Koluszki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Koluszki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Koluszki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łódzki wschodniego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koluszki.
 • 12 687 Liczba mieszkańców
 • 9,9 km² Powierzchnia
 • 1 281,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 211 m n.p.m Wysokość
 • 1949 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • ELW Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Ludwik Chałat Burmistrz miasta
Koluszki na mapie
Identyfikatory
 • 19.819651.7383 Współrzędne GPS
 • 1006074 TERYT (TERC)
 • 0967831 SIMC
Herb miasta Koluszki
Koluszki herb

Koluszki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-040Poczta Koluszki

Koluszki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Koluszkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Koluszkach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Brzezinach (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Głowackiego 43
95-060 Brzeziny
Ochotnicza Straż Pożarna Długie
605-696-104
Długie 58
95-040 Koluszki
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Koluszki
(44) 714-04-78
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach
( 44) 714-06-21
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
(4) 714-69-77, 714-16-34
ul. 11-go Listopada 62F
95-040 Koluszki
Urząd Miejski w Koluszkach
(44) 725-67-00
(44) 714-58-40
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

Koluszki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Koluszki jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 687, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Koluszek zawarli w 2021 roku 55 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  25,3% mieszkańców Koluszek jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Koluszki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -110. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,65 na 1000 mieszkańców Koluszek. W 2021 roku urodziło się 85 dzieci, w tym 44,7% dziewczynek i 55,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,3% zgonów w Koluszkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Koluszkach były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Koluszek przypada 15.33 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 132 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 114 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Koluszek 18. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  57,8% mieszkańców Koluszek jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Koluszek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 687 Liczba mieszkańców
 • 6 719 Kobiety
 • 5 968 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Koluszek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,5 lat
  woj. łódzkie
  43,5 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Koluszki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Koluszek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Koluszki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Koluszki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Koluszki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,3% Kawalerowie/Panny
 • Koluszki
  25,4%
  łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,5%
  łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,5%
  łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Koluszkach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,3
  łódzkie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Koluszki
  1,5
  woj. łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 55 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Koluszkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -110 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -63 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -47 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Koluszki
  -8,7
  łódzkie
  -7,6
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Koluszkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Koluszkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Koluszkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Koluszkach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 85 Urodzenia żywe
 • 38 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 47 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,7%
  55,3%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Koluszki
  6,7
  woj. łódzkie
  8,1
  Polska
  8,7
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,7
  łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Koluszki
  3 387 g
  łódzkie
  3 349 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 179 Waga 3500g - 3999g
 • 179
 • 237 Waga 3000g - 3499g
 • 237
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Koluszki
  1,27
  woj. łódzkie
  1,29
  Cały kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,60
  woj. łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,51
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Koluszkach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 195 Zgony
 • 101 Kobiety
  (Zgony)
 • 94 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,8%
  48,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,3
  Województwo
  15,7
  Kraj
  13,6
 • 160,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  160,0
  Województwo
  194,3
  Kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Koluszki
  0,0
  łódzkie
  3,6
  Kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  woj. łódzkie
  4,2
  Cały kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,3%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,9%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  łódzkie
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 153 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Polska
  74,4
 • 264,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  264,1
  łódzkie
  293,1
  Cała Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 319,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 310,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  319,7
  woj. łódzkie
  463,6
  Polska
  475,8
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 66,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Koluszki
  41,4
  woj. łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Koluszki
  41,7
  łódzkie
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,6
  woj. łódzkie
  7,0
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 132 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 114 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 54 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Saldo migracji
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 18 Saldo migracji wewnętrznych
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Koluszkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Koluszki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koluszki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Koluszkach oddano do użytku 47 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,70 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Koluszkach to 4 794 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 375 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 46,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Koluszkach to 4,11 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Koluszkach to 103,30 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,32% mieszkań posiada łazienkę, 87,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 63,41% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łódzki wschodniego.

