Powiat myszkowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat myszkowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 71 396 Liczba mieszkańców
 • 479 km2 Powierzchnia
 • 150 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,7% Stopa urbanizacji
 • Dariusz Lasecki Starosta
 • ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków Adres starostwa powiatowego
 • SMY Tablice rejestracyjne
Powiat myszkowski na mapie
Identyfikatory
 • 2409 TERYT (TERC)
Herb powiatu myszkowskiego
powiat myszkowski herb
Flaga powiatu myszkowskiego
powiat myszkowski flaga

powiat myszkowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Myszkowie
34/ 313-15-41
34/ 313-15-41
ul. Jana Pawła II 11
42-300 Myszków
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
34/ 315-32-00 Tel. dyż. 34/ 315-32-55
34/ 315-32-44
ul. Kościuszki 105
42-300 Myszków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
34/ 315-91-85
34/ 315-91-85
ul. Puławskiego 6
42-300 Myszków
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
34/ 313-74-93
34/ 313-74-95
ul. Pułaskiego 42
42-300 Myszków
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Myszkowie
34/ 313-13-05
34/ 313-13-05
ul. Pułaskiego 42
42-300 Myszków
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
(34) 315-91-01
(34) 315-91-60
ul. Pułaskiego
42-300 Myszków

Powiat myszkowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat myszkowski ma 71 396 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu myszkowskiego w 2050 roku wynosi 62 360, z czego 31 922 to kobiety, a 30 438 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu myszkowskiego zawarli w 2017 roku 349 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,4% mieszkańców powiatu myszkowskiego jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat myszkowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -223. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,12 na 1000 mieszkańców powiatu myszkowskiego. W 2017 roku urodziło się 654 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 341 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 50,1% zgonów w powiecie myszkowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,3% zgonów w powiecie myszkowskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu myszkowskiego przypada 11.73 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 557 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 602 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu myszkowskiego -45. W tym samym roku 37 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 32.

