Łobżenica w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Łobżenica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łobżenica to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łobżenica.
 • 2 906 Liczba mieszkańców
 • 3,3 km² Powierzchnia
 • 894,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 100 m n.p.m Wysokość
 • przed 1398 Data założenia
 • przed 1438 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Piotr Łosoś Burmistrz miasta
Łobżenica na mapie
Identyfikatory
 • 17.255853.2623 Współrzędne GPS
 • 3019044 TERYT (TERC)
 • 0966984 SIMC
Herb miasta Łobżenica
Łobżenica herb
Flaga miasta Łobżenica
Łobżenica flaga

Łobżenica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
89-310Poczta Łobżenica

Łobżenica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łobżenicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Pile
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dr. Drygasa 7
64-920 Piła
Urząd Miejski Gminy Łobżenica
(67) 286-81-00
(67) 286-81-39
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Łobżenica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Łobżenica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 906, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łobżenicy zawarli w 2021 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców Łobżenicy jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Łobżenica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,56 na 1000 mieszkańców Łobżenicy. W 2021 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,7% zgonów w Łobżenicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Łobżenicy były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łobżenicy przypada 14.73 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łobżenicy -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców Łobżenicy jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 906 Liczba mieszkańców
 • 1 434 Kobiety
 • 1 472 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łobżenicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łobżenicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łobżenicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,0 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łobżenica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łobżenica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łobżenica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,7%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Łobżenica
  52,8%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 52,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Łobżenica
  8,3%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łobżenicy w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,8
  Wielkopolskie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,7
  woj. wielkopolskie
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łobżenicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,56 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -8,6
  woj. wielkopolskie
  -2,8
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łobżenicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łobżenicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łobżenicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łobżenicy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  Województwo
  9,6
  Polska
  8,7
 • 33,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,2
  woj. wielkopolskie
  40,8
  Polska
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 383 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 415 g
  Wielkopolskie
  3 402 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 109 Waga 4000g - 4499g
 • 109
 • 356 Waga 3500g - 3999g
 • 356
 • 380 Waga 3000g - 3499g
 • 380
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łobżenica
  1,21
  woj. wielkopolskie
  1,45
  Polska
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łobżenica
  0,61
  Wielkopolskie
  0,71
  Polska
  0,64
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Łobżenica
  0,60
  woj. wielkopolskie
  0,78
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Łobżenicy w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,9%
  58,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,7
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Kraj
  13,6
 • 167,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  167,0
  woj. wielkopolskie
  128,6
  Polska
  156,7
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Łobżenica
  5,7
  Wielkopolskie
  3,8
  Kraj
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  woj. wielkopolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,7%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,2%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,2%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Kraj
  5,4%
 • 313 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Polska
  74,4
 • 265,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łobżenica
  265,8
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 430,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łobżenica
  430,5
  woj. wielkopolskie
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 66,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  66,5
  Wielkopolskie
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 31,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,0
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 11,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,8
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łobżenicy w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łobżenicy oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łobżenicy to 959 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łobżenicy to 3,00 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Łobżenicy to 45,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,69% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,08% mieszkań posiada łazienkę, 72,16% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,62% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 959 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 326,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  326,30
  Wielkopolskie
  363,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Łobżenica
  81,80 m2
  Wielkopolskie
  81,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,70 m2
  Województwo
  29,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łobżenica
  4,18
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,06
  Województwo
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Łobżenica
  0,73
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,69
  Województwo
  7,77
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,00
  Województwo
  3,97
  Kraj
  3,90
 • 2,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Łobżenica
  2,06
  Województwo
  30,80
  Polska
  24,07
 • 90 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 45,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Łobżenica
  45,0 m2
  woj. wielkopolskie
  90,9 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,03 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,03 m2
  Wielkopolskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Łobżenica
  99,69%
  Województwo
  98,60%
  Kraj
  96,97%
 • 96,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,56%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 92,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,08%
  woj. wielkopolskie
  94,21%
  Cała Polska
  91,78%
 • 72,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  72,16%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Kraj
  83,08%
 • 90,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  90,62%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Łobżenica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łobżenicy na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Łobżenicy wynosiło w 2021 roku 4,9% (7,2% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobżenicy wynosiło 5 371,98 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łobżenicy 236 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 199 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -37.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Łobżenicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  291,0
  Polska
  257,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Łobżenica
  4,9%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łobżenicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łobżenicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łobżenicy w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 372 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 372 PLN
  Województwo
  5 379 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łobżenicy w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 236 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 199 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -37 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łobżenicy w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,6
  Wielkopolskie
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,9
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 136,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  136,8
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łobżenica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łobżenicy w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 302 podmioty gospodarki narodowej, z czego 233 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (18) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łobżenicy najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (286) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,2% (73) podmiotów, a 73,5% (222) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łobżenicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.8%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 302 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73 Przemysł i budownictwo
 • 222 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Łobżenicy w 2021 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Łobżenicy w 2021 roku
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 286 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 286
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 302 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 302
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 67 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 67
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 15 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 15
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łobżenicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,51 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łobżenicy wynosi 80,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łobżenicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,23 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 8,34 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,21 (68%), drogowe - 2,07 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łobżenicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 33
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 19,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  19,51
  woj. wielkopolskie
  19,32
  Polska
  21,51
 • 11,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  11,23
  Wielkopolskie
  12,48
  Cały kraj
  12,82
 • 5,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,21
  Wielkopolskie
  4,46
  Kraj
  5,89
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  2,07
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,32
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 8,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Łobżenica
  8,34
  Wielkopolskie
  9,48
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  80%
  Wielkopolskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  81%
  woj. wielkopolskie
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łobżenica
  69%
  Wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Łobżenica
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Łobżenica
  100%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  89%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  60%
  woj. wielkopolskie
  55%
  Cały kraj
  53%