  Powiat łódzki wschodni - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 794 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 375,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  375,20
  woj. łódzkie
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  75,20 m2
  woj. łódzkie
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,20 m2
  woj. łódzkie
  29,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,04
  łódzkie
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,67
  woj. łódzkie
  2,34
  Cała Polska
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Koluszki
  0,66
  woj. łódzkie
  0,65
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 47 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,70 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  3,70
  Województwo
  4,99
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 193 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,11
  woj. łódzkie
  4,01
  Polska
  3,90
 • 15,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Koluszki
  15,21
  Województwo
  19,99
  Cała Polska
  24,07
 • 4 853 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 103,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Koluszki
  103,3 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,38 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,60%
  Województwo
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,12%
  Województwo
  89,89%
  Kraj
  94,01%
 • 91,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,32%
  Województwo
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 87,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  87,13%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Cały kraj
  83,08%
 • 63,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  63,41%
  Województwo
  45,26%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Koluszki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koluszkach na 1000 mieszkańców pracuje 283osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Koluszkach wynosiło w 2021 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koluszkach wynosiło 4 921,85 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Koluszek 1 431 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 682 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -749.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Koluszek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,9% w przemyśle i budownictwie, a 31,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 283 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  283,0
  Województwo
  256,0
  Cała Polska
  257,0
 • 6,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Koluszki
  6,3%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Koluszkach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Koluszkach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Koluszkach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 922 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 922 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Koluszkach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 431 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 682 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -749 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,9% Przemysł i budownictwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 31,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 31,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 26,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Koluszkach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 593 Pracujący ogółem
 • 1 650 Kobiety
 • 1 943 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Koluszkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Koluszki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,0
  łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 44,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,2
  łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 153,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  153,7
  łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Koluszki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koluszkach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 345 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 101 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 85 nowych podmiotów, a 63 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (148) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (85) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (448) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (60) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Koluszkach najwięcej (71) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 287) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,7% (292) podmiotów, a 77,7% (1 045) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Koluszkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.0%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (12.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 345 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 292 Przemysł i budownictwo
 • 1 045 Pozostała działalność
 • 85 Podmioty nowo zarejestrowane w Koluszkach w 2021 roku
 • 63 Podmioty wyrejestrowane w Koluszkach w 2021 roku
 • 1 101 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 287 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 287
 • 46 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 46
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 343 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 343
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 74 Spółki handlowe ogółem
 • 74
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 49  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 49
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 71 Spółki cywilne ogółem
 • 71
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 101 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 297 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 297
 • 135 Przetwórstwo przemysłowe
 • 135
 • 114 Budownictwo
 • 114
 • 103 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 103
 • 86 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 86
 • 86 Transport i gospodarka magazynowa
 • 86
 • 59 Pozostała działalność
 • 59
 • 49 Informacja i komunikacja
 • 49
 • 44 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 44
 • 32 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 32
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 16 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 16
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koluszki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Koluszkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 203 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,05 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Koluszkach wynosi 69,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Koluszek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,56 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 6,69 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,80 (60%), drogowe - 2,09 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Koluszek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 203 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 203
 • 121 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 121
 • 48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 48
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 85 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 85
 • 16,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  16,05
  woj. łódzkie
  22,60
  Cała Polska
  21,51
 • 9,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  9,56
  woj. łódzkie
  11,92
  Cały kraj
  12,82
 • 3,80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  3,80
  woj. łódzkie
  8,03
  Polska
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,09
  woj. łódzkie
  2,00
  Polska
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 6,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  6,69
  woj. łódzkie
  10,47
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  woj. łódzkie
  70%
  Cały kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Koluszki
  65%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  64%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  60%
  woj. łódzkie
  81%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  86%
  Polska
  89%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Koluszki
  44%
  woj. łódzkie
  47%
  Polska
  53%

Koluszki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Koluszek wyniosła w 2021 roku 130,6 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Koluszek - 27.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,8 mln złotych, czyli 19,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Koluszek wyniosła w 2021 roku 148,2 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.6%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.2%). W budżecie Koluszek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 59,4 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,8%.
 • Wydatki budżetu w Koluszkach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,7 mln

  2,7 tys(100%)

  72,7 mln

  3,1 tys(100%)

