Wąsosz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Wąsosz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wąsosz to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu górowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wąsosz.
 • 2 574 Liczba mieszkańców
 • 3,2 km² Powierzchnia
 • 794,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 83 – 108 m n.p.m Wysokość
 • 1290 do 1945, odzysk. w 1984 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • DGR Tablice rejestracyjne
 • Paweł Niedźwiedź Burmistrz miasta
Wąsosz na mapie
Identyfikatory
 • 16.691751.5624 Współrzędne GPS
 • 0204044 TERYT (TERC)
 • 0954662 SIMC
Herb miasta Wąsosz
Wąsosz herb

Jak Wąsosz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wąsosz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wąsosz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wąsosz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
22Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
23Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
46Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
51Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
70Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
74Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
78Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
115Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
116Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
116Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
145Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
153Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
175Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
179Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
193Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
201Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
208Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu

Wąsosz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
56-210Poczta Wąsosz koło Góry Śląskiej

Wąsosz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wąsoszu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Górze (podlega pod: ZUS Oddział w Legnicy)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 54
56-200 Góra
Urząd Miejski Wąsosza
(65) 543-78-50
(65) 543-77-08
Plac. Wolności 17
56-210 Wąsosz

Wąsosz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wąsosz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 574, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 6,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wąsosza zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców Wąsosza jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Wąsosz ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców Wąsosza. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,46 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,8% zgonów w Wąsoszu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w Wąsoszu były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wąsosza przypada 7.34 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wąsosza -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,6% mieszkańców Wąsosza jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wąsosza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 574 Liczba mieszkańców
 • 1 318 Kobiety
 • 1 256 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wąsoszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wąsoszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wąsoszu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wąsosza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,4 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wąsosz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wąsosza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wąsosz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wąsosz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wąsosz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,5%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,5%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  Województwo
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wąsosz
  7,8%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Polska
  7,6%
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Wąsosz
  0,0%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wąsoszu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,9
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Wąsosz
  1,6
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wąsoszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,0
  Dolnośląskie
  -4,6
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wąsoszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wąsoszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wąsoszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wąsoszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,6%
  47,4%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,3
  Dolnośląskie
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wąsosz
  29,8
  Dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 391 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 328 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 455 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 391 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 20 Waga 4000g - 4499g
 • 20
 • 61 Waga 3500g - 3999g
 • 61
 • 92 Waga 3000g - 3499g
 • 92
 • 36 Waga 2500g - 2999g
 • 36
 • 3 Waga 2000g - 2499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,13
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Wąsosz
  0,57
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,46 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,46
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wąsoszu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,1%
  57,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  7,3
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 215,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Wąsosz
  215,8
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Polska
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,7
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  Dolnośląskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie górowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,8%
  woj. dolnośląskie
  43,0%
  Cały kraj
  34,8%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,3%
  Województwo
  19,7%
  Kraj
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wąsosz
  5,4%
  Województwo
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 71 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,3
  Cały kraj
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Polska
  74,4
 • 298,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wąsosz
  298,2
  woj. dolnośląskie
  273,5
  Cały kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  256,8
  Cała Polska
  246,5
 • 584,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 676,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 491,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  584,3
  Województwo
  597,6
  Polska
  475,8
 • 92,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 76,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  92,7
  woj. dolnośląskie
  108,7
  Kraj
  70,6
 • 35,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  35,9
  Dolnośląskie
  29,9
  Kraj
  32,6
 • 18,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  18,0
  Dolnośląskie
  6,0
  Polska
  6,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,4%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wąsoszu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wąsosz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wąsosz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wąsoszu oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,50 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wąsoszu to 1 020 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 396 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wąsoszu to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wąsoszu to 114,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,37% mieszkań posiada łazienkę, 83,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 49,80% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu górowskiego.