Łobżenica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Łobżenicy wyniosła w 2021 roku 51,2 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Łobżenicy - 35.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (4.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 15,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łobżenicy wyniosła w 2021 roku 52,7 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.7%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (5.5%). W budżecie Łobżenicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 513 złotych na mieszkańca (9,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,5%.
 • Wydatki budżetu w Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,6 mln

  3,0 tys(100%)

  28,6 mln

  2,9 tys(100%)

  37,1 mln

  3,8 tys(100%)

  42,7 mln

  4,4 tys(100%)

  42,4 mln

  4,4 tys(100%)

  46,3 mln

  4,9 tys(100%)

  53,7 mln

  5,7 tys(100%)

  51,2 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,3 mln

  4,4 tys(44.8%)

  13,3 mln

  4,5 tys(46.6%)

  14,0 mln

  4,7 tys(37.6%)

  13,7 mln

  4,6 tys(32%)

  14,3 mln

  4,8 tys(33.8%)

  14,6 mln

  4,9 tys(31.4%)

  14,8 mln

  5,0 tys(27.6%)

  18,3 mln

  6,3 tys(35.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,0 tys(10.4%)

  3,4 mln

  1,1 tys(11.7%)

  3,7 mln

  1,2 tys(9.9%)

  4,1 mln

  1,4 tys(9.7%)

  4,4 mln

  1,5 tys(10.3%)

  4,4 mln

  1,5 tys(9.4%)

  4,0 mln

  1,4 tys(7.5%)

  5,6 mln

  1,9 tys(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  993(10.1%)

  1,4 mln

  479(5%)

  2,7 mln

  893(7.2%)

  6,0 mln

  2,0 tys(14%)

  2,7 mln

  901(6.3%)

  3,2 mln

  1,1 tys(6.9%)

  3,1 mln

  1,0 tys(5.7%)

  2,5 mln

  864(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  1,6 tys(16%)

  4,8 mln

  1,6 tys(16.7%)

  11,4 mln

  3,8 tys(30.6%)

  1,9 mln

  625(4.4%)

  2,1 mln

  705(4.9%)

  1,8 mln

  605(3.9%)

  1,8 mln

  611(3.3%)

  1,8 mln

  631(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  535(5.4%)

  713,2 tys

  239(2.5%)

  875,0 tys

  294(2.4%)

  1,0 mln

  341(2.4%)

  924,5 tys

  311(2.2%)

