Powiat lidzbarski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lidzbarski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 38 356 Liczba mieszkańców
 • 925 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,0% Stopa urbanizacji
 • Jan Harhaj Starosta
 • ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński Adres starostwa powiatowego
 • NLI Tablice rejestracyjne
Powiat lidzbarski na mapie
Identyfikatory
 • 2809 TERYT (TERC)
Herb powiatu lidzbarskiego
powiat lidzbarski herb

powiat lidzbarski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
(89) 767-79-00
(89) 767-79-03
ul. Wyszyńskiego
11-100 Lidzbark Warmiński

Powiat lidzbarski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat lidzbarski ma 38 356 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lidzbarskiego w 2050 roku wynosi 31 982, z czego 15 838 to kobiety, a 16 144 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lidzbarskiego zawarli w 2022 roku 132 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu lidzbarskiego jest stanu wolnego, 50,3% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lidzbarski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -235. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,07 na 1000 mieszkańców powiatu lidzbarskiego. W 2022 roku urodziło się 248 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,3% zgonów w powiecie lidzbarskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w powiecie lidzbarskim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lidzbarskiego przypada 12.47 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 428 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 564 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lidzbarskiego -136. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  60,4% mieszkańców powiatu lidzbarskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lidzbarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 38 356 Liczba mieszkańców
 • 19 616 Kobiety
 • 18 740 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lidzbarskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 31 982 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 838 Kobiety
 • 16 144 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lidzbarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lidzbarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lidzbarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lidzbarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,4 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lidzbarski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lidzbarskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lidzbarski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lidzbarski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lidzbarski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. lidzbarski
  29,0%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  50,3%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 49,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,6%
  Województwo
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  8,7%
  Województwo
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • powiat lidzbarski
  2,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lidzbarskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat lidzbarski
  3,4
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 132 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -235 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -126 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -109 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  Województwo
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lidzbarskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 248 Urodzenia żywe
 • 129 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 119 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,0%
  48,0%
 • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. lidzbarski
  6,4
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  29,8
  Województwo
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 408 g Średnia waga noworodków
 • 3 330 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 491 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 408 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 71 Waga 3500g - 3999g
 • 71
 • 97 Waga 3000g - 3499g
 • 97
 • 34 Waga 2500g - 2999g
 • 34
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat lidzbarski
  0,58
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. lidzbarski
  0,51
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie lidzbarskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 483 Zgony
 • 255 Kobiety
  (Zgony)
 • 228 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,8%
  47,2%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 194,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  194,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 8,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  8,1
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat lidzbarski
  2,8
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lidzbarskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. lidzbarski
  37,3%
  Województwo
  30,2%
  Kraj
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat lidzbarski
  21,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat lidzbarski
  7,0%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 31 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  20,1
  Cała Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  266,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cała Polska
  253,9
 • 464,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 490,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 438,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lidzbarski
  464,8
  Województwo
  355,1
  Kraj
  426,2
 • 51,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 144,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat lidzbarski
  51,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  50,1
  Polska
  62,9
 • 40,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  40,4
  Warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cały kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie lidzbarskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 8 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 52 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat lidzbarski
  52,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  46,0
  Kraj
  38,0
 • 26 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  26,0
  Warmińsko-mazurskie
  18,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 0 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony13
 • 2 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony5
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 428 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 243 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 185 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 564 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 298 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 266 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -128 Saldo migracji
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -83 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -136 Saldo migracji wewnętrznych
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lidzbarski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie lidzbarskim oddano do użytku 52 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lidzbarskim to 15 239 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 395 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lidzbarskim to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie lidzbarskim to 164,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,25% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,86% mieszkań posiada łazienkę, 83,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,45% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie lidzbarskim 152 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 496 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 556 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 21 transakcji (mediana cen - 5 847 zł/m2, średnia - 5 716 zł/m2), a na rynku wtórnym 131 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 158 zł/m2, średnia - 3 168 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 496 zł
 • powiat lidzbarski
  3 496 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 374 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 3 496 zł Ogółem
 • 3 496 zł
 • 3 584 zł do 40 m2
 • 3 584 zł
 • 3 525 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 525 zł
 • 3 719 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 719 zł
 • 1 698 zł od 80,1 m2
 • 1 698 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 556 zł
 • Powiat
  3 556 zł
  Województwo
  5 363 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 3 556 zł Ogółem
 • 3 556 zł
 • 3 793 zł do 40 m2
 • 3 793 zł
 • 3 825 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 825 zł
 • 3 580 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 580 zł
 • 2 138 zł od 80,1 m2
 • 2 138 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 152
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m241
  • od 40,1 do 60 m270
  • od 60,1 do 80 m232
  • od 80,1 m29
 • 41 do 40 m2
 • 70 od 40,1 do 60 m2
 • 32 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie lidzbarskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 847 zł
 • powiat lidzbarski
  5 847 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 598 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 5 847 zł Ogółem
 • 5 847 zł
 • 5 861 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 861 zł
 • 5 725 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 725 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 716 zł
 • powiat lidzbarski
  5 716 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 886 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 716 zł Ogółem
 • 5 716 zł
 • 5 891 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 891 zł
 • 5 791 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 791 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 21
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m214
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 14 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 158 zł
 • powiat lidzbarski
  3 158 zł
  Województwo
  5 113 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 3 158 zł Ogółem
 • 3 158 zł
 • 3 584 zł do 40 m2
 • 3 584 zł
 • 3 191 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 191 zł
 • 2 713 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 713 zł
 • 1 647 zł od 80,1 m2
 • 1 647 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 168 zł
 • Tutaj
  3 168 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 948 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 3 168 zł Ogółem
 • 3 168 zł
 • 3 793 zł do 40 m2
 • 3 793 zł
 • 3 291 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 291 zł
 • 3 076 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 076 zł
 • 1 946 zł od 80,1 m2
 • 1 946 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 131
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m241
  • od 40,1 do 60 m256
  • od 60,1 do 80 m226
  • od 80,1 m28
 • 41 do 40 m2
 • 56 od 40,1 do 60 m2
 • 26 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 239 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 395,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. lidzbarski
  395,40
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. lidzbarski
  68,00 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat lidzbarski
  26,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,74
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,53
  Województwo
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. lidzbarski
  0,68
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 52 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat lidzbarski
  1,35
  Województwo
  5,65
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 293 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,63
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Polska
  3,89
 • 7,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. lidzbarski
  7,60
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 8 551 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 164,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. lidzbarski
  164,4 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,22 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,94%
  Województwo
  97,99%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. lidzbarski
  95,25%
  Województwo
  95,49%
  Polska
  95,18%
 • 92,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. lidzbarski
  92,86%
  Województwo
  93,98%
  Cały kraj
  93,75%
 • 83,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  83,48%
  Województwo
  86,97%
  Cały kraj
  85,83%
 • 26,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat lidzbarski
  26,45%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat lidzbarski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie lidzbarskim na 1000 mieszkańców pracuje 156osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lidzbarskim wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lidzbarskim wynosiło 5 155,53 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lidzbarskiego 1 894 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 803 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 091.

