Łagów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Łagów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łagów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu kieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łagów.
 • 1 540 Liczba mieszkańców
 • 8,2 km² Powierzchnia
 • 187,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1375-1870, 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TKI Tablice rejestracyjne
 • Paweł Marwicki Burmistrz miasta
Łagów na mapie
Identyfikatory
 • 21.083950.7758 Współrzędne GPS
 • 2604074 TERYT (TERC)
 • 0247670 SIMC
Herb miasta Łagów
Łagów herb

Łagów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-025Poczta Łagów koło Staszowa

Łagów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łagowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Łagów
(41) 343-70-54
(41) 343-70-51
Rynek 62
26-025 Łagów

Łagów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Łagów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 540, z czego 48,4% stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łagowa zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Łagowa jest stanu wolnego, 58,9% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Łagów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,41 na 1000 mieszkańców Łagowa. W 2021 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 38,5% dziewczynek i 61,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,7% zgonów w Łagowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Łagowie były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łagowa przypada 15.11 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łagowa -9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,1% mieszkańców Łagowa jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łagowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 540 Liczba mieszkańców
 • 745 Kobiety
 • 795 Mężczyźni
 • 48,4%
  51,6%
 • 94 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 94 kobiet)
 • 107 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 107 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łagowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łagowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łagowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łagowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,0 lat
  Województwo
  43,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łagowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łagów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,9% Żonaci/Zamężne
 • Łagów
  59,0%
  Województwo
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 59,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Łagów
  8,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,5%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Łagów
  0,2%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łagowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,7
  woj. świętokrzyskie
  4,1
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  woj. świętokrzyskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łagowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,4
  świętokrzyskie
  -8,0
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łagowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łagowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łagowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łagowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,5%
  61,5%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łagów
  7,7
  świętokrzyskie
  7,2
  Cały kraj
  8,7
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,5
  Województwo
  32,0
  Cała Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 387 g
  Województwo
  3 350 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 151 Waga 4000g - 4499g
 • 151
 • 630 Waga 3500g - 3999g
 • 630
 • 715 Waga 3000g - 3499g
 • 715
 • 263 Waga 2500g - 2999g
 • 263
 • 53 Waga 2000g - 2499g
 • 53
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łagów
  1,24
  woj. świętokrzyskie
  1,11
  Cała Polska
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  woj. świętokrzyskie
  0,54
  Cała Polska
  0,64
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  Województwo
  0,47
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Łagowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,1
  świętokrzyskie
  15,1
  Polska
  13,6
 • 140,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  140,5
  woj. świętokrzyskie
  211,1
  Cały kraj
  156,7
 • 0,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,5
  woj. świętokrzyskie
  2,6
  Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  woj. świętokrzyskie
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  2,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,7%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,2%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,1%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,4%
 • 418 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,1
  Cała Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,6
  Kraj
  74,4
 • 248,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  248,1
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Cała Polska
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  268,5
  Kraj
  246,5
 • 413,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 461,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  413,9
  Województwo
  562,0
  Kraj
  475,8
 • 63,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łagów
  63,3
  świętokrzyskie
  67,5
  Cały kraj
  70,6
 • 26,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,4
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,4
  Województwo
  8,0
  Kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łagowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łagów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łagowie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łagowie to 576 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łagowie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Łagowie to 148,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 85,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 68,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 63,02% mieszkań posiada łazienkę, 59,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.



