Koluszki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Koluszki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Koluszki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łódzki wschodniego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koluszki.
 • 13 148 Liczba mieszkańców
 • 9,9 km² Powierzchnia
 • 1 328,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 211 m n.p.m Wysokość
 • 1949 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • ELW Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Ludwik Chałat Burmistrz miasta
Koluszki na mapie
Identyfikatory
 • 19.819651.7383 Współrzędne GPS
 • 1006074 TERYT (TERC)
 • 0967831 SIMC
Herb miasta Koluszki
Koluszki herb

Koluszki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-040Poczta Koluszki

Koluszki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Koluszkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Koluszkach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Brzezinach (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Głowackiego 43
95-060 Brzeziny
Ochotnicza Straż Pożarna Długie
605-696-104
Długie 58
95-040 Koluszki
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Koluszki
(44) 714-04-78
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach
( 44) 714-06-21
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
(4) 714-69-77, 714-16-34
ul. 11-go Listopada 62F
95-040 Koluszki
Urząd Miejski w Koluszkach
(44) 725-67-00
(44) 714-58-40
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

Koluszki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Koluszki jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 148, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 58 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,0% mieszkańców Koluszek jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Koluszki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -34. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,58 na 1000 mieszkańców Koluszek. W 2017 roku urodziło się 113 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 319 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,7% zgonów w Koluszkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w Koluszkach były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Koluszek przypada 10.03 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 86 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 168 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Koluszek -82. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,5% mieszkańców Koluszek jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Koluszek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 148 Liczba mieszkańców
 • 6 928 Kobiety
 • 6 220 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Koluszek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,1 lat
  woj. łódzkie
  42,7 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Koluszki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Koluszek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Koluszki
  26,1%
  łódzkie
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,5%
  łódzkie
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 56,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,5%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 17,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Koluszkach w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  4,4
  łódzkie
  4,7
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Koluszki
  1,8
  woj. łódzkie
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 58 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Koluszkach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -34 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Koluszki
  -2,6
  łódzkie
  -3,0
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Koluszkach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Koluszkach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Koluszkach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Koluszkach w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 113 Urodzenia żywe
 • 53 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 60 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Koluszki
  8,6
  woj. łódzkie
  9,6
  Polska
  10,5
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,0
  łódzkie
  42,0
  Cała Polska
  44,2
 • 5.96 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.96
 • 42.67 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42.67
 • 109.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.38
 • 86.82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86.82
 • 28.32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.32
 • 4.93 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.93
 • 0.4 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.4
 • 3 319 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 260 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 390 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Koluszki
  3 319 g
  łódzkie
  3 360 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 270 Waga 3000g - 3499g
 • 270
 • 110 Waga 2500g - 2999g
 • 110
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Koluszki
  1,40
  woj. łódzkie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,76
  woj. łódzkie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,88
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Koluszkach w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 133 Zgony
 • 68 Kobiety
  (Zgony)
 • 65 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,1%
  48,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Województwo
  12,1
  Kraj
  10,1
 • 111,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  111,1
  Województwo
  132,5
  Kraj
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Koluszki
  4,5
  łódzkie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  woj. łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,9%
  woj. łódzkie
  41,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,3%
  woj. łódzkie
  25,2%
  Kraj
  26,7%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,1%
  łódzkie
  7,4%
  Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  10,1
  Cała Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Polska
  74,3
 • 220,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  220,6
  łódzkie
  314,0
  Cała Polska
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  295,4
  Cała Polska
  261,6
 • 434,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 452,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 414,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  434,0
  woj. łódzkie
  519,0
  Polska
  469,0
 • 91,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 134,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Koluszki
  91,8
  woj. łódzkie
  90,2
  Cały kraj
  87,7
 • 38,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Koluszki
  38,4
  łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  31,8
 • 5,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,5
  woj. łódzkie
  10,4
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  woj. łódzkie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 86 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 47 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 168 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 83 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 85 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -82 Saldo migracji
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -82 Saldo migracji wewnętrznych
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Koluszkach w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Koluszki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koluszki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Koluszkach oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Koluszkach to 4 701 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 355 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Koluszkach to 5,91 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Koluszkach to 137,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,51% mieszkań posiada łazienkę, 86,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,63% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 701 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 354,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  354,90
  woj. łódzkie
  406,30
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  74,80 m2
  woj. łódzkie
  68,90 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 26,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,60 m2
  woj. łódzkie
  28,00 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,05
  łódzkie
  3,60
  Kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,82
  woj. łódzkie
  2,46
  Cała Polska
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Koluszki
  0,70
  woj. łódzkie
  0,68
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,84
  Województwo
  3,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 11 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 65 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,91
  woj. łódzkie
  4,43
  Polska
  3,91
 • 4,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Koluszki
  4,94
  Województwo
  13,36
  Cała Polska
  18,14
 • 1 513 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 137,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Koluszki
  137,5 m2
  woj. łódzkie
  113,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,12 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,55%
  Województwo
  94,69%
  Cała Polska
  96,79%
 • 93,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,36%
  Województwo
  89,51%
  Kraj
  93,66%
 • 90,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,51%
  Województwo
  85,48%
  Cała Polska
  91,31%
 • 86,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,85%
  woj. łódzkie
  77,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 60,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  60,63%
  Województwo
  44,57%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Koluszki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Koluszkach na 1000 mieszkańców pracuje 280 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 42,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Koluszkach wynosiło w 2017 roku 8,8% (9,3% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koluszkach wynosiło 3 463,82 PLN, co odpowiada 76.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Koluszek 1 431 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 682 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -749.

