Koluszki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Koluszki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Koluszki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu łódzki wschodniego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koluszki.
 • 12 079 Liczba mieszkańców
 • 9,9 km² Powierzchnia
 • 1 220,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 211 m n.p.m Wysokość
 • 1949 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • ELW Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Ludwik Chałat Burmistrz miasta
Koluszki na mapie
Identyfikatory
 • 19.819651.7383 Współrzędne GPS
 • 1006074 TERYT (TERC)
 • 0967831 SIMC
Herb miasta Koluszki
Koluszki herb

Jak Koluszki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Koluszki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Koluszki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Koluszki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
32Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
72Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
105Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
106Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
148Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
162Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
193Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
216Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
226Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
228Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
229Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
255Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
255Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
264Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
265Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
291Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
294Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
295Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Koluszki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
95-040Poczta Koluszki

Koluszki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Koluszkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Koluszkach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Brzezinach (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Głowackiego 43
95-060 Brzeziny
Ochotnicza Straż Pożarna Długie
605-696-104
Długie 58
95-040 Koluszki
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Koluszki
(44) 714-04-78
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach
( 44) 714-06-21
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
(4) 714-69-77, 714-16-34
ul. 11-go Listopada 62F
95-040 Koluszki
Urząd Miejski w Koluszkach
(44) 725-67-00
(44) 714-58-40
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

Koluszki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Koluszki jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 079, z czego 53,2% stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Koluszek zawarli w 2022 roku 42 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,3% mieszkańców Koluszek jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Koluszki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -112. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,16 na 1000 mieszkańców Koluszek. W 2022 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 25,3% zgonów w Koluszkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w Koluszkach były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Koluszek przypada 15.29 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 77 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 143 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Koluszek -66. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  56,7% mieszkańców Koluszek jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Koluszek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 079 Liczba mieszkańców
 • 6 431 Kobiety
 • 5 648 Mężczyźni
 • 53,2%
  46,8%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Koluszkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Koluszek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,0 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Koluszki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Koluszek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Koluszki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Koluszki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Koluszki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,4%
  łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,5%
  Województwo
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Koluszki
  7,5%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Koluszki
  0,8%
  łódzkie
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Koluszkach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Koluszki
  3,4
  woj. łódzkie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  łódzkie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 42 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Koluszkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -112 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -64 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -48 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Koluszki
  -9,2
  łódzkie
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Koluszkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Koluszkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Koluszkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Koluszkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 40 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Koluszki
  6,1
  woj. łódzkie
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,6
  woj. łódzkie
  34,6
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 391 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 494 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 391 g
  Województwo
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 224 Waga 3000g - 3499g
 • 224
 • 71 Waga 2500g - 2999g
 • 71
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,34
  Województwo
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Koluszki
  0,65
  łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Koluszkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 187 Zgony
 • 104 Kobiety
  (Zgony)
 • 83 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,6%
  44,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,3
  woj. łódzkie
  14,0
  Cały kraj
  11,9
 • 153,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  153,2
  woj. łódzkie
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 10,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  10,7
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  łódzkie
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Koluszki
  25,3%
  woj. łódzkie
  29,5%
  Kraj
  36,0%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Koluszki
  21,6%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 8,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,6%
  łódzkie
  7,9%
  Cała Polska
  6,7%
 • 56 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Polska
  70,6
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  250,7
  Województwo
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  274,1
  Cała Polska
  253,9
 • 293,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 313,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 272,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  293,8
  woj. łódzkie
  412,1
  Polska
  426,2
 • 39,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  39,7
  woj. łódzkie
  53,5
  Kraj
  62,9
 • 38,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  38,8
  woj. łódzkie
  38,6
  Cała Polska
  33,8
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,4
  woj. łódzkie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 143 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 72 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -59 Saldo migracji
 • -34 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -66 Saldo migracji wewnętrznych
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Koluszkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Koluszki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koluszki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koluszkach oddano do użytku 25 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Koluszkach to 4 778 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 394 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  80,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Koluszkach to 4,96 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Koluszkach to 122,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,82% mieszkań posiada łazienkę, 84,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,46% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łódzki wschodniego.

