Zagórów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Zagórów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zagórów to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu słupeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zagórów.
 • 2 755 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 800,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1407 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PSL Tablice rejestracyjne
 • Roman Jan Kulterman Burmistrz miasta
Zagórów na mapie
Identyfikatory
 • 17.895652.1683 Współrzędne GPS
 • 3023084 TERYT (TERC)
 • 0949431 SIMC
Herb miasta Zagórów
Zagórów herb
Flaga miasta Zagórów
Zagórów flaga

Jak Zagórów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zagórów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zagórów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zagórów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
54Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
106Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
111Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
112Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
118Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
124Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
133Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
139Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
142Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
177Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
182Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
199Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
228Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
241Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
255Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
291Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
309Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce

Zagórów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-410Poczta Zagórów

Zagórów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zagórowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Słupcy (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ratajczaka 2 E
62-400 Słupca
Urząd Miejski w Zagórowie
(63) 274-88-10
(63) 274-88-11
ul. Kościelna 4
62-410 Zagórów

Zagórów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zagórów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 755, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zagórowa zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Zagórowa jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Zagórów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,96 na 1000 mieszkańców Zagórowa. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 42,1% dziewczynek i 57,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,0% zgonów w Zagórowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w Zagórowie były nowotwory, a 10,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zagórowa przypada 15.76 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zagórowa -9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców Zagórowa jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zagórowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 755 Liczba mieszkańców
 • 1 433 Kobiety
 • 1 322 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zagórowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zagórowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zagórowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zagórowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Zagórów
  42,0 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zagórów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zagórowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zagórów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zagórów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zagórów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,3%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Zagórów
  57,3%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,6%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,7%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Zagórów
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zagórowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zagórowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -25 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,0
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zagórowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zagórowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zagórowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zagórowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,1%
  57,9%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  Wielkopolskie
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 36,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,5
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 353 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 293 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 412 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 353 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 146 Waga 3500g - 3999g
 • 146
 • 190 Waga 3000g - 3499g
 • 190
 • 80 Waga 2500g - 2999g
 • 80
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Zagórów
  1,37
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,67
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Zagórów
  0,66
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zagórowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,3%
  47,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,8
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 150,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Zagórów
  150,5
  Województwo
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 4,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,2
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie słupeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  36,0%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Zagórów
  20,0%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 10,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 37 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 246,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  246,2
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 442,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 496,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  442,1
  Województwo
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 65,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  65,8
  Wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 20,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,7
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 10,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zagórów
  10,3
  Województwo
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zagórowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zagórów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zagórów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zagórowie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zagórowie to 1 000 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zagórowie to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zagórowie to 113,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,00% mieszkań posiada łazienkę, 82,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,60% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu słupeckiego.

  Powiat słupecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 000 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 359,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Zagórów
  359,70
  Wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  91,90 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  33,10 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Zagórów
  4,46
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,78
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Zagórów
  0,62
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,16
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zagórów
  4,83
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 10,43 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,43
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 682 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 113,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  113,7 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,25 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,20%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zagórów
  97,00%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Zagórów
  95,00%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 82,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,50%
  Województwo
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 1,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  1,60%
  Województwo
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zagórów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zagórowie na 1000 mieszkańców pracuje 279osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 45,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zagórowie wynosiło w 2023 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zagórowie wynosiło 5 450,67 PLN, co odpowiada 81.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zagórowa 256 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 286 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 30.