  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 576 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 373,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  373,30
  woj. świętokrzyskie
  370,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Łagów
  85,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  75,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 32,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Łagów
  32,00 m2
  świętokrzyskie
  27,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,33
  Województwo
  3,80
  Cały kraj
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,68
  Województwo
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  woj. świętokrzyskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  3,73
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Łagów
  6,00
  Województwo
  4,68
  Cała Polska
  3,90
 • 3,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,90
  Województwo
  17,45
  Cały kraj
  24,07
 • 148 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 148,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  148,0 m2
  Województwo
  110,0 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,10 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 85,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Łagów
  85,94%
  Województwo
  92,53%
  Cały kraj
  96,97%
 • 68,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Łagów
  68,92%
  woj. świętokrzyskie
  86,76%
  Cały kraj
  94,01%
 • 63,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Łagów
  63,02%
  świętokrzyskie
  84,27%
  Cała Polska
  91,78%
 • 59,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  59,55%
  Województwo
  79,51%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Łagów
  0,00%
  woj. świętokrzyskie
  42,98%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Łagów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łagowie na 1000 mieszkańców pracuje 107osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łagowie wynosiło w 2021 roku 8,9% (10,7% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łagowie wynosiło 4 789,44 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  52,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Łagowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 107 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  107,0
  woj. świętokrzyskie
  196,0
  Cały kraj
  257,0
 • 8,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,7% Kobiety
 • 7,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,9%
  woj. świętokrzyskie
  7,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łagowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łagowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łagowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 789 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 789 PLN
  Województwo
  5 262 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łagowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łagowie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 357 Pracujący ogółem
 • 204 Kobiety
 • 153 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łagowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  63,7
  Województwo
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łagów
  34,1
  świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 115,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  115,5
  świętokrzyskie
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łagów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łagowie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 207 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 168 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (10) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (18) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łagowie najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (202) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,3% (40) podmiotów, a 80,2% (166) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łagowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (51.2%) oraz Budownictwo (12.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 207 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40 Przemysł i budownictwo
 • 166 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Łagowie w 2021 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Łagowie w 2021 roku
 • 168 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 202 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 202
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 207 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 207
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 168 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 86 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 86
 • 21 Budownictwo
 • 21
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Pozostała działalność
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łagów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łagowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 18 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,77 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łagowie wynosi 75,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łagowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 4,17 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,09 (97%), o charakterze gospodarczym - 3,03 (66%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łagowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 18
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 11,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Łagów
  11,77
  świętokrzyskie
  18,46
  Cała Polska
  21,51
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,19
  Województwo
  10,81
  Cała Polska
  12,82
 • 3,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,03
  Województwo
  4,93
  Cała Polska
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łagów
  2,09
  woj. świętokrzyskie
  1,97
  Polska
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łagów
  0,28
  świętokrzyskie
  0,34
  Cały kraj
  0,35
 • 4,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Łagów
  4,17
  świętokrzyskie
  8,73
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  75%
  świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Łagów
  71%
  woj. świętokrzyskie
  71%
  Polska
  64%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  67%
  Województwo
  81%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  świętokrzyskie
  90%
  Kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  świętokrzyskie
  65%
  Polska
  53%

Łagów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Łagowa wyniosła w 2021 roku 49,2 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Łagowa - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 11,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łagowa wyniosła w 2021 roku 49,9 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.4%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (5.4%). W budżecie Łagowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 588 złotych na mieszkańca (8,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Łagowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łagowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łagowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----39,2 mln

  5,7 tys(100%)

  43,4 mln

  6,3 tys(100%)

  50,1 mln

  7,3 tys(100%)

  49,2 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----11,6 mln

  7,3 tys(29.5%)

  11,1 mln

  7,1 tys(25.6%)

  11,0 mln

  7,1 tys(21.9%)

  11,3 mln

  7,4 tys(23.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----4,0 mln

  2,5 tys(10.2%)

  4,1 mln

  2,6 tys(9.5%)

  4,2 mln

  2,7 tys(8.4%)

  5,0 mln

  3,2 tys(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----2,1 mln

  1,3 tys(5.3%)

  5,0 mln

  3,2 tys(11.5%)

  2,5 mln

  1,6 tys(5%)

  4,2 mln

  2,7 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,7 mln

  1,0 tys(4.2%)

  1,9 mln

  1,2 tys(4.3%)

  2,8 mln

  1,8 tys(5.7%)

  3,4 mln

  2,2 tys(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----3,0 mln

  1,9 tys(7.7%)

  1,1 mln

  673(2.4%)

  6,9 mln

  4,5 tys(13.7%)

  3,0 mln

  2,0 tys(6.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----464,6 tys

  293(1.2%)

  401,1 tys

  257(0.9%)

  960,6 tys

  623(1.9%)

  2,0 mln

  1,3 tys(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----607,7 tys

  383(1.6%)

  485,0 tys

  311(1.1%)

  433,5 tys

  281(0.9%)

  1,8 mln

  1,2 tys(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----884,0 tys

  557(2.3%)

  1,6 mln

  1,0 tys(3.8%)

  879,7 tys

  570(1.8%)