  Powiat łódzki wschodni - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 778 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 393,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  393,50
  łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  79,30 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Koluszki
  31,20 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,15
  Województwo
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,54
  woj. łódzkie
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Koluszki
  0,61
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 25 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Koluszki
  2,06
  woj. łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 124 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,96 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,96
  Województwo
  3,80
  Polska
  3,89
 • 10,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,21
  Województwo
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 3 062 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  122,5 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,90%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Cały kraj
  97,75%
 • 94,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,50%
  Województwo
  92,46%
  Polska
  95,18%
 • 92,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,82%
  Województwo
  89,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 84,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Koluszki
  84,72%
  Województwo
  82,27%
  Polska
  85,83%
 • 73,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  73,46%
  Województwo
  46,52%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Koluszki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koluszkach na 1000 mieszkańców pracuje 292osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Koluszkach wynosiło w 2023 roku 5,9% (5,9% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koluszkach wynosiło 5 475,31 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Koluszek 1 431 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 682 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -749.

  11,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Koluszek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 37,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 292 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  292,0
  łódzkie
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,6% Kobiety
 • 6,5% Mężczyźni
 • Miasto
  5,9%
  łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Koluszkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Koluszkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Koluszkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 922 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 475 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Koluszkach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 431 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 682 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -749 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 24,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 37,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Koluszkach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 593 Pracujący ogółem
 • 1 650 Kobiety
 • 1 943 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Koluszkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Koluszki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Koluszki
  76,5
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 47,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Koluszki
  47,0
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 160,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Koluszki
  160,0
  woj. łódzkie
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Koluszki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Koluszkach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 400 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 132 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 111 nowych podmiotów, a 61 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (148) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (85) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (448) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (60) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Koluszkach najwięcej (74) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 340) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,5% (315) podmiotów, a 76,9% (1 076) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Koluszkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.6%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (11.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 400 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 315 Przemysł i budownictwo
 • 1 076 Pozostała działalność
 • 111 Podmioty nowo zarejestrowane w Koluszkach w 2023 roku
 • 61 Podmioty wyrejestrowane w Koluszkach w 2023 roku
 • 1 132 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 340 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 340
 • 47 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 47
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 398 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 398
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 96 Spółki handlowe ogółem
 • 96
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 74  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 74
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 67 Spółki cywilne ogółem
 • 67
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 132 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 290 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 290
 • 132 Przetwórstwo przemysłowe
 • 132
 • 128 Budownictwo
 • 128
 • 104 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 104
 • 92 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 92
 • 83 Transport i gospodarka magazynowa
 • 83
 • 65 Pozostała działalność
 • 65
 • 53 Informacja i komunikacja
 • 53
 • 42 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 42
 • 36 Edukacja
 • 36
 • 36 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 36
 • 26 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 26
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koluszki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koluszkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 182 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Koluszkach wynosi 66,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Koluszek najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,45 (wykrywalność 51%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,64 (49%), drogowe - 2,08 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Koluszek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 182 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 182
 • 104 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 104
 • 44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 44
 • 25 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 25
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 102 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 102
 • 15,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,03
  woj. łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,56
  Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 3,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  3,64
  woj. łódzkie
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,08
  woj. łódzkie
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Koluszki
  0,30
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 8,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,45
  woj. łódzkie
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  66%
  łódzkie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  63%
  Województwo
  57%
  Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Koluszki
  49%
  woj. łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Koluszki
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  łódzkie
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  52%
  łódzkie
  44%
  Cały kraj
  51%

Koluszki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Koluszek wyniosła w 2022 roku 153,5 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Koluszek - 31.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 34,1 mln złotych, czyli 22,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Koluszek wyniosła w 2022 roku 156,9 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.9%). W budżecie Koluszek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (18,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 66,1 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,3%.
 • Wydatki budżetu w Koluszkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,7 mln

  3,1 tys(100%)

  81,0 mln

  3,4 tys(100%)

  100,4 mln

  4,3 tys(100%)

  124,4 mln

  5,3 tys(100%)

  135,2 mln

  5,8 tys(100%)

  128,4 mln

  5,6 tys(100%)

  130,6 mln

  5,7 tys(100%)

  153,5 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,5 mln

  1,8 tys(33.7%)

  26,8 mln

  2,0 tys(33.1%)