  60,8% mieszkańców powiatu myszkowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu myszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 71 396 Liczba mieszkańców
 • 36 876 Kobiety
 • 34 520 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu myszkowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62 360 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 31 922 Kobiety
 • 30 438 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie myszkowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie myszkowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie myszkowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu myszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,7 lat
  woj. śląskie
  42,4 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat myszkowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu myszkowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat myszkowski
  24,4%
  woj. śląskie
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 19,0% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. myszkowski
  60,0%
  woj. śląskie
  57,5%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,2%
  woj. śląskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 18,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,9%
  śląskie
  5,1%
  Polska
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. myszkowski
  0,5%
  woj. śląskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie myszkowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. myszkowski
  4,9
  woj. śląskie
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat myszkowski
  1,2
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,7
 • 349 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie myszkowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -223 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -72 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -151 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,1
  śląskie
  -1,4
  Kraj
  -0,0
 • -2,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie myszkowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie myszkowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie myszkowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie myszkowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 654 Urodzenia żywe
 • 330 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 324 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  śląskie
  9,9
  Cała Polska
  10,5
 • 40,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat myszkowski
  40,5
  woj. śląskie
  42,8
  Polska
  44,2
 • 7.47 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.47
 • 42.06 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42.06
 • 102.19 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102.19
 • 79.98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79.98
 • 35.68 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.68
 • 5.25 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.25
 • 3 341 g Średnia waga noworodków
 • 3 283 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat myszkowski
  3 341 g
  Województwo
  3 323 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 210 Waga 3500g - 3999g
 • 210
 • 239 Waga 3000g - 3499g
 • 239
 • 116 Waga 2500g - 2999g
 • 116
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat myszkowski
  1,36
  woj. śląskie
  1,42
  Cały kraj
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat myszkowski
  0,69
  śląskie
  0,69
  Polska
  0,71
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,75
  śląskie
  0,87
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie myszkowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 841 Zgony
 • 416 Kobiety
  (Zgony)
 • 425 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. myszkowski
  11,7
  Województwo
  10,7
  Polska
  10,1
 • 134,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  134,8
  śląskie
  114,5
  Polska
  101,5
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat myszkowski
  3,2
  woj. śląskie
  4,4
  Cały kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,6
  śląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myszkowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,4%
  woj. śląskie
  46,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat myszkowski
  24,7%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,9%
  Województwo
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  9,5
  Polska
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  81,1
  Cały kraj
  74,3
 • 297,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  297,8
  woj. śląskie
  302,7
  Kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,0
  Cała Polska
  261,6
 • 594,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 566,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 623,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. myszkowski
  594,1
  Województwo
  508,0
  Cały kraj
  469,0
 • 127,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 47,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 206,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. myszkowski
  127,0
  woj. śląskie
  96,0
  Kraj
  87,7
 • 54,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  54,0
  śląskie
  37,6
  Kraj
  31,8
 • 10,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,8
  śląskie
  9,2
  Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 557 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 302 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 255 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Zameldowania z zagranicy
 • 16 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 602 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 306 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 296 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -45 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 32 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie myszkowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat myszkowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie myszkowskim oddano do użytku 147 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie myszkowskim to 26 674 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 372 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 99,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie myszkowskim to 5,52 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie myszkowskim to 154,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,51% mieszkań posiada łazienkę, 77,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,09% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 26 674 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 372,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  372,20
  Województwo
  384,00
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,70 m2
  śląskie
  70,70 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 31,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat myszkowski
  31,50 m2
  śląskie
  27,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,13
  śląskie
  3,76
  Polska
  3,82
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,69
  Województwo
  2,60
  Kraj
  2,69
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,65
  śląskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 147 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. myszkowski
  2,06
  woj. śląskie
  2,69
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 125 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,9%
  3,1%
 • 812 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,52 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,52
  Województwo
  4,52
  Polska
  3,91
 • 11,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat myszkowski
  11,37
  Województwo
  12,14
  Kraj
  18,14
 • 22 649 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 154,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat myszkowski
  154,1 m2
  Województwo
  112,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  śląskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  94,17%
  Województwo
  98,77%
  Polska
  96,79%
 • 90,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,35%
  śląskie
  95,45%
  Cały kraj
  93,66%
 • 87,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat myszkowski
  87,51%
  Województwo
  93,83%
  Cały kraj
  91,31%
 • 77,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,40%
  woj. śląskie
  81,75%
  Kraj
  82,12%
 • 43,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat myszkowski
  43,09%
  Województwo
  64,39%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat myszkowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie myszkowskim na 1000 mieszkańców pracuje 188 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie myszkowskim wynosiło w 2017 roku 8,4% (9,5% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie myszkowskim wynosiło 3 730,50 PLN, co odpowiada 82.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu myszkowskiego 8 600 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 474 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 126.

  26,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu myszkowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 188 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. myszkowski
  188,0
  śląskie
  270,0
  Polska
  247,0
 • 8,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,5% Kobiety
 • 7,4% Mężczyźni
 • powiat myszkowski
  8,4%
  woj. śląskie
  5,2%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie myszkowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie myszkowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie myszkowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 731 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 731 PLN
  śląskie
  4 482 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie myszkowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 600 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 474 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 126 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,2% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 37,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie myszkowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 431 Pracujący ogółem
 • 6 513 Kobiety
 • 6 918 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie myszkowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat myszkowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat myszkowski
  64,4
  śląskie
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat myszkowski
  36,8
  woj. śląskie
  36,0
  Cała Polska
  34,0
 • 133,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. myszkowski
  133,1
  woj. śląskie
  129,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat myszkowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie myszkowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 288 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 819 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 530 nowych podmiotów, a 512 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (742) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (530) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (749) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (367) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie myszkowskim najwięcej (400) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 981) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (82) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,0% (2 042) podmiotów, a 70,9% (5 164) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie myszkowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (17.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 288 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 82 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 042 Przemysł i budownictwo
 • 5 164 Pozostała działalność
 • 530 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie myszkowskim w 2017 roku
 • 512 Podmioty wyrejestrowane w powiecie myszkowskim w 2017 roku
 • 5 819 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 981 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 981
 • 260 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 260
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 7 282 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 282
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 34 Spółdzielnie ogółem
 • 34
 • 467 Spółki handlowe ogółem
 • 467
 • 48  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 48
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 372  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 372
 • 45    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 400 Spółki cywilne ogółem
 • 400
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 819 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 964 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 964
 • 1 038 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 038
 • 636 Budownictwo
 • 636
 • 466 Transport i gospodarka magazynowa
 • 466
 • 408 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 408
 • 282 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 282
 • 212 Pozostała działalność
 • 212
 • 157 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 157
 • 157 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 157
 • 117 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 117
 • 100 Edukacja
 • 100
 • 97 Informacja i komunikacja
 • 97
 • 56 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56
 • 45 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 45
 • 41 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 41
 • 31 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 31
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie myszkowskim stwierdzono 1 089 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,22 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie myszkowskim wynosi 85,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu myszkowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,34 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 6,12 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,70 (88%), drogowe - 2,59 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 089 Przestępstwa ogółem
 • 1 089
 • 525 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 525
 • 336 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 336
 • 185 Przestępstwa drogowe
 • 185
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 11
 • 438 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 438
 • 15,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,22
  śląskie
  24,53
  Cała Polska
  19,62
 • 7,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat myszkowski
  7,34
  śląskie
  13,94
  Cały kraj
  12,07
 • 4,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat myszkowski
  4,70
  śląskie
  8,05
  Polska
  4,94
 • 2,59 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,59
  śląskie
  1,60
  Polska
  1,78
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. myszkowski
  0,15
  woj. śląskie
  0,65
  Cała Polska
  0,49
 • 6,12 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,12
  śląskie
  12,21
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat myszkowski
  85%
  śląskie
  78%
  Kraj
  72%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. myszkowski
  78%
  śląskie
  66%
  Polska
  60%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. myszkowski
  89%
  woj. śląskie
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. myszkowski
  100%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  śląskie
  78%
  Kraj
  84%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  72%
  śląskie
  63%
  Polska
  52%

Powiat myszkowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu myszkowskiego wyniosła w 2016 roku 54,8 mln złotych, co daje 764 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu myszkowskiego - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,5 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu myszkowskiego wyniosła w 2016 roku 61,8 mln złotych, co daje 862 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.4%). W budżecie powiatu myszkowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 194 złotych na mieszkańca (22,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,6 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,9 mln

  753(100%)

  70,0 mln

  970(100%)

  66,5 mln

  923(100%)

  63,5 mln

  882(100%)

  66,6 mln

  926(100%)

  64,5 mln

  896(100%)

  54,8 mln

  763(100%)

  54,8 mln

  764(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,5 mln

  175(23.2%)

  13,9 mln

  194(19.8%)

  15,0 mln

  209(22.6%)

  17,5 mln

  244(27.6%)

  16,0 mln

  222(24%)

  17,2 mln

  238(26.6%)

  16,2 mln

  226(29.6%)

  15,1 mln

  211(27.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,1 mln

  212(28.1%)

  25,1 mln

  351(35.8%)

  19,0 mln

  263(28.5%)

  14,7 mln

  204(23.1%)

  20,6 mln

  286(30.9%)

  9,0 mln

  125(13.9%)

  8,0 mln

  111(14.6%)

  10,1 mln

  142(18.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  101(13.4%)

  11,2 mln

  157(16.1%)

  7,2 mln

  100(10.9%)

  7,9 mln

  110(12.4%)

  8,7 mln

  121(13.1%)

  14,9 mln

  207(23.1%)

  8,9 mln

  125(16.3%)

  8,4 mln

  118(15.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  62,6(8.3%)

  4,6 mln

  64,9(6.6%)

  4,8 mln

  66,6(7.2%)

  5,3 mln

  73,4(8.3%)

  5,3 mln

  72,9(7.9%)

  5,4 mln

  74,9(8.4%)

  5,6 mln

  78,0(10.2%)

  6,6 mln

  92,5(12.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 mln

  82,1(10.9%)

  4,6 mln

  64,1(6.6%)

  4,4 mln

  60,6(6.6%)

  4,4 mln

  61,7(7%)

  4,9 mln

  67,5(7.3%)

  4,8 mln

  66,8(7.4%)

  4,8 mln

  67,0(8.8%)

  5,0 mln

  70,4(9.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 mln

  59,1(7.8%)

  5,5 mln

  77,1(7.9%)

  7,5 mln

  104(11.3%)

  4,1 mln

  57,5(6.5%)

  4,0 mln

  56,1(6.1%)

  3,8 mln

  52,5(5.9%)

  3,7 mln

  51,4(6.7%)

  3,5 mln

  49,4(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  30,8(4.1%)

  3,0 mln

  41,3(4.2%)

  4,1 mln

  57,1(6.2%)

