Śrem w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Śrem - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Śrem to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu śremskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Śrem.
 • 28 060 Liczba mieszkańców
 • 12,4 km² Powierzchnia
 • 2 268,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 80 m n.p.m Wysokość
 • 1253 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PSE Tablice rejestracyjne
 • Adam Jan Lewandowski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.015152.0887 Współrzędne GPS
 • 3026044 TERYT (TERC)
 • 0971560 SIMC
Herb miasta Śrem
Śrem herb
Flaga miasta Śrem
Śrem flaga

Jak Śrem wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Śrem na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Śrem wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Śrem plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
32Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
33Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
100Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
121Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
149Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
160Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
164Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
176Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
178Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
199Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
215Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
236Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
299Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
300Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
301Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
305Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
320Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)

Śrem - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-100Poczta Śrem 001, Pl. 20 Października 41
63-100Skrytki Pocztowe Poczta Śrem 001, Pl. 20 Października 41
63-101Poczta Śrem 003, ul. Chłapowskiego 3
63-102Poczta Śrem 004, ul. Grottgera 48

Śrem - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Śremie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Śremie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Śremie
(61) 283-65-01
(61) 283-67-44
Wojska Polskiego 12
63-100 Śrem
ZUS Inspektorat w Śremie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szeroka 2
63-100 Śrem
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie
612220730
0 61 281 07 09
pl. Straży Pożarnej 1
63-100 Śrem
Komenda Powiatowa Policji w Śremie
61 281 52 00
61 281 52 15
ul. Mickiewicza 15
63-100 Śrem
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie
61 282 97 06
61 282 97 04
ul. Marciniaka 2
63-100 Śrem
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Śremie
061 283 54 75
061 283 54 91
ul. Wiejska 2
63-100 Śrem
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie
061 281 00 49
061 281 00 89
ul. Chełmońskiego 22
63-100 Śrem
Starostwo Powiatowe w Śremie
(61) 283-70-01
(61) 282-93-21
ul. Mickiewicza 17
63-100 Śrem
Urząd Miejski w Śremie
(61) 283-52-25
(61) 283-53-37
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem

Śrem - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Śrem jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 28 060, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Śremu zawarli w 2022 roku 103 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Śremu jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Śrem ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -57. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,01 na 1000 mieszkańców Śremu. W 2022 roku urodziło się 245 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 418 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 21,4% zgonów w Śremie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,2% zgonów w Śremie były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Śremu przypada 10.64 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 184 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 467 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Śremu -283. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  57,6% mieszkańców Śremu jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Śremu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 060 Liczba mieszkańców
 • 14 770 Kobiety
 • 13 290 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Śremie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Śremie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Śremie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Śremu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,9 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Śrem, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Śremu
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Śrem,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Śrem,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Śrem,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,1%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Śrem
  6,6%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Śremie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,6
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Śrem
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 103 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Śremie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -57 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -33 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Śrem
  -2,0
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Śremie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Śremie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Śremie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Śremie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 245 Urodzenia żywe
 • 118 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 127 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Śrem
  8,6
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,0
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 418 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 356 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 482 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 418 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 181 Waga 3500g - 3999g
 • 181
 • 204 Waga 3000g - 3499g
 • 204
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,40
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Śrem
  0,89
  Wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Śremie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 302 Zgony
 • 142 Kobiety
  (Zgony)
 • 160 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,0%
  53,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Śrem
  10,6
  Wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 111,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  111,9
  Wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Śrem
  3,7
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,8
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie śremskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  21,4%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,2%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 37 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 287,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  287,9
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 211,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 166,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 257,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  211,1
  Województwo
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 47,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  47,2
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 16,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  16,0
  Województwo
  35,1
  Polska
  33,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,6
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 184 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 98 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 86 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 467 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 220 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 247 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -277 Saldo migracji
 • -122 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -155 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -283 Saldo migracji wewnętrznych
 • -122 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -161 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Śremie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Śrem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Śrem - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Śremie oddano do użytku 215 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,61 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Śremie to 12 012 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 425 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  94,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 6,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Śremie to 2,61 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Śremie to 57,80 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,72% mieszkań posiada łazienkę, 90,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,97% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu śremskiego.

  Powiat śremski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 012 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 425,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  425,00
  Wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  62,70 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,70 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,59
  Wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,35
  Wielkopolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Śrem
  0,66
  Wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 215 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,61
  Województwo
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 562 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,61 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,61
  Wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 19,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  19,89
  Wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 12 433 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 57,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  57,8 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Śrem
  0,44 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,40%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,11%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 95,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,72%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 90,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  90,01%
  Województwo
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 91,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  91,97%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Śrem - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Śremie na 1000 mieszkańców pracuje 259osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Śremie wynosiło w 2023 roku 2,3% (2,3% wśród kobiet i 2,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Śremie wynosiło 5 376,46 PLN, co odpowiada 80.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Śremu 3 488 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 009 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 479.

