Łobżenica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Łobżenica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łobżenica to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łobżenica.
 • 2 799 Liczba mieszkańców
 • 3,3 km² Powierzchnia
 • 861,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 100 m n.p.m Wysokość
 • przed 1398 Data założenia
 • przed 1438 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Piotr Łosoś Burmistrz miasta
Łobżenica na mapie
Identyfikatory
 • 17.255853.2623 Współrzędne GPS
 • 3019044 TERYT (TERC)
 • 0966984 SIMC
Herb miasta Łobżenica
Łobżenica herb
Flaga miasta Łobżenica
Łobżenica flaga

Jak Łobżenica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łobżenica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łobżenica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łobżenica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
29Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
66Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
94Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
151Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
184Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
191Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
191Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
192Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
207Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
220Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
222Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
232Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
235Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
239Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
251Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
262Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
270Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami

Łobżenica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-310Poczta Łobżenica

Łobżenica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łobżenicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Pile
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dr. Drygasa 7
64-920 Piła
Urząd Miejski Gminy Łobżenica
(67) 286-81-00
(67) 286-81-39
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Łobżenica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Łobżenica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 799, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łobżenicy zawarli w 2022 roku 16 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Łobżenicy jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Łobżenica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,95 na 1000 mieszkańców Łobżenicy. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,2% zgonów w Łobżenicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Łobżenicy były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łobżenicy przypada 13.78 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łobżenicy 0. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,9% mieszkańców Łobżenicy jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 799 Liczba mieszkańców
 • 1 440 Kobiety
 • 1 359 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łobżenicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łobżenicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łobżenicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łobżenica
  42,5 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łobżenica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łobżenica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łobżenica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Łobżenica
  52,8%
  Województwo
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 52,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,3%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łobżenicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,7
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,0
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łobżenicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,0
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łobżenicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łobżenicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łobżenicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łobżenicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,0%
  48,0%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,8
  Wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łobżenica
  31,5
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 371 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 468 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Łobżenica
  3 371 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 78 Waga 4000g - 4499g
 • 78
 • 319 Waga 3500g - 3999g
 • 319
 • 327 Waga 3000g - 3499g
 • 327
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łobżenica
  1,22
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,59
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łobżenicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,0%
  59,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Łobżenica
  13,8
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 162,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  162,5
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,2
  Wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  Wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  32,2%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Łobżenica
  24,5%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Łobżenica
  7,4%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 100 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 282,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  282,8
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 371,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 359,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  371,8
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 70,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  70,4
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Polska
  62,9
 • 26,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,7
  Wielkopolskie
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Łobżenica
  10,4
  Wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łobżenica
  1,0%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łobżenicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łobżenica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łobżenicy oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łobżenicy to 995 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łobżenicy to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łobżenicy to 140,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,49% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,28% mieszkań posiada łazienkę, 76,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,52% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 995 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 353,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  353,80
  Województwo
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Łobżenica
  81,70 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 28,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,90 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łobżenica
  4,26
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,83
  Województwo
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Łobżenica
  0,71
  Województwo
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Łobżenica
  5,00
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 3,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,56
  Wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 281 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 140,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Łobżenica
  140,5 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,10 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,60%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,49%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 95,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,28%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 76,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,38%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 83,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Łobżenica
  83,52%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Łobżenica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łobżenicy na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Łobżenicy wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobżenicy wynosiło 6 004,37 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łobżenicy 236 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 199 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -37.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Łobżenicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,0% w przemyśle i budownictwie, a 22,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  290,0
  Polska
  259,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,4% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,9%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łobżenicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łobżenicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łobżenicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 372 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 004 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łobżenicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 236 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 199 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -37 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,0% Przemysł i budownictwo
 • 26,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,0% Pozostałe
 • 44,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łobżenicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łobżenica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,8
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 40,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łobżenica
  40,8
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 140,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Łobżenica
  140,5
  Wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łobżenica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Łobżenicy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 300 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 230 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (14) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łobżenicy najwięcej (9) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (283) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (73) podmiotów, a 72,3% (217) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łobżenicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.4%) oraz Budownictwo (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 300 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73 Przemysł i budownictwo
 • 217 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Łobżenicy w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Łobżenicy w 2023 roku
 • 230 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 283 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 283
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 300 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 300
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 230 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 63 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 63
 • 52 Budownictwo
 • 52
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łobżenicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 68 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łobżenicy wynosi 79,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łobżenicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,37 (wykrywalność 76%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,88 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,58 (51%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łobżenicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 68
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 24,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  24,02
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 11,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  11,37
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 9,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,88
  Województwo
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  1,66
  Wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,49
  Wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 8,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,58
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Łobżenica
  80%
  Wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Łobżenica
  76%
  Wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łobżenica
  80%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Łobżenica
  92%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  52%
  Wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Łobżenica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łobżenicy wyniosła w 2022 roku 54,5 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łobżenicy - 34.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,6 mln złotych, czyli 10,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łobżenicy wyniosła w 2022 roku 57,7 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Łobżenicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 782 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,7%.
 • Wydatki budżetu w Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,6 mln