  22,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Koluszek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,1% w przemyśle i budownictwie, a 24,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 280 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  280,0
  Województwo
  244,0
  Cała Polska
  247,0
 • 8,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,3% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Koluszki
  8,8%
  Województwo
  6,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Koluszkach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Koluszkach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Koluszkach w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 464 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 464 PLN
  Województwo
  4 142 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Koluszkach w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 431 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 682 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -749 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,1% Przemysł i budownictwo
 • 27,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,6% Pozostałe
 • 28,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Koluszkach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 680 Pracujący ogółem
 • 1 580 Kobiety
 • 2 100 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Koluszki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,3
  łódzkie
  66,6
  Cały kraj
  63,4
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  37,3
  łódzkie
  38,5
  Kraj
  34,0
 • 133,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  133,4
  łódzkie
  136,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Koluszki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Koluszkach w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 286 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 057 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 104 nowe podmioty, a 100 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (148) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (86) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (448) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (79) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Koluszkach najwięcej (66) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 218) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (291) podmiotów, a 76,7% (986) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Koluszkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 286 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 291 Przemysł i budownictwo
 • 986 Pozostała działalność
 • 104 Podmioty nowo zarejestrowane w Koluszkach w 2017 roku
 • 100 Podmioty wyrejestrowane w Koluszkach w 2017 roku
 • 1 057 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 218 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 218
 • 57 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 57
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 284 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 284
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 62 Spółki handlowe ogółem
 • 62
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 37  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 37
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 66 Spółki cywilne ogółem
 • 66
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 057 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 326 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 326
 • 164 Przetwórstwo przemysłowe
 • 164
 • 98 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 98
 • 88 Budownictwo
 • 88
 • 76 Transport i gospodarka magazynowa
 • 76
 • 76 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 76
 • 53 Pozostała działalność
 • 53
 • 35 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 35
 • 34 Informacja i komunikacja
 • 34
 • 26 Edukacja
 • 26
 • 23 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 23
 • 22 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 22
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koluszki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Koluszkach stwierdzono szacunkowo 173 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Koluszkach wynosi 71,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Koluszek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,76 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 5,56 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,47 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,40 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Koluszek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 173 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 173
 • 102 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 102
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 32 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 32
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 73 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 73
 • 13,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  13,20
  woj. łódzkie
  17,76
  Cała Polska
  19,62
 • 7,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  7,76
  woj. łódzkie
  11,26
  Cały kraj
  12,07
 • 2,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  2,40
  woj. łódzkie
  3,84
  Polska
  4,94
 • 2,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,47
  woj. łódzkie
  1,95
  Polska
  1,78
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 5,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  5,56
  woj. łódzkie
  9,64
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  woj. łódzkie
  66%
  Cały kraj
  72%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Koluszki
  58%
  Województwo
  53%
  Cała Polska
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  82%
  woj. łódzkie
  84%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  łódzkie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Województwo
  82%
  Polska
  84%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Koluszki
  44%
  woj. łódzkie
  47%
  Polska
  52%

