Bircza w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Bircza - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bircza to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przemyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bircza.
 • 987 Liczba mieszkańców
 • 1464–1784, 1868–1934, od 2024 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPR Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Gągola Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.477849.6917 Współrzędne GPS
 • 1813014 TERYT (TERC)
 • 0598990 SIMC
Herb miasta Bircza
Bircza herb

Jak Bircza wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bircza na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bircza wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bircza plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
75Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
81Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
90Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
218Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
237Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
238Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
267Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
298Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
317Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
319Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
361Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
366Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
392Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
419Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce

Bircza - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-740Poczta Bircza
37-740Skrytki Pocztowe Poczta Bircza

Bircza - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Birczy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Bircza
(16) 672-60-91
(16) 672-53-41
ul. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza

Bircza - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bircza jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 987, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%.

  W 2022 roku na każdych 1000 mieszkańców Birczy przypadło 4,7 małżeństw. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,8% mieszkańców Birczy jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  W 2022 roku 45,6% zgonów w Birczy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,1% zgonów w Birczy były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Birczy przypada 14.1 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  60,0% mieszkańców Birczy jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Birczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 987 Liczba mieszkańców
 • 507 Kobiety
 • 480 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Birczy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Birczy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Birczy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Birczy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bircza,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bircza,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bircza,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,8%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,1%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Bircza
  8,3%
  Podkarpackie
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Bircza
  4,5%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Birczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Birczy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Bircza
  4,7
  Podkarpackie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Bircza
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • Statystyki urodzeń w Birczy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 36,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Bircza
  36,0
  woj. podkarpackie
  35,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 247 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 358 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Województwo
  1,25
  Cała Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. podkarpackie
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Bircza
  0,79
  Województwo
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Birczy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Bircza
  14,1
  Województwo
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 126,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  126,4
  woj. podkarpackie
  130,5
  Cała Polska
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Bircza
  3,4
  Podkarpackie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Bircza
  2,8
  Podkarpackie
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przemyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  45,6%
  Podkarpackie
  44,0%
  Polska
  36,0%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,1%
  Województwo
  21,3%
  Kraj
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  Podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 208,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Bircza
  208,2
  Podkarpackie
  224,0
  Kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  198,8
  Cała Polska
  253,9
 • 472,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 497,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 447,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  472,3
  Podkarpackie
  463,9
  Kraj
  426,2
 • 75,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bircza
  75,4
  Podkarpackie
  72,9
  Cały kraj
  62,9
 • 27,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bircza
  27,9
  woj. podkarpackie
  25,5
  Cała Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Bircza
  0,0
  Podkarpackie
  4,8
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,6%

Bircza - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Birczy oddano do użytku 1 mieszkanie.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Birczy to 4,00 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Birczy to 172,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

  Powiat przemyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Birczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,00
  woj. podkarpackie
  4,42
  Cały kraj
  3,89
 • 172 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 172,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  172,0 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bircza - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Birczy na 1000 mieszkańców pracuje 115osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Birczy wynosiło w 2023 roku 15,5% (15,5% wśród kobiet i 15,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Birczy wynosiło 5 052,75 PLN, co odpowiada 75.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  41,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Birczy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Birczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 115 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  115,0
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  259,0
 • 26,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 31,6% Kobiety
 • 21,9% Mężczyźni
 • Bircza
  15,5%
  Województwo
  8,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Birczy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Birczy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Birczy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Birczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 472 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 053 PLN
  Województwo
  5 663 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Birczy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Birczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,4% Przemysł i budownictwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 40,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Birczy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bircza, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,7
  Podkarpackie
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 37,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,3
  Podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 127,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  127,0
  Województwo
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bircza - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Birczy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 134 podmioty gospodarki narodowej, z czego 97 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 4 nowe podmioty, a 3 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (4) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (11) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Birczy najwięcej (3) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (129) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,7% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (34) podmiotów, a 67,9% (91) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Birczy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.0%) oraz Budownictwo (30.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 134 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34 Przemysł i budownictwo
 • 91 Pozostała działalność
 • 4 Podmioty nowo zarejestrowane w Birczy w 2023 roku
 • 3 Podmioty wyrejestrowane w Birczy w 2023 roku
 • 97 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 129 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 129
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 134 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 134
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 97 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 33 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 33
 • 30 Budownictwo
 • 30
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 2 Przetwórstwo przemysłowe
 • 2
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bircza - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Birczy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 10 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,37 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Birczy wynosi 64,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Birczy najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,26 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,94 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,63 (54%), drogowe - 1,36 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Birczy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Birczy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bircza, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 10
 • 4 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 4
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 1
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 10,37 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Bircza
  10,37
  woj. podkarpackie
  12,93
  Cały kraj
  22,81
 • 3,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,94
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 4,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,63
  woj. podkarpackie
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,36
  woj. podkarpackie
  1,47
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Bircza
  0,25
  Województwo
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 6,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,26
  woj. podkarpackie
  6,46
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bircza, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Bircza
  65%
  woj. podkarpackie
  68%
  Kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  62%
  woj. podkarpackie
  66%
  Kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  54%
  Podkarpackie
  56%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Bircza
  100%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Bircza
  47%
  Województwo
  48%
  Cała Polska
  51%

