Krajenka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Krajenka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krajenka to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu złotowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krajenka.
 • 3 514 Liczba mieszkańców
 • 3,8 km² Powierzchnia
 • 934,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 101 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PZL Tablice rejestracyjne
 • Stefan Adam Kitela Burmistrz miasta
Krajenka na mapie
Identyfikatory
 • 16.990653.2967 Współrzędne GPS
 • 3031034 TERYT (TERC)
 • 0966932 SIMC
Herb miasta Krajenka
Krajenka herb

Jak Krajenka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krajenka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krajenka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krajenka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
66Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
112Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
120Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
135Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
141Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
146Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
176Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
198Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
206Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
268Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
285Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
297Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
298Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
299Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
316Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
319Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
338Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce

Krajenka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
77-430Poczta Krajenka

Krajenka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krajence)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Złotowie (podlega pod: ZUS Oddział w Pile)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piasta 37
77-400 Złotów
Urząd Gminy i Miasta Krajenka
(67) 263-92-04
(67) 263-92-03
ul. Władysława Jagiełły 9
77-430 Krajenka

Krajenka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Krajenka jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 514, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krajenki zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców Krajenki jest stanu wolnego, 53,5% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Krajenka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,41 na 1000 mieszkańców Krajenki. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 402 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,1% zgonów w Krajence spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w Krajence były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krajenki przypada 8.77 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krajenki -26. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  60,1% mieszkańców Krajenki jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krajenki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 514 Liczba mieszkańców
 • 1 844 Kobiety
 • 1 670 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krajence w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krajence w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krajence w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krajenki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,9 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krajenka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krajenki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krajenka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krajenka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krajenka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Krajenka
  30,7%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,5%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,0%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Krajenka
  0,7%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krajence w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Krajenka
  2,3
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Krajenka
  2,0
  Wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krajence w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Krajenka
  -1,4
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krajence w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krajence w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krajence w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krajence w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Krajenka
  7,4
  Wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 32,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,1
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 402 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 336 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 402 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 189 Waga 3000g - 3499g
 • 189
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,19
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krajence w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 29,0%
  71,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,8
  Wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,8
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Krajenka
  4,0
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie złotowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  30,1%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Krajenka
  25,0%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,0%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 262,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Krajenka
  262,8
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 316,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 312,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 319,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  316,0
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 46,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 50,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  46,2
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 35,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,1
  Województwo
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 5,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Krajenka
  5,8
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -31 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krajence w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krajenka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krajenka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krajence oddano do użytku 18 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krajence to 1 213 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 44,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krajence to 3,28 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krajence to 69,90 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,02% mieszkań posiada łazienkę, 84,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,45% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotowskiego.

  Powiat złotowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 213 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 345,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  345,60
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Krajenka
  78,60 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,20 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,13
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Krajenka
  2,89
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Krajenka
  0,70
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 18 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Krajenka
  5,13
  Województwo
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 59 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,28
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 16,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  16,81
  Województwo
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 1 259 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 69,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  69,9 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,36 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,34%
  Województwo
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,19%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,02%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 84,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,67%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 73,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  73,45%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Krajenka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Krajence na 1000 mieszkańców pracuje 129osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Krajence wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krajence wynosiło 4 964,93 PLN, co odpowiada 74.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krajenki 213 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 119 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -94.

  13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Krajenki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,5% w przemyśle i budownictwie, a 50,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 129 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Krajenka
  129,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 3,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,2% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,0%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krajence w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krajence w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krajence w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 302 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 965 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krajence w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 213 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 119 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -94 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 50,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 51,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 50,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,6% Pozostałe
 • 22,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krajence w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 457 Pracujący ogółem
 • 270 Kobiety
 • 187 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Krajence w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krajenka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,3
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 34,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,3
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 107,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Krajenka
  107,3
  Wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krajenka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Krajence w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 342 podmioty gospodarki narodowej, z czego 248 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (19) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (46) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krajence najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (330) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,6% (91) podmiotów, a 70,5% (241) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krajence najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 342 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 91 Przemysł i budownictwo
 • 241 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Krajence w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Krajence w 2023 roku
 • 248 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 330 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 330
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 342 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 342
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 248 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 34 Transport i gospodarka magazynowa
 • 34
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krajenka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krajence stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krajence wynosi 77,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krajenki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,30 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 5,23 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,48 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krajenki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krajenka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 48
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 13,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Krajenka
  13,67
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,30
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 2,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Krajenka
  2,48
  Województwo
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,17
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,30
  Wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 5,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Krajenka
  5,23
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krajenka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Krajenka
  79%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Krajenka
  49%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Krajenka
  95%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Krajenka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Krajenki wyniosła w 2022 roku 47,9 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Krajenki - 31.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,2 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krajenki wyniosła w 2022 roku 48,0 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.9%). W budżecie Krajenki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 31,4 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,7%.
 • Wydatki budżetu w Krajence według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krajenki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krajenka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krajenki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,9 mln