Koluszki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Koluszek wyniosła w 2016 roku 81,0 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Koluszek - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (24.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (15%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,8 mln złotych, czyli 18,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Koluszek wyniosła w 2016 roku 90,9 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 26.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.9%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.6%). W budżecie Koluszek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 816 złotych na mieszkańca (21,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,3 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,5%.
 • Wydatki budżetu w Koluszkach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,4 mln

  2,1 tys(100%)

  59,7 mln

  2,5 tys(100%)

  56,9 mln

  2,4 tys(100%)

  62,4 mln

  2,6 tys(100%)

  56,5 mln

  2,4 tys(100%)

  63,7 mln

  2,7 tys(100%)

  72,7 mln

  3,1 tys(100%)

  81,0 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,3 mln

  1,3 tys(34.9%)

  18,4 mln

  1,4 tys(30.9%)

  19,9 mln

  1,5 tys(35%)

  23,1 mln

  1,7 tys(37%)

  22,2 mln

  1,7 tys(39.2%)

  23,4 mln

  1,8 tys(36.8%)

  24,5 mln

  1,8 tys(33.7%)

  26,8 mln

  2,0 tys(33.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  520(14.2%)

  7,5 mln

  561(12.6%)

  7,6 mln

  562(13.4%)

  7,8 mln

  578(12.6%)

  8,1 mln

  601(14.3%)

  8,3 mln

  619(13%)

  8,5 mln

  636(11.6%)

  20,1 mln

  1,5 tys(24.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  447(12.2%)

  9,0 mln

  671(15.1%)

  7,7 mln

  566(13.5%)

  12,0 mln

  888(19.3%)

  8,3 mln

  618(14.7%)

  11,2 mln

  840(17.6%)

  9,8 mln

  734(13.4%)

  12,2 mln

  920(15%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,7 mln

  353(9.6%)

  14,0 mln

  1,0 tys(23.4%)

  7,7 mln

  570(13.6%)

  7,1 mln

  523(11.4%)

  3,8 mln

  281(6.7%)

  5,7 mln

  424(8.9%)

  15,5 mln

  1,2 tys(21.3%)

  8,1 mln

  615(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  536(14.6%)

  5,1 mln

  384(8.6%)

  5,6 mln

  415(9.9%)

  5,8 mln

  429(9.3%)

  5,8 mln

  435(10.3%)

  6,6 mln

  496(10.4%)

  7,1 mln

  536(9.8%)

  6,3 mln

  475(7.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  82,6(2.3%)

  1,9 mln

  144(3.2%)

  1,5 mln

  110(2.6%)

  2,1 mln

  155(3.4%)

  3,5 mln

  259(6.1%)

  1,8 mln

  135(2.8%)

  1,4 mln

  105(1.9%)

  1,9 mln

  143(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0 mln

  149(4.1%)

  762,3 tys

  56,9(1.3%)

  2,1 mln

  158(3.8%)

  697,9 tys

  51,5(1.1%)

  777,3 tys

  57,9(1.4%)

  970,4 tys

  72,6(1.5%)

  639,2 tys

  48,1(0.9%)

  1,7 mln

  127(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  939,8 tys

  69,8(1.9%)

  887,0 tys

  66,2(1.5%)

  961,1 tys

  70,9(1.7%)

  1,1 mln

  78,5(1.7%)

  1,1 mln

  82,5(2%)

  1,2 mln

  89,9(1.9%)