  1,2 mln

  767(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  1,4 tys(5.1%)

  1,7 mln

  1,1 tys(3.3%)

  906,1 tys

  588(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----591,2 tys

  373(1.5%)

  652,2 tys

  418(1.5%)

  807,9 tys

  524(1.6%)

  884,3 tys

  574(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----662,4 tys

  417(1.7%)

  729,6 tys

  467(1.7%)

  841,3 tys

  545(1.7%)

  823,7 tys

  535(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----671,6 tys

  423(1.7%)

  863,2 tys

  553(2%)

  775,2 tys

  502(1.5%)

  726,2 tys

  472(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----2,8 mln

  1,8 tys(7.1%)

  1,7 mln

  1,1 tys(3.8%)

  2,3 mln

  1,5 tys(4.7%)

  533,5 tys

  346(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----243,6 tys

  153(0.6%)

  215,5 tys

  138(0.5%)

  180,7 tys

  117(0.4%)

  164,6 tys

  107(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----108,0 tys

  68,1(0.3%)

  114,2 tys

  73,1(0.3%)

  118,0 tys

  76,5(0.2%)

  126,1 tys

  81,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----107,4 tys

  67,7(0.3%)

  76,3 tys

  48,9(0.2%)

  60,7 tys

  39,3(0.1%)

  73,5 tys

  47,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----0,0

  0,0(0%)

  23,6 tys

  15,1(0.1%)

  295,4 tys

  191(0.6%)

  41,2 tys

  26,7(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ----29,0 tys

  18,3(0.1%)

  28,9 tys

  18,5(0.1%)

  36,7 tys

  23,8(0.1%)

  33,1 tys

  21,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----0,0

  0,0(0%)

  213,0 tys

  136(0.5%)

  755,2 tys

  489(1.5%)

  15,0 tys

  9,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----69,8 tys

  44,0(0.2%)

  69,6 tys

  44,6(0.2%)

  57,7 tys

  37,4(0.1%)

  1,4 tys

  0,9(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łagowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łagowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łagów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łagowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----34,3 mln

  5,0 tys(100%)

  45,4 mln

  6,6 tys(100%)

  43,9 mln

  6,4 tys(100%)

  49,9 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----9,6 mln

  6,0 tys(27.9%)

  10,5 mln

  6,7 tys(23.1%)

  11,7 mln

  7,6 tys(26.6%)

  15,5 mln

  10,1 tys(31.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----8,9 mln

  5,6 tys(25.9%)

  11,8 mln

  7,6 tys(26.1%)

  10,8 mln

  7,0 tys(24.6%)

  11,2 mln

  7,2 tys(22.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----1,8 mln

  1,1 tys(5.1%)

  4,1 mln

  2,6 tys(8.9%)

  1,1 mln

  710(2.5%)

  2,7 mln

  1,7 tys(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----756,6 tys

  477(2.2%)

  2,4 mln

  1,5 tys(5.3%)

  1,3 mln

  818(2.9%)

  1,5 mln

  944(2.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----481,7 tys

  304(1.4%)

  2,9 mln

  1,9 tys(6.5%)

  802,0 tys

  520(1.8%)

  1,3 mln

  870(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----696,0 tys

  439(2%)

  738,4 tys

  473(1.6%)

  2,2 mln

  1,4 tys(5.1%)

  1,3 mln

  869(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----568,3 tys

  358(1.7%)

  324,3 tys

  208(0.7%)

  807,9 tys

  524(1.8%)

  884,3 tys

  574(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----1,4 mln

  883(4.1%)

  1,0 mln

  670(2.3%)

  533,4 tys

  346(1.2%)

  752,1 tys

  488(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----210,2 tys

  132(0.6%)

  219,7 tys

  141(0.5%)

  1,3 mln

  865(3%)

  508,9 tys

  330(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----34,0 tys

  21,4(0.1%)

  55,0 tys

  35,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  438,0 tys

  284(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----420

  0,3(0%)

  8,3 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  269,7 tys

  175(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----109,5 tys

  69,0(0.3%)

  161,4 tys

  103(0.4%)

  204,7 tys

  133(0.5%)

  173,7 tys

  113(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----72,5 tys

  45,7(0.2%)

  73,0 tys

  46,7(0.2%)

