Bielawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Bielawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bielawa to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Bielawa.
 • 30 207 Liczba mieszkańców
 • 36,2 km² Powierzchnia
 • 834,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 280–345 m n.p.m Wysokość
 • XIII w. Data założenia
 • 1924 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DDZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Ireneusz Hordyj Burmistrz miasta
Bielawa na mapie
Identyfikatory
 • 16.622950.6908 Współrzędne GPS
 • 0202011 TERYT (TERC)
 • 0983818 SIMC
Herb miasta Bielawa
Bielawa herb
Flaga miasta Bielawa
Bielawa flaga

Bielawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-260Poczta Bielawa 001, ul. Piastowska 16
58-260Skrytki Pocztowe Poczta Bielawa 001, ul. Piastowska 16
58-261Poczta Bielawa 003, ul. Żeromskiego 21
58-263Poczta Bielawa 004, ul. Jana III Sobieskiego 17

Bielawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bielawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Dzierżoniowie (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Andersa 6 a
58-200 Dzierżoniów
Urząd Miejski w Bielawie
(74) 833-42-55 745
(74) 833-58-38
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa

Bielawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Bielawa jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 30 207, z czego 53,3% stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 143 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,6% mieszkańców Bielawy jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Bielawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -161. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,32 na 1000 mieszkańców Bielawy. W 2017 roku urodziło się 245 dzieci, w tym 45,3% dziewczynek i 54,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 312 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,0% zgonów w Bielawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,2% zgonów w Bielawie były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bielawy przypada 12.66 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 240 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 225 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bielawy 15. W tym samym roku 19 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 60 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -41.

  60,4% mieszkańców Bielawy jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bielawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 30 207 Liczba mieszkańców
 • 16 091 Kobiety
 • 14 116 Mężczyźni
 • 53,3%
  46,7%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bielawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bielawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bielawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bielawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Bielawa
  43,9 lat
  woj. dolnośląskie
  42,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bielawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bielawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,7%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,2%
  woj. dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,9%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,9%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Kraj
  5,0%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bielawie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,7
  Dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Bielawa
  1,8
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 143 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bielawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -161 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -100 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -61 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Bielawa
  -5,3
  Województwo
  -1,3
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bielawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bielawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bielawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bielawie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 245 Urodzenia żywe
 • 111 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 134 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,3%
  54,7%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,1
  Dolnośląskie
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,2
  woj. dolnośląskie
  41,7
  Kraj
  44,2
 • 20.2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 20.2
 • 49.81 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.81
 • 74.2 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74.2
 • 68.76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.76
 • 33.04 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.04
 • 6.34 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.34
 • 3 312 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 207 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 412 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 312 g
  Dolnośląskie
  3 348 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 269 Waga 3500g - 3999g
 • 269
 • 295 Waga 3000g - 3499g
 • 295
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,26
  Województwo
  1,36
  Kraj
  1,45
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  woj. dolnośląskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,64
  woj. dolnośląskie
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Bielawie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 386 Zgony
 • 208 Kobiety
  (Zgony)
 • 178 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,9%
  46,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Bielawa
  12,7
  Dolnośląskie
  10,5
  Cała Polska
  10,1
 • 146,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Bielawa
  146,6
  Dolnośląskie
  111,3
  Cały kraj
  101,5
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,9
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  47,2%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  26,3%
  Dolnośląskie
  27,4%
  Kraj
  26,7%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Polska
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Cała Polska
  74,3
 • 329,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  329,8
  Województwo
  297,3
  Cały kraj
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Cały kraj
  261,6
 • 591,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 649,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 526,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  591,1
  Województwo
  489,6
  Polska
  469,0
 • 108,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 165,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bielawa
  108,3
  Dolnośląskie
  97,3
  Cała Polska
  87,7
 • 38,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,7
  Województwo
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 12,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,9
  Województwo
  8,9
  Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  Dolnośląskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 240 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 134 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 106 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 225 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 123 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 102 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 60 Wymeldowania za granicę
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -41 Saldo migracji zagranicznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bielawie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bielawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bielawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Bielawie oddano do użytku 39 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bielawie to 12 275 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 69,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bielawie to 4,10 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Bielawie to 110,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,20% mieszkań posiada łazienkę, 73,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,46% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 275 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 404,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  404,40
  Dolnośląskie
  396,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 56,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  56,30 m2
  woj. dolnośląskie
  72,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 22,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  22,80 m2
  Dolnośląskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,30
  Dolnośląskie
  3,84
  Cała Polska
  3,82
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,47
  woj. dolnośląskie
  2,52
  Cały kraj
  2,69
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Bielawa
  0,75
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 39 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Bielawa
  1,29
  Dolnośląskie
  5,88
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 12 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 160 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,10
  woj. dolnośląskie
  3,48
  Polska
  3,91
 • 5,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  5,30
  Dolnośląskie
  20,49
  Kraj
  18,14
 • 4 308 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 110,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  110,5 m2
  Dolnośląskie
  81,8 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,14 m2
  woj. dolnośląskie
  0,48 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,48%
  woj. dolnośląskie
  98,59%
  Polska
  96,79%
 • 90,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Bielawa
  90,22%
  Dolnośląskie
  94,82%
  Polska
  93,66%
 • 88,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Bielawa
  88,20%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Cała Polska
  91,31%
 • 73,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Bielawa
  73,27%
  Dolnośląskie
  81,32%
  Polska
  82,12%
 • 96,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  96,46%
  Województwo
  64,85%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Bielawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Bielawie na 1000 mieszkańców pracuje 121 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bielawie wynosiło w 2017 roku 5,7% (7,1% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bielawie wynosiło 3 825,15 PLN, co odpowiada 84.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bielawy 1 809 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 855 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -954.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Bielawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 121 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  121,0
  Dolnośląskie
  268,0
  Cała Polska
  247,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,1% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Bielawa
  5,7%
  Województwo
  5,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bielawie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bielawie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bielawie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 825 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Bielawa
  3 825 PLN
  Dolnośląskie
  4 655 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bielawie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 809 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 855 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -954 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 41,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bielawie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 651 Pracujący ogółem
 • 2 025 Kobiety
 • 1 626 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bielawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bielawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,6
  Województwo
  63,4
  Cała Polska
  63,4
 • 41,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,1
  Województwo
  35,8
  Cały kraj
  34,0
 • 168,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  168,3
  Dolnośląskie
  129,6
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bielawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Bielawie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 945 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 834 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 240 nowych podmiotów, a 220 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (673) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (199) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (705) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (195) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bielawie najwięcej (243) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 826) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,7% (640) podmiotów, a 78,0% (2 297) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bielawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Budownictwo (16.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 945 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 640 Przemysł i budownictwo
 • 2 297 Pozostała działalność
 • 240 Podmioty nowo zarejestrowane w Bielawie w 2017 roku
 • 220 Podmioty wyrejestrowane w Bielawie w 2017 roku
 • 1 834 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 826 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 826
 • 102 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 102
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 944 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 944
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 172 Spółki handlowe ogółem
 • 172
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 144  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 144
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 243 Spółki cywilne ogółem
 • 243
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 834 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 505 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 505
 • 298 Budownictwo
 • 298
 • 199 Przetwórstwo przemysłowe
 • 199
 • 164 Transport i gospodarka magazynowa
 • 164
 • 138 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 138
 • 138 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 138
 • 85 Pozostała działalność
 • 85
 • 62 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 62
 • 58 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 58
 • 49 Edukacja
 • 49
 • 49 Informacja i komunikacja
 • 49
 • 44 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 44
 • 21 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 21
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bielawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Bielawie stwierdzono szacunkowo 457 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bielawie wynosi 78,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bielawy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,11 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 7,19 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,57 (79%), drogowe - 1,28 (99%) oraz o charakterze gospodarczym - 2,05 (75%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bielawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 457 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 457
 • 336 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 336
 • 62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 62
 • 39 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 39
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 17
 • 218 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 218
 • 15,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,10
  Województwo
  25,10
  Cały kraj
  19,62
 • 11,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Bielawa
  11,11
  Dolnośląskie
  17,91
  Cała Polska
  12,07
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,05
  Województwo
  4,00
  Polska
  4,94
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,28
  Województwo
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 7,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,19
  Województwo
  14,49
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  Dolnośląskie
  64%
  Cała Polska
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Bielawa
  76%
  Dolnośląskie
  55%
  Cały kraj
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  75%
  Dolnośląskie
  81%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Dolnośląskie
  98%
  Kraj
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  79%
  woj. dolnośląskie
  83%
  Polska
  84%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Bielawa
  60%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Kraj
  52%

Bielawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Bielawy wyniosła w 2016 roku 113,7 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Bielawy - 23.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (20.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bielawy wyniosła w 2016 roku 117,0 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (19%). W budżecie Bielawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 581 złotych na mieszkańca (15,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 23,1 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,6%.
 • Wydatki budżetu w Bielawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bielawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bielawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,8 mln

  2,3 tys(100%)

  97,9 mln

  3,1 tys(100%)

  97,5 mln

  3,1 tys(100%)

  92,5 mln

  2,9 tys(100%)

  95,1 mln

  3,0 tys(100%)

  113,4 mln

  3,6 tys(100%)

  107,3 mln

  3,5 tys(100%)

  113,7 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,1 mln

  393(17.4%)

  13,2 mln

  430(13.5%)

  13,4 mln

  424(13.7%)

  14,1 mln

  447(15.2%)

  15,0 mln

  481(15.8%)

  15,9 mln

  514(14.1%)

  14,5 mln

  474(13.5%)

  27,0 mln

  890(23.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,6 mln

  701(31%)

  22,4 mln

  729(22.9%)

  23,7 mln

  751(24.3%)

  22,3 mln

  708(24.1%)

  23,2 mln

  742(24.3%)

  22,7 mln

  732(20%)

  22,5 mln

  736(21%)

  23,6 mln

  777(20.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,1 mln

  425(18.8%)

  27,0 mln

  876(27.5%)

  21,8 mln

  691(22.4%)

  17,8 mln

  565(19.2%)

  16,0 mln

  513(16.8%)

  30,9 mln

  997(27.3%)

  22,3 mln

  728(20.8%)

  16,5 mln

  542(14.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  800,3 tys

  25,9(1.1%)

  9,5 mln

  310(9.7%)

  10,2 mln

  325(10.5%)

  8,6 mln

  273(9.3%)

  10,0 mln

  320(10.5%)

  9,7 mln

  312(8.5%)

  16,4 mln

  533(15.2%)

  12,8 mln

  421(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,5 mln

  180(7.9%)

  6,0 mln

  196(6.2%)

  5,4 mln

  172(5.6%)

  8,2 mln

  260(8.9%)

  10,1 mln

  323(10.6%)

  13,3 mln

  429(11.7%)

  12,8 mln

  417(11.9%)

  12,5 mln

  411(11%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,1 mln

  198(8.8%)

  6,7 mln

  218(6.9%)

  6,8 mln

  215(7%)

  6,5 mln

  208(7.1%)

  7,1 mln

  227(7.5%)

  7,3 mln

  234(6.4%)

  7,4 mln

  241(6.9%)

  7,7 mln

  254(6.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,2 mln

  137(6.1%)

  4,7 mln

  153(4.8%)

  4,8 mln

  153(5%)

  3,8 mln

  121(4.1%)

  5,2 mln

  167(5.5%)

  2,8 mln

  91,6(2.5%)

  3,5 mln

  113(3.2%)

  5,2 mln

  170(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,6 mln

  84,4(3.7%)

  2,2 mln

  72,4(2.3%)

  2,1 mln

  65,8(2.1%)

  2,1 mln

  65,2(2.2%)

  2,2 mln

  69,1(2.3%)

  2,5 mln

  80,3(2.2%)

  2,4 mln

  78,8(2.2%)

  2,7 mln

  90,4(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  924,4 tys

  29,9(1.3%)

  950,3 tys

  30,9(1%)

  1,8 mln

  58,2(1.9%)

  2,6 mln

  81,8(2.8%)

  2,1 mln

  68,4(2.2%)

  1,7 mln

  55,8(1.5%)

  1,4 mln

  46,6(1.3%)

  1,3 mln

  41,6(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  29,5 tys

  1,0(0%)

  528

  0,0(0%)

  674,2 tys

  21,3(0.7%)

  1,1 mln

  36,3(1.2%)

  898,4 tys

  28,8(0.9%)

  912,5 tys

  29,4(0.8%)

  966,1 tys

  31,5(0.9%)

  1,1 mln

  36,2(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  923,7 tys

  29,9(1.3%)

  878,1 tys

  28,5(0.9%)

  902,9 tys

  28,6(0.9%)

  972,7 tys

  30,9(1.1%)

  1,1 mln

  34,9(1.1%)

  1,1 mln

  36,0(1%)

  1,0 mln

  33,3(0.9%)

  1,1 mln

  35,4(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  724,1 tys

  23,5(1%)

  745,2 tys

  24,2(0.8%)

  689,7 tys

  21,8(0.7%)

  1,2 mln

  38,4(1.3%)

  808,9 tys

  25,9(0.9%)

  885,5 tys

  28,6(0.8%)

  821,7 tys

  26,8(0.8%)

  832,8 tys

  27,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  414,1 tys

  13,4(0.6%)

  480,6 tys

  15,6(0.5%)

  431,6 tys

  13,7(0.4%)

  401,7 tys

  12,8(0.4%)

  454,9 tys

  14,6(0.5%)

  429,0 tys

  13,8(0.4%)

  509,7 tys

  16,6(0.5%)

  496,0 tys

  16,3(0.4%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  68,6 tys

  2,2(0.1%)

  2,2 mln

  71,6(2.2%)

  4,2 mln

  132(4.3%)

  2,6 mln

  83,3(2.8%)

  652,2 tys

  20,9(0.7%)

  2,5 mln

  81,5(2.2%)

  211,6 tys

  6,9(0.2%)

  449,8 tys

  14,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  199,7 tys

  6,5(0.3%)

  252,4 tys

  8,2(0.3%)

  156,5 tys

  5,0(0.2%)

  130,3 tys

  4,1(0.1%)

  211,0 tys

  6,8(0.2%)

  270,7 tys

  8,7(0.2%)

  159,2 tys

  5,2(0.1%)

  293,6 tys

  9,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,6 tys

  1,3(0.1%)

  104,8 tys

  3,4(0.1%)

  93,0 tys

  2,9(0.1%)

  96,5 tys

  3,1(0.1%)

  52,0 tys

  1,7(0.1%)

  114,4 tys

  3,7(0.1%)

  112,9 tys

  3,7(0.1%)

  120,3 tys

  4,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  76,5 tys

  2,5(0.1%)

  185,5 tys

  6,0(0.2%)

  78,5 tys

  2,5(0.1%)

  61,9 tys

  2,0(0.1%)

  183,0 tys

  5,9(0.2%)

  75,5 tys

  2,4(0.1%)

  83,0 tys

  2,7(0.1%)

  82,6 tys

  2,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,6 tys

  1,3(0.1%)

  139,6 tys

  4,5(0.1%)

  48,0 tys

  1,5(0%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  231,5 tys

  7,5(0.2%)

  225,6 tys

  7,4(0.2%)

  27,3 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,1 tys

  0,5(0%)

  16,1 tys

  0,5(0%)

  16,0 tys

  0,5(0%)

  18,8 tys

  0,6(0%)

  18,8 tys

  0,6(0%)

  20,8 tys

  0,7(0%)

  20,6 tys

  0,7(0%)

  20,2 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  98,9 tys

  3,2(0.1%)

  109,8 tys

  3,6(0.1%)

  95,4 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bielawie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bielawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bielawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,1 mln

  2,1 tys(100%)

  82,4 mln

  2,6 tys(100%)

  89,9 mln

  2,8 tys(100%)

  90,1 mln

  2,9 tys(100%)

  98,7 mln

  3,2 tys(100%)

  109,8 mln

  3,5 tys(100%)

  116,7 mln

  3,8 tys(100%)

  117,0 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,3 mln

  657(30.7%)

  19,6 mln

  636(23.7%)

  22,3 mln

  705(24.7%)

  23,2 mln

  737(25.7%)

  28,1 mln

  901(28.5%)

  32,4 mln

  1,0 tys(29.5%)

  29,5 mln

  964(25.3%)

  30,8 mln

  1,0 tys(26.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,8 mln

  707(33%)

  22,5 mln

  731(27.3%)

  24,6 mln

  777(27.3%)

  24,3 mln

  773(27%)

  25,8 mln

  826(26.1%)

  28,3 mln

  915(25.8%)

  28,1 mln

  918(24.1%)

  28,5 mln

  937(24.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  291(13.6%)

  9,7 mln

  315(11.8%)

  9,8 mln

  311(10.9%)

  10,4 mln

  331(11.6%)

  10,8 mln

  347(11%)

  11,4 mln

  367(10.4%)

  10,0 mln

  328(8.6%)

  22,2 mln

  731(19%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,4 mln

  143(6.7%)

  10,5 mln

  340(12.7%)

  12,5 mln

  395(13.9%)

  12,3 mln

  391(13.7%)

  12,1 mln

  388(12.3%)

  12,5 mln

  403(11.4%)

  11,0 mln

  359(9.4%)

  13,8 mln

  454(11.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,7 mln

  217(10.1%)

  15,3 mln

  498(18.6%)

  13,9 mln

  439(15.4%)

  12,1 mln

  384(13.4%)

  13,7 mln

  439(13.9%)

  18,1 mln

  585(16.5%)

  24,9 mln

  813(21.4%)

  11,1 mln

  366(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  70,6(3.3%)

  631,8 tys

  20,5(0.8%)

  2,1 mln

  65,0(2.3%)

  1,9 mln

  59,5(2.1%)

  2,6 mln

  83,0(2.6%)

  2,7 mln

  87,2(2.5%)

  8,7 mln

  283(7.4%)

  7,9 mln

  261(6.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  720,8 tys

  23,3(1.1%)

  1,7 mln

  54,7(2%)

  2,4 mln

  74,8(2.6%)

  2,7 mln

  86,2(3%)

  1,7 mln

  53,3(1.7%)

  1,8 mln

  59,2(1.7%)

  2,9 mln

  94,2(2.5%)

  1,6 mln

  51,2(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  286,0 tys

  9,1(0.3%)

  750,5 tys

  23,8(0.8%)

  688,2 tys

  22,1(0.7%)

  804,3 tys

  26,0(0.7%)

  239,5 tys

  7,8(0.2%)

  493,4 tys

  16,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  417,5 tys

  13,5(0.6%)

  548,8 tys

  17,8(0.7%)

  368,7 tys

  11,7(0.4%)

  425,6 tys

  13,5(0.5%)

  656,5 tys

  21,1(0.7%)

  509,2 tys

  16,4(0.5%)

  464,0 tys

  15,1(0.4%)

  272,7 tys

  9,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  298,7 tys

  9,7(0.5%)

  219,9 tys

  7,1(0.3%)

  206,6 tys

  6,5(0.2%)

  293,3 tys

  9,3(0.3%)

  342,3 tys

  11,0(0.3%)

  265,3 tys

  8,6(0.2%)

  247,7 tys

  8,1(0.2%)

  186,9 tys

  6,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  38,3 tys

  1,2(0.1%)

  83,0 tys

  2,7(0.1%)

  80,2 tys

  2,5(0.1%)

  71,4 tys

  2,3(0.1%)

  46,6 tys

  1,5(0%)

  89,7 tys

  2,9(0.1%)

  87,6 tys

  2,9(0.1%)

  90,8 tys

  3,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  95,9 tys

  3,1(0.1%)

  97,6 tys

  3,2(0.1%)

  80,2 tys

  2,5(0.1%)

  110,3 tys

  3,5(0.1%)

  95,1 tys

  3,0(0.1%)

  87,1 tys

  2,8(0.1%)

  99,9 tys

  3,3(0.1%)

  89,8 tys

  3,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,6 tys

  1,3(0.1%)

  139,6 tys

  4,5(0.2%)

  48,0 tys

  1,5(0.1%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  231,5 tys

  7,5(0.2%)

  225,6 tys

  7,4(0.2%)

  27,3 tys

  0,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,9 tys

  0,7(0%)

  15,9 tys

  0,5(0%)

  21,0 tys

  0,7(0%)

  210,9 tys

  6,7(0.2%)

  215,4 tys

  6,9(0.2%)

  109,7 tys

  3,5(0.1%)

  10,2 tys

  0,3(0%)

  8,2 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  117

  0,0(0%)

  39,2

  0,0(0%)

  65,3 tys

  2,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  844

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,1 tys

  1,4(0.1%)

  1,2 mln

  39,2(1.5%)

  1,2 mln

  38,0(1.3%)

  1,3 mln

  42,2(1.5%)

  1,9 mln

  62,2(2%)

  297,4 tys

  9,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,2

  0,0(0%)

  222,5 tys

  7,2(0.3%)

  125,0 tys

  4,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  236

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,3(0%)

  63,6 tys

  2,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  54,7 tys

  1,8(0.1%)

  42,2 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,5 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bielawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 5 789 mieszkańców Bielawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 886 kobiet oraz 2 903 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Bielawy, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 23,0% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Bielawy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bielawie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,8%) oraz podstawowe ukończone (20,9%).

  16,5% mieszkańców Bielawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 815 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,32.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 118,36.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,4% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców Bielawy w wieku potencjalnej nauki (25,7% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 12,2% Wykształcenie wyższe
 • Bielawa
  12,2%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,5%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Bielawa
  18,9%
  Województwo
  18,9%
  Polska
  18,1%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,6%
  Województwo
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Bielawa
  4,6%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Bielawa
  23,0%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 24,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bielawa
  2,1%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 815 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  815,0
  Województwo
  819,0
  Polska
  811,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,82
  Województwo
  0,97
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 49,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bielawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 4
  Publiczne
  74 645-22-42
  74 645-22-42
  ul. Żeromskiego 18
  58-260 Bielawa
  717513
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"
  Niepubliczny
  51 208-80-37
  ul. Elizy Orzeszkowej 1
  58-260 Bielawa
  ---
  Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
  Niepubliczne
  74 645-22-24
  74 645-22-24
  ul. Parkowa 11
  58-260 Bielawa
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek
  Niepubliczne
  74 833-45-28
  74 833-45-28
  ul. KOPERNIKA 2
  58-260 Bielawa
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Montessori
  Niepubliczne
  74 645-22-25
  74 645-22-25
  ul. Os. Włókniarzy 11
  58-260 Bielawa
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WESOŁE KRASNOLUDKI
  Niepubliczne
  74 645-22-29
  74 645-22-29
  ul. 3-GO MAJA 22
  58-260 Bielawa
  ---
  przedszkole niepubliczne z oddziałami integracyjnymi
  Niepubliczne
  74 645-22-27
  74 645-22-27
  ul. wolności 88
  58-260 Bielawa
  ---
  Sportowe Przedszkole Niepubliczne
  Niepubliczne
  74 645-22-28
  ul. Klonowa 4
  58-260 Bielawa
  ---
 • Szkoły podstawowe w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,32
  Województwo
  96,05
  Cała Polska
  96,62
 • 89,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,45
  woj. dolnośląskie
  91,14
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bielawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bielawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Bielawa
  21,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 103,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 90,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bielawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
  Publiczna
  74 645-22-17
  74 645-22-17
  ul. gen. Grota Roweckiego 6
  58-260 Bielawa
  2155542
  Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 (Julian Tuwim)
  Publiczna
  74 646-45-15
  74 646-45-15
  ul. Osiedle Włókniarzy 10
  58-260 Bielawa
  1945634
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczna
  74 645-22-08
  74 645-22-08
  ul. Waryńskiego 50
  58-260 Bielawa
  2041740
  Społeczna Szkoła Podstawowa STO
  Niepubliczna
  74 833-38-70
  74 833-38-70
  ul. Żeromskiego 1
  58-260 Bielawa
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 118,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  118,36
  woj. dolnośląskie
  98,13
  Polska
  100,01
 • 101,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  101,11
  woj. dolnośląskie
  88,95
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Bielawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Bielawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Bielawa
  22,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 67,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Bielawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Nr 2 w Bielawie
  Publiczne
  74 645-22-10
  74 645-22-10
  ul. Parkowa 12
  58-260 Bielawa
  1438633
  Gimnazjum nr 1 w Bielawie
  Publiczne
  74 645-22-02
  74 645-22-02
  ul. Brzeżna 48
  58-260 Bielawa
  614515
  Gimnazjum Ekologiczne nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  74 645-22-12
  74 645-22-12
  ul. Lotnicza 5
  58-260 Bielawa
  610123
  Gimnazjum nr 5 w Bielawie
  Publiczne
  74 833-46-06
  74 833-46-06
  ul. Szkolna 5
  58-260 Bielawa
  485-
  Gimnazjum Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
  Niepubliczne
  74 833-21-16
  74 833-21-16
  ul. Polna 2
  58-260 Bielawa
  ---
  Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
  Niepubliczne
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych
  Niepubliczne
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Społeczne GImnazjum STO
  Niepubliczne
  74 833-38-70
  74 833-38-70
  ul. Żeromskiego 1
  58-260 Bielawa
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Bielawie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Bielawa
  17,0
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 17 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 17
 • 19 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 19
 • 11 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Bielawa
  23,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Bielawie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  74 833-45-67
  74 833-44-49
  ul. Żeromskiego 41
  58-260 Bielawa
  11302-
  Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie (Bolesław Chrobry)
  Publiczne
  74 833-46-06
  74 833-46-06
  ul. Szkolna 5
  58-260 Bielawa
  6118-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
  Publiczna
  74 833-45-67
  74 833-44-49
  ul. Żeromskiego 41
  58-260 Bielawa
  116-
  Społeczna Szkoła Muzyczna Ist
  Niepubliczna
  74 833-38-70
  74 833-38-70
  ul. Żeromskiego 1
  58-260 Bielawa
  ---
  Szkoła Wielozawodowa w Bielawie
  Niepubliczna
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
  Niepubliczna
  74 833-21-16
  74 833-21-16
  ul. Polna 2
  58-260 Bielawa
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  74 833-45-67
  74 833-44-49
  ul. Żeromskiego 41
  58-260 Bielawa
  ---
  Szkoła Policealna dla młodzieży
  Publiczna
  74 833-45-67
  74 833-44-49
  ul. Żeromskiego 41
  58-260 Bielawa
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie
  Niepubliczne
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna Kierunek - Technik Farmaceutyczny w Bielawie
  Niepubliczna
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolmości 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie
  Niepubliczna
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bielawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bielawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bielawa, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bielawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bielawie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Bielawie znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 140)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bielawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bielawie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Bielawie: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Bielawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 287 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 140 (uczestnicy: 50 530)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 1 420)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 6 075)
  • koncerty: 48 (uczestnicy: 10 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 2 060)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 1 500)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 2 148)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 3 300)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 23 110)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 417)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 437)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 39)
  • taneczne: 7 (członkowie: 115)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 38)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 2)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 200)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 250)
  • teatralne: 3 (członkowie: 32)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 68)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 135)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Bielawie działało 1 kino posiadające 1 salę z 80 miejscami na widowni. Odbyło się 341 seansów, na które przyszło 8 359 widzów, w tym 76 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 424 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Bielawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 64 182 wolumeny oraz 92 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 13 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 87 413 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1




  Według danych z 2016 w Bielawie działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 022 członków. Zarejestrowano 1 032 ćwiczących (mężczyźni: 702, kobiety: 330, chłopcy do lat 18: 615, dziewczęta do lat 18: 310). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (22), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bielawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bielawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bielawy znajduje się 49 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Bielawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIII w.dnia 1958-12-01, wykaz dokumentów: 507 z 1958-12-01; brak numeru z 2010-02-24; A/2562/507 z 2010-07-22
  • Dwór z XVI - XVIII (ul. Wolności 92b)dnia 1960-08-26, wykaz dokumentów: 716 z 1960-08-26; A/3708/716 z 2010-09-08
  • Kościół z 1888 r. (ul. Wolności 130)dnia 1976-01-08, wykaz dokumentów: 605/WŁ/76 z 1976-01-08; A/1896/605/Wł/76 z 2010-03-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1799 r.dnia 1976-05-21, wykaz dokumentów: 618/WŁ z 1976-05-21; A/3700/618/Wł z 2010-09-08
  • Kościół z 1877 - 1880dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 687/WŁ z 1978-03-30; A/1925/687/Wł z 2010-03-30
  • Willa z 1915 r. (ul. Wolności 80)dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 688/WŁ z 1978-03-30; A/3707/688/Wł z 2010-09-08
  • Pałac z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 24)dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 689/WŁ z 1978-03-30; brak numeru z 1993-02-04; A/3699/689/Wł z 2010-09-08
  • Pałac z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 23)dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 690/WŁ z 1978-03-30; A/3698/690/Wł z 2010-09-08
  • Pawilon parkowy z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 23)dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 690/WŁ z 1978-03-30; A/3698/690/Wł z 2010-09-08
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; 922/WŁ z 1982-12-31; A/3677/922/Wł z 2010-09-08; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 4. ćw. XIX w.dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; 922/WŁ z 1982-12-31; A/3677/922/Wł z 2010-09-08; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
  • Mauzoleum z 1880 - 1896dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
  • Mauzoleum z 1880 - 1896dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
  • Mauzoleum z 1880 - 1896dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
  • Grobowiec z 1911 r.dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
  • Park z pocz. XX w.dnia 1986-03-28, wykaz dokumentów: 1164/WŁ z 1986-03-28; A/3680/1164/Wł z 2010-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1989-11-15, wykaz dokumentów: 1279/WŁ z 1989-11-15; A/3682/1279/Wł z 2010-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wolności 158)dnia 1990-01-10, wykaz dokumentów: 1282/WŁ z 1990-01-10; A/3709/1282/Wł z 2010-09-08
  • Pensjonat z przełomu XIX/XX w.dnia 1992-03-10, wykaz dokumentów: 1364/WŁ z 1992-03-10; A/3683/1364/Wł z 2010-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Wolności 148)dnia 1994-03-07, wykaz dokumentów: 1397/WŁ z 1994-03-07; brak numeru z 1994-03-07; A/3710/1397/Wł z 2010-09-08
  • Przedszkole z 1900 - 1901 (ul. Mikołaja Kopernika 2a)dnia 1994-08-15, wykaz dokumentów: 1410/WŁ z 1994-08-15; A/3676/1410/Wł z 2010-09-08
  • Willa z 1890 r. (ul. Wolności 57)dnia 1995-01-10, wykaz dokumentów: 1420/WŁ z 1995-01-10; A/3706/1420/Wł z 2010-09-08
  • Willa z 2. poł. XIX w. (ul. Cmentarna 2)dnia 1995-01-10, wykaz dokumentów: 1421/WŁ z 1995-01-10; A/3679/1421/Wł z 2010-09-08
  • Budynek administracyjny z 1889 r. (ul. Wolności 20)dnia 1996-09-30, wykaz dokumentów: 1521/WŁ z 1996-09-30; A/3705/1521/Wł z 2010-09-08
  • Pompownia z 1898 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1997-05-21, wykaz dokumentów: 1567/WŁ z 1997-05-21; A/3681/1567/Wł z 2010-09-08
  • Zespół - pompownia z 1909 r.dnia 1997-05-21, wykaz dokumentów: 1568/WŁ z 1997-05-21; A/3684/1568/Wł z 2010-09-08
  • Budynek administracyjny z 1920 - 1930 (ul. Ostroszowicka 11)dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1595/WŁ z 1997-12-31; A/3685/1595/Wł z 2010-09-08
  • Wieża ciśnień z 1913 r.dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1596/WŁ z 1997-12-31; A/3686/1596/Wł z 2010-09-08
  • Drukarnia z 1923 r.dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1597/WŁ z 1997-12-31; A/3687/1597/Wł z 2010-09-08
  • Przędzalnia z końca XIX w. (ul. Ludwika Waryńskiego 22b)dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1598/WŁ z 1997-12-31; A/3703/1598/Wł z 2010-09-08
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1890 r.dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1599/WŁ z 1997-12-31; A/3704/1599/Wł z 2010-09-08
  • Przędzalnia z 1920 r. (ul. Ludwika Waryńskiego 22b)dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1600/WŁ z 1997-12-31; A/3701/1600/Wł z 2010-09-08
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1880 r.dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1601/WŁ z 1997-12-31; A/3702/1601/Wł z 2010-09-08
  • Tkalnia z 1880 r. (ul. Jana Hempla 10a)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1602/WŁ z 1998-01-14; A/3695/1602/Wł z 2010-09-08
  • Tkalnia z 1891 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1604/WŁ z 1998-01-14; A/3697/1604/Wł z 2010-09-08; brak numeru z 2011-07-21
  • Przędzalnia z 1912 - 1920dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1605/WŁ z 1998-01-14; A/3688/1605/Wł z 2010-09-08
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1875 r. (ul. Piastowska 19a)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1606/WŁ z 1998-01-14; A/3689/1606/Wł z 2010-09-08
  • Przędzalnia z 1900 r.dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1607/WŁ z 1998-01-14; A/3690/1607/Wł z 2010-09-08
  • Stolarnia z 1900 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1608/WŁ z 1998-01-14; A/3691/1608/Wł z 2010-09-08; brak numeru z 2014-04-28; brak numeru z 2014-10-09; brak numeru z 2016-07-19; brak numeru z 2017-01-31
  • Siłownia z 1906 r.dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1609/WŁ z 1998-01-14; A/3692/1609/Wł z 2010-09-08
  • Remiza z 1925 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1610/WŁ z 1998-01-14; A/3693/1610/Wł z 2010-09-08
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1890 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1611/WŁ z 1998-01-14; A/3694/1611/Wł z 2010-09-08
  • Willa z 1928 r. (ul. Spółdzielcza 1)dnia 2007-02-14, wykaz dokumentów: A/997/1-3 z 2007-02-14
  • Willa z 1928 r. (ul. Spółdzielcza 2)dnia 2007-02-14, wykaz dokumentów: A/997/1-3 z 2007-02-14
  • Zespół - willa z 1928 r. (ul. Spółdzielcza 1)dnia 2007-02-14, wykaz dokumentów: A/997/1-3 z 2007-02-14
  • Park z 1928 r.dnia 2007-02-14, wykaz dokumentów: A/997/1-3 z 2007-02-14
  • Willa z 1904 r. (ul. Janusza Korczaka 4)dnia 2007-11-06, wykaz dokumentów: A/1033 z 2007-11-06
  • Przędzalnia z 1927 - 1928dnia 2017-01-23, wykaz dokumentów: A/6039/1-2 z 2017-01-23
  • Budynek administracyjny z 1906 r.dnia 2017-01-23, wykaz dokumentów: A/6039/1-2 z 2017-01-23
 • Formy ochrony przyrody w Bielawie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bielawy znajduje się 15 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bielawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bukowa Kalenica w Górach Sowich - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1962-05-30, Powierzchnia: 28.78 ha
  • Park Krajobrazowy Gór SowichData ustanowienia: 1991-12-13, Opis granicy: Opis granic Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich) Park składa się z dwóch części: a. Kompleks pomiędzy Pieszycami Walimiem a Jugowem. Północną granicę stanowi skraj lasów ciągnących się wzdłuż drogi nr 383 z Pieszyc do Walimia. Od Góry Grodzisko (476 m) w kierunku zachodnim granica parku omija zabudowę Rościszowa Lasocina i Potoczka. Za miejscowością Potoczek skrajem lasu: oddziałów 166 168 169 170 161 158 155 156 157 160 164 165 194 193 Nadleśnictwa Świdnica wyłącza Polanę Potoczkową ze schroniskiem Bacówka i dolną stacją wyciągu na Wielką Sowę dalej biegnie drogą Walim-Pieszyce przez Przełęcz Waiimską. Na wysokości dawnej kopalni srebra („Silberloch”) schodzi na drugą stronę drogi obejmując oddział leśny nr 11 Nadleśnictwa Wałbrzych ponownie wraca na drogę i dochodzi do obszaru zabudowań Walimia. Tu odchodzi od drogi i po krawędzi lasu: oddziałów 15 i 21 Nadleśnictwa Wałbrzych omijając boisko sportowe oraz obejmując Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w miejscowości Walim kieruje się do drogi z Walimia do Rzeczki Górnej. Przechodzi na drugą stronę drogi obejmując swym zasięgiem oddział leśny nr 65 Nadleśnictwa Wałbrzych. Z powrotem wraca do drogi Walim - Rzeczka Górna przechodzi na jej drugą stronę i brzegiem_kompleksu leśnego: oddziały 22 23 24 26 24 27 40 48 44 43 41 Nadleśnictwa Wałbrzych oddziały 9 13 14 27 26 25 29 33 34 39 40 41 48 47 54 55 53 67 64 70 71 72 73 74 87 Nadleśnictwa Jugów biegnie w kierunku południowym omijając od wschodu grunty rolne Rzeczki Sokolca Jugowa Przygórza do Woliborza. Następnie drogą Wolibórz-Bielawa przez przełęcz Woliborską dochodzi do Jodłownika. Stąd schodzi na skraj lasu oddziałów 300 299 294 293 287 286 274 280 266 256 255 254 247 231 233 226 223 222 214 215 216 217 218 219 221 203 204 197 189 187 186 187 183 181 180 179 178 177 176 175 Nadleśnictwa Świdnica kierując się na północny-zachód omijając od zachodu zabudowę Jodłownika Nowej Bielawy i Bielawy obejmując Kamieniczki i wyłączając Kamionki dochodzi do Pieszyc. Omijając zabudowania Pieszyc brzegiem kompleksu leśnego: oddział 174 dochodzi do oddziału 166 Nadleśnictwa Świdnica. b. Kompleks leśny pomiędzy Głuszycą a Walimiem. Granica kompleksu biegnie na wschodzie skrajem lasu od oddziału leśnego nr 75 w kierunku na południe granicą rolno-leśną oddziałów nr 76 77 81 120 124 125 i 123 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na południe od oddziału nr 127 w kierunku na zachód granicą lasu oddziałów nr 127 126 115 112 111 109 90 96 98 97 i 94 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na północy - od oddziału nr 94 do oddziału nr 74 linią podziałową j d b - dalej oddziały nr 69 73 68 67 71 i 70 do styku z granicą oddziału 75 Nadleśnictwa Wałbrzych. UWAGA: W przypadku gdy mowa o przebiegu granicy po drodze publicznej - przyjmuje się że granica biegnie krawędzią drogi przylegającą do terenu Parku., Powierzchnia: 8140.67 ha
  • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21324.86 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy jesion znajduje się w obrębie posesji Sowia 89 na północny wschód od bramy wjazdowej w sąsiedztwie pomnikowej jedlicy zielonej
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 15 %, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa lipa usytuowana jest ok. 20 m na wschód od północnego narożnika budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wolności 92
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 15% jeden z głównych konarów uschnięty wypróchnienie w części odziomkowej, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie w parku miejskim w odległości ok. 50 m na północny-wschód od północnego narożnika budynku przy ul. Parkowej 10
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 10%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik usytuowany jest w zachodniej części parku miejskiego nieopodal budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Parkowej 2A
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 5% wypróchnienie w częsci odziomkowej, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik znajduje się na terenie posesji przy ul. Korczaka 9 przed budynkiem mieszkalnym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy cis znajduje się na terenie posesji przy ul. Korczaka 1 tuż obok zachodniej ściany budynku
  • Pomnik przyrodyOpis: blizny na konarach, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy cis usytuowany jest ok. 15 m na północny zachód od budynku znajdującego się przy ul. Strażackiej 2
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 2%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy buk rośnie na terenie posesji przy ul. Korczaka 9 ok 20 m na wschód od budynku mieszkalnego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowe cisy znajdują się nieopodal budynku przy ul. Piastowskiej 23
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa grupa drzew znajduje się przed budynkiem przy ul. Wolności 117
  • Pomnik przyrodyOpis: Wysiąk żywicy z zabliźnień po uciętych konarach, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa jedlica znajduje się na terenie posesji Sowia 89 na północny wschód od bramy wjazdowej w sąsiedztwie pomnikowego jesionu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa choina znajduje się na terenie posesji Sowia 89 w odległości około 40m na północny wschód od północno-wchodniego narożnika budynku mieszkalnego

Bielawa - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)



 • W 2017 roku w Bielawie znajdowało się 19 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 56 taksówek oraz 56 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bielawie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 5 136,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  5 136,7 km
  Dolnośląskie
  376,9 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 6,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Bielawa
  6,2 km
  Dolnośląskie
  2,6 km
  Kraj
  3,2 km
 • 56 Liczba licencji na taksówki
 • 56 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bielawa przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 384droga wojewódzka nr 384(Wolibórz - Jodłownik - Bielawa - Dzierżoniów - Uciechów - Kołaczów - Sieniawka - Ratajno - Łagiewniki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bielawa nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bielawie istnieje 141 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. 22 Lipca

  ul. 3 Maja

  ul. 9 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Azaliowa

  ul. Bankowa

  ul. Boczna

  ul. Bohaterów Getta

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bratkowa

  ul. Brzeżna

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Ceglana

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czerwona

  ul. Dzierżoniowska

  ul. Elizy Orzeszkowej

  os. Europejskie

  ul. Fiołkowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Generała Władysława Sikorskiego

  ul. Gołębia

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górska

  ul. Handlowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hotelowa

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kamienna

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  pl. Kościelny

  ul. Krańcowa

  ul. Krucza

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

  ul. Księdza Romana Biskupa

  ul. Kwiatowa

  ul. Legionów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lotnicza

  ul. Ludowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Makowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miodowa

  ul. Młodych

  pl. Młodzieży

  ul. Niecała

  ul. Nowobielawska

  ul. Obrońców Westerplatte

  ul. Osiedlowa

  ul. Ostatnia

  ul. Ostroszowicka

  ul. Owocowa

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  ul. Piławska

  ul. Pocztowa

  ul. Pod Lasem

  os. Podgórskie

  ul. Polna

  ul. Poziomkowa

  ul. Prosta

  ul. Przedwiośnie

  ul. Przemysłowa

  ul. Przeskok

  ul. Przodowników Pracy

  ul. Rolna

  Rondo Besteru

  Rondo Bielbawu

  Rondo Bieltexu

  Rondo Miast Partnerskich

  Rondo im. "Inki" sanitariuszki AK

  ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Sowia

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Szewska

  ul. Szkolna

  ul. Szpakowa

  ul. Słomiana

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Teatralna

  ul. Tkacka

  ul. Tulipanowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Willowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  pl. Wolności

  ul. Wschodnia

  ul. Wysoka

  ul. Władysława Grabskiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Włókniarzy

  os. Włókniarzy

  os. XXV-lecia PRL

  ul. Zaułek Wiśniowy

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. gen. Broni Zygmunta Berlinga

  ul. gen. Grota-Roweckiego

  pl. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Łabędzia

  pl. Świętej Faustyny Kowalskiej

  al. św. Jana Pawła II