  1,2 mln

  89,9(1.6%)

  1,2 mln

  88,3(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  123(3.3%)

  471,9 tys

  35,2(0.8%)

  1,1 mln

  82,8(2%)

  648,7 tys

  47,9(1%)

  678,2 tys

  50,5(1.2%)

  901,0 tys

  67,4(1.4%)

  1,3 mln

  99,2(1.8%)

  689,7 tys

  52,1(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  338,6 tys

  25,2(0.7%)

  397,5 tys

  29,7(0.7%)

  965,1 tys

  71,2(1.7%)

  406,4 tys

  30,0(0.7%)

  426,5 tys

  31,8(0.8%)

  644,2 tys

  48,2(1%)

  604,4 tys

  45,4(0.8%)

  613,8 tys

  46,3(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  36,5 tys

  2,7(0.1%)

  154,2 tys

  11,5(0.3%)

  446,4 tys

  33,0(0.8%)

  707,0 tys

  52,2(1.1%)

  901,8 tys

  67,2(1.6%)

  781,6 tys

  58,5(1.2%)

  647,3 tys

  48,7(0.9%)

  512,4 tys

  38,7(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  571,0 tys

  42,4(1.2%)

  214,4 tys

  16,0(0.4%)

  324,4 tys

  23,9(0.6%)

  348,4 tys

  25,7(0.6%)

  462,8 tys

  34,5(0.8%)

  619,0 tys

  46,3(1%)

  514,0 tys

  38,6(0.7%)

  391,6 tys

  29,6(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  283,7 tys

  21,1(0.6%)

  299,1 tys

  22,3(0.5%)

  333,9 tys

  24,6(0.6%)

  332,8 tys

  24,6(0.5%)

  361,3 tys

  26,9(0.6%)

  333,4 tys

  24,9(0.5%)

  312,1 tys

  23,5(0.4%)

  333,0 tys

  25,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  123,1 tys

  9,2(0.2%)

  124,3 tys

  9,3(0.2%)

  100,4 tys

  7,4(0.2%)

  208,9 tys

  15,4(0.3%)

  147,0 tys

  11,0(0.3%)

  69,9 tys

  5,2(0.1%)

  58,6 tys

  4,4(0.1%)

  83,6 tys

  6,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,7 tys

  3,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  34,4 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,2 tys

  3,0(0.1%)

  156,8 tys

  11,7(0.3%)

  51,1 tys

  3,8(0.1%)

  8,2 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  196,4 tys

  14,7(0.3%)

  241,2 tys

  18,1(0.3%)

  30,8 tys

  2,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  167,7 tys

  12,5(0.3%)

  358,7 tys

  26,5(0.6%)

  1 000

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,7(0%)

  989,2 tys

  74,0(1.6%)

  377,3 tys

  28,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  73,6 tys

  5,5(0.1%)

  74,2 tys

  5,5(0.1%)

  69,5 tys

  5,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Koluszkach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,5 mln

  2,1 tys(100%)

  52,2 mln

  2,2 tys(100%)

  51,8 mln

  2,2 tys(100%)

  53,2 mln

  2,3 tys(100%)

  55,7 mln

  2,4 tys(100%)

  69,2 mln

  2,9 tys(100%)

  71,9 mln

  3,0 tys(100%)

  90,9 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,4 mln

  1,8 tys(51.5%)

  24,9 mln

  1,9 tys(47.6%)

  27,8 mln

  2,1 tys(53.7%)

  29,8 mln

  2,2 tys(55.9%)

  31,7 mln

  2,4 tys(57%)

  34,5 mln

  2,6 tys(49.9%)

  35,2 mln

  2,6 tys(49%)

  39,1 mln

  2,9 tys(43%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  419(11.9%)

  6,0 mln

  446(11.4%)

  5,7 mln

  424(11.1%)

  6,0 mln

  440(11.2%)

  6,1 mln

  451(10.9%)

  6,2 mln

  463(9%)

  6,2 mln

  463(8.6%)

  18,1 mln

  1,4 tys(19.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,5 mln

  781(22.1%)