  Powiat górowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 020 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 396,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  396,30
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  75,90 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wąsosz
  30,10 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,97
  Województwo
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,52
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wąsosz
  0,64
  Dolnośląskie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wąsosz
  3,50
  Dolnośląskie
  7,66
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 45 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  3,62
  Kraj
  3,89
 • 17,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wąsosz
  17,48
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Cały kraj
  24,56
 • 1 027 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  114,1 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,40 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2003-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,31%
  Województwo
  98,19%
  Cała Polska
  97,71%
 • 95,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,95%
  Województwo
  95,29%
  Kraj
  95,10%
 • 94,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,37%
  woj. dolnośląskie
  93,85%
  Polska
  93,66%
 • 83,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wąsosz
  83,50%
  Dolnośląskie
  84,79%
  Cały kraj
  85,62%
 • 49,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  49,80%
  Dolnośląskie
  64,70%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Wąsosz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wąsoszu na 1000 mieszkańców pracuje 373osób . Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wąsoszu wynosiło w 2022 roku 15,7% (15,7% wśród kobiet i 15,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wąsoszu wynosiło 5 423,11 PLN, co odpowiada 80.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wąsosza 260 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 148 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -112.

  23,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Wąsosza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 373 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  373,0
  woj. dolnośląskie
  402,0
  Polska
  402,0
 • 15,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,7% Kobiety
 • 15,7% Mężczyźni
 • Miasto
  15,7%
  Dolnośląskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wąsoszu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wąsoszu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wąsoszu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 423 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 423 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wąsoszu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 260 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 148 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -112 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 13,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,0% Pozostałe
 • 50,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wąsoszu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wąsosz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wąsosz
  73,6
  Województwo
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 39,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wąsosz
  39,8
  Dolnośląskie
  40,7
  Polska
  38,2
 • 117,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  117,7
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wąsosz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wąsoszu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 387 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 274 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (46) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (17) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wąsoszu najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (372) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,8% (127) podmiotów, a 63,6% (246) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wąsoszu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 387 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 127 Przemysł i budownictwo
 • 246 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Wąsoszu w 2022 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Wąsoszu w 2022 roku
 • 274 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 372 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 372
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 387 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 387
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 28 Spółki handlowe ogółem
 • 28
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 274 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 62 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 62
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wąsosz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wąsoszu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 92 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 35,56 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wąsoszu wynosi 79,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wąsosza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 23,38 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 15,65 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,91 (72%), drogowe - 2,92 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wąsosza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wąsosz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 92
 • 60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 60
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 40 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 40
 • 35,56 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  35,56
  Dolnośląskie
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 23,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wąsosz
  23,38
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Polska
  12,98
 • 6,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,91
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Polska
  6,99
 • 2,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,92
  Dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,40
  Województwo
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 15,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,65
  Dolnośląskie
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wąsosz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wąsosz
  80%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  78%
  Dolnośląskie
  57%
  Polska
  63%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  73%
  Dolnośląskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Wąsosz
  100%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wąsosz
  58%
  Województwo
  43%
  Polska
  51%

Wąsosz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wąsosza wyniosła w 2022 roku 61,2 mln złotych, co daje 9,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 34.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wąsosza - 26.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,2 mln złotych, czyli 29,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wąsosza wyniosła w 2022 roku 56,9 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (15.4%). W budżecie Wąsosza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 44,5 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,0%.
 • Wydatki budżetu w Wąsoszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wąsosza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wąsosz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wąsosza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,7 mln

  3,6 tys(100%)

  29,1 mln

  4,0 tys(100%)

  30,4 mln

  4,2 tys(100%)

  36,7 mln

  5,1 tys(100%)

  32,6 mln

  4,5 tys(100%)

  39,4 mln

  5,7 tys(100%)

  45,8 mln

  6,7 tys(100%)

  61,2 mln

  9,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,1 mln

  3,3 tys(34%)

  10,1 mln

  3,7 tys(34.7%)

  9,2 mln

  3,4 tys(30.2%)

  9,8 mln

  3,7 tys(26.6%)

  10,4 mln

  3,9 tys(31.9%)