  5,8 mln

  80,0(9.1%)

  4,4 mln

  61,2(6.6%)

  5,4 mln

  74,6(8.3%)

  4,6 mln

  64,2(8.4%)

  2,9 mln

  40,5(5.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  703,4 tys

  9,8(1.3%)

  818,3 tys

  11,4(1.2%)

  984,2 tys

  13,7(1.5%)

  885,7 tys

  12,3(1.4%)

  974,7 tys

  13,5(1.5%)

  1,1 mln

  15,9(1.8%)

  995,5 tys

  13,9(1.8%)

  1,2 mln

  17,2(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  493,9 tys

  6,9(0.9%)

  477,2 tys

  6,7(0.7%)

  564,6 tys

  7,8(0.8%)

  754,2 tys

  10,5(1.2%)

  564,8 tys

  7,8(0.8%)

  1,8 mln

  25,4(2.8%)

  983,1 tys

  13,7(1.8%)

  690,1 tys

  9,6(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  23,9 tys

  0,3(0%)

  321,1 tys

  4,5(0.5%)

  949,1 tys

  13,2(1.4%)

  851,9 tys

  11,8(1.3%)

  596,7 tys

  8,3(0.9%)

  568,8 tys

  7,9(0.9%)

  476,4 tys

  6,6(0.9%)

  375,5 tys

  5,2(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  88,5 tys

  1,2(0.2%)

  139,2 tys

  1,9(0.2%)

  356,4 tys

  4,9(0.5%)

  894,6 tys

  12,4(1.4%)

  299,2 tys

  4,2(0.4%)

  186,4 tys

  2,6(0.3%)

  251,8 tys

  3,5(0.5%)

  195,1 tys

  2,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  80,3 tys

  1,1(0.1%)

  122,9 tys

  1,7(0.2%)

  128,5 tys

  1,8(0.2%)

  130,0 tys

  1,8(0.2%)

  130,9 tys

  1,8(0.2%)

  133,1 tys

  1,8(0.2%)

  138,2 tys

  1,9(0.3%)

  135,7 tys

  1,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  94,9 tys

  1,3(0.2%)

  113,2 tys

  1,6(0.2%)

  91,1 tys

  1,3(0.1%)

  88,8 tys

  1,2(0.1%)

  95,9 tys

  1,3(0.1%)

  96,0 tys

  1,3(0.1%)

  89,2 tys

  1,2(0.2%)

  89,2 tys

  1,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  15,6 tys

  0,2(0%)

  52,1 tys

  0,7(0.1%)

  138,5 tys

  1,9(0.2%)

  58,1 tys

  0,8(0.1%)

  13,8 tys

  0,2(0%)

  24,0 tys

  0,3(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  48,9 tys

  0,7(0.1%)

  1,4 mln

  19,4(2.1%)

  21,9 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,3(0%)

  101,5 tys

  1,4(0.2%)

  17,8 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  16,7 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  665,8 tys

  9,3(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie myszkowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat myszkowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu myszkowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,7 mln

  695(100%)

  57,5 mln

  797(100%)

  67,9 mln

  942(100%)

  64,4 mln

  895(100%)

  68,5 mln

  953(100%)

  61,0 mln

  847(100%)

  56,9 mln

  791(100%)

  61,8 mln

  862(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,3 mln

  242(34.8%)

  18,5 mln

  259(32.2%)

  19,2 mln

  266(28.2%)

  19,5 mln

  271(30.3%)

  19,5 mln

  271(28.4%)

  19,9 mln

  277(32.6%)

  18,9 mln

  264(33.3%)

  19,7 mln

  275(31.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,5 mln

  118(17%)

  8,6 mln

  120(14.9%)

  9,6 mln

  133(14.1%)

  10,1 mln

  141(15.7%)

  10,9 mln

  151(15.9%)

  11,8 mln

  163(19.3%)

  13,3 mln

  185(23.3%)

  14,1 mln

  197(22.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,0 mln

  126(18.1%)

  12,1 mln

  169(21.1%)

  19,9 mln

  276(29.3%)

  12,7 mln

  176(19.7%)

  18,7 mln

  259(27.2%)

  5,6 mln

  78,0(9.2%)

  5,1 mln

  70,7(8.9%)

  7,1 mln

  98,7(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  36,8(5.3%)

  5,5 mln

  76,9(9.6%)