  18,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Śremu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 259 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  259,0
  Województwo
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 2,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,4% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • Śrem
  2,3%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Śremie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Śremie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Śremie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 936 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 376 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Śremie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 488 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 009 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 479 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,7% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Śremie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 409 Pracujący ogółem
 • 4 227 Kobiety
 • 3 182 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Śremie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Śrem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,5
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 41,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Śrem
  41,4
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 129,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  129,1
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Śrem - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Śremie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 904 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 767 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 234 nowe podmioty, a 181 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (328) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (230) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (322) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (130) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Śremie najwięcej (347) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 771) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (1 023) podmiotów, a 73,3% (2 863) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Śremie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%) oraz Budownictwo (22.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 904 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 023 Przemysł i budownictwo
 • 2 863 Pozostała działalność
 • 234 Podmioty nowo zarejestrowane w Śremie w 2023 roku
 • 181 Podmioty wyrejestrowane w Śremie w 2023 roku
 • 2 767 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 771 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 771
 • 100 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 100
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 902 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 902
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 348 Spółki handlowe ogółem
 • 348
 • 26  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 293  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 293
 • 24    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 347 Spółki cywilne ogółem
 • 347
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 767 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 627 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 627
 • 620 Budownictwo
 • 620
 • 292 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 292
 • 221 Przetwórstwo przemysłowe
 • 221
 • 199 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 199
 • 186 Transport i gospodarka magazynowa
 • 186
 • 162 Pozostała działalność
 • 162
 • 98 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 98
 • 85 Informacja i komunikacja
 • 85
 • 66 Edukacja
 • 66
 • 66 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 66
 • 65 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 65
 • 34 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34
 • 31 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 31
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Śrem - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Śremie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 416 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Śremie wynosi 80,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Śremu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,75 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 5,63 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,14 (54%), drogowe - 1,08 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Śremu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Śrem, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 416 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 416
 • 276 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 276
 • 89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 89
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 159 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 159
 • 14,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,71
  Województwo
  18,91
  Polska
  22,81
 • 9,75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Śrem
  9,75
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 3,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,14
  Wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Śrem
  1,08
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,21
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,63
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Śrem, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  87%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Śrem
  54%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Śrem
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  77%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Śrem - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Śremu wyniosła w 2022 roku 256,4 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Śremu - 35.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (6.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,3 mln złotych, czyli 10,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Śremu wyniosła w 2022 roku 240,0 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.4%). W budżecie Śremu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 74,8 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,0%.
 • Wydatki budżetu w Śremie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Śremu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Śrem, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Śremu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  118,3 mln

  2,9 tys(100%)

  153,6 mln

  3,7 tys(100%)

  166,0 mln

  4,0 tys(100%)

  182,5 mln

  4,4 tys(100%)

  204,9 mln

  4,9 tys(100%)

  222,8 mln

  5,2 tys(100%)

  248,3 mln

  5,8 tys(100%)

  256,4 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  49,0 mln

  1,6 tys(41.4%)

  50,4 mln

  1,7 tys(32.8%)

  56,2 mln

  1,9 tys(33.8%)

  64,8 mln

  2,2 tys(35.5%)

  61,6 mln

  2,1 tys(30%)

  67,9 mln

  2,3 tys(30.5%)

  74,9 mln

  2,6 tys(30.2%)

  91,4 mln

  3,2 tys(35.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,5 mln

  351(8.9%)

  12,1 mln

  403(7.9%)

  11,5 mln

  385(6.9%)

  13,2 mln

  445(7.2%)

  14,3 mln

  485(7%)

  17,3 mln

  593(7.8%)

  20,1 mln

  698(8.1%)

  24,5 mln

  865(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,0 mln

  235(5.9%)

  6,2 mln

  207(4%)

  10,7 mln

  358(6.4%)

  11,7 mln

  394(6.4%)

  17,0 mln

  577(8.3%)

  13,7 mln

  470(6.2%)

  26,0 mln

  903(10.5%)

  16,9 mln

  599(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,8 mln

  660(16.7%)

  44,3 mln

  1,5 tys(28.8%)

  10,1 mln

  338(6.1%)

  10,1 mln

  339(5.5%)

  10,8 mln

  368(5.3%)

  11,1 mln

  379(5%)

  12,0 mln

  415(4.8%)

  15,5 mln

  550(6.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  603,1 tys

  20,1(0.5%)

  830,1 tys

  27,7(0.5%)

  833,0 tys

  27,9(0.5%)

  850,8 tys

  28,6(0.5%)

  195,9 tys

  6,7(0.1%)

  242,9 tys

  8,3(0.1%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  14,0 mln

  494(5.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,5 mln

  315(8%)

  9,9 mln

  330(6.4%)

  10,6 mln

  356(6.4%)

  10,7 mln

  359(5.8%)

  11,3 mln

  385(5.5%)

  11,5 mln

  396(5.2%)

  12,4 mln

  430(5%)

  13,9 mln

  491(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,8 mln

  162(4.1%)

  5,4 mln

  179(3.5%)

  4,5 mln

  151(2.7%)

  4,7 mln

  158(2.6%)

  8,3 mln

  281(4%)

  4,8 mln

  166(2.2%)

  7,7 mln

  268(3.1%)

  12,6 mln

  445(4.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,9 mln

  162(4.1%)

  9,3 mln

  309(6%)

  5,0 mln

  169(3%)

  6,3 mln

  212(3.4%)

  5,4 mln

  184(2.6%)

  9,1 mln

  314(4.1%)

  8,2 mln

  286(3.3%)

  7,7 mln

  271(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,7 mln

  189(4.8%)

  9,1 mln

  303(5.9%)

  4,6 mln

  154(2.8%)

  5,6 mln

  189(3.1%)

  7,3 mln

  247(3.6%)

  5,5 mln

  190(2.5%)

  6,4 mln

  221(2.6%)

  7,3 mln

  260(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 mln

  48,7(1.2%)

  1,3 mln

  43,3(0.8%)

  1,5 mln

  48,8(0.9%)

  1,4 mln

  46,1(0.8%)

  1,5 mln

  50,7(0.7%)

  1,4 mln

  48,5(0.6%)

  765,3 tys

  26,6(0.3%)

  2,6 mln

  93,2(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,6 mln

  53,1(1.3%)

  1,6 mln

  55,0(1.1%)

  2,0 mln

  66,4(1.2%)

  2,2 mln

  75,4(1.2%)

  2,7 mln

  91,7(1.3%)

  2,4 mln

  83,2(1.1%)

  2,0 mln

  68,1(0.8%)