  28,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Zagórowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 279 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Zagórów
  279,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 7,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,3% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,2%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zagórowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zagórowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zagórowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 991 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Zagórów
  5 451 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zagórowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 256 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 286 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 30 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,12 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Przemysł i budownictwo
 • 22,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,0% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zagórowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 784 Pracujący ogółem
 • 358 Kobiety
 • 426 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zagórowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zagórów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,6
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 35,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,5
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 117,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  117,6
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zagórów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zagórowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 361 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 283 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (20) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (99) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zagórowie najwięcej (15) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (344) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,3% (113) podmiotów, a 67,9% (245) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zagórowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 361 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 113 Przemysł i budownictwo
 • 245 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w Zagórowie w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Zagórowie w 2023 roku
 • 283 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 344 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 344
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 361 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 361
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 283 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 80 Budownictwo
 • 80
 • 72 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 72
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zagórów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zagórowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 40 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zagórowie wynosi 93,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zagórowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,72 (wykrywalność 86%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,64 (wykrywalność 88%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,20 (93%), drogowe - 2,76 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zagórowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zagórów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 40
 • 16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 16
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 14,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,25
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 5,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,64
  Wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 4,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,20
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 2,76 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,76
  Województwo
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zagórów
  0,23
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,72
  Województwo
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zagórów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zagórów
  94%
  Województwo
  72%
  Kraj
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  89%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  94%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zagórów
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zagórów
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  87%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Zagórów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zagórowa wyniosła w 2022 roku 64,6 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zagórowa - 27.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,1 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zagórowa wyniosła w 2022 roku 64,6 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.5%). W budżecie Zagórowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 976 złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,7%.
 • Wydatki budżetu w Zagórowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zagórowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zagórów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zagórowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,9 mln

  3,1 tys(100%)

  34,8 mln

  3,8 tys(100%)

  39,4 mln

  4,4 tys(100%)

  41,2 mln

  4,6 tys(100%)

  55,2 mln

  6,1 tys(100%)

  50,3 mln

  5,8 tys(100%)

  55,5 mln

  6,5 tys(100%)

  64,6 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,5 mln

  3,8 tys(41.4%)

  11,9 mln

  3,9 tys(34.2%)

  13,6 mln

  4,5 tys(34.5%)

  14,6 mln

  4,8 tys(35.3%)

  14,7 mln

  5,0 tys(26.7%)

  15,4 mln

  5,3 tys(30.6%)

  17,1 mln

  6,0 tys(30.9%)

  17,5 mln

  6,3 tys(27.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 mln

  2,8 tys(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  721(7.9%)

  1,8 mln

  589(5.1%)

  1,7 mln

  568(4.4%)

  2,9 mln

  971(7.1%)

  15,0 mln

  5,1 tys(27.2%)

  6,1 mln

  2,1 tys(12.2%)

  4,8 mln

  1,7 tys(8.7%)

  6,9 mln

  2,5 tys(10.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  464(5.1%)

  2,3 mln

  765(6.6%)

  2,8 mln

  942(7.2%)

  1,7 mln

  563(4.1%)

  1,1 mln

  373(2%)

  2,4 mln

  840(4.8%)

  2,2 mln

  783(4%)

  6,1 mln

  2,2 tys(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  1,0 tys(11.5%)

  3,1 mln

  1,0 tys(9%)

  4,0 mln

  1,3 tys(10.1%)

  4,2 mln

  1,4 tys(10.2%)

  4,2 mln

  1,4 tys(7.6%)

  4,3 mln

  1,5 tys(8.6%)

  4,4 mln

  1,5 tys(7.9%)

  5,2 mln

  1,9 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  2,1 tys(22.7%)

  12,1 mln

  4,0 tys(34.9%)

  2,0 mln

  653(5%)

  2,0 mln

  674(4.9%)

  2,0 mln

  669(3.6%)

  1,9 mln

  670(3.9%)

  3,6 mln

  1,3 tys(6.5%)

  4,0 mln

  1,5 tys(6.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  676,3 tys

  221(2.4%)

  875,2 tys

  290(2.5%)

  837,2 tys

  277(2.1%)

  808,1 tys

  269(2%)

  1,0 mln

  354(1.9%)

  1,1 mln

  383(2.2%)

  3,4 mln

  1,2 tys(6%)

  1,6 mln

  590(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  839,7 tys

  274(3%)

  875,2 tys

  290(2.5%)

  903,7 tys

  299(2.3%)

  915,7 tys

  305(2.2%)

  1,0 mln

  347(1.9%)

  1,1 mln

  377(2.2%)

  1,3 mln

  458(2.3%)

  1,2 mln

  429(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  365(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  215,0 tys

  70,2(0.8%)