  20,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lidzbarskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 156 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. lidzbarski
  156,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Polska
  259,0
 • 12,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,9% Kobiety
 • 9,2% Mężczyźni
 • pow. lidzbarski
  10,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lidzbarskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lidzbarskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lidzbarskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 701 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 156 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lidzbarskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 894 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 803 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 091 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,4% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 40,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lidzbarskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 057 Pracujący ogółem
 • 3 160 Kobiety
 • 2 897 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lidzbarski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat lidzbarski
  36,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 128,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  128,1
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lidzbarski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie lidzbarskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 166 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 819 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 258 nowych podmiotów, a 172 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (377) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (253) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (473) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (151) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lidzbarskim najwięcej (186) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 034) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (104) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (1 064) podmiotów, a 72,0% (2 998) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lidzbarskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 166 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 064 Przemysł i budownictwo
 • 2 998 Pozostała działalność
 • 258 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lidzbarskim w 2023 roku
 • 172 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lidzbarskim w 2023 roku
 • 2 819 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 034 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 034
 • 109 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 109
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 165 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 165
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 198 Spółki handlowe ogółem
 • 198
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 169  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 169
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 186 Spółki cywilne ogółem
 • 186
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 819 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 649 Budownictwo
 • 649
 • 606 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 606
 • 258 Przetwórstwo przemysłowe
 • 258
 • 227 Transport i gospodarka magazynowa
 • 227
 • 189 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 189
 • 184 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 184
 • 158 Pozostała działalność
 • 158
 • 119 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 119
 • 84 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 84
 • 80 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80
 • 78 Informacja i komunikacja
 • 78
 • 74 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 74
 • 54 Edukacja
 • 54
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie lidzbarskim stwierdzono 563 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lidzbarskim wynosi 73,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lidzbarskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,83 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,57 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,40 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 563 Przestępstwa ogółem
 • 563
 • 342 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 342
 • 90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 90
 • 93 Przestępstwa drogowe
 • 93
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 293 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 293
 • 14,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,54
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cały kraj
  22,81
 • 8,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat lidzbarski
  8,83
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cały kraj
  12,98
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,32
  Województwo
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cały kraj
  1,82
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat lidzbarski
  0,46
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cała Polska
  0,35
 • 7,57 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,57
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat lidzbarski
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. lidzbarski
  35%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat lidzbarski
  56%
  woj. warmińsko-mazurskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Powiat lidzbarski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lidzbarskiego wyniosła w 2022 roku 65,8 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu lidzbarskiego - 35.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.1%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,7 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lidzbarskiego wyniosła w 2022 roku 75,2 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.4%). W budżecie powiatu lidzbarskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 340 złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,7 mln

