Łagów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Łagów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łagów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łagów.
 • 1 531 Liczba mieszkańców
 • 8,2 km² Powierzchnia
 • 186,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1375-1870, 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Paweł Marwicki Burmistrz miasta
Łagów na mapie
Identyfikatory
 • 21.083950.7758 Współrzędne GPS
 • 2604074 TERYT (TERC)
 • 0247670 SIMC
Herb miasta Łagów
Łagów herb

Jak Łagów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łagów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łagów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łagów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
23Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
26Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
55Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
64Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
68Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
71Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
86Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
97Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
172Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
182Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
182Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
191Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
219Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
227Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
230Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
266Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
274Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Łagów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-025Poczta Łagów koło Staszowa

Łagów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łagowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Łagów
(41) 343-70-54
(41) 343-70-51
Rynek 62
26-025 Łagów

Łagów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Łagów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 531, z czego 47,6% stanowią kobiety, a 52,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łagowa zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Łagowa jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Łagów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,27 na 1000 mieszkańców Łagowa. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 31,0% dziewczynek i 69,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 346 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,5% zgonów w Łagowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w Łagowie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łagowa przypada 11.36 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 6 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łagowa -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,5% mieszkańców Łagowa jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łagowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 531 Liczba mieszkańców
 • 729 Kobiety
 • 802 Mężczyźni
 • 47,6%
  52,4%
 • 91 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 91 kobiet)
 • 110 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 110 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łagowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łagowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łagowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łagowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,5 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łagowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Łagów
  28,1%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,0%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 59,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Łagów
  0,2%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łagowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,8
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łagowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łagów
  2,3
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łagowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łagowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łagowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łagowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 31,0%
  69,0%
 • 13,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  13,6
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,1
  Województwo
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 346 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 346 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 127 Waga 4000g - 4499g
 • 127
 • 574 Waga 3500g - 3999g
 • 574
 • 706 Waga 3000g - 3499g
 • 706
 • 262 Waga 2500g - 2999g
 • 262
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,81
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łagowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 5 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 64,3%
  35,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,4
  Województwo
  13,4
  Cała Polska
  11,9
 • 123,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  123,9
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Cała Polska
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,2
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Łagów
  3,0
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,5%
  Województwo
  38,8%
  Kraj
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,2%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  4,8%
  Kraj
  6,7%
 • 171 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Cały kraj
  70,6
 • 252,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  252,2
  Województwo
  312,9
  Cały kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 369,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 409,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  369,9
  Województwo
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 51,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,2
  woj. świętokrzyskie
  63,9
  Polska
  62,9
 • 23,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łagów
  23,5
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Łagów
  2,8
  świętokrzyskie
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -19 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łagowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łagów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łagowie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łagowie to 523 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łagowie to 5,00 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łagowie to 84,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,32% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,64% mieszkań posiada łazienkę, 75,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,38% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 523 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 338,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  338,70
  Województwo
  389,40
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  88,20 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,90 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łagów
  4,41
  Województwo
  3,91
  Cała Polska
  3,83
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,95
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Łagów
  5,00
  Województwo
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 3,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Łagów
  3,24
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 84 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 84,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Łagów
  84,0 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,05 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Łagów
  97,32%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Kraj
  97,75%
 • 95,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,60%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Cały kraj
  95,18%
 • 81,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  81,64%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 75,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  75,53%
  Województwo
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,38%
  Województwo
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Łagów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łagowie na 1000 mieszkańców pracuje 109osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łagowie wynosiło w 2023 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łagowie wynosiło 5 289,72 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Łagowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 109 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Łagów
  109,0
  świętokrzyskie
  200,0
  Kraj
  259,0
 • 11,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,2% Kobiety
 • 9,6% Mężczyźni
 • Miasto
  6,9%
  świętokrzyskie
  7,8%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łagowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łagowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łagowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łagów
  5 290 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łagowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łagowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 357 Pracujący ogółem
 • 204 Kobiety
 • 153 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łagowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,0
  Województwo
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 37,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,5
  Województwo
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 122,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Łagów
  122,7
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łagów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Łagowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 213 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 175 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (10) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (18) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łagowie najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (208) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,7% (44) podmiotów, a 78,9% (168) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łagowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (46.3%) oraz Budownictwo (12.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 213 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44 Przemysł i budownictwo
 • 168 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Łagowie w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Łagowie w 2023 roku
 • 175 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 208 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 208
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 213 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 213
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 175 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 81 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 81
 • 21 Budownictwo
 • 21
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łagów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łagowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 22 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łagowie wynosi 76,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łagowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,19 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,39 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,68 (75%), drogowe - 1,65 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łagowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 22
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 14,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Łagów
  14,30
  świętokrzyskie
  19,77
  Cały kraj
  22,81
 • 6,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Łagów
  6,39
  świętokrzyskie
  10,85
  Polska
  12,98
 • 5,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,68
  świętokrzyskie
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łagów
  1,65
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Polska
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,32
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,19
  świętokrzyskie
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  świętokrzyskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  świętokrzyskie
  69%
  Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Łagów
  76%
  świętokrzyskie
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Łagów
  93%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  68%
  Województwo
  59%
  Cały kraj
  51%