  2,6 mln

  90,8(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  845,1 tys

  28,2(0.7%)

  897,8 tys

  30,0(0.6%)

  900,0 tys

  30,2(0.5%)

  949,9 tys

  32,0(0.5%)

  957,9 tys

  32,5(0.5%)

  1,0 mln

  35,5(0.5%)

  993,6 tys

  34,5(0.4%)

  1,8 mln

  63,4(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  36,9(0.9%)

  1,1 mln

  37,2(0.7%)

  1,1 mln

  37,7(0.7%)

  1,2 mln

  40,1(0.7%)

  1,4 mln

  47,9(0.7%)

  1,3 mln

  45,3(0.6%)

  1,3 mln

  45,7(0.5%)

  1,5 mln

  52,3(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  304,1 tys

  10,1(0.3%)

  365,7 tys

  12,2(0.2%)

  548,4 tys

  18,4(0.3%)

  623,0 tys

  21,0(0.3%)

  813,2 tys

  27,6(0.4%)

  1,3 mln

  45,9(0.6%)

  2,3 mln

  80,0(0.9%)

  749,8 tys

  26,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  706,3 tys

  23,6(0.6%)

  788,4 tys

  26,3(0.5%)

  930,0 tys

  31,2(0.6%)

  964,7 tys

  32,5(0.5%)

  1,1 mln

  36,6(0.5%)

  1,2 mln

  41,2(0.5%)

  1,6 mln

  55,1(0.6%)

  438,8 tys

  15,5(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  121,4 tys

  4,1(0.1%)

  132,0 tys

  4,4(0.1%)

  106,7 tys

  3,6(0.1%)

  78,2 tys

  2,6(0%)

  79,2 tys

  2,7(0%)

  80,0 tys

  2,7(0%)

  100,0 tys

  3,5(0%)

  201,8 tys

  7,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,8 tys

  0,8(0%)

  26,5 tys

  0,9(0%)

  5,9 tys

  0,2(0%)

  35,3 tys

  1,2(0%)

  11,7 tys

  0,4(0%)

  5,1 tys

  0,2(0%)

  15,2 tys

  0,5(0%)

  11,5 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  275,6 tys

  9,2(0.2%)

  31,6 tys

  1,1(0%)

  8,1 tys

  0,3(0%)

  307,6 tys

  10,4(0.2%)

  255,2 tys

  8,7(0.1%)

  242,1 tys

  8,3(0.1%)

  8,1 tys

  0,3(0%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  100,0 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Śremie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Śremu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Śrem, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Śremu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  118,8 mln

  2,9 tys(100%)

  149,3 mln

  3,6 tys(100%)

  168,7 mln

  4,0 tys(100%)

  182,5 mln

  4,4 tys(100%)

  202,0 mln

  4,8 tys(100%)

  228,9 mln

  5,4 tys(100%)

  259,1 mln

  6,1 tys(100%)

  240,0 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  57,6 mln

  1,9 tys(48.5%)

  61,7 mln

  2,1 tys(41.4%)

  67,1 mln

  2,2 tys(39.8%)

  72,5 mln

  2,4 tys(39.7%)

  82,5 mln

  2,8 tys(40.8%)

  83,7 mln

  2,9 tys(36.6%)

  90,0 mln

  3,1 tys(34.7%)

  91,0 mln

  3,2 tys(37.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,3 mln

  943(23.8%)

  29,1 mln

  970(19.5%)

  32,3 mln

  1,1 tys(19.2%)

  31,6 mln

  1,1 tys(17.3%)

  34,4 mln

  1,2 tys(17%)

  39,7 mln

  1,4 tys(17.4%)

  47,4 mln

  1,6 tys(18.3%)

  46,4 mln

  1,6 tys(19.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,4 mln

  481(12.1%)

  38,8 mln

  1,3 tys(26%)

  4,1 mln

  136(2.4%)

  4,2 mln

  142(2.3%)

  4,6 mln

  157(2.3%)

  4,7 mln

  161(2.1%)

  4,7 mln

  162(1.8%)

  17,8 mln

  631(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,2 mln

  174(4.4%)

  5,6 mln

  188(3.8%)

  5,4 mln

  182(3.2%)

  5,4 mln

  181(2.9%)

  5,6 mln

  191(2.8%)

  10,6 mln

  364(4.6%)

  14,7 mln

  509(5.7%)

  16,7 mln

  592(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,8 mln

  227(5.7%)

  7,2 mln

  241(4.8%)

  8,2 mln

  276(4.9%)

  10,6 mln

  358(5.8%)

  8,1 mln

  276(4%)

  6,7 mln

  229(2.9%)

  14,9 mln

  518(5.8%)

  9,0 mln

  317(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  133(3.4%)

  4,0 mln

  134(2.7%)

  4,2 mln

  141(2.5%)

  9,1 mln

  305(5%)

  5,0 mln

  170(2.5%)

  4,8 mln

  164(2.1%)

  6,6 mln

  230(2.6%)

  6,9 mln

  244(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0

  0,0(0%)

  64,8 tys

  2,2(0%)

  926,3 tys

  31,2(0.5%)

  14,2 tys

  0,5(0%)

  214,7 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  142(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  216,7 tys

  7,2(0.2%)

  518,9 tys

  17,3(0.3%)

  227,5 tys

  7,6(0.1%)

  213,8 tys

  7,2(0.1%)

  496,8 tys

  16,9(0.2%)

  4,8 mln

  164(2.1%)

  8,2 mln

  286(3.2%)

  3,0 mln

  106(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  541,7 tys

  18,1(0.5%)

  853,8 tys

  28,5(0.6%)

  1,1 mln

  35,4(0.6%)

  1,0 mln

  34,8(0.6%)

  1,0 mln

  35,6(0.5%)