  1,8 tys(100%)

  47,5 mln

  1,1 tys(100%)

  48,7 mln

  1,2 tys(100%)

  54,2 mln

  1,3 tys(100%)

  53,3 mln

  1,3 tys(100%)

  70,4 mln

  1,8 tys(100%)

  60,6 mln

  1,6 tys(100%)

  65,8 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,2 mln

  336(18.5%)

  14,3 mln

  339(30%)

  14,7 mln

  350(30.1%)

  15,1 mln

  363(27.8%)

  16,3 mln

  396(30.6%)

  17,8 mln

  437(25.3%)

  19,6 mln

  485(32.3%)

  23,5 mln

  609(35.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  32,3 mln

  765(42.2%)

  6,0 mln

  143(12.6%)

  5,5 mln

  132(11.4%)

  9,5 mln

  230(17.6%)

  8,9 mln

  216(16.7%)

  6,4 mln

  157(9.1%)

  6,3 mln

  155(10.3%)

  9,2 mln

  240(14.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,6 mln

  157(8.7%)

  6,4 mln

  153(13.5%)

  6,4 mln

  152(13.1%)

  9,1 mln

  219(16.8%)

  6,9 mln

  166(12.9%)

  7,3 mln

  179(10.4%)

  7,9 mln

  196(13.1%)

  8,4 mln

  219(12.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,9 mln

  141(7.8%)

  5,7 mln

  136(12.1%)

  6,1 mln

  147(12.6%)

  4,4 mln

  105(8.1%)

  2,6 mln

  63,3(4.9%)

  22,2 mln

  544(31.6%)

  10,6 mln

  263(17.5%)

  7,1 mln

  185(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  79,9(4.4%)

  3,6 mln

  86,2(7.6%)

  3,7 mln

  89,2(7.7%)

  4,0 mln

  95,3(7.3%)

  4,2 mln

  102(7.9%)

  5,0 mln

  122(7.1%)

  4,7 mln

  117(7.8%)

  5,6 mln

  145(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  54,4(3%)

  2,0 mln

  47,3(4.2%)

  2,2 mln

  52,0(4.5%)

  2,1 mln

  49,8(3.8%)

  2,2 mln

  52,5(4.1%)