  2,9 tys(100%)

  37,1 mln

  3,8 tys(100%)

  42,7 mln

  4,4 tys(100%)

  42,4 mln

  4,4 tys(100%)

  46,3 mln

  4,9 tys(100%)

  53,7 mln

  5,8 tys(100%)

  51,2 mln

  5,6 tys(100%)

  54,5 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,3 mln

  4,5 tys(46.6%)

  14,0 mln

  4,7 tys(37.6%)

  13,7 mln

  4,6 tys(32%)

  14,3 mln

  4,8 tys(33.8%)

  14,6 mln

  4,9 tys(31.4%)

  14,8 mln

  5,0 tys(27.6%)

  18,3 mln

  6,3 tys(35.7%)

  18,9 mln

  6,7 tys(34.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  51,3 tys

  17,2(0.2%)

  70,2 tys

  23,6(0.2%)

  81,3 tys

  27,4(0.2%)

  489,3 tys

  165(1.2%)

  532,4 tys

  180(1.1%)

  681,9 tys

  232(1.3%)

  91,0 tys

  31,3(0.2%)

  6,8 mln

  2,4 tys(12.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  1,1 tys(11.7%)

  3,7 mln

  1,2 tys(9.9%)

  4,1 mln

  1,4 tys(9.7%)

  4,4 mln

  1,5 tys(10.3%)

  4,4 mln

  1,5 tys(9.4%)

  4,0 mln

  1,4 tys(7.5%)

  5,6 mln

  1,9 tys(11%)

  5,9 mln

  2,1 tys(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  479(5%)

  2,7 mln

  893(7.2%)

  6,0 mln

  2,0 tys(14%)

  2,7 mln

  901(6.3%)

  3,2 mln

  1,1 tys(6.9%)

  3,1 mln

  1,0 tys(5.7%)

  2,5 mln

  864(4.9%)

  3,4 mln

  1,2 tys(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  1,6 tys(16.7%)

  11,4 mln

  3,8 tys(30.6%)

  1,9 mln

  625(4.4%)

  2,1 mln

  705(4.9%)

  1,8 mln

  605(3.9%)

  1,8 mln

  611(3.3%)

  1,8 mln

  631(3.6%)

  2,8 mln

  996(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  713,2 tys

  239(2.5%)

  875,0 tys

  294(2.4%)

  1,0 mln

  341(2.4%)

  924,5 tys

  311(2.2%)

  1,6 mln

  530(3.4%)

  1,4 mln

  477(2.6%)

  1,8 mln

  616(3.5%)

  1,5 mln

  540(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  422(4.4%)

  1,2 mln

  402(3.2%)

  1,0 mln

  343(2.4%)

  1,1 mln

  354(2.5%)

  1,4 mln

  466(3%)

  1,4 mln

  477(2.6%)

  1,4 mln

  485(2.8%)

  1,5 mln

  537(2.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  636,1 tys

  213(2.2%)

  1,1 mln

  382(3.1%)

  909,3 tys

  306(2.1%)

  1,9 mln

  629(4.4%)

  2,3 mln

  769(4.9%)

  9,1 mln

  3,1 tys(16.9%)

  1,3 mln

  441(2.5%)

  1,5 mln

  527(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  465,7 tys

  156(1.6%)

  454,3 tys

  153(1.2%)

  447,4 tys

  151(1%)

  619,6 tys

  208(1.5%)

  678,2 tys

  230(1.5%)

  572,5 tys

  195(1.1%)

  415,3 tys

  143(0.8%)

  1,5 mln

  522(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  426(4.5%)

  438,6 tys

  147(1.2%)

  521,1 tys

  175(1.2%)

  1,0 mln

  340(2.4%)

  793,7 tys

  269(1.7%)

  642,2 tys

  218(1.2%)

  598,5 tys

  206(1.2%)

  515,8 tys

  183(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  188,2 tys

  63,0(0.7%)

  234,9 tys

  78,9(0.6%)

  196,0 tys

  66,0(0.5%)

  206,9 tys

  69,6(0.5%)

  213,5 tys

  72,3(0.5%)

  198,4 tys

  67,5(0.4%)

  1,3 mln

  430(2.4%)

  346,3 tys

  123(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  208,8 tys

  69,9(0.7%)

