Powiat lidzbarski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lidzbarski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 40 852 Liczba mieszkańców
 • 925 km2 Powierzchnia
 • 45 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,0% Stopa urbanizacji
 • Jan Harhaj Starosta
 • ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński Adres starostwa powiatowego
 • NLI Tablice rejestracyjne
Powiat lidzbarski na mapie
Identyfikatory
 • 2809 TERYT (TERC)
Herb powiatu lidzbarskiego
powiat lidzbarski herb

powiat lidzbarski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
(89) 767-79-00
(89) 767-79-03
ul. Wyszyńskiego
11-100 Lidzbark Warmiński

Powiat lidzbarski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat lidzbarski ma 40 852 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lidzbarskiego w 2050 roku wynosi 31 982, z czego 15 838 to kobiety, a 16 144 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lidzbarskiego zawarli w 2019 roku 169 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu lidzbarskiego jest stanu wolnego, 53,2% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lidzbarski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -123. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,98 na 1000 mieszkańców powiatu lidzbarskiego. W 2019 roku urodziło się 320 dzieci, w tym 53,8% dziewczynek i 46,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,3% zgonów w powiecie lidzbarskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w powiecie lidzbarskim były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lidzbarskiego przypada 10.72 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 456 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 676 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lidzbarskiego -220. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 9.