  2,3 mln

  56,4(3.3%)

  2,5 mln

  60,9(4.1%)

  2,5 mln

  65,8(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  105(5.8%)

  5,1 mln

  122(10.8%)

  1,2 mln

  28,2(2.4%)

  1,3 mln

  31,5(2.4%)

  1,5 mln

  35,5(2.7%)

  1,5 mln

  35,9(2.1%)

  1,5 mln

  38,3(2.6%)

  2,1 mln

  53,6(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  55,2(3%)

  2,5 mln

  60,1(5.3%)

  1,9 mln

  46,3(4%)

  1,6 mln

  38,5(2.9%)

  1,5 mln

  35,7(2.8%)

  2,3 mln

  57,4(3.3%)

  1,7 mln

  41,9(2.8%)

  1,5 mln

  39,6(2.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  821,3 tys

  19,4(1.1%)

  755,5 tys

  18,0(1.6%)

  697,0 tys

  16,7(1.4%)

  652,0 tys

  15,7(1.2%)

  693,6 tys

  16,8(1.3%)

  410,8 tys

  10,1(0.6%)

  340,1 tys

  8,4(0.6%)

  991,1 tys

  25,7(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  526,1 tys

  12,4(0.7%)

  447,2 tys

  10,6(0.9%)

  572,7 tys

  13,7(1.2%)

  1,0 mln

  25,2(1.9%)

  4,2 mln

  102(7.9%)

  574,4 tys

  14,1(0.8%)

  703,6 tys

  17,4(1.2%)

  821,3 tys

  21,3(1.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  152,1 tys

  3,6(0.2%)

  139,6 tys

  3,3(0.3%)

  197,1 tys

  4,7(0.4%)

  174,1 tys

  4,2(0.3%)

  143,8 tys

  3,5(0.3%)

  142,9 tys

  3,5(0.2%)

  156,7 tys

  3,9(0.3%)

  157,2 tys

  4,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  3,0(0.3%)

  124,7 tys

  3,0(0.2%)

  128,0 tys

  3,1(0.2%)

  131,6 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,3(0.2%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  37,2 tys

  0,9(0%)

  50,1 tys

  1,2(0.1%)

  75,0 tys

  1,8(0.2%)

  87,1 tys

  2,1(0.2%)

  64,1 tys

  1,6(0.1%)

  74,6 tys

  1,8(0.1%)

  256,8 tys

  6,4(0.4%)

  107,8 tys

  2,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  131,4 tys

  3,1(0.2%)

  129,5 tys

  3,1(0.3%)

  165,8 tys

  4,0(0.3%)

  166,3 tys

  4,0(0.3%)

  115,8 tys

  2,8(0.2%)

  86,5 tys

  2,1(0.1%)

  106,5 tys

  2,6(0.2%)

  101,9 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,1 tys

  0,8(0%)

  15,3 tys

  0,4(0%)

  24,9 tys

  0,6(0.1%)

  34,3 tys

  0,8(0.1%)

  28,3 tys

  0,7(0.1%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  23,5 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,8 tys

  0,2(0%)

  110,4 tys

  2,6(0.2%)

  1,1 mln

  27,2(2.3%)

  1,1 mln

  27,2(2.1%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  431

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  1,2(0.1%)

  58,1 tys

  1,4(0.1%)

  30,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  831

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,4 mln

  79,6(4.4%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  13,5 tys

  0,3(0%)

  10,6 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,4 mln

  1,8 tys(100%)

  48,3 mln

  1,1 tys(100%)

  50,8 mln

  1,2 tys(100%)

  53,8 mln

  1,3 tys(100%)

  61,6 mln

  1,5 tys(100%)

  69,2 mln

  1,8 tys(100%)

  65,0 mln

  1,7 tys(100%)

  75,2 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,8 mln

  659(37.4%)

  27,3 mln

  649(56.4%)

  27,9 mln

  666(54.8%)

  27,3 mln

  658(50.8%)

  31,4 mln

  763(51%)

  36,5 mln

  893(52.7%)

  38,6 mln

  954(59.4%)