  3,3 tys(100%)

  32,6 mln

  4,3 tys(100%)

  37,1 mln

  4,9 tys(100%)

  38,5 mln

  5,1 tys(100%)

  38,1 mln

  5,1 tys(100%)

  39,6 mln

  5,3 tys(100%)

  41,3 mln

  5,5 tys(100%)

  47,9 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,8 mln

  2,9 tys(43.3%)

  10,9 mln

  2,9 tys(33.5%)

  12,1 mln

  3,3 tys(32.5%)

  12,6 mln

  3,5 tys(32.7%)

  12,8 mln

  3,5 tys(33.5%)

  12,5 mln

  3,5 tys(31.6%)

  14,1 mln

  4,0 tys(34.1%)

  15,2 mln

  4,3 tys(31.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  946(14.2%)

  2,9 mln

  790(9.1%)

  3,2 mln

  870(8.6%)

  3,3 mln

  917(8.7%)

  3,4 mln

  922(8.8%)

  3,1 mln

  866(7.9%)

  3,5 mln

  982(8.5%)

  4,5 mln

  1,3 tys(9.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  81,3 tys

  21,8(0.3%)

  67,9 tys

  18,2(0.2%)

  71,4 tys

  19,4(0.2%)

  101,8 tys

  28,0(0.3%)

  132,8 tys

  36,5(0.3%)

  108,9 tys

  30,2(0.3%)

  98,8 tys

  27,8(0.2%)

  4,4 mln

  1,3 tys(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  947,2 tys

  254(3.8%)

  1,9 mln

  518(5.9%)

  4,3 mln

  1,2 tys(11.7%)

  2,5 mln

  680(6.4%)

  2,2 mln

  604(5.8%)

  3,1 mln

  856(7.8%)

  2,8 mln

  783(6.7%)

  4,0 mln

  1,1 tys(8.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  709(10.6%)

  5,5 mln

  1,5 tys(16.9%)

  3,5 mln

  950(9.4%)

  4,3 mln

  1,2 tys(11.1%)

  2,6 mln

  701(6.7%)

  2,8 mln

  785(7.1%)

  3,2 mln

  893(7.7%)

  3,9 mln

  1,1 tys(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  1,1 tys(16%)

  8,2 mln

  2,2 tys(25.2%)

  1,4 mln

  383(3.8%)

  1,5 mln

  417(3.9%)

  1,6 mln

  451(4.3%)

  1,6 mln

  439(4%)

  1,7 mln

  465(4%)

  2,9 mln

  821(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  861,6 tys

  231(3.5%)

  972,4 tys

  260(3%)

  887,9 tys

  241(2.4%)

  951,5 tys

  262(2.5%)

  2,0 mln

  559(5.3%)

  829,6 tys

  230(2.1%)

  1,1 mln

  306(2.6%)

  1,5 mln

  427(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  496,5 tys

  133(2%)

  564,2 tys

  151(1.7%)

  1,3 mln

  351(3.5%)

  1,9 mln

  527(5%)

  658,6 tys

  181(1.7%)

  729,7 tys

  203(1.8%)

  743,3 tys

  209(1.8%)

  1,2 mln

  349(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  303,2 tys

  81,3(1.2%)

  303,7 tys

  81,3(0.9%)

  334,6 tys

  91,0(0.9%)

  503,5 tys

  138(1.3%)

  466,0 tys

  128(1.2%)

  577,1 tys

  160(1.5%)

  307,6 tys

  86,5(0.7%)

  789,0 tys

  225(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  271,6 tys

  72,8(1.1%)

  479,4 tys

  128(1.5%)

  209,7 tys

  57,0(0.6%)

  324,6 tys

  89,2(0.8%)

  266,6 tys

  73,2(0.7%)

  180,3 tys

  50,0(0.5%)

  220,9 tys

  62,1(0.5%)

  757,9 tys

  216(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  288,0 tys

  77,2(1.2%)

