Łobżenica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Łobżenica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łobżenica to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łobżenica.
 • 2 971 Liczba mieszkańców
 • 3,3 km² Powierzchnia
 • 914,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 100 m n.p.m Wysokość
 • przed 1398 Data założenia
 • przed 1438 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Piotr Łosoś Burmistrz miasta
Łobżenica na mapie
Identyfikatory
 • 17.255853.2623 Współrzędne GPS
 • 3019044 TERYT (TERC)
 • 0966984 SIMC
Herb miasta Łobżenica
Łobżenica herb
Flaga miasta Łobżenica
Łobżenica flaga

Łobżenica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-310Poczta Łobżenica

Łobżenica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łobżenicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Pile
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dr. Drygasa 7
64-920 Piła
Urząd Miejski Gminy Łobżenica
(67) 286-81-00
(67) 286-81-39
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Łobżenica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Łobżenica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 971, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 8,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 19 małżeństw, co odpowiada 6,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Łobżenicy jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Łobżenica ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,67 na 1000 mieszkańców Łobżenicy. W 2017 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 56,3% dziewczynek i 43,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,10 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,5% zgonów w Łobżenicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,6% zgonów w Łobżenicy były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łobżenicy przypada 9.41 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łobżenicy -17. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  64,0% mieszkańców Łobżenicy jest w wieku produkcyjnym, 16,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 971 Liczba mieszkańców
 • 1 465 Kobiety
 • 1 506 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łobżenicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łobżenicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łobżenicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,9 lat
  woj. wielkopolskie
  40,3 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łobżenica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,6%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,4%
  woj. wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Łobżenica
  8,3%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  Wielkopolskie
  4,1%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Łobżenica
  0,6%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łobżenicy w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  5,3
  Cały kraj
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  2,1
  Wielkopolskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łobżenicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,7
  woj. wielkopolskie
  2,1
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łobżenicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łobżenicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łobżenicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łobżenicy w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,3%
  43,8%
 • 10,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,8
  woj. wielkopolskie
  11,6
  Cała Polska
  10,5
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,0
  Województwo
  48,2
  Polska
  44,2
 • 14.84 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.84
 • 61.59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61.59
 • 100.96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100.96
 • 73.64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.64
 • 32.57 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.57
 • 6.47 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.47
 • 0.23 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.23
 • 3 377 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 287 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 377 g
  woj. wielkopolskie
  3 406 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 137 Waga 4000g - 4499g
 • 137
 • 462 Waga 3500g - 3999g
 • 462
 • 511 Waga 3000g - 3499g
 • 511
 • 194 Waga 2500g - 2999g
 • 194
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 16 Waga 1000g - 1499g
 • 16
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,45
  Wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,45
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łobżenica
  0,72
  woj. wielkopolskie
  0,77
  Polska
  0,71
 • 1,10 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łobżenica
  1,10
  Wielkopolskie
  1,22
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Łobżenicy w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Łobżenica
  9,4
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  10,1
 • 95,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  95,2
  woj. wielkopolskie
  84,5
  Kraj
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,5
  woj. wielkopolskie
  4,1
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łobżenica
  3,3
  Wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,0%
  woj. wielkopolskie
  39,8%
  Polska
  45,7%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,1%
  woj. wielkopolskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,8%
  Województwo
  6,5%
  Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  7,8
  Cała Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  64,1
  Polska
  74,3
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łobżenica
  255,0
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Polska
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  245,2
  Cała Polska
  261,6
 • 411,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 432,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 388,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  411,3
  woj. wielkopolskie
  380,2
  Kraj
  469,0
 • 93,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łobżenica
  93,4
  woj. wielkopolskie
  68,9
  Cała Polska
  87,7
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,8
  Wielkopolskie
  31,9
  Kraj
  31,8
 • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,4
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,2%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łobżenicy w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łobżenica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Łobżenicy oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łobżenicy to 951 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łobżenicy to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Łobżenicy to 142,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,01% mieszkań posiada łazienkę, 71,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,81% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 951 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 319,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  319,70
  Wielkopolskie
  342,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Łobżenica
  81,00 m2
  Wielkopolskie
  81,20 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Łobżenica
  25,90 m2
  Wielkopolskie
  27,80 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,17
  Województwo
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Łobżenica
  3,13
  woj. wielkopolskie
  2,92
  Cały kraj
  2,69
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,75
  Województwo
  0,72
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Łobżenica
  0,34
  woj. wielkopolskie
  5,40
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  6,00
  Województwo
  3,99
  Kraj
  3,91
 • 2,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,02
  Województwo
  21,56
  Kraj
  18,14
 • 142 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 142,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Łobżenica
  142,0 m2
  Województwo
  93,5 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Łobżenica
  0,05 m2
  woj. wielkopolskie
  0,51 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,68%
  Wielkopolskie
  98,50%
  Cała Polska
  96,79%
 • 96,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Łobżenica
  96,53%
  Województwo
  96,06%
  Kraj
  93,66%
 • 92,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,01%
  woj. wielkopolskie
  93,81%
  Cała Polska
  91,31%
 • 71,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  71,92%
  woj. wielkopolskie
  83,33%
  Cała Polska
  82,12%
 • 77,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  77,81%
  woj. wielkopolskie
  51,41%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Łobżenica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Łobżenicy na 1000 mieszkańców pracuje 0 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Łobżenicy wynosiło w 2017 roku 6,5% (9,7% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobżenicy wynosiło 4 006,13 PLN, co odpowiada 88.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łobżenicy 236 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 199 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -37.