  779,6 tys

  26,7(0.3%)

  670,0 tys

  23,2(0.3%)

  1,3 mln

  45,9(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  842,6 tys

  28,1(0.7%)

  882,9 tys

  29,5(0.6%)

  874,8 tys

  29,3(0.5%)

  893,0 tys

  30,1(0.5%)

  1,1 mln

  37,6(0.5%)

  1,1 mln

  38,9(0.5%)

  1,2 mln

  39,9(0.4%)

  1,3 mln

  44,9(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,4 tys

  1,3(0%)

  12,7 tys

  0,4(0%)

  865,6 tys

  29,0(0.5%)

  1 000

  0,0(0%)

  31,0 tys

  1,1(0%)

  338,6 tys

  11,6(0.1%)

  32,1 tys

  1,1(0%)

  452,1 tys

  16,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  143,4 tys

  4,8(0.1%)

  138,0 tys

  4,6(0.1%)

  152,0 tys

  5,1(0.1%)

  161,1 tys

  5,4(0.1%)

  167,9 tys

  5,7(0.1%)

  167,1 tys

  5,7(0.1%)

  292,4 tys

  10,1(0.1%)

  410,7 tys

  14,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  177,3 tys

  5,9(0.1%)

  121,0 tys

  4,0(0.1%)

  91,0 tys

  3,0(0.1%)

  93,4 tys

  3,1(0.1%)

  69,8 tys

  2,4(0%)

  455,6 tys

  15,6(0.2%)

  70,4 tys

  2,4(0%)

  99,3 tys

  3,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  206,4 tys

  6,9(0.2%)

  193,0 tys

  6,4(0.1%)

  170,8 tys

  5,7(0.1%)

  122,5 tys

  4,1(0.1%)

  113,5 tys

  3,9(0.1%)

  95,9 tys

  3,3(0%)

  74,6 tys

  2,6(0%)

  72,1 tys

  2,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,5 tys

  0,2(0%)

  7,1 tys

  0,2(0%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  13,6 tys

  0,5(0%)

  10,2 tys

  0,3(0%)

  11,3 tys

  0,4(0%)

  11,3 tys

  0,4(0%)

  45,1 tys

  1,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  36,8 tys

  1,2(0%)

  46,1 tys

  1,5(0%)

  243,5 tys

  8,2(0.1%)

  56,7 tys

  1,9(0%)

  53,1 tys

  1,8(0%)

  67,0 tys

  2,3(0%)

  32,7 tys

  1,1(0%)

  33,4 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  275,6 tys

  9,2(0.2%)

  31,6 tys

  1,1(0%)

  8,1 tys

  0,3(0%)

  307,6 tys

  10,4(0.2%)

  255,2 tys

  8,7(0.1%)

  242,1 tys

  8,3(0.1%)

  8,1 tys

  0,3(0%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,2 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,2(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  84,5 tys

  2,9(0%)

  563

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Śrem - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 427 mieszkańców Śremu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 123 kobiet oraz 3 306 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców Śremu, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Śremu mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Śremie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,4%) oraz wyższe (22,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w Śremie mieściło się 12 przedszkoli, w których do 85 oddziałów uczęszczało 1 774 dzieci (843 dziewczynki oraz 931 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Śremie mieściło się 8 przedszkoli, w których do 46 oddziałów uczęszczało 1 095 dzieci (550 dziewczynek oraz 545 chłopców). Dostępnych było 1 060 miejsc.

  20,6% mieszkańców Śremu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,7% wśród dziewczynek i 20,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 483 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 168 oddziałach uczyło się 3 145 uczniów (1 492 kobiety oraz 1 653 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Śremie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 87 oddziałach uczyło się 2 001 uczniów (998 kobiet oraz 1 003 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 129,90.

  W Śremie znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 216 uczniów (832 kobiety oraz 384 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 233 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Śremie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 640 uczniów (415 kobiet oraz 225 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 201 absolwentów.

  W Śremie znajdują się 3 Technika, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 559 uczniów (672 kobiety oraz 887 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 244 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Śremie placówkę miały 3 Technika, w których w 35 oddziałach uczyło się 843 uczniów (313 kobiet oraz 530 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 183 absolwentów.

