Witkowo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Witkowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Witkowo to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gnieźnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Witkowo.
 • 7 467 Liczba mieszkańców
 • 8,3 km² Powierzchnia
 • 898,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PGN Tablice rejestracyjne
 • Marian Gadziński Burmistrz miasta
Witkowo na mapie
Identyfikatory
 • 17.773252.4384 Współrzędne GPS
 • 3003104 TERYT (TERC)
 • 0949388 SIMC
Herb miasta Witkowo
Witkowo herb
Flaga miasta Witkowo
Witkowo flaga

Jak Witkowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Witkowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Witkowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Witkowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
92Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
112Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
113Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
122Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
134Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
153Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
168Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
177Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
179Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
214Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
225Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
237Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
252Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
268Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
276Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
356Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
357Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
361Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19

Witkowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-230Poczta Witkowo, ul. Armii Poznań 4
62-230Skrytki Pocztowe Poczta Witkowo, ul. Armii Poznań 4

Witkowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Witkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gnieźnie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 4
62-200 Gniezno
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
(63) 477-81-94
(63) 477-88-55
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo

Witkowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Witkowo jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 467, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Witkowa zawarli w 2022 roku 24 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców Witkowa jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Witkowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,73 na 1000 mieszkańców Witkowa. W 2022 roku urodziło się 71 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 22,4% zgonów w Witkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Witkowie były nowotwory, a 9,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Witkowa przypada 11.21 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 61 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 104 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Witkowa -43. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,2% mieszkańców Witkowa jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Witkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 467 Liczba mieszkańców
 • 3 856 Kobiety
 • 3 611 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Witkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Witkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Witkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Witkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,7 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Witkowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Witkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Witkowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Witkowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Witkowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,7%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Witkowo
  54,0%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,4%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Witkowo
  6,6%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Witkowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,2
  Wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Witkowo
  1,1
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Witkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,7
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Witkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Witkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Witkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Witkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 71 Urodzenia żywe
 • 36 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 35 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  Wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,5
  Województwo
  37,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 419 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 377 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 419 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 131 Waga 4000g - 4499g
 • 131
 • 385 Waga 3500g - 3999g
 • 385
 • 462 Waga 3000g - 3499g
 • 462
 • 146 Waga 2500g - 2999g
 • 146
 • 47 Waga 2000g - 2499g
 • 47
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Witkowo
  1,41
  Wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Witkowo
  0,68
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,76
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Witkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 84 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 48 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Witkowo
  11,2
  Wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 130,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  130,9
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Witkowo
  2,5
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Witkowo
  3,0
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gnieźnieńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  22,4%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Witkowo
  24,4%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 9,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  9,7%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 110 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 271,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  271,9
  Wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 249,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 231,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 268,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  249,4
  Województwo
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 44,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  44,8
  Województwo
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 44,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  44,1
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 11,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,0
  Województwo
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 104 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 51 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -43 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Witkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Witkowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Witkowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Witkowie oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Witkowie to 3 106 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 414 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  90,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Witkowie to 5,73 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Witkowie to 137,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,46% mieszkań posiada łazienkę, 89,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,95% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gnieźnieńskiego.

  Powiat gnieźnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 106 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 414,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Witkowo
  414,40
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  71,90 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,80 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,78
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Witkowo
  2,41
  Wielkopolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Witkowo
  0,64
  Wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,47
  Wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 63 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Witkowo
  5,73
  Wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 8,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  8,41
  Województwo
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 1 512 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 137,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  137,5 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,20 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,68%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,00%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Witkowo
  97,46%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 89,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,41%
  Województwo
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 27,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  27,95%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Witkowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Witkowie na 1000 mieszkańców pracuje 143osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Witkowie wynosiło w 2023 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Witkowie wynosiło 5 631,02 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Witkowa 1 087 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 349 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -738.

