Resko w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Resko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Resko to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu łobeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Resko.
 • 3 930 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 875,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 42 m n.p.m Wysokość
 • 1288 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZLO Tablice rejestracyjne
 • Arkadiusz Czerwiński Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 15.406153.7730 Współrzędne GPS
 • 3218044 TERYT (TERC)
 • 0979580 SIMC
Herb miasta Resko
Resko herb
Flaga miasta Resko
Resko flaga

Jak Resko wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Resko na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Resko wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Resko plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
18Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
21Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
32Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
46Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
46Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
57Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
68Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
77Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
83Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
84Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
92Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
109Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
111Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
170Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
182Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
208Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
213Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
213Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami

Resko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-315Poczta Resko, ul. Wojska Polskiego 8

Resko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Resku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Łobzie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Siewna 5 a
73-150 Łobez
Urząd Miejski w Resku
(91) 395-15-03
(91) 395-12-05
ul.Rynek 1
72-315 Resko

Resko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Resko jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 930, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 13,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Reska zawarli w 2022 roku 22 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Reska jest stanu wolnego, 50,5% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Resko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,35 na 1000 mieszkańców Reska. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 55,2% dziewczynek i 44,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 301 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,2% zgonów w Resku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w Resku były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Reska przypada 18.66 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 60 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Reska -30. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,4% mieszkańców Reska jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Reska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 930 Liczba mieszkańców
 • 1 985 Kobiety
 • 1 945 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Resku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Resku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Resku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Reska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,5 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Resko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Reska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Resko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Resko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Resko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Resko
  28,2%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  50,5%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Resko
  9,3%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,9%
  Województwo
  9,4%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,1% Nieustalone
 • Resko
  4,1%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Resku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,5
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,1
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Resku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -27 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Resko
  -11,4
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Resku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Resku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Resku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Resku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,2%
  44,8%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,3
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Resko
  34,2
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 301 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 339 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 301 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 15 Waga 4000g - 4499g
 • 15
 • 73 Waga 3500g - 3999g
 • 73
 • 102 Waga 3000g - 3499g
 • 102
 • 38 Waga 2500g - 2999g
 • 38
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Resko
  1,29
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,60
  woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,49
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Resku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 18,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  18,7
  Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 205,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  205,7
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 8,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Resko
  8,2
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Resko
  4,0
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łobeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,2%
  Zachodniopomorskie
  36,1%
  Kraj
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,8%
  woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Kraj
  19,6%
 • 3,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,0%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Polska
  5,4%
 • 73 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  80,0
  Cała Polska
  74,4
 • 329,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  329,0
  woj. zachodniopomorskie
  293,2
  Cały kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 681,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 707,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 655,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  681,3
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Cały kraj
  475,8
 • 130,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 75,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 181,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  130,3
  woj. zachodniopomorskie
  88,9
  Kraj
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,0
  Województwo
  31,0
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  7,9
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Resko
  0,0%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 60 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -31 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Resku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Resko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Resko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Resku oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Resku to 1 586 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  60,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Resku to 3,60 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Resku to 81,40 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,41% mieszkań posiada łazienkę, 78,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 47,25% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 586 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 403,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  403,60
  Województwo
  430,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  68,00 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,40 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,87
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,48 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,48
  Zachodniopomorskie
  2,32
  Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Resko
  0,64
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,27
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,60
  Województwo
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 4,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,58
  Województwo
  21,10
  Cały kraj
  24,56
 • 407 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 81,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  81,4 m2
  Zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,10 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Resko
  99,62%
  woj. zachodniopomorskie
  98,56%
  Cały kraj
  97,71%
 • 98,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,48%
  woj. zachodniopomorskie
  97,08%
  Polska
  95,10%
 • 97,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,41%
  Województwo
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 78,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  78,12%
  Zachodniopomorskie
  87,78%
  Kraj
  85,62%
 • 47,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  47,25%
  Województwo
  63,75%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Resko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Resku na 1000 mieszkańców pracuje 332osób . Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Resku wynosiło w 2022 roku 15,8% (15,8% wśród kobiet i 15,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Resku wynosiło 5 630,58 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Reska 117 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 412 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 295.