  60,8% mieszkańców powiatu lidzbarskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lidzbarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 852 Liczba mieszkańców
 • 20 774 Kobiety
 • 20 078 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lidzbarskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 982 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 838 Kobiety
 • 16 144 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lidzbarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lidzbarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lidzbarskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lidzbarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,1 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lidzbarski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lidzbarskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. lidzbarski
  28,7%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,2% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,2%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,8%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,1%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,2% Nieustalone
 • powiat lidzbarski
  3,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lidzbarskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat lidzbarski
  4,1
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  1,9
  Polska
  1,7
 • 169 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -123 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -86 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,0
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -0,9
 • -3,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lidzbarskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 320 Urodzenia żywe
 • 172 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 148 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,8%
  46,3%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. lidzbarski
  7,8
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  35,2
  Województwo
  36,7
  Cała Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 410 g Średnia waga noworodków
 • 3 410 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 412 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 410 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 99 Waga 3500g - 3999g
 • 99
 • 122 Waga 3000g - 3499g
 • 122
 • 44 Waga 2500g - 2999g
 • 44
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,17
  Warmińsko-mazurskie
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat lidzbarski
  0,65
  Warmińsko-mazurskie
  0,62
  Cały kraj
  0,67
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. lidzbarski
  0,58
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,72
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie lidzbarskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 443 Zgony
 • 209 Kobiety
  (Zgony)
 • 234 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  10,7
 • 138,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  138,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  115,4
  Polska
  109,3
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,1
  Warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat lidzbarski
  3,5
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lidzbarskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. lidzbarski
  39,3%
  Województwo
  35,2%
  Kraj
  39,4%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat lidzbarski
  24,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Kraj
  26,5%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat lidzbarski
  7,2%
  Warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Polska
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,6
  Cała Polska
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 261,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  261,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  286,1
  Cały kraj
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  258,5
  Cała Polska
  261,3
 • 421,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 462,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 378,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lidzbarski
  421,2
  Województwo
  367,9
  Kraj
  421,0
 • 72,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat lidzbarski
  72,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,6
  Polska
  69,5
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,5
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Cały kraj
  35,1
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,4
  Cały kraj
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie lidzbarskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 53 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat lidzbarski
  53,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  43,0
  Kraj
  31,0
 • 31 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  31,0
  Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 13 powieszenie się
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony19
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 19 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe2
  • nieustalony20
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 2 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 456 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 233 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 223 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 676 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 346 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 330 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -211 Saldo migracji
 • -114 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -97 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -220 Saldo migracji wewnętrznych
 • -113 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -107 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lidzbarskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lidzbarski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie lidzbarskim oddano do użytku 66 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lidzbarskim to 15 134 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 24,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lidzbarskim to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie lidzbarskim to 129,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,49% mieszkań posiada łazienkę, 77,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,97% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie lidzbarskim 166 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 257 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 342 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 2 792 zł/m2, średnia - 2 705 zł/m2), a na rynku wtórnym 163 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 250 zł/m2, średnia - 2 334 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 257 zł
 • powiat lidzbarski
  2 257 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 763 zł
  Kraj
  4 829 zł
 • 2 257 zł Ogółem
 • 2 257 zł
 • 2 000 zł do 40 m2
 • 2 000 zł
 • 2 362 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 362 zł
 • 2 736 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 736 zł
 • 1 614 zł od 80,1 m2
 • 1 614 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 342 zł
 • Powiat
  2 342 zł
  Województwo
  3 749 zł
  Cały kraj
  5 202 zł
 • 2 342 zł Ogółem
 • 2 342 zł
 • 2 245 zł do 40 m2
 • 2 245 zł
 • 2 319 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 319 zł
 • 2 571 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 571 zł
 • 1 869 zł od 80,1 m2
 • 1 869 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 166
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m261
  • od 40,1 do 60 m272
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m24
 • 61 do 40 m2
 • 72 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie lidzbarskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 792 zł
 • powiat lidzbarski
  2 792 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 399 zł
  Kraj
  5 395 zł
 • 2 792 zł Ogółem
 • 2 792 zł
 • 2 792 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 792 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 705 zł
 • powiat lidzbarski
  2 705 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 449 zł
  Polska
  5 752 zł
 • 2 705 zł Ogółem
 • 2 705 zł
 • 2 705 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 705 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 250 zł
 • powiat lidzbarski
  2 250 zł
  Województwo
  3 409 zł
  Polska
  4 241 zł
 • 2 250 zł Ogółem
 • 2 250 zł
 • 2 000 zł do 40 m2
 • 2 000 zł
 • 2 253 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 253 zł
 • 2 736 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 736 zł
 • 1 614 zł od 80,1 m2
 • 1 614 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 334 zł
 • Tutaj
  2 334 zł
  Warmińsko-mazurskie
  3 442 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 2 334 zł Ogółem
 • 2 334 zł
 • 2 245 zł do 40 m2
 • 2 245 zł
 • 2 299 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 299 zł
 • 2 571 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 571 zł
 • 1 869 zł od 80,1 m2
 • 1 869 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 163
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m261
  • od 40,1 do 60 m269
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m24
 • 61 do 40 m2
 • 69 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15 134 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 367,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. lidzbarski
  367,50
  woj. warmińsko-mazurskie
  369,00
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 67,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. lidzbarski
  67,80 m2
  Województwo
  68,90 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 24,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat lidzbarski
  24,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,40 m2
  Cała Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,72
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,72
  Województwo
  2,71
  Cały kraj
  2,59
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. lidzbarski
  0,73
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 66 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat lidzbarski
  1,62
  Województwo
  4,56
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 326 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,77
 • 7,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. lidzbarski
  7,98
  Warmińsko-mazurskie
  17,26
  Kraj
  21,77
 • 8 553 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 129,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. lidzbarski
  129,6 m2
  Warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,21 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 96,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,28%
  Województwo
  97,16%
  Cała Polska
  96,93%
 • 94,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. lidzbarski
  94,56%
  Województwo
  94,65%
  Polska
  93,92%
 • 90,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. lidzbarski
  90,49%
  Województwo
  92,17%
  Cały kraj
  91,66%
 • 77,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  77,09%
  Województwo
  83,68%
  Cały kraj
  82,84%
 • 22,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat lidzbarski
  22,97%
  woj. warmińsko-mazurskie
  45,62%
  Kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat lidzbarski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie lidzbarskim na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lidzbarskim wynosiło w 2020 roku 13,1% (17,1% wśród kobiet i 9,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lidzbarskim wynosiło 3 947,00 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lidzbarskiego 1 894 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 803 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 091.