  185,3 tys

  61,4(0.5%)

  178,4 tys

  59,0(0.5%)

  183,3 tys

  61,0(0.4%)

  307,9 tys

  105(0.6%)

  346,0 tys

  119(0.7%)

  269,6 tys

  95,2(0.5%)

  997,0 tys

  359(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  194,9 tys

  63,6(0.7%)

  173,3 tys

  57,5(0.5%)

  295,8 tys

  97,8(0.8%)

  236,0 tys

  78,5(0.6%)

  332,4 tys

  113(0.6%)

  238,7 tys

  82,3(0.5%)

  376,8 tys

  133(0.7%)

  761,0 tys

  274(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  267,3 tys

  87,2(1%)

  366,1 tys

  121(1.1%)

  262,4 tys

  86,8(0.7%)

  443,6 tys

  148(1.1%)

  279,0 tys

  94,7(0.5%)

  226,1 tys

  77,9(0.4%)

  631,5 tys

  223(1.1%)

  276,7 tys

  99,5(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  215,5 tys

  70,3(0.8%)

  235,4 tys

  78,0(0.7%)

  239,4 tys

  79,2(0.6%)

  205,7 tys

  68,4(0.5%)

  689,5 tys

  234(1.2%)

  226,7 tys

  78,1(0.5%)

  868,8 tys

  307(1.6%)

  256,2 tys

  92,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  114,6 tys

  37,4(0.4%)

  164,6 tys

  54,6(0.5%)

  136,5 tys

  45,1(0.3%)

  901,2 tys

  300(2.2%)

  163,6 tys

  55,5(0.3%)

  146,2 tys

  50,4(0.3%)

  231,4 tys

  81,7(0.4%)

  189,6 tys

  68,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  511,0 tys

  167(1.8%)

  545,7 tys

  181(1.6%)

  486,1 tys

  161(1.2%)

  488,9 tys

  163(1.2%)

  510,7 tys

  173(0.9%)

  528,4 tys

  182(1.1%)

  531,2 tys

  188(1%)

  87,5 tys

  31,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  121,1 tys

  39,5(0.4%)

  126,5 tys

  41,9(0.4%)

  69,2 tys

  22,9(0.2%)

  41,9 tys

  14,0(0.1%)

  67,8 tys

  23,0(0.1%)

  61,3 tys

  21,1(0.1%)

  58,6 tys

  20,7(0.1%)

  47,0 tys

  16,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,7 tys

  19,2(0.2%)

  7,1 tys

  2,3(0%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  97,3 tys

  32,4(0.2%)

  63,0 tys

  21,4(0.1%)

  63,3 tys

  21,8(0.1%)

  5,6 tys

  2,0(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,1 tys

  31,5(0.2%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zagórowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zagórowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zagórów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zagórowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,5 mln

  3,1 tys(100%)

  35,9 mln

  4,0 tys(100%)

  39,1 mln

  4,3 tys(100%)

  40,2 mln

  4,5 tys(100%)

  50,5 mln

  5,6 tys(100%)

  49,0 mln

  5,6 tys(100%)

  55,9 mln

  6,5 tys(100%)

  64,6 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,7 mln

  4,5 tys(48%)

  14,7 mln

  4,9 tys(41.1%)

  15,3 mln

  5,1 tys(39.2%)

  14,6 mln

  4,9 tys(36.4%)

  15,3 mln

  5,2 tys(30.2%)

  16,5 mln

  5,7 tys(33.7%)

  23,3 mln

  8,2 tys(41.8%)

  19,6 mln

  7,1 tys(30.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  2,1 tys(22.2%)

  7,4 mln

  2,4 tys(20.5%)

  8,2 mln

  2,7 tys(20.9%)

  9,0 mln

  3,0 tys(22.5%)

  9,5 mln

  3,2 tys(18.8%)

  9,9 mln

  3,4 tys(20.3%)

  11,0 mln

  3,9 tys(19.6%)

  14,1 mln

  5,1 tys(21.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 mln

  2,9 tys(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  413(4.4%)

  866,4 tys

  287(2.4%)