Łagów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łagowa wyniosła w 2022 roku 62,0 mln złotych, co daje 9,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łagowa - 20% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,9 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łagowa wyniosła w 2022 roku 56,8 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Łagowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 948 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,6%.
 • Wydatki budżetu w Łagowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łagowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łagowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---39,2 mln

  5,7 tys(100%)

  43,4 mln

  6,3 tys(100%)

  50,1 mln

  7,4 tys(100%)

  49,2 mln

  7,4 tys(100%)

  62,0 mln

  9,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---11,6 mln

  7,3 tys(29.5%)

  11,1 mln

  7,1 tys(25.6%)

  11,0 mln

  7,1 tys(21.9%)

  11,3 mln

  7,4 tys(23.1%)

  12,4 mln

  8,0 tys(20%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---591,2 tys

  373(1.5%)

  652,2 tys

  418(1.5%)

  807,9 tys

  524(1.6%)

  884,3 tys

  574(1.8%)

  6,5 mln

  4,2 tys(10.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---3,0 mln

  1,9 tys(7.7%)

  1,1 mln

  673(2.4%)

  6,9 mln

  4,5 tys(13.7%)

  3,0 mln

  2,0 tys(6.2%)

  6,1 mln

  4,0 tys(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---2,1 mln

  1,3 tys(5.3%)

  5,0 mln

  3,2 tys(11.5%)

  2,5 mln

  1,6 tys(5%)

  4,2 mln

  2,7 tys(8.6%)

  6,0 mln

  3,9 tys(9.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---4,0 mln

  2,5 tys(10.2%)

  4,1 mln

  2,6 tys(9.5%)

  4,2 mln

  2,7 tys(8.4%)

  5,0 mln

  3,2 tys(10.1%)

  5,4 mln

  3,5 tys(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---1,7 mln

  1,0 tys(4.2%)

  1,9 mln

  1,2 tys(4.3%)

  2,8 mln

  1,8 tys(5.7%)

  3,4 mln

  2,2 tys(6.8%)

  5,0 mln

  3,3 tys(8.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---2,8 mln

  1,8 tys(7.1%)

  1,7 mln

  1,1 tys(3.8%)

  2,3 mln

  1,5 tys(4.7%)

  533,5 tys

  346(1.1%)

  4,1 mln

  2,6 tys(6.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ---671,6 tys

  423(1.7%)

  863,2 tys

  553(2%)

  775,2 tys

  502(1.5%)

  726,2 tys

  472(1.5%)

  2,3 mln

  1,5 tys(3.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  1,4 tys(5.1%)

  1,7 mln

  1,1 tys(3.3%)

  906,1 tys

  588(1.8%)

  1,5 mln

  1,0 tys(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---884,0 tys

  557(2.3%)

  1,6 mln

  1,0 tys(3.8%)

  879,7 tys

  570(1.8%)

  1,2 mln

  767(2.4%)

  967,3 tys

  626(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---464,6 tys

  293(1.2%)

  401,1 tys

  257(0.9%)

  960,6 tys

  623(1.9%)

  2,0 mln

  1,3 tys(4.1%)

  577,3 tys

  374(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---607,7 tys

  383(1.6%)

  485,0 tys

  311(1.1%)

