Błażowa w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Błażowa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Błażowa to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Błażowa.
 • 2 089 Liczba mieszkańców
 • 4,2 km² Powierzchnia
 • 493,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XV wiek Data założenia
 • 1770 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 17 Numer kierunkowy
 • RZE Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Walenty Kocój Burmistrz miasta
Błażowa na mapie
Identyfikatory
 • 22.102849.8856 Współrzędne GPS
 • 1816024 TERYT (TERC)
 • 0974280 SIMC
Herb miasta Błażowa
Błażowa herb

Jak Błażowa wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Błażowa na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Błażowa wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Błażowa plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
35Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
76Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
76Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
80Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
82Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
132Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
150Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
157Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
159Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
173Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
231Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
235Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
250Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
287Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
300Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
302Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
309Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Błażowa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
36-030Poczta Błażowa Rzeszowska
36-030Skrytki Pocztowe Poczta Błażowa Rzeszowska

Błażowa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Błażowej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rzeszowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Urząd Miejski w Błażowej
(17) 229-71-19
(17) 229-70-77
Pl. Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa

Błażowa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Błażowa jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 089, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Błażowej zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Błażowej jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Błażowa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,84 na 1000 mieszkańców Błażowej. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 30,8% dziewczynek i 69,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,96 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,8% zgonów w Błażowej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,5% zgonów w Błażowej były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Błażowej przypada 9 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Błażowej -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,9% mieszkańców Błażowej jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 089 Liczba mieszkańców
 • 1 076 Kobiety
 • 1 013 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Błażowej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Błażowej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Błażowej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Błażowa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Błażowa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Błażowa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Błażowa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,7%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Błażowa
  7,5%
  Województwo
  8,0%
  Polska
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,6%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Błażowej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,2
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Błażowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,84 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,8
  Województwo
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Błażowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Błażowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Błażowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Błażowej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 30,8%
  69,2%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Błażowa
  6,2
  Województwo
  8,1
  Kraj
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,8
  woj. podkarpackie
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 344 g
  Województwo
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 454 Waga 3500g - 3999g
 • 454
 • 642 Waga 3000g - 3499g
 • 642
 • 249 Waga 2500g - 2999g
 • 249
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,33
  woj. podkarpackie
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. podkarpackie
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,96 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Błażowa
  0,96
  woj. podkarpackie
  0,77
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Błażowej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 57,9%
  42,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Błażowa
  9,0
  woj. podkarpackie
  10,5
  Polska
  11,9
 • 103,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  103,9
  woj. podkarpackie
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,4
  woj. podkarpackie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,4
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Błażowa
  46,8%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Polska
  36,0%
 • 17,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,5%
  Województwo
  21,3%
  Polska
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 147 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cała Polska
  70,6
 • 162,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Błażowa
  162,5
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 435,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 434,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Błażowa
  435,2
  Podkarpackie
  463,9
  Kraj
  426,2
 • 77,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  77,5
  Podkarpackie
  72,9
  Cały kraj
  62,9
 • 18,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  18,2
  Podkarpackie
  25,5
  Kraj
  33,8
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,5
  woj. podkarpackie
  4,8
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Błażowej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Błażowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Błażowa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Błażowej oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Błażowej to 700 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Błażowej to 6,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Błażowej to 153,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,57% mieszkań posiada łazienkę, 83,71% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,86% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 700 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 333,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Błażowa
  333,50
  woj. podkarpackie
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,00 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,30 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,68
  Województwo
  4,24
  Cały kraj
  3,83
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,00
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Błażowa
  0,64
  woj. podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,91
  Województwo
  5,39
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 25 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,25
  Podkarpackie
  4,42
  Polska
  3,89
 • 11,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  11,91
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 613 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 153,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  153,3 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,29 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Błażowa
  97,57%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,00%
  Województwo
  94,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 95,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,57%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Polska
  93,75%
 • 83,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Błażowa
  83,71%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Kraj
  85,83%
 • 58,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  58,86%
  Województwo
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Błażowa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Błażowej na 1000 mieszkańców pracuje 286osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 70,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Błażowej wynosiło w 2023 roku 7,6% (7,6% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Błażowej wynosiło 5 684,10 PLN, co odpowiada 84.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Błażowej 243 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 224 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -19.

