Powiat lidzbarski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lidzbarski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 40 440 Liczba mieszkańców
 • 925 km2 Powierzchnia
 • 44 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,0% Stopa urbanizacji
 • Jan Harhaj Starosta
 • ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński Adres starostwa powiatowego
 • NLI Tablice rejestracyjne
Powiat lidzbarski na mapie
Identyfikatory
 • 2809 TERYT (TERC)
Herb powiatu lidzbarskiego
powiat lidzbarski herb

powiat lidzbarski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
(89) 767-79-00
(89) 767-79-03
ul. Wyszyńskiego
11-100 Lidzbark Warmiński

Powiat lidzbarski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat lidzbarski ma 40 440 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lidzbarskiego w 2050 roku wynosi 31 982, z czego 15 838 to kobiety, a 16 144 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lidzbarskiego zawarli w 2021 roku 133 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu lidzbarskiego jest stanu wolnego, 50,3% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lidzbarski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -294. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,23 na 1000 mieszkańców powiatu lidzbarskiego. W 2021 roku urodziło się 279 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 428 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,0% zgonów w powiecie lidzbarskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w powiecie lidzbarskim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lidzbarskiego przypada 14.1 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 447 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 567 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lidzbarskiego -120. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  60,4% mieszkańców powiatu lidzbarskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lidzbarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 440 Liczba mieszkańców
 • 20 573 Kobiety
 • 19 867 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lidzbarskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 982 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 838 Kobiety
 • 16 144 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lidzbarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lidzbarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lidzbarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lidzbarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. lidzbarski
  42,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lidzbarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lidzbarskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lidzbarski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lidzbarski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lidzbarski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,0%
  Województwo
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat lidzbarski
  50,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 49,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. lidzbarski
  9,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • pow. lidzbarski
  2,4%
  Województwo
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lidzbarskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  4,4
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. lidzbarski
  2,0
  Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 133 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -294 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -142 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -152 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -7,2
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Cała Polska
  -4,9
 • -7,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lidzbarskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 279 Urodzenia żywe
 • 135 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 144 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,9
  Województwo
  7,5
  Cała Polska
  8,7
 • 30,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  30,7
  Województwo
  32,3
  Polska
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 60 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 60
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 428 g Średnia waga noworodków
 • 3 379 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 474 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat lidzbarski
  3 428 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 86 Waga 3500g - 3999g
 • 86
 • 96 Waga 3000g - 3499g
 • 96
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,04 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat lidzbarski
  1,04
  Województwo
  1,14
  Cała Polska
  1,32
 • 0,50 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,50
  Województwo
  0,55
  Polska
  0,64
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,56
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie lidzbarskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 573 Zgony
 • 277 Kobiety
  (Zgony)
 • 296 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,0%
  80,0%
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • pow. lidzbarski
  14,1
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Cała Polska
  13,6
 • 205,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  205,4
  Województwo
  178,8
  Cała Polska
  156,7
 • 17,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  17,9
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  3,9
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lidzbarskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,5%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,6%
  Województwo
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 89 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cała Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cała Polska
  74,4
 • 270,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat lidzbarski
  270,9
  Warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cały kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Polska
  246,5
 • 498,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 530,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lidzbarski
  498,4
  Województwo
  358,8
  Kraj
  475,8
 • 91,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 159,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat lidzbarski
  91,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Kraj
  70,6
 • 30,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat lidzbarski
  30,0
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Polska
  32,6
 • 15,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  6,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. lidzbarski
  1,1%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie lidzbarskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 44 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  44,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,0
  Cała Polska
  36,0
 • 22 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. lidzbarski
  22,0
  Województwo
  15,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 0 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 447 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 241 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 206 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 567 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 301 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 266 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -114 Saldo migracji
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -54 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -120 Saldo migracji wewnętrznych
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lidzbarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie lidzbarskim oddano do użytku 121 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lidzbarskim to 15 197 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 372 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  41,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 40,5% na sprzedaż lub wynajem, 18,2% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lidzbarskim to 4,04 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie lidzbarskim to 98,90 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,54% mieszkań posiada łazienkę, 77,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,43% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie lidzbarskim 165 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 365 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 556 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 365 zł
 • powiat lidzbarski
  2 365 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 365 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 365 zł Ogółem
 • 2 365 zł
 • 2 122 zł do 40 m2
 • 2 122 zł
 • 2 511 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 511 zł
 • 3 228 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 228 zł
 • 2 041 zł od 80,1 m2
 • 2 041 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 556 zł
 • Tutaj
  2 556 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 242 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 2 556 zł Ogółem
 • 2 556 zł
 • 2 370 zł do 40 m2
 • 2 370 zł
 • 2 488 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 488 zł
 • 2 928 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 928 zł
 • 2 082 zł od 80,1 m2
 • 2 082 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 165
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m253
  • od 40,1 do 60 m258
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m212
 • 53 do 40 m2
 • 58 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie lidzbarskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 359 zł
 • Powiat
  2 359 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 984 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 359 zł Ogółem
 • 2 359 zł
 • 2 122 zł do 40 m2
 • 2 122 zł
 • 2 500 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 500 zł
 • 3 228 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 228 zł
 • 2 041 zł od 80,1 m2
 • 2 041 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 556 zł
 • Tutaj
  2 556 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 870 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 556 zł Ogółem
 • 2 556 zł
 • 2 370 zł do 40 m2
 • 2 370 zł
 • 2 486 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 486 zł
 • 2 928 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 928 zł
 • 2 082 zł od 80,1 m2
 • 2 082 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 164
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m253
  • od 40,1 do 60 m257
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m212
 • 53 do 40 m2
 • 57 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 197 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 372,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat lidzbarski
  372,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 68,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  68,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat lidzbarski
  25,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,73
  Województwo
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat lidzbarski
  2,69
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat lidzbarski
  0,72
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 121 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat lidzbarski
  2,99
  Województwo
  4,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 489 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,04
  Warmińsko-mazurskie
  3,89
  Cała Polska
  3,90
 • 12,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. lidzbarski
  12,09
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,28
  Cały kraj
  24,07
 • 11 966 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 98,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. lidzbarski
  98,9 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat lidzbarski
  0,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,30%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,58%
  Województwo
  94,72%
  Cały kraj
  94,01%
 • 90,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. lidzbarski
  90,54%
  Województwo
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 77,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat lidzbarski
  77,21%
  Województwo
  83,87%
  Kraj
  83,08%
 • 23,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  23,43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat lidzbarski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie lidzbarskim na 1000 mieszkańców pracuje 150osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lidzbarskim wynosiło w 2021 roku 11,4% (15,1% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lidzbarskim wynosiło 4 700,72 PLN, co odpowiada 78.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lidzbarskiego 1 894 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 803 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 091.