  17,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Łobżenicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 20,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  277,0
  Cała Polska
  247,0
 • 6,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,5%
  Wielkopolskie
  3,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łobżenicy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łobżenicy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łobżenicy w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 006 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łobżenica
  4 006 PLN
  Wielkopolskie
  4 124 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łobżenicy w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 236 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 199 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -37 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łobżenicy w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,0% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łobżenica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  56,2
  Województwo
  63,1
  Polska
  63,4
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,8
  Wielkopolskie
  31,7
  Cały kraj
  34,0
 • 121,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  121,3
  woj. wielkopolskie
  100,8
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łobżenica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Łobżenicy w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 288 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 217 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (19) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łobżenicy najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (271) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (63) podmiotów, a 76,4% (220) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łobżenicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37.8%) oraz Budownictwo (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 288 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63 Przemysł i budownictwo
 • 220 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Łobżenicy w 2017 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Łobżenicy w 2017 roku
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 271 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 271
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 288 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 288
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 82 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 82
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Łobżenicy stwierdzono szacunkowo 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,17 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łobżenicy wynosi 80,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łobżenicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,32 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 5,31 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,03 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,02 (73%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łobżenicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 14,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,17
  Wielkopolskie
  16,50
  Polska
  19,62
 • 9,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  9,32
  woj. wielkopolskie
  9,93
  Polska
  12,07
 • 2,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  2,02
  Wielkopolskie
  4,08
  Cały kraj
  4,94
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,03
  Wielkopolskie
  1,70
  Kraj
  1,78
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  0,47
  woj. wielkopolskie
  0,35
  Cały kraj
  0,49
 • 5,31 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,31
  Województwo
  7,90
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Łobżenica
  81%
  Wielkopolskie
  75%
  Polska
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  76%
  Wielkopolskie
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  74%
  woj. wielkopolskie
  90%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Łobżenica
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Łobżenica
  97%
  Wielkopolskie
  90%
  Cały kraj
  84%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Łobżenica
  57%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  52%

Łobżenica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Łobżenicy wyniosła w 2016 roku 37,1 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Łobżenicy - 37.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (30.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,3 mln złotych, czyli 8,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łobżenicy wyniosła w 2016 roku 36,7 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (28.3%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.1%). W budżecie Łobżenicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 338 złotych na mieszkańca (8,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,6%.
 • Wydatki budżetu w Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,2 mln

  2,7 tys(100%)

  27,2 mln

  2,7 tys(100%)

  35,1 mln

  3,6 tys(100%)

  36,4 mln

  3,7 tys(100%)

  28,9 mln

  3,0 tys(100%)

  29,6 mln

  3,0 tys(100%)

  28,6 mln

  2,9 tys(100%)

  37,1 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,7 mln

  3,5 tys(40.9%)

  11,3 mln

  3,7 tys(41.7%)

  12,5 mln

  4,1 tys(35.6%)

  13,3 mln

  4,4 tys(36.6%)

  12,9 mln

  4,2 tys(44.5%)