  12,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Witkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,3% w przemyśle i budownictwie, a 22,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  143,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,0% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,5%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Witkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Witkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Witkowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 162 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Witkowo
  5 631 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Witkowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 087 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 349 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -738 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Przemysł i budownictwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,4% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Witkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 073 Pracujący ogółem
 • 654 Kobiety
 • 419 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Witkowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Witkowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  71,9
  Wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 39,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Witkowo
  39,2
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 119,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,5
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Witkowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Witkowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 922 podmioty gospodarki narodowej, z czego 659 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 49 nowych podmiotów, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (90) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (42) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (153) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Witkowie najwięcej (46) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (899) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (228) podmiotów, a 74,1% (683) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Witkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.7%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 922 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 228 Przemysł i budownictwo
 • 683 Pozostała działalność
 • 49 Podmioty nowo zarejestrowane w Witkowie w 2023 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w Witkowie w 2023 roku
 • 659 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 899 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 899
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 922 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 922
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 32 Spółki handlowe ogółem
 • 32
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 46 Spółki cywilne ogółem
 • 46
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 659 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 143 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 143
 • 136 Budownictwo
 • 136
 • 56 Pozostała działalność
 • 56
 • 51 Przetwórstwo przemysłowe
 • 51
 • 50 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 50
 • 50 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 50
 • 44 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 44
 • 42 Transport i gospodarka magazynowa
 • 42
 • 28 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 28
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Witkowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Witkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 149 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,85 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Witkowie wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Witkowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,73 (wykrywalność 62%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,96 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,64 (72%), drogowe - 1,52 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Witkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Witkowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 149 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 149
 • 67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 67
 • 65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 65
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 88 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 88
 • 19,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,85
  Województwo
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 8,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Witkowo
  8,96
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 8,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,64
  Wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Witkowo
  1,52
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,32
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 11,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Witkowo
  11,73
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Witkowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Witkowo
  74%
  Województwo
  72%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Witkowo
  69%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  72%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Witkowo
  98%
  Województwo
  94%
  Kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Witkowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Witkowa wyniosła w 2022 roku 79,5 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Witkowa - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 7,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Witkowa wyniosła w 2022 roku 79,4 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%). W budżecie Witkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 946 złotych na mieszkańca (15,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,9 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,6%.
 • Wydatki budżetu w Witkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Witkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Witkowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Witkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,2 mln

  3,0 tys(100%)

  45,9 mln

  3,3 tys(100%)

  53,3 mln

  3,9 tys(100%)

  59,7 mln

  4,4 tys(100%)

  61,2 mln

  4,5 tys(100%)

  67,5 mln

  5,1 tys(100%)

  72,6 mln

  5,5 tys(100%)

  79,5 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,7 mln

  2,0 tys(38%)

  16,3 mln

  2,1 tys(35.5%)

  16,9 mln

  2,2 tys(31.8%)

  18,6 mln

  2,4 tys(31.1%)

  19,7 mln

  2,5 tys(32.2%)

  20,1 mln

  2,6 tys(29.8%)

  21,8 mln

  2,9 tys(30.1%)

  24,4 mln

  3,3 tys(30.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,4 tys

  12,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 mln

  1,3 tys(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  406(7.9%)

  3,8 mln

  476(8.2%)

  5,4 mln

  682(10.1%)

  3,7 mln

  471(6.2%)

  4,5 mln

  578(7.4%)

  5,8 mln

  747(8.5%)

  7,4 mln

  973(10.1%)

  7,1 mln

  943(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  942(18.3%)

  15,4 mln

  2,0 tys(33.7%)

  3,6 mln

  456(6.7%)

  3,8 mln

  478(6.3%)

  4,7 mln

  599(7.6%)

  5,0 mln

  651(7.4%)

  4,3 mln

  568(5.9%)

  5,9 mln

  783(7.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  411(8%)

  3,7 mln

  466(8.1%)

  4,0 mln

  505(7.5%)

  4,2 mln

  532(7%)

  4,4 mln

  559(7.1%)

  4,0 mln

  522(6%)

  4,6 mln

  611(6.4%)

  5,7 mln

  761(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  850,6 tys

  106(2.1%)

  1,0 mln

  130(2.2%)

  2,2 mln

  276(4.1%)

  5,6 mln

  708(9.4%)

  2,0 mln

  251(3.2%)

  3,1 mln

  403(4.6%)

  3,0 mln

  395(4.1%)

  4,1 mln

  545(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,1 mln

  767(14.9%)

  2,0 mln

  249(4.3%)

  2,0 mln

  255(3.8%)

  2,3 mln

  295(3.9%)

  2,7 mln

  340(4.3%)

  2,7 mln

  354(4%)

  2,9 mln

  386(4%)

  4,0 mln

  532(5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,1 mln

  139(2.7%)

  469,7 tys

  59,3(1%)

  953,1 tys

  121(1.8%)

  701,6 tys

  88,9(1.2%)

  669,5 tys

  85,7(1.1%)

  881,6 tys

  114(1.3%)

  1,2 mln

  152(1.6%)

  2,0 mln

  269(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  822,5 tys

  103(2%)

  953,9 tys

  120(2.1%)

  1,1 mln

  135(2%)

  2,4 mln

  305(4%)

  1,3 mln

  167(2.1%)

  1,6 mln

  212(2.4%)

  3,4 mln

  454(4.7%)

  1,9 mln

  249(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  339,2 tys

  42,4(0.8%)

  222,0 tys

  28,0(0.5%)

  233,8 tys

  29,7(0.4%)

  369,2 tys

  46,8(0.6%)

  359,0 tys

  46,0(0.6%)

  910,5 tys

  118(1.3%)

  447,5 tys

  59,1(0.6%)

  572,4 tys

  76,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  305,8 tys

  38,2(0.7%)

  307,9 tys

  38,9(0.7%)

  315,3 tys

  40,0(0.6%)

  446,1 tys

  56,5(0.7%)

  343,1 tys

  43,9(0.6%)

  192,3 tys

  25,0(0.3%)

  360,9 tys

  47,6(0.5%)

  522,5 tys

  69,7(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  367,2 tys

  45,9(0.9%)

  251,5 tys

  31,8(0.5%)

  490,3 tys

  62,3(0.9%)

  739,7 tys

  93,7(1.2%)

  795,3 tys

  102(1.3%)

  342,8 tys

  44,5(0.5%)

  603,4 tys

  79,7(0.8%)

  458,5 tys

  61,2(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  452,2 tys

  60,3(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  282,3 tys

  35,3(0.7%)

  240,6 tys

  30,4(0.5%)

  188,6 tys

  24,0(0.4%)

  209,2 tys

  26,5(0.4%)

  238,0 tys

  30,5(0.4%)

  109,4 tys

  14,2(0.2%)

  65,1 tys

  8,6(0.1%)

  357,6 tys

  47,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  128(2.5%)

  993,7 tys

  125(2.2%)

  894,8 tys

  114(1.7%)

  862,9 tys

  109(1.4%)

  950,9 tys

  122(1.6%)

  821,2 tys

  107(1.2%)

  1,0 mln

  135(1.4%)

  276,0 tys

  36,8(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  40,7 tys

  5,1(0.1%)

  83,8 tys

  10,6(0.2%)

  215,8 tys

  27,4(0.4%)

  515,9 tys

  65,4(0.9%)

  687,9 tys

  88,1(1.1%)

  502,0 tys

  65,1(0.7%)

  325,3 tys

  42,9(0.4%)

  199,1 tys

  26,6(0.3%)

  Handel

  [Dział 500]

  69,4 tys

  8,7(0.2%)

  88,2 tys

  11,1(0.2%)

  74,9 tys

  9,5(0.1%)

  62,9 tys

  8,0(0.1%)

  66,5 tys

  8,5(0.1%)

  52,4 tys

  6,8(0.1%)

  37,5 tys

  4,9(0.1%)

  58,9 tys

  7,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,7 tys

  4,1(0.1%)

  19,1 tys

  2,4(0%)

  21,6 tys

  2,7(0%)

  67,9 tys

  8,6(0.1%)

  48,5 tys

  6,2(0.1%)

  40,2 tys

  5,2(0.1%)

  55,1 tys

  7,3(0.1%)

  52,4 tys

  7,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  102,7 tys

  12,8(0.2%)

  50,3 tys

  6,4(0.1%)

  7,9 tys

  1,0(0%)

  107,1 tys

  13,6(0.2%)

  106,7 tys

  13,7(0.2%)

  95,4 tys

  12,4(0.1%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  13,2 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Witkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Witkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Witkowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Witkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  2,9 tys(100%)

  49,4 mln

  3,6 tys(100%)

  54,3 mln

  4,0 tys(100%)

  57,9 mln

  4,2 tys(100%)

  65,1 mln

  4,8 tys(100%)

  71,4 mln

  5,4 tys(100%)

  73,5 mln

  5,6 tys(100%)

  79,4 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,8 mln

  2,0 tys(39.1%)

  16,9 mln

  2,1 tys(34.1%)

  18,1 mln

  2,3 tys(33.3%)

  19,0 mln

  2,4 tys(32.7%)

  20,6 mln

  2,6 tys(31.6%)

  20,8 mln

  2,7 tys(29.2%)

  22,9 mln

  3,0 tys(31.2%)

  25,8 mln

  3,4 tys(32.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,4 mln

  1,6 tys(30.8%)

  12,5 mln

  1,6 tys(25.2%)

  13,6 mln

  1,7 tys(25%)

  15,2 mln

  1,9 tys(26.3%)

  15,7 mln

  2,0 tys(24.1%)

  17,4 mln

  2,3 tys(24.4%)

  18,7 mln

  2,5 tys(25.4%)

  17,7 mln

  2,4 tys(22.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,9 tys

  11,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 mln

  1,3 tys(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  226(4.5%)

  2,1 mln

  261(4.2%)

  2,0 mln

  257(3.7%)

  2,3 mln

  297(4%)

  4,4 mln

  559(6.7%)

  5,8 mln

  753(8.1%)

  3,9 mln

  511(5.3%)

  4,4 mln

  581(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  692(13.7%)

  13,3 mln

  1,7 tys(27%)

  1,3 mln

  166(2.4%)

  1,3 mln

  163(2.2%)

  1,2 mln

  159(1.9%)

  1,2 mln

  158(1.7%)

  1,3 mln

  171(1.8%)

  2,7 mln

  361(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  184(3.7%)

  1,5 mln

  186(3%)

  1,5 mln

  193(2.8%)

  1,5 mln

  186(2.5%)

  1,7 mln

  212(2.5%)

  1,7 mln

  215(2.3%)

  1,9 mln

  247(2.6%)

  2,0 mln

  271(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  186(3.7%)

  1,6 mln

  203(3.3%)

  1,7 mln

  212(3.1%)

  1,9 mln

  237(3.2%)

  1,8 mln

  236(2.8%)

  1,8 mln

  231(2.5%)

  2,0 mln

  268(2.8%)

  2,0 mln

  261(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  959,0 tys

  120(2.4%)

  833,1 tys

  105(1.7%)

  803,6 tys

  102(1.5%)

  953,7 tys

  121(1.6%)

  1,2 mln

  149(1.8%)

  1,1 mln

  147(1.6%)

  1,2 mln

  161(1.7%)

  1,4 mln

  185(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  747,7 tys

  99,8(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  133,5 tys

  16,7(0.3%)

  122,0 tys

  15,4(0.2%)

  149,4 tys

  19,0(0.3%)

  157,0 tys

  19,9(0.3%)

  162,2 tys

  20,8(0.2%)

  191,8 tys

  24,9(0.3%)

  183,0 tys

  24,2(0.2%)

  696,6 tys

  92,9(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  228,1 tys

  28,5(0.6%)

  107,4 tys

  13,6(0.2%)

  216,3 tys

  27,5(0.4%)

  143,5 tys

  18,2(0.2%)

  305,4 tys

  39,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  2,0(0%)

  441,8 tys

  58,9(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  368,3 tys

  46,0(0.9%)

  305,9 tys

  38,6(0.6%)

  220,6 tys

  28,0(0.4%)

  226,7 tys

  28,7(0.4%)

  237,0 tys

  30,3(0.4%)

  163,3 tys

  21,2(0.2%)

  196,4 tys

  25,9(0.3%)

  186,9 tys

  24,9(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,2 tys

  9,3(0.1%)

  65,8 tys

  8,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,4 tys

  0,4(0%)

  4,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,7(0%)

  3,4 tys

  0,5(0%)

  50,9 tys

  6,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,1 tys

  9,5(0.1%)

  20,0 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,8 tys

  12,3(0.1%)

  7,5 tys

  1,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,4 tys

  1,3(0%)

  10,2 tys

  1,3(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  9,8 tys

  1,3(0%)

  6,5 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  635

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  37,8 tys

  5,0(0.1%)

  4,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  102,7 tys

  12,8(0.3%)

  50,3 tys

  6,4(0.1%)

  7,9 tys

  1,0(0%)

  109,8 tys

  13,9(0.2%)

  106,7 tys

  13,7(0.2%)

  95,4 tys

  12,4(0.1%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 tys

  0,3(0%)

  146,5 tys

  18,5(0.3%)

  21,4 tys

  2,7(0%)

  28,0 tys

  3,5(0%)

  800

  0,1(0%)

  11,9 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  100,0 tys

  12,7(0.2%)

  50,4 tys

  6,5(0.1%)

  140

  0,0(0%)

  62,8 tys

  8,3(0.1%)

  54,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  10,5 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Witkowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 724 mieszkańców Witkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 821 kobiet oraz 905 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Witkowa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Witkowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Witkowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,8%) oraz wyższe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Witkowie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 506 dzieci (242 dziewczynki oraz 264 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Witkowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 363 dzieci (176 dziewczynek oraz 187 chłopców). Dostępnych było 310 miejsc.

  18,7% mieszkańców Witkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 543 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 010 uczniów (482 kobiety oraz 528 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Witkowie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 871 uczniów (410 kobiet oraz 461 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,9% ludności (30,1% wśród dziewczynek i 29,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 145,74.

  W Witkowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 179 uczniów (70 kobiet oraz 109 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Witkowie placówkę miały 3 Technika, w których w 10 oddziałach uczyło się 255 uczniów (142 kobiety oraz 113 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 64 absolwentów.

  W Witkowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 103 uczniów (43 kobiety oraz 60 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). 25,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców Witkowa w wieku potencjalnej nauki (21,5% kobiet i 19,8% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Witkowo
  18,6%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,8%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Witkowo
  2,9%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Witkowo
  11,4%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,5%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,7%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,2%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1543 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 543,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Witkowo
  0,45
  Województwo
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 23 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 528 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Witkowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 506 Dzieci
 • 242 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 264 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 93 3 lata
 • 93
 • 123 4 lata
 • 123
 • 142 5 lata
 • 142
 • 139 6 lat
 • 139
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 43 3 lata
 • 43
 • 70 4 lata
 • 70
 • 72 5 lata
 • 72
 • 52 6 lat
 • 52
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 50 3 lata
 • 50
 • 53 4 lata
 • 53
 • 70 5 lata
 • 70
 • 87 6 lat
 • 87
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 37,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 37,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Witkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Witkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie "Bajka" w Witkowie
  Publiczne
  61 477-81-93
  ul. Powstańców Wielkopolskich 17
  62-230 Witkowo
  1431924
  AKADEMIA ROZWOJU
  Niepubliczne
  61 427-41-32
  ul. GNIEŹNIEŃSKA 16
  62-230 Witkowo
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Domowe Przedszkole
  Niepubliczne
  ul. Zakole 3
  62-230 Witkowo
  ---
  Ochronka im.Dzieciątka Jezus (błEdmund Bojanowski)
  Niepubliczne
  61 477-89-48
  ul. Czerniejewska 2
  62-230 Witkowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Witkowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 1 010 Uczniowie
 • 482 Kobiety
  (uczniowie)
 • 528 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 132 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 179 Absolwenci
 • 96 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 2 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  23,0
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 60,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 145,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Witkowo
  145,74
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 145,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  145,02
  Województwo
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Witkowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Witkowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Witkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Witkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (Lotnictwa Polskiego)
  Publiczna
  61 477-82-51
  61 477-82-51
  ul. ul. Czerniejewska 14
  62-230 Witkowo
  3275062
  Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4
  Publiczna
  61 477-82-44
  61 477-82-47
  ul. PARK KOŚCIUSZKI 9
  62-230 Witkowo
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Witkowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 179 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  25,6
  Województwo
  25,5
  Polska
  24,9
 •  
 • 16,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Witkowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Witkowo
  25,8
  Wielkopolskie
  22,8
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Witkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Witkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Wielozawodowa
  Publiczna
  ul. Warszawska 29
  62-230 Witkowo
  386-
  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
  Publiczne
  ul. Warszawska 29
  62-230 Witkowo
  250-
  Technikum Informatyczne
  Publiczne
  ul. Warszawska 29
  62-230 Witkowo
  138-
  Technikum Ekonomiczne
  Publiczne
  ul. Warszawska 29
  62-230 Witkowo
  130-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  61 477-81-35
  61 477-81-35
  ul. Warszawska 29
  62-230 Witkowo
  122-
  Liceum dla Dorosłych
  Publiczne
  61 477-81-35
  61 477-81-35
  ul. Warszawska 29
  62-230 Witkowo
  121-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2
  Publiczna
  ul. PARK KOŚCIUSZKI 9
  62-230 Witkowo
  215-
 • Edukacyjne grupy wieku w Witkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Witkowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Witkowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Witkowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Witkowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Witkowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Witkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Witkowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Witkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Witkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 106 (uczestnicy: 7 548)
  • seanse filmowe: 33 (uczestnicy: 1 160)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 254)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 475)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 2 088)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 182)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 610)
  • pokazy teatralne: 20 (uczestnicy: 2 164)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 320)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 265)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 279)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 52)
  • taneczne: 3 (członkowie: 91)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 56)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 74)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 131)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 56)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 4)
  • taneczne: 3 (członkowie: 46)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Witkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 53 576 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 37 030 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Witkowie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 139 członków. Zarejestrowano 237 ćwiczących (mężczyźni: 203, kobiety: 34, chłopcy do lat 18: 133, dziewczęta do lat 18: 28). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Witkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Witkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Witkowa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Witkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bank z 1913 r. (ul. Stary Rynek 14)dnia 2003-06-09, wykaz dokumentów: 135/Wlkp/A z 2003-06-09
  • Kościół z 1840 r. (ul. Stary Rynek 16)dnia 2006-05-09, wykaz dokumentów: 313/Wlkp/A z 2006-05-09
  • Mur/ogrodzenie z przełomu XIX/XX w. (ul. Stary Rynek 16)dnia 2006-05-09, wykaz dokumentów: 313/Wlkp/A z 2006-05-09
  • Miasto z XVII w.dnia 2008-08-07, wykaz dokumentów: 693/Wlkp/A z 2008-08-07
  • Budynek administracyjny z 1895 r. (ul. Warszawska 31)dnia 2009-08-05, wykaz dokumentów: 757/Wlkp/A z 2009-08-05
  • Willa z 1912 r. (ul. Kosynierów Miłosławskich 18)dnia 2009-08-05, wykaz dokumentów: 757/Wlkp/A z 2009-08-05
  • Zespół - budynek administracyjny z 1895 r. (ul. Warszawska 31)dnia 2009-08-05, wykaz dokumentów: 757/Wlkp/A z 2009-08-05
  • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 2009-08-05, wykaz dokumentów: 757/Wlkp/A z 2009-08-05
 • Formy ochrony przyrody w Witkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Witkowa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Witkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Powidzko-Bieniszewski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny północno-zachodniej części województwa konińskiego. Jest to bardzo atrakcyjny fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego zbudowanego z glin morenowych. W krajobrazie dominują uprawy rolne ponieważ dobre gleby od dawna sprzyjały zagospodarowaniu tych ziem. W związku z tym zachowało się niewiele lasów. Atrakcyjnym urozmaiceniem obszaru są rynny jezior polodowcowych., Data ustanowienia: 1986-02-15, Powierzchnia: 46000.0 ha

Witkowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 28 wypadków drogowych w Witkowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 373,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Witkowie znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gnieźnieńskiego.

  Powiat gnieźnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Witkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 31 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Lekko ranni
 • 20 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Witkowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 373,58 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Witkowo
  373,6
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 13,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  13,3
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 413,61 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  413,6
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 3,57 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  3,6
  Wielkopolskie
  10,1
  Kraj
  9,5
 • 110,71 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Witkowo
  110,7
  Wielkopolskie
  117,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Witkowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 904,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  904,8 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 12,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Witkowo
  12,8 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Witkowo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 260droga wojewódzka nr 260(Gniezno - Żelazkowo - Niechanowo - Małachowo - Złych Miejsc - Witkowo - Mąkownica - Ruchocin - Mielżyn - Wólka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Witkowie istnieje 81 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Armii "Poznań"

  ul. Bajeczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Braci Łukowskich

  ul. Brzozowa

  ul. Cmentarna

  ul. Czerniejewska

  ul. Dojazdowa

  ul. Dworcowa

  ul. Dębińska

  ul. Gimnazjalna

  ul. Gnieźnieńska

  ul. Harcerska

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jasna

  ul. Jesionowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Komisji Edukacji Narodowej

  ul. Kosynierów Miłosławskich

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lotnicza

  ul. Magnoliowa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Oświatowa

  ul. Park Kościuszki

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  ul. Piwna

  ul. Piękna

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Powidzka

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Prosta

  ul. Północna

  ul. Radosna

  ul. Rumowa

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Skorzęcka

  ul. Skośna

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stary Rynek

  ul. Strzałkowska

  ul. Szampańska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Topolowa

  ul. Tylna

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  ul. Wodociągowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzesińska

  ul. Wschodnia

  ul. Zachodnia

  ul. Zacisze

  ul. Zakole

  ul. Zielona

  ul. Zuchów

  rondo im. Jana Pawła II

  rondo im. ppor. pil. Józefa Skowrona

  ul. płk. Hynka

  ul. Łąkowa

  ul. Żwirki i Wigury