  433,5 tys

  281(0.9%)

  1,8 mln

  1,2 tys(3.6%)

  448,6 tys

  291(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---108,0 tys

  68,1(0.3%)

  114,2 tys

  73,1(0.3%)

  118,0 tys

  76,5(0.2%)

  126,1 tys

  81,9(0.3%)

  372,6 tys

  241(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---662,4 tys

  417(1.7%)

  729,6 tys

  467(1.7%)

  841,3 tys

  545(1.7%)

  823,7 tys

  535(1.7%)

  216,3 tys

  140(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---243,6 tys

  153(0.6%)

  215,5 tys

  138(0.5%)

  180,7 tys

  117(0.4%)

  164,6 tys

  107(0.3%)

  181,3 tys

  117(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---107,4 tys

  67,7(0.3%)

  76,3 tys

  48,9(0.2%)

  60,7 tys

  39,3(0.1%)

  73,5 tys

  47,7(0.1%)

  46,9 tys

  30,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ---29,0 tys

  18,3(0.1%)

  28,9 tys

  18,5(0.1%)

  36,7 tys

  23,8(0.1%)

  33,1 tys

  21,5(0.1%)

  32,9 tys

  21,3(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ---0,0

  0,0(0%)

  213,0 tys

  136(0.5%)

  755,2 tys

  489(1.5%)

  15,0 tys

  9,7(0%)

  30,3 tys

  19,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---69,8 tys

  44,0(0.2%)

  69,6 tys

  44,6(0.2%)

  57,7 tys

  37,4(0.1%)

  1,4 tys

  0,9(0%)

  1,4 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  15,1(0.1%)

  295,4 tys

  191(0.6%)

  41,2 tys

  26,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łagowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łagowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łagowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---34,3 mln

  5,0 tys(100%)

  45,4 mln

  6,6 tys(100%)

  43,9 mln

  6,5 tys(100%)

  49,9 mln

  7,5 tys(100%)

  56,8 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ---8,9 mln

  5,6 tys(25.9%)

  11,8 mln

  7,6 tys(26.1%)

  10,8 mln

  7,0 tys(24.6%)

  11,2 mln

  7,2 tys(22.4%)

  13,0 mln

  8,4 tys(23%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---9,6 mln

  6,0 tys(27.9%)

  10,5 mln

  6,7 tys(23.1%)

  11,7 mln

  7,6 tys(26.6%)

  15,5 mln

  10,1 tys(31.1%)

  12,4 mln

  8,0 tys(21.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---568,3 tys

  358(1.7%)

  324,3 tys

  208(0.7%)

  807,9 tys

  524(1.8%)

  884,3 tys

  574(1.8%)

  6,6 mln

  4,3 tys(11.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---696,0 tys

  439(2%)

  738,4 tys

  473(1.6%)

  2,2 mln

  1,4 tys(5.1%)

  1,3 mln

  869(2.7%)

  3,8 mln

  2,5 tys(6.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---1,8 mln

  1,1 tys(5.1%)

  4,1 mln

  2,6 tys(8.9%)

  1,1 mln

  710(2.5%)

  2,7 mln

  1,7 tys(5.4%)

  3,5 mln

  2,3 tys(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---756,6 tys

  477(2.2%)

  2,4 mln

  1,5 tys(5.3%)

  1,3 mln

  818(2.9%)

  1,5 mln

  944(2.9%)

  3,2 mln

  2,1 tys(5.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---481,7 tys

  304(1.4%)

  2,9 mln

  1,9 tys(6.5%)

  802,0 tys

  520(1.8%)

  1,3 mln

  870(2.7%)

  2,9 mln

  1,9 tys(5.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,2 tys

  44,3(0.1%)

  869,7 tys

  563(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---1,4 mln

  883(4.1%)

  1,0 mln

  670(2.3%)

  533,4 tys

  346(1.2%)

  752,1 tys

  488(1.5%)

  769,6 tys

  498(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---210,2 tys

  132(0.6%)

  219,7 tys

  141(0.5%)

  1,3 mln

  865(3%)

  508,9 tys

  330(1%)

  284,5 tys

  184(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ---0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  119(0.4%)

  540,7 tys

  350(1.2%)