  811,3 tys

  268(2.1%)

  1,1 mln

  359(2.7%)

  8,4 mln

  2,8 tys(16.6%)

  2,7 mln

  914(5.4%)

  1,8 mln

  642(3.3%)

  3,1 mln

  1,1 tys(4.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  1,6 tys(17.2%)

  10,6 mln

  3,5 tys(29.6%)

  588,9 tys

  195(1.5%)

  568,2 tys

  189(1.4%)

  539,9 tys

  183(1.1%)

  608,9 tys

  210(1.2%)

  676,7 tys

  239(1.2%)

  2,3 mln

  820(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  326,9 tys

  107(1.1%)

  267,0 tys

  88,5(0.7%)

  243,4 tys

  80,5(0.6%)

  1,1 mln

  369(2.8%)

  328,2 tys

  111(0.6%)

  300,7 tys

  104(0.6%)

  255,9 tys

  90,4(0.5%)

  1,9 mln

  695(3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  638(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  787,6 tys

  257(2.8%)

  752,0 tys

  249(2.1%)

  933,0 tys

  309(2.4%)

  995,8 tys

  331(2.5%)

  1,4 mln

  468(2.7%)

  1,4 mln

  468(2.8%)

  1,6 mln

  554(2.8%)

  1,4 mln

  494(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  649,3 tys

  212(2.3%)

  718,9 tys

  238(2%)

  756,2 tys

  250(1.9%)

  738,4 tys

  246(1.8%)

  954,2 tys

  324(1.9%)

  984,9 tys

  339(2%)

  917,0 tys

  324(1.6%)

  1,1 mln

  404(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  76,5 tys

  25,0(0.3%)

  60,8 tys

  20,2(0.2%)

  77,4 tys

  25,6(0.2%)

  75,1 tys

  25,0(0.2%)

  74,5 tys

  25,3(0.1%)

  102,8 tys

  35,4(0.2%)

  121,0 tys

  42,8(0.2%)

  555,6 tys

  200(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  191,0 tys

  62,3(0.7%)

  302,7 tys

  100(0.8%)

  375,9 tys

  124(1%)

  309,1 tys

  103(0.8%)

  497,7 tys

  169(1%)

  525,3 tys

  181(1.1%)

  348,7 tys

  123(0.6%)

  416,7 tys

  150(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  235,6 tys

  76,9(0.8%)

  180,6 tys

  59,9(0.5%)

  146,8 tys

  48,6(0.4%)

  147,3 tys

  49,0(0.4%)

  119,2 tys

  40,5(0.2%)

  102,6 tys

  35,3(0.2%)

  75,4 tys

  26,6(0.1%)

  51,0 tys

  18,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,0 tys

  7,8(0%)

  181,3 tys

  62,5(0.4%)

  312,8 tys

  111(0.6%)

  4,6 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  58,7 tys

  19,2(0.2%)

  7,1 tys

  2,3(0%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  97,3 tys

  32,4(0.2%)

  63,0 tys

  21,4(0.1%)

  63,3 tys

  21,8(0.1%)

  5,6 tys

  2,0(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  78,9

  0,0(0%)

  8,2 tys

  2,7(0%)

  104,0 tys

  34,6(0.3%)

  10,4 tys

  3,5(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  10,1 tys

  3,5(0%)

  166

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,9 tys

  15,2(0.1%)

  160

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  220

  0,1(0%)

  714

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,3

  0,0(0%)

  373

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zagórów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 648 mieszkańców Zagórowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 302 kobiet oraz 346 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,2% mieszkańców Zagórowa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 15,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Zagórowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zagórowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,5%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2022 w Zagórowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 162 dzieci (75 dziewczynek oraz 87 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zagórowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 134 dzieci (66 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  15,1% mieszkańców Zagórowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 13,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 186 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 453 uczniów (211 kobiet oraz 242 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zagórowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 317 uczniów (125 kobiet oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 31,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 189,54.

  W Zagórowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 110 uczniów (89 kobiet oraz 21 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 27 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zagórowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 108 uczniów (65 kobiet oraz 43 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 34 absolwentów.

  W Zagórowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 185 uczniów (73 kobiety oraz 112 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zagórowie placówkę miały 2 Technika, w których w 7 oddziałach uczyło się 166 uczniów (104 kobiety oraz 62 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 50 absolwentów.

  W Zagórowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 158 uczniów (41 kobiet oraz 117 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (20,2% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,5 uczniów. 26,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 30,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Zagórowa w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Zagórów
  16,8%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,9%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,0%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,2%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 20,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zagórów
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Zagórów
  15,5%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 18,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Zagórów
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2186 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 186,0
  Województwo
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,55
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 154 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zagórów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 162 Dzieci
 • 75 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 87 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,3%
  53,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 52 3 lata
 • 52
 • 60 4 lata
 • 60
 • 41 5 lata
 • 41
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 25 3 lata
 • 25
 • 28 4 lata
 • 28
 • 19 5 lata
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 27 3 lata
 • 27
 • 32 4 lata
 • 32
 • 22 5 lata
 • 22
 • 60 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zagórowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zagórowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole Samorządowe z Zagórowie
  Publiczne
  ul. Pyzderska 7
  62-410 Zagórów
  715614
 • Szkoły podstawowe w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zagórów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 453 Uczniowie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie)
 • 242 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zagórów
  18,9
  Województwo
  17,3
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 36,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 189,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  189,54
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 188,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Zagórów
  188,70
  Wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zagórów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zagórów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zagórowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zagórowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zagórowie (Michał Okurzały)
  Publiczna
  63 274-81-11
  63 274-81-11
  ul. Plac Szkolny 1
  62-410 Zagórów
  1938233
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zagórów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,9%
  19,1%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Zagórów
  27,5
  woj. wielkopolskie
  26,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Zagórów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 185 Uczniowie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,5%
  60,5%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  30,8
  Wielkopolskie
  25,5
  Polska
  24,9
 •  
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zagórów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  26,3
  woj. wielkopolskie
  22,8
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zagórowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zagórowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  63 276-11-13
  63 276-11-13
  ul. Pyzderska 75
  62-410 Zagórów
  4138-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  63 276-11-13
  63 276-11-13
  ul. Pyzderska 75
  62-410 Zagórów
  381-
  Technikum Obsługi Turystycznej
  Publiczne
  63 276-11-13
  63 276-11-13
  ul. Pyzderska 75
  62-410 Zagórów
  256-
  Technikum Geodezyjne
  Publiczne
  63 276-11-13
  63 276-11-13
  ul. Pyzderska 75
  62-410 Zagórów
  144-
  Technikum Agrobiznesu
  Publiczne
  63 276-11-13
  63 276-11-13
  ul. Pyzderska 75
  62-410 Zagórów
  ---
  Technikum Mechaniczne
  Publiczne
  63 276-11-13
  63 276-11-13
  ul. Pyzderska 75
  62-410 Zagórów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zagórów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zagórów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zagórów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zagórów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zagórowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zagórowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zagórowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zagórowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zagórowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 133 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 11 (uczestnicy: 620)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 350)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 90)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 25)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 71)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 14)
  • taneczne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zagórowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 130 miejscami na widowni. Odbyło się 779 seansów, na które przyszło 8 577 widzów, w tym 240 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 978 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Zagórowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 603 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 928 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 16
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 16
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zagórowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 104 członków. Zarejestrowano 98 ćwiczących (mężczyźni: 47, kobiety: 51, chłopcy do lat 18: 46, dziewczęta do lat 18: 46). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zagórowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zagórowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zagórowa znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zagórowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1740 - 1760 (ul. Nowa 8)dnia 1969-11-13, wykaz dokumentów: 767/A z 1969-11-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Mały Rynek 4)dnia 1969-11-13, wykaz dokumentów: 768/A z 1969-11-13
  • Kościół z 1884 r. (ul. Nowa 8)dnia 1990-10-17, wykaz dokumentów: A-451/192 z 1990-10-17
  • Plebania z 1838 r. (ul. Nowa 8)dnia 1990-10-17, wykaz dokumentów: A-451/192 z 1990-10-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1913 r. (ul. Nowa 8)dnia 1990-10-17, wykaz dokumentów: A-451/192 z 1990-10-17
  • Zespół - kościół z 1884 r.dnia 1990-10-17, wykaz dokumentów: A-451/192 z 1990-10-17
  • Miasto z 1407 r.dnia 1991-12-31, wykaz dokumentów: A-465/206 z 1991-12-31
  • Plebania z 1808 r. (ul. Nowa 8)dnia 1993-12-30, wykaz dokumentów: A-494/235 z 1993-12-30
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 2010-04-19, wykaz dokumentów: 791/Wlkp/A z 2010-04-19
 • Formy ochrony przyrody w Zagórowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zagórowa znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zagórowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwarciański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1995-10-19, Powierzchnia: 13428.0 ha
  • Pyzdrski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodni fragment województwa konińskiego będąc częściową otuliną dla Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten leży na Równinie Rychwalskiej graniczącej od północy z doliną Warty (Doliną Konińską). Miejscami tam gdzie osady piaszczyste zalegają na glinie morenowej utworzyły się zabagnienia. Urozmaicenie krajobrazu stwarza przeplatanie się lasów łąk i torfowisk oraz pól uprawnych., Data ustanowienia: 1986-02-15, Powierzchnia: 30000.0 ha
  • Dolina Środkowej Warty - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 57104.36 ha
  • Ostoja Nadwarciańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 26653.07 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: kilka miejsc gdzie pojawia się chuba duża część drzewa przycięta, Data ustanowienia: 1988-12-30, Opis granicy: rośnie w zadrzewieniu przykościelnym.
  • Pomnik przyrodyOpis: suche gałęzie zalegają na drzewie, Data ustanowienia: 1988-12-30, Opis granicy: rośnie w zadrzewieniu przykościelnym.

