Bodzentyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Bodzentyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bodzentyn to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bodzentyn.
 • 2 103 Liczba mieszkańców
 • 8,7 km² Powierzchnia
 • 243,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1355 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Piotr Skiba Burmistrz miasta
Bodzentyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.957150.9409 Współrzędne GPS
 • 2604024 TERYT (TERC)
 • 0230102 SIMC
Herb miasta Bodzentyn
Bodzentyn herb

Jak Bodzentyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bodzentyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bodzentyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bodzentyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
13Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
64Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
67Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
68Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
71Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
92Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
129Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
172Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
182Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
182Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
186Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
230Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
266Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
270Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
274Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
277Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
328Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
362Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań

Bodzentyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-010Poczta Bodzentyn

Bodzentyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bodzentynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Kielcach
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piotrkowska 27,
25-510 Kielce
Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn
(41) 311-50-10 32
(41) 311-51-14
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn

Bodzentyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bodzentyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 103, z czego 48,7% stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bodzentyna zawarli w 2022 roku 4 małżeństw, co odpowiada 1,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Bodzentyna jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Bodzentyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,22 na 1000 mieszkańców Bodzentyna. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 51,9% dziewczynek i 48,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,5% zgonów w Bodzentynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w Bodzentynie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bodzentyna przypada 16.89 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 21 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bodzentyna -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,8% mieszkańców Bodzentyna jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bodzentyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 103 Liczba mieszkańców
 • 1 024 Kobiety
 • 1 079 Mężczyźni
 • 48,7%
  51,3%
 • 95 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 95 kobiet)
 • 105 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 105 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bodzentynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bodzentynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bodzentynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bodzentyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Bodzentyn
  42,7 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bodzentyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bodzentyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bodzentyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bodzentyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bodzentyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Bodzentyn
  28,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,0%
  Województwo
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bodzentynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bodzentynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,2
  Województwo
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bodzentynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bodzentynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bodzentynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bodzentynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,9%
  48,1%
 • 12,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Bodzentyn
  12,7
  świętokrzyskie
  6,9
  Cały kraj
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Bodzentyn
  36,1
  świętokrzyskie
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 346 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 127 Waga 4000g - 4499g
 • 127
 • 574 Waga 3500g - 3999g
 • 574
 • 706 Waga 3000g - 3499g
 • 706
 • 262 Waga 2500g - 2999g
 • 262
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  Województwo
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,81
  świętokrzyskie
  0,52
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bodzentynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,6%
  44,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,9
  Województwo
  13,4
  Kraj
  11,9
 • 123,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  123,9
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,2
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,5%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,2%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Cała Polska
  6,7%
 • 171 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Kraj
  70,6
 • 252,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  252,2
  woj. świętokrzyskie
  312,9
  Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 369,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 409,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bodzentyn
  369,9
  Województwo
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 51,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bodzentyn
  51,2
  świętokrzyskie
  63,9
  Polska
  62,9
 • 23,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  23,5
  świętokrzyskie
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,8
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bodzentynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bodzentyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bodzentyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bodzentynie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bodzentynie to 839 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 396 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bodzentynie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bodzentynie to 117,70 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,09% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,27% mieszkań posiada łazienkę, 81,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,91% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 839 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 396,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  396,10
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  92,70 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 36,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  36,70 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,37
  świętokrzyskie
  3,91
  Cała Polska
  3,83
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,52
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Bodzentyn
  0,58
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,83
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 36 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Województwo
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 17,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Bodzentyn
  17,00
  świętokrzyskie
  17,76
  Polska
  24,56
 • 706 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 117,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  117,7 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,33 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Bodzentyn
  98,21%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Polska
  97,75%
 • 93,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,09%
  Województwo
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 89,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  89,27%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Bodzentyn
  81,17%
  woj. świętokrzyskie
  82,88%
  Cały kraj
  85,83%
 • 1,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  1,91%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bodzentyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bodzentynie na 1000 mieszkańców pracuje 238osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 55,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bodzentynie wynosiło w 2023 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bodzentynie wynosiło 5 289,72 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bodzentyna 174 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 117 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -57.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Bodzentyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 238 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  238,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 14,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,5% Kobiety
 • 13,3% Mężczyźni
 • Miasto
  6,9%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bodzentynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bodzentynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bodzentynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 290 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bodzentynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 174 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 117 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -57 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bodzentynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 508 Pracujący ogółem
 • 280 Kobiety
 • 228 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bodzentynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,8% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bodzentyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  76,2
  Województwo
  69,3
  Polska
  69,0
 • 43,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,2
  świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 131,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  131,3
  Województwo
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bodzentyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bodzentynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 305 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 213 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (19) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bodzentynie najwięcej (24) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (282) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  26,2% (80) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 73,8% (225) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bodzentynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37.6%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 305 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 80 Przemysł i budownictwo
 • 225 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Bodzentynie w 2023 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Bodzentynie w 2023 roku
 • 213 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 282 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 282
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 305 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 305
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 32 Spółki handlowe ogółem
 • 32
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 24  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 24
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 213 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 80 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 80
 • 41 Budownictwo
 • 41
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bodzentyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bodzentynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 30 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bodzentynie wynosi 76,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bodzentyna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,19 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,39 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,68 (75%), drogowe - 1,65 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bodzentyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bodzentyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 30
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 14,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,30
  Województwo
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 6,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,39
  świętokrzyskie
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Bodzentyn
  5,68
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,65
  świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Bodzentyn
  0,32
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,19
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bodzentyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Bodzentyn
  76%
  świętokrzyskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  Województwo
  69%
  Kraj
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Bodzentyn
  76%
  Województwo
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Bodzentyn
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  59%
  Kraj
  51%

Bodzentyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bodzentyna wyniosła w 2022 roku 77,2 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bodzentyna - 29.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,6 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bodzentyna wyniosła w 2022 roku 72,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.2%). W budżecie Bodzentyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 941 złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,1 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,5%.
 • Wydatki budżetu w Bodzentynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bodzentyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bodzentyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bodzentyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,8 mln

  3,0 tys(100%)

  42,1 mln

  3,6 tys(100%)

  48,7 mln

  4,2 tys(100%)

  61,2 mln

  5,3 tys(100%)

  55,4 mln

  4,8 tys(100%)

  59,8 mln

  5,3 tys(100%)

  58,3 mln

  5,2 tys(100%)

  77,2 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,3 mln

  5,9 tys(38.2%)

  14,4 mln

  6,4 tys(34.3%)

  15,8 mln

  7,0 tys(32.4%)

  18,8 mln

  8,4 tys(30.8%)

  17,3 mln

  7,8 tys(31.3%)

  18,6 mln

  8,5 tys(31.1%)

  19,2 mln

  8,9 tys(33%)

  22,6 mln

  10,7 tys(29.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  191,3 tys

  85,4(0.6%)

  4,0 tys

  1,8(0%)

  95,4 tys

  42,6(0.2%)

  138,8 tys

  61,9(0.2%)

  70,6 tys

  31,9(0.1%)

  440,7 tys

  201(0.7%)

  413,2 tys

  191(0.7%)

  9,7 mln

  4,6 tys(12.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  2,1 tys(13.2%)

  3,2 mln

  1,4 tys(7.7%)

  3,7 mln

  1,6 tys(7.5%)

  8,5 mln

  3,8 tys(13.9%)

  6,5 mln

  2,9 tys(11.7%)

  5,6 mln

  2,6 tys(9.4%)

  5,6 mln

  2,6 tys(9.6%)

  9,7 mln

  4,6 tys(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  1,9 tys(12.3%)

  4,5 mln

  2,0 tys(10.8%)

  5,4 mln

  2,4 tys(11%)

  6,9 mln

  3,1 tys(11.2%)

  4,8 mln

  2,2 tys(8.6%)

  4,9 mln

  2,2 tys(8.2%)

  5,1 mln

  2,3 tys(8.7%)

  6,6 mln

  3,1 tys(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  2,9 tys(18.5%)