  183,5 tys

  119(0.4%)

  106,8 tys

  69,3(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  119(0.4%)

  540,7 tys

  350(1.2%)

  98,3 tys

  63,8(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,2 tys

  44,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----10,2 tys

  6,4(0%)

  6,3 tys

  4,0(0%)

  488

  0,3(0%)

  4,2 tys

  2,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----69,8 tys

  44,0(0.2%)

  69,6 tys

  44,6(0.2%)

  57,7 tys

  37,4(0.1%)

  1,4 tys

  0,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----26,2 tys

  16,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----3,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łagów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 347 mieszkańców Łagowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 162 kobiet oraz 185 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Łagowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Łagowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łagowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz podstawowe ukończone (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2021 w Łagowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 67 dzieci (35 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,6% mieszkańców Łagowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 341 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 344 uczniów (164 kobiety oraz 180 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów.

  W Łagowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 44 uczniów (10 kobiet oraz 34 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców Łagowa w wieku potencjalnej nauki (26,5% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • Łagów
  22,6%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,0%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Łagów
  2,0%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,5%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,5%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  Województwo
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3341 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  3 341,0
  woj. świętokrzyskie
  884,0
  Kraj
  896,0
 • 0,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,41
  świętokrzyskie
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 45 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łagów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 32 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 15 3 lata
 • 15
 • 26 4 lata
 • 26
 • 14 5 lata
 • 14
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 15 4 lata
 • 15
 • 6 5 lata
 • 6
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 11 4 lata
 • 11
 • 8 5 lata
 • 8
 • 5 6 lat
 • 5
 • 45 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 78 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Łagów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82 Dzieci
 • 42 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 40 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,2%
  48,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 26 4 lata
 • 26
 • 28 5 lata
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 18 4 lata
 • 18
 • 13 5 lata
 • 13
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 8 4 lata
 • 8
 • 15 5 lata
 • 15
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łagowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łagowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie
  Publiczny
  41 307-40-18
  41 307-40-18
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  3534
  PUBLICZNY PUNKT WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO TĘCZA
  Publiczny
  50 850-28-42
  ul. ZAPŁOTNIA 15
  26-025 Łagów
  1161
 • Szkoły podstawowe w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łagów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 344 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 180 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Łagów
  20,2
  woj. świętokrzyskie
  14,9
  Kraj
  16,7
 •  
 • 28,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łagowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łagowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie (Batalionów Chłopskich)
  Publiczna
  41 307-40-18
  41 307-40-18
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  15304-
  Szkoła Podstawowa w Zbelutce
  Publiczna
  41 307-48-03
  41 307-48-03
  Łagów 14
  26-025 Łagów
  710311
  Szkoła Podstawowa w Piotrowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  41 307-40-09
  41 307-40-09
  Łagów 1
  26-025 Łagów
  77513
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łagów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Łagów
  11,0
  woj. świętokrzyskie
  16,3
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łagowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łagowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łagowie
  Publiczna
  41 307-47-30
  41 307-47-30
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  355-
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "Awans" W Łagowie
  Niepubliczne
  41 307-47-30
  41 307-47-30
  ul. Zapłotnia 1
  26-025 Łagów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łagowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łagów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łagów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łagowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łagowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łagowie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Łagowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 5 (uczestnicy: 2 020)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 20)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 77)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 60)
  • inne: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Według danych z 2021 w Łagowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 402 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 520 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1