  28,7 mln

  2,2 tys(28.6%)

  30,8 mln

  2,4 tys(24.8%)

  36,6 mln

  2,8 tys(27.1%)

  31,9 mln

  2,5 tys(24.9%)

  35,8 mln

  2,8 tys(27.4%)

  47,7 mln

  3,9 tys(31.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,8 mln

  734(13.4%)

  12,2 mln

  920(15%)

  22,4 mln

  1,7 tys(22.3%)

  17,4 mln

  1,3 tys(14%)

  25,0 mln

  1,9 tys(18.5%)

  16,4 mln

  1,3 tys(12.8%)

  16,4 mln

  1,3 tys(12.6%)

  20,4 mln

  1,7 tys(13.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,5 mln

  1,2 tys(21.3%)

  8,1 mln

  615(10%)

  5,5 mln

  418(5.5%)

  10,3 mln

  787(8.2%)

  11,2 mln

  864(8.3%)

  12,8 mln

  1,0 tys(10%)

  14,2 mln

  1,1 tys(10.8%)

  15,9 mln

  1,3 tys(10.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 mln

  1,0 tys(8.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,1 mln

  536(9.8%)

  6,3 mln

  475(7.8%)

  6,5 mln

  496(6.5%)

  6,7 mln

  516(5.4%)

  7,0 mln

  544(5.2%)

  6,7 mln

  524(5.2%)

  7,9 mln

  625(6.1%)

  10,6 mln

  871(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  636(11.6%)

  20,1 mln

  1,5 tys(24.9%)

  3,6 mln

  278(3.6%)

  3,5 mln

  272(2.8%)

  3,7 mln

  283(2.7%)

  3,6 mln

  282(2.8%)

  4,5 mln

  356(3.5%)

  8,2 mln

  673(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  99,2(1.8%)

  689,7 tys

  52,1(0.9%)

  1,8 mln

  136(1.8%)

  14,7 mln

  1,1 tys(11.8%)

  13,3 mln

  1,0 tys(9.8%)

  10,3 mln

  804(8%)

  3,4 mln

  269(2.6%)

  4,5 mln

  367(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  647,3 tys

  48,7(0.9%)

  512,4 tys

  38,7(0.6%)

  460,9 tys

  35,1(0.5%)

  621,4 tys

  47,7(0.5%)

  1,4 mln

  104(1%)

  1,2 mln

  96,6(1%)

  747,1 tys

  58,9(0.6%)

  3,1 mln

  252(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  514,0 tys

  38,6(0.7%)

  391,6 tys

  29,6(0.5%)

  800,3 tys

  60,9(0.8%)

  2,0 mln

  150(1.6%)

  360,6 tys

  27,9(0.3%)

  1,1 mln

  87,2(0.9%)

  1,0 mln

  79,5(0.8%)

  3,0 mln

  251(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  105(1.9%)

  1,9 mln

  143(2.3%)

  1,9 mln

  146(1.9%)

  2,2 mln

  170(1.8%)

  2,0 mln

  157(1.5%)

  1,3 mln

  98,3(1%)

  1,4 mln

  114(1.1%)

  2,2 mln

  185(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  639,2 tys

  48,1(0.9%)

  1,7 mln

  127(2.1%)

  1,2 mln

  87,8(1.1%)

  2,6 mln

  203(2.1%)

  1,8 mln

  140(1.3%)

  1,3 mln

  104(1%)

  1,7 mln

  135(1.3%)

  2,2 mln

  184(1.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  40,7 tys

  3,1(0.1%)

  473,5 tys

  36,0(0.5%)

  9,1 mln

  695(7.3%)

  2,5 mln

  194(1.9%)

  3,0 mln

  232(2.3%)

  2,6 mln

  202(2%)

  1,8 mln

  148(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  604,4 tys

  45,4(0.8%)

  613,8 tys

  46,3(0.8%)

  1,0 mln

  79,3(1%)

  926,6 tys

  71,1(0.7%)

  840,1 tys

  65,0(0.6%)

  2,2 mln

  171(1.7%)

  3,1 mln

  246(2.4%)

  931,1 tys

  76,7(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  312,1 tys

  23,5(0.4%)

  333,0 tys

  25,1(0.4%)

  285,5 tys

  21,7(0.3%)

  278,5 tys

  21,4(0.2%)

  274,2 tys

  21,2(0.2%)

  268,0 tys

  21,0(0.2%)

  274,2 tys

  21,6(0.2%)

  284,3 tys

  23,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  58,6 tys

  4,4(0.1%)

  83,6 tys

  6,3(0.1%)

  171,0 tys

  13,0(0.2%)

  43,5 tys

  3,3(0%)

  71,0 tys

  5,5(0.1%)

  16,2 tys

  1,3(0%)

  58,3 tys

  4,6(0%)

  176,8 tys

  14,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  89,9(1.6%)

  1,2 mln

  88,3(1.4%)

  1,3 mln

  96,5(1.3%)

  1,2 mln

  91,8(1%)

  1,3 mln

  102(1%)

  1,3 mln

  105(1%)

  1,7 mln

  133(1.3%)

  105,1 tys

  8,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  241,2 tys

  18,1(0.3%)

  30,8 tys

  2,3(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  215,2 tys

  16,5(0.2%)

  247,6 tys

  19,2(0.2%)

  229,8 tys

  18,0(0.2%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  4,7 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,1 tys

  0,2(0%)

  34,4 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,5(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,5 tys

  4,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  30,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  377,3 tys

  28,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Koluszkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Koluszki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Koluszek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,9 mln

  3,0 tys(100%)

  90,9 mln

  3,8 tys(100%)

  89,7 mln

  3,8 tys(100%)

  100,8 mln

  4,3 tys(100%)

  123,5 mln

  5,3 tys(100%)

  125,8 mln

  5,4 tys(100%)

  148,2 mln

  6,4 tys(100%)

  156,9 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  35,2 mln

  2,6 tys(49%)

  39,1 mln

  2,9 tys(43%)

  39,2 mln

  3,0 tys(43.6%)

  43,3 mln

  3,3 tys(43%)

  44,6 mln

  3,4 tys(36.1%)

  48,3 mln

  3,8 tys(38.4%)

  54,9 mln

  4,3 tys(37%)

  57,3 mln

  4,7 tys(36.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,2 mln

  995(18.4%)

  14,2 mln

  1,1 tys(15.6%)

  15,2 mln

  1,2 tys(16.9%)

  17,4 mln

  1,3 tys(17.3%)

  16,6 mln

  1,3 tys(13.5%)

  19,6 mln

  1,5 tys(15.6%)

  26,1 mln

  2,1 tys(17.6%)

  25,1 mln

  2,1 tys(16%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 mln

  1,1 tys(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  135(2.5%)

  4,1 mln

  312(4.5%)

  1,5 mln

  112(1.6%)

  6,4 mln

  488(6.3%)

  15,7 mln

  1,2 tys(12.7%)

  6,4 mln

  504(5.1%)

  9,1 mln

  720(6.2%)

  10,0 mln

  823(6.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,5 mln

  187(3.5%)

  1,3 mln

  102(1.5%)

  1,4 mln

  105(1.5%)

  1,4 mln

  110(1.4%)

  4,7 mln

  366(3.8%)

  2,6 mln

  207(2.1%)

  3,9 mln

  304(2.6%)

  9,0 mln

  737(5.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,6 mln

  650(12%)

  7,2 mln

  545(7.9%)

  2,6 mln

  197(2.9%)

  4,0 mln

  305(3.9%)

  7,5 mln

  577(6%)

  7,3 mln

  572(5.8%)

  7,7 mln

  603(5.2%)

  7,6 mln

  626(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  167(3.1%)

  4,1 mln

  308(4.5%)

  5,3 mln

  402(5.9%)

  1,6 mln

  125(1.6%)

  2,8 mln

  216(2.3%)

  3,1 mln

  245(2.5%)

  1,9 mln

  147(1.3%)

  7,3 mln

  602(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  463(8.6%)

  18,1 mln

  1,4 tys(19.9%)

  1,3 mln

  98,4(1.4%)

  1,3 mln

  99,4(1.3%)

  1,4 mln

  107(1.1%)

  1,2 mln

  91,8(0.9%)

  1,6 mln

  125(1.1%)

  3,9 mln

  318(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  304,6 tys

  22,9(0.4%)