  33,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lidzbarskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 150 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. lidzbarski
  150,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Kraj
  257,0
 • 11,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,1% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • pow. lidzbarski
  11,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lidzbarskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lidzbarskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lidzbarskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 701 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 701 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lidzbarskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 894 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 803 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 091 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,0% Przemysł i budownictwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,9% Pozostałe
 • 37,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lidzbarskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 057 Pracujący ogółem
 • 3 160 Kobiety
 • 2 897 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lidzbarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,6
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. lidzbarski
  36,8
  Województwo
  35,7
  Polska
  38,2
 • 128,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. lidzbarski
  128,1
  Województwo
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lidzbarski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie lidzbarskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 989 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 695 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 290 nowych podmiotów, a 170 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (377) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (253) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (473) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (151) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lidzbarskim najwięcej (188) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 850) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (104) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,6% (983) podmiotów, a 72,8% (2 902) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lidzbarskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 989 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 983 Przemysł i budownictwo
 • 2 902 Pozostała działalność
 • 290 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lidzbarskim w 2021 roku
 • 170 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lidzbarskim w 2021 roku
 • 2 695 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 850 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 850
 • 116 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 116
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 988 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 988
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 182 Spółki handlowe ogółem
 • 182
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 149  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 149
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 188 Spółki cywilne ogółem
 • 188
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 695 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 614 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 614
 • 590 Budownictwo
 • 590
 • 245 Przetwórstwo przemysłowe
 • 245
 • 219 Transport i gospodarka magazynowa
 • 219
 • 179 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 179
 • 177 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 177
 • 153 Pozostała działalność
 • 153
 • 108 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 108
 • 83 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 83
 • 80 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80
 • 70 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 70
 • 61 Informacja i komunikacja
 • 61
 • 55 Edukacja
 • 55
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie lidzbarskim stwierdzono 534 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lidzbarskim wynosi 74,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lidzbarskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,33 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 5,19 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,34 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,36 (39%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 534 Przestępstwa ogółem
 • 534
 • 298 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 298
 • 96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 96
 • 95 Przestępstwa drogowe
 • 95
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 211 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 211
 • 13,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,14
  Województwo
  18,01
  Cały kraj
  21,51
 • 7,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat lidzbarski
  7,33
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,27
  Kraj
  12,82
 • 2,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. lidzbarski
  2,36
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,60
  Polska
  5,89
 • 2,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. lidzbarski
  2,34
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,14
  Kraj
  1,85
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,52
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,41
  Cały kraj
  0,35
 • 5,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,19
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,71
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat lidzbarski
  74%
  woj. warmińsko-mazurskie
  73%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  Warmińsko-mazurskie
  69%
  Cały kraj
  64%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  39%
  Warmińsko-mazurskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat lidzbarski
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  Warmińsko-mazurskie
  53%
  Cały kraj
  53%