  1,6 mln

  530(3.4%)

  1,4 mln

  477(2.6%)

  1,8 mln

  616(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  948,6 tys

  317(3.2%)

  1,3 mln

  422(4.4%)

  1,2 mln

  402(3.2%)

  1,0 mln

  343(2.4%)

  1,1 mln

  354(2.5%)

  1,4 mln

  466(3%)

  1,4 mln

  477(2.6%)

  1,4 mln

  485(2.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  777,5 tys

  259(2.6%)

  636,1 tys

  213(2.2%)

  1,1 mln

  382(3.1%)

  909,3 tys

  306(2.1%)

  1,9 mln

  629(4.4%)

  2,3 mln

  769(4.9%)

  9,1 mln

  3,1 tys(16.9%)

  1,3 mln

  441(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  274,6 tys

  91,6(0.9%)

  188,2 tys

  63,0(0.7%)

  234,9 tys

  78,9(0.6%)

  196,0 tys

  66,0(0.5%)

  206,9 tys

  69,6(0.5%)

  213,5 tys

  72,3(0.5%)

  198,4 tys

  67,5(0.4%)

  1,3 mln

  430(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  147,2 tys

  49,1(0.5%)

  208,8 tys

  69,9(0.7%)

  123,3 tys

  41,4(0.3%)

  152,9 tys

  51,5(0.4%)

  215,3 tys

  72,4(0.5%)

  169,2 tys

  57,3(0.4%)

  206,4 tys

  70,2(0.4%)

  738,1 tys

  254(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  257,8 tys

  86,0(0.9%)

  1,3 mln

  426(4.5%)

  438,6 tys

  147(1.2%)

  521,1 tys

  175(1.2%)

  1,0 mln

  340(2.4%)

  793,7 tys

  269(1.7%)

  642,2 tys

  218(1.2%)

  598,5 tys

  206(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  693,6 tys

  231(2.3%)

  465,7 tys

  156(1.6%)

  454,3 tys

  153(1.2%)

  447,4 tys

  151(1%)

  619,6 tys

  208(1.5%)

  678,2 tys

  230(1.5%)

  572,5 tys

  195(1.1%)

  415,3 tys

  143(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  366,7 tys

  122(1.2%)

  380,4 tys

  127(1.3%)

  358,9 tys

  121(1%)

  309,2 tys

  104(0.7%)

  293,5 tys

  98,8(0.7%)

  263,7 tys

  89,3(0.6%)

  220,7 tys

  75,1(0.4%)

  234,2 tys

  80,6(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  49,3 tys

  16,5(0.2%)

  51,3 tys

  17,2(0.2%)

  70,2 tys

  23,6(0.2%)

  81,3 tys

  27,4(0.2%)

  489,3 tys

  165(1.2%)

  532,4 tys

  180(1.1%)

  681,9 tys

  232(1.3%)

  91,0 tys

  31,3(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  79,5 tys

  26,5(0.3%)

  85,7 tys

  28,7(0.3%)

  135,5 tys

  45,5(0.4%)

  100,0 tys

  33,7(0.2%)

  172,1 tys

  57,9(0.4%)

  143,8 tys

  48,7(0.3%)

  141,6 tys

  48,2(0.3%)

  83,6 tys

  28,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  118,5 tys

  39,5(0.4%)

  141,6 tys

  47,4(0.5%)

  94,2 tys

  31,7(0.3%)

  36,0 tys

  12,1(0.1%)

  59,2 tys

  19,9(0.1%)

  67,0 tys

  22,7(0.1%)

  33,9 tys

  11,5(0.1%)

  61,8 tys

  21,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  131,4 tys

  43,8(0.4%)

  210,2 tys

  70,4(0.7%)

  354,6 tys

  119(1%)

  248,0 tys

  83,5(0.6%)

  166,6 tys

  56,1(0.4%)

  1,1 mln

  378(2.4%)

  35,6 tys

  12,1(0.1%)

  42,8 tys

  14,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  11,4(0.1%)

  16,4 tys

  5,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  0,7(0%)

  3,3 tys

  1,1(0%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  8,0 tys

  2,7(0%)

  19,1 tys

  6,4(0%)

  11,2 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  3,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,6 tys

  23,2(0.2%)

  66,8 tys

  22,4(0.2%)

  5,6 tys

  1,9(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  78,3 tys

  26,3(0.2%)

  69,9 tys

  23,7(0.2%)

  66,2 tys

  22,5(0.1%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  792

  0,3(0%)

  792

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,4 tys

  23,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,6 tys

  47,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łobżenica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łobżenicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,4 mln

  3,0 tys(100%)

  30,3 mln

  3,1 tys(100%)

  36,7 mln

  3,8 tys(100%)

  39,8 mln

  4,1 tys(100%)

  43,1 mln

  4,5 tys(100%)

  44,5 mln

  4,7 tys(100%)

  52,7 mln

  5,6 tys(100%)

  52,7 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,0 mln

  4,7 tys(47.5%)

  14,7 mln

  4,9 tys(48.5%)

  15,3 mln

  5,2 tys(41.8%)

  15,6 mln

  5,3 tys(39.3%)

  15,8 mln

  5,3 tys(36.6%)

  16,5 mln

  5,6 tys(37.2%)

  19,8 mln

  6,7 tys(37.4%)

  20,6 mln

  7,1 tys(39.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  2,3 tys(23.5%)

  7,6 mln

  2,5 tys(25%)

  7,7 mln

  2,6 tys(21.1%)

  8,1 mln

  2,7 tys(20.5%)

  8,5 mln

  2,9 tys(19.8%)

  9,0 mln

  3,1 tys(20.3%)

  9,5 mln

  3,2 tys(18%)

  9,9 mln

  3,4 tys(18.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  526(5.4%)

  1,5 mln

  486(4.8%)

  1 000,0 tys

  336(2.7%)

  1,0 mln

  340(2.5%)

  2,9 mln

  970(6.7%)

  2,2 mln

  736(4.9%)

  5,2 mln

  1,8 tys(9.9%)

  2,9 mln

  997(5.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  410(4.2%)

  220,0 tys

  73,7(0.7%)

  181,0 tys

  60,8(0.5%)

  178,5 tys

  60,1(0.4%)

  205,1 tys

  69,0(0.5%)

  453,6 tys

  154(1%)

  111,4 tys

  37,9(0.2%)

  1,4 mln

  494(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  745,5 tys

  249(2.5%)

  763,2 tys

  256(2.5%)

  810,5 tys

  272(2.2%)

  734,9 tys

  247(1.8%)

  942,8 tys

  317(2.2%)

  692,1 tys

  234(1.6%)

  790,3 tys

  269(1.5%)

  1,1 mln

  389(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,3 tys(12.8%)

  3,7 mln

  1,2 tys(12.2%)

  10,4 mln

  3,5 tys(28.3%)

  965,0 tys

  325(2.4%)

  990,6 tys

  333(2.3%)

  782,9 tys

  265(1.8%)

  847,0 tys

  288(1.6%)

  812,6 tys

  280(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  527,3 tys

  176(1.8%)

  1,3 mln

  436(4.3%)

  679,9 tys

  229(1.9%)

  816,5 tys

  275(2.1%)

  493,3 tys

  166(1.1%)

  668,3 tys

  226(1.5%)

  429,4 tys

  146(0.8%)

  737,4 tys

  254(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  164,1 tys

  54,7(0.6%)

  199,5 tys

  66,8(0.7%)

  129,7 tys

  43,6(0.4%)

  180,7 tys

  60,8(0.5%)

  135,2 tys

  45,5(0.3%)

  152,1 tys

  51,5(0.3%)

  135,4 tys

  46,1(0.3%)

  147,1 tys

  50,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  202,1 tys

  67,4(0.7%)

  182,2 tys

  61,0(0.6%)

  179,2 tys

  60,2(0.5%)

  157,3 tys

  52,9(0.4%)

  146,5 tys

  49,3(0.3%)

  138,1 tys

  46,8(0.3%)

  130,7 tys

  44,5(0.2%)

  98,1 tys

  33,7(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  49,3 tys

  16,5(0.2%)

  51,3 tys

  17,2(0.2%)

  70,2 tys

  23,6(0.2%)

  71,3 tys

  24,0(0.2%)

  878,6 tys

  296(2%)

  532,9 tys

  181(1.2%)

  680,0 tys

  231(1.3%)

  80,3 tys

  27,6(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 tys

  0,6(0%)

  5,4 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,0 tys

  14,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  18,1 tys

  6,0(0.1%)

  43,7 tys

  14,6(0.1%)

  140,9 tys

  47,4(0.4%)

  115,7 tys

  38,9(0.3%)

  161,5 tys

  54,3(0.4%)

  81,8 tys

  27,7(0.2%)

  61,7 tys

  21,0(0.1%)

  37,6 tys

  12,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,3 tys

  0,8(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  18,8(0.1%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,0 tys

  10,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,0 tys

  4,0(0%)

  10,1 tys

  3,4(0%)

  9,7 tys

  3,3(0%)

  16,7 tys

  5,6(0%)

  7,0 tys

  2,4(0%)

  7,2 tys

  2,4(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  12,0 tys

  4,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  178,6 tys

  59,6(0.6%)

  14,5 tys

  4,9(0%)

  13,1 tys

  4,4(0%)

  15,6 tys

  5,3(0%)

  12,0 tys

  4,0(0%)

  12,0 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  3,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,5 tys

  1,2(0%)

  6,1 tys

  2,0(0%)

  7,0 tys

  2,3(0%)

  6,5 tys

  2,2(0%)

  160,0 tys

  53,8(0.4%)

  137,0 tys

  46,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  69,6 tys

  23,2(0.2%)

  66,8 tys

  22,4(0.2%)

  5,6 tys

  1,9(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  78,3 tys

  26,3(0.2%)

  69,9 tys

  23,7(0.2%)

  66,2 tys

  22,5(0.1%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  792

  0,3(0%)

  792

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139,6 tys

  47,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łobżenica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 623 mieszkańców Łobżenicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 293 kobiet oraz 330 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Łobżenicy, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Łobżenicy mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łobżenicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w Łobżenicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 175 dzieci (73 dziewczynki oraz 102 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łobżenicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 176 dzieci (88 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc.

  20,2% mieszkańców Łobżenicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,9% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 475 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 461 uczniów (211 kobiet oraz 250 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łobżenicy placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 273 uczniów (123 kobiety oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,8 uczniów.

  W Łobżenicy znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 74 uczniów (44 kobiety oraz 30 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łobżenicy placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 239 uczniów (167 kobiet oraz 72 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 93 absolwentów.

  W Łobżenicy znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 139 uczniów (33 kobiety oraz 106 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,7 uczniów. 17,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,6% mieszkańców Łobżenicy w wieku potencjalnej nauki (20,5% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Łobżenica
  20,8%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Łobżenica
  10,8%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,9%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Łobżenica
  3,6%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,5%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1475 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Łobżenica
  1 475,0
  Województwo
  910,0
  Kraj
  896,0
 • 0,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Łobżenica
  0,47
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łobżenica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Dzieci
 • 73 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 102 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,7%
  58,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 3 lata
 • 37
 • 38 4 lata
 • 38
 • 47 5 lata
 • 47
 • 53 6 lat
 • 53
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 19 4 lata
 • 19
 • 18 5 lata
 • 18
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 19 4 lata
 • 19
 • 29 5 lata
 • 29
 • 33 6 lat
 • 33
 • 40 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łobżenicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Łobżenicy
  Publiczne
  67 286-03-72
  67 286-03-72
  ul. Stefana Batorego 5
  89-310 Łobżenica
  715914
 • Szkoły podstawowe w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łobżenica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 426 Uczniowie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie)
 • 221 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,1%
  82,9%
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  12,8
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,8
 • 12,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,8
 • 19,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,4
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łobżenicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkola Podstawowa w Łobżenicy (Komisji Edukacj Narodowej)
  Publiczna
  67 286-00-19
  67 286-00-19
  ul. Sikorskiego 3
  89-310 Łobżenica
  1832131
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łobżenica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,5%
  40,5%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,7
  Województwo
  26,2
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łobżenica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  17,4
  woj. wielkopolskie
  21,5
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,4
 • 23,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,3
 • 11,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łobżenicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łobżenicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  6158-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  67 286-00-20
  67 286-00-20
  ul. Złotowska 14
  89-310 Łobżenica
  371-
  Technikum w zespole
  Publiczne
  67 286-00-37
  67 286-00-37
  ul. Złotowska 15
  89-310 Łobżenica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łobżenica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łobżenica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łobżenicy