  37,6 mln

  975(50%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  157(8.9%)

  7,1 mln

  170(14.8%)

  7,4 mln

  177(14.6%)

  7,9 mln

  191(14.7%)

  8,8 mln

  213(14.2%)

  8,8 mln

  214(12.6%)

  9,7 mln

  239(14.9%)

  14,4 mln

  374(19.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  78,8(4.5%)

  3,6 mln

  84,6(7.4%)

  3,7 mln

  88,1(7.3%)

  3,9 mln

  94,4(7.3%)

  4,2 mln

  102(6.8%)

  4,9 mln

  121(7.1%)

  4,7 mln

  115(7.2%)

  5,6 mln

  144(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  54,9(3.1%)

  927,0 tys

  22,0(1.9%)

  2,5 mln

  58,9(4.9%)

  592,7 tys

  14,3(1.1%)

  4,8 mln

  116(7.7%)

  8,3 mln

  203(12%)

  4,2 mln

  103(6.4%)

  5,1 mln

  133(6.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  403,3 tys

  9,5(0.5%)

  543,5 tys

  12,9(1.1%)

  464,4 tys

  11,1(0.9%)

  552,1 tys

  13,3(1%)

  1,1 mln

  27,6(1.8%)

  2,4 mln

  58,0(3.4%)

  817,3 tys

  20,2(1.3%)

  3,2 mln

  82,8(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  42,0(2.4%)

  1,6 mln

  38,5(3.3%)

  1,6 mln

  38,5(3.2%)

  1,8 mln

  42,6(3.3%)

  1,0 mln

  24,4(1.6%)

  554,5 tys

  13,6(0.8%)

  442,1 tys

  10,9(0.7%)

  2,6 mln

  68,3(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  50,7(2.9%)

  2,3 mln

  54,1(4.7%)

  1,7 mln

  40,3(3.3%)

  1,4 mln

  33,4(2.6%)

  1,2 mln

  29,6(2%)

  1,4 mln

  33,2(2%)

  1,6 mln

  39,9(2.5%)

  1,5 mln

  38,1(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  931,3 tys

  22,0(1.3%)

  1,7 mln

  39,7(3.5%)

  550,4 tys

  13,2(1.1%)

  649,1 tys

  15,6(1.2%)

  764,2 tys

  18,6(1.2%)

  768,0 tys

  18,8(1.1%)

  773,5 tys

  19,1(1.2%)

  962,6 tys

  25,0(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  633,7 tys

  15,0(0.9%)

  739,6 tys

  17,6(1.5%)

  661,7 tys

  15,8(1.3%)

  1,2 mln

  29,3(2.3%)

  3,0 mln

  72,7(4.9%)

  825,0 tys

  20,2(1.2%)

  993,6 tys

  24,6(1.5%)

  959,7 tys

  24,9(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  659,6 tys

  15,6(0.9%)

  644,0 tys

  15,3(1.3%)

  679,1 tys

  16,2(1.3%)

  491,9 tys

  11,8(0.9%)

  493,2 tys

  12,0(0.8%)

  617,7 tys

  15,1(0.9%)

  461,0 tys

  11,4(0.7%)

  853,7 tys

  22,2(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  24,0 mln

  567(32.2%)

  1,4 mln

  33,5(2.9%)

  823,9 tys

  19,7(1.6%)

  3,1 mln

  73,6(5.7%)

  2,8 mln

  69,1(4.6%)

  1,9 mln

  46,0(2.7%)

  590,9 tys

  14,6(0.9%)

  450,1 tys

  11,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  281,3 tys

  6,7(0.4%)

  236,9 tys

  5,6(0.5%)

  261,2 tys

  6,2(0.5%)

  2,5 mln

  60,4(4.7%)

  291,7 tys

  7,1(0.5%)

  231,5 tys

  5,7(0.3%)

  280,9 tys

  6,9(0.4%)

  320,3 tys

  8,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  3,0(0.2%)

  124,7 tys

  3,0(0.2%)

  128,0 tys

  3,1(0.2%)