Powiat lidzbarski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lidzbarskiego wyniosła w 2021 roku 60,6 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 15% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu lidzbarskiego - 32.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.5%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (13.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,3 mln złotych, czyli 2,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lidzbarskiego wyniosła w 2021 roku 65,0 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (59.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.2%). W budżecie powiatu lidzbarskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 203 złotych na mieszkańca (12,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,7 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  86,0 mln

  2,0 tys(100%)

  76,7 mln

  1,8 tys(100%)

  47,5 mln

  1,1 tys(100%)

  48,7 mln

  1,2 tys(100%)

  54,2 mln

  1,3 tys(100%)

  53,3 mln

  1,3 tys(100%)

  70,4 mln

  1,7 tys(100%)

  60,6 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,9 mln

  351(17.3%)

  14,2 mln

  336(18.5%)

  14,3 mln

  339(30%)

  14,7 mln

  350(30.1%)

  15,1 mln

  363(27.8%)

  16,3 mln

  396(30.6%)

  17,8 mln

  437(25.3%)

  19,6 mln

  485(32.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,1 mln

  191(9.4%)

  5,9 mln

  141(7.8%)

  5,7 mln

  136(12.1%)

  6,1 mln

  147(12.6%)

  4,4 mln

  105(8.1%)

  2,6 mln

  63,3(4.9%)

  22,2 mln

  544(31.6%)

  10,6 mln

  263(17.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  149(7.4%)

  6,6 mln

  157(8.7%)

  6,4 mln

  153(13.5%)

  6,4 mln

  152(13.1%)

  9,1 mln

  219(16.8%)

  6,9 mln

  166(12.9%)

  7,3 mln

  179(10.4%)

  7,9 mln

  196(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  41,2 mln

  968(47.9%)

  32,3 mln

  765(42.2%)

  6,0 mln

  143(12.6%)

  5,5 mln

  132(11.4%)

  9,5 mln

  230(17.6%)

  8,9 mln

  216(16.7%)

  6,4 mln

  157(9.1%)

  6,3 mln

  155(10.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  80,7(4%)

  3,4 mln

  79,9(4.4%)