  32,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lidzbarskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. lidzbarski
  151,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  203,0
  Polska
  255,0
 • 12,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,3% Kobiety
 • 9,2% Mężczyźni
 • pow. lidzbarski
  13,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lidzbarskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lidzbarskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lidzbarskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 947 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 947 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 320 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lidzbarskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 894 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 803 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 091 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,6% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lidzbarskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 221 Pracujący ogółem
 • 3 321 Kobiety
 • 2 900 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lidzbarskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lidzbarski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  64,7
  Polska
  68,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat lidzbarski
  35,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,7
  Kraj
  37,5
 • 124,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  124,1
  Warmińsko-mazurskie
  116,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lidzbarski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie lidzbarskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 875 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 603 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 288 nowych podmiotów, a 151 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (377) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (253) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (473) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (151) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lidzbarskim najwięcej (189) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 734) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (106) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (927) podmiotów, a 73,3% (2 842) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lidzbarskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%) oraz Budownictwo (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 875 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 106 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 927 Przemysł i budownictwo
 • 2 842 Pozostała działalność
 • 288 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lidzbarskim w 2020 roku
 • 151 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lidzbarskim w 2020 roku
 • 2 603 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 734 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 734
 • 118 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 118
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 874 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 874
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 167 Spółki handlowe ogółem
 • 167
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 135  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 135
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 189 Spółki cywilne ogółem
 • 189
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 603 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 623 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 623
 • 540 Budownictwo
 • 540
 • 242 Przetwórstwo przemysłowe
 • 242
 • 219 Transport i gospodarka magazynowa
 • 219
 • 173 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 173
 • 165 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 165
 • 148 Pozostała działalność
 • 148
 • 101 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 101
 • 84 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 84
 • 83 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83
 • 70 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 70
 • 51 Edukacja
 • 51
 • 44 Informacja i komunikacja
 • 44
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie lidzbarskim stwierdzono 628 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lidzbarskim wynosi 77,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lidzbarskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,87 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 5,21 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,93 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (72%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 628 Przestępstwa ogółem
 • 628
 • 446 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 446
 • 79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 79
 • 70 Przestępstwa drogowe
 • 70
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 11
 • 214 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 214
 • 15,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,30
  Warmińsko-mazurskie
  18,51
  Cały kraj
  19,96
 • 10,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat lidzbarski
  10,87
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,70
  Cały kraj
  12,25
 • 1,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,93
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  5,17
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  Warmińsko-mazurskie
  2,04
  Cały kraj
  1,73
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat lidzbarski
  0,27
  Warmińsko-mazurskie
  0,42
  Cała Polska
  0,37
 • 5,21 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,21
  Warmińsko-mazurskie
  8,54
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  78%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat lidzbarski
  81%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 34% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. lidzbarski
  34%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  73%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  87%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat lidzbarski
  51%
  woj. warmińsko-mazurskie
  56%
  Cały kraj
  54%

Powiat lidzbarski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lidzbarskiego wyniosła w 2019 roku 53,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.9% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu lidzbarskiego - 30.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.7%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (12.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,7 mln złotych, czyli 12,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lidzbarskiego wyniosła w 2019 roku 61,6 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.7%). W budżecie powiatu lidzbarskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 181 złotych na mieszkańca (12,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,4 mln

  1,5 tys(100%)

  84,8 mln

  2,0 tys(100%)

  86,0 mln

  2,0 tys(100%)

  76,7 mln

  1,8 tys(100%)

  47,5 mln

  1,1 tys(100%)

  48,7 mln

  1,2 tys(100%)

  54,2 mln

  1,3 tys(100%)

  53,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  370(25%)

  15,4 mln

  361(18.1%)

  14,9 mln

  351(17.3%)

  14,2 mln

  336(18.5%)

  14,3 mln

  339(30%)

  14,7 mln

  350(30.1%)

  15,1 mln

  363(27.8%)

  16,3 mln

  396(30.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,8 mln

  321(21.7%)

  38,5 mln

  904(45.4%)

  41,2 mln

  968(47.9%)

  32,3 mln

  765(42.2%)

  6,0 mln

  143(12.6%)

  5,5 mln

  132(11.4%)

  9,5 mln

  230(17.6%)

  8,9 mln

  216(16.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,3 mln

  194(13.1%)

  9,2 mln

  216(10.8%)

  6,3 mln

  149(7.4%)

  6,6 mln

  157(8.7%)

  6,4 mln

  153(13.5%)

  6,4 mln

  152(13.1%)

  9,1 mln

  219(16.8%)

  6,9 mln

  166(12.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  507,4 tys

  11,8(0.8%)

  463,3 tys

  10,9(0.5%)

  378,1 tys

  8,9(0.4%)

  526,1 tys

  12,4(0.7%)

  447,2 tys

  10,6(0.9%)

  572,7 tys

  13,7(1.2%)

  1,0 mln

  25,2(1.9%)

  4,2 mln

  102(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  75,1(5.1%)

  3,3 mln

  78,4(3.9%)

  3,4 mln

  80,7(4%)

  3,4 mln

  79,9(4.4%)

  3,6 mln

  86,2(7.6%)

  3,7 mln

  89,2(7.7%)