  304,7 tys

  23,0(0.3%)

  261,9 tys

  19,9(0.3%)

  851,2 tys

  65,3(0.8%)

  335,2 tys

  25,9(0.3%)

  601,8 tys

  47,1(0.5%)

  665,8 tys

  52,5(0.4%)

  1,6 mln

  136(1.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  1,1(0%)

  1,6 mln

  123(1.6%)

  457,2 tys

  35,4(0.4%)

  2,3 mln

  177(1.8%)

  5,4 mln

  429(3.7%)

  1,3 mln

  105(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  864,3 tys

  65,0(1.2%)

  1,3 mln

  95,9(1.4%)

  634,7 tys

  48,3(0.7%)

  414,1 tys

  31,8(0.4%)

  392,2 tys

  30,3(0.3%)

  315,7 tys

  24,7(0.3%)

  494,8 tys

  39,0(0.3%)

  607,4 tys

  50,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  343,1 tys

  25,8(0.5%)

  334,0 tys

  25,2(0.4%)

  320,1 tys

  24,3(0.4%)

  329,1 tys

  25,3(0.3%)

  347,5 tys

  26,9(0.3%)

  379,6 tys

  29,7(0.3%)

  441,0 tys

  34,8(0.3%)

  437,2 tys

  36,0(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,0 tys

  2,9(0.1%)

  360,8 tys

  27,2(0.4%)

  407,3 tys

  31,0(0.5%)

  474,4 tys

  36,4(0.5%)

  1,0 mln

  79,2(0.8%)

  159,1 tys

  12,4(0.1%)

  199,7 tys

  15,7(0.1%)

  264,1 tys

  21,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  139,7 tys

  10,5(0.2%)

  122,3 tys

  9,2(0.1%)

  117,6 tys

  8,9(0.1%)

  88,1 tys

  6,8(0.1%)

  91,7 tys

  7,1(0.1%)

  211,0 tys

  16,5(0.2%)

  419,5 tys

  33,1(0.3%)

  78,7 tys

  6,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  34,6 tys

  2,6(0%)

  41,3 tys

  3,1(0%)

  43,6 tys

  3,3(0%)

  43,6 tys

  3,3(0%)

  37,2 tys

  2,9(0%)

  41,6 tys

  3,3(0%)

  40,8 tys

  3,2(0%)

  45,9 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  241,2 tys

  18,1(0.3%)

  30,8 tys

  2,3(0%)

  4,8 tys

  0,4(0%)

  215,2 tys

  16,5(0.2%)

  247,6 tys

  19,2(0.2%)

  229,8 tys

  18,0(0.2%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  4,7 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,7 tys

  0,1(0%)

  77,4 tys

  5,8(0.1%)

  231,7 tys

  17,6(0.3%)

  71,7 tys

  5,5(0.1%)

  6,1 tys

  0,5(0%)

  79,5 tys

  6,2(0.1%)

  1,7 mln

  137(1.2%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,6 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  936

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  24,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  104,7 tys

  7,9(0.1%)

  239,2 tys

  18,1(0.3%)

  2,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Koluszki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 636 mieszkańców Koluszek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 280 kobiet oraz 1 356 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,7% mieszkańców Koluszek, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Koluszek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Koluszkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%).

  W roku 2022 w Koluszkach mieściły się 4 przedszkola, w których do 28 oddziałów uczęszczało 601 dzieci (303 dziewczynki oraz 298 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Koluszkach mieściły się 3 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 377 dzieci (187 dziewczynek oraz 190 chłopców). Dostępnych było 370 miejsc.

  18,4% mieszkańców Koluszek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 347 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 71 oddziałach uczyło się 1 150 uczniów (562 kobiety oraz 588 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Koluszkach placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 837 uczniów (407 kobiet oraz 430 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 122,60.

  W Koluszkach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 479 uczniów (317 kobiet oraz 162 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 87 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Koluszkach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 12 oddziałach uczyło się 364 uczniów (224 kobiety oraz 140 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 126 absolwentów.

  W Koluszkach znajdują się 2 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 408 uczniów (55 kobiet oraz 353 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 57 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Koluszkach placówkę miały 2 Technika, w których w 13 oddziałach uczyło się 316 uczniów (34 kobiety oraz 282 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 74 absolwentów.