  18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Błażowej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,8% w przemyśle i budownictwie, a 21,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 286 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Błażowa
  286,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,8% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Błażowej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Błażowej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Błażowej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 995 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 684 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Błażowej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 243 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 224 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -19 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Błażowej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 605 Pracujący ogółem
 • 426 Kobiety
 • 179 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Błażowej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Błażowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,7
  Województwo
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 40,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,8
  Podkarpackie
  34,8
  Cały kraj
  38,2
 • 127,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Błażowa
  127,9
  Województwo
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Błażowa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Błażowej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 257 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 177 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (9) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (17) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Błażowej najwięcej (17) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (238) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,9% (64) podmiotów, a 74,7% (192) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Błażowej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.1%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 257 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64 Przemysł i budownictwo
 • 192 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Błażowej w 2023 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Błażowej w 2023 roku
 • 177 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 238 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 238
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 257 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 257
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 177 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 48 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 48
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Błażowa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Błażowej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Błażowej wynosi 68,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Błażowej najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,92 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,19 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,35 (58%), drogowe - 1,46 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Błażowej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 9,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Błażowa
  9,49
  woj. podkarpackie
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 4,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Błażowa
  4,19
  Podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 3,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,35
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,46
  Województwo
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  Podkarpackie
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 4,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,92
  Województwo
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Błażowa
  62%
  Podkarpackie
  66%
  Cała Polska
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  59%
  Podkarpackie
  56%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Błażowa
  93%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  Podkarpackie
  48%
  Cały kraj
  51%

Błażowa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Błażowej wyniosła w 2022 roku 66,1 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Błażowej - 36.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.4%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,7 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Błażowej wyniosła w 2022 roku 62,3 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.2%). W budżecie Błażowej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 792 złotych na mieszkańca (13,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,8%.
 • Wydatki budżetu w Błażowej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Błażowej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Błażowej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,9 mln

  3,0 tys(100%)

  38,5 mln

  3,6 tys(100%)

  42,8 mln

  4,0 tys(100%)

  52,5 mln

  4,8 tys(100%)

  52,5 mln

  4,9 tys(100%)

  55,0 mln

  5,1 tys(100%)

  58,5 mln

  5,4 tys(100%)

  66,1 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,9 mln

  6,9 tys(46.7%)

  15,7 mln

  7,2 tys(40.6%)

  16,1 mln

  7,5 tys(37.6%)

  18,7 mln

  8,7 tys(35.6%)

  18,8 mln

  8,8 tys(35.8%)

  19,2 mln

  8,9 tys(34.8%)

  23,2 mln

  10,8 tys(39.6%)

  24,1 mln

  11,5 tys(36.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 mln

  4,2 tys(13.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  745,4 tys

  344(2.3%)

  161,0 tys

  74,0(0.4%)

  268,7 tys

  125(0.6%)

  175,8 tys

  81,7(0.3%)

  194,4 tys

  90,7(0.4%)

  331,3 tys

  154(0.6%)

  1,1 mln

  524(1.9%)

  5,8 mln

  2,8 tys(8.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  1,1 tys(7.7%)

  2,8 mln

  1,3 tys(7.2%)

  3,2 mln

  1,5 tys(7.5%)

  3,4 mln

  1,6 tys(6.5%)

  3,5 mln

  1,6 tys(6.7%)

  4,4 mln

  2,0 tys(7.9%)

  4,0 mln

  1,9 tys(6.9%)

  4,5 mln

  2,2 tys(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  939(6.4%)

  4,3 mln

  2,0 tys(11.2%)

  3,3 mln

  1,6 tys(7.8%)

  4,1 mln

  1,9 tys(7.8%)

  3,4 mln

  1,6 tys(6.4%)

  4,3 mln

  2,0 tys(7.8%)

  3,3 mln

  1,5 tys(5.6%)

  4,2 mln

  2,0 tys(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  2,7 tys(18.3%)

  12,0 mln

  5,5 tys(31%)

  2,0 mln

  917(4.6%)

  2,0 mln

  939(3.8%)

  1,9 mln

  901(3.7%)

  2,2 mln

  1,0 tys(4.1%)

  2,1 mln

  999(3.7%)

  3,9 mln

  1,9 tys(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  570(3.9%)

  1,0 mln

  469(2.6%)