  81,0 mln

  3,4 tys(100%)

  100,4 mln

  4,3 tys(100%)

  124,4 mln

  5,3 tys(100%)

  135,2 mln

  5,8 tys(100%)

  128,4 mln

  5,5 tys(100%)

  130,6 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,4 mln

  1,8 tys(36.8%)

  24,5 mln

  1,8 tys(33.7%)

  26,8 mln

  2,0 tys(33.1%)

  28,7 mln

  2,2 tys(28.6%)

  30,8 mln

  2,4 tys(24.8%)

  36,6 mln

  2,8 tys(27.1%)

  31,9 mln

  2,5 tys(24.9%)

  35,8 mln

  2,8 tys(27.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 mln

  840(17.6%)

  9,8 mln

  734(13.4%)

  12,2 mln

  920(15%)

  22,4 mln

  1,7 tys(22.3%)

  17,4 mln

  1,3 tys(14%)

  25,0 mln

  1,9 tys(18.5%)

  16,4 mln

  1,3 tys(12.8%)

  16,4 mln

  1,3 tys(12.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 mln

  424(8.9%)

  15,5 mln

  1,2 tys(21.3%)

  8,1 mln

  615(10%)

  5,5 mln

  418(5.5%)

  10,3 mln

  787(8.2%)

  11,2 mln

  864(8.3%)

  12,8 mln

  1,0 tys(10%)

  14,2 mln

  1,1 tys(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  496(10.4%)

  7,1 mln

  536(9.8%)

  6,3 mln

  475(7.8%)

  6,5 mln

  496(6.5%)

  6,7 mln

  516(5.4%)

  7,0 mln

  544(5.2%)

  6,7 mln

  524(5.2%)

  7,9 mln

  625(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  619(13%)

  8,5 mln

  636(11.6%)

  20,1 mln

  1,5 tys(24.9%)

  3,6 mln

  278(3.6%)

  3,5 mln

  272(2.8%)

  3,7 mln

  283(2.7%)

  3,6 mln

  282(2.8%)

  4,5 mln

  356(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  901,0 tys

  67,4(1.4%)

  1,3 mln

  99,2(1.8%)

  689,7 tys

  52,1(0.9%)

  1,8 mln

  136(1.8%)

  14,7 mln

  1,1 tys(11.8%)

  13,3 mln

  1,0 tys(9.8%)

  10,3 mln

  804(8%)

  3,4 mln

  269(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  644,2 tys

  48,2(1%)

  604,4 tys

  45,4(0.8%)

  613,8 tys

  46,3(0.8%)

  1,0 mln

  79,3(1%)

  926,6 tys

  71,1(0.7%)

  840,1 tys

  65,0(0.6%)

  2,2 mln

  171(1.7%)

  3,1 mln

  246(2.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,7 tys

  3,1(0.1%)

  473,5 tys

  36,0(0.5%)

  9,1 mln

  695(7.3%)

  2,5 mln

  194(1.9%)

  3,0 mln

  232(2.3%)

  2,6 mln

  202(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  970,4 tys

  72,6(1.5%)

  639,2 tys

  48,1(0.9%)

  1,7 mln

  127(2.1%)

  1,2 mln

  87,8(1.1%)

  2,6 mln

  203(2.1%)

  1,8 mln

  140(1.3%)

  1,3 mln

  104(1%)

  1,7 mln

  135(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  89,9(1.9%)

  1,2 mln

  89,9(1.6%)

  1,2 mln

  88,3(1.4%)

  1,3 mln

  96,5(1.3%)

  1,2 mln

  91,8(1%)

  1,3 mln

  102(1%)

  1,3 mln

  105(1%)

  1,7 mln

  133(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  135(2.8%)

  1,4 mln

  105(1.9%)

  1,9 mln

  143(2.3%)

  1,9 mln

  146(1.9%)

  2,2 mln

  170(1.8%)

  2,0 mln

  157(1.5%)

  1,3 mln

  98,3(1%)

  1,4 mln

  114(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  619,0 tys

  46,3(1%)