  10,7 mln

  797(20.4%)

  11,1 mln

  817(21.4%)

  12,1 mln

  895(22.8%)

  13,6 mln

  1,0 tys(24.4%)

  13,0 mln

  974(18.8%)

  13,2 mln

  995(18.4%)

  14,2 mln

  1,1 tys(15.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  87,5(2.5%)

  5,5 mln

  414(10.6%)

  1,5 mln

  110(2.9%)

  392,7 tys

  29,0(0.7%)

  173,1 tys

  12,9(0.3%)

  149,8 tys

  11,2(0.2%)

  8,6 mln

  650(12%)

  7,2 mln

  545(7.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  99,2(2.8%)

  1,3 mln

  94,4(2.4%)

  1,7 mln

  122(3.2%)

  1,4 mln

  102(2.6%)

  934,7 tys

  69,7(1.7%)

  6,0 mln

  451(8.7%)

  1,8 mln

  135(2.5%)

  4,1 mln

  312(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  909,3 tys

  67,6(1.9%)

  897,1 tys

  67,0(1.7%)

  1,6 mln

  119(3.1%)

  497,5 tys

  36,7(0.9%)

  442,5 tys

  33,0(0.8%)

  2,4 mln

  182(3.5%)

  2,2 mln

  167(3.1%)

  4,1 mln

  308(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  80,1(2.3%)

  1,3 mln

  94,6(2.4%)

  365,9 tys

  27,0(0.7%)

  1,0 mln

  75,1(1.9%)

  573,5 tys

  42,7(1%)

  2,9 mln

  217(4.2%)

  2,5 mln

  187(3.5%)

  1,3 mln

  102(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  692,7 tys

  51,5(1.5%)

  836,7 tys

  62,4(1.6%)

  621,3 tys

  45,9(1.2%)

  549,8 tys

  40,6(1%)

  512,5 tys

  38,2(0.9%)

  637,1 tys

  47,6(0.9%)

  864,3 tys

  65,0(1.2%)

  1,3 mln

  95,9(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  864,8 tys

  64,3(1.8%)

  5,1

  0,0(0%)

  466,2 tys

  34,4(0.9%)

  34,5 tys

  2,5(0.1%)

  254,5 tys

  19,0(0.5%)

  501,2 tys

  37,5(0.7%)

  39,0 tys

  2,9(0.1%)

  360,8 tys

  27,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  282,7 tys

  21,0(0.6%)

  299,7 tys

  22,4(0.6%)

  318,0 tys

  23,5(0.6%)

  335,5 tys

  24,8(0.6%)

  342,0 tys

  25,5(0.6%)

  335,9 tys

  25,1(0.5%)

  343,1 tys

  25,8(0.5%)

  334,0 tys

  25,2(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  338,7 tys

  25,2(0.7%)

  155,3 tys

  11,6(0.3%)

  157,1 tys

  11,6(0.3%)

  235,3 tys

  17,4(0.4%)

  275,6 tys

  20,5(0.5%)

  428,1 tys

  32,0(0.6%)

  304,6 tys

  22,9(0.4%)

  304,7 tys

  23,0(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  124,2 tys

  9,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  259,0 tys

  19,1(0.5%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  943,4 tys

  70,6(1.4%)

  104,7 tys

  7,9(0.1%)

  239,2 tys

  18,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  103,6 tys

  7,7(0.2%)

  68,8 tys

  5,1(0.1%)

  70,7 tys

  5,2(0.1%)

  93,3 tys

  6,9(0.2%)

  217,8 tys

  16,2(0.4%)

  191,0 tys

  14,3(0.3%)

  139,7 tys

  10,5(0.2%)

  122,3 tys

  9,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,0 tys

  1,0(0%)

  28,0 tys

  2,1(0.1%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  182,5 tys

  13,5(0.3%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  152,6 tys

  11,4(0.2%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  77,4 tys

  5,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  38,5 tys

  2,9(0.1%)

  57,9 tys

  4,3(0.1%)