  1,1 mln

  510(2.6%)

  2,0 mln

  951(3.9%)

  1,2 mln

  560(2.3%)

  1,3 mln

  593(2.3%)

  1,3 mln

  611(2.2%)

  1,5 mln

  720(2.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  613(4.2%)

  1,4 mln

  643(3.6%)

  1,9 mln

  888(4.5%)

  7,3 mln

  3,4 tys(14%)

  6,6 mln

  3,1 tys(12.6%)

  3,8 mln

  1,8 tys(6.9%)

  3,6 mln

  1,7 tys(6.2%)

  1,1 mln

  506(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  296,5 tys

  137(0.9%)

  255,8 tys

  118(0.7%)

  251,7 tys

  117(0.6%)

  241,0 tys

  112(0.5%)

  308,5 tys

  144(0.6%)

  190,5 tys

  88,7(0.3%)

  164,1 tys

  76,4(0.3%)

  589,9 tys

  281(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  293,7 tys

  135(0.9%)

  278,7 tys

  128(0.7%)

  295,0 tys

  137(0.7%)

  343,2 tys

  160(0.7%)

  415,1 tys

  194(0.8%)

  476,9 tys

  222(0.9%)

  383,1 tys

  178(0.7%)

  505,9 tys

  241(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  103,0 tys

  47,5(0.3%)

  101,2 tys

  46,5(0.3%)

  108,2 tys

  50,4(0.3%)

  118,1 tys

  54,9(0.2%)

  141,1 tys

  65,8(0.3%)

  88,8 tys

  41,3(0.2%)

  222,7 tys

  104(0.4%)

  217,8 tys

  104(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  100,1 tys

  46,2(0.3%)

  66,1 tys

  30,4(0.2%)

  53,7 tys

  25,0(0.1%)

  61,8 tys

  28,7(0.1%)

  53,2 tys

  24,8(0.1%)

  167,1 tys

  77,8(0.3%)

  284,6 tys

  132(0.5%)

  202,9 tys

  96,6(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  122,6 tys

  56,5(0.4%)

  106,0 tys

  48,8(0.3%)

  230,9 tys

  107(0.5%)

  265,2 tys

  123(0.5%)

  197,9 tys

  92,3(0.4%)

  221,7 tys

  103(0.4%)

  959,1 tys

  446(1.6%)

  167,9 tys

  80,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  407,7 tys

  188(1.3%)

  400,8 tys

  184(1%)

  384,7 tys

  179(0.9%)

  389,4 tys

  181(0.7%)

  532,9 tys

  249(1%)

  631,8 tys

  294(1.1%)

  642,4 tys

  299(1.1%)

  165,2 tys

  78,7(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  124,8 tys

  57,5(0.4%)

  34,7 tys

  16,0(0.1%)

  74,2 tys

  34,5(0.2%)

  60,7 tys

  28,2(0.1%)

  89,8 tys

  41,9(0.2%)

  109,3 tys

  50,9(0.2%)

  97,9 tys

  45,5(0.2%)

  25,6 tys

  12,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,3 mln

  585(4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  63,5 tys

  29,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 tys

  6,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  92,5 tys

  42,7(0.3%)

  9,0 tys

  4,1(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  88,5 tys

  41,1(0.2%)

  93,2 tys

  43,5(0.2%)

  99,7 tys

  46,4(0.2%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  2,3 tys

  1,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  568,8 tys

  262(1.8%)

  3,1 tys

  1,4(0%)

  3,1 tys

  1,4(0%)

  3,1 tys

  1,5(0%)

  3,1 tys

  1,5(0%)

  2,3 tys

  1,1(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  17,6 tys

  8,1(0%)

  33,1 tys

  15,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  497(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  4,6(0%)

  11,0 tys

  5,1(0%)

  9,1 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Błażowej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Błażowej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Błażowa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Błażowej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,0 mln

  3,0 tys(100%)

  39,0 mln

  3,6 tys(100%)

  42,4 mln

  3,9 tys(100%)

  52,8 mln

  4,9 tys(100%)

  52,4 mln

  4,9 tys(100%)

  55,9 mln

  5,1 tys(100%)

  67,3 mln

  6,2 tys(100%)

  62,3 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,7 mln

  7,7 tys(50.7%)

  18,1 mln

  8,3 tys(46.3%)