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łobżenicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łobżenicy
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Łobżenicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łobżenicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 90 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 9 976)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 86)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 1 050)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 1 543)
  • interdyscyplinarne: 19 (uczestnicy: 4 940)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 7)
  • inne: 6 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 53)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 61)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 65)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Łobżenicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 713 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 135 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Łobżenicy działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 116 członków. Zarejestrowano 250 ćwiczących (mężczyźni: 181, kobiety: 69, chłopcy do lat 18: 143, dziewczęta do lat 18: 69). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łobżenicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łobżenicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łobżenicy znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łobżenicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. 1 Maja 1)dnia 1954-12-02, wykaz dokumentów: 404 z 1954-12-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sportowa 31)dnia 1954-12-06, wykaz dokumentów: 403 z 1954-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Plac Wolności 5)dnia 1957-12-02, wykaz dokumentów: 405 z 1957-12-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 10)dnia 1957-12-06, wykaz dokumentów: 402 z 1957-12-06
  • Kościół z przełomu XV/XVI w. (ul. Adama Mickiewicza 1A)dnia 1990-01-06, wykaz dokumentów: A-653 z 1990-01-06
  • Kościół z 1910 - 1911 (ul. Ściegiennego 1)dnia 1990-01-06, wykaz dokumentów: A-654 z 1990-01-06
  • Miasto z 1438 r.dnia 1990-09-24, wykaz dokumentów: A-707 z 1990-09-24
 • Formy ochrony przyrody w Łobżenicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łobżenicy znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łobżenicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 17240.0 ha
  • Dolina Łobżonki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 5894.45 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 15 drzew: 9 dębów 2 platany 2 cisy 1 modrzew i 1 lipa - w terenie pomierzono 13 drzew: 10 dębów 1 platan oraz 2 cisy; nie odnaleziono 1 platanu 1 modrzewia i 1 lipy; 4: drzewo martwe (ślady uderzenia pioruna), Data ustanowienia: 1954-03-12, Opis granicy: Rosną w parku.

Łobżenica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 14 wypadków drogowych w Łobżenicy odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 479,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 34,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Łobżenicy znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łobżenicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łobżenicy w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 479,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  479,5
  woj. wielkopolskie
  960,3
  Polska
  1 035,8
 • 34,25 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  34,2
  Wielkopolskie
  97,3
  Kraj
  98,5
 • 547,95 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  547,9
  Województwo
  1 130,3
  Kraj
  1 251,4
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  7,1
  Wielkopolskie
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  114,3
  woj. wielkopolskie
  117,7
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łobżenicy w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 214,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Łobżenica
  214,9 km
  woj. wielkopolskie
  784,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Łobżenica
  4,4 km
  Wielkopolskie
  6,7 km
  Kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łobżenica przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 242droga wojewódzka nr 242(Więcbork - Runowo Krajeńskie - Borzyszkowo - Dźwierszno Wielkie - Dźwierszno Małe - Izdebki - Luchowo - Łobżenica - Szczerbin - Falmierowo - Dobrzyniewo - Wyrzysk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łobżenicy istnieje 44 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 27 Stycznia

  ul. 600-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Batorego

  ul. Browarna

  Bulwar 700-lecia

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Głowackiego

  ul. Jodłowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Krótka

  ul. Nad Rzeką

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszowa

  ul. Pawła Szczuki

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sikorskiego

  ul. Sobieskiego

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  ul. Szkolna

  ul. Targowa

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Wyrzyska

  ul. Zajazdowa

  pl. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. Złotowska

  ul. ks. L. Raczkowskiego

  ul. Łączna

  ul. Ściegiennego

  ul. Świerkowa