  514,0 tys

  38,6(0.7%)

  391,6 tys

  29,6(0.5%)

  800,3 tys

  60,9(0.8%)

  2,0 mln

  150(1.6%)

  360,6 tys

  27,9(0.3%)

  1,1 mln

  87,2(0.9%)

  1,0 mln

  79,5(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  781,6 tys

  58,5(1.2%)

  647,3 tys

  48,7(0.9%)

  512,4 tys

  38,7(0.6%)

  460,9 tys

  35,1(0.5%)

  621,4 tys

  47,7(0.5%)

  1,4 mln

  104(1%)

  1,2 mln

  96,6(1%)

  747,1 tys

  58,9(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  333,4 tys

  24,9(0.5%)

  312,1 tys

  23,5(0.4%)

  333,0 tys

  25,1(0.4%)

  285,5 tys

  21,7(0.3%)

  278,5 tys

  21,4(0.2%)

  274,2 tys

  21,2(0.2%)

  268,0 tys

  21,0(0.2%)

  274,2 tys

  21,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  69,9 tys

  5,2(0.1%)

  58,6 tys

  4,4(0.1%)

  83,6 tys

  6,3(0.1%)

  171,0 tys

  13,0(0.2%)

  43,5 tys

  3,3(0%)

  71,0 tys

  5,5(0.1%)

  16,2 tys

  1,3(0%)

  58,3 tys

  4,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  34,4 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,5(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,5 tys

  4,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  196,4 tys

  14,7(0.3%)

  241,2 tys

  18,1(0.3%)

  30,8 tys

  2,3(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  215,2 tys

  16,5(0.2%)

  247,6 tys

  19,2(0.2%)

  229,8 tys

  18,0(0.2%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  989,2 tys

  74,0(1.6%)

  377,3 tys

  28,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Koluszkach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,2 mln

  2,9 tys(100%)

  71,9 mln

  3,0 tys(100%)

  90,9 mln

  3,8 tys(100%)

  89,7 mln

  3,8 tys(100%)

  100,8 mln

  4,3 tys(100%)

  123,5 mln

  5,3 tys(100%)

  125,8 mln

  5,4 tys(100%)

  148,2 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  34,5 mln

  2,6 tys(49.9%)

  35,2 mln

  2,6 tys(49%)

  39,1 mln

  2,9 tys(43%)

  39,2 mln

  3,0 tys(43.6%)

  43,3 mln

  3,3 tys(43%)

  44,6 mln

  3,4 tys(36.1%)

  48,3 mln

  3,8 tys(38.4%)

  54,9 mln

  4,3 tys(37%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,0 mln

  974(18.8%)

  13,2 mln

  995(18.4%)

  14,2 mln

  1,1 tys(15.6%)

  15,2 mln

  1,2 tys(16.9%)

  17,4 mln

  1,3 tys(17.3%)

  16,6 mln

  1,3 tys(13.5%)

  19,6 mln

  1,5 tys(15.6%)

  26,1 mln

  2,1 tys(17.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,0 mln

  451(8.7%)

  1,8 mln

  135(2.5%)

  4,1 mln

  312(4.5%)

  1,5 mln

  112(1.6%)

  6,4 mln

  488(6.3%)

  15,7 mln

  1,2 tys(12.7%)

  6,4 mln

  504(5.1%)

  9,1 mln

  720(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  149,8 tys

  11,2(0.2%)

  8,6 mln

  650(12%)

  7,2 mln

  545(7.9%)

  2,6 mln

  197(2.9%)

  4,0 mln

  305(3.9%)

  7,5 mln

  577(6%)

  7,3 mln

  572(5.8%)

  7,7 mln

  603(5.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  1,1(0%)

  1,6 mln

  123(1.6%)

  457,2 tys

  35,4(0.4%)

  2,3 mln

  177(1.8%)

  5,4 mln

  429(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,9 mln

  217(4.2%)

  2,5 mln

  187(3.5%)

  1,3 mln

  102(1.5%)

  1,4 mln

  105(1.5%)

  1,4 mln

  110(1.4%)