  3,6 mln

  86,2(7.6%)

  3,7 mln

  89,2(7.7%)

  4,0 mln

  95,3(7.3%)

  4,2 mln

  102(7.9%)

  5,0 mln

  122(7.1%)

  4,7 mln

  117(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  66,0(3.3%)

  2,3 mln

  54,4(3%)

  2,0 mln

  47,3(4.2%)

  2,2 mln

  52,0(4.5%)

  2,1 mln

  49,8(3.8%)

  2,2 mln

  52,5(4.1%)

  2,3 mln

  56,4(3.3%)

  2,5 mln

  60,9(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  59,9(3%)

  2,3 mln

  55,2(3%)

  2,5 mln

  60,1(5.3%)

  1,9 mln

  46,3(4%)

  1,6 mln

  38,5(2.9%)

  1,5 mln

  35,7(2.8%)

  2,3 mln

  57,4(3.3%)

  1,7 mln

  41,9(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  106(5.3%)

  4,4 mln

  105(5.8%)

  5,1 mln

  122(10.8%)

  1,2 mln

  28,2(2.4%)

  1,3 mln

  31,5(2.4%)

  1,5 mln

  35,5(2.7%)

  1,5 mln

  35,9(2.1%)

  1,5 mln

  38,3(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  378,1 tys

  8,9(0.4%)

  526,1 tys

  12,4(0.7%)

  447,2 tys

  10,6(0.9%)

  572,7 tys

  13,7(1.2%)

  1,0 mln

  25,2(1.9%)

  4,2 mln

  102(7.9%)

  574,4 tys

  14,1(0.8%)

  703,6 tys

  17,4(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  899,0 tys

  21,1(1%)

  821,3 tys

  19,4(1.1%)

  755,5 tys

  18,0(1.6%)

  697,0 tys

  16,7(1.4%)

  652,0 tys

  15,7(1.2%)

  693,6 tys

  16,8(1.3%)

  410,8 tys

  10,1(0.6%)

  340,1 tys

  8,4(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  107,9 tys

  2,5(0.1%)

  37,2 tys

  0,9(0%)

  50,1 tys

  1,2(0.1%)

  75,0 tys

  1,8(0.2%)

  87,1 tys

  2,1(0.2%)

  64,1 tys

  1,6(0.1%)

  74,6 tys

  1,8(0.1%)

  256,8 tys

  6,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  141,4 tys

  3,3(0.2%)

  152,1 tys

  3,6(0.2%)

  139,6 tys

  3,3(0.3%)

  197,1 tys

  4,7(0.4%)

  174,1 tys

  4,2(0.3%)

  143,8 tys

  3,5(0.3%)

  142,9 tys

  3,5(0.2%)

  156,7 tys

  3,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  3,0(0.3%)

  124,7 tys

  3,0(0.2%)

  128,0 tys

  3,1(0.2%)

  131,6 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  127,2 tys

  3,0(0.1%)

  131,4 tys

  3,1(0.2%)

  129,5 tys

  3,1(0.3%)

  165,8 tys

  4,0(0.3%)

  166,3 tys

  4,0(0.3%)

  115,8 tys

  2,8(0.2%)

  86,5 tys

  2,1(0.1%)

  106,5 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  38,6 tys

  0,9(0%)

  33,1 tys

  0,8(0%)

  15,3 tys

  0,4(0%)

  24,9 tys

  0,6(0.1%)

  34,3 tys

  0,8(0.1%)

  28,3 tys

  0,7(0.1%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  76,1 tys

  1,8(0.1%)

  9,8 tys

  0,2(0%)

  110,4 tys

  2,6(0.2%)

  1,1 mln

  27,2(2.3%)

  1,1 mln

  27,2(2.1%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  431

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  1,2(0.1%)

  58,1 tys

  1,4(0.1%)

  30,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  350,7 tys

  8,3(0.4%)

  3,4 mln

  79,6(4.4%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  13,5 tys

  0,3(0%)