  11,3 mln

  4,3 tys(28.7%)

  11,6 mln

  4,4 tys(25.3%)

  16,1 mln

  6,2 tys(26.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  1,3 tys(13.8%)

  331,3 tys

  121(1.1%)

  507,6 tys

  189(1.7%)

  1,4 mln

  524(3.8%)

  788,4 tys

  296(2.4%)

  909,9 tys

  344(2.3%)

  4,0 mln

  1,5 tys(8.7%)

  10,8 mln

  4,2 tys(17.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  1,4 tys(14.6%)

  1,9 mln

  698(6.6%)

  1,8 mln

  685(6.1%)

  7,0 mln

  2,6 tys(19%)

  2,1 mln

  792(6.5%)

  5,2 mln

  1,9 tys(13.1%)

  8,4 mln

  3,2 tys(18.4%)

  9,0 mln

  3,5 tys(14.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  979(10.2%)

  2,9 mln

  1,0 tys(9.8%)

  3,3 mln

  1,2 tys(10.7%)

  3,7 mln

  1,4 tys(10%)

  3,8 mln

  1,4 tys(11.6%)

  3,4 mln

  1,3 tys(8.7%)

  4,5 mln

  1,7 tys(9.8%)

  5,1 mln

  2,0 tys(8.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,4 tys

  32,1(0.3%)

  95,9 tys

  36,2(0.2%)

  525,4 tys

  201(1.1%)

  4,8 mln

  1,9 tys(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  1,6 tys(16.3%)

  9,1 mln

  3,3 tys(31.4%)

  1,7 mln

  639(5.6%)

  1,8 mln

  666(4.8%)

  1,9 mln

  712(5.8%)

  1,9 mln

  733(4.9%)

  2,2 mln

  845(4.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  714,5 tys

  258(2.7%)

  599,7 tys

  219(2.1%)

  837,6 tys

  312(2.8%)

  1,0 mln

  391(2.8%)

  700,1 tys

  263(2.1%)

  1,5 mln

  548(3.7%)

  1,4 mln

  532(3%)

  1,7 mln

  673(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  750,5 tys

  271(2.8%)

  2,6 mln

  952(9%)

  2,0 mln

  735(6.5%)

  847,2 tys

  317(2.3%)

  1,0 mln

  382(3.1%)

  1,1 mln

  413(2.8%)

  1,1 mln

  425(2.4%)

  1,1 mln

  447(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  204,6 tys

  73,8(0.8%)

  200,4 tys

  73,3(0.7%)

  395,0 tys

  147(1.3%)

  191,9 tys

  71,8(0.5%)

  215,3 tys

  81,0(0.7%)

  513,3 tys

  194(1.3%)

  355,2 tys

  136(0.8%)

  864,0 tys

  336(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  399,6 tys

  144(1.5%)

  359,6 tys

  132(1.2%)

  343,6 tys

  128(1.1%)

  372,1 tys

  139(1%)

  399,5 tys

  150(1.2%)

  337,6 tys

  128(0.9%)

  253,1 tys

  96,8(0.6%)

  417,4 tys

  162(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  203,1 tys

  73,3(0.8%)

  199,6 tys

  73,0(0.7%)

  373,9 tys

  139(1.2%)

  217,7 tys

  81,5(0.6%)

  189,8 tys

  71,3(0.6%)

  558,5 tys

  211(1.4%)

  228,9 tys

  87,5(0.5%)

  299,6 tys

  116(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  196,7 tys

  71,0(0.7%)

  354,9 tys

  130(1.2%)

  364,6 tys

  136(1.2%)

  440,2 tys

  165(1.2%)

  356,4 tys

  134(1.1%)

  1,0 mln

  383(2.6%)

  252,8 tys

  96,7(0.6%)

  273,2 tys

  106(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  131,8 tys

  47,6(0.5%)

  129,3 tys

  47,3(0.4%)