  268,0 tys

  71,8(0.8%)

  219,8 tys

  59,8(0.6%)

  315,4 tys

  86,7(0.8%)

  260,6 tys

  71,5(0.7%)

  182,1 tys

  50,5(0.5%)

  117,3 tys

  33,0(0.3%)

  413,0 tys

  118(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  544,9 tys

  148(1.5%)

  551,2 tys

  152(1.4%)

  620,8 tys

  170(1.6%)

  722,4 tys

  201(1.8%)

  695,8 tys

  196(1.7%)

  323,9 tys

  92,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  189,2 tys

  50,7(0.8%)

  136,2 tys

  36,5(0.4%)

  116,4 tys

  31,7(0.3%)

  107,2 tys

  29,5(0.3%)

  130,4 tys

  35,8(0.3%)

  55,5 tys

  15,4(0.1%)

  181,7 tys

  51,1(0.4%)

  211,7 tys

  60,3(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  265,2 tys

  71,1(1.1%)

  60,5 tys

  16,2(0.2%)

  120,5 tys

  32,8(0.3%)

  345,5 tys

  95,0(0.9%)

  141,6 tys

  38,9(0.4%)

  74,1 tys

  20,6(0.2%)

  140,6 tys

  39,5(0.3%)

  158,9 tys

  45,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  96,9 tys

  26,0(0.4%)

  80,9 tys

  21,7(0.2%)

  60,5 tys

  16,5(0.2%)

  56,6 tys

  15,6(0.1%)

  63,6 tys

  17,5(0.2%)

  72,4 tys

  20,1(0.2%)

  51,2 tys

  14,4(0.1%)

  45,3 tys

  12,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  62,9 tys

  16,9(0.3%)

  55,3 tys

  14,8(0.2%)

  31,6 tys

  8,6(0.1%)

  37,1 tys

  10,2(0.1%)

  57,3 tys

  15,7(0.2%)

  45,0 tys

  12,5(0.1%)

  30,3 tys

  8,5(0.1%)

  22,6 tys

  6,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  72,1 tys

  19,3(0.3%)

  24,5 tys

  6,6(0.1%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  84,0 tys

  23,1(0.2%)

  76,5 tys

  21,0(0.2%)

  73,5 tys

  20,4(0.2%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,5 tys

  21,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,9 tys

  10,2(0.2%)

  38,5 tys

  10,3(0.1%)

  38,3 tys

  10,4(0.1%)

  39,6 tys

  10,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,9 tys

  4,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krajence według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krajenki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krajenka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krajenki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,4 tys(100%)

  35,9 mln

  4,8 tys(100%)

  32,5 mln

  4,3 tys(100%)

  38,1 mln

  5,1 tys(100%)

  40,0 mln

  5,3 tys(100%)

  41,2 mln

  5,5 tys(100%)

  43,1 mln

  5,8 tys(100%)

  48,0 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,3 mln

  2,8 tys(39.6%)

  16,0 mln

  4,3 tys(44.4%)

  10,2 mln

  2,8 tys(31.4%)

  11,5 mln

  3,2 tys(30.3%)

  11,5 mln

  3,2 tys(28.9%)

  12,4 mln

  3,5 tys(30.2%)

  13,8 mln

  3,9 tys(31.9%)

  13,7 mln

  3,9 tys(28.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,4 mln

  2,2 tys(32.3%)

  7,9 mln

  2,1 tys(22.1%)

  8,3 mln

  2,3 tys(25.5%)

  9,2 mln

  2,5 tys(24.2%)

  10,2 mln

  2,8 tys(25.5%)

  10,0 mln

  2,8 tys(24.4%)

  10,6 mln

  3,0 tys(24.7%)

  13,0 mln

  3,7 tys(27.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  64,3 tys

  17,2(0.2%)

  66,6 tys

  17,8(0.2%)

  68,3 tys

  18,6(0.2%)

  164,8 tys

  45,3(0.4%)

  112,5 tys

  30,9(0.3%)

  97,5 tys

  27,1(0.2%)

  67,2 tys

  18,9(0.2%)

  4,3 mln

  1,2 tys(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  69,0 tys

  18,5(0.3%)

  250,1 tys

  67,0(0.7%)

  771,5 tys

  210(2.4%)

  1,8 mln

  487(4.6%)

  1,5 mln

  414(3.8%)

  811,4 tys

  225(2%)

  436,7 tys

  123(1%)

