Kamionka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kamionka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kamionka to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu lubartowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kamionka.
 • 1 663 Liczba mieszkańców
 • 5,9 km² Powierzchnia
 • 282,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 81 Numer kierunkowy
 • LLB Tablice rejestracyjne
 • Karol Ługowski Burmistrz miasta
Kamionka na mapie
Identyfikatory
 • 22.461751.4700 Współrzędne GPS
 • 0608054 TERYT (TERC)
 • 0382480 SIMC
Herb miasta Kamionka
Kamionka herb

Kamionka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
21-132Poczta Kamionka koło Lubartowa

Kamionka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kamionce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kamionka
(81) 852-70-39
(81) 852-70-58
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka

Kamionka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Kamionka jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 663, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 11,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kamionki zawarli w 2021 roku 4 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Kamionki jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,3% to wdowy/wdowcy.

  Kamionka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,59 na 1000 mieszkańców Kamionki. W 2021 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 45,4% zgonów w Kamionce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,6% zgonów w Kamionce były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kamionki przypada 15.34 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kamionki -16. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,7% mieszkańców Kamionki jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kamionki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 663 Liczba mieszkańców
 • 883 Kobiety
 • 780 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kamionce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kamionce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kamionce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kamionki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,6 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kamionka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kamionki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Kamionka
  29,3%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,1%
  Lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,3%
  Lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,7%
  Lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kamionce w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,2
  Lubelskie
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kamionce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,6
  Województwo
  -6,7
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kamionce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kamionce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kamionce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kamionce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kamionka
  7,8
  Lubelskie
  8,0
  Cały kraj
  8,7
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kamionka
  34,6
  Województwo
  35,0
  Kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 377 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 313 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 442 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kamionka
  3 377 g
  Lubelskie
  3 345 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 65 Waga 4000g - 4499g
 • 65
 • 225 Waga 3500g - 3999g
 • 225
 • 261 Waga 3000g - 3499g
 • 261
 • 93 Waga 2500g - 2999g
 • 93
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,18
  woj. lubelskie
  1,20
  Cały kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  Lubelskie
  0,58
  Cały kraj
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kamionka
  0,51
  woj. lubelskie
  0,54
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Kamionce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,6%
  59,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Kamionka
  15,3
  woj. lubelskie
  14,7
  Cała Polska
  13,6
 • 197,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  197,8
  woj. lubelskie
  184,0
  Polska
  156,7
 • 7,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  7,2
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kamionka
  4,0
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubartowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  45,4%
  Województwo
  42,2%
  Kraj
  34,8%
 • 16,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,6%
  woj. lubelskie
  17,4%
  Kraj
  19,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Kamionka
  3,9%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 233 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  12,8
  Polska
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  89,0
  Kraj
  74,4
 • 267,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  267,5
  woj. lubelskie
  259,7
  Kraj
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,9
  Kraj
  246,5
 • 731,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 846,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 611,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kamionka
  731,3
  Województwo
  630,6
  Cały kraj
  475,8
 • 93,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 140,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  93,4
  Lubelskie
  80,0
  Cała Polska
  70,6
 • 29,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kamionka
  29,7
  Województwo
  29,1
  Cały kraj
  32,6
 • 13,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  13,7
  Lubelskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kamionka
  0,8%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kamionce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kamionka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kamionka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Kamionce oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kamionce to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Kamionce to 139,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubartowskiego.