  13,3 mln

  4,4 tys(44.8%)

  13,3 mln

  4,5 tys(46.6%)

  14,0 mln

  4,7 tys(37.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,3 tys(15.6%)

  4,5 mln

  1,5 tys(16.6%)

  4,6 mln

  1,5 tys(13%)

  4,7 mln

  1,5 tys(12.9%)

  4,7 mln

  1,6 tys(16.4%)

  4,7 mln

  1,6 tys(16%)

  4,8 mln

  1,6 tys(16.7%)

  11,4 mln

  3,8 tys(30.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  857(10.1%)

  2,5 mln

  811(9.1%)

  2,6 mln

  830(7.3%)

  3,0 mln

  992(8.3%)

  2,9 mln

  969(10.2%)

  3,1 mln

  1,0 tys(10.4%)

  3,4 mln

  1,1 tys(11.7%)

  3,7 mln

  1,2 tys(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  623(7.3%)

  609,9 tys

  200(2.2%)

  597,1 tys

  194(1.7%)

  2,4 mln

  788(6.6%)

  2,2 mln

  726(7.6%)

  3,0 mln

  993(10.1%)

  1,4 mln

  479(5%)

  2,7 mln

  893(7.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  540(6.4%)

  4,6 mln

  1,5 tys(16.9%)

  6,2 mln

  2,0 tys(17.7%)

  968,0 tys

  317(2.7%)

  955,9 tys

  315(3.3%)

  948,6 tys

  317(3.2%)

  1,3 mln

  422(4.4%)

  1,2 mln

  402(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  425,0 tys

  138(1.6%)

  943,0 tys

  310(3.5%)

  5,8 mln

  1,9 tys(16.6%)

  7,9 mln

  2,6 tys(21.7%)

  2,1 mln

  694(7.3%)

  777,5 tys

  259(2.6%)

  636,1 tys

  213(2.2%)

  1,1 mln

  382(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  825,5 tys

  267(3.1%)

  1,1 mln

  358(4%)

  741,9 tys

  241(2.1%)

  845,9 tys

  277(2.3%)

  749,2 tys

  247(2.6%)

  1,6 mln

  535(5.4%)

  713,2 tys

  239(2.5%)

  875,0 tys

  294(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  178,9 tys

  57,9(0.7%)

  327,6 tys

  108(1.2%)

  691,4 tys

  224(2%)

  691,9 tys

  227(1.9%)

  637,0 tys

  210(2.2%)

  693,6 tys

  231(2.3%)

  465,7 tys

  156(1.6%)

  454,3 tys

  153(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,9 mln

  940(11.1%)

  293,7 tys

  96,5(1.1%)

  272,6 tys

  88,4(0.8%)

  285,3 tys

  93,4(0.8%)

  243,6 tys

  80,2(0.8%)

  257,8 tys

  86,0(0.9%)

  1,3 mln

  426(4.5%)

  438,6 tys

  147(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  298,5 tys

  96,6(1.1%)

  304,0 tys

  99,9(1.1%)

  362,7 tys

  118(1%)

  469,6 tys

  154(1.3%)

  381,3 tys

  125(1.3%)

  366,7 tys

  122(1.2%)

  380,4 tys

  127(1.3%)

  358,9 tys

  121(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  121,4 tys

  39,3(0.5%)

  57,6 tys

  18,9(0.2%)

  21,9 tys

  7,1(0.1%)

  876,4 tys

  287(2.4%)

  395,7 tys

  130(1.4%)

  131,4 tys

  43,8(0.4%)

  210,2 tys

  70,4(0.7%)

  354,6 tys

  119(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  130,0 tys

  42,1(0.5%)

  147,3 tys

  48,4(0.5%)

  202,5 tys

  65,7(0.6%)

  186,2 tys

  61,0(0.5%)

  213,4 tys

  70,2(0.7%)

  274,6 tys

  91,6(0.9%)

  188,2 tys

  63,0(0.7%)

  234,9 tys

  78,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  43,2 tys

  14,0(0.2%)

  74,1 tys

  24,3(0.3%)

  113,6 tys

  36,9(0.3%)

  115,0 tys

  37,6(0.3%)

  86,6 tys

  28,5(0.3%)

  79,5 tys

  26,5(0.3%)