  98,3 tys

  63,8(0.2%)

  217,1 tys

  141(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---72,5 tys

  45,7(0.2%)

  73,0 tys

  46,7(0.2%)

  183,5 tys

  119(0.4%)

  106,8 tys

  69,3(0.2%)

  201,5 tys

  130(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---109,5 tys

  69,0(0.3%)

  161,4 tys

  103(0.4%)

  204,7 tys

  133(0.5%)

  173,7 tys

  113(0.3%)

  194,8 tys

  126(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---34,0 tys

  21,4(0.1%)

  55,0 tys

  35,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  438,0 tys

  284(0.9%)

  9,3 tys

  6,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---69,8 tys

  44,0(0.2%)

  69,6 tys

  44,6(0.2%)

  57,7 tys

  37,4(0.1%)

  1,4 tys

  0,9(0%)

  1,4 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---420

  0,3(0%)

  8,3 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  269,7 tys

  175(0.5%)

  420

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---10,2 tys

  6,4(0%)

  6,3 tys

  4,0(0%)

  488

  0,3(0%)

  4,2 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---26,2 tys

  16,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---3,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łagów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 351 mieszkańców Łagowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 150 kobiet oraz 201 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Łagowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Łagowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łagowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Łagowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (40 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,4% mieszkańców Łagowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 14,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 217 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 357 uczniów (165 kobiet oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 278,91.