  Powiat lubartowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 7,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Kamionka
  7,22
  woj. lubelskie
  4,37
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 68 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,67
  Województwo
  4,25
  Polska
  3,90
 • 40,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Kamionka
  40,89
  Województwo
  18,55
  Cały kraj
  24,07
 • 1 677 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 139,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  139,8 m2
  Województwo
  98,1 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 1,01 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,01 m2
  Lubelskie
  0,43 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Kamionka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kamionce na 1000 mieszkańców pracuje 93osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 67,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 32,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kamionce wynosiło w 2021 roku 10,0% (12,2% wśród kobiet i 8,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kamionce wynosiło 4 824,58 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  55,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Kamionki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 93 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  93,0
  Województwo
  193,0
  Cała Polska
  257,0
 • 10,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,2% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,0%
  Lubelskie
  7,2%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kamionce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kamionce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kamionce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 825 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 825 PLN
  woj. lubelskie
  5 319 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kamionce w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 55,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 56,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,9% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 25,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kamionce w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 268 Pracujący ogółem
 • 181 Kobiety
 • 87 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kamionce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kamionka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  62,1
  Województwo
  68,4
  Kraj
  69,0
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  32,0
  Województwo
  38,9
  Kraj
  38,2
 • 106,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kamionka
  106,1
  Lubelskie
  131,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kamionka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kamionce w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 166 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 121 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (24) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (10) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (17) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kamionce najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (157) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,1% (50) podmiotów, a 68,7% (114) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kamionce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 166 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50 Przemysł i budownictwo
 • 114 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Kamionce w 2021 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Kamionce w 2021 roku
 • 121 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 157 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 157
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 166 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 166
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 121 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 34 Budownictwo
 • 34
 • 30 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 30
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kamionka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Kamionce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 25 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,77 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kamionce wynosi 89,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kamionki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,99 (wykrywalność 87%) oraz o charakterze gospodarczym - 3,66 (wykrywalność 87%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,49 (77%), drogowe - 2,59 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kamionki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 25
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 14,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,77
  Województwo
  15,97
  Polska
  21,51
 • 7,99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,99
  Województwo
  9,04
  Cały kraj
  12,82
 • 3,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kamionka
  3,66
  woj. lubelskie
  4,10
  Cały kraj
  5,89
 • 2,59 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kamionka
  2,59
  Województwo
  1,93
  Polska
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,33
  Polska
  0,35
 • 4,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,49
  Lubelskie
  6,92
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  90%
  Lubelskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  78%
  Kraj
  64%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  88%
  woj. lubelskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Kamionka
  100%
  Województwo
  95%
  Cała Polska
  89%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  78%
  Lubelskie
  66%
  Cały kraj
  53%

Kamionka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Kamionki wyniosła w 2021 roku 33,6 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Kamionki - 29.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (7.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,4 mln złotych, czyli 10,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kamionki wyniosła w 2021 roku 40,8 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.4%). W budżecie Kamionki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 646 złotych na mieszkańca (10,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,6%.
 • Wydatki budżetu w Kamionce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kamionki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kamionki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------33,6 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------9,9 mln

  6,0 tys(29.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------3,8 mln

  2,3 tys(11.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------2,4 mln

  1,4 tys(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------2,3 mln

  1,4 tys(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,2 mln

  741(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------1,1 mln

  650(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------1,0 mln

  627(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------923,0 tys

  555(2.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------488,7 tys

  294(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------207,4 tys

  125(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------189,5 tys

  114(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------175,3 tys

  105(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------172,6 tys

  104(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------128,5 tys

  77,3(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------24,5 tys

  14,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------16,5 tys

  9,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,8 tys

  1,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kamionce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kamionki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kamionka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kamionki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------40,8 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------16,9 mln

  10,2 tys(41.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------6,8 mln

  4,1 tys(16.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------3,0 mln

  1,8 tys(7.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------1,3 mln

  784(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------1,1 mln

  675(2.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------783,1 tys

  471(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------637,9 tys

  384(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------536,8 tys

  323(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------96,1 tys

  57,8(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------70,3 tys

  42,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------47,1 tys

  28,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------36,0 tys

  21,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------24,5 tys

  14,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------6,6 tys

  4,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,8 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------600

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------112

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kamionka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 404 mieszkańców Kamionki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 210 kobiet oraz 194 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,2% mieszkańców Kamionki, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 28,3% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Kamionki mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kamionce największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz podstawowe ukończone (27,1%).