  14,0 mln

  6,2 tys(33.2%)

  1,9 mln

  863(4%)

  2,0 mln

  907(3.3%)

  2,1 mln

  971(3.9%)

  2,4 mln

  1,1 tys(4%)

  2,6 mln

  1,2 tys(4.4%)

  4,4 mln

  2,1 tys(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  495(3.2%)

  1,3 mln

  570(3%)

  2,7 mln

  1,2 tys(5.6%)

  3,8 mln

  1,7 tys(6.2%)

  1,5 mln

  686(2.7%)

  1,8 mln

  815(3%)

  2,1 mln

  960(3.6%)

  4,2 mln

  2,0 tys(5.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  514,1 tys

  230(1.5%)

  484,7 tys

  216(1.2%)

  473,8 tys

  212(1%)

  713,0 tys

  318(1.2%)

  773,5 tys

  350(1.4%)

  512,5 tys

  234(0.9%)

  420,2 tys

  194(0.7%)

  1,8 mln

  840(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  450(2.9%)

  947,3 tys

  423(2.3%)

  1,6 mln

  701(3.2%)

  1,4 mln

  645(2.4%)

  2,1 mln

  953(3.8%)

  2,0 mln

  924(3.4%)

  1,5 mln

  692(2.6%)

  1,7 mln

  798(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  220,6 tys

  98,5(0.6%)

  207,7 tys

  92,7(0.5%)

  264,8 tys

  118(0.5%)

  231,3 tys

  103(0.4%)

  262,6 tys

  119(0.5%)

  380,3 tys

  174(0.6%)

  261,0 tys

  120(0.4%)

  1,1 mln

  535(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  116,1 tys

  51,8(0.3%)

  182,8 tys

  81,6(0.4%)

  285,2 tys

  127(0.6%)

  446,4 tys

  199(0.7%)

  259,9 tys

  118(0.5%)

  183,5 tys

  83,8(0.3%)

  190,8 tys

  88,0(0.3%)

  782,6 tys

  369(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  359,2 tys

  160(1%)

  585,9 tys

  261(1.4%)

  647,8 tys

  289(1.3%)

  600,1 tys

  268(1%)

  614,0 tys

  278(1.1%)

  559,3 tys

  255(0.9%)

  370,2 tys

  171(0.6%)

  429,4 tys

  203(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  225,0 tys

  100(0.6%)

  188,1 tys

  83,9(0.4%)

  153,3 tys

  68,5(0.3%)

  1,9 mln

  831(3%)

  226,0 tys

  102(0.4%)

  77,1 tys

  35,2(0.1%)

  206,5 tys

  95,3(0.4%)

  356,5 tys

  168(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  242,7 tys

  108(0.7%)

  263,7 tys

  118(0.6%)

  297,8 tys

  133(0.6%)

  266,9 tys

  119(0.4%)

  283,0 tys

  128(0.5%)

  263,8 tys

  120(0.4%)

  213,2 tys

  98,3(0.4%)

  256,0 tys

  121(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  873,7 tys

  390(2.5%)

  915,2 tys

  408(2.2%)

  790,6 tys

  353(1.6%)

  714,3 tys

  319(1.2%)

  692,2 tys

  313(1.2%)

  576,5 tys

  263(1%)

  591,4 tys

  273(1%)

  136,4 tys

  64,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  48,7 tys

  21,7(0.1%)

  67,2 tys

  30,0(0.2%)

  73,4 tys

  32,8(0.2%)

  63,8 tys

  28,5(0.1%)

  74,0 tys

  33,4(0.1%)

  93,4 tys

  42,6(0.2%)

  67,2 tys

  31,0(0.1%)

  109,9 tys

  51,9(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  954,0 tys

  426(2.7%)

  739,9 tys

  330(1.8%)

  104,8 tys

  46,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,5 tys

  48,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  1,5(0%)

  61,3 tys

  27,4(0.1%)

  530,7 tys

  237(0.9%)

  2,3 mln

  1,1 tys(4.2%)

  2,3 mln

  1,0 tys(3.8%)