  2,4 mln

  697(5.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  501(7.2%)

  2,2 mln

  597(6.2%)

  1,5 mln

  395(4.5%)

  2,1 mln

  578(5.5%)

  1,6 mln

  449(4.1%)

  1,4 mln

  398(3.5%)

  1,7 mln

  471(3.9%)

  1,8 mln

  504(3.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  862,0 tys

  234(2.6%)

  950,9 tys

  261(2.5%)

  986,4 tys

  271(2.5%)

  972,9 tys

  270(2.4%)

  996,0 tys

  280(2.3%)

  1,4 mln

  410(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  815(11.7%)

  7,2 mln

  1,9 tys(20.1%)

  386,3 tys

  105(1.2%)

  428,2 tys

  118(1.1%)

  432,4 tys

  119(1.1%)

  417,4 tys

  116(1%)

  404,4 tys

  114(0.9%)

  1,4 mln

  392(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  715,2 tys

  192(2.8%)

  749,1 tys

  201(2.1%)

  599,7 tys

  163(1.8%)

  1,5 mln

  425(4.1%)

  680,2 tys

  187(1.7%)

  693,9 tys

  193(1.7%)

  895,2 tys

  252(2.1%)

  945,8 tys

  269(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  563,3 tys

  151(2.2%)

  439,3 tys

  118(1.2%)

  415,0 tys

  113(1.3%)

  236,9 tys

  65,1(0.6%)

  760,3 tys

  209(1.9%)

  814,3 tys

  226(2%)

  1,0 mln

  290(2.4%)

  718,4 tys

  205(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  633,1 tys

  170(2.4%)

  549,2 tys

  147(1.5%)

  606,2 tys

  165(1.9%)

  1,1 mln

  290(2.8%)

  997,4 tys

  274(2.5%)

  637,9 tys

  177(1.5%)

  814,0 tys

  229(1.9%)

  618,0 tys

  176(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  87,8 tys

  23,5(0.3%)

  122,2 tys

  32,7(0.3%)

  113,4 tys

  30,8(0.3%)

  88,4 tys

  24,3(0.2%)

  75,5 tys

  20,7(0.2%)

  156,7 tys

  43,5(0.4%)

  117,8 tys

  33,1(0.3%)

  484,8 tys

  138(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  28,9

  0,0(0%)

  311,1 tys

  83,3(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,0 tys

  7,1(0.1%)

  19,8 tys

  5,4(0%)

  88,8

  0,0(0%)

  25,2 tys

  7,1(0.1%)

  80,6 tys

  23,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 tys

  0,5(0%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  31,0 tys

  8,4(0.1%)

  64,0 tys

  17,6(0.2%)

  5,1 tys

  1,4(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  4,8 tys

  1,4(0%)

  25,9 tys

  7,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,3 tys

  21,0(0.3%)

  64,8 tys

  17,4(0.2%)

  48,4 tys

  13,2(0.1%)

  45,3 tys

  12,5(0.1%)

  50,9 tys

  14,0(0.1%)

  57,9 tys

  16,1(0.1%)

  41,0 tys

  11,5(0.1%)

  25,9 tys

  7,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  70,0 tys

  18,8(0.3%)

  66,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,8 tys

  4,7(0%)

  20,1 tys

  5,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,4 tys

  0,9(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  6,9 tys

  1,9(0%)

  11,0 tys

  3,0(0%)

  589

  0,2(0%)

  658

  0,2(0%)

  629

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  72,1 tys

  19,3(0.3%)

  11,3 tys

  3,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  84,0 tys

  23,1(0.2%)

  76,5 tys

  21,0(0.2%)

  72,5 tys

  20,1(0.2%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  650

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,8 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  1,0(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  471,3 tys

  129(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,3 tys

  31,8(0.3%)

  324

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krajenka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 821 mieszkańców Krajenki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 402 kobiet oraz 419 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców Krajenki, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Krajenki mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krajence największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (22,1%) oraz podstawowe ukończone (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Krajence mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 201 dzieci (94 dziewczynki oraz 107 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Krajence mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 141 dzieci (60 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  16,8% mieszkańców Krajenki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 463 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 452 uczniów (210 kobiet oraz 242 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Krajence placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 313 uczniów (142 kobiety oraz 171 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,7% ludności (31,5% wśród dziewczynek i 29,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 137,80.