  123,3 tys

  41,4(0.3%)

  152,9 tys

  51,5(0.4%)

  215,3 tys

  72,4(0.5%)

  169,2 tys

  57,3(0.4%)

  206,4 tys

  70,2(0.4%)

  738,1 tys

  254(1.4%)

  199,2 tys

  70,8(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  198,5 tys

  70,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  141,6 tys

  47,4(0.5%)

  94,2 tys

  31,7(0.3%)

  36,0 tys

  12,1(0.1%)

  59,2 tys

  19,9(0.1%)

  67,0 tys

  22,7(0.1%)

  33,9 tys

  11,5(0.1%)

  61,8 tys

  21,3(0.1%)

  129,8 tys

  46,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  380,4 tys

  127(1.3%)

  358,9 tys

  121(1%)

  309,2 tys

  104(0.7%)

  293,5 tys

  98,8(0.7%)

  263,7 tys

  89,3(0.6%)

  220,7 tys

  75,1(0.4%)

  234,2 tys

  80,6(0.5%)

  119,2 tys

  42,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  85,7 tys

  28,7(0.3%)

  135,5 tys

  45,5(0.4%)

  100,0 tys

  33,7(0.2%)

  172,1 tys

  57,9(0.4%)

  143,8 tys

  48,7(0.3%)

  141,6 tys

  48,2(0.3%)

  83,6 tys

  28,8(0.2%)

  109,8 tys

  39,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,3 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  8,0 tys

  2,7(0%)

  19,1 tys

  6,4(0%)

  11,2 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  3,3(0%)

  66,8 tys

  23,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  210,2 tys

  70,4(0.7%)

  354,6 tys

  119(1%)

  248,0 tys

  83,5(0.6%)

  166,6 tys

  56,1(0.4%)

  1,1 mln

  378(2.4%)

  35,6 tys

  12,1(0.1%)

  42,8 tys

  14,7(0.1%)

  49,8 tys

  17,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,8 tys

  22,4(0.2%)

  5,6 tys

  1,9(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  78,3 tys

  26,3(0.2%)

  69,9 tys

  23,7(0.2%)

  66,2 tys

  22,5(0.1%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  792

  0,3(0%)

  792

  0,3(0%)

  792

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  11,4(0.1%)

  16,4 tys

  5,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,4 tys

  23,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,6 tys

  47,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,3 mln

  3,1 tys(100%)

  36,7 mln

  3,8 tys(100%)

  39,8 mln

  4,1 tys(100%)

  43,1 mln

  4,5 tys(100%)

  44,5 mln

  4,7 tys(100%)

  52,7 mln

  5,7 tys(100%)

  52,7 mln

  5,8 tys(100%)

  57,7 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,7 mln

  4,9 tys(48.5%)

  15,3 mln

  5,2 tys(41.8%)

  15,6 mln

  5,3 tys(39.3%)

  15,8 mln

  5,3 tys(36.6%)

  16,5 mln

  5,6 tys(37.2%)

  19,8 mln

  6,7 tys(37.4%)

  20,6 mln

  7,1 tys(39.2%)

  19,6 mln

  7,0 tys(34%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,6 mln

  2,5 tys(25%)

  7,7 mln

  2,6 tys(21.1%)

  8,1 mln

  2,7 tys(20.5%)

  8,5 mln

  2,9 tys(19.8%)

  9,0 mln

  3,1 tys(20.3%)

  9,5 mln

  3,2 tys(18%)

  9,9 mln

  3,4 tys(18.7%)

  12,8 mln

  4,6 tys(22.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  51,3 tys

  17,2(0.2%)

  70,2 tys

  23,6(0.2%)

  71,3 tys

  24,0(0.2%)

  878,6 tys

  296(2%)

  532,9 tys

  181(1.2%)

  680,0 tys

  231(1.3%)

  80,3 tys

  27,6(0.2%)

  6,7 mln

  2,4 tys(11.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  486(4.8%)

  1 000,0 tys

  336(2.7%)

  1,0 mln

  340(2.5%)

  2,9 mln

  970(6.7%)

  2,2 mln

  736(4.9%)

  5,2 mln

  1,8 tys(9.9%)

  2,9 mln

  997(5.5%)

  4,4 mln

  1,6 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,2 tys(12.2%)

  10,4 mln

  3,5 tys(28.3%)

  965,0 tys

  325(2.4%)

  990,6 tys

  333(2.3%)

  782,9 tys

  265(1.8%)

  847,0 tys

  288(1.6%)

  812,6 tys

  280(1.5%)

  1,6 mln

  571(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  763,2 tys

  256(2.5%)