  4,0 mln

  95,3(7.3%)

  4,2 mln

  102(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,5 mln

  197(13.4%)

  6,8 mln

  160(8%)

  8,1 mln

  191(9.4%)

  5,9 mln

  141(7.8%)

  5,7 mln

  136(12.1%)

  6,1 mln

  147(12.6%)

  4,4 mln

  105(8.1%)

  2,6 mln

  63,3(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  98,7(6.7%)

  2,8 mln

  64,6(3.2%)

  2,8 mln

  66,0(3.3%)

  2,3 mln

  54,4(3%)

  2,0 mln

  47,3(4.2%)

  2,2 mln

  52,0(4.5%)

  2,1 mln

  49,8(3.8%)

  2,2 mln

  52,5(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  57,6(3.9%)

  2,5 mln

  59,7(3%)

  2,5 mln

  59,9(3%)

  2,3 mln

  55,2(3%)

  2,5 mln

  60,1(5.3%)

  1,9 mln

  46,3(4%)

  1,6 mln

  38,5(2.9%)

  1,5 mln

  35,7(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  110(7.4%)

  4,6 mln

  107(5.4%)

  4,5 mln

  106(5.3%)

  4,4 mln

  105(5.8%)

  5,1 mln

  122(10.8%)

  1,2 mln

  28,2(2.4%)

  1,3 mln

  31,5(2.4%)

  1,5 mln

  35,5(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  26,4(1.8%)

  839,2 tys

  19,7(1%)

  899,0 tys

  21,1(1%)

  821,3 tys

  19,4(1.1%)

  755,5 tys

  18,0(1.6%)

  697,0 tys

  16,7(1.4%)

  652,0 tys

  15,7(1.2%)

  693,6 tys

  16,8(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  140,4 tys

  3,3(0.2%)

  137,1 tys

  3,2(0.2%)

  141,4 tys

  3,3(0.2%)

  152,1 tys

  3,6(0.2%)

  139,6 tys

  3,3(0.3%)

  197,1 tys

  4,7(0.4%)

  174,1 tys

  4,2(0.3%)

  143,8 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  3,0(0.3%)

  124,7 tys

  3,0(0.2%)

  128,0 tys

  3,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  169,4 tys

  3,9(0.3%)

  121,7 tys

  2,9(0.1%)

  127,2 tys

  3,0(0.1%)

  131,4 tys

  3,1(0.2%)

  129,5 tys

  3,1(0.3%)

  165,8 tys

  4,0(0.3%)

  166,3 tys

  4,0(0.3%)

  115,8 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  27,8 tys

  0,6(0%)

  38,8 tys

  0,9(0%)

  107,9 tys

  2,5(0.1%)

  37,2 tys

  0,9(0%)

  50,1 tys

  1,2(0.1%)

  75,0 tys

  1,8(0.2%)

  87,1 tys

  2,1(0.2%)

  64,1 tys

  1,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  236

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  1,2(0.1%)

  58,1 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,8 tys

  1,1(0.1%)

  37,6 tys

  0,9(0%)

  38,6 tys

  0,9(0%)

  33,1 tys

  0,8(0%)

  15,3 tys

  0,4(0%)

  24,9 tys

  0,6(0.1%)

  34,3 tys

  0,8(0.1%)

  28,3 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  25,2 tys

  0,6(0%)

  132,7 tys

  3,1(0.2%)

  76,1 tys

  1,8(0.1%)

  9,8 tys

  0,2(0%)

  110,4 tys

  2,6(0.2%)

  1,1 mln

  27,2(2.3%)

  1,1 mln

  27,2(2.1%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  262,2 tys

  6,1(0.4%)

  6,5 tys

  0,2(0%)

  350,7 tys

  8,3(0.4%)

  3,4 mln

  79,6(4.4%)

  14,3 tys

  0,3(0%)

  13,5 tys

  0,3(0%)

  10,6 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lidzbarskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lidzbarski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lidzbarskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,0 mln

  1,4 tys(100%)

  80,8 mln

  1,9 tys(100%)

  82,6 mln

  1,9 tys(100%)

  74,4 mln

  1,8 tys(100%)

  48,3 mln

  1,1 tys(100%)

  50,8 mln

  1,2 tys(100%)

  53,8 mln

  1,3 tys(100%)

  61,6 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,4 mln

  707(49.8%)

  30,5 mln

  716(37.7%)

  29,4 mln

  692(35.6%)