  12,0 tys

  5,5(0%)

  98,2 tys

  46,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,9 tys

  51,3(0.3%)

  12,9 tys

  5,7(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  110,8 tys

  49,4(0.2%)

  127,9 tys

  57,8(0.2%)

  108,5 tys

  49,5(0.2%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  22,8(0.1%)

  50,0 tys

  23,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  197,8 tys

  88,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,0 tys

  25,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bodzentynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bodzentyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bodzentyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bodzentyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,0 mln

  3,0 tys(100%)

  42,7 mln

  3,7 tys(100%)

  46,6 mln

  4,0 tys(100%)

  55,9 mln

  4,8 tys(100%)

  57,5 mln

  5,0 tys(100%)

  61,9 mln

  5,5 tys(100%)

  61,6 mln

  5,5 tys(100%)

  72,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,6 mln

  7,4 tys(47.4%)

  17,2 mln

  7,7 tys(40.2%)

  17,6 mln

  7,9 tys(37.8%)

  19,0 mln

  8,5 tys(34.1%)

  18,6 mln

  8,4 tys(32.3%)

  23,1 mln

  10,5 tys(37.3%)

  23,1 mln

  10,7 tys(37.6%)

  18,9 mln

  8,9 tys(26%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,3 mln

  3,7 tys(23.7%)

  8,7 mln

  3,9 tys(20.4%)

  10,0 mln

  4,5 tys(21.5%)

  11,0 mln

  4,9 tys(19.6%)

  13,9 mln

  6,3 tys(24.2%)

  13,5 mln

  6,2 tys(21.8%)

  13,6 mln

  6,3 tys(22.1%)

  16,4 mln

  7,7 tys(22.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  191,3 tys

  85,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,1 tys

  37,6(0.2%)

  81,8 tys

  36,5(0.1%)

  167,4 tys

  75,7(0.3%)

  451,3 tys

  206(0.7%)

  262,3 tys

  121(0.4%)

  10,3 mln

  4,9 tys(14.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  665(4.2%)

  1,3 mln

  590(3.1%)

  734,0 tys

  328(1.6%)

  4,2 mln

  1,9 tys(7.5%)

  3,3 mln

  1,5 tys(5.8%)

  1,4 mln

  622(2.2%)

  351,3 tys

  162(0.6%)

  6,2 mln

  2,9 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  2,5 tys(16.3%)

  13,0 mln

  5,8 tys(30.5%)

  1,1 mln

  488(2.3%)

  1,1 mln

  504(2%)

  1,3 mln

  578(2.2%)

  1,2 mln

  566(2%)

  1,4 mln

  649(2.3%)

  2,9 mln

  1,4 tys(3.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  868,0 tys

  388(2.5%)

  875,3 tys

  391(2%)

  3,6 tys

  1,6(0%)

  240

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  807(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  925,3 tys

  437(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  474,1 tys

  212(1.4%)

  598,0 tys

  267(1.4%)

  1,2 mln

  523(2.5%)

  2,4 mln

  1,1 tys(4.4%)

  860,2 tys

  389(1.5%)

  892,7 tys

  408(1.4%)

  1,2 mln

  569(2%)

  817,3 tys

  386(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  231,9 tys

  104(0.7%)

  253,6 tys

  113(0.6%)

  256,8 tys

  115(0.6%)

  256,5 tys

  115(0.5%)

  331,6 tys

  150(0.6%)

  338,5 tys

  155(0.5%)

  358,6 tys

  165(0.6%)

  787,8 tys

  372(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  166,9 tys

  74,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,6 tys

  20,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  342,8 tys

  162(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  221,6 tys

  98,9(0.6%)

  150,1 tys

  67,0(0.4%)

  225,8 tys

  101(0.5%)

  1,4 mln

  632(2.5%)

  138,9 tys

  62,8(0.2%)

  200,8 tys

  91,7(0.3%)

  207,0 tys

  95,5(0.3%)

  232,3 tys

  110(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  127,0 tys

  56,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,2 tys

  58,2(0.3%)