  810,5 tys

  272(2.2%)

  734,9 tys

  247(1.8%)

  942,8 tys

  317(2.2%)

  692,1 tys

  234(1.6%)

  790,3 tys

  269(1.5%)

  1,1 mln

  389(2.1%)

  1,1 mln

  408(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  804,5 tys

  286(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  436(4.3%)

  679,9 tys

  229(1.9%)

  816,5 tys

  275(2.1%)

  493,3 tys

  166(1.1%)

  668,3 tys

  226(1.5%)

  429,4 tys

  146(0.8%)

  737,4 tys

  254(1.4%)

  668,1 tys

  238(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  199,5 tys

  66,8(0.7%)

  129,7 tys

  43,6(0.4%)

  180,7 tys

  60,8(0.5%)

  135,2 tys

  45,5(0.3%)

  152,1 tys

  51,5(0.3%)

  135,4 tys

  46,1(0.3%)

  147,1 tys

  50,6(0.3%)

  523,8 tys

  186(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  220,0 tys

  73,7(0.7%)

  181,0 tys

  60,8(0.5%)

  178,5 tys

  60,1(0.4%)

  205,1 tys

  69,0(0.5%)

  453,6 tys

  154(1%)

  111,4 tys

  37,9(0.2%)

  1,4 mln

  494(2.7%)

  327,1 tys

  116(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,1 tys

  3,4(0%)

  9,7 tys

  3,3(0%)

  16,7 tys

  5,6(0%)

  7,0 tys

  2,4(0%)

  7,2 tys

  2,4(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  12,0 tys

  4,1(0%)

  189,2 tys

  67,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  182,2 tys

  61,0(0.6%)

  179,2 tys

  60,2(0.5%)

  157,3 tys

  52,9(0.4%)

  146,5 tys

  49,3(0.3%)

  138,1 tys

  46,8(0.3%)

  130,7 tys

  44,5(0.2%)

  98,1 tys

  33,7(0.2%)

  107,5 tys

  38,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  43,7 tys

  14,6(0.1%)

  140,9 tys

  47,4(0.4%)

  115,7 tys

  38,9(0.3%)

  161,5 tys

  54,3(0.4%)

  81,8 tys

  27,7(0.2%)

  61,7 tys

  21,0(0.1%)

  37,6 tys

  12,9(0.1%)

  66,2 tys

  23,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  14,5 tys

  4,9(0%)

  13,1 tys

  4,4(0%)

  15,6 tys

  5,3(0%)

  12,0 tys

  4,0(0%)

  12,0 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  3,8(0%)

  15,2 tys

  5,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,1 tys

  2,0(0%)

  7,0 tys

  2,3(0%)

  6,5 tys

  2,2(0%)

  160,0 tys

  53,8(0.4%)

  137,0 tys

  46,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,9(0%)

  11,2 tys

  4,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,4 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,0 tys

  14,1(0.1%)

  8,6 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,8 tys

  22,4(0.2%)

  5,6 tys

  1,9(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  78,3 tys

  26,3(0.2%)

  69,9 tys

  23,7(0.2%)

  66,2 tys

  22,5(0.1%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  792

  0,3(0%)

  792

  0,3(0%)

  792

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  18,8(0.1%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,0 tys

  10,7(0.1%)

  216

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  188

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,6 tys

  47,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łobżenica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 649 mieszkańców Łobżenicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 289 kobiet oraz 362 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Łobżenicy, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Łobżenicy mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łobżenicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2022 w Łobżenicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 168 dzieci (74 dziewczynki oraz 94 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łobżenicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 176 dzieci (88 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  21,5% mieszkańców Łobżenicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (23,0% wśród dziewczynek i 20,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 457 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 445 uczniów (192 kobiety oraz 253 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łobżenicy placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 273 uczniów (123 kobiety oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 24,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 206,98.

  W Łobżenicy znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 94 uczniów (57 kobiet oraz 37 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łobżenicy placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 239 uczniów (167 kobiet oraz 72 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 93 absolwentów.