  16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Reska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 332 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Resko
  332,0
  woj. zachodniopomorskie
  362,0
  Cały kraj
  402,0
 • 15,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,8% Kobiety
 • 15,8% Mężczyźni
 • Resko
  15,8%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Resku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Resku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Resku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 631 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 631 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Resku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 117 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 412 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 295 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,52 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,5% Przemysł i budownictwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 42,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Resku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 49,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Resko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Resko
  74,2
  Województwo
  69,1
  Polska
  69,0
 • 46,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  46,7
  Województwo
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 169,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  169,5
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Resko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Resku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 571 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 359 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (24) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (67) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Resku najwięcej (30) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (545) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,9% (108) podmiotów, a 77,6% (443) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Resku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (17.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 571 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108 Przemysł i budownictwo
 • 443 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w Resku w 2022 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Resku w 2022 roku
 • 359 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 545 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 545
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 571 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 571
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 30 Spółki cywilne ogółem
 • 30
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 359 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 84 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 84
 • 61 Budownictwo
 • 61
 • 44 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 44
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 27 Transport i gospodarka magazynowa
 • 27
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Resko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Resku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 79 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Resku wynosi 67,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Reska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,71 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 8,43 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,77 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,83 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,77 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Reska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Resko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 79
 • 58 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 58
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 33 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 33
 • 19,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Resko
  19,92
  Województwo
  22,28
  Polska
  22,81
 • 14,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Resko
  14,71
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Kraj
  12,98
 • 0,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 2,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Resko
  2,77
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,77 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 8,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,43
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Resko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  60%
  Województwo
  63%
  Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Resko
  52%
  Zachodniopomorskie
  83%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Resko
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Polska
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  37%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Resko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Reska wyniosła w 2022 roku 52,9 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Reska - 28.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.9%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,2 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Reska wyniosła w 2022 roku 50,3 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.8%). W budżecie Reska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,4 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,3%.
 • Wydatki budżetu w Resku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Reska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Resko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Reska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,3 mln

  4,1 tys(100%)

  32,9 mln

  4,0 tys(100%)

  41,8 mln

  5,2 tys(100%)

  44,2 mln

  5,5 tys(100%)

  46,6 mln

  5,8 tys(100%)

  45,9 mln

  6,1 tys(100%)

  47,1 mln

  6,3 tys(100%)

  52,9 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,6 mln

  3,2 tys(40.8%)

  11,2 mln

  2,6 tys(34%)

  11,9 mln

  2,8 tys(28.5%)

  11,6 mln

  2,7 tys(26.2%)

  11,9 mln

  2,8 tys(25.5%)

  12,1 mln

  2,9 tys(26.4%)

  14,3 mln

  3,5 tys(30.4%)

  15,3 mln

  3,9 tys(28.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  756(9.7%)

  3,1 mln

  729(9.5%)

  3,2 mln

  745(7.6%)

  7,2 mln

  1,7 tys(16.3%)

  5,3 mln

  1,3 tys(11.4%)

  4,3 mln

  1,0 tys(9.3%)

  6,3 mln

  1,6 tys(13.5%)

  7,4 mln

  1,9 tys(13.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  4,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  4,8(0%)

  685,9 tys

  168(1.5%)

  5,7 mln

  1,5 tys(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  709(9.1%)

  2,9 mln

  668(8.7%)

  3,1 mln

  734(7.5%)

  3,2 mln

  767(7.3%)

  3,2 mln

  749(6.8%)

  3,2 mln

  781(7.1%)

  3,4 mln

  834(7.3%)

  4,3 mln

  1,1 tys(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  1,4 tys(17.8%)

  10,1 mln

  2,4 tys(30.7%)

  2,6 mln

  610(6.2%)

  3,9 mln

  914(8.7%)

  3,3 mln

  786(7.1%)

  3,5 mln

  845(7.6%)

  3,3 mln

  812(7.1%)

  3,9 mln

  989(7.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  540(6.9%)

  1,3 mln

  314(4.1%)

  1,5 mln

  357(3.6%)

  5,1 mln

  1,2 tys(11.6%)

  3,7 mln

  889(8%)

  1,4 mln

  333(3%)

  1,5 mln

  362(3.1%)

  3,8 mln

  967(7.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  497,3 tys

  117(1.5%)

  434,1 tys

  101(1.3%)

  440,6 tys

  104(1.1%)

  461,1 tys

  109(1%)

  490,3 tys

  117(1.1%)

  340,9 tys

  82,2(0.7%)

  287,6 tys

  70,3(0.6%)

  1,3 mln

  343(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  579,5 tys

  136(1.7%)

  472,3 tys

  110(1.4%)

  417,0 tys

  98,0(1%)

  466,5 tys

  110(1.1%)

  536,1 tys

  127(1.2%)

  1,9 mln

  449(4.1%)

  2,1 mln

  521(4.5%)

  1,3 mln

  333(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  540,1 tys

  127(1.6%)

  1,0 mln

  242(3.2%)

  7,1 mln

  1,7 tys(17%)

  1,5 mln

  354(3.4%)

  5,8 mln

  1,4 tys(12.4%)

  5,9 mln

  1,4 tys(12.8%)

  1,8 mln

  444(3.9%)

  1,2 mln

  301(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  577,2 tys

  135(1.7%)

  636,1 tys

  148(1.9%)

  666,0 tys

  157(1.6%)

  703,8 tys

  166(1.6%)

  796,5 tys

  189(1.7%)

  773,9 tys

  187(1.7%)

  787,4 tys

  192(1.7%)

  823,4 tys

  210(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  580,6 tys

  136(1.7%)

  344,7 tys

  80,4(1%)

  320,4 tys

  75,3(0.8%)

  422,6 tys

  99,9(1%)

  341,9 tys

  81,3(0.7%)

  328,6 tys

  79,2(0.7%)

  331,1 tys

  80,9(0.7%)

  697,3 tys

  177(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  385(4.9%)

  551,8 tys

  129(1.7%)

  357,5 tys

  84,0(0.9%)

  324,9 tys

  76,8(0.7%)

  418,5 tys

  99,5(0.9%)

  234,0 tys

  56,4(0.5%)

  512,2 tys

  125(1.1%)

  359,2 tys

  91,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  136,1 tys

  31,9(0.4%)

  145,6 tys

  34,0(0.4%)

  181,9 tys

  42,8(0.4%)

  179,0 tys

  42,3(0.4%)

  583,0 tys

  139(1.3%)

  220,5 tys

  53,2(0.5%)

  259,2 tys

  63,3(0.6%)

  187,4 tys

  47,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  68,3 tys

  16,0(0.2%)

  120,5 tys

  28,1(0.4%)

  765,4 tys

  180(1.8%)

  135,4 tys

  32,0(0.3%)

  128,9 tys

  30,6(0.3%)

  101,6 tys

  24,5(0.2%)

  118,4 tys

  28,9(0.3%)

  184,8 tys

  47,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  465,8 tys

  109(1.4%)

  474,0 tys

  111(1.4%)

  476,7 tys

  112(1.1%)

  522,4 tys

  123(1.2%)

  590,9 tys

  141(1.3%)

  489,8 tys

  118(1.1%)

  512,4 tys

  125(1.1%)

  53,1 tys

  13,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  51,9 tys

  12,2(0.2%)

  55,4 tys

  12,9(0.2%)

  63,5 tys

  14,9(0.2%)

  152,2 tys

  36,0(0.3%)

  132,5 tys

  31,5(0.3%)

  182,1 tys

  43,9(0.4%)

  95,1 tys

  23,2(0.2%)

  44,7 tys

  11,4(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,6 tys

  7,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  68,6 tys

  16,1(0.2%)

  7,9 tys

  1,8(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  66,2 tys

  15,6(0.1%)

  63,5 tys

  15,1(0.1%)

  69,1 tys

  16,7(0.2%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,7 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  908

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  36,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Resku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Reska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Resko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Reska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,6 mln

  4,1 tys(100%)

  33,9 mln

  4,2 tys(100%)

  38,8 mln

  4,8 tys(100%)

  43,8 mln

  5,4 tys(100%)

  47,7 mln

  5,9 tys(100%)

  45,2 mln

  6,0 tys(100%)

  47,3 mln

  6,4 tys(100%)

  50,3 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  2,8 tys(35.5%)

  11,5 mln

  2,7 tys(34%)

  13,6 mln

  3,2 tys(35%)

  13,6 mln

  3,2 tys(31.1%)

  14,4 mln

  3,4 tys(30.2%)

  14,4 mln

  3,5 tys(31.9%)

  15,9 mln

  3,9 tys(33.7%)

  18,6 mln

  4,7 tys(37.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,7 mln

  2,0 tys(25.8%)

  9,0 mln

  2,1 tys(26.5%)

  8,8 mln

  2,1 tys(22.8%)

  9,0 mln

  2,1 tys(20.6%)

  9,6 mln

  2,3 tys(20.1%)

  10,6 mln

  2,5 tys(23.4%)

  11,0 mln

  2,7 tys(23.2%)

  10,2 mln

  2,6 tys(20.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  343(3%)

  5,5 mln

  1,4 tys(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  831(10.6%)

  1,4 mln

  322(4.1%)

  1,2 mln

  276(3%)

  3,7 mln

  883(8.5%)

  4,8 mln

  1,1 tys(10%)

  2,2 mln

  523(4.8%)

  1,8 mln

  443(3.8%)

  3,2 mln

  821(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  993(12.6%)

  8,4 mln

  2,0 tys(24.9%)

  1,3 mln

  297(3.3%)

  2,1 mln

  504(4.9%)

  1,7 mln

  393(3.5%)

  1,4 mln

  339(3.1%)

  1,1 mln

  278(2.4%)

  1,7 mln

  420(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  491(6.2%)

  1,3 mln

  303(3.8%)

  618,0 tys

  145(1.6%)

  1,3 mln

  298(2.9%)

  600,6 tys

  143(1.3%)

  953,7 tys

  230(2.1%)

  2,0 mln

  495(4.3%)

  1,4 mln

  346(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  932,0 tys

  218(2.8%)

  883,0 tys

  206(2.6%)

  929,9 tys

  219(2.4%)

  877,3 tys

  207(2%)

  923,4 tys

  220(1.9%)

  770,7 tys

  186(1.7%)

  1,4 mln

  350(3%)

  1,3 mln

  332(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  562,6 tys

  132(1.7%)

  639,1 tys

  149(1.9%)

  655,2 tys

  154(1.7%)

  705,3 tys

  167(1.6%)

  782,7 tys

  186(1.6%)

  780,4 tys

  188(1.7%)

  799,7 tys

  195(1.7%)

  861,9 tys

  219(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  109,1 tys

  25,6(0.3%)

  38,4 tys

  9,0(0.1%)

  17,0 tys

  4,0(0%)

  39,3 tys

  9,3(0.1%)

  23,7 tys

  5,6(0%)

  1,2 mln

  292(2.7%)

  900,5 tys

  220(1.9%)

  534,3 tys

  136(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  394,2 tys

  92,4(1.2%)

  48,3 tys

  11,3(0.1%)

  38,7 tys

  9,1(0.1%)

  37,5 tys

  8,9(0.1%)

  10,2 tys

  2,4(0%)

  5,2 tys

  1,3(0%)

  14,4 tys

  3,5(0%)

  372,8 tys

  94,9(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  245,1 tys

  57,4(0.7%)

  129,1 tys

  30,1(0.4%)

  90,9 tys

  21,4(0.2%)

  101,4 tys

  24,0(0.2%)

  86,7 tys

  20,6(0.2%)

  105,1 tys

  25,3(0.2%)

  152,2 tys

  37,2(0.3%)

  365,4 tys

  93,0(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  158,9 tys

  40,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,0 tys

  7,7(0.1%)

  28,5 tys

  6,6(0.1%)

  28,1 tys

  6,6(0.1%)

  148,5 tys

  35,1(0.3%)

  32,7 tys

  7,8(0.1%)

  29,1 tys

  7,0(0.1%)

  39,5 tys

  9,6(0.1%)

  46,0 tys

  11,7(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  44,5 tys

  10,4(0.1%)

  153,0 tys

  35,7(0.5%)

  3,0 mln

  697(7.6%)

  1,3 mln

  308(3%)

  5,2 mln

  1,2 tys(10.8%)

  944,0 tys

  228(2.1%)

  67,0 tys

  16,4(0.1%)

  37,4 tys

  9,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  171,2 tys

  40,1(0.5%)

  159,2 tys

  37,1(0.5%)

  115,0 tys

  27,0(0.3%)

  89,8 tys

  21,2(0.2%)

  69,0 tys

  16,4(0.1%)

  47,7 tys

  11,5(0.1%)

  36,4 tys

  8,9(0.1%)

  21,9 tys

  5,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  555,3 tys

  130(1.7%)

  172,9 tys

  40,3(0.5%)

  36,5 tys

  8,6(0.1%)

  2,6 mln

  610(5.9%)

  373,9 tys

  88,9(0.8%)

  855,5 tys

  206(1.9%)

  390,7 tys

  95,5(0.8%)

  10,0 tys

  2,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,3 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  3,2 tys

  0,8(0%)

  4,5 tys

  1,1(0%)

  1,9

  0,0(0%)

  183,9 tys

  44,4(0.4%)

  15,7 tys

  3,8(0%)

  6,8 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  68,6 tys

  16,1(0.2%)

  7,9 tys

  1,8(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  66,2 tys

  15,6(0.2%)

  63,5 tys

  15,1(0.1%)

  69,1 tys

  16,7(0.2%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  776

  0,2(0%)

  1,9

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  459

  0,1(0%)

  125

  0,0(0%)

  43,2

  0,0(0%)

  1,1

  0,0(0%)

  12,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  35,8(0.3%)

  -29,0

  -0,0(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Resko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 806 mieszkańców Reska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 395 kobiet oraz 411 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Reska, gimnazjalnym 4,1%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Reska mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Resku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,3%) oraz podstawowe ukończone (18,2%).

  W roku 2021 w Resku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 165 dzieci (78 dziewczynek oraz 87 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Resku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (63 dziewczynki oraz 75 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  15,4% mieszkańców Reska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 242 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,56 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 429 uczniów (224 kobiety oraz 205 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Resku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 346 uczniów (187 kobiet oraz 159 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 32,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 139,74.

  W Resku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 90 uczniów (58 kobiet oraz 32 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 30 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Resku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 116 uczniów (68 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 51 absolwentów.