  131,6 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,3(0.2%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  108,9 tys

  2,6(0.1%)

  107,9 tys

  2,6(0.2%)

  149,4 tys

  3,6(0.3%)

  125,5 tys

  3,0(0.2%)

  111,2 tys

  2,7(0.2%)

  107,4 tys

  2,6(0.2%)

  114,1 tys

  2,8(0.2%)

  123,6 tys

  3,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  60,5 tys

  1,4(0.1%)

  57,9 tys

  1,4(0.1%)

  1,1 mln

  26,0(2.1%)

  745,3 tys

  18,0(1.4%)

  25,3 tys

  0,6(0%)

  22,7 tys

  0,6(0%)

  24,5 tys

  0,6(0%)

  38,1 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  1,2(0.1%)

  58,1 tys

  1,4(0.1%)

  30,4 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  831

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,3 mln

  78,0(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lidzbarski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 023 mieszkańców powiatu lidzbarskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 324 kobiet oraz 4 699 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców powiatu lidzbarskiego, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,6% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lidzbarskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lidzbarskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,0%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (23,1%).

  W roku 2022 w powiecie lidzbarskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 1 040 dzieci (518 dziewczynek oraz 522 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 31 oddziałów uczęszczało 814 dzieci (365 dziewczynek oraz 449 chłopców). Dostępne były 802 miejsca.

  16,7% mieszkańców powiatu lidzbarskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 772 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 17 szkół podstawowych, w których w 183 oddziałach uczyło się 2 916 uczniów (1 400 kobiet oraz 1 516 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim placówkę miało 20 szkół podstawowych, w których w 147 oddziałach uczyło się 2 755 uczniów (1 338 kobiet oraz 1 417 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,07.

  W powiecie lidzbarskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 733 uczniów (473 kobiety oraz 260 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 147 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 695 uczniów (409 kobiet oraz 286 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 236 absolwentów.

  W powiecie lidzbarskim znajdują się 2 Technika, w których w 26 oddziałach uczyło się 643 uczniów (271 kobiet oraz 372 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 105 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim placówkę miało 5 Technik, w których w 33 oddziałach uczyło się 900 uczniów (509 kobiet oraz 391 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 218 absolwentów.