  W Śremie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 22 oddziałach uczyło się 571 uczniów (185 kobiet oraz 386 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 26,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,5% mieszkańców Śremu w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 20,6% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,3%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,9%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,7%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,5%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Śrem
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,8%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 14,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1483 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 483,0
  Województwo
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,53
  Wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 85 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 817 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Śrem) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 774 Dzieci
 • 843 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 931 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 364 3 lata
 • 364
 • 439 4 lata
 • 439
 • 500 5 lata
 • 500
 • 430 6 lat
 • 430
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 178 3 lata
 • 178
 • 208 4 lata
 • 208
 • 245 5 lata
 • 245
 • 197 6 lat
 • 197
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 186 3 lata
 • 186
 • 231 4 lata
 • 231
 • 255 5 lata
 • 255
 • 233 6 lat
 • 233
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 18 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 125,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 125,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Śrem) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 11,1%
  88,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 3 5 lata
 • 3
 • 7 6 lat
 • 7
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Śremie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Śremie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada"
  Publiczne
  Śrem
  63-100 Śrem
  717416
  Przedszkole nr 3 "Jarzębinka"
  Publiczne
  61 283-73-44
  61 283-73-44
  ul. Bora Komorowskiego 3
  63-100 Śrem
  716117
  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 "Mali Przyrodnicy"
  Publiczne
  61 283-61-81
  61 283-61-81
  ul. Bora-Komorowskiego 4
  63-100 Śrem
  715322
  Przedszkole "Pod wierzbami"
  Publiczne
  61 283-62-56
  61 283-62-56
  ul. Grunwaldzka 12
  63-100 Śrem
  614912
  Przedszkole nr 7 (Janek Wędrowniczek)
  Publiczne
  61 283-61-52
  61 283-61-52
  ul. Chłapowskiego 12a
  63-100 Śrem
  614814
  Publiczne Przedszkole Niezapominajka prow przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek (św. Elżbieta)
  Publiczne
  61 283-05-30
  61 283-05-30
  ul. Dutkiewicza 13
  63-100 Śrem
  613412
  Zespół Wychowania Przedszkolnego
  Niepubliczne
  61 282-87-08
  61 282-87-08
  ul. Konstytucji 3 Maja 2
  63-100 Śrem
  ---
  BAJKOWY ŚWIAT PUNKT PRZEDSZKOLNY
  Niepubliczny
  69 327-70-80
  ul. ADAMSKIEGO 1
  63-100 Śrem
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Klub malucha Bajkowy Świat Renata Cerekwicka
  Niepubliczne
  69 327-70-80
  ul. Adamskiego 1
  63-100 Śrem
  ---
  Przedszkole "Słoneczna Szóśtka" z Oddziałami Zamiejscowymi
  Niepubliczne
  61 282-87-08
  61 282-87-08
  ul. Konstytucji 3 Maja 2
  63-100 Śrem
  ---
  Przedszkole Niepubliczne im. bł. Edmunda Bojanowskiego
  Niepubliczne
  61 283-99-80
  61 283-99-80
  ul. Jana Kilińskiego 23
  63-100 Śrem
  ---
 • Szkoły podstawowe w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Śrem) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 142 Oddziały
 • 3 077 Uczniowie
 • 1 477 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 600 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 443 Uczniowie w 1 klasie
 • 233 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 210 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 476 Absolwenci
 • 239 Kobiety
  (absolwenci)
 • 237 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26 Oddziały
 • 68 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,1%
  77,9%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,7
  Województwo
  17,3
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,7
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,7
 • 21,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,7
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 195,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 163,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 129,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Śrem
  129,90
  Województwo
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 127,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  127,43
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Śrem) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Śrem) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Śremie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Śremie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 6 (im. Braci Barskich)
  Publiczna
  61 283-65-08
  61 282-93-37
  ul. Konstytucji 3Maja 2
  63-100 Śrem
  2871654
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie (Mikołaja Kopernika)
  Publiczna
  61 283-54-62
  61 283-54-62
  ul. Jana Kochanowskiego 2
  63-100 Śrem
  2658450
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  61 283-50-70
  61 283-50-70
  ul. Stefana Grota Roweckiego 10
  63-100 Śrem
  2049040
  Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śremie
  Publiczna
  61 625-37-10
  61 625-37-10
  ul. Stanisława Staszica 1
  63-100 Śrem
  14270-
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (im. Kawalerów Orderu Uśmiechu)
  Publiczna
  61 883-35-28
  61 883-35-28
  ul. Wyszyńskiego 11
  63-100 Śrem
  3798
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
  Publiczna
  61 283-08-66
  61 283-08-66
  ul. SZKOLNA 4
  63-100 Śrem
  245-
  Szkoła Podstawowa Specjalna (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  61 283-00-55
  61 282-85-84
  ul. Piłsudskiego 15
  63-100 Śrem
  427-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Śrem) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 1 048 Uczniowie
 • 747 Kobiety
  (uczniowie)
 • 301 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,3%
  28,7%
 • 368 Uczniowie w 1 klasie
 • 264 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 233 Absolwenci
 • 158 Kobiety
  (absolwenci)
 • 75 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 168 Uczniowie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  26,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 62,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 43,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Śrem) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 58 Oddziały
 • 1 559 Uczniowie
 • 672 Kobiety
  (uczniowie)
 • 887 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,1%
  56,9%
 • 440 Uczniowie w 1 klasie
 • 185 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 255 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 244 Absolwenci
 • 113 Kobiety
  (absolwenci)
 • 131 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  26,9
  woj. wielkopolskie
  25,5
  Kraj
  24,9
 •  
 • 98,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 62,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Śrem) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 304 Uczniowie w 1 klasie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 211 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  26,0
  woj. wielkopolskie
  22,8
  Kraj
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Śrem) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 193 Uczniowie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,1%
  24,9%
 • 132 Uczniowie w 1 klasie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 40 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Śrem
  14,8
  woj. wielkopolskie
  23,8
  Kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Śremie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Śremie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
  Publiczna
  61 283-03-37
  61 283-03-37
  ul. Ks.J.Popiełuszki 30