  W Resku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 63 uczniów (13 kobiet oraz 50 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,5 uczniów. 15,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców Reska w wieku potencjalnej nauki (26,8% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,0%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,9%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,6%
  woj. zachodniopomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,1%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Resko
  20,4%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1242 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Resko
  1 242,0
  woj. zachodniopomorskie
  856,0
  Kraj
  883,0
 • 0,56 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,56
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 165 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Resko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 165 Dzieci
 • 78 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 87 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,3%
  52,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 26 3 lata
 • 26
 • 39 4 lata
 • 39
 • 48 5 lata
 • 48
 • 49 6 lat
 • 49
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 20 4 lata
 • 20
 • 27 5 lata
 • 27
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 19 4 lata
 • 19
 • 21 5 lata
 • 21
 • 30 6 lat
 • 30
 •  
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Resku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Resku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Resku
  Publiczne
  91 395-11-28
  ul. 1-GO MAJA 6
  72-315 Resko
  716210
 • Szkoły podstawowe w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Resko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 429 Uczniowie
 • 224 Kobiety
  (uczniowie)
 • 205 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,2%
  47,8%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,5
  Województwo
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 33,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 139,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Resko
  139,74
  Zachodniopomorskie
  94,69
  Cała Polska
  95,71
 • 137,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  137,13
  Zachodniopomorskie
  92,98
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Resko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Resko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Resku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Resku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Resku (Henryka Sucharskiego)
  Publiczna
  91 395-18-00
  91 395-13-26
  ul. Wojska Polskiego 71
  72-315 Resko
  1734940
 • Szkoły ponadpodstawowe w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Resko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  22,5
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Resko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Resko
  15,8
  Województwo
  18,0
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Resku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Resku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczne
  91 395-12-04
  91 395-12-04
  ul. Mariana Buczka 15
  72-315 Resko
  380-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  91 395-12-04
  91 395-12-04
  ul. Mariana Buczka 15
  72-315 Resko
  345-
 • Edukacyjne grupy wieku w Resku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Resko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Resko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Resko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Resko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Resku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Resku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Resku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Resku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Resku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 17 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 250)
  • inne: 2 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 105)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 35)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Resku działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Resku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 32 866 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 51 735 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Resku działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 267 członków. Zarejestrowano 274 ćwiczących (mężczyźni: 193, kobiety: 81, chłopcy do lat 18: 164, dziewczęta do lat 18: 74). Aktywnych było 16 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Resku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Resku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Reska znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Resku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z 2. poł. XIII w.dnia 1956-02-27, wykaz dokumentów: 78 z 1956-02-27
  • Kościół z 1400 r. (ul. Bohaterów Monte Cassino 12)dnia 1958-09-12, wykaz dokumentów: 337 z 1958-09-12
  • Zamek z przełomu XIV/XV w.dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 523 z 1965-12-22
  • Willa z 1926 r. (ul. Wojska Polskiego 4)dnia 1991-12-03, wykaz dokumentów: A-1206 z 1991-12-03
  • Sąd z 1. ćw. XX w. (ul. Wojska Polskiego 8)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A-1250 z 1993-11-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Wojska Polskiego 9)dnia 2006-09-26, wykaz dokumentów: A-278 z 2006-09-26
  • Ratusz z 1830 - 1841 (ul. Rynek Rynek 1)dnia 2012-04-03, wykaz dokumentów: A-1060 z 2012-04-03
 • Formy ochrony przyrody w Resku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Reska znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Resku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dorzecze Regi - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 14827.82 ha
  • Bliźniaczki - Pomnik przyrodyOpis: Daglezja zielona obwód drzewa mierzony na wysokości 130 cm od podstawy pnia wynosi 278 cm, Data ustanowienia: 2015-09-11, Opis granicy: Daglezja zielona znajduje się na terenie leśnictwa Łosośnica; nr ewidencyjny działki 219 obręb Łosośnica
  • Bliźniaczki - Pomnik przyrodyOpis: Daglezja zielona obwód drzewa mierzony na wysokości 130 cm od podstawy pnia wynosi 317 cm, Data ustanowienia: 2015-09-11, Opis granicy: Daglezja zielona znajduje się na terenie leśnictwa Łosośnica nr ewidencyjny działki 219 obręb Łosośnica
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 6 modrzewi, Data ustanowienia: 2001-10-02, Opis granicy: Leśnictwo Trzaski oddz. 60g obręb Świekotkiprzy drodze leśnej niedaleko parkingu
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo ogrodzone obumiera, Data ustanowienia: 2001-10-02, Opis granicy: Leśnictwo Trzaski oddz. 71a obręb Świekotki tuż przy drodze leśnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2001-10-02, Opis granicy: Leśnictwo Łosośnica oddz. 219g obręb Miłogoszcz na podwórku leśniczówki Łososnica
  • Bagno na Łabuniu - bagno (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2005-09-24, Powierzchnia: 0.69 ha
  • Bagno w Trzaskach II - bagno (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2005-09-24, Powierzchnia: 0.95 ha
  • Bagno w Trzaskach - bagno (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2004-12-28, Powierzchnia: 1.87 ha
  • Podłużny Mszar - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2004-12-28, Powierzchnia: 2.0 ha
  • Rozlewisko koło Dzikuski - śródleśne oczko wodne (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2004-12-28, Powierzchnia: 0.56 ha

Resko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 16 wypadków drogowych w Resku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 407,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 25,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Resku znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Resku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Resku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 407,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  407,1
  Województwo
  998,0
  Polska
  1 100,9
 • 25,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  25,4
  Zachodniopomorskie
  102,2
  Polska
  104,4
 • 381,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  381,7
  Zachodniopomorskie
  1 178,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 6,25 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  6,3
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Cały kraj
  9,5
 • 93,75 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Resko
  93,8
  Województwo
  118,1
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Resku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 42,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  42,1 km
  Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,6 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Resko przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 152droga wojewódzka nr 152(Płoty - Jarzysław - Resko - Prusim - Starogard Łobeski - Mołstowo - Rusinowo - Bełtno - Klępczewo - Świdwin - Smardzko - Sława - Redło - Buślary)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Resku istnieje 50 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bohaterów Monte Cassino

  ul. Bohaterów Warszawy

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Borków

  ul. Browarna

  ul. Dworcowa

  ul. Dzierżona

  ul. Długa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gdańska

  ul. Górna

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jedności Narodowej

  ul. Kielecka

  ul. Kolejowa

  ul. Kopernika

  ul. Kołobrzeska

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Mariana Buczka

  ul. Młyńska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Olsztyńska

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stodólna

  ul. Szczecińska

  ul. Szpitalna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Toruńska

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  al. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Zachodnia

  ul. Zielona

  ul. mjr. Henryka Sucharskiego

  ul. Śląska

  ul. Środkowa