  Według danych z 2016 w Łagowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 95 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 62, kobiety: 33, chłopcy do lat 18: 52, dziewczęta do lat 18: 33). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1), inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łagowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Łagowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łagowa znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Łagowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 3. ćw. XV w.dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 277 z 1956-10-16; 445 z 1967-06-21; A.406 z 2009-10-20
  • Miasto z XIV w.dnia 1956-12-01, wykaz dokumentów: 316 z 1956-12-01; A.405 z 2009-10-20
  • Zespół - cmentarz z 1. poł. XIX w.dnia 1972-09-16, wykaz dokumentów: 794 z 1972-09-16; A.1136 z 1992-06-02; A.407/1-2 z 2009-10-20
  • Kaplica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1972-09-16, wykaz dokumentów: 794 z 1972-09-16; A.407/1-2 z 2009-10-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1870 - 1880 (ul. Rynek 45)dnia 1979-09-28, wykaz dokumentów: 991 z 1979-09-28; brak numeru z 2010-05-21; brak numeru z 2011-01-07; A.842 z 2011-02-22
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1992-06-02, wykaz dokumentów: A.1136 z 1992-06-02; A.407/1-2 z 2009-10-20
 • Formy ochrony przyrody w Łagowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łagowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łagowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cisowsko-Orłowiński - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar pokrywa się z zasięgiem dawnej otuliny Parku i obejmuje tereny o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych których ochrona zapewni zachowanie cennych walorów parku krajobrazowego. Obejmuje tereny rolnicze gęsto zaludnione oraz obszary leśne które zajmują 28% powierzchni. W części wsch. występuje pokrywa lessowa z charakterystyczną rzeźbą erozyjną (wawozy parowy itp.). Ochroną objeto wartościowe obiekty przyrody żywej i nie ozywionej-10 pomników przyrody i 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Znajduje się tu ponadto wiele zabytków świadczących o bogactwie dziedzictwa kulturowego regionu w tym liczne obiekty architektury świeckiej i sakralnej. Przetrwały też slady historycznego górnictwa rud metali i ich obrubki., Data ustanowienia: 2001-11-03, Opis granicy: Opis granic Cisowsko - Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Wewnętrzną granicę Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowi granica Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Przebieg zewnętrznej granicy obszaru jest następujący: od północy północną granicą administracyjną obrębu Górno zachodnią północną i wschodnią granicą obrębu Wola Jachowa wschodnią granicą obrębu Skorzeszyce północną i wschodnią granicą obrębu Górki Napękowskie północną granicą obrębu Napęków a następnie zachodnią północną i wschodnią granicą obrębu Belno północną granicą obrębu Makoszyn północną i wschodnią granicą obrębu Lechów północną granicą obrębu Lechówek północną i wschodnią granicą obrębu Płucki północną i wschodnią granicą obrębu Łagów północno-wschodnią i wschodnią granicą obrębu Nowy Staw następnie północno - wschodnią i wschodnią granicą obrębu Duraczów i Gęsice północną granicą obrębu Zbelutka Stara północno-wschodnią i południową granicą obrębu Zbelutka Nowa wschodnią granicą obrębu Zbelutka Stara południowo-wschodnią granicą obrębu Radostów wschodnią i południowo-wschodnią granicą obrębu Kolonia Szumsko północną wschodnią i południową granicą obrębu Jamno południową i południowo-zachodnią granicą obrębu Raków wschodnią i południową granicą obrębu Dębno południową granicą obrębu Drogowle południowo-wschodnią granicą obrębu Głuchów Lasy południową granicą obrębu Głuchów południową i zachodnią granicą obrębu Papiernia południową granicą obrębu Czarna południową i południowo-zachodnią granicą obrębu Szczecno południową południowo-zachodnią i zachodnią granicą obrębu Komórki południową zachodnią i północną granicą obrębu Marzysz północną granicą obrębu Borków zachodnią i północno-zachodnią granicą obrębu Słopiec zachodnią i północno-zachodnią granicą obrębu Daleszyce południowo-zachodnią i zachodnią granicą obrębu Górno do północnej jego granicy gdzie zamyka się opisywany obszar., Powierzchnia: 25336.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Hałda i rów stanowiące ślady górnictwa kruszcowego. Hałda o kształcie ściętego stożka o wysokości do 4 m szerokości podstawy do 6 m oraz nieckowate zagłebienie głębokości do 1 5 m w miejscu zawalonego szybu. Rów o długości 15 m i głebokości do 3 m bieg, Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: obiekty połozone sa na zapleczu gospodarstw właścicieli prywatnych
  • Pomnik przyrodyOpis: Odsłonięcie geologiczne która stanowi skarpa o długości ok.. 40 m i wysokości do 10 m z niewielkimi odslnięciami czarnych i ciemnoszarych bitumicznych wapieni przewarstwionych czarnymi łupkami marglistymi. W wapieniach napotkano bardzo liczne szczątki f, Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: w północnej części Łagowa w osiedlu zwanym Dule w zachodnim zboczu wąwou biegnącego w stronę Jaskini Zbójeckiej
  • Dolina Łagowicy - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem jest ochrona fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego ze względu na walory widokowe i estetyczne., Data ustanowienia: 2002-03-12, Powierzchnia: 2.94 ha
  • brak nazwy (gm. Łagów) - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem jest ochrona fragmentu krajobrazu naturalnego i kulturowego ze względu na walory widokowe i estetyczne., Data ustanowienia: 2002-03-12, Powierzchnia: 2.22 ha

Łagów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Łagowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 392,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 65,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Łagowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kieleckiego.