  63-100 Śrem
  20448-
  Liceum Ogólnokształcące (Gen. Józef Wybicki)
  Publiczne
  61 281-00-24
  61 281-00-24
  ul. Poznańska 11
  63-100 Śrem
  15441-
  Technikum Nr 1 (Cyryl Ratajski)
  Publiczne
  61 203-01-77
  61 283-01-77
  ul. Józefa Wybickiego 2
  63-100 Śrem
  14409-
  Technikum nr 3
  Publiczne
  61 283-03-37
  61 283-03-37
  ul. Ks.J.Popiełuszki 30
  63-100 Śrem
  14356-
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  61 283-76-35
  61 283-76-35
  ul. Staszica 3
  63-100 Śrem
  10255-
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  61 283-03-37
  61 283-03-37
  ul. Ks.J.Popiełuszki 30
  63-100 Śrem
  2116-
  II Liceum Ogólnokształcące w Śremie
  Publiczne
  61 283-76-35
  61 283-76-35
  ul. Staszica 3
  63-100 Śrem
  4113-
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Śremie
  Publiczne
  61 283-01-77
  61 283-01-77
  ul. Wybickiego 2
  63-100 Śrem
  125-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (Cyryl Ratajski)
  Publiczna
  61 283-01-77
  61 283-01-77
  ul. Józefa Wybickiego 2
  63-100 Śrem
  120-
  Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych
  Publiczne
  61 283-76-35
  61 283-76-35
  ul. Staszica 3
  63-100 Śrem
  117-
  Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych
  Publiczne
  61 283-03-37
  61 283-03-37
  ul. Ks.J.Popiełuszki 30
  63-100 Śrem
  114-
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  61 283-00-55
  61 282-85-84
  ul. Piłsudskiego 15
  63-100 Śrem
  212-
  Katolicka Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Śremie
  Niepubliczna
  61 625-37-10
  61 625-37-10
  ul. Staszica 1
  63-100 Śrem
  ---
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie Szkoła Policealna dla Dorosłych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie (Cyryl Ratajski)
  Publiczna
  61 283-01-77
  61 283-01-77
  ul. Wybickiego 2
  63-100 Śrem
  ---
  Studium Medyczne "LIDER" w Śremie
  Niepubliczna
  61 283-54-62
  61 283-54-62
  ul. Jana Kochanowskiego 2
  63-100 Śrem
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Śremie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Śrem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Śrem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Śrem, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Śrem - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Śremie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Śremie znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 230)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Śremie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Śremie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Śremie: 3 (publiczne: 1, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Śremie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 116 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 347 (uczestnicy: 23 674)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 39 (uczestnicy: 4 350)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 126 (uczestnicy: 6 241)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 34 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 29 (uczestnicy: 3 531)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 1 900)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 1 400)
  • warsztaty: 88 (uczestnicy: 2 102)
  • inne: 6 (uczestnicy: 1 900)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 716)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 380)
  • taneczne: 3 (członkowie: 150)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 108)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Według danych z 2022 w Śremie działało 1 kino posiadające 1 salę z 116 miejscami na widowni. Odbyło się 881 seansów, na które przyszło 25 958 widzów, w tym 277 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 997 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Śremie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 19 497 zwiedzających, co daje 6 869 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Śremie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 89 795 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 77 007 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 39
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  Według danych z 2022 w Śremie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 22 058 wolumenów w tym ziobry specjalne: 46. Odnotowano 321 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 137 wolumenów. Odnotowano 534 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Śremie działało 10 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 282 członków. Zarejestrowano 1 381 ćwiczących (mężczyźni: 949, kobiety: 432, chłopcy do lat 18: 855, dziewczęta do lat 18: 414). Aktywnych było 17 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (23), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Śremie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Śremie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Śremu znajduje się 49 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Śremie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Śrem, st.7 ze średniowieczadnia 1957-05-04, wykaz dokumentów: 43 z 1957-05-04; 44/Wlkp/C z 2008-12-12; brak numeru z 2009-01-05
  • Kościół z 1369 r.dnia 1932-12-22, wykaz dokumentów: 2427/A z 1932-12-22
  • Kościół z 2. poł. XVII w. (ul. Poznańska 13)dnia 1932-12-22, wykaz dokumentów: 2428/A z 1932-12-22
  • Miasto z 1253 r.dnia 1956-02-22, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/13/56 z 1956-02-22; 2254/A z 1992-10-22
  • Klasztor z XVII w. (ul. Poznańska 13)dnia 1969-05-02, wykaz dokumentów: 582/A z 1969-05-02
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w. (ul. Poznańska 13)dnia 1969-05-02, wykaz dokumentów: 582/A z 1969-05-02
  • Mur/ogrodzenie z XVI w.dnia 1969-05-03, wykaz dokumentów: 586/A z 1969-05-03
  • Kościół z 1432 r. (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11)dnia 1970-02-18, wykaz dokumentów: 877/A z 1970-02-18
  • Kościół z 4. ćw. XVIII w. (ul. Promenada 7)dnia 1970-02-18, wykaz dokumentów: 878/A z 1970-02-18; 856/Wlkp/A z 2011-12-28
  • Zespół - klasztor z 1775 - 1880 (ul. Promenada 7)dnia 1970-02-18, wykaz dokumentów: 878/A z 1970-02-18; 879/A z 1970-02-18; 856/Wlkp/A z 2011-12-28
  • Klasztor z 4. ćw. XVIII w. (ul. Promenada 7)dnia 1970-02-18, wykaz dokumentów: 879/A z 1970-02-18; 856/Wlkp/A z 2011-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 2)dnia 1970-02-18, wykaz dokumentów: 880/A z 1970-02-18
  • Ratusz z 1. poł. XIX w. (ul. pl. 20 Października 1)dnia 1970-03-11, wykaz dokumentów: 1018/A z 1970-03-11
  • Wieża ciśnień z 1908 - 1910dnia 1985-05-21, wykaz dokumentów: 2002/A z 1985-05-21
  • Park z pocz. XX w.dnia 1985-09-04, wykaz dokumentów: 2018/A z 1985-09-04
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. ćw. XIX w.dnia 1992-07-17, wykaz dokumentów: 2239/A z 1992-07-17
  • Strzelnica z pocz. XX w.dnia 1992-08-18, wykaz dokumentów: 2243/A z 1992-08-18
  • Budynek dydaktyczny z pocz. XX w.dnia 1992-08-18, wykaz dokumentów: 2243/A z 1992-08-18
  • Budynek administracyjny z pocz. XX w. (ul. Nowa Strzelnica 5a)dnia 1992-08-18, wykaz dokumentów: 2243/A z 1992-08-18
  • Zespół - strzelnica z pocz. XX w.dnia 1992-08-18, wykaz dokumentów: 2243/A z 1992-08-18
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XV w.dnia 1992-09-29, wykaz dokumentów: 2242/A z 1992-09-29
  • Kamienica z 1892 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 10)dnia 1993-10-13, wykaz dokumentów: 2279/A z 1993-10-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1911 r. (ul. Floriana Marciniaka 2)dnia 1994-03-21, wykaz dokumentów: 2298/A z 1994-03-21; brak numeru z 2000-09-18
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1911 r. (ul. Floriana Marciniaka 2)dnia 1994-03-21, wykaz dokumentów: 2298/A z 1994-03-21; brak numeru z 2000-09-18; brak numeru z 2014-01-10; brak numeru z 2014-10-23