  W powiecie lidzbarskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 258 uczniów (83 kobiety oraz 175 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów. 21,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,1% mieszkańców powiatu lidzbarskiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 • 16,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. lidzbarski
  16,3%
  Województwo
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 38,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • pow. lidzbarski
  3,6%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,7%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,2%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat lidzbarski
  23,5%
  Województwo
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat lidzbarski
  16,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. lidzbarski
  3,6%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 772 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  772,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  857,0
  Kraj
  927,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,11
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 9 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 44 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 009 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat lidzbarski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 040 Dzieci
 • 518 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 522 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 208 3 lata
 • 208
 • 255 4 lata
 • 255
 • 274 5 lata
 • 274
 • 270 6 lat
 • 270
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 113 3 lata
 • 113
 • 119 4 lata
 • 119
 • 151 5 lata
 • 151
 • 116 6 lat
 • 116
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 95 3 lata
 • 95
 • 136 4 lata
 • 136
 • 123 5 lata
 • 123
 • 154 6 lat
 • 154
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 199 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 63,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 63,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 45 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat lidzbarski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Dzieci
 • 14 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 23 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 37,8%
  62,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 12 4 lata
 • 12
 • 17 5 lata
 • 17
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4 lata
 • 4
 • 6 5 lata
 • 6
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 8 4 lata
 • 8
 • 11 5 lata
 • 11
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 170 Oddziały
 • 2 863 Uczniowie
 • 1 393 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 470 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 388 Uczniowie w 1 klasie
 • 188 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 200 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 480 Absolwenci
 • 249 Kobiety
  (absolwenci)
 • 231 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 53 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,2%
  86,8%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,8
 • 4,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,1
 •  
 • 217,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 183,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat lidzbarski
  89,07
  Warmińsko-mazurskie
  90,81
  Kraj
  95,96
 • 87,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. lidzbarski
  87,66
  Województwo
  89,35
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lidzbarski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lidzbarski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 619 Uczniowie
 • 412 Kobiety
  (uczniowie)
 • 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,6%
  33,4%
 • 222 Uczniowie w 1 klasie
 • 148 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 107 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,5%
  46,5%
 • 40 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,6
  Województwo
  25,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 47,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 32,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 643 Uczniowie
 • 271 Kobiety
  (uczniowie)
 • 372 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 169 Uczniowie w 1 klasie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 105 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 66 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  24,7
  Warmińsko-mazurskie
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 50,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 35,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  21,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,5
 • 28,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,6
 • 7,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 118 Uczniowie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,6%
  14,4%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. lidzbarski
  10,7
  Województwo
  20,9
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lidzbarski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lidzbarski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lidzbarski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lidzbarskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie lidzbarskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 3 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kwatery agroturystyczne: 6 (całoroczne: 4)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 780)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie lidzbarskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie lidzbarskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 616 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 150 (uczestnicy: 22 659)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 674)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 920)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 3 750)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 6 850)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 23 (uczestnicy: 1 035)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 1 700)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 403)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 5 410)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 670)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 22 (uczestnicy: 747)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 802)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 43)
  • taneczne: 5 (członkowie: 300)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 146)
  • teatralne: 3 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 262)
  • inne: 4 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 25)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 700)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 33)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 272)
  • taneczne: 7 (członkowie: 300)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie lidzbarskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 316 miejscami na widowni. Odbyło się 897 seansów, na które przyszło 31 285 widzów, w tym 264 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 095 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie lidzbarskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 47 668 zwiedzających, co daje 12 309 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie lidzbarskim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 132 482 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 182 735 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 89
  • dostępne dla czytelników: 58
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 56