  3,5 mln

  49,0(5.2%)

  3,3 mln

  46,1(5.2%)

  3,4 mln

  46,7(4.9%)

  6,0 mln

  83,2(9.8%)

  5,2 mln

  72,3(9.1%)

  6,2 mln

  85,8(9.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  79,7(11.5%)

  4,5 mln

  62,9(7.8%)

  4,3 mln

  60,3(6.4%)

  4,4 mln

  61,8(6.9%)

  4,8 mln

  66,9(7%)

  4,8 mln

  66,3(7.8%)

  4,8 mln

  66,8(8.4%)

  5,0 mln

  70,3(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,1 mln

  29,9(4.3%)

  2,2 mln

  30,4(3.8%)

  2,3 mln

  31,7(3.4%)

  2,5 mln

  34,6(3.9%)

  2,3 mln

  31,7(3.3%)

  2,5 mln

  34,8(4.1%)

  2,4 mln

  33,2(4.2%)

  3,7 mln

  51,5(6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  26,8(3.9%)

  2,9 mln

  40,8(5.1%)

  2,9 mln

  40,8(4.3%)

  2,8 mln

  38,7(4.3%)

  3,0 mln

  42,2(4.4%)

  2,7 mln

  37,2(4.4%)

  2,2 mln

  30,4(3.8%)

  2,3 mln

  31,7(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  480,5 tys

  6,7(1%)

  477,5 tys

  6,7(0.8%)

  1,0 mln

  14,5(1.5%)

  1,1 mln

  14,6(1.6%)

  964,4 tys

  13,4(1.4%)

  2,2 mln

  30,0(3.5%)

  1,6 mln

  22,4(2.8%)

  1,3 mln

  18,6(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  121,1 tys

  1,7(0.2%)

  20,3 tys

  0,3(0%)

  175,0 tys

  2,4(0.3%)

  2,3 mln

  31,8(3.6%)

  1,6 mln

  22,6(2.4%)

  1,4 mln

  18,9(2.2%)

  521,4 tys

  7,3(0.9%)

  808,7 tys

  11,3(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  993,5 tys

  13,9(2%)

  2,0 mln

  28,4(3.5%)

  3,2 mln

  44,8(4.8%)

  4,1 mln

  57,5(6.4%)

  2,7 mln

  38,0(4%)

  3,4 mln

  47,6(5.6%)

  2,3 mln

  31,7(4%)

  783,2 tys

  10,9(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  263,1 tys

  3,7(0.5%)

  378,6 tys

  5,3(0.7%)

  530,4 tys

  7,4(0.8%)

  1,3 mln

  17,8(2%)

  579,1 tys

  8,0(0.8%)

  660,5 tys

  9,2(1.1%)

  470,5 tys

  6,6(0.8%)

  494,7 tys

  6,9(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,6(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  209,7 tys

  2,9(0.4%)

  176,5 tys

  2,4(0.3%)

  292,5 tys

  4,1(0.5%)

  66,9 tys

  0,9(0.1%)

  114,5 tys

  1,6(0.2%)

  106,5 tys

  1,5(0.2%)

  127,7 tys

  1,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  20,7 tys

  0,3(0%)

  21,4 tys

  0,3(0%)

  21,9 tys

  0,3(0%)

  22,9 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  23,9 tys

  0,3(0%)

  23,9 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  16,7 tys

  0,2(0%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  24,0 tys

  0,3(0%)

  59,2 tys

  0,8(0.1%)

  103,8 tys

  1,4(0.2%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  833,0 tys

  11,6(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  665,9 tys

  9,3(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat myszkowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 230 mieszkańców powiatu myszkowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 432 kobiet oraz 7 798 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców powiatu myszkowskiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu myszkowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie myszkowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,2%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  17,5% mieszkańców powiatu myszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 792 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,59.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,1% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,16.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,6% mieszkańców powiatu myszkowskiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 29,8% mężczyzn).