  W Koluszkach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 111 uczniów (33 kobiety oraz 78 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (18,4% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,0 uczniów. 22,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Koluszek w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 22,5% mężczyzn).

 • 24,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  24,8%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,6%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,3%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Koluszki
  13,1%
  łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,2%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,7%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 13,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Koluszki
  14,4%
  łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1347 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 347,0
  woj. łódzkie
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Koluszki
  0,69
  woj. łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 490 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Koluszki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 601 Dzieci
 • 303 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 298 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,4%
  49,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 111 3 lata
 • 111
 • 167 4 lata
 • 167
 • 159 5 lata
 • 159
 • 152 6 lat
 • 152
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 70 3 lata
 • 70
 • 74 4 lata
 • 74
 • 80 5 lata
 • 80
 • 72 6 lat
 • 72
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 41 3 lata
 • 41
 • 93 4 lata
 • 93
 • 79 5 lata
 • 79
 • 80 6 lat
 • 80
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 7 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 48,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 48,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Koluszkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr2 w Koluszkach
  Publiczne
  44 714-58-28
  44 714-58-28
  ul. REJA 5
  95-040 Koluszki
  922523
  Przedszkole Nr3 w Koluszkach (Czesław Janczarski)
  Publiczne
  44 714-58-49
  44 714-58-49
  ul. Staszica 36
  95-040 Koluszki
  818121
  Przedszkole nr 1 w Koluszkach
  Publiczne
  44 714-58-46
  44 714-58-46
  ul. Budowlanych 4a
  95-040 Koluszki
  4989
  Punkt Przedszkolny "Mądra Głowa"
  Niepubliczny
  ul. Kolejowa 1
  95-040 Koluszki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 104 Uczniowie
 • 545 Kobiety
  (uczniowie)
 • 559 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 149 Uczniowie w 1 klasie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 169 Absolwenci
 • 95 Kobiety
  (absolwenci)
 • 74 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,0%
  63,0%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,2
  woj. łódzkie
  16,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,2
 • 16,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,2
 • 21,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,6
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 75,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 63,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 122,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  122,60
  woj. łódzkie
  97,10
  Kraj
  95,96
 • 121,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  121,00
  Województwo
  95,87
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koluszki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koluszki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Koluszkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  44 714-58-30
  44 714-58-30
  ul. Kościuszki 16
  95-040 Koluszki
  2145143
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  44 714-58-37
  44 714-58-37
  ul. Zagajnikowa 12
  95-040 Koluszki
  17394-
  Szkoła podstawowa nr 3
  Publiczna
  44 714-19-63
  44 714-19-63
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  421-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 479 Uczniowie
 • 317 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,2%
  33,8%
 • 141 Uczniowie w 1 klasie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 55 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  woj. łódzkie
  26,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 32,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 408 Uczniowie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie)
 • 353 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,5%
  86,5%
 • 110 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  20,4
  woj. łódzkie
  23,9
  Kraj
  24,9
 •  
 • 36,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Koluszki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,2
  łódzkie
  20,5
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Koluszkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koluszkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczne
  44 714-14-89
  44 714-14-89
  ul. Kościuszki 16
  95-040 Koluszki
  1026024
  Technikum nr 2
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  10193-
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  5134-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  6120-
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  466-
  Szkoła przyspasabiająca do pracy
  Publiczna
  44 714-19-63
  44 714-19-63
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  214-
  I Liceum Profilowane
  Publiczne
  44 714-07-34
  44 714-07-34
  ul. Budowlanych 8
  95-040 Koluszki
  ---
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  44 714-17-02
  44 714-17-02
  ul. Wigury 2
  95-040 Koluszki
  ---
  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach
  Niepubliczne
  44 714-58-63
  44 714-58-63
  ul. Mickiewicza 8
  95-040 Koluszki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Koluszki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Koluszki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Koluszki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koluszki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Koluszkach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Koluszkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Koluszkach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Koluszkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Koluszkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 2 140)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 1 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 340)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 75)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 120)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Koluszkach działało 1 kino posiadające 1 salę z 181 miejscami na widowni. Odbyły się 154 seanse, na które przyszło 14 870 widzów, w tym 40 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 850 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Koluszkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 43 344 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 619 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Koluszkach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 308 członków. Zarejestrowano 280 ćwiczących (mężczyźni: 232, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 180, dziewczęta do lat 18: 44). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Koluszkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Koluszkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Koluszek znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Koluszkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Leśnictwo Gałkówek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-01-14, Opis granicy: Koluszki ul.Brzezińska 148 obręb 1 dz ewid 94/1
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa szerokolistna, Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: Koluszki ul. Spacerowa 22 grunt p. E. Potulskiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: Koluszki ul. A. Krajowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity odm. purpurowa, Data ustanowienia: 2004-11-23, Opis granicy: Koluszki ul. 11 Listopada 17 przed budynkiem plebanii Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny
  • Smug nad Piasecznicą II - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych śródleśnego fragmentu doliny Piasecznicy z bogatymi florystycznie zbiorowiskami łąkowymi szuwarowymi i ziołoroślowymi ważnymi dla zachowania bioróżnorodności, Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: część działki ewidencyjnej 461 w obrębie ewidencyjnym Będzelin gmina Koluszki położony w oddziale leśnym 65d obrębu Regny Nadleśnictwa Brzeziny, Powierzchnia: 0.41 ha
  • Smug nad Piasecznicą I - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych śródleśnego fragmentu doliny Piasecznicy z bogatymi florystycznie zbiorowiskami łąkowymi ziołoroślowymi zaroślowymi oraz fragmentami łęgu i grądu ważnymi dla zachowania bioróżnorodności., Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: część działki ewidencyjnej 450 w obrębie ewidencyjnym Będzelin gmina Koluszki położony w oddziale leśnym 64i obrębu Regny Nadleśnictwa Brzeziny, Powierzchnia: 1.4 ha
  • Ług pod Piaskową Górą - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie walorów przyrodniczych śródleśnego mokradła ważnego dla zachowania bioróżnorodności., Data ustanowienia: 1996-11-23, Opis granicy: część działki ewidencyjnej 447 w obrębie ewidencyjnym Będzelin gmina Koluszki położony w oddziale leśnym 286Ad obrębu Brzeziny Nadleśnictwa Brzeziny, Powierzchnia: 0.57 ha
  • Rochna - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Celem ochrony jest zachowanie cennych zbiorowisk górnej Mrogi oraz bocznego odgałęzienia doliny Mrogi posiadającego wybitne walory krajobrazowe, Data ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 21.95 ha