  379,0 tys

  28,0(0.7%)

  405,5 tys

  29,9(0.8%)

  550,3 tys

  41,0(1%)

  535,3 tys

  40,0(0.8%)

  34,6 tys

  2,6(0%)

  41,3 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,2 tys

  3,0(0.1%)

  156,8 tys

  11,7(0.3%)

  51,1 tys

  3,8(0.1%)

  8,2 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  196,4 tys

  14,7(0.3%)

  241,2 tys

  18,1(0.3%)

  30,8 tys

  2,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,1 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  5,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Koluszki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 780 mieszkańców Koluszek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 377 kobiet oraz 1 403 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,5% mieszkańców Koluszek, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 23,5% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Koluszek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Koluszkach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz średnie zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,3%) oraz podstawowe ukończone (22,3%).

  17,1% mieszkańców Koluszek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 015 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,65 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 111,93.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,4% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 150,88.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,5% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 16 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców Koluszek w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 15,2% Wykształcenie wyższe
 • Koluszki
  15,2%
  Województwo
  16,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 17,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,2%
  łódzkie
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  łódzkie
  2,8%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,2%
  woj. łódzkie
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,8%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,5%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 15,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Koluszki
  5,0%
  łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,5%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1015 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 015,0
  woj. łódzkie
  818,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,65 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Koluszki
  0,65
  łódzkie
  1,01
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Koluszkach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr2 w Koluszkach
  Publiczne
  44 714-58-28
  44 714-58-28
  ul. REJA 5
  95-040 Koluszki
  922523
  Przedszkole Nr3 w Koluszkach (Czesław Janczarski)
  Publiczne
  44 714-58-49
  44 714-58-49
  ul. Staszica 36
  95-040 Koluszki
  818121
  Przedszkole nr 1 w Koluszkach
  Publiczne
  44 714-58-46
  44 714-58-46
  ul. Budowlanych 4a
  95-040 Koluszki
  4989
  Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"
  Niepubliczny
  ul. Kolejowa 1
  95-040 Koluszki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 111,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  111,93
  Województwo
  97,48
  Cały kraj
  96,62
 • 109,81 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  109,81
  woj. łódzkie
  93,50
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koluszki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koluszki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Koluszki
  20,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Koluszkach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  44 714-58-30
  44 714-58-30
  ul. Kościuszki 16
  95-040 Koluszki
  2145143
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  44 714-58-37
  44 714-58-37
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
  17394-
  Szkoła podstawowa nr 3
  Publiczna
  44 714-19-63
  44 714-19-63
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  421-
 • Szkoły gimnazjalne w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 150,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  150,88
  woj. łódzkie
  101,43
  Polska
  100,01
 • 140,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  140,29
  woj. łódzkie
  93,10
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Koluszki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Koluszki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Koluszkach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 w Koluszkach (Jan Kochanowski)
  Publiczne
  44 714-58-77
  44 714-58-77
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
  13348-
  Gimnazjum nr 2 w Koluszkach (Prymasa Tysiaclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
  Publiczne
  44 714-58-63
  44 714-58-63
  ul. MICKIEWICZA 8
  95-040 Koluszki
  817727
  Gimnazjum nr 3
  Publiczne
  44 714-15-07
  44 714-15-07
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  311-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Koluszkach w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  woj. łódzkie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  16,0
  woj. łódzkie
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 16 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 16
 • 16 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 16
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Koluszkach