  9,2 tys

  4,1(0%)

  63,0 tys

  28,5(0.1%)

  29,8 tys

  13,6(0%)

  131,5 tys

  60,7(0.2%)

  150,0 tys

  70,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  51,5 tys

  23,0(0.1%)

  76,5 tys

  34,1(0.2%)

  51,2 tys

  22,9(0.1%)

  76,3 tys

  34,1(0.1%)

  49,6 tys

  22,4(0.1%)

  97,7 tys

  44,6(0.2%)

  109,1 tys

  50,3(0.2%)

  145,6 tys

  68,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  388,4 tys

  173(1.1%)

  367,4 tys

  164(0.9%)

  331,4 tys

  148(0.7%)

  273,0 tys

  122(0.5%)

  237,9 tys

  108(0.4%)

  170,3 tys

  77,8(0.3%)

  139,3 tys

  64,3(0.2%)

  109,7 tys

  51,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,9 tys

  51,3(0.3%)

  12,9 tys

  5,7(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  110,8 tys

  49,4(0.2%)

  127,9 tys

  57,8(0.2%)

  108,5 tys

  49,5(0.2%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  208

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  836,9 tys

  374(1.5%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  700

  0,3(0%)

  37,8 tys

  17,4(0.1%)

  2,3 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 tys

  4,6(0%)

  3,6 tys

  1,6(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  9,6 tys

  4,4(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  81,8 tys

  36,5(0.2%)

  133,6 tys

  59,6(0.3%)

  562,2 tys

  251(1.2%)

  1,1 mln

  478(1.9%)

  960,2 tys

  434(1.7%)

  99,4 tys

  45,4(0.2%)

  1,2 mln

  563(2%)

  1 000

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  4,8(0%)

  2,2 mln

  999(3.8%)

  1,5 mln

  667(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,0 tys

  1,3(0%)

  4,0 tys

  1,8(0%)

  4,5 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  3,7(0%)

  800

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bodzentyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 466 mieszkańców Bodzentyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 209 kobiet oraz 256 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Bodzentyna, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Bodzentyna mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bodzentynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Bodzentynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 129 dzieci (60 dziewczynek oraz 69 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bodzentynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 93 dzieci (40 dziewczynek oraz 53 chłopców). Dostępnych było 70 miejsc.

  17,2% mieszkańców Bodzentyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 471 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 315 uczniów (145 kobiet oraz 170 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bodzentynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 263 uczniów (119 kobiet oraz 144 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,4% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 32,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 175,00.