  85,7 tys

  28,7(0.3%)

  135,5 tys

  45,5(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  121,3 tys

  39,2(0.5%)

  123,3 tys

  40,5(0.5%)

  153,4 tys

  49,7(0.4%)

  182,0 tys

  59,6(0.5%)

  136,8 tys

  45,0(0.5%)

  147,2 tys

  49,1(0.5%)

  208,8 tys

  69,9(0.7%)

  123,3 tys

  41,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,3 tys

  1,4(0%)

  128,8 tys

  42,3(0.5%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  23,8 tys

  7,8(0.1%)

  93,8 tys

  30,9(0.3%)

  118,5 tys

  39,5(0.4%)

  141,6 tys

  47,4(0.5%)

  94,2 tys

  31,7(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  51,9 tys

  16,8(0.2%)

  67,0 tys

  22,0(0.2%)

  176,9 tys

  57,4(0.5%)

  171,3 tys

  56,1(0.5%)

  49,3 tys

  16,2(0.2%)

  49,3 tys

  16,5(0.2%)

  51,3 tys

  17,2(0.2%)

  70,2 tys

  23,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  14,3 tys

  4,6(0.1%)

  39,9 tys

  13,1(0.1%)

  34,2 tys

  11,1(0.1%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  69,6 tys

  23,2(0.2%)

  66,8 tys

  22,4(0.2%)

  5,6 tys

  1,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,0 tys

  1,6(0%)

  3,8 tys

  1,3(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  595

  0,2(0%)

  3,5 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  3,3 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  239,9 tys

  78,5(0.7%)

  91,8 tys

  30,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  50,0 tys

  16,2(0.2%)

  53,4 tys

  17,6(0.2%)

  51,0 tys

  16,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,0 mln

  2,6 tys(100%)

  25,1 mln

  2,5 tys(100%)

  30,2 mln

  3,1 tys(100%)

  34,1 mln

  3,5 tys(100%)

  28,2 mln

  2,9 tys(100%)

  29,4 mln

  3,0 tys(100%)

  30,3 mln

  3,1 tys(100%)

  36,7 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  4,4 tys(54.4%)

  13,5 mln

  4,4 tys(53.8%)

  15,4 mln

  5,0 tys(50.9%)

  21,3 mln

  7,0 tys(62.5%)

  13,8 mln

  4,5 tys(49%)

  14,0 mln

  4,7 tys(47.5%)

  14,7 mln

  4,9 tys(48.5%)

  15,3 mln

  5,2 tys(41.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,1 tys(14%)

  3,9 mln

  1,3 tys(15.4%)

  3,8 mln

  1,2 tys(12.6%)

  3,9 mln

  1,3 tys(11.3%)

  3,8 mln

  1,3 tys(13.6%)

  3,8 mln

  1,3 tys(12.8%)

  3,7 mln

  1,2 tys(12.2%)

  10,4 mln

  3,5 tys(28.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,2 mln

  1,7 tys(20.7%)

  4,7 mln

  1,5 tys(18.7%)

  5,2 mln

  1,7 tys(17.2%)

  6,0 mln

  2,0 tys(17.6%)

  6,5 mln

  2,1 tys(23.1%)

  6,9 mln

  2,3 tys(23.5%)

  7,6 mln

  2,5 tys(25%)

  7,7 mln

  2,6 tys(21.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  885,2 tys

  286(3.5%)

  1,9 mln

  619(7.5%)

  4,5 mln

  1,5 tys(15%)

  1,0 mln

  340(3%)

  2,0 mln

  650(7%)

  1,6 mln

  526(5.4%)

  1,5 mln

  486(4.8%)

  1 000,0 tys

  336(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  258,5 tys

  83,7(1%)

  266,9 tys

  87,7(1.1%)

  309,3 tys

  100(1%)

  307,8 tys

  101(0.9%)

  472,5 tys

  156(1.7%)

  745,5 tys

  249(2.5%)

  763,2 tys

  256(2.5%)

  810,5 tys

  272(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  219,3 tys

  71,0(0.9%)

  164,6 tys

  54,1(0.7%)

  260,3 tys

  84,4(0.9%)

  694,7 tys

  227(2%)

  830,2 tys

  273(2.9%)

  527,3 tys

  176(1.8%)

  1,3 mln

  436(4.3%)