  27,8 mln

  659(37.4%)

  27,3 mln

  649(56.4%)

  27,9 mln

  666(54.8%)

  27,3 mln

  658(50.8%)

  31,4 mln

  763(51%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,2 mln

  98,8(7%)

  4,5 mln

  106(5.6%)

  4,9 mln

  114(5.9%)

  6,6 mln

  157(8.9%)

  7,1 mln

  170(14.8%)

  7,4 mln

  177(14.6%)

  7,9 mln

  191(14.7%)

  8,8 mln

  213(14.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  98,1(6.9%)

  4,0 mln

  93,8(4.9%)

  3,6 mln

  83,9(4.3%)

  2,3 mln

  54,9(3.1%)

  927,0 tys

  22,0(1.9%)

  2,5 mln

  58,9(4.9%)

  592,7 tys

  14,3(1.1%)

  4,8 mln

  116(7.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  73,3(5.2%)

  3,3 mln

  77,7(4.1%)

  3,4 mln

  79,5(4.1%)

  3,3 mln

  78,8(4.5%)

  3,6 mln

  84,6(7.4%)

  3,7 mln

  88,1(7.3%)

  3,9 mln

  94,4(7.3%)

  4,2 mln

  102(6.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  564,0 tys

  13,1(0.9%)

  548,5 tys

  12,9(0.7%)

  596,1 tys

  14,0(0.7%)

  633,7 tys

  15,0(0.9%)

  739,6 tys

  17,6(1.5%)

  661,7 tys

  15,8(1.3%)

  1,2 mln

  29,3(2.3%)

  3,0 mln

  72,7(4.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,5 mln

  198(13.9%)

  31,2 mln

  733(38.6%)

  32,9 mln

  773(39.8%)

  24,0 mln

  567(32.2%)

  1,4 mln

  33,5(2.9%)

  823,9 tys

  19,7(1.6%)

  3,1 mln

  73,6(5.7%)

  2,8 mln

  69,1(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  51,7(3.6%)

  2,4 mln

  55,5(2.9%)

  2,4 mln

  57,1(2.9%)

  2,1 mln

  50,7(2.9%)

  2,3 mln

  54,1(4.7%)

  1,7 mln

  40,3(3.3%)

  1,4 mln

  33,4(2.6%)

  1,2 mln

  29,6(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  166,2 tys

  3,9(0.3%)

  172,3 tys

  4,0(0.2%)

  214,6 tys

  5,0(0.3%)

  403,3 tys

  9,5(0.5%)

  543,5 tys

  12,9(1.1%)

  464,4 tys

  11,1(0.9%)

  552,1 tys

  13,3(1%)

  1,1 mln

  27,6(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  34,0(2.4%)

  1,5 mln

  35,6(1.9%)

  1,6 mln

  37,1(1.9%)

  1,8 mln

  42,0(2.4%)

  1,6 mln

  38,5(3.3%)

  1,6 mln

  38,5(3.2%)

  1,8 mln

  42,6(3.3%)

  1,0 mln

  24,4(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  690,8 tys

  16,1(1.1%)

  695,2 tys

  16,3(0.9%)

  993,4 tys

  23,4(1.2%)

  931,3 tys

  22,0(1.3%)

  1,7 mln

  39,7(3.5%)

  550,4 tys

  13,2(1.1%)

  649,1 tys

  15,6(1.2%)

  764,2 tys

  18,6(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  69,5(4.9%)

  1,4 mln

  32,8(1.7%)

  1,8 mln

  41,5(2.1%)

  659,6 tys

  15,6(0.9%)

  644,0 tys

  15,3(1.3%)

  679,1 tys

  16,2(1.3%)

  491,9 tys

  11,8(0.9%)

  493,2 tys

  12,0(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  47,7(3.4%)

  246,5 tys

  5,8(0.3%)

  383,6 tys

  9,0(0.5%)

  281,3 tys

  6,7(0.4%)

  236,9 tys

  5,6(0.5%)

  261,2 tys

  6,2(0.5%)

  2,5 mln

  60,4(4.7%)

  291,7 tys

  7,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.3%)

  125,2 tys

  3,0(0.2%)

  124,7 tys

  3,0(0.2%)

  128,0 tys

  3,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  104,1 tys

  2,4(0.2%)

  107,9 tys

  2,5(0.1%)

  108,9 tys

  2,6(0.1%)

  108,9 tys

  2,6(0.1%)