  W Bodzentynie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 164 uczniów (94 kobiety oraz 70 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 29 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bodzentynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 242 uczniów (161 kobiet oraz 81 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 88 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (14,4% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 32,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Bodzentyna w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  22,6%
  Województwo
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,0%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Bodzentyn
  19,5%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Bodzentyn
  22,8%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bodzentyn
  3,5%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1471 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 471,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Kraj
  927,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Bodzentyn
  0,53
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bodzentyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 129 Dzieci
 • 60 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 69 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,5%
  53,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 35 4 lata
 • 35
 • 39 5 lata
 • 39
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 16 4 lata
 • 16
 • 24 5 lata
 • 24
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 19 4 lata
 • 19
 • 15 5 lata
 • 15
 • 21 6 lat
 • 21
 •  
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bodzentynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bodzentynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole
  Publiczne
  41 311-50-56
  ul. Licealna 3
  25-010 Bodzentyn
  51219
 • Szkoły podstawowe w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bodzentyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 315 Uczniowie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,0%
  54,0%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,5
  Województwo
  14,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 30,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 175,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  175,00
  Województwo
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 173,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  173,33
  Województwo
  89,66
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bodzentyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bodzentyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bodzentynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bodzentynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Bodzentynie (Antoni Waciński)
  Publiczna
  41 311-50-56
  41 311-50-56
  ul. Rynek Górny 11
  26-010 Bodzentyn
  1425427
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bodzentyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 164 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,3%
  42,7%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  32,8
  Województwo
  27,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 16,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bodzentynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bodzentynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. J. Szermentowskiego (Józef Szermentowski)
  Publiczne
  41 311-50-33
  41 311-50-33
  ul. Suchedniowska 6
  26-010 Bodzentyn
  6167-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bodzentynie
  Publiczna
  41 311-50-33
  41 311-50-33
  ul. Suchedniowska 6
  26-010 Bodzentyn
  ---
  Technikum Nr 9
  Publiczne
  41 311-50-33
  41 311-50-33
  ul. Suchedniowska 6
  26-010 Bodzentyn
  ---
  Szkoła Policealna w Bodzentynie
  Publiczna
  41 311-50-33
  41 311-50-33
  ul. Suchedniowska 6
  26-010 Bodzentyn
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
  Publiczne
  41 311-50-33
  41 311-50-33
  ul. SUCHEDNIOWSKA 6
  26-010 Bodzentyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bodzentyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bodzentyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bodzentyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bodzentyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bodzentynie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Bodzentynie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bodzentynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bodzentynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bodzentynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bodzentynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 7 650)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 860)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 3 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 750)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 140)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 160)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 1 050)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 90)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 156)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 36)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 90)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 12)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 4)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 345)
  • teatralne: 2 (członkowie: 44)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 56)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 175)
  • taneczne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Bodzentynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 934 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 192 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2022 w Bodzentynie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 9 376 wolumenów w tym ziobry specjalne: 2 329. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Bodzentynie działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 292 członków. Zarejestrowano 308 ćwiczących (mężczyźni: 210, kobiety: 98, chłopcy do lat 18: 156, dziewczęta do lat 18: 93). Aktywnych było 18 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bodzentynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bodzentynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bodzentyna znajduje się 33 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bodzentynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Bodzentyn, st.1,3,72,4 ze średniowieczadnia 1988-06-30, wykaz dokumentów: 270Aa z 1988-06-30
  • Pałac z 1370 r.dnia 1933-03-21, wykaz dokumentów: 94 z 1933-03-21; 634 z 1957-02-17; 270 z 1967-02-15; A.217/1-4 z 2008-11-03
  • Zespół - pałac z 1370 r.dnia 1933-03-21, wykaz dokumentów: 94 z 1933-03-21; 634 z 1957-02-17; 270 z 1967-02-15; A.217/1-4 z 2008-11-03
  • Kościół z XV w.dnia 1947-11-03, wykaz dokumentów: 62 z 1947-11-03; 263 z 1967-02-15; A.215/1-4 z 2008-11-03
  • Miasto z poł. XIV w.dnia 1956-10-26, wykaz dokumentów: 298 z 1956-10-26; 287 z 1967-02-15; A.214 z 2008-11-03; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Kościół z 1472 r.dnia 1956-12-03, wykaz dokumentów: 326 z 1956-12-03; 279 z 1967-02-15; 288 z 1967-02-15; A.216 z 2008-11-03
  • Park z XIX w.dnia 1957-02-17, wykaz dokumentów: 634 z 1957-02-17; 270 z 1967-02-15; A.217/1-4 z 2008-11-03