Bircza - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Birczy, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Birczy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Birczy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,4%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Bircza
  17,3%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 21,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,7%
  Województwo
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Bircza
  2,4%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,1%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Bircza
  22,1%
  Województwo
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Bircza
  24,4%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,0%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bircza
  3,4%
  Podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Birczy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Birczy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  16 672-55-26
  16 672-55-26
  ul. Parkowa 1
  37-740 Bircza
  125-
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Birczy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Birczy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Birczy (mjr Henryk Dobrzański "Hubal")
  Publiczna
  16 672-55-26
  16 672-55-26
  ul. Parkowa 1
  37-740 Bircza
  12205-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Birczy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Birczy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Birczy
  Publiczne
  16 672-55-26
  16 672-55-26
  ul. Parkowa 1
  37-740 Bircza
  239-
  Technikum Informatyczne w Birczy
  Publiczne
  16 672-55-26
  16 672-55-26
  ul. Parkowa 1
  37-740 Bircza
  ---

Bircza - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Birczy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Birczy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Birczy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 4 900)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 600)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 250)
  • inne: 6 (uczestnicy: 1 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Birczy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 315 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 098 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Birczy działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 122 członków. Zarejestrowano 111 ćwiczących (mężczyźni: 94, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 49, dziewczęta do lat 18: 17). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Birczy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Birczy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Birczy znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Birczy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1975-05-31, wykaz dokumentów: A-915 z 1975-05-31
  • Inny element obronny z XVI w.dnia 1982-07-29, wykaz dokumentów: A-36 z 1982-07-29
  • Zespół - pałac z 3. ćw. XIX w.dnia 1982-07-29, wykaz dokumentów: A-41 z 1982-07-29; A-43 z 1982-07-29; A-483 z 2011-02-11
  • Park z XIX w.dnia 1982-07-29, wykaz dokumentów: A-41 z 1982-07-29; A-43 z 1982-07-29; A-483 z 2011-02-11
  • Pałac z 3. ćw. XIX w. (ul. Parkowa 2)dnia 1982-07-29, wykaz dokumentów: A-43 z 1982-07-29; A-483 z 2011-02-11
  • Miasto z 1450 - 2000dnia 1982-11-15, wykaz dokumentów: A-75 z 1982-11-15
  • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1982-11-18, wykaz dokumentów: A-45 z 1982-11-18; A-1263 z 2014-07-21
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1989-12-18, wykaz dokumentów: A-341 z 1989-12-18; A-1265 z 2014-07-21
  • Grobowiec (data nieznana) (ul. Szkolna 24)dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-365 z 1990-09-06; A-1264 z 2014-07-21
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1990-09-06, wykaz dokumentów: A-365 z 1990-09-06; A-1264 z 2014-07-21
  • Kościół z 1921 - 1926 (ul. Ojca św. Jana Pawła II 9)dnia 1998-10-29, wykaz dokumentów: A-892 z 1998-10-29; A-449 z 2010-10-27
  • Plebania z 1924 r. (ul. Ojca św. Jana Pawła II 12)dnia 1998-10-29, wykaz dokumentów: A-892 z 1998-10-29; A-449 z 2010-10-27
  • Zespół - kościół z 1921 - 1926 (ul. Ojca św. Jana Pawła II 9)dnia 1998-10-29, wykaz dokumentów: A-892 z 1998-10-29; A-449 z 2010-10-27
 • Formy ochrony przyrody w Birczy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Birczy znajduje się 16 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Birczy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Pogórza PrzemyskiegoData ustanowienia: 1992-01-01, Powierzchnia: 60561.0 ha
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi niezbyt wysokimi wzgórzami poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów wiele pomników przyrody doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu - dąb szypułkowy w Kuźminie - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach Aksmanicach Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj dzik kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb myszołów trzmielojad i bocian czarny a z gadów żmija zygzakowata., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 48475.0 ha
  • Pogórze Przemyskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 65366.31 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 600 lat na skutek obniożenia szosy wychodzi na wierzch szeroko rozgałęziony system korzeniowy miejscami występuje pasami zgnilizna zachodzi podejżenie że drzewo wewnętrz jest zmurszałe drzewo wymaga konserwacj, Data ustanowienia: 1953-12-31, Opis granicy: zabytek znajduje się naprzeciwko p.g.r.n w birczy koło szosy.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-02-29
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1995-08-25, Opis granicy: teren zespołu pałacowego – park podwrorski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-08-25, Opis granicy: teren zespołu pałacowego – park podwrorski
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1995-08-25, Opis granicy: zachodnia granica działki przy chodniku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-08-25, Opis granicy: w południowej części działki przy drodze dojazdowej do ścieżki przyrodniczej „bobrowa dolina”
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: obw. pnia na wys. 1 3 m = od 315 do 420 cm wys. od 23 do 33 m, Data ustanowienia: 1996-08-26, Opis granicy: drzewa pomnikowe znajdują sią na dział. ewid. nr 257 (oddz. 131f - n-ctwo bircza)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: obw. pnia na wys. 1 3 m = od 345 cm do 485 cm wys. od 28 do 30, Data ustanowienia: 1996-08-26, Opis granicy: drzewa pomnikowe znajdują się na dział. ewid. nr 508 (oddz. 233i - n-ctwo bircza).
  • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk to jest: kęp drzew i krzewów torfowisk płatów nie użytkowanej roślinności bagien muraw kserotermicznych oraz stanowisk rzadkich i chroni, Data ustanowienia: 2002-12-15, Opis granicy: Leszczawa Dolna działka nr 1011, Powierzchnia: 0.8302 ha
  • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk to jest: kęp drzew i krzewów torfowisk płatów nie użytkowanej roślinności bagien muraw kserotermicznych oraz stanowisk rzadkich i chroni, Data ustanowienia: 2002-12-15, Opis granicy: Leszczawa Dolna działka nr 1025, Powierzchnia: 1.025 ha
  • Zespół użytków ekologicznych Leszczawa Dolna - płaty nieużytkowanej roślinności (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk to jest: kęp drzew i krzewów torfowisk płatów nie użytkowanej roślinności bagien muraw kserotermicznych oraz stanowisk rzadkich i chroni, Data ustanowienia: 2002-12-15, Opis granicy: Leszczawa Dolna działka nr 1026, Powierzchnia: 0.3754 ha
  • Zespół użytków ekologicznych Stara Bircza - kępa drzew i krzewów (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk to jest: kęp drzew i krzewów torfowisk płatów nie użytkowanej roślinności bagien muraw kserotermicznych oraz stanowisk rzadkich i chroni, Data ustanowienia: 2002-12-15, Opis granicy: Stara Bircza działka nr 24/2, Powierzchnia: 0.0292 ha
  • kępa drzew i krzewów (użytek ekologiczny)Cel: ochronę rzadkich i specyficznych ekosystemów stanowiących miejsce bytowania i rozrodu dla chronionych gatunków roślin i zwierząt (pierwiosnki bluszcz pospolity ptaki z rodzaju pokrzewka sikora drozdy), Data ustanowienia: 2003-12-10, Opis granicy: Działka nr 513/1 obrębu ewidencyjnego Stara Bircza, Powierzchnia: 0.27 ha

Bircza - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Bircza i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

Powiat przemyski - dane o pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bircza przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 28droga krajowa nr 28(Zator - Rudze - Graboszyce - Radocza - Tomice - Wadowice - Gorzeń Dolny - Gorzeń Górny - Świnna Poręba - Skawce - Tarnawa Dolna - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Maków Podhalański - Białka - Juszczyn - Kojszówka - Baranówka - Osielec - Jordanów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Raba Niżna - Mszana Dolna - Fornale - Gruszowiec - Dobra - Tymbark - Zamieście - Limanowa - Kanina - Wysokie - Biczyce Górne - Biczyce Dolne - Nowy Sącz - Paszyn - Cieniawa - Grybów - Szymbark - Ropica Polska - Gorlice - Klęczany - Korczyna - Biecz - Siepietnica - Lisówek - Skołyszyn - Siedliska Sławęcińskie - Przysieki - Jasło - Warzyce - Zimna Woda - Szebnie - Jaszczew - Potok - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz - Klimkówka - Rymanów - Sieniawa - Besko - Zarszyn - Długie - Nowosielce - Pisarowce - Sanok - Bykowce - Załuż - Tyrawa Wołoska - Kuźmina - Leszczawa Dolna - Bircza - Korzeniec - Boguszówka - Olszany - Śliwnica - Krasiczyn - Dybawka - Prałkowce - Przemyśl - Medyka - granica (Ukraina))