Kórnik w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kórnik - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kórnik to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kórnik.
 • 8 184 Liczba mieszkańców
 • 6,0 km² Powierzchnia
 • 1 366,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 68 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PZ, POZ Tablice rejestracyjne
 • Przemysław Piotr Pacholski Burmistrz miasta
Kórnik na mapie
Identyfikatory
 • 17.090152.2468 Współrzędne GPS
 • 3021094 TERYT (TERC)
 • 0970922 SIMC
Herb miasta Kórnik
Kórnik herb

Jak Kórnik wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kórnik na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kórnik wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kórnik plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
28Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
34Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
37Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
51Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
59Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
70Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
84Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
88Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
132Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
144Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
146Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
156Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
167Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
171Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
191Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
192Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
198Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
203Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
224Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
249Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
279Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Kórnik - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-035Poczta Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9
62-035Skrytki Pocztowe Poczta Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9

Kórnik - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kórniku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS II Oddział w Poznaniu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań
Urząd Miejski w Kórniku
(61) 817-04-11
(61) 817-04-75
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Kórnik - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Kórnik jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 184, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 26,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kórnika zawarli w 2022 roku 30 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Kórnika jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,4% to wdowy/wdowcy.

  Kórnik ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców Kórnika. W 2022 roku urodziło się 79 dzieci, w tym 44,3% dziewczynek i 55,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,2% zgonów w Kórniku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w Kórniku były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kórnika przypada 9.6 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 89 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 122 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kórnika -33. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  58,7% mieszkańców Kórnika jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kórnika
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 184 Liczba mieszkańców
 • 4 288 Kobiety
 • 3 896 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kórniku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kórniku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kórniku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kórnika
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,8 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kórnik, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kórnika
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kórnik,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kórnik,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kórnik,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Kórnik
  27,8%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 10,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kórniku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,6
  Województwo
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kórniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kórniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kórniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kórniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kórniku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 Urodzenia żywe
 • 35 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 44 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,3%
  55,7%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,6
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,2
  Wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 409 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,52
  Wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kórnik
  0,75
  Wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,32
  Wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kórniku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 43 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,6
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  75,6
  Wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,6
  Wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,0
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,2%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Kraj
  34,8%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,2%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 684 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Polska
  74,4
 • 192,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  192,5
  Województwo
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Cała Polska
  246,5
 • 218,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 223,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  218,3
  woj. wielkopolskie
  338,7
  Kraj
  475,8
 • 36,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 55,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  36,0
  Województwo
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 22,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kórnik
  22,9
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,5
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 89 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 50 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 122 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 64 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -33 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kórniku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kórnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kórnik - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kórniku oddano do użytku 52 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kórniku to 3 225 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 394 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  61,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kórniku to 3,58 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kórniku to 85,00 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,45% mieszkań posiada łazienkę, 86,35% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,50% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 225 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 394,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  394,10
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  80,00 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kórnik
  31,50 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kórnik
  3,89
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kórnik
  2,54
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 52 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,35
  Województwo
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 186 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,58
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 22,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kórnik
  22,73
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 4 419 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 85,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kórnik
  85,0 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,54 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,54 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,26%
  woj. wielkopolskie
  98,04%
  Cały kraj
  97,71%
 • 96,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,95%
  woj. wielkopolskie
  96,58%
  Cała Polska
  95,10%
 • 96,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kórnik
  96,45%
  woj. wielkopolskie
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 86,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,35%
  Wielkopolskie
  86,82%
  Cała Polska
  85,62%
 • 90,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  90,50%
  Województwo
  55,85%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Kórnik - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Kórniku na 1000 mieszkańców pracuje 489osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Kórniku wynosiło w 2022 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kórniku wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kórnika 1 025 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 684 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -341.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Kórnika pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 489 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  489,0
  woj. wielkopolskie
  440,0
  Kraj
  402,0
 • 1,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 1,0% Kobiety
 • 1,0% Mężczyźni
 • Miasto
  1,0%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kórniku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kórniku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kórniku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 738 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 738 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kórniku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 025 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 684 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -341 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kórniku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kórnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kórnik
  70,4
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 33,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,6
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 91,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  91,3
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kórnik - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Kórniku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 400 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 038 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 80 nowych podmiotów, a 47 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (95) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (65) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (104) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (34) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kórniku najwięcej (126) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 370) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (340) podmiotów, a 75,1% (1 052) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kórniku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.4%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 400 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 340 Przemysł i budownictwo
 • 1 052 Pozostała działalność
 • 80 Podmioty nowo zarejestrowane w Kórniku w 2022 roku
 • 47 Podmioty wyrejestrowane w Kórniku w 2022 roku
 • 1 038 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 370 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 370
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 400 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 400
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 156 Spółki handlowe ogółem
 • 156
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 126  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 126
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 80 Spółki cywilne ogółem
 • 80
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 038 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 212 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 212
 • 186 Budownictwo
 • 186
 • 152 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 152
 • 87 Przetwórstwo przemysłowe
 • 87
 • 66 Transport i gospodarka magazynowa
 • 66
 • 64 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 64
 • 55 Informacja i komunikacja
 • 55
 • 50 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 50
 • 49 Pozostała działalność
 • 49
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 25 Edukacja
 • 25
 • 25 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 25
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kórnik - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kórniku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 106 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kórniku wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kórnika najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kórnika.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kórnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 106
 • 73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 73
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 63 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 63
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kórnik
  13,06
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,93
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Polska
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kórnik
  2,14
  Województwo
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kórnik
  1,31
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,70
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kórnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  58%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  52%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  52%
  Wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kórnik
  98%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kórnik
  38%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  51%