 • 15,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  15,1%
  woj. śląskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 17,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,1% W miastach
  (wyższe)
 • 12,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. myszkowski
  34,0%
  woj. śląskie
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • pow. myszkowski
  2,7%
  śląskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,2%
  Województwo
  20,2%
  Kraj
  18,1%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,9%
  śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. myszkowski
  4,9%
  śląskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,6%
  woj. śląskie
  16,6%
  Kraj
  19,3%
 • 23,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 2,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 792 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  792,0
  śląskie
  828,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,16
  śląskie
  0,90
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 116,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 114,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 36,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,59
  śląskie
  97,89
  Polska
  96,62
 • 95,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. myszkowski
  95,45
  Województwo
  93,60
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat myszkowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat myszkowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  śląskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 342,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 315,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  96,16
  Województwo
  100,21
  Cały kraj
  100,01
 • 91,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat myszkowski
  91,30
  Województwo
  91,26
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat myszkowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat myszkowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat myszkowski
  22,0
  woj. śląskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 184,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 144,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie myszkowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat myszkowski
  27,0
  śląskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 49,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 39,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  28,0
  śląskie
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 • 60,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 41,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. myszkowski
  24,0
  Województwo
  17,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat myszkowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat myszkowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat myszkowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie myszkowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie myszkowskim znajdowało się 5 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 383)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie myszkowskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie myszkowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 1 070 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 308 (uczestnicy: 69 300)
  • seanse filmowe: 15 (uczestnicy: 986)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 2 540)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 25 (uczestnicy: 6 360)
  • koncerty: 55 (uczestnicy: 18 960)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 36 (uczestnicy: 2 320)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 2 970)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 1 858)
  • pokazy teatralne: 40 (uczestnicy: 6 450)
  • konferencje: 14 (uczestnicy: 500)
  • interdyscyplinarne: 18 (uczestnicy: 2 600)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 756)
  • inne: 9 (uczestnicy: 23 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 85 (członkowie: 1 579)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 232)
  • taneczne: 8 (członkowie: 455)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 164)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 8 (członkowie: 75)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 85)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 155)
  • koło gospodyń wiejskich: 35 (członkowie: 365)
  • inne: 2 (członkowie: 31)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 172)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 11)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 61)
  • tańca: 3 (absolwenci: 100)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • ceramiczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 64 (członkowie: 1 093)
  • teatralne: 7 (członkowie: 82)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 165)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 267)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 16 (członkowie: 291)
  • taneczne: 15 (członkowie: 288)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie myszkowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 434 miejscami na widowni. Odbyło się 112 seansów, na które przyszło 10 051 widzów, w tym 56 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 261 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie myszkowskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 190 513 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 217 715 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 48
  • dostępne dla czytelników: 26
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 26
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie myszkowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 19 354 wolumeny w tym ziobry specjalne: 35. Odnotowano 368 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 499 wolumenów. Odnotowano 618 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie myszkowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie myszkowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 030 członków. Zarejestrowano 1 140 ćwiczących (mężczyźni: 792, kobiety: 348, chłopcy do lat 18: 528, dziewczęta do lat 18: 316). Aktywne były 43 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (26), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie myszkowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat myszkowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat myszkowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 78 wypadków drogowych w powiecie myszkowskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 84 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 108,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 129,2 rannych (mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie myszkowskim zarejestrowanych było 65 002 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 48 548 samochodów osobowych (677,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 440 samochodów ciężarowych (132,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 185 autobusów (2,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 025 ciągników siodłowych (14,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 282 motocykli (45,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,6 lat.