  4,7 mln

  366(3.8%)

  2,6 mln

  207(2.1%)

  3,9 mln

  304(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  182(3.5%)

  2,2 mln

  167(3.1%)

  4,1 mln

  308(4.5%)

  5,3 mln

  402(5.9%)

  1,6 mln

  125(1.6%)

  2,8 mln

  216(2.3%)

  3,1 mln

  245(2.5%)

  1,9 mln

  147(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  152,6 tys

  11,4(0.2%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  77,4 tys

  5,8(0.1%)

  231,7 tys

  17,6(0.3%)

  71,7 tys

  5,5(0.1%)

  6,1 tys

  0,5(0%)

  79,5 tys

  6,2(0.1%)

  1,7 mln

  137(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  463(9%)

  6,2 mln

  463(8.6%)

  18,1 mln

  1,4 tys(19.9%)

  1,3 mln

  98,4(1.4%)

  1,3 mln

  99,4(1.3%)

  1,4 mln

  107(1.1%)

  1,2 mln

  91,8(0.9%)

  1,6 mln

  125(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  428,1 tys

  32,0(0.6%)

  304,6 tys

  22,9(0.4%)

  304,7 tys

  23,0(0.3%)

  261,9 tys

  19,9(0.3%)

  851,2 tys

  65,3(0.8%)

  335,2 tys

  25,9(0.3%)

  601,8 tys

  47,1(0.5%)

  665,8 tys

  52,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  637,1 tys

  47,6(0.9%)

  864,3 tys

  65,0(1.2%)

  1,3 mln

  95,9(1.4%)

  634,7 tys

  48,3(0.7%)

  414,1 tys

  31,8(0.4%)

  392,2 tys

  30,3(0.3%)

  315,7 tys

  24,7(0.3%)

  494,8 tys

  39,0(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  335,9 tys

  25,1(0.5%)

  343,1 tys

  25,8(0.5%)

  334,0 tys

  25,2(0.4%)

  320,1 tys

  24,3(0.4%)

  329,1 tys

  25,3(0.3%)

  347,5 tys

  26,9(0.3%)

  379,6 tys

  29,7(0.3%)

  441,0 tys

  34,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  191,0 tys

  14,3(0.3%)

  139,7 tys

  10,5(0.2%)

  122,3 tys

  9,2(0.1%)

  117,6 tys

  8,9(0.1%)

  88,1 tys

  6,8(0.1%)

  91,7 tys

  7,1(0.1%)

  211,0 tys

  16,5(0.2%)

  419,5 tys

  33,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  501,2 tys

  37,5(0.7%)

  39,0 tys

  2,9(0.1%)

  360,8 tys

  27,2(0.4%)

  407,3 tys

  31,0(0.5%)

  474,4 tys

  36,4(0.5%)

  1,0 mln

  79,2(0.8%)

  159,1 tys

  12,4(0.1%)

  199,7 tys

  15,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  535,3 tys

  40,0(0.8%)

  34,6 tys

  2,6(0%)

  41,3 tys

  3,1(0%)

  43,6 tys

  3,3(0%)

  43,6 tys

  3,3(0%)

  37,2 tys

  2,9(0%)

  41,6 tys

  3,3(0%)

  40,8 tys

  3,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  196,4 tys

  14,7(0.3%)

  241,2 tys

  18,1(0.3%)

  30,8 tys

  2,3(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  215,2 tys

  16,5(0.2%)

  247,6 tys

  19,2(0.2%)

  229,8 tys

  18,0(0.2%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,9 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  936

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  24,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  943,4 tys

  70,6(1.4%)

  104,7 tys

  7,9(0.1%)

  239,2 tys

  18,1(0.3%)

  2,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Koluszki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 651 mieszkańców Koluszek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 292 kobiet oraz 1 359 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,7% mieszkańców Koluszek, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Koluszek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Koluszkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%).

  W roku 2021 w Koluszkach mieściły się 4 przedszkola, w których do 27 oddziałów uczęszczało 607 dzieci (289 dziewczynek oraz 318 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Koluszkach mieściły się 3 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 377 dzieci (187 dziewczynek oraz 190 chłopców). Dostępnych było 370 miejsc.