  10,6 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,6 mln

  1,9 tys(100%)

  74,4 mln

  1,8 tys(100%)

  48,3 mln

  1,1 tys(100%)

  50,8 mln

  1,2 tys(100%)

  53,8 mln

  1,3 tys(100%)

  61,6 mln

  1,5 tys(100%)

  69,2 mln

  1,7 tys(100%)

  65,0 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,4 mln

  692(35.6%)

  27,8 mln

  659(37.4%)

  27,3 mln

  649(56.4%)

  27,9 mln

  666(54.8%)

  27,3 mln

  658(50.8%)

  31,4 mln

  763(51%)

  36,5 mln

  893(52.7%)

  38,6 mln

  954(59.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  114(5.9%)

  6,6 mln

  157(8.9%)

  7,1 mln

  170(14.8%)

  7,4 mln

  177(14.6%)

  7,9 mln

  191(14.7%)

  8,8 mln

  213(14.2%)

  8,8 mln

  214(12.6%)

  9,7 mln

  239(14.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  79,5(4.1%)

  3,3 mln

  78,8(4.5%)

  3,6 mln

  84,6(7.4%)

  3,7 mln

  88,1(7.3%)

  3,9 mln

  94,4(7.3%)

  4,2 mln

  102(6.8%)

  4,9 mln

  121(7.1%)

  4,7 mln

  115(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  83,9(4.3%)

  2,3 mln

  54,9(3.1%)

  927,0 tys

  22,0(1.9%)

  2,5 mln

  58,9(4.9%)

  592,7 tys

  14,3(1.1%)

  4,8 mln

  116(7.7%)

  8,3 mln

  203(12%)

  4,2 mln

  103(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  57,1(2.9%)

  2,1 mln

  50,7(2.9%)

  2,3 mln

  54,1(4.7%)

  1,7 mln

  40,3(3.3%)

  1,4 mln

  33,4(2.6%)

  1,2 mln

  29,6(2%)

  1,4 mln

  33,2(2%)

  1,6 mln

  39,9(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  596,1 tys

  14,0(0.7%)

  633,7 tys

  15,0(0.9%)

  739,6 tys

  17,6(1.5%)

  661,7 tys

  15,8(1.3%)

  1,2 mln

  29,3(2.3%)

  3,0 mln

  72,7(4.9%)

  825,0 tys

  20,2(1.2%)

  993,6 tys

  24,6(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  214,6 tys

  5,0(0.3%)

  403,3 tys

  9,5(0.5%)

  543,5 tys

  12,9(1.1%)

  464,4 tys

  11,1(0.9%)

  552,1 tys

  13,3(1%)

  1,1 mln

  27,6(1.8%)

  2,4 mln

  58,0(3.4%)

  817,3 tys

  20,2(1.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  993,4 tys

  23,4(1.2%)

  931,3 tys

  22,0(1.3%)

  1,7 mln

  39,7(3.5%)

  550,4 tys

  13,2(1.1%)

  649,1 tys

  15,6(1.2%)

  764,2 tys

  18,6(1.2%)

  768,0 tys

  18,8(1.1%)

  773,5 tys

  19,1(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  32,9 mln

  773(39.8%)

  24,0 mln

  567(32.2%)

  1,4 mln

  33,5(2.9%)

  823,9 tys

  19,7(1.6%)

  3,1 mln

  73,6(5.7%)

  2,8 mln

  69,1(4.6%)

  1,9 mln

  46,0(2.7%)

  590,9 tys

  14,6(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  41,5(2.1%)

  659,6 tys

  15,6(0.9%)

  644,0 tys

  15,3(1.3%)

  679,1 tys

  16,2(1.3%)

  491,9 tys

  11,8(0.9%)

  493,2 tys

  12,0(0.8%)

  617,7 tys

  15,1(0.9%)

  461,0 tys

  11,4(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  37,1(1.9%)

  1,8 mln

  42,0(2.4%)