  107,9 tys

  2,6(0.2%)

  149,4 tys

  3,6(0.3%)

  125,5 tys

  3,0(0.2%)

  111,2 tys

  2,7(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  1,2(0.1%)

  58,1 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  65,4 tys

  1,5(0.1%)

  31,3 tys

  0,7(0%)

  61,6 tys

  1,4(0.1%)

  60,5 tys

  1,4(0.1%)

  57,9 tys

  1,4(0.1%)

  1,1 mln

  26,0(2.1%)

  745,3 tys

  18,0(1.4%)

  25,3 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  213,5 tys

  5,0(0.3%)

  191,4 tys

  4,5(0.2%)

  341,9 tys

  8,0(0.4%)

  3,3 mln

  78,0(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lidzbarski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 211 mieszkańców powiatu lidzbarskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 430 kobiet oraz 4 781 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,0% mieszkańców powiatu lidzbarskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 24,3% podstawowym ukończonym. 2,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lidzbarskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lidzbarskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,4%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,1%) oraz podstawowe ukończone (22,0%).

  W roku 2018 w powiecie lidzbarskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 41 oddziałów uczęszczało 998 dzieci (459 dziewczynek oraz 539 chłopców). Dostępnych było 1 009 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 31 oddziałów uczęszczało 814 dzieci (365 dziewczynek oraz 449 chłopców). Dostępne były 802 miejsca.

  17,0% mieszkańców powiatu lidzbarskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 16,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 715 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 192 oddziałach uczyło się 3 032 uczniów (1 444 kobiety oraz 1 588 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim placówkę miało 20 szkół podstawowych, w których w 147 oddziałach uczyło się 2 755 uczniów (1 338 kobiet oraz 1 417 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,60.

  W powiecie lidzbarskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 472 uczniów (261 kobiet oraz 211 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 131 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 695 uczniów (409 kobiet oraz 286 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 236 absolwentów.

  W powiecie lidzbarskim znajdują się 3 Technika, w których w 21 oddziałach uczyło się 498 uczniów (224 kobiety oraz 274 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 109 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lidzbarskim placówkę miało 5 Technik, w których w 33 oddziałach uczyło się 900 uczniów (509 kobiet oraz 391 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 218 absolwentów.

  W powiecie lidzbarskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 133 uczniów (36 kobiet oraz 97 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (11,4% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,8 uczniów. 26,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,8% mieszkańców powiatu lidzbarskiego w wieku potencjalnej nauki (29,3% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. lidzbarski
  12,2%
  Województwo
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Kraj
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • pow. lidzbarski
  2,3%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,6%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,2%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat lidzbarski
  24,0%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 24,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat lidzbarski
  24,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 26,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. lidzbarski
  2,4%
  Województwo
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 715 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  715,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  786,0
  Kraj
  873,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,11
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 41 Oddziały
 • 13 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 009 Miejsca
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat lidzbarski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 998 Dzieci
 • 459 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 539 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,0%
  54,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 202 3 lata
 • 202
 • 235 4 lata
 • 235
 • 242 5 lata
 • 242
 • 266 6 lat
 • 266
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 93 3 lata
 • 93
 • 110 4 lata
 • 110
 • 114 5 lata
 • 114
 • 121 6 lat
 • 121
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 109 3 lata
 • 109
 • 125 4 lata
 • 125
 • 128 5 lata
 • 128
 • 145 6 lat
 • 145
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 215 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 60,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 60,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 45 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat lidzbarski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Dzieci
 • 22 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 19 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,7%
  46,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 11 4 lata
 • 11
 • 7 5 lata
 • 7
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 6 4 lata
 • 6
 • 5 5 lata
 • 5
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 5 4 lata
 • 5
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 184 Oddziały
 • 2 975 Uczniowie
 • 1 437 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 538 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 365 Uczniowie w 1 klasie
 • 162 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 203 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 365 Absolwenci 2016
 • 171 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 194 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 12,3%
  87,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,9
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 16,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,2
 • 7,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,1
 •  
 • 232,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 195,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 522 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 930
  • niemiecki489
  • rosyjski103
 • 2 930 angielski
 • 489 niemiecki
 • 103 rosyjski
 • 717 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 512 niemiecki
 • 205 inny
 • 33 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 33 angielski
 •  
 • 88,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat lidzbarski
  88,60
  Warmińsko-mazurskie
  91,25
  Kraj
  95,46
 • 86,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. lidzbarski
  86,70
  Województwo
  89,21
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lidzbarski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lidzbarski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 336 Uczniowie
 • 208 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,9%
  38,1%
 • 134 Uczniowie w 1 klasie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 136 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 34 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,8
  Województwo
  25,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 498 Uczniowie
 • 224 Kobiety
  (uczniowie)
 • 274 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,0%
  55,0%
 • 125 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Absolwenci
 • 74 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  23,7
  Warmińsko-mazurskie
  23,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 43,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 30,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,3%
  69,7%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  26,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,3
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 26,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 26,6
 • 29,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 29,8
 • 14,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 14,0
 •  
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 445 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski967
  • niemiecki289
  • rosyjski136
  • francuski33
  • włoski20
 • 967 angielski
 • 289 niemiecki
 • 136 rosyjski
 • 33 francuski
 • 20 włoski
 • 357 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 188 niemiecki
 • 169 inny
 • 14 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 14 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat lidzbarski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 91,8%
  8,2%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 6 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,3%
  27,7%
 • 19 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. lidzbarski
  11,4
  Województwo
  19,7
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11,4 Szkoły policealne ogółem
 • 11,4
 • 12,3 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12,3
 • 10,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 10,8
 •  
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 49 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 49 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lidzbarski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lidzbarski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lidzbarski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lidzbarskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie lidzbarskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 3 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 3)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 1 250)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie lidzbarskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie lidzbarskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 616 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 74 (uczestnicy: 10 990)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 530)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 1 200)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 2 130)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 700)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 680)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 4 550)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 741)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 35)
  • taneczne: 5 (członkowie: 320)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 60)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 3 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 260)
  • inne: 2 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 40)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 757)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 71)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 91)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 265)
  • taneczne: 7 (członkowie: 300)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lidzbarskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 316 miejscami na widowni. Odbyło się 476 seansów, na które przyszło 13 298 widzów, w tym 180 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 543 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lidzbarskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 32 949 zwiedzających, co daje 8 029 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lidzbarskim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 133 274 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 182 735 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 94
  • dostępne dla czytelników: 66
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 66
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lidzbarskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 36 671 wolumenów w tym ziobry specjalne: 492. Odnotowano 492 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 153 wolumeny. Odnotowano 2 651 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lidzbarskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 703 członków. Zarejestrowano 804 ćwiczących (mężczyźni: 664, kobiety: 140, chłopcy do lat 18: 458, dziewczęta do lat 18: 120). Aktywnych było 20 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (16) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lidzbarskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lidzbarski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat lidzbarski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 32 wypadków drogowych w powiecie lidzbarskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 78,3 wypadków (więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 69,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie lidzbarskim zarejestrowanych było 34 561 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 25 126 samochodów osobowych (610,2 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 445 samochodów ciężarowych (88,2 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 298 autobusów (7,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 187 ciągników siodłowych (4,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 538 motocykli (61,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 20,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,6 lat.


  W 2019 roku w powiecie lidzbarskim znajdowały się 24 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 42 taksówki oraz 42 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie lidzbarskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 32 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 32 Ranni
  (rok 2020)
 • 22 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lidzbarskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 78,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  78,3
  Województwo
  73,4
  Cała Polska
  61,5
 • 12,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. lidzbarski
  12,2
  Województwo
  8,1
  Polska
  6,5
 • 78,33 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat lidzbarski
  78,3
  Warmińsko-mazurskie
  83,7
  Cały kraj
  69,2
 • 5,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  5,8
  Województwo
  9,6
  Cała Polska
  9,1
 • 69,44 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat lidzbarski
  69,4
  Województwo
  138,7
  Cała Polska
  110,9
 • 15,63 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. lidzbarski
  15,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,1
  Kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat lidzbarski
  100,0
  Województwo
  114,0
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 34 561 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lidzbarskim w 2019 roku
 • 25 126 Samochody osobowe
 • 3 445 Samochody ciężarowe
 • 44 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 298 Autobusy
 • 227 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 187 Ciągniki samochodowe
 • 187   Ciągniki siodłowe
 • 2 740 Ciągniki rolnicze
 • 2 538 Motocykle
 • 953   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 808 Motorowery
 • 25 126Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Samochody osobowe w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 610,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat lidzbarski
  610,2
  Warmińsko-mazurskie
  571,8
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 743
  • 1400-1649 kg6 045
  • 1650-1899 kg6 515
  • 1900 kg i więcej6 823
 • 5 743 do 1399 kg
 • 6 045 1400-1649 kg
 • 6 515 1650-1899 kg
 • 6 823 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 058 do 1399 cm3
 • 8 058
 • 14 781 1400-1999 cm3
 • 14 781
 • 2 287 2000 i więcej cm3
 • 2 287
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 257
  • olej napędowy8 695
  • gaz (LPG)2 842
  • pozostałe332
 • 13 257 benzyna
 • 8 695 olej napędowy
 • 2 842 gaz (LPG)
 • 332 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 179 do 1 roku
 • 179
 • 109 2 lata
 • 109
 • 157 3 lata
 • 157
 • 354 4-5 lat
 • 354
 • 420 6-7 lat
 • 420
 • 630 8-9 lat
 • 630
 • 1 117 10-11 lat
 • 1 117
 • 3 771 12-15 lat
 • 3 771
 • 5 344 16-20 lat
 • 5 344
 • 5 045 21-25 lat
 • 5 045
 • 3 201 26-30 lat
 • 3 201
 • 4 799 31 lat i więcej
 • 4 799
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lidzbarskim
 • Tutaj
  21,6 lat
  Warmińsko-mazurskie
  19,8 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 3 445Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 88,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat lidzbarski
  88,2
  Warmińsko-mazurskie
  82,8
  Cała Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 796 do 999 kg
 • 1 796
 • 889 1000-1499 kg
 • 889
 • 218 1500-2999 kg
 • 218
 • 21 3000-3499 kg
 • 21
 • 89 3500-4999 kg
 • 89
 • 173 5000-6999 kg
 • 173
 • 113 7000-9999 kg
 • 113
 • 99 10000-14999 kg
 • 99
 • 47 15000 kg i więcej
 • 47
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna818
  • olej napędowy2 138
  • gaz (LPG)116
  • pozostałe373
 • 818 benzyna
 • 2 138 olej napędowy
 • 116 gaz (LPG)
 • 373 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 8 2 lata
 • 8
 • 22 3 lata
 • 22
 • 55 4-5 lat
 • 55
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 134 8-9 lat
 • 134
 • 176 10-11 lat
 • 176
 • 430 12-15 lat
 • 430
 • 654 16-20 lat
 • 654
 • 491 21-25 lat
 • 491
 • 337 26-30 lat
 • 337
 • 1 050 31 lat i więcej
 • 1 050
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lidzbarskim
 • powiat lidzbarski
  22,9 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 298Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Autobusy w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 7,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  7,2
  Województwo
  3,2
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy255
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe37
 • 6 benzyna
 • 255 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 37 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 18 10-11 lat
 • 18
 • 55 12-15 lat
 • 55
 • 63 16-20 lat
 • 63
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 66 31 lat i więcej
 • 66
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lidzbarskim
 • pow. lidzbarski
  21,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  22,2 lat
  Cała Polska
  21,2 lat
 • 187Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat lidzbarski
  4,5
  Warmińsko-mazurskie
  7,4
  Kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy131
  • gaz (LPG)10
  • pozostałe45
 • 1 benzyna
 • 131 olej napędowy
 • 10 gaz (LPG)
 • 45 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 29 16-20 lat
 • 29
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 41 31 lat i więcej
 • 41
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lidzbarskim
 • pow. lidzbarski
  20,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,7 lat
  Cały kraj
  12,2 lat
 • 2 538Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lidzbarskim
 • Motocykle w powiecie lidzbarskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 61,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  61,6
  Warmińsko-mazurskie
  43,8
  Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 14 2 lata
 • 14
 • 16 3 lata
 • 16
 • 65 4-5 lat
 • 65
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 27 8-9 lat
 • 27
 • 56 10-11 lat
 • 56
 • 142 12-15 lat
 • 142
 • 191 16-20 lat
 • 191
 • 152 21-25 lat
 • 152
 • 168 26-30 lat
 • 168
 • 1 642 31 lat i więcej
 • 1 642
 • 28,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lidzbarskim
 • powiat lidzbarski
  28,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 24 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 13 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lidzbarskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 257,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  257,3 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  262,4 km
  Cała Polska
  496,9 km
 • 5,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  5,8 km
  Województwo
  4,5 km
  Kraj
  4,1 km
 • 42 Liczba licencji na taksówki
 • 42 Liczba taksówek