  W Krajence znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 22 uczniów (0 kobiet oraz 22 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (14,4% wśród dziewczyn i 20,6% wśród chłopaków). 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,5% mieszkańców Krajenki w wieku potencjalnej nauki (17,6% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 15,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,2%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,1%
  Województwo
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,1%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 22,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,0%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Krajenka
  4,0%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,8%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 18,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,9%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1463 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 463,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Krajenka
  0,58
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krajenka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Dzieci
 • 94 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 107 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,8%
  53,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 3 lata
 • 48
 • 41 4 lata
 • 41
 • 50 5 lata
 • 50
 • 62 6 lat
 • 62
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 24 4 lata
 • 24
 • 23 5 lata
 • 23
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 17 4 lata
 • 17
 • 27 5 lata
 • 27
 • 35 6 lat
 • 35
 •  
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krajence(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krajence aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Krajence
  Publiczne
  67 263-83-42
  ul. Bydgoska 3a
  77-430 Krajenka
  615013
 • Szkoły podstawowe w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krajenka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 402 Uczniowie
 • 210 Kobiety
  (uczniowie)
 • 192 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,2%
  47,8%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 50 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 27 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,7
  Województwo
  17,3
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,7
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,7
 • 21,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,2
 • 12,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12,5
 •  
 • 25,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 137,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  137,80
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 132,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  132,01
  Województwo
  96,29
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krajenka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krajenka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krajence(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krajence aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  67 263-85-88
  ul. Bydgoska 3
  77-430 Krajenka
  1429524
 • Szkoły ponadpodstawowe w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Krajenka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  11,0
  Wielkopolskie
  22,8
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Krajence(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krajence aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krajence
  Publiczne
  67 263-81-78
  67 263-81-79
  ul. Stanisława Polańskiego 3
  77-430 Krajenka
  5138-
  Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Krajence (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  67 263-81-78
  67 263-81-79
  ul. Stanisława Polańskiego 3
  77-430 Krajenka
  392-
  Technikum im. Stanisława Staszica w Krajence (Stanisław Staszic)
  Publiczne
  67 263-81-78
  67 263-81-79
  ul. Stanisława Polańskiego 3
  77-430 Krajenka
  477-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Krajence (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  67 263-81-78
  67 263-81-79
  ul. Stanisława Polańskiego 3
  77-430 Krajenka
  237-
 • Edukacyjne grupy wieku w Krajence
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krajenka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krajenka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krajenka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krajenka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Krajence

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krajence w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krajence
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Krajence: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Krajence 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 176 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 122 (uczestnicy: 7 815)
  • seanse filmowe: 49 (uczestnicy: 735)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 230)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 273)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 3 035)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 12)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 1 707)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 940)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 383)
  • inne: 2 (uczestnicy: 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 251)
  • taneczne: 1 (członkowie: 51)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 26)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 39)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 110)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 11)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 11)


  Według danych z 2022 w Krajence działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 792 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 828 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Krajence działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 80 członków. Zarejestrowano 80 ćwiczących (mężczyźni: 78, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 45, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krajence w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krajence
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krajenki znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Krajence
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek z XIV w. (ul. Szkolna 7)dnia 1959-04-02, wykaz dokumentów: 182 z 1959-04-02
  • Pałac z pocz. XIX w. (ul. Szkolna 17)dnia 1965-11-25, wykaz dokumentów: 502 z 1965-11-25
  • Kościół z 1846 - 1847dnia 1992-12-28, wykaz dokumentów: A-738 z 1992-12-28; 650/Wlkp/A z 2008-02-28
  • Miasto z 1286 r.dnia 2008-06-19, wykaz dokumentów: 680/Wlkp/A z 2008-06-19
  • Młyn z przełomu XIX/XX w. (ul. Młyńska 3)dnia 2013-06-04, wykaz dokumentów: 895/Wlkp/A z 2013-06-04; brak numeru z 2013-07-16
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Młyńska 1)dnia 2013-06-04, wykaz dokumentów: 895/Wlkp/A z 2013-06-04; brak numeru z 2013-07-16
  • Zespół - młyn z przełomu XIX/XX w. (ul. Młyńska 1)dnia 2013-06-04, wykaz dokumentów: 895/Wlkp/A z 2013-06-04; brak numeru z 2013-07-16
 • Formy ochrony przyrody w Krajence
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Krajenki znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Krajence
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: okazały martwy dąb stojący z pozostałościami kapliczki, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Złotów L-ctwo Leśnik oddz. 54d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Złotów L-ctwo Leśnik oddz. 43d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Krajenka ul. Bydgoska przy szkole
  • Pomnik przyrodyOpis: okazałe drzewo o regularnej sylwetce, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Krajenka ul. Winiary
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Złotów L-ctwo Leśnik oddz. 57 d na skraju lasu łęgowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-10-13, Opis granicy: rośnie przy linii oddział. na terenie podmokłym l-ctwo Leśnik oddz. 57d
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów, Data ustanowienia: 1998-10-13, Opis granicy: rosną przy drodze leśnej l-ctwo Leśnik oddz. 56b
  • Pomnik przyrodyOpis: obecnie 1 lipa początkowo grupa 2 lip ale 1 zniesiono w 2013 r.-odnaleziono pień po drzewie, Data ustanowienia: 2013-09-26, Opis granicy: Krajenka ul. Szkolna