  Powiat kielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łagowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 8 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łagowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 392,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Łagów
  392,7
  świętokrzyskie
  64,3
  Polska
  59,9
 • 65,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  65,4
  świętokrzyskie
  7,1
  Cała Polska
  5,9
 • 523,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  523,6
  świętokrzyskie
  75,3
  Polska
  69,4
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Łagów
  16,7
  woj. świętokrzyskie
  11,0
  Cała Polska
  9,8
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Łagów
  133,3
  Województwo
  117,1
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łagów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 74droga krajowa nr 74(Walichnowy - Biała Pierwsza - Biała - Biała Rządowa - Dąbrowa - Wieluń - Olewin - Sieniec - Raducki Folwark - Stanisławów - Osjaków - Kuźnica Strobińska - Chorzyna - Mierzynów - Rusiec - Krasowa - Szczerców - Kluki - Nowy Świat - Bełchatów - Dobrzelów - Huta - Mzurki - Gomulin-Kolonia - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Jaksonek - Wójcin - Krasik - Paradyż - Budków - Trojanowice - Żarnów - Nowa Góra - Łysa Góra - Grębenice - Koliszowy - Ruda Maleniecka - Jacentów - Sielpia Wielka - Barak - Rozgół - Smyków - Lisie Jamy - Przełom - Mniów - Przyjmo - Ćmińsk Kościelny - Wyrowce - Cisowa - Miedziana Góra - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze - Kielce - Cedzyna - Radlin - Górno - Wola Jachowa - Skorzeszyce - Napęków - Belno - Makoszyn - Lechów - Lechówek - Złota Woda - Łagów - Zagościniec - Piórków - Baćkowice - Olszownica - Gołoszyce - Marcinkowice - Opatów - Adamów - Balbinów - Gierczyce - Hultajka - Podlisów - Stodoły - Podkoszyce - Kunice - Bidziny - Wyszmontów - Zawada - Bałtówka - Szymanówka - Dębno II - Maruszów - Annopol - Gościeradów Folwark - Gościeradów Plebański - Gościeradów Ukazowy - Wólka Gościeradowska - Liśnik Duży - Liśnik Mały - Olbięcin - Kowalin - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Zofianka Górna - Krzemień - Dzwola - Frampol - Wola Radzięcka - Gorajec Zastawie - Gorajec Stara Wieś - Gorajec Zagroble - Szperówka - Szczebrzeszyn - Bodaczów - Wielącza Poduchowna - Zawada - Płoskie - Zamość - Szopinek - Jarosławiec - Karp - Miączyn - Zawalów - Horyszów - Hostynne - Werbkowice - Alojzów - Hrubieszów - Teptików - Husynne - Strzyżów - Zosin - granica (Ukraina))
  • DW 756droga wojewódzka nr 756(Starachowice - Rezpin Drugi - Rzepin Kolonia - Pawłów - Ambrożów - Chybice - Sosnówka - Rudki - Serwis - Nowa Słupia - Dębniak - Paprocice - Zamkowa Wola - Łagów - Wola Łagowska - Sadków - Nowy Rembów - Raków - Życiny - Osówka - Szydłów - Wola Poduchowna - Brzozówka - Kargów - Żreniki Dolne - Jastrzębiec - Falęcin Stary - Nowe Kąty - Stopnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łagowie istnieje 16 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Antoniego Małka

  ul. Bardzka

  ul. Dule

  ul. Iwańska

  ul. Kielecka

  ul. Ogrodowa

  ul. Opatowska

  ul. Podskale

  ul. Rakowska

  ul. Rynek

  ul. Spacerowa

  ul. Słoneczna

  ul. Słupska

  ul. Wolska

  ul. Zapłotnia

  ul. Źródłowa