  1,6 mln

  38,5(3.3%)

  1,6 mln

  38,5(3.2%)

  1,8 mln

  42,6(3.3%)

  1,0 mln

  24,4(1.6%)

  554,5 tys

  13,6(0.8%)

  442,1 tys

  10,9(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  383,6 tys

  9,0(0.5%)

  281,3 tys

  6,7(0.4%)

  236,9 tys

  5,6(0.5%)

  261,2 tys

  6,2(0.5%)

  2,5 mln

  60,4(4.7%)

  291,7 tys

  7,1(0.5%)

  231,5 tys

  5,7(0.3%)

  280,9 tys

  6,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  3,0(0.2%)

  124,7 tys

  3,0(0.2%)

  128,0 tys

  3,1(0.2%)

  131,6 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  108,9 tys

  2,6(0.1%)

  108,9 tys

  2,6(0.1%)

  107,9 tys

  2,6(0.2%)

  149,4 tys

  3,6(0.3%)

  125,5 tys

  3,0(0.2%)

  111,2 tys

  2,7(0.2%)

  107,4 tys

  2,6(0.2%)

  114,1 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  61,6 tys

  1,4(0.1%)

  60,5 tys

  1,4(0.1%)

  57,9 tys

  1,4(0.1%)

  1,1 mln

  26,0(2.1%)

  745,3 tys

  18,0(1.4%)

  25,3 tys

  0,6(0%)

  22,7 tys

  0,6(0%)

  24,5 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  1,2(0.1%)

  58,1 tys

  1,4(0.1%)

  30,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  341,9 tys

  8,0(0.4%)

  3,3 mln

  78,0(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lidzbarski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 019 mieszkańców powiatu lidzbarskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 324 kobiet oraz 4 695 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców powiatu lidzbarskiego, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,6% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lidzbarskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lidzbarskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,0%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (23,1%).

  W roku 2021 w powiecie lidzbarskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 1 041 dzieci (510 dziewczynek oraz 531 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 31 oddziałów uczęszczało 814 dzieci (365 dziewczynek oraz 449 chłopców). Dostępne były 802 miejsca.

  16,7% mieszkańców powiatu lidzbarskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 779 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 17 szkół podstawowych, w których w 186 oddziałach uczyło się 2 988 uczniów (1 446 kobiet oraz 1 542 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim placówkę miało 20 szkół podstawowych, w których w 147 oddziałach uczyło się 2 755 uczniów (1 338 kobiet oraz 1 417 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów.

  W powiecie lidzbarskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 636 uczniów (399 kobiet oraz 237 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 184 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 695 uczniów (409 kobiet oraz 286 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 236 absolwentów.