  • Mur miejski z 1380 r.dnia 1958-03-06, wykaz dokumentów: 799 z 1958-03-06; 289 z 1967-06-15; A.218 z 2008-11-03
  • Dzwonnica z XVII w.dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 263 z 1967-02-15; A.215/1-4 z 2008-11-03
  • Mur/ogrodzenie z XIX w.dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 263 z 1967-02-15; A.215/1-4 z 2008-11-03
  • Zespół - kościół z XV w.dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 263 z 1967-02-15; A.215/1-4 z 2008-11-03
  • Zwierzyniec (data nieznana)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 270 z 1967-02-15; A.217/1-4 z 2008-11-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. 3 Maja 3)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. 3 Maja 32)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Opatowska 4)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Opatowska 8)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Stefana Żeromskiego 11)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Partyzantów 5)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Kielecka 7)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Kielecka 8)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Kielecka 9)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Kielecka 21)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Kielecka 44)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kielecka 49)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Kielecka 56)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Kielecka 61)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1950 - 1960 (ul. Kielecka 81)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Kielecka 85)dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 1967-02-15, wykaz dokumentów: 287 z 1967-02-15; brak numeru z 2013-09-02; A.923 z 2014-06-24
  • Cmentarz żydowski z 1867 r.dnia 1990-09-20, wykaz dokumentów: 1070 z 1990-09-20; A.221 z 2008-11-03
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1992-04-07, wykaz dokumentów: 1129 z 1992-04-07; A.220 z 2008-11-03
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1993-05-26, wykaz dokumentów: A.1175 z 1993-05-26; A.219 z 2008-11-03
 • Formy ochrony przyrody w Bodzentynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bodzentyna znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bodzentynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Świętokrzyski Park NarodowyData ustanowienia: 1950-04-02, Powierzchnia: 7626.45 ha
  • Sieradowicki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę to głównie tereny rolnicze i zurbanizowane. Wśród gruntów rolniczych przeważaja użytki rolne które stanowią 79% powierzchni. Lasy zajmuja tylko 10 5% obszaru otuliny. Tereny leśne charakteryzują się jednak znacznym zróżnicowaniem siedlisk składu gatunkowego drzewostanów oraz ich struktury wiekowej. Osobliwości przyrody żywej chronione są w formie pomników przyrody-utworzono tu 11 tego rodzaju obiektów (gatunkowo są to: lipy modrzewie i dęby). Obok pomników przyrody ożywionej ustanowiono tu także inne formy ochrony przyrody którymi są:pomniki przyrody nieożywionej (3) użytki ekologiczne (2) i stanowiska dokumentacyjne (4). Na całym obszarze otuliny spotyka się wiele zabytkowych obiektów świadczacy o wielkim bogactwie dziedzictwa kulturowego od czasów prehistorycznych poczynając aż po dzień dzisiejszy. Dolina Bodzentyńska to obszar wystepowania licznych stanowisk archeologicznych związanych głównie z działalnoscia starożytnego świętokrzyskiego okręgu górnictwa i dymarkowego hutnictwa żelaza traktowanego na okres wpływów rzymskich (od I w p.n.e. do IV w n.e.). W późniejszym okresie na terenach tych w oparciu o tradycje hutnictwa dymarkowego rozwinoł się przemysł metalgurgiczny okregu staropolskiego. Zabytkowe obiekty staropolskiego hutnictwa zachowały się m. inn. w Parszowie Michałowie Starachowicach i Wąchocku. Czasów średniowiecza sięgają zabytkowe układy urbanistyczne Wachocka z najcenniejszym w regionie zabytkiem budownictwa romańsko-wotyckiego klasy miedzynarodowej XII wiecznym Zespołem Klasztornym Opactwa Cystersów. Zabytkowe obiekty świeckie reprezentują ruiny zamku Biskupów Krakowskich z XIV w. caly układ architektoniczny oraz fragmenty murów miejskich Bodzentyna., Data ustanowienia: 2001-11-03, Opis granicy: Opis granic Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr XLIX/881/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Przebieg granicy Obszaru jest następujący: na wschodzie od przecięcia się granicy administracyjnej miasta Starachowice z północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy. Dalej północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy północną i wschodnią granicą obrębu Dąbrowa wschodnią i fragmentem południowej granicy obrębu Bukówka a następnie północną i wschodnią granicą obrębu Pokrzywnica wschodnią i południową granicą obrębu Wieloborowice południową granicą obrębu Nieczulice zachodnią granicą obrębu Chybice południowymi granicami obrębów: Wawrzeńczyce Brzezie Świętomarz południową i zachodnią granicą obrębu Tarczek południowymi granicami obrębów: Śniadka Sieradowice Leśna Stara Wieś Kamieniec Wzdół Kolonia południową i zachodnią granicą obrębu Wiącka zachodnimi granicami obrębów: Wzdół Rządowy i Michniów do granicy miasta Suchedniów tą granicą na wschód do linii kolejowej Kielce - Warszawa następnie wzdłuż tej linii do przecięcia się z drogą powiatową nr 0578T Suchedniów - Parszów. Dalej wzdłuż tej drogi na wschód do granicy administracyjnej obrębu Mostki zachodnią granicą obrębu Mostki zachodnią i północną granicą obrębu Parszów zachodnią i północną granicą obrębu Wielka Wieś zachodnią północną wschodnią i południową granicą miasta Wąchock aż do przecięcia się z granicą Parku. Następnie granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego w kierunku zachodnim południowym wschodnim i północnym do miejsca przecięcia się granicy Parku z północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy następnie tą granicą do granicy miasta Starachowice. W skład Obszaru wchodzi również enklawa usytuowana na terenie miasta Starachowice której przebieg granic jest następujący: od miejsca przecięcia się zachodniej granicy administracyjnej miasta Starachowice z ulicą Południową w Starachowicach. Dalej tą ulicą do ulicy Letniej ulicą Letnią do granicy zbiornika wodnego Lubianka tą granicą do przecięcia się z granicą obrębu 03 w Starachowicach wschodnią granicą tego obrębu do granicy Parku. Następnie granicą Parku będącą granicą administracyjną miasta Starachowice w kierunku zachodnim i północnym aż do przecięcia się granicy Parku z ulicą Południową w m. Starachowice., Powierzchnia: 15893.0 ha
  • Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2007-12-26, Opis granicy: Brak w akcie prawnym Obszar przedstawiony jest na mapie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały., Powierzchnia: 4404.0 ha
  • Łysogóry - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 8081.27 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 300 lat, Data ustanowienia: 1986-12-24, Opis granicy: w centrum Bodzentyna kilkadzisiąt metrów na wschód od rynku dolnego w otoczeniu riun kościoła
  • naturalny zbiornik wodny (użytek ekologiczny)Cel: brak informacji, Data ustanowienia: 1994-04-08, Opis granicy: Zbiornik znajduje się na gruntach wsi Bodzentyn w odległości ok. 1.5 km na pólnocny-wschod od Bodzentyna przy drodze Bodzentyn - Sieradowice przy jej wschodniej stronie., Powierzchnia: 0.98 ha

Bodzentyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Bodzentynie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 141,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bodzentynie znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bodzentynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bodzentynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 141,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  141,6
  Województwo
  55,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  świętokrzyskie
  5,7
  Kraj
  5,0
 • 188,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  188,9
  woj. świętokrzyskie
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Bodzentyn
  0,0
  Województwo
  10,3
  Cały kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  133,3
  Województwo
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bodzentynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 888,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Bodzentyn
  888,8 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Kraj
  633,6 km
 • 12,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  12,9 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bodzentyn przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 751droga wojewódzka nr 751(Suchedniów - Michniów - Kopciowiec - Bodzentyn - Dąbrowa Górna - Wojciecjów - Jeziorko - Mirocice - Baszowice - Nowa Słupia - Stara Słupia - Wałsnów - Sarnia Zwola - Czajęcice - Waśniów - Strupice - Śnieżkowice - Szwarszowice - Podszkodzie - Szyby - Ostrowiec Świętokrzyski)
  • DW 752droga wojewódzka nr 752(Górno - Krajno-Parcele - Pogorzele - Święta Katarzyna - Podgórze - Bodzentyn - Tarczek Dolny - Stare Szerzawy - Rzepin Kolonia)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bodzentynie istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bankowa

  ul. Błotna

  ul. Czysta

  ul. Kielecka

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Langiewicza

  ul. Licealna

  ul. Mała

  ul. Miejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opatowska

  ul. Partyzantów

  ul. Pasieka

  ul. Piłsudskiego

  ul. Podgórska

  ul. Podmurze

  ul. Południowa

  ul. Rynek Górny

  ul. Straży Pożarnej

  ul. Suchedniowska

  ul. Szermentowskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Wesoła

  ul. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Świętokrzyska

  ul. św. Ducha

  ul. Żeromskiego

  pl. Żwirki