  W roku 2021 w Kamionce mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 99 dzieci (54 dziewczynki oraz 45 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,3% mieszkańców Kamionki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 362 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 392 uczniów (189 kobiet oraz 203 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Kamionki w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  12,3%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,0%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,2%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  15,9%
  Województwo
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,2%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kamionka
  6,0%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  28,3%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kamionka
  2,1%
  Województwo
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2362 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kamionka
  2 362,0
  woj. lubelskie
  881,0
  Polska
  896,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Kamionka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Dzieci
 • 54 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 45 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,5%
  45,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 42 4 lata
 • 42
 • 25 5 lata
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 20 4 lata
 • 20
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 22 4 lata
 • 22
 • 12 5 lata
 • 12
 • 55 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kamionce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kamionce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Kamionce
  Publiczne
  81 852-70-13
  ul. Kościelna 6
  21-132 Kamionka
  2507
 • Szkoły podstawowe w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kamionka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 392 Uczniowie
 • 189 Kobiety
  (uczniowie)
 • 203 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kamionka
  19,6
  woj. lubelskie
  15,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 34,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kamionce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kamionce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Kamionce
  Publiczna
  81 852-70-09
  81 852-82-23
  ul. Lubartowska 53
  21-132 Kamionka
  19412-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kamionce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kamionce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kamionce
  Publiczna
  81 852-70-09
  81 852-82-23
  ul. Lubartowska 53
  21-132 Kamionka
  ---
  Technikum w Kamionce
  Publiczne
  81 852-70-09
  81 852-82-23
  ul. Lubartowska 53
  21-132 Kamionka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Kamionce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kamionka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kamionka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kamionka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kamionka - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Kamionce
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Kamionce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kamionce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 90 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 (uczestnicy: 60)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 60)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 38)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 6)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 100)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Kamionce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 201 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 10 355 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kamionce działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 28 członków. Zarejestrowano 49 ćwiczących (mężczyźni: 49, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 24, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kamionce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kamionce
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kamionki znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kamionce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Mur/ogrodzenie z 1781 r.dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/146/56 z 1956-11-24
  • Kościół z XV w.dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/146/56 z 1956-11-24; A/436 z 1969-06-04
  • Zespół - kościół z XV w.dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/146/56 z 1956-11-24; A/436 z 1969-06-04
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: Nr.Kl.V-0a/146/56 z 1956-11-24; A/436 z 1969-06-04
  • Grobowiec z 1848 r.dnia 1969-06-04, wykaz dokumentów: A/436 z 1969-06-04
  • Grobowiec z 1890 - 1893dnia 2005-06-15, wykaz dokumentów: A/434 z 2005-06-15
  • Plebania z 1459 - 1463dnia 2017-02-06, wykaz dokumentów: A/436 z 2017-02-06
 • Formy ochrony przyrody w Kamionce
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kamionki znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kamionce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Adam Zamoyski - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-06-15, Opis granicy: na terenie parku Muzeum Zamoyskich obręb Kozłówka
  • Aleksander Zamoyski - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-06-15, Opis granicy: na terenie parku Muzeum Zamoyskich obręb Kozłówka
  • HeNryk Skrzypiec - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-06-15, Opis granicy: na terenie parku Muzeum Zamoyskich obręb Kozłówka
  • Józef Życiński - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-06-15, Opis granicy: na terenie parku Muzeum Zamoyskich obręb Kozłówka
  • Konstanty Zamoyski - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-06-15, Opis granicy: na terenie parku Muzeum Zamoyskich obręb Kozłówka
  • dąb "Bartmana - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: w zespole pałacowym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-11-21, Opis granicy: przy Zespole Pałacowym w Kozłowce przy drodze Kozłówka – Lubartów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: w zespole pałacowym

Kamionka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 17 wypadków drogowych w Kamionce odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 002,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Kamionce znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubartowskiego.

  Powiat lubartowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kamionce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 14 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kamionce w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 1 002,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  1 002,4
  woj. lubelskie
  774,4
  Polska
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Kamionka
  0,0
  Lubelskie
  113,5
  Cały kraj
  98,5
 • 1 061,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Kamionka
  1 061,3
  woj. lubelskie
  898,7
  Polska
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  0,0
  Lubelskie
  14,7
  Cały kraj
  9,5
 • 105,88 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  105,9
  woj. lubelskie
  116,1
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kamionce w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 226,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 226,6 km
  Województwo
  437,6 km
  Polska
  591,9 km
 • 21,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Kamionka
  21,3 km
  woj. lubelskie
  5,3 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kamionka nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
  • DW 809droga wojewódzka nr 809(Lublin - Marysin - Majdan Krasieniński - Krasienin - Krasienin Kolonia - Pryszczowa Góra - Starościn - Starościn Drugi - Samoklęski - Rudka Gołębska - Aleksandrówka - Rudno - Michów - Mejznerzyn - Katarzyn - Anielówka - Drewnik - Jeziorzany - Przytoczno)
  • DW 815droga wojewódzka nr 815(Wisznice - Horodyszcze - Jabłoń - Przewłoka - Parczew - Żminne - Siemień - Działyń - Juliopol - Brzeźnica Leśna - Niedźwiada - Klementynów - Szczekarków - Lubartów)
  • DW 828droga wojewódzka nr 828(Garbów - Krasienin - Nasutów - Ruda Kozłowiecka - Wola Niemiecka - Niemce - Jawidz)