  178,9 tys

  66,6(0.6%)

  148,4 tys

  55,5(0.4%)

  142,1 tys

  53,4(0.4%)

  149,2 tys

  56,4(0.4%)

  180,1 tys

  68,9(0.4%)

  225,6 tys

  87,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  60,7 tys

  21,9(0.2%)

  55,7 tys

  20,4(0.2%)

  27,9 tys

  10,4(0.1%)

  42,5 tys

  15,9(0.1%)

  73,3 tys

  27,6(0.2%)

  86,5 tys

  32,7(0.2%)

  76,2 tys

  29,1(0.2%)

  87,4 tys

  33,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  244,0 tys

  88,0(0.9%)

  230,3 tys

  84,2(0.8%)

  212,2 tys

  79,0(0.7%)

  250,1 tys

  93,6(0.7%)

  262,8 tys

  98,8(0.8%)

  237,4 tys

  89,7(0.6%)

  208,5 tys

  79,7(0.5%)

  77,6 tys

  30,1(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  24,0 tys

  8,7(0.1%)

  6,8 tys

  2,5(0%)

  23,0 tys

  8,5(0.1%)

  19,8 tys

  7,4(0.1%)

  20,5 tys

  7,7(0.1%)

  29,4 tys

  11,1(0.1%)

  64,2 tys

  24,6(0.1%)

  62,6 tys

  24,3(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,3 tys

  23,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  34,1 tys

  12,5(0.1%)

  180,8 tys

  67,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  6,4(0.1%)

  6,2 tys

  2,4(0%)

  19,8 tys

  7,6(0%)

  19,5 tys

  7,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,5 tys

  17,5(0.2%)

  5,5 tys

  2,0(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  84,4 tys

  31,6(0.2%)

  58,5 tys

  22,0(0.2%)

  49,2 tys

  18,6(0.1%)

  6,8 tys

  2,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  400

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,5 tys

  56,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wąsoszu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wąsosza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wąsosz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wąsosza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,5 tys(100%)

  30,1 mln

  4,1 tys(100%)

  31,5 mln

  4,3 tys(100%)

  34,1 mln

  4,7 tys(100%)

  35,0 mln

  4,9 tys(100%)

  40,5 mln

  5,8 tys(100%)

  51,8 mln

  7,6 tys(100%)

  56,9 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  3,0 tys(31.7%)

  8,6 mln

  3,1 tys(28.6%)

  9,5 mln

  3,5 tys(30.1%)

  9,9 mln

  3,7 tys(29%)

  10,5 mln

  4,0 tys(30.1%)

  11,3 mln

  4,3 tys(27.9%)

  13,8 mln

  5,3 tys(26.7%)

  17,1 mln

  6,6 tys(30%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 mln

  2,9 tys(30.6%)

  8,9 mln

  3,2 tys(29.5%)

  8,9 mln

  3,3 tys(28.3%)

  9,5 mln

  3,6 tys(28%)

  9,9 mln

  3,7 tys(28.4%)

  10,1 mln

  3,8 tys(25%)

  14,0 mln

  5,3 tys(26.9%)

  9,6 mln

  3,7 tys(16.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  254,1 tys

  91,7(1%)

  88,0 tys

  32,2(0.3%)

  9,7 tys

  3,6(0%)

  35,8 tys

  13,4(0.1%)

  23,0 tys

  8,7(0.1%)

  33,1 tys

  12,5(0.1%)

  1,3 mln

  485(2.4%)

  8,8 mln

  3,4 tys(15.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  591(6.3%)

  1,4 mln

  520(4.7%)

  1,5 mln

  564(4.8%)

  2,6 mln

  965(7.6%)

  1,8 mln

  685(5.2%)

  4,7 mln

  1,8 tys(11.5%)

  7,9 mln

  3,0 tys(15.2%)

  4,8 mln

  1,9 tys(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,3 tys

  28,7(0.2%)

  100,2 tys

  37,8(0.2%)

  141,1 tys

  54,0(0.3%)

  4,8 mln

  1,9 tys(8.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  405,2 tys

  146(1.6%)

  392,9 tys

  144(1.3%)

  345,2 tys

  128(1.1%)

  931,6 tys

  349(2.7%)

  363,4 tys

  137(1%)

  1,3 mln

  502(3.3%)

  1,3 mln

  498(2.5%)

  1,3 mln

  492(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,1 tys(12%)

  7,9 mln

  2,9 tys(26.2%)

  478,6 tys

  178(1.5%)

  494,1 tys

  185(1.4%)

  485,1 tys

  182(1.4%)

  440,8 tys

  167(1.1%)

  527,3 tys

  202(1%)

  1,2 mln

  453(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,6 mln

  1,3 tys(13.8%)

  2,1 mln

  784(7.1%)

  1,2 mln

  445(3.8%)

  1,1 mln

  418(3.3%)

  1,2 mln

  454(3.5%)

  1,2 mln

  439(2.9%)

  1,0 mln

  398(2%)

  1,1 mln

  446(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  36,0 tys

  13,4(0.1%)

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  367

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  665,9 tys

  259(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  448,7 tys

  162(1.7%)

  451,1 tys

  165(1.5%)

  338,7 tys

  126(1.1%)

  221,3 tys

  82,8(0.6%)

  264,4 tys

  99,4(0.8%)

  228,3 tys

  86,2(0.6%)

  447,6 tys

  171(0.9%)

  471,7 tys

  183(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  91,2 tys

  32,9(0.4%)

  68,4 tys

  25,0(0.2%)

  94,6 tys

  35,2(0.3%)

  99,4 tys

  37,2(0.3%)

  82,1 tys

  30,9(0.2%)

  105,3 tys

  39,8(0.3%)

  134,3 tys

  51,4(0.3%)

  292,5 tys

  114(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  9,0(0.1%)

  14,7 tys

  5,4(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  6,4 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 tys

  4,8(0%)

  39,6 tys

  15,2(0.1%)

  74,8 tys

  29,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  132,9 tys

  48,0(0.5%)

  109,8 tys

  40,2(0.4%)

  73,6 tys

  27,4(0.2%)

  67,4 tys

  25,2(0.2%)

  85,2 tys

  32,0(0.2%)

  76,3 tys

  28,8(0.2%)

  59,1 tys

  22,6(0.1%)

  63,5 tys

  24,7(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  11,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,3 tys

  23,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,9 tys

  3,2(0%)

  7,2 tys

  2,7(0%)

  7,6 tys

  2,8(0%)

  13,0 tys

  4,9(0%)

  16,0 tys

  6,0(0%)

  17,2 tys

  6,5(0%)

  9,1 tys

  3,5(0%)

  46,8 tys

  18,2(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  22,5 tys

  8,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  3,1(0%)

  3,9 tys

  1,4(0%)

  6,0 tys

  2,2(0%)

  23,5 tys

  8,8(0.1%)

  4,3 tys

  1,6(0%)

  3,6 tys

  1,4(0%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,5 tys

  17,5(0.2%)

  5,5 tys

  2,0(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  84,1 tys

  31,5(0.2%)

  58,5 tys

  22,0(0.2%)

  49,2 tys

  18,6(0.1%)

  6,8 tys

  2,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  906

  0,3(0%)

  511,4 tys

  196(1%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,2 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,1 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  3,1(0%)

  305,9 tys

  117(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,5 tys

  56,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wąsosz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 636 mieszkańców Wąsosza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 302 kobiet oraz 334 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 8,9% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,5% mieszkańców Wąsosza, gimnazjalnym 4,1%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Wąsosza mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wąsoszu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,7%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2021 w Wąsoszu mieściły się 2 przedszkola, w których do 6 oddziałów uczęszczało 95 dzieci (45 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wąsoszu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 90 dzieci (37 dziewczynek oraz 53 chłopców). Dostępnych było 95 miejsc.