  • Inny budynek gospodarczy z 1902 - 1903 (ul. gen. Władysława Sikorskiego 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Koszary z 1902 - 1903 (ul. gen. Władysława Sikorskiego 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Magazyn z 1902 - 1903 (ul. gen. Władysława Sikorskiego 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Ujeżdżalnia z 1902 - 1903 (ul. gen. Władysława Sikorskiego 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Koszary z 1902 - 1903 (ul. gen. Władysława Sikorskiego 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Kasyno z 1902 - 1903 (ul. gen. Władysława Sikorskiego 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Willa z 1902 - 1903 (ul. gen. Władysława Sikorskiego 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Willa z 1902 - 1903 (ul. gen. Władysława Sikorskiego 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Willa z 1902 - 1903 (ul. gen. Władysława Sikorskiego 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Bursa/internat z 1902 - 1903dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Zespół - koszary z 1902 - 1903dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2302/A z 1994-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1827 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 2)dnia 1994-05-11, wykaz dokumentów: 2303/A z 1994-05-11; brak numeru z 2010-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. dr. Seweryna Matuszewskiego 2)dnia 1994-08-08, wykaz dokumentów: 2309/A z 1994-08-08
  • Odlewnia z 1925 - 1929 (ul. Kolejowa 1a)dnia 1995-07-20, wykaz dokumentów: 2552/A z 1995-07-20; brak numeru z 2003-08-01; brak numeru z 2003-09-11
  • Relikt z 1925 - 1929 (ul. Kolejowa 1a)dnia 1995-07-20, wykaz dokumentów: 2552/A z 1995-07-20; brak numeru z 2003-08-01; brak numeru z 2003-09-11
  • Zespół - odlewnia z 1925 - 1929 (ul. Kolejowa 1a)dnia 1995-07-20, wykaz dokumentów: 2552/A z 1995-07-20; brak numeru z 2003-08-01; brak numeru z 2003-09-11
  • Budynek administracyjny z 1911 - 1913 (ul. Adama Mickiewicza 17)dnia 1996-05-16, wykaz dokumentów: 2588/A z 1996-05-16
  • Szkoła z 1869 r. (ul. Poznańska 11)dnia 1997-03-28, wykaz dokumentów: 2619/A z 1997-03-28
  • Sala gimnastyczna z 1882 r. (ul. Poznańska 11)dnia 1997-03-28, wykaz dokumentów: 2619/A z 1997-03-28
  • Zespół - szkoła z 1869 r. (ul. Poznańska 11)dnia 1997-03-28, wykaz dokumentów: 2619/A z 1997-03-28
  • Szpital z 1861 - 1862 (ul. Farna 16)dnia 2001-05-14, wykaz dokumentów: 55/Wlkp/A z 2001-05-14
  • Kanonia z 1889 r. (ul. Farna 18)dnia 2001-05-15, wykaz dokumentów: 56/Wlkp/A z 2001-05-15
  • Pompownia z 1908 - 1909 (ul. Franciszkańska 14)dnia 2010-03-02, wykaz dokumentów: 785/Wlkp/A z 2010-03-02
  • Kamienica z 1880 r. (ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 3)dnia 2011-09-08, wykaz dokumentów: 782/Wlkp/A z 2011-09-08
  • Ogród z XVIII w.dnia 2011-12-28, wykaz dokumentów: 856/Wlkp/A z 2011-12-28
 • Formy ochrony przyrody w Śremie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Śremu znajduje się 36 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Śremie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rogaliński Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1997-07-23, Opis granicy: brak opisu w formie tekstowej, Powierzchnia: 12682.7 ha
  • Ostoja Rogalińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 21763.12 ha
  • Rogalińska Dolina Warty - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 14753.62 ha
  • Anna - Pomnik przyrodyOpis: Olsza czarna, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie w Śremie - promenada nad Wartą
  • Jan - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie w Śremie - promenada nad Wartą
  • Katarzyna - Pomnik przyrodyOpis: Olsza czarna, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie w Śremie - promenada nad Wartą
  • Ludwik - Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur) pod nazwą "Ludwik" o obwodzie pnia na wysokości 1 30 m wynoszącym, Data ustanowienia: 2015-05-12, Opis granicy: na działce nr ewidencyjny 1293
  • Maria - Pomnik przyrodyOpis: Olsza czarna, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie w Śremie - promenada nad Wartą
  • Małgorzata - Pomnik przyrodyOpis: Olsza czarna, Data ustanowienia: 1982-12-30, Opis granicy: rośnie w Śremie przy ul. Promenada
  • Piast - Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy (Quercus robur) pod nazwą "Piast" o obwodzie pnia na wysokości 1 30 m wynoszącym, Data ustanowienia: 2015-05-12, Opis granicy: na działce nr ewidencyjny 28/4
  • Piotr - Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie w Śremie - promenada nad Wartą
  • Tomasz - Pomnik przyrodyOpis: posusz 15%, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie w Śremie - promenada nad Wartą
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1980-11-18, Opis granicy: rośnie w parku na Pn. od pałacu obok Warty we wsi Góra
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1980-11-18, Opis granicy: rośnie w parku na Pn. od pałacu obok Warty we wsi Góra
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa drobnolistna, Data ustanowienia: 1980-11-18, Opis granicy: rośnie w parku 80m w kierunku Pn. od pałacu we wsi Góra
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew platan, Data ustanowienia: 1980-11-18, Opis granicy: rosną w parku w Mechlinie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 5 dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1981-12-30, Opis granicy: rosną w południowej części parku w Mechlinie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 dębów, Data ustanowienia: 1981-12-30, Opis granicy: rosną w parku w Mechlinie po lewej stronie alei wiodącej do dworu - na otwartej przestrzeni
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1981-12-30, Opis granicy: rośnie w zachodniej części parku w Mechlinie na zachód od dworu nad rowem
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1982-12-30, Opis granicy: rośnie na terenie spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. na działce 414/3
  • Pomnik przyrodyOpis: grupa na pow. ok. 1 ha składająca się w chwili powołania z 92 sztuk bluszczu, Data ustanowienia: 1982-12-30, Opis granicy: rośnie w lesie dębowym należącym do RSP Psarskie za parkiem na działkach 61/4 i 61/33
  • Aleja pomnik przyrodyOpis: aleja drzew: 80 klonów zwyczajnych 27 platanów zachodnich 15 jesionów wyniosłych, Data ustanowienia: 1991-05-10, Opis granicy: w pasie drogi powiatowej nr 4062P w miejscowości Psarskie (działka nr geodezyjny 49
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1991-05-10, Opis granicy: rośnie przy ul. Mickiewicza 7 w Śremie
  • Pomnik przyrodyOpis: Olsza czarna, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie w Śremie - promenada nad Wartą
  • Pomnik przyrodyOpis: Żywotnik wschodni, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie przy ul. Mickiewicza 59 w Śremie
  • Pomnik przyrodyOpis: Wierzba biała, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie przy ul. Nadbrzeżnej w Śremie
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie przy ul. Mickiewicza 56 w Śremie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 drzew Cis pospolity, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rosną przy ul. Poznańskiej w Śremie
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rośnie w Śremie - PM im. Powst. Wlkp. przy wejściu głównym od ul. Poznańskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew; Cis pospolity, Data ustanowienia: 1993-08-03, Opis granicy: rosną przy ul. Cmentarnej w Śremie
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2000-09-12, Opis granicy: Oddz. 178c Leśnictwa Mechlin
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2000-09-12, Opis granicy: Oddz. 178c Leśnictwa Mechlin
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2000-09-12, Opis granicy: na polanie w ZPK "Łęgi Mechlińskie"
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa drobnolistną o obwodzie pnia 210 cm wysokości ok. 18 m, Data ustanowienia: 2008-12-17, Opis granicy: w miejscowości Psarskie na działce nr 486 obręb Psarskie.
  • Bagienko - naturalny zbiornik wodny (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie wilgotnych podmokłych i wodnych siedlisk przyrodniczych o dużych wartościach krajobrazowych i naukowo-dydaktycznych., Data ustanowienia: 2001-11-30, Opis granicy: gm. Śrem, Powierzchnia: 4.8 ha
  • Żowiniec - starorzecze (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie wilgotnych podmokłych i wodnych siedlisk przyrodniczych o dużych wartościach krajobrazowych i naukowo-dydaktycznych., Data ustanowienia: 2001-11-30, Opis granicy: RDLP Poznań Nadl. Babki oddz. 170 wydz. i oddz. 172 wydz. g i oddz. 173 wydz. h oddz. 175 wydz. a b d f oddz. 177 wydz. c, Powierzchnia: 16.42 ha