  679,9 tys

  229(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  120,9 tys

  39,1(0.5%)

  47,2 tys

  15,5(0.2%)

  84,4 tys

  27,4(0.3%)

  212,5 tys

  69,6(0.6%)

  282,4 tys

  92,9(1%)

  1,2 mln

  410(4.2%)

  220,0 tys

  73,7(0.7%)

  181,0 tys

  60,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  251,2 tys

  81,3(1%)

  252,0 tys

  82,8(1%)

  228,2 tys

  74,0(0.8%)

  284,9 tys

  93,3(0.8%)

  221,3 tys

  72,8(0.8%)

  202,1 tys

  67,4(0.7%)

  182,2 tys

  61,0(0.6%)

  179,2 tys

  60,2(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  66,7 tys

  21,6(0.3%)

  75,7 tys

  24,9(0.3%)

  67,9 tys

  22,0(0.2%)

  59,8 tys

  19,6(0.2%)

  24,8 tys

  8,2(0.1%)

  18,1 tys

  6,0(0.1%)

  43,7 tys

  14,6(0.1%)

  140,9 tys

  47,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  156,3 tys

  50,6(0.6%)

  216,4 tys

  71,1(0.9%)

  173,8 tys

  56,4(0.6%)

  131,6 tys

  43,1(0.4%)

  127,7 tys

  42,0(0.5%)

  164,1 tys

  54,7(0.6%)

  199,5 tys

  66,8(0.7%)

  129,7 tys

  43,6(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  49,3 tys

  16,0(0.2%)

  67,0 tys

  22,0(0.3%)

  81,9 tys

  26,5(0.3%)

  165,3 tys

  54,1(0.5%)

  49,7 tys

  16,4(0.2%)

  49,3 tys

  16,5(0.2%)

  51,3 tys

  17,2(0.2%)

  70,2 tys

  23,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  9,5 tys

  3,1(0%)

  15,0 tys

  4,9(0.1%)

  22,0 tys

  7,1(0.1%)

  8,3 tys

  2,7(0%)

  10,0 tys

  3,3(0%)

  178,6 tys

  59,6(0.6%)

  14,5 tys

  4,9(0%)

  13,1 tys

  4,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,7 tys

  3,5(0%)

  6,6 tys

  2,2(0%)

  7,2 tys

  2,3(0%)

  14,1 tys

  4,6(0%)

  12,7 tys

  4,2(0%)

  12,0 tys

  4,0(0%)

  10,1 tys

  3,4(0%)

  9,7 tys

  3,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  669,9 tys

  217(2.7%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  10,5 tys

  3,4(0%)

  3,6 tys

  1,2(0%)

  3,8 tys

  1,2(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  6,1 tys

  2,0(0%)

  7,0 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  14,3 tys

  4,6(0.1%)

  39,9 tys

  13,1(0.2%)

  34,2 tys

  11,1(0.1%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  69,6 tys

  23,2(0.2%)

  66,8 tys

  22,4(0.2%)

  5,6 tys

  1,9(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  5,4 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,5 tys

  0,8(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  17,5 tys

  5,7(0.1%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  4,9 tys

  1,6(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łobżenica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 717 mieszkańców Łobżenicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 301 kobiet oraz 416 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Łobżenicy, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Łobżenicy mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łobżenicy największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,8%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  15,5% mieszkańców Łobżenicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 13,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 595 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 21,1% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 205,73.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,6% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 401,15.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 38,2% mieszkańców Łobżenicy w wieku potencjalnej nauki (29,9% kobiet i 44,2% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,9%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Łobżenica
  33,5%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,3%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Łobżenica
  21,8%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  18,1%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,4%
  Województwo
  26,8%
  Polska
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,3%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Łobżenica
  18,7%
  woj. wielkopolskie
  18,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 21,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,2%
  woj. wielkopolskie
  1,1%
  Kraj
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1595 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 595,0
  Wielkopolskie
  842,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Łobżenica
  0,48
  Województwo
  0,94
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łobżenicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Łobżenicy
  Publiczne
  67 286-03-72
  67 286-03-72
  ul. Stefana Batorego 5
  89-310 Łobżenica
  715914
 • Szkoły podstawowe w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 205,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Łobżenica
  205,73
  woj. wielkopolskie
  98,89
  Kraj
  96,62
 • 200,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  200,00
  woj. wielkopolskie
  94,65
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łobżenicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkola Podstawowa w Łobżenicy (Komisji Edukacj Narodowej)
  Publiczna
  67 286-00-19
  67 286-00-19
  ul. Sikorskiego 3
  89-310 Łobżenica
  1832131
 • Szkoły gimnazjalne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 401,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  401,15
  woj. wielkopolskie
  103,12
  Kraj
  100,01
 • 336,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  336,78
  woj. wielkopolskie
  94,24
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 15 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 15
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Łobżenicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Publiczne (Jan Paweł II)
  Publiczne
  67 286-80-92
  67 286-80-92
  ul. A. Mickiewicza 20a
  89-310 Łobżenica
  1432041
  Gimnazjum
  Publiczne
  67 286-00-20
  67 286-00-20
  ul. Złotowska 14
  89-310 Łobżenica
  456-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Łobżenicy w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  30,0
  Województwo
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 30 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 30
 • 30 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 30
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Łobżenicy