Krajenka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 10 wypadków drogowych w Krajence odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 284,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 85,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Krajence znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotowskiego.

  Powiat złotowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Krajence
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Krajence w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 284,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Krajenka
  284,9
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 85,47 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  85,5
  Województwo
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 227,92 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  227,9
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 30,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  30,0
  Wielkopolskie
  10,1
  Kraj
  9,5
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  80,0
  Wielkopolskie
  117,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Krajence w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 135,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Krajenka
  135,7 km
  Województwo
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,5 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krajenka przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 188droga wojewódzka nr 188(Człuchów - Dębnica - Przytok - Mosiny - Myśligoszcz - Debrzno - Debrzno-Wieś - Smolnica - Lipka - Zakrzewo - Złotów - Blękwit - Klukowo - Krajenka - Żeleźnica - Skórka - Piła)
  • DW 190droga wojewódzka nr 190( Krajenka - Czajcze - Leśnik - Podróżna - Bądecz - Sędziniec - Wysoka - Wysoczka - Pobórka Wielka - Białośliwie - Atanazyn - Szamocin - Młynary - Margonin - Próchnowo - Bugaj - Oporzyn - Pawłowo Żońskie - Kobylec - Wągrowiec - Łaziska - Mieścisko - Miłosławice - Jaroszewo Pierwsze - Charbowo - Polska Wieś - Kłecko - Brzozogaj - Działyń - Obora - Piekary - Gniezno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Krajenka przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 203Linia kolejowa nr 203: Tczew - Kostrzyn [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tczew - Rokitki Tczewskie - Swarożyn - Szpęgawsk - Starogard Gdański - Piesienice - Pinczyn - Zblewo - Bytonia - Kaliska - Kamienna Karczma - Czarna Woda - Łąg - Czersk - Gutowiec - Rytel Wieś - Rytel - Krojanty - Chojnice - Moszczenica Pomorska - Wierzchowo Człuchowskie - Bukowo Człuchowskie - Lipka Krajeńska - Zakrzewo Złotowskie - Złotów -Krajenka - Dolnik - Skórka - Piła Podlasie - Piła Główna - Stobno - Biała Pilska - Trzcianka - Siedlisko Czarnkowskie - Biernatowo - Fulsztyn - Wieleń Północny - Krzyż - Stare Bielice - Nowe Drezdenko - Stare Kurowo - Strzelce Krajeńskie Wschód - Sarbiewo - Górki Noteckie - Santok - Czechów - Wawrów - Gorzów Wielkopolski Wschodni - Gorzów Wielkopolski - Gorzów Wielkopolski Wieprzyce - Łupowo - Bogdaniec - Nowiny Wielkie - Witnica - Kamień Mały - Dąbroszyn - Kostrzyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krajence istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Andrzeja Danaborskiego

  ul. Brzozowa

  ul. Bydgoska

  ul. Cierpienia

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Floriańska

  ul. Janusza Kościeleckiego

  ul. Końcowa

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Olimpijska

  ul. Parkowa

  ul. Piłkarska

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  Rondo im. Wacława Frankowskiego

  ul. Rynek

  ul. Różana

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Polańskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Targowa

  ul. Toruńska

  ul. Towarowa

  ul. V Dzielnica

  ul. Winiary

  ul. Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  Wybudowanie

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zielna

  ul. Złotowska

  ul. gen. Sikorskiego

  ul. ks. Antoniego Januszewskiego

  ul. ks. Bolesława Domańskiego

  ul. ks. Maksymiliana Grochowskiego

  ul. Łódzka