Kórnik - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kórnika wyniosła w 2022 roku 267,9 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kórnika - 31.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 34,4 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kórnika wyniosła w 2022 roku 273,9 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (53.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.7%). W budżecie Kórnika wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (21,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 178 złotych na mieszkańca (2,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 28,6%.
 • Wydatki budżetu w Kórniku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kórnika według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kórnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kórnika według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  125,6 mln

  5,2 tys(100%)

  126,5 mln

  5,0 tys(100%)

  152,2 mln

  5,8 tys(100%)

  185,7 mln

  6,8 tys(100%)

  190,7 mln

  6,6 tys(100%)

  220,7 mln

  6,7 tys(100%)

  252,5 mln

  7,4 tys(100%)

  267,9 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,9 mln

  4,4 tys(27%)

  33,8 mln

  4,3 tys(26.7%)

  52,4 mln

  6,7 tys(34.4%)

  44,9 mln

  5,7 tys(24.2%)

  56,3 mln

  7,1 tys(29.5%)

  57,9 mln

  7,2 tys(26.3%)

  64,3 mln

  8,0 tys(25.5%)

  85,3 mln

  10,4 tys(31.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  26,6 mln

  3,4 tys(21.2%)

  23,0 mln

  3,0 tys(18.2%)

  16,5 mln

  2,1 tys(10.8%)

  42,1 mln

  5,4 tys(22.7%)

  24,0 mln

  3,0 tys(12.6%)

  21,1 mln

  2,6 tys(9.5%)

  36,7 mln

  4,6 tys(14.6%)

  37,4 mln

  4,6 tys(14%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,7 mln

  2,0 tys(12.5%)

  12,6 mln

  1,6 tys(10%)

  13,6 mln

  1,7 tys(9%)

  16,3 mln

  2,1 tys(8.8%)

  18,8 mln

  2,4 tys(9.9%)

  25,0 mln

  3,1 tys(11.3%)

  28,4 mln

  3,5 tys(11.2%)

  33,3 mln

  4,1 tys(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,4 mln

  1,2 tys(7.5%)

  10,0 mln

  1,3 tys(7.9%)

  10,5 mln

  1,3 tys(6.9%)

  11,7 mln

  1,5 tys(6.3%)

  11,9 mln

  1,5 tys(6.3%)

  13,0 mln

  1,6 tys(5.9%)

  13,9 mln

  1,7 tys(5.5%)

  18,3 mln

  2,2 tys(6.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,2 mln

  1,1 tys(6.5%)

  8,2 mln

  1,0 tys(6.4%)

  8,4 mln

  1,1 tys(5.5%)

  13,0 mln

  1,7 tys(7%)

  11,7 mln

  1,5 tys(6.1%)

  10,3 mln

  1,3 tys(4.7%)

  12,0 mln

  1,5 tys(4.7%)

  15,5 mln

  1,9 tys(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  253,1 tys

  32,6(0.2%)

  381,9 tys

  49,1(0.3%)

  30,2 tys

  3,9(0%)

  42,0 tys

  5,4(0%)

  74,4 tys

  9,4(0%)

  514,7 tys

  64,2(0.2%)

  2,4 mln

  295(0.9%)

  12,1 mln

  1,5 tys(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  1,1 tys(7.1%)

  24,7 mln

  3,2 tys(19.5%)

  4,2 mln

  535(2.7%)

  4,6 mln

  589(2.5%)

  4,8 mln

  600(2.5%)

  4,5 mln

  565(2.1%)

  5,0 mln

  626(2%)

  7,5 mln

  917(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  422(2.6%)

  2,7 mln

  342(2.1%)

  5,8 mln

  746(3.8%)

  2,9 mln

  366(1.5%)

  2,1 mln

  266(1.1%)

  1,6 mln

  204(0.7%)

  2,2 mln

  269(0.9%)

  5,7 mln

  697(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,4 mln

  567(3.5%)

  1,4 mln

  177(1.1%)

  1,3 mln

  169(0.9%)

  4,3 mln

  550(2.3%)

  2,3 mln

  293(1.2%)

  1,5 mln

  192(0.7%)

  4,4 mln

  544(1.7%)

  5,2 mln

  636(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  224(1.4%)

  1,9 mln

  246(1.5%)

  4,6 mln

  588(3%)

  3,8 mln

  485(2%)

  4,7 mln

  593(2.5%)

  2,6 mln

  328(1.2%)

  3,7 mln

  459(1.5%)

  4,7 mln

  570(1.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,0 mln

  383(2.4%)

  3,0 mln

  391(2.4%)

  2,9 mln

  373(1.9%)

  3,8 mln

  483(2%)

  3,3 mln

  412(1.7%)

  3,3 mln

  407(1.5%)

  3,5 mln

  437(1.4%)

  3,6 mln

  442(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,9 mln

  243(1.5%)

  1,4 mln

  180(1.1%)

  1,6 mln

  206(1.1%)

  2,0 mln

  254(1.1%)

  2,6 mln

  328(1.4%)

  2,3 mln

  288(1%)

  2,3 mln

  282(0.9%)

  2,9 mln

  351(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  151(0.9%)

  971,1 tys

  125(0.8%)

  836,6 tys

  107(0.5%)

  691,8 tys

  88,2(0.4%)

  1,0 mln

  127(0.5%)

  655,6 tys

  81,7(0.3%)

  306,8 tys

  38,2(0.1%)

  1,4 mln

  167(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  535,5 tys

  69,0(0.4%)

  495,5 tys

  63,7(0.4%)

  380,9 tys

  48,9(0.3%)

  689,9 tys

  87,9(0.4%)

  572,2 tys

  72,0(0.3%)

  715,6 tys

  89,2(0.3%)

  713,5 tys

  88,9(0.3%)

  986,0 tys

  120(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  937,5 tys

  115(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  616,6 tys

  79,4(0.5%)

  643,7 tys

  82,8(0.5%)

  354,1 tys

  45,4(0.2%)

  494,7 tys

  63,0(0.3%)

  230,3 tys

  29,0(0.1%)

  283,1 tys

  35,3(0.1%)

  366,0 tys

  45,6(0.1%)

  416,7 tys

  50,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  977,9 tys

  126(0.8%)

  1,3 mln

  164(1%)

  1,3 mln

  165(0.8%)

  1,4 mln

  180(0.8%)

  1,7 mln

  209(0.9%)

  2,0 mln

  245(0.9%)

  2,4 mln

  302(1%)

  324,9 tys

  39,7(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  40,0 tys

  5,2(0%)

  30,0 tys

  3,9(0%)

  30,0 tys

  3,8(0%)

  30,0 tys

  3,8(0%)

  30,0 tys

  3,8(0%)

  40,0 tys

  5,0(0%)

  45,0 tys

  5,6(0%)

  45,0 tys

  5,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,0 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,5(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  7,0 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  139,3 tys

  17,9(0.1%)

  22,6 tys

  2,9(0%)

  10,2 tys

  1,3(0%)

  166,3 tys

  21,2(0.1%)

  160,6 tys

  20,2(0.1%)

  151,8 tys

  18,9(0.1%)

  5,5 tys

  0,7(0%)

  5,7 tys

  0,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,9 mln

  635(3.9%)

  146,2 tys

  18,8(0.1%)

  152,2 tys

  19,5(0.1%)

  3,1 mln

  397(1.7%)

  635,0 tys

  79,8(0.3%)

  14,5 mln

  1,8 tys(6.6%)

  9,7 mln

  1,2 tys(3.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kórniku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kórnika według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kórnik, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kórnika według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  116,0 mln

  4,8 tys(100%)

  138,7 mln

  5,5 tys(100%)

  154,3 mln

  5,9 tys(100%)

  176,6 mln

  6,4 tys(100%)

  211,1 mln

  7,3 tys(100%)

  235,5 mln

  7,1 tys(100%)

  270,3 mln

  7,9 tys(100%)

  273,9 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  76,8 mln

  9,9 tys(66.2%)

  83,6 mln

  10,8 tys(60.3%)

  89,1 mln

  11,4 tys(57.8%)

  99,7 mln

  12,7 tys(56.5%)

  112,4 mln

  14,1 tys(53.3%)

  112,3 mln

  14,0 tys(47.7%)

  137,7 mln

  17,2 tys(50.9%)

  146,7 mln

  17,9 tys(53.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,5 mln

  1,7 tys(11.7%)

  16,2 mln

  2,1 tys(11.7%)

  17,7 mln

  2,3 tys(11.5%)

  20,1 mln

  2,6 tys(11.4%)

  24,5 mln

  3,1 tys(11.6%)

  29,5 mln

  3,7 tys(12.5%)

  40,3 mln

  5,0 tys(14.9%)

  34,3 mln

  4,2 tys(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  658(4.4%)

  6,3 mln

  809(4.5%)

  5,6 mln

  721(3.6%)

  6,1 mln

  778(3.5%)

  8,6 mln

  1,1 tys(4.1%)

  10,2 mln

  1,3 tys(4.3%)

  15,6 mln

  1,9 tys(5.8%)

  18,4 mln

  2,3 tys(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,8 tys

  6,2(0%)

  12,0 mln

  1,5 tys(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  548(3.7%)

  3,0 mln

  390(2.2%)

  5,1 mln

  651(3.3%)

  6,7 mln

  860(3.8%)

  7,6 mln

  950(3.6%)

  9,7 mln

  1,2 tys(4.1%)

  6,3 mln

  789(2.3%)

  8,8 mln

  1,1 tys(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  846,9 tys

  109(0.7%)

  1,1 mln

  142(0.8%)

  1,4 mln

  180(0.9%)

  2,9 mln

  369(1.6%)

  1,2 mln

  154(0.6%)

  1,1 mln

  136(0.5%)

  1,0 mln

  128(0.4%)

  6,9 mln

  848(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,1 mln

  526(3.5%)

  4,3 mln

  553(3.1%)

  4,2 mln

  536(2.7%)

  5,0 mln

  633(2.8%)

  5,1 mln

  641(2.4%)

  3,1 mln

  383(1.3%)

  4,0 mln

  495(1.5%)

  6,6 mln

  809(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  238(1.6%)

  1,6 mln

  211(1.2%)

  2,7 mln

  350(1.8%)

  3,5 mln

  445(2%)

  5,7 mln

  716(2.7%)

  8,3 mln

  1,0 tys(3.5%)

  4,1 mln

  509(1.5%)

  3,7 mln

  457(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  694(4.6%)

  21,2 mln

  2,7 tys(15.3%)

  1,0 mln

  132(0.7%)

  1,1 mln

  146(0.7%)

  1,2 mln

  155(0.6%)

  1,2 mln

  148(0.5%)

  1,5 mln

  191(0.6%)

  3,2 mln

  395(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  630,8 tys

  81,2(0.5%)

  617,1 tys

  79,4(0.4%)

  642,8 tys

  82,5(0.4%)

  2,2 mln

  283(1.3%)

  1,8 mln

  232(0.9%)

  1,5 mln

  185(0.6%)

  971,2 tys

  121(0.4%)

  2,3 mln

  287(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  766,5 tys

  93,7(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  283,0 tys

  36,4(0.2%)

  244,4 tys

  31,4(0.2%)

  219,0 tys

  28,1(0.1%)

  807,9 tys

  103(0.5%)

  234,6 tys

  29,5(0.1%)

  240,9 tys

  30,0(0.1%)

  357,4 tys

  44,5(0.1%)

  702,3 tys

  85,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  800,6 tys

  103(0.7%)

  21,2 tys

  2,7(0%)

  8,8 tys

  1,1(0%)

  32,9 tys

  4,2(0%)

  616,6 tys

  77,5(0.3%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  416,9 tys

  51,9(0.2%)

  229,0 tys

  28,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  235,1 tys

  30,3(0.2%)

  31,8 tys

  4,1(0%)

  38,2 tys

  4,9(0%)

  91,1 tys

  11,6(0.1%)

  29,4 tys

  3,7(0%)

  39,0 tys

  4,9(0%)

  41,0 tys

  5,1(0%)

  52,4 tys

  6,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  23,0 tys

  3,0(0%)

  9,7 tys

  1,3(0%)

  15,8 tys

  2,0(0%)

  15,8 tys

  2,0(0%)

  13,3 tys

  1,7(0%)

  16,7 tys

  2,1(0%)

  53,2 tys

  6,6(0%)

  14,8 tys

  1,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  18,7 tys

  2,4(0%)

  13,8 tys

  1,8(0%)

  11,9 tys

  1,5(0%)

  7,3 tys

  0,9(0%)

  15,3 tys

  1,9(0%)

  14,5 tys

  1,8(0%)

  12,4 tys

  1,5(0%)

  12,5 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  139,3 tys

  17,9(0.1%)

  22,6 tys

  2,9(0%)

  10,2 tys

  1,3(0%)

  166,3 tys

  21,2(0.1%)

  160,6 tys

  20,2(0.1%)

  151,2 tys

  18,8(0.1%)

  5,5 tys

  0,7(0%)

  5,7 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,1 tys

  2,3(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0 mln

  256(1.7%)

  311,2 tys

  40,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  249(0.8%)

  500,0 tys

  62,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kórnik - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 966 mieszkańców Kórnika jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 967 kobiet oraz 1 000 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców Kórnika, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Kórnika mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kórniku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2021 w Kórniku mieściło się 7 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 480 dzieci (229 dziewczynek oraz 251 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kórniku mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 299 dzieci (147 dziewczynek oraz 152 chłopców). Dostępnych było 300 miejsc.

  20,6% mieszkańców Kórnika w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 21,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 217 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 316 uczniów (663 kobiety oraz 653 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kórniku placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 620 uczniów (289 kobiet oraz 331 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,9% ludności (32,8% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 161,67.

  W Kórniku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 144 uczniów (86 kobiet oraz 58 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 37 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kórniku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 209 uczniów (128 kobiet oraz 81 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 59 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,0% mieszkańców (15,7% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,4% mieszkańców Kórnika w wieku potencjalnej nauki (19,0% kobiet i 17,8% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  33,3%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,4%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,4%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,2%
  Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  8,5%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1217 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 217,0
  woj. wielkopolskie
  902,0
  Polska
  883,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,63
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 25 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 466 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kórnik) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 480 Dzieci
 • 229 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 251 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 107 3 lata
 • 107
 • 143 4 lata
 • 143
 • 131 5 lata
 • 131
 • 90 6 lat
 • 90
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 57 3 lata
 • 57
 • 70 4 lata
 • 70
 • 61 5 lata
 • 61
 • 37 6 lat
 • 37
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 50 3 lata
 • 50
 • 73 4 lata
 • 73
 • 70 5 lata
 • 70
 • 53 6 lat
 • 53
 • 31 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 41,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 41,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kórniku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kórniku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
  Publiczne
  61 817-02-48
  61 424-68-07
  ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
  62-035 Kórnik
  817519
  Przedszkole nr 2 (Cztery Pory Roku)
  Publiczne
  61 817-01-68
  61 819-09-26
  ul. Jeziorna 16
  62-035 Kórnik
  715816
  Przedszkole Bajkowy Dwór
  Niepubliczne
  61 646-08-85
  ul. Młyńska 39
  62-035 Kórnik
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kórnik) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 59 Oddziały
 • 1 316 Uczniowie
 • 663 Kobiety
  (uczniowie)
 • 653 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 182 Uczniowie w 1 klasie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,3
  Wielkopolskie
  17,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 93,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 78,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 161,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kórnik
  161,67
  woj. wielkopolskie
  97,57
  Cały kraj
  95,71
 • 160,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kórnik
  160,44
  woj. wielkopolskie
  96,51
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kórnik) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kórnik) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kórniku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kórniku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku (im. Tytusa Działyńskiego)
  Publiczna
  61 817-01-96
  61 817-01-96
  ul. Dworcowa 11
  62-035 Kórnik
  2556950
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku (Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka)
  Publiczna
  61 817-04-70
  61 817-04-70
  ul. Armii Krajowej 11
  62-035 Kórnik
  1534029
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kórnik) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 144 Uczniowie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,7%
  40,3%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  26,2
  Polska
  26,3
 •  
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kórniku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kórniku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
  Publiczne
  61 817-02-56
  61 817-02-56
  ul. Poznańska 2
  62-035 Kórnik
  5107-
  Technikum w Kórniku
  Publiczne
  61 817-02-56
  61 817-02-56
  ul. Poznańska 2
  62-035 Kórnik
  469-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kórniku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kórnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kórnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kórnik, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kórnik - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kórniku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kórniku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kórniku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kórniku: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 72 (uczestnicy: 4 435)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 3 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 185)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 120)
  • inne: 1 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 84)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 3 (członkowie: 48)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 185)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kórniku działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 85 284 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 800 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 23
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2022 w Kórniku działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 398 949 wolumenów w tym ziobry specjalne: 155 177. Odnotowano 284 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 48 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 338 409 wolumenów. Odnotowano 4 560 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 50
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Kórniku działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 419 członków. Zarejestrowano 683 ćwiczących (mężczyźni: 507, kobiety: 176, chłopcy do lat 18: 424, dziewczęta do lat 18: 136). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (21), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kórniku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kórniku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kórnika znajduje się 44 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Kórniku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół rezydencjonalny Kórnik - zespół zamkowo - parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicielidnia 2011-06-15
  • Grodzisko Kórnik, st.2 ze średniowieczadnia 1959-09-25, wykaz dokumentów: Kl.IV-885/57/59 z 1959-09-25; 171/Wlkp/C z 2011-07-12
  • Grodzisko stożkowate Kórnik, st.1 ze średniowieczadnia 1989-01-10, wykaz dokumentów: 2170/A z 1989-01-10; 170/Wlkp/C z 2010-05-17
  • Ratusz z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1930-03-12, wykaz dokumentów: 136/12/A z 1930-03-12; 907/Wlkp/A z 2013-10-30
  • Zamek z 1520 - 1530 (ul. Zamkowa 5)dnia 1930-03-12, wykaz dokumentów: 2422/A z 1930-03-12; 116/A z 1968-06-01
  • Zespół - zamek z 1520 - 1530dnia 1930-03-12, wykaz dokumentów: 2422/A z 1930-03-12; 116/A z 1968-06-01
  • Kościół z 1437 r.dnia 1932-12-22, wykaz dokumentów: 2421/A z 1932-12-22
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 6)dnia 1949-01-03, wykaz dokumentów: Aś5 z 1949-01-03
  • Oficyna mieszkalna z 2. poł. XVIII w. (ul. Zamkowa 10)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Oficyna mieszkalna z 2. poł. XVIII w. (ul. Zamkowa 3)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Oficyna mieszkalna z 2. poł. XVIII w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Oficyna mieszkalna z 2. poł. XVIII w. (ul. Średzka 18)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Pawilon parkowy z 2. poł. XVIII w. (ul. Zamkowa 7)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Oficyna mieszkalna z poł. XIX w. (ul. Zamkowa 12)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Oficyna mieszkalna z poł. XIX w. (ul. Zamkowa 18)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Kuźnia z poł. XIX w. (ul. Zamkowa 14)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Most z poł. XIX w. (ul. Zamkowa 5)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Zespół - folwark z poł. XIX w.dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Park z XVI w.dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 116/A z 1968-06-01
  • Mur/ogrodzenie z 1842 r.dnia 1968-07-17, wykaz dokumentów: 160/A z 1968-07-17
  • Dzwonnica z 1842 r.dnia 1968-07-17, wykaz dokumentów: 160/A z 1968-07-17
  • Dzwonnica z 1842 r.dnia 1968-07-17, wykaz dokumentów: 160/A z 1968-07-17
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Poprzeczna 3)dnia 1968-07-18, wykaz dokumentów: 163/A z 1968-07-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Poprzeczna 8a)dnia 1968-07-18, wykaz dokumentów: 165/A z 1968-07-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Poprzeczna 16)dnia 1968-07-18, wykaz dokumentów: 166/A z 1968-07-18
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Poprzeczna 18a)dnia 1968-07-18, wykaz dokumentów: 167/A z 1968-07-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Poprzeczna 2)dnia 1968-07-18, wykaz dokumentów: 170/A z 1968-07-18
  • Kościół z 1826 r. (ul. Szeroka 14)dnia 1970-02-13, wykaz dokumentów: 830/A z 1970-02-13; 911/Wlkp/A z 2013-11-29
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Jeziorna 20)dnia 1970-02-13, wykaz dokumentów: 831/A z 1970-02-13; 912/Wlkp/A z 2013-11-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1970-02-13, wykaz dokumentów: 833/A z 1970-02-13; brak numeru z 2012-03-29; brak numeru z 2013-05-22; brak numeru z 2013-10-24; 908/Wlkp/A z 2013-10-30
  • Szpital z pocz. XIX w. (ul. Armii Krajowej 23)dnia 1970-02-13, wykaz dokumentów: 834/A z 1970-02-13; 909/Wlkp/A z 2013-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Niepodległości 43)dnia 1970-02-16, wykaz dokumentów: 844/A z 1970-02-16
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Plac Niepodległości 44)dnia 1970-02-16, wykaz dokumentów: 845/A z 1970-02-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. Pocztowa 6)dnia 1970-02-16, wykaz dokumentów: 846/A z 1970-02-16
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Poznańska 52)dnia 1970-02-16, wykaz dokumentów: 847/A z 1970-02-16
  • Kostnica z 1. poł. XIX w.dnia 1974-09-16, wykaz dokumentów: 1605/A z 1974-09-16; 910/Wlkp/A z 2013-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Poznańska 43)dnia 1981-03-25, wykaz dokumentów: 1848/A z 1981-03-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kolegiacka 1)dnia 1984-10-12, wykaz dokumentów: 1960/A z 1984-10-12
  • Miasto z 1458 r.dnia 1990-09-18, wykaz dokumentów: 2199/A z 1990-09-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Dworcowa 7)dnia 2001-07-02, wykaz dokumentów: 61/Wlkp/A z 2001-07-02; brak numeru z 2003-04-22
  • Ratusz z poł. XIX w. (ul. Plac Niepodległości 1)dnia 2003-09-19, wykaz dokumentów: 145/Wlkp/A z 2003-09-19
  • Plebania z 1906 - 1908 (ul. Kościelna 9)dnia 2013-02-27, wykaz dokumentów: 886/Wlkp/A z 2013-02-27
  • Park z 1906 - 1908dnia 2013-02-27, wykaz dokumentów: 886/Wlkp/A z 2013-02-27
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Plac Niepodległości 50)dnia 2015-12-21, wykaz dokumentów: 975/Wlkp/A z 2015-12-21
 • Formy ochrony przyrody w Kórniku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kórnika znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kórniku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik - obszar chronionego krajobrazuOpis: Strefa ochrony przyrody zlewni jezior Kórnicko-Zaniemyskich, Data ustanowienia: 1993-01-29

Kórnik - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w Kórniku odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 146,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 48,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kórniku znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kórniku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 13 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kórniku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 146,63 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kórnik
  146,6
  woj. wielkopolskie
  65,8
  Polska
  56,5
 • 48,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  48,9
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 158,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kórnik
  158,8
  Województwo
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  33,3
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Kraj
  8,9
 • 108,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  108,3
  Województwo
  113,8
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kórniku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 934,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  934,8 km
  Wielkopolskie
  848,7 km
  Polska
  624,0 km
 • 4,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,9 km
  Wielkopolskie
  7,3 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kórnik przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S11droga ekspresowa S11(Złotkowo - Rokietnica - Swadzim - Zakrzewo - Głuchowo - Poznań - Koninko - Gądki - Borówiec - Kórnik - Mieszków - Jarocin - Franklinów - Ostrów Wielkopolski)
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DW 431droga wojewódzka nr 431( Kórnik - Mieczewo - Świątniki - Rogalin - Rogalinek - Mosina - Krosinko - Stare Dymaczewo - Nowe Dymaczewo - Będlewo - Wronczyn - Modrze - Granowo)
  • DW 434droga wojewódzka nr 434(Kleszczewo - Nagradowice - Krzyżowniki - Śródka - Szczodrzykowo - Dziećmierowo - Kórnik - Czmoń - Zbrudzewo - Śrem - Borgowo - Drzonek - Dolsk - Księginki - Małachowo - Kunowo - Gostyń - Stara Krobia - Żychlewo - Krobia - Kuczyna - Ciołkowo - Zmysłowo - Roszkówko - Annopol - Sarnowa - Rawicz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kórnik przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 272Linia kolejowa nr 272: Kluczbork - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Kluczbork - Krzywizna - Biskupice koło Kluczborka - Byczyna Kluczborska - Kostów - Łęka Opatowska - Słupia - Kępno - Hanulin - Domanin - Ostrzeszów - Niedźwiedź Wielkopolski - Antonin - Przygodzice - Janków Przygodzki - Ostrów Wielkopolski - Biniew - Bronów - Taczanów - Pleszew - Kotlin - Witaszyce - Jarocin - Mieszków - Chocicza - Solec Wielkopolski - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Pierzchno -Kórnik - Gądki - Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka - Poznań Dębina - Poznań Główny Towarowy - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kórniku istnieje 115 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 20 Października

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Flensa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Antoniego Wróblewskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Biernacka

  ul. Bolesława Leśmiana

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Bóżnicza

  ul. Błażejewska

  ul. Błonie

  ul. Cmentarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Czołowska

  ul. Dojazd

  ul. Droga Kalejska

  ul. Dworcowa

  ul. Działyńskich

  ul. Dębowa

  ul. Edwarda Pohla

  ul. Harcerska

  ul. Hipolita Trąmpczyńskiego

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jagodowa

  ul. Jakuba Krauthofera

  ul. Jana Kantego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Wójkiewicza

  ul. Jeziorna

  ul. Jodłowa

  ul. Julii Molińskiej-Woykowskiej

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kalinowa

  ul. Kanałowa

  ul. Kasztelana Jarosta

  ul. Kazimierza Fludry

  ul. Klonowa

  ul. Kolegiacka

  ul. Konarska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Księdza Szczepana Janasika

  ul. Kuśnierska

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lisia

  ul. Melchiora Grześkowiaka

  ul. Michała Wieruszowskiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Modrzewiowa

  ul. Młyńska

  ul. Osiedle Ignacego Krasickiego

  ul. Osiedle Stefana Białoboka

  ul. Parkowa

  ul. Patriotów

  ul. Piaskowa

  ul. Plac Browarowy

  ul. Plac Jesionowy

  ul. Plac Niepodległości

  ul. Plac Powstańców Wielkopolskich

  ul. Plenerowa

  ul. Pocztowa

  ul. Poprzeczna

  ul. Poznańska

  Promenada Imienia Wisławy Szymborskiej

  ul. Prosta

  ul. Prowent

  ul. Radosna

  ul. Rynek

  ul. Sarnia

  ul. Sosnowa

  ul. Stanisława Michałowskiego

  ul. Stanisława Mikołajczyka

  ul. Stanisława Woźniaka

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Staszica

  ul. Stefana Weymana

  ul. Stodolna

  ul. Strzelecka

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Teofili Potulickiej

  ul. Topolowa

  ul. Wiatraczna

  ul. Widokowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiklinowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wodna

  ul. Wojciecha Droździka

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Władysława Zamoyskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Zaułek

  ul. Zwierzyniecka

  ul. Zygmunta Celichowskiego

  ul. ks. Romualda Żurowskiego

  ul. ks. Tadeusza Jabłońskiego

  ul. prof. Stanisława Bodniaka

  ul. prof. Zbigniewa Steckiego

  ul. Ładna

  ul. Średzka

  ul. Śremska

  ul. Świerkowa

  ul. św. Floriana

  ul. Żwirowa