  18,5 mln

  8,6 tys(43.7%)

  19,5 mln

  9,1 tys(36.9%)

  20,7 mln

  9,7 tys(39.6%)

  23,4 mln

  10,9 tys(41.8%)

  34,3 mln

  15,9 tys(50.9%)

  25,1 mln

  12,0 tys(40.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  3,2 tys(21%)

  6,8 mln

  3,1 tys(17.4%)

  7,3 mln

  3,4 tys(17.2%)

  8,0 mln

  3,7 tys(15.1%)

  8,5 mln

  4,0 tys(16.2%)

  9,9 mln

  4,6 tys(17.7%)

  10,2 mln

  4,8 tys(15.2%)

  12,6 mln

  6,0 tys(20.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 mln

  4,2 tys(14.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  2,0 tys(13.5%)

  10,5 mln

  4,8 tys(26.9%)

  834,0 tys

  388(2%)

  785,8 tys

  365(1.5%)

  678,4 tys

  316(1.3%)

  747,7 tys

  348(1.3%)

  751,7 tys

  350(1.1%)

  2,2 mln

  1,0 tys(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  484(3.2%)

  1,2 mln

  536(3%)

  1,3 mln

  616(3.1%)

  2,5 mln

  1,2 tys(4.8%)

  1,4 mln

  669(2.7%)

  1,2 mln

  565(2.2%)

  2,1 mln

  998(3.2%)

  1,9 mln

  926(3.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  84,7 tys

  39,0(0.3%)

  90,2 tys

  41,5(0.2%)

  103,4 tys

  48,2(0.2%)

  113,0 tys

  52,5(0.2%)

  144,4 tys

  67,3(0.3%)

  387,2 tys

  180(0.7%)

  152,1 tys

  70,8(0.2%)

  784,4 tys

  374(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  142,2 tys

  65,6(0.4%)

  161,9 tys

  74,5(0.4%)

  120,5 tys

  56,1(0.3%)

  70,2 tys

  32,6(0.1%)

  62,2 tys

  29,0(0.1%)

  45,5 tys

  21,2(0.1%)

  125,7 tys

  58,5(0.2%)

  342,9 tys

  163(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  849,6 tys

  392(2.6%)

  381,8 tys

  176(1%)

  305,5 tys

  142(0.7%)

  391,1 tys

  182(0.7%)

  331,2 tys

  154(0.6%)

  339,5 tys

  158(0.6%)

  282,4 tys

  131(0.4%)

  321,8 tys

  153(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  397,8 tys

  183(1.2%)

  965,5 tys

  444(2.5%)

  968,7 tys

  451(2.3%)

  1,1 mln

  490(2%)

  777,6 tys

  363(1.5%)

  729,7 tys

  340(1.3%)

  591,8 tys

  275(0.9%)

  210,2 tys

  100(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  189,0 tys

  87,1(0.6%)

  176,0 tys

  81,0(0.5%)

  138,3 tys

  64,4(0.3%)

  142,5 tys

  66,2(0.3%)

  121,4 tys

  56,6(0.2%)

  133,3 tys

  62,1(0.2%)

  116,6 tys

  54,2(0.2%)

  119,5 tys

  56,9(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  79,6 tys

  36,7(0.2%)

  83,3 tys

  38,3(0.2%)

  74,6 tys

  34,7(0.2%)

  95,4 tys

  44,3(0.2%)

  134,5 tys

  62,7(0.3%)

  103,7 tys

  48,3(0.2%)

  135,6 tys

  63,1(0.2%)

  72,5 tys

  34,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  578,4 tys

  267(1.8%)

  609,4 tys

  280(1.6%)

  740,3 tys

  345(1.7%)

  6,5 mln

  3,0 tys(12.4%)

  5,0 mln

  2,3 tys(9.5%)

  2,1 mln

  966(3.7%)

  2,1 mln

  955(3%)

  56,1 tys

  26,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  191,0 tys

  88,0(0.6%)

  2,3 tys

  1,1(0%)

  62,6 tys

  29,1(0.1%)

  239,2 tys

  111(0.5%)

  13,9 tys

  6,5(0%)

  3,5 tys

  1,6(0%)

  35,4 tys

  16,5(0.1%)

  46,1 tys

  22,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,0 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  4,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,0 tys

  12,6(0%)

  16,0 tys

  7,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  92,5 tys

  42,7(0.3%)

  9,0 tys

  4,1(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  88,5 tys

  41,1(0.2%)

  93,2 tys

  43,5(0.2%)

  99,7 tys

  46,4(0.2%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  2,3 tys

  1,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,0 tys

  5,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 tys

  1,2(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  535

  0,2(0%)

  2,9 tys

  1,3(0%)

  355

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  34,3 tys

  16,0(0.1%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,2 mln

  535(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,4 tys

  14,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  58,3 tys

  26,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  2,1(0%)

  858,2 tys

  399(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  7,8(0%)

  8,5 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Błażowa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 469 mieszkańców Błażowej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 253 kobiet oraz 216 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Błażowej, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Błażowej mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Błażowej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,9%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2022 w Błażowej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 196 dzieci (110 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Błażowej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 139 dzieci (62 dziewczynki oraz 77 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  21,0% mieszkańców Błażowej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (23,9% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 365 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 346 uczniów (179 kobiet oraz 167 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Błażowej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 230 uczniów (108 kobiet oraz 122 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 196,59.

  W Błażowej znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 78 uczniów (50 kobiet oraz 28 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Błażowej placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 112 uczniów (72 kobiety oraz 40 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 21 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców Błażowej w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 23,7% mężczyzn).

 • 23,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  23,3%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 27,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,2%
  Województwo
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Błażowa
  2,7%
  Podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,0%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Błażowa
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Błażowa
  12,7%
  Podkarpackie
  12,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Błażowa
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3365 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Błażowa
  3 365,0
  Podkarpackie
  896,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,29
  Podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 190 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Błażowa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 196 Dzieci
 • 110 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 86 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,1%
  43,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 46 3 lata
 • 46
 • 52 4 lata
 • 52
 • 43 5 lata
 • 43
 • 46 6 lat
 • 46
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 26 3 lata
 • 26
 • 30 4 lata
 • 30
 • 19 5 lata
 • 19
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 20 3 lata
 • 20
 • 22 4 lata
 • 22
 • 24 5 lata
 • 24
 • 17 6 lat
 • 17
 • 98 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Błażowej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Błażowej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  17 229-70-03
  ul. Lutaka 14
  36-030 Błażowa
  719817
 • Szkoły podstawowe w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Błażowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 346 Uczniowie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,6
  Podkarpackie
  15,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 196,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Błażowa
  196,59
  woj. podkarpackie
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 196,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Błażowa
  196,02
  Województwo
  89,99
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Błażowa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Błażowa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Błażowej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Błażowej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Błażowej (Król Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  17 229-70-15
  17 229-70-15
  ul. Armii Krajowej 11
  36-030 Błażowa
  12215-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Błażowa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,1%
  35,9%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  19,5
  Podkarpackie
  27,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Błażowej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Błażowej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej
  Publiczna
  17 229-70-63
  17 229-70-63
  ul. PL KS ADOLFA KOWALA 3
  36-030 Błażowa
  -10718
  Liceum Ogólnokształcące (Św. Jadwiga Królowa)
  Publiczne
  17 229-70-63
  17 229-70-63
  ul. Plac im. ks. Adolfa Kowala 3
  36-030 Błażowa
  375-
 • Edukacyjne grupy wieku w Błażowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 21,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Błażowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Błażowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Błażowa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Błażowa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Błażowej

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Błażowej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Błażowej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Błażowej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Błażowej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 75 (uczestnicy: 11 350)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 400)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 700)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 146)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 36)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 104)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 25)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 186)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 77)
  • taneczne: 2 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Błażowej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 539 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 058 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Błażowej działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 40 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 120, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 90, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Błażowej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Błażowej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Błażowej znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Błażowej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwór z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Myśliwska 16)dnia 1975-05-31, wykaz dokumentów: A-927 z 1975-05-31; A-362 z 2009-07-08
  • Park z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1975-05-31, wykaz dokumentów: A-927 z 1975-05-31; A-362 z 2009-07-08
  • Kaplica z 1904 r.dnia 2004-12-07, wykaz dokumentów: A-108 z 2004-12-07
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 2004-12-07, wykaz dokumentów: A-108 z 2004-12-07
  • Kościół z 1896 - 1900 (ul. Armii Krajowej 2)dnia 2004-12-17, wykaz dokumentów: A-109 z 2004-12-17
 • Formy ochrony przyrody w Błażowej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Błażowej znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Błażowej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodnią część Pogórza Dynowskiego. Rosną tu grądy buczyna karpacka oraz łęgi w dolinach rzecznych. Z roślin chronionych występują: bluszcz pospolity podkolan biały lilia złotogłów barwinek pospolity skrzyp olbrzymi. Z interesujących zwierząt należy wymienić ptaki: puchacza zimorodka bociana czarnego remiza krogulca z ssaków borsuka gronostaja łasicę a z płazów salamandrę plamistą., Data ustanowienia: 1992-01-01, Powierzchnia: 24449.0 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-07-15, Opis granicy: park 350 m za blokiem mieszkalnym przy ul. myśliwskiej 14

Błażowa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Błażowej odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,6 wypadków (mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Błażowej znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Błażowej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Błażowej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 47,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  47,6
  Podkarpackie
  51,1
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 47,64 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  47,6
  Województwo
  60,8
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Błażowa
  0,0
  woj. podkarpackie
  8,3
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Podkarpackie
  119,0
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Błażowej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 083,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 083,5 km
  Województwo
  418,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 11,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  11,3 km
  woj. podkarpackie
  3,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Błażowa nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 835droga wojewódzka nr 835(Lublin - Kolonia Wólka Abramowicka - Ćmiłów - Głuszczyzna - Czarniejów - Jabłonna - Piotrków - Gierniak - Giełczew - Wysokie - Nowy Dwór - Guzówka - Tarnawa Mała - Huta Torubińska - Zagrody - Goraj - Frampol - Korytków - Biłgoraj - Okrągłe - Korczów - Nowy Majdan - Markowicze - Księżpol - Płusy - Tarnogród - Majdan Sieniawski - Adamówka - Rudka - Wylewa - Sieniawa - Ubieszyn - Tryńcza - Wólka Małkowa - Gniewczyna Tryniecka - Gniewczyna Łańcucka - Gorliczyna - Przeworsk - Wojciechówka - Urzejowice - Mikulice - Niżatyce - Kańczuga - Siedleczka - Manasterz - Hadle Kańczuckie - Hadle Szklarskie - Widaczów - Jawornik Polski - Szklary - Dynów - Nozdrzec - Wara - Niewistka - Krzemienna - Dydnia - Jabłonka - Niebocko - Grabownica Starzeńska)
  • DW 877droga wojewódzka nr 877(Naklik - Kulno - Kuryłówka - Stare Miasto - Leżajsk - Giedlarowa - Gwizdów - Biedaczów - Żołynia - Potok - Basakówka - Dąbrówki - Łańcut - Albigowa - Zabratówka - Dylągówka - Szklary)
  • DW 878droga wojewódzka nr 878(Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Tyczyn - Kielnarowa - Borek Stary - Brzezówka - Hyżne - Dylągówka)
  • DW 884droga wojewódzka nr 884(Przemyśl - Kuńkowce - Łętownia - Wapowce - Reczpol - Krzywcza - Ruszelczyce - Babice - Nienadowa Dolna - Dubiecko - Bachórzec - Bachórz - Dynów - Ujazdy - Wesoła - Barycz - Domaradz)
  • DW 887droga wojewódzka nr 887(Brzozów - Humniska - Turze Pole - Jasionów - Buków - Trześniów - Bzianka - Milcza - Wróblik Szlachecki - Ladzin - Rymanów - Posada Górna - Rymanów-Zdrój - Deszno - Bałucianka - Królik Polski - Szklary - Daliowa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Błażowej istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bankowa

  ul. Chopina

  ul. Działowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jagiellońska

  pl. Jana Pawła II

  ul. Kapitana Józefa Lutaka

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. Kręta

  ul. Kwiatkowskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Myśliwska

  ul. Młynarska

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Pułaskiego

  ul. Rolnicza

  pl. Rynkowy

  ul. Rzeczna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Zielona

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  pl. im. ks. Adolfa Kowala

  ul. ks. Markiewicza

  ul. ks. Michała Pilipca

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. Żeromskiego