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  6158-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  67 286-00-20
  67 286-00-20
  ul. Złotowska 14
  89-310 Łobżenica
  371-
  Technikum w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 38,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łobżenica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łobżenica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łobżenica, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łobżenicy

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łobżenicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Łobżenicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Łobżenicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 90 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 78 (uczestnicy: 15 865)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 1 000)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 800)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 15)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 250)
  • inne: 22 (uczestnicy: 5 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 241)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 65)
  • taneczne: 2 (członkowie: 62)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 45)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 22)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 19)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Łobżenicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 472 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 135 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Łobżenicy działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 116 członków. Zarejestrowano 250 ćwiczących (mężczyźni: 181, kobiety: 69, chłopcy do lat 18: 143, dziewczęta do lat 18: 69). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łobżenicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łobżenicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łobżenicy znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łobżenicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. 1 Maja 1)dnia 1954-12-02, wykaz dokumentów: 404 z 1954-12-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sportowa 31)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 403 z 1954-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Plac Wolności 5)dnia 1957-12-02, wykaz dokumentów: 405 z 1957-12-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 10)dnia 1957-12-06, wykaz dokumentów: 402 z 1957-12-06
  • Kościół z przełomu XV/XVI w. (ul. Adama Mickiewicza 1A)dnia 1990-01-06, wykaz dokumentów: A-653 z 1990-01-06
  • Kościół z 1910 - 1911 (ul. Ściegiennego 1)dnia 1990-01-06, wykaz dokumentów: A-654 z 1990-01-06
  • Miasto z 1438 r.dnia 1990-09-24, wykaz dokumentów: A-707 z 1990-09-24
 • Formy ochrony przyrody w Łobżenicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łobżenicy znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łobżenicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 17240.0 ha
  • Dolina Łobżonki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 5894.45 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 15 drzew: 9 dębów 2 platany 2 cisy 1 modrzew i 1 lipa - w terenie pomierzono 13 drzew: 10 dębów 1 platan oraz 2 cisy; nie odnaleziono 1 platanu 1 modrzewia i 1 lipy; 4: drzewo martwe (ślady uderzenia pioruna), Data ustanowienia: 1954-03-12, Opis granicy: Rosną w parku.

Łobżenica - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Łobżenicy znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łobżenicy w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 209,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  209,7 km
  Wielkopolskie
  490,9 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,2 km
  woj. wielkopolskie
  4,2 km
  Kraj
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łobżenica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 242droga wojewódzka nr 242(Więcbork - Runowo Krajeńskie - Borzyszkowo - Dźwierszno Wielkie - Dźwierszno Małe - Izdebki - Luchowo - Łobżenica - Szczerbin - Falmierowo - Dobrzyniewo - Wyrzysk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łobżenicy istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 27 Stycznia

  ul. 600-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Batorego

  ul. Browarna

  Bulwar 700-lecia

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Głowackiego

  ul. Jodłowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Krótka

  ul. Nad Rzeką

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszowa

  ul. Pawła Szczuki

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Sobieskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wyrzyska

  ul. Zajazdowa

  pl. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. Złotowska

  ul. ks. L. Raczkowskiego

  ul. Łączna

  ul. Ściegiennego

  ul. Świerkowa