Zagórów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 24 wypadków drogowych w Zagórowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 863,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 71,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zagórowie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu słupeckiego.

  Powiat słupecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zagórowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 29 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zagórowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 863,31 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  863,3
  Województwo
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 71,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  71,9
  Wielkopolskie
  103,3
  Cały kraj
  104,4
 • 1 043,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 043,2
  Województwo
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  8,3
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Polska
  9,5
 • 120,83 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  120,8
  Wielkopolskie
  117,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zagórowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  106,4 km
  Województwo
  868,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Zagórów
  2,0 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zagórów nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 264droga wojewódzka nr 264(Sławoszewek - Kleczew - Kazimierz Biskupi - Włodzimirów - Wola Łaszczowa - Posada - Konin)
  • DW 466droga wojewódzka nr 466(Słupca - Wierzbocice - Działy - Ciążeń - Pietrzyków - Rataje - Dłusk - Pyzdry)
  • DW 467droga wojewódzka nr 467(Ciążeń - Ląd - Lądek - Dolany - Ratyń - Sługocin - Radolina - Bobrowo - Myślibórz - Golina)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • a2autostrada a2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zagórowie istnieje 64 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Berdychów

  ul. Brzozowa

  ul. Ciasna

  ul. Cmentarna

  ul. Dojazdowa

  ul. Dolna

  ul. Duży Rynek

  ul. Dębowa

  ul. Gajowa

  ul. Górna

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Kaliska

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konińska

  ul. Konstantego Lidmanowskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mały Rynek

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  pl. Polskiej Organizacji Wojskowej

  ul. Projektowana

  ul. Przemysłowa

  ul. Próżna

  ul. Pyzderska

  ul. Rolna

  ul. Rybacka

  ul. Rzeczna

  ul. Sadowa

  Skwer Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Solna

  ul. Sosnowa

  ul. Stodolna

  pl. Szkolny

  ul. Szubianki

  ul. Słupecka

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Torfowa

  ul. Wiatrakowa

  ul. Widokowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiklinowa

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wzgórze

  ul. Wąska

  ul. Zacisze

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Średnia

  ul. Świerkowa