  14,6% mieszkańców Wąsosza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 13,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 211 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 401 uczniów (192 kobiety oraz 209 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wąsoszu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 312 uczniów (151 kobiet oraz 161 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (30,4% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 157,25.

  W Wąsoszu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 19 uczniów (7 kobiet oraz 12 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). 4,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Wąsosza w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 24,3% mężczyzn).

 • 13,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,3%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 17,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,1%
  Województwo
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,9%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,2%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Wąsosz
  28,5%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,1%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,3%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1211 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 211,0
  woj. dolnośląskie
  892,0
  Kraj
  883,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Wąsosz
  0,53
  Dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wąsosz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95 Dzieci
 • 45 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 28 4 lata
 • 28
 • 25 5 lata
 • 25
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4 lata
 • 13
 • 13 5 lata
 • 13
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 15 4 lata
 • 15
 • 12 5 lata
 • 12
 • 10 6 lat
 • 10
 • 19 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wąsoszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wąsoszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  65 543-79-62
  65 543-79-62
  ul. Plac Kościelny 2
  56-210 Wąsosz
  51168
 • Szkoły podstawowe w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wąsosz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 382 Uczniowie
 • 184 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Wąsosz
  11,8
  Dolnośląskie
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 11,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 11,8
 • 11,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 11,8
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,1
 • 1,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,4
 •  
 • 27,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 157,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  157,25
  Województwo
  96,38
  Cała Polska
  95,71
 • 155,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wąsosz
  155,29
  woj. dolnośląskie
  95,04
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wąsosz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wąsosz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wąsoszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wąsoszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (Bolesław Chrobry)
  Publiczna
  65 543-78-36
  65 543-78-36
  ul. Al. Niepodległości 10
  56-210 Wąsosz
  1632830
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  65 543-79-25
  65 543-79-25
  ul. Janusza Korczaka 6
  56-210 Wąsosz
  215-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Wąsosz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,8%
  63,2%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Wąsosz
  4,8
  Województwo
  18,5
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wąsoszu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wąsoszu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  65 543-79-25
  65 543-79-25
  ul. Janusza Korczaka 6
  56-210 Wąsosz
  228-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  65 543-79-25
  65 543-79-25
  ul. JANUSZA KORCZAKA 6
  56-210 Wąsosz
  215-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 14,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wąsosz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wąsosz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wąsosz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wąsosz - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Wąsoszu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wąsoszu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wąsoszu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 140 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 107 (uczestnicy: 5 240)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 200)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 850)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 49 (uczestnicy: 980)
  • inne: 3 (uczestnicy: 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 255)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 60)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 7 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Wąsoszu działało 1 kino posiadające 1 salę z 40 miejscami na widowni. Odbyło się 337 seansów, na które przyszło 3 209 widzów, w tym 77 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 845 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Wąsoszu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 7 272 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 359 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Wąsoszu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 127 członków. Zarejestrowano 127 ćwiczących (mężczyźni: 125, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 80, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wąsoszu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wąsoszu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wąsosza znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wąsoszu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Wąsosz, st.6 z epoki brązu dnia 1965-12-06, wykaz dokumentów: 132/Arch z 1965-12-06
  • Zamek z XVI - XVIII (ul. Zamkowa 1)dnia 1961-11-13, wykaz dokumentów: 967 z 1961-11-13; A/3741/967 z 2010-09-30
  • Kościół z XVI w. (ul. plac Kościelny 4)dnia 1965-08-13, wykaz dokumentów: 1374 z 1965-08-13; A/115/1374 z 2009-02-18
  • Kościół z 1892 - 1894dnia 1965-08-19, wykaz dokumentów: 1374 z 1965-08-19; A/1104/1374 z 2009-02-17
  • Wieża ciśnień z 1912 r.dnia 1993-07-03, wykaz dokumentów: 1416/A z 1993-07-03; brak numeru z 1993-12-27; A/3742/1416 z 2010-09-30
  • Miasto z XIII w.dnia 2007-08-27, wykaz dokumentów: A/1016 z 2007-08-27
  • Willa z 1896 r. (ul. Krzywa 11)dnia 2008-02-19, wykaz dokumentów: A/1045 z 2008-02-19
 • Formy ochrony przyrody w Wąsoszu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wąsosza znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wąsoszu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Baryczy - obszar chronionego krajobrazuOpis: Osobliwością tego obszaru są podmokłe tereny torfowiska lasy łęgowe grądy olsy i łąki. Na terenie obszaru chronionego krajobrazu znajdują się zróżnicowane gatunki flory i fauny. Liczne są zwłaszcza ptaki z których większość to gatunki lęgowe., Data ustanowienia: 1992-08-18, Powierzchnia: 43350.0 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-08, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie w parku pozamkowym przy ul. Parafialnej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-12-16, Opis granicy: Rośnie na terenie szkoły podstawowej w Wąsoszu przy Al. Niepodległości 10