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie lidzbarskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 36 865 wolumenów w tym ziobry specjalne: 492. Odnotowano 396 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 153 wolumeny. Odnotowano 2 651 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lidzbarskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 703 członków. Zarejestrowano 804 ćwiczących (mężczyźni: 664, kobiety: 140, chłopcy do lat 18: 458, dziewczęta do lat 18: 120). Aktywnych było 20 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (16) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lidzbarskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat lidzbarski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 25 wypadków drogowych w powiecie lidzbarskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 26 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,9 wypadków (więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 69,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie lidzbarskim zarejestrowanych było 37 422 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 27 194 samochodów osobowych (705,6 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 3 700 samochodów ciężarowych (102,0 - więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 333 autobusów (8,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 230 ciągników siodłowych (6,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 774 motocykli (72,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie lidzbarskim znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 51 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 51 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 26 Ranni
  (rok 2022)
 • 17 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lidzbarskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 64,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  64,9
  Województwo
  60,7
  Cała Polska
  56,5
 • 5,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. lidzbarski
  5,2
  Województwo
  6,1
  Polska
  5,0
 • 67,46 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat lidzbarski
  67,5
  Warmińsko-mazurskie
  67,9
  Cały kraj
  65,5
 • 5,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  5,3
  Województwo
  7,2
  Cała Polska
  5,4
 • 69,48 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat lidzbarski
  69,5
  Województwo
  79,4
  Cała Polska
  71,0
 • 8,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. lidzbarski
  8,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Kraj
  8,9
 • 104,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat lidzbarski
  104,0
  Województwo
  111,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 37 422 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lidzbarskim w 2022 roku
 • 27 194 Samochody osobowe
 • 3 700 Samochody ciężarowe
 • 46 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 333 Autobusy
 • 255 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 230 Ciągniki samochodowe
 • 230   Ciągniki siodłowe
 • 2 936 Ciągniki rolnicze
 • 2 774 Motocykle
 • 1 038   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 908 Motorowery
 • 27 194Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Samochody osobowe w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 705,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat lidzbarski
  705,6
  Warmińsko-mazurskie
  647,5
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 689
  • 1400-1649 kg6 244
  • 1650-1899 kg6 928
  • 1900 kg i więcej8 333
 • 5 689 do 1399 kg
 • 6 244 1400-1649 kg
 • 6 928 1650-1899 kg
 • 8 333 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 491 do 1399 cm3
 • 8 491
 • 16 124 1400-1999 cm3
 • 16 124
 • 2 579 2000 i więcej cm3
 • 2 579
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 025
  • olej napędowy9 713
  • gaz (LPG)3 013
  • pozostałe443
 • 14 025 benzyna
 • 9 713 olej napędowy
 • 3 013 gaz (LPG)
 • 443 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 140 do 1 roku
 • 140
 • 79 2 lata
 • 79
 • 152 3 lata
 • 152
 • 472 4-5 lat
 • 472
 • 580 6-7 lat
 • 580
 • 572 8-9 lat
 • 572
 • 866 10-11 lat
 • 866
 • 3 119 12-15 lat
 • 3 119
 • 5 548 16-20 lat
 • 5 548
 • 5 116 21-25 lat
 • 5 116
 • 3 965 26-30 lat
 • 3 965
 • 6 585 31 lat i więcej
 • 6 585
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lidzbarskim
 • Tutaj
  22,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  21,0 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 3 700Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 102,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat lidzbarski
  102,0
  Warmińsko-mazurskie
  95,4
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 900 do 999 kg
 • 1 900
 • 1 024 1000-1499 kg
 • 1 024
 • 216 1500-2999 kg
 • 216
 • 22 3000-3499 kg
 • 22
 • 92 3500-4999 kg
 • 92
 • 169 5000-6999 kg
 • 169
 • 115 7000-9999 kg
 • 115
 • 107 10000-14999 kg
 • 107
 • 55 15000 kg i więcej
 • 55
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna813
  • olej napędowy2 383
  • gaz (LPG)119
  • pozostałe385
 • 813 benzyna
 • 2 383 olej napędowy
 • 119 gaz (LPG)
 • 385 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 5 2 lata
 • 5
 • 28 3 lata
 • 28
 • 56 4-5 lat
 • 56
 • 101 6-7 lat
 • 101
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 129 10-11 lat
 • 129
 • 434 12-15 lat
 • 434
 • 594 16-20 lat
 • 594
 • 633 21-25 lat
 • 633
 • 394 26-30 lat
 • 394
 • 1 224 31 lat i więcej
 • 1 224
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lidzbarskim
 • powiat lidzbarski
  23,8 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 333Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Autobusy w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  8,6
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy285
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe42
 • 6 benzyna
 • 285 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 42 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 46 12-15 lat
 • 46
 • 76 16-20 lat
 • 76
 • 56 21-25 lat
 • 56
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 81 31 lat i więcej
 • 81
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lidzbarskim
 • pow. lidzbarski
  22,3 lat
  Warmińsko-mazurskie
  23,7 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 230Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat lidzbarski
  6,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,0
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy172
  • gaz (LPG)10
  • pozostałe47
 • 1 benzyna
 • 172 olej napędowy
 • 10 gaz (LPG)
 • 47 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 30 10-11 lat
 • 30
 • 47 12-15 lat
 • 47
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 47 31 lat i więcej
 • 47
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lidzbarskim
 • pow. lidzbarski
  19,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  13,6 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 2 774Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Motocykle w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  72,0
  Warmińsko-mazurskie
  51,0
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 22 2 lata
 • 22
 • 21 3 lata
 • 21
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 76 6-7 lat
 • 76
 • 42 8-9 lat
 • 42
 • 40 10-11 lat
 • 40
 • 142 12-15 lat
 • 142
 • 216 16-20 lat
 • 216
 • 239 21-25 lat
 • 239
 • 153 26-30 lat
 • 153
 • 1 771 31 lat i więcej
 • 1 771
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lidzbarskim
 • powiat lidzbarski
  28,5 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 13 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lidzbarskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 282,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  282,2 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 6,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,8 km
  Województwo
  5,9 km
  Kraj
  5,3 km
 • 51 Liczba licencji na taksówki
 • 51 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami