mln

  284(30%)

  50,4 mln

  715(48.8%)

  29,9 mln

  428(34.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,8 mln

  163(19.3%)

  13,3 mln

  185(23.3%)

  14,1 mln

  197(22.9%)

  14,9 mln

  209(23.7%)

  17,3 mln

  243(26.6%)

  19,6 mln

  276(29.3%)

  18,9 mln

  268(18.3%)

  21,3 mln

  306(24.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  78,0(9.2%)

  5,1 mln

  70,7(8.9%)

  7,1 mln

  98,7(11.4%)

  6,3 mln

  88,0(10%)

  5,0 mln

  70,1(7.7%)

  6,0 mln

  84,8(9%)

  9,9 mln

  141(9.6%)

  9,1 mln

  130(10.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  66,3(7.8%)

  4,8 mln

  66,8(8.4%)

  5,0 mln

  70,3(8.1%)

  5,3 mln

  74,1(8.4%)

  5,5 mln

  77,3(8.4%)

  5,9 mln

  83,3(8.8%)

  6,9 mln

  97,6(6.7%)

  7,0 mln

  99,9(8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  83,2(9.8%)

  5,2 mln

  72,3(9.1%)

  6,2 mln

  85,8(9.9%)

  5,6 mln

  77,8(8.8%)

  3,2 mln

  45,0(4.9%)

  3,0 mln

  42,7(4.5%)

  3,8 mln

  54,6(3.7%)

  4,5 mln

  64,5(5.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  37,2(4.4%)

  2,2 mln

  30,4(3.8%)

  2,3 mln

  31,7(3.7%)

  1,5 mln

  21,5(2.4%)

  1,2 mln

  16,2(1.8%)

  1,5 mln

  21,6(2.3%)

  1,9 mln

  27,3(1.9%)

  3,9 mln

  56,5(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  34,8(4.1%)

  2,4 mln

  33,2(4.2%)

  3,7 mln

  51,5(6%)

  2,1 mln

  29,4(3.3%)

  2,2 mln

  30,3(3.3%)

  2,4 mln

  33,3(3.5%)

  2,2 mln

  30,8(2.1%)

  2,0 mln

  28,2(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  30,0(3.5%)

  1,6 mln

  22,4(2.8%)

  1,3 mln

  18,6(2.2%)

  1,2 mln

  17,4(2%)

  1,3 mln

  17,6(1.9%)

  1,2 mln

  17,6(1.9%)

  1,4 mln

  19,2(1.3%)

  1,6 mln

  23,0(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  106,8 tys

  1,5(0.2%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  800,7 tys

  11,4(0.8%)

  1,4 mln

  20,7(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  18,9(2.2%)

  521,4 tys

  7,3(0.9%)

  808,7 tys

  11,3(1.3%)

  3,9 mln

  54,6(6.2%)

  3,5 mln

  49,2(5.4%)

  1,7 mln

  23,8(2.5%)

  706,3 tys

  10,0(0.7%)

  1,4 mln

  19,9(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  47,6(5.6%)

  2,3 mln

  31,7(4%)

  783,2 tys

  10,9(1.3%)

  1,4 mln

  19,5(2.2%)

  1,8 mln

  25,9(2.8%)

  1,2 mln

  16,8(1.8%)

  1,8 mln

  26,2(1.8%)

  1,4 mln

  19,7(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  660,5 tys

  9,2(1.1%)

  470,5 tys

  6,6(0.8%)

  494,7 tys

  6,9(0.8%)

  419,0 tys

  5,9(0.7%)

  779,7 tys

  11,0(1.2%)

  770,5 tys

  10,9(1.2%)

  749,6 tys

  10,6(0.7%)

  604,6 tys

  8,7(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  16,2(1.7%)

  800,0 tys

  11,3(0.8%)

  219,0 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,6(0.3%)

  187,8 tys

  2,6(0.3%)

  187,1 tys

  2,6(0.3%)

  197,0 tys

  2,8(0.3%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  198,0 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  114,5 tys

  1,6(0.2%)

  106,5 tys

  1,5(0.2%)

  127,7 tys

  1,8(0.2%)

  118,4 tys

  1,7(0.2%)

  120,6 tys

  1,7(0.2%)

  51,8 tys

  0,7(0.1%)

  61,0 tys

  0,9(0.1%)

  62,4 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  23,9 tys

  0,3(0%)

  23,9 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  23,6 tys

  0,3(0%)

  25,4 tys

  0,4(0%)

  25,9 tys

  0,4(0%)

  24,1 tys

  0,3(0%)

  22,9 tys

  0,3(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,9 tys

  0,9(0.1%)

  42,4 tys

  0,6(0.1%)

  41,8 tys

  0,6(0%)

  598

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  195

  0,0(0%)

  233

  0,0(0%)

  258

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  263

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat myszkowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 670 mieszkańców powiatu myszkowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 222 kobiet oraz 7 448 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu myszkowskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 12,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu myszkowskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie myszkowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,3%) oraz średnie zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (25,0%).

  W roku 2021 w powiecie myszkowskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 78 oddziałów uczęszczało 1 695 dzieci (864 dziewczynki oraz 831 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie myszkowskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 318 dzieci (646 dziewczynek oraz 672 chłopców). Dostępnych było 1 119 miejsc.

  17,8% mieszkańców powiatu myszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 865 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 34 szkoły podstawowe, w których w 342 oddziałach uczyło się 5 313 uczniów (2 603 kobiety oraz 2 710 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie myszkowskim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 259 oddziałach uczyło się 4 029 uczniów (1 917 kobiet oraz 2 112 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów.

  W powiecie myszkowskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 827 uczniów (518 kobiet oraz 309 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 212 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie myszkowskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 992 uczniów (603 kobiety oraz 389 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 332 absolwentów.

  W powiecie myszkowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 218 uczniów (77 kobiet oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,6 uczniów. 13,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,6% mieszkańców powiatu myszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 21,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  21,5%
  śląskie
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 25,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  37,7%
  Województwo
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • powiat myszkowski
  3,5%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat myszkowski
  12,0%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat myszkowski
  22,2%
  śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. myszkowski
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat myszkowski
  12,4%
  śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 865 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. myszkowski
  865,0
  śląskie
  907,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,11
  Województwo
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 15Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 78 Oddziały
 • 42 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 777 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat myszkowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 695 Dzieci
 • 864 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 831 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,0%
  49,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 364 3 lata
 • 364
 • 413 4 lata
 • 413
 • 464 5 lata
 • 464
 • 402 6 lat
 • 402
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 194 3 lata
 • 194
 • 229 4 lata
 • 229
 • 226 5 lata
 • 226
 • 189 6 lat
 • 189
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 170 3 lata
 • 170
 • 184 4 lata
 • 184
 • 238 5 lata
 • 238
 • 213 6 lat
 • 213
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 673 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 133,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 132,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 45,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat myszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 342 Oddziały
 • 5 313 Uczniowie
 • 2 603 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 710 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 623 Uczniowie w 1 klasie
 • 308 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 315 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 582 Absolwenci
 • 271 Kobiety
  (absolwenci)
 • 311 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,5
  śląskie
  17,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 512,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 452,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat myszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 754 Uczniowie
 • 482 Kobiety
  (uczniowie)
 • 272 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 168 Uczniowie w 1 klasie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 192 Absolwenci
 • 129 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 73 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 20 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat myszkowski
  27,6
  śląskie
  26,5
  Polska
  26,3
 •  
 • 54,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat myszkowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  13,6
  woj. śląskie
  17,9
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat myszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat myszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat myszkowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie myszkowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie myszkowskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 240)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie myszkowskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie myszkowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 950 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 134 (uczestnicy: 13 831)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 41)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 185)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 841)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 3 811)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 794)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 1 530)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 1 175)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 3 410)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 474)
  • inne: 8 (uczestnicy: 540)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 755)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 185)
  • taneczne: 2 (członkowie: 130)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 118)
  • teatralne: 4 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 11)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 248)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 95)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 18)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 24)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 45)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 723)
  • teatralne: 4 (członkowie: 43)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 158)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 151)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 14 (członkowie: 230)
  • taneczne: 2 (członkowie: 135)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie myszkowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 434 miejscami na widowni. Odbyło się 47 seansów, na które przyszło 1 619 widzów, w tym 30 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 074 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie myszkowskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 186 077 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 20 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 217 715 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 41
  • dostępne dla czytelników: 20
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie myszkowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 19 805 wolumenów w tym ziobry specjalne: 35. Odnotowano 431 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 499 wolumenów. Odnotowano 618 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie myszkowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 030 członków. Zarejestrowano 1 140 ćwiczących (mężczyźni: 792, kobiety: 348, chłopcy do lat 18: 528, dziewczęta do lat 18: 316). Aktywne były 43 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie myszkowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat myszkowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 58 wypadków drogowych w powiecie myszkowskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 71 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 83,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 85,8 rannych (więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie myszkowskim zarejestrowanych było 72 233 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 54 221 samochodów osobowych (769,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 877 samochodów ciężarowych (143,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 205 autobusów (2,9 - więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 226 ciągników siodłowych (17,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 837 motocykli (54,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,3 lat.