  W Łagowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 28 uczniów (6 kobiet oraz 22 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (15,3% wśród dziewczyn i 20,6% wśród chłopaków). 9,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców Łagowa w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  22,6%
  Województwo
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,0%
  Województwo
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,5%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Łagów
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Łagów
  3,5%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3217 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Łagów
  3 217,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Polska
  927,0
 • 0,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,41
  świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 45 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łagów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,6%
  47,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 15 4 lata
 • 15
 • 27 5 lata
 • 27
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 9 4 lata
 • 9
 • 16 5 lata
 • 16
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 6 4 lata
 • 6
 • 11 5 lata
 • 11
 • 2 6 lat
 • 2
 • 89 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 78 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Łagów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Dzieci
 • 15 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 9 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 62,5%
  37,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 6 4 lata
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 3 4 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 3 4 lata
 • 3
 •  
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łagowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łagowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie
  Publiczny
  41 307-40-18
  41 307-40-18
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  3534
  PUBLICZNY PUNKT WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO TĘCZA
  Publiczny
  50 850-28-42
  ul. ZAPŁOTNIA 15
  26-025 Łagów
  1161
 • Szkoły podstawowe w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łagów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 357 Uczniowie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie)
 • 192 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,0
  świętokrzyskie
  14,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 278,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Łagów
  278,91
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 275,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Łagów
  275,78
  Województwo
  89,66
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łagów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łagów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łagowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łagowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie (Batalionów Chłopskich)
  Publiczna
  41 307-40-18
  41 307-40-18
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  15304-
  Szkoła Podstawowa w Zbelutce
  Publiczna
  41 307-48-03
  41 307-48-03
  Łagów 14
  26-025 Łagów
  710311
  Szkoła Podstawowa w Piotrowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  41 307-40-09
  41 307-40-09
  Łagów 1
  26-025 Łagów
  77513
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łagów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 9,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  9,3
  świętokrzyskie
  17,6
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łagowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łagowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łagowie
  Publiczna
  41 307-47-30
  41 307-47-30
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  355-
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Awans" W Łagowie
  Niepubliczne
  41 307-47-30
  41 307-47-30
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łagów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łagów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łagowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łagowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łagowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łagowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 (uczestnicy: 15)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 15)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 91)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 55)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Łagowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 101 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 520 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Łagowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 95 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 62, kobiety: 33, chłopcy do lat 18: 52, dziewczęta do lat 18: 33). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łagowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łagowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łagowa znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łagowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 3. ćw. XV w.dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 277 z 1956-10-16; 445 z 1967-06-21; A.406 z 2009-10-20
  • Miasto z XIV w.dnia 1956-12-01, wykaz dokumentów: 316 z 1956-12-01; A.405 z 2009-10-20
  • Zespół - cmentarz z 1. poł. XIX w.dnia 1972-09-16, wykaz dokumentów: 794 z 1972-09-16; A.1136 z 1992-06-02; A.407/1-2 z 2009-10-20
  • Kaplica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1972-09-16, wykaz dokumentów: 794 z 1972-09-16; A.407/1-2 z 2009-10-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1870 - 1880 (ul. Rynek 45)dnia 1979-09-28, wykaz dokumentów: 991 z 1979-09-28; brak numeru z 2010-05-21; brak numeru z 2011-01-07; A.842 z 2011-02-22
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1992-06-02, wykaz dokumentów: A.1136 z 1992-06-02; A.407/1-2 z 2009-10-20
 • Formy ochrony przyrody w Łagowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łagowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łagowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cisowsko-Orłowiński - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego. Obejmuje tereny rolnicze gęsto zaludnione oraz obszary leśne które zajmują 28% powierzchni. W części wsch. występuje pokrywa lessowa z charakterystyczną rzeźbą erozyjną (wawozy parowy itp.). Ochroną objeto wartościowe obiekty przyrody żywej i nie ozywionej-10 pomników przyrody i 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Znajduje się tu ponadto wiele zabytków świadczących o bogactwie dziedzictwa kulturowego regionu w tym liczne obiekty architektury świeckiej i sakralnej. Przetrwały też slady historycznego górnictwa rud metali i ich obrubki., Data ustanowienia: 2001-11-03, Opis granicy: Opis granic Cisowsko - Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Wewnętrzną granicę Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowi granica Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Przebieg zewnętrznej granicy obszaru jest następujący: od północy północną granicą administracyjną obrębu Górno zachodnią północną i wschodnią granicą obrębu Wola Jachowa wschodnią granicą obrębu Skorzeszyce północną i wschodnią granicą obrębu Górki Napękowskie północną granicą obrębu Napęków a następnie zachodnią północną i wschodnią granicą obrębu Belno północną granicą obrębu Makoszyn północną i wschodnią granicą obrębu Lechów północną granicą obrębu Lechówek północną i wschodnią granicą obrębu Płucki północną i wschodnią granicą obrębu Łagów północno-wschodnią i wschodnią granicą obrębu Nowy Staw następnie północno - wschodnią i wschodnią granicą obrębu Duraczów i Gęsice północną granicą obrębu Zbelutka Stara północno-wschodnią i południową granicą obrębu Zbelutka Nowa wschodnią granicą obrębu Zbelutka Stara południowo-wschodnią granicą obrębu Radostów wschodnią i południowo-wschodnią granicą obrębu Kolonia Szumsko północną wschodnią i południową granicą obrębu Jamno południową i południowo-zachodnią granicą obrębu Raków wschodnią i południową granicą obrębu Dębno południową granicą obrębu Drogowle południowo-wschodnią granicą obrębu Głuchów Lasy południową granicą obrębu Głuchów południową i zachodnią granicą obrębu Papiernia południową granicą obrębu Czarna południową i południowo-zachodnią granicą obrębu Szczecno południową południowo-zachodnią i zachodnią granicą obrębu Komórki południową zachodnią i północną granicą obrębu Marzysz północną granicą obrębu Borków zachodnią i północno-zachodnią granicą obrębu Słopiec zachodnią i północno-zachodnią granicą obrębu Daleszyce południowo-zachodnią i zachodnią granicą obrębu Górno do północnej jego granicy gdzie zamyka się opisywany obszar., Powierzchnia: 25336.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Hałda i rów stanowiące ślady górnictwa kruszcowego. Hałda o kształcie ściętego stożka o wysokości do 4 m szerokości podstawy do 6 m oraz nieckowate zagłebienie głębokości do 1 5 m w miejscu zawalonego szybu. Rów o długości 15 m i głebokości do 3 m bieg, Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: obiekty połozone sa na zapleczu gospodarstw właścicieli prywatnych
  • Pomnik przyrodyOpis: Odsłonięcie geologiczne która stanowi skarpa o długości ok.. 40 m i wysokości do 10 m z niewielkimi odslnięciami czarnych i ciemnoszarych bitumicznych wapieni przewarstwionych czarnymi łupkami marglistymi. W wapieniach napotkano bardzo liczne szczątki f, Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: w północnej części Łagowa w osiedlu zwanym Dule w zachodnim zboczu wąwou biegnącego w stronę Jaskini Zbójeckiej
  • Dolina Łagowicy - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem jest ochrona fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego ze względu na walory widokowe i estetyczne., Data ustanowienia: 2002-03-12, Powierzchnia: 2.94 ha
  • brak nazwy (gm. Łagów) - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem jest ochrona fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego ze względu na walory widokowe i estetyczne., Data ustanowienia: 2002-03-12, Powierzchnia: 2.22 ha

Łagów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Łagowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 129,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łagowie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łagowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łagowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 129,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łagów
  129,5
  świętokrzyskie
  55,1
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  5,7
  Cała Polska
  5,0
 • 194,30 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łagów
  194,3
  świętokrzyskie
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  10,3
  Kraj
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  150,0
  świętokrzyskie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łagowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  79,5 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,4 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łagów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 74droga krajowa nr 74(Walichnowy - Biała Pierwsza - Biała - Biała Rządowa - Dąbrowa - Wieluń - Olewin - Sieniec - Raducki Folwark - Stanisławów - Osjaków - Kuźnica Strobińska - Chorzyna - Mierzynów - Rusiec - Krasowa - Szczerców - Kluki - Nowy Świat - Bełchatów - Dobrzelów - Huta - Mzurki - Gomulin-Kolonia - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Jaksonek - Wójcin - Krasik - Paradyż - Budków - Trojanowice - Żarnów - Nowa Góra - Łysa Góra - Grębenice - Koliszowy - Ruda Maleniecka - Jacentów - Sielpia Wielka - Barak - Rozgół - Smyków - Lisie Jamy - Przełom - Mniów - Przyjmo - Ćmińsk Kościelny - Wyrowce - Cisowa - Miedziana Góra - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze - Kielce - Cedzyna - Radlin - Górno - Wola Jachowa - Skorzeszyce - Napęków - Belno - Makoszyn - Lechów - Lechówek - Złota Woda - Łagów - Zagościniec - Piórków - Baćkowice - Olszownica - Gołoszyce - Marcinkowice - Opatów - Adamów - Balbinów - Gierczyce - Hultajka - Podlisów - Stodoły - Podkoszyce - Kunice - Bidziny - Wyszmontów - Zawada - Bałtówka - Szymanówka - Dębno II - Maruszów - Annopol - Gościeradów Folwark - Gościeradów Plebański - Gościeradów Ukazowy - Wólka Gościeradowska - Liśnik Duży - Liśnik Mały - Olbięcin - Kowalin - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Zofianka Górna - Krzemień - Dzwola - Frampol - Wola Radzięcka - Gorajec Zastawie - Gorajec Stara Wieś - Gorajec Zagroble - Szperówka - Szczebrzeszyn - Bodaczów - Wielącza Poduchowna - Zawada - Płoskie - Zamość - Szopinek - Jarosławiec - Karp - Miączyn - Zawalów - Horyszów - Hostynne - Werbkowice - Alojzów - Hrubieszów - Teptików - Husynne - Strzyżów - Zosin - granica (Ukraina))
  • DW 756droga wojewódzka nr 756(Starachowice - Rezpin Drugi - Rzepin Kolonia - Pawłów - Ambrożów - Chybice - Sosnówka - Rudki - Serwis - Nowa Słupia - Dębniak - Paprocice - Zamkowa Wola - Łagów - Wola Łagowska - Sadków - Nowy Rembów - Raków - Życiny - Osówka - Szydłów - Wola Poduchowna - Brzozówka - Kargów - Żreniki Dolne - Jastrzębiec - Falęcin Stary - Nowe Kąty - Stopnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łagowie istnieje 16 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Antoniego Małka

  ul. Bardzka

  ul. Dule

  ul. Iwańska

  ul. Kielecka

  ul. Ogrodowa

  ul. Opatowska

  ul. Podskale

  ul. Rakowska

  ul. Rynek

  ul. Spacerowa

  ul. Słoneczna

  ul. Słupska

  ul. Wolska

  ul. Zapłotnia

  ul. Źródłowa