  W 2017 roku w powiecie myszkowskim znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 taksówek oraz 14 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 78 Wypadki drogowe
 • 11 Ofiary śmiertelne
 • 84 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie myszkowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 108,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat myszkowski
  108,8
  śląskie
  80,1
  Cały kraj
  87,6
 • 15,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  15,3
  Województwo
  5,6
  Polska
  7,9
 • 16,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. myszkowski
  16,9
  śląskie
  8,4
  Cała Polska
  10,6
 • 129,23 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  129,2
  Województwo
  142,0
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 65 002 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie myszkowskim w 2016 roku
 • 48 548 Samochody osobowe
 • 8 440 Samochody ciężarowe
 • 429 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 185 Autobusy
 • 369 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 027 Ciągniki samochodowe
 • 1 025   Ciągniki siodłowe
 • 3 151 Ciągniki rolnicze
 • 3 282 Motocykle
 • 1 269   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 386 Motorowery
 • 48 548Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Samochody osobowe w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 677,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  677,4
  śląskie
  545,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 640
  • 1400-1649 kg14 336
  • 1650-1899 kg9 273
  • 1900 kg i więcej8 299
 • 16 640 do 1399 kg
 • 14 336 1400-1649 kg
 • 9 273 1650-1899 kg
 • 8 299 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 399 do 1399 cm3
 • 23 399
 • 22 409 1400-1999 cm3
 • 22 409
 • 2 740 2000 i więcej cm3
 • 2 740
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 259
  • olej napędowy10 853
  • gaz (LPG)8 419
  • pozostałe17
 • 29 259 benzyna
 • 10 853 olej napędowy
 • 8 419 gaz (LPG)
 • 17 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 447 do 1 roku
 • 447
 • 307 2 lata
 • 307
 • 367 3 lata
 • 367
 • 1 184 4-5 lat
 • 1 184
 • 1 604 6-7 lat
 • 1 604
 • 2 852 8-9 lat
 • 2 852
 • 3 239 10-11 lat
 • 3 239
 • 7 833 12-15 lat
 • 7 833
 • 11 153 16-20 lat
 • 11 153
 • 6 113 21-25 lat
 • 6 113
 • 4 061 26-30 lat
 • 4 061
 • 9 388 31 lat i więcej
 • 9 388
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie myszkowskim
 • powiat myszkowski
  19,9 lat
  śląskie
  16,9 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 8 440Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 132,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  132,1
  woj. śląskie
  77,0
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 868 do 999 kg
 • 3 868
 • 2 334 1000-1499 kg
 • 2 334
 • 706 1500-2999 kg
 • 706
 • 99 3000-3499 kg
 • 99
 • 171 3500-4999 kg
 • 171
 • 533 5000-6999 kg
 • 533
 • 334 7000-9999 kg
 • 334
 • 310 10000-14999 kg
 • 310
 • 85 15000 kg i więcej
 • 85
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 956
  • olej napędowy5 900
  • gaz (LPG)577
  • pozostałe7
 • 1 956 benzyna
 • 5 900 olej napędowy
 • 577 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 124 do 1 roku
 • 124
 • 88 2 lata
 • 88
 • 92 3 lata
 • 92
 • 289 4-5 lat
 • 289
 • 481 6-7 lat
 • 481
 • 524 8-9 lat
 • 524
 • 440 10-11 lat
 • 440
 • 1 237 12-15 lat
 • 1 237
 • 1 514 16-20 lat
 • 1 514
 • 947 21-25 lat
 • 947
 • 787 26-30 lat
 • 787
 • 1 917 31 lat i więcej
 • 1 917
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie myszkowskim
 • powiat myszkowski
  20,0 lat
  Województwo
  17,5 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 185Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Autobusy w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,6
  woj. śląskie
  2,5
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy175
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 10 benzyna
 • 175 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 18 12-15 lat
 • 18
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 25,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie myszkowskim
 • Tutaj
  25,0 lat
  woj. śląskie
  20,6 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 1 025Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 14,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat myszkowski
  14,3
  śląskie
  7,5
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy1 020
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe0
 • 3 benzyna
 • 1 020 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 9 2 lata
 • 9
 • 11 3 lata
 • 11
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 176 8-9 lat
 • 176
 • 98 10-11 lat
 • 98
 • 180 12-15 lat
 • 180
 • 170 16-20 lat
 • 170
 • 114 21-25 lat
 • 114
 • 102 26-30 lat
 • 102
 • 61 31 lat i więcej
 • 61
 • 15,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie myszkowskim
 • Powiat
  15,8 lat
  woj. śląskie
  12,9 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 3 282Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie myszkowskim
 • Motocykle w powiecie myszkowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 45,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  45,8
  śląskie
  28,6
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 78 do 1 roku
 • 78
 • 23 2 lata
 • 23
 • 16 3 lata
 • 16
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 76 6-7 lat
 • 76
 • 131 8-9 lat
 • 131
 • 141 10-11 lat
 • 141
 • 227 12-15 lat
 • 227
 • 252 16-20 lat
 • 252
 • 137 21-25 lat
 • 137
 • 338 26-30 lat
 • 338
 • 1 813 31 lat i więcej
 • 1 813
 • 26,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie myszkowskim
 • Tutaj
  26,6 lat
  śląskie
  21,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie myszkowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 248,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. myszkowski
  248,3 km
  śląskie
  668,2 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat myszkowski
  1,7 km
  Województwo
  1,8 km
  Kraj
  3,2 km
 • 14 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba taksówek