  W powiecie lidzbarskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 262 uczniów (77 kobiet oraz 185 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,5 uczniów. 21,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,1% mieszkańców powiatu lidzbarskiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 • 16,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat lidzbarski
  16,3%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,5%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 38,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat lidzbarski
  11,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. lidzbarski
  21,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  Województwo
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat lidzbarski
  16,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. lidzbarski
  3,6%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 779 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  779,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  836,0
  Kraj
  896,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. lidzbarski
  1,11
  Województwo
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 44 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 009 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat lidzbarski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 041 Dzieci
 • 510 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 531 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 206 3 lata
 • 206
 • 259 4 lata
 • 259
 • 257 5 lata
 • 257
 • 276 6 lat
 • 276
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 95 3 lata
 • 95
 • 147 4 lata
 • 147
 • 108 5 lata
 • 108
 • 136 6 lat
 • 136
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 111 3 lata
 • 111
 • 112 4 lata
 • 112
 • 149 5 lata
 • 149
 • 140 6 lat
 • 140
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 222 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 63,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 63,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 45 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat lidzbarski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Dzieci
 • 14 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 16 4 lata
 • 16
 • 5 5 lata
 • 5
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 10 4 lata
 • 10
 • 1 5 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 175 Oddziały
 • 2 934 Uczniowie
 • 1 437 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 497 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 357 Uczniowie w 1 klasie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 341 Absolwenci
 • 161 Kobiety
  (absolwenci)
 • 180 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 54 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,7%
  83,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,1
  Województwo
  16,0
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,8
 • 4,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,9
 •  
 • 224,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 187,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 517 Uczniowie
 • 338 Kobiety
  (uczniowie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,4%
  34,6%
 • 130 Uczniowie w 1 klasie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 129 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 • 55 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,5
  Warmińsko-mazurskie
  25,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 43,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat lidzbarski
  21,8
  Województwo
  20,6
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,8
 • 25,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,3
 • 11,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lidzbarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lidzbarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lidzbarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lidzbarskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie lidzbarskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 3 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kwatery agroturystyczne: 6 (całoroczne: 4)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 780)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie lidzbarskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie lidzbarskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 616 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 116 (uczestnicy: 16 868)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 120)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 550)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 3 160)
  • koncerty: 28 (uczestnicy: 4 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 618)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 495)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 4 630)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 130)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 980)
  • warsztaty: 19 (uczestnicy: 735)
  • inne: 4 (uczestnicy: 1 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 750)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 31)
  • taneczne: 4 (członkowie: 320)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 75)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 3 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 257)
  • inne: 3 (członkowie: 22)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 40)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 782)
  • teatralne: 4 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 84)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 97)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 9 (członkowie: 265)
  • taneczne: 7 (członkowie: 300)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie lidzbarskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 316 miejscami na widowni. Odbyły się 672 seanse, na które przyszło 20 031 widzów, w tym 152 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 933 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie lidzbarskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 44 924 zwiedzających, co daje 11 054 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie lidzbarskim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 134 166 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 182 735 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 95
  • dostępne dla czytelników: 64
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 64