Koluszki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w Koluszkach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Koluszkach znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łódzki wschodniego.

  Powiat łódzki wschodni - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Koluszkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Koluszkach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 65,88 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Koluszki
  65,9
  łódzkie
  92,9
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Koluszki
  0,0
  woj. łódzkie
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 90,59 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Koluszki
  90,6
  woj. łódzkie
  110,7
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Koluszki
  0,0
  woj. łódzkie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 137,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  137,5
  woj. łódzkie
  119,2
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Koluszkach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 143,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 143,0 km
  Województwo
  624,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 7,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Koluszki
  7,7 km
  łódzkie
  4,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Koluszki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 715droga wojewódzka nr 715(Brzeziny - Zalesie - Koluszki - Redzeń Nowy - Regny - Budziszewice - Zaosie - Osiedle Niewiadów - Ujazd)
  • DW 716droga wojewódzka nr 716( Koluszki - Różyca - Nowe Chrusty - Pogorzałe Ługi - Stefanów - Rokiciny - Łaznów - Będków - Kalinów - Kalska Wola - Kiełczówka - Baby - Moszczenica - Raków Duży - Piotrków Trybunalski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Koluszki przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry -Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
  • LK 17Linia kolejowa nr 17: Łódź Fabryczna - Koluszki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Fabryczna - Łódź Niciarniana - Łódź Widzew - Łódź Andrzejów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice -Koluszki)
  • LK 535Linia kolejowa nr 535: Żakowice Południowe R 7 - Koluszki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Koluszki)
  • LK 534Linia kolejowa nr 534: Koluszki - Mikołajów [o znaczeniu drugorzędnym] (Koluszki - Słotwiny - Mikołajów)