Śrem - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Śremie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 21,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Śremie znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 36 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 33 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu śremskiego.

  Powiat śremski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Śremie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Śremie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 21,23 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Śrem
  21,2
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 21,23 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  21,2
  woj. wielkopolskie
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Śrem
  100,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Śremie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 029,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 029,8 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 5,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,0 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 33 Liczba licencji na taksówki
 • 36 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Śrem przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 310droga wojewódzka nr 310(Głuchowo - Piechanin - Czempiń - Szołdry - Chaławy - Grabianowo - Manieczki - Szymanowo - Psarskie - Śrem)
  • DW 432droga wojewódzka nr 432(Leszno - Trzebania - Osieczna - Wojnowice - Kąty - Czerwona Wieś - Krzywiń - Jerka - Dalewo - Wyrzeka - Nochowo - Śrem - Polesie - Zaniemyśl - Luboniec - Brzostek - Chwałkowo - Środa Wielkopolska - Ruszkowo - Tadeuszowo - Połażejewo - Zberki - Grzymysławice - Września)
  • DW 434droga wojewódzka nr 434(Kleszczewo - Nagradowice - Krzyżowniki - Śródka - Szczodrzykowo - Dziećmierowo - Kórnik - Czmoń - Zbrudzewo - Śrem - Borgowo - Drzonek - Dolsk - Księginki - Małachowo - Kunowo - Gostyń - Stara Krobia - Żychlewo - Krobia - Kuczyna - Ciołkowo - Zmysłowo - Roszkówko - Annopol - Sarnowa - Rawicz)
  • DW 436droga wojewódzka nr 436( Śrem - Pysząca - Chrząstowo - Zawory - Konarzyce - Kiełczyn - Książ Wielkopolski - Radoszkowo Drugie - Boguszyn - Utrata - Chocicza - Klęka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Śrem przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 369Linia kolejowa nr 369: Mieszków - Śrem [o znaczenia miejscowym] (Mieszków - Panienka - Chwałkowo Kościelne - Książ Wielkopolski - Konarskie - Wieszczyczyn - Pysząca - Grzymysław -Śrem Odlewnia -Śrem)