  W Łobżenicy znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 153 uczniów (22 kobiety oraz 131 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,5 uczniów. 15,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,2% mieszkańców Łobżenicy w wieku potencjalnej nauki (23,7% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,8%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Łobżenica
  36,7%
  Województwo
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,8%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Łobżenica
  22,8%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,9%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,6%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Łobżenica
  12,5%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Łobżenica
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1457 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 457,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,47
  Województwo
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łobżenica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 168 Dzieci
 • 74 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 94 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,0%
  56,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 29 3 lata
 • 29
 • 44 4 lata
 • 44
 • 43 5 lata
 • 43
 • 50 6 lat
 • 50
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 20 4 lata
 • 20
 • 22 5 lata
 • 22
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 24 4 lata
 • 24
 • 21 5 lata
 • 21
 • 30 6 lat
 • 30
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 37 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łobżenicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Łobżenicy
  Publiczne
  67 286-03-72
  67 286-03-72
  ul. Stefana Batorego 5
  89-310 Łobżenica
  715914
 • Szkoły podstawowe w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łobżenica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 410 Uczniowie
 • 186 Kobiety
  (uczniowie)
 • 224 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,4%
  54,6%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,1%
  82,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  13,1
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,1
 • 13,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,1
 • 19,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,5
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 206,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  206,98
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 198,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  198,60
  Wielkopolskie
  96,29
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łobżenica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łobżenicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkola Podstawowa w Łobżenicy (Komisji Edukacj Narodowej)
  Publiczna
  67 286-00-19
  67 286-00-19
  ul. Sikorskiego 3
  89-310 Łobżenica
  1832131
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łobżenica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,6%
  39,4%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,5
  Województwo
  26,1
  Kraj
  26,5
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łobżenica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 54 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  15,3
  Wielkopolskie
  22,8
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,3
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 9,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łobżenicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  6158-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  67 286-00-20
  67 286-00-20
  ul. Złotowska 14
  89-310 Łobżenica
  371-
  Technikum w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 21,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łobżenica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łobżenica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łobżenica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łobżenicy

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łobżenicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łobżenicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łobżenicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 90 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 107 (uczestnicy: 9 500)
  • seanse filmowe: 24 (uczestnicy: 250)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 23 (uczestnicy: 2 500)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 150)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 40)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 55)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Łobżenicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 172 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 135 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Łobżenicy działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 116 członków. Zarejestrowano 250 ćwiczących (mężczyźni: 181, kobiety: 69, chłopcy do lat 18: 143, dziewczęta do lat 18: 69). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łobżenicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łobżenicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łobżenicy znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łobżenicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. 1 Maja 1)dnia 1954-12-02, wykaz dokumentów: 404 z 1954-12-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sportowa 31)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 403 z 1954-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Plac Wolności 5)dnia 1957-12-02, wykaz dokumentów: 405 z 1957-12-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 10)dnia 1957-12-06, wykaz dokumentów: 402 z 1957-12-06
  • Kościół z przełomu XV/XVI w. (ul. Adama Mickiewicza 1A)dnia 1990-01-06, wykaz dokumentów: A-653 z 1990-01-06
  • Kościół z 1910 - 1911 (ul. Ściegiennego 1)dnia 1990-01-06, wykaz dokumentów: A-654 z 1990-01-06
  • Miasto z 1438 r.dnia 1990-09-24, wykaz dokumentów: A-707 z 1990-09-24
 • Formy ochrony przyrody w Łobżenicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łobżenicy znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łobżenicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 17240.0 ha
  • Dolina Łobżonki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 5894.45 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 15 drzew: 9 dębów 2 platany 2 cisy 1 modrzew i 1 lipa - w terenie pomierzono 13 drzew: 10 dębów 1 platan oraz 2 cisy; nie odnaleziono 1 platanu 1 modrzewia i 1 lipy; 4: drzewo martwe (ślady uderzenia pioruna), Data ustanowienia: 1954-03-12, Opis granicy: Rosną w parku.

Łobżenica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 14 wypadków drogowych w Łobżenicy odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 497,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 35,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łobżenicy znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łobżenicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łobżenicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 497,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  497,9
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 35,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Łobżenica
  35,6
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 568,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Łobżenica
  569,0
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  7,1
  Wielkopolskie
  10,1
  Kraj
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  114,3
  Wielkopolskie
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łobżenicy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 214,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  214,9 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,5 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łobżenica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 242droga wojewódzka nr 242(Więcbork - Runowo Krajeńskie - Borzyszkowo - Dźwierszno Wielkie - Dźwierszno Małe - Izdebki - Luchowo - Łobżenica - Szczerbin - Falmierowo - Dobrzyniewo - Wyrzysk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łobżenicy istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 27 Stycznia

  ul. 600-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Batorego

  ul. Browarna

  Bulwar 700-lecia

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Głowackiego

  ul. Jodłowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Krótka

  ul. Nad Rzeką

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszowa

  ul. Pawła Szczuki

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Sobieskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wyrzyska

  ul. Zajazdowa

  pl. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. Złotowska

  ul. ks. L. Raczkowskiego

  ul. Łączna

  ul. Ściegiennego

  ul. Świerkowa