  W 2021 roku w powiecie myszkowskim znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 58 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 71 Ranni
  (rok 2021)
 • 31 Lekko ranni
 • 40 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie myszkowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 83,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat myszkowski
  83,2
  Województwo
  49,4
  Cały kraj
  59,9
 • 11,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  11,5
  woj. śląskie
  3,3
  Kraj
  5,9
 • 101,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  101,8
  woj. śląskie
  57,8
  Cały kraj
  69,4
 • 4,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat myszkowski
  4,2
  śląskie
  5,5
  Cała Polska
  7,6
 • 85,83 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  85,8
  woj. śląskie
  78,7
  Kraj
  80,2
 • 13,79 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  13,8
  śląskie
  6,7
  Cały kraj
  9,8
 • 122,41 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  122,4
  śląskie
  116,9
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 72 233 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie myszkowskim w 2020 roku
 • 54 221 Samochody osobowe
 • 8 877 Samochody ciężarowe
 • 28 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 205 Autobusy
 • 481 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 228 Ciągniki samochodowe
 • 1 226   Ciągniki siodłowe
 • 3 384 Ciągniki rolnicze
 • 3 837 Motocykle
 • 1 480   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 590 Motorowery
 • 54 221Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Samochody osobowe w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 769,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. myszkowski
  769,2
  śląskie
  624,0
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 475
  • 1400-1649 kg14 744
  • 1650-1899 kg11 522
  • 1900 kg i więcej12 480
 • 15 475 do 1399 kg
 • 14 744 1400-1649 kg
 • 11 522 1650-1899 kg
 • 12 480 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 253 do 1399 cm3
 • 24 253
 • 26 483 1400-1999 cm3
 • 26 483
 • 3 485 2000 i więcej cm3
 • 3 485
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 356
  • olej napędowy12 969
  • gaz (LPG)9 060
  • pozostałe836
 • 31 356 benzyna
 • 12 969 olej napędowy
 • 9 060 gaz (LPG)
 • 836 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 534 do 1 roku
 • 534
 • 412 2 lata
 • 412
 • 597 3 lata
 • 597
 • 1 528 4-5 lat
 • 1 528
 • 1 548 6-7 lat
 • 1 548
 • 2 176 8-9 lat
 • 2 176
 • 2 921 10-11 lat
 • 2 921
 • 8 756 12-15 lat
 • 8 756
 • 10 628 16-20 lat
 • 10 628
 • 7 535 21-25 lat
 • 7 535
 • 5 021 26-30 lat
 • 5 021
 • 12 565 31 lat i więcej
 • 12 565
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie myszkowskim
 • powiat myszkowski
  20,9 lat
  Województwo
  17,8 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 877Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 143,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  143,3
  Województwo
  86,2
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 898 do 999 kg
 • 3 898
 • 2 722 1000-1499 kg
 • 2 722
 • 722 1500-2999 kg
 • 722
 • 97 3000-3499 kg
 • 97
 • 162 3500-4999 kg
 • 162
 • 530 5000-6999 kg
 • 530
 • 331 7000-9999 kg
 • 331
 • 317 10000-14999 kg
 • 317
 • 98 15000 kg i więcej
 • 98
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 870
  • olej napędowy5 208
  • gaz (LPG)491
  • pozostałe1 308
 • 1 870 benzyna
 • 5 208 olej napędowy
 • 491 gaz (LPG)
 • 1 308 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 63 do 1 roku
 • 63
 • 56 2 lata
 • 56
 • 62 3 lata
 • 62
 • 300 4-5 lat
 • 300
 • 295 6-7 lat
 • 295
 • 370 8-9 lat
 • 370
 • 532 10-11 lat
 • 532
 • 1 150 12-15 lat
 • 1 150
 • 1 496 16-20 lat
 • 1 496
 • 1 184 21-25 lat
 • 1 184
 • 853 26-30 lat
 • 853
 • 2 516 31 lat i więcej
 • 2 516
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie myszkowskim
 • Tutaj
  21,9 lat
  woj. śląskie
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 205Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Autobusy w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,9
  woj. śląskie
  2,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy126
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe69
 • 10 benzyna
 • 126 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 69 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 18 12-15 lat
 • 18
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 24 21-25 lat
 • 24
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 88 31 lat i więcej
 • 88
 • 26,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie myszkowskim
 • Powiat
  26,5 lat
  woj. śląskie
  21,8 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 226Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat myszkowski
  17,4
  śląskie
  9,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy980
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe240
 • 5 benzyna
 • 980 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 240 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 11 3 lata
 • 11
 • 65 4-5 lat
 • 65
 • 98 6-7 lat
 • 98
 • 125 8-9 lat
 • 125
 • 62 10-11 lat
 • 62
 • 278 12-15 lat
 • 278
 • 187 16-20 lat
 • 187
 • 149 21-25 lat
 • 149
 • 119 26-30 lat
 • 119
 • 129 31 lat i więcej
 • 129
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie myszkowskim
 • pow. myszkowski
  17,2 lat
  woj. śląskie
  13,6 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 3 837Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Motocykle w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 54,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. myszkowski
  54,4
  Województwo
  35,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 39 2 lata
 • 39
 • 21 3 lata
 • 21
 • 138 4-5 lat
 • 138
 • 73 6-7 lat
 • 73
 • 80 8-9 lat
 • 80
 • 116 10-11 lat
 • 116
 • 375 12-15 lat
 • 375
 • 362 16-20 lat
 • 362
 • 277 21-25 lat
 • 277
 • 190 26-30 lat
 • 190
 • 2 126 31 lat i więcej
 • 2 126
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie myszkowskim
 • pow. myszkowski
  26,3 lat
  Województwo
  22,3 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie myszkowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 448,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat myszkowski
  448,6 km
  Województwo
  1 109,9 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  3,1 km
  Województwo
  3,1 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami