Bielawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Bielawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bielawa to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Bielawa.
 • 28 181 Liczba mieszkańców
 • 36,2 km² Powierzchnia
 • 778,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 280–345 m n.p.m Wysokość
 • XIII w. Data założenia
 • 1924 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DDZ Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Ireneusz Hordyj Burmistrz miasta
Bielawa na mapie
Identyfikatory
 • 16.622950.6908 Współrzędne GPS
 • 0202011 TERYT (TERC)
 • 0983818 SIMC
Herb miasta Bielawa
Bielawa herb
Flaga miasta Bielawa
Bielawa flaga

Jak Bielawa wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bielawa na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bielawa wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bielawa plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
83Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
101Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
101Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
116Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
116Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
139Miasta o największej powierzchni w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
147Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
147Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
158Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
164Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
178Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
189Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
221Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
264Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności

Bielawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-260Poczta Bielawa 001, ul. Piastowska 16
58-260Skrytki Pocztowe Poczta Bielawa 001, ul. Piastowska 16
58-261Poczta Bielawa 003, ul. Żeromskiego 21
58-263Poczta Bielawa 004, ul. Jana III Sobieskiego 17

Bielawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bielawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Dzierżoniowie (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Andersa 6 a
58-200 Dzierżoniów
Urząd Miejski w Bielawie
(74) 833-42-55 745
(74) 833-58-38
pl. Wolności 1
58-260 Bielawa

Bielawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bielawa jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 28 181, z czego 53,4% stanowią kobiety, a 46,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bielawy zawarli w 2022 roku 112 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Bielawy jest stanu wolnego, 49,7% żyje w małżeństwie, 10,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Bielawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -298. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,47 na 1000 mieszkańców Bielawy. W 2022 roku urodziło się 157 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,40 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Bielawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,1% zgonów w Bielawie były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bielawy przypada 15.98 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 178 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 224 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bielawy -46. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,3% mieszkańców Bielawy jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bielawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 181 Liczba mieszkańców
 • 15 047 Kobiety
 • 13 134 Mężczyźni
 • 53,4%
  46,6%
 • 115 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 115 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bielawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bielawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bielawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bielawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,2 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 47,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bielawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bielawy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bielawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bielawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bielawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,9%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,8%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 48,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Bielawa
  10,5%
  Województwo
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 11,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Bielawa
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bielawie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,9
  Dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 112 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bielawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -298 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -156 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -142 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -10,5
  Dolnośląskie
  -4,6
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bielawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bielawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bielawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bielawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 157 Urodzenia żywe
 • 77 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 80 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,5
  Województwo
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 28,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,3
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 323 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 264 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 381 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 323 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 163 Waga 3500g - 3999g
 • 163
 • 248 Waga 3000g - 3499g
 • 248
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Bielawa
  1,11
  Dolnośląskie
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Bielawa
  0,56
  Dolnośląskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,40 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,40
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bielawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 455 Zgony
 • 233 Kobiety
  (Zgony)
 • 222 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,2%
  48,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,0
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 250,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  250,3
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Bielawa
  0,0
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Bielawa
  4,5
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dzierżoniowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Bielawa
  44,5%
  Dolnośląskie
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,1%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,2%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 110 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Cały kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Polska
  70,6
 • 323,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Bielawa
  323,9
  Województwo
  294,0
  Cały kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,2
  Cała Polska
  253,9
 • 683,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 732,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 628,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  683,2
  Województwo
  556,8
  Polska
  426,2
 • 114,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 51,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  114,1
  Dolnośląskie
  96,5
  Cały kraj
  62,9
 • 33,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,6
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  33,8
 • 13,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  13,8
  woj. dolnośląskie
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 178 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 91 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 87 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 224 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 119 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 105 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -43 Saldo migracji
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -46 Saldo migracji wewnętrznych
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bielawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bielawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bielawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bielawie oddano do użytku 27 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bielawie to 12 752 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 450 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bielawie to 5,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bielawie to 176,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,93% mieszkań posiada łazienkę, 78,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

  Powiat dzierżoniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 752 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 449,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  449,90
  Dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 58,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  58,20 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Bielawa
  26,20 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Bielawa
  3,36
  Dolnośląskie
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,22
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  Dolnośląskie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 27 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,95
  Dolnośląskie
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 159 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,89
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Kraj
  3,89
 • 5,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,61
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 4 753 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 176,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Bielawa
  176,0 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Bielawa
  0,17 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Bielawa
  97,38%
  Dolnośląskie
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 90,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  90,86%
  Województwo
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 88,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,93%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 78,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Bielawa
  78,14%
  Województwo
  85,03%
  Polska
  85,83%
 • 96,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Bielawa
  96,19%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bielawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bielawie na 1000 mieszkańców pracuje 131osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bielawie wynosiło w 2023 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bielawie wynosiło 5 723,65 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bielawy 1 809 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 855 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -954.

  6,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Bielawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 131 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  131,0
  Województwo
  279,0
  Cała Polska
  259,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,4% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  4,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bielawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bielawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bielawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 128 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 724 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bielawie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 809 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 855 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -954 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 42,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bielawie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 749 Pracujący ogółem
 • 2 232 Kobiety
 • 1 517 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bielawie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,3% W wieku produkcyjnym
 • 50,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bielawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  74,4
  Województwo
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 48,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bielawa
  48,5
  Dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 187,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  187,3
  Województwo
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bielawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bielawie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 345 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 177 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 202 nowe podmioty, a 133 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (673) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (199) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (705) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (96) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bielawie najwięcej (249) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 239) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (778) podmiotów, a 76,2% (2 549) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bielawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 345 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 778 Przemysł i budownictwo
 • 2 549 Pozostała działalność
 • 202 Podmioty nowo zarejestrowane w Bielawie w 2023 roku
 • 133 Podmioty wyrejestrowane w Bielawie w 2023 roku
 • 2 177 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 239 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 239
 • 90 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 90
 • 15 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 15
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 344 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 344
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 193 Spółki handlowe ogółem
 • 193
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 159  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 159
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 249 Spółki cywilne ogółem
 • 249
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 177 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 496 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 496
 • 428 Budownictwo
 • 428
 • 199 Przetwórstwo przemysłowe
 • 199
 • 178 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 178
 • 170 Transport i gospodarka magazynowa
 • 170
 • 168 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 168
 • 116 Pozostała działalność
 • 116
 • 97 Informacja i komunikacja
 • 97
 • 74 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 74
 • 74 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 74
 • 68 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 68
 • 48 Edukacja
 • 48
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 22 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 22
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bielawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bielawie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 546 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bielawie wynosi 78,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bielawy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,05 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 8,84 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,68 (66%), drogowe - 1,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bielawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 546 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 546
 • 343 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 343
 • 133 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 133
 • 53 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 53
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 11
 • 252 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 252
 • 19,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,19
  Województwo
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 12,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,05
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 4,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,68
  Województwo
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,85
  Dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Bielawa
  0,39
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 8,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,84
  Dolnośląskie
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  Dolnośląskie
  63%
  Kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Polska
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Bielawa
  66%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Bielawa
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  97%
  Dolnośląskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  58%
  Województwo
  43%
  Polska
  51%

Bielawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bielawy wyniosła w 2022 roku 197,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 31.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bielawy - 20.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.5%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 40,1 mln złotych, czyli 20,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bielawy wyniosła w 2022 roku 174,0 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.4%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (13.7%). W budżecie Bielawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 903 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,9 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,1%.
 • Wydatki budżetu w Bielawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bielawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bielawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  107,3 mln

  3,5 tys(100%)

  113,7 mln

  3,7 tys(100%)

  118,5 mln

  3,9 tys(100%)

  140,5 mln

  4,7 tys(100%)

  142,9 mln

  4,8 tys(100%)

  158,1 mln

  5,4 tys(100%)

  151,9 mln

  5,3 tys(100%)

  197,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,5 mln

  736(21%)

  23,6 mln

  777(20.7%)

  25,5 mln

  845(21.5%)

  29,6 mln

  985(21.1%)

  29,3 mln

  980(20.5%)

  32,3 mln

  1,1 tys(20.4%)

  35,5 mln

  1,2 tys(23.4%)

  40,4 mln

  1,4 tys(20.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  22,3 mln

  728(20.8%)

  16,5 mln

  542(14.5%)

  15,2 mln

  503(12.8%)

  19,7 mln

  656(14%)

  19,9 mln

  665(13.9%)

  25,7 mln

  870(16.2%)

  21,5 mln

  736(14.2%)

  28,6 mln

  1,0 tys(14.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  16,4 mln

  533(15.2%)

  12,8 mln

  421(11.2%)

  12,0 mln

  397(10.1%)

  17,8 mln

  591(12.6%)

  14,3 mln

  480(10%)

  17,0 mln

  577(10.8%)

  13,4 mln

  458(8.8%)

  18,8 mln

  665(9.6%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  211,6 tys

  6,9(0.2%)

  449,8 tys

  14,8(0.4%)

  703,7 tys

  23,3(0.6%)

  91,3 tys

  3,0(0.1%)

  324,9 tys

  10,9(0.2%)

  136,4 tys

  4,6(0.1%)

  1,4 mln

  48,9(0.9%)

  15,8 mln

  559(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  966,1 tys

  31,5(0.9%)

  1,1 mln

  36,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,2 mln

  465(6.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  241(6.9%)

  7,7 mln

  254(6.8%)

  9,1 mln

  300(7.6%)

  11,2 mln

  371(7.9%)

  9,2 mln

  308(6.4%)

  10,0 mln

  339(6.3%)

  11,0 mln

  375(7.2%)

  12,9 mln

  456(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,5 mln

  474(13.5%)

  27,0 mln

  890(23.8%)

  8,4 mln

  279(7.1%)

  8,6 mln

  285(6.1%)

  9,5 mln

  319(6.7%)

  9,7 mln

  329(6.1%)

  10,4 mln

  357(6.9%)

  12,8 mln

  451(6.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,8 mln

  417(11.9%)

  12,5 mln

  411(11%)

  10,3 mln

  342(8.7%)

  12,8 mln

  425(9.1%)

  11,4 mln

  382(8%)

  11,0 mln

  374(7%)

  8,0 mln

  275(5.3%)

  11,1 mln

  392(5.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,5 mln

  113(3.2%)

  5,2 mln

  170(4.6%)

  4,2 mln

  138(3.5%)

  3,1 mln

  102(2.2%)

  3,3 mln

  111(2.3%)

  5,0 mln

  168(3.1%)

  4,5 mln

  155(3%)

  6,2 mln

  217(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  821,7 tys

  26,8(0.8%)

  832,8 tys

  27,4(0.7%)

  1,5 mln

  50,1(1.3%)

  1,1 mln

  37,5(0.8%)

  993,9 tys

  33,3(0.7%)

  1,2 mln

  41,5(0.8%)

  1,2 mln

  40,4(0.8%)

  3,7 mln

  130(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  78,8(2.2%)

  2,7 mln

  90,4(2.4%)

  2,9 mln

  96,9(2.5%)

  3,0 mln

  98,8(2.1%)

  2,9 mln

  96,8(2%)

  2,3 mln

  79,3(1.5%)

  2,9 mln

  99,2(1.9%)

  2,9 mln

  103(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  46,6(1.3%)

  1,3 mln

  41,6(1.1%)

  1,1 mln

  37,8(1%)

  1,1 mln

  35,6(0.8%)

  1,3 mln

  44,0(0.9%)

  1,1 mln

  37,4(0.7%)

  643,9 tys

  22,0(0.4%)

  2,1 mln

  75,3(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  509,7 tys

  16,6(0.5%)

  496,0 tys

  16,3(0.4%)

  529,1 tys

  17,5(0.4%)

  516,5 tys

  17,2(0.4%)

  574,4 tys

  19,2(0.4%)

  547,8 tys

  18,6(0.3%)

  591,5 tys

  20,2(0.4%)

  872,1 tys

  30,8(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  850,0 tys

  28,8(0.5%)

  200,0 tys

  6,8(0.1%)

  700,0 tys

  24,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  159,2 tys

  5,2(0.1%)

  293,6 tys

  9,7(0.3%)

  317,8 tys

  10,5(0.3%)

  159,8 tys

  5,3(0.1%)

  275,2 tys

  9,2(0.2%)

  473,7 tys

  16,0(0.3%)

  419,5 tys

  14,4(0.3%)

  430,1 tys

  15,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  83,0 tys

  2,7(0.1%)

  82,6 tys

  2,7(0.1%)

  102,0 tys

  3,4(0.1%)

  4,2 mln

  138(3%)

  3,4 mln

  113(2.4%)

  89,1 tys

  3,0(0.1%)

  289,2 tys

  9,9(0.2%)

  397,6 tys

  14,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  33,3(0.9%)

  1,1 mln

  35,4(0.9%)

  1,1 mln

  37,9(1%)

  1,4 mln

  46,7(1%)

  1,4 mln

  47,3(1%)

  1,4 mln

  48,1(0.9%)

  1,3 mln

  43,4(0.8%)

  193,4 tys

  6,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  112,9 tys

  3,7(0.1%)

  120,3 tys

  4,0(0.1%)

  112,3 tys

  3,7(0.1%)

  120,5 tys

  4,0(0.1%)

  75,2 tys

  2,5(0.1%)

  107,9 tys

  3,7(0.1%)

  90,4 tys

  3,1(0.1%)

  120,8 tys

  4,3(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,6 tys

  0,7(0%)

  20,2 tys

  0,7(0%)

  20,0 tys

  0,7(0%)

  19,7 tys

  0,7(0%)

  19,6 tys

  0,7(0%)

  19,5 tys

  0,7(0%)

  19,0 tys

  0,6(0%)

  18,7 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  225,6 tys

  7,4(0.2%)

  27,3 tys

  0,9(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  271,0 tys

  9,0(0.2%)

  219,5 tys

  7,3(0.2%)

  190,4 tys

  6,4(0.1%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bielawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bielawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bielawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bielawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  116,7 mln

  3,8 tys(100%)

  117,0 mln

  3,8 tys(100%)

  123,3 mln

  4,1 tys(100%)

  126,2 mln

  4,2 tys(100%)

  157,7 mln

  5,3 tys(100%)

  156,2 mln

  5,4 tys(100%)

  165,3 mln

  5,7 tys(100%)

  174,0 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,5 mln

  964(25.3%)

  30,8 mln

  1,0 tys(26.3%)

  32,4 mln

  1,1 tys(26.3%)

  35,6 mln

  1,2 tys(28.2%)

  37,7 mln

  1,3 tys(23.9%)

  37,0 mln

  1,3 tys(23.7%)

  41,5 mln

  1,4 tys(25.1%)

  42,4 mln

  1,5 tys(24.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,1 mln

  918(24.1%)

  28,5 mln

  937(24.3%)

  28,5 mln

  944(23.1%)

  29,4 mln

  977(23.2%)

  33,2 mln

  1,1 tys(21.1%)

  38,8 mln

  1,3 tys(24.9%)

  49,5 mln

  1,7 tys(29.9%)

  40,7 mln

  1,4 tys(23.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,0 mln

  359(9.4%)

  13,8 mln

  454(11.8%)

  17,3 mln

  571(14%)

  13,2 mln

  440(10.5%)

  19,9 mln

  667(12.6%)

  16,0 mln

  543(10.3%)

  19,7 mln

  673(11.9%)

  23,8 mln

  840(13.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  24,9 mln

  813(21.4%)

  11,1 mln

  366(9.5%)

  10,3 mln

  341(8.3%)

  11,1 mln

  369(8.8%)

  15,3 mln

  512(9.7%)

  15,5 mln

  525(9.9%)

  11,1 mln

  379(6.7%)

  15,6 mln

  550(9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  239,5 tys

  7,8(0.2%)

  493,4 tys

  16,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 mln

  470(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,0 mln

  328(8.6%)

  22,2 mln

  731(19%)

  3,4 mln

  113(2.8%)

  3,4 mln

  113(2.7%)

  4,3 mln

  143(2.7%)

  4,0 mln

  136(2.6%)

  4,6 mln

  158(2.8%)

  6,8 mln

  239(3.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,2 tys

  0,3(0%)

  8,2 tys

  0,3(0%)

  57,8 tys

  1,9(0%)

  109,4 tys

  3,6(0.1%)

  8,9 tys

  0,3(0%)

  20,5 tys

  0,7(0%)

  19,2 tys

  0,7(0%)

  2,6 mln

  91,8(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,9 mln

  94,2(2.5%)

  1,6 mln

  51,2(1.3%)

  1,5 mln

  49,8(1.2%)

  1,5 mln

  50,0(1.2%)

  2,5 mln

  84,6(1.6%)

  3,3 mln

  112(2.1%)

  2,5 mln

  86,5(1.5%)

  2,5 mln

  87,0(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  464,0 tys

  15,1(0.4%)

  272,7 tys

  9,0(0.2%)

  399,5 tys

  13,2(0.3%)

  807,2 tys

  26,9(0.6%)

  350,7 tys

  11,7(0.2%)

  1,0 mln

  34,5(0.7%)

  450,9 tys

  15,4(0.3%)

  1,6 mln

  56,4(0.9%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  42,4 tys

  1,4(0%)

  136,1 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  52,2(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  150,4 tys

  5,0(0.1%)

  753,2 tys

  25,1(0.6%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  476,6 tys

  16,1(0.3%)

  7,4 tys

  0,3(0%)

  625,0 tys

  22,1(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  99,9 tys

  3,3(0.1%)

  89,8 tys

  3,0(0.1%)

  95,6 tys

  3,2(0.1%)

  92,0 tys

  3,1(0.1%)

  135,8 tys

  4,5(0.1%)

  318,4 tys

  10,8(0.2%)

  403,6 tys

  13,8(0.2%)

  402,5 tys

  14,2(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,7 mln

  283(7.4%)

  7,9 mln

  261(6.8%)

  5,1 mln

  167(4.1%)

  5,5 mln

  183(4.4%)

  8,7 mln

  290(5.5%)

  3,0 mln

  103(1.9%)

  124,4 tys

  4,3(0.1%)

  260,9 tys

  9,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  87,6 tys

  2,9(0.1%)

  90,8 tys

  3,0(0.1%)

  82,1 tys

  2,7(0.1%)

  89,4 tys

  3,0(0.1%)

  61,3 tys

  2,1(0%)

  68,7 tys

  2,3(0%)

  65,8 tys

  2,3(0%)

  72,0 tys

  2,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  247,7 tys

  8,1(0.2%)

  186,9 tys

  6,2(0.2%)

  150,4 tys

  5,0(0.1%)

  118,6 tys

  3,9(0.1%)

  89,2 tys

  3,0(0.1%)

  73,3 tys

  2,5(0%)

  42,8 tys

  1,5(0%)

  30,7 tys

  1,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,6 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,2(0%)

  16,1 tys

  0,5(0%)

  19,0 tys

  0,6(0%)

  16,2 tys

  0,5(0%)

  17,7 tys

  0,6(0%)

  26,5 tys

  0,9(0%)

  19,0 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  225,6 tys

  7,4(0.2%)

  27,3 tys

  0,9(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  271,0 tys

  9,0(0.2%)

  219,5 tys

  7,3(0.1%)

  190,4 tys

  6,4(0.1%)

  6,2 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  63,6 tys

  2,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  339

  0,0(0%)

  353

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,2 tys

  1,8(0%)

  3,3 mln

  111(2.1%)

  1,0 mln

  33,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bielawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 431 mieszkańców Bielawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 739 kobiet oraz 2 693 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Bielawy, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 15,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Bielawy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bielawie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (20,5%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,9%) oraz średnie zawodowe (25,3%).

  W roku 2022 w Bielawie mieściło się 8 przedszkoli, w których do 50 oddziałów uczęszczało 962 dzieci (475 dziewczynek oraz 487 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bielawie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 706 dzieci (364 dziewczynki oraz 342 chłopców). Dostępnych było 711 miejsc.

  17,9% mieszkańców Bielawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 029 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 104 oddziałach uczyło się 1 951 uczniów (981 kobiet oraz 970 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bielawie placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 75 oddziałach uczyło się 1 507 uczniów (780 kobiet oraz 727 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,06.

  W Bielawie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 397 uczniów (237 kobiet oraz 160 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 73 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bielawie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 299 uczniów (164 kobiety oraz 135 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 97 absolwentów.

  W Bielawie znajduje się 1 Technikum, w którym w 16 oddziałach uczyło się 408 uczniów (122 kobiety oraz 286 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 46 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bielawie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 184 uczniów (14 kobiet oraz 170 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 9 absolwentów.

  W Bielawie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 154 uczniów (66 kobiet oraz 88 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,4 uczniów. 25,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Bielawy w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 20,2% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,0%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Bielawa
  38,4%
  Województwo
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Bielawa
  11,9%
  Województwo
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Bielawa
  22,8%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Bielawa
  23,2%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,0%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1029 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 029,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Bielawa
  0,72
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 50 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 953 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bielawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 962 Dzieci
 • 475 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 487 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 196 3 lata
 • 196
 • 224 4 lata
 • 224
 • 280 5 lata
 • 280
 • 232 6 lat
 • 232
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 101 3 lata
 • 101
 • 109 4 lata
 • 109
 • 126 5 lata
 • 126
 • 122 6 lat
 • 122
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 95 3 lata
 • 95
 • 115 4 lata
 • 115
 • 154 5 lata
 • 154
 • 110 6 lat
 • 110
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 20 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 62,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 61,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 18 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Bielawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4 lata
 • 4
 • 4 5 lata
 • 4
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bielawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 4
  Publiczne
  74 645-22-42
  74 645-22-42
  ul. Żeromskiego 18
  58-260 Bielawa
  717513
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"
  Niepubliczny
  51 208-80-37
  ul. Elizy Orzeszkowej 1
  58-260 Bielawa
  ---
  Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
  Niepubliczne
  74 645-22-24
  74 645-22-24
  ul. Parkowa 11
  58-260 Bielawa
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek
  Niepubliczne
  74 833-45-28
  74 833-45-28
  ul. KOPERNIKA 2
  58-260 Bielawa
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Montessori
  Niepubliczne
  74 645-22-25
  74 645-22-25
  ul. Os. Włókniarzy 11
  58-260 Bielawa
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WESOŁE KRASNOLUDKI
  Niepubliczne
  74 645-22-29
  74 645-22-29
  ul. 3-GO MAJA 22
  58-260 Bielawa
  ---
  przedszkole niepubliczne z oddziałami integracyjnymi
  Niepubliczne
  74 645-22-27
  74 645-22-27
  ul. wolności 88
  58-260 Bielawa
  ---
  Sportowe Przedszkole Niepubliczne
  Niepubliczne
  74 645-22-28
  ul. Klonowa 4
  58-260 Bielawa
  ---
 • Szkoły podstawowe w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bielawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 104 Oddziały
 • 1 951 Uczniowie
 • 981 Kobiety
  (uczniowie)
 • 970 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 237 Uczniowie w 1 klasie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 347 Absolwenci
 • 162 Kobiety
  (absolwenci)
 • 185 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,8
  woj. dolnośląskie
  18,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 131,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 101,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  97,06
  woj. dolnośląskie
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 95,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Bielawa
  95,62
  Województwo
  96,90
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bielawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bielawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bielawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
  Publiczna
  74 645-22-17
  74 645-22-17
  ul. gen. Grota Roweckiego 6
  58-260 Bielawa
  2155542
  Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 (Julian Tuwim)
  Publiczna
  74 646-45-15
  74 646-45-15
  ul. Osiedle Włókniarzy 10
  58-260 Bielawa
  1945634
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczna
  74 645-22-08
  74 645-22-08
  ul. Waryńskiego 50
  58-260 Bielawa
  2041740
  Społeczna Szkoła Podstawowa STO
  Niepubliczna
  74 833-38-70
  74 833-38-70
  ul. Żeromskiego 1
  58-260 Bielawa
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bielawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 397 Uczniowie
 • 237 Kobiety
  (uczniowie)
 • 160 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,7%
  40,3%
 • 144 Uczniowie w 1 klasie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Bielawa
  23,4
  Województwo
  26,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 24,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Bielawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 408 Uczniowie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie)
 • 286 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,9%
  70,1%
 • 138 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Bielawa
  25,5
  Województwo
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Bielawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  25,7
  Dolnośląskie
  20,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bielawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  74 833-45-67
  74 833-44-49
  ul. Żeromskiego 41
  58-260 Bielawa
  11302-
  Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie (Bolesław Chrobry)
  Publiczne
  74 833-46-06
  74 833-46-06
  ul. Szkolna 5
  58-260 Bielawa
  6118-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
  Publiczna
  74 833-45-67
  74 833-44-49
  ul. Żeromskiego 41
  58-260 Bielawa
  116-
  Społeczna Szkoła Muzyczna Ist
  Niepubliczna
  74 833-38-70
  74 833-38-70
  ul. Żeromskiego 1
  58-260 Bielawa
  ---
  Szkoła Wielozawodowa w Bielawie
  Niepubliczna
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
  Niepubliczna
  74 833-21-16
  74 833-21-16
  ul. Polna 2
  58-260 Bielawa
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  74 833-45-67
  74 833-44-49
  ul. Żeromskiego 41
  58-260 Bielawa
  ---
  Szkoła Policealna dla młodzieży
  Publiczna
  74 833-45-67
  74 833-44-49
  ul. Żeromskiego 41
  58-260 Bielawa
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie
  Niepubliczne
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna Kierunek - Technik Farmaceutyczny w Bielawie
  Niepubliczna
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolmości 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
  Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie
  Niepubliczna
  74 833-13-77
  74 833-13-77
  ul. Wolności 105
  58-260 Bielawa
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Bielawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bielawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bielawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bielawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bielawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bielawie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Bielawie znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 190)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 2
   • z zestawem do wideokonferencji: 1
   • z obsługą techniczną: 1
   • z ekranem: 2
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
   • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bielawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Bielawie
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bielawie: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bielawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 360 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 201 (uczestnicy: 36 949)
   • seanse filmowe: 26 (uczestnicy: 1 162)
   • wystawy: 9 (uczestnicy: 410)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 2 880)
   • koncerty: 54 (uczestnicy: 15 938)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 1 484)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 690)
   • konkursy: 8 (uczestnicy: 490)
   • pokazy teatralne: 26 (uczestnicy: 7 429)
   • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
   • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 200)
   • warsztaty: 21 (uczestnicy: 633)
   • inne: 34 (uczestnicy: 5 433)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 16 (członkowie: 223)
   • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
   • taneczne: 7 (członkowie: 104)
   • muzyczne: 2 (członkowie: 40)
   • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
   • teatralne: 1 (członkowie: 3)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
   • literackie: 1 (członkowie: 6)
   • inne: 1 (członkowie: 20)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • politechniczne: 1
   • ceramiczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1
   • inne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 5 (członkowie: 64)
   • teatralne: 2 (członkowie: 24)
   • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 40)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Bielawie działało 1 kino posiadające 1 salę z 80 miejscami na widowni. Odbyło się 858 seansów, na które przyszło 9 617 widzów, w tym 203 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 827 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 w Bielawie działało 1 muzeum lub oddział .

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 w Bielawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 72 196 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 87 413 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
   • dostępne dla czytelników: 3
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Bielawie działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 022 członków. Zarejestrowano 1 032 ćwiczących (mężczyźni: 702, kobiety: 330, chłopcy do lat 18: 615, dziewczęta do lat 18: 310). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (22), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (9).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Bielawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Bielawie
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bielawy znajduje się 49 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Bielawie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Miasto z XIII w.dnia 1958-12-01, wykaz dokumentów: 507 z 1958-12-01; brak numeru z 2010-02-24; A/2562/507 z 2010-07-22
   • Dwór z XVI - XVIII (ul. Wolności 92b)dnia 1960-08-26, wykaz dokumentów: 716 z 1960-08-26; A/3708/716 z 2010-09-08
   • Kościół z 1888 r. (ul. Wolności 130)dnia 1976-01-08, wykaz dokumentów: 605/WŁ/76 z 1976-01-08; A/1896/605/Wł/76 z 2010-03-29
   • Inny budynek mieszkalny z 1799 r.dnia 1976-05-21, wykaz dokumentów: 618/WŁ z 1976-05-21; A/3700/618/Wł z 2010-09-08
   • Kościół z 1877 - 1880dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 687/WŁ z 1978-03-30; A/1925/687/Wł z 2010-03-30
   • Willa z 1915 r. (ul. Wolności 80)dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 688/WŁ z 1978-03-30; A/3707/688/Wł z 2010-09-08
   • Pałac z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 24)dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 689/WŁ z 1978-03-30; brak numeru z 1993-02-04; A/3699/689/Wł z 2010-09-08
   • Pałac z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 23)dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 690/WŁ z 1978-03-30; A/3698/690/Wł z 2010-09-08
   • Pawilon parkowy z przełomu XIX/XX w. (ul. Piastowska 23)dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 690/WŁ z 1978-03-30; A/3698/690/Wł z 2010-09-08
   • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XIX w.dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; 922/WŁ z 1982-12-31; A/3677/922/Wł z 2010-09-08; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z 4. ćw. XIX w.dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; 922/WŁ z 1982-12-31; A/3677/922/Wł z 2010-09-08; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
   • Mauzoleum z 1880 - 1896dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
   • Mauzoleum z 1880 - 1896dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
   • Mauzoleum z 1880 - 1896dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
   • Grobowiec z 1911 r.dnia 1978-03-30, wykaz dokumentów: 691/WŁ z 1978-03-30; A/3678/691/Wł z 2010-09-08
   • Park z pocz. XX w.dnia 1986-03-28, wykaz dokumentów: 1164/WŁ z 1986-03-28; A/3680/1164/Wł z 2010-09-08
   • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 1989-11-15, wykaz dokumentów: 1279/WŁ z 1989-11-15; A/3682/1279/Wł z 2010-09-08
   • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Wolności 158)dnia 1990-01-10, wykaz dokumentów: 1282/WŁ z 1990-01-10; A/3709/1282/Wł z 2010-09-08
   • Pensjonat z przełomu XIX/XX w.dnia 1992-03-10, wykaz dokumentów: 1364/WŁ z 1992-03-10; A/3683/1364/Wł z 2010-09-08
   • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Wolności 148)dnia 1994-03-07, wykaz dokumentów: 1397/WŁ z 1994-03-07; brak numeru z 1994-03-07; A/3710/1397/Wł z 2010-09-08
   • Przedszkole z 1900 - 1901 (ul. Mikołaja Kopernika 2a)dnia 1994-08-15, wykaz dokumentów: 1410/WŁ z 1994-08-15; A/3676/1410/Wł z 2010-09-08
   • Willa z 1890 r. (ul. Wolności 57)dnia 1995-01-10, wykaz dokumentów: 1420/WŁ z 1995-01-10; A/3706/1420/Wł z 2010-09-08
   • Willa z 2. poł. XIX w. (ul. Cmentarna 2)dnia 1995-01-10, wykaz dokumentów: 1421/WŁ z 1995-01-10; A/3679/1421/Wł z 2010-09-08
   • Budynek administracyjny z 1889 r. (ul. Wolności 20)dnia 1996-09-30, wykaz dokumentów: 1521/WŁ z 1996-09-30; A/3705/1521/Wł z 2010-09-08
   • Pompownia z 1898 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1997-05-21, wykaz dokumentów: 1567/WŁ z 1997-05-21; A/3681/1567/Wł z 2010-09-08
   • Zespół - pompownia z 1909 r.dnia 1997-05-21, wykaz dokumentów: 1568/WŁ z 1997-05-21; A/3684/1568/Wł z 2010-09-08
   • Budynek administracyjny z 1920 - 1930 (ul. Ostroszowicka 11)dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1595/WŁ z 1997-12-31; A/3685/1595/Wł z 2010-09-08
   • Wieża ciśnień z 1913 r.dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1596/WŁ z 1997-12-31; A/3686/1596/Wł z 2010-09-08
   • Drukarnia z 1923 r.dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1597/WŁ z 1997-12-31; A/3687/1597/Wł z 2010-09-08
   • Przędzalnia z końca XIX w. (ul. Ludwika Waryńskiego 22b)dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1598/WŁ z 1997-12-31; A/3703/1598/Wł z 2010-09-08
   • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1890 r.dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1599/WŁ z 1997-12-31; A/3704/1599/Wł z 2010-09-08
   • Przędzalnia z 1920 r. (ul. Ludwika Waryńskiego 22b)dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1600/WŁ z 1997-12-31; A/3701/1600/Wł z 2010-09-08
   • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1880 r.dnia 1997-12-31, wykaz dokumentów: 1601/WŁ z 1997-12-31; A/3702/1601/Wł z 2010-09-08
   • Tkalnia z 1880 r. (ul. Jana Hempla 10a)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1602/WŁ z 1998-01-14; A/3695/1602/Wł z 2010-09-08
   • Tkalnia z 1891 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1604/WŁ z 1998-01-14; A/3697/1604/Wł z 2010-09-08; brak numeru z 2011-07-21
   • Przędzalnia z 1912 - 1920dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1605/WŁ z 1998-01-14; A/3688/1605/Wł z 2010-09-08
   • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1875 r. (ul. Piastowska 19a)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1606/WŁ z 1998-01-14; A/3689/1606/Wł z 2010-09-08
   • Przędzalnia z 1900 r.dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1607/WŁ z 1998-01-14; A/3690/1607/Wł z 2010-09-08
   • Stolarnia z 1900 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1608/WŁ z 1998-01-14; A/3691/1608/Wł z 2010-09-08; brak numeru z 2014-04-28; brak numeru z 2014-10-09; brak numeru z 2016-07-19; brak numeru z 2017-01-31
   • Siłownia z 1906 r.dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1609/WŁ z 1998-01-14; A/3692/1609/Wł z 2010-09-08
   • Remiza z 1925 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1610/WŁ z 1998-01-14; A/3693/1610/Wł z 2010-09-08
   • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1890 r. (ul. Strażacka 10)dnia 1998-01-14, wykaz dokumentów: 1611/WŁ z 1998-01-14; A/3694/1611/Wł z 2010-09-08
   • Willa z 1928 r. (ul. Spółdzielcza 1)dnia 2007-02-14, wykaz dokumentów: A/997/1-3 z 2007-02-14
   • Willa z 1928 r. (ul. Spółdzielcza 2)dnia 2007-02-14, wykaz dokumentów: A/997/1-3 z 2007-02-14
   • Zespół - willa z 1928 r. (ul. Spółdzielcza 1)dnia 2007-02-14, wykaz dokumentów: A/997/1-3 z 2007-02-14
   • Park z 1928 r.dnia 2007-02-14, wykaz dokumentów: A/997/1-3 z 2007-02-14
   • Willa z 1904 r. (ul. Janusza Korczaka 4)dnia 2007-11-06, wykaz dokumentów: A/1033 z 2007-11-06
   • Przędzalnia z 1927 - 1928dnia 2017-01-23, wykaz dokumentów: A/6039/1-2 z 2017-01-23
   • Budynek administracyjny z 1906 r.dnia 2017-01-23, wykaz dokumentów: A/6039/1-2 z 2017-01-23
  • Formy ochrony przyrody w Bielawie
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bielawy znajduje się 15 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bielawie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Bukowa Kalenica w Górach Sowich - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1962-05-30, Powierzchnia: 28.78 ha
   • Park Krajobrazowy Gór SowichData ustanowienia: 1991-12-13, Opis granicy: Opis granic Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich) Park składa się z dwóch części: a. Kompleks pomiędzy Pieszycami Walimiem a Jugowem. Północną granicę stanowi skraj lasów ciągnących się wzdłuż drogi nr 383 z Pieszyc do Walimia. Od Góry Grodzisko (476 m) w kierunku zachodnim granica parku omija zabudowę Rościszowa Lasocina i Potoczka. Za miejscowością Potoczek skrajem lasu: oddziałów 166 168 169 170 161 158 155 156 157 160 164 165 194 193 Nadleśnictwa Świdnica wyłącza Polanę Potoczkową ze schroniskiem Bacówka i dolną stacją wyciągu na Wielką Sowę dalej biegnie drogą Walim-Pieszyce przez Przełęcz Waiimską. Na wysokości dawnej kopalni srebra („Silberloch”) schodzi na drugą stronę drogi obejmując oddział leśny nr 11 Nadleśnictwa Wałbrzych ponownie wraca na drogę i dochodzi do obszaru zabudowań Walimia. Tu odchodzi od drogi i po krawędzi lasu: oddziałów 15 i 21 Nadleśnictwa Wałbrzych omijając boisko sportowe oraz obejmując Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w miejscowości Walim kieruje się do drogi z Walimia do Rzeczki Górnej. Przechodzi na drugą stronę drogi obejmując swym zasięgiem oddział leśny nr 65 Nadleśnictwa Wałbrzych. Z powrotem wraca do drogi Walim - Rzeczka Górna przechodzi na jej drugą stronę i brzegiem_kompleksu leśnego: oddziały 22 23 24 26 24 27 40 48 44 43 41 Nadleśnictwa Wałbrzych oddziały 9 13 14 27 26 25 29 33 34 39 40 41 48 47 54 55 53 67 64 70 71 72 73 74 87 Nadleśnictwa Jugów biegnie w kierunku południowym omijając od wschodu grunty rolne Rzeczki Sokolca Jugowa Przygórza do Woliborza. Następnie drogą Wolibórz-Bielawa przez przełęcz Woliborską dochodzi do Jodłownika. Stąd schodzi na skraj lasu oddziałów 300 299 294 293 287 286 274 280 266 256 255 254 247 231 233 226 223 222 214 215 216 217 218 219 221 203 204 197 189 187 186 187 183 181 180 179 178 177 176 175 Nadleśnictwa Świdnica kierując się na północny-zachód omijając od zachodu zabudowę Jodłownika Nowej Bielawy i Bielawy obejmując Kamieniczki i wyłączając Kamionki dochodzi do Pieszyc. Omijając zabudowania Pieszyc brzegiem kompleksu leśnego: oddział 174 dochodzi do oddziału 166 Nadleśnictwa Świdnica. b. Kompleks leśny pomiędzy Głuszycą a Walimiem. Granica kompleksu biegnie na wschodzie skrajem lasu od oddziału leśnego nr 75 w kierunku na południe granicą rolno-leśną oddziałów nr 76 77 81 120 124 125 i 123 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na południe od oddziału nr 127 w kierunku na zachód granicą lasu oddziałów nr 127 126 115 112 111 109 90 96 98 97 i 94 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na północy - od oddziału nr 94 do oddziału nr 74 linią podziałową j d b - dalej oddziały nr 69 73 68 67 71 i 70 do styku z granicą oddziału 75 Nadleśnictwa Wałbrzych. UWAGA: W przypadku gdy mowa o przebiegu granicy po drodze publicznej - przyjmuje się że granica biegnie krawędzią drogi przylegającą do terenu Parku., Powierzchnia: 8140.67 ha
   • Ostoja Nietoperzy Gór Sowich - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21324.86 ha
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy jesion znajduje się w obrębie posesji Sowia 89 na północny wschód od bramy wjazdowej w sąsiedztwie pomnikowej jedlicy zielonej
   • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 15 %, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa lipa usytuowana jest ok. 20 m na wschód od północnego narożnika budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wolności 92
   • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 15% jeden z głównych konarów uschnięty wypróchnienie w części odziomkowej, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie w parku miejskim w odległości ok. 50 m na północny-wschód od północnego narożnika budynku przy ul. Parkowej 10
   • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 10%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik usytuowany jest w zachodniej części parku miejskiego nieopodal budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Parkowej 2A
   • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 5% wypróchnienie w częsci odziomkowej, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnik znajduje się na terenie posesji przy ul. Korczaka 9 przed budynkiem mieszkalnym
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy cis znajduje się na terenie posesji przy ul. Korczaka 1 tuż obok zachodniej ściany budynku
   • Pomnik przyrodyOpis: blizny na konarach, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy cis usytuowany jest ok. 15 m na północny zachód od budynku znajdującego się przy ul. Strażackiej 2
   • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 2%, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowy buk rośnie na terenie posesji przy ul. Korczaka 9 ok 20 m na wschód od budynku mieszkalnego
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowe cisy znajdują się nieopodal budynku przy ul. Piastowskiej 23
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 drzew, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa grupa drzew znajduje się przed budynkiem przy ul. Wolności 117
   • Pomnik przyrodyOpis: Wysiąk żywicy z zabliźnień po uciętych konarach, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa jedlica znajduje się na terenie posesji Sowia 89 na północny wschód od bramy wjazdowej w sąsiedztwie pomnikowego jesionu
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Pomnikowa choina znajduje się na terenie posesji Sowia 89 w odległości około 40m na północny wschód od północno-wchodniego narożnika budynku mieszkalnego

  Bielawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Bielawie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 24,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Bielawie znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 58 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 57 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dzierżoniowskiego.

   Powiat dzierżoniowski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Bielawie
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 7 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 1 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 9 Ranni
   (rok 2022)
  • 7 Lekko ranni
  • 2 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Bielawie w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 24,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Bielawa
   24,7
   Dolnośląskie
   64,7
   Kraj
   56,5
  • 3,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   3,5
   woj. dolnośląskie
   4,8
   Kraj
   5,0
  • 31,75 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   31,8
   Dolnośląskie
   76,2
   Cała Polska
   65,5
  • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Miasto
   14,3
   Dolnośląskie
   7,4
   Cała Polska
   8,9
  • 128,57 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Tutaj
   128,6
   woj. dolnośląskie
   117,8
   Polska
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 6 km  Będących pod zarządem gminy
  • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bielawie w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 5 385,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Bielawa
   5 385,3 km
   Województwo
   616,8 km
   Polska
   633,6 km
  • 6,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
   6,9 km
   woj. dolnośląskie
   4,3 km
   Polska
   5,3 km
  • 57 Liczba licencji na taksówki
  • 58 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Bielawa przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 384droga wojewódzka nr 384(Wolibórz - Jodłownik - Bielawa - Dzierżoniów - Uciechów - Kołaczów - Sieniawka - Ratajno - Łagiewniki)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Bielawa nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Bielawie istnieje 141 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 1 Maja

   ul. 11 Listopada

   ul. 22 Lipca

   ul. 3 Maja

   ul. 9 Maja

   ul. Adama Asnyka

   ul. Adama Mickiewicza

   ul. Akacjowa

   ul. Azaliowa

   ul. Bankowa

   ul. Boczna

   ul. Bohaterów Getta

   ul. Bolesława Chrobrego

   ul. Bolesława Prusa

   ul. Bratkowa

   ul. Brzeżna

   ul. Brzozowa

   ul. Bukowa

   ul. Ceglana

   ul. Cmentarna

   ul. Cypriana Kamila Norwida

   ul. Czerwona

   ul. Dzierżoniowska

   ul. Elizy Orzeszkowej

   os. Europejskie

   ul. Fiołkowa

   ul. Fryderyka Chopina

   ul. Generała Władysława Sikorskiego

   ul. Gołębia

   ul. Graniczna

   ul. Grunwaldzka

   ul. Górska

   ul. Handlowa

   ul. Henryka Sienkiewicza

   ul. Hotelowa

   ul. Ignacego Paderewskiego

   ul. Jana III Sobieskiego

   ul. Jana Kilińskiego

   ul. Janusza Korczaka

   ul. Jasna

   ul. Jaśminowa

   ul. Jodłowa

   ul. Juliana Tuwima

   ul. Juliusza Słowackiego

   ul. Józefa Piłsudskiego

   ul. Kamienna

   ul. Kasztanowa

   ul. Kazimierza Pułaskiego

   ul. Klonowa

   ul. Kolejowa

   pl. Kościelny

   ul. Krańcowa

   ul. Krucza

   ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

   ul. Krótka

   ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

   ul. Księdza Romana Biskupa

   ul. Kwiatowa

   ul. Legionów

   ul. Leśna

   ul. Lipowa

   ul. Lotnicza

   ul. Ludowa

   ul. Ludwika Waryńskiego

   ul. Makowa

   ul. Marii Konopnickiej

   ul. Mała

   ul. Mikołaja Kopernika

   ul. Miodowa

   ul. Młodych

   pl. Młodzieży

   ul. Niecała

   ul. Nowobielawska

   ul. Obrońców Westerplatte

   ul. Osiedlowa

   ul. Ostatnia

   ul. Ostroszowicka

   ul. Owocowa

   ul. Parkowa

   ul. Piastowska

   ul. Piławska

   ul. Pocztowa

   ul. Pod Lasem

   os. Podgórskie

   ul. Polna

   ul. Poziomkowa

   ul. Prosta

   ul. Przedwiośnie

   ul. Przemysłowa

   ul. Przeskok

   ul. Przodowników Pracy

   ul. Rolna

   Rondo Besteru

   Rondo Bielbawu

   Rondo Bieltexu

   Rondo Miast Partnerskich

   Rondo im. "Inki" sanitariuszki AK

   ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

   ul. Różana

   ul. Sosnowa

   ul. Sowia

   ul. Sportowa

   ul. Spółdzielcza

   ul. Stanisława Staszica

   ul. Stefana Żeromskiego

   ul. Strażacka

   ul. Szewska

   ul. Szkolna

   ul. Szpakowa

   ul. Słomiana

   ul. Słoneczna

   ul. Słowiańska

   ul. Tadeusza Kościuszki

   ul. Teatralna

   ul. Tkacka

   ul. Tulipanowa

   ul. Wesoła

   ul. Wiejska

   ul. Willowa

   ul. Wincentego Witosa

   ul. Wiosenna

   ul. Wiśniowa

   ul. Wodna

   ul. Wojska Polskiego

   ul. Wolności

   pl. Wolności

   ul. Wschodnia

   ul. Wysoka

   ul. Władysława Grabskiego

   ul. Władysława Reymonta

   ul. Włókniarzy

   os. Włókniarzy

   os. XXV-lecia PRL

   ul. Zaułek Wiśniowy

   ul. Zygmunta Krasińskiego

   ul. gen. Broni Zygmunta Berlinga

   ul. gen. Grota-Roweckiego

   pl. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

   ul. Łabędzia

   pl. Świętej Faustyny Kowalskiej

   al. św. Jana Pawła II