  17,5% mieszkańców Koluszek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 329 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 70 oddziałach uczyło się 1 121 uczniów (561 kobiet oraz 560 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Koluszkach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 837 uczniów (407 kobiet oraz 430 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów.

  W Koluszkach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 441 uczniów (289 kobiet oraz 152 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 112 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Koluszkach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 364 uczniów (224 kobiety oraz 140 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 126 absolwentów.

  W Koluszkach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 122 uczniów (38 kobiet oraz 84 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,2 uczniów. 20,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców Koluszek w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 24,8% Wykształcenie wyższe
 • Koluszki
  24,8%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,6%
  łódzkie
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,3%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,1%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,2%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  17,7%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 13,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Koluszki
  3,0%
  łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,4%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1329 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 329,0
  woj. łódzkie
  905,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Koluszki
  0,69
  łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 27 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 490 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Koluszki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 607 Dzieci
 • 289 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 318 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 145 3 lata
 • 145
 • 154 4 lata
 • 154
 • 153 5 lata
 • 153
 • 147 6 lat
 • 147
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 62 3 lata
 • 62
 • 78 4 lata
 • 78
 • 73 5 lata
 • 73
 • 73 6 lat
 • 73
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 83 3 lata
 • 83
 • 76 4 lata
 • 76
 • 80 5 lata
 • 80
 • 74 6 lat
 • 74
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 4 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 53,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 53,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Koluszkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr2 w Koluszkach
  Publiczne
  44 714-58-28
  44 714-58-28
  ul. REJA 5
  95-040 Koluszki
  922523
  Przedszkole Nr3 w Koluszkach (Czesław Janczarski)
  Publiczne
  44 714-58-49
  44 714-58-49
  ul. Staszica 36
  95-040 Koluszki
  818121
  Przedszkole nr 1 w Koluszkach
  Publiczne
  44 714-58-46
  44 714-58-46
  ul. Budowlanych 4a
  95-040 Koluszki
  4989
  Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"
  Niepubliczny
  ul. Kolejowa 1
  95-040 Koluszki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 53 Oddziały
 • 1 077 Uczniowie
 • 544 Kobiety
  (uczniowie)
 • 533 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,5%
  49,5%
 • 142 Uczniowie w 1 klasie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 147 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 60 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,6%
  61,4%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 20,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,3
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 78,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Koluszkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  44 714-58-30
  44 714-58-30
  ul. Kościuszki 16
  95-040 Koluszki
  2145143
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  44 714-58-37
  44 714-58-37
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
  17394-
  Szkoła podstawowa nr 3
  Publiczna
  44 714-19-63
  44 714-19-63
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  421-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 441 Uczniowie
 • 289 Kobiety
  (uczniowie)
 • 152 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,5%
  34,5%
 • 130 Uczniowie w 1 klasie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,2
  woj. łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 30,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Koluszki
  20,3
  woj. łódzkie
  19,3
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Koluszkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczne
  44 714-14-89
  44 714-14-89
  ul. Kościuszki 16
  95-040 Koluszki
  1026024
  Technikum nr 2
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  10193-
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  5134-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  6120-
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  466-
  Szkoła przyspasabiająca do pracy
  Publiczna
  44 714-19-63
  44 714-19-63
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  214-
  I Liceum Profilowane
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  ---
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  ---
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach
  Niepubliczne
  44 714-58-63
  44 714-58-63
  ul. Mickiewicza 8
  95-040 Koluszki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Koluszki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Koluszki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Koluszki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koluszki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Koluszkach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Koluszkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Koluszkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Koluszkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 13 (uczestnicy: 645)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 180)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 180)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 65)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 88)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 28)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 112)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Koluszkach działało 1 kino posiadające 1 salę z 181 miejscami na widowni. Odbyło się 150 seansów, na które przyszło 14 664 widzów, w tym 40 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 780 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Koluszkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 43 507 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 619 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Koluszkach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 308 członków. Zarejestrowano 280 ćwiczących (mężczyźni: 232, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 180, dziewczęta do lat 18: 44). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Koluszkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Koluszkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Koluszek znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Koluszkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Koluszki ul.Brzezińska 148 obręb 1 dz ewid 94/1
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa szerokolistna, Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: Koluszki ul. Spacerowa 22 grunt p. E. Potulskiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: Koluszki ul. A. Krajowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity odm. purpurowa, Data ustanowienia: 2004-11-23, Opis granicy: Koluszki ul. 11 Listopada 17 przed budynkiem plebanii Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny
  • Smug nad Piasecznicą II - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych śródleśnego fragmentu doliny Piasecznicy z bogatymi florystycznie zbiorowiskami łąkowymi szuwarowymi i ziołoroślowymi ważnymi dla zachowania bioróżnorodności, Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: część działki ewidencyjnej 461 w obrębie ewidencyjnym Będzelin gmina Koluszki położony w oddziale leśnym 65d obrębu Regny Nadleśnictwa Brzeziny, Powierzchnia: 0.41 ha
  • Smug nad Piasecznicą I - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych śródleśnego fragmentu doliny Piasecznicy z bogatymi florystycznie zbiorowiskami łąkowymi ziołoroślowymi zaroślowymi oraz fragmentami łęgu i grądu ważnymi dla zachowania bioróżnorodności., Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: część działki ewidencyjnej 450 w obrębie ewidencyjnym Będzelin gmina Koluszki położony w oddziale leśnym 64i obrębu Regny Nadleśnictwa Brzeziny, Powierzchnia: 1.4 ha
  • Ług pod Piaskową Górą - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie walorów przyrodniczych śródleśnego mokradła ważnego dla zachowania bioróżnorodności., Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: część działki ewidencyjnej 447 w obrębie ewidencyjnym Będzelin gmina Koluszki położony w oddziale leśnym 286Ad obrębu Brzeziny Nadleśnictwa Brzeziny, Powierzchnia: 0.57 ha
  • Rochna - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem ochrony jest zachowanie cennych zbiorowisk górnej Mrogi oraz bocznego odgałęzienia doliny Mrogi posiadającego wybitne walory krajobrazowe, Data ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 21.95 ha

Koluszki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Koluszkach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 55,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,9 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Koluszkach znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łódzki wschodniego.

  Powiat łódzki wschodni - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Koluszkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 9 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Koluszkach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 55,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  55,0
  woj. łódzkie
  95,4
  Polska
  59,9
 • 7,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  7,9
  woj. łódzkie
  7,9
  Kraj
  5,9
 • 70,74 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  70,7
  Województwo
  114,3
  Polska
  69,4
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  14,3
  woj. łódzkie
  8,3
  Polska
  9,8
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  128,6
  woj. łódzkie
  119,8
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Koluszkach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 117,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 117,6 km
  łódzkie
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 7,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Koluszki
  7,4 km
  łódzkie
  4,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Koluszki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 715droga wojewódzka nr 715(Brzeziny - Zalesie - Koluszki - Redzeń Nowy - Regny - Budziszewice - Zaosie - Osiedle Niewiadów - Ujazd)
  • DW 716droga wojewódzka nr 716( Koluszki - Różyca - Nowe Chrusty - Pogorzałe Ługi - Stefanów - Rokiciny - Łaznów - Będków - Kalinów - Kalska Wola - Kiełczówka - Baby - Moszczenica - Raków Duży - Piotrków Trybunalski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Koluszki przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry -Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
  • LK 17Linia kolejowa nr 17: Łódź Fabryczna - Koluszki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Fabryczna - Łódź Niciarniana - Łódź Widzew - Łódź Andrzejów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice -Koluszki)
  • LK 535Linia kolejowa nr 535: Żakowice Południowe R 7 - Koluszki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Koluszki)
  • LK 534Linia kolejowa nr 534: Koluszki - Mikołajów [o znaczeniu drugorzędnym] (Koluszki - Słotwiny - Mikołajów)