Wąsosz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 19 wypadków drogowych w Wąsoszu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 738,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wąsoszu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu górowskiego.

  Powiat górowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wąsoszu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 21 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wąsoszu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 738,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  738,2
  Województwo
  1 022,8
  Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  94,6
  Cały kraj
  104,4
 • 815,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  815,9
  Dolnośląskie
  1 295,9
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  9,2
  Polska
  9,5
 • 110,53 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Wąsosz
  110,5
  Dolnośląskie
  126,7
  Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wąsosz nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 323droga wojewódzka nr 323(Leszno - Henrykowo - Laskowa - Chróścina - Glinka - Sławęcice - Góra - Stara Góra - Rogów Górowski - Osetno - Kietlów - Luboszyce - Irządze - Ciechanów - Radoszyce - Nieszczyce - Brodowice - Studzionki - Gawrony - Gwizdanów - Rudna - Rynarcice - Lubin)
  • DW 324droga wojewódzka nr 324(Szlichtyngowa - Dryżyna - Klimontów - Niechlów - Żuchlów - Wroniniec - Jastrzębia - Góra - Kłoda Mała - Szedziec - Rudna Wielka - Wiewierz - Zbaków Dolny - Załęcze)
  • DW 338droga wojewódzka nr 338(Wińsko - Chwałkowice - Baszyn - Domanice - Moczydlnica Dworska - Bożeń - Stary Wołów - Wołów - Mojęcice - Zagórzyce - Rataje - Prawików - Lubiąż - Kawice)
  • DK 36droga krajowa nr 36(Prochowice - Lisowice - Gogołowice - Osiek - Lubin - Siedlce - Ścinawa - Iwno - Krzelów - Boraszyce Wielkie - Boraszyce Małe - Wińsko - Piskorzyna - Wąsocz - Wodniki - Załęcze - Masłowo - Rawicz - Sierakowo - Sarnowa - Miejska Górka - Sobiałkowo - Dłoń - Smolice - Kobylin - Wyganów - Kuklinów - Lutogniew - Krotoszyn - Smoszew - Biadki - Onęber - Daniszyn - Łąkociny - Lamki - Zacharzew - Ostrów Wielkopolski)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wąsoszu istnieje 41 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 24 Stycznia

  ul. 700-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Azaliowa

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Chabrowa

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Karola Franka

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jaśminowa

  ul. Junaków

  ul. Kalinowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  pl. Kościelny

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Makowa

  al. Niepodległości

  ul. Nowa

  ul. Ogródkowa

  ul. Parafialna

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rawicka

  ul. Rumiankowa

  ul. Rzemieślnicza

  Skwer im. Jana Pawła II

  ul. Słoneczna

  ul. Wierzbowa

  pl. Wolności

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zygmunta Bartkowiaka

  ul. Łąkowa

  ul. Św. Jana Pawła II