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczne
  44 714-14-89
  44 714-14-89
  ul. Kościuszki 16
  95-040 Koluszki
  1026024
  Technikum nr 2
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  10193-
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  5134-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  6120-
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  466-
  Szkoła przyspasabiająca do pracy
  Publiczna
  44 714-19-63
  44 714-19-63
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  214-
  I Liceum Profilowane
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  ---
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  ---
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach
  Niepubliczne
  44 714-58-63
  44 714-58-63
  ul. Mickiewicza 8
  95-040 Koluszki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Koluszki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Koluszki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Koluszki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koluszki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Koluszkach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Koluszkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Koluszkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Koluszkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 181 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 4 150)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 450)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 30)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 150)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 100)
  • taneczne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Koluszkach działało 1 kino posiadające 1 salę z 181 miejscami na widowni. Odbyło się 401 seansów, na które przyszło 34 000 widzów, w tym 324 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 31 000 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Koluszkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 42 964 wolumeny oraz 175 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 619 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Koluszkach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 308 członków. Zarejestrowano 280 ćwiczących (mężczyźni: 232, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 180, dziewczęta do lat 18: 44). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Koluszkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Koluszkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Koluszek znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Koluszkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Koluszki ul.Brzezińska 148 obręb 1 dz ewid 94/1
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa szerokolistna, Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: Koluszki ul. Spacerowa 22 grunt p. E. Potulskiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: Koluszki ul. A. Krajowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity odm. purpurowa, Data ustanowienia: 2004-11-23, Opis granicy: Koluszki ul. 11 Listopada 17 przed budynkiem plebanii Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny
  • Smug nad Piasecznicą II - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych śródleśnego fragmentu doliny Piasecznicy z bogatymi florystycznie zbiorowiskami łąkowymi szuwarowymi i ziołoroślowymi ważnymi dla zachowania bioróżnorodności, Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: część działki ewidencyjnej 461 w obrębie ewidencyjnym Będzelin gmina Koluszki położony w oddziale leśnym 65d obrębu Regny Nadleśnictwa Brzeziny, Powierzchnia: 0.41 ha
  • Smug nad Piasecznicą I - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych śródleśnego fragmentu doliny Piasecznicy z bogatymi florystycznie zbiorowiskami łąkowymi ziołoroślowymi zaroślowymi oraz fragmentami łęgu i grądu ważnymi dla zachowania bioróżnorodności., Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: część działki ewidencyjnej 450 w obrębie ewidencyjnym Będzelin gmina Koluszki położony w oddziale leśnym 64i obrębu Regny Nadleśnictwa Brzeziny, Powierzchnia: 1.4 ha
  • Ług pod Piaskową Górą - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie walorów przyrodniczych śródleśnego mokradła ważnego dla zachowania bioróżnorodności., Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: część działki ewidencyjnej 447 w obrębie ewidencyjnym Będzelin gmina Koluszki położony w oddziale leśnym 286Ad obrębu Brzeziny Nadleśnictwa Brzeziny, Powierzchnia: 0.57 ha
  • Rochna - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem ochrony jest zachowanie cennych zbiorowisk górnej Mrogi oraz bocznego odgałęzienia doliny Mrogi posiadającego wybitne walory krajobrazowe, Data ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 21.95 ha

Koluszki - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Koluszkach znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 taksówek oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łódzki wschodniego.

  Powiat łódzki wschodni - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Koluszkach w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 483,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  483,5 km
  łódzkie
  399,9 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Koluszki
  3,2 km
  łódzkie
  2,9 km
  Polska
  3,2 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Koluszki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 715droga wojewódzka nr 715(Brzeziny - Zalesie - Koluszki - Redzeń Nowy - Regny - Budziszewice - Zaosie - Osiedle Niewiadów - Ujazd)
  • DW 716droga wojewódzka nr 716( Koluszki - Różyca - Nowe Chrusty - Pogorzałe Ługi - Stefanów - Rokiciny - Łaznów - Będków - Kalinów - Kalska Wola - Kiełczówka - Baby - Moszczenica - Raków Duży - Piotrków Trybunalski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Koluszki przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry -Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
  • LK 17Linia kolejowa nr 17: Łódź Fabryczna - Koluszki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Fabryczna - Łódź Niciarniana - Łódź Widzew - Łódź Andrzejów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice -Koluszki)
  • LK 535Linia kolejowa nr 535: Żakowice Południowe R 7 - Koluszki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Koluszki)
  • LK 534Linia kolejowa nr 534: Koluszki - Mikołajów [o znaczeniu drugorzędnym] (Koluszki - Słotwiny - Mikołajów)