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie lidzbarskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 36 686 wolumenów w tym ziobry specjalne: 492. Odnotowano 419 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 153 wolumeny. Odnotowano 2 651 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lidzbarskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 703 członków. Zarejestrowano 804 ćwiczących (mężczyźni: 664, kobiety: 140, chłopcy do lat 18: 458, dziewczęta do lat 18: 120). Aktywnych było 20 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (16) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lidzbarskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat lidzbarski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie lidzbarskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 35 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 69,2 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 4,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 89,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie lidzbarskim zarejestrowanych było 35 665 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 25 944 samochodów osobowych (635,1 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 552 samochodów ciężarowych (91,8 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 318 autobusów (7,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 197 ciągników siodłowych (4,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 626 motocykli (64,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 20,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2021 roku w powiecie lidzbarskim znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 46 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 46 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 35 Ranni
  (rok 2021)
 • 30 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lidzbarskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 69,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  69,2
  Województwo
  65,5
  Polska
  59,9
 • 4,95 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat lidzbarski
  4,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,8
  Cały kraj
  5,9
 • 86,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. lidzbarski
  86,5
  Województwo
  76,4
  Kraj
  69,4
 • 14,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  14,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,4
  Kraj
  7,6
 • 89,72 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  89,7
  Warmińsko-mazurskie
  107,2
  Polska
  80,2
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  7,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,4
  Kraj
  9,8
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat lidzbarski
  125,0
  Warmińsko-mazurskie
  116,7
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 35 665 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lidzbarskim w 2020 roku
 • 25 944 Samochody osobowe
 • 3 552 Samochody ciężarowe
 • 42 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 318 Autobusy
 • 235 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 197 Ciągniki samochodowe
 • 197   Ciągniki siodłowe
 • 2 793 Ciągniki rolnicze
 • 2 626 Motocykle
 • 980   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 849 Motorowery
 • 25 944Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Samochody osobowe w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 635,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. lidzbarski
  635,1
  Województwo
  593,2
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 734
  • 1400-1649 kg6 092
  • 1650-1899 kg6 702
  • 1900 kg i więcej7 416
 • 5 734 do 1399 kg
 • 6 092 1400-1649 kg
 • 6 702 1650-1899 kg
 • 7 416 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 227 do 1399 cm3
 • 8 227
 • 15 336 1400-1999 cm3
 • 15 336
 • 2 381 2000 i więcej cm3
 • 2 381
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 550
  • olej napędowy9 131
  • gaz (LPG)2 924
  • pozostałe339
 • 13 550 benzyna
 • 9 131 olej napędowy
 • 2 924 gaz (LPG)
 • 339 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 170 do 1 roku
 • 170
 • 133 2 lata
 • 133
 • 154 3 lata
 • 154
 • 428 4-5 lat
 • 428
 • 425 6-7 lat
 • 425
 • 631 8-9 lat
 • 631
 • 929 10-11 lat
 • 929
 • 3 678 12-15 lat
 • 3 678
 • 5 347 16-20 lat
 • 5 347
 • 5 247 21-25 lat
 • 5 247
 • 3 601 26-30 lat
 • 3 601
 • 5 201 31 lat i więcej
 • 5 201
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lidzbarskim
 • Tutaj
  22,0 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 3 552Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  91,8
  Warmińsko-mazurskie
  86,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 848 do 999 kg
 • 1 848
 • 937 1000-1499 kg
 • 937
 • 224 1500-2999 kg
 • 224
 • 21 3000-3499 kg
 • 21
 • 93 3500-4999 kg
 • 93
 • 168 5000-6999 kg
 • 168
 • 112 7000-9999 kg
 • 112
 • 100 10000-14999 kg
 • 100
 • 49 15000 kg i więcej
 • 49
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna820
  • olej napędowy2 233
  • gaz (LPG)119
  • pozostałe380
 • 820 benzyna
 • 2 233 olej napędowy
 • 119 gaz (LPG)
 • 380 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 15 2 lata
 • 15
 • 17 3 lata
 • 17
 • 65 4-5 lat
 • 65
 • 72 6-7 lat
 • 72
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 160 10-11 lat
 • 160
 • 447 12-15 lat
 • 447
 • 606 16-20 lat
 • 606
 • 592 21-25 lat
 • 592
 • 332 26-30 lat
 • 332
 • 1 121 31 lat i więcej
 • 1 121
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lidzbarskim
 • Powiat
  23,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,5 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 318Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Autobusy w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,8 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. lidzbarski
  7,8
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy274
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe38
 • 6 benzyna
 • 274 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 38 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 70 16-20 lat
 • 70
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 35 26-30 lat
 • 35
 • 72 31 lat i więcej
 • 72
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lidzbarskim
 • Tutaj
  21,6 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 197Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. lidzbarski
  4,8
  Województwo
  7,9
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy141
  • gaz (LPG)10
  • pozostałe45
 • 1 benzyna
 • 141 olej napędowy
 • 10 gaz (LPG)
 • 45 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 55 12-15 lat
 • 55
 • 26 16-20 lat
 • 26
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lidzbarskim
 • powiat lidzbarski
  20,2 lat
  Warmińsko-mazurskie
  14,7 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 626Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Motocykle w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 64,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  64,3
  Województwo
  45,8
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 16 2 lata
 • 16
 • 10 3 lata
 • 10
 • 68 4-5 lat
 • 68
 • 43 6-7 lat
 • 43
 • 38 8-9 lat
 • 38
 • 40 10-11 lat
 • 40
 • 168 12-15 lat
 • 168
 • 193 16-20 lat
 • 193
 • 180 21-25 lat
 • 180
 • 152 26-30 lat
 • 152
 • 1 696 31 lat i więcej
 • 1 696
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lidzbarskim
 • powiat lidzbarski
  28,5 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 13 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lidzbarskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 282,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. lidzbarski
  282,2 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  307,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat lidzbarski
  6,5 km
  Województwo
  5,3 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 